Zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Broumov V Kopečku 89, Broumov Zpráva o činnosti školy Období: školní rok Zpracoval: Rudolf VOGEL (ředitel ZUŠ Broumov) 27. října 2011 Královéhradecký kraj Odsouhlaseno pedagogickou radou dne 27. října 2011 Č.j.: ZUŠ br. 35/2011/10 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy: Průběh vzdělávání Hodnocení a tvorba ŠVP: Podmínky ke vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů (ve školním roce , dílčí úspěchy): 12 Hudební obor Literárně dramatický obor Výtvarný obor Taneční obor Přijímací zkoušky na umělecké školy: Veřejné aktivity školy: Řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání pracovníků Personální koncepce Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, vlastní hodnocení ředitelem školy: SWOT analýza (v horizontu hodnotícího období ): Priority pedagogicko výchovného procesu Diskuze o dalším směřování školy Cíle pro školní rok : Předmětové komise Vliv ZUŠ na společenské dění ve městě a spádových obcích Školní a mimoškolní aktivity Materiální vybavení pro výuku: Finanční postavení Harmonogram realizace projektu Závěr: Přílohy

3 1. Charakteristika školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název Základní umělecká škola V Kopečku 89 Broumov Adresa V Kopečku 89 Broumov Odloučená pracoviště Teplice n/m Rooseweltova 106, Meziměstí Dlouhá 116, Vernéřovice Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Vedení školy ředitel: Rudolf Vogel zástupce ředitele: Mgr.Romana Rošková Kontakt tel.: , , www: zus-broumov.net Celková kapacita schválená KŠÚ KHK 500 žáků 3

4 1.2 Zřizovatel Název Město Broumov Adresa Masarykova 239 Kontakt Vedení školy ředitel: Rudolf Vogel zástupce ředitele: Mgr. Romana Rošková Personální údaje ZUŠ Broumov Údaje personální počet zaměstnanců celkem 25 Počet pedagogů 21 Počet ostatních 4 Věkové složení pedagogů do 35 let Nad 50 3 Důchodci 6 4

5 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Broumov: je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č.561/2004, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem školy je Město Broumov, jehož je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. poskytuje základy vzdělání v oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. připravuje žáky pro studium na středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. organizuje studium přípravné, základní (I. a II.stupně) a rozšířené. je zde zřízen obor hudební, výtvarný,taneční a literárně dramatický V jednotlivých oborech se výuka organizuj formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovaných předmětech jsou určovány učebními plány. Vyučované předměty hudebního oboru: hra na housle, klavír, elektrické klávesové nástroje, violoncello, kontrabas, flétny, kytary, baskytary, bicí nástroje, klarinety, saxofony, varhany, trubky, tuby, pozouny, tenory, lesní roh, sólový zpěv a sborový zpěv. Úplatu za vzdělávání stanovil ředitel školy v souladu s vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů ve školním roce takto: o na hudebním oboru (v individuální výuce) 160,- KČ o na výtvarném oboru 120,- KČ o v tanečním oboru 120,- KČ o v literárně dramatickém oboru 80,- KČ o v přípravném studiu 120,- KČ o ve skupinové výuce 120,- KČ je zaveden fungující systém slev - flexibilní školné. 5

6 2. Organizace školy Školní rok Pedagogičtí pracovníci (jméno,funkce) vyučuje předměty 1 Rudolf Vogel, ředitel hra na klarinet, flétny 2 Mgr. Romana Rošková, zástupce ředitele sólový a sborový zpěv 3 Štěpán Přibyl Dis. předseda umělecké rady, hlavní koordinátor tvorby ŠVP hra na žesťové dechové nástroje, flétny, orchestr 4 Danuše Dvořáková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 5 Mgr. Ladislav Šikut hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 6 Růžena Řezníčková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 7 Stanislava Hlaváčková hra na klavír,varhany, keyboardy, flétny 8 Věra Svobodová hra na klavír 9 Mgr. Radana Marelová hra na violoncello, hudební nauky 10 Lenka Doležalová hra na violoncello, kytary 11 Miloš Doležal hra na kytary 12 Renata Šrůtková výtvarný obor 13 Helena Ogriščenková Dis. taneční obor 14 Markéta Šrůtková Zpěv 15 Ilona Vogelová hra na housle, violy 16 Ludmila Zemanová hra na klavír, hudební nauky 17 Eva Meierová hra na klavír,varhany, keyboardy,flétny 18 Vlastimil Pell Dis. hra na bicí nástroje 19 Mgr. Klára Pavlová výtvarný obor 20 Mga. Jan Holek literárně dramatický 21 Mgr. Agata Neumanová hra na klavír, korepetice 6

7 Žáci - studující na ZUŠ ve školním roce : S Počet celkem z toho dívky tanečním výtvarném Z celku v oboru literárně hudebním s výukou dramat. Individuální kolektivní Žáci celkem Žáci - absolventi na ZUŠ ve školním roce : Absolventi Počet celkem z toho dívky tanečním výtvarném Z celku v oboru literárně dramat. hudebním Žáci celkem Průběh vzdělávání Výuka probíhala podle schválených učebních plánů a osnov: Učební plány HO ZUŠ Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod. č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j / s platností od , Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č.j / s platností od Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č.j / s platností od

8 Rozsah výuky v hudebním oboru ve školním roce : Individuální výuka HO - I.stupeň Rozsah výuky celkový počet hod 1 žák 1 hod žák 1,5 hod. 21 Skupina 2 4 žáků 1 hod. 15 Rozšířené vyučování celkový počet hodin 1 žák 2 hod. 1 1 žák 2,5 hod. 0 Individuální výuka HO - II.stupeň Rozsah výuky celkový počet hod. 1 žák - 0,5 hod. 0 1 žák - 1 hod. 57 Další předměty celkové počty vyučovaných hod. týdně Komorní hra 9 Souborová a orchestrální hra 11 Klavírní doprovod v HO 10 Hudební nauka 7 Ve výtvarném oboru trvala každá vyučovací lekce 3 vyučovací hodiny. 8

9 Rozdělení výuky v tanečním oboru: PTV1 2 vyuč.hodiny 1. ročník 3 hodiny 2. ročník 3 hodiny 3. ročník 3 hodiny 4. a 5.ročník 4 hodiny 5. a 6.ročník 4 hodiny 1. ročník /II 4,5 hodiny Soubor současného tance 3 hodiny, 2 hodiny mažoretky Soubor lidového tance 1 hodina Soubor klasického tance 3 hodiny Literárně dramatický obor 4 hodin Škola vychází zatím při současné výuce ze stávajících platných učebních plánů a osnov. Specifikace cílů základního uměleckého vzdělávání určuje zákon 561/ Školský zákon 109. Nedílnou součástí výuky v jednotlivých uměleckých oborech jsou koncerty, vystoupení, přehlídky a další akce, jichž se účastní jednotliví žáci a soubory. K podpoře nadaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání pořádá MŠMT národní přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech. 4. Hodnocení a tvorba ŠVP: Na ZUŠ Broumov byla k zahájena práce na hodnotící zprávě na období Pravidla a termíny vlastního hodnocení jsou určeny dle 8 a 9, vyhlášky č. 15/2005 sb., Návrh struktury vlastního hodnocení projednal ředitel školy s pedagogickou radou dne Specifikace hodnocení vychází z hospitační a kontrolní činnosti vedení školy, rozhovorů s pedagogy a dalšími pracovníky školy, absolvovaných kulturních akcí, rozhovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci, kontroly povinné školní dokumentace. MŠMT vydalo v souladu s 4 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), RVP (rámcový vzdělávací 9

10 program) pro základní umělecké vzdělávání, který nabývá účinnosti dnem 1. září Každá ZUŠ je povinna neprodleně vytvořit vlastní ŠVP (školní vzdělávací plán), podle kterého musí začít od vyučovat 1.ročník I.stupně a 1. ročník II. stupně. Strategie, vize a zaměření ZUŠ Broumov jsou chápány a postupně dotvářeny v rámci tvorby ŠVP navazujícího na již platný RVP pro základní umělecké vzdělávání, a škola je povinna od vyučovat všechny první ročníky již podle svého ŠVP. Školení lektory pilotních škol organizovaná NIDV Hradec Králové měla bezprostřední vliv na pochopení dané tematiky návaznosti ŠVP na stanovené výstupy RVP. Hlavním garantem tvorby RVP a ŠVP je pověřen učitel Štěpán Přibyl Dis. Společně se ředitelem, pedagogy, uměleckou radou a předsedy předmětových komisí tvořili harmonický tým pro společnou práci. Společně s kolegy učiteli pokračovali v práci na reformě. S definovanou koncepcí RVP se stali samostatnými tvůrci zavádění změn ve výuce a tvorbě ŠVP na broumovské ZUŠ ve spolupráci s pilotními ZUŠ. Po zapracování výstupních kompetencí 1.3. a 7.ročníku v jednotlivých odděleních v rámci tvorby ŠVP ZUŠ, přistoupili pedagogové k rozpracování výstupů jednotlivých ročníků, a podrobného školního vzdělávacího plánu. 5. Podmínky ke vzdělávání 1. Škola a pobočky plně využívaly veškeré prostory pro výuku. Prostorové kapacity byly plně vytíženy, taneční obor využíval v nepravidelných časových intervalech kongresový sál IC Broumov k prostorovým zkouškám i vystoupením. 2. Budova již roky ne zcela vyhovuje hygienickým normám. 3. Ve třídě bicích nástrojů se proto velmi osvědčilo odhlučnění svépomocí. 4. Učební pomůcky byly pravidelně opravovány a obnovovány dle omezených možností daného rozpočtu s přihlédnutím k potřebám učitelů pro výuku. 5. Kostýmy, rekvizity, kosmetické doplňky, doprava a občerstvení při společných tanečních soustředěních a ONN aj. tanečního oboru byly pořizovány z mikroprojektu a spolufinancovány z prostředků ERDF Euroregionu Glacensis a předfinancovány z rozpočtu Města Broumova. 6. Nedílnou součástí výuky v jednotlivých uměleckých oborech byly koncerty, vystoupení a další akce, jichž se účastnili jednotliví žáci a soubory. 10

11 7. K podpoře nadaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání se pořádají přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech se ZUŠ pravidelně účastní akreditovaných soutěží MŠMT, taneční obor se úspěšně účastní i dalších soutěží a přehlídek. 6. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 1. Škola standardním způsobem spolupracuje s rodiči a snaží se o prohlubování komunikace se širokou veřejností.v uplynulém období probíhala vzájemná komunikace školy a rodičů především při třídních schůzkách, přehrávkách a vystoupeních. 2. Úkolem do budoucna bude transformovat SRPŠ při ZUŠ na již existující a právně ošetřené občanské sdružení Notička. V rámci něho spolupracovat a při shromáždění rodičů a pedagogů v koncertním sále v rámci SRPŠ či občanského sdružení při ZUŠ Broumov se vzájemně informovat a činnost ZUŠ vhodně kooperovat. Sdružení podporovalo především finančně realizaci aktivit, které charakterově přerůstaly rámec základního uměleckého vzdělávání a všude tam, kde již nestačil rozpočet školy. Tyto aktivity vedly zpětně k vytváření pozitivních vazeb a vlivů při pedagogickém procesu. 3. Cílem pro uplynulý školní rok byla snaha popularizací studia udržet příznivý počet stávajících žáků 441 s mírným nárůstem. Jedná se jak o žáky místní, tak i dojíždějící ze spádových obcí, dále to byli žáci na pobočkách. Škola zůstala na plném stavu 441 žáků. 4. Popularizaci studia zajišťovala celoroční vystoupení a práce souborové, komorní a orchestrální hry, pěveckého sboru, žesťového ansámblu,orchestru školy, klarinetového kvintetu,vystoupení a účast na soutěžích tanečního oboru, výstavy a vernisáže výtvarného oboru doma i v zahraničí, zveřejňování výsledků vzdělávání a činnosti ZUŠ v regionálním tisku. 5. Postupné uskutečňování cílů mikroprojektu: Česko polské umělecké setkávání dětí a mládeže , CZ.3.22/3.3.02/ Dále to byla aktualizace na internetových stránkách školních i městských, jako důležitého komunikačního kanálu. Pomocí školních a městských stránek byla veřejnost dostatečně informována o dění ve škole a uměleckých aktivitách jednotlivých vyučujících. 11

12 7. Již tradičně úspěšně pracovali soubory zaměřené na interpretaci komorní hudby jako žesťová harmonie, kvartet klarinetů, smyčcový orchestr. Dál pracoval a vystupovala žesťová harmonie, flétnový kvartet, taneční orchestr a hudební skupiny. 8. Škola se úspěšně zapojila do kulturních aktivit organizovaných městem Broumovem. 7. Výsledky vzdělávání žáků a studentů (ve školním roce , dílčí úspěchy): Soutěže a přehlídky: Hudební obor Ve školním roce probíhala školní, okresní, krajská a celostátní kola národní soutěže ZUŠ - hudebního a výtvarného oboru akreditovaná MŠMT. Dne se v náchodské ZUŠ konalo okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Pěkná třetí místa dovezli ve své kategorii Dominik Šikut, Anežka Šikutová, Damaris a Matyáš Machkovi ze třídy paní učitelky Věry Svobodové Ve hře na violoncello získala Slávka Šikulová v okresním kole soutěže 2. místo ve své kategorii Taneční obor Účast na přehlídkách a soutěžích tanečního oboru p. u. Ogriščenkové žákyně dosáhly cenných úspěchů: Se 3 choreografiemi se zúčastnily taneční přehlídky v Červeném Kostelci akreditované ministerstvem kultury ČR V pátek se paní učitelka se svými svěřenkyněmi zúčastnila 2. ročníku festivalu Taneční učitelé roku 2011 pořádaného Tanečním centrem Praha o.p.s. konzervatoř v Praze. Z celé republiky se sem sjelo 23 choreografií. Z nich pouze 3 ( Broumov, Prostějov a Praha) získaly ocenění a poukázku na nákup z obchodu z tanečními potřebami Griskho. Dne se konala krajská postupová přehlídka scénického tance v Jaroměři, podporovaná Ministerstvem kultury ČR. Dvě choreografie byly oceněny: After party oceněni lektorského sboru za výběr tématu. A Inkoust na hedvábí. Oceněni lektorského sboru za abstraktní zpracování tematu a návrh na postup do celostátní přehlídky mládeže a dospělých Tanec, tanec

13 Literárně dramatický obor Divadelní soubor Hlavy vyučovaný Mgr. Janem Holkem se zúčastnil úspěšně celostátní divadelní přehlídky AUDIMAFOR s představením Kytice v divadle Drak v Hradci Králové s finanční podporou Královéhradeckého kraje a ministerstva kultury. Obstály v konkurenci poloprofesionálních souborů a byly doporučeny odbornou porotou na postup a účast na přehlídce MLADÁ SCÉNA v Ústí nad Orlicí.. Soubor byl dále pozván na soutěžní přehlídku divadelních souborů na JAMU do Brna. Zde soubor obstál úspěšně vedle div.souborů konzervatoří a žákyně Barbora Hrdá získala ocenění za nejlepší ženský výkon. Výtvarný obor v krajském kole národní soutěže ZUŠ ve Dvoře Králové získala ZUŠ Broumov 4.postupy do celostátního kola národní výtvarné soutěže ve Štenberku u Olomouce. Postoupili žáci p. učitelky Renaty Šrůtkové: o Zdeněk Zimmermann s prací - Motýl o Lucie Zelená s prací Kosatec o Martin Josefi s prací - Schránky chrostíků o Pavel Exner s prací - Průnik hmotou 8. Přijímací zkoušky na umělecké školy: Ve školním roce byl úspěšně přijat na školu uměleckého směru žák výtvarného oboru ZUŠ: Pavel Exner (ze třídy p.u. Renaty Šrůtkové): Střední uměleckoprůmyslová škola Hradec Králové, studijní obor: zpracování dřeva 9. Veřejné aktivity školy: Dalším výrazným úspěchem našich žáků je aktivní účast na veřejných vystoupeních ZUŠ doma i v zahraničí a to zejména tanečního, dechového a pěveckého oboru. ZUŠ Broumov se svými soubory, orchestrem, výtvarným tanečním oborem se již čtvrtý rok aktivně zapojili do česko-polského projektu Pat Mat a pravidelně se účastní společných kulturních akcí vystupování, výtvarných a tanečních plenérů. na 13

14 společných workshopech v Nowe Rudě. Škola aktivně spolupracuje nejen s kulturním domem MOK, ale i s noworudskou knihovnou, gymnáziem Drogoslaw, kulturním centrem Mieroszow se kterým má uzavřenou deklaraci o spolupráci. Účastní se pravidelně oslav polsko českých dnů křesťanské kultury v Polsku. Bezesporu další významnou aktivitou je zapojení žáků i pedagogů vyučovaných oborů naší školy do kulturních činností organizovaných naším městem, jakož i v okolních obcích. 10. Řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání pracovníků Ve škole je soustavně prohlubován zavedený účinný řídící systém s vyjasněnými kompetencemi a odpovědností řídících pracovníků, vedoucích oddělení, umělecké rady. Neustále musí být vypracovávány a aktualizovány veškeré směrnice k provozu školy. Postupně se zvyšuje kontrolní systém, a to jak v oblasti ekonomicko - hospodářské, tak v pedagogicko - výchovné. termín: průběžně zodpovídá: ředitel školy, statutární zástupce (v dílčích oblastech pedagogicko výchovné činnosti školy také vedoucí oddělení) 11. Personální koncepce V oblasti rozvoje personální práce se škola dostala ve školním roce na velmi dobrou úroveň. Podíl práce plně aprobovaných pedagogů při uměleckém vzdělávání vzrostl v roce 2010 na 77%. Závěrt školního roku a začátek školního roku ve znamení zvyšování celkové kvalifikovanosti pedagogického sboru a to postupně na 85,82%. Od září 2011 posílil pedagogický sbor nový kvalifikovaný bicista učitel pan Zdeněk Záliš a operní pěvec Radek Vajsar,.od prosince potom učitelský sbor posílí plně kvalifikovaná hornistka paní učitelka Lenka Němcová. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Prioritou pro další vzdělávání byly především informace zaměřené na tvorbu kurikulární reformy předávané především hlavním koordinátorem tvorby ŠVP Štěpánem Přibylem 14

15 v jednotlivých tvůrčích kolektivech učitelů. Jak hlavní koordinátor, tak ředitel školy absolvovali sérii školení v rámci přednášek dalšího vzdělávání ped. pracovníků organizovaných NIDV s akreditací MŠMT. Přednášejícími byli lektoři pilotních škol v oblasti tvorby RVP, ŠVP. Ředitel školy absolvoval 40 hodin školení v oblasti manažerských dovedností při NIDV Hradec Králové akreditovaného MŠMT. Hlavní koordinátor ŠVP ZUŠ Štěpán Přibyl DiS 15 hodin při NIDV Hradec Králové 12. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům, vlastní hodnocení ředitelem školy: Výsledky práce školy jsou vzhledem ke skromným ekonomickým zdrojům velmi dobré; vzhledem k prostorovým možnostem a materiálnímu vybavení standardní. Koncepce a vize rozvoje jsou vypracovávány v souladu s kurikulární reformou základního uměleckého školství. Spočívají především v přípravě a vlastní tvorbě ŠVP při respektování platných výstupů RVP. ZUŠ se za poslední 3 roky stala moderní školou nabízející výuku 4 oborů studia: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Stoupla významně kvalifikovanost výuky. Hudební obor: Zde došlo k rozvoji výuky zejména v dechovém oddělení zásluhou p. učitele Přibyla žestě, p.učitelky Laslett příčné flétny, v smyčcovém oddělení rozvoj hry na housle a violoncello p. uč. Vogelová a Doležalová, v kytarovém oddělení zásluhou p.uč. Doležalové a Doležala a Machka. Díky nim funguje orchestr Odmocnina z pomeranče - p. u Přibyl, kapely p. u. Machka a p. u. Doležala, smyčcový orchestr pod vedením p. u. Vogelové, violoncellový kvartet. Soubory vystoupily úspěšně na broumovské pouti společně s tanečním oborem p. u. Ogriščenkové, a pěveckým oborem p. u. Roškové. Klavírní obor patří již tradičně k silným, slibně se rozvíjejícím a kvalifikovaně vyučovaným oborům, kde došlo v letech k rozšíření o výuku klasických varhan ať již výukou po laskavém svolení pátera Martina Lanžiho na kostelní varhany v přilehlém kostele sv. Václava, tak v ZUŠ při využití digitální varhanní pedalizace. 15

16 Taneční obor: K zásadnímu pozitivnímu rozvoji došlo v tanečním oboru p. uč. Ogriščenkové výuka klasického tance se stala prestižní záležitostí a soubory a sólistky s p.učitelkou významně reprezentují školu a město Broumov. 13. SWOT analýza (v horizontu hodnotícího období ): Slabé stránky školy: napjaté prostorové podmínky průslechy mezitřídami absence většího koncertního sálu výuka probíhá i v koncertním sále nevyhovující prostory pro šatny žáků zejména v přízemí budovy nedostatečné vybavení počítači a počítačovým softwarem absence více licencí legálních výukových notačních a grafických programů, hygienicky ne zcela vyhovující budova celkově malá kapacita WC na škole rezervy ve využívání mezipředmětových vztahů ve škole odliv žáků vlivem migrace odchodu rodin z Broumova nevyhovující dopravní dostupnost ve spádové oblasti ZUŠ potřeba více technicky vybavených odborných učeben chybí rozhlasové a telefonické propojení učeben střídání učitelů v učebnách krátké pracovní úvazky, tím ztížená rychlá operativní komunikace s vedením školy a mezi pedagogy, ale zároveň kladnou stránkou je specializace učitelů (např. bicí). Hrozby snížení dotace na platy učitelů od státu minimální možnost ocenit učitele podle zásluh a výsledků vzdělávání vliv krize na příjmy města, regionu, hospodaření ZUŠ přímý vliv na provoz ZUŠ ze strany zřizovatele 16

17 Silné stránky školy slušná úroveň aprobovanosti ped. sboru, učitelé jsou specialisté v oboru výuka všech oborů probíhá pod jednou střechou vynikající kvalita výuky využívání kulturní činnosti ZUŠ okolními obcemi rozvíjející se kulturní spolupráce s partnerským městem Nowa Ruda PL velká šíře nabídky vyučovaných předmětů snaha učitelů účinkovat s dětmi na veřejnosti, v zahraničí nadšení některých pedagogů pro práci s dětmi s pozitivní vazbou ze strany dětí a veřejnosti ochota tvořit školní vzdělávací plán ochota osvojovat si moderní technologie a používat je ve výuce ochota sboru tvořit koncepce a vize v souladu s kurikulární reformou snaha školy získávat mimorozpočtové finanční prostředky realizace mezinárodních příhraničních kulturních projeků Festivalová zahrada 2 ochota učitelů pracovat nad míru vyučovací povinnosti zejména při koncertních zájezdech Příležitosti: systematická modernizace odborných učeben včasné poskytování potřebných informací pracovníkům školy i v písemné podobě dobrá spolupráce se zřizovatelem, městským úřadem a společenskými organizacemi dobré podmínky pro realizaci praktického vzdělávání ve škole organizování vlastních přehrávek, besídek, přehlídek a výstav a hudebních slavností úspěšná účast žáků na uměleckých soutěžích, zapojování žáků do kulturního života obce systematická příprava žáků k uměleckému vzdělání vyššího typu 17

18 výměna pedagogických zkušeností v rámci setkávání v AZUŠ ČR populárně kulturní a vzdělávací akce prováděné ve spolupráci s místními MŠ a ZŠ Výchovné koncerty a představení pro broumovské školy 14. Priority pedagogicko výchovného procesu tvorba koncepcí, zaměření a vizí s dopadem na poskytování vysoké úrovně uměleckého vzdělávání v souladu s kutikulární reformou uměleckého školství rozvoj školy školního vzdělávacího plánu rozvíjení klíčových kompetencí žáků ZUŠ k samostatnému a dlouhodobému uměleckému projevu výchova kulturního člověka rozvíjení a dosahování vysoké kvality uměleckého vzdělávání spokojenost rodičů a veřejnosti vyspělost zaměstnanců a pečování o jejich neustálé prohlubování a zvyšování kvalifikace po odborné, metodické i pedagogické stránce tvorba stabilního pedagogického sboru vytváření stále lepších a stabilnějších podmínek pro práci orchestrálních, komorních či souborových seskupení vytváření prostoru i netradiční tvorbě podchycování talentů a jejich kvalifikované vedení 15. Diskuze o dalším směřování školy. Vzhledem k přípravě RVP a ŠVP probíhá ve škole permanentní diskuze o dalším směřování školy po jednotlivých odděleních. Vzhledem k tradicím a možnostem jsme se v uplynulých letech nejvíce zabývali komorní a orchestrální tvorbou, hudbou, tancem, a zpěvem S tím souvisí i zaměření našich souborů žesťová harmonie, dechový orchestr, pěvecký sbor se sólisty, kvartet příčných fléten, klarinetový kvartet apod. Nositelem pozitivních změn se stala vedle pedagogů především umělecká rada ve složení Š. Přibyl Dis. předseda, členové: Mgr. R. Rošková, Mgr. L. Šikut, I. Vogelová, ředitel R. Vogel, D. Dvořáková, 18

19 L. Zemanová. Jejími členy jsou jmenováni pedagogové, kteří tvoří prostor pro společnou diskuzi mezi kolegy a postupně s rodící se koncepcí RVP se stali garanty zavádění změn ve výuce a tvorbě ŠVP. termín: podle současných platných UP průběžně, při zavádění ŠVP ZUV ihned zodpovídá: ředitel školy a vedoucí oddělení 16. Cíle pro školní rok : Pokračující modernizace internetových stránek jako důležitého komunikačního kanálu. Pomocí stránek, zejména organizačních pokynů jsou žáci lépe informováni o dění ve škole, jednotlivých vyučujících a jejich aktivitách pedagogických i uměleckých. termín: průběžně zodpovídá: statutární zástupce školy 17. Předmětové komise Na ZUŠ též působí předmětové komise klavírního, smyčcového a dechového oddělení.z každé porady je vyhotoven zápis. Pedagogický sbor se snaží o otevřenost ZUŠ vůči veřejnosti. Vytváří podmínky pro vzájemnost informovanost a spolupráci s rodiči. Občanské sdružení SRPŠ při ZUŠ se spolupodílí hmotně na zajištění školních koncertů, přehlídek a vystoupení žáků i učitelů. ZUŠ v místě svého působení je tak nejen důležitou výchovně vzdělávací institucí, ale i přirozeným kulturním centrem. Spolupracuje se ZŠ a MŠ, městským úřadem a dalšími veřejnými zájmovými organizacemi. Motivace žáka je základním stimulem celého spektra naší práce. Ta se odvíjí od osobnosti a přístupu každého učitele individuálně ke vztahu k žákovi. Prioritou vedení školy je souborová, komorní hra, tanec, výtvarná výchova. 18. Vliv ZUŠ na společenské dění ve městě a spádových obcích ZUŠ Broumov se nemalou měrou podílí na společenském dění ve městě Broumově, na pobočkách a spádových obcích. Do řady kulturních akcí jsou zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci ZUŠ. Naprostá většina rodičů a žáků hodnotí školní prostředí jako příjemné a bezpečné, škola vede žáky k zodpovědnosti a slušnosti. Rodiče potvrzují, že výuka v ZUŠ má pozitivní vliv na žáky a kladně hodností prezentaci ZUŠ na veřejnosti. 19

20 Sdružení rodičů při ZUŠ Broumov a občanské sdružení Notička při ZUŠ Broumov poskytuje možnost realizace všem, kteří se chtějí podílet na životě školy. Cílem sdružení je dosáhnout angažovanosti vysokého procenta rodičů, kteří mohou pomoci při realizaci akcí, které přerůstají rámec základního uměleckého vzdělávání. Tyto aktivity vedou k vytváření pozitivních vazeb a vlivů při pedagogickém procesu. 19. Školní a mimoškolní aktivity Žáci sólisté a umělecké soubory školy, vystupovaly pravidelně na veřejnosti, jak dále dokumentuje podrobný přehled akcí školy v podrobné zprávě o činnosti: pěvecký sbor, dechový orchestr, žesťový kvartet, žesťová harmonie, smyčcový komorní soubor, smyčcová dua, klarinetový kvartet, soubor současného tance, mažoretky, baletní soubor, rockové a bigbeatové hudební skupiny Vedení školy se neustále snaží vytvářet příznivé podmínky pro činnost broumovského pěveckého sboru Stěnavan, který postupně doplňuje vyspělými žáky pěveckého oddělení. 20. Materiální vybavení pro výuku: Uplynulé školní rok probíhal v hygienicky ne zcela vyhovujících prostorách budovy ZUŠ V Kopečku 89. Plánovaná přestavba musela být prozatím odložena z důvodu absence finančních prostředků nutných k takovéto rozsáhlé rekonstrukci. Oddělení klávesových nástrojů využívá digitální varhanní pedalizaci. V rámci evropského grantu se vedení školy snaží pořídit kostelní varhany jak pro výuku, tak pro koncertní činnost. Byly prováděny opravy hudebních nástrojů. Pravidelně byly laděny klavíry, opravovány hudební nástroje v možnostech daného rozpočtu, z grantů pak pořizovány kostýmy, rekvizity transportní taneční krytina a pomůcky pro pro taneční obor. 21. Finanční postavení ZUŠ hradí své potřeby a náklady z účelově vázané státní dotace od KÚ Královéhradeckého kraje, z příspěvku zřizovatele z rozpočtu města Broumova. a z příspěvků žáků, sponzorů. Mimorozpočtové finanční prostředky grantové aktivity: SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY V BROUMOVĚ V rámci oslav Dnů Česko polské křesťanské kultury v sobotu ZUŠ Broumov zrealizovala novou kulturní akci v Broumově. Uskutečnil se dlouho připravovaný 20

21 1.ročník Svatováclavských slavností v Broumově v rámci oslav Dnů Česko - polské křesťanské kultury. Jednalo se o projekt, který uskutečnila Základní umělecká škola Broumov na základě grantu uděleného městem Broumovemve ve výši 6.000,- Kč ve spolupráci s broumovskou farností církve Římskokatolické.V sobotu dne v kostele sv. Petra a Pavla, kde proběhla slavnostní mše svatá, v muzeu při vernisáži a na Kostelním náměstí a večer v kostele sv.václava zaznělo množství hudby. Na Kostelním náměstí v Broumově pak také tančily a vystupovaly broumovské a polské děti. Přestože poslání ZUŠ Broumov je veskrze poskytovat základní umělecké vzdělávání nejširší veřejnosti v co nejlepší kvalitě a tvorbou curriculární reformy vytvářením ŠVP, zabývá se ZUŠ Broumov mimo jiné také získáváním mimorozpočtových finančních zdrojů. V uplynulém školním roce, v jeho druhém pololetí došlo k zahájení příhraničního projektu ZUŠ Broumov- mikroprojektu: Česko-polská umělecká setkávání dětí a mládeže , CZ.3.22/3.3.02/ (ve spolupráci s partnery zejména s Domem kultury MOK Nowa Ruda a gymnáziem Drogoslaw). Díky předfinancování mikroprojektu městem Broumovem, mohly být plně rozvinuty aktivity projektu. Zejména projekt ZAHRADA II. FESTIVAL UMĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Ten byl realizován jednak ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, v rámci již 5. ročníku programu APRB: MÁME RÁDI BROUMOVSKO MÁME RÁDI MÍSTO, KDE ŽIJEME. APRB na tento festival poskytla v rámci společného projektu částku ,-Kč a poskytla mu zázemí včetně el. energie. Město Broumov kromě spolufinancování, poskytlo nezastupitelnou podporu technickými službami města Broumova. Projekt významně podpořilo polské partnerské město Radkow, které poskytlo zcela zdarma zapůjčení scény včetně dopravy. 22. Harmonogram realizace projektu leden - monitorovací setkání a ustavení realizačního týmu pro přípravu a plánování budoucích společných kulturních akcí,plenérů,dílen a vystoupení souborů v Broumově ČR, Nowe Rudě, Drogoslavy, Radkowě Polsko 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012. /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012. /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ KAROLINKA Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE /dle Vyhlášky č.15/2005 ve znění 225/2009, par.7, odst.1

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-195/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-195/14-L INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-195/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 698 546 Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace Sokolská 229, 472 01

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Stavíme dům od základů. J. A. Komenský Na titulní straně Koncerty, vystoupeními žáků, výstavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více