RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí"

Transkript

1 Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

2 Obsah prezentace Důvody zvýšení sazby spotřební daně z minerálních olejů v roce 2010 Vývoj sazeb spotřební daně z pohonných hmot Vývoj inkasa spotřební daně z minerálních olejů a vyměřené povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z pohonných hmot Vývoj daňové politiky v oblasti spotřebních daní z minerálních olejů v okolích zemích Porovnání cen motorové nafty ve vybraných zemích EU Výhody případného snížení sazby spotřební daně z motorové nafty Nevýhody případného snížení sazby spotřební daně z motorové nafty

3 Důvody zvýšení sazby spotřební daně z minerálních olejů v roce 2010 Spotřební daň z motorové nafty se včeské republice v období od do zvýšila pouze jednou, a to o 1 Kč/l (od ) Sazba spotřební daně z minerálních olejů je pevná, narozdíl např. od DPH, proto nezohledňuje vývoj inflace - toto zvýšení mj. pomohlo zachovat podíl spotřební daně na konečné ceně Fiskální důvody zvýšení příjmů státního rozpočtu

4 Vývoj sazeb spotřební daně z pohonných hmot Vývoj výše sazeb spotřební daně z pohonných hmot (v Kč/1000 l) Období Benzin olovnatý (obsah olova nad 0,013 g/l) Benzin bezolovnatý (obsah olova do 0,013 g/l včetně) Motorová nafta dosud

5 Vývoj inkasa spotřební daně z minerálních olejů a vyměřené povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z pohonných hmot Inkaso spotřební daně z minerálních olejů v letech ,00 Inkaso VR v mld. Kč 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55, ,09 65,18 75,42 76,63 80,83 82,06 79,45 81,40 Rok

6 Vývoj inkasa spotřební daně z minerálních olejů a vyměřené povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z pohonných hmot Benzíny (2010) Nafta (2010) Výměr 2010 vs benzin Výměr 2010 vs nafta Výměr 2010 vs benzin Výměr 2010 vs nafta leden ,23% -17,00% -18,39% -18,96% únor ,66% 5,10% -14,51% -13,16% březen ,71% 0,99% -3,29% 5,74% duben ,94% 10,52% 1,82% -7,02% květen ,15% 3,46% -11,03% -5,43% červen ,27% 11,83% 4,88% 9,87% červenec ,32% -1,81% -0,65% -4,06% srpen ,33% 8,83% 2,24% 3,13% září ,27% 4,01% 0,15% -0,57% říjen ,50% 4,47% 4,70% 3,49% listopad ,04% 3,60% -1,88% 8,55% Celkem (leden až listopad) -1,25% 3,29% -3,02% -1,47% Celkem (únor až listopad) bez vlivu předzásobení 0,43% 5,01% -1,72% -0,03%

7 Vývoj inkasa spotřební daně z minerálních olejů a vyměřené povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z pohonných hmot Zvýšení sazby spotřební daně z minerálních olejů od Očekávaný výnos (+ 7,6 mld. Kč veřejné rozpočty, pouze spotřební daň bez DPH) Predikce nebyla naplněna (byla vypočtena ve třetím čtvrtletí roku 2009) Hlavní důvod nepredikovatelný vývoj v okolních státech, který je důležitým vysvětlujícím faktorem spotřeby pohonných hmot v ČR Zejména neočekávané snížení spotřební daně z nafty na Slovensku k 1. únoru 2010 Část spotřeby nafty se z České republiky i okolních států přesunula na Slovensko Kdyby nedošlo ke zvýšení sazeb spotřební daně z pohonných hmot k , meziroční inkaso spotřební daně z minerálních olejů i vyměřená povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň z pohonných hmot mohly dokonce poklesnout!

8 Vývoj daňové politiky v EU (spotřební daň z minerálních olejů) Slovensko (1) Na základě tlaku autodopravců snížena spotřební daň z nafty k 1. únoru 2010 Hlavní argument: snížení spotřební daně povede k nárůstu spotřeby motorové nafty, který vykompenzuje výpadek příjmů z titulu snížení spotřební daně Sazba spotřební daně z motorové nafty byla snížena o 23,5 % V roce 2010 došlo k nárůstu spotřeby motorové nafty o 25,6 % oproti roku 2009 Faktory růstu snížení spotřební daně z motorové nafty oživení exportu a ekonomiky růst daňového zatížení v Maďarsku a ČR apreciace měny v okolních státech nárůst dieselového vozového parku

9 Vývoj daňové politiky v EU (spotřební daň z minerálních olejů) Slovensko (2) Spotřeba nafty z titulu snížení spotřební daně vzrostla pouze o 14,5 % zbytek navýšení způsobily ostatní faktory (viz. odborná studie Inštitútu finančnej politiky (www.finance.gov.sk/ifp) Pro ilustraci: český trh s motorovou naftou je zhruba trojnásobný než slovenský, objem spotřeby nafty v rámci mezinárodní kamionové dopravy je sdílený a proto přesun tankování mezinárodní kamionové dopravy na území Slovenska způsobí vyšší dopady na změnu spotřeby nafty v SR než v ČR Dopad snížení spotřební daně z nafty měl za jinak nezměněných okolností vliv na inkaso veřejných rozpočtů = 73 mil. Eur!! Od navýšena sazba spotřební daně z motorové nafty s obsahem biosložky do 5,2 % z 368 Eur/1000 l na 386,4 Eur/1000 l, motorová nafta s obsahem biosložky nad 5,2 % sazba daně 368 Eur/1000 l

10 Vývoj daňové politiky v EU (spotřební daň z minerálních olejů) Rakousko Vzhledem k ekonomické situaci v EU zvýšení sazeb k 1. lednu 2011 Motorová nafta s obsahem biosložky (z 347 Eur/1000 l na 397 Eur/1000l) Bezolovnatý benzín s obsahem biosložky (z 514 Eur/1000 l na 554 Eur/1000l) Polsko Pro rok 2011 o změnách sazeb spotřební daně z pohonných hmot neuvažuje Od 1. ledna 2012 je podle přechodných ustanovení k směrnici 2003/96/ES zavázáno zvýšit sazby spotřební daně z motorové nafty min. na 330 Eur/1000 l (k činí sazba cca 327 Eur/1000 l)

11 Vývoj daňové politiky v EU (spotřební daň z minerálních olejů) Energetická směrnice 2003/96/ES Poměr minimálních sazeb spotřební daně na bezolovnatý benzín a motorovou naftu ve směrnici činí 1,09 (359 Eur/1000 l vs. 330 Eur/1000 l) Poměr sazeb spotřební daně z bezolovnatého benzínu a motorové nafty v České republice činí 1,17 (12,84 Kč/l vs. 10,95 Kč/l) Dochází tak k relativnímu daňovému zvýhodnění dieselových aut oproti benzínovým Benzín je environmentálně příznivějším palivem než nafta, což velmi pravděpodobně bude zohledněno při budoucích revizích této směrnice Tj. bude pravděpodobně docházet k navyšování minimálních sazeb motorové nafty oproti bezolovnatému benzínu ČR by měla být na tento možný vývoj připravena

12 Porovnání cen motorové nafty v zemích EU ( ) (v Kč/l) Aktuální konečná cena motorové nafty (32,94 Kč/l) Rozdíl konečné ceny Rozdíl ceny bez DPH Rozdíl ceny očištěné od všech daní Lucembursko -4,77-2,95 0,42 Bulharsko -4,48-3,73-0,46 Polsko -4,09-3,99-1,06 Rumunsko -3,87-4,00-0,50 Litva -3,81-3,38 0,20 Malta -3,26-2,30-0,70 Slovinsko -2,60-2,16-1,03 Lotyšsko -2,60-2,58 0,25 Španělsko -2,34-1,52 1,01 Estonsko -1,57-1,31 0,04 Slovensko -1,47-1,22-0,12 Rakousko -1,35-1,12-0,84 Belgie -0,89-0,96-0,05 Francie -0,83-0,60-0,34 Nizozemí -0,61-0,28 0,16 Maďarsko -0,17-1,24 0,64 Itálie 0,37 0,31 0,92 Německo 0,42 0,58 0,03 Řecko 2,33 1,23 1,78

13 Výhody případného snížení sazby spotřební daně z motorové nafty Vyšší cenová konkurenceschopnost motorové nafty s okolními státy Pozitivní vliv na zvýšení spotřeby motorové nafty na území ČR Nižší náklady zejména distributorů pohonných hmot a autodopravců Vyšší zisky distributorů PHM, zejména provozovatelů čerpacích stanic (také z důvodu nárůstu tržeb z doplňkových služeb zde poskytovaných)

14 Nevýhody případného snížení sazby spotřební daně z motorové nafty y (1) Pokles cen motorové nafty nebude přesně odpovídat poklesu sazby spotřební daně Snížení spotřební daně je z části absorbováno maržemi distributorů PHM Významný vliv na konečnou cenu má také cena ropy a kurs Kč/USD Opožděná reakce distributorů PHM na snížení spotřební daně Růst spotřeby motorové nafty z titulu snížení spotřební daně nevykompenzuje výrazný pokles příjmů veřejných rozpočtů způsobený snížením sazby spotřební daně Cenová nekonkurenceschopnost profesionální nafty s Lucemburskem, Polskem, Rumunskem, Bulharskem, Baltskými státy a Slovinskem viz. rozdíl cen očištěných od DPH) Cenová nekonkurenceschopnost i pro konečného spotřebitele (viz. rozdíl cen s daní) Ex post analýza dopadů snížení spotřební daně z motorové nafty na Slovensku Nejistá reakce okolních států Cenová nekonkurenceschopnost ČR (viz. rozdíl cen očištěných od všech daní) Možnost rozpoutání daňové války v rámci EU s výrazně negativními dopady na příjmy veřejných rozpočtů přetahování se o mezinárodní kamionovou dopravu

15 Nevýhody případného snížení sazby spotřební daně z motorové nafty y (2) Povinnost plnění minimálních sazeb spotřební daně z minerálních olejů požadovaných EU rezerva, aby při změně směnného kurzu nebylo nutno zákon opět novelizovat Absolutní preference dieselových vozidel před benzínovými Plošné snížení sazeb spotřební daně z motorové nafty není v souladu se směrem, kterým se ubírá EU (očekávaný trend spíše na tlak na růst minimálních sazeb spotřební daně z nafty) Rozpor s dalšími funkcemi spotřebních daní (internalizace externalit)

16 Děkuji Vám za pozornost! Případné dotazy: Ladislav.Mincic

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Zdanění spotřeby v České republice

Zdanění spotřeby v České republice Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno) březen 2015 CETA Centrum ekonomických a tržních analýz IPPS Institut pro politiku a společnost Text byl vypracován na základě

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství?

ČR: Analýza fungování sazby spotřební daně z pohonných hmot. Turecké nebo řecké hospodářství? Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE prosinec 2011 / ročník 12 Vánoce, Vánoce přicházejí šťastné a veselé jsou se závěrem starého a počátkem nového roku dobou rodinné pohody, čtení,

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně.

Více

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Duben 2011 O B S A H Strana EXECUTIVE SUMMARY... 3 I.

Více

Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU

Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve

Více

PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PROBLEMATIKA DANÍ A POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PŘÍJMOVOU STRANOU ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TAXES AND FEES IN THE CONTEXT WITH INCOME OF THE STATE FUND FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE Pavla

Více

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu The environmental taxes as an instrument of state environmental policy Aneta

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Vývoj míry inflace v roce 2011 a její prognóza na rok 2012

Vývoj míry inflace v roce 2011 a její prognóza na rok 2012 Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze 1. září 2011 Vývoj míry inflace v roce 2011 a její prognóza na rok 2012 Zpracoval:Tomáš Pavelka, Martin Fassmann 1 I. Vývoj

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

V ý s l e d k y. činnosti územních finančních orgánů za rok 2001

V ý s l e d k y. činnosti územních finančních orgánů za rok 2001 Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství V ý s l e d k y činnosti územních finančních orgánů za rok 2001 Materiál pro prezentaci daňové správy O b s a h : Výsledky činnosti Zpracoval:

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci

Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Nadační fond proti korupci Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů Nadační fond proti korupci Prohlášení Nadační fond proti korupci se rozhodl otevřeně zareagovat na mediální zájem, jenž se v uplynulých

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 červen 2006 1 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM TRHU...

Více