Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2009/2010 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Zruč nad Sázavou, Na Pohoří Zruč nad Sázavou, 5. května Zruč nad Sázavou, Malostranská Kácov, Nádražní Čechtice Na Lázni Dolní Kralovice, Školní 1 7. Trhový Štěpánov, Sokolská Trhový Štěpánov, Vlašimská Zbraslavice, Komenského Načeradec 270 Právní forma: příspěvková organizace IČO: b) Zřizovatel školy: Město Zruč nad Sázavou Právní forma: obec, IČO: Adresa: Zámek Zruč nad Sázavou c) Ředitel školy: Jiří Freml (statutární orgán) Zástupce ředitele: (zástupce statutárního orgánu) Vedoucí učitelka: Radek Bělohradský Kateřina Chaloupková d) Škola má 4 obory, počet tříd 11 (dle výkazu S 2401) Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 2008/ / e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita školy: 600 žáků IZO g) Škola má tyto studijní obory: 1) hudební 2) výtvarný 3) taneční 4) literárně dramatický 2

3 V hudebním oboru jsou tyto třídy: přípravné studium, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu, oddělení dechových nástrojů (hra na klarinet, trubku a ostatní dechové nástroje), hra na bicí nástroje, hra na kytaru, hra na akordeon, hra na housle a violoncello, pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv. h) Mimoškolní aktivity školy Důležitou součástí činnosti školy je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. Škola pořádá nejméně jednou za měsíc veřejné koncerty, třídní koncerty, výchovné koncerty pro mateřské školy a základní školu, vystupování na různých společenských akcích ve městě a okolí. Vyvrcholením činnosti školy pro veřejnost jsou absolventské koncerty žáků I. a II. stupně. Každoroční důležitou aktivitou je účast v soutěžích. V letošním školním roce se žákyně kytarové třídy zúčastnily národní kytarové soutěže PRAGuitarra Clássica 2010 a mezinárodní soutěže Hudební festival I. Ballů (Slovenská republika). Výtvarníci se zúčastnili soutěží Nakresli svoje zdraví (soutěž České průmyslové zdravotní pojišťovny), Malujeme po síti (účast žáků VO Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice), soutěže Zručského fotoklubu a soutěžní výstavy Zruč, místo kde žiju. Výtvarný obor se také zapojil do nesoutěžního mezinárodního projektu One milion Giraffe Podrobně jsou mimoškolní aktivity žáků a jejich učitelů vypsány a rozděleny podle oborů v části V. Učitelé rozšiřují zájmy žáků hudebního oboru podporou návštěv na koncertech význačných hudebníků a veřejných generálních zkoušek orchestru České filharmonie, žáků výtvarného oboru návštěvami výstav v Praze. Na tyto aktivity školy finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy, které bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky i) Informace o místech poskytovaného vzdělávání ZUŠ Zruč n./s. Od změny zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které se uskutečnilo 17. července 2008 má ZUŠ Zruč n./s. deset míst poskytovaného vzdělávání v obcích: Kácov, Zbraslavice, Trhový Štěpánov, Zruč n./s., Čechtice, Dolní Kralovice, Načeradec. Ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2008/09 se vyučuje HO, VO, LDO, TO. V Načeradci HO, v Kácově HO, VO v Trhovém Štěpánově HO, VO, LDO v Dolních Kralovicích HO, VO, LDO v Čechticích HO, VO, LDO a ve Zbraslavicích VO. Počet žáků v uměleckém vzdělávání v jednotlivých obcích Školní rok 2009/ pololetí 2. pololetí Zruč nad Sázavou Dolní Kralovice Čechtice Kácov Trhový Štěpánov Zbraslavice Načeradec 4 4 Celkem

4 Počty žáků v místech poskytovaného vzdělávání školní rok I. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků 4 4 Celkem 479 II. pololetí Zruč nad Sázavou HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Dolní Kralovice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Čechtice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Kácov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Trhový Štěpánov HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Zbraslavice HO TO VO LDO Celkem Počet žáků Načeradec HO TO VO LDO Celkem Počet žáků 4 4 Celkem 454 4

5 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání Výchovné působení Neustále se potýkáme s názorem rodičů, že výuka v naší škole je zájmovou činností, na kterou se žák nemusí připravovat a může docházet, jak se mu zlíbí. Je to možná způsobeno také tím, že žáci platí úplatu za vzdělávání, to je však pouze zlomek výdajů na výuku žáka. Je třeba, aby si rodiče a hlavně žáci uvědomili, že stanouli se žáky základní umělecké školy, musí nejen splnit určité předpoklady, ale ve výuce se musí řídit podle daného učebního plánu a plnit osnovy jako v každé základní škole. Na této problematice se pracuje (třídní přehrávky, komunikace s rodiči, naslouchací schránka konzultační školské rady atd.) Přijímací řízení do přípravných ročníků se zajišťuje ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zruč n.s. a okolních obcí (Kácov, Trhový Štěpánov, Dolní Kralovice, Čechtice, Zbraslavice, Načeradec). Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímání uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. V nástrojích a oborech, které potřebujeme doplnit vzhledem k potřebám souborů a kolektivů, získáváme žáky po ukázkových koncertech a vystoupeních. Učitelé přistupují k žákům individuálně vzhledem k jejich věku. Talentovaní žáci, kteří školu reprezentují v soutěžích, mají hodinovou dotaci v její horní hranici. Žáci, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, jsou přijímáni do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na návrh učitele hlavního oboru a podle kritérií, které určuje vnitřní předpis školy. V hudebním oboru provádějí žáci postupové zkoušky na konci školního roku, na základě kterých mohou postoupit do dalšího ročníku. Prospěch žáků na škole ve školním roce 2008/2009, 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Neklasifikováni vyznamenáním Školní a b a b a b a b a b rok 2008/ / / / / / / / / /10 PHV, PVV, PTV, PDV ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník r./II r./II r./II r./II Celkem Neklasifikováni žáci, kteří navštěvují přípravné studium (dostávají osvědčení) Celkový počet neomluvených hodin: školní rok 2007/2008 školní rok 2008/

6 Plnění učebních osnov Výuka probíhá dle učebních plánů č.j /95 Část III. Údaje o výsledcích České školní inspekce V tomto školním roce naši ZUŠ pracovníci ČŠI nenavštívili Část IV. Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikovanost učitelů Škola v malém městě s odloučenými pracovišti a bez výrazného dopravního spojení do větších měst má s tímto citelné problémy. Podporujeme a finančně se podílíme na všech formách studia, vedoucích k získávání, rozšiřování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogů byla přijata do pracovního poměru učitelka tanečního oboru dlouholetý pedagog a tanečnice baletního sboru Národního divadla v Praze, učitelka hry na klavír absolventka Konzervatoře v Brně, obor klavír, učitel hry na dechové nástroje absolvent Konzervatoře v Pardubicích, obor trubka a učitelka zpěvu, absolventka Konzervatoře Plzeň, obor zpěv, která ukončila pracovní poměr ve zkušební době ukončil pracovní poměr učitel literárnědramatického oboru, byla přijata jako učitelka literárnědramatického oboru absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Akademie múzických umění, divadelní fakulty v Praze. V listopadu 2009 nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou učitelka hry na kytaru studentka 5. ročníku Konzervatoře Pardubice, obor hra na kytaru. Od nastoupila učitelka zpěvu absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor hudební výchova ukončila pracovní poměr učitelka tanečního oboru a učitelka zpěvu. Od byla přijata učitelka tanečního oboru absolventka Akademie múzických umění v Praze, obor pedagogika tance, členka souboru baletu Moravského divadla a Laterny Magiky. Dále od byl přijat jako učitel zpěvu absolvent Konzervatoře v Praze, obor klasický zpěv, sólista opery Národního divadla v Praze a učitelka zpěvu členka souboru Národního divadla v Praze a Hudebního divadla v Karlíně, která bude od září 2010 studentkou konzervatoře, obor zpěv. V červnu 2010 ukončila pracovní poměr učitelka tanečního oboru, učitelka literárnědramatického oboru, učitelka zpěvu a učitel hry na bicí nástroje. Odborná kvalifikace v ZUŠ Zruč nad Sázavou školní rok 2009/2010 školní rok 2008/ % 100 % 6

7 Konkrétní údaje o pracovnících školy Osobní číslo Předmět Délka započtené praxe 1002 akordeon 10 let 1056 akordeon, EKN 4 roky 1006 klavír 14 let 1064 klavír, klavírní korepetice do 1 roku 1003 kytara 7 let 1010 kytara 31 let 1050 kytara 3 roky 1066 kytara do 1 roku 1055 housle, hudební nauka 2 roky 1048 violoncello, EKN, zobcová flétna 16 let 1053 klarinet, saxofon 4 roky 1061 dechové nástroje žesťové, zobcová flétna do 1 roku 1059 bicí 4 roky 1067 pěvecká hlasová výchova 10 let 1069 pěvecká hlasová výchova 4 roky 1033 pěvecká hlasová výchova 10 let 1009 výtvarný obor 18 let 1060 výtvarný obor 1 rok 1068 taneční obor 17 let 1065 literárnědramatický obor 9 let 1001 účetní, administrativní pracovnice 25 let 1010 uklízečka, posel Přehled o pedagogických pracovnících Osobní číslo Stupeň vzdělání Aprobace Úvazek 1002 vyšší odborné HO akordeon 12/ vyšší odborné HO akordeon 23/ vyšší odborné HO klavír 23/ vyšší odborné HO klavír 9/ vyšší odborné HO kytara mateřská 1010 vyšší odborné HO kytara 6/ vysokoškolské magisterské HO kytara 13,5/ vyšší odborné student HO kytara 6/ vyšší odborné HO housle 21/ vyšší odborné HO violoncello 19/ vyšší odborné HO klarinet 10/ vyšší odborné HO trubka 23/ vyšší odborné HO bicí 3/ vyšší odborné HO zpěv 16/ střední odborné výkonný umělec 6/ vysokoškolské magisterské HO 8/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vysokoškolské magisterské VO 21/ vysokoškolské magisterské TO 14/ vysokoškolské magisterské LDO 5/21 7

8 Počet kvalifikovaných pedagogů (absolventů konzervatoře a AMU), kteří nastoupili na školu Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/ Počet pedagogických pracovníků (červen 2010) Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/2009 Počet pedagogů celkem z toho: Počet pedagogů s odbornou kvalifikací Počet nekvalifikovaných pedagogů 1 0 Počet pedagogů v důchodovém věku 0 0 Mzdové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků 2009/2010 Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční nárokové složky platu pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční nárokové složky platu nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárok. složky platu pedag.prac. Průměrná měsíční výše nenárokové složky platu nepedag. prac Kč Kč Kč Kč Věková struktura pedagogických pracovníků (červen 2010) Počet pedagog. pracovníků do 30 let 3140 let 4150 let 5160 let Nad60 let Celkem 20 z toho žen 11 Z toho důchodci Průměrný věk

9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Datum konání Název Místo konání Osobní číslo zaměstnance září 2009 červen 2010 Kurz vzdělávání v arteterapii a artefiletice Praha 1060 září 2009 červen 2010 Klavírní kurzy JAMU Brno 1006, 1064 září 2009 červen 2010 Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ JAMU Brno října 2009 Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení října 2009 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 21. října 2009 Spisová a archivní služba ve školství a změny archivního zákona Praha 1001 Praha 1010 Praha listopadu 2009 Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v základním uměleckém vzdělávání celostátní setkání učitelů ZUŠ Jihlava 1055, listopadu 2009 Keramika RAKU Praha 1009, prosince 2009 Novely zákonů 2010 Kutná Hora ledna 2010 Změny v účetnictví škol od Praha ledna 2010 Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a PF za rok 2009 a změny od Kutná Hora února 2010 Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení 11. března 2010 Hospodaření neziskových organizací z daňového pohledu Kutná Hora 1001 Kutná Hora dubna 2010 Aktuální stav školské legislativy Praha dubna 2010 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ 9 Praha 1010

10 1. června 2010 Zařazování zaměstnanců do platových tříd v roce 2010 nový katalog prací Praha června 2010 Aktuální stav školské legislativy Praha června 2010 Školní vzdělávací programy v ZUŠ Zruč nad Sázavou pedagogové ZUŠ 23. srpna 2010 Multimédia při výuce Praha 1002, 1056 Část V. Mimoškolní akce ( koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže ) jednotlivých oborů a oddělení ZUŠ Zruč nad Sázavou a dalších míst poskytovaného vzdělávání (Čechtice, Trhový Štěpánov, Kácov, Dolní Kralovice, Načeradec, Zbraslavice) Mimoškolní akce VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 I. SOUTĚŽE a PŘEHLÍDKY listopad 7. ročník fotosoutěže Adéla Zelenková Čestné uznání účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové květen Malujeme po síti Z truhly našich prababiček poděkování poroty za kolektivní projekt Klobouky a přilby (Mgr.L. Říhová) květen Nakresli svoje zdraví účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy srpen Zruč, místo, kde žiju účast žáků ateliéru Mgr.J. Kopřivy a Mgr.L. Říhové Žáci výtvarného oboru v průběhu školního roku prezentovali výsledky své práce v prostorách ZUŠ a také ve všech hostitelských ZŠ na ostatních místech poskytovaného vzdělávání. Své práce poskytli na výzdobu haly u příležitosti konání dětského karnevalu (prosinec 2009) připravili zde výstavu na téma Andělsky/ďábelsky krásná tvář a uspořádali časově omezenou soutěž Namaluj čerta na zeď! II. VÝSTAVY AKCE listopad 2009 účast na výstavě soutěžních fotografií v sále Centrinu 30. listopad Zručský advent, prodejní stánek VO ZUŠ prosinec Vánoční výstavy v Čechticích, v Kácově, v Dolních Kralovicích a ve Zruči n.s. 10

11 4. květen 2010 výstava ukázek výtvarné práce Mgr.L. Říhové a Mgr. J. Kopřivy v prostorách kina v Dolních Kralovicích 25. květen závěrečná výstava žáků VO v Dolních Kralovicích 10. červen výstava ukázek výtvarné práce Mgr.L. Říhové a Mgr.J. Kopřivy v sále Centrinu ve Zruči n.s. 15. červen závěrečná výstava žáků a absolventů VO ve Zruči nad Sázavou červen výtvarné soustředění žáků VO v přírodě "Plenér Monínec" srpen účast na soutěžní výstavě Zručmísto, kde žiju III. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (střední školy s uměleckým zaměřením) Markéta Vavřinová byla přijata na fakultu architektury ČVUT v Praze Eliška Damborská byla přijata na obor konzervování a restaurování na Střední odborné škole uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou Absolventi: Vendula Sedláčková 7/I, Kristýna Viktorová 7/I, Martin Vaněček 7/I, Iveta Linhartová 7/I, Martina Antalová 7/I, Jan Kruntorád 7/I, Nela Kordiaková 7/I, Kateřina Jelínková 3/II, Markéta Vavřinová 3/II; v rozšířeném studiu absolvovaly: Markéta Vavřinová a Eliška Tamborská. IV. EXKURZE říjen 2009 I. kamenosochařské sympózium "Kámen a život" ve Zbraslavicích 30.duben 2010 Praha: Jiří George Dokoupil 100 (Jízdárna pražského hradu) a Zdeňek Sklenář 90 (Městská knihovna) 27. květen Praha: DOX (Jan Kaplický vlastní cestou; Umění šachu; Městské zásahy; Bezdomovci s.r.o...) a retrospektiva Zdeňka Sklenáře (Dům U kamenného zvonu) květen Výtvarné soustředění v přírodě Plenér Monínec 11

12 Mimoškolní akce TANEČNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009 / 2010 I. VYSTOUPENÍ a AKCE 16. listopad 2009 Hodina Otevřených dveří tanečního oboru učebna TO, ZUŠ Zruč nad Sázavou 6. prosinec Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 21. prosinec Vánoční koncert kongresový sál Centrin 22. prosinec Vánoční besídka MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 15. březen 2010 Absolventské vystoupení žáků TO sportovní hala Zruč nad Sázavou Absolventi: Borešová Nikola 7/I, Jiříková Kateřina 7/I, Koubská Michaela 7/I, Kordiaková Nela 7/I, Tvrdíková Andrea 7/I, Závorková Vendula 7/I Mimoškolní akce LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 I. VYSTOUPENÍ a AKCE 21. říjen 2009 Halloween dramatická dílna rodičů žáků LDO Čechtice 26. října Halloween dramatická dílna rodičů žáků LDO Zruč n.s. 12

13 16. prosince Vánoční vystoupení žáků LDO Čechtice aula ZŠ Čechtice 21. prosinec Vystoupení žáků LDO pro 1. třídy ZŠ sál ZUŠ Zruč n. S. 21. prosinec Vánoční koncert CENTRIN 21. června 2010 Vystoupení dramatického kroužku z Dolních Kralovic pana Doležala Tomáše pro ZŠ Zruč n. S. tělocvična ZUŠ / nad školní jídelnou Mimo školní akce HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ve školním roce 2009/2010 Kytarové oddělení I. SOUTĚŽE a HUDEBNÍ FESTIVALY duben 2010 celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra Clássica 2010 Lucie Tvrdíková účast II. kategorie Kristýna Nulíčková Čestné uznání II. kategorie Kristýně Nulíčkové byla udělena cena za nejlepší provedení české soudobé skladby M. Tesaře Ballad (věnuje Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu Praha) červen Markéta Vavřinová Lucie Tvrdíková Kristýna Nulíčková mezinárodní kytarová soutěž festival Ivana Ballu (SK) 3.cena III. kategorie 9. místo II. kategorie 12. místo II. kategorie 13

14 II. KONCERTY 9. říjen 2009 koncert kytarového tria I. kamenosochařské sympózium "Kámen a život", Zbraslavice (účast kytaristů ze třídy J. Fremla) 24. duben 2010 přehrávka talentů před účastí na Celostátní kytarové soutěži PRAGuitarra Clássica 2010, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla) 23. červen přehrávka talentů před účastí na Mezinárodní kytarové soutěži Dolný Kubín, sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou (účast kytaristů ze třídy M. Fremla) Absolventi: Matěj Drahokoupil 7/I, Jakub Drahokoupil 7/I, Kristýna Viktorová 7/I, Markéta Sochůrková 7/I, Markéta Vavřinová 7/II. Klavírní oddělení I. KONCERTY 10. prosinec 2009 Třídní přehrávka klavírní třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové a T. Krutilové) 21.květen 2010 Třídní přehrávka klavírní a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy P. Zíkové, T. Krutilové a J. Schůrkové) II. EXKURZE 27. říjen 2009 návštěva generální zkoušky FOK, Obecní dům, Praha 15. duben 2009 návštěva generální zkoušky České filharmonie, Rudolfinum, Praha 14

15 Absolventi: Kristýna Antošová 7/I Oddělení akordeonu, elektronických klávesových nástrojů I. KONCERTY 17. prosinec 2009 Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Barešová T. 7/I, Táborský O. 7/I) 27. květen 2010 Třídní přehrávka, akordeonové třídy, třída HN ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze tříd L. Patery a R. Bělohradského) Absolventi: Barešová Tereza 7/I akordeon, Táborský Ondřej 7/I akordeon Studničková Alžběta 4/I EKN, Jelínek Lukáš 4/I EKN Vošická Květoslava 4/I EKN, Vondráčková Martina 4/I EKN Moravcová Lenka 4/I EKN, Hrdinová Anna 4/I EKN 15

16 Dechové oddělení (žesťové a dřevěné nástroje) I. KONCERTY Dechové oddělení 30. listopad 2009 Třídní přehrávka, ZUŠ, Zruč nad Sázavou 1. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Čechtice 2. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Dolní Kralovice 3. prosinec Třídní přehrávka, ZŠ, Trhový Štěpánov 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (Pajerová P. 7/I) 12. květen 2010 Třídní přehrávka, ZUŠ, Zruč nad Sázavou Absolventi: Pajerová Pavla 7/I zobcová flétna Pěvecké oddělení I. KONCERTY 11. listopad 2009 Třídní přehrávka pěvecké třídy, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy J.Pinkasové) 17. březen 2010 Absolventský koncert, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou ( Jelínková Lada 4/II, Jiříková Kateřina 4/II, Šťastná Veronika 7/I ) 16

17 Absolventi: Jelínková Lada 4/II zpěv, Jiříková Kateřina 4/II zpěv, Šťastná Veronika 7/I zpěv Smyčcové oddělení. I. KONCERTY 11.listopadu Třídní přehrávka pěvecké a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč n.s. (účast žáků ze třídy J. Pinkasové a J. Schůrkové) 21.květen Třídní přehrávka klavírní a violoncellové třídy, ZUŠ Zruč nad Sázavou (účast žáků ze třídy J. Schůrkové, T. Krutilové a P. Zíkové) SBOROVÝ ZPĚV (CRAZY SBOR) I. KONCERTY 29. listopad 2009 Zručský advent u kostela Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou 21.prosinec 2009 Vánoční koncert kongresový sál Centrin 17

18 15. červen 2010 Závěrečný koncert žáků ZUŠ kongresový sál Centrin Hudební skupina ISTA, Dobrý nápad I. KONCERTY 6. prosinec 2009 Dětský karneval Městská sportovní hala, Zruč nad Sázavou 27. březen 2010 Josefovská zábava pořádaná SRPDŠ při ZŠ Hotel Baťov, Zruč nad Sázavou 19. červen 2010 Zručský zámek ožívá zámecký park Zruč nad Sázavou 18

19 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v I. pololetí školního roku 2009/ říjen Žákovský koncert ZUŠ sál ZUŠ, Zruč nad Sázavou 29. listopad Zručský advent u kostela Povýšení sv. Kříže ve Zruči nad Sázavou 6.prosinec Dětský karneval sportovní hala Zruč nad Sázavou 14. prosinec Vánoční koncert aula ZŠ Čechtice 15. prosinec Vánoční vystoupení pro MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 15. prosinec Vánoční koncert kinosál Dolní Kralovice 16. prosinec Vánoční koncert ZŠ Trhový Štěpánov 18. prosinec Vánoční koncert ZŠ Kácov 21. prosinec Vánoční koncert kongresový sál CENTRIN Zruč nad Sázavou 21. prosinec Vánoční vystoupení žáků ZUŠ ZŠ Načeradec 27. leden 2010 Žákovský koncert sál ZUŠ Zruč nad Sázavou Koncerty a vystoupení pro veřejnost v II. pololetí školního roku 2009/ březen Absolventské vystoupení žáků TO sportovní hala Zruč nad Sázavou 16. březen Absolventský koncert žáků hudebního oboru kytarové oddělení, sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 17. březen Absolventský koncert žáků hudebního oboru sál ZUŠ Zruč nad Sázavou 19

20 24. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Čechtice, aula ZŠ 25. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Dolní Kralovice, kinosál 26. květen Závěrečný koncert a výstava žáků VO Trhový Štěpánov, ZŠ 28. květen Závěrečný koncert Kácov, ZŠ 10. červen Koncert učitelů ZUŠ a výstava učitelů VO kongresový sál Centrin Zruč nad Sázavou 10. červen Vystoupení pro MŠ Malostranská MŠ Malostranská Zruč nad Sázavou 15. červen Závěrečný koncert žáků ZUŠ a výstava absolventů a ostatních žáků VO kongresový sál Centrin Zruč nad Sázavou 15. červen Vystoupení pro MŠ Na Pohoří MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 19. červen Zručský zámek ožívá vystoupení pedagogů, ISTA, Dobrý nápad zámecký park, nádvoří Zruč nad Sázavou Část VI. Konzultační (školská) rada při ZUŠ Zruč nad Sázavou Konzultační (školská) rada byla založena dle usnesení RMě č. 227/2009. Rada by měla být účinným prostředníkem mezi názory rodičovské veřejnosti a vedením školy bude plnit funkci "nárazníku" a zároveň "otvírače". V jejím zájmu po loňských zkušenostech bude zejména prevence konfliktních situací a co nejlepší informovanost rodičů. Členové rady Členové konzultační ( školské ) rady jmenováni zřizovatelem ZUŠ Zruč n/s ( Usnesení RADY MĚSTA č. 319/2009 ze dne ) Mgr. Ivana Stará Mgr. Dana Radilová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni z řad pedagogického sboru ZUŠ Zruč n/s Kateřina Paterová Dis. Mgr. Lenka Říhová Členové konzultační ( školské ) rady zvoleni ze zástupců nezletilých a zletilých žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou Mgr. Martina Fialová Mgr. Markéta Královcová DiS. 20

21 Žáci výtvarného oboru již na podnět rady vytvořili keramickou "naslouchací" schránku na náměty, nápady, názory, konstruktivní kritiku..., která je umístěna na viditelném místě v ZUŠ a stává se zdrojem podnětů pro činnost konzultační rady. Pokud vám fungování ZUŠ není lhostejné a máte nějaký dobrý nápad Schránka konzultační rady je tu i pro vás! Část VII. Další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Posláním školy je poskytovat základy vzdělání ve všech uměleckých oborech a zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření, ostatním kulturní vyžití se zaměřením k praktickému využití na amatérské úrovni pro svoji potřebu, město a okolí. Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro veřejnost. S tím souvisí také podchycování talentovaných dětí od předškolního věku a poskytování odborného vzdělání v aktivní umělecké činnosti, ale také je třeba dovést žáky k lásce a porozumění hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického umění. Proto škola podporuje i finančně u svých žáků návštěvy koncertů, u žáků výtvarného oboru velmi hodnotné výstavy v Praze a to za podpory SRPDŠ, které pracuje při naší ZUŠ. Všechny obory jsou budovány vyváženě a žádný z nich není vedením školy protěžován. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou se svými místy poskytovaného vzdělávání zajišťovala ve školním roce 2009/10 základní umělecké vzdělání pro 479 žáků. Škola sídlí v prostorách komplexu I. ZŠ Zruč nad Sázavou v pavilónu C, Na Pohoří 575. Od 1.dubna 2010 využíváme provizorní prostory nad školní jídelnou I. ZŠ Zruč nad Sázavou na adrese: 5. května 401. Stěhování proběhlo z důvodu rekonstrukce školy. 21

22 Rekonstrukce Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Koncem měsíce dubna započaly stavební práce v pavilonu C. Podle odhadů by měla být rekonstrukce dokončena v květnu příštího roku Na opravy a modernizaci umělecké školy Zručští získali 22,5 milionu korun. Dotace je 92,5 procenta, podíl města tak činí necelé dva miliony korun. Už v březnu se uskutečnilo velké stěhování vzdělávacího zařízení. Ze svého domácího sídla, pavilonu C. Základní školy Na Pohoří, se výuka přesunula do prostor nad školní jídelnu (ulice 5. května 401). rekonstrukce ZUŠ se rozběhla na plné obrátky Rekonstrukce školy je nutná. Vybavení školy neodpovídá současným požadavkům jak z hlediska hygieny, tak i výuky. Na přípravě návrhů na zkvalitnění uměleckého vzdělávání se podílel celý kolektiv pedagogů se svými žáky. Návrhy jsou součástí projektu rekonstrukce. Chceme, aby škola byla příjemnější pro žáky a vyhovovala požadavkům jednadvacátého století. Realizací projektu dojde k odhlučnění jednotlivých učeben a komplexní rekonstrukci sociálního zázemí školy. Nainstalují se venkovní žaluzie z jižní strany budovy. Dojde k vybudování multifunkčního sálu v přízemí budovy, který poslouží pro vystoupení žáků základní umělecké i základní školy a také pro různé kulturní a společenské akce města. Učebna výtvarné výchovy projde kompletní rekonstrukcí, zakoupí se hrnčířské kruhy a vybuduje se fotokomora. Osvětlení všech učeben bude nahrazeno novým. Dále se nakoupí a instaluje počítačová technika a interaktivní tabule. Malý taneční sál se rozšíří. Vybudováním bezbariérového přístupu umožníme i tělesně postiženým žákům a návštěvníkům přístup do vyšších pater. Současný stav neodpovídá požadavkům které jsou na tento typ školy kladeny i koncepčním záměrům vedení školy. Žáci a pedagogové Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou si nové tvůrčí prostředí rozhodně zaslouží. 22

23 Část VIII. Zhodnocení a závěr Základní umělecké školy mají nezastupitelné postavení v systému kulturního působení na děti a mládež. Napomáhají všestrannému rozvoji osobnosti, kulturních aktivit, zájmu o umění. Vedou děti k samostatnosti, společenské angažovanosti formou návyku k účelnému aktivnímu využití volného času po dobu školní docházky i v dalším životě. ZUŠ ve svých čtyřech oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárnědramatický ) obsahuje celou šíři kulturních aktivit. Hlubším smyslem práce ZUŠ je především výchova propagátorů či sponzorů všech složek zájmové umělecké činnosti, jsou podhoubím pro zájmovou amatérskou činnost. Celý systém výuky vede žáky k přípravě vnímavých posluchačů koncertů, návštěvníků divadel a výstav. Absolventi ZUŠ se projevují jako aktivní konzumenti kulturně výchovných aktivit s náročnými požadavky na hodnotu a jsou ve svém okolí a hlavně pro svoji rodinu záštitou kulturnosti. Naše škola je zřizována Městem Zruč nad Sázavou. Z toho plyne naše odpovědnost zajistit postavení ve městě jako základní složky uměleckého vzdělávání a současně jako kulturní centrum. Se svými kolektivy i jednotlivci se výrazně podílí na kultuře pro mládež i dospělé. Učitelé naší školy mají výrazné výsledky ve své práci, které lze zjistit při vystoupeních a při měření s jinými školami z výsledků soutěží našeho regionu, ČR i v mezinárodním měřítku. Kulturní život města je naplňován našimi aktivitami. V průběhu školního roku jsme zajistili 61 vystoupení, výstav, koncertů, výchovných koncertů pro mládež, dospělé ve Zruči nad Sázavou a širokém okolí. Myslím si, že škola plní dobře své poslání umělecké školy, ať už ve výuce ve všech uměleckých oborech, ale i v přípravě žáků na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření, nebo v seznamování žáků s výkony profesionálních umělců a tím rozšiřováním jejich uměleckých obzorů a obohacením jejich života o umělecké prožitky. Ve školním roce 2009/10 zajišťují výuku v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou 95 % kvalifikovaní pedagogové. Odborné zaměření učitelů umožňuje ZUŠ nabízet veřejnosti poměrně široké spektrum možností výběru studijních specializací. 23

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více