TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TZB - VZDUCHOTECHNIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-08, Klimatizace Doc. Ing. Jiří Hirš,CSc., Ing. Günter Gebauer,CSc., Ing. Olga Rubinová,Ph.D., Brno (39) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Použitá terminologie Klimatizace Základní pojmy Charakteristika klimatizačních systémů Vzduchové systémy klimatizace Nízkotlaké ústřední vzduchové systémy Zónové vzduchové systémy Decentrální vzduchové systémy Speciální vzduchové systémy Vysokotlaké vzduchové systémy Jednokanálové vysokotlaké vzduchové systémy Dvoukanálové vysokotlaké vzduchové systémy Kombinované klimatizační systémy Kombinované klimatizační systémy s fancoily Kombinované klimatizační systémy indukční Kombinovaný klimatizační systémy chladicí strop Základní částí systému Hodnocení a použití Chladivové systémy klimatizace Základní princip funkce Charakteristiky chladivové klimatizace Základní druhy chladivových systémů Vnitřní jednotky Odvod kondenzátu Venkovní jednotky Ovládání a regulace chladicího výkonu Chladivové potrubí Nástin návrhu chladivové klimatizace Výchozí údaje návrhu klimatizačního zařízení Primární návrhové veličiny Volba systému Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury (39) -

4 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-08, Klimatizace Odkazy na další studijní zdroje a prameny Cvičení Příklad Úkol Kontrolní otázky (39) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Tvorba interního mikroklimatu budov vzduchotechnikou je oblastí se širokými možnostmi realizace. Tvorbu interního mikroklimatu budov s vyššími požadavky stavu prostředí umožňují systémy klimatizace. Zajišťující nezbytnou výměnu vnitřního vzduchu a všechny složky prostředí. Cílem modulu je seznámení s problematikou klimatizace budov. Z přehledu, klasifikace, algoritmu návrhu a typických sestav i řešení získá čtenář poznatky nezbytné k zajištění komplexní úrovně interního mikroklimatu budov. 1.2 Požadované znalosti Výchozí jsou poznatky modulu BT02-01 až 07 a stavební fyziky. 1.3 Doba potřebná ke studiu Doba potřebná ke studiu bude 3 hodiny s nutností opakovaní. 1.4 Klíčová slova Interní mikroklima, klimatizace,systémy vzduchotechniky, úpravy vzduchu, h- x diagram, vzduchotechnické jednotky, tepelná zátěž, fancoil, vnitřní jednotka, venkovní jednotka, chladivo, potrubí, kompresor 1.5 Použitá terminologie Intenzita větrání - poměr objemového průtoku čerstvého venkovního vzduchu přiváděného do prostoru k objemu tohoto prostoru Intenzita výměny vzduchu - poměr objemového průtoku přiváděného vzduchu přiváděného do prostoru k objemu tohoto prostoru Jednotka klimatizační okenní - klimatizační jednotka s vlastním chladicím zařízením určená k instalaci do okna nebo do venkovní zdi Jednotka klimatizační s děleným chladicím zařízením tzv. jednotka split - klimatizační jednotka s vlastním chladicím zařízením, kompresor s kondenzátorem vzduchem chlazeným, tvořící venkovní jednotku se umísťuje ve venkovním prostoru, výparník je součástí vnitřní ventilátorové jednotky Jednotka klimatizační s vlastním chladicím zařízením - klimatizační jednotka s vestavěným zdrojem chladu tzn. s chladicím agregátem včetně kondenzátoru - 5 (39) -

6 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-08, Klimatizace Jednotka klimatizační sestavná - klimatizační jednotka, jejíž konstrukce umožňuje uspořádat funkční části v požadovaném sledu podle potřeb úpravy vzduchu Klimatizace - úprava čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu Klimatizace vysokotlaká - také vysokorychlostní s rychlostmi v hlavních úsecích rozvodu nad 12 m/s. Rozvod je ukončen jednotkami, které spolu s redukcí rychlosti také tlumí hluk. Obraz proudění - zviditelněné proudění v prostoru (skutečné nebo virtuální), umožňující představu o primárních a sekundárních proudech vzduchu Pohoda tepelná - stav tepelné rovnováhy mezi člověkem a prostředím dosažený bez nadměrného pocení, také tepelná neutralita Prostředí - environment je soubor přírodních, umělých (antropogenních), sociálních a kulturních činitelů okolního světa, působících na člověka Strop chladicí - vodou chlazená část stropu k odvodu části tepelné zátěže Škodlivina - látka, která působí nepříznivě na živé organizmy, objekty a technická zařízení Teplo citelné - teplo, působící změnu teploty vzduchu při stálé měrné vlhkostí Teplo vázané - teplo, působící změnu entalpie vzduchu bez změny teploty Teplota operativní - jednotná teplota černého (z aspektu sdílení tepla sáláním) uzavřeného prostoru ve kterém by člověk sdílel konvekcí a radiací stejně tepla, jako ve skutečném teplotně nestejnorodém prostoru Teplota výsledná - teplota měřená kulovým teploměrem Teplota vzduchu - teplota měřená stíněným teploměrem Teplota vzduchu rovnocenná sluneční - teplota vzduchu, při níž je přestup tepla konvekcí mezi vzduchem a osluněnou stěnou stejný, jako je konvekcí při skutečné teplotě vzduchu a sluneční radiací dohromady Úprava vzduchu - čištění, míšení, ohřev, chlazení, odvlhčování vzduchu Zařízení klimatizační - zařízení zajišťující řízené větrání a úpravu teploty a vlhkostí vzduchu v daném prostoru Klimatizační systém chladivový - klimatizační systém, kde nositelem tepelné energie pro odvod tepelné zátěže daného prostoru je chladivo přiváděn do výparníků vnitřních jednotek Klimatizační systém chladivový multisplit - klimatizační systém split, který obsahuje více vnitřních jednotek napojených na jednu venkovní Klimatizační systém chladivový split - klimatizační systém chladivový u kterého se kompresor s kondenzátorem vzduchem chlazeným umísťuje ve venkovním prostoru (venkovní jednotka) a výparník je součástí vnitřní ventilátorové jednotky Klimatizační systém kombinovaný indukční - klimatizační systém, kde nositeli tepelné energie pro odvod tepelné zátěže daného prostoru jsou vzduch a voda přiváděné do indukčních jednotek - 6 (39) -

7 Úvod Klimatizační systém nízkotlaký - klimatizační systém, kde rychlost vzduchu v potrubí zpravidla nepřekračuje 12 m/s Klimatizační systém vodní - klimatizační systém, kde nositelem tepelné energie pro odvod tepelné zátěže daného prostoru je voda přiváděná do výměníků vnitřních jednotek Klimatizační systém vodní chladicí strop - plochý výměník tepla pro odvod části tepelné zátěže prostoru, protékaný chladnou vodou Klimatizační systém vodní s ventilátorovými konvektory tzv. fancoily - klimatizační systém s rozvodem chladné a teplé vody do výměníků (parapetních, podstropních) vnitřních jednotek s ventilátory Klimatizační systém vodní s ventilátorovými konvektory čtyřtrubkový - klimatizační systém s rozvodem chladné a teplé vody do výměníků (parapetních, podstropních) vnitřních jednotek s ventilátory tzv. fancoilů se samostatným rozvodem teplé a chladné vody Klimatizační systém vodní s ventilátorovými konvektory tzv. fancoily dvoutrubkový, přepínací, (nepřepínací) - klimatizační systém s rozvodem chladné a teplé vody do výměníků (parapetních, podstropních) vnitřních jednotek s ventilátory; s přepínacím, (s nepřepínacím) rozvodem teplé nebo chladné vody Klimatizační systém vodní s ventilátorovými konvektory tzv. fancoily třítrubkový - klimatizační systém s rozvodem chladné a teplé vody do výměníků (parapetních, podstropních) vnitřních jednotek s ventilátory se samostatným přívodem teplé a chladné vody k jednotkám a se společným odvodem Klimatizační systém vysokotlaký - klimatizační systém, kde rychlost vzduchu v potrubí zpravidla překračuje 12 m/s Klimatizační systém vzduchový - klimatizační systém, kde nositelem tepelné energie pro krytí tepelné zátěže daného prostoru je jen vzduch Klimatizační systém vzduchový dvoukanálový - klimatizační systém, v němž se přiváděný vzduch o rozdílných teplotách dopravuje do daného prostoru dvěma vzduchovody a smíšení se děje bezprostředně před jeho vstupem do prostoru v závislosti na tepelné bilanci prostoru Klimatizační systém vzduchový jednokanálový - klimatizační systém, v němž se upravený vzduch dopravuje do klimatizovaného prostoru jedním vzduchovodem Klimatizační systém vzduchový jednokanálový jednozónový - klimatizační systém pro úpravu vzduchu v jednom prostoru tzn. zóně Klimatizační systém vzduchový jednokanálový s konstantním průtokem vzduchu - klimatizační systém kde tepelný výkon se reguluje změnou teploty přiváděného vzduchu Klimatizační systém vzduchový jednokanálový s proměnným průtokem vzduchu - klimatizační systém kde tepelný výkon se reguluje změnou průtoku přiváděného vzduchu Klimatizační systém vzduchový jednokanálový s proměnným průtokem a proměnnou teplotou vzduchu - klimatizační systém kde tepelný výkon se - 7 (39) -

8 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-08, Klimatizace reguluje změnou teploty a intenzita větrání změnou průtoku přiváděného vzduchu Klimatizační systém vzduchový jednokanálový vícezónový - klimatizační systém pro úpravu vzduchu ve více prostorech tzn. zónách - 8 (39) -

9 Název kap. č. 2 2 Klimatizace 2.1 Základní pojmy Klimatizací se pro účely tvorby vnitřního prostředí tj. interního mikroklimatu budov rozumí úprava vzduchu sledující zajištění požadované čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu v místnostech souborem technických prvků vytvářejících klimatizační zařízení. Z fyzikálního hlediska je klimatizační zařízení systémem plnícím čtyři termodynamické funkce úprav vzduchu. Úpravy tvoří chlazení, ohřev, vlhčení a odvlhčování. Klimatizační zařízení zajistí podle svého provedení funkce: výměnu vzduchu v místnosti vzduchem vnějším s odvodem škodlivin, tzn. řízené větrání, filtraci vzduchu, event. jeho další speciální úpravy (ionizaci, sterilizaci, ap.), chlazení nebo vytápění místností, což představuje úpravu teploty vzduchu, zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu v místnosti tzn. úpravu vlhkosti vzduchu. Klimatizační zařízení, které zajistí alespoň chlazení či vlhčení nebo alespoň odvlhčování je označována jako dílčí klimatizace. Soubor technických prvků s výše uvedenými funkcemi tvoří klimatizační systém. Dle technického provedení a typických teplonosných látek, které jsou primární pro tvorbu interního mikroklimatu lze klimatizační systémy dělit na vzduchové, kombinované a chladivové. Podle účelu lze klimatizační zařízení dělit na komfortní a technologické. Komfortní klimatizační zařízení slouží ke tvorbě mikroklimatu pro lidí pobývající v určitém prostoru. Technologická klimatizační zařízení slouží k vytváření prostředí nutného k průběhu technologických procesů. Klimatizace se používá k zajištění vnitřního prostředí (interního mikroklimatu) místností a budov s vyššími požadavky na jeho kvalitu zejména v letním období. Stává se nutností v budovách s velkým podílem zasklených ploch s vysokou tepelnou zátěží, a také v místnostech a budovách s vysokými nároky na pohodu prostředí, kde se stává běžným standardem. Klimatizace je nutná také ve výrobních budovách, pokud to vyžaduje průběh technologických procesů. Příkladem použití klimatizace v občanských budovách jsou divadla, konferenční sály, hotely, obchodní domy, restaurace, správní budovy apod. 2.2 Charakteristika klimatizačních systémů Vzduchové systémy představují klasická technická řešení. Teplonosnou látkou zprostředkující přenos tepla a chladu mezi zdroji a klimatizovanou místnosti k pokrytí tepelné zátěže a ztrát je vzduch vedený vzduchovody. Z důvodu malé tepelné kapacity vzduchu jsou k přenosu tepelné energie nutné větší průtoky. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že k zajištění vnitřního prostředí jsou nutné větší - 9 (39) -

10 Název předmětu Modul # výměny vzduchu v místnostech, s ní spojená vyšší rychlost proudění vzduchu vnitřním prostorem a zejména rozměrná potrubí vedená mezi místem úpravy vzduchu (strojovnou) a klimatizovanou místností. Vzduchové systémy se vyskytují v řadě variant provedení. Převažující jsou systémy s ústřední strojovnou méně časté jsou systémy jednotkové. Užívají se zejména pro velké místností občanských a průmyslových budov. Kombinované systémy klimatizace se vyznačují kombinovaným přenosem chladu a tepla k pokrytí tepelné zátěže a ztrát klimatizovaných místností. Zmíněný přenos u těchto systémů zprostředkuje voda a vzduch. Podstatnou část potřeb tepla a chladu přenáší voda. K větrání prostorů se upravený čerstvý vzduch dopraví potrubní sítí ze strojovny do koncových prvků osazených do jednotlivých klimatizovaných místností budovy. Dle koncových prvků základní provedení tvoří: kombinované indukční kombinované s fancoily chladicí stropy. Chladivové systémy lze charakterizovat specifickým přenosem chladu a tepla k pokrytí tepelné zátěže klimatizovaných místností. Teplonosnou látkou k přenosu tepelné energie mezi zdrojem a klimatizovanou místností k pokrytí tepelné zátěže event. tepelných ztrát tvoří chladivo umožňující přenos tepla pomocí skupenských změn. Systémy pracují běžně v režimu chlazení, některé mohou sloužit vytápění v režimu provozu tepelného čerpadla, event. umožňují čerpání tepla mezi místnostmi s kladným a negativním tepelným potenciálem. 2.3 Vzduchové systémy klimatizace Uvedené systémy se vyznačují tím, že nositelem tepelné energie pro krytí tepelné zátěže i ztrát daného prostoru je jen vzduch. Systém tvoří zařízení pro úpravu vzduchu a distribuční síť. Podle rychlosti proudění vzduchu v potrubí lze systémy dělit na nízkotlaké a vysokotlaké. Bližší dělení je patrné na obr. 1. Vzduchové klimatizační systémy Nízkotlaké ústřední zónové jednotkové speciální Vysokotlaké jednokanálové dvoukanálové Obr. 1 Dělení systémů vzduchových klimatizačních systémů Nízkotlaké ústřední vzduchové systémy Nízkotlaké ústřední vzduchové systémy se vyznačují společnou úpravou vzduchu ve strojovně, ze které se vzduch rozvádí do jednotlivých klimatizovaných místností se stejnou úrovni mikroklimatu. Rychlost proudění vzduchu v potrubí - 10 (39) -

11 Název kap. č. 2 se pohybuje do 10 ms -1. Typickou pro tyto systémy je ústřední strojovna a distribuce vzduchu potrubní sítí s koncovými vyústnými elementy. Obr. 2 Schéma vzduchového systému Úprava vzduchu formující interní mikroklima probíhá v zařízeních úpravy vzduchu (ZUV), tvořených zpravidla sestavnými klimatizačními jednotkami umožňujícími i aktuální zpětné využití tepla. Základní variantou technického řešení nízkotlakého ústředního vzduchového systému je klimatizační systém vzduchový jednokanálový. U tohoto řešení se upravený vzduch dopravuje do klimatizované místnosti jedním vzduchovodem. Systém pracuje obvykle s konstantním průtokem přiváděného vzduchu. Tepelný výkon se reguluje změnou teploty přiváděného vzduchu. Příklad technického řešení systému je na obr. 3. Primárním funkčním zařízením systému je klimatizační jednotka. Schéma běžné sestavné ležaté jednotky uvádí modul BT Je tvořena funkčními elementy v konstrukci umožňující sestavit je ve sledu potřebném dle úprav vzduchu. Dalšími variantami ústředního vzduchového systému jsou systémy s proměnným průtokem vzduchu event. systémy s proměnným průtokem a proměnnou teplotou přívodního vzduchu. Uvedené proměnné průtoky a teploty umožňují pružnou regulaci tepelného výkonu systémů i intenzit výměn vzduchu v klimatizovaných prostorech. Znehodnocený vzduch z místností se u těchto soustav odvádí samostatným vzduchovodem a vyfukuje do exteriéru. Z ekonomických důvodů je zejména v zimě vhodné vestavěným zařízením recyklace využít teplo odváděného vzduchu k ohřevu vnějšího čerstvého vzduchu. Typické aplikace nízkotlakých vzduchových systémů Systémy jsou vhodné a provozují se ve velkých místnostech občanských, průmyslových i zemědělských staveb s větším podílem vnějšího vzduchu. Jsou to zejména: sály konferenční a koncertní, divadla, kina, obchodní domy, restaurace, jídelny, apod., pracovní prostory, laboratoře, atp. výrobní prostory, objekty chovu zvířat, apod. Mikroklima Přiváděný vzduch Odváděný vzduch - 11 (39) -

12 Název předmětu Modul # Půdorys systému Řez t 1, x 1 t p1, x 1 V p, t p1, x 1 M 1 M 1 V p, t p1, x 1 M 1 ZUV V z, t i V e, t e ZUV V p, t p US V c, t i V z, t i US V e, t e V e, t e Legenda M 1 - interní mikroklima indexy veličin US - ústřední strojovna e, i - vnější, vnitřní ZUV - zařízení úpravy vzduchu p - přiváděný V - objemový průtok vzduchu c - cirkulační (oběhový) t, x - teplota, měrná vlhkost vzduchu z - odváděný Obr. 3 Příklad ústředního vzduchového klimatizačního systému Základní komponenty vzduchových systémů uvádí modul BT02-06 a [1] Zónové vzduchové systémy Zónové vzduchové klimatizační systémy patří mezi systémy u nichž je nositelem tepelné energie pro krytí tepelné zátěže i ztrát klimatizovaného místnosti jen vzduch. Systémy se vyznačují úpravou vzduchu v ústřední strojovně, ze které se vzduch rozvádí do jednotlivých klimatizovaných místností, či jejich skupin tzv. zón se stejnou úrovni mikroklimatu. Typická varianta provedení vychází ze vzduchového ústředního systému. Základní úprava (ZU) příváděného vzduchu proběhne v jedné zpravidla sestavné jednotce a úpravu vzduchu do stavu nutného pro formování mikroklimatu jednotlivých zón zajistí doplňkové zařízení (ZoU). Znehodnocený vzduch se z jednotlivých zón odvádí samostatným potrubím a před jeho výfukem do atmosféry je vhodné zařízením recyklace využít jeho tepelné energie v zimě k ohřevu vnějšího čerstvého vzduchu. Základní varianta řešení je na obr. 4. Půdorys tp2,x2 tp1,x1 M 2 M 1 Vz, ti Ve, te US Řez ZU ZoU M 1 M 2 Vc, ti Vp, tp1, x1 Vp, tp2, x2 Vz, ti Legenda M 1, M 2 - interní mikroklima US - ústřední strojovna ZU - zařízení základní úpravy vzduchu ZoU - zařízení zónové úpravy vzduchu V - objemový průtok vzduchu t, x - teplota, měrná vlhkost vzduchu indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přiváděný c - cirkulační (oběhový) z - odváděný ZoU ZU Ve,te Obr. 4 Schéma zónového klimatizačního systému Použití zónových systému - 12 (39) -

13 Název kap. č. 2 Systémy jsou vhodné pro rozlehlé budovy a provozy průmyslových objektů např. obchodní centra, výstavní pavilóny, operační komplexy, výrobní haly ap. s různými požadavky na úroveň vnitřního prostředí jednotlivých zón Decentrální vzduchové systémy Decentrální vzduchové klimatizační systémy se vyznačují úpravou vzduchu probíhající přímo v klimatizovaném prostoru. Typickým prvkem těchto systémů jsou klimatizační jednotky s přímým nebo nepřímým chlazením, ohřevem event. s vlhčením výstupního přiváděného vzduchu k formováni mikroklimatu. Jednotky se instalují přímo do klimatizovaných prostorů a nevyžadují tudíž strojovnu vzduchotechniky ani potrubní síť. Jednotky jsou vybaveny samostatným vestaveným chladicím agregátem. Podle způsobu odvodu tepla z kondenzátoru chladicího agregátu jsou k dispozici dvě varianty provedení klimatizačních jednotek: 1. varianta představuje tzv. přímé chlazení kondenzátoru, kdy kondenzátor chladicího zařízení je osazen ve vnějším prostředí a je tudíž chlazen přímo vnějším vzduchem. 2. varianta tvoří sestavu tzv. nepřímé chlazení kondenzátoru, kdy se teplo kondenzátoru chladicího zařízení odvádí pomocí teplonosné látky, zpravidla vody. Ta se pak chladí v chladicí věží nebo v tzv. suchém chladiči vody. Běžná provedení těchto klimatizačních jednotek tvoří fancoily, klimatizační skříně, okenní či stěnové klimatizátory. Přehled vybraných jednotek je v [1] a modulu BT Fancoil je koncový prvek vzduchotechniky vybavený ventilátorem a výměníky. Pro účely klimatizace pak chladičem a ohřívačem vzduchu. Umožňuje provoz v režimu cirkulačním nebo kombinovaném se saním vnějšího vzduchu. Schéma provedení je v BT02-06 a [1]. Fancoily nachází široké uplatnění u kombinovaných systémů klimatizace. Blíže BT02-06 a [1] V e, t e 4 V p, t p E H C O F V o, t i K Legenda O - ohřívač vzduchu C - chladič vzduchu F - filtr vzduchu E - ventilátor K - chladicí agregát H - vlhčení vzduchu indexy p, i přívodní, vnitřní e, o externí, oběhový V - průtok vzduchu t - teplota vzduchu 1 - topná voda 2 - chladicí voda 3 - voda pro vlhčení 4 - voda pro chlazení kondenzátoru Obr. 5 Schéma skříňové klimatizační jednotky Klimatizační skříně jsou kompaktní zařízení umožňující filtraci, ohřev, chlazení, vlhčení a distribuci vzduchu. Skříně jsou běžně v provedení s nepřímým chlazením, tedy s vodou chlazeným kondenzátorem. Vodu lze po ochlazení v chladicí věži v režimu cirkulačního provozu využívat ke kontinuálnímu chlazení kondenzátoru. Schéma klimatizační skříně s vlastním chladicím zařízením - 13 (39) -

14 Název předmětu Modul # a vodou chlazeným kondenzátorem je na obr. 5. Příklad možného osazení skříně s idealizovaným zapojením na chladič vody event. chladicí věž je na obr. 6. Situování chladičů vody závisí na místních podmínkách. Chladicí výkon klimatizačních skříní se obvykle pohybuje v mezích 5 až 30 kw. Dnes se tyto jednotky používají zejména pro přesnou klimatizaci. Klimatizační jednotka okenní a stěnová jsou kompaktní zařízení v provedení vhodném k osazení do okna či vnější stěny klimatizovaného prostoru umožňující filtraci a chlazení vzduchu. Jednotky mají vlastní chladicí zařízení s přímým chlazením v provedení s kondenzátorem pro vnější prostředí umožňujícím jeho chlazení vzduchem. Výparník uložený ve vnitřním prostoru funguje jako chladič vzduchu. Chladicí výkony jsou v obvykle mezících 2 až 6 kw. Čerstvý vnější vzduch do klimatizované místnosti musí zajistit systém nuceného větrání. Některá provedení těchto jednotek umožňují nasávat i jistou část vnějšího vzduchu, který slouží účelům minimální výměny vzduchu. Funkční schéma klimatizační okenní jednotky je na obr. 7. Exteriér V o, t o Mikroklima t i, ϕ i V p, t p V c, t i V e, t e Legenda 1 - Skříňová jednotka V - objemový průtok vzduchu 2 - Odvod vzduchu t - teplota vzduchu 3 - Chladič vody ϕ - vlhkost vzduchu indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přívodní c - cirkulační o - odváděný Obr. 6 Schéma osazení a zapojení skříňové klimatizační jednotky Exteriér Interiér Ochlazený vzduchu V p, t p Legenda V eo, t eo V ep, t ep Kondenzátor Okno Výparník Vstupní teplý vzduch V p, t i K - kondenzátor E - výparník V - objemový průtok vzduchu t - teplota vzduchu indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p, o přívodní, odváděný Obr. 7 Principiální schéma okenní klimatizační jednotky - 14 (39) -

15 Název kap. č Speciální vzduchové systémy Tyto systémy slouží tvorbě interního mikroklimatu v prostorách z přesnými požadavky na stav vnitřního prostředí a malými tolerancemi jejich kolísání, zpravidla teplotami. Systémy mají charakter ústředních vzduchových systémů. Vzduch pro zajištění interního mikroklimatu se upravuje v ústřední strojovně. Ideové řešení systému je v [1] Vysokotlaké vzduchové systémy Vysokotlaké vzduchové systémy klimatizace se vyznačují tím, že nositelem tepla i chladu k pokrytí tepelné zátěže i ztrát je vzduch. Rychlost vzduchu proudícího vzduchovody mezi místem úpravy (strojovnou) a klimatizovanou místností překračuje v hlavních úsecích rozvodu 12 ms -1. Vyšší rychlost umožňuje zmenšit průřezy vzduchovodů a minimalizovat prostorové nároky vzduchotechniky. Nevýhodou systémů je však vyšší hlučnost a vyšší provozní náklady. Úprava vzduchu formující interní mikroklima probíhá v zařízeních úpravy vzduchu (ZUV), tvořených zpravidla sestavnými klimatizačními jednotkami umožňujícími i aktuální zpětné využití tepla. Distribuční systém tvoří část vysokotlaká a nízkotlaká. Před vstupem do klimatizované místnosti se tlak vzduchu redukuje jednotkami, napojenými na zmíněné tlakové části potrubí. Jednotky spolu se snížením rychlosti také tlumí hluk. Vysokotlaké systémy se dělí na jednokanálové a dvoukanálové Jednokanálové vysokotlaké vzduchové systémy Uvedené systémy jsou základní variantou vycházející z nízkotlakého ústředního vzduchového systému, který je pro účely redukce tlaku doplněn redukční skříni. Vzduch upravený ve strojovně se vysokotlakou částí potrubí dopravuje ke klimatizované místnosti, před níž je uložena redukční skříň. V základní variantě pracují skříně s konstantním průtokem vzduchu do klimatizovaného prostoru. Z důvodů proměnných tepelných zátěží i ztrát jednotlivých místností jsou vhodnějším řešením skříně s proměnným průtokem vzduchu regulujícími průtok vzduch v závislosti na okamžitých podmínkách a stavu mikroklimatu. Schéma skladby základní varianty jednokanálového vysokotlaké systémy je na obr. 8. Systém je vhodný pro použití v budovách z většími místnostmi se stejnými požadavky na interní mikroklima, např. obchodních domy. Uvedený systém se dnes nahrazuje vhodnějšími systémy (39) -

16 Název předmětu Modul # Řez budovou Vysokotlaký rozvod Nízkotlaký rozvod Legenda RS M 1 M 1 M 1 V p, t p, x p V p, t p, x p V p, t p, x p M - interní mikroklima US - ústřední strojovna ZU - zařízení úpravy vzduchu RS - redukční skříň V - objemový průtok vzduchu t, x - teplota, měrná vlhkost vzduchu indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přívodní vzduch c - cirkulační (oběhový) o - odváděný Vo, t i US ZU V e, t e V c, t i Obr. 8 Schéma jednokanálového vysokotlakého vzduchového systému Dvoukanálové vysokotlaké vzduchové systémy Řez budovou Vysokotlaký rozvod V o, t i RSS US Nízkotlaký rozvod M 1 V p1, t p1, x p1 M 2 V p2, t p2, x p2 M 3 V p3, t p3, x p3 ZoU ZU V e, t e Legenda M 1, M 2, M 3 - interní mikroklima US - ústřední strojovna ZU - zařízení základní úpravy vzduchu ZoU - zařízení zónové úpravy vzduchu RSS - redukční skříň směšovací V - objemový průtok vzduchu t, x - teplota, měrná vlhkost vzduchu indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přívodní vzduch c - cirkulační (oběhový) o - odváděný V c, t i Obr. 9 Schéma dvoukanálového vysokotlakého vzduchového systému 2.4 Kombinované klimatizační systémy Kombinované klimatizační systémy se vyznačují tím, že nositelem tepla a chladu pro tvorbu interního mikroklimatu a pokrytí tepelné zátěže i ztrát místností je voda, která se rozvádí z místa své úpravy do jednotlivých klimatizovaných místností budovy potrubní sítí. K předání tepla jsou v klimatizovaných místnostech osazeny koncové prvky s teplosměnnou plochou sdílející teplo: - 16 (39) -

17 Název kap. č. 2 konvekcí pomocí indukčních jednotek, konvekcí pomocí ventilátorových jednotek tzv. fancoilů, sáláním velkoplošnou plochou tzv. chladicím stropem. Systémy s indukčními jednotkami i fancoily jsou v podstatě analogické, liší se pouze koncovými prvky. Zmíněné systémy lze klasifikovat dle způsobu rozvodu vody na dvoutrubkové, třítrubkové a čtyřtrubkové s horizontálním a vertikálním provedení. K výměně vzduchu se přivádí do každé z klimatizovaných místností hygienicky nutná dávka čerstvého vzduchu systémem vzduchotechniky, v případě rozměrných prostorů i s odvodem vzduchu. Základní částí obou systémů tvoří níže uvedené komponenty: Zdroj chladu, kterým jsou chladicí jednotky (chillery) k přípravě chladicí vody. Zdroj tepla tvořený kotelnou či předávací stanicí k přípravě topné vody. Koncové prvky, kterými jsou dle systému fancoily nebo indukční jednotky tvořící vnitřní jednotky k předávání tepla v běžném provedení parapetním, podstropním, nástěnném, ap. Zařízení k úpravě a dopravě čerstvého vzduchu do klimatizovaných místností tvořené zpravidla samostatným nízkotlakým klimatizačním ústředním systémem s distribuční sítí. Úprava venkovního vzduchu spočívá v jeho filtraci, ohřevu event. chlazení či vlhčení pomocí sestavné klimatizační jednotky. Zařízení k odvodu znehodnoceného vzduchu z místností tvořené ústředním nízkotlakým systémem. Rozvodný systém chladicí a topné vody s potřebnými funkčními elementy. Rozvodné systémy vody se aplikují ve variantách: Dvoutrubkové, třítrubkové a čtyřtrubkové. Horizontální a vertikální Kombinované klimatizační systémy s fancoily Vodní systémy lze dle rozvodu vody a provedení fancoilů dělit do čtyř skupin. 1. Klimatizační systém vodní dvoutrubkový nepřepínací s fancoily. Systém tvoří tzv. nepřepínací rozvod vody do výměníku vnitřních jednotek. Znamená to, že do výměníku vnitřních jednotek se přivádí dvěma trubkami (přívodní a zpětnou) jen chladicí. Klimatizační systém vodní dvoutrubkový přepínací s fancoily. Systém tvoří tzv. přepínací rozvod vody do výměníku vnitřních jednotek. V této variantě se dvěma trubkami (přívodní a zpětnou) přivede do výměníku jednotky dle aktuální potřeby chladicí či topná voda (39) -

18 Název předmětu Modul # Klimatizační systém vodní třítrubkový s fancoily lze charakterizovat rozvodem vody do výměníku vnitřních jednotek se samostatným přívodem teplé a chladné vody a jejich společným odvodem. Fancoil Mikroklima Upravený vzduch Odváděný vzduch Sekundární - oběhový vzduch Obr. 10 Schéma systému s fancoily Voda Primární venkovní vzduch V této variantě se třemi trubkami, tzn. přívodní s chladicí a teplou vodou a společnou třetí trubkou pro zpětnou vodu přivádí do výměníku jednotky chladicí či topná voda. Schéma zmíněných systémů s fancoily je na obr. 11. Hodnocení a použití Vodní systémy s fancoily mají oproti jiným systémům jisté výhody. Zásadní výhoda vyplývá ze způsobu přenosu tepelné energie vodou, která svými vlastnostmi umožní minimalizovat průtok vzduchu. Voda je jako látka přenosu tepla ekologicky nezávadná a daleko lépe než vzduch se reguluje její teplota i průtok. Klimatizační systém vodní čtyřtrubkový s fancoily se vyznačuje samostatnými (dvoutrubkovými) rozvody chladicí a topné vody přivedené do výměníků, kterými jsou chladič a ohřívač vnitřních jednotek. Průtok vzduchu se oproti vzduchovým systémům snižuje průměrně na 20 % a závislí jen na počtu osob v klimatizované místností. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že profily vzduchovodů jsou podstatně menší a s menším průtokem vzduchu klesají i náklady na provoz vzduchotechnického zařízení. Vodní systémy s fancoily umožňují individuální regulaci tepelných výkonů a tudíž i stavu interního mikroklimatu klimatizovaných místností. Vodní systémy s fancoily lze použít k zajištění interního mikroklimatu zejména v občanských budovách. Typickými pro aplikaci banky, správní budovy, obchody, hotely, výškové budovy, restaurace, ap (39) -

19 Název kap. č. 2 Řez budovou V o, t i 1 M 1 2 trubkový Zákryt V p, t p Legenda M 1,M 2,M 3 interní mikroklima V - objemový průtok vzduchu t - teplota vzduchu 1 - Ohřívač 2 - Chladič 3 - Ventilátor indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přívodní vzduch o odváděný c - cirkulační 1 M 2 M 3 3 trubkový 4 trubkový 3 2 V p, t p 1 Čerstvý vzduch Strojovna VZT Zdroj tepla a chladu 2 3 V e, t e V pr, t pr V c, t i Fancoil V e, t pr Obr. 11 Schéma vodního klimatizačního systému s fancoily Kombinované klimatizační systémy indukční Kombinované klimatizační systémy indukční se vyznačují tím, že nositeli tepelné energie ke tvorbě vnitřního prostředí budov je voda a vzduch. Voda umožní z důvodu svých přenosových vlastností minimalizaci hmotnostních toků látek nutných k přenosu tepla a tudíž i profily potrubní sítě. Vnitřní prostředí se bezprostředně formují tzv. indukční jednotky. Jednotky jsou osazeny v klimatizovaných místnostech, napojeny na rozvod vody a rozvod tzv. primárního vzduchu. Jednotky svým provedením umožňují přisávání sekundární vzduch, kterým je oběhový vnitřní vzduch. Primární vzduch zajišťuje větrání místností a jeho průtok je dán minimální dávkou vnějšího vzduchu pro klimatizovanou místnost. Kombinované indukční lze obdobně jako v případě systémů s fancioly dle rozvodu vody dělit do čtyř skupin. Kritériem dělení je rozvodná potrubní síť vody. Společným rysem všech variant indukčních systémů je rozvodná síť k přívodu primárního vzduchu do každé z indukčních jednotek (39) -

20 Název předmětu Modul # Mikroklima Odváděný vzduch Upravený vzduch Indukční jednotka Sekundární - oběhový vzduch Voda Primární - venkovní vzduch Obr. 11 Schéma klimatizačního indukčního systému Základní varianty a charakteristika indukčních systémů 1. Klimatizační systém vodní dvoutrubkový nepřepínací tvoří tzv. nepřepínací rozvod vody do indukčních jednotek. Znamená to, že do výměníku indukčních jednotek se přivádí dvěma trubkami (přívodní a zpětnou), jen chladicí voda k ochlazení sekundárního vzduchu. Tepelné ztráty místnosti v zimě pokrývá primární vzduch. 2. Klimatizační systém vodní dvoutrubkový přepínací tvoří tzv. přepínací rozvod vody do indukčních jednotek. V této variantě se dvěma trubkami (přívodní a zpětnou) přivede do výměníků jednotek dle potřeby chladicí či topná voda k tepelné úpravě sekundárního vzduchu. 3. Klimatizační systém vodní třítrubkový lze charakterizovat rozvodem vody do indukčních jednotek se samostatným přívodem teplé a chladicí vody a jejich společným odvodem. V této variantě se třemi trubkami tzn. přívodní s chladicí a teplou vodou a společnou třetí trubkou pro zpětnou vodu dopraví do výměníků jednotek dle potřeby chladicí či topná voda 4. Klimatizační systém vodní čtyřtrubkový se vyznačuje samostatnými (dvoutrubkovými) rozvody chladicí a topné vody přiváděné do výměníků, kterými jsou chladič a ohřívač indukčních jednotek. Je to systém umožňující individuální regulaci stavu interního mikroklimatu. Další komponenty systému tvoří Rozvodná soustava vody horizontální či vertikální tvořená zpravidla ocelovým potrubí, armaturami a čerpadlem. Rozvodný systém vzduchu, jenž dopravuje primární vzduch vyšší rychlostí (10 až 20 ms -1 ) kruhovým potrubím. Systémy mohou být v provedení horizontálním či vertikálním. Strojovna vzduchotechniky je zpravidla ústřední a zajišťuje úpravu primárního vzduchu. Odvod vzduchu z klimatizovaných místností se zajistí potrubním systémem nízkotlakým, jehož ventilátor lze situovat na střechách budov (39) -

21 Název kap. č. 2 Řez budovou V o, t i 1 M 1 2 trubkový Zákryt V p, t p Legenda M 1,M 2,M 3 interní mikroklima V - objemový průtok vzduchu t - teplota vzduchu 1 - Ohřívač 2 Chladič 3 Klapky indexy veličin e, i - vnější, vnitřní p - přívodní vzduch o odváděný M 2 M 3 V p, t p 1 3 trubkový 4 trubkový 2 V pr, t pr 3 Čerstvý vzduch 2 Strojovna VZT Zdroj tepla a chladu V e, t e V pr, t pr V s, t i 1 Indukční jednotka Obr. 12 Schéma kombinovaného klimatizačního indukčního systému Indukční jednotka tvoří koncový prvek uvedených systémů. Svým provedením umožňuje napojení na primární vzduch, přisávání sekundárního vzduchu (oběhový vzduch z místnosti), jeho tepelnou úpravu a výdech směsi vzduchu do klimatizované místností blíže modul BT02-06 a [1]. Schéma kombinovaného indukčního systému je na obr. 12. V případě větších objemových průtoků vnějšího vzduchu je výhodné využívat teplo odváděného vzduchu zařízením zpětného využití. Použití kombinovaných indukčních klimatizačních systémů Systémy se používaly a lze je používat pro klimatizaci výškových budov, kancelářských budov, hotelů s atp. individuálními požadavky na interní mikroklima místností. Dnes však jsou upřednostňovány kombinované systémy s fancoily. 2.5 Kombinovaný klimatizační systémy chladicí strop Tento systém lze charakterizovat jako zařízení tvořené částí chladicí a vzduchotechnickou. Chladicí systém pokrývá tepelnou zátěž zcela či částečně, v zimním období ji lze využít k pokrytí tepelných ztrát (vytápění). Chladicí část tvoří plochý trubkový výměník tepla zavěšený zpravidla pod stropem klimatizované místnosti. Výměníkem protéká chladná voda, odnímá teplo a pokrývá tak část event. celou tepelnou zátěž prostoru. Teplota povrchu chladicího stropu se obvykle pohybuje okolo 19 až 20 o C dle teploty chladicí vody a požadované úrovně mikroklimatu. Modifikací chladicí stropu je chladicí podlaha. Vzduchotechnický systém zajistí výměnu vzduchu a jeho vlhčení, pokrytí tepelných ztrát či částečné tepelné zátěže klimatizovaných místností. Pokud celou tepelnou zátěž pokrývá chladicí strop, pak se do jednotlivých klimatizo (39) -

22 Název předmětu Modul # vaných místností přivádí vlhkostně upravený vzduch s teplotou vzduchu v místnosti a průtokem vyplývajícím z hygienicky nutné dávky k výměně vzduchu za čerstvý Základní částí systému Chladicí strop je tvořen stropním nebo podstropním plošným výměníkem, či chladicími elementy. Části stropu tvoří nosná konstrukce, rozvodný systém trubek chladicího výměníku, soustava lišt, krycích panelů event. lamel. Součástí chladicích stropu mohou být i svítidla event. distribuční prvky k přívodu čerstvého vzduchu. Nezbytné prvky dále tvoří: Zdroj chladu, kterým jsou chladicí jednotky (chillery) k výrobě chladicí vody. Zařízení k úpravě a dopravě přívodního vzduchu do klimatizovaných místností tvořený obvykle nízkotlakým klimatizačním ústředním systém s distribuční sítí. Přívodní vzduch slouží k event. eliminaci části tepelné zátěže, ale zejména však musí pokrýt dávku čerstvého venkovního vzduch pro každou z klimatizovaných místností. Úprava přívodního vzduchu spočívající ve filtraci, ohřevu event. chlazení či vlhčení zajistí sestavná klimatizační jednotka. Zařízení k odvodu znehodnoceného vzduchu z místnosti, jenž je součástí ústředního systému přívodního vzduchu. Rozvodná síť chladicí vody s potřebnými funkčními elementy. Poznámka Některé varianty provedení chladicího stropu umožňují jeho využití i v zimním období k vytápění. V tomto případě je nutný zdroj tepla tvořený kotelnou či předávací stanicí k přípravě topné vody Hodnocení a použití Chladicí strop poskytuje oproti jiným systémům řadu výhod. Zásadní výhoda spočívá v zajištění stavu prostředí bez proudění vzduchu vyvolávající průvan pociťovaný uživateli zejména u vzduchových systémů. Teplo se v případě chladicích stropů sdílí v rozhodující míře sáláním mezi povrchy s různou teplotou a jeho přenos není vázán na proudění vzduchu. Objemový průtok vzduchu se oproti vzduchovým systémům snižuje průměrně na 20 % a je závislý na počtu osob v klimatizované místností. Z uvedeného vyplývá, že profily vzduchovodů jsou podstatně menší a s menším průtokem vzduchu klesají i náklady na provoz vzduchotechnického zařízení. Chladicí strop vyžaduje minimální nároky na prostor pro instalaci. Údržba při provozu je minimální. Chladicí výkon se pohybuje dle provedení a teplot v mezích 20 až 50 Wm -2. Chladicí stropy lze použít k zajištění interního mikroklimatu zejména v občanských budovách. Typickými budou banky, kanceláře, obchody, restaurace, ap (39) -

23 Název kap. č. 2 Ideové schéma základní varianty klimatizačního systému chladicí strop je na obr. 13. Výměník-chladič Čerstvý vzduch Voda V p Q r Odváděný vzduch Mikroklima Obr. 13 Schéma chladicího stropu 2.6 Chladivové systémy klimatizace Chladivové systémy představují moderní pojetí klimatizace, jsou komfortní pro uživatele a přitom prostorově nenáročné. To jsou dva stěžejní důvody, proč se stávají stále oblíbenějšími a rozšířenějšími. Tato kapitola je zaměřena na: princip funkce rozdělení základních systémů chladivové klimatizace popis jednotlivých prvků chladivové klimatizace základní přístupy k návrhu systému Základní princip funkce Chladivové systémy pracují se základní variantou kompresorového chladícího okruhu. Ačkoliv se jedná o nejjednodušší provedení chladícího oběhu, rozvoj těchto systémů byl podmíněn zavedením moderních zejména spirálových kompresorů a kvalitních chladících látek (chladiva). Dnes mohou chladivové systémy poskytnout stejný komfort a technické možnosti jako systémy vodní (39) -

24 Název předmětu Modul # expanzní ventil Rozdělení chladícího okruhu u split-systémů: výparník vnitřní jednotka venkovní jednotka chladivové potrubí - pára chladivové potrubí - kapalina kompresor kondenzátor sběrač chladiva Obr. 14 Schéma chladicího okruhu a jeho rozdělení u split-systémů Chladivové systémy se vyznačují dvou nebo třítrubkovým rozvodem chladiva a přenosem tepla pomocí skupenských změn. V základním chladicím režimu provozu probíhá vypařování chladiva ve vnitřní jednotce (odnímá se teplo klimatizované místnosti) a kondenzace chladiva ve vnější kondenzátorové jednotce (kondenzační teplo se předává externímu vzduchu). Základní varianta provedení systému umožní pouze chlazení, dokonalejší varianty chladivových systémů lze provozovat i v režimu vytápění místností. V tomto případě probíhají tepelné děje spojené s přenosem tepla opačně (tepelné čerpadlo). Kompresor zajišťuje nejen stlačování chladiva, ale také jeho dopravu k výparníkům ve vnitřních jednotkách. Část z práce kompresoru se tedy spotřebuje na krytí tlakových ztrát chladiva v potrubí a s délkou potrubí chladící výkon systému klesá. U každé venkovní jednotky je tak dána maximální vodorovná a svislá vzdálenost potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, tato odpovídá zpravidla 15% poklesu nominálního výkonu zařízení Charakteristiky chladivové klimatizace Chladivové systémy představují moderní variantu klimatizace administrativních budov, hotelů i bytového prostředí. Vyrábí se ve variantách od jednoduchého systému pro jednu klimatizovanou místnost po rozsáhlé soustavy stovek místností. Tato variabilita je velkou předností chladivových systémů. Mají hospodárný provoz a zpravidla umožňují v létě chlazení a v zimě vytápění, u technicky nejdkonalejších systémů je možné provozovat režim chlazení a vytápění současně (39) -

25 Název kap. č. 2 Chladivové systémy se vyznačují tím, že teplonosnou látkou k přenosu tepelné energie mezi zdrojem a klimatizovanou místností k pokrytí tepelné zátěže event. tepelných ztrát je chladivo. Chladivové systémy se vyznačují chladicím zařízením děleným a tvoří tzv. split systém s jednou vnější a vnitřní jednotkou nebo s více vnitřními jednotkami. Vnější a vnitřní jednotky jsou vzájemně spojeny potrubím k cirkulaci chladiva. Chladivové potrubí velmi subtilní a tím prostorově nenáročné. Součástí vnitřní ventilátorové jednotky je výparník ve funkci chladiče vzduchu. Vnější jednotka je zpravidla umístěna ve venkovním prostoru obsahuje kompresor a vzduchem chlazený kondenzátor. Obr. 15 Chladivová potrubní klimatizační jednotka zabudovaná do podhledu obytné místnosti. Tyto systémy nezajišťují větrání, vnitřní jednotky pracují pouze s oběhovým (cirkulačním) vzduchem. Ve speciálních případech umožňují některé vnitřní jednotky připojení potrubí s přívodem venkovního (upraveného nebo neupraveného) vzduchu. Chladiva jsou regulovanou látkou, podléhají kontrole, neboť ve větší či menší míře poškozují ozónovou vrstvu Země a přispívají ke skleníkovému efektu. Podle aktuálních předpisů musí být každé zařízení s náplní chladiva větší jak 3kg každý rok kontrolováno pověřeným revizním technikem z hlediska úniku chladiva. Díky tomu, že do chladícího oběhu nejsou vloženy žádné další okruhy jako např. u vodnícho chlazení, dosahují chladivové systémy vysokého chladícího faktoru a mají úspornější provoz. Ve srovnání s vodními systémy odpadají rozměrné a těžké akumulační nádoby, hydraulické vyvážení rozvodů chladné vody apod Základní druhy chladivových systémů Chladivové systémy lze rozdělit do těchto základních skupin: - 25 (39) -

26 Název předmětu Modul # Split systém skládající se z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky. Výkon kompresoru se reguluje 0/100% - zapnuto/vypnuto, nebo plynule, tato technologie se nazývá invertorová. Multisplit systém skládající se z několika (zpravidla od 2 do 4) vnitřních jednotek a jedné jednotky venkovní. Vnitřní jednotky pracují ve stejném režimu, každá vnitřní jednotka je ovládána samostatně. Výkon kompresoru se reguluje 0/100% - zapnuto/vypnuto. Multisplit s proměnným průtokem chladiva (obchodní označení VRV, VRF, MRV) systém skládající se z několika (podle velikosti od 2 až do 40) vnitřních jednotek a jedné jednotky venkovní. Výkon kompresoru je plynule řízen frekvenčním měničem (inverter). Multisplit s proměnným průtokem chladiva s přečerpáním tepla (VRV, VRF), někdy také označované se zpětným získáváním tepla. Jedná se o předchozí variantu, která je doplněna o prvky umožňující distribuci tepelné energie mezi jednotlivými vnitřními jednotkami. Tím mohou některé vnitřní jednotky být v režimu vytápění a jiné současně v režimu chlazení. Z tohoto výčtu je zřejmé, že chladivové systémy jsou vhodné jak pro klimatizaci jediné místnosti, tak ve vhodné konfiguraci pro klimatizaci rozsáhlé budovy s několika sty místností. Systém umožňuje individuální regulaci teploty v každé klimatizované místnosti. Chladivové systémy se stále technicky zdokonalují, proto členění na jednotlivé typy již není výstižné, systémy se v některých parametrech překrývají. (mono) split multisplit (na obr. trisplit) multisplit s proměnným průtokem chladiva Obr. 16 Schéma základních typů chladivových systémů Vnitřní jednotky multisplit s proměnným průtokem chladiva a přečerpáním tepla V klimatizovaných místnostech jsou situovány vnitřní ventilátorové jednotky, které obsahují jeden výměník (základní je funkce je výparník, také kondenzátor), ventilátor a také vzduchový filtr. Výparníkové jednotky obsahují zpravidla - 26 (39) -

27 Název kap. č. 2 také expanzní ventil. Jednotky mohou pracovat pouze s oběhovým vzduchem, nebo lze do nich zaústit přívod venkovního vzduchu. Podle konkrétního zařízení musí být venkovní vzduch již předupraven (filtrovaný a v zimě předehřátý), nebo ho lze nasávat přímo z venkovního prostředí. V současné době je některých provedení vnitřních jednotek dbáno na filtraci vzduchu, instalované filtry odstraňují ze vzduchu zápachy, tabákový kouř, pyl apod. Do jednotky může být vestavěn také ionizátor vzduchu. Chladící výkony vnitřních jednotek se pohybují od 2 do 12 kw, výjimečně do 20 kw. Vnitřní jednotky se vyrábí v mnoha provedeních. Nejběžnější typy z hlediska umístění a proudění vzduchu jsou: nástěnná jednotka k montáži na zeď s nastavitelným výfukem šikmo před sebe až vodorovně, podstropní, určená k montáži vodorovně pod strop, s vodorovným výfukem vzduchu, parapetní, k postavení pod parapet (podobně jako otopné těleso) s výfukem nahoru, kazetová k zabudování do podhledu nebo s opláštěním s výfuky po jedné, dvou nebo čtyřech stranách kazety pod nastavitelným úhlem pod strop, potrubní, která je určena k zabudování do vzduchotechnického potrubí a proudění vzduchu v interiéru je určeno volbou a umístěním koncových elementů tohoto vzduchotechnického rozvodu. Tento typ je právě díky možnosti výběru distribučních prvků oblíben pro klimatizaci náročných interiérů. Většina jednotek má částečně nastavitelný směr výfuku vzduchu pomocí pohyblivých lamel (ovládaných servomotorem), jejichž polohu lze uživatelsky nastavovat. Správné umístění vnitřní jednotky je vedle jejího odpovídajícího výkonu klíčovým parametrem funkce klimatizačního systému a spokojenosti uživatele. Nevhodné umístění klimatizační jednotky v interiéru způsobuje nerovnoměrné rozložení teploty v prostoru a riziko průvanu, což může celý systém z uživatelského hlediska znehodnotit. Důležitým parametrem vnitřních jednotek je také jejich hlučnost (39) -

28 Název předmětu Modul # Základní druhy vnitřních jednotek Jednosměrná kazetová jednotka do podhledu Čtyřsměrná kazetová jednotka do podhledu Dvousměrná kazetová jednotka do podhledu Podstropní jednotka Parapetní jednotka zabudovaná Parapetní jednotka s opláštěním Obr. 17 Základní druhy vnitřních jednotek chladivové klimatizace Odvod kondenzátu Na výparníku kondenzuje vodní pára z proudícího ochlazovaného vzduchu, systém tedy vzduch nejen chladí, ale také odvlhčuje. Vznikající kondenzát je nutno odvést do kanalizace, od které však kondenzátní potrubí musí být odděleno zápachovou uzávěrou, jejíž funkce musí být zajištěna i při vyschnutí. Za Obr. 18 Možnosti umístění čerpadla kondenzátu v nástěnné jednotce - 28 (39) -

29 Název kap. č. 2 běžných podmínek při teplotě interiéru 26 C a relativní vlhkosti vzduchu kolem 40% vzniká v závislosti na chladícím výkonu 1-5 litrů kondenzátu za hodinu. Jednotky určené do podhledu (kazetové provedení) bývají vybaveny čerpadlem kondenzátu, které zajistí automatické přečerpání kondenzátu o mm nad podhled, odkud pak může být odváděn gravitačně. Vestavba čerpadel kondenzátu do nástěnných jednotek je poměrně komplikovaná. Jejich hlučnost navíc často převyšuje hlučnost samotné klimatizační jednotky Venkovní jednotky Zbývající prvky chladícího okruhu, tedy kondenzátor spolu s kompresorem jsou umístěny ve společné tzv. venkovní kondenzační jednotce. Většina kondenzačních jednotek je vzduchem chlazených, výjimečně jsou upraveny pro chlazení vodou. Proudění vzduchu přes kondenzátor pak zajišťuje ventilátor. Umístí se ve venkovním prostoru na vhodném místě budovy např. na venkovní stěně, na střeše, na upraveném terénu, apod. Kompresor je vždy zdrojem hluku, proto je třeba venkovní jednotky umísťovat uvážlivě, aby nedocházelo k překročení hlukového limitu, v případě potřeby je možno použít akustické zástěny. Výhodou větších VRV systémů je možnost určitého předimenzování kondenzační jednotky, tj. součet výkonů vnitřních jednotek může dosáhnout až 130% jejího nominálního výkon. Digitální regulace umožňuje invertorovým technologiím uzpůsobení výkonu kompresoru aktuálním požadavkům vnitřních jednotek. Tímto lze dosáhnout energetických úspor jak při provozu systému, tak při dimenzování jištěného elektrického příkonu pozvolným nabíháním kompresoru venkovní jednotky (softstart frekvenčním měničem). Pouze softwarovou nástavbou lze ukládat historii požadavků jednotek a tím poměrné spotřeby energie jednotlivými jednotkami. Takto lze i u chladivových systémů rozúčtovat přesně náklady na spotřebovanou energii. Venkovní jednotka s kompresorem a kondenzátorem tvaru V Obr. 19 Součásti chladivových systémů Rozdělovač chladiva pro soustavy s přečerpáním tepla Spirálový kompresor - 29 (39) -

30 Název předmětu Modul # VRV systémy umožňující přečerpávání tepla a individuální teplotní režim jednotlivých místností se vyrábí ve dvoutrubkovém a třítrubkovém provedení. Ve doutrubkovém provedení je prvek, který umožňuje přísun kapalného chladiva nebo páry podle okamžité potřeby vnitřní jednotky je tzv. rozdělovač chladiva, jeho příklad je na obr. 19. Kompresor produkuje směs kapaliny a páry, tato směs se podle skupenství rozdělí v rozdělovači chladiva, odkud již k vnitřním jednotkám vede dvoutrubkový rozvod, ve kterém se přivádí chladivo jako kapalina nebo pára podle režimu vnitřní jednotky chlazení ohřev. Obr. 20 Příklady osazení prvků chladivových systémů - 30 (39) -

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky Obsah Předmluva Přehled vybraných použitých značek Přehled vybraných použitých indexů Úvod do problematiky Primární' veličiny ve VZT Vzduch ve vzduchotechnických systémech a jeho provozní stavy Základní

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 11 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Proudění vzduchu, nucené větrání

Proudění vzduchu, nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát Tepelná ztráta obálkovou metodou Proudění vzduchu 2 3 Otopné soustavy

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky Základní tvarové řešení systémů centrálního větrání Výhradně přetlakový systém - do prostoru je pouze přívodní vzduch - odváděný vzduch odchází přes hranici

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI

OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému 20.9.2013 Ing. Zdeněk Smrž Tepelná čerpadla AIT 1 Energetická náročnost novostaveb Potřeba tepla v zimě Potřeba chladu v létě 20 50 W/m 2 30

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

ZMĚNA ZDROJŮ CHLADU ARCHIVNÍHO AREÁLU

ZMĚNA ZDROJŮ CHLADU ARCHIVNÍHO AREÁLU Příloha Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladícího systému AA Chodovec ZMĚNA ZDROJŮ CHLADU ARCHIVNÍHO AREÁLU Hlavním důvodem k změně zdrojů chladu v Archivním

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 ÚPMD Praha - opatření na ÚSPOfu energií - modernizace energetického hospodářství Příloha č. 1 POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 Základní údaje: Popis vnitřních

Více

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I Efektivita provozu solárních kolektorů Energetické systémy budov I Sluneční energie Doba slunečního svitu a zářivý výkon závisí na: zeměpisné poloze ročním obdobím povětrnostních podmínkách Základní pojmy:

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Anotace Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně

Více

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů

Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 9 -Zásady navrhování vzduchotechnických zařízení, druhy větracích systémů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE 20. Konference Klimatizace a větrání 2012 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2012 NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 8 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX BASIC CZ DUPLEX Basic Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX Basic je díky svým špičkovým vlastnostem předurčena pro nejširší použití ve všech typech budov. Tyto jednotky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: Fyzikální

Více

ení spotřeby energie

ení spotřeby energie 1.3 Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance Kontrola stávaj vajících ch údajů: vstupy paliv a energie, změnu stavu zásob z paliv prodej energie fyzickým a právnickým osobám provozní ukazatele zdroje

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

VRF-R410A-TECHNOLOGIES VRF-R410A-TECHNOLOGIES Nástěnné jednotky (Série 3) Vnitřní jednotka MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H Chladicí výkon kw 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 Topný výkon kw 2,50 3,20 4,00 5,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1206_soustavy_vytápění_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-06 SOUČÁSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-12 APLIKACE VZDUCHOTECHNIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Současné směry v chlazení a klimatizaci

Současné směry v chlazení a klimatizaci Současné směry v chlazení a klimatizaci Předpisy EU Trendy v chlazení, klimatizaci a tepelných čerpadlech Snaha o nalezení co nejúčinnější náhrady HCFC R22 pro chlazení, klimatizaci i tepelná čerpadla

Více

VRF-Centrální klimatizační systémy

VRF-Centrální klimatizační systémy VRF-Centrální klimatizační systémy Flexibilní systémové řešení pro větší budovy a podlaží Chlazení a topení 2-2013 VRF-centrální klimatizační systémy Flexibilní systémové řešení pro větší budovy a podlaží

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI CZ DUPLEX Multi Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX jsou používány pro komfortní větrání, stejně jako horkovzdušné vytápění a chlazení malých kanceláří, obchodů, maloobchodů,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém

Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém Colt CoolStream Adiabatický chladící a ventilační systém Colt coolstream Adiabatický chladící a ventilační systém Popis Colt CoolStream je systém

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon ) u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace. Zadávací dokumentace se zadává v rámci projektu

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov KLIMATIZACE A CHLAZENÍ Ing. Miloš Lain, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Bazénové jednotky H-Pool

Bazénové jednotky H-Pool integrované odvlhčování, zpětné získávání tepla, ohřev a větrání elektronický expanzní ventil integrovaný systém MaR Užití a pracovní podmínky Bazénové klimatizační jednotky řady H-Pool pro zajištění komplexní

Více

Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch.

Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch. Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch. Zdraví: Čerstvý vzduch podporuje pohodu, spánek, schopnost koncentrace a výkonnost. Díky volitelným jemným filtrům, které zachycují jemný prach

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Tepelně vlhkostní bilance budov

Tepelně vlhkostní bilance budov AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Tepelně vlhkostní bilance budov 10. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více