R O Z H O D N U T Í. UNEX Slévárna, s.r.o. Brníčko Uničov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. UNEX Slévárna, s.r.o. Brníčko Uničov"

Transkript

1 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Č.j.: V Olomouci dne SpZn: KÚOK/99925/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: V/10 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D. tel.: fax: UNEX Slévárna, s.r.o. Brníčko Uničov R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako příslušný správní úřad podle ustanovení 28 písm. e) a 33 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, mění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení č.j. KUOK 11199/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn (dále jen integrované povolení ), vydané provozovateli UNEX Slévárna, s.r.o., se sídlem Brníčko 1032, Uničov, IČ , pro zařízení UNEX Slévárna, s.r.o.. Integrované povolení se mění takto: A. V kapitole Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. se v části 2 obloukové pece OTO 10K a OTO 5K se ruší text ve 3 směnách denně. Dále se v kapitole Průmyslové činnosti a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1 v části Výroba forem a jader text 19 vstřelovacích strojů nahrazuje textem 8 vstřelovacích strojů a v části Cídírna se text Broušení odlitků ve 2 stojanových bruskách (mokrý hladinový odlučovač) a v 1 kyvadlové brusce (pouze odsávání) nahrazuje textem Broušení odlitků ve 2 stojanových bruskách (mokrý hladinový odlučovač), brousící manipulátor CLANSMAN C620 G E3 (filtrační jednotka) a v 1 kyvadlové brusce (pouze odsávání). B. V kapitole 1. Ochrana ovzduší a emisní limity se celý původní text ruší a nahrazuje textem: 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší specifikovaného v následující tabulce č. 1: Zdroj č. Tabulce č.1 - Seznam stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší celek Název zdroje Výduch č. 101 Tavírna EOP - OTO Elektrická oblouková pec OTO 5K 102 Elektrická oblouková pec OTO 10K Odlučovač 020 hadicový filtr typu FK 7/5, hadicový filtr typu FK 8/5, 75

2 103 Tavírna EIP ISTOL č. 1,2 a 3 Elektrické indukční pece č. 1, 2 a Tavírna ohřev pánví - zemní plyn fiktivní výduch 105 Formovna (bentonit. směsi) 105 Formovna (furanové směsi) 106 Příprava bentonitové formovací směsi 106 Příprava furanové směsi 025 lamelový filtr Herding bez čištění spodní doprava písku 002 hladinový odlučovač DK VOP-4, vytloukací rošt 4. pole 003 tkaninový filtr Cipres vytloukací rošt 5. a 6.pole vytloukací rošt 7. pole TELUS jádrovací stroj KHBK-3k pro Hot Box jádrovací stroj Shalco pro Croning 004 hladinový odlučovač DK VOP hladinový odlučovač DK VOP pouze odtah bez čištění 015a a 015b pouze odtah bez čištění vytloukací rošt 2. pole 064 tkaninový filtr FVU sklad bentonitu a rotační 028 hladinový odlučovač DK VOP-4 sušárna písku příprava směsi II a 031 odlučovač MVA zásobníky vratného písku chladička písku GF 032 tkaninový filtr F5 úpravna směsi Simpson 033 hladinový odlučovač DK VOP-4 kolový mísič 001 tkaninový filtr F6 mísiče furanových směsí 063 tkaninový filtr FVU 150 regenerace furanových 065 tkaninový filtr FVU 200 směsí, zásobníky regenerace formovací směsi 066 tkaninový filtr F1 odprášení vratné dopravy 067 tkaninový filtr F2 odprášení mísiče formovací směsi 068 tkaninový filtr F3 106 Formovna vytloukací rošt 1. pole 069 tkaninový filtr F4 (furanové směsi) 107 Cídírnu odlitků (Tryskání odlitků) - 11 ks tryskacích strojů tryskací komora ŽĎAS 035 mokré odlučovače DKVOP - 4 tryskací stroj PTB mokrý odlučovač DKVOP - 4 tryskací stroj PTB a 039 mokrý odlučovač DKVOP - 4 Vakublast tryskací stroj PTB 041 mokrý odlučovač DKVOP - 4 tryskací stroj PTB - 5, apretační kabina Tellus tryskací stroj PTB - 5 a CKM tryskací stroj CKM - dvojkomorový tryskací stroj CKM - dvojkomorový závěsný tryskač STEM fiktivní 046 mokrý odlučovač DKVOP mokrý odlučovač DKVOP mokrý odlučovač DKVOP mokrý odlučovač DKVOP 4 automatický suchý zachytávač prachu s filtračními panely 2

3 108 Cídírnu odlitků (Broušení odlitků) 2 ks stojanové brusky 041 mokrý odlučovač DKVOP 4 1 ks kyvadlová bruska 042 bez čištění vzdušiny brousící manipulátor CLANSMAN C620 G E3 fiktivní výduch č Výroba jader Vstřelovací stroj LL bez čištění COLD BOX Amin 110 Cídírna odlitků Svařování bez čištění (Svařování) fiktivní 111 Tepelné zpracování odlitků bez čištění vozová žíhací pec č. 1 vozová žíhací pec č. 2 vozová žíhací pec č. 3 vozová žíhací pec č. 4 průběžná žíhací pec č. 5 žíhací pec 13. loď 057, 060, 061, 062a, 062b filtrační jednotka, výduch do pracovního prostředí 1.2 Provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší je povinen plnit emisní limity uvedené v tabulce č. 2 a dále stanovené podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší: tabulce č. 2 - Emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší Číslo zdroje Celek Název zdroje Číslo výduchu 101 Tavírna EOP - OTO Elektrická oblouková pec OTO 5K 102 Elektrická oblouková pec OTO 10K 103 Tavírna EIP ISTOL č. 1,2 a Příprava bentonitové formovací směsi 106 Příprava furanové směsi Elektrické indukční pece č. 1, 2 a 3 sklad bentonitu a rotační sušárna písku příprava směsi II a zásobníky vratného písku Látka Emisní limit mg/m 3 Vztažné podmínky Četnost měření TZL 20 A 1 x rok NOx 100 A CO 700 A 025 TZL 20 A 1 x rok 028 TZL 50 C 1 x 3 roky 031 chladička písku GF 032 úpravna směsi Simpson 033 kolový mísič 001 TZL nestanoven - výpočtem mísiče furanových směsí regenerace furanových směsí, zásobníky regenerace formovací směsi odprášení vratné dopravy odprášení mísiče formovací směsi 063 TZL 50 C 1 x 3 roky TOC 50 (pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek) B 1 x 3 roky 3

4 105 Formovna (bentonit. směsi) spodní doprava písku vytloukací rošt 4. pole vytloukací rošt 5. a 6.pole vytloukací rošt 7. pole TELUS jádrovací stroj KHBK-3k pro Hot Box jádrovací stroj Shalco pro Croning 109 Výroba jader Vstřelovací stroj LL20 COLD BOX Amin Formovna (furanové směsi) vytloukací rošt 2. pole vytloukací rošt 1. pole 111 Tepelné zpracování odlitků 107 Cídírnu odlitků (Tryskání odlitků) 108 Cídírnu odlitků (Broušení odlitků) 107 vozová žíhací pec č. 1 vozová žíhací pec č. 2 vozová žíhací pec č. 3 vozová žíhací pec č. 4 průběžná žíhací pec č. 5 žíhací pec 13. loď 10 ks tryskacích strojů 2 ks stojanové brusky 1 ks kyvadlová bruska apretační kabina Tellus TZL 50 (pro mokré odlučovače a jádrovací stroje) a 015b 50 (pro tkaninové odlučovače) C 1 x 3 roky 070 TZL 20 C 1 x 3 roky TOC 50 C 064 TZL 50 C 1 x 3 roky 069 TOC 50 (pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek) 057, 060, 061, 062a, 062b 035, 038, 039, 041, 046, 050, 051 a 052 TZL 50 (při hmot. toku vyšším než 10 kg/h) B A NOx 100 A CO 50 (při hmot. toku vyšším než 5 kg/h) A 1 x 3 roky TZL 50 C 1 x 3 roky 041 TZL 50 C 1 x 3 roky Pozn. vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu vztažné podmínky B pro emisní limit - koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek vztažné podmínky C pro emisní limit - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek. 4

5 1.3 Podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší: Odběrná místa pro měření instalovat a udržovat v souladu s příslušnými právními předpisy a schváleným provozním řádem, Provozovatel bude trvale udržovat zařízení pro snižování emisí do ovzduší (odlučovače, filtry apod.) v dobrém technickém stavu k zajištění maximální účinnosti, Technologická zařízení jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší provozovat v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem těchto zařízení, a schválenými provozními řády zdrojů, Emise z Tavírny z ohřevu licích pánví před nalitím tekutého kovu, který je realizován mobilními plynovými hořáky na zemní plyn budou vykazovány výpočtem Pro zdroje č. 106 a 109 se stanovuje technická podmínka provozu: Omezovat emise VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím takových rozpouštědel pro výrobu jader cold- box, která nejsou na bázi aromatických uhlovodíků U zdrojů č. 105, 106, 107 a 109 se v termínu od uplatňuje k plnění zpřísněný emisní limit pro TZL (tuhé znečišťující látky) 20 mg/m U zdrojů č. 101, 102 a 103 bude prováděno autorizované jednorázové měření emisí Cd, Hg, Pb, As, PCB, PAH, PCDD a PCDF po každé změně paliva, suroviny nebo každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností. C. V kapitole 2. Povolení k nakládání s nebezpečnými odpady se ruší bod 2.1 a následující body 2.2 a 2.3 se přečíslovávají na 2.1 a 2.2. D. V kapitole 4. HLUK se text 11 a 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nahrazuje textem 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. E. V kapitole 5. Havarijní plán a provozní řády se v bodě 5.3 ruší text Jinak je tento dokument nezbytné aktualizovat minimálně jednou za 5 let a doplňuje se bod 5.7. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší Slévárna bude aktualizován ve smyslu tohoto rozhodnutí, vyjádření ČIŽP a v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a předložen k vyznačení souladu s tímto rozhodnutím v termínu do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. F. V kapitole 6 se v bodě 6.1. text 356/2003 nahrazuje textem 350/2011. G.V kapitole 7. V bodě 7.1 se text podle 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., ruší a text Provozním řádem velkého zdroje znečišťování ovzduší se nahrazuje textem Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší Slévárna. H. Kapitola 8 se ruší a následující kapitoly se přečíslovávají. I. V kapitole 9. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení se ruší body 9.1, 9.2, 9.6 a 9.7. Body se přečíslovávají na J. V kapitole 10. Souhrnné podmínky se ruší body a následující body se přečíslovávají. V bodě 10.6 se text metodickým pokynem MŽP č. 12 Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území a metodickým pokynem MŽP č. 13 Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 9/2005 nahrazuje textem Metodickým pokynem MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území zveřejněným ve 5

6 věstníku MŽP č. 3/2011 a Metodickým pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území zveřejněným ve věstníku MŽP č. 9/2005. Dále se v kapitole 10. se v bodě 10.7 původní text nahrazuje textem: Z důvodu kontroly dodržování vydaného integrovaného povolení, má držitel tohoto povolení za povinnost závazně a pravdivě informovat krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení ve smyslu 16a zákona o integrované prevenci. Tato informace bude krajskému úřadu předložena vždy do následujícího roku. Uvedené údaje budou sloužit také pro informování veřejnosti na její žádost, a to jako celek, případně mohou být informace poskytovány zčásti dle jednotlivých konkrétních požadavků. K. V rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. KUOK 83380/2009 ze dne a rozhodnutí č.j. KUOK 6833/2011 ze dne se ruší podmínka Provozovatel po vyhodnocení provozu nové technologie výroby jader instaluje v rámci aplikace BAT technik odpovídající zařízení k zachycování emisí, odcházejících z uvedené technologie. Ostatní části výroku rozhodnutí o vydání integrovaného povolení č.j. KUOK 11199/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn, zůstavají beze změn. Odůvodnění: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen úřad ) obdržel podání společnosti UNEX Slévárna, s.r.o., se sídlem Brníčko 1032, Uničov, IČ (dále jen provozovatel ), týkající se žádosti o upuštění od podmínky pro provoz zařízení na výrobu jader technologií COLD BOX Amin stanovené v integrovaném povolení ve znění: Provozovatel po vyhodnocení provozu nové technologie výroby jader instaluje v rámci aplikace BAT technik odpovídající zařízení k zachycování emisí odcházejících z uvedené technologie. Provozvatel uvádí, že podmínka nebyla splněna a v současnosti ji nebude možné splnit z důvodu zastavení investičního záměru na komplexní modernizaci jaderny, jejíž součástí měla být rovněž instalace zařízení k zachycování emisí pračka plynu COLD BOX Amin. Příčinou upuštění od modernizace byl značný pokles zájmu o danou kategorii odlitků vyráběných na tomto zařízení. Dle marketingového průzkumu se neočekává zlepšení situace do 3 5 let. Vytíženost zařízení COLD BOX Amin se nyní pohybuje pod 5 % výroby, zbytek kapacity stroje se využívá na výrobu jiných jader klasickou původní technologií CT. V současné době není k dispozici žádný jiný typ zařízení k zachycování emisí než pračka plynů, který by se využíval u zařízení COLD BOX Amin. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na vyjádření CENIA č.j. 992/CEN/14 a vyjádření ČIŽP č.j. ČIŽP/48/IPP/ /14/OZP byla podmínka instalace zařízení k zachycování emisí z rozhodnutí o změně integrovaného povolení v části K. výroku tohoto rozhodnutí zrušena. Provozovatel krajskému úřadu oznámil, že měření emisí u vozové žíhací pece č. 3 (výduch 62) nemohlo být provedeneno, neboť pec v daném roce 2013 nebyla v provozu. Tuto skutečnost vzal krajský úřad na vědomí s tím, že v souladu s ustanovením 3 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012 Sb. má provozovatel povinnost provést jednorázové měření emisí na předmětném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší do 3 měsíců od opětovného uvedení zdroje do provozu. 6

7 Dále provozovatel oznámil instalaci nového moderního brousícího manipulátoru CLANSMAN C620 G E3 v prostoru haly UNEX Slévárna s.r.o. Zařízení z části nahradí současné pracoviště pálení odlitků a tím dojde ke snížení prašnosti v pracovním prostředí, neboť broušení bude probíhat ve speciální uzavřené kabině, ze které nepůjde odsávaný vzduch do pracovního prostředí napřímo, ale přes filtrační jednotku. Provozovatel dále předložil krajskému úřadu ke schválení provozní řád zdroje znečišťování ovzduší UNEX Slévárna. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně integrovaného povolení dle ustanovení 19a zákona o integrované prevenci a následně byla rozeslána žádost o vyjádření se účastníků řízení a příslušných správních úřadů. Na základě této žádosti bylo krajskému úřadu v průběhu řízení doručeno vyjádření CENIA, česká informační agentura životního prostředí, č.j. 992/CEN/14, vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc (dále jen ČIŽP ) č.j. ČIŽP/48/IPP/ /14/OZP a dále vyjádření ČIŽP k předloženému provoznímu řádu zdroje znečišťování ovzduší UNEX Slévárna. CENIA ve svém vyjádření uvádí, že souhlasí se zrušením podmínky instalace zařízení k zachycování emisí na zařízení COLD BOX Amin a upozorňuje na nutnost uvedení integrovaného povolení do souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. ČIŽP ve svých vyjádřeních uvádí, že souhlasí se zrušením podmínky instalace zařízení k zachycování emisí na zařízení COLD BOX Amin, upozorňuje na povinnost uvedenou v ustanovení 3 odst. 1 vyhlášky č. 415/2012 Sb. ohledně provedení jednorázové měření emisí na předmětném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší do 3 měsíců od opětovného uvedení zdroje (vozové žíhací pece č. 3) do provozu a uvádí připomínky k obsahu provozního řádu. Z údajů uvedených v oznámení o instalaci brousícího manipulátoru CLANSMAN C620 G E3 vyplývá, že nevyžaduje změnu podmínek integrovaného povolení. Brousící manipulátor CLANSMAN C620 G E3 byl ve výrokové části A. tohoto rozhodnutí přidán mezi Průmyslové činnosti a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1 technologický úsek Cídírna. Provozovatelem byl dále upřesněn počet vstřelovacích strojů na Výrobě forem a jader a zapracován ve výrokové části A. rozhodnutí. Ve výrokové části B. tohoto rozhodnutí byla v kapitole 1. Ochrana ovzduší a emisní limity byla provedena změna platného integrovaného povolení v souvislosti se změnou legislativy v oblasti ochrany ovzduší (zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále zákon o ochraně ovzduší ) a prováděcího předpisu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší) tak, že byly stanoveny emisní limity pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší v souladu přílohou č. 8 vyhlášky č. 415/2012 a platným integrovaným povolením, a proto byl vypuštěn limit pro SO 2 u zdroje č. 101 a 102 a ostatní emisní limity ponechány ve výši dle platného integorvaného povolení. Četnost jednorázového autorizovaného měření emisí byla stanovena v souladu s 3 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Dále byly v bodě 1.3 stanoveny podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V bodě byla stanovena v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. technická podmínka provozu - omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím takových rozpouštědel pro výrobu jader cold- box, která nejsou na bázi aromatických uhlovodíků. V souladu s podmínkou č , která byla stanovena v souladu 7

8 s přílohou č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., bude pro zdroje č. 105, 106, 107 a 109 od 1. ledna 2020 platit emisní limit pro TZL ve výši 20 mg/m 3. Dále byla v bodě č stanovena podmínka měření emisí Cd, Hg, Pb, As, PCB, PAH, PCDD a PCDF v souladu s 3 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Krajský úřad ve výrokové části C. tohoto rozhodnutí upravil podmínky týkající se shromažďování nebezpečných odpadů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje od souhlas k shromažďování nebezpečných odpadů (dle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Provozovatel nepřebírá v rámci své činnosti nebezpečné odpady od jiných subjektů. Nebezpečné odpady vznikají pouze při samotné činnosti podniku a jsou shromažďovány v místě jejich vzniku (v areálu provozovny). S ohledem na výše uvedené, byl souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (podmínka č. 2.1) v integrovaném povolení zrušen. Krajský úřad ve výrokové části D. tohoto rozhodnutí upravil odkaz na platnou legislativu - nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V bodě E. tohoto rozhodnutí v kapitole 5. byl vypuštěn text ohledně pravidelné aktualizace havarijního plánu, protože k aktualizaci tohoto dokumentu dochází při každé změně integrovaného povolení, která se jej dotýká. Byl upraven text ohledně Provozního řádu v souvislosti s novou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Dále byla v bodě 5.7. uložena podmínka aktualizace provozního řádu Slévárny v souladu s tímto rozhodnutím, vyjádřením ČIŽP a platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší v termínu do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V bodě F. tohoto rozhodnutí v kapitole 6. integrovaného povolení byla provedena změna v souvislosti se změnou legislativy na v současné době platný zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění. V bodě G. tohoto rozhodnutí v kapitole 7. integrovaného povolení byl upraven text ohledně Provozního řádu v souvislosti s novou legislativou v oblasti ochrany ovzduší V bodě H. tohoto rozhodnutí byla v kapitole 8 integrovaného povolení podmínka 8.1 splněna, a proto byla z rozhodnutí vypuštěna a zároveň zrušena celá kapitola. V bodě I. tohoto rozhodnutí v kapitole 9. integrovaného povolení byl bod 9.1 vypuštěn, neboť se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, bod 9.2 byl vypuštěn, protože je stejná podmínka stanovena v bodě integrovaného povolení, 9.6. byl vypuštěn, neboť se jedná o povinnost vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, bod 9.7 byl vypuštěn, protože se jedná o podmínku vyplývající z 17 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad ve výrokové části J. tohoto rozhodnutí v oddíle 10. Souhrnné podmínky integrovaného povolení zrušil podmínky , které byly splněny, a v podmínce 10.6 aktualizoval odkaz na platné metodické pokyny MŽP - Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území zveřejněný ve věstníku MŽP č. 3/2011 a Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území zveřejněný ve věstníku MŽP č. 9/2005. Dále upravil podmínku 10.7 tak, aby krajskému úřadu byla zasílána zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení každoročně až 8

9 k Termín byl posunut s ohledem na plnění ohlašovacích povinností dle jiných zákonů, na nějž se provozovatel ve zprávě o plnění podmínek může v souladu s 16a odst. 1 zákona o integrované prevenci odkázat. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení dle 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Otisk úředního razítka Mgr. Radomír Studený vedoucí oddělení integrované prevence Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje Účastníci řízení: UNEX Slévárna, s.r.o., Brníčko 1032, Uničov Město Uničov Olomoucký kraj zde Na vědomí (po nabytí právní moci): Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č. 1, Uničov Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zde Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII., Krapkova 3, Olomouc 9

Rozhodnutí. 103 Elektrická oblouková. pec. 20 pec. 102 Elektrická oblouková TZL

Rozhodnutí. 103 Elektrická oblouková. pec. 20 pec. 102 Elektrická oblouková TZL Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 83858/2013 V Olomouci dne 3.6.2013 SpZn: KÚOK/54788/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8)

Rozhodnutí. Tabulka č. 4 emisní limity pro provoz 200 Formovna. Emisní limity (mg/m 3 ) Strana 1 (celkem 8) Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 19361/2014 V Olomouci dne 18.2.2014 SpZn: KÚOK/104099/2013/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OAKYK* Čj: MSK 91671/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20192/2016/Buk 245.1 V5 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Více

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ

Foundeik, s.r.o. Nádražní 50 783 65 Hlubočky Mariánské Údolí ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 93501/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79364/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 92757/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79799/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Rozhodnutí. A. v části závazné podmínky provozu zařízení, bodu I.EMISNÍ LIMITY, bodu 1. OVZDUŠÍ, bodu 1. Stávající zdroje se mění bod 1.

Rozhodnutí. A. v části závazné podmínky provozu zařízení, bodu I.EMISNÍ LIMITY, bodu 1. OVZDUŠÍ, bodu 1. Stávající zdroje se mění bod 1. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 113204/2009 V Olomouci dne 12. 1. 2010 SpZn: KÚOK/113204/2009/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

Rozhodnutí. dle rozdělovníku

Rozhodnutí. dle rozdělovníku Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 78840/2010 V Olomouci dne 2.9.2010 SpZn: KÚOK/78840/2010/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. m ě n í

R O Z H O D N U T Í. m ě n í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 96187/2016 V Olomouci dne 30.9. 2016 Sp.Zn: KÚOK/46630/2014/OŽPZ/140 Sp. a skart. znak:

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q3TML* Čj: MSK 82149/2010 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková Odbor: Odbor životního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IKV7E* Čj: MSK 73153/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14569/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LP9MD* Čj: MSK 19258/2016 Sp. zn.: ŽPZ/2532/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 72561/2012 Čech/391 6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01O9R15* Čj: MSK 101418/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20356/2016/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ESURT* Čj: MSK 128801/2014 Sp. zn.: ŽPZ/26827/2014/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 80180/2016 V Olomouci dne 5. 8. 2016 SpZn: KÚOK/80180/2016/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. na základě uvedeného podání, se ve smyslu ustanovení 19a odst. 2 citovaného zákona m ě n í

R O Z H O D N U T Í. na základě uvedeného podání, se ve smyslu ustanovení 19a odst. 2 citovaného zákona m ě n í Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. Olomouc 30. 8. 2016 SpZn: KÚOK/77481/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D. tel.:

Více

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství IMS Drašnar, s.r.o. Semanínská 2090 560 02 Česká Třebová Spisová značka: SpKrÚ 47461/2017/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 48437/2017/OŽPZ/Ry

Více

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014

SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA. v Zátoru dne 24.1.2014 KUMSP98P7821 SLÉVÁRENSKÁ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 OSTRAVA KraÍKÍcý tifati podatelna v Zátoru dne 24.1.2014

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/768/16 Spis. zn.: ZN/2585/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 34 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková / VIII/R-13/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1015677/2016/ Mgr. Zuláková / 4384 08.06.2016 VIII/R-13/Zul Sp.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 110668/2013 S-JMK 110668/2013 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 06.11.2013

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik CS CABOT, spol. s r.o. Masarykova 753 757 27 Valašské Meziříčí datum 17. prosince 2007 vyřizuje Ing. Jan Blažek číslo jednací

Více

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Podle rozdělovníku Praha 03.02.2011

Více

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík

ROZHODNUTÍ. 50 20 TCM, BONARDI, SALDOFLEX, SOMAFLEX Pozn.: hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Českých Budějovicích dne 24.2.2015 Č.j. 44/510/15 2002/ENV/15 Spisová značka: PŘ 1/2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0152HGI* Čj: MSK 151780/2012 Sp. zn.: ŽPZ/36702/2012/Hyb 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Radmila Hybnerová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C4AS6* Čj: MSK 35450/2014 Sp. zn.: ŽPZ/7526/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/434/16 Spis. zn.: ZN/2561/ŽP/15 Počet listů: 4 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 84 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

14748/130266/2004/OŽP

14748/130266/2004/OŽP V Praze dne: 20. 4. 2016 Číslo jednací: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_041481/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Závěr zjišťovacího řízení záměru Stáj pro výkrm býků, k.ú. Kelčice

Závěr zjišťovacího řízení záměru Stáj pro výkrm býků, k.ú. Kelčice Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.:KUOK24823/2014 V Olomouci dne 10. 3. 2014 SpZn.: KÚOK/13070/2014/OŽPZ/414 Sp. a skart. znak:

Více

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu

Rozhodnutí. podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 67 správního řádu V Praze dne: 12.1.2015 Číslo jednací: 0155390/2014/KUSK OŽP/Fok Spisová značka: SZ_155390/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Kateřina Foudová Značka: OŽP/Fok Dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01M308J* Čj: MSK 22950/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4114/2016/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 18. dubna 2012 Ing. Marcela Tichá ROZHODNUTÍ

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 18. dubna 2012 Ing. Marcela Tichá ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZPS SLÉVÁRNA, a.s. Třída 3. května 1172 763 02 Zlín, Malenovice datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 18.

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: Číslo jednací: /2016/KUSK OŽP/Vk. Dle rozdělovníku V Praze dne: 27. 9. 2016 Číslo jednací: 126184/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_121540/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení

Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení V Praze dne: 12. 3. 2015 Číslo jednací: 128211/2014/KUSK OŢP/Dvo, Spisová značka: SZ_ 128211/2014/KUSK/8 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. mění

R O Z H O D N U T Í. mění KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/2853/15 Spis. zn.: ZN/4348/ŽP/10 Počet listů: 5 Počet příloh: Počet listů příloh: Vyřizuje: Ing. Jiří Soutner

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E37VR* Čj: MSK 93336/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19984/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk

V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk V Praze dne: 1.10.2013 ŠKODA AUTO a.s. Číslo jednací: 125225/2013/KUSK OŢP/Vk Tř. Václava Klementa 869 Spisová značka: SZ_125225/2013/KUSK/6 293 60 Mladá Boleslav Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 914/2010 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1) Dodržovat závazné emisní limity uvedené v následujících tabulkách č. 1 až 4. Tabulka č. 1: Závazné emisní limity pro 101 Tavírna (kupolní pec) Emisní zdroj 101 Kupolní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 9. 9. 2016 Číslo jednací: 123781/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_123781/2016/KUSK/7 dle rozdělovníku Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace:

Ke změně IP byla zaslána následující dokumentace: KÚ Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského nám. 125 532 11 Pardubice Váš dopis / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha, dne OŽPZ/12478/05/PP 5848/CEN/06 Ing.Foytlová/212

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková/ VIII/R-23/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016/ Mgr. Zuláková/ VIII/R-23/Zul Sp. zn. S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 2187714/2016/ Mgr. Zuláková/4384 07.12.2016 VIII/R-23/Zul Sp. zn.

Více

164094/163/2005/OŽP/18

164094/163/2005/OŽP/18 V Praze dne: 27. 7. 2016 Číslo jednací: 093988/2016/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_093988/2016/KUSK/4 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855 Dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: --- Ze dne: 22.01.2016 Spisová značka: SpKrÚ 7454/2016/OŽPZ/7 Číslo jednací: KrÚ 19593/2016/OŽPZ/CH Vyřizuje: Ing.

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP )

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1198/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OEYF1* Čj: MSK 89340/2016 Sp. zn.: ŽPZ/20110/2016/Bar 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/17341/16 Spis. zn.: ZN/3584/ŽP/16 Počet listů: 3 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 64 Vyřizuje: Ing.

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-25181/2015/OCP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-25181/2015/OCP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-25181/2015/OCP - Mgr. Zuláková/236 004 384 22.04.2015

Více

Rozhodnutí. vydává 7.změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení. společnosti:

Rozhodnutí. vydává 7.změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení. společnosti: Číslo jednací: KUJI 3171/2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00SOM1C* Čj: MSK 191013/2010 Sp. zn.: ŽPZ/43577/2010/Klv 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Radek Klvač

Více

Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Slévárna železných kovů Integrované povolení čj. MSK 175440/2006 ze dne 9.5.2007, ve znění pozdějších změn

Vítkovické slévárny, spol. s.r.o. Slévárna železných kovů Integrované povolení čj. MSK 175440/2006 ze dne 9.5.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9994/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ET12K* Čj: MSK 123385/2014 Sp. zn.: ŽPZ/26648/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ

PROMET FOUNDRY a.s. Václavská Ostrava-Mar. Hory. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ROZHODNUTÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 11 709 00 Ostrava-Mar. Hory datum 20. května 2008 oprávněná úřední osoba Ing. Jan Blažek číslo

Více

Výroková část II. (úvodní odstavec) se m ě n í t a k t o: II.

Výroková část II. (úvodní odstavec) se m ě n í t a k t o: II. se sídlem areál společnosti ČKD MOTORY, a.s., 501 02 Hradec Králové, s přiděleným IČ 25954776 (dále jen provozovatel ), pro zařízení Slévárna železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně (dále

Více

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o:

B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: B. Výroková část II. Závazné podmínky provozu, písmeno A. Ochrana ovzduší, bod 1.2: s e m ě n í t a k t o: 1.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP /2014/OZP - Mgr. Zuláková/ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / telefon Datum S-MHMP-1210893/2014/OZP - Mgr. Zuláková/236 004 384 25.02.2015

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami

o udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátů dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 85275/2015 Svačinková/499 14. prosinec 2015 Sp.Zn.:

Více

ROZHODNUTÍ. MP Krásno, a.s.,provozovna Hranická 430 Valašské Meziříčí, PSČ , s přiděleným IČ

ROZHODNUTÍ. MP Krásno, a.s.,provozovna Hranická 430 Valašské Meziříčí, PSČ , s přiděleným IČ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MP Krásno, a.s. p. Karel Pilčík jednatel společnosti Hranická 430 757 61 Valašské Meziříčí datum 19. července 2006 oprávněná

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí. 13. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 13. změna IP )

Rozhodnutí. 13. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 13. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 581/2015 Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více