23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013"

Transkript

1 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_02_01_23 Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP Předmět, obor, ročník Anotace Estetické vzdělávání Romantismus Český jazyk a literatura, OA, 2. a 4. ročník Cílem pracovního listu je představit K. H. Máchu jako literáta a zároveň jako průkopníka české romantické literatury, ukázky jsou voleny tak, aby si žáci jejich rozborem upevnili získané znalosti. Pracovní list slouží také pro opakování tématu k maturitní zkoušce. Realizátorem tohoto projektu je Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Karel Hynek Mácha Nejvýznamnější básník českého romantismu. Život Narozen v Praze. Studoval práva, měl zálibu v cestování (hrady, zříceniny). Hrál ochotnické divadlo, zde se zamiloval do Eleonory Šomkové, ale jejich vztah nebyl ideální, stále se rozcházeli a scházeli. Advokátní koncipient v Litoměřicích. Krátce před svatbou s Eleonorou (Lori, matkou dosud nenarozeného syna) umírá v Litoměřicích na následky nemoci a vyčerpání. Pohřben v Litoměřicích. V roce 1939 byly jeho ostatky byly převezeny na vyšehradský Slavín. Dílo Počáteční tvorba byla v němčině, pod vlivem J. Jungmanna začíná psát česky. Píše poezii, prózu a pokouší se o drama. 1. První básně V svět jsem vstoupil, Noc vyjadřují pocit osamělosti, zklamání nad poměry, protiklad snu a skutečnosti, života a smrti, jedinou jistotou je mu země. 2. Lyrickoepická báseň Máj (1836) je vrcholem tvorby. 3. Román Cikáni život vyděděnců, realistická kresba postav. 4. Povídky Obrazy ze života mého autobiografické prvky. 5. Básnická próza Pouť krkonošská. 6. Povídka Marinka obraz života pražské chudinské čtvrti Na Františku, ideál krásy a drastické skutečnosti. 7. Cyklus historických románů Kat, připravena pouze 1. část Křivoklad (Valdek, Vyšehrad, Karlštejn). Rozbor díla Máj Žánr: lyrickoepická báseň Dějiště: okolí Doks a Bezdězu Inspirace: skutečným příběhem, který se v tomto kraji odehrál Znaky romantismu: subjektivismus tvůrčí fantazie smysl pro obraznost motivy tragické lásky a smrti řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny hrdina stojí na okraji společnosti v kontrastu ke kritice společnosti stojí krása přírody centrem díla je jedinec, který marně vzdoruje svému osudu autor nahlíží do lidského nitra a klade otázky o smyslu lidské existence strana 2

3 Kompozice 4 zpěvy a 2 intermezza (obdoba hudební skladby) užito kontrastu v rovině jazykové i tematické dramatický vzestup, ve 3. zpěvu vyvrcholení, následný dramatický sestup tragédie Jarmilina, Vilémova a obecně lidská autor se stylizuje do postavy Viléma báseň je málo dějová, převažují lyrické pasáže hlavním kompozičním principem je kontrast Děj Zpěv lyrický popis májové přírody, navazuje epické líčení příběhu loupežníka, motiv lásky, nevěry a svedení, první tragédie Jarmila spáchá sebevraždu skokem do jezera Zpěv znázornění plynoucího času, Vilémův pobyt ve vězení, jeho úvahy, vzpomínky, úvahy o lidské existenci a posmrtné nicotě intermezzo půlnoční popraviště, příroda (sbor duchů) očekává příchod Viléma v podobě návratu do lůna matky země Zpěv Vilém se ráno před popravou loučí s krajinou, poslední pozdrav vězně, země je mu jedinou jistotou kolébkou, hrobem, matku i vlastí Intermezzo loupežníci oplakávají svého vůdce, pláče i příroda Zpěv do kraje přijíždí poutník, autor se ztotožňuje s hrdinou i poutníkem, uvažuje o tragice lidského osudu. Jazyk a umělecké prostředky: - epiteta bělavé páry, večerní břeh - metafory bledá tvář lůny - personifikace o lásce šeptal tichý mech - kontrasty život x smrt, světlo x tma - oxymórony zbortěné harfy tón, umřelé hvězdy svit - metonymie hrdliččin zval ku lásce hlas - apostrofa ach zemi krásnou, zemi milovanou - gradace temná noc, temnější mně nastává - knižní výrazy (luna) - archaismy - ouplné; mřít láskou, Rytmus jamb a trochej (vytvořil tzv. novočeský jamb = na konec verše kladl jednoslabičná slova). Zvukomalba nocí řinčí řetězů hřmot, slova jsou laděna do eufonie nebo kakofonie, použito opakování slov, hlásek nebo veršů. Společenský ohlas básně ve své době zůstal nepochopen, ovlivnil však generaci májovců, V. Nezvala i J. Horu. Ilustrátoři: J. Zrzavý, C. Bouda, A. Procházka, M. Aleš, K. Svolinský aj. Filmové zpracování: Máj F. A. Brabec, 2008 strana 3

4 Ukázka č. 1: Přichystán již popravce s mečem stojí, jedenkrát ještě vězeň zdvihl zrak, pohlédl vůkolím povzdechl pak spustiv je zas k blízké se smrti strojí... (Máj, K. H. Mácha) Ukázka č. 2: Sok otec můj! Vrah jeho syn, on svůdce dívky mojí! Neznámý mně Strašný můj čin pronesl pomstu dvojí. Proč rukou jeho vyvržen stal jsem se hrůzou lesů? Čí vinu příští pomstí den? Čí vinou kletbu nesu? Máj, K. H. Mácha) Ukázka č. 3: Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných bloudila blankytnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. (Máj, K. H. Mácha) Ukázka č. 4: Po modrém blankytu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje; a vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou, strana 4

5 a smutný vězeň takto mluví k nim: Vy, jenž dalekosáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, v tiché se slzy celí rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou! (Máj, K. H. Mácha) Ukázka č. 5: Je pozdní večer první máj večerní máj je lásky čas; hrdliččin zve ku lásce hlas: Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! (Máj, K. H. Mácha) Úkoly: 1. Určete žánr ukázek. 2. Jaká je rýmová struktura ukázek? 3. Která postava díla je v ukázkách charakterizována? 4. Jsou v básni zastoupeny i autobiografické prvky? 5. Zhodnoťte použitou slovní zásobu a nahraďte dnes nepoužívaná slova ekvivalenty. 6. Najděte v ukázkách epiteton, apostrofu, kontrast, personifikaci, metaforu, metonymii, zvukosled, přirovnání. 7. Vyložte, proč autor užil právě takové umělecké prostředky, mají v textu konkrétní význam? 8. Proč užil autor tento verš? Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! 9. Jak pracuje autor s přírodou, doložte příklady? 10. Charakterizujte hlavní postavy díla. 11. Proč napsal autor takovou báseň? 12. Najděte v textu monolog. 13. Čí vinu nese Vilém? 14. Co autor myslí veršem: kolébku mou i hrob můj? 15. Najděte v textu přechodníky. 16. Jak pracuje autor s kontrastem? 17. Najděte příklad anafory, apostrofy. strana 5

6 Řešení k ukázkám č Literární druh poezie, žánr lyrickoepická básnická skladba. 2. Rým obkročný a,b,b,a. 3. Postava Viléma. 4. Ano. Sok otec můj! Vrah jeho syn, on svůdce dívky mojí! Neznámý mně Strašný můj čin pronesl pomstu dvojí. Proč rukou jeho vyvržen stal jsem se hrůzou lesů? Čí vinu příští pomstí den? Čí vinou kletbu nesu? 5. Slovní zásoba odpovídá jazyku 19. století, skupinové řešení, příklad: popravce = kat, vůkolím= kolem, okolo, k blízké se smrti strojí= připravuje se na smrt, květoucí = kvetoucí, vlasť= vlast. 6. Individuální řešení, příklad:, Epiteton - Strašný můj čin, bělavé páry, večerní máj Apostrofa - Vy, jenž dalekosáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe Kontrast - Sok otec můj! Vrah jeho syn. Přirovnání co slzy lásky. Personifikace - Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; Metafora jezero zvučelo tajný bol Metonymie hrdliččin zval ku lásce hlas Zvukosled - Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, - opakování a 7. Zvolené umělecké prostředky dokreslují a prohlubují děj. 8. Autor se ztotožňuje s hrdinou. 9. Příroda pomáhá autorovi vystihnout a dokreslit situaci. Příklad Po modrém blankytu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje; a vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou, -příklad plynoucího času, obdoba malby malíře 10. Postavy Vilém loupežník, který byl v mládí vyhnán z domu, omylem zabije svého otce, ve vězení bilancuje svůj život a viní společnost za to, že dopustila, aby ho otec vyhnal. Dochází k závěru, že po smrti ho čeká NIC a toho se děsí. Autor se v závěru básně s ním ztotožňuje. Jarmila Vilémova přítelkyně, která je svedena jeho otcem, spáchá sebevraždu skokem do jezera strana 6

7 Poutník vystupuje v závěru básně, ztotožňuje se s Vilémem Hynku Viléme Jarmilo! 11. Podal ostrou kritiku tehdejší společnosti (bezcitnost, rozpad rodinných vztahů, marnost a lhostejnost k osudu člověka) a vyjádřil i obraz svého nitra. Protikladem ke kruté společnosti mu byla krása májové přírody. 12. Monolog: Vy, jenž dalekosáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, v tiché se slzy celí rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou! 13. Vinu tehdejší společnosti. 14. Svou zemi, která je mu matkou, kolébkou i hrobem. 15. Přechodníky: spustiv, rozsmutnivše. 16. Kontrast: jarní příroda x poprava, život x smrt. 17. Individuální řešení, příklad: anafora Čí vinu příští pomstí den? Čí vinou kletbu nesu? apostrofa: vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci strana 7

8 Literatura: POLÁŠKOVÁ, Taťána, Ivana DOROVSKÁ a Yvonne KONEČNÁ. Literatura pro 2. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2009, 3 sv. ISBN MÁCHA, Karek Hynek. Máj. Fragment. ISBN ISBN: SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce: pro střední školy. Vyd. 3. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, 88 s. ISBN SLANAŘ, Otakar. Obsahy a rozbory děl: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 255 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN strana 8

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha Byl pozdní večer, první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj... Karel Hynek Mácha P R E Z E N T A C E F I L M O V É H O P R O J E K T U R E Ž I S É R A F.

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Máchův odkaz. Tajemství K. H. Máchy

Máchův odkaz. Tajemství K. H. Máchy Máchův odkaz Úvod Když se řekne: Byl pozdní večer, první máj. kdo by si nevzpomněl na první slova z básně Máj. Báseň tak důvěrně známá, jejímž autorem je slovutný Karel Hynek Mácha. Z jeho díla umí snad

Více

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYPRACOVALA: VEDOUCÍ PRÁCE: Jaroslava Němčáková prof. PhDr. Miroslav Zahrádka,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

bude to možná trvat další půlstoletí

bude to možná trvat další půlstoletí oskar mainx o bondyho poemě pražský život str. 6 knihkupci a knihkupectví v liberci str. 8 čtenářka poezie irena dousková str. 11 aleš haman o kubíčkově vypravěči str. 12 kamila přikrylová o klementu bochořákovi

Více

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma země ArteMida Pavla Michálková Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato písemná bakalářská práce popisuje průběh vytváření kombinovaného

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

22. České divadlo 20. století

22. České divadlo 20. století 1 22. České divadlo 20. století Působící divadla lze rozdělit do 3 okruhů: České divadlo 1. poloviny 20. století 1. oficiální neboli kamenná divadla, např. Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Světová

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více