VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ str. 4 Problematika oborů vzdělání na škole str. 6 Údaje o počtu žáků a studentů str. 8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ str. 3 Údaje o přijímacím řízení str. 5 Celkový přehled personální situace str. 6 Přehled vyučujících str. 7 Přehled dalších zaměstnanců školy str. 9 Školská rada str. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť str. 8 Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti str. 3 Projekty školy str. 36 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 4 Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů str. 48 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ str. 53 Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 58 Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje str. 59 Spolupráce s odborovými organizacemi str. 6 Závěr str. 6 PŘÍLOHY Zpráva o činnosti školy str. 64

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 je státní škola s právní subjektivitou. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 5, 63 Brno Lipová 8, 6 Brno (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 6 8 Brno zřizovací listina č.j. 98/4 ze dne ve znění dodatku č. č.j. 85/ ze dne 3. února 6 a dodatku č. č.j. 4/36 ze dne 7. září 9 Ředitelka školy: RNDr. Milada Odstrčilová, Bydliště: Milady Horákové 7, 6 Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 5 IZO Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 5 IZO Domov mládeže, Lipová 6 IZO Školní jídelna, Lipová 6 IZO 5 8 Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 7 žáků. Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 49 studentů. Celková kapacita Domova mládeže je 8 žáků. Celková kapacita školní jídelny je 38 stravovaných. 3

4 Přehled oborů vzdělání ve školním roce / Střední zdravotnická škola 53-4-M 53-4-M/8 Ošetřovatelství Nutriční asistent M M/6 Technik ve zdravotnictví Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka M M/5 Laborant ve zdravotnictví Laboratorní asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / L 69-4-L/ Osobní služby Masér sportovní a rekondiční Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod. č.j. 5 95/ M M/ M/3 Technik ve zdravotnictví Asistent zubního technika Asistent zubního technika dobíhající obor Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 7 34/9- Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou J 53-4-J/4 Ošetřovatelství Zubní instrumentářka Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j /4-. Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou. 4

5 Vyšší odborná škola zdravotnická 53-4-N/ N/4 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 8 34/ N/ N/3 Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaná dentální hygienistka Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 9/ N N/ Technik ve zdravotnictví Diplomovaný zubní technik dobíhající obor N N/ N/4 Laborant ve zdravotnictví Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný farmaceutický asistent dobíhající obor dobíhající obor /N /N Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zubní technik N/ N/ Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný zdravotní laborant N/ N/ Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný farmaceutický asistent N/ N/ Diplomovaný oční optik Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 5 95/ N/ N/ Diplomovaný oční optik dálková forma vzdělávání Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka 53-4-N/ N/4 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut dálková forma vzdělávání Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 5 95/8- Všechny uvedené obory jsou tříleté ukončené absolutoriem 5

6 Problematika oborů vzdělání ve školním roce / Střední zdravotnická škola Ve školním roce / vzděláváme již druhým rokem dle ŠVP na oboru masér sportovní a rekondiční. V červnu jsme dokončili zpracování. verze ŠVP tohoto oboru. Oproti původnímu plánu jsme nezačali vzdělávat dle ŠVP asistent zubního technika. ŠVP pro tento obor máme zpracován a připraven, vzdělávat dle něj začneme od září. Zpracovali jsme ŠVP oboru nutriční asistent, oční optik, laboratorní asistent a zubní instrumentářka, které jsou připraveny ke schválení. Plán vzdělávání dle nových ŠVP: Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční Termín od. září 9 inovace od. září počínaje. ročníkem Asistent zubního technika od.září. Nutriční asistent od. září Oční optik od. září Laboratorní asistent od. září Zubní instrumentářka od. září V průběhu školního roku probíhala školení vyučujících ke zpracovávání ŠVP: - Nové metody a formy práce - Hodnocení a sebehodnocení žáků Pravidelně jsou pedagogům nabízena školení realizovaná v rámci SSŠ a NIDV v Brně. Realizační tým vyučujících průběžně vytváří metodický návod jak implementovat průřezová témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Byly zařazeny kapitoly z oblasti úvodu do světa práce a ochrany člověka za mimořádných situací. vypracovala Blanka Dočkalová koordinátor ŠVP 6

7 Vyšší odborná škola zdravotnická Ve školním roce / bylo zahájeno vzdělávání v dálkových formách oborů diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. V následujícím školním roce plánujeme zahájit vzdělávání v dálkové formě oboru diplomovaný zdravotní laborant a od září taktéž v dálkové formě oboru diplomovaný farmaceutický asistent. V letošním školním roce poprvé konali absolutorium studenti vzdělávající se v akreditovaném programu diplomovaná dentální hygienistka. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické: Název vzdělávacího programu Kód Forma Diplomovaná dentální hygienistka 53 4 N/3 denní Diplomovaný nutriční terapeut 53 4 N/4 denní Diplomovaný zubní technik N/ denní Diplomovaný oční optik N/ denní Diplomovaný farmaceutický asistent N/ denní Diplomovaný zdravotní laborant N/ denní Diplomovaný oční optik N/ dálková Diplomovaný nutriční terapeut 53 4 N/4 dálková Diplomovaný farmaceutický asistent N/ dálková Diplomovaný zdravotní laborant N/ dálková bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Platnost akreditace jednotlivých vzdělávacích programů: do 3. prosince 5 diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové formě vzdělávání diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání diplomovaný zdravotní laborant v denní formě vzdělává do 3. srpna 6 diplomovaný farmaceutický asistent v dálkové formě vzdělávání diplomovaný zdravotní laborant v dálkové formě vzdělávání diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání 7

8 Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce / Čtyřleté obory vzdělání střední zdravotnické školy Ročník celkem denní vzdělávání Počet tříd Počet žáků Dvouleté obory vzdělání střední zdravotnické školy denní vzdělávání Ročník Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické denní vzdělávání Ročník Počet skupin Počet studentů celkem jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků - - jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků - jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy Domov mládeže Sídlo Celková kapacita Počet ubytovaných Počet ložnic Počet studoven Školní jídelna - počet zapsaných strávníků Žáků školy Žáků jiných škol Pracovníků školy Cizích strávníků Celkem Lipová

9 Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech SZŠ 573 SZŠ 547 SZŠ VOŠZ VOŠZ 38 VOŠZ 9 3 8/9 9/ / Kapacita školy je i v tomto školním roce naplňována a navzdory demografickému poklesu je stav stabilizovaný na střední i vyšší škole. Zájem o vzdělávání stále převyšuje možnosti přijetí do zvoleného oboru. Na střední škole zůstavá počet žáků zhruba stejný. Na vyšší škole je znát mírný nárůst, který je způsobený otevřením dálkové formy vzdělávání u oborů diplomovaný oční optik a diplomovaný nutriční terapeut. 9

10 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ Výsledky maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Oční technik 4 3 Nutriční asistent 3 Asistent zubního technika 4 7 Laboratorní asistent Výsledky závěrečných zkoušek na střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce 5 3 Zubní instrumentářka Výsledky absolutorií na VOŠZ Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole zdravotnické Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Počet studentů Prospěli s konajících vyznamenáním zkoušku Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Diplomovaný zubní technik 8 6 Diplomovaný nutriční terapeut 8 8 Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaná dentální hygienistka 6 5

11 Zhodnocení státní maturitní zkoušky pracoviště Merhautova V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 68 žáků, žákyně nebyla k maturitě připuštěna. Všichni žáci konali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a výběrově z cizího jazyka nebo z matematiky. Předmět ANJ si zvolilo 36 žáků, NEJ žáků a MAT žáků. U povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky volili všichni žáci základní úroveň. Vyšší úroveň si zvolila jedna žákyně z MAT a jeden žák z ANJ u nepovinných zkoušek. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 47 prospělo a 5 žáků neprospělo. TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLI S VYZNAM PROSPĚLI NEPROSPĚLI AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem Neprospěli TŘÍDA CJL ANJ NEJ MAT KLV VLV PRT STP TOP AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu žáků, ze dvou předmětů neprospěli 4 žáci. Neprospěli z CJL Neprospěli z ANJ 3 Neprospěli z NEJ Neprospěli z MAT 5 Neprospěli z odborného předmětu 6 Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části maturitní zkoušky neprospělo v jarním termínu žáků, tedy 6,8 %. Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLO S VYZNAM. PROSPĚLO NEPROSPĚLI AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěly žákyně z MAT, žák z předmětu NEJ.

12 Zhodnocení státní maturitní zkoušky pracoviště Lipová V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 43 žáků, žáci nebyli k maturitě připuštěni. Z předmětu ANJ maturovalo žáků, z NEJ žákyně a z MAT žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 8 prospělo a 9 žáků neprospělo. Všichni žáci volili základní úroveň společné části maturitní zkoušky. TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLI S VYZNAM PROSPĚLI NEPROSPĚLI LAS 4A LAS 4B Celkem TŘÍDA CJL ANJ NEJ MAT KLB HTS PMZ LAS 4A LAS 4B 4 Celkem 4 3 Neprospěli V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 7 žáků, ze dvou předmětů neprospěli žáci. Neprospěli z CJL Neprospěli z ANJ Neprospěli z NEJ Neprospěli z MAT 4 Neprospěli z odborného předmětu 4 (z toho žákyně ze předmětů) Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části státní maturitní zkoušky neprospělo v jarním termínu 6 žáků, tedy,58 %. Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLO S VYZNAM. PROSPĚLO NEPROSPĚLI LAS 4A LAS 4B Celkem Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěla žákyně z MAT, žákyně z odborného předmětu a žák z více předmětů.

13 Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok / Pracoviště Merhautova Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Marie Svobodová AZT 3,8,3,8 Pavel Ingr, Dis. AZT,8,33,73 Pavla Šumberová AZT 3,95,5 3,8 Blanka Pekárková AZT 4,,7 3,7 PhDr. Karla Miloševičová NAS 3,6,36 3,69 Helena Řezníčková NAS 3,44,38 3,56 Renáta Loukotová NAS 3 3,4,9 3 Eva Horáková, Dis. NAS 4 3,5,7 3,7 Ivana Houšková OCT,4,5 3,8 Veronika Šušmáková OCT 8,39, 3,73 Luďka Richtrová OCT 3,3,3 3,6 Dana Vyplašilová OCT 4 4,69, 3,53 RNDr. Jaroslav Odstrčil MAS 7,67,33 3,8 PhDr. Vladimíra Horáková MAS 4,65,7 3,5 Renáta Ireinová ZIS,6,4 Renáta Ireinová ZIS 5,86,5,5 Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Pavla Fischerová LAS A 3,3 3,79 Jolana Darmopilová LAS B 8,36,9 3,36 RNDr. Zdeňka Sedláčková LAS A 3,33, 3,44 Ivo Suchánek LAS B 3,4 3,67 Jana Krejčí LAS 3A 5,89,94 Eva Smutná LAS 3B 7,33 3,3 Eva Dobrovolná LAS 4A 6,4,4 3,36 Ilona Šusterová LAS 4B,3 3,7 Třídní učitel Pracoviště Lipová Třídní učitel 3

14 Zhodnocení výsledků vzdělávání Náhradní nebo opravnou zkoušku na střední škole konalo celkem 9 žáků z pracoviště Merhautova a 9 žáků z pracoviště Lipová. Žáci s nejhoršími výsledky zanechali vzdělávání, přestoupili na jinou školu, případně jim bylo povoleno opakování ročníku. Problematika integrovaných žáků Ve. ročníku oboru asistent zubního technika jsou evidovány sluchově postižené žákyně, z toho jedna těžce. Ze strany vyučujících je pro ně zajištěn individální přístup a jsou pro ně zpracovávány odborné texty. U dalších žáků jsou zohledňovány, a to zejména v jazycích a matematice, obtíže dyslektické a dysgrafické. Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok /. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem Ředitelská důtka 3 5 Druhý stupeň z chování 3 Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Důtka třídního učitele 8 8. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Důtka třídního učitele 3 7 Pracoviště Merhautova Pracoviště Lipová 4

15 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok / Přijímací řízení proběhlo do denních i dálkových forem těchto oborů vzdělání Obor vzdělání Kód Název.kolo - počet další kola - počet Celkem počet přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/ Laboratorní asistent (6) M/ Oční optik (9) M/ Nutriční asistent (3) L/ Masér sportovní a rekondiční (9) J/ Zubní instrumentářka (9) N/ Diplomovaný zdravotní laborant (3) N/ Diplomovaný farmaceutický asistent (4) N/ Diplomovaný zubní technik () N/4 Diplomovaný nutriční terapeut (3) 53-4-N/3 Diplomovaná dentální hygienistka (5) () (33) N/ Diplomovaný zdravotní laborant dálková forma celkem Poznámka: údaje v závorce udávají počet odevzdaných zápisových lístku na SZŠ nebo počet zapsaných studentů na VOŠZ. 5

16 Celkový přehled personální situace Počty pracovníků školy v přepočteném počtu Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel interní učitel zástupce ředitele asistent pedagoga vychovatel celkem Pedagogičtí pracovníci,5 4,7 5,9 5,,4 Nepedagogičtí pracovníci Počet na VOŠ,5 5 7,5 5,3 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % Aprobovanost v % 98 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk do 35 let 35-5 let nad 5 let důchodci Celkem Muži Ženy PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický počet výchovný poradce školní metodik prevence 3 věková struktura 35-5 let nad 5 let důchodci kvalifikace, specializace dosažené vzdělání aprobacepedagogika semináře v pedag. centru Počet členů pedagogického sboru školy se celkově pohybuje v rozmezí 7-8 vyučujících. Někteří z nich pracují na částečný úvazek. Odbornou výuku zabezpečují i externí vyučující v počtu 8-9. Pedagogičtí pracovníci působí na střední škole a na vyšší odborné škole. Vyučující jsou seskupeni podle svých aprobací do předmětových a oborových komisí. Vedoucí předmětových komisí, vedoucí praktického vyučování, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin mají ve škole významné postavení. Vedení školy soustavně pečuje o pedagogickou a odbornou kvalifikaci svých pracovníků. Až na malé výjimky jsou vyučující plně kvalifikovaní. Učitelé se dále vzdělávají, většinou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také v seminářích, kurzech a školeních zaměřených nejen na jejich kvalifikaci (aprobaci), ale i na nové trendy ve vzdělávání žáků. Škola průběžně naplňuje svůj základní strategický cíl vybudovat silnou, konkurenceschopnou a vysoce kvalitní víceúrovňovou a multidisciplinární odbornou školu. 6

17 Seznam interních zaměstnanců Vyučující ve školním roce / Titul MUDr. MUDr. Bc. DiS. PhDr. DiS. MVDr. Bc. Bc. Mgr RNDr. PhDr. Bc. PhDr. RNDr. RNDr. ing. PhDr. Bc. Příjmení Andrášková Balharová Böhmová Čechová Dočkalová Eliášová Fialová Halamíčková Horáková Horáková Houšková Hrůza Huták Ingr Ireinová Kadlecová Kalhousová Koudelková Krejčířová Křížová Kříž Loukotová Mašlaň Merglová Mičánková Miloševičová Najman Nováčková Novotná Odstrčil Odstrčilíková Odstrčilová Pažourková Pekárková Remešová Richtrová Řezníčková Sedláček Sumová Svoboda Svobodová Široká Šudomová Šumberová Šušmáková Valášková Vyplašilová Zouharová Žižlavský Jméno Věra Jana Růžena Renáta Blanka Jana Zuzana Eva Eva Vladimíra Ivana Antonín Jan Pavel Renáta Petra Iveta Adriana Petra Andrea Pavel Renáta Michal Jana Eva Karla Ladislav Světluše Kateřina Jaroslav Andrea Milada Eva Blanka Milada Luďka Helena Břetislav Radmila Jan Marie Helena Sylva Pavla Veronika Eva Dana Zuzana Ivan pracoviště Merhautova Vzdělání SŠ VOŠ SŠ VOŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ 7

18 Vyučující ve školním roce / Titul PharmDr. Ing. PaedDr. Bc. ing. MUDr. MUDr. RNDr. MVDr. RNDr. PhDr. RNDr. PharmDr. PharmDr. RNDr. Příjmení Balšíková Bínová Bradáč Darmopilová Dobrovolná Fischerová Herberová Hladíková Hlaváček Horáčková Kachlíková Kalábová Kotzianová Krejčí Lojdová Mráz Nezbeda Nováková Ondroušková Sedláčková Sedláková Sládková Smutná Stehlíková Suchánek Štipák Šusterová Zelinka pracoviště Lipová Jméno Jana Monika Alois Jolana Eva Pavla Květoslava Lenka Jan Marcela Dagmar Jarmila Milena Jana Eva Petr Pavel Markéta Hana Zdeňka Dana Irena Eva Hana Ivo Jindřich Ilona Jan Vzdělání Jméno Eva Hana Marie Jarmila Eva Ivona Jana Alexandra Miroslava Růžena Vzdělání SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Pracovní funkce pomocná vychovatelka vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka pomocná vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka pomocná vychovatelka vychovatelka Vychovatelky DM Titul Příjmení Coufalová Ing. Hamšíková Houšková PhDr. Jimramovská Králíková Paděrová Pazderová PaedDr. Quittová Skalníková Svobodová 8

19 Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova Příjmení Bavlnková Čermáková Górecká Házová Holata Holešovský Hudaň Kotková Langová Najmanová Němcová Pazderová Rašovská Skalická Ševčíková Šmerdová Šumberová Šuráňová Votavová Zeman Jméno Marie Helena Michaela Marie Vítězslav Jiří Petr Šárka Jana Hana Naděžda Iva Marie Hana Miluše Lenka Zdena Zita Jitka Emil Vzdělání SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ VOŠ SŠ Pracovní zařazení vrátná studijní referentka účetní účetní školník, údržbář vrátný školník, údržbář asistentka uklízečka sekretářka uklízečka účetní uklízečka studijní referentka uklízečka uklízečka asistentka účetní knihovnice správce sítě Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová Příjmení Brodová Dofková Gajdová Hašková Ing. Hladká Chrastilová Jílková Komínková Bc. Kovařík Krejčí Kozlová Lažková Menclová Mičínová Močičková Musil Nedomová Pilátová Péťová Růčka Suchánková Škůrková Švestková Zedníčková Jméno Iveta Jana Růžena Lenka Hana Marie Alena Jitka Karel Vladimír Eva Jana Jarmila Marie Jana Josef Eva Jiřina Gabriela Pavel Marie Anna Milena Danuše SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Pracovní zařazení pomocná kuchařka vedoucí kuchařka asistentka správkyně, ekonomka opravářka pracovních oděvů vrátná kuchařka personální oddělení vrátný údržbář uklízečka studijní referentka kuchařka uklízečka uklízečka vrátnice DM pokladní-referentka referentka stravovacího provozu vrátná DM údržbář DM pomocná kuchařka studijní referentka asistentka vrátná školy 9

20 Školská rada Dle ustanovení 67 zákona č. 56/4 pracují na škole dvě školské rady. Školská rada při SZŠ a Školská rada při VOŠZ. Volby se konaly na naší škole 4. září 8. Z důvodu absolvování členky rady Terezy Janečkové, žákyně 4. ročníku oboru LAS, se v září konaly doplňkové volby. Složení školských rad je nyní následující: Školská rada při střední zdravotnické škole Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Zdeňka Tůmová Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Jolana Darmopilová, - PaedDr. Alois Bradáč, předseda Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků: - Oldřich Brož, otec žáka oboru zubní technik - Michal Češek, žák třídy LAS A Školská rada při vyšší odborné škole zdravotnické Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Zdeňka Tůmová Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Andrea Křížová, předseda oboru diplomovaný nutriční terapeut Členové zvolení ze zástupců studentů: - Petra Kuběnová, studentka 3. ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka Ve školním roce / zasedaly školské rady SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na zasedáních, která proběhla v říjnu, byly projednány a schváleny jednací řády školských rad, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/, školní řády obou pracovišť školy a DM, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ, technické problémy na pracovišti Merhautova - rekonstrukce kotelny. Na květnových zasedáních byl projednán rozpočet školy na rok, členové obou rad byli seznámeni s výsledky kontrolní činnosti, byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělávání na školní rok / a /3, stav přípravy státních maturit a celková koncepce rozvoje školy. V průběhu roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky.

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok / pracoviště Merhautova Jméno MUDr. Jana Balharová PaedDr. Alois Bradáč Název vzdělávání, semináře, školení Organizace Školení MEDPED Libor Kyncl Potravinové doplňky ve výživě MUDr. P. Mašek Proti šikaně MP Brno Zadavatel maturitních zkoušek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Nové technologie v léčbě hypersenzitivního dentinu L. Trchalíková fa Colgate Odborný seminář oboru DDH Renáta Čechová Orální péče Z Matoušů fa GABA Úloha zubní pasty v prevenci zubního kazu L. Trchalíková fa Colgate Využití RTG a digitalizace v zubní ordinaci Bc. M. Belanec fa JPS Ústní vody a jejich význam Bc. Budagová fa JaJ Co očekává zubní lékař od zubního technika MUDr. Weiss Minimální intervence, produkty fy GC Ing I. Kučerová fa GC Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. M. Karas fa Herbadent Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Seminář Třídní kniha MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Výukový cíl MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Proč ztrácíme energii MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Od výkladu ke zprostředkování informací MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka MěSOŠ Klobouky u Brna Blanka Dočkalová Koordinátor ŠVP - studium k výkonu spec. činnosti NIDV Křížová, Brno Školení MEDPED Libor Kyncl Školní maturitní komisař - e-lerningový kurz Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová, Brno Gramotnosti na SOŠ SSŠ Brno, Hybešova Individuální čočky fa Zeiss Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek

22 Novinky v léčbě DM. typ Jana Eliášová Bc. Eva Halamíčková ČAS Profesní odborová unie XVI. Postgraduální diabetické sympozium zdravotnických Brno pracovníků XI. Motilitní sympozium ČLK Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE UJAK Andragogika Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Výživa u onemocnění ledvin Výživa při rozsáhlých resekcích střeva Eva Horáková, Dis. Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE XVI. Postgraduální diabetické sympozium Profesní odborová unie Brno zdravot. pracovníků Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školení MEDPED Libor Kyncl PhDr. Vladimíra Horáková Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kurz pro hodnotitele CJL MZ Efektivní výuka - seminář projekt MU Veletrh OPTA - přednášky Ivana Houšková Pavel Ingr, DiS. Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s PUP Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Individuální čočky fa Zeiss Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. M. Karas fa Herbadent Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s PUP Renáta Ireinová Školení MEDPED Hodnocení a sebehodnocení žáků Libor Kyncl Robert Čapek

23 MVDr. Petra Kadlecová E-learningový kurz projekt DDH Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školní maturitní komisař - e-lerningový kurz Iveta Kalhousová Bc. Adriana Koudelková Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová, Brno Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Ústní vody a jejich význam Bc. Budagová fa JaJ Mezinárodní konference NT a NA ČAS, Praha UNIV KRAJE - školení lektor ve VD UJEP Olomouc Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kombinované studium - Kapitoly z Bc. Petra Krejčířová evropské vzdělanosti, Systém výzkumu a Borkovcová vývoje v ČR a EU pro andragogy Univerzita J.A.K. Praha Kongres Optometrie Olomouc. Studentská konference Optometrie MU, Brno Kongres Optometrie OPTOfest, Olomouc Pavel Kříž Exkurze ve výrobním závodě fy Rodenstock Přednášky pro oční optiky Veletrh OPTA Brno Exkurze ve výrobním závodě fy Sagitta Odborné přednášky studentům optometrie MU Brno Odborné přednášky studentům optometrie Ing. Vymyslický Andrea Křížová Renáta Loukotová Michal Mašlaň XI. Motilitní sympozium ČLK Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE Profesní odborová unie XVI. Postgraduální diabetické sympozium zdravotnických Brno pracovníků Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Veletrh OPTA Brno Jana Merglová Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek 3

24 PhDr. Karla Miloševičová Školení MEDPED Libor Kyncl Prezenční seminář vzděl. programu pro hodnotitele CJL NIDV, Seminář Efektivní výuka projekt MU Veletrh OPTA Brno Bc. Ladislav Najman PhDr. Světluše Nováčková Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil RNDr. Milada Odstrčilová Eva Pažourková Blanka Pekárková Luďka Richtrová Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Centrování speciálních čoček fa Zeiss Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek E-learning pro hodnotitele státní maturitní zkoušky Prezenční seminář ke státní MZ Školení MEDPED Libor Kyncl E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Seminář Školní řád SSŠ Brno Seminář pro ved. prac. škol - organizační příprava MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Ukončení studia oboru DNT SZŠ a VOŠZ Merhautova Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu Mendelova univerzita Bo Zadavatel maturitních zkoušek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Právní předpisy pro ředitele škol Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ NCONZO Brno Státní maturitní zkouška v otázkách MŠMT Praha Školení BOZ a PO KÚ JmK Laboratorní práce na střední škole MU Brno Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní fa Herbadent Školení MEDPED Libor Kyncl E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek 4

25 Setkání protidrogových preventistů Helena Řezníčková Ing. Břetislav Sedláček Kyberšikana PPP + Městská policie Bo Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek Kyberšikana PPP + Městská policie Bo Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek E-learning pro hodnotitele státní maturitní zkoušky Prezenční seminář ke státní maturitní zkoušce Kouzelná hra se slovy Nakladatelství Hueber Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Příběhy v německém jazce Nakladatelství Hueber E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Jan Svoboda Tělopraha FTVS UK Praha Marie Svobodová Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Prezenční školení hodnotitele ÚZ - vyšší úroveň Setkání vyučujících ANJ zdr. škol SZŠ Hradec Králové E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. Karas, Herbadent PhDr. Radmila Sumová Pavla Šumberová Veronika Šušmáková Eva Valášková Laboratorní zpracování dentálních slitin - časopis Slévarenství a odb. článek VUT Dana Vyplašilová E-learning pro hodnotitele PP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ MZ 5

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2009 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září 2005 1 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Nymburk 10.10.2014 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 31) Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín mohla i ve školním roce 2013/2014 těžit z tradiční aktivity vyučujících, žáků i studentů. I díky tomu můžeme uplynulý

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více