VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ str. 4 Problematika oborů vzdělání na škole str. 6 Údaje o počtu žáků a studentů str. 8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ str. 3 Údaje o přijímacím řízení str. 5 Celkový přehled personální situace str. 6 Přehled vyučujících str. 7 Přehled dalších zaměstnanců školy str. 9 Školská rada str. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť str. 8 Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti str. 3 Projekty školy str. 36 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 4 Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů str. 48 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ str. 53 Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 58 Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje str. 59 Spolupráce s odborovými organizacemi str. 6 Závěr str. 6 PŘÍLOHY Zpráva o činnosti školy str. 64

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 je státní škola s právní subjektivitou. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 5, 63 Brno Lipová 8, 6 Brno (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 6 8 Brno zřizovací listina č.j. 98/4 ze dne ve znění dodatku č. č.j. 85/ ze dne 3. února 6 a dodatku č. č.j. 4/36 ze dne 7. září 9 Ředitelka školy: RNDr. Milada Odstrčilová, Bydliště: Milady Horákové 7, 6 Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 5 IZO Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 5 IZO Domov mládeže, Lipová 6 IZO Školní jídelna, Lipová 6 IZO 5 8 Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 7 žáků. Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 49 studentů. Celková kapacita Domova mládeže je 8 žáků. Celková kapacita školní jídelny je 38 stravovaných. 3

4 Přehled oborů vzdělání ve školním roce / Střední zdravotnická škola 53-4-M 53-4-M/8 Ošetřovatelství Nutriční asistent M M/6 Technik ve zdravotnictví Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka M M/5 Laborant ve zdravotnictví Laboratorní asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / L 69-4-L/ Osobní služby Masér sportovní a rekondiční Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod. č.j. 5 95/ M M/ M/3 Technik ve zdravotnictví Asistent zubního technika Asistent zubního technika dobíhající obor Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 7 34/9- Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou J 53-4-J/4 Ošetřovatelství Zubní instrumentářka Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j /4-. Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou. 4

5 Vyšší odborná škola zdravotnická 53-4-N/ N/4 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 8 34/ N/ N/3 Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaná dentální hygienistka Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 9/ N N/ Technik ve zdravotnictví Diplomovaný zubní technik dobíhající obor N N/ N/4 Laborant ve zdravotnictví Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný farmaceutický asistent dobíhající obor dobíhající obor /N /N Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zubní technik N/ N/ Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný zdravotní laborant N/ N/ Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný farmaceutický asistent N/ N/ Diplomovaný oční optik Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 5 95/ N/ N/ Diplomovaný oční optik dálková forma vzdělávání Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka 53-4-N/ N/4 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut dálková forma vzdělávání Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 5 95/8- Všechny uvedené obory jsou tříleté ukončené absolutoriem 5

6 Problematika oborů vzdělání ve školním roce / Střední zdravotnická škola Ve školním roce / vzděláváme již druhým rokem dle ŠVP na oboru masér sportovní a rekondiční. V červnu jsme dokončili zpracování. verze ŠVP tohoto oboru. Oproti původnímu plánu jsme nezačali vzdělávat dle ŠVP asistent zubního technika. ŠVP pro tento obor máme zpracován a připraven, vzdělávat dle něj začneme od září. Zpracovali jsme ŠVP oboru nutriční asistent, oční optik, laboratorní asistent a zubní instrumentářka, které jsou připraveny ke schválení. Plán vzdělávání dle nových ŠVP: Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční Termín od. září 9 inovace od. září počínaje. ročníkem Asistent zubního technika od.září. Nutriční asistent od. září Oční optik od. září Laboratorní asistent od. září Zubní instrumentářka od. září V průběhu školního roku probíhala školení vyučujících ke zpracovávání ŠVP: - Nové metody a formy práce - Hodnocení a sebehodnocení žáků Pravidelně jsou pedagogům nabízena školení realizovaná v rámci SSŠ a NIDV v Brně. Realizační tým vyučujících průběžně vytváří metodický návod jak implementovat průřezová témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Byly zařazeny kapitoly z oblasti úvodu do světa práce a ochrany člověka za mimořádných situací. vypracovala Blanka Dočkalová koordinátor ŠVP 6

7 Vyšší odborná škola zdravotnická Ve školním roce / bylo zahájeno vzdělávání v dálkových formách oborů diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. V následujícím školním roce plánujeme zahájit vzdělávání v dálkové formě oboru diplomovaný zdravotní laborant a od září taktéž v dálkové formě oboru diplomovaný farmaceutický asistent. V letošním školním roce poprvé konali absolutorium studenti vzdělávající se v akreditovaném programu diplomovaná dentální hygienistka. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické: Název vzdělávacího programu Kód Forma Diplomovaná dentální hygienistka 53 4 N/3 denní Diplomovaný nutriční terapeut 53 4 N/4 denní Diplomovaný zubní technik N/ denní Diplomovaný oční optik N/ denní Diplomovaný farmaceutický asistent N/ denní Diplomovaný zdravotní laborant N/ denní Diplomovaný oční optik N/ dálková Diplomovaný nutriční terapeut 53 4 N/4 dálková Diplomovaný farmaceutický asistent N/ dálková Diplomovaný zdravotní laborant N/ dálková bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Platnost akreditace jednotlivých vzdělávacích programů: do 3. prosince 5 diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové formě vzdělávání diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání diplomovaný zdravotní laborant v denní formě vzdělává do 3. srpna 6 diplomovaný farmaceutický asistent v dálkové formě vzdělávání diplomovaný zdravotní laborant v dálkové formě vzdělávání diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání 7

8 Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce / Čtyřleté obory vzdělání střední zdravotnické školy Ročník celkem denní vzdělávání Počet tříd Počet žáků Dvouleté obory vzdělání střední zdravotnické školy denní vzdělávání Ročník Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické denní vzdělávání Ročník Počet skupin Počet studentů celkem jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků - - jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků - jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy Domov mládeže Sídlo Celková kapacita Počet ubytovaných Počet ložnic Počet studoven Školní jídelna - počet zapsaných strávníků Žáků školy Žáků jiných škol Pracovníků školy Cizích strávníků Celkem Lipová

9 Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech SZŠ 573 SZŠ 547 SZŠ VOŠZ VOŠZ 38 VOŠZ 9 3 8/9 9/ / Kapacita školy je i v tomto školním roce naplňována a navzdory demografickému poklesu je stav stabilizovaný na střední i vyšší škole. Zájem o vzdělávání stále převyšuje možnosti přijetí do zvoleného oboru. Na střední škole zůstavá počet žáků zhruba stejný. Na vyšší škole je znát mírný nárůst, který je způsobený otevřením dálkové formy vzdělávání u oborů diplomovaný oční optik a diplomovaný nutriční terapeut. 9

10 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ Výsledky maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Oční technik 4 3 Nutriční asistent 3 Asistent zubního technika 4 7 Laboratorní asistent Výsledky závěrečných zkoušek na střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce 5 3 Zubní instrumentářka Výsledky absolutorií na VOŠZ Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole zdravotnické Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Počet studentů Prospěli s konajících vyznamenáním zkoušku Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce Diplomovaný zubní technik 8 6 Diplomovaný nutriční terapeut 8 8 Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaná dentální hygienistka 6 5

11 Zhodnocení státní maturitní zkoušky pracoviště Merhautova V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 68 žáků, žákyně nebyla k maturitě připuštěna. Všichni žáci konali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a výběrově z cizího jazyka nebo z matematiky. Předmět ANJ si zvolilo 36 žáků, NEJ žáků a MAT žáků. U povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky volili všichni žáci základní úroveň. Vyšší úroveň si zvolila jedna žákyně z MAT a jeden žák z ANJ u nepovinných zkoušek. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 47 prospělo a 5 žáků neprospělo. TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLI S VYZNAM PROSPĚLI NEPROSPĚLI AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem Neprospěli TŘÍDA CJL ANJ NEJ MAT KLV VLV PRT STP TOP AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu žáků, ze dvou předmětů neprospěli 4 žáci. Neprospěli z CJL Neprospěli z ANJ 3 Neprospěli z NEJ Neprospěli z MAT 5 Neprospěli z odborného předmětu 6 Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části maturitní zkoušky neprospělo v jarním termínu žáků, tedy 6,8 %. Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLO S VYZNAM. PROSPĚLO NEPROSPĚLI AZT 4 NAS 4 OCT 4 Celkem Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěly žákyně z MAT, žák z předmětu NEJ.

12 Zhodnocení státní maturitní zkoušky pracoviště Lipová V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 43 žáků, žáci nebyli k maturitě připuštěni. Z předmětu ANJ maturovalo žáků, z NEJ žákyně a z MAT žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 8 prospělo a 9 žáků neprospělo. Všichni žáci volili základní úroveň společné části maturitní zkoušky. TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLI S VYZNAM PROSPĚLI NEPROSPĚLI LAS 4A LAS 4B Celkem TŘÍDA CJL ANJ NEJ MAT KLB HTS PMZ LAS 4A LAS 4B 4 Celkem 4 3 Neprospěli V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 7 žáků, ze dvou předmětů neprospěli žáci. Neprospěli z CJL Neprospěli z ANJ Neprospěli z NEJ Neprospěli z MAT 4 Neprospěli z odborného předmětu 4 (z toho žákyně ze předmětů) Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části státní maturitní zkoušky neprospělo v jarním termínu 6 žáků, tedy,58 %. Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky TŘÍDA CELKEM ANJ NEJ MAT PROSPĚLO S VYZNAM. PROSPĚLO NEPROSPĚLI LAS 4A LAS 4B Celkem Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěla žákyně z MAT, žákyně z odborného předmětu a žák z více předmětů.

13 Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok / Pracoviště Merhautova Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Marie Svobodová AZT 3,8,3,8 Pavel Ingr, Dis. AZT,8,33,73 Pavla Šumberová AZT 3,95,5 3,8 Blanka Pekárková AZT 4,,7 3,7 PhDr. Karla Miloševičová NAS 3,6,36 3,69 Helena Řezníčková NAS 3,44,38 3,56 Renáta Loukotová NAS 3 3,4,9 3 Eva Horáková, Dis. NAS 4 3,5,7 3,7 Ivana Houšková OCT,4,5 3,8 Veronika Šušmáková OCT 8,39, 3,73 Luďka Richtrová OCT 3,3,3 3,6 Dana Vyplašilová OCT 4 4,69, 3,53 RNDr. Jaroslav Odstrčil MAS 7,67,33 3,8 PhDr. Vladimíra Horáková MAS 4,65,7 3,5 Renáta Ireinová ZIS,6,4 Renáta Ireinová ZIS 5,86,5,5 Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Pavla Fischerová LAS A 3,3 3,79 Jolana Darmopilová LAS B 8,36,9 3,36 RNDr. Zdeňka Sedláčková LAS A 3,33, 3,44 Ivo Suchánek LAS B 3,4 3,67 Jana Krejčí LAS 3A 5,89,94 Eva Smutná LAS 3B 7,33 3,3 Eva Dobrovolná LAS 4A 6,4,4 3,36 Ilona Šusterová LAS 4B,3 3,7 Třídní učitel Pracoviště Lipová Třídní učitel 3

14 Zhodnocení výsledků vzdělávání Náhradní nebo opravnou zkoušku na střední škole konalo celkem 9 žáků z pracoviště Merhautova a 9 žáků z pracoviště Lipová. Žáci s nejhoršími výsledky zanechali vzdělávání, přestoupili na jinou školu, případně jim bylo povoleno opakování ročníku. Problematika integrovaných žáků Ve. ročníku oboru asistent zubního technika jsou evidovány sluchově postižené žákyně, z toho jedna těžce. Ze strany vyučujících je pro ně zajištěn individální přístup a jsou pro ně zpracovávány odborné texty. U dalších žáků jsou zohledňovány, a to zejména v jazycích a matematice, obtíže dyslektické a dysgrafické. Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok /. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem Ředitelská důtka 3 5 Druhý stupeň z chování 3 Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Důtka třídního učitele 8 8. čtvrtletí. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Důtka třídního učitele 3 7 Pracoviště Merhautova Pracoviště Lipová 4

15 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok / Přijímací řízení proběhlo do denních i dálkových forem těchto oborů vzdělání Obor vzdělání Kód Název.kolo - počet další kola - počet Celkem počet přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/ Laboratorní asistent (6) M/ Oční optik (9) M/ Nutriční asistent (3) L/ Masér sportovní a rekondiční (9) J/ Zubní instrumentářka (9) N/ Diplomovaný zdravotní laborant (3) N/ Diplomovaný farmaceutický asistent (4) N/ Diplomovaný zubní technik () N/4 Diplomovaný nutriční terapeut (3) 53-4-N/3 Diplomovaná dentální hygienistka (5) () (33) N/ Diplomovaný zdravotní laborant dálková forma celkem Poznámka: údaje v závorce udávají počet odevzdaných zápisových lístku na SZŠ nebo počet zapsaných studentů na VOŠZ. 5

16 Celkový přehled personální situace Počty pracovníků školy v přepočteném počtu Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel interní učitel zástupce ředitele asistent pedagoga vychovatel celkem Pedagogičtí pracovníci,5 4,7 5,9 5,,4 Nepedagogičtí pracovníci Počet na VOŠ,5 5 7,5 5,3 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % Aprobovanost v % 98 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk do 35 let 35-5 let nad 5 let důchodci Celkem Muži Ženy PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický počet výchovný poradce školní metodik prevence 3 věková struktura 35-5 let nad 5 let důchodci kvalifikace, specializace dosažené vzdělání aprobacepedagogika semináře v pedag. centru Počet členů pedagogického sboru školy se celkově pohybuje v rozmezí 7-8 vyučujících. Někteří z nich pracují na částečný úvazek. Odbornou výuku zabezpečují i externí vyučující v počtu 8-9. Pedagogičtí pracovníci působí na střední škole a na vyšší odborné škole. Vyučující jsou seskupeni podle svých aprobací do předmětových a oborových komisí. Vedoucí předmětových komisí, vedoucí praktického vyučování, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin mají ve škole významné postavení. Vedení školy soustavně pečuje o pedagogickou a odbornou kvalifikaci svých pracovníků. Až na malé výjimky jsou vyučující plně kvalifikovaní. Učitelé se dále vzdělávají, většinou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také v seminářích, kurzech a školeních zaměřených nejen na jejich kvalifikaci (aprobaci), ale i na nové trendy ve vzdělávání žáků. Škola průběžně naplňuje svůj základní strategický cíl vybudovat silnou, konkurenceschopnou a vysoce kvalitní víceúrovňovou a multidisciplinární odbornou školu. 6

17 Seznam interních zaměstnanců Vyučující ve školním roce / Titul MUDr. MUDr. Bc. DiS. PhDr. DiS. MVDr. Bc. Bc. Mgr RNDr. PhDr. Bc. PhDr. RNDr. RNDr. ing. PhDr. Bc. Příjmení Andrášková Balharová Böhmová Čechová Dočkalová Eliášová Fialová Halamíčková Horáková Horáková Houšková Hrůza Huták Ingr Ireinová Kadlecová Kalhousová Koudelková Krejčířová Křížová Kříž Loukotová Mašlaň Merglová Mičánková Miloševičová Najman Nováčková Novotná Odstrčil Odstrčilíková Odstrčilová Pažourková Pekárková Remešová Richtrová Řezníčková Sedláček Sumová Svoboda Svobodová Široká Šudomová Šumberová Šušmáková Valášková Vyplašilová Zouharová Žižlavský Jméno Věra Jana Růžena Renáta Blanka Jana Zuzana Eva Eva Vladimíra Ivana Antonín Jan Pavel Renáta Petra Iveta Adriana Petra Andrea Pavel Renáta Michal Jana Eva Karla Ladislav Světluše Kateřina Jaroslav Andrea Milada Eva Blanka Milada Luďka Helena Břetislav Radmila Jan Marie Helena Sylva Pavla Veronika Eva Dana Zuzana Ivan pracoviště Merhautova Vzdělání SŠ VOŠ SŠ VOŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ 7

18 Vyučující ve školním roce / Titul PharmDr. Ing. PaedDr. Bc. ing. MUDr. MUDr. RNDr. MVDr. RNDr. PhDr. RNDr. PharmDr. PharmDr. RNDr. Příjmení Balšíková Bínová Bradáč Darmopilová Dobrovolná Fischerová Herberová Hladíková Hlaváček Horáčková Kachlíková Kalábová Kotzianová Krejčí Lojdová Mráz Nezbeda Nováková Ondroušková Sedláčková Sedláková Sládková Smutná Stehlíková Suchánek Štipák Šusterová Zelinka pracoviště Lipová Jméno Jana Monika Alois Jolana Eva Pavla Květoslava Lenka Jan Marcela Dagmar Jarmila Milena Jana Eva Petr Pavel Markéta Hana Zdeňka Dana Irena Eva Hana Ivo Jindřich Ilona Jan Vzdělání Jméno Eva Hana Marie Jarmila Eva Ivona Jana Alexandra Miroslava Růžena Vzdělání SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Pracovní funkce pomocná vychovatelka vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka pomocná vychovatelka vychovatelka vychovatelka vychovatelka pomocná vychovatelka vychovatelka Vychovatelky DM Titul Příjmení Coufalová Ing. Hamšíková Houšková PhDr. Jimramovská Králíková Paděrová Pazderová PaedDr. Quittová Skalníková Svobodová 8

19 Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova Příjmení Bavlnková Čermáková Górecká Házová Holata Holešovský Hudaň Kotková Langová Najmanová Němcová Pazderová Rašovská Skalická Ševčíková Šmerdová Šumberová Šuráňová Votavová Zeman Jméno Marie Helena Michaela Marie Vítězslav Jiří Petr Šárka Jana Hana Naděžda Iva Marie Hana Miluše Lenka Zdena Zita Jitka Emil Vzdělání SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ VOŠ SŠ Pracovní zařazení vrátná studijní referentka účetní účetní školník, údržbář vrátný školník, údržbář asistentka uklízečka sekretářka uklízečka účetní uklízečka studijní referentka uklízečka uklízečka asistentka účetní knihovnice správce sítě Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová Příjmení Brodová Dofková Gajdová Hašková Ing. Hladká Chrastilová Jílková Komínková Bc. Kovařík Krejčí Kozlová Lažková Menclová Mičínová Močičková Musil Nedomová Pilátová Péťová Růčka Suchánková Škůrková Švestková Zedníčková Jméno Iveta Jana Růžena Lenka Hana Marie Alena Jitka Karel Vladimír Eva Jana Jarmila Marie Jana Josef Eva Jiřina Gabriela Pavel Marie Anna Milena Danuše SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ Pracovní zařazení pomocná kuchařka vedoucí kuchařka asistentka správkyně, ekonomka opravářka pracovních oděvů vrátná kuchařka personální oddělení vrátný údržbář uklízečka studijní referentka kuchařka uklízečka uklízečka vrátnice DM pokladní-referentka referentka stravovacího provozu vrátná DM údržbář DM pomocná kuchařka studijní referentka asistentka vrátná školy 9

20 Školská rada Dle ustanovení 67 zákona č. 56/4 pracují na škole dvě školské rady. Školská rada při SZŠ a Školská rada při VOŠZ. Volby se konaly na naší škole 4. září 8. Z důvodu absolvování členky rady Terezy Janečkové, žákyně 4. ročníku oboru LAS, se v září konaly doplňkové volby. Složení školských rad je nyní následující: Školská rada při střední zdravotnické škole Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Zdeňka Tůmová Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Jolana Darmopilová, - PaedDr. Alois Bradáč, předseda Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků: - Oldřich Brož, otec žáka oboru zubní technik - Michal Češek, žák třídy LAS A Školská rada při vyšší odborné škole zdravotnické Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Zdeňka Tůmová Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Andrea Křížová, předseda oboru diplomovaný nutriční terapeut Členové zvolení ze zástupců studentů: - Petra Kuběnová, studentka 3. ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka Ve školním roce / zasedaly školské rady SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na zasedáních, která proběhla v říjnu, byly projednány a schváleny jednací řády školských rad, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/, školní řády obou pracovišť školy a DM, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ, technické problémy na pracovišti Merhautova - rekonstrukce kotelny. Na květnových zasedáních byl projednán rozpočet školy na rok, členové obou rad byli seznámeni s výsledky kontrolní činnosti, byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělávání na školní rok / a /3, stav přípravy státních maturit a celková koncepce rozvoje školy. V průběhu roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky.

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok / pracoviště Merhautova Jméno MUDr. Jana Balharová PaedDr. Alois Bradáč Název vzdělávání, semináře, školení Organizace Školení MEDPED Libor Kyncl Potravinové doplňky ve výživě MUDr. P. Mašek Proti šikaně MP Brno Zadavatel maturitních zkoušek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Nové technologie v léčbě hypersenzitivního dentinu L. Trchalíková fa Colgate Odborný seminář oboru DDH Renáta Čechová Orální péče Z Matoušů fa GABA Úloha zubní pasty v prevenci zubního kazu L. Trchalíková fa Colgate Využití RTG a digitalizace v zubní ordinaci Bc. M. Belanec fa JPS Ústní vody a jejich význam Bc. Budagová fa JaJ Co očekává zubní lékař od zubního technika MUDr. Weiss Minimální intervence, produkty fy GC Ing I. Kučerová fa GC Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. M. Karas fa Herbadent Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Seminář Třídní kniha MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Výukový cíl MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Proč ztrácíme energii MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Od výkladu ke zprostředkování informací MěSOŠ Klobouky u Brna Seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka MěSOŠ Klobouky u Brna Blanka Dočkalová Koordinátor ŠVP - studium k výkonu spec. činnosti NIDV Křížová, Brno Školení MEDPED Libor Kyncl Školní maturitní komisař - e-lerningový kurz Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová, Brno Gramotnosti na SOŠ SSŠ Brno, Hybešova Individuální čočky fa Zeiss Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek

22 Novinky v léčbě DM. typ Jana Eliášová Bc. Eva Halamíčková ČAS Profesní odborová unie XVI. Postgraduální diabetické sympozium zdravotnických Brno pracovníků XI. Motilitní sympozium ČLK Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE UJAK Andragogika Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Výživa u onemocnění ledvin Výživa při rozsáhlých resekcích střeva Eva Horáková, Dis. Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE XVI. Postgraduální diabetické sympozium Profesní odborová unie Brno zdravot. pracovníků Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školení MEDPED Libor Kyncl PhDr. Vladimíra Horáková Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kurz pro hodnotitele CJL MZ Efektivní výuka - seminář projekt MU Veletrh OPTA - přednášky Ivana Houšková Pavel Ingr, DiS. Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s PUP Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Individuální čočky fa Zeiss Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. M. Karas fa Herbadent Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s PUP Renáta Ireinová Školení MEDPED Hodnocení a sebehodnocení žáků Libor Kyncl Robert Čapek

23 MVDr. Petra Kadlecová E-learningový kurz projekt DDH Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školní maturitní komisař - e-lerningový kurz Iveta Kalhousová Bc. Adriana Koudelková Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová, Brno Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Ústní vody a jejich význam Bc. Budagová fa JaJ Mezinárodní konference NT a NA ČAS, Praha UNIV KRAJE - školení lektor ve VD UJEP Olomouc Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Kombinované studium - Kapitoly z Bc. Petra Krejčířová evropské vzdělanosti, Systém výzkumu a Borkovcová vývoje v ČR a EU pro andragogy Univerzita J.A.K. Praha Kongres Optometrie Olomouc. Studentská konference Optometrie MU, Brno Kongres Optometrie OPTOfest, Olomouc Pavel Kříž Exkurze ve výrobním závodě fy Rodenstock Přednášky pro oční optiky Veletrh OPTA Brno Exkurze ve výrobním závodě fy Sagitta Odborné přednášky studentům optometrie MU Brno Odborné přednášky studentům optometrie Ing. Vymyslický Andrea Křížová Renáta Loukotová Michal Mašlaň XI. Motilitní sympozium ČLK Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých UNIV KRAJE Profesní odborová unie XVI. Postgraduální diabetické sympozium zdravotnických Brno pracovníků Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Veletrh OPTA Brno Jana Merglová Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek 3

24 PhDr. Karla Miloševičová Školení MEDPED Libor Kyncl Prezenční seminář vzděl. programu pro hodnotitele CJL NIDV, Seminář Efektivní výuka projekt MU Veletrh OPTA Brno Bc. Ladislav Najman PhDr. Světluše Nováčková Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil RNDr. Milada Odstrčilová Eva Pažourková Blanka Pekárková Luďka Richtrová Vizuální terapie, právní předpisy v oční optice Ing. Vymyslický Centrování speciálních čoček fa Zeiss Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek E-learning pro hodnotitele státní maturitní zkoušky Prezenční seminář ke státní MZ Školení MEDPED Libor Kyncl E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Seminář Školní řád SSŠ Brno Seminář pro ved. prac. škol - organizační příprava MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Ukončení studia oboru DNT SZŠ a VOŠZ Merhautova Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu Mendelova univerzita Bo Zadavatel maturitních zkoušek Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Právní předpisy pro ředitele škol Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ NCONZO Brno Státní maturitní zkouška v otázkách MŠMT Praha Školení BOZ a PO KÚ JmK Laboratorní práce na střední škole MU Brno Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní fa Herbadent Školení MEDPED Libor Kyncl E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek 4

25 Setkání protidrogových preventistů Helena Řezníčková Ing. Břetislav Sedláček Kyberšikana PPP + Městská policie Bo Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek Kyberšikana PPP + Městská policie Bo Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Zadavatel maturitních zkoušek E-learning pro hodnotitele státní maturitní zkoušky Prezenční seminář ke státní maturitní zkoušce Kouzelná hra se slovy Nakladatelství Hueber Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ projekt MU Příběhy v německém jazce Nakladatelství Hueber E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Jan Svoboda Tělopraha FTVS UK Praha Marie Svobodová Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Školení MEDPED Libor Kyncl Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Prezenční školení hodnotitele ÚZ - vyšší úroveň Setkání vyučujících ANJ zdr. škol SZŠ Hradec Králové E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ Hodnocení a sebehodnocení žáků Robert Čapek Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace MUDr. Pavel Weiss Účinek léčivých bylin v dutině ústní MUDr. Karas, Herbadent PhDr. Radmila Sumová Pavla Šumberová Veronika Šušmáková Eva Valášková Laboratorní zpracování dentálních slitin - časopis Slévarenství a odb. článek VUT Dana Vyplašilová E-learning pro hodnotitele PP MZ E-learning pro hodnotitele ÚZ MZ 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2/22 pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září 22 Obsah Základní údaje

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2009 1 Obsah Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2014/2015

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace A. Základní informace o škole Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18 Sídlo školy Lipová 18, 602 00 Brno Právní forma školy příspěvková organizace IČO 00637971 Zřizovatel Rada Jihomoravského

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání,které škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více