5 až 20 minut, lze až 45 minut. tělocvična, hřiště, louka, rovný prostor. hromadná výuka, po skupinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 až 20 minut, lze až 45 minut. tělocvična, hřiště, louka, rovný prostor. hromadná výuka, po skupinách"

Transkript

1 NÁZEV Pohybové hry zaměřené proti agresivitě žáků 3 CÍL CÍLOVÁ SKUPINA DOBA TRVÁNÍ MÍSTO POMŮCKY, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ METODY VÝUKY FORMY VÝUKY Nabídka pohybových her pro žáky i pedagogy na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Žáci i pedagogové pochopí smysluplnost pohybových her a jejich význam při realizaci v úvodních částech hodiny Tv či pohybových aktivit pro zahřátí organismu hráčů. Současně si uvědomí jejich motivační vliv pro nejrůznější činnost a procvičení většiny dovedností hráčů. ZŠ 1. Stupeň, ZŠ 2. Stupeň, Střední školy, Volnočasové aktivity 5 až 20 minut, lze až 45 minut tělocvična, hřiště, louka, rovný prostor Žádné, doporučujeme vhodný oděv, starší triko, hráče bez dlouhých nehtů, prstýnků a řetízků, pracovní list metody slovní prezentace, řízená komunikace, diskuse a zapojení hráčů při obměnách pohybové hry hromadná výuka, po skupinách POSTUP ÚVOD Seznámení s přístupy k různě starým skupinám a k agresivitě nejen v pohybové hře a hraní Se vstupem do školy, dochází k závažné změně v životě každého z nás. Končí první období vzestupu tvořivosti a volnější předškolní denní režim je vystřídán striktním členěním na hodiny a přestávky. Ve škole se zvyšují požadavky na pozornost, soustředěnost, kázeň a podobně. Velmi rychle pochopíme rozdíl mezi prací a hrou. Prudce se sníží délka i kvalita pohybového zatížení. Během 4 až 6 hodin sezení ve školních lavicích dochází k podstatnému zhoršení úrovně i kvality držení těla. Na druhé straně dítě kolem šesti let snadno a efektivně vytváří nové pohybové dynamické stereotypy. Zvyšuje se obecně rychlost a koordinace. Dovednosti, herní zkušenosti i znalosti získané a upevňované v pohybových hrách jsou velmi výhodně transferovány do her sportovních i dalších činností v životě. Období snadného motorického učení trvá do nástupu puberty. Podívejme se na uplatnění pohybových her na základní a střední škole.

2 V 1. ročníku základní školy je základním úkolem pohybových her pomoci žákům k co nejméně problémovému přechodu mezi režimem na mateřské škole a školními povinnostmi na základní škole. Seznámení se školními povinnostmi je pro některé prvňáčky náročné a pohybovými hrami, které znají z mateřské školy, jim umožníme vrátit se do pohodového prostředí. Poznání, že hra a práce jsou trvale různé činnosti v lidském životě zbrzdí tvořivý rozvoj dítěte, umožní mu však snadnější socializaci. Ve 2. ročníku pokračujeme pomocí pohybových her v upevňování smyslu podřízenosti, nadřízenosti, významu poznání pravidel, spolupráce a podobně. Děti si zvykají nebo si zvykly na školní prostředí, začínají školu brát jako své pracoviště. Stále převažují pohybové hry s velkým rozsahem pohybu. Žáci jsou schopny snášet stále vyšší zatížení vyvolané pohybovou hrou. Mnoho kladných zkušeností máme s uplatněním kreativně kooperačních aktivit a her v tomto věku. Děti vymýšlí hry bez zábran a jsou velmi rychle schopny akceptovat odpovědnost za navržené náměty. Ve 3. Až 5. ročníku je realizováno více pohybových her se soutěžením, zdůrazňujeme práva i odpovědnost, častěji zařazujeme náročnější herní dovednosti. V tomto věku jsou děti schopny adekvátně ocenit svůj i spoluhráčův či protivníkův úspěch. Umějí lépe využít pravidla pohybových her. Soustředěnost na prováděnou činnost v pohybové hře je u nich velmi vysoká. Percepce je ve 4. a 5. ročníku spjata s pohybovým rozvojem. Vnímání a cítění žáků je zaměřenější, nalézáme konkrétní pokusy dětí odstranit příčiny chyb ve hrách. V tomto a dalším období bychom měli diferencovat zatížení nejen podle fyzické zdatnosti, ale též podle pohlaví žáků. Mnoho autorů hovoří o pubertě jako o období snížení fyzické výkonnosti, přestavby funkcí a podobně. Pohybové hry pomáhají problémové období lépe přijmout a umožňují vznik kladných a příjemných pocitů ve známém prostředí. Při realizaci pohybových her v 6., 7., 8. či 9. ročníku jsme se nesetkali s výraznými problémy. Dospívající dámy byly ochotny si kvůli míčovým hrám ostříhat nehty a v 9. ročníku vymýšlely podobné pohybové hry jako na prvním stupni základní školy. Pedagogové nemají problém ve využívání pohybových her na gymnáziích nebo učilištích. Je však žádoucí měnit přístup podle herní úrovně hráčů. Pohybové hry s výrazným prvky sportovních her jsou oblíbené. Dospívající oceňují na pohybových hrách jednoduchost pravidel, náročnost a srozumitelnost. Dospělý člověk je ochoten a schopen maximálně se ponořit do pohybové hry. Jde mu podobně jako dětem o prožitek, o potěšení z průběhu hry v kontextu se spoluhráči, pravidly a podmínkami.

3 Omezující je někdy otázka prezentace vlastní osoby podle prostředí a podmínek. Od tohoto stručného exkurzu v ontogenezi člověka, kterou lze v případě potřeby najít na začátku knihy Hry a hraní pohledem ŠVP přejdeme k hraní a pohybovým hrám proti agresi. V terminologii her je nazýváme úpolové hry a hraní. Vhodné je zařadit je po rozcvičení, kdy jsou hráči připraveni na činnost, nejsou však unaveni a nesoustředěni. HLAVNÍ ČÁST - úpolové hraní a pohybové hry proti agresivitě Co znamená pojem úpoly, ví mnoho lidí. Také v pohybových hrách jsou úpoly pohybové aktivity, ve kterých usilujeme o překonání odporu nebo překonání soupeře technikou, taktikou a silou, tedy fyzicky i psychicky Při jejich realizaci využíváme obratnost, sílu, rychlost, postřeh, rychlé rozhodování a iniciativu. Nezbytná je sebedůvěra, odvaha, sebeovládání a cílevědomost. Dnes je nechápeme jako přípravu na podrobení nepřítele, ač je v našem světě někdy výhodné umět se o sebe fyzicky postarat. Řešení konfliktních situací optimálním způsobem je velmi složité, nikdo však nepopírá, že sebejistá a silná osobnost má k řešení konfliktů lepší předpoklady než člověk s opačnými vlastnostmi. Umí rychleji ovládnout své chování při narušení osobního prostoru (pár centimetrů kolem nás), do kterého velmi neradi a často s pocity vzbuzujícími minimálně nevoli nebo agresivitu pouštíme cizí osoby. Pohybové hry charakteru úpolů, kde kontakt a překonání odporu, narušení vlastního osobního prostoru a další aktivity jsou normálními a přirozenými, pomáhají zvládat lépe nejen davové scény, fóbie a nezvladatelné pocity v tlačenici. Jsou také podnětným příspěvkem k sociálnímu učení, soucítění, ohleduplnosti k soupeři a umožňují lepší porozumění mechanice pohybových činností. Uvědomme si, že zápas, zápasení, patří mezi nejstarší sportovní disciplíny společnosti, patřilo do výzbroje člověka v boji o přežití druhu. Sebeobrana je určitě tak stará jako lidstvo samo. Tvrdíme-li na seminářích pro učitelky mateřských a základních škol, že do školní tělesné výchovy zařazují málo pohybových her charakteru úpolů, často nás považují za propagátory agrese, násilí a brutality. Podívejme se na problém z úhlu několika pohledů.

4 Pohled první. Hraní a pohybové hry charakteru úpolů ruší nebo významně narušují osobní prostor. Když s tímto problémem seznamujeme žáky nebo učitele, je vhodné a motivující vyzvat někoho, aby vstal. Stoupněte si blízko k němu a zeptejte se jej, zda je mu to příjemné. Pokud Vám odpoví, že ano, přibližte se ještě víc. Vždy nastane okamžik, kdy vám cizí člověk řekne dost. Máte manifestační ukázku toho, jak jsme ochotni tolerovat fyzickou blízkost druhých lidí. Při sportovních zápasech, kulturních či společenských akcích a mnoha dalších příležitostech musíme strpět blízkost lidí, zrovna tak jako v plné tramvaji, autobusu, vlaku nebo metru. Mnoha lidem je to nejen nepříjemné, ale dostávají se až do klaustrofobických stavů. Od nich je blízko k hysterii a davovým panikám s následkem ušlapání lidí. Učit se ovládat, snášet nepříjemnou blízkost druhého je někdy výhodné. Pohled druhý. Média nám předkládají nepřetržitou a často velmi stupidní záplavu komerčních seriálů spojených s nesmyslnou vlnou násilností a agresivity - nejen nám dospělým, ale také dětem. Sledujeme zde neustálý proud agrese, ničení a morbidních scén, které zlehčují jakýkoliv způsob obvyklé komunikace. Děti se na tento a podobné seriály, (želvy nindža, kačeři a další) dívají - velký výběr jim totiž nenabízíme. Další možnost sledovat brutalitu mají u několika dílů Ramba a množství akčních filmů nebo thrillerů. Výsledkem je chápání světa a života černobíle, zjednodušeně. Není potom problémem někoho zmasakrovat - vždyť lékař jej opraví. Není nic nenormálního někoho praštit tak, aby letěl 5 či 10 metrů - děti to vidí každou chvíli. Děti, které takto ovlivňujeme, se o nás budou jednoho dne starat. Jak? Tak, jak je dnes vychováváme, jak jim my ukazujeme, že funguje svět. Proč by do nás potom nemohli kopnout - jedna rána stačí. Máme pocit, že naprostá většina amerického škváru je bezohledně předkládána těm, kteří se nemohou a neumí bránit, a nám to nevadí. A až nám to bude vadit, bude pozdě. Výchova a morálka jsou pojmy na dlouhý běh, ty se formují celé dlouhé generace. Těžko lze oponovat skutečnosti, že dítě od narození vychovává žena a ve škole od 6 let do minimálně let ovlivňují žáky hlavně ženy (z 84,2 % jsou učitelé na ZŠ ženy)! A ženy budou v hodině TV spíše zařazovat (a zařazují) aerobik či nekonfliktní

5 pohybové aktivity. Je asi pryč doba, kdy nás učitel TV alespoň 1x za čtvrt roku nechal složit do čtverce všechny žíněnky a pod jeho dohledem jsme se prali. Učil nás zápas, chvaty a páky. Kdo chtěl, zaboxoval si se stařičkými boxerskými rukavicemi. Většina z nás, kteří poznali, jak bolí páka, kroucení ruky, úder do nosu, tyto činnosti bezdůvodně dále nezkoušeli. A akceptovali jsme možnosti druhého. Nevěděli jsme tehdy, proč nás učitel takto, (dle některých) terorizuje, zejména když přidal ještě úpoly, pohybové hry s překonáváním odporu apod. Dnes mu děkuji za to, že jsem získal také jiný kontakt s vrstevníky, a to nejen na ulici, ale též ve škole. Tyrš říkal velmi vhodně Jestliť zajisté zápas cvičení nejvšestrannější, na paže, trup a nohy v stejné míře působící, obratnost a vytrvalost zároveň vyžadující, a neměl by tudíž v žádném spolku tělocvičném zanedbáván býti. (Tyrš n.d.). Nezařazování úpolů je chybou. Je to nevyužití potenciálu hodnotné pohybové aktivity, která slouží žákům k procvičení dovedností, vědomostí i návyků. Ty potřebujeme v běžném životě a nelze je komplexněji ověřit v jiných disciplínách. Hraní úpolového charakteru Vzhledem k významu her úpolového charakteru je nezbytné upozornit na několik nutných zásad při jejich používání. Komplexní rozcvičení je nezbytné, pohybové hry úpolového charakteru nezařazujeme, pokud není organismus hráčů dobře připraven. Volíme samozřejmě jednoduché aktivity, v hlavní části hodiny nebo lekce již náročnější. Volba a výběr má odpovídat výše uvedeným zásadám, tělesné a duševní vyspělosti hráčů, jejich zájmům, motivaci, cílům činnosti apod. Snaha o vítězství je silnou motivací, stejná hmotnost a zdatnost soupeřů jsou důležitým předpokladem bezpečného zápolení. Většinou volíme individuální přístup a využíváme aktivitu hráčů. Při hraní preferujeme aktivity ve dvojicích. Názorně využíváme ukázek účastníků a diferencovaně je zapojíme všechny. Provádíme hraní i pohybové hry s dětmi i dospělými. Naprostá většina hráčů přistupuje k uvedeným hrám a hraní velmi vstřícně a s velkým zájmem. Příklady hraní byly po vyzkoušení vyžadovány všemi skupinami populace, a to nejen ve školní, ale i při mimoškolní činnosti doma, na táborech, v klubech či tréninku i na rodinné dovolené. Hraní, které popisujeme, se totiž dá využít nejen ve škole či tréninku, ale i při kočkování na aktivitách kdekoliv.

6 Přesné dodržování pravidel je však základem bezpečného průběhu hraní i her. Vzhledem k přímému kontaktu a maximálnímu nasazení mají pravidla rozhodující význam. Další nabídku můžete nalézt v literatuře, doporučujeme také seznámit se zásadami bezpečnosti v knize autora Kutáče (viz literatura). Blok hraní a her úpolového charakteru začínáme zahřátím organismu. Jak se zahřát? Přece úpolově, například Honičkou v řetězu nebo Honičkou do kruhu. Při ní dochází nejen ke kontaktu honičů a chytaných, ale současně je nutná spolupráce na vysoké úrovni. Připravit hráče na atmosféru s vyšší mírou agresivity a kontaktů můžeme pomocí Souboje kohoutů - spíše něžně, bez používání loktů. Až se hráči zahřejí pohybem nejen po levé, ale i po pravé noze v soutěži kdo má více vyřazených hráčů., Jestřáb a slepice, nebo Souboj hadů hráče náležitě prověří. Obměny pohybových her jsme naznačili. Pokud přidáme Super super stars, Dostaň se do kruhu, z kruhu i Hu tu tu tu a další obměny, úpoly zaujmou na dlouhou dobu. Při hraní preferujeme aktivity ve dvojicích. Názorně využíváme ukázek účastníků a diferencovaně je zapojíme všechny. Popíšeme nyní několik Úpolových hraní ve dvojici: ZÁSAH NA HÝŽDĚ Hrající stojí proti sobě, navzájem se drží souhlasnou rukou. Dlaní volné ruky se snaží plácnout soupeře přes hýždě. Lze uhýbat, natáčet se a podobně. Zásahy jinam než na hýždě nepovolujeme, hraje se na 3 až 5 zásahů nebo na čas do 30 sekund. Pozor na úder hlav při přitažení, je nutné toto nebezpečí zdůraznit před hraním! Obměny: vzadu za pasem má každý stuhu, šátek atd. Volnou rukou se snaží jeden druhému stuhu vzít. Pokud rozdělíme hráče na dvě stejné poloviny a dáme každému stuhu, můžeme následně hrát pohybovou hru Gorily a orangutani. Hráči znají podstatu hry a výklad hry máme tedy podstatně ulehčen. Další obměnou je snaha zasáhnout místo hýždí kolena. Obměnou může být úkol zasáhnout pravé rameno, lýtko a podobně. Ještě náročnější obměnou je zrušení držení se za ruce. Hodnoty srdeční frekvence kolísají mezi x = tepů/min., toto je velmi náročné hraní na celkovou pohyblivost a obratnost, soustředěnost a koncentraci pozornosti. ZADEČKOVÝ SOUBOJ Hráči stojí zády k sobě v přibližně půlmetrové vzdálenosti. Nedotýkají se žádnou částí těla. Na signál, bez otáčení a dívání se na sebe se snaží nárazem hýždě na hýždi vychýlit protihráče z postoje. Každá změna postoje, posun nohy či vykročení je prohrou.

7 Povolené jsou pohyby stranou, vpřed či vzad tak, aby soupeř ztratil vlastním výpadem rovnováhu. Vyhrává hráč, který vícekrát vychýlil protihráče. Hodnoty tepu jsou x= tepů/min., zdánlivě úsměvné hraní je bez kontroly zraku náročné. Dáváme pozor na dodržení začátku hraní a tím na bezpečnost hráčů, začínáme ohleduplně a přizpůsobíme nasazení situaci a výkonnosti hráčů. Hráči by měli být přibližně stejně vysocí, měli by mít stejně dlouhé dolní končetiny. Hráči mající problémy se zády nehrají. DLANÍ DO DLANĚ Hráči stojí naproti sobě ve stoji spojném ve vzdálenosti na předpažení. Hráči mají paže po celou dobu soutěžení v loktech pokrčené a dlaně nastavené proti sobě ve výši ramen. Na signál úderem či nárazem (ne tlakem) dlaní na dlaně se snaží vychýlit protihráče z postoje. Mohou paže uvolnit, aby protihráč při úderu do dlaní ztratil rovnováhu, nesmí však dlaněmi uhnout stranou, dolů ani nahoru. Změna postoje je prohrou, stačí malý úkrok jednou nohou. Soutěží se na předem určený počet vítězství. Obměny: Cvičení ztížíme možností pohybu dolních končetin u vyspělejších cvičenců. Zkuste při soutěži i poskakovat či se pohybovat na jedné noze. OBEJMI SOUPEŘE! Dvojice hráčů stojí čelem k sobě, asi 1,5 m od sebe. Na signál se snaží každý z nich obejmout soupeře v pase úchopem pod jeho pažemi. Současně se však brání proti obejmutí protivníkem. Zdůrazňujeme nepoužívání hlavy a předklonu. Jde v podstatě o boj o úchop soupeře. Hraní je velmi náročné x = 129 až 189 tepů/min. Pokud měníme hráče, měli by být vždy stejně vysocí a mít přibližně stejnou hmotnost. Je vhodné použít toto hraní před pohybovou hrou s podobným obsahem. PŘETAH ZÁDY Stejný postoj ve dvojicích jako u Přetlaku zády, hráči mají paže zaklesnuty v loktech, stojí ve stejné vzdálenosti od nakreslené čáry. Na znamení se začnou přetahovat, snaží se dostat soupeře na svou stranu za čáru, která je před nimi. Obměnou je totéž, kdy lze realizovat přetahování za nohu. Soupeři sedí proti sobě v sedu roznožném, pravou (levou ) nohu mezi nohama soupeře. Sedí stejně daleko od střední čáry. Vzájemně se uchopí pravou rukou za pravou nohu či levou rukou za levou nohu nad kotníkem a přetahují se za čáru. Zatížení je kolem x = tepů, ne déle než 35 až 40 sekund,

8 dbáme na čisté zaklesnutí a neuhýbání trupem. PŘETAH DVOJIC Soutěží dva hráči proti dvěma. Spoluhráči stojí za sebou, zadní drží předního za boky nebo jej objímá v pase. Přední hráči se navzájem uchopí za zápěstí, buď zkřižmo za souhlasná nebo za stejnostranná zápěstí. Vítězí dvojice, která přetáhne soupeře přes stanovenou hranici, nebo po časovém limitu. Prohrou je též rozpojení spoluhráčů. Poznámky: x=128 až 178 tepů/min, nehrajeme dlouhou dobu. Doporučujeme častější střídání a sami hráči najdou nejvhodnější úchop a své místo vpředu či vzadu. Nedoporučujeme hrát s malými dětmi, protože neudrží úchop a mají často problémy s dodržováním bezpečného postupu.nikdy se nepřetahujíe více hráčů než dva!! Přes 30 hraní je v knize Hry a hraní pohledem ŠVP. Nyní nabídneme několik pohybových her z oblasti úpolů. JESTŘÁB A SLEPICE Hráče rozdělíme do zástupů o počtu 6 až 8 hráčích. Jednoho z nich určíme do funkce jestřába, který bojuje proti slepici-první hráč v zástupu kuřat. To jsou další hráči, kteří se společně v zástupu drží u pasu spolu za slepicí. Ta může mít rozpažené ruce. Jestřáb se po zahájení hry snaží oběhnout slepici s kuřaty tak, aby se dotkl posledního kuřete. Vítězí také tehdy, pokud se při otáčení a obraně kuřata a slepice kdekoliv rozpojí. Slepice ani jestřáb se nesmí držet. Často rozhoduje obratnost všech účastníků, ne pouze jestřába a slepice. Zatížení hráčů je vysoké, kolem 155 tepů/min., největší je u jestřába a slepice. Pokud máme takto rozdělené hráče, využijeme je k další hře, Souboj hadů. SOUBOJ HADŮ Skupiny po 6 až 8 hráčích dáme do rohů herny. Před umístěním jim sdělíme, že jsou hadi a musí se spolu v zástupu pevně držet kolem pasu. První hráč v zástupu je ve funkci hlavy hada a snaží se chytit, dotknout ocasu, tedy posledního hráče soupeře. Pokud máme 4 hady (až 32 hráčů), je každý had v jednom rohu. Na povel začátku hry se hadi pustí do souboje mezi sebou. Opakujeme-li souboje několikrát, budou hráči taktizovat a souboje jsou velmi zajímavé a náročné. Rozvíjí nejen spolupráci a předvídavost, ale i rychlost a zodpovědnost za tým. Zatížení je obdobné jako u předešlé hry. Spolupráce a zodpovědnost hráčů je podobná jako u předešlé hry. SUPER, SUPER STARS Využijeme-li středního kruhu v tělocvičně, umístíme do něj hráče,

9 vždy stejného pohlaví a věku (od počtu 5 do 15). Pokud jsme v jiném prostoru, vyznačíme kruh a další soustředné kruhy kolem něj. Do středního umístíme všechny hráče. Na povel se vytlačují z kruhu. Nelze lámat ruce či páčit, pouze tlačit a tahat. Pokud je hráč oběma nohama ven z kruhu, již se nesmí vrátit a je ve větším okruží, kde opět provádí souboj a vytlačuje hráče do dalšího většího okruží, tedy od středního kruhu. Ten či ti hráči, kteří zůstanou ve středu jsou Super, super stars, v dalším kruhu Super stars a ve třetím Stars. Pokud máte další vnější kruh, nazvěte je lidmi. Před hrou motivujeme a dbáme na bezpečnost. Obměnou vhodnou jsou Zápasnické třídy, kdy využijeme pásy čar na hřišti či v tělocvičně. Zatížení je kolem 150 tepů /min. Zkušenosti dokazují, že dívky jsou často bojovnější než chlapci. Rozvoj houževnatosti a obratnosti je zde prioritou. DOSTAŇ SE VEN, DOSTAŇ SE DOVNITŘ Vynikající a jednoduchá hra. Se skupinou 8 až 12 hráčů utvoříme kruh, hráči se drží pevně za ruce. Hráči stojí asi 60 až 80 cm od sebe na volné upažení. Dovnitř kruhu umístíme jednoho až dva hráče. Na povel k zahájení hry se hráči uvnitř snaží proniknout pod pasem hráčů tvořících kruh ven z kruhu. Snaží se proniknout mezi nohama. Hráči tvořící kruh si mohou stoupnout těsně vedle sebe při pokusu o průnik, ale jakmile je pronikající mimo ně, musí jít na 60 až 80 cm od sebe. Hra konč,í pokud se hráči dostanou ven nebo skončí stanovený časový limit. Vynikající je opak, kdy se hráči tvořící kruh drží za ruce a tváří jsou ven z kruhu. Dva určení hráči se snaží dostat dovnitř. Zatížení zejména hráčů mimo kruh je vysoké. Snaha obou skupin soupeřů o vítězství je značná. Rozvoj odolnosti, zodpovědnost, obratnost a spolupráce je ve této pohybové hře vysoké. REFLEXE Spolupráce a prezentace dalších nápadů a obměn činností ve dvojicích skupinách.. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP ZV Výchova ke zdraví začleňuje témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova demokratického občana (VDO), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS), Multikulturní výchova (MkV), Environmentální výchova (EV) a Mediální výchova (MV). Výchova ke zdraví, kam patří i výše uvedené hraní a pohybové hry typu honiček. Tento blok zahrnuje metodicko didaktický obsah potřebné k péči o zdraví, k ochraně lidstva za mimořádných okolností a současně učivo vhodné do hodin tělesné výchovy či volno časových aktivit. Podle věku a vyspělosti žáků si pedagog vybere a upraví uvedené

10 aktivity. ROZVÍJENÉ KOMPETENCE ZAŘAZENÍ DO PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Z kompetencí jsou využívány postupy a strategie obsažené v ŠVP ZV a SV (nebudu je rozebírat, jsou podrobně rozvedeny v knize Hry a hraní pohledem k ŠVP). Vzdělávací obsah činností výše uvedených spočívá v rozvíjení Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské a pracovní. Stručně řečeno jde o seznámení se s učením, vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí se odpovědnost žáka za své zdraví a zdraví svých spolužáků. Podporováno je myšlení a tvořivost žáků. Jsou využívány individuální schopnosti a dovednosti jednotlivce, žák je veden k samostatnosti a odpovědnosti za svou činnost. Učí se vyhledávat a využívat informace a je rozvíjena jeho tvořivost. Učí se spolupracovat ve skupinách, respektovat pravidla práce v týmu, uvědomuje si vlastní identitu ve skupině. Posiluje pocit sebedůvěry a sebevědomí a odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví své i spoluhráčů. Učí se chápat nutnost vlastní ochrany zdraví jako předpokladu pro zdárný vývoj jedince, rozvíjí si zásady správné pohybové aktivity a orientuje se v situacích osobního i veřejného ohrožení. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA a) Osobnostní rozvoj: Výchova ke zdraví a aktivnímu životnímu stylu b) Sociální rozvoj: Komunikace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah člověka k prostředí (pozn.: jak dříve žili naši rodiče, prarodiče, praprarodiče) DALŠÍ NÁMĚTY A DOPORUČENÍ Ve volném čase při volnočasových aktivitách, zejména na letních táborech či delších aktivitách v přírodě doporučuji využít obměn, které uvedené hraní i pohybové hry nabízí.

11 POUŽITÉ ZDROJE Mazal, F.: Hry a hraní pohledem ŠVP, 1.vydání, Olomouc, Nakladatelství Hanex, 2007,395 s., ISBN Kutáč, P.: Bezpečnost a základy první pomoci při pohybových aktivitách, 1. Vydání, Olomouc, Nakladatelství Hanex, 2012, 96 s., ISBN Sigmund, E.: Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her, 1. Vydání, Olomouc, Nakladatelství Hanex, 2007, ISBN Bělka, J., Salčáková, K.: Nebojme se házené didaktika a metodika házení, 1. Vydání, Olomouc, Nakladatelství Hanex, 2014, ISBN

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Hrajeme a cvičíme s padákem aneb paraschuting

Hrajeme a cvičíme s padákem aneb paraschuting NÁZEV Hrajeme a cvičíme s padákem aneb paraschuting CÍL Pochopí a dovede základní činnosti s padákem o průměru 4 až 6 metrů, úchop, rozmístění po obvodu, základní manipulaci potřebnou pro uchopení a spolupráci

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pohybové hry pro úvodní část pohybových aktivit či hodiny TV a jejich výběr 2

Pohybové hry pro úvodní část pohybových aktivit či hodiny TV a jejich výběr 2 NÁZEV CÍL CÍLOVÁ SKUPINA DOBA TRVÁNÍ MÍSTO POMŮCKY, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ METODY VÝUKY FORMY VÝUKY Pohybové hry pro úvodní část pohybových aktivit či hodiny TV a jejich výběr 2 Nabídka pohybových her pro žáky

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Tělesná výchova

Tělesná výchova 5. 10. Tělesná výchova Obsah stránka 5.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.10.2. Začlenění průřezových témat 2 5.10.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.10.4. Formy a metody práce 3 5.10.5.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře 4.1.5. Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře Střelba mezi kruhy Tři hráči stojí před brankou na úrovni bodů pro vhazování a jeden hráč za brankou s kotoučem. Tento hráč nahrává hráčům

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem

ŽS/4 Odbití jednoruč spodem Odbití jednoruč spodem jako prvek techniky vybírání Podrobný rozbor problematiky je v kapitole o vybírání ŽS/11. Zásady správné techniky odbití jednoruč spodem (F 1.0) Základní technika (1.0.1) F 1.0.1.1

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Téma: Hraní, hra, pohybové hry

Téma: Hraní, hra, pohybové hry Téma: Hraní, hra, pohybové hry Anotace: Materiál je použit k vysvětlení zábavných her, které se využívají v hodině tělesné výchovy pro zahřátí organismu. Prezentace je doplněná závěrečným opakováním. Autor:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více