Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje"

Transkript

1 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení Zpracováno ve spolupráci s generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje

2 Agenda Cílem prezentace je: Na základě modelového příkladu: Navrhnout možné varianty pořízení a financování sociálního bydlení; Stanovit celkové výdaje a výši nájmu jednotlivých variant. Pod pojmem sociální bydlení se v rámci této prezentace rozumí bydlení určené pro širokou skupinu obyvatelstva definovanou na základě ekonomické situace, jejíž výše příjmu je vzhledem k výši nákladů spojených s bydlením nedostatečná Cílem prezentace není: Cílem této prezentace není hodnocení stávajícího systému podpory bydlení, ani navržení konkrétního způsobu zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení nebo navržení řešení problematiky výstavby sociálních bytů, ale spíše poukázání na možnosti alternativního financování sociálníhobydlení. 2 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

3 Výchozí situace (1/2) Stávající systém podpory bydlení Jednou ze základních funkcí veřejného sektoru je pomoc vybrané skupině obyvatelstva se zajištěním adekvátního bydlení, přičemž v ČR je tato podpora ve vztahu k bydlení fyzických osob dvojího druhu: Stát podporuje výstavbu poskytováním různých forem návratných či nenávratných zdrojů; Stát dané skupině obyvatelstva poskytuje prostředky na náklady spojené s bydlením. Podpora výstavby bytů Podpora výstavby bytů realizována zejména Ministerstvem pro místní rozvoj ( MMR ) v rámci programu Podpora bydlení s celkovou alokací 500,5 mil. CZK pro rok V rámci programu jsou využitelné dva dotační tituly: Vstupní byty s rozpočtem 50 mil. CZK na rok 2012 a dotací ve výši 550 tis. CZK na jeden byt; Pečovatelský byt s rozpočtem 250 mil. CZK na rok 2012 a dotací 600 tis. CZK na jeden byt. Státní podpora dále realizována prostřednictvím SFRB, který ve vztahu k výstavbě sociálních bytů umožňuje využití následujících programů: Úvěry na výstavbu nájemních bytů s úrokovou sazbou na úrovni 2 a předpokládaným objemem ročního čerpání 250 mil. CZK; Úvěry mladým s úrokovou sazbou na úrovni 2 a výši úvěru do 300 tis. CZK. Tento program již není poskytován. S ohledem na výši prostředků alokovaných v daných programech je možné konstatovat, že státní podpora nabídkové strany (výstavby bytů) je relativně malá. 3 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

4 Výchozí situace (2/2) Podpora hrazení nákladů spojených s bydlením Stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ( MPSV ) podporuje hrazení nákladů fyzických osob spojených s bydlením dvojím způsobem: Příspěvek na bydlení určen na základě rozdílů příjmu a tzv. normativních nákladů. Průměrná výše měsíčního příspěvku pobíratele (domácnosti) v roce 2012 dosáhla CZK (což tvoří 34,7 celkových nákladů na bydlení). Výše příspěvku v roce 2012 dosáhla 5,746 mld. CZK; Doplatek na bydlení součástí dávek v hmotné nouzi, je poskytován nad rámec příspěvku na bydlení (cca 20 pobíratelů příspěvku na bydlení je současně pobíratelem doplatku na bydlení). Na základě srovnání výše prostředků určených na podporu hrazení nákladů s výši prostředků určených na podporu výstavby bytů vykazuje stávající systém silnou orientaci na poptávkovou stranu. Stávající bytový fond Z důvodu privatizace většiny bytového fondu disponují obce malým počtem bytů; Naprostá většina z těchto bytů je navíc zatížená nájemními smlouvami se stávajícími nájemníky, které v podstatě znemožňují obcím tyto byty efektivně využít; Obce tak nejsou schopny se stávajícím bytovým fondem efektivně reagovat a uspokojit poptávku po sociálním bydlení; S ohledem na státní podporu výstavby bytů a dále s ohledem na stav veřejných rozpočtů a skutečnost, že naprostá většina výnosů z privatizace bytů byla využitá jinak, než reinvesticí do bytového fondu, je schopnost obcí zajistit výstavbu a následně budoucí nabídku sociálních bytů minimální. Stávající systém podpory bydlení Výrazná poptávková orientace stávajícího systému zvyšuje náklady bydlení pro sociální skupiny, přičemž navíc z důvodu absence adekvátní nabídky sociálních bytů na straně veřejného sektoru tak příspěvky na bydlení poskytované státem představují příjem soukromých subjektů. 4 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

5 Modelový příklad (1/2) Modelový příklad Modelový příklad slouží pro kvantifikaci výdajů a výše nájmu jednotlivých variant pořízení a financování bytů pro sociální bydlení. Obecná specifikace modelového příkladu Lokalita: Praha; Pozemek: Ve vlastnictví soukromého/veřejného subjektu; Počet bytů: bytů; Struktura bytů: Struktura bytů stanovena s ohledem na standardní bytovou strukturu sociálních bytů: 1+kk 450 bytů; 2+kk 500 bytů; Ostatní (zejména 3+kk a větší) 50 bytů. Velikost bytů: 1+kk 30 m 2 ; 2+kk 55 m 2 ; Ostatní (zejména 3+kk a větší) 80 m 2. Průměrná velikost bytu: 45 m 2. Modelová délka projektu: 20 let. 5 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

6 Modelový příklad (2/2) Investiční výdaje (CAPEX) Investiční výdaje bytového domu byly stanoveny následovně: Základem pro stanovení předpokládaných investičních výdajů byla průměrná cena za m 2 zjištěná na základě statistik nákladových cen výstavby bytů, která dosahuje hodnoty CZK/m 2 ; Na základě znalosti průměrné rozlohy bytu (45 m 2 ) a počtu bytů (1 000 bytů) tak byla stanovena celková obytná plocha bytového domu m 2 ; Odhadované investiční výdaje tak byly stanoveny jako součin celkové rozlohy a průměrné ceny. Jejich výše činí 1,35 mld. CZK. Provozní výdaje (OPEX) Provozní výdaje bytového domu byly stanoveny následovně: Veškeré standardní výdaje spojené s provozem bytů (elektřina, plyn, voda, odvoz odpadu atd.) budou hrazeny jednotlivými nájemci nad rámec nájemného; Výdaje spojené se správou bytu (úklid společných prostor, drobné opravy atd.) stanoveny ve výši CZK/byt/měsíc. Výdaje životního cyklu (LCC) Stanoveny ve výši 15 z celkového hodnoty CAPEX za období 20 let. 6 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

7 Vymezení variant Vymezení variant Níže uvedená tabulka obsahuje vymezení variant realizace modelového příkladu, jejich kapitálovou strukturu a podmínky financování Položka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Kapitálová struktura Požadovaný objem financování 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK Equity Soukromý sektor 30 0 Equity Obec 0 Equity Finanční nástroj 0 0 Seniorní dluh Komerční úvěr Seniorní dluh Finanční nástroj Dotace Dluhopis Podmínky financování Equity Soukromý sektor p.a. p.a. N/A p.a. p.a. Equity Obec N/A 0 p.a. 0 p.a. 0 p.a. 0 p.a. Equity Finanční nástroj N/A 2,51 p.a. N/A 2,51 p.a 2,51 p.a Seniorní dluh Komerční úvěr 4,5 p.a.; 15 let 4,5 p.a.; 15 let N/A N/A N/A Seniorní dluh Finanční nástroj N/A N/A 2 p.a.; 20 let 2 p.a.; 20 let N/A Dotace N/A N/A 550 tis. CZK/byt 225 tis. CZK/byt N/A Dluhopis N/A N/A N/A N/A 2 p.a.; 15 let Nájemné Požadovaná výše nájemného??????????????? 7 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

8 Varianta 1 Předpoklady varianty Stát, resp. obce nedisponují adekvátními bytovým fondem, který by uspokojil poptávku po sociálních bytech; Relativně malá státní podpora nabídkové strany (úvěry, dotace) nezajišťuje dostatek prostředků pro stavbu nových sociálních bytů; Obyvatelé jsou nuceni zajistit bydlení v soukromých bytových domech, čímž se státní příspěvek na bydlení stává čistě příjmem soukromého sektoru. Výstupy varianty Výše nájemného, která zajistí splacení úvěru a požadovanou výnosnost equity dosahuje 193,9 CZK/m 2, což představuje celkem CZK měsíčně za průměrný byt o velikosti 45 m 2 ; Položka Hodnota Požadovaná výše nájemného (m 2 ) 193,9 CZK/m 2 Požadovaná výše nájemného (měsíčně) Referenční výše nájemného (MPSV) CZK CZK Referenční nájemné stanovené na základě podílu průměrného příspěvku na bydlení na celkových nákladech na bydlení takové domácnosti dosahuje CZK za průměrný byt o velikosti 45 m 2. Zhodnocení varianty Vysoký podíl equity na celkovém objemu financování a s ní spojený požadavek na výnosnost na úrovni p.a. značně zvyšuje požadovanou výši nájemného; Požadované nájemné mírně převyšuje referenční nájemné, nicméně v této částce nejsou započteny náklady na energie; Variantu není možné považovat za vhodnou pro sociální bydlení. E Soukromý investor Seniorní dluh - Komerční úvěr Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

9 Varianta 2 Předpoklady varianty Snížení celkového objemu equity (a posléze ceny nájemného) soukromého sektoru pomocí vkladu pozemku obce (v případě vkladu budovy může být podíl obce na equitě vyšší) a equity z finančního nástroje; Výše nájemného stanovena ve výši 160 CZK/m 2 ; E - Soukromý investor E - Finanční nástroj 70 Výnos equity finančního nástroje je stanoven v takové výši (2,51 p.a.), aby byla zajištěna požadovaná výnosnost equity soukromého sektoru. Výstupy varianty Výše nájemného 160,0 CZK/m 2 (7 200 CZK měsíčně za průměrný byt o velikosti 45 m 2 ) zajistí požadovaný výnos a splacení úvěru; Položka E - Obec Hodnota Požadovaná výše nájemného (m 2 ) 160,0 CZK/m 2 Požadovaná výše nájemného (měsíčně) Referenční výše nájemného (MMR) Seniorní dluh - Komerční úvěr CZK CZK Referenční nájemné stanovené na základě podílu průměrného příspěvku na bydlení na celkových nákladech na bydlení takové domácnosti dosahuje CZK za průměrný byt o velikosti 45 m 2 Zhodnocení varianty Ve srovnání s variantou 1 je dosaženo úspory na nájemném ve výši 17,5, a to zejména zapojením nepeněžitého vkladu pozemku ze strany obce a peněžitého vkladu v podobě equity pomocí finančního nástroje s výnosem nižším, než standardní tržnívýnos; Požadované nájemné je nižší než referenční nájemné; se zahrnutím nákladů ne energie by pravděpodobně mírně překročilo referenční nájemné; Tuto variantu je možné považovat za vhodnou pro realizaci sociálního bydlení. 9 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

10 Varianta 3 Předpoklady varianty Equity v podobě vkladu pozemku obce; Čerpaná dotace na všech bytů v plné výši 550 tis. CZK/byt; Zbylá část financována seniorním dluhem v podobě finančního nástroje. Výstupy varianty Výše nájemného 99,4 CZK/m 2 (4 473 CZK měsíčně za průměrný byt o velikosti 45 m 2 ) zajistí placení úvěru; Referenční nájemné stanovené na základě podílu průměrného příspěvku na bydlení na celkových nákladech na bydlení takové domácnosti dosahuje CZK za průměrný byt o velikosti 45 m 2. Zhodnocení varianty Položka Hodnota Požadovaná výše nájemného (m 2 ) 99,4 CZK/m 2 Požadovaná výše nájemného (měsíčně) Referenční výše nájemného (MMR) CZK CZK Ve srovnání s variantou 1 je dosaženo úspory na nájemném ve výši 48,75, a to zejména zapojením dotace a finančního nástroje s výnosem nižším, než standardní tržnívýnos; Požadované nájemné je výrazně nižší než referenční nájemné; Z hlediska výše nájemného se jedná o ekonomicky nejvýhodnější variantu vhodnou na sociální bydlení; Na druhou stranuse jedná o variantu, která vyžaduje nejvyšší zapojení veřejných prostředků; E - Obec 40 Dotace 50 Seniorní dluh Finanční nástroj Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

11 Varianta 4 Předpoklady varianty Snížení celkového objemu equity (a posléze ceny nájemného) soukromého sektoru pomocí vkladu pozemku obce (v případě vkladu budovy může být podíl obce na equitě vyšší) a equity z finančního nástroje; Čerpaná dotace na všech bytů ve výši 225 tis. CZK/byt; E - Soukromý investor Dotace 20 E - Finanční nástroj 50 Výnos equity finančního nástroje stanoven ve výši 2,51 p.a. Výstupy varianty Výše nájemného 124,1 CZK/m 2 (5 583 CZK měsíčně za průměrný byt o velikosti 45 m 2 ) zajistí požadovaný výnos a splacení úvěru; Položka E - Obec Hodnota Požadovaná výše nájemného (m 2 ) 124,1 CZK/m 2 Požadovaná výše nájemného (měsíčně) Referenční výše nájemného (MMR) Seniorní dluh Finanční nástroj CZK CZK Referenční nájemné stanovené na základě podílu průměrného příspěvku na bydlení na celkových nákladech na bydlení takové domácnosti dosahuje CZK za průměrný byt o velikosti 45 m 2 Zhodnocení varianty Ve srovnání s variantou 1 je dosaženo úspory na nájemném ve výši 36,0, a to zejména zapojením dotace, nepeněžitého vkladu pozemku a finančních nástrojů s výnosem nižším, než standardní tržní výnos; Požadované nájemné je nižší než referenční nájemné; Tuto variantu je možné považovat za vhodnou pro realizaci sociálního bydlení. 11 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

12 Varianta 5 Předpoklady varianty Snížení celkového objemu equity (a posléze ceny nájemného) soukromého sektoru pomocí vkladu pozemku obce a equity z finančního nástroje; Subjekt realizující sociální bydlení financuje zbylou část pomocí emise dluhopisů, které jsou za předem stanovený výnos odkoupeny veřejným subjektem (např. fondem); Fond následně vydává hypoteční zástavní listy ( HZL ) s výnosem vyšším, než nakoupené dluhopisy; Výnosy z HZL jsou použity pro opětovné financování výstavby veřejné infrastruktury; Nákladem fondu tak je spread dluhopisůa HZL. Výstupy varianty Položka Hodnota Požadovaná výše nájemného (m 2 ) 153,4 CZK/m 2 Požadovaná výše nájemného (měsíčně) CZK Výše nájemného 153,4 CZK/m 2 (6 905 CZK měsíčně za průměrný byt o velikosti 45 m 2 ) zajistí požadovaný výnos a splacení úvěru; Referenční výše nájemného (MMR) CZK Referenční nájemné stanovené na základě podílu průměrného příspěvku na bydlení na celkových nákladech na bydlení takové domácnosti dosahuje CZK za průměrný byt o velikosti 45 m 2 Zhodnocení varianty Ve srovnání s variantou 1 je dosaženo úspory na nájemném ve výši 20,9, a to zejména zapojením nepeněžitého vkladu pozemku a finančních nástrojů s výnosem nižším, než standardní tržnívýnos; Požadované nájemné je nižší než referenční nájemné; E - Soukromý investor Tuto variantu je možné považovat za vhodnou pro realizaci sociálního bydlení. 12 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení E - Obec 70 E - Finanční nástroj Dluhopis Finanční nástroj

13 Srovnání variant Srovnání variant Níže uvedená tabulka obsahuje srovnání výše nájemného u jednotlivých variant a současně prvotní výši výdajů veřejného sektoru spojenou s jejich realizací. Položka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Požadovaný objem financování Požadovaný objem financování 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK 1,35 mld. CZK Prvotní výdaj veřejného sektoru Equity nepeněžitý vklad Obec 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK Equity Finanční nástroj 0 CZK 135 mil. CZK 0 CZK 135 mil. CZK 135 mil. CZK Seniorní dluh Finanční nástroj 0 CZK 0 CZK 665 mil. CZK 670 mil. CZK 0 CZK Dotace 0 CZK 0 CZK 550 mil. CZK 275 mil. CZK 0 CZK Dluhopis 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK Celkem 0 CZK 135 mil. CZK mil. CZK mil. CZK 135 mil. CZK Pákový efekt (poměr celkové investice a prvotních výdajů veřejného sektoru) Pákový efekt N/A,00 1,11 1,25 Výše nájemného Nájemné/měsíc CZK CZK CZK CZK CZK V rámci varianty 5 je prvotní výdaj veřejného sektoru spojený s financování dluhopisy roven nule, a to z důvodu, že vůči těmto dluhopisům jsou emitovány hypoteční zástavní listy; Celkové náklady spojené s financování spreadu (z celkové jistiny 945 mil. CZK) dosahují za 15 let dle modelového příkladu 283,5 mil. CZK; V případě započtení těchto nákladu je pákový efekt tétovarianty na úrovni 3, Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

14 Vyhodnocení Vyhodnocení Finanční nástroje nejsou nutně zdroji levnějšími, efektivnějšími a vhodnějšími pro realizaci projektů veřejné infrastruktury. Představují alternativu k tradičním formám financování. Zapojením finančních nástrojů je možné dosáhnout stimulaci nabídkové strany veřejné infrastruktury s dopadem do ceny pro koncového uživatele; Současně je vhodným zapojením finančních nástrojů možné dosáhnout vysokého multiplikačního (pákového) efektu, což umožňuje zvýšit celkový objem investic v rámci ekonomiky; Nedílným předpokladem zapojení finančních nástrojů je zajistit alespoň částečnou návratnost investovaných prostředků s cílem jejichbudoucího reinvestování. 14 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

15 Vzájemná korelace vybraných vstupních parametrů Vzájemná korelacevybraných vstupních parametrů Při realizace projektů veřejné infrastruktury je kromě strukturování zdrojů financování a jejich podmínek nezbytné vzít v potaz i další parametry, které mají klíčový dopad na koncovou cenu pro uživatele. Jedná se zejména o: Vztah úrokové sazby a doby splatnosti úvěru na výši anuity; Vztah investičních výdajů (CAPEX) na koncovou cenu. Jistina 1 mld. CZK 5 let let 15 let 20 let 25 let 1 p.a. 206,0 mil. CZK 5,6 mil. CZK 72,1 mil. CZK 55,4 mil. CZK 45,4 mil. CZK 2 p.a. 212,2 mil. CZK 111,3 mil. CZK 77,8 mil. CZK 61,2 mil. CZK 51,2 mil. CZK 3 p.a. 218,4 mil. CZK 117,2 mil. CZK 83,8 mil. CZK 67,2 mil. CZK 57,4 mil. CZK 4 p.a. 224,6 mil. CZK 123,3 mil. CZK 89,9 mil. CZK 73,6 mil. CZK 64,0 mil. CZK 5 p.a. 230,9 mil. CZK 129,5 mil. CZK 96,3 mil. CZK 80,2 mil. CZK 70,9 mil. CZK CAPEX Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK 15 Možnosti zapojení finančních nástrojů do podpory sociálního bydlení

16 Kontakty Deloitte Advisory, s.r.o. Generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje Igor Mora Senior consultant Phone: Mobil: Martin Hanzlík Mobil:

17 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Blahoslav Němeček David Koudela 18. března 2014 Současná situace v průmyslových podnicích a připravovaná opatření státu Průmyslové podniky Stát

Více

Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky?

Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky? Limity dávek na bydlení: jaké další nástroje mají sociální a bytové politiky? RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Konference Sociální pomoc na rozcestí? Brno, 19. 20. října 2017 1 Bydlení a cíle sociální ochrany

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP

Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP Finanční nástroje a jejich uplatnění v rámci nového OPŽP Jan Novák Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Jan.Novak2@mzp.cz Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. 10. 2014, Hrotovice 2 Obsah Finanční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje.

Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206 osob, počet se neustále zvyšuje. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s příspěvkem na bydlení 222.815 osob, s doplatkem na bydlení 74.206

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč.

Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje. Výše průměrné dávky PnB 3.200 Kč, DnB 3.603 Kč. 1 Dle analýz ČSÚ vychází, že nízkopříjmové skupiny mají vyšší nájemné než střední a vysoko-příjmové domácnosti až o 2.500 Kč Počet osob s PnB 222.815 osob, s DnB 74.206 osob a počet se neustále zvyšuje.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU

PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PŘÍLOHA 5 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU V AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU SVĚTOVAR FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt nevytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 183/26

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 11. 6. 2012 Ostrava David Sventek Iniciativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management a. s. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu.

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika

Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika Finanční nástroje, stav v Evropě a ekonomická politika Luděk Niedermayer Březen 2013 Situace u nás Něco nové pod sluncem? V novodobé ekonomické politice ČR lze nalézt: Použití finančních nástrojů Vytváření

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Nové a inovované programy podpory bydlení

Nové a inovované programy podpory bydlení Nové a inovované programy podpory bydlení NV 284/2011 Sb. NV 299/2001 Sb. NV 370/2004 Sb. Ing. František Hadáček ředitel sekce podpor SFRB AKTUÁLNÍ STAV Programy výstavby a rekonstrukcí Úvěry na výstavbu

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení

Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Souvislosti sociálního bydlení a finančně dostupného bydlení Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení Finančně dostupné bydlení: sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru II Financováno z prostředků

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Česká spořitelna uvolní jednu miliardu Kč pro podporu malých a středních firem v době krize

Česká spořitelna uvolní jednu miliardu Kč pro podporu malých a středních firem v době krize Česká spořitelna uvolní jednu miliardu Kč pro podporu malých a středních firem v době krize Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra České spořitelny Jan Heřman, vedoucí oddělení řízení produktů České

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ SVOBODA & WILLIAMS SEGMENT DATA 1 2 NADSTANDARDNÍ A PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI Prémiové nemovitosti prodej: 85.000 120.000 Kč/m2 Luxusní nemovitosti prodej:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Státní fondy jsou součástí

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Financování veřejné infrastruktury

Financování veřejné infrastruktury Financování veřejné infrastruktury Konference ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? PRAHA, Ministerstvo dopravy 16. 6. 2015 Korporátní a institucionální bankovnictví Co je předmp edmětem financování

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

Právní aktuality pro strukturování investic

Právní aktuality pro strukturování investic Právní aktuality pro strukturování investic Tax highlights 2011 PPP Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 27. ledna 2011 Právní aktuality pro strukturování investic Petr Suchý Deloitte Legal s.r.o.,

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika Pár údajů na začátek Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU

ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU ZÁVĚRY SKUPINY NERV ROZPOČTOVÝ RÁMEC EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH ROLE V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník, garant skupiny 30.4. 2012 STRUKTURA - Definice a deskripce návratných nástrojů

Více