Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka"

Transkript

1 CT 52 Technika prostředí LS 2013 Tepelná pohoda a tepelná rovnováha člověka 2. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1

2 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda a rovnováha člověka 3 Vlhkost v budovách 4 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5 Vzduch, který dýcháme 6 Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu 7 Hygienické požadavky na pracovní prostředí 8 Energetická náročnost a legislativa ČR 9 ENB vytápění a chlazení 10 ENB osvětlení a teplá voda 11 ENB větrání 12 Problematika nízkoenergetických budov 13 Další složky mikroklimatu budov 2

3 3

4 Tepelná rovnováha člověka Účel: 1. Stanovení tepelné a vlhkostní produkce člověka pro tepelnou bilanci klimatizované místnosti. 2. Určení limitních podmínek prostředí, které je člověk schopen dlouhodobě snášet bez ohrožení zdraví. 3. Určení maximální doby expozice v prostředí, které není snesitelné dlouhodobě (stanovení režimu práce a odpočinku). Metody a prostředky: 1. ČSN ISO 9886 Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření 2. ČSN ISO 9886 Ergonomie Stanovení tepelné produkce organismu 3. ČSN EN 7993 Horká prostředí. Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení. 4. Nařízení vlády č. 361/2006 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (změny 68/2010, 93/2012, 9/2013) 4

5 Rovnice tepelné rovnováhy člověka Ochlazování těla vnější zdroje tepla H vnitřní zdroje tepla TEPELNÉ ZTRÁTY 5

6 Rovnice tepelné rovnováhy člověka M W C res E res K C R E S produkce = výdej + akumulace M.. energetický výdej W.. mechanická práce C res výměna citelného tepla dýcháním E res výměna vázaného teplo dýcháním K.. výměna citelného tepla vedením C.. výměna citelného tepla prouděním R.. výměna citelného tepla sáláním E.. výměna vázaného tepla odpařováním S.. akumulace tepla v těle W M 6

7 Rovnice tepelné rovnováhy člověka hypotermie neutrální pásmo mokré pocení hypertermie 7

8 8

9 Metody stanovení energetického výdeje úroveň metoda Přesnost Vyhledávání Klasifikace dle povolání Klasifikace dle činnosti Velká chyba Pozorování Skupinové odhadní tabulky Tabulky pro specifické činnosti Vysoké riziko chyby Analýza Měření srdeční frekvence Přesnost ±10 % expertíza Měření spotřeby kyslíku Přímá kalorimetrie Přesnost ±5 % 9

10 Produkce tepla Bazální metabolismus teplo je produktem biologických procesů (chemická energie potravy) Svalový metabolismus teplo vedlejším produktem fyzické činnosti člověka (účinnost lidské práce je nízká) Energetický výdej se vyjadřuje jako: Tepelný výkon průměrného (standardního) člověka (W) Tepelný výkon na jednotku plochy tělesného povrchu (W/m 2 ) Tepelný výkon v jednotkách met (1 met odpovídá tepelné produkci sedícího člověka) Hodnoty metabolismu brutto zahrnují i bazální metabolismus. 10

11 Složky energetického výdeje Bazální metabolismus muž 44 W/m 2 žena 41 W/m 2 Svalový metabolismus Poloha těla Vsedě 10 W/m 2 V kleče 20 W/m 2 Ve stoje 25 W/m 2 Druh a rychlost práce Práce rukou 30 W/m 2 Práce oběma pažemi 85 W/m 2 Práce trupem 190 W/m 2 11

12 Bazální metabolismus podle věku Hodnota bazálního metabolismu ve (W) se snižuje s věkem a je u žen poněkud menší než u mužů. stáří (roků) produkce tepla q (W.m -2 ) ženy muži

13 Energetický výdej klasifikace dle činnosti činnost metabolismus Mechanická účinnost W/m 2 met - Bazální metabolismus 45 0,8 0 Sezení, odpočívání Stání, odpočívání 65 1,1 0 Běžná kancelářská práce 75 1,3 0 Lehká práce na strojích 150 2,6 0,1 Těžká manuální práce 250 4,3 0,1 Chůze po rovině 4 km/h 140 2,4 0 Chůze po rovině 6 km/h 200 3,5 0 Chůze se stoupáním 5% (4 km.h -1 ) 200 3,5 0 Chůze se stoupáním 5% (4 km.h -1 ) 340 5,7 0,2 13

14 uklízení vaření nakupování psaní na stroji kreslení rybaření stolní tenis plavání tenis squash prodavač učitel hodinář Energetický výdej různých činností (W/m 2 ) Prof. M. Jokl 14

15 Energetický výdej různých činností (W) Fyzická aktivita tepelná produkce (W) dle ISO 7243 hluboký spánek (bazální metabolismus) 85 sezení v klidu - duševní práce čtení potichu, v sedě, bez opory 115 sezení s mírnou aktivitou a uvolněné stání velmi lehká práce (švadleny, čtení nahlas) lehká práce (práce v laboratoři, učitelé) středně těžká práce (slévači, přednášející) těžká práce (tesaři, nakládači s lopatou) velmi těžká práce (dřevorubci, ruční sekáči) nad horolezci krátkodobý max. výkon chůze rychlostí 3,5 km.h -1 po rovině 290 chůze rychlostí 3,5 km.h -1 při stoupání2,

16 16 3,0 met 6,0 met 1,2 met 1,6 met 0,7 met 0,8 met 7,0 met 2,0 met 1,0 met Hodnota metabolismu (met) podle činnosti

17 Maximální výkon člověka Zdravý muž (20 let) může dosáhnout maxima M = 12 met. Se stoupajícím věkem tato hodnota klesá. Ve věku 70 let je maximum M = 7 met. Pro ženy platí hodnoty o zhruba 30 % nižší. M = 12 = 12.58= 686 W/m 2 Pro standardní osobu M = 1295 W 17

18 Energetický výdej pracovního cyklu z více činností M. průměrný energetický výdej pracovního cyklu M i energetický výdej při i-té činnosti (W/m 2 ) (W/m 2 ) t i.. doba trvání i-té činnosti (s) T.. doba trvání pracovního cyklu (s) M standardní osoba muž: h=1,7 m, m=70 kg, A=1,8 m 2, věk 35 let žena: h=1,6 m, m=60 kg, A=1,6 m 2, věk 35 let 1 T n n1 M i t i 18

19 1 Analýza složené pracovní činnosti A/ úroveň vyhledávání Velmi vysoký metabolismus (4) Velmi intenzivní činnost při maximální rychlosti; práce se sekerou, intenzivní kopání; běh, malá chůze rychlými kroky M = 290 W/m 2 = 520 W B/ úroveň pozorování Intenzita práce Obě ruce těžká zátěž 95 W/m 2 Tělo střední zátěž 245 W/m 2 Tělesná poloha Stání 15 W/m 2 Celkem = 340 W/m 2 = 468 W 19

20 Měření spotřeby kyslíku vdechovaný vzduch: 21 % O 2, 78 % N 2, 0,03 % CO 2 vydechovaný vzduch: 16 % O 2, 79 % N 2, 4 % CO 2 KYSLÍK OXID UHLIČITÝ spalování živin Svaly mohou pracovat jen krátce bez zásobování kyslíkem (anaerobní práce). Energetický ekvivalent sacharidů EE = 19 kj/l.o 2 20

21 Srdeční frekvence HR = HR 0 + HR m + HR s + HR t + HR n + HR E HR 0.. klidová hodnota s.f. při M = 58 W/m 2 HR M zvýšení s.f. způsobené dynamickým svalovým zatížením HR s zvýšení s.f. způsobené statickou svalovou prací HR t zvýšení s.f. způsobené tepelnou zátěží HR n zvýšení s.f. způsobené mentální zátěží HR e reziduální složka s.f. (např. vlivy dýchání) Odhad M dle srdeční frekvence M = f(hr) 21

22 Měření spotřeby kyslíku parciální metoda 22

23 Měření spotřeby kyslíku integrální metoda 23

24 Měření srdeční frekvence (ČSN EN ISO 8996) 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg ŽENY 20 let 2,9.HR 150 3,4.HR 181 3,8.HR 210 4,2.HR 237 4,5.HR let 2,8.HR 143 3,3.HR 173 3,7.HR 201 4,0.HR 228 4,4.HR let 2,7.HR 136 3,1.HR 165 3,5.HR 192 3,9.HR 218 4,3.HR 244 MUŽI 20 let 3,7.HR 201 4,2.HR 238 4,7.HR 273 5,2.HR 307 5,6.HR let 3,6.HR 197 4,1.HR 233 4,6.HR 268 5,1.HR 301 5,5.HR let 3,5.HR 192 4,0.HR 228 4,5.HR 262 5,0.HR 295 5,4.HR 326 HR srdeční frekvence (tep) 24

25 2 Určení metabolismu na úrovni analýzy A/ odhad Práce s kladivem 4,4 kg 290 W/m 2 B/ analýza Muž 40 let, 120 tepů/min, 70 kg M = 4,5.HR-262 = = 4, = 278 W/m 2 25

26 26

27 Veličiny určující výdej tepla Vstupní veličiny subjektu A 0,425 0,725 0,202 m h Hmotnost m, výška h povrch těla A DU (m 2 ) energetický výdej M (W/m 2 ) vnější práce W (W/m 2 ) tepelná izolace oděvu I clo (m 2 K/W) odpor oděvu proti odpařování R t (m 2 Pa/W) Vstupní veličiny prostředí teplota vzduchu t a ( C) vlhkost vzduchu - parciální tlak vodní páry p a (Pa) teplota stěn (radiační teplota) t r ( C) rychlost proudění vzduchu v a (m/s) 27

28 Veličiny určující výdej tepla střední teplota kůže t sk ( C) relativní rychlost proudění vzduchu v ar (m/s) součinitel přestupu tepla konvekcí h c (W/m 2 K) součinitel přestupu tepla sáláním h r (W/m 2 K) maximální intenzita pocení E max (W/m 2 Pa) 28

29 Sdílení tepla konvekcí Q. f. S cl t p t a Sdílení tepla pohybem vzduchu Klidný vzduch t p.. Povrchová teplota oděvu f cl = 1-1,4 zvětšení povrchu oděvu Volná konvekce při v < 0.15 m/s Nucená konvekce při v > 0,15 m/s vk nk k 2,4 4 11,4v 5,25W t 0,6 / m 2 K t k = 35,7-0,0275 q C hlava, břicho, prsa, bedra, C. nohy, ruce. 29

30 Sdílení tepla radiací Q r Tp Tr c S. r. 100 S t p t r T u t u p T1 2 p T2... np Tn 2 Poměr sálání i - udává jaká část tepelného toku vysálaného plochou S i dopadá na povrch těla - závisí na vzdálenosti, vzájemné poloze, rozměrech těla i sálající plochy. Standardně pro oděv platí: r = 4,7 W./m 2 K 1, pro t u = C c.. Součinitel vzájemného sálání c = 5,3 W/m 2 K 4 S teplosměnná plocha, pro stojícího člověka S = 0,85.S k t r střední radiační teplota = myšlená společná teplota stěn a předmětů obklopujících člověka, při které se sáláním sdílí stejné teplo jako ve skutečnosti) 30

31 Sdílení tepla vedením Přenos tepla přímým kontaktem dotykem. 31

32 Sdílení tepla evaporací odpařováním potu Odpařování potu ochlazuje tělesný povrch v důsledku skupenské změny vody. Odpařením 1 l potu tělo vydá 2,3 MJ energie. 32

33 Ztráta tělesné hmotnosti (následkem pocení) m g = m sw + m res + m o + m wat + m sol + m clo m... ztráta hmotnosti v důsledku: m sw ztráty potu během časového intervalu m res ztráty vody odpařováním v dýchacím ústrojí m o.. rozdílu mezi hmotností CO 2 a O 2 m wat příjmu a vylučování (moč) vody m sol příjmu (potrava) a vylučování (stolice) pevných látek m clo změny hmotnosti oblečení v důsledku změn v oblečení a akumulace potu v oděvu 33

34 3 Příklad: Tepelná bilance sportovce Po návratu z posilovny Vláďa zjistil, že Vypil 0,8 l vody Zpocené šaty jsou o 0,3 kg těžší Sám je o 0,5 kg lehčí Nebyl na WC Co to znamená? Ztratil 0,8 + 0,3 + 0,5 = 1,6 kg vody. Nějaký pot se z něj odpařil, to se pozná na úbytku tělesné hmotnosti. Kolik energie tím odevzdal?. 1,6.2,2 3,52 Kolik tím spálil tuku? Tuk je výbornou zásobárnou energie, tělo z něj vytěží 33 kj/gram dvojnásobek oproti sacharidům a bílkovinám (tažní ptáci, maratónci).. 107g Toto množství tuku odpovídá latentnímu/vázanému teplu vody. Vláďa ovšem předal i významné citelné teplo, kterým se tu nezabýváme. 34

35 Výdej tepla dýcháním Tepelný tok pro ohřev vzduchu Q = 13 W (klid) Vzduch se ohřívá na 35 C a zvlhčuje na 95 %. Plíce zdravého člověka mají teplosměnnou plochu cca 100 m 2 a jsou velmi dokonalým výměníkem tepla a hmoty. standardní člověk povrch těla 1,9 m 2 objem těla 75 l puls 75.min -1 frekvence dýchání 16.min -1 průtok vzduchu plícemi 0,5 m 3.h -1 (při tělesné činnosti až 9 m 3.h -1 ) střední teplota kůže 32 C produkce CO 2 (v klidu) l.h -1 35

36 Výdej tepla odpařováním z povrchu kůže E max p sk R t p d R t R clo R a E w.e max E max p sk P d R t w 2 m. kpa R t W maximální intenzita pocení parciální tlak vodní páry na kůži parciální tlak vodní páry okolního vzduchu odpor oděvu a povrchové vrstvy proti odpařování navlhčenost kůže 36

37 Tepelná izolace oděvu (clo) DÁMY PÁNI 37

38 Tepelná izolace oděvu (clo) Muži Oblečení clo Ženy Oblečení clo tílko 0,06 Podprsenka kalhotky 0,05 Spodní tričko 0,09 Spodní krátké kombiné 0,13 prádlo slipy 0,05 prádlo dlouhé kombiné 0,19 Košile nátělník dl. rukáv 0,35 nátělník dl. rukáv 0,35 dlouhé spodky 0,35 dlouhé spodky 0,35 slabá kr. rukáv 0,14 Halenky slabá 0,20 slabá dl. rukáv 0,22 silná 0,29 silná kr. rukáv 0,25 Šaty slabé 0,22 silná dl. rukáv 0,29 silné 0, % pro kravatu nebo rolák. 38

39 Vlastnosti oděvu Počet vrstev Druh a skladba oděvu Tepelný odpor (clo) 0 bezoděvu plavky 0, krátké kalhoty 0,1 1 1 velmi lehký 0,3 0,4 1,05 1 lehký letní 0,5 1,1 2 lehký pánský letní 0,8 1,1 3 společenský 1,0 1,15 4 zimní oblek 1,5 1,2 6 zimní pracovní těžší 2,2 1,35 6 polární oděv 3 4 1,4 Zvětšení povrchu člověka f cl Tepelný odpor jednotlivých kusů se sčítá. Množství oděvu zvětšuje teplosměnnou plochu. 39

40 Prostup tepla oděvem Výdej tepla dýcháním činí cca 25 % z Q m 25 % dýchání 75 % sálání a konvekce 0 % vedení 0,75. Q t k od m Q k Q S S t t t t od t k a q k s q S od u t k q t k od q S Výdej tepla konvekcí 37 40

41 Tepelná rovnováha VÝROBA TEPLA VÝDEJ TEPLA ROZDÍL = AKUMULACE TEPELNÁ ROVNOVÁHA 41

42 Tepelná rovnováha a tepelná pohoda Tepelná rovnováha (neutralita) nemusí nutně znamenat tepelnou pohodu (může jí být dosaženo např. v nepříjemně těžkém oděvu), ale tepelná pohoda je podmíněna tepelnou rovnováhou. Oblast tepelné pohody je totiž jen částí rozsahu tepelné neutrality. 42

43 4 Příklad: Mlsáním ke štíhlé linii Mlsná Kačenka večer u televize snědla 100 g čokolády. Následně se rozhodla, že situaci zachrání během. Zjistila, že při běhu rychlostí 5 km/h tělo produkuje výkon 200 W/m 2. Jak daleko musí doběhnout? 0,202.,, 0, ,.1,7, 1,75.,.., Rychlostí 5 km uběhne za vypočtenou dobu 5 + 3,7 = 8,7 km. Otázka je, zda doběhne 43

44 44

45 Přizpůsobivost prostředí stavbou těla gigantotermie = mechanismus udržování přibližně stejné tělesné teplotě díky ohromnému objemu těla v poměru k jeho povrchu v noci teplo nastřádané za den se nestihne vydat do okolí a ve dne trvá naopak dlouho, než dojde k potenciálnímu přehřívání. Bergmannovo pravidlo: chladnější oblasti: větší objem a hmotnost x teplejší oblasti Allenovo pravidlo: chladnější oblasti: kratší tělní výběžky x teplejší oblasti 45

46 Výdej tepla pro zachování tepelné rovnováhy rozvod tepla v těle prouděním teplonosná látka 46

47 Termoregulační mechanismy V teplém prostředí: 1. Vazodilatace rozšíření podkožních cév zvýšení prokrvení pokožky zvýšení povrchové teploty 2. Aktivace potních žláz odpařování potu, krátkodobě až 4 l/h, dlouhodobě 1 l/h 2,4 MJ tepla. 3. Hypertermie přehřívání organismu (slabost, bolest hlavy, zrychlený dech) V chladném prostředí: 1. Vazokonstrikce snížení prokrvení pokožky snížení povrchové teploty, postavení chloupků na kůži ochrana mezní vrstvy 2. Termogeneze svalový třes, až 10-ti násobné zvýšení tepelné produkce. Vnitřní teplota zůstává cca 37 C, periferie mohou být chladnější jak 20 C 3. Hypotermie podchlazení těla (vzestup krevního tlaku a srdeční frekvence) 47

48 Prokrvení tkání v chladném a horkém prostředí blood flow (L/min) kůže jádro svaly vnitřní orgány 0 cool hot 48

49 Teplota kůže v prostředí chladném teplém Teplota uvnitř lidského těla je okolo 37 C, zatímco teplota kůže se může pohybovat v rozmezí 31 až 34 C 49

50 Měření teploty kůže v referenčních bodech 50

51 Rozložení povrchové teploty Teplota okolí 8 C 51

52 Rozložení povrchové teploty Teplota okolí 4 C 52

53 Rozložení povrchové teploty Teplota okolí 4 C 53

54 Teplota kůže při fyzické zátěži 21:27 21:42 21:57 22:12 54

55 55

56 Hodnocení tepelného stavu/zátěže organismu Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření (odpověď organismu na pobyt v teplém nebo chladném prostředí) Teplota tělesného jádra (jícen, konečník, zažívací trakt, ústa, bubínek, zevní zvukovod) Teplota kůže (průměrná z celého tělesného povrchu) Srdeční frekvence Ztráta tělesné hmotnosti (následkem pocení) 56

57 Mezní hodnoty fyzilogických měření Gradient teploty t = max. 1K/hodina Max. teplota tělesného jádra t j = C Teplota kůže na čele t sk = C Tepelná srdeční reaktivita HR t = max. 33 /min.k (zvýšení teploty o jádra o 1 C nárůst 33 tepů/min.) Na pracovišti HR t = 185 0,65.věk Ztráta tělesné hmotnosti m = 800 až 1300 g/h (standardní osoba) 57

58 58

59 Reakce lidského těla na prostředí produkce = výdej + akumulace Tepelná bilance člověka hypotermie neutrální pásmo mokré pocení hypertermie produkce < výdej S <0 produkce = výdej S = 0 w < 30 % produkce = výdej S = 0 w > 30 % produkce > výdej S > 0 w vlhkost kůže (%) je definovaná jako odpovídající podíl povrchu kůže, který lze pokládat za úplně mokrý. Za optimálních podmínek vodní páru pohltí okolní vzduch a pokožka zůstává suchá. 59

60 Tepelná bilance v horkém prostředí tepelná rovnováha při suchém pocení Pro zachování tepelné pohody udává Fanger vztah pro maximální tepelný tok odpařováním potu: když: E << E max S = 0 E < E max S = 0 E > E max S = (E max -E) tepelná rovnováha při mokrém pocení g h M SW 2,6. ADu 32 max M W SWmax ADu 32 m 2 mokré pocení nestačí k odvodu tepla do okolí akumulace tepla v těle Časově omezený pobyt v prostředí. 60

61 Tepelná bilance v horkém prostředí Výpočet předpovídané tepelné zátěže dle ČSN EN 7993 E M W C res E res K C R E max p " sk R T p a w E 100 E max E max maximální intenzita pocení (W/m 2 ) p sk tlak nasycené vodní páry při teplotě kůže (kpa) p a tlak vodní páry v okolním prostředí (kpa) R t celkový odpor oděvu proti odpařování (m 2 kpa/w) w vlhkost kůže při 35 C SW tepelný tok odpařováním potu (W/m 2 ) 61

62 Tepelná bilance v horkém prostředí Výpočet požadované intenzity pocení ČSN EN 7993 Aktuální stav vlhkosti kůže při různých hodnotách w: w = 20-30% elektrický odpor kůže na čele, dlaních a trupu prudce klesá, kůže (s výjimkou podpaždí) však zůstává na pohmat prakticky suchá, v klidu začíná být pociťován diskomfort w = 30-40% hmatné, ale sotva viditelné ovlhčení čela, dlaní, břicha a beder. Oděv zůstává prakticky suchý, při fyzické aktivitě začíná být pociťován diskomfort w = 50-70% silné, ale sotva viditelné ovlhčení čela, dlaní, břicha a beder, mírné ovlhčení tváří, zad a prsou, event. horních končetin. Oděv zvlhčen hlavně vpase. Při tělesném klidu značný diskomfort w 70% silné ovlhčení téměř celého těla, stoupající provlhčení oděvu. Při fyzické práci značný diskomfort, začíná odkapávání potu 62

63 Tepelná bilance v horkém prostředí Výpočet požadované intenzity pocení ČSN EN 7993 E < E max s = 0 Maximální vlhkost kůže pro neklimatizovanou osobu je stanovena dle ČSN EN na 85%, pro aklimatizovanou 100%. Tím je dána maximální intenzita pocení pro neklimatizované osoby W/m 2, pro aklimatizované W/m 2, což odpovídá ztrátě potu standardní osoby g/h pro osoby neklimatizované, g/h pro osoby aklimatizované. E > E max s = (E max -E) Krátkodobě únosná tepelná zátěž je kritérium pro stav organismu již za hranicí tepelné rovnováhy, kdy dochází k akumulaci tepla v těle, které nesmi pro aklimatizované i neaklimatizované osoby překročit 180 kj/m 2 (50 Wh/m 2 ). Této hodnotě odpovídá vzestup teploty tělesného jádra o 0,8 K, vzestup teploty kůže o 3,5 K a vzestup srdeční frekvence na max. 150 /min. 63

64 Tepelná bilance v horkém prostředí NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Třída práce M (W.m-2) Ztráta tekutin kg/směna Operativní teplota to( C) Výsledná teplota kulovéhoteploměru tg ( C) to, tg min to, tg max Rychlost proudění vzduchu (m/s) Relativní vlhkost (%) méně jak 80 0, ,1 až IIa 81 až 105 1, ,2 IIb 106 až 130 1, IIIa 131 až 160 2,2 IIIb 161 až 200 2,6 Iva 201 až IVb 250 až V více jak ,2 až 0,3 30 až 70 64

65 5 Příklad: Tepelná bilance pracovníka t a = 20 C p a = 2 kpa t r = 30 C v a = 0,3 m/s PROSTŘEDÍ OSOBA M = 130 W/m 2 I = 0,08 m 2.K/W f cl = 1,1 R t = 20 m 2.Pa/W M C res E res K C R E S Tepelný tok prouděním při dýchání C E res res 6 2 0,00152M (28,56 0,885ta pd ) 9W / m Tepelný tok odpařováním při dýchání 0,00127M (59,34 0,535t 0,01163p ) 8W / m a d 2 65

66 Příklad: Tepelná bilance pracovníka M C res E res K C R E S Tepelný tok citelného tepla prouděním a sáláním (K = 0) C R f cl c t t t t cl a r cl r C R t sk t I cl cl t sk t j t a t cl 6 t 12,17 0,02t 0,044t 0,253v p 0,005346M 0, 5127t sk a r a d re 66

67 Příklad: Tepelná bilance pracovníka M C res E res K C R E S Součinitel přestupu tepla konvekcí (odhad t sk = 34 C) 2,3 tsk ta c max3,5 5,2v 0,6 8,7v 0,25 Součinitel přestupu tepla sáláním 4,5 max5,1 4,2 5,1 W / m 2 K r Ar Tcl Tr 5, A t t Du cl r 4,4W / m 2 K 67

68 68 S E R C K E C M res res Požadovaná intenzita pocení 2 / ) (9 130 ) ( m W R C E C M E res res req 0 63% / 99 2 max S w m W R p p E t d sk RES 13% C+R 39% E 48% Příklad: Tepelná bilance pracovníka

69 Poznej sebe sama, a poznáš universum a bohy. 69

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Tepeln vlhkostní mikroklima

Tepeln vlhkostní mikroklima Tepeln vlhkostní mikroklima lovk Produkce tepla a jeho výdej do prostedí 1 Produkce tepla a tepelná rovnováha Úel: 1. Stanovení tepelné a vlhkostní produkce lovka pro tepelnou bilanci klimatizované místnosti.

Více

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách

Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách Veličiny k hodnocení tepelně vlhkostní složky mikroklimatu budov Teplota vzduchu Výsledná teplota Teplota mokrého teploměru Operativní teplota Střední

Více

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov Úloha 5.1.1 Kancelář je větrána přirozeně okny. Měřením byly zjištěny rychlosti proudění vzduchu na jednotlivých pracovních místech. Určete procentuální

Více

Vnitřní prostředí a zdraví

Vnitřní prostředí a zdraví ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125 TVNP Teorie vnitřního prostředí budov 2.přednáška prof. Ing. Karel Kabele, CSc. A227b kabele@fsv.cvut.cz Vnitřní prostředí a zdraví

Více

ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT

ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT ODĚVNÍ KOMFORT TERMOFYZIOLOGICKÝ KOMFORT ČLOVĚK ODĚV - PROSTŘEDÍ FYZIOLOGICKÉ REAKCE ČLOVĚKA NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ Lidské tělo - nepřetržitý zdroj tepla Bazální metabolismus, teplo je produkováno na základě

Více

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I

LTZB TEPELNÝ KOMFORT I LTZB Měření parametrů vnitřního prostředí TEPELNÝ KOMFORT I Ing.Zuzana Veverková, PhD. Ing. Lucie Dobiášová Tepelný komfort Tepelná pohoda je stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím.

Více

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM ANOTACE OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 66 7 Praha 6 Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz Pro hodnocení

Více

Tepelná pohoda a nepohoda

Tepelná pohoda a nepohoda 1 z 7 17.9.2013 16:09 Tepelná pohoda a nepohoda Datum: 13.12.2000 Autor: Ing. Lada CENTNEROVÁ Zdroj: Vytápění větrání instalace 5/2000 Recenzent: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. Popsány jsou fyziologické

Více

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek Strana 5108 SbõÂrka zaâkonuê cï. 361 /2007 CÏ aâstka 111 PrÏõÂloha cï. 1 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W. PrÏõÂloha cï. 1 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek Část A Přípustné hodnoty a hodnocení

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Mikroklimatické podmínky Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Fyziologické poznámky Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 o C) Mechanismy

Více

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W.

Tabulka č. 1: Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách. Třída práce Druh práce M (W. Strana 5108 SbõÂrka zaâkonuê cï. 361 /2007 CÏ aâstka 111 PrÏõÂloha cï. 1 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých

Více

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze 1 Zadání úlohy

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2007 Sb. Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek Část A Přípustné hodnoty a hodnocení zátěže

Více

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovány změny provedené NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Sb.) Část A Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vjádřené v brutto

Více

Budova a energie ENB větrání

Budova a energie ENB větrání CT 52 Technika prostředí LS 2013 Budova a energie ENB větrání 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru 2 Tepelná pohoda

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB. Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 6 Posouzení vnitřního prostředí Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze Praha 2011 Evropský

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH

Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH Úterní seminář NÁSTROJ PRO SIMULACI TEPELNÉHO KOMFORTU V NEHOMOGENNÍCH PROSTŘEDÍCH Pokorný Jan, Fišer Jan, Jícha Miroslav Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Odbor termomechaniky

Více

Termoregulace. J. Radvanský E-mail jiri.radvansky@lfmotol.cuni.cz

Termoregulace. J. Radvanský E-mail jiri.radvansky@lfmotol.cuni.cz Termoregulace J. Radvanský E-mail jiri.radvansky@lfmotol.cuni.cz Tepelný stres V tělesné zátěži může tvorba tepla proti klidu velmi stoupnout: až 20x u závodního maratónce po dobu 2 hodin! V intenzivní

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Kvalita vnitřního prostředí staveb je popsána hodnotami fyzikálních,

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Tepelně vlhkostní bilance budov

Tepelně vlhkostní bilance budov AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Tepelně vlhkostní bilance budov 10. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY

PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY Simulace budov a techniky prostředí 16 9. konference IBPSA-CZ Brno, 1. a 11. 11. 16 PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze Fakulta strojní, Ústav

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Celková fyzická zátěž. Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011

Celková fyzická zátěž. Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011 Celková fyzická zátěž Fyziologie práce - OVZ MUDr. Hana Čechová 12.10.2011 Posuzování fyzické zátěže A. podle fyziologických kriterií /energ. výdej, srdeční frekvence/ B. podle fyzikálních veličin /hmotnost,

Více

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov CT 52 Technika prostředí LS 2013 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov 4. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Osnova předmětu týden přednáška 1 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru

Více

3.1 Produkce tepla a tepelná rovnováha člověka

3.1 Produkce tepla a tepelná rovnováha člověka 3.1 Produkce tepla a tepelná rovnováha člověka Úloha 3.1.1 Stanovte energetický výdej M pro zadanou osobu (oblečení + činnost) ve W/m 2 následujícími metodami: 1. klasifikací dle druhu činnosti tab. P6

Více

Podmínky ochrany zdraví při práci

Podmínky ochrany zdraví při práci Podmínky ochrany zdraví při práci únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného zaměstnance při práci na nevenkovním či venkovním pracovišti zátěž teplem či chladem a ztráta tekutin 48 Vážené

Více

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D Program školení 1. Blok Požadavky na stavební konstrukce Okrajové podmínky Nové funkce Úvodní obrazovka Zásobník materiálů Uživatelské skupiny Vlastní katalogy Zásady

Více

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod - představení produktů Havlíčkův Brod 29.04.2009 Pohled do Historie - ložnice pod širým nebem Pohled do Historie - chráníme se před počasím Pohled do Historie - mění se klima - stěhujeme se na sever Pohled

Více

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012

Seminář BOZP. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz. Prostějov, 6. 9. 2012 Seminář BOZP NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. www.neweltom.cz Prostějov, 6. 9. 2012 OBSAH Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci Ochranné nápoje a teploty na pracovišti

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Zátěž teplem při práci

Zátěž teplem při práci Zátěž teplem při práci (k nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) Zátěž teplem při práci se vyskytuje na venkovním

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Kategorizace prací v příkladech truhlář. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek

Kategorizace prací v příkladech truhlář. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek Kategorizace prací v příkladech truhlář Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek Obecný postup KAPR Identifikace nebezpečnosti identifikujeme jaké rizikové faktory

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy

Vyhláška č. xx/2012 Sb., o energetické náročnosti budov. ze dne 2012, Předmět úpravy Verze 2. 3. 202 Vyhláška č. xx/202 Sb., o energetické náročnosti budov ze dne 202, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle 4 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Kategorizace prací v příkladech stavební instalatér. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr.

Kategorizace prací v příkladech stavební instalatér. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Kategorizace prací v příkladech stavební instalatér Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Mgr. Tomáš Dombek Obecný postup KAPR Identifikace nebezpečnosti identifikujeme jaké rizikové

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

Vliv prostředí na výkonnost II

Vliv prostředí na výkonnost II Vliv prostředí na výkonnost II MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Termoregulace Člověk teplokrevný teplota jádra u člověka bez horečky

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

v a a relativní vlhkost vzduchu Rh..

v a a relativní vlhkost vzduchu Rh.. Strana 842 Sbírka zákonů č. 68 / 2010 68 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. února 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vláda nařizuje podle 21

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 J. Kubalová - Podchlazení - hypotermie PODCHLAZENÍ - HYPOTERMIE

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 J. Kubalová - Podchlazení - hypotermie PODCHLAZENÍ - HYPOTERMIE PODCHLAZENÍ - HYPOTERMIE - je závažný až život ohrožující stav, který komplexně postihuje celý organismus, je charakterizován: Poklesem centrální tělesné teploty pod 35 C Tepelné ztráty převažují nad tvorbou

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Obsah prezentace Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL

MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL MIKROKLIMA VE ŠKOLÁCH VĚTRÁNÍ ŠKOL Zuzana Mathauserová zuzana.mathauserová@szu.cz Státní zdravotní ústav KD 21.4.2016 Kvalita vnitřního prostředí staveb ovlivňuje pohodu, výkonnost i zdravotní stav člověka.

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ21 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc. Týden Téma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Vnitřní klima, zásady pro volbu

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ

POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ Znojemská dopravní společnost PSOTA, s.r.o. Dobšická 369/6 669 02 Znojmo Místní provozní bezpečnostní předpis pro POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ Zpracovali: Steinmetz - Pakostová Schválil: Dne: 18.12.2015

Více