Co prostě musíte mít / What you have to have

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co prostě musíte mít / What you have to have"

Transkript

1

2 Novinky / News Co prostě musíte mít / What you have to have 2 LUNA obal na květináče určený do interiéru najdete na straně 62 / LUNA flower-pot designed for the interior use to be found on page: 62 OLA obal na orchideje najdete na straně 60 / OLA Flower pot for orchids to be found on page: 60 DOPPIO samozavlažovací interiérový květináč najdete na straně 58 / DOPPIO flower pot to be found on page: 58

3 2 Novinky / News 4 Věříme tomu co děláme / We believe in what we do 6 Tradice jako dobrý základ / Tradition as a solid foundation 8 Podívejte se / have a look at 46 Interiér / Interier 48 Calimera / Calimera 54 Stojany na Calimera / Stands for Calimera flowerpots 56 Rosmarin / Rosmarin 58 Doppio / Doppio 60 Ola / Ola 10 Na zahradě / In the garden 62 Luna / Luna 64 Mimosa / Orchidea 12 Mareta / Mareta 16 Mareta truhlík / selfwatering box Mareta 20 Bergamot / Bergamot 22 Linie Siesta / Siesta Line 26 Muškát / Flower Pots Muškat 27 Narcis / Flower Pots Narcis 28 Lea / Bowl Lea 29 Begonia / Begonia 30 Podkvětináče / Flower saucer 72 Pomocníci do zahrady / The helpers in the garden 84 Doplňky / Accessories 86 Když sněží / When it is snowing 3 32 Vaše zahrádka / Your garden 88 Zimní program / Winter Program 34 Bergamot / Bergamot 90 Podpora prodeje / Displays 38 Péče o květiny / Flower care 40 Konvičky a rozprašovače / Watering Cans and Sprayers 45 Nové rozprašovače EASY / New Sprayer EASY 104 Poznámky / Notes 106 Kontakt / Contact

4 Věříme tomu, co děláme. 4 Žijeme v době změn, a to nejen technologických. Stále více věcí se odehrává ve virtuálním světě, a naše činnosti jsou vysoce specializované. Proto znovu dostává smysl zahradničit, nebo prostě jen pěstovat v několika nádobách na balkoně. Nejen pro potěchu své duše, ale také pro naše děti, které spolu s námi uvidí, jak vlastně rostou rajčata. Zasadit si vlastníma rukama semínko a pozorovat ho, jak roste, je pro ně velké dobrodružství. Také tím podporujeme zachování biodiverzity, neboť s každým semínkem, která zasadíme, znovu vytváříme tu nádhernou mnohotvárnost přírody, jež je pro náš život na Zemi důležitá. My ve firmě Plastia věříme, že naše výrobky pomáhají lidem udržovat nebo se znovu vracet k prastaré zkušenosti pěstování. Věříme, že to, co děláme, má smysl. We believe in what we do. We are living at the time of changes and not only technological ones. Increasingly, things tend to happen in the virtual world, and our activities are highly specialized. This is why gardening, or just growing plants in a few balcony containers, once more makes good sense. Not just for the delight of your soul, but also for your kids who, along with you, will see tomatoes really grow. For them, planting a seed with their own hands and seeing it grow amount to a grand adventure. In doing so, we also do our bit to maintain biodiversity, for with each seed we sow, we replicate the beautiful variety of natural forms which is so essential for our life on earth. In Plastia company, we believe our products help people maintain, or get back to, the ancient experience of growing. We believe that what we do makes good sense. Lenka Novotná, jednatelka společnosti / General Manager

5 5 Podporujeme pěstování ve městech, podporujeme komunity. Příroda může bujet i mezi paneláky. V mnoha evropských městech jsou zakládány komunitní zahrady, kde se lidé z města scházejí, společně obdělávají půdu a pěstují. Najednou mizí anonymita sídliště, lidé se znají jménem, prožívají spolu radosti i trable spojené se zahradničením. Společně sklízejí úrodu, hlídají si děti nebo si jenom povídají. Plastia vítá tuto aktivitu a rozhodla se podpořit pěstování v Praze. Podporujeme sdružení Kokoza, které pořádá semináře a workshopy spojené s komunitním pěstováním. We endorse urban gardening, we give our support to communities Nature can flourish even among the blocks of flats. Community gardens are being established in many European cities for people to have somewhere to meet, cultivate land and grow plants. Suddenly, the facelessness of a housing estate fades away, people know each other s names and together they experience the joys and troubles associated with gardening. They collectively harvest the first fruits, look after their children or just chat. Plastia endorses this activity and has taken the decision to support urban gardening in Prague. We give our support to Kokoza society which holds seminaries and workshops oriented towards urban gardening.

6 6

7 MUDr. T. Syrovátka a Ing. Stanislav Novotný / T. Syrovátka, M. D. and Ing. Stanislav Novotný Tradice jako dobrý základ Tradition as a solid foundation Výroba samozavlažovacích nádob má v České republice dlouhou tradici. 17. května 1982 bylo vydáno autorské osvědčení pro vynález s názvem Zařízení pro spodní závlahu rostlin MUDr. Tomáši Syrovátkovi. Odborné zahraniční časopisy poté informovaly o vynálezu jako o novém samozavlažovacím systému z Československa. Jeho vynález využili desítky zahradníků a pěstitelů po celém světě, posléze na něj hromadnou výrobou navázali i čeští výrobci zahradních nádob. K nim patří i firma Plastia, která se výrobě květináčů věnuje již od roku Snažíme se spojovat tradiční českou technickou vynalézavost a dovednosti se zkušenostmi českých zahradníků, a našimi vlastními výrobními a technologickými znalostmi. Tak aby výsledkem byl samozavlažovací truhlík a květináč, který poskytuje rostlinám optimální růstové podmínky a svému pěstiteli příjemný uživatelský komfort The manufacture of self-watering vessels in the Czech Republic has had a long tradition. On 17th May 1982 an authorial certificate was issued to Tomáš Syrovátka M. D. for an invention called a device to water the plants from below. Afterwards specialized foreign magazines brought the news of the invention as a brand-new self-watering system from Czechoslovakia. His invention was put to work by tens of gardeners and growers around the world only to be later followed by Czech manufacturers of garden variety vessels as well. Plastia, which has been specializing in flower-pot production since as early as 1993, ran ks among them, too. We strive to combine the traditional Czech technological prowess and inventiveness with the experience gained by Czech gardeners, as well as with our own knowledge of production technology, so that the final result is a self-watering box or pot providing plants with the optimum growth conditions and its grower with satisfying user s convenience.

8 8 Přinášíme Vám svěží nápady a inspiraci pro terasu a balkon: Šťavnaté a výrazné barvy přinášejí oživení a radost. Rozzáří zeleň v zahradě a podtrhnou barevnost jednotlivých květů. Vivid, striking colors revitalize and bring joy into our lives. They make green vegetation in the garden shine and highlight the colors of individual flowers Text and design of the outside space by: ing. Jana Pěkná, Bohemia Living, Editor

9 Bringing you brand-new ideas and inspiration for your patio and balcony: Přírodní styl je v trendu neustále. Zelené, krémové a béžové květináče a oblé linie nechávají vyniknout rozmanitost tvarů a barev zelených rostlin. 9 The naturalistic style is always trendy. Green, creamy and beige flowerpots and their rounded lines have the variety of shapes and colors of green plants excel. Design venkovního prostoru a texty: Ing. Jana Pěkná, šéfredaktorka Bohemia Living

10 10

11 Na zahradě In the garden exteriérové květináče a truhlíky Exterior flower-pots and boxes 11

12 12 Mareta Mareta samozavlažovací květináč Selfwatering pot Kombinace vrchního a spodního dílu MARETA Vám umožní nepřeberné množství variací, respektujících individuální potřeby Vašich zákazníků The combination of the upper and the lower parts of MARETA will enable plentiful variations that respect individual needs of your customers. Ø h Ø * průměr / diameter h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

13 13 Nebudete se s ní nudit! / You will not be bored with it! 1. květina s kořenovým balem 2. květináč Mareta 3. dno květináče Mareta s otvory pro prorůstání kořenů 4. vzlínací dutiny 5. otvor pro vložení knotu 6. otvor pro ukazatel hladiny a zalévání 7. knot 8. řetízek 9. ukazatel hladiny vody 10. rezervoár vody 1. flower with earth left on root 2. mareta flower-pot 3. bottom of Mareta flower-pot with openings for root penetration 4. cavities for capillary rise 5. openings for wick insertion 6. opening to attach the water level gauge and to water the plant 7. wick 8. chain 9. water-level gauge 10. water reservoir

14 Samozavlažovací závěsný květináč MARETA s ukazatelem hladiny vody selfwatering hanging pot Mareta with water level indicator Ø 25 Číslo položky Číslo barvy Číslo položky Číslo barvy Ø 30 Art. -Nr. Colour number Ø (cm) h (cm) l l Art. -Nr. Colour number Ø (cm) h (cm) l l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø l 1 l Ø 30 19,5 5,5 l 1,4 l Ø * průměr / diameter h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

15 Samozavlažovací závěsný květináč Mareta s ukazatelem hladiny vody + miska Mareta hanging pot Mareta with water level indicator + Mareta saucer Ø 25 Číslo položky Ø Číslo barvy Číslo položky Ø Číslo barvy Ø 30 Art. -Nr. Colour number Art. -Nr. Colour number Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 30 37

16 16 Mareta truhlík samozavlažovací truhlík selfwatering box L h b L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

17 17 příslušenství / accessories: 1. hladinoměr 2. zalévací šachta 3. knot 4. rezervoár vody 5. cirkulace vzduchu 6. držák truhlíku* 7. spona 1. level gauge 2. watering shaft 3. wick 4. water reservoire 5. air circulation 6. flower box holder* 7. clip * Háky nejsou povinnou výbavou truhlíků / Flower-box hanger equipmnet optional only

18 Samozavlažovací truhlík MARETA selfwatering box MARETA truhlík MARETA bez háků Mareta without hooks truhlík MARETA s háky Mareta with hooks L Číslo položky Art. -Nr. délka 60 a 80 cm e h b l l L Číslo položky Art. -Nr. e h b l l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 L* délka, lenght e* číslo barvy, colour number h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

19 Samozavlažovací truhlík MARETA selfwatering box MARETA L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number délka 60 a 80 cm b L Číslo položky Art. -Nr. Číslo barvy Colour number b L* délka, lenght b* šířka / width

20 20 Bergamot Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1, xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3,5 Truhlík Bergamot závěsný selfwatering box + hanger a b h l l xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2,6 L* délka, lenght b* šířka / width h* výška / hight * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

21 21 Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! Držák speciálně navržený pro truhlíky Bergamot / Only for Bergamot flower box suitable kompaktní vložka truhlíku / a compact box inset variabilní nalévací otvor (lze umístit na pravé či levé straně truhlíku) / a variable filling hole (to be mounted either on the left or the right side of the box) SOUČÁSTÍ TRUHLÍKU JE: vložka, nalévací otvor, hladinoměr, knot a sponka / box accessories: inset, filling hole, water-level indicator, wick, clip Držák Bergamot Bergamot Holder xx variabilní délka pro různé rozměry zábradlí / variable lengh to fit different dimentions of railing jedinečný způsob fixace / a unique mode of fixation snadná manipulace s osazeným truhlíkem / an easy handling when the box is planted with flowers poznámka: xx = číslo barvy / colour number

22 22 Siesta Linie Siesta / Siesta Line Profesionální samozavlažovací systém Professional selfwatering system Siesta Lux L b h l l xx ,5 2, xx , xx , xx , poznámka: xx = číslo barvy / colour number * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity L* délka, lenght / b* šířka / width / h* výška / hight

23 23 Linie Siesta příslušenství Siesta Line vzduch 8 7 voda hladinoměr vody 2. spona 3. nalévací dutina 4. přepadové dutiny zajišťující 5 mm vzduchový prostor pod vložkou 5. rezervoár vody 6. vyrovnávací nožičky pro šikmé plochy 7. vzlínací dutiny 8. knoty 9. vložka s otvory pro kořeny 1. float level indicator 2. clamp 3. filling cavity 4. spilway cavities to keep the waterlevel steady 5. water - reservoir 6. balancing feet 7. capillary lift cavities 8. insert with openings for roots Siestino Sestino Holder cm 7,5 cm Siestula Siestula Holder / 1 kus,1 pcs Držák Siesta Siesta Holder cm xx ,5 cm

24 24 Siesta Linie Siesta samozavlažovací květináče Siesta Line selfwatering flower pots Květináč Siesta selfwatering flower pot Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 25 4,1 1, xx Ø ,3 1, * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

25 Žardina Siesta se závěsem selfwatering bowl + hanger Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1,6 Siesta Duo xx Ø 25 + Ø Siesta Trio xx Ø 25 + Ø 30 + Ø Siesta Ø A Ø B h l l xx Ø ,5 15,5 2,6 1, xx Ø ,5 1, xx Ø ,3 1, Siesta na zeď selfwatering wall planter L h l l xx ,9 0, vzduch voda 1. vzlínací knot / wic ks 2. vzlínací dutiny / cavities 3. otvor pro zalévání a odtok přebytečné vody a pro přístup vzduchu / filling cavity 4. rošt s otvory pro přístup vzduchu ke kořenům / insert with openings for roots h L poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight L* délka, lenght * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity

26 26 Muškát Květináče / Flower Pots Muškát Ø Ø A Ø B h + Azalea + Tulipán xx ,2 10,5 Ø 12 Ø xx ,7 12 Ø 14 Ø xx ,5 13,5 Ø 16 Ø xx ,5 15,5 Ø 18 Ø xx 26 26,5 13,6 20 Ø 20 Ø 20 poznámka: xx = číslo barvy / colour number xx 29 29, Ø 22 Ø 22 Muškát ve velikosti Ø 14 Ø 29 k dispozici v barvách 01, 03, xx xx , Ø 27 x Ø 28 Ø 35 Muškát ve velikosti Ø 35 k dispozici v barvách 03 a 25 Muškát Ø 14 Ø 29 available only in 01, 03, 25 colours Muškát Ø 35 available only in 03 and 25 colours h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

27 27 Narcis Květináče / Flower Pots 01 Narcis Ø Ø A Ø B h + Tulipán xx * ,5 9,5 Ø xx * ,5 Ø xx 17 17,2 12,5 12 Ø xx *19 18, ,6 Ø xx * ,2 16,5 Ø xx ,5 Ø xx Ø xx ,9 25,7 Ø xx ,6 Ø xx ,4 36,5 Ø 40 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Narcis ve velikosti Ø 13 Ø 19 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Narcis ve velikosti Ø 23 Ø 28 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Narcis ve velikosti Ø 31 Ø 50 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Narcis Ø 13 Ø 19 available only in 01, 03, 25 colours Narcis Ø 23 Ø 28 available only in 01, 03, 24, 25 colours Narcis Ø 31 Ø 50 available only in 03, 24, 25 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight * květináče mají dekor / with decor

28 28 Lea Žardinka / Bowl Lea Ø Ø A Ø B h Azalea xx ,3 6,6 Ø xx ,2 8, 0 Ø xx ,3 9,5 Ø xx 30 29,9 15,3 10,9 Ø h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

29 29 BEGONIA květináč / Flower pot Begonia a b a h LOTOS podkvětináč / Flower saucer poznámka: xx = číslo barvy / colour number Lotos a k dispozici v barvách 03, 25 Lotos a k dispozici v barvách 03, 24, 25 Lotos a available only in 03, 25 colours Lotos a available only in 03, 24, 25 colours + Lotos xx xx , xx xx xx xx xx xx xx poznámka: xx = číslo barvy / colour number Begonia a k dispozici v barvách 03, 25 Begonia a k dispozici v barvách 03, 24, 25 Begonia a available only in 03, 25 colours Begonia a available only in 03, 24, 25 colours Lotos a b a h xx xx ,5 2, xx , xx xx , xx , xx xx xx , a* šířka / width h* výška / hight 29

30 30 Azalea 03 Podkvětináče / Flower saucer Azalea Ø Ø A Ø B h xx , xx ,5 2, xx ,2 2, xx ,6 2, xx 20 19,8 15 3, xx ,5 3, xx ,3 3, xx ,5 3,7 poznámka: xx = číslo barvy / colour number Azalea ve velikosti Ø 12 Ø 14 k dispozici v barvách 03 a 25 Azalea ve velikosti Ø 16 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 18 k dispozici v barvách 03, 25 Azalea ve velikosti Ø 20 Ø 24 k dispozici v barvách 03, 24, 25 Azalea ve velikosti Ø 27 k dispozici v barvách 25, 03 Azalea Ø 12 Ø 14 available only in 03 and 25 colours Azalea Ø 16 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 18 available only in 03, 25 colours Azalea Ø 20 Ø 24 available only in 03, 24, 25 colours Azalea Ø 27 available only in 25, 03 colours h* výška / hight poznámka: xx = číslo barvy / colour number

31 31 Tulipán Podkvětináče / Flower saucer Tulipán Ø Ø A Ø B h xx , 0 2, xx ,6 2, xx ,5 2, xx ,2 3, xx , 0 3, xx ,8 3, xx ,5 4, xx ,2 4,4 Ø Ø A Ø B h xx , xx ,6 4, xx ,2 5, xx , xx , xx , xx , xx , poznámka: xx = číslo barvy / colour number Tulipán Ø 10 k dispozici v barvách 01, 03, 25 Tulipán Ø 10 available only in 01, 03,25 colours Tulipán Ø 12 Ø 20 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 12 Ø 20 available only in 01, 03, 24, 25 colours Tulipán Ø 22 Ø 26 k dispozici v barvách 01, 03, 24, 25 Tulipán Ø 22 Ø 26 available only in 01, 03, 24,25 colours Tulipán Ø 28 Ø 60 k dispozici v barvách 03, 24 Tulipán Ø 28 Ø 60 available only in 03, 24 colours poznámka: xx = číslo barvy / colour number h* výška / hight

32 32

33 Vaše zahrádka Your garden podlehněte vášni k pěstování Fall for the passion of growing 33

34 34 Bergamot Podlehněte vášni k pěstování, v regálech se přece zelenina nerodí! Fall for the passion of growing, for no vegetable has ever been born in a rack!

35 35 Využijte výhod linie Bergamot ve stejném designu i barvě! Take advantage of the Bergamot line in the same design and colour! Bergamot samozavlažovací květináč selfwatering pot a b a h l l xx ,5 1, xx ,4 1, xx xx xx Samozavlažovací truhlík Bergamot selfwatering box L b h l l xx 50 19,5 16, ,5 16,5 6,7 1, xx 60 19,5 16, ,5 16,5 8,1 2, xx 80 19,5 16, ,5 16,5 10,7 3,5 a* šířka / width h* výška / hight b* šířka / width * množství substrátu / substrate quantity * zásoba vody / water capacity poznámka: xx = číslo barvy / colour number *více informací na straně 20 / more information on page 20

36 Aby Vám to lépe rostlo / For even better growth Podpůrné kruhy / Shrub holder Podpěra pro vysoké rostliny k upevnění na tyč o průměru mm. / Support for high climbing plants, to be attached to rod of mm. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø 30 cm 3 ks zelená / green Ø 40 cm 3 ks 5 Podpůrné kruhy Vario, nastavitelné / Shrub holder Vario Nastavitelná podpěra pro vysoké rostliny. / Adjustable support for high climbing plants, adapts itself. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour Ø zelená / green Ø cm 3 ks 5 Upínací clip 3 2,3 cm / Clip-on ties for plants 3 2,3 cm K upevnění a fixaci podpory rostlin. / For fastening and fixing many plants to a support. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour zelená / green 50 ks Popisovací visačka / Plant tags Popisovací plastové štítky pro označení s upevňovacím pojítkem. / Plastic tags for labelling, and binder for fixing. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h žlutá / yellow 14 cm 25 ks 10 Popisovací plastové štítky pro značení rostlin / Plant labels Plastové značky pro označení rostlin. / Plastic tags for indexing of seed. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h žlutá / yellow 14 cm 15 ks 10 Popisovací jmenovka plastová 15 5,5 cm / Plant labels 15 5,5 cm Popisovací plastová jmenovka pro značení hrnkových a zahradních rostlin. / Made of plastic, for labelling of pot and garden plants. Číslo položky / Art. Nr. barva / colour žlutá / yellow 15 ks 10 h* výška / hight b* šířka / width a* délka / lenght Počet kusů v balení obsah) / self-service package (pieces/contents) VO balení / Sales unit Paletová jednotka / Palette unit

37 Ochranná fólie na rajčata s kruhy 3 kusy / Tomato-ripening hoods with spacing rings, transp 3 pcs Číslo položky / Art. Nr. barva / colour h b průhledná / transparent 1,3 0,65 m 3 ks 10 Zeleninová zahrádka / Display mm Vegetables gardem Název / Article Č. položky / Art. Nr. EAN Code Barva / Colour Květináč Bergamot 30 / selfwatering pot terakota / terracotta 10 Květináč Bergamot 30 / selfwatering pot antracit / antracit 6 Květináč Bergamot 30 / selfwatering pot čokoláda / chocolate 6 Květináč Bergamot 35 / selfwatering pot terakota / terracotta 5 Květináč Bergamot 35 / selfwatering pot antracit / antracit 2 Květináč Bergamot 35 / selfwatering pot čokoláda / chocolate 2 Květináč Bergamot 40 / selfwatering pot terakota / terracotta 8 Květináč Bergamot 40 / selfwatering pot antracit / antracit 4 Květináč Bergamot 40 / selfwatering pot čokoláda / chocolate 4 Květináč Bergamot 50 / selfwatering pot terakota / terracotta 3 Květináč Bergamot 50 / selfwatering pot antracit / antracit 2 Květináč Bergamot 50 / selfwatering pot čokoláda / chocolate 2 Podpůrné kruhy zelené 30 cm / Shrub holder zelená / green 10 Podpůrné kruhy zelené 40 cm / Shrub holder zelená / green 10 Podpůrné kruhy zelené cm / Shrub holder zelená / green 10 Upínací clip zelený 3 2,3 cm / clip zelená / green 12 Visačka / Plastic tags žlutá / yellow 12 Štítky zapichovací / Plastic tags žlutá / yellow 12 Jmenovka plastová / Plastic tags žlutá / yellow 12 Ochranná fólie na rajčata s kruhy / Tomato-ripening hoods transparentní / transparent Množství / Display 10 Celkem / Total h* výška / hight b* šířka / width Počet kusů v balení obsah) / self-service package (pieces/contents) VO balení / Sales unit

38 38

39 Péče o květiny Flower care konvičky, rozprašovače watering cans and sprayers 39

40 40 Konvičky 01 Konvičky a rozprašovače / Watering Cans and Sprayers Espiral 2,2 l xx xx xx poznámka: xx = číslo barvy / colour number

41 41 Cibulka 1,2 l Octopus 1,9 l xx xx Octopus 0,7 l xx Cibulka 1,6 l xx

42 42 Konvičky Medusa Mix 0,7 l xx xx mix Konvičky a rozprašovače Watering Cans and Sprayers Medusa Mix 1,8 l xx xx mix poznámka: xx = číslo barvy / colour number

43 Nové ladící barvy / New compatible colours Langostino Mix 1,2 l Kačka tlakový rozprašovač pressure sprayer l ,5 l l Lago Mix 2,2 l Medusa 0,7 l Flora Mix 0,6 l Medusa 1,8 l Langostino Mix 3 l Eva Mix l ,5 l 2. Elegant Mix 0,6 l Rosa Mix 1 l

44 44

45 uchycení uzávěru C rozprašovač / sprayer CIBULKA easy 1,2 l Nové rozprašovače EASY / New Sprayer EASY 45 easy system A B C A kovová tryska metal nozzle uzávěr otvoru fixation du bouchon snadné doplnění vody easy water replenishment B C Rozprašovač MEDŮZA easy 0,7 l

46 46

47 Interiér Interier interiérové květináče Interior flower-pots 47

48 48 48

49 Calimera Samozavlažovací květináč nové generace New generation self-watering flower-pot vytvořen českým designérem Janem Čtvrtníkem / Created by a Czech designer Jan Čtvrtník Kvalitní povrch a dokonalý vzhled je zajištěn povrchovou úpravou autolakem s vysokým leskem. / High-quality surface and perfect appearance have been achieved through high-gloss car paint finish. calimera Pro velikost / for size Ø 35 a Ø kryt hladinoměru 2. spojovací díl 3. tyčinka hladinoměru 4. tubus hladinoměru 5. vnitřní květináč 6. vnější obal 7. knot 1 bezpečné pro vaše prsty safe fingers level gauge cover 2. connecting part 3. level gauge stick 4. level gauge body tube 5. inner flower-pot 6. outer cover 7. wick Pro velikost / for size Ø kryt hladinoměru 2. integrované nalévátko 3. tyčinka hladinoměru 4. tubus hladinoměru 5. substrát 6. vnitřní květináč 7. vnější obal 8. knot 1. level gauge cover 2. integrated funnel 3. level gauge stick 4. level gauge body tube 5. substrate 6. inner flower-pot 7. outer cover 8. wick

50 Ø 17 Ø 35 Ø 50 TYP Číslo položky Art. -Nr. barva Ø (cm) h (cm) TYP Číslo položky Art. -Nr. barva Ø (cm) h (cm) TYP Číslo položky Art. -Nr. barva Ø (cm) h (cm) A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 50 A A ,9 A ,5 A A ,9 A ,5 A A A A A A h* výška / hight

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ

FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO FOR THE JOY IN THE GARDEN FREUDE IM GARTEN PRO RADOST NA ZAHRADĚ GARDENICO GARDENICO Dear Partners, Since 1998 we design, develop and manufacture over 30 new products every year. We focus on

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS 2015 OBSAH CONTENTS [CZ] Společnost YATE byla založena v roce 1991 a zprvu se zaměřovala pouze na obchodní činnost v oblasti sport, kempink a outdoor. Od roku

Více

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY.

INDIVIDUALITA. INDIVIDUALITY. INDIVIDUALITA. Víte, co v životě chcete a víte, jak toho dosáhnout. Plníte si svá přání a plníte je i svým nejbližším. Protože o tom koneckonců úspěch je. Nepodřizujete se světu, to svět se podřizuje vám.

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY 2015 Servis / Resoling service Servis lezeček Náš servis Ti nabízí zkušenost, preciznost, vysokou techničnost a team špičkových odborníků, kteří vědí, co Tvá lezečka potřebuje. Servis provádějí mistři,

Více

EXCEL 85 HIMLITE - DSL 12 VELVETY 45 MOTION 85 X3MM - DSL 12 PROTECTOR 46 TOURIST 86 ESCAPADE - DSL 12 LULLABY 46 SUMMIT LADY 86 VISION - DSL 13

EXCEL 85 HIMLITE - DSL 12 VELVETY 45 MOTION 85 X3MM - DSL 12 PROTECTOR 46 TOURIST 86 ESCAPADE - DSL 12 LULLABY 46 SUMMIT LADY 86 VISION - DSL 13 COLLECTION 205 Collection 205 content tents 5 DATCHA 23 VELVETY 45 ALKO 59 EXCEL 85 HIMLITE - DSL 2 GALAXY II 23 PROTECTOR 46 Waterproof collection 6 MOTION 85 X3MM - DSL 2 BUNGALOW II 23 LULLABY 46

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens

2 015/16. Mateřské školy / Kindergartens 2 015/16 Mateřské školy / Kindergartens Lokki... pro holky a kluky Vybavení pro mateřské školy / Kindergarten equipment ... Originální Komplexní Individuální Kvalitní České Řešení pro dětský interiér Original

Více

Úklidové vozíky, mopy, doplňky

Úklidové vozíky, mopy, doplňky Úklidové vozíky, mopy, doplňky Cleaning Carts, Mops, Accessories www.klaro.cz S tradiční kvalitou With traditional quality V tomto přehledném katalogu, Vám chceme nabídnout velký výběr úklidových vozíků,nejen

Více

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM Floorball 2008-09 Florbal je to hlavní čemu se v Jadbergu věnujeme a snažíme se, aby naše výrobky byly rok od roku lepší. Na nové kolekci "Floorballcore" jsme si dali opravdu záležet a je jen na vás abyste

Více

YOU ARE WHAT YOU BREATHE

YOU ARE WHAT YOU BREATHE 2015 YOU ARE WHAT YOU BREATHE Jsme tím, co vidíme, a čeho se dotýkáme. Především jsme ale tím, co si představujeme. Skutečně sami sebou jsme ve chvíli, kdy vnímáme svět kolem sebe v tichosti a se zavřenýma

Více

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ VÝZKUM, EXPERIMENTOVÁNÍ A NIKDY NEKONČÍCÍ TESTOVÁNÍ TO JSOU INDICIE PRO VYTVOŘENÍ VZORCE

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS

OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS 1. Délka florboalové hole: Pro správnou, přesnou a účelnou hru je délka florbalové hole zcela zásadní. Pro hru je důležité,

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment

Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Číslo 24 / Issue 24 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32010 Nový Hyundai ix35 - favorit třídy C-SUV New Hyundai ix35 - Favorite of the C-SUV Segment Česko-korejské vztahy trvají již 20

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

Elvis. Hubert. Pet's Party Time. Nougat. Inka. Fit For Trip. Rainy Day. Aviator. Polar Nordis. Andora. Alpine

Elvis. Hubert. Pet's Party Time. Nougat. Inka. Fit For Trip. Rainy Day. Aviator. Polar Nordis. Andora. Alpine Elvis Hubert Pet's Party Time Nougat Inka Fit For Trip Rainy Day Aviator Polar Nordis Andora Alpine dfl_2009_192x136.indd 1 20.11.2009 8:27:52 2 TOMMI CZ je ryze česká společnost působící na evropském

Více

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli.

Organizátoři výstavy děkují všem partnerům, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Koncepce výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová, Lucie Marková, Jana Vinšová), Jan Kremláček Architektonické řešení výstavy: CZECHDESIGN.CZ (Jan Brožek, MgA. Veronika Loušová ) Architektonické

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I 1

P R O F I L S P O L E Č N O S T I 1 1 PROFIL SPOLEČNOSTI Úvodní slovo majitelů firmy Vážení obchodní přátelé, firma VAREX slaví 15 let své úspěšné existence. Tato doba byla charakterizována neustálým vývojem firmy, rozšiřováním nabídky pro

Více

RESCUE & FIRE SYSTEMS

RESCUE & FIRE SYSTEMS PRODUCTION CATALOGUE PRODUKČNÍ KATALOG RESCUE & FIRE SYSTEMS ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY Machines Catalogue Katalog strojů Machines development and construction activities

Více

Football 2009-10. Materiály: - 1 -

Football 2009-10. Materiály: - 1 - - 1 - Football 2009-10 Fotbal byl, je a bude pro Jadberg velmi důležitý, a proto vydání každého nového katalogu vždy předchází dlouhá a důkladná příprava. Na této kolekci jsme pracovali skutečně usilovně

Více