Zákony, novinky, zajímavosti...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákony, novinky, zajímavosti..."

Transkript

1 Zákony, novinky, zajímavosti... 1) Obsah čísla str. 1 2) Půjčovna a půjčovna PAPRSEK - kontakty, služby str. 2 3) Pomůcky k zapůjčení a prodeji str ) Sociální reforma v roce 2011 str ) Změny v roce 2011 str. 9 - nemocenské pojištění str. 9 - rodičovský příspěvek str sociální příplatek str porodné str příspěvek na bydlení str důchodové pojištění str podpora v nezaměstnanosti str příspěvek na péči str ) Příspěvek na provoz motorového vozidla str. 24 7) Upozornění ombudsmana str ) Sponzoři str. 28

2 Poradna a půjčovna PAPRSE K Poskytovatel: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o. s. Lipová 364/2, Vyškov http: Kontaktní osoby: Marie Mikulášková Margita Sommerová Poskytované služby: odborné sociální poradenství z oblasti sociálních dávek a služeb (příspěvek na péči, průkazy ZTP, dávky SSP, hmotná nouze, invalidní a starobní důchody,... ) informace o nových zákonech a vyhláškách půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu i mimo něj pomoc při činnostech, které jsou nad síly handicapovaných vyplňování formulářů pro úřady, lékaře,... pomoc při sepsání odvolání v odůvodněných případech přednášková činnost pro základní organizace, svazy a sdružení zdravotně postižených tisk brožurky zákony, novinky, zajímavosti Poradna a půjčovna otevřena: pondělí čtvrtek účet Poradny a půjčovny u ČSOB a.s Vyškov / 0300

3 Co Vám můžeme zapůjčit...? Pomůcky podpůrné : Berle francouzské předloketní duralové nastavitelné Berle podpažní nastavitelné dřevěné Hole podpůrné nastavitelné duralové Chodítko AU 07 s podpůrnou deskou Chodítko čtyřkolové Chodítko pevné krokovací Chodítko dětské univerzální LOJZÍK Pomůcky kočáry, vozíky : Kočárek zdravotní transportní pro děti a dospělé TONY Kočárky zdravotní transportní - pro děti a dospělé MATĚJ Kočárek dětský polohovací MEYRA Mechanické vozíky Breezy Entrée Mechanické vozíky SPU 344 ATENAS Mechanické vozíky polohovací Pomůcky do sprchy, vany a na WC : Křesla klozetová typ MILA COMBI Křesla klozetová pojízdná Lehátka do vany REPO 02 Nástavce na WC plastové výška 7 cm a 15 cm Nástavce na WC CLIPER II plastové 10 cm Perličková koupel do vany Sedačky do sprchového koutu AZ 4 Sedačky do vany závěsné dřevěné Sedačky na vanu plastové Toaletní křesla pojízdná AUDY AU 02 Zvedák do vany elektrický Židle do sprchy pevná, pojízdná Polohovací pomůcky : Opěrky paže 47 x 14 x 14cm Sedací klín TRITON molitan + potah Rehabilitační pomůcky : Skládací masážní lehátko bez otvoru Rehabilitační elektrické lehátko Perličková koupel na nohy

4 Ostatní pomůcky : Antidekubitní matrace s kompresorem Bazének na mytí hlavy Držák invalidních vozíků Elektrické polohovací postele s matrací Elektrický polštář Jídelní stoleček do lůžka 60 x 40cm Jídelní stoleček nastavitelný k lůžku Lžíce pro tělesně postižené - pravá Koupací vana nafukovací Magneto-terapeutický přístroj Matrace omyvatelná Masážní přístroj BEURER (prodloužená ruka) Pracovní plochy polohovací UNI Schodolez mobilní schodišťová plošina s příslušenstvím Zvedák elektrický SUNFIT nosnost 150kg s rychlo-poutacími závěsy Co můžete zakoupit...? Ostatní pomůcky : láhve na moč mužské (bažant) umělá hmota láhve na moč ženská (kačena) umělá hmota mísy podložní nízké umělá hmota lžíce levá, pravá omyvatelná prostěradla hrnek na pití na obě ruce

5 Sociální reforma v roce 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek, říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému. Nově by mělo být upraveno poskytování služeb péče o děti: zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Ministerstvo plánuje například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuta za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z Kč na Kč. Cíle reformy: lepší zacílení a adresnost sociálních dávek dosažení maximální možné účelnosti dávek zefektivnění práce orgánů státní správy snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb zkvalitnění systému péče o ohrožené děti podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy: zavedení jednotného výplatního místa dávek; snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků; zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky; Tyto mechanismy budou promítnuty do všech relevantních agend MPSV.

6 Pilíře reformy v roce 2011 Připravované legislativní změny lze rozdělit do následujících pilířů: Sjednocení výplaty dávek; Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob; Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi; Změny v oblasti práce a zaměstnanosti; Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti; PILÍŘ I. SJEDNOCENÍ VÝPLATY DÁVEK MPSV připravilo záměr sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany, tak aby o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán, jako jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, nikoliv celá řada různých orgánů státní správy a samosprávy, tak jako tomu je doposud. Tímto jediným orgánem by měl být podle návrhů MPSV Úřad práce ČR. Seznam dnes vyplácených dávek na třech různých úrovních státní správy, resp. samosprávy: Úřad práce přídavek na dítě, příspěvek na bydlení rodičovský příspěvek porodné pohřebné dávky pěstounské péče Obecní úřad příspěvek na živobytí mimořádnou okamžitou pomoc doplatek na bydlení příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa příspěvek na užívání bytu a garáže Obecní úřad s rozšířenou působností příspěvek na péči mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

7 PILÍŘ II. ZMĚNY V OBLASTI PÉČE A ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB MPSV plánuje změnu ve struktuře dávek, a to tak aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně u několika orgánů, vznikly nově pouze dvě agregované dávky: opakující se příspěvek na mobilitu jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky Oba tyto příspěvky by měl posuzovat a vyplácet Úřad práce ČR. Dávky, které by měly být agregovány do jednoho Příspěvku na mobilitu, dnes tvoří tyto dílčí příspěvky: příspěvek na úhradu za užívání garáže příspěvek na individuální dopravu příspěvek na zakoupení motorového vozidla/příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozila příspěvku na provoz motorového vozidla Dávky, které by měly být agregovány do jednoho Příspěvku na pomůcky, dnes tvoří tyto dílčí příspěvky: příspěvek na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla PILÍŘ III. ZMĚNY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ OSOB V HMOTNÉ NOUZI V oblasti hmotné nouze má dojít v letošním roce ke zpracování legislativních záměrů, které by měly zajistit zejména následující: Sjednocení výplaty různých druhů dávek a zjednodušení jejich administrace pro lepší adresnost dávek. Výplata dávek bude posuzována na základě příjmové situace nejenom konkrétní osoby v hmotné nouzi, ale též dalších osob, které k ní mají vyživovací povinnost s cílem podpořit odpovědnost v rámci rodiny a upřednostnit ji před odpovědností státu. Možnost výplaty dávek prostřednictvím elektronického platebního prostředku, což by mělo zajistit větší kontrolu využití dávek a tedy jejich spotřebování na účel, ke kterému jsou určeny.

8 PILÍŘ IV. ZMĚNY V ZAMĚSTNANOSTI Nelegální práce tak, jak je v současné době definována, je velmi obtížně prokazatelná. Z toho důvodu dochází k únikům v oblasti pojistného i daní. Proto bude definice upravena tak, aby prokazování nelegální práce bylo snazší. Zákon zakotví vyvratitelnou právní domněnku odpovědnosti za přestupek a správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce. Osoba, na jejímž pracovišti se vykonávala nelegální práce, bude tedy muset prokazovat že nelegální práci na svém pracovišti neumožnila. Bude sjednocen výkon kontrolní činnosti kontrolním orgánem bude Státní úřad inspekce práce. Maximální částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena z Kč na Kč. Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z Kč na Kč. Agentury práce: MPSV dále navrhuje, aby ÚP mohl více spolupracovat s agenturami práce. V praxi ÚP vytipuje určitou skupinu uchazečů s jejich souhlasem převede zprostředkování jejich zaměstnání na agenturu práce. Předpokládá se, že v takové skupině budou převažovat uchazeči obtížně umístitelní. Rekvalifikace: Zákon umožní aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. Uchazeč se bude při tomto způsobu rekvalifikace podílet částečně na úhradě ceny. Náhradní plnění: Navrhuje se zrušit možnost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením odběrem výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené kvůli problému tzv. přefakturace. Nově bude možné využívat pouze dva způsoby, a to zaměstnávání těchto osob nebo odvod do státního rozpočtu. Obě formy bude možno kombinovat. Zrušení povinnosti hlásit volná místa: Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Hlášení bude nově dobrovolné. Toto opatření bude v praxi znamenat nejen snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, ale i zvýšenou aktivitu úřadů práce při vyhledávání volných pracovních míst pro uchazeče o začíslo 1/2011 vychází 2011

9 městnání a při jednání se zaměstnavateli o možnostech vytváření nových pracovních míst. Potvrzení o bezdlužnosti si obstará ÚP: K žádosti o příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti bude zaměstnavatel povinen přikládat potvrzení o tzv. bezdlužnosti jedině v případě, že nedá úřadu práce souhlas s tím, aby si potřebné údaje úřad práce zjistil sám. PILÍŘ V. ZMĚNY V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY A PÉČE O DĚTI MPSV plánuje předložit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se kterou budou spojeny též novely dalších zákonů (např. zákona o rodině). Posílením prevence, sociální práce s rodinami a rozvojem náhradní rodinné péče dojde ke snížení počtu dětí v ústavní péči. Rodičovská výpomoc: Záměr upravuje institut poskytování rodičovské výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona na základě smlouvy. Zákon klade velmi minimální požadavky s tím, že rodič nejlépe posoudí, za jakých podmínek a které cizí osobě může své dítě svěřit. Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě: Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou dostupnější. Živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu : Nové podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti. Mělo by být umožněno získat kvalifikaci širšímu okruhu osob. Rodičovský příspěvek: U dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. U mladších dětí bude limit délky pobytu v zařízení péče o dítě zmírněn. Zdroj: Tisková zpráva MPSV Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Změny v roce v 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Tyto změny se realizují v rámci úsporných opatření s cílem snížit deficit veřejných výdajů, a to zejména v sociální oblasti. Většina změn se týká systému státní sociální podpory (SSP), který bylo nutné načíslo 1/2011 vychází 2011

10 stavit tak, aby byl maximálně adresný a co nejvíce přehledný. Další změny se budou týkat oblasti sociálního pojištění v rámci tzv. důchodové reformy, která se bude postupně realizovat či nemocenského pojištění. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Pro zaměstnance procentní sazba z denního vyměřovacího základu zůstává na stejné výši jako v roce % ode dne, od něhož nenáleží náhrada mzdy podle zákoníku práce do konce trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény tzv. karenční doba se nemění a platí, že za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu nemocenské se bude nově poskytovat namísto od 15. dne až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti či karantény zaměstnance Výpočet výše dávky Denní vyměřování základ: dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) se vypočítávají z denního vyměřovacího základu denní vyměřovací základ se stanoví tak, že započitatelný příjem pojištěnce zjištěný v rozhodném období (tj. zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období a tím se stanoví průměrný denní příjem pro výpočet dávek NP Redukční hranice od ) stanovený průměrný denní příjem (tj. vyměřovací základ) podléhá tzv. redukci a upravuje se pomocí tří redukčních hranic 2) redukční hranice platné od tj. 825 Kč (1 RH), Kč (2. RH) a 2 474Kč (3 RH) 3) redukce se provede tak, že z průměrného denního příjmu se do první redukční hranice započte pro nemocenské a ošetřovné 90 %, z části denního příjmu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %, z části denního příjmu mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí redukční hranicí, se nepřihlédne

11 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK RoP výše jednotlivých výměr RoP a celková doba čerpání (do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte) zůstávají beze změny změna je pouze v rozhodovacím momentu pro 3letou variantu čerpání, kdy dochází k posunu termínu volby varianty čerpání z 21. měsíce na 9. měsíc věku nejmladšího dítěte u 4leté varianty čerpání se částka Kč bude poskytovat jen do 9. měsíce věku dítěte a od 10. měsíce bude RoP poskytován v nižší výměře Kč až do 4 let věku dítěte rodiče, kteří k 1. lednu 2011 mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců, pokud volbu 3leté varianty čerpání RoP dosud neprovedli, mohou ji provést do konce února 2011 pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte a tedy i rodičovský příspěvek v základní výměře Kč měsíčně Délka čerpání, výše výměry a moment volby variant RoP Výměra Částka v Kč (měsíčně) 0 až 22 týdnů (nárok na PPM) Délka čerpání (do věku dítěte) Rozhodovací moment pro volbu varianty do 2 let zvýšená PPM ve výši nejméně 380 Kč/den do konce II. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů do 3 let základní 7600 PPM do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců

12 do 4 let základní od narození nebo po PPM do 9. měsíce věku dítěte snížená od 10. měsíce věku dítěte nárok na PPM může, ale nemusí vzniknout volba varianty se neprovádí Co se nemění: Nárok na RoP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Nárok na pobírání RoP ve vztahu k pobytu dítěte v zařízení dle věku a zdravotního stavu dítěte nebo rodiče. Věk dítěte Typ zařízení Počet hodin/den Počet dní/měsíc do 3 let jesle/mateřská škola/obdobné zařízení x nejvýše 5 dní nad 3 roky mateřská škola/podobné zařízení nejvýše 4 hodiny nebo nejvýše 5 dní dítě zdravotně postižené předškolního věku jesle/mateřská škola/ léčebně rehabilitační zařízení/podobné zařízení nejvýše 4 hodiny x dítě předškolního věku se zdravotně postiženými rodiči jesle/mateřská škola/podobné zařízení nejvýše 4 hodiny x dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené předškolního věku jesle/mateřská škola/podobné zařízení nejvýše 6 hodin x

13 dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené školního věku plní povinnou školní docházku x RoP u dětí zdravotně postižených Od nedochází k žádným změnám. SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK S účinností od do konce roku 2012 bude sociální příplatek náležet pouze rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: a. kdy rodič pečuje o: o dlouhodobě nemocné dítě dlouhodobě zdravotně postižené dítě těžce zdravotně postižené dítě b. kdy alespoň jeden z rodičů je: dlouhodobě těžce zdravotně postižený je nezaopatřeným dítětem, který je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné PORODNÉ s účinností od dochází ke změnách v podmínkách poskytování porodného změna se týká především nároku na vyplácení porodného pouze na první živě narozené dítě, který je nově závislý i na příjmu rodiny nárok na poskytnutí porodného pouze rodina s rozhodným příjmem do výše 2,4 násobku životního minima rodiny, tj. max. výše příjmu nesmí být vyšší než Kč (2 dospělí+1živě narozené dítě) porodné na 1. živě narozené dítě činí Kč, při vícečetném porodu Kč PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ od ledna 2011 se mění i jedna z podmínek nároku na příspěvek na bydlení, a to částky stanovené zákonem pro určení nároku a výpočet výše dávky

14 nařízení vlády týkající se příspěvku na bydlení aktualizuje výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory (viz tabulky) stanoví výše nákladů srovnatelných nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních s nákladů na bydlení pro rok 2011 Měsíční výše nákladů srovnatelných s nájemným (v korunách) Počet osob v rodině od 1. ledna do 31. prosince 2010 od 1. ledna do 31. prosince 2011 jedna dvě tři čtyři a více Měsíční výše částek, které se započítávají za pevná paliva (v korunách) Počet osob v rodině od 1. ledna do 31. prosince 2010 od 1. ledna do 31. prosince 2011 jedna dvě tři čtyři a více Výše částek normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna do 31. prosince 2011 pro: a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy Počet osob v rodině podle 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč Praha více než do jedna dvě

15 tři čtyři a více b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků Počet osob v rodině podle 7 odst. 6 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč Praha více než do jedna dvě tři čtyři a více Pro koho? Dávka je určena pro rodiny a jednotlivce s nízkým příjmy, kterým přispívá na úhradu nákladů na bydlení. Kdo má nárok? Nárok na příspěvek má vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu. Kdy vzniká nárok? Pokud 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň pokud je těchto 30% (35%) příjmu nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (viz. Tabulky). DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ od ledna 2011 dochází k valorizaci důchodů; základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč ze Kč na Kč procentní výměra starobního, invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3, 9 % všeobecný vyměřovací základ pro důchody přiznávané v roce 2011 byl stanoven ve výši Kč zvýšení tzv. redukčních hranic pro důchody přiznávané v roce 2011 I. hranice z Kč na Kč II. hranice z Kč na Kč

16 Příplatky k důchodům Zvýšení se týká také příplatků k důchodům účastníků národního odboje vedeného za osvobození a vznik Československa lidí perzekuovaným po roce 1948 a některým pozůstalým po nich a činí 3,9 %. Jak se vypočítá nová výše starobního důchodu po jeho zvýšení? Dosavadní výše důchodu X (před zvýšením) Kč (současná výše základní výměry důchodu stejná pro všechny) = XY a XY se navýší o 3,9% (procentní výměra důchodu) = XYY Kč (nová výše základní výměry důchodu) = zvýšený důchod. X = XY + 3,9% = XYY = zvýšený důchod Příklady důchodů po jejich zvýšení Výše důchodu v Kč Před zvýšením Po zvýšení PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti (PvN): snížení PvN na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu pro ty uchazeče, ktečíslo 1/2011 vychází 2011

17 ří bez vážného důvodu sami ukončí zaměstnání nebo dohodou se zaměstnavatelem PvN nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné - podpůrčí doba pro poskytování PvN se v těchto případech nebude krátit, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné při podpoře v nezaměstnanosti již nebude možné si přivydělat pokud se nezaměstnaný evidoval na úřadu práce před 1. lednem 2011, platí pro něj podle přechodných ustanovení k novele zákona o zaměstnanosti i nadále podmínky platné v roce 2010, a může si tak měsíčně přivydělat až 4000 korun, tedy polovinu minimální mzdy Zavedení překlenovacího příspěvku: pro ty osoby, které se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti úřad práce poskytne těmto osobám na základě dohody příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa překlenovací příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila Kč) Co se nemění? Kdo má nárok? fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR, která v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získala min. 12 měsíců důchodového pojištění (vč. tzv. náhradní doby pojištění např. pobírání invalidního důchodu, péče o dítě do čtyř let, výkon veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby) Kdy nevznikne nárok? při pobírání starobního důchodu dávek nemocenského pojištění podpory při rekvalifikaci při vzetí do vazby

18 Kdo nemá nárok? Uchazeč o zaměstnání, se kterým půl roku před zařazením do evidence zaměstnavatel skončil pracovní vztah z důvodu hrubého porušení pracovních povinností při výkonu práce v posledním půl roce v evidenci na úřadu práce opakovaně sám ukončil zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce PvN nebude nově poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné Kdy končí nárok? po uplynutím podpůrčí doby (u osob starší 55 let po 11 měsících) při nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti Kolik to činí? Z průměrného měsíčního výdělku v zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc: první dva měsíce - 65% další dva měsíce - 50% po zbývající podpůrčí dobu - 45% Jak dlouho lze pobírat? Do 50 let 5 měsíců od 50 do 55 let 8 měsíců více než 55 let 11 měsíců Kdo za mě platí zdravotní a sociální pojištění? zdravotní pojištění po dobu evidence na ÚP hradí stát sociální pojištění za Vás stát nehradí, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se Vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy Vám náleží PvN, nejvýše však v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy Vám podpora náleží PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PnP je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými. Poskytování příspěvku : Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok mají osoby uvedené v 4 zákona, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu takovou pomoc potřebují tj. při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek však nemá

19 osoba mladší jednoho roku, kde se předpokládá srovnatelný stupeň péče jako o osoby bez nepříznivého zdravotního stavu. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nárok na příspěvek a jeho výplatu: Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění zákonem stanovených podmínek a podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Výplata příspěvku: Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, ze který náleží, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky určené příjemcem příspěvku. Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen provést změnu způsobu výplaty příspěvku. Příspěvek se nevyplácí, jestliže po celý měsíc oprávněná osoba pobývala ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice) Příjemce příspěvku: Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba, nebo namísto ní: zákonný zástupce jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče Obecní úřad obce s rozšířenou působností má povinnost ustanovit zvláštního příjemce příspěvku, jestliže oprávněná osoba, popřípadě zákonný zástupce nemůže příspěvek přijímat nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci. Povinnosti žadatele o příspěvek, oprávněné osoby, jiného příjemce: Žadatel a příjemce příspěvku musí zejména: podrobit se lékařskému vyšetření, podrobit se sociálnímu šetření, plnit ohlašovací povinnost, využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci. Ohlašovací povinnost příspěvku je stanovena do 8 dnů, kdy je nutno ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.

20 Výše příspěvku a stupeň závislosti na péči Stupeň závislosti (číslo za lomítkem udává počet úkonů u osoby do 18 let věku) I (lehká závislost) osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12/4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. II (středně těžká závislost) osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18/10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. III (těžká závislost) osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24/15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. IV. (úplná závislost) osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30/20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Výše příspěvku pro osobu v Kč do 18 let zletilou Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při určitém počtu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Posuzování stupně závislosti zvládání úkonů Úkony péče o vlastní osobu: 1) příprava stravy, 2) podávání, porcování stravy, 3) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 4) mytí těla, 5) koupání nebo sprchování, 6) péče o ústa, vlasy, nehty, holení 7) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, 8) vstávání z lůžka, uléhání, Úkony soběstačnosti: 1) komunikace slovní, písemná, neverbální 2) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí, 3) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 4) obstarávání osobních záležitostí, 5) uspořádání času, plánování života, 6) zapojení se do sociálních

21 změna poloh, 9) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, 10) stání, schopnost vydržet stát, 11) přemisťování předmětů denní potřeby, 12) chůze po rovině, 13) chůze po schodech nahoru a dolů, 14) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, 15) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 16) orientace v přirozeném prostředí, 17) provedení si jednoduchého ošetření, 18) dodržování léčebného režimu. aktivit odpovídajících věku, 7) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 8) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 9) mytí nádobí, 10) běžný úklid v domácnosti, 11) péče o prádlo, 12) přepírání drobného prádla, 13) péče o lůžko, 14) obsluha běžných domácích spotřebičů, 15) manipulace s kohouty a vypínači, 16) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 17) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, 18) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle uvedeného ustanovení (viz tab.) se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony v obou sloupcích uvedených v tabulce. Přitom se úkony podle výše uvedených odstavců 1 a 2 sčítají. Při hodnocení úkonů se úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů je částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. Vzhledem k tomu, že se v některých případech jeden úkon skládá z několika rovnocenných činností (např. oblékání, svlékání obouvání, zouvání), vede nezvládnutí i jedné z těchto činností k závěru, že osoba není schopna úkon zvládnout. Úkon se opovažuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže osoba je schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat jeho správnost.

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

ZPRAVODAJ LEDEN 2011

ZPRAVODAJ LEDEN 2011 ZPRAVODAJ LEDEN 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ PORADCE Přehled změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více