PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY"

Transkript

1 PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou OSN diskutovalo přes 300 expertů nad tématem snížení potravinových odpadů. Celosvětově se totiž jedna třetina potravin znehodnotí. Potraviny jsou znehodnocovány v celém řetězci, tj. od zemědělské prvovýroby, přes transporty, balení, prodej a domácnosti. Celosvětově se tak jedná o 1,3 miliardy tun potravin za rok. Ztráty v ovoci a zelenině se pohybují mezi 40 55%. V rozvojových zemích jsou nejvyšší ztráty na začátku řetězce roli hraje i nedostatečné balení. V konečné fázi řetězce jsou největší ztráty v Evropě a Severní Americe kg/rok a osobu, zatímco v subsaharské Africe a jižní a jihovýchodní Asii jsou tyto ztráty 6 11kg/rok a osobu. Podle Toppits Save Food studie, která byla provedena v 1.čtvrtletí 2011 v 6 státech EU a Rusku, končí více jak 20% nakoupených potravin v popelnicích. Jinak řečeno: každý pátý nákup skončí v popelnici. Z toho polovina by se dala, při lepším plánování a i při citelném posouzení prošlých lahůdek, využít. Přibližně 30% zabalených potravin se vyhazuje do odpadů aniž by se vybalily. Většinu z odpadů tvoří ovoce a zelenina, následují hotová jídla. V Německu se ročně vyhodí 6,6mil.tun potravin v hodnotě 25 miliard Euro (více jak polovina českého státního rozpočtu). Prakticky každý občan vyhodí ročně potraviny ve výši své hmotnosti. Přitom více než 50% všech plastových obalů v Evropě je určeno k ochraně potravin. Díky tomu se pouze 1-2% potravin znehodnotí na cestě k zákazníkovi. V rozvojových zemích nejsou plastové obaly dostatečně rozšířeny, a tady se 50% potravin znehodnotí. Evropská komise projednala v červnu 2005 zprávu o nutnosti snížit ekologickou zátěž výrobků a služeb v EU. Z následné studie z roku 2006 vyplynulo, že za 70-80% environmentální zátěže jsou zodpovědné tři sektory: - výroba potravin a nápojů - doprava - budovy Oteplování planety země a zvyšování exhalací CO 2 se jeví jako průkazné. Dle odborníků došlo ve 20.století ke zvýšení průměrné teploty o 0,7 o C. Exhalace CO 2 dosáhly průměrně hodnoty 390 ppm, tj. o 40% více než před průmyslovou revolucí. K řešení globálních problémů přijala EU v roce 2007 program , tj. do roku 2020 snížit exhalace CO 2 o 20%, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% a snížit spotřebu energií o 20%. Poslední závazek je, na rozdíl od předcházejících dvou, pro členské státy nepovinný. V březnu 2011 zveřejnila EU strategii Roadmap 2050, která předpokládá snížení emisí CO 2 do konce roku 2050 o 80 95% v porovnání s rokem To předpokládá roční průměrné snižování emisí do roku 2020 o 2%.Pro sektor výroby potravin a nápojů se předpokládá následující snížení emisí CO2 proti roku 1990: rok % rok až -37% rok až -49%

2 V rozvojových zemích se 30 50% vyprodukovaných potravin nedostane ke spotřebitelům v důsledku nevhodných nebo žádných obalů. V průměru se z tohoto důvodu znehodnocuje jedna pětina potravin. Následně se nevhodným skladováním doma znehodnotí jedna třetina potravin. Např. ve Velké Británii se týdně vyhodí 1,6 milionu banánů a 5 milionů brambor. Obal musí plnit řadu funkcí. V první řadě musí zajistit, že obsah je dodán spotřebiteli v dobrém stavu bez ohledu na složitý transport. Obal musí chránit obsah před nebezpečím, jako jsou vibrace, vlhkost, teplo, chlad, pachy, světlo, mikroorganismy, škůdci. Obal chrání tekutiny před únikem, musí být snadno otevíratelný i uzavíratelný. Musí umožnit zákazníkovi předání informací o produktu. Musí být atraktivní, ale bezpečný z hlediska použití a pro životní prostředí po skončení aplikační životnosti. Invovační aktivity v oblasti obalů směřují i ke snížení nákladů na jejich výrobu. Tak např. jogurtové kelímky mají dnes proti roku 1970 nižší hmotnost o 67%, lahve na detergenty jsou o 64% lehčí, pivní lahve o 55%, kartonové krabice o 20%. Anglická nezisková organizace INCPEN (www.incpen.org) byla založena v roce 1974 a sdružuje významné společnosti, které usilují o udržitelnou výrobu, distribuci a spotřebu potravin. Pozornost věnuje i environmentální analýze a sociálním dopadům obalů a baleného zboží na životní prostředí. Z jimi publikovaných dat vyplývá, že se spotřeba obalů v kg na hlavu se ve vyspělých evropských zemích zvyšuje tabulka I. Tabulka I. - Spotřeba obalů ve vybraných evropských státech (v kg na hlavu) země Index 2007/1998 Irsko ,4 Itálie ,7 Francie ,1 Německo ,0 Belgie ,9 V publikaci Table for one the energy cost to feed one person z roku 2009 podrobně posoudili energetickou spotřebu britského občana na stravu za týden v MJ (megajoule). Pro lepší představu uvádějí, že 1 MJ představuje spotřebu 60W žárovky za 5 hodin, nebo 11W úsporné žárovky během 24 hodin. V průměru spotřebuje každý občan za týden potraviny s energetickou hodnotou 73 MJ ( kalorií). K jejich výrobě od pole k přepravě ke konzumentovi v domácnosti je potřeba energie 337 MJ. K výrobě obalů k ochraně potravin se spotřebuje 35MJ. Obaly jsou pojistkou, že energie pro jejich výrobu je efektivní, neboť se podílí pouze 10% na celém řetězci od produkce, přes transporty, prodeje, skladování a přípravu k požití. Celkově je energie na výrobu potravin 5x větší než je člověkem přijatá energie. Za rok spotřebuje průměrný obyvatel VB potraviny o hmotnosti desetinásobku jeho osobní hmotnosti. O tom, jak se na této spotřebě podílelo 18 druhů potravin vypovídá tabulka II. Tabulka II. Energetická spotřeba 18 druhů potravin v řetězci od výroby po spotřebu v MJ/osobu/ týden

3 Produkt Výroba potraviny Výroba obalu Transport obalu Transport zabalené potraviny Skladování, obchod Doprava na nákup Skladování v domácnosti (lednice) Kuchyňská úprava Chleba 11,0 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 9,0 2,0 24,0 Cereální produkty 11,0 2,3 1,1 1,0 0,5 0,4 0,0 5,6 21,9 Sýr 5,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,0 6,3 Vejce 2,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,5 5,2 Tuky a olej 6,0 0,8 0,3 0,2 0,4 0,1 1,0 0,0 8,8 Ryba 12,0 1,1 0,4 0,3 0,4 0,1 2,0 0,7 17,0 Čerstvé ovoce 4,0 0,6 1,1 0,7 0,4 0,4 0,0 0,0 7,2 Ovocné výrobky 3,0 1,0 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,0 5,9 Čerstvá zelenina 8,0 0,9 1,7 0,8 0,3 0,4 1,0 5,1 18,2 Ostatní zelenina 5,0 2,2 0,3 0,4 0,5 0,2 4,0 3,4 16,0 Bramborové produkty 2,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 3,0 10,0 18,3 Maso a masové 65,0 3,4 1,5 1,7 3,0 0,5 15,0 14,0 104,1 produkty Mléko a mléčné 12,0 3,2 1,2 3,5 2,0 0,7 14,4 0,0 38,0 produkty Alkoholické nápoje 4,0 1,7 0,5 0,2 0,1 0,2 1,0 0,0 7,7 Nealkoholické nápoje 3,0 4,2 1,0 0,6 0,2 0,4 2,0 0,0 11,4 Čaj, káva apod. 3,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,7 7,3 Sušenky, cukroví 3,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 4,3 Cukr, kompoty 3,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 3,7 Ostatní potraviny 6,0 1,1 0,3 0,3 0,4 0,2 3,0 0,4 11,7 Celkem 170,0 24,8 11,6 11,8 9,8 5,1 57,5 46,4 337 celkem Pro srovnání se spotřebou energie v jiných oblastech slouží údaje v tabulce III. Tabulka III. Spotřeba energie ve VB v MJ/osobu/týden Potravinový řetězec 337 Obaly 35 Noviny, časopisy 50 Osvětlení 100 Vytápění místností 600 Letadlo (Londýn Kapské město) 760 Osobní auto 50km/den 1010 Údaje o podílu jednotlivých druhů výrobků na obalových aplikacích byly publikovány v Německu. Na tomto trhu hrají dominantní roli plasty se 43% podílem, následované papírem s 32%, kovy s 19% a sklo se 6%. Aplikace plastů v obalovém průmyslu je totiž pro oblast plastů dominantní údaje za rok 2009 hovoří o 40,1% podílu v Evropě. Následuje stavebnictví s 20,3%, automobilový průmysl s 6,9% a elektropřístroje s 5,4%. Nejnovější údaje Plastics Europe, prezentované na tiskové konferenci dne ve Frankfurtu potvrzují, že sektor výroby plastů překonal krizi a dosáhl v roce 2010 na světě dosud rekordní výše 265 mil.tun viz obrázek č.1

4 Zdroj: Plastics Europe Obr.č.1 Světová výroba plastů v období Nejčastěji používané plasty v obalovém průmyslu zaznamenávají trvalý růst výroby i spotřeby. Z tabulky IV pak vyplývá i příznivá prognóza růstu do roku Tabulka IV. Světové spotřeby plastů v období (v milionech tun) Roční průměr v růstu (%) PE-LD,PE-LLD 18,8 39,0 40,3 47,9 3,5 PE-HD 11,9 31,0 32,2 40,4 4,5 PP 12,9 46,0 48,1 61,6 5,0 PVC 17,7 32,5 34,8 43,6 5,0 PET 1,7 14,8 15,5 19,8 5,0 PS 7,2 10,0 10,8 12,7 4,0 EPS 1,7 4,8 5,2 6,4 5,0 PA 1,0 2,3 2,6 3,3 6,0 Potravinářský průmysl prakticky nezaznamenal výrazný pokles během krize obr.č.2, takže při dominanci aplikací plastů v tomto odvětví se krize u plastů projevila pouze krátkodobě.

5 Zdroj: Eurostat/Plastics Europe Obr.2 Indexy růstu (poklesu) výroby ve třech průmyslových odvětvích EU 27 v letech 2004 až 12/2010 (výroba, stavebnictví, potravinářství) Hodnocení životního cyklu obalů sleduje dopady na životní prostředí po celou dobu životnosti, tj. od získání zdrojů po fázi jeho odstraňování. Odpadová hierarchie podporuje na prvním místě předcházení vzniku odpadu a poté následuje opětné používání, recyklace, energetické využití, přičemž skládkování by mělo být tou nejméně žádoucí variantou. Za rok 2009 došlo v EU 27 + Norsko + Švýcarsko k vytřídění 24,3 mil.tun plastových odpadů, což je o 2,6% méně než v roce 2008.Recyklací nebo energeticky bylo využito 13,1 mil.tun, tj. o 2,5% více než v roce Podíl využitého odpadu z plastů tak dosáhl 54%, zbytek byl skládkován. Česká republika využila 44,2% odpadních plastů, bohužel 55,8% bylo uloženo na skládky. Vysoký energetický potenciál plastů tak byl zakopán do země. Výrobci plastů sdruženi v Plastics Europe si uvědomují zodpovědnost za využití všech odpadních plastů, včetně těch, které tvoří ostrov v moři. Ale o tom až příště.

POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN ČESKÉ REPUBLIKY

POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN ČESKÉ REPUBLIKY POLITIKA DRUHOTNÝCH SUROVIN ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍLOHY 1 OBSAH Příloha č. 1 Pojem druhotná surovina v současných právních předpisech ČR... 3 Příloha č. 2 Podrobná specifikace charakteristik druhotných surovin..5

Více

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití

Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Méně je více Efektivní využívání hliníku, bavlny a lithia v Evropě díky třídění, recyklaci a znovupoužití Obsah Stručný přehled... 3 Posun od plýtvání ke skutečné efektivitě využívání zdrojů?... 4 Lithium

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Případová studie. města a klimatická změna uhlíková stopa měst jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni ČR

Případová studie. města a klimatická změna uhlíková stopa měst jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni ČR MČ Praha-Libuš města a klimatická změna uhlíková stopa měst jako nástroj politiky ochrany klimatu na místní úrovni ČR TIMUR, o. s., (c) 2012 Tato případová studie popisuje příspěvek městské části Praha-Libuš

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

Brewing a Better Future. Sustainability Report Zpráva o udržitelnosti 2010

Brewing a Better Future. Sustainability Report Zpráva o udržitelnosti 2010 Brewing a Better Future Sustainability Report Zpráva o udržitelnosti 2010 Obsah Profil společnosti Předmluva 01 Předmluva 02 Program Brewing a Better Future ZLEPŠENÍ 04 Iniciativa Green Brewer 08 Iniciativa

Více

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 2 Edici APEL (Alternativa-Příroda-Ekonomika-Lidé)

Více

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu The environmental taxes as an instrument of state environmental policy Aneta

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci leden - prosinec 2013

Tab. Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci leden - prosinec 2013 Průmysl výroby stavebních hmot a řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí EU Ing. Pavel Malinský, MPO Průmyslová výroba stavebních hmot v ČR 1. Produkce průmyslové výroby stavebních hmot

Více

SPOTŘEBA POTRAVIN JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26. www.czso.

SPOTŘEBA POTRAVIN JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26. www.czso. MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 01/2014 ROČNÍK 4 TÉMA SPOTŘEBA POTRAVIN 17 JSME TO, CO JÍME 18 PRIORITNÍ ÚKOLY ČSÚ NA ROK 2014 5 ĽUDMILA BENKOVIČOVÁ: POTŘEBUJE SLOVENSKO DALŠÍ CENZUS? 26 www.czso.cz

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024 První návrh Září 2012 Publikace byla připravena díky finanční podpoře organizací Patagonia a International Visegrad Fund. Vydalo Hnutí DUHA Ivo Kropáček

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční shrnutí 2012

Výroční shrnutí 2012 Výroční shrnutí 2012 Rok 2012 v číslech 85 % papír 71% všech obalů dodaných na trh bylo recyklováno 82 % sklo 65 % plast 19 % dřevo 20 % nápojové kartony 63 % kovy Kolik obyvatel ČR třídí odpad? 2002 56

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Rostoucí globální dluh Svět se stále více zadlužuje. Podle tento týden zveřejněné statistiky Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) dosáhlo celkové

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR Výroční zpráva Potravinářské komory České republiky 2008 PKČR Obsah výroční zprávy 3 4 8 10 11 12 16 18 20 26 32 32 32 32 33 33 36 Úvodní slovo Rok 2008 a Potravinářská komora ČR Rozvoj českého potravinářského

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Sborník přednášek konference

Sborník přednášek konference Sborník přednášek konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady Organizační garant: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 19 140 21 Praha 4 www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Tato publikace neprošla jazykovou

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 2008 2 PA N O R A M A P O T R AV I N Á Ř S K É H O P R Ů M Y S L U 2 0 0 6 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2007 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více