[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk"

Transkript

1 [ComputerModern/10pt] [-bf/14pt] [-bf/] [-bf/] [-it/] [-bf/] [-it/] [-it/] [-rm/] [-bf/] [-it/] [-bf/14pt] [/8p [-bf/24dd] Hesla Jednoty bratrsk 2010 [/10dd] Heslo roku: Vae srdce a se nechvje zkost! Vte v Boha, vte i ve mne.. Jan 14,1

2 c Evangelische Brder-Unitt, Herrnhut Czech edition c Petr Heman DLOS, 2009 Translation c Miroslav Matou, 2009 Cover c Slvek Heman, 2009 ISBN ISSN

3 3 vodn slovo ke 280. ronku Hesel Mil tenky, mil teni, heslo roku, slovo, kter ns bude provzet v tomto roce vemi 365 dny, je ndhern potujc slovo. Ve svt je spousta vc, kter lovka lekaj, ze kterch ho jm hrza. Ale Je nm nabz: mjte pece dvru, dvujte mmu Otci a mn. A se stane cokoli, nic vs neme vyrvat z m ruky. Drm vs a dvm na vs pozor. Neme se vm stt nic, o em bych nevdl. Mnoha lidem je zatko vzdt se domnlch jistot a svit se tto ruce. Znamen to toti rezignovat na vlastn reii a kontrolu nad vcmi. Proti tomu vak stoj mnostv dobrch zkuenost s vrou. Kolik je v ivot situac, kter jsou zdnliv neeiteln. lovk m dojem, e u se ned nic dlat. A prv tehdy dv Bh asto poznat svou blzkost skrze lidi, znamen, nebo slova, kter pomhaj a ukazuj nov cesty. Pi pohledu zptky je pak jasn: Bh, kter na dn ze svch stvoen nezapomn, tady zashl. Pejeme tenkm a tenm Hesel, aby v roce 2010 zakoueli opakovan potujc a povzbuzujc chvle se slovem, kter bud dvru ke Spasiteli Jei Kristu a Bohu, jeho Otci. Vdy Bo slovo chce pedevm napravovat, odnmat strach, dvat radost a vst k ivotu, v nm strach nem posledn slovo. Jednota bratrsk

4 Pouit peklady bible a psn esk pevody nmeckch originl jsou vybrny z rznch peklad bible oznaeno za odkazem k biblickmu textu takto: bez oznaen Bible, psmo svat Starho i Novho zkona, Ekumenick peklad, vyd. ERC, Praha 1985 (se svolenm BS) K Bible kralick, posledn vydn z roku 1613 P Nov zkon Z pvodnho eckho znn pel. Dr. Ondej M. Petr O.P., Vde 1970 bez oznaen Bratrsk zpvnk, 4. vydn, Jednota bratrsk v CN, Praha 1954 EZ Evangelick zpvnk, Synodn rada eskobratrsk crkve evang., Praha 1979 EZD Evangelick zpvnk: dodatek, Kalich, Praha 2004 Svt Kesansk psniky (nejen) pro mlde, Synodn rada CE v evangelickm nakladatelstv Kalich, Praha 1992 ZCSH Zpvnk Crkve eskoslovensk husitsk (uspodali Zdenk Trtk O., Ungermann O., imk L.), Blahoslav, Praha

5 5 Vysvtlen k soustav Hesel Pro kad den roku nabz knka Hesel ti obsahov souvisejc texty: Slova ze Starho zkona (tj. hesla) jsou kadoron losovna piblin z 1800 ver, obsaench v ochranovsk sbrce. Slova z Novho zkona jsou k tomu vyhledvna pednostn z oddl prbnho biblickho ten (viz ne). Tetm textem jsou v eskm vydn Hesel jednotliv sloky psn, volen pilhav k nedlnm a svtenm heslm. Pot nsleduj dva oddly pro kadodenn ten bible: Prvn ten je vybrno z lekcione, vydanho luterskou liturgickou konferenc a je vztaeno k tmatu tdne (heslo tdne a nedln evangelium). Na druhm mst stoj prbn ten AB (kumenische Arbeitsgemeinschaft fr Bibellesen), kter bhem ty let projde celm Novm zkonem a bhem sedmi let nejdleitjmi knihami Starho zkona; AB vybr rovn hesla msc a heslo roku. O nedlch mme odkaz na ten z evangelia, epitoly (i Skutk) a ze almu. A do posledn nedle crkevnho roku je ten z evangelia zrove perikopou (oddlem doporuenm jako text kzn); od 1. nedle adventn je perikopou ten z epitoly. Podobn je tomu u vznamnch dn a crkevnch svtk.

6 6 Denn modlitby Nedle: Crkev Kristova. Dk za vzken Kristovo a za Bo slovo. Prosba za zmocnn pro zvstovn a za poehnn pro vechny posluchae. Posvcen nedle. Probuzen a obnova duchovnho ivota, jednota v Duchu, bratrsk lska. Prosba za rozlin crkve a jejich spolen svdectv. Pondl: Sluba crkve ve svt. Zvstovn evangelia ve vech zemch. Duchovn rst ve sborech. Svdectv vry a lsky nekesanm. Vzdln a vybaven spolupracovnk ke slub v crkvch a ve spolenosti. Evangelizace. Lkask prce. ter: Rodina, kola, zamstnn. Nae dti, rodie, pbuzn, ptel. Nae prce doma, na pracoviti. Osvdovn vry v dennm ivot. Vchova dt, koly, internty, uitel, vychovatel. Vyuovn nboenstv a kesansk vchovy, prce s mlde, schzky mldee. Steda: Nai blin. Soused, kolegov v prci, obchodn ptel. Pomoc a tcha pro nemocn, slep, hluch a pro vechny postien. Ovdovl, osaml, vzov, lid bez pste, nezamstnan, obti tlaku a nsil. Diakonie domovy dchodc, stavy s peovatelskou slubou, sociln dlo. tvrtek: Spolenost. Nrody a jejich vldy. Mr a spravedlnost mezi nrody. Ochrana ped zneuitm sil vloench do lidskch rukou, pekonvn nrodnostn a rasov

7 7 nenvisti. Cizinci v na zemi, uprchlci. Mui a eny ve vedoucch postavench na vech rovnch. Odpovdn zachzen s dary stvoen. Denn chlb. Vrnost a pravdivost ve spolenm ivot. Vra v Bo veden ve svt a v Jeho moc lit vechny rny. Ptek: Nae crkev a sbor. Dk za spasiteln dlo Kristovo na ki. Prosba za vyznn hch a za nov vylit Ducha, za posilu vech len sboru ke vzjemn slub, za pipravenost vech ke spoluprci na Bom dle. Prosba za zmocnn pro vechny, kte jsou povolni ke slub zvstovat i pastsky peovat o sbor. Duch lsky a jednoty, budovn a zachovn na prce. Sluba Hesel k povzbuzovn jednoty, poehnn ppravy knky Hesel a pro jej tene. Pmluvn modlitby za crkev Kristovu doma i ve svt. Sobota: Pohled zpt a vhled. Dky za Bo dary a veden tdnem. Prosba za odputn pestupk a provinn. Poehnn pro nedli. Pmluvn modlitby za Izrael, lid prvn smlouvy. Pipravenost crkve Kristovy na jeho druh pchod. Radostn nadje vn slvy.

8 8 Modlitebn str Jednoty bratrsk USA jih Kostarika Guyana Ochranovsk seniort esk provincie Surinam Tanznie zpad Aljaka Evropsk kontinentln provincie Tanznie zpad Labrador Kongo Kigoma Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jin Afrika Velk Britnie a Jin Asie Tanznie Rukwa Tanznie jih a Malawi Nicaragua Zambie Tanznie jihozpad USA sever

9 9 Vydn Hesel v rozlinch jazycch Hesla jsou rozena do celho svta a v souasnosti jsou vydvna asi v 50 jazycch v Evrop, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albntina, arabtina, anglitina, balinztina (indonztina), basaa, batak, beuntina (tswana), bulhartina, etina, iewa (Malawi), tradin ntina, zjednoduen ntina, dntina, estontina, fintina, francouztina, hindtina, hmong, chorvattina, indonztina, inuktetuk (eskymtina), islandtina, italtina, japontina, kinyarwanda, kisuaheli, litevtina, lotytina, luick srbtina, maartina, miskito, nmina, nizozemtina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, poltina, portugaltina, rongmei, rumuntina, rutina, rwandtina, sloventina, simalungun, sisvati, sranang, swahili, panltina, vdtina, tamil, thajtina, tibettina, tswana, turetina, venda, xhosa, zultina. Hesla vychzej tak v pvodnch biblickch jazycch, tj. hebrejtina a etina, a ve slepeckm psmu. Oficiln Internetovou strnku originlnch Hesel najdete na: Strnka s eskmi Hesly:

10 LEDEN 10 LEDEN I stvoil Bh lovka k obrazu svmu, k obrazu Bomu stvoil jej, mue a enu stvoil je. 1. Mojova 1,27 K Nov Rok Vechno, cokoli mluvte nebo dlte, ite ve jmnu Pna Jee a skrze nho dkujte Bohu Otci. Koloskm 3,17 1. sobota Lep je jdlo ze zeleniny a k tomu lska, ne z vykrmenho bka a s tm nenvist. Pslov 15,17 Bume pravdiv v lsce, a ve vem dorstme v Krista. On je hlava. Efezskm 4,15 Luk 4,16 21 Jakubova 4, Nedle po vnocch Slovo se stalo tlem a ubytovalo se mezi nmi; patili jsme na jeho slvu, slvu, jakou m jenom jedin Syn od Otce, pln milosti a pravdy. Jan 1,14 il 2. nedle Vechny pronrody budou se chvt strachem a rozilenm pro vechno to dobro a pro vechen pokoj, kter svmu lidu zjednm. Jeremi 33,9 Kdy jsme tedy ospravedlnni z vry, mme pokoj s Bohem skrze naeho Pna Jee Krista. manm 5,1 Rai ns v tom posilniti,

11 11 LEDEN Pane Kriste, potvrditi a eho se nedostv, tv milost nech nm pidv. 258,8 Luk 2, Janova 5, pondl V malikm hnv skryl jsem tv svou na maliko ped tebou, ale v milosrdenstv vnm slituji se nad tebou, prav vykupitel tvj Hospodin. Izai 54,8 K Vichni zheili a jsou daleko od Bo slvy; jsou ospravedlovni zadarmo jeho milost vykoupenm v Kristu Jei. manm 3, Mojova 2, Mojova 1, ter Ztracenou vyptrm, zabhlou pivedu zpt, polmanou ovu a nemocnou poslm, kdeto tunou a silnou zahladm. Ezechiel 34,16 Pn mi ekl: Sta, kdy m mou milost; vdy v slabosti se projev m sla. 2. Korintskm 12,9 1. Mojova 21, Mojova 1, steda Chvliti t budu mezi nrody, Hospodine, a jmnu tvmu almy prozpvovati. alm 18,50 K Jedinmu moudrmu Bohu bu skrze Jee Krista slva na vky vk. Amen. manm 16,27 1. Mojova 9, Mojova 1,26 2,4a

12 LEDEN 12 Zjeven Pn Epifanias Tma pomj, a svtlo to prav ji svt. 1. Janova 2,8 K 6. tvrtek Hospodin provdy odstran smrt. Izai 25,8 Vechno jsem odepsal, abych poznal Jee a moc jeho vzken i ast na jeho utrpen. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak doshl zmrtvchvstn. Filipskm 3,10 11 Matou 2,1 12 Efezskm 3,2 3a ptek Uka divy svho milosrdenstv, spasiteli tch, kdo se k pravici tv utkaj. alm 17,7 Pistupme tedy smle s doufnm k trnu milosti, abychom doshli milosrdenstv, a milost nalezli ku pomoci v as phodn. idm 4,16 K 1. Janova 3, Mojova 2,4b sobota V srdci svm skldm e tvou, abych neheil proti tob. alm 119,11 K Vechno dlejte bez reptn a bez pochybovn, abyste byli bezhonn a ryz, Bo dti bez poskvrny uprosted pokolen pokivenho a zvrcenho. V nm svite jako hvzdy, kter osvcuj svt, drte se slova ivota. Filipskm 2, Janova 2, Mojova 2,18 25

13 13 LEDEN Aliann modlitebn tden 1. nedle po Zjeven Pn Ti, kdo se daj vst Duchem Bom, jsou synov Bo. manm 8,14 9. nedle Hospodine, ty mj hlas usly zrna, rno ti pipravm ob a budu ekat. alm 5,4 Setnk odpovdl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou stechu; ale ekni jen slovo, a mj sluha bude uzdraven. Matou 8,8 Pane, zsta s nmi a zae due hlad, sv otevrej Psma, sv slovo u ns znt. Pane, zsta s nmi, a ohroz ns hch, a v setbu slova padnou nm kroupy, led a snh. 462,2 Matou 3,13 17 manm 12,1 3(4 8) 10. pondl Nech poznaj vechny nrody zem, e Hospodin je Bh; nen dn jin. 1. Krlovsk 8,60 Nech se ped jmnem Jeovm sklon kad koleno na nebi, na zemi i pod zem. Filipskm 2,10 Skutky 10, Mojova 3,1 13

14 LEDEN ter Kdo od potku povolv vechna pokolen? J, Hospodin, jsem prvn, j budu t u poslednch vc. Izai 41,4 On stvoil z jednoho lovka vechno lidstvo, aby pebvalo na povrchu zem, uril pevn ron dob i hranice lidskch sdel. Skutky 17,26 Jozue 3, Mojova 3, steda Uvil jsem, proto mluvm; byl jsem velmi pokoen. alm 116,10 Kdo ns odlou od lsky Kristovy? Snad souen nebo zkost, pronsledovn nebo hlad, bda, nebezpe nebo me? manm 8,35 Koloskm 2, Mojova 4, tvrtek Zjev se, Hospodine, v sle sv, a budeme zpvati a oslavovati udatnost tvou. alm 21,14 K Je vloil na enu ruce a ona se ihned vzpmila a velebila Boha. Luk 13,13 Marek 10, Mojova 4, ptek I ekl jsem: Panovnku Hospodine, odpus prosm! Jak Jkob obstoj? Je tak nepatrn! Hospodin byl nad tm jat ltost: Nestane se to, ekl Hospodin. Amos 7,2 3

15 15 LEDEN Andl mluvil k Josefovi: Porod syna a d mu jmno Je; nebo on vysvobod svj lid z jeho hch. Matou 1,21 Luk 12, Mojova 6, sobota Blzk jest Hospodin vechnm, kte ho vzvaj, vechnm, kte ho vzvaj v pravd. alm 145,18 K Z nadje se radujte, v souen bute trpliv, v modlitbch vytrval. manm 12,12 Matou 6, Mojova 7, nedle po Zjeven Pn Zkon byl dn skrze Moje, milost a pravda se stala skrze Jee Krista. Jan 1, nedle Nebudete pokoueti Hospodina Boha svho. 5. Mojova 6,16 K Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmvat. Co lovk zaseje, to tak sklid. Galatskm 6,7 Soudce ivch i mrtvch, Syn Boha ivho, pod potu z skutk zlch i z slova marnho. 255,3 Jan 2,1 11 manm 12,(4 8) pondl Elij ekl: Jak dlouho budete poskakovat na ob strany? Je-li Hospodin Bohem, nsledujte ho; jestlie Baal, jdte za nm! 1. Krlovsk 18,21

16 LEDEN 16 ekl Je: Poj, nsleduj mne. Matou 19,21 K 5. Mojova 4, Mojova 7, ter Shldni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou slu svmu sluebnku! alm 86,16 ekl jim Je: Budete-li mti vru, jako jest zrno horin, dte hoe tto: Pejdi odsud tam, i pejde, a nebude vm nic nemonho. Matou 17,20 K Marek 2, Mojova 8, steda V Bohu jest spasen m a slva m. alm 62,8 K Milost Bo jest ivot vn v Kristu Jei, Pnu naem. manm 6,23 K Luk 16,14 17(18) 1. Mojova 8, tvrtek Boha ct, kdo se slitovv nad chudm. Pslov 14,31 K Je mladkovi ekl: Chce-li bt dokonal, jdi, prodej, co ti pat, rozdej chudm, a bude mt poklad v nebi; pak pij a nsleduj mne. Matou 19,21 Skutky 15, Mojova 9, ptek Bu rozhodn, vechen lide zem, je vrok Hospodinv. Dejte se do dla, nebo jsem s vmi. Aggeus 2,4

17 17 LEDEN imon ekl: Miste, namhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tv slovo spustm st. Luk 5,5 Jan 7, Mojova 9, sobota Hospodin miluje prvo. alm 37,28 Pemlejte o vem, co je pravdiv, estn, spravedliv, ist, cokoli je hodn lsky, co m dobrou povst, co se povauje za ctnost a co sklz pochvalu. Filipskm 4,8 5. Mojova 33,1 4( ) 1. Mojova 11, nedle po Zjeven Pn A pijdou od vchodu i zpadu, od severu i jihu, a budou stolovat v Bom krlovstv. Luk 13, nedle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svm. 1. Samuelova 30,6 K Vm, pomoz m nedove. Marek 9,24 V tebe, Boe, doufm samho, jinde pomocnka nemm dnho. Jsi mj hrad a skla, nadje m stl, Hospodine! Pomoz v ponen dle svch zaslben ku vysvobozen! EZD 620,1 Matou 8,5 13 manm 1,14 17

18 LEDEN pondl Dalec pijdou, a budou stavti chrm Hospodinv. Zachari 6,15 K Nen u rozdl mezi idem a pohanem, otrokem a svobodnm, muem a enou. Vy vichni jste jedno v Kristu Jei. Galatskm 3,28 Izai 19,19 25 manm 1, ter Hospodin m poslal pozvednout truchlc na Sijnu, dt jim msto popela na hlavu elenku, olej vesel msto truchlen, zvoj chvly msto ducha beznadje. Izai 61,1. 3 Je ekl: Uvidm vs opt a vae srdce se zaraduje a vai radost vm nikdo nevezme. Jan 16,22 1. Krlovsk 17,8 16 manm 1, steda Vyleji na dm Davidv a na obyvatele Jeruzalmsk Ducha milosti a pokornch proseb. Zachari 12,10 K Kdy to shromdn lid slyeli, byli zasaeni v srdci a ekli Petrovi i ostatnm apotolm: Co mme dlat, brat? Skutky 2,37 Rt 1,1 8(16 21) manm 1, tvrtek Samuel ekl: Dopustili jste se veho toho zla, avak jsem dalek toho, abych se pestal za vs modlit. 1. Samuelova 12,20.23

19 19 LEDEN Odpus nm viny nae. Matou 6,12 K Skutky 13,42 52 manm 2, ptek Dval jsi svho dobrho ducha, aby je pouoval. Nehemi 9,20 Je ekl: A pijde Pmluvce, kterho vm polu od Otce, Duch pravdy, jen od Otce vychz, ten o mn vyd svdectv. Jan 15,26 Luk 4,22 30 manm 2, sobota Ty konej hukot mo, hukot jejich vlnobit i vavu nrod. alm 65,8 Pokoj Bo, kter pevyuje velik rozum, hjiti bude srdc vaich i smysl vaich v Kristu Jei. Filipskm 4,7 K Zjeven 15,1 4 manm 3,1 20 Nedle Bible 4. nedle po Zjeven Pn Pojte, pohlete na Bo skutky, tm, co kon mezi lidskmi syny, vzbuzuje bze. alm 66,5 30. nedle Hle, j sm vyhledm sv ovce a budu o n peovat. Ezechiel 34,11 Je obchzel vechna msta i vesnice, uil v jejich synaggch, kzal evangelium krlovstv a uzdravoval kadou nemoc a kadou chorobu. Matou 9,35

20 LEDEN 20 ujmi ruku moji a ve mne sm, na cest zde a v boji a neklesm. J nevm sob rady, Pane mj; ty sm mne prove vady, vdy pi mn stj. 329,1 Marek 4, Korintskm 1, pondl On zn skrytosti srdce. alm 44,22 K Petr odpovdl: Pane, ty v vecko, ty v tak, e t mm rd. Jan 21,17 Matou 21,18 22 manm 3,21 26

21 21 NOR NOR Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctv zniku a uvedeno do svobody a slvy dt Boch. manm 8,21 1. ter Pozvednme s dlanmi i srdce k Bohu na nebesch. Pl 3,41 V kad as se v Duchu svatm modlete a proste, bdte na modlitbch. Efezskm 6,18 Matou 8,28 34 manm 3, steda Hledal jsem mezi nimi mue, kter by zazdval ze a postavil se v trhlin ped mou tv za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkzy, ale nenael jsem. Ezechiel 22,30 Syn lovka nepiel, aby si dal slouit, ale aby slouil a dal svj ivot jako vkupn za mnoh. Matou 20,28 Jeremi 5,20 25 manm 4, tvrtek Hospodin mluvil k Izkovi: Poehnni budou v semeni tvm vickni nrodov zem. 1. Mojova 26,4 K Pn se ujal svho sluebnka Izraele, pamtliv svho milosrdenstv, je slbil naim otcm, Abrahamovi a jeho potomkm navky. Luk 1,54 55 Skutky 28,1 8 manm 4,13 25

22 NOR ptek Zkoumejme a zpytujme sv cesty, vrame se zpt k Hospodinu. Pl 3,40 Nepizpsobujte se tomuto vku, nbr promujte se obnovou sv mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vle Bo, co je dobr, Bohu mil a dokonal. manm 12,2 Luk 11,14 23 manm 5, sobota Lep je shovvav ne siln, a kdo ovld sebe, je nad dobyvatele msta. Pslov 16,32 Potebujete vytrvalost, abyste splnili Bo vli a doshli toho, co bylo zaslbeno. idm 10,36 Izai 51,1 6 manm 5, nedle po Zjeven Pn Pn vynese na svtlo to, co je skryto ve tm, a zjev zmry srdc. 1. Korintskm 4,5 6. nedle Co se vaditi budete se mnou? Vy vickni odstoupili jste ode mne, d Hospodin. Jeremi 2,29 K Bh toti vecky uzavel pod neposlunost, aby se nade vemi slitoval. manm 11,32 Mj chvlu naich rt, Pane n, Spasiteli, vak tak krsu slov a doprovz in. Neb skutky kdybychom snad zrazovat t mli, pak nejkrsnj zpv je przdn, mrtv stn. ZCSH 44,1

23 23 NOR Matou 13, Korintskm 1,(4 5) pondl Bh m opsv statenost. alm 18,33 O to se snam a zpasm tak, jak Kristus ve mn psob svou silou. Koloskm 1,29 Kazatel 9,1 10 manm 5, ter lovk nesm klesat na mysli. 1. Samuelova 17,32 Nadje nezahanbuje;nebo lska Bo rozlita jest v srdcch naich skrze Ducha svatho, kter dn jest nm. manm 5,5 K Kazatel 8,14 17 manm 6, steda Pozstavm u prosted tebe lid chud a nuzn, i budou doufati ve jmnu Hospodinovu. Sofoni 3,12 K Neboj se, mal stdce, nebo vaemu Otci se zalbilo dt vm krlovstv. Luk 12,32 Daniel 2,27 47 manm 6, tvrtek Nazvno bude jmno jeho: Pedivn, Rdce, Bh siln, Rek udatn, Otec vnosti, Kne pokoje. Izai 9,6 K Bh vyvil Krista nade ve a dal mu jmno nad kad jmno. Filipskm 2,9 1. Mojova 45,1 15 manm 7,1 6

24 NOR ptek Zdali Bh ekne, a neuin, promluv, a nedodr? 4. Mojova 23,19 Je ekl Petrovi: Ty malovrn, pro jsi pochyboval? Matou 14,31 Jan 7,25 31(32 36) manm 7, sobota J jsem Bh siln vemohouc; chodi ustavin pede mnou a budi dokonalm. 1. Mojova 17,1 K Vy jste svtlo svta. Neme msto na hoe lec skryto bti. Tak sv svtlo vae ped lidmi, a vid skutky vae dobr, a slav Otce vaeho, jen jest v nebesch. Matou 5, K Zjeven 8, manm 7,14 25 Posledn nedle po Zjeven Pn Nad tebou vzejde Hospodin a uke se nad tebou jeho slva. Izai 60,2 13. nedle O em jsme slchali, to jsme uvidli ve mst Hospodina zstup, ve mst naeho Boha: a navky je Bh in pevnm. alm 48,9 Bume vdni za to, e dostvme neotesiteln krlovstv, a slume proto Bohu tak, jak se jemu lb, s bzn a ctou. idm 12,28 Hospodin, jen s nmi byl, vdycky s nmi bude, rm jeho otcovsk sprovod ns vude.

25 25 NOR On ns cestou ivota podpr a sl a ns poslz pivede k blaenmu cli. 315,5 Matou 17, Korintskm 4, pondl S veselm budete erpat vodu z pramen spsy. Izai 12,3 Je odpovd samask en: Kad, kdo pije tuto vodu, bude mt opt ze. Kdo by se vak napil vody, kterou mu dm j, nebude znit navky. Voda, kterou mu dm, stane se v nm pramenem, vyvrajcm k ivotu vnmu. Jan 4, Korintskm 3,(9 11)12 18 manm 8, ter Poehnan, jen pichz v Hospodinov jmnu. alm 118,26 Z oblaku promluvil hlas: To jest mj milovan Syn, kterho jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Matou 17,5 Jan 1,43 51 manm 8, steda Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s nm. 1. Mojova 39,20.21 To Svtlo v temnostech svt. Jan 1,5 K Jan 3,31 36 manm 8,18 25

26 NOR tvrtek Ve sv spravedlnosti nm odpovd iny budcmi bze, Boe, nae spso, nadje vech konin zem i zmoskch dlek. alm 65,6 Je piel a zvstoval pokoj, pokoj vm, kte jste dalec, i tm, kte jsou blzc. Efezskm 2,17 Zjeven 1,(1. 2)3 8 manm 8, ptek Protoe mj dm je v troskch, zatmco vy se starte kad jen o svj dm, nebe nad vmi zadrelo rosu a zem zadrela svoji rodu. Aggeus 1,9 10 Vy, jako kamen iv, vzdlvejte se v dm duchovn, knstvo svat, k obtovn duchovnch obt, vzcnch Bohu skrze Jezukrista. 1. Petrova 2,5 K Jan 8,12 20 manm 8, sobota K tvmu svtlu pijdou pronrody a krlov k jasu, jen nad tebou vzejde. Izai 60,3 Hvzda, kterou vidli na vchod, la ped nimi, a se zastavila nad mstem, kde bylo to dt. Matou 2,9 4. Mojova 6,22 27 manm 9,1 5 Septuagesimae (70 dn ped velikonocemi) Ne pro sv spravedliv iny ti pedkldme sv prosby o smilovn, ale pro tv velk slitovn. Daniel 9,18

27 27 NOR 20. nedle Hospodin si postavil trn na nebesch, vemu vldne svou krlovskou moc. alm 103,19 Je ekl: Vechno je mi dno od mho Otce. Matou 11,27 Dlo tvoje astno krou, zem, nebe m tvou z, andlov sborem tou chvlit zpvem tvoji tv. Pole, lesy, hory tvoje, louky nin, mo hlas, ptk zpv a proud zdroje k plesm tvm jdou zvti ns. ZCSH 117,2 Matou 20,1 16a 1. Korintskm 9, pondl Hospodin ekl : U nikdy nebudu zloeit zemi kvli lovku, pestoe kad vtvor lidskho srdce je od mld zl. 1. Mojova 8,21 Kdo odsoud? Vdy Kristus Je, kter zemel a kter byl vzken, je na pravici Bo a pimlouv se za ns! manm 8,34 Luk 19,1 10 manm 9, ter Byl poten mezi nevrnky a nesl hch mnohch. Izai 53,12 On ns vysvobodil z moci tmy a penesl do krlovstv svho milovanho Syna. V nm mme vykoupen a odputn hch: Koloskm 1,13 14 idm 12,12 17 manm 9,14 29

28 NOR steda Tob vzdvm chvlu, es mi odpovdl; stal ses mou spsou. alm 118,21 ena pistoupila, klanla se mu a ekla: Pane, pomoz mi! Matou 15,25 Matou 10,40 42 manm 9,30 10,4 24. tvrtek Lidi i hovada sm zachovv, Hospodine. alm 36,7 K Zdali neprodvaj pt vrabek za dva hale? Avak ani jeden z nich nen v zapomenut ped Bohem. Luk 12,6 K 1. Korintskm 3,(1 3)4 8 manm 10, ptek Slova m sly, Hospodine. Pozoruj hlasu voln mho, krli mj a Boe mj; nebo se tob modlm. alm 5,2 3 K Velkou moc m vrouc modlitba spravedlivho. Jakubova 5,16 Jan 2,13 22 manm 10, sobota By mi se dostalo jti pes dol stnu smrti, nebudu se bti zlho, nebo ty se mnou jsi; prut tvj a hl tv, to mne potuje. alm 23,4 K Nedlejte si tedy starost o ztek; ztek bude mt sv starosti. Kad den m dost vlastnho trpen. Matou 6,34 1. Korintskm 1,26 31 manm 11,1 10

29 29 NOR Sexagesimae (60 dn ped velikonocemi) Jestlie dnes uslyte jeho hlas, nezatvrzujte sv srdce ve vzdoru! idm 3, nedle Kdy se svrala ve mn due m, na Hospodina jsem se rozpomnal, i pila k tob modlitba m. Jon 2,8 K Je jeden a t Pn vech, tdr ke vem, kdo ho vzvaj. manm 10,12 Boe, tys m skre, mj hrad, m spasen, v souen m due jen k tob m zen. Proti pokuenm ty sm zachov m, vtznm plesnm obda mne slavn. EZ 493,5 Luk 8,4 8(9 15) idm 4, pondl Tvj jest den, tv jest tak i noc, svtlo i slunce ty jsi uinil. alm 74,16 K Z nho a skrze nho a pro nho je vecko! Jemu bu slva na vky. Amen. manm 11,36 5. Mojova 32,44 47 manm 11,11 16

30 BEZEN 30 BEZEN Vdy pece mj se k Bohu mleliv, due m, nebo od nho jest oekvn m. alm 62,6 K 1. ter Pomoz nm, Hospodine, n Boe, nebo ty jsi nae opora. 2. Paralipomenon 14,10 Pane, smiluj se nad mm synem. Pivedl jsem ho k tvm uednkm, ale nemohli ho uzdravit. Matou 17, Mojova 7,1 13 manm 11, steda Naklote ucho a pojte ke mn, slyte a budete ivi! Izai 55,3 Kad, kdo sly tato m slova a pln je, bude podoben rozvnmu mui, kter postavil svj dm na skle. Matou 7,24 Marek 6,1 6 manm 11, tvrtek Nestrachujte se! Nebute zmateni. Co jsem ti ve neohlaoval a neoznamoval u pedem? Vy jste moji svdkov. Izai 44,8 I ekl Pn v noci u vidn Pavlovi: Neboj se, ale mluv a neml. Skutky 18,9 K Luk 6, Samuelova 1,1 20

31 31 BEZEN eny zvou ke svtovmu dni modliteb 4. ptek Kdy vedl Hospodin zajat Sionsk, zdlo se nm to jako ve snch. alm 126,1 K Pn m vysvobod ze veho zlho a zachov pro sv nebesk krlovstv. Jemu pat slva na vky vk, amen. 2. Timoteovi 4,18 Jan 12,34 36(37 42) 1. Samuelova 1, sobota Tmy pikryj zemi, a mrkota nrody, ale nad tebou vzejde Hospodin, a slva jeho nad tebou vidna bude. Izai 60,2 K Je ekl: J jsem svtlo svta; kdo m nsleduje, nebude chodit ve tm, ale bude mt svtlo ivota. Jan 8,12 Matou 13, Samuelova 2,1 11 Estomihi (Budi mi pevnou skalou. alm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzalma a na Synu lovka se napln vechno, co je psno u prorok. Luk 18,31 6. nedle Dodrujte prvo, jednejte spravedliv, protoe m spsa se u piblila, u se zjevuje m spravedlnost. Izai 56,1 Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsv se tm, kte pokoj psob. Jakubova 3,18 K

32 BEZEN 32 Ty skunce jasn, ohniv, vlej dobrotivost lsky sv plam houc v dui moji a srdci daruj sly proud, bych tvho tla iv oud vdy zstal v it boji. 361,2 Marek 8, Korintskm 13, pondl Tak jsem sevn, e mi nelze nijak vyjti. Zrak mj hyne trpenm; na kad den vzvm t, Hospodine. alm 88,9 10 K Duch Hospodinv jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlsil zajatcm proputn. Luk 4,18 Luk 13, Samuelova 2, ter Hospodin m psn trestal, ale nevydal m smrti. alm 118,18 Vme, e z utrpen roste vytrvalost, z vytrvalosti osvdenost a z osvdenosti nadje. manm 5,3 4 Luk 5, Samuelova 2,27 36 Zatek postn doby 9. steda Hch mladosti m a pestoupen mch nezpomnej, ale podl milosrdenstv svho pamtliv bu na mne pro dobrotu svou, Hospodine. alm 25,7 K

33 33 BEZEN Syn lovka piel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Luk 19,10 Matou 6,16 21 nebo 2. Petrova 1, Samuelova 3, tvrtek On je Bh iv a zstv navky, jeho krlovstv bude a do konce. Daniel 6,27 Vechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou crkve. Efezskm 1,22 Zachari 7, Samuelova 4, ptek Pozor na opovlivce; nen v nm due pm. Spravedliv bude t pro svou vrnost. Abakuk 2,4 Vezmte na sebe m jho a ute se ode mne, nebo jsem tich a pokornho srdce: a naleznete odpoinut svm dum. Matou 11,29 Jan 8, Samuelova 4, sobota Jako ten, kterho matka jeho t, tak j vs titi budu. Izai 66,13 K Nezanechm vs osiel; pijdu k vm, ponvad j jsem iv a tak vy budete ivi. Jan 14, Daniel 5, Samuelova 5,1 12 Invocavit (Vzvati mne bude a vyslym jej. alm 91,15)

34 BEZEN 34 Proto se zjevil Syn Bo, aby zmail iny blovy. 1. Janova 3,8 13. nedle I poznaj pronrody, kter zstanou vkol, e j, Hospodin, jsem vystavl, co bylo zboeno, a oszel zpustoen kraj. Ezechiel 36,36 Pn je pln soucitu a slitovn. Jakubova 5,11 J zbloudil jsem a ommen t hledal, avak nenael, jsa od tv tve odvrcen, jen za bludnm jsem svtlem spl; a nyn teprv, es ty chtl, j tebe uvidl. 341,4 Matou 4,1 11 idm 4, pondl Neodmtej ns vak pro sv jmno, nenech zhanobit trn sv slvy. Jeremi 14,21 Posv se jmno tv. 1. Janova 3,7 11(12) 15. ter Matou 6,9 K 1. Samuelova 6,1 7,1

35 35 BEZEN J budu, prav Hospodin, jeho zd ohnivou vkol, a slvou budu u prosted nho. Zachari 2,5 K J ti pravm, e ty jsi Petr; a na tto skle zbuduji svou crkev a brny pekel ji nepemohou. Matou 16,18 Jb 1, Samuelova 7, steda Kdy soudov tvoji dj se na zemi, obyvatel okrlku zemskho u se spravedlnosti. Izai 26,9 K V bzni ped nm ijte dny svho pozemskho ivota. 1. Petrova 1,17 1. Korintskm 10, Samuelova 8, tvrtek Zpvati budu o sle tv, hned z jitra hlasit slaviti budu milosrdenstv tv, nebo jsi byl hrad mj vysok, a toit v den souen mho. alm 59,17 K asn rno, jet za tmy, vstal a vyel z domu; odeel na pust msto a tam se modlil. Marek 1,35 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BEZEN ptek Neutiskne moc blinho svho. 3. Mojova 19,13 K Vecko, co byste chtli, aby vm lid inili, to i vy ite jim. Matou 7,12 K idm 2, Samuelova 9,15 10, sobota Byli jste jako oharek vyrvan z plamen ohnit. A pece jste se ke mn nenavrtili, je vrok Hospodinv. Amos 4,11 Za vech okolnost dkujte, nebo to je vle Bo v Kristu Jei pro vs. 1. Tesalonickm 5,18 Zjeven 20, Samuelova 10,17 27 Reminiscere (Rozpome se na slitovn sv, Hospodine. alm 25,6 K) Bh prokazuje svou lsku k nm tm, e Kristus za ns zemel, kdy jsme jet byli hn. manm 5,8 20. nedle

37 37 BEZEN Mnoho div jsi u vykonal, mj Boe, Hospodine, ve tvch myslech s nmi se ti nevyrovn nikdo. alm 40,6 Lid uasli a kali: Kdo to jen je, e ho poslouchaj vtry i moe? Matou 8,27 Dvuj se v Pna, due m, z veera i z rna on ti pomh. On zn tvou strast, promn ji v slast, nov kvt okrl tvou pozemskou vlast. On v kad dob, on v kad as pomoci chce tob, sly tvj hlas. 314,1 Marek 12,1 12 manm 5,1 5(6 11) 21. pondl Budu jeho hradem, on zn moje jmno. alm 91,14

38 BEZEN 38 Touebn oekvm a doufm, e v niem nebudu zahanben. Filipskm 1,20 Jeremi 26, Samuelova 13, ter Po cel dny vztahoval jsem ruce k lidu svhlavmu, k tm, kdo chod po nedobr cest, za vlastnmi mysly. Izai 65,2 Tsn je brna a zk cesta, kter vede k ivotu, a mlokdo ji nalz. Matou 7,14 Jb 2, Samuelova 15, steda Bh vykoupil dui mou, aby nela do jmy, a ivot mj, aby svtlo spatoval. Jb 33,28 K Jestlie ve vs pebv Duch toho, kter Jee vzksil z mrtvch, pak ten, kdo vzksil z mrtvch Krista Jee, obiv i vae smrteln tla Duchem, kter ve vs pebv. manm 8,11 2. Mojova 17, Samuelova 16,1 13

39 39 BEZEN 24. tvrtek Hospodine, celm svm srdcem ti vzdvm chvlu, o vech divuplnch inech tvch chci vypravovat. alm 9,2 Slep vid, chrom chod, malomocn jsou oiovni, hlu sly, mrtv vstvaj, chudm se zvstuje evangelium. Matou 11,5 1. Janova 1,8 2,2(3 6) 1. Samuelova 16, ptek Hospodin je toit svho lidu a ztita syn Izraele. Joel 4,16 Netrapte se dnou starost, ale v kad modlitb a prosb dkujte a pedkldejte sv dosti Bohu. Filipskm 4,6 Luk 9,43b Samuelova 17, sobota Hospodine, ty m neopoutj, nevzdaluj se ode mne, mj Boe! alm 38,22 J s vmi jsem po vecky dny, a do skonn svta. Amen. Matou 28,20 K Galatskm 2, Samuelova 17,31 58

40 BEZEN 40 Oculi (Stle upnm sv oi k Hospodinu. alm 25,15) Kdo polo ruku na pluh a ohl se zpt, nen zpsobil pro krlovstv Bo. Luk 9, nedle Vm, kdo se bojte mho jmna, vzejde slunce spravedlnosti se zdravm na paprscch. Malachi 3,20 Noc pokroila, den se piblil. Odlome proto skutky tmy a obleme se ve zbroj svtla. manm 13,12 Budi nadle nadj mou, jak jsi vdy byla mou tchou, skr a hradem, kniho knih, a dojdu radosti v nebesch! Slovo Pn, svtlo m, pevzcn mj poklade, ty mne u cestm svm, d mi, komu nlem. 164,3 Luk 9,57 62 Efezskm 5,1 8a 28. pondl

41 41 BEZEN Dodejte sly ochablm rukm, pevnosti kolenm klesajcm. Izai 35,3 Bm k cli, abych zskal nebeskou cenu, j je Bo povoln v Kristu Jei. Filipskm 3,14 Luk 14,(25 26)27 33(34 35) 1. Samuelova 18, ter Duch Panovnka Hospodina jest nade mnou, proto e pomazal mne Hospodin. Izai 61,1 K Byli jsme ktem spolu s nm pohbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzken z mrtvch slavnou moc svho Otce i my vstoupili na cestu novho ivota. manm 6,4 Jb 7, Samuelova 20, steda Bude korunou ozdobnou v ruce Hospodinov, a korunou krlovskou v ruce Boha svho. Izai 62,3 K

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 1. 2012 až 30. 4. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé DOBA VÁNOČNÍ ČAS VÁNOC NEDĚLE - 1. 1. 2012 JMÉNA JEŽÍŠ Když pastýři spatřili děťátko v jeslích, pověděli, co jim bylo řečeno o tom

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé

každý den Zdroj: Internetové stránky Taizé Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 Zdroj: Internetové stránky Taizé ČAS VELIKONOC - ZJEVOVÁNÍ PÁNĚ Úterý - 1. 5. 2012 Všechna tvá přikázání, Hospodine, jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého.

Děkujeme ti za dar víry, která nám umožňuje vnímat tě jako živého a blízkého. Cesta světla Úvod: Cesta světla je obrazem i naší cesty víry. Prožijme tuto chvíli v blízkosti Ježíše Zmrtvýchvstalého. Upřeme mysl na toho, který se ukazuje po své smrti apoštolům, aby uvěřili, že on

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. List Efesanům 1,2 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. List

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Prameny v poušti Pořad bohoslužby Přivítání Píseň Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Vedoucí : Vítejte k bohoslužbě SDM, připravené v tomto roce v Egyptě. V myslích mnoha lidí je Egypt

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

Všechny evangelijní knihy

Všechny evangelijní knihy Všechny evangelijní knihy 1. O kterém výroku je na začátku evangelia podle Matouše řečeno To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka? a) A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67

Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67 Rebeka Gn 24,1-29.49-59.67 Abraham byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: "Polož ruku na můj klín. Zavazuji

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

ZBOJSKÁ 2011 1. Mojžíšova 20

ZBOJSKÁ 2011 1. Mojžíšova 20 ZBOJSKÁ 2011 1. Mojžíšova 20 Abraham poslušně vyšel až do kananejské země. Bůh popisuje nejen krásné stránky člověka, ale i jeho chyby. Tentokrát se musíme zabývat Abrahamovou chybou. Bůh nám nechce vzít

Více

KNIHÁ o KUlM1 KUIMSKE ZYYKY A POVĚSTI bohat/ch brnnskch mťanzinni, nebo vzhledov pipomnala njak/ kopec, kde byly cnovdoly. pia, aby tak mohli vn hrt. Hri se v tom okamžiku propadli do zem. Dosud pr v noci

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 10 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Podobenství...4 Vechno je v almech...5 kola hrou II....7 Joná, Ninivé a velryb V...8 Ta nae kvìtena - česká? 8... 10 Na toulkách

Více

Pobožnost křížové cesty

Pobožnost křížové cesty Pobožnost křížové cesty Poučení o křížové cestě našeho Pána Ježíše Krista Dle ústního podání byla pobožnost křížové cesty již u prvních křesťanů zavedena, bydlících tehdy v Jeruzalémě, kteří místa utrpením

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně.

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jan 14,23 To čiňte na mou památku Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Dr. E. Dönges Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC

únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Žalm 62:8 (verš pro sbor na tento rok ) Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC Verše povzbuzení do roku 2016

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více