Ergodiagnostika. MUDr. Pavel Maršá. šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Spoluautoři MUDr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ergodiagnostika. MUDr. Pavel Maršá. šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Spoluautoři MUDr."

Transkript

1 Ergodiagnostika MUDr. Pavel Maršá šálek, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Spoluautoři MUDr. Alexander Vávra vra, Rehabilitační oddělení Nemocnice Pardubice MUDr. David Richtr, Rehabilitační oddělení KZ a.s, Nemocnice Chomutov

2 Rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci, nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka. ICF WHO

3 Prostředky rehabilitace rehabilitace ve zdravotnictví sociální rehabilitace pedagogicko-výchovná rehabilitace pracovní rehabilitace, včetně předpracovní rehabilitace, tedy ergodiagnostiky 3

4 Ergodiagnostika Vyšetření funkčního psycho-senzo senzo-motorického potenciálu Morfologická diagnóza vymezuje spíše omezení a kontraindikace činnosti negativní vymezení Funkční diagnóza určuje a hledá funkční potenciál a dovednosti jedince v rámci nemoci či úrazu pozitivní schopnosti 4

5 Bariéra Facilitace 5

6 Předpoklady ergodiagnostiky Personální předpoklady Materiální a věcné předpoklady Zkušenosti s funkčním testováním 6

7 Personální předpoklady Ergodiagnostický tým základní Lékař ergodiagnostického centra Ergoterapeut Fyzioterapeut Klinický psycholog Ergodiagnostický tým rozšířený Logoped Sociální pracovník Speciální pedagog Protetik Konziliární tým lékaři specialisté psychiatr, oční lékař, lékař ORL, kardiolog,. 7

8 Materiální a věcné předpoklady Vlastnictví standardizovaných testů a postupů ergodiagnostiky pokrývající možnosti testování spektra různých zdravotních postižení Ucelená a jednotná metodika ergodiagnostického postupu 8

9 Projekt RAP Equal metodika ergodiagnostiky Vstupní lékařské vyšetření Fyzioterapeutické vyšetření Vlastní ergodiagnostická testování Výstupní protokol ergodiagnostiky Kazuistická konference partnerů pracovní rehabilitace a ergodiagnostiky 9

10 Vstupní lékařské vyšetření Dostupná dokumentace: karta PL, odborné lékařské zprávy, nálezy zobrazovacích vyšetření, dosavadní pracovní rekomandace a doporučená omezení fyzické zátěže zprávy posudkové posouzení zdravotního stavu komisí OSSZ Zdravotní anamnéza: Osobní anamnéza: Nynější onemocnění vedoucí ke znevýhodnění na trhu práce: Návyky (kouření, alkohol, káva, jiné): Spánek: Užívané léky: Rodinná anamnéza: 10

11 Fyzioterapeutické vyšetření Cíl: zhodnotit stav pohybového aparátu jedince zhodnotit konzistenci úsilí a bolestivé chování při jednotlivých testech výsledkem fyzické předpoklady pro práci ve smyslu hybnosti a svalové síly 11

12 Ergoterapeutické vyšetření Cíl: zhodnotit pracovní potenciál jedince zaměření na funkci ruky a její zapojení v pracovních činnostech hodnotí i výdrž, koncentraci, kontinuitu úsilí, 12

13 Jebsen Taylor test test funkční motoriky ruky vyšetřuje jemnou i hrubou motoriku horní končetiny, zručnost, orientačně rozsah pohybu a svalovou sílu, koordinaci, při činnosti. potřebné prostředky: součásti originál standardizovaného setu: deska se středovou stěnou, plechovky, fazole, mince, gumičky, kancelářské potřeby, formulář interpretace: záznam času u každého úkolu, porovnání s normativními daty délka administrace: 30 min 13

14 Purdue Pegboard, Model #32020 test jemné motoriky ruky 14

15 Purdue Pegboard, Model #32020 test jemné motoriky ruky oběma rukama jedna řada komplet nevidomý 15

16 Dynamometrie Jamar test svalové síly stisku ruky 16

17 Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho test koncentrace a pozornosti pro administrativníčinnost 17

18 Modelovéčinnosti ergodiagnostické hodnocení provedení úkolu Pracovníčinnost prováděná v čase. Není hodnoceno jen samotné provedení úkolu, ale i způsob, čas a kvalita provedení Hodnotí se komplexně dle volené modelové činnosti příprava činnosti, schopnost naplánováníčinnosti, konkrétní dovednost, jemnáči hrubá motorika, kognitivních funkce, koncentrace a pozornost pro manuální činnosti, řešení problémů, atd., u kolektivních úkolů schopnost spolupráce, role v kolektivu, schopnost prosazování vlastního názoru, řídící schopnosti v kolektivu 18

19 Modelovéčinnosti ergodiagnostické hodnocení provedení úkolu Montáž kovových dílců úchytky na lano: Velmi komplexní testování Využití různých konkrétně tří velikostí dílců informace o jemné a hrubší motorice ruky a schopnosti manipulace s různě velkými díly 19

20 Ergometrie a spiroergometrie test fyzického výkonu Provedení na bicyklovém ergometru nebo spiroergometru (spojení s měřením ventilace) Jednotlivé stupně zátěže po 25 W, existují různé protokoly vyšetření s trváním stupňů zátěže 2-5 minut potřebné prostředky: ergometr nebo spiroergometr (specializovaná pracoviště funkční diagnostiky) porovnání výkonu s tabulkami předpokladů zátěže pro jednotlivé denní a pracovníčinnosti délka testu: min 20

21 IWS Isernhagen Works Systém test fyzické stránky pracovního potenciálu včetně testování pracovních poloh celkem 29 úloh ve stanoveném pořadí, některé testy se 1. a 2. den opakují potřebné prostředky: originální licencované vybavení a formulář interpretace: zhodnocení výkonu v jednotlivých částech testu diagnostikem, hodnocení bolesti, výdrže v polohách, manipulace s břemeny, zhodnocení celkové konzistence úsilí celého testování délka testu: 8 hodin ve dvou dnech, z toho vlastní test 3+3 hodiny, zbytek vstupní vyšetření a vyhodnocení testu 21

22 Psychologické vyšetření Cílené vyšetření zaměřené na zhodnocení psychomotorického tempa posouzení motivace klienta vzhledem k pracovnímu uplatnění zmapování aktuálního psychického stavu, projevů deprese a úzkosti zhodnocení stresové tolerance orientační zhodnocení intelektových schopností Komplexní vyšetření pouze v případě potřeby - podrobnější popis osobnosti a charakteristik klienta s ohledem na pracovní uplatnění, vhodné při psychosomatických onemocněních, u klientů s psychiatrickou dg. v anamnéze apod. Např.: popis osobnostní struktury zhodnocení psychosomatických souvislostí onemocnění podrobné zhodnocení intelektových schopností Neuropsychologické vyšetření - komplexní zhodnocení kognitivních funkcí a osobnosti, pouze ve výjimečných případech - vhodné u klientů s poškozením mozku různé etiologie, včetně zhodnocení kognitivních funkcí a osobnosti 22

23 Psychologické vyšetření potřebné prostředky: standardizované psychologické testy, v rámci projektu RAP používány: Ravenův test program psychologických testů na počítači Neurop II program psychologických testů na počítači Mentio program psychologických testů na počítači WQUICK Psychodiagnostika testy T66 - DRČ I. a II. Psychodiagnostika testy T78 - Bourdonův test Psychodiagnostika testy T309 - ISA - analýza struktury inteligence Lűscherova klinická diagnostika PSSI - dotazník inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti Bochumský osobnostní dotazník Stress profile Diaroswin SPARO VOSP Dotazník motivace k výkonu interpretace: zhodnocení výsledků jednotlivých testů a celkového vyšetření ve zprávě psychologa délka administrace: dle závažnosti postižení min 23

24 Psychologické vyšetření Papírová versus počítačová verze testu U některých klientů je významný rozdíl provedení hlavně rychlosti testu v případě testu na počítači a na papíře vhodnost mít obě varianty testů 24

25 Závěrečná zpráva ergodiagnostiky Funkční fyzické schopnosti na volném trhu práce pracovní rekomandace Slovní popis hodnocení pro jednotlivé aspekty vždy u každé položky nejprve pozitivní pracovní rekomandace a poté na novém řádku samostatně omezení ve smyslu negativní rekomandace: Cesta do práce Základní pracovní polohy poloha-čas-přestávky Ostatní pracovní polohy Pohyb na pracovišti Manipulace s břemeny Všeobecně fyzické zatížení Jemná motorika rukou Sensorické schopnosti Psychomotorické, kognitivní schopnosti Motivační a emocionální aspekty 25

26 Závěrečná zpráva ergodiagnostiky Základní pracovní poloha a lokomoce (podle REFA) Stoj trvale převážně občas příležitostně Chůze trvale převážně občas příležitostně Sed trvale převážně občas příležitostně Příležitostně Občas Převážně Trvale Směny jen ranní do 5% cca 10% 51-90% přes 90% ranní a odpolední jen mimořádně ve směně časově omezenéčinnosti navážka, expedice zkrácená pracovní doba (4-6 hodin) plná pracovní doba 8 hodin noční, třísměnný a vícesměnný provoz 26

27 Závěrečná zpráva ergodiagnostiky Vhodnost a možnosti obecného typu pracovníčinnosti: Hodnotí se na základě zdravotního stavu a výsledků ergodiagnostiky s přihlédnutím ke znalosti ergonomie práce, ke vzdělání, motivačním aspektům a funkčním schopnostem. Event. níže slovní upřesnění dalších aspektů. Činnost ano s výhradami: ne Práce vsedě montážní, kompletační apod. Práce vstoje montážní, kompletační apod. Práce se zvedáním a přenášením břemen Práce s pochůzkami bez přenášení středně těžkých a těžkých břemen Práce převážně ve venkovním prostředíči v zemědělství Práce vsedě ve službách pasivní komunikace se zákazníky Práce s aktivní komunikací se zákazníky Práce kancelářská (včetně práce na PC) Práce spojená sřízením motorového vozidla či stroje Práce s hmotnou zodpovědností 27

28 Závěrečná zpráva ergodiagnostiky Doporučení pro zařazení do pracovního procesu: upřesnit ergodiagnostiku rozšíření o vyšetření vyššího stupně: pokračování v klinické diagnostice, léčběči specializované léčebné rehabilitaci a zopakovat ergodiagnostiku za. měsíců: totéž pracovní místo - práce jako dosud přezkoušení na původním pracovním místě (pracovní test) event. přeřazení úprava pracovního místa ergonomické šetření na místě a úprava, vybavení kompenzačními pomůckami pro práci apod. umístění na běžném pracovním trhu s přihlédnutím k pracovní rekomandaci, přeřazení na místo odpovídající pracovním omezením použít prostředky pracovní rehabilitace rekvalifikace či doplnění vzdělání: použít prostředky pracovní rehabilitace - podporované nebo chráněné zaměstnávání, zřízení chráněného místa, umístění v chráněné dílně použít prostředky pracovní rehabilitace - jiné jiné doporučení: 28

29 Závěrečná zpráva ergodiagnostiky Záznam z konference skupiny pro pracovní rehabilitaci dne: Poznámky k protokolu a změny v doporučení vyplývající z konference: Jobmatch: Požadovanáčinnost navrhovaná profese či místo Ano Ne Schopnost uchazeče Možnéřešení podmínky, úpravy 29

30 Děkuji za pozornost Mgr. Hana Novákov ková Vzdělávací společnost Edost s.r.o.

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function)

Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function) Veletrh inovací pro otevřený trh práce - Závěrečná konference CIP EQUAL 22. 23. dubna 2008 Ergodiagnostika a principy ICF v předpracovní a pracovní rehabilitaci Složky nemoci či úrazu dle ICF (International

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

Rozšiřující text. Charakteristika osob s tělesným postižením

Rozšiřující text. Charakteristika osob s tělesným postižením Příloha č. 1 METODIKY PRÁCE S MLADÝMI TĚLESNĚ POSTIŽENÝMI Rozšiřující text Charakteristika osob s tělesným postižením Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé do 26 let s tělesným postižením. Pokud bychom

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců

Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců Návrh vyhlášky o provádění funkčního vyšetření zdravotního stavu pojištěnců Zpracovali: Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace

Více

Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce

Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Obecný výkladový slovník systému pracovní rehabilitace CZ EN DE FR Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Autoři:

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 1 2011 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: +420

Více

Speciálněpedagogické centrum. Petr Hanák, Jan Michalík a kol.

Speciálněpedagogické centrum. Petr Hanák, Jan Michalík a kol. Speciálněpedagogické centrum Petr Hanák, Jan Michalík a kol. Informační brožura o činnosti speciálně pedagogických center Kolektiv autorů: Jana Horáková, Mgr. Eva Čadová,Mgr. Petr Hanák, PaedDr., Ph.D

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Informační materiály pro zaměstnavatele

Informační materiály pro zaměstnavatele Informační materiály pro zaměstnavatele Metodika Obsah Úvod Proč zaměstnávat osoby s hendikepem?... 3 Corporate Social Responsibility (CSR) Společenská odpovědnost firem... 3 Zákonné povinnosti - Pracovně-právní

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program 41-52-E/02 Zahradnická výroba Název a adresa školy: Výchovný ústav, dětský domov

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více