Zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Broumov V Kopečku 89, Broumov Zpráva o činnosti školy Období: školní rok Zpracoval: Rudolf VOGEL (ředitel ZUŠ Broumov) 27. října 2011 Královéhradecký kraj Odsouhlaseno pedagogickou radou dne 27. října 2011 Č.j.: ZUŠ br. 35/2011/10 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy: Průběh vzdělávání Hodnocení a tvorba ŠVP: Podmínky ke vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů (ve školním roce , dílčí úspěchy): 12 Hudební obor Literárně dramatický obor Výtvarný obor Taneční obor Přijímací zkoušky na umělecké školy: Veřejné aktivity školy: Řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání pracovníků Personální koncepce Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, vlastní hodnocení ředitelem školy: SWOT analýza (v horizontu hodnotícího období ): Priority pedagogicko výchovného procesu Diskuze o dalším směřování školy Cíle pro školní rok : Předmětové komise Vliv ZUŠ na společenské dění ve městě a spádových obcích Školní a mimoškolní aktivity Materiální vybavení pro výuku: Finanční postavení Harmonogram realizace projektu Závěr: Přílohy

3 1. Charakteristika školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název Základní umělecká škola V Kopečku 89 Broumov Adresa V Kopečku 89 Broumov Odloučená pracoviště Teplice n/m Rooseweltova 106, Meziměstí Dlouhá 116, Vernéřovice Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Vedení školy ředitel: Rudolf Vogel zástupce ředitele: Mgr.Romana Rošková Kontakt tel.: , , www: zus-broumov.net Celková kapacita schválená KŠÚ KHK 500 žáků 3

4 1.2 Zřizovatel Název Město Broumov Adresa Masarykova 239 Kontakt Vedení školy ředitel: Rudolf Vogel zástupce ředitele: Mgr. Romana Rošková Personální údaje ZUŠ Broumov Údaje personální počet zaměstnanců celkem 25 Počet pedagogů 21 Počet ostatních 4 Věkové složení pedagogů do 35 let Nad 50 3 Důchodci 6 4

5 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Broumov: je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č.561/2004, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem školy je Město Broumov, jehož je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. poskytuje základy vzdělání v oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. připravuje žáky pro studium na středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. organizuje studium přípravné, základní (I. a II.stupně) a rozšířené. je zde zřízen obor hudební, výtvarný,taneční a literárně dramatický V jednotlivých oborech se výuka organizuj formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovaných předmětech jsou určovány učebními plány. Vyučované předměty hudebního oboru: hra na housle, klavír, elektrické klávesové nástroje, violoncello, kontrabas, flétny, kytary, baskytary, bicí nástroje, klarinety, saxofony, varhany, trubky, tuby, pozouny, tenory, lesní roh, sólový zpěv a sborový zpěv. Úplatu za vzdělávání stanovil ředitel školy v souladu s vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů ve školním roce takto: o na hudebním oboru (v individuální výuce) 160,- KČ o na výtvarném oboru 120,- KČ o v tanečním oboru 120,- KČ o v literárně dramatickém oboru 80,- KČ o v přípravném studiu 120,- KČ o ve skupinové výuce 120,- KČ je zaveden fungující systém slev - flexibilní školné. 5

6 2. Organizace školy Školní rok Pedagogičtí pracovníci (jméno,funkce) vyučuje předměty 1 Rudolf Vogel, ředitel hra na klarinet, flétny 2 Mgr. Romana Rošková, zástupce ředitele sólový a sborový zpěv 3 Štěpán Přibyl Dis. předseda umělecké rady, hlavní koordinátor tvorby ŠVP hra na žesťové dechové nástroje, flétny, orchestr 4 Danuše Dvořáková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 5 Mgr. Ladislav Šikut hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 6 Růžena Řezníčková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 7 Stanislava Hlaváčková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 8 Věra Svobodová hra na klavír 9 Mgr. Radana Marelová hra na violoncello, hudební nauky 10 Lenka Doležalová hra na violoncello, kytary 11 Miloš Doležal hra na kytary 12 Renata Šrůtková výtvarný obor 13 Helena Ogriščenková Dis. taneční obor 14 Markéta Šrůtková Zpěv 15 Ilona Vogelová hra na housle, violy 16 Ludmila Zemanová hra na klavír, hudební nauky 17 Eva Meierová hra na klavír,varhany, keyboardy,flétny 18 Vlastimil Pell Dis. hra na bicí nástroje 19 Mgr. Klára Pavlová výtvarný obor 20 Mga. Jan Holek literárně dramatický 21 Mgr. Agata Neumanová hra na klavír, korepetice 6

7 Žáci - studující na ZUŠ ve školním roce : S Počet celkem z toho dívky tanečním výtvarném Z celku v oboru literárně hudebním s výukou dramat. Individuální kolektivní Žáci celkem Žáci - absolventi na ZUŠ ve školním roce : Absolventi Počet celkem z toho dívky tanečním výtvarném Z celku v oboru literárně dramat. hudebním Žáci celkem Průběh vzdělávání Výuka probíhala podle schválených učebních plánů a osnov: Učební plány HO ZUŠ Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod. č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j / s platností od , Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č.j / s platností od Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č.j / s platností od

8 Rozsah výuky v hudebním oboru ve školním roce : Individuální výuka HO - I.stupeň Rozsah výuky celkový počet hod 1 žák 1 hod žák 1,5 hod. 21 Skupina 2 4 žáků 1 hod. 15 Rozšířené vyučování celkový počet hodin 1 žák 2 hod. 1 1 žák 2,5 hod. 0 Individuální výuka HO - II.stupeň Rozsah výuky celkový počet hod. 1 žák - 0,5 hod. 0 1 žák - 1 hod. 57 Další předměty celkové počty vyučovaných hod. týdně Komorní hra 9 Souborová a orchestrální hra 11 Klavírní doprovod v HO 10 Hudební nauka 7 Ve výtvarném oboru trvala každá vyučovací lekce 3 vyučovací hodiny. 8

9 Rozdělení výuky v tanečním oboru: PTV1 2 vyuč.hodiny 1. ročník 3 hodiny 2. ročník 3 hodiny 3. ročník 3 hodiny 4. a 5.ročník 4 hodiny 5. a 6.ročník 4 hodiny 1. ročník /II 4,5 hodiny Soubor současného tance 3 hodiny, 2 hodiny mažoretky Soubor lidového tance 1 hodina Soubor klasického tance 3 hodiny Literárně dramatický obor 4 hodin Škola vychází zatím při současné výuce ze stávajících platných učebních plánů a osnov. Specifikace cílů základního uměleckého vzdělávání určuje zákon 561/ Školský zákon 109. Nedílnou součástí výuky v jednotlivých uměleckých oborech jsou koncerty, vystoupení, přehlídky a další akce, jichž se účastní jednotliví žáci a soubory. K podpoře nadaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání pořádá MŠMT národní přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech. 4. Hodnocení a tvorba ŠVP: Na ZUŠ Broumov byla k zahájena práce na hodnotící zprávě na období Pravidla a termíny vlastního hodnocení jsou určeny dle 8 a 9, vyhlášky č. 15/2005 sb., Návrh struktury vlastního hodnocení projednal ředitel školy s pedagogickou radou dne Specifikace hodnocení vychází z hospitační a kontrolní činnosti vedení školy, rozhovorů s pedagogy a dalšími pracovníky školy, absolvovaných kulturních akcí, rozhovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci, kontroly povinné školní dokumentace. MŠMT vydalo v souladu s 4 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), RVP (rámcový vzdělávací 9

10 program) pro základní umělecké vzdělávání, který nabývá účinnosti dnem 1. září Každá ZUŠ je povinna neprodleně vytvořit vlastní ŠVP (školní vzdělávací plán), podle kterého musí začít od vyučovat 1.ročník I.stupně a 1. ročník II. stupně. Strategie, vize a zaměření ZUŠ Broumov jsou chápány a postupně dotvářeny v rámci tvorby ŠVP navazujícího na již platný RVP pro základní umělecké vzdělávání, a škola je povinna od vyučovat všechny první ročníky již podle svého ŠVP. Školení lektory pilotních škol organizovaná NIDV Hradec Králové měla bezprostřední vliv na pochopení dané tematiky návaznosti ŠVP na stanovené výstupy RVP. Hlavním garantem tvorby RVP a ŠVP je pověřen učitel Štěpán Přibyl Dis. Společně se ředitelem, pedagogy, uměleckou radou a předsedy předmětových komisí tvořili harmonický tým pro společnou práci. Společně s kolegy učiteli pokračovali v práci na reformě. S definovanou koncepcí RVP se stali samostatnými tvůrci zavádění změn ve výuce a tvorbě ŠVP na broumovské ZUŠ ve spolupráci s pilotními ZUŠ. Po zapracování výstupních kompetencí 1.3. a 7.ročníku v jednotlivých odděleních v rámci tvorby ŠVP ZUŠ, přistoupili pedagogové k rozpracování výstupů jednotlivých ročníků, a podrobného školního vzdělávacího plánu. 5. Podmínky ke vzdělávání 1. Škola a pobočky plně využívaly veškeré prostory pro výuku. Prostorové kapacity byly plně vytíženy, taneční obor využíval v nepravidelných časových intervalech kongresový sál IC Broumov k prostorovým zkouškám i vystoupením. 2. Budova již roky ne zcela vyhovuje hygienickým normám. 3. Ve třídě bicích nástrojů se proto velmi osvědčilo odhlučnění svépomocí. 4. Učební pomůcky byly pravidelně opravovány a obnovovány dle omezených možností daného rozpočtu s přihlédnutím k potřebám učitelů pro výuku. 5. Kostýmy, rekvizity, kosmetické doplňky, doprava a občerstvení při společných tanečních soustředěních a ONN aj. tanečního oboru byly pořizovány z mikroprojektu a spolufinancovány z prostředků ERDF Euroregionu Glacensis a předfinancovány z rozpočtu Města Broumova. 6. Nedílnou součástí výuky v jednotlivých uměleckých oborech byly koncerty, vystoupení a další akce, jichž se účastnili jednotliví žáci a soubory. 10

11 7. K podpoře nadaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání se pořádají přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech se ZUŠ pravidelně účastní akreditovaných soutěží MŠMT, taneční obor se úspěšně účastní i dalších soutěží a přehlídek. 6. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 1. Škola standardním způsobem spolupracuje s rodiči a snaží se o prohlubování komunikace se širokou veřejností.v uplynulém období probíhala vzájemná komunikace školy a rodičů především při třídních schůzkách, přehrávkách a vystoupeních. 2. Úkolem do budoucna bude transformovat SRPŠ při ZUŠ na již existující a právně ošetřené občanské sdružení Notička. V rámci něho spolupracovat a při shromáždění rodičů a pedagogů v koncertním sále v rámci SRPŠ či občanského sdružení při ZUŠ Broumov se vzájemně informovat a činnost ZUŠ vhodně kooperovat. Sdružení podporovalo především finančně realizaci aktivit, které charakterově přerůstaly rámec základního uměleckého vzdělávání a všude tam, kde již nestačil rozpočet školy. Tyto aktivity vedly zpětně k vytváření pozitivních vazeb a vlivů při pedagogickém procesu. 3. Cílem pro uplynulý školní rok byla snaha popularizací studia udržet příznivý počet stávajících žáků 441 s mírným nárůstem. Jedná se jak o žáky místní, tak i dojíždějící ze spádových obcí, dále to byli žáci na pobočkách. Škola zůstala na plném stavu 441 žáků. 4. Popularizaci studia zajišťovala celoroční vystoupení a práce souborové, komorní a orchestrální hry, pěveckého sboru, žesťového ansámblu,orchestru školy, klarinetového kvintetu,vystoupení a účast na soutěžích tanečního oboru, výstavy a vernisáže výtvarného oboru doma i v zahraničí, zveřejňování výsledků vzdělávání a činnosti ZUŠ v regionálním tisku. 5. Postupné uskutečňování cílů mikroprojektu: Česko polské umělecké setkávání dětí a mládeže , CZ.3.22/3.3.02/ Dále to byla aktualizace na internetových stránkách školních i městských, jako důležitého komunikačního kanálu. Pomocí školních a městských stránek byla veřejnost dostatečně informována o dění ve škole a uměleckých aktivitách jednotlivých vyučujících. 11

12 7. Již tradičně úspěšně pracovali soubory zaměřené na interpretaci komorní hudby jako žesťová harmonie, kvartet klarinetů, smyčcový orchestr. Dál pracoval a vystupovala žesťová harmonie, flétnový kvartet, taneční orchestr a hudební skupiny. 8. Škola se úspěšně zapojila do kulturních aktivit organizovaných městem Broumovem. 7. Výsledky vzdělávání žáků a studentů (ve školním roce , dílčí úspěchy): Soutěže a přehlídky: Hudební obor Ve školním roce probíhala školní, okresní, krajská a celostátní kola národní soutěže ZUŠ - hudebního a výtvarného oboru akreditovaná MŠMT. Dne se v náchodské ZUŠ konalo okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Pěkná třetí místa dovezli ve své kategorii Dominik Šikut, Anežka Šikutová, Damaris a Matyáš Machkovi ze třídy paní učitelky Věry Svobodové Ve hře na violoncello získala Slávka Šikulová v okresním kole soutěže 2. místo ve své kategorii Taneční obor Účast na přehlídkách a soutěžích tanečního oboru p. u. Ogriščenkové žákyně dosáhly cenných úspěchů: Se 3 choreografiemi se zúčastnily taneční přehlídky v Červeném Kostelci akreditované ministerstvem kultury ČR V pátek se paní učitelka se svými svěřenkyněmi zúčastnila 2. ročníku festivalu Taneční učitelé roku 2011 pořádaného Tanečním centrem Praha o.p.s. konzervatoř v Praze. Z celé republiky se sem sjelo 23 choreografií. Z nich pouze 3 ( Broumov, Prostějov a Praha) získaly ocenění a poukázku na nákup z obchodu z tanečními potřebami Griskho. Dne se konala krajská postupová přehlídka scénického tance v Jaroměři, podporovaná Ministerstvem kultury ČR. Dvě choreografie byly oceněny: After party oceněni lektorského sboru za výběr tématu. A Inkoust na hedvábí. Oceněni lektorského sboru za abstraktní zpracování tematu a návrh na postup do celostátní přehlídky mládeže a dospělých Tanec, tanec

13 Literárně dramatický obor Divadelní soubor Hlavy vyučovaný Mgr. Janem Holkem se zúčastnil úspěšně celostátní divadelní přehlídky AUDIMAFOR s představením Kytice v divadle Drak v Hradci Králové s finanční podporou Královéhradeckého kraje a ministerstva kultury. Obstály v konkurenci poloprofesionálních souborů a byly doporučeny odbornou porotou na postup a účast na přehlídce MLADÁ SCÉNA v Ústí nad Orlicí.. Soubor byl dále pozván na soutěžní přehlídku divadelních souborů na JAMU do Brna. Zde soubor obstál úspěšně vedle div.souborů konzervatoří a žákyně Barbora Hrdá získala ocenění za nejlepší ženský výkon. Výtvarný obor v krajském kole národní soutěže ZUŠ ve Dvoře Králové získala ZUŠ Broumov 4.postupy do celostátního kola národní výtvarné soutěže ve Štenberku u Olomouce. Postoupili žáci p. učitelky Renaty Šrůtkové: o Zdeněk Zimmermann s prací - Motýl o Lucie Zelená s prací Kosatec o Martin Josefi s prací - Schránky chrostíků o Pavel Exner s prací - Průnik hmotou 8. Přijímací zkoušky na umělecké školy: Ve školním roce byl úspěšně přijat na školu uměleckého směru žák výtvarného oboru ZUŠ: Pavel Exner (ze třídy p.u. Renaty Šrůtkové): Střední uměleckoprůmyslová škola Hradec Králové, studijní obor: zpracování dřeva 9. Veřejné aktivity školy: Dalším výrazným úspěchem našich žáků je aktivní účast na veřejných vystoupeních ZUŠ doma i v zahraničí a to zejména tanečního, dechového a pěveckého oboru. ZUŠ Broumov se svými soubory, orchestrem, výtvarným tanečním oborem se již čtvrtý rok aktivně zapojili do česko-polského projektu Pat Mat a pravidelně se účastní společných kulturních akcí vystupování, výtvarných a tanečních plenérů. na 13

14 společných workshopech v Nowe Rudě. Škola aktivně spolupracuje nejen s kulturním domem MOK, ale i s noworudskou knihovnou, gymnáziem Drogoslaw, kulturním centrem Mieroszow se kterým má uzavřenou deklaraci o spolupráci. Účastní se pravidelně oslav polsko českých dnů křesťanské kultury v Polsku. Bezesporu další významnou aktivitou je zapojení žáků i pedagogů vyučovaných oborů naší školy do kulturních činností organizovaných naším městem, jakož i v okolních obcích. 10. Řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání pracovníků Ve škole je soustavně prohlubován zavedený účinný řídící systém s vyjasněnými kompetencemi a odpovědností řídících pracovníků, vedoucích oddělení, umělecké rady. Neustále musí být vypracovávány a aktualizovány veškeré směrnice k provozu školy. Postupně se zvyšuje kontrolní systém, a to jak v oblasti ekonomicko - hospodářské, tak v pedagogicko - výchovné. termín: průběžně zodpovídá: ředitel školy, statutární zástupce (v dílčích oblastech pedagogicko výchovné činnosti školy také vedoucí oddělení) 11. Personální koncepce V oblasti rozvoje personální práce se škola dostala ve školním roce na velmi dobrou úroveň. Podíl práce plně aprobovaných pedagogů při uměleckém vzdělávání vzrostl v roce 2010 na 77%. Závěrt školního roku a začátek školního roku ve znamení zvyšování celkové kvalifikovanosti pedagogického sboru a to postupně na 85,82%. Od září 2011 posílil pedagogický sbor nový kvalifikovaný bicista učitel pan Zdeněk Záliš a operní pěvec Radek Vajsar,.od prosince potom učitelský sbor posílí plně kvalifikovaná hornistka paní učitelka Lenka Němcová. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Prioritou pro další vzdělávání byly především informace zaměřené na tvorbu kurikulární reformy předávané především hlavním koordinátorem tvorby ŠVP Štěpánem Přibylem 14

15 v jednotlivých tvůrčích kolektivech učitelů. Jak hlavní koordinátor, tak ředitel školy absolvovali sérii školení v rámci přednášek dalšího vzdělávání ped. pracovníků organizovaných NIDV s akreditací MŠMT. Přednášejícími byli lektoři pilotních škol v oblasti tvorby RVP, ŠVP. Ředitel školy absolvoval 40 hodin školení v oblasti manažerských dovedností při NIDV Hradec Králové akreditovaného MŠMT. Hlavní koordinátor ŠVP ZUŠ Štěpán Přibyl DiS 15 hodin při NIDV Hradec Králové 12. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, vlastní hodnocení ředitelem školy: Výsledky práce školy jsou vzhledem ke skromným ekonomickým zdrojům velmi dobré; vzhledem k prostorovým možnostem a materiálnímu vybavení standardní. Koncepce a vize rozvoje jsou vypracovávány v souladu s kurikulární reformou základního uměleckého školství. Spočívají především v přípravě a vlastní tvorbě ŠVP při respektování platných výstupů RVP. ZUŠ se za poslední 3 roky stala moderní školou nabízející výuku 4 oborů studia: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Stoupla významně kvalifikovanost výuky. Hudební obor: Zde došlo k rozvoji výuky zejména v dechovém oddělení zásluhou p. učitele Přibyla žestě, p.učitelky Laslett příčné flétny, v smyčcovém oddělení rozvoj hry na housle a violoncello p. uč. Vogelová a Doležalová, v kytarovém oddělení zásluhou p.uč. Doležalové a Doležala a Machka. Díky nim funguje orchestr Odmocnina z pomeranče - p. u Přibyl, kapely p. u. Machka a p. u. Doležala, smyčcový orchestr pod vedením p. u. Vogelové, violoncellový kvartet. Soubory vystoupily úspěšně na broumovské pouti společně s tanečním oborem p. u. Ogriščenkové, a pěveckým oborem p. u. Roškové. Klavírní obor patří již tradičně k silným, slibně se rozvíjejícím a kvalifikovaně vyučovaným oborům, kde došlo v letech k rozšíření o výuku klasických varhan ať již výukou po laskavém svolení pátera Martina Lanžiho na kostelní varhany v přilehlém kostele sv. Václava, tak v ZUŠ při využití digitální varhanní pedalizace. 15

16 Taneční obor: K zásadnímu pozitivnímu rozvoji došlo v tanečním oboru p. uč. Ogriščenkové výuka klasického tance se stala prestižní záležitostí a soubory a sólistky s p.učitelkou významně reprezentují školu a město Broumov. 13. SWOT analýza (v horizontu hodnotícího období ): Slabé stránky školy: napjaté prostorové podmínky průslechy mezitřídami absence většího koncertního sálu výuka probíhá i v koncertním sále nevyhovující prostory pro šatny žáků zejména v přízemí budovy nedostatečné vybavení počítači a počítačovým softwarem absence více licencí legálních výukových notačních a grafických programů, hygienicky ne zcela vyhovující budova celkově malá kapacita WC na škole rezervy ve využívání mezipředmětových vztahů ve škole odliv žáků vlivem migrace odchodu rodin z Broumova nevyhovující dopravní dostupnost ve spádové oblasti ZUŠ potřeba více technicky vybavených odborných učeben chybí rozhlasové a telefonické propojení učeben střídání učitelů v učebnách krátké pracovní úvazky, tím ztížená rychlá operativní komunikace s vedením školy a mezi pedagogy, ale zároveň kladnou stránkou je specializace učitelů (např. bicí). Hrozby snížení dotace na platy učitelů od státu minimální možnost ocenit učitele podle zásluh a výsledků vzdělávání vliv krize na příjmy města, regionu, hospodaření ZUŠ přímý vliv na provoz ZUŠ ze strany zřizovatele 16

17 Silné stránky školy slušná úroveň aprobovanosti ped. sboru, učitelé jsou specialisté v oboru výuka všech oborů probíhá pod jednou střechou vynikající kvalita výuky využívání kulturní činnosti ZUŠ okolními obcemi rozvíjející se kulturní spolupráce s partnerským městem Nowa Ruda PL velká šíře nabídky vyučovaných předmětů snaha učitelů účinkovat s dětmi na veřejnosti, v zahraničí nadšení některých pedagogů pro práci s dětmi s pozitivní vazbou ze strany dětí a veřejnosti ochota tvořit školní vzdělávací plán ochota osvojovat si moderní technologie a používat je ve výuce ochota sboru tvořit koncepce a vize v souladu s kurikulární reformou snaha školy získávat mimorozpočtové finanční prostředky realizace mezinárodních příhraničních kulturních projeků Festivalová zahrada 2 ochota učitelů pracovat nad míru vyučovací povinnosti zejména při koncertních zájezdech Příležitosti: systematická modernizace odborných učeben včasné poskytování potřebných informací pracovníkům školy i v písemné podobě dobrá spolupráce se zřizovatelem, městským úřadem a společenskými organizacemi dobré podmínky pro realizaci praktického vzdělávání ve škole organizování vlastních přehrávek, besídek, přehlídek a výstav a hudebních slavností úspěšná účast žáků na uměleckých soutěžích, zapojování žáků do kulturního života obce systematická příprava žáků k uměleckému vzdělání vyššího typu 17

18 výměna pedagogických zkušeností v rámci setkávání v AZUŠ ČR populárně kulturní a vzdělávací akce prováděné ve spolupráci s místními MŠ a ZŠ Výchovné koncerty a představení pro broumovské školy 14. Priority pedagogicko výchovného procesu tvorba koncepcí, zaměření a vizí s dopadem na poskytování vysoké úrovně uměleckého vzdělávání v souladu s kutikulární reformou uměleckého školství rozvoj školy školního vzdělávacího plánu rozvíjení klíčových kompetencí žáků ZUŠ k samostatnému a dlouhodobému uměleckému projevu výchova kulturního člověka rozvíjení a dosahování vysoké kvality uměleckého vzdělávání spokojenost rodičů a veřejnosti vyspělost zaměstnanců a pečování o jejich neustálé prohlubování a zvyšování kvalifikace po odborné, metodické i pedagogické stránce tvorba stabilního pedagogického sboru vytváření stále lepších a stabilnějších podmínek pro práci orchestrálních, komorních či souborových seskupení vytváření prostoru i netradiční tvorbě podchycování talentů a jejich kvalifikované vedení 15. Diskuze o dalším směřování školy. Vzhledem k přípravě RVP a ŠVP probíhá ve škole permanentní diskuze o dalším směřování školy po jednotlivých odděleních. Vzhledem k tradicím a možnostem jsme se v uplynulých letech nejvíce zabývali komorní a orchestrální tvorbou, hudbou, tancem, a zpěvem S tím souvisí i zaměření našich souborů žesťová harmonie, dechový orchestr, pěvecký sbor se sólisty, kvartet příčných fléten, klarinetový kvartet apod. Nositelem pozitivních změn se stala vedle pedagogů především umělecká rada ve složení Š. Přibyl Dis. předseda, členové: Mgr. R. Rošková, Mgr. L. Šikut, I. Vogelová, ředitel R. Vogel, D. Dvořáková, 18

19 L. Zemanová. Jejími členy jsou jmenováni pedagogové, kteří tvoří prostor pro společnou diskuzi mezi kolegy a postupně s rodící se koncepcí RVP se stali garanty zavádění změn ve výuce a tvorbě ŠVP. termín: podle současných platných UP průběžně, při zavádění ŠVP ZUV ihned zodpovídá: ředitel školy a vedoucí oddělení 16. Cíle pro školní rok : Pokračující modernizace internetových stránek jako důležitého komunikačního kanálu. Pomocí stránek, zejména organizačních pokynů jsou žáci lépe informováni o dění ve škole, jednotlivých vyučujících a jejich aktivitách pedagogických i uměleckých. termín: průběžně zodpovídá: statutární zástupce školy 17. Předmětové komise Na ZUŠ též působí předmětové komise klavírního, smyčcového a dechového oddělení.z každé porady je vyhotoven zápis. Pedagogický sbor se snaží o otevřenost ZUŠ vůči veřejnosti. Vytváří podmínky pro vzájemnost informovanost a spolupráci s rodiči. Občanské sdružení SRPŠ při ZUŠ se spolupodílí hmotně na zajištění školních koncertů, přehlídek a vystoupení žáků i učitelů. ZUŠ v místě svého působení je tak nejen důležitou výchovně vzdělávací institucí, ale i přirozeným kulturním centrem. Spolupracuje se ZŠ a MŠ, městským úřadem a dalšími veřejnými zájmovými organizacemi. Motivace žáka je základním stimulem celého spektra naší práce. Ta se odvíjí od osobnosti a přístupu každého učitele individuálně ke vztahu k žákovi. Prioritou vedení školy je souborová, komorní hra, tanec, výtvarná výchova. 18. Vliv ZUŠ na společenské dění ve městě a spádových obcích ZUŠ Broumov se nemalou měrou podílí na společenském dění ve městě Broumově, na pobočkách a spádových obcích. Do řady kulturních akcí jsou zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci ZUŠ. Naprostá většina rodičů a žáků hodnotí školní prostředí jako příjemné a bezpečné, škola vede žáky k zodpovědnosti a slušnosti. Rodiče potvrzují, že výuka v ZUŠ má pozitivní vliv na žáky a kladně hodností prezentaci ZUŠ na veřejnosti. 19

20 Sdružení rodičů při ZUŠ Broumov a občanské sdružení Notička při ZUŠ Broumov poskytuje možnost realizace všem, kteří se chtějí podílet na životě školy. Cílem sdružení je dosáhnout angažovanosti vysokého procenta rodičů, kteří mohou pomoci při realizaci akcí, které přerůstají rámec základního uměleckého vzdělávání. Tyto aktivity vedou k vytváření pozitivních vazeb a vlivů při pedagogickém procesu. 19. Školní a mimoškolní aktivity Žáci sólisté a umělecké soubory školy, vystupovaly pravidelně na veřejnosti, jak dále dokumentuje podrobný přehled akcí školy v podrobné zprávě o činnosti: pěvecký sbor, dechový orchestr, žesťový kvartet, žesťová harmonie, smyčcový komorní soubor, smyčcová dua, klarinetový kvartet, soubor současného tance, mažoretky, baletní soubor, rockové a bigbeatové hudební skupiny Vedení školy se neustále snaží vytvářet příznivé podmínky pro činnost broumovského pěveckého sboru Stěnavan, který postupně doplňuje vyspělými žáky pěveckého oddělení. 20. Materiální vybavení pro výuku: Uplynulé školní rok probíhal v hygienicky ne zcela vyhovujících prostorách budovy ZUŠ V Kopečku 89. Plánovaná přestavba musela být prozatím odložena z důvodu absence finančních prostředků nutných k takovéto rozsáhlé rekonstrukci. Oddělení klávesových nástrojů využívá digitální varhanní pedalizaci. V rámci evropského grantu se vedení školy snaží pořídit kostelní varhany jak pro výuku, tak pro koncertní činnost. Byly prováděny opravy hudebních nástrojů. Pravidelně byly laděny klavíry, opravovány hudební nástroje v možnostech daného rozpočtu, z grantů pak pořizovány kostýmy, rekvizity transportní taneční krytina a pomůcky pro pro taneční obor. 21. Finanční postavení ZUŠ hradí své potřeby a náklady z účelově vázané státní dotace od KÚ Královéhradeckého kraje, z příspěvku zřizovatele z rozpočtu města Broumova. a z příspěvků žáků, sponzorů. Mimorozpočtové finanční prostředky grantové aktivity: SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY V BROUMOVĚ V rámci oslav Dnů Česko polské křesťanské kultury v sobotu ZUŠ Broumov zrealizovala novou kulturní akci v Broumově. Uskutečnil se dlouho připravovaný 20

21 1.ročník Svatováclavských slavností v Broumově v rámci oslav Dnů Česko - polské křesťanské kultury. Jednalo se o projekt, který uskutečnila Základní umělecká škola Broumov na základě grantu uděleného městem Broumovemve ve výši 6.000,- Kč ve spolupráci s broumovskou farností církve Římskokatolické.V sobotu dne v kostele sv. Petra a Pavla, kde proběhla slavnostní mše svatá, v muzeu při vernisáži a na Kostelním náměstí a večer v kostele sv.václava zaznělo množství hudby. Na Kostelním náměstí v Broumově pak také tančily a vystupovaly broumovské a polské děti. Přestože poslání ZUŠ Broumov je veskrze poskytovat základní umělecké vzdělávání nejširší veřejnosti v co nejlepší kvalitě a tvorbou curriculární reformy vytvářením ŠVP, zabývá se ZUŠ Broumov mimo jiné také získáváním mimorozpočtových finančních zdrojů. V uplynulém školním roce, v jeho druhém pololetí došlo k zahájení příhraničního projektu ZUŠ Broumov- mikroprojektu: Česko-polská umělecká setkávání dětí a mládeže , CZ.3.22/3.3.02/ (ve spolupráci s partnery zejména s Domem kultury MOK Nowa Ruda a gymnáziem Drogoslaw). Díky předfinancování mikroprojektu městem Broumovem, mohly být plně rozvinuty aktivity projektu. Zejména projekt ZAHRADA II. FESTIVAL UMĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Ten byl realizován jednak ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, v rámci již 5. ročníku programu APRB: MÁME RÁDI BROUMOVSKO MÁME RÁDI MÍSTO, KDE ŽIJEME. APRB na tento festival poskytla v rámci společného projektu částku ,-Kč a poskytla mu zázemí včetně el. energie. Město Broumov kromě spolufinancování, poskytlo nezastupitelnou podporu technickými službami města Broumova. Projekt významně podpořilo polské partnerské město Radkow, které poskytlo zcela zdarma zapůjčení scény včetně dopravy. 22. Harmonogram realizace projektu leden - monitorovací setkání a ustavení realizačního týmu pro přípravu a plánování budoucích společných kulturních akcí,plenérů,dílen a vystoupení souborů v Broumově ČR, Nowe Rudě, Drogoslavy, Radkowě Polsko 21

Základní umělecká škola Broumov V Kopečku 89 Broumov 550 01

Základní umělecká škola Broumov V Kopečku 89 Broumov 550 01 Základní umělecká škola Broumov V Kopečku 89 Broumov 550 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BROUMOV Období: září 2008 - září 2009 Zpracoval: Rudolf VOGEL ředitel ZUŠ v Broumově

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Zpráva z vlastního hodnocení školy

Zpráva z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 Identifikátor školy: 600 089 045 Termín vlastního hodnocení:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2011 MGR. MAGDA MARKOVÁ 1. Obecná část Přesný název školy: Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Zapsána u Městského soudu: V

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více