Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2009/2010 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří Zruč nad Sázavou, 5. května Zruč nad Sázavou, Malostranská Kácov, Nádražní Čechtice Na Lázni Dolní Kralovice, Školní 1 7. Trhový Štěpánov, Sokolská Trhový Štěpánov, Vlašimská Zbraslavice, Komenského Načeradec 270 Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: Zámek Zruč nad Sázavou c) Ředitel školy: Jiří Freml (statutární orgán) Zástupce ředitele: (zástupce statutárního orgánu) Vedoucí učitelka: Radek Bělohradský Kateřina Chaloupková d) Škola má 4 obory, počet tříd 11 (dle výkazu S 2401) Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2008/ / e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita školy: 600 žáků IZO g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební 2) výtvarný 3) taneční 4) literárně dramatický 2

3 V hudebním oboru jsou tyto třídy: přípravné studium, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku a ostatní dechové nástroje), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, hra na akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv. h) Mimoškolní aktivity školy Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. Škola pořádá nejméně jednou za měsíc veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a základní školu, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně. Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žákyně kytarové třídy zúčastnily národní kytarové soutěže PRAGuitarra Clássica 2010 a mezinárodní soutěže Hudební festival I. Ballů (Slovenská republika). Výtvarníci se zúčastnili soutěží Nakresli svoje zdraví (soutěž České průmyslové zdravotní pojišťovny), Malujeme po síti (účast žáků VO Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice), soutěže Zručského fotoklubu a soutěžní výstavy Zruč, místo kde žiju. Výtvarný obor se také zapojil do nesoutěžního mezinárodního projektu One milion Giraffe Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků a veřejných generálních zkoušek orchestru České filharmonie, žáků výtvarného oboru návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./s. Od změny zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které se uskutečnilo 17. července 2008 má ZUŠ Zruč n./s. deset míst poskytovaného vzdělávání v obcích: Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./s., Čechtice, Dolní Kralovice, Načeradec. Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2008/09 se vyučuje HO, VO, LDO, TO. V Načeradci HO, v Kácově HO, VO v Trhovém Štěpánově HO, VO, LDO v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO v Čechticích HO, VO, LDO a ve Zbraslavicích VO. Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích Školní rok 2009/ pololetí 2. pololetí Zruč nad Sázavou Dolní Kralovice Čechtice Kácov Trhový Štěpánov Zbraslavice Načeradec 4 4 Celkem

4 Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok I. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků 4 4 Celkem 479 II. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků 4 4 Celkem 454 4

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání Výchovné působení Neustále se potýkáme s názorem rodičů, že výuka v naší škole je zájmovou činností, na kterou se žák nemusí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná způsobeno také tím, že žáci platí úplatu za vzdělávání, to je však pouze zlomek výdajů na výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanouli se žáky základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. Na této problematice se pracuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační školské rady atd.) Přijímací řízení do přípravných ročníků se zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč n.s. a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice, Zbraslavice, Načeradec). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. V nástrojích a oborech, které potřebujeme doplnit vzhledem k potřebám souborů a kolektivů, získáváme žáky po ukázkových koncertech a vystoupeních. Učitelé přistupují k žákům individuálně vzhledem k jejich věku. Talentovaní žáci, kteří školu reprezentují v soutěžích, mají hodinovou dotaci v její horní hranici. Žáci, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, jsou přijímáni do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na návrh učitele hlavního oboru a podle kritérií, které určuje vnitřní předpis školy. V hudebním oboru provádějí žáci postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku. Prospěch žáků na škole ve školním roce 2008/2009, 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Neklasifikováni vyznamenáním Školní a b a b a b a b a b rok 2008/ / / / / / / / / /10 PHV, PVV, PTV, PDV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník r./II r./II r./II r./II Celkem Neklasifikováni žáci, kteří navštěvují přípravné studium (dostávají osvědčení) Celkový počet neomluvených hodin: školní rok 2007/2008 školní rok 2008/

6 Plnění učebních osnov Výuka probíhá dle učebních plánů č.j /95 Část III. Údaje o výsledcích České školní inspekce V tomto školním roce naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili Část IV. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikovanost učitelů Škola v malém městě s odloučenými pracovišti a bez výrazného dopravního spojení do větších měst má s tímto citelné problémy. Podporujeme a finančně se podílíme na všech formách studia, vedoucích k získávání, rozšiřování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogů byla přijata do pracovního poměru učitelka tanečního oboru dlouholetý pedagog a tanečnice baletního sboru Národního divadla v Praze, učitelka hry na klavír absolventka Konzervatoře v Brně, obor klavír, učitel hry na dechové nástroje absolvent Konzervatoře v Pardubicích, obor trubka a učitelka zpěvu, absolventka Konzervatoře Plzeň, obor zpěv, která ukončila pracovní poměr ve zkušební době ukončil pracovní poměr učitel literárnědramatického oboru, byla přijata jako učitelka literárnědramatického oboru absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Akademie múzických umění, divadelní fakulty v Praze. V listopadu 2009 nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou učitelka hry na kytaru studentka 5. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor hra na kytaru. Od nastoupila učitelka zpěvu absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor hudební výchova ukončila pracovní poměr učitelka tanečního oboru a učitelka zpěvu. Od byla přijata učitelka tanečního oboru absolventka Akademie múzických umění v Praze, obor pedagogika tance, členka souboru baletu Moravského divadla a Laterny Magiky. Dále od byl přijat jako učitel zpěvu absolvent Konzervatoře v Praze, obor klasický zpěv, sólista opery Národního divadla v Praze a učitelka zpěvu členka souboru Národního divadla v Praze a Hudebního divadla v Karlíně, která bude od září 2010 studentkou konzervatoře, obor zpěv. V červnu 2010 ukončila pracovní poměr učitelka tanečního oboru, učitelka literárnědramatického oboru, učitelka zpěvu a učitel hry na bicí nástroje. Odborná kvalifikace v ZUŠ Zruč nad Sázavou školní rok 2009/2010 školní rok 2008/ % 100 % 6

7 Konkrétní údaje o pracovnících školy Osobní číslo Předmět Délka započtené praxe 1002 akordeon 10 let 1056 akordeon, EKN 4 roky 1006 klavír 14 let 1064 klavír, klavírní korepetice do 1 roku 1003 kytara 7 let 1010 kytara 31 let 1050 kytara 3 roky 1066 kytara do 1 roku 1055 housle, hudební nauka 2 roky 1048 violoncello, EKN, zobcová flétna 16 let 1053 klarinet, saxofon 4 roky 1061 dechové nástroje žesťové, zobcová flétna do 1 roku 1059 bicí 4 roky 1067 pěvecká hlasová výchova 10 let 1069 pěvecká hlasová výchova 4 roky 1033 pěvecká hlasová výchova 10 let 1009 výtvarný obor 18 let 1060 výtvarný obor 1 rok 1068 taneční obor 17 let 1065 literárnědramatický obor 9 let 1001 účetní, administrativní pracovnice 25 let 1010 uklízečka, posel Přehled o pedagogických pracovnících Osobní číslo Stupeň vzdělání Aprobace Úvazek 1002 vyšší odborné HO akordeon 12/ vyšší odborné HO akordeon 23/ vyšší odborné HO klavír 23/ vyšší odborné HO klavír 9/ vyšší odborné HO kytara mateřská 1010 vyšší odborné HO kytara 6/ vysokoškolské magisterské HO kytara 13,5/ vyšší odborné student HO kytara 6/ vyšší odborné HO housle 21/ vyšší odborné HO violoncello 19/ vyšší odborné HO klarinet 10/ vyšší odborné HO trubka 23/ vyšší odborné HO bicí 3/ vyšší odborné HO zpěv 16/ střední odborné výkonný umělec 6/ vysokoškolské magisterské HO 8/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vysokoškolské magisterské TO 14/ vysokoškolské magisterské LDO 5/21 7

8 Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), kteří nastoupili na školu Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/ Počet pedagogických pracovníků (červen 2010) Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/2009 Počet pedagogů celkem z toho: Počet pedagogů s odbornou kvalifikací Počet nekvalifikovaných pedagogů 1 0 Počet pedagogů v důchodovém věku 0 0 Mzdové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 2009/2010 Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční nárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční nárokové složky platu nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárok. složky platu pedag.prac. Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu nepedag. prac Kč Kč Kč Kč Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2010) Počet pedagog. pracovníků do 30 let 3140 let 4150 let 5160 let Nad60 let Celkem 20 z toho žen 11 Z toho důchodci Průměrný věk

9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Datum konání Název Místo konání Osobní číslo zaměstnance září 2009 červen 2010 Kurz vzdělávání v arteterapii a artefiletice Praha 1060 září 2009 červen 2010 Klavírní kurzy JAMU Brno 1006, 1064 září 2009 červen 2010 Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ JAMU Brno října 2009 Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení října 2009 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 21. října 2009 Spisová a archivní služba ve školství a změny archivního zákona Praha 1001 Praha 1010 Praha listopadu 2009 Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním uměleckém vzdělávání celostátní setkání učitelů ZUŠ Jihlava 1055, listopadu 2009 Keramika RAKU Praha 1009, prosince 2009 Novely zákonů 2010 Kutná Hora ledna 2010 Změny v účetnictví škol od Praha ledna 2010 Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a PF za rok 2009 a změny od Kutná Hora února 2010 Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení 11. března 2010 Hospodaření neziskových organizací z daňového pohledu Kutná Hora 1001 Kutná Hora dubna 2010 Aktuální stav školské legislativy Praha dubna 2010 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 9 Praha 1010

10 1. června 2010 Zařazování zaměstnanců do platových tříd v roce 2010 nový katalog prací Praha června 2010 Aktuální stav školské legislativy Praha června 2010 Školní vzdělávací programy v ZUŠ Zruč nad Sázavou pedagogové ZUŠ 23. srpna 2010 Multimédia při výuce Praha 1002, 1056 Část V. Mimoškolní akce ( koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže ) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov, Kácov, Dolní Kralovice, Načeradec, Zbraslavice) Mimoškolní akce VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY listopad 7. ročník fotosoutěže Adéla Zelenková Čestné uznání účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové květen Malujeme po síti Z truhly našich prababiček poděkování poroty za kolektivní projekt Klobouky a přilby (Mgr.L. Říhová) květen Nakresli svoje zdraví účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy srpen Zruč, místo, kde žiju účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové Žáci výtvarného oboru v průběhu školního roku prezentovali výsledky své práce v prostorách ZUŠ a také ve všech hostitelských ZŠ na ostatních místech poskytovaného vzdělávání. Své práce poskytli na výzdobu haly u příležitosti konání dětského karnevalu (prosinec 2009) připravili zde výstavu na téma Andělsky/ďábelsky krásná tvář a uspořádali časově omezenou soutěž Namaluj čerta na zeď! II. VÝSTAVY AKCE listopad 2009 účast na výstavě soutěžních fotografií v sále Centrinu 30. listopad Zručský advent, prodejní stánek VO ZUŠ prosinec Vánoční výstavy v Čechticích, v Kácově, v Dolních Kralovicích a ve Zruči n.s. 10

11 4. květen 2010 výstava ukázek výtvarné práce Mgr.L. Říhové a Mgr. J. Kopřivy v prostorách kina v Dolních Kralovicích 25. květen závěrečná výstava žáků VO v Dolních Kralovicích 10. červen výstava ukázek výtvarné práce Mgr.L. Říhové a Mgr.J. Kopřivy v sále Centrinu ve Zruči n.s. 15. červen závěrečná výstava žáků a absolventů VO ve Zruči nad Sázavou červen výtvarné soustředění žáků VO v přírodě "Plenér Monínec" srpen účast na soutěžní výstavě Zručmísto, kde žiju III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Markéta Vavřinová byla přijata na fakultu architektury ČVUT v Praze Eliška Damborská byla přijata na obor konzervování a restaurování na Střední odborné škole uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou Absolventi: Vendula Sedláčková 7/I, Kristýna Viktorová 7/I, Martin Vaněček 7/I, Iveta Linhartová 7/I, Martina Antalová 7/I, Jan Kruntorád 7/I, Nela Kordiaková 7/I, Kateřina Jelínková 3/II, Markéta Vavřinová 3/II; v rozšířeném studiu absolvovaly: Markéta Vavřinová a Eliška Tamborská. IV. EXKURZE říjen 2009 I. kamenosochařské sympózium "Kámen a život" ve Zbraslavicích 30.duben 2010 Praha: Jiří George Dokoupil 100 (Jízdárna pražského hradu) a Zdeňek Sklenář 90 (Městská knihovna) 27. květen Praha: DOX (Jan Kaplický vlastní cestou; Umění šachu; Městské zásahy; Bezdomovci s.r.o...) a retrospektiva Zdeňka Sklenáře (Dům U kamenného zvonu) květen Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Monínec 11

12 Mimoškolní akce TANEČNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009 / 2010 I. VYSTOUPENÍ a AKCE 16. listopad 2009 Hodina Otevřených dveří tanečního oboru učebna TO, ZUŠ Zruč nad Sázavou 6. prosinec Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 21. prosinec Vánoční koncert kongresový sál Centrin 22. prosinec Vánoční besídka MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 15. březen 2010 Absolventské vystoupení žáků TO sportovní hala Zruč nad Sázavou Absolventi: Borešová Nikola 7/I, Jiříková Kateřina 7/I, Koubská Michaela 7/I, Kordiaková Nela 7/I, Tvrdíková Andrea 7/I, Závorková Vendula 7/I Mimoškolní akce LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 I. VYSTOUPENÍ a AKCE 21. říjen 2009 Halloween dramatická dílna rodičů žáků LDO Čechtice 26. října Halloween dramatická dílna rodičů žáků LDO Zruč n.s. 12

13 16. prosince Vánoční vystoupení žáků LDO Čechtice aula ZŠ Čechtice 21. prosinec Vystoupení žáků LDO pro 1. třídy ZŠ sál ZUŠ Zruč n. S. 21. prosinec Vánoční koncert CENTRIN 21. června 2010 Vystoupení dramatického kroužku z Dolních Kralovic pana Doležala Tomáše pro ZŠ Zruč n. S. tělocvična ZUŠ / nad školní jídelnou Mimo školní akce HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 Kytarové oddělení I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY duben 2010 celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra Clássica 2010 Lucie Tvrdíková účast II. kategorie Kristýna Nulíčková Čestné uznání II. kategorie Kristýně Nulíčkové byla udělena cena za nejlepší provedení české soudobé skladby M. Tesaře Ballad (věnuje Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu Praha) červen Markéta Vavřinová Lucie Tvrdíková Kristýna Nulíčková mezinárodní kytarová soutěž festival Ivana Ballu (SK) 3.cena III. kategorie 9. místo II. kategorie 12. místo II. kategorie 13

14 II. KONCERTY 9. říjen 2009 koncert kytarového tria I. kamenosochařské sympózium "Kámen a život", Zbraslavice (účast kytaristů ze třídy J. Fremla) 24. duben 2010 přehrávka talentů před účastí na Celostátní kytarové soutěži PRAGuitarra Clássica 2010, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla) 23. červen přehrávka talentů před účastí na Mezinárodní kytarové soutěži Dolný Kubín, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla) Absolventi: Matěj Drahokoupil 7/I, Jakub Drahokoupil 7/I, Kristýna Viktorová 7/I, Markéta Sochůrková 7/I, Markéta Vavřinová 7/II. Klavírní oddělení I. KONCERTY 10. prosinec 2009 Třídní přehrávka klavírní třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové) 21.květen 2010 Třídní přehrávka klavírní a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové, T. Krutilové a J. Schůrkové) II. EXKURZE 27. říjen 2009 návštěva generální zkoušky FOK, Obecní dům, Praha 15. duben 2009 návštěva generální zkoušky České filharmonie, Rudolfinum, Praha 14

15 Absolventi: Kristýna Antošová 7/I Oddělení akordeonu, elektronických klávesových nástrojů I. KONCERTY 17. prosinec 2009 Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Barešová T. 7/I, Táborský O. 7/I) 27. květen 2010 Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) Absolventi: Barešová Tereza 7/I akordeon, Táborský Ondřej 7/I akordeon Studničková Alžběta 4/I EKN, Jelínek Lukáš 4/I EKN Vošická Květoslava 4/I EKN, Vondráčková Martina 4/I EKN Moravcová Lenka 4/I EKN, Hrdinová Anna 4/I EKN 15

16 Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje) I. KONCERTY Dechové oddělení 30. listopad 2009 Třídní přehrávka, ZUŠ, Zruč nad Sázavou 1. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Čechtice 2. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Dolní Kralovice 3. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Trhový Štěpánov 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Pajerová P. 7/I) 12. květen 2010 Třídní přehrávka, ZUŠ, Zruč nad Sázavou Absolventi: Pajerová Pavla 7/I zobcová flétna Pěvecké oddělení I. KONCERTY 11. listopad 2009 Třídní přehrávka pěvecké třídy, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy J.Pinkasové) 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou ( Jelínková Lada 4/II, Jiříková Kateřina 4/II, Šťastná Veronika 7/I ) 16

17 Absolventi: Jelínková Lada 4/II zpěv, Jiříková Kateřina 4/II zpěv, Šťastná Veronika 7/I zpěv Smyčcové oddělení. I. KONCERTY 11.listopadu Třídní přehrávka pěvecké a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč n.s. (účast žáků ze třídy J. Pinkasové a J. Schůrkové) 21.květen Třídní přehrávka klavírní a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy J. Schůrkové, T. Krutilové a P. Zíkové) SBOROVÝ ZPĚV (CRAZY SBOR) I. KONCERTY 29. listopad 2009 Zručský advent u kostela Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou 21.prosinec 2009 Vánoční koncert kongresový sál Centrin 17

18 15. červen 2010 Závěrečný koncert žáků ZUŠ kongresový sál Centrin Hudební skupina ISTA, Dobrý nápad I. KONCERTY 6. prosinec 2009 Dětský karneval Městská sportovní hala, Zruč nad Sázavou 27. březen 2010 Josefovská zábava pořádaná SRPDŠ při ZŠ Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou 19. červen 2010 Zručský zámek ožívá zámecký park Zruč nad Sázavou 18

19 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2009/ říjen Žákovský koncert ZUŠ sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou 29. listopad Zručský advent u kostela Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou 6.prosinec Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 14. prosinec Vánoční koncert aula ZŠ Čechtice 15. prosinec Vánoční vystoupení pro MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 15. prosinec Vánoční koncert kinosál Dolní Kralovice 16. prosinec Vánoční koncert ZŠ Trhový Štěpánov 18. prosinec Vánoční koncert ZŠ Kácov 21. prosinec Vánoční koncert kongresový sál CENTRIN Zruč nad Sázavou 21. prosinec Vánoční vystoupení žáků ZUŠ ZŠ Načeradec 27. leden 2010 Žákovský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2009/ březen Absolventské vystoupení žáků TO sportovní hala Zruč nad Sázavou 16. březen Absolventský koncert žáků hudebního oboru kytarové oddělení, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 17. březen Absolventský koncert žáků hudebního oboru sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 19

20 24. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Čechtice, aula ZŠ 25. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Dolní Kralovice, kinosál 26. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Trhový Štěpánov, ZŠ 28. květen Závěrečný koncert Kácov, ZŠ 10. červen Koncert učitelů ZUŠ a výstava učitelů VO kongresový sál Centrin Zruč nad Sázavou 10. červen Vystoupení pro MŠ Malostranská MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 15. červen Závěrečný koncert žáků ZUŠ a výstava absolventů a ostatních žáků VO kongresový sál Centrin Zruč nad Sázavou 15. červen Vystoupení pro MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 19. červen Zručský zámek ožívá vystoupení pedagogů, ISTA, Dobrý nápad zámecký park, nádvoří Zruč nad Sázavou Část VI. Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou Konzultační (školská) rada byla založena dle usnesení RMě č. 227/2009. Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy bude plnit funkci "nárazníku" a zároveň "otvírače". V jejím zájmu po loňských zkušenostech bude zejména prevence konfliktních situací a co nejlepší informovanost rodičů. Členové rady Členové konzultační ( školské ) rady jmenováni zřizovatelem ZUŠ Zruč n/s ( Usnesení RADY MĚSTA č. 319/2009 ze dne ) Mgr. Ivana Stará Mgr. Dana Radilová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/s Kateřina Paterová Dis. Mgr. Lenka Říhová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou Mgr. Martina Fialová Mgr. Markéta Královcová DiS. 20

21 Žáci výtvarného oboru již na podnět rady vytvořili keramickou "naslouchací" schránku na náměty, nápady, názory, konstruktivní kritiku..., která je umístěna na viditelném místě v ZUŠ a stává se zdrojem podnětů pro činnost konzultační rady. Pokud vám fungování ZUŠ není lhostejné a máte nějaký dobrý nápad Schránka konzultační rady je tu i pro vás! Část VII. Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatním kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory SRPDŠ, které pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2009/10 základní umělecké vzdělání pro 479 žáků. Škola sídlí v prostorách komplexu I. ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. Od 1.dubna 2010 využíváme provizorní prostory nad školní jídelnou I. ZŠ Zruč nad Sázavou na adrese: 5. května 401. Stěhování proběhlo z důvodu rekonstrukce školy. 21

22 Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Koncem měsíce dubna započaly stavební práce v pavilonu C. Podle odhadů by měla být rekonstrukce dokončena v květnu příštího roku Na opravy a modernizaci umělecké školy Zručští získali 22,5 milionu korun. Dotace je 92,5 procenta, podíl města tak činí necelé dva miliony korun. Už v březnu se uskutečnilo velké stěhování vzdělávacího zařízení. Ze svého domácího sídla, pavilonu C. Základní školy Na Pohoří, se výuka přesunula do prostor nad školní jídelnu (ulice 5. května 401). rekonstrukce ZUŠ se rozběhla na plné obrátky Rekonstrukce školy je nutná. Vybavení školy neodpovídá současným požadavkům jak z hlediska hygieny, tak i výuky. Na přípravě návrhů na zkvalitnění uměleckého vzdělávání se podílel celý kolektiv pedagogů se svými žáky. Návrhy jsou součástí projektu rekonstrukce. Chceme, aby škola byla příjemnější pro žáky a vyhovovala požadavkům jednadvacátého století. Realizací projektu dojde k odhlučnění jednotlivých učeben a komplexní rekonstrukci sociálního zázemí školy. Nainstalují se venkovní žaluzie z jižní strany budovy. Dojde k vybudování multifunkčního sálu v přízemí budovy, který poslouží pro vystoupení žáků základní umělecké i základní školy a také pro různé kulturní a společenské akce města. Učebna výtvarné výchovy projde kompletní rekonstrukcí, zakoupí se hrnčířské kruhy a vybuduje se fotokomora. Osvětlení všech učeben bude nahrazeno novým. Dále se nakoupí a instaluje počítačová technika a interaktivní tabule. Malý taneční sál se rozšíří. Vybudováním bezbariérového přístupu umožníme i tělesně postiženým žákům a návštěvníkům přístup do vyšších pater. Současný stav neodpovídá požadavkům které jsou na tento typ školy kladeny i koncepčním záměrům vedení školy. Žáci a pedagogové Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou si nové tvůrčí prostředí rozhodně zaslouží. 22

23 Část VIII. Zhodnocení a závěr Základní umělecké školy mají nezastupitelné postavení v systému kulturního působení na děti a mládež. Napomáhají všestrannému rozvoji osobnosti, kulturních aktivit, zájmu o umění. Vedou děti k samostatnosti, společenské angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní docházky i v dalším životě. ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárnědramatický ) obsahuje celou šíři kulturních aktivit. Hlubším smyslem práce ZUŠ je především výchova propagátorů či sponzorů všech složek zájmové umělecké činnosti, jsou podhoubím pro zájmovou amatérskou činnost. Celý systém výuky vede žáky k přípravě vnímavých posluchačů koncertů, návštěvníků divadel a výstav. Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti kulturně výchovných aktivit s náročnými požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji rodinu záštitou kulturnosti. Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum. Se svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé. Učitelé naší školy mají výrazné výsledky ve své práci, které lze zjistit při vystoupeních a při měření s jinými školami z výsledků soutěží našeho regionu, ČR i v mezinárodním měřítku. Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami. V průběhu školního roku jsme zajistili 61 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a širokém okolí. Myslím si, že škola plní dobře své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve všech uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření, nebo v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých obzorů a obohacením jejich života o umělecké prožitky. Ve školním roce 2009/10 zajišťují výuku v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 95 % kvalifikovaní pedagogové. Odborné zaměření učitelů umožňuje ZUŠ nabízet veřejnosti poměrně široké spektrum možností výběru studijních specializací. 23

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2008/2009 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 1 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2010/2011 1 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2011/2012 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2014/2015 1 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ 1. Obecná část Přesný název školy: Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Zapsána u Městského soudu: V

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více