[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[-bf/24dd] Hesla. Jednoty. bratrsk"

Transkript

1 [ComputerModern/10pt] [-bf/14pt] [-bf/] [-bf/] [-it/] [-bf/] [-it/] [-it/] [-rm/] [-bf/] [-it/] [-bf/14pt] [/8p [-bf/24dd] Hesla Jednoty bratrsk 2010 [/10dd] Heslo roku: Vae srdce a se nechvje zkost! Vte v Boha, vte i ve mne.. Jan 14,1

2 c Evangelische Brder-Unitt, Herrnhut Czech edition c Petr Heman DLOS, 2009 Translation c Miroslav Matou, 2009 Cover c Slvek Heman, 2009 ISBN ISSN

3 3 vodn slovo ke 280. ronku Hesel Mil tenky, mil teni, heslo roku, slovo, kter ns bude provzet v tomto roce vemi 365 dny, je ndhern potujc slovo. Ve svt je spousta vc, kter lovka lekaj, ze kterch ho jm hrza. Ale Je nm nabz: mjte pece dvru, dvujte mmu Otci a mn. A se stane cokoli, nic vs neme vyrvat z m ruky. Drm vs a dvm na vs pozor. Neme se vm stt nic, o em bych nevdl. Mnoha lidem je zatko vzdt se domnlch jistot a svit se tto ruce. Znamen to toti rezignovat na vlastn reii a kontrolu nad vcmi. Proti tomu vak stoj mnostv dobrch zkuenost s vrou. Kolik je v ivot situac, kter jsou zdnliv neeiteln. lovk m dojem, e u se ned nic dlat. A prv tehdy dv Bh asto poznat svou blzkost skrze lidi, znamen, nebo slova, kter pomhaj a ukazuj nov cesty. Pi pohledu zptky je pak jasn: Bh, kter na dn ze svch stvoen nezapomn, tady zashl. Pejeme tenkm a tenm Hesel, aby v roce 2010 zakoueli opakovan potujc a povzbuzujc chvle se slovem, kter bud dvru ke Spasiteli Jei Kristu a Bohu, jeho Otci. Vdy Bo slovo chce pedevm napravovat, odnmat strach, dvat radost a vst k ivotu, v nm strach nem posledn slovo. Jednota bratrsk

4 Pouit peklady bible a psn esk pevody nmeckch originl jsou vybrny z rznch peklad bible oznaeno za odkazem k biblickmu textu takto: bez oznaen Bible, psmo svat Starho i Novho zkona, Ekumenick peklad, vyd. ERC, Praha 1985 (se svolenm BS) K Bible kralick, posledn vydn z roku 1613 P Nov zkon Z pvodnho eckho znn pel. Dr. Ondej M. Petr O.P., Vde 1970 bez oznaen Bratrsk zpvnk, 4. vydn, Jednota bratrsk v CN, Praha 1954 EZ Evangelick zpvnk, Synodn rada eskobratrsk crkve evang., Praha 1979 EZD Evangelick zpvnk: dodatek, Kalich, Praha 2004 Svt Kesansk psniky (nejen) pro mlde, Synodn rada CE v evangelickm nakladatelstv Kalich, Praha 1992 ZCSH Zpvnk Crkve eskoslovensk husitsk (uspodali Zdenk Trtk O., Ungermann O., imk L.), Blahoslav, Praha

5 5 Vysvtlen k soustav Hesel Pro kad den roku nabz knka Hesel ti obsahov souvisejc texty: Slova ze Starho zkona (tj. hesla) jsou kadoron losovna piblin z 1800 ver, obsaench v ochranovsk sbrce. Slova z Novho zkona jsou k tomu vyhledvna pednostn z oddl prbnho biblickho ten (viz ne). Tetm textem jsou v eskm vydn Hesel jednotliv sloky psn, volen pilhav k nedlnm a svtenm heslm. Pot nsleduj dva oddly pro kadodenn ten bible: Prvn ten je vybrno z lekcione, vydanho luterskou liturgickou konferenc a je vztaeno k tmatu tdne (heslo tdne a nedln evangelium). Na druhm mst stoj prbn ten AB (kumenische Arbeitsgemeinschaft fr Bibellesen), kter bhem ty let projde celm Novm zkonem a bhem sedmi let nejdleitjmi knihami Starho zkona; AB vybr rovn hesla msc a heslo roku. O nedlch mme odkaz na ten z evangelia, epitoly (i Skutk) a ze almu. A do posledn nedle crkevnho roku je ten z evangelia zrove perikopou (oddlem doporuenm jako text kzn); od 1. nedle adventn je perikopou ten z epitoly. Podobn je tomu u vznamnch dn a crkevnch svtk.

6 6 Denn modlitby Nedle: Crkev Kristova. Dk za vzken Kristovo a za Bo slovo. Prosba za zmocnn pro zvstovn a za poehnn pro vechny posluchae. Posvcen nedle. Probuzen a obnova duchovnho ivota, jednota v Duchu, bratrsk lska. Prosba za rozlin crkve a jejich spolen svdectv. Pondl: Sluba crkve ve svt. Zvstovn evangelia ve vech zemch. Duchovn rst ve sborech. Svdectv vry a lsky nekesanm. Vzdln a vybaven spolupracovnk ke slub v crkvch a ve spolenosti. Evangelizace. Lkask prce. ter: Rodina, kola, zamstnn. Nae dti, rodie, pbuzn, ptel. Nae prce doma, na pracoviti. Osvdovn vry v dennm ivot. Vchova dt, koly, internty, uitel, vychovatel. Vyuovn nboenstv a kesansk vchovy, prce s mlde, schzky mldee. Steda: Nai blin. Soused, kolegov v prci, obchodn ptel. Pomoc a tcha pro nemocn, slep, hluch a pro vechny postien. Ovdovl, osaml, vzov, lid bez pste, nezamstnan, obti tlaku a nsil. Diakonie domovy dchodc, stavy s peovatelskou slubou, sociln dlo. tvrtek: Spolenost. Nrody a jejich vldy. Mr a spravedlnost mezi nrody. Ochrana ped zneuitm sil vloench do lidskch rukou, pekonvn nrodnostn a rasov

7 7 nenvisti. Cizinci v na zemi, uprchlci. Mui a eny ve vedoucch postavench na vech rovnch. Odpovdn zachzen s dary stvoen. Denn chlb. Vrnost a pravdivost ve spolenm ivot. Vra v Bo veden ve svt a v Jeho moc lit vechny rny. Ptek: Nae crkev a sbor. Dk za spasiteln dlo Kristovo na ki. Prosba za vyznn hch a za nov vylit Ducha, za posilu vech len sboru ke vzjemn slub, za pipravenost vech ke spoluprci na Bom dle. Prosba za zmocnn pro vechny, kte jsou povolni ke slub zvstovat i pastsky peovat o sbor. Duch lsky a jednoty, budovn a zachovn na prce. Sluba Hesel k povzbuzovn jednoty, poehnn ppravy knky Hesel a pro jej tene. Pmluvn modlitby za crkev Kristovu doma i ve svt. Sobota: Pohled zpt a vhled. Dky za Bo dary a veden tdnem. Prosba za odputn pestupk a provinn. Poehnn pro nedli. Pmluvn modlitby za Izrael, lid prvn smlouvy. Pipravenost crkve Kristovy na jeho druh pchod. Radostn nadje vn slvy.

8 8 Modlitebn str Jednoty bratrsk USA jih Kostarika Guyana Ochranovsk seniort esk provincie Surinam Tanznie zpad Aljaka Evropsk kontinentln provincie Tanznie zpad Labrador Kongo Kigoma Jamajka, Kuba a Grand Cayman Honduras Jin Afrika Velk Britnie a Jin Asie Tanznie Rukwa Tanznie jih a Malawi Nicaragua Zambie Tanznie jihozpad USA sever

9 9 Vydn Hesel v rozlinch jazycch Hesla jsou rozena do celho svta a v souasnosti jsou vydvna asi v 50 jazycch v Evrop, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albntina, arabtina, anglitina, balinztina (indonztina), basaa, batak, beuntina (tswana), bulhartina, etina, iewa (Malawi), tradin ntina, zjednoduen ntina, dntina, estontina, fintina, francouztina, hindtina, hmong, chorvattina, indonztina, inuktetuk (eskymtina), islandtina, italtina, japontina, kinyarwanda, kisuaheli, litevtina, lotytina, luick srbtina, maartina, miskito, nmina, nizozemtina, odiya, ovambo, papiamento, pedi, poltina, portugaltina, rongmei, rumuntina, rutina, rwandtina, sloventina, simalungun, sisvati, sranang, swahili, panltina, vdtina, tamil, thajtina, tibettina, tswana, turetina, venda, xhosa, zultina. Hesla vychzej tak v pvodnch biblickch jazycch, tj. hebrejtina a etina, a ve slepeckm psmu. Oficiln Internetovou strnku originlnch Hesel najdete na: Strnka s eskmi Hesly:

10 LEDEN 10 LEDEN I stvoil Bh lovka k obrazu svmu, k obrazu Bomu stvoil jej, mue a enu stvoil je. 1. Mojova 1,27 K Nov Rok Vechno, cokoli mluvte nebo dlte, ite ve jmnu Pna Jee a skrze nho dkujte Bohu Otci. Koloskm 3,17 1. sobota Lep je jdlo ze zeleniny a k tomu lska, ne z vykrmenho bka a s tm nenvist. Pslov 15,17 Bume pravdiv v lsce, a ve vem dorstme v Krista. On je hlava. Efezskm 4,15 Luk 4,16 21 Jakubova 4, Nedle po vnocch Slovo se stalo tlem a ubytovalo se mezi nmi; patili jsme na jeho slvu, slvu, jakou m jenom jedin Syn od Otce, pln milosti a pravdy. Jan 1,14 il 2. nedle Vechny pronrody budou se chvt strachem a rozilenm pro vechno to dobro a pro vechen pokoj, kter svmu lidu zjednm. Jeremi 33,9 Kdy jsme tedy ospravedlnni z vry, mme pokoj s Bohem skrze naeho Pna Jee Krista. manm 5,1 Rai ns v tom posilniti,

11 11 LEDEN Pane Kriste, potvrditi a eho se nedostv, tv milost nech nm pidv. 258,8 Luk 2, Janova 5, pondl V malikm hnv skryl jsem tv svou na maliko ped tebou, ale v milosrdenstv vnm slituji se nad tebou, prav vykupitel tvj Hospodin. Izai 54,8 K Vichni zheili a jsou daleko od Bo slvy; jsou ospravedlovni zadarmo jeho milost vykoupenm v Kristu Jei. manm 3, Mojova 2, Mojova 1, ter Ztracenou vyptrm, zabhlou pivedu zpt, polmanou ovu a nemocnou poslm, kdeto tunou a silnou zahladm. Ezechiel 34,16 Pn mi ekl: Sta, kdy m mou milost; vdy v slabosti se projev m sla. 2. Korintskm 12,9 1. Mojova 21, Mojova 1, steda Chvliti t budu mezi nrody, Hospodine, a jmnu tvmu almy prozpvovati. alm 18,50 K Jedinmu moudrmu Bohu bu skrze Jee Krista slva na vky vk. Amen. manm 16,27 1. Mojova 9, Mojova 1,26 2,4a

12 LEDEN 12 Zjeven Pn Epifanias Tma pomj, a svtlo to prav ji svt. 1. Janova 2,8 K 6. tvrtek Hospodin provdy odstran smrt. Izai 25,8 Vechno jsem odepsal, abych poznal Jee a moc jeho vzken i ast na jeho utrpen. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak doshl zmrtvchvstn. Filipskm 3,10 11 Matou 2,1 12 Efezskm 3,2 3a ptek Uka divy svho milosrdenstv, spasiteli tch, kdo se k pravici tv utkaj. alm 17,7 Pistupme tedy smle s doufnm k trnu milosti, abychom doshli milosrdenstv, a milost nalezli ku pomoci v as phodn. idm 4,16 K 1. Janova 3, Mojova 2,4b sobota V srdci svm skldm e tvou, abych neheil proti tob. alm 119,11 K Vechno dlejte bez reptn a bez pochybovn, abyste byli bezhonn a ryz, Bo dti bez poskvrny uprosted pokolen pokivenho a zvrcenho. V nm svite jako hvzdy, kter osvcuj svt, drte se slova ivota. Filipskm 2, Janova 2, Mojova 2,18 25

13 13 LEDEN Aliann modlitebn tden 1. nedle po Zjeven Pn Ti, kdo se daj vst Duchem Bom, jsou synov Bo. manm 8,14 9. nedle Hospodine, ty mj hlas usly zrna, rno ti pipravm ob a budu ekat. alm 5,4 Setnk odpovdl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou stechu; ale ekni jen slovo, a mj sluha bude uzdraven. Matou 8,8 Pane, zsta s nmi a zae due hlad, sv otevrej Psma, sv slovo u ns znt. Pane, zsta s nmi, a ohroz ns hch, a v setbu slova padnou nm kroupy, led a snh. 462,2 Matou 3,13 17 manm 12,1 3(4 8) 10. pondl Nech poznaj vechny nrody zem, e Hospodin je Bh; nen dn jin. 1. Krlovsk 8,60 Nech se ped jmnem Jeovm sklon kad koleno na nebi, na zemi i pod zem. Filipskm 2,10 Skutky 10, Mojova 3,1 13

14 LEDEN ter Kdo od potku povolv vechna pokolen? J, Hospodin, jsem prvn, j budu t u poslednch vc. Izai 41,4 On stvoil z jednoho lovka vechno lidstvo, aby pebvalo na povrchu zem, uril pevn ron dob i hranice lidskch sdel. Skutky 17,26 Jozue 3, Mojova 3, steda Uvil jsem, proto mluvm; byl jsem velmi pokoen. alm 116,10 Kdo ns odlou od lsky Kristovy? Snad souen nebo zkost, pronsledovn nebo hlad, bda, nebezpe nebo me? manm 8,35 Koloskm 2, Mojova 4, tvrtek Zjev se, Hospodine, v sle sv, a budeme zpvati a oslavovati udatnost tvou. alm 21,14 K Je vloil na enu ruce a ona se ihned vzpmila a velebila Boha. Luk 13,13 Marek 10, Mojova 4, ptek I ekl jsem: Panovnku Hospodine, odpus prosm! Jak Jkob obstoj? Je tak nepatrn! Hospodin byl nad tm jat ltost: Nestane se to, ekl Hospodin. Amos 7,2 3

15 15 LEDEN Andl mluvil k Josefovi: Porod syna a d mu jmno Je; nebo on vysvobod svj lid z jeho hch. Matou 1,21 Luk 12, Mojova 6, sobota Blzk jest Hospodin vechnm, kte ho vzvaj, vechnm, kte ho vzvaj v pravd. alm 145,18 K Z nadje se radujte, v souen bute trpliv, v modlitbch vytrval. manm 12,12 Matou 6, Mojova 7, nedle po Zjeven Pn Zkon byl dn skrze Moje, milost a pravda se stala skrze Jee Krista. Jan 1, nedle Nebudete pokoueti Hospodina Boha svho. 5. Mojova 6,16 K Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmvat. Co lovk zaseje, to tak sklid. Galatskm 6,7 Soudce ivch i mrtvch, Syn Boha ivho, pod potu z skutk zlch i z slova marnho. 255,3 Jan 2,1 11 manm 12,(4 8) pondl Elij ekl: Jak dlouho budete poskakovat na ob strany? Je-li Hospodin Bohem, nsledujte ho; jestlie Baal, jdte za nm! 1. Krlovsk 18,21

16 LEDEN 16 ekl Je: Poj, nsleduj mne. Matou 19,21 K 5. Mojova 4, Mojova 7, ter Shldni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou slu svmu sluebnku! alm 86,16 ekl jim Je: Budete-li mti vru, jako jest zrno horin, dte hoe tto: Pejdi odsud tam, i pejde, a nebude vm nic nemonho. Matou 17,20 K Marek 2, Mojova 8, steda V Bohu jest spasen m a slva m. alm 62,8 K Milost Bo jest ivot vn v Kristu Jei, Pnu naem. manm 6,23 K Luk 16,14 17(18) 1. Mojova 8, tvrtek Boha ct, kdo se slitovv nad chudm. Pslov 14,31 K Je mladkovi ekl: Chce-li bt dokonal, jdi, prodej, co ti pat, rozdej chudm, a bude mt poklad v nebi; pak pij a nsleduj mne. Matou 19,21 Skutky 15, Mojova 9, ptek Bu rozhodn, vechen lide zem, je vrok Hospodinv. Dejte se do dla, nebo jsem s vmi. Aggeus 2,4

17 17 LEDEN imon ekl: Miste, namhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tv slovo spustm st. Luk 5,5 Jan 7, Mojova 9, sobota Hospodin miluje prvo. alm 37,28 Pemlejte o vem, co je pravdiv, estn, spravedliv, ist, cokoli je hodn lsky, co m dobrou povst, co se povauje za ctnost a co sklz pochvalu. Filipskm 4,8 5. Mojova 33,1 4( ) 1. Mojova 11, nedle po Zjeven Pn A pijdou od vchodu i zpadu, od severu i jihu, a budou stolovat v Bom krlovstv. Luk 13, nedle Posilnil se David v Hospodinu Bohu svm. 1. Samuelova 30,6 K Vm, pomoz m nedove. Marek 9,24 V tebe, Boe, doufm samho, jinde pomocnka nemm dnho. Jsi mj hrad a skla, nadje m stl, Hospodine! Pomoz v ponen dle svch zaslben ku vysvobozen! EZD 620,1 Matou 8,5 13 manm 1,14 17

18 LEDEN pondl Dalec pijdou, a budou stavti chrm Hospodinv. Zachari 6,15 K Nen u rozdl mezi idem a pohanem, otrokem a svobodnm, muem a enou. Vy vichni jste jedno v Kristu Jei. Galatskm 3,28 Izai 19,19 25 manm 1, ter Hospodin m poslal pozvednout truchlc na Sijnu, dt jim msto popela na hlavu elenku, olej vesel msto truchlen, zvoj chvly msto ducha beznadje. Izai 61,1. 3 Je ekl: Uvidm vs opt a vae srdce se zaraduje a vai radost vm nikdo nevezme. Jan 16,22 1. Krlovsk 17,8 16 manm 1, steda Vyleji na dm Davidv a na obyvatele Jeruzalmsk Ducha milosti a pokornch proseb. Zachari 12,10 K Kdy to shromdn lid slyeli, byli zasaeni v srdci a ekli Petrovi i ostatnm apotolm: Co mme dlat, brat? Skutky 2,37 Rt 1,1 8(16 21) manm 1, tvrtek Samuel ekl: Dopustili jste se veho toho zla, avak jsem dalek toho, abych se pestal za vs modlit. 1. Samuelova 12,20.23

19 19 LEDEN Odpus nm viny nae. Matou 6,12 K Skutky 13,42 52 manm 2, ptek Dval jsi svho dobrho ducha, aby je pouoval. Nehemi 9,20 Je ekl: A pijde Pmluvce, kterho vm polu od Otce, Duch pravdy, jen od Otce vychz, ten o mn vyd svdectv. Jan 15,26 Luk 4,22 30 manm 2, sobota Ty konej hukot mo, hukot jejich vlnobit i vavu nrod. alm 65,8 Pokoj Bo, kter pevyuje velik rozum, hjiti bude srdc vaich i smysl vaich v Kristu Jei. Filipskm 4,7 K Zjeven 15,1 4 manm 3,1 20 Nedle Bible 4. nedle po Zjeven Pn Pojte, pohlete na Bo skutky, tm, co kon mezi lidskmi syny, vzbuzuje bze. alm 66,5 30. nedle Hle, j sm vyhledm sv ovce a budu o n peovat. Ezechiel 34,11 Je obchzel vechna msta i vesnice, uil v jejich synaggch, kzal evangelium krlovstv a uzdravoval kadou nemoc a kadou chorobu. Matou 9,35

20 LEDEN 20 ujmi ruku moji a ve mne sm, na cest zde a v boji a neklesm. J nevm sob rady, Pane mj; ty sm mne prove vady, vdy pi mn stj. 329,1 Marek 4, Korintskm 1, pondl On zn skrytosti srdce. alm 44,22 K Petr odpovdl: Pane, ty v vecko, ty v tak, e t mm rd. Jan 21,17 Matou 21,18 22 manm 3,21 26

21 21 NOR NOR Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctv zniku a uvedeno do svobody a slvy dt Boch. manm 8,21 1. ter Pozvednme s dlanmi i srdce k Bohu na nebesch. Pl 3,41 V kad as se v Duchu svatm modlete a proste, bdte na modlitbch. Efezskm 6,18 Matou 8,28 34 manm 3, steda Hledal jsem mezi nimi mue, kter by zazdval ze a postavil se v trhlin ped mou tv za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkzy, ale nenael jsem. Ezechiel 22,30 Syn lovka nepiel, aby si dal slouit, ale aby slouil a dal svj ivot jako vkupn za mnoh. Matou 20,28 Jeremi 5,20 25 manm 4, tvrtek Hospodin mluvil k Izkovi: Poehnni budou v semeni tvm vickni nrodov zem. 1. Mojova 26,4 K Pn se ujal svho sluebnka Izraele, pamtliv svho milosrdenstv, je slbil naim otcm, Abrahamovi a jeho potomkm navky. Luk 1,54 55 Skutky 28,1 8 manm 4,13 25

22 NOR ptek Zkoumejme a zpytujme sv cesty, vrame se zpt k Hospodinu. Pl 3,40 Nepizpsobujte se tomuto vku, nbr promujte se obnovou sv mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vle Bo, co je dobr, Bohu mil a dokonal. manm 12,2 Luk 11,14 23 manm 5, sobota Lep je shovvav ne siln, a kdo ovld sebe, je nad dobyvatele msta. Pslov 16,32 Potebujete vytrvalost, abyste splnili Bo vli a doshli toho, co bylo zaslbeno. idm 10,36 Izai 51,1 6 manm 5, nedle po Zjeven Pn Pn vynese na svtlo to, co je skryto ve tm, a zjev zmry srdc. 1. Korintskm 4,5 6. nedle Co se vaditi budete se mnou? Vy vickni odstoupili jste ode mne, d Hospodin. Jeremi 2,29 K Bh toti vecky uzavel pod neposlunost, aby se nade vemi slitoval. manm 11,32 Mj chvlu naich rt, Pane n, Spasiteli, vak tak krsu slov a doprovz in. Neb skutky kdybychom snad zrazovat t mli, pak nejkrsnj zpv je przdn, mrtv stn. ZCSH 44,1

23 23 NOR Matou 13, Korintskm 1,(4 5) pondl Bh m opsv statenost. alm 18,33 O to se snam a zpasm tak, jak Kristus ve mn psob svou silou. Koloskm 1,29 Kazatel 9,1 10 manm 5, ter lovk nesm klesat na mysli. 1. Samuelova 17,32 Nadje nezahanbuje;nebo lska Bo rozlita jest v srdcch naich skrze Ducha svatho, kter dn jest nm. manm 5,5 K Kazatel 8,14 17 manm 6, steda Pozstavm u prosted tebe lid chud a nuzn, i budou doufati ve jmnu Hospodinovu. Sofoni 3,12 K Neboj se, mal stdce, nebo vaemu Otci se zalbilo dt vm krlovstv. Luk 12,32 Daniel 2,27 47 manm 6, tvrtek Nazvno bude jmno jeho: Pedivn, Rdce, Bh siln, Rek udatn, Otec vnosti, Kne pokoje. Izai 9,6 K Bh vyvil Krista nade ve a dal mu jmno nad kad jmno. Filipskm 2,9 1. Mojova 45,1 15 manm 7,1 6

24 NOR ptek Zdali Bh ekne, a neuin, promluv, a nedodr? 4. Mojova 23,19 Je ekl Petrovi: Ty malovrn, pro jsi pochyboval? Matou 14,31 Jan 7,25 31(32 36) manm 7, sobota J jsem Bh siln vemohouc; chodi ustavin pede mnou a budi dokonalm. 1. Mojova 17,1 K Vy jste svtlo svta. Neme msto na hoe lec skryto bti. Tak sv svtlo vae ped lidmi, a vid skutky vae dobr, a slav Otce vaeho, jen jest v nebesch. Matou 5, K Zjeven 8, manm 7,14 25 Posledn nedle po Zjeven Pn Nad tebou vzejde Hospodin a uke se nad tebou jeho slva. Izai 60,2 13. nedle O em jsme slchali, to jsme uvidli ve mst Hospodina zstup, ve mst naeho Boha: a navky je Bh in pevnm. alm 48,9 Bume vdni za to, e dostvme neotesiteln krlovstv, a slume proto Bohu tak, jak se jemu lb, s bzn a ctou. idm 12,28 Hospodin, jen s nmi byl, vdycky s nmi bude, rm jeho otcovsk sprovod ns vude.

25 25 NOR On ns cestou ivota podpr a sl a ns poslz pivede k blaenmu cli. 315,5 Matou 17, Korintskm 4, pondl S veselm budete erpat vodu z pramen spsy. Izai 12,3 Je odpovd samask en: Kad, kdo pije tuto vodu, bude mt opt ze. Kdo by se vak napil vody, kterou mu dm j, nebude znit navky. Voda, kterou mu dm, stane se v nm pramenem, vyvrajcm k ivotu vnmu. Jan 4, Korintskm 3,(9 11)12 18 manm 8, ter Poehnan, jen pichz v Hospodinov jmnu. alm 118,26 Z oblaku promluvil hlas: To jest mj milovan Syn, kterho jsem si vyvolil; toho poslouchejte. Matou 17,5 Jan 1,43 51 manm 8, steda Josef se ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s nm. 1. Mojova 39,20.21 To Svtlo v temnostech svt. Jan 1,5 K Jan 3,31 36 manm 8,18 25

26 NOR tvrtek Ve sv spravedlnosti nm odpovd iny budcmi bze, Boe, nae spso, nadje vech konin zem i zmoskch dlek. alm 65,6 Je piel a zvstoval pokoj, pokoj vm, kte jste dalec, i tm, kte jsou blzc. Efezskm 2,17 Zjeven 1,(1. 2)3 8 manm 8, ptek Protoe mj dm je v troskch, zatmco vy se starte kad jen o svj dm, nebe nad vmi zadrelo rosu a zem zadrela svoji rodu. Aggeus 1,9 10 Vy, jako kamen iv, vzdlvejte se v dm duchovn, knstvo svat, k obtovn duchovnch obt, vzcnch Bohu skrze Jezukrista. 1. Petrova 2,5 K Jan 8,12 20 manm 8, sobota K tvmu svtlu pijdou pronrody a krlov k jasu, jen nad tebou vzejde. Izai 60,3 Hvzda, kterou vidli na vchod, la ped nimi, a se zastavila nad mstem, kde bylo to dt. Matou 2,9 4. Mojova 6,22 27 manm 9,1 5 Septuagesimae (70 dn ped velikonocemi) Ne pro sv spravedliv iny ti pedkldme sv prosby o smilovn, ale pro tv velk slitovn. Daniel 9,18

27 27 NOR 20. nedle Hospodin si postavil trn na nebesch, vemu vldne svou krlovskou moc. alm 103,19 Je ekl: Vechno je mi dno od mho Otce. Matou 11,27 Dlo tvoje astno krou, zem, nebe m tvou z, andlov sborem tou chvlit zpvem tvoji tv. Pole, lesy, hory tvoje, louky nin, mo hlas, ptk zpv a proud zdroje k plesm tvm jdou zvti ns. ZCSH 117,2 Matou 20,1 16a 1. Korintskm 9, pondl Hospodin ekl : U nikdy nebudu zloeit zemi kvli lovku, pestoe kad vtvor lidskho srdce je od mld zl. 1. Mojova 8,21 Kdo odsoud? Vdy Kristus Je, kter zemel a kter byl vzken, je na pravici Bo a pimlouv se za ns! manm 8,34 Luk 19,1 10 manm 9, ter Byl poten mezi nevrnky a nesl hch mnohch. Izai 53,12 On ns vysvobodil z moci tmy a penesl do krlovstv svho milovanho Syna. V nm mme vykoupen a odputn hch: Koloskm 1,13 14 idm 12,12 17 manm 9,14 29

28 NOR steda Tob vzdvm chvlu, es mi odpovdl; stal ses mou spsou. alm 118,21 ena pistoupila, klanla se mu a ekla: Pane, pomoz mi! Matou 15,25 Matou 10,40 42 manm 9,30 10,4 24. tvrtek Lidi i hovada sm zachovv, Hospodine. alm 36,7 K Zdali neprodvaj pt vrabek za dva hale? Avak ani jeden z nich nen v zapomenut ped Bohem. Luk 12,6 K 1. Korintskm 3,(1 3)4 8 manm 10, ptek Slova m sly, Hospodine. Pozoruj hlasu voln mho, krli mj a Boe mj; nebo se tob modlm. alm 5,2 3 K Velkou moc m vrouc modlitba spravedlivho. Jakubova 5,16 Jan 2,13 22 manm 10, sobota By mi se dostalo jti pes dol stnu smrti, nebudu se bti zlho, nebo ty se mnou jsi; prut tvj a hl tv, to mne potuje. alm 23,4 K Nedlejte si tedy starost o ztek; ztek bude mt sv starosti. Kad den m dost vlastnho trpen. Matou 6,34 1. Korintskm 1,26 31 manm 11,1 10

29 29 NOR Sexagesimae (60 dn ped velikonocemi) Jestlie dnes uslyte jeho hlas, nezatvrzujte sv srdce ve vzdoru! idm 3, nedle Kdy se svrala ve mn due m, na Hospodina jsem se rozpomnal, i pila k tob modlitba m. Jon 2,8 K Je jeden a t Pn vech, tdr ke vem, kdo ho vzvaj. manm 10,12 Boe, tys m skre, mj hrad, m spasen, v souen m due jen k tob m zen. Proti pokuenm ty sm zachov m, vtznm plesnm obda mne slavn. EZ 493,5 Luk 8,4 8(9 15) idm 4, pondl Tvj jest den, tv jest tak i noc, svtlo i slunce ty jsi uinil. alm 74,16 K Z nho a skrze nho a pro nho je vecko! Jemu bu slva na vky. Amen. manm 11,36 5. Mojova 32,44 47 manm 11,11 16

30 BEZEN 30 BEZEN Vdy pece mj se k Bohu mleliv, due m, nebo od nho jest oekvn m. alm 62,6 K 1. ter Pomoz nm, Hospodine, n Boe, nebo ty jsi nae opora. 2. Paralipomenon 14,10 Pane, smiluj se nad mm synem. Pivedl jsem ho k tvm uednkm, ale nemohli ho uzdravit. Matou 17, Mojova 7,1 13 manm 11, steda Naklote ucho a pojte ke mn, slyte a budete ivi! Izai 55,3 Kad, kdo sly tato m slova a pln je, bude podoben rozvnmu mui, kter postavil svj dm na skle. Matou 7,24 Marek 6,1 6 manm 11, tvrtek Nestrachujte se! Nebute zmateni. Co jsem ti ve neohlaoval a neoznamoval u pedem? Vy jste moji svdkov. Izai 44,8 I ekl Pn v noci u vidn Pavlovi: Neboj se, ale mluv a neml. Skutky 18,9 K Luk 6, Samuelova 1,1 20

31 31 BEZEN eny zvou ke svtovmu dni modliteb 4. ptek Kdy vedl Hospodin zajat Sionsk, zdlo se nm to jako ve snch. alm 126,1 K Pn m vysvobod ze veho zlho a zachov pro sv nebesk krlovstv. Jemu pat slva na vky vk, amen. 2. Timoteovi 4,18 Jan 12,34 36(37 42) 1. Samuelova 1, sobota Tmy pikryj zemi, a mrkota nrody, ale nad tebou vzejde Hospodin, a slva jeho nad tebou vidna bude. Izai 60,2 K Je ekl: J jsem svtlo svta; kdo m nsleduje, nebude chodit ve tm, ale bude mt svtlo ivota. Jan 8,12 Matou 13, Samuelova 2,1 11 Estomihi (Budi mi pevnou skalou. alm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzalma a na Synu lovka se napln vechno, co je psno u prorok. Luk 18,31 6. nedle Dodrujte prvo, jednejte spravedliv, protoe m spsa se u piblila, u se zjevuje m spravedlnost. Izai 56,1 Ovoce spravedlnosti v pokoji rozsv se tm, kte pokoj psob. Jakubova 3,18 K

32 BEZEN 32 Ty skunce jasn, ohniv, vlej dobrotivost lsky sv plam houc v dui moji a srdci daruj sly proud, bych tvho tla iv oud vdy zstal v it boji. 361,2 Marek 8, Korintskm 13, pondl Tak jsem sevn, e mi nelze nijak vyjti. Zrak mj hyne trpenm; na kad den vzvm t, Hospodine. alm 88,9 10 K Duch Hospodinv jest nade mnou; proto mne pomazal, abych vyhlsil zajatcm proputn. Luk 4,18 Luk 13, Samuelova 2, ter Hospodin m psn trestal, ale nevydal m smrti. alm 118,18 Vme, e z utrpen roste vytrvalost, z vytrvalosti osvdenost a z osvdenosti nadje. manm 5,3 4 Luk 5, Samuelova 2,27 36 Zatek postn doby 9. steda Hch mladosti m a pestoupen mch nezpomnej, ale podl milosrdenstv svho pamtliv bu na mne pro dobrotu svou, Hospodine. alm 25,7 K

33 33 BEZEN Syn lovka piel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Luk 19,10 Matou 6,16 21 nebo 2. Petrova 1, Samuelova 3, tvrtek On je Bh iv a zstv navky, jeho krlovstv bude a do konce. Daniel 6,27 Vechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou crkve. Efezskm 1,22 Zachari 7, Samuelova 4, ptek Pozor na opovlivce; nen v nm due pm. Spravedliv bude t pro svou vrnost. Abakuk 2,4 Vezmte na sebe m jho a ute se ode mne, nebo jsem tich a pokornho srdce: a naleznete odpoinut svm dum. Matou 11,29 Jan 8, Samuelova 4, sobota Jako ten, kterho matka jeho t, tak j vs titi budu. Izai 66,13 K Nezanechm vs osiel; pijdu k vm, ponvad j jsem iv a tak vy budete ivi. Jan 14, Daniel 5, Samuelova 5,1 12 Invocavit (Vzvati mne bude a vyslym jej. alm 91,15)

34 BEZEN 34 Proto se zjevil Syn Bo, aby zmail iny blovy. 1. Janova 3,8 13. nedle I poznaj pronrody, kter zstanou vkol, e j, Hospodin, jsem vystavl, co bylo zboeno, a oszel zpustoen kraj. Ezechiel 36,36 Pn je pln soucitu a slitovn. Jakubova 5,11 J zbloudil jsem a ommen t hledal, avak nenael, jsa od tv tve odvrcen, jen za bludnm jsem svtlem spl; a nyn teprv, es ty chtl, j tebe uvidl. 341,4 Matou 4,1 11 idm 4, pondl Neodmtej ns vak pro sv jmno, nenech zhanobit trn sv slvy. Jeremi 14,21 Posv se jmno tv. 1. Janova 3,7 11(12) 15. ter Matou 6,9 K 1. Samuelova 6,1 7,1

35 35 BEZEN J budu, prav Hospodin, jeho zd ohnivou vkol, a slvou budu u prosted nho. Zachari 2,5 K J ti pravm, e ty jsi Petr; a na tto skle zbuduji svou crkev a brny pekel ji nepemohou. Matou 16,18 Jb 1, Samuelova 7, steda Kdy soudov tvoji dj se na zemi, obyvatel okrlku zemskho u se spravedlnosti. Izai 26,9 K V bzni ped nm ijte dny svho pozemskho ivota. 1. Petrova 1,17 1. Korintskm 10, Samuelova 8, tvrtek Zpvati budu o sle tv, hned z jitra hlasit slaviti budu milosrdenstv tv, nebo jsi byl hrad mj vysok, a toit v den souen mho. alm 59,17 K asn rno, jet za tmy, vstal a vyel z domu; odeel na pust msto a tam se modlil. Marek 1,35 Jakubova 4, Samuelova 9,1 14

36 BEZEN ptek Neutiskne moc blinho svho. 3. Mojova 19,13 K Vecko, co byste chtli, aby vm lid inili, to i vy ite jim. Matou 7,12 K idm 2, Samuelova 9,15 10, sobota Byli jste jako oharek vyrvan z plamen ohnit. A pece jste se ke mn nenavrtili, je vrok Hospodinv. Amos 4,11 Za vech okolnost dkujte, nebo to je vle Bo v Kristu Jei pro vs. 1. Tesalonickm 5,18 Zjeven 20, Samuelova 10,17 27 Reminiscere (Rozpome se na slitovn sv, Hospodine. alm 25,6 K) Bh prokazuje svou lsku k nm tm, e Kristus za ns zemel, kdy jsme jet byli hn. manm 5,8 20. nedle

37 37 BEZEN Mnoho div jsi u vykonal, mj Boe, Hospodine, ve tvch myslech s nmi se ti nevyrovn nikdo. alm 40,6 Lid uasli a kali: Kdo to jen je, e ho poslouchaj vtry i moe? Matou 8,27 Dvuj se v Pna, due m, z veera i z rna on ti pomh. On zn tvou strast, promn ji v slast, nov kvt okrl tvou pozemskou vlast. On v kad dob, on v kad as pomoci chce tob, sly tvj hlas. 314,1 Marek 12,1 12 manm 5,1 5(6 11) 21. pondl Budu jeho hradem, on zn moje jmno. alm 91,14

38 BEZEN 38 Touebn oekvm a doufm, e v niem nebudu zahanben. Filipskm 1,20 Jeremi 26, Samuelova 13, ter Po cel dny vztahoval jsem ruce k lidu svhlavmu, k tm, kdo chod po nedobr cest, za vlastnmi mysly. Izai 65,2 Tsn je brna a zk cesta, kter vede k ivotu, a mlokdo ji nalz. Matou 7,14 Jb 2, Samuelova 15, steda Bh vykoupil dui mou, aby nela do jmy, a ivot mj, aby svtlo spatoval. Jb 33,28 K Jestlie ve vs pebv Duch toho, kter Jee vzksil z mrtvch, pak ten, kdo vzksil z mrtvch Krista Jee, obiv i vae smrteln tla Duchem, kter ve vs pebv. manm 8,11 2. Mojova 17, Samuelova 16,1 13

39 39 BEZEN 24. tvrtek Hospodine, celm svm srdcem ti vzdvm chvlu, o vech divuplnch inech tvch chci vypravovat. alm 9,2 Slep vid, chrom chod, malomocn jsou oiovni, hlu sly, mrtv vstvaj, chudm se zvstuje evangelium. Matou 11,5 1. Janova 1,8 2,2(3 6) 1. Samuelova 16, ptek Hospodin je toit svho lidu a ztita syn Izraele. Joel 4,16 Netrapte se dnou starost, ale v kad modlitb a prosb dkujte a pedkldejte sv dosti Bohu. Filipskm 4,6 Luk 9,43b Samuelova 17, sobota Hospodine, ty m neopoutj, nevzdaluj se ode mne, mj Boe! alm 38,22 J s vmi jsem po vecky dny, a do skonn svta. Amen. Matou 28,20 K Galatskm 2, Samuelova 17,31 58

40 BEZEN 40 Oculi (Stle upnm sv oi k Hospodinu. alm 25,15) Kdo polo ruku na pluh a ohl se zpt, nen zpsobil pro krlovstv Bo. Luk 9, nedle Vm, kdo se bojte mho jmna, vzejde slunce spravedlnosti se zdravm na paprscch. Malachi 3,20 Noc pokroila, den se piblil. Odlome proto skutky tmy a obleme se ve zbroj svtla. manm 13,12 Budi nadle nadj mou, jak jsi vdy byla mou tchou, skr a hradem, kniho knih, a dojdu radosti v nebesch! Slovo Pn, svtlo m, pevzcn mj poklade, ty mne u cestm svm, d mi, komu nlem. 164,3 Luk 9,57 62 Efezskm 5,1 8a 28. pondl

41 41 BEZEN Dodejte sly ochablm rukm, pevnosti kolenm klesajcm. Izai 35,3 Bm k cli, abych zskal nebeskou cenu, j je Bo povoln v Kristu Jei. Filipskm 3,14 Luk 14,(25 26)27 33(34 35) 1. Samuelova 18, ter Duch Panovnka Hospodina jest nade mnou, proto e pomazal mne Hospodin. Izai 61,1 K Byli jsme ktem spolu s nm pohbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzken z mrtvch slavnou moc svho Otce i my vstoupili na cestu novho ivota. manm 6,4 Jb 7, Samuelova 20, steda Bude korunou ozdobnou v ruce Hospodinov, a korunou krlovskou v ruce Boha svho. Izai 62,3 K

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

obecn policie v kobylnicch P ed vce než deseti roky byly obecn ri ady a koly na okresu Brno-venkov a to i relativn blzko Kobylnic zasaženy vlnou vloupni, p i kteďch byly odcizovny sestavy. P ibližn v té

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ý É Ť ť Ť Ť Ť Ž Ť Ť É É Ť Ž ť Ž Ý Ž Š Š Š Ž ď Ó Ž Ď Š Ž Ž Á ď Š Ž Ž Ž Ž Ž Ž ď Ž Á ď ď ť Ž ď ť Ž Ž ť ť Š Š ť Š Č ď Ť ť Á ť ť Á ť Á Č ÁŘ Ý É ť ť Á ď ť Ř ť ť ť ť Ž Ž Ž Ž Ž Ž ď Ů Ž ť Ř Ř É ffie6w,ep,&e @.@Mw'w@

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Hesla Jednoty bratrské 2011

Hesla Jednoty bratrské 2011 Hesla Jednoty bratrské 2011 Heslo roku: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Czech edition Petr Heřman DÚLOS, 2010 Translation Miroslav Matouš,

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Hesla Jednoty bratrské 2013

Hesla Jednoty bratrské 2013 Hesla Jednoty bratrské 2013 Heslo roku: Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K Copyright 2012 Petr Heřman DÚLOS Original copyright: 2012 Evangelische Brüder-Unität,

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

ť É Í Í Ě ř Ř ů š ý ř ý úř ř Ť ž ó ó ó ž ž ž ó É ž Ť ž Ť Ť ž Ť šť Ť š ó ž ó Ť ó ď Ť Ť Ť Ť ó š ň ó š Á žň š ó Ť š ž Ť Ť ž š Ť ó ž ž Ť ó š Ť Ť Ť Ě ó š ž Ť š Ť óť ó Ť ó Ť ó Ťó Ť Ť ž š šť Ť ž Ť Ť ž ó ž ó ó

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více