Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function)"

Transkript

1 Veletrh inovací pro otevřený trh práce - Závěrečná konference CIP EQUAL dubna 2008 Ergodiagnostika a principy ICF v předpracovní a pracovní rehabilitaci Složky nemoci či úrazu dle ICF (International Classification Of Function) Nemoc úraz Porucha Aktivita Participace Faktory prostředí a osobnosti Porucha = tělesně strukturální a funkční postižení jedince Aktivita = provedení úkolu či činnosti jedincem Participace = zapojení jedince do životní situace Faktory prostředí a osobnosti = fyzické, životní, sociální a postojové prostředí, ve kterém jedinec žije a uskutečňuje svůj život 2

2 Sebehodnocení Performační testy Schopnost pracovat Psychosensomotorický potenciál Odborné posouzení rizik Kvalifikační potenciál 3 Ergodiagnostika Vyšetření funkčního psycho-senzo senzo-motorického potenciálu Morfologická diagnóza vymezuje spíše omezení a kontraindikace činnosti negativní vymezení Funkční diagnóza určuje a hledá funkční potenciál a dovednosti jedince v rámci nemoci či úrazu pozitivní schopnosti 4

3 Předpoklady ergodiagnostiky Personální předpoklady Materiální a věcné předpoklady Zkušenosti s funkčním testováním 5 Personální předpoklady Ergodiagnostický tým základní Lékař ergodiagnostického centra Ergoterapeut Fyzioterapeut Klinický psycholog Ergodiagnostický tým rozšířený Logoped Sociální pracovník Konziliární tým lékaři specialisté psychiatr, oční lékař, lékař ORL, kardiolog,. 6

4 Úkol lékaře v ergodiagnostice Samotné lékařské vyšetření nelze nazývat ergodiagnostikou lze dát orientační negativní rekomandaci omezení a kontraindikace vyplývající z diagnosy nelze dát kvalitní a spolehlivou pozitivní rekomandaci vyjádření ke schopnostem a funkčním dovednostem a předpokladům jedince 7 Úkol lékaře v ergodiagnostice Case manager Indikace racionálního a k požadovanému cíli vedoucího rozsahu ergodiagnostiky na základě vstupních anamnestických dat a vstupního lékařského vyšetření souhrn a posouzení věrohodnosti výsledků jednotlivých ergodiagnostických postupů, vystavení pozitivní rekomandace na základě výsledků ergodiagnostiky 8

5 Materiální a věcné předpoklady Vlastnictví standardizovaných testů a postupů ergodiagnostiky pokrývající možnosti testování spektra různých zdravotních postižení Ucelená a jednotná metodika ergodiagnostického postupu 9 Stupně ergodiagnostiky Ergodiagnostika 1. sledu Základní stupeň Rozší šířený stupeň Diagnostika u nejčastějších a základních typů zdravotního postižení (vertebrogenní onemocnění, základní neurologická onemocnění, onemocnění srdce a cév,.) Předpoklad cca 1-3 ergodiagnostická centra v jednotlivých krajích Ergodiagnostika 2. sledu Specializovaný stupeň Diagnostika u méněčastých a komplexních postižení Předpoklad 1 ergodiagnostické centrum na 1 kraj v ČR Dnes 2 taková pracoviště (Praha, Pardubice) Těmto třem stupňům by měla odpovídat i finanční náročnost testování 10

6 Projekt RAP Equal zpracované jednotné metodiky ergodiagnostiky pro: Vstupní lékařské vyšetření Vlastní ergodiagnostická testování Výstupní protokol ergodiagnostiky Konference partnerů pracovní rehabilitace a ergodiagnostiky 11 Vstupní lékařské vyšetření Rozsah dalšího testování a vyšetření Indikace jednotlivých metod ergodiagnostiky: Psychologická diagnostika cílené vyšetření Ergoterapeutická diagnostika obecně AMAS Vyšetření stisku - dynamometrie Testy funkční motoriky ruky Pracovní křivka Modelovéčinnosti Diagnostika soběstačnosti Hodnocení bolesti ergoterapeutem Kognitivní funkce (LOTCA, ) Kineziologický rozbor Testování pracovních poloh, chůze a rovnováhy psycholog ergoterapeut fyzioterapeut Logopedické vyšetření Sociální šetření Bicyklová ergometrie Isernhagen WS Vyšetření zobrazovací metodou: Hodnocení bolesti Lékařské vyšetření specialistou oboru: logoped sociální pracovník lékař ergodiagnostického centra lékař specialista 12

7 Fyzioterapeutické vyšetření Cíl: zhodnotit stav pohybového aparátu jedince zhodnotit konzistenci úsilí a bolestivé chování při jednotlivých testech výsledkem fyzické předpoklady pro práci ve smyslu hybnosti a svalové síly 13 Kineziologický rozbor Zhodnocení pohybového chování a pohybových stereotypů v komplexu Registruje odchylky od normy Kombinuje vyšetření statické a dynamické Držení těla Pohyblivost páteře a končetin Stoj Chůze Sed Soběstačnost v pohybu a bolestivé chování 14

8 Příklad hodnocení z kineziologického rozboru Držení těla hlava ve správném postavení, ramena ve stejné výši, normální zakřivení páteře v sagitální i frontální rovině, pánev bez rotace a zešikmení, správné postavení a zatížení obou DKK, ploché nohy nemá. Pohyblivost páteře rozvíjení páteře je dobré, klientka je spíše hypermobilní, úklony symetrické, záklon zvládne, ale udává bolest v L páteři, SI pruží, citlivé, palpačně udává výraznou bolest kostrče Stoj ve stoji zcela stabilní, zatížení obou DKK je symetrické Chůze normální pohybové stereotypy, správný souhyb HKK i DKK, zvládá chůzi do i ze schodů střídavě, ale má pocit nejistoty, a slabosti v levém koleni je si jistější při chůzi u zábradlí. Chůzi v terénu zvládá, ale vůbec nelze běh pro bolest Sed stabilní, nevydrží dlouho, limitací je bolest kostrče Soběstačnost svlékání i oblékání bez náhradních pohybových, stereotypů, při svlékání kalhot předklon trupu i stoj střídavě, na jedné i druhé končetině zvládá bez potíží 15 Ergoterapeutické vyšetření Cíl: zhodnotit pracovní potenciál jedince zaměření na funkci ruky a její zapojení v pracovních činnostech hodnotí i výdrž, koncentraci, kontinuitu úsilí, 16

9 Ergoterapeutické vyšetření přehled metod 1. sledu název Jebsen - Taylor Purdue - Pegboard, Model #32020 Dynamometrie Jamar Pracovní křivka dle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho Modelovéčinnosti (MČ): - kognitivní funkce, jemná motorika (např. zaslání balíčku) - sebeobsluha (např. vaření kávy a polévky) - práce s počítačem - administrativníčinnosti - manuálníčinnosti (různé práce montážní, v dílně) AMAS - Activity Matching Ability System LOTCA - Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment Hodnocení bolesti BI Barthel index I ADL Instrumental Activity Of Daily Living MMSE Minimental State Examen Indikace co se testuje jemná motorika jemná motorika, ergodiagnostika, manuální test síla stisku, ergodiagnostika koncentrace a pozornost administrativníčinnost, ergodiagnostika nosnáčást ergodiagnostiky, dle volené modelovéčinnosti komplexní možnosti posouzení dovedností, jemné i hrubé motoriky, kognitivních funkcí, koncentrace a pozornosti pro manuálníčinnosti, řešení problémů, atd. ergodiagnostika, porovnání subjektivních schopností uchazeče s nároky pracoviště hodnocení závažnosti poruchy kognitivních funkcí objektivizace bolesti personální všední denníčinnosti základní sebeobsluha instrumentální rozšířené všední denníčinnosti mentální schopnosti, stanovení závažnosti demence 17 Ergoterapeutické vyšetření přehled metod 2. sledu název Vyšetřeníčití FIM Functional Independence Measures COPM RBMT ONT MEAMS BIT Předpracovní hodnocení dle K. Jacobsové VKT Všeobecný kancelářský test Struktura dne Dotazník zájmů Squala Dotazník schopností zvládat problémy Indikace co se testuje hodnocení taktilního čití, více zaměřeno na horní končetinu všední denníčinnosti zjištění problémů v oblastech: sebeobsluha, produktivita a volný čas vyšetření poruch paměti vyšetření kognitivních funkcí vyšetření kognitivních funkcí - u starších osob přítomnost nebo absence unilaterálního visuálního neglect syndromu soubor testových situací, pracovní dovednosti, schopnosti a návyky, určeno pro mládež s mentální retardací zjištění obecných kognitivních dovedností denní režim, sledování rozvrhnutí a vyplnění dne přehled zájmů klienta, frekvence vykonávání aktivity, ovlivnění postižením hodnocení kvality života schopnost využívání různých strategií pro zvládání obtížných situací 18

10 Hodnocení celkové fyzické zatížitelnosti Cíl: Zhodnocení celkového fyzického potenciálu z pohledu celkové fyzické zatížitelnosti (fyzického výkonu kardiovaskulární zatížitelnost) a z pohledu výdrže a zatížitelnosti v jednotlivých pracovních polohách a pozicích ergometrie event. spiroergometrie IWS - Isernhagen Works System 19 Ergometrie a spiroergometrie test fyzického výkonu Provedení na bicyklovém ergometru nebo spiroergometru vyšetření s trváním stupňů zátěže 2-5 minut potřebné prostředky: ergometr nebo spiroergometr (specializovaná pracoviště funkční diagnostiky) interpretace: porovnání výkonu s tabulkami předpokladů zátěže pro jednotlivé denní a pracovníčinnosti délka testu: min 20

11 IWS Isernhagen Works System test fyzické stránky pracovního potenciálu včetně testování pracovních poloh Test se skládá z 29 úloh, které jsou rozděleny do dvou dnů v určeném pořadí. Pořadí jednotlivých testů by se mělo dodržet. Terapeut pozoruje klienta po celou dobu testu, nejen během jednotlivých úkolů. Dle dosažených výsledků se zpracovává závěrečná zpráva, která se projednává s klientem. 21 Zvedání podlaha - pas Zvedání pas - hlava 22

12 Krátké přenášení Rovnováha 23 Nesení oběma rukama Stoj s předklonem 24

13 Statický tah Dynamický tah 25 Rotace trupu vsedě Dřep 26

14 Výstupní protokol ergodiagnostiky I 27 Výstupní protokol ergodiagnostiky II 28

15 Výstupní protokol ergodiagnostiky III 29 Výstupní protokol ergodiagnostiky IV 30

16 Výstupní protokol ergodiagnostiky V 31 Výstupní protokol ergodiagnostiky VI 32

17 Výstupní protokol ergodiagnostiky VI 33 Přednostka Doc. MUDr. Kliniky Olga rehabilitačního Švestkov vestková ho léka l kařstv ství1. LF UK Děkuji za pozornost!

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < >

manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > manuál zaměstnávání osob po poškození mozku < > +?» Úvod Poděkování Tato publikace byla vydána v rámci projektu Cesta do práce osob po poškození mozku, který byl financován z prostředků Evropského sociálního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více