VÝŽIVA A KRMIVÁŘSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVA A KRMIVÁŘSTVÍ"

Transkript

1 VÝŽIVA A KRMIVÁŘSTVÍ 1

2 VÝŽIVA A KRMIVÁŘSTVÍ AUTOŘI: Ing. Kateřina Blažková kapitola 1, 2, 3, 4, 8 Ing. Alena Výborná kapitola 5, 7 Ing. Jana Čermáková, Ph.D. kapitola 6

3 Střední škola dostihového sportu a jezdectví sídlí v těsném sousedství závodiště ve Velké Chuchli již více než 50 let. Zájemcům o studium nabízí vzdělání v těchto oborech: Jezdec a ošetřovatel dostihových koní, Chovatelství se zaměřením na dostihový sport, Trenérství dostihových a sportovních koní (nástavbové studium) a Vzdělávací kurz specializovaný na problematiku sportovních koní. Škola je, jako jediná v České republice, komplexním vzdělávacím zařízením pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu a tréninku dostihových a sportovních koní. Za dobu své existence vychovala více než tisíc absolventů, z nichž řada se stala významnými žokeji a trenéry.

4 Obsah Chemické složení organismů Živiny a jejich biologický význam Organické živiny Dusíkaté látky Sacharidy Organické kyseliny Lipidy Vitaminy Anorganické živiny Kyslík Voda Minerální látky Metabolismus živin a energie Proces látkového a energetického metabolismu Metabolismus dusíkatých látek Metabolismus sacharidů Metabolismus lipidů Metabolismus vitaminů Metabolismus energie Metabolismus vody Metabolismus minerálních látek Krmiva Rozdělení krmiv Charakteristika krmiv Krmiva rostlinného původu Objemná krmiva Šťavnatá Suchá Vodnatá Jadrná krmiva Obiloviny Luštěniny Olejniny Krmiva živočišného původu

5 Krmiva z potravinářského průmyslu Krmiva minerálního původu Doplňkové látky Antinutriční látky Dozor nad kvalitou krmiv Skladování krmiv Konzervace krmiv Úprava krmiv Hodnocení obsahu dusíkatých látek a energie krmiva Trvalé travní porosty Vznik a význam trvalých travních porostů Rozdělení trvalých travních porostů Využívání trvalých travních porostů Typy travních porostů Sestavování travních směsí TTP Louky Využití luk Ošetřování luk Způsoby založení lučních porostů a jejich obnova Bezorebné způsoby obnovy a přísevy travních porostů Sečení luk Hnojení luk Sklizeň a hodnocení kvality sena Pastviny Složení pastevních porostů Kvalita pastevní píce Vliv způsobu obhospodařování na kvalitu píce Ošetřování pastvin Úplná a částeční obnova travních porostů Hnojení pastevního porostu Zásady pastvy Technická zařízení na pastvinách Zatížení pastviny Výživa a krmení skotu Sestavování krmných dávek pro skot Výživa a krmení dojnic Výživa a krmení telat Výživa a krmení chovných jalovic Výživa a krmení chovných býčků Výkrm skotu

6 Výživa a krmení prasat Technika krmení prasat Sestavování krmných směsí pro prasata Výživa rostoucích prasat Selata Předvýkrm Výkrm Výživa prasat určených k reprodukci Prasnice a prasničky nezapuštěné a březí Prasnice rodící a kojící Výživa a krmení mladých plemenných prasat Chovní kanečci a prasničky Plemenní kanci Chovné prasničky Výživa a krmení koní Průběh trávení Sestavování krmné dávky Výpočty do krmné dávky Výpočet potřeby sušiny Poměr objemného a jadrného krmiva v KD Výpočet potřeby energie Výpočet potřeby dusíkatých látek pro koně Výpočet potřeby lyzinu Výpočet potřeby vápníku a fosforu Potřeba energie a živin Potřeba energie a živin pro sportovní a dostihové koně Potřeba energie a živin pro březí a laktující klisny Potřeba energie a živin pro hříbata a koně v růstu Potřeba energie a živin pro plemenné hřebce Potřeba energie a živin pro tažné koně Výběr krmiv Technika krmení koní Krmení jednotlivých kategorií koní Krmení sportovních a dostihových koní Krmení březích a kojících klisen Krmení hříbat a koní v růstu Krmení plemenných hřebců Krmení tažných koní Pastevní management koní S výživou spojené poruchy a onemocnění trávicího traktu

7 Předmluva Tento učební text má sloužit studentům jako shrnutí základních informací o krmivech, výživě skotu, prasat a koní. Rozhodně nemůže text nahradit zkušenosti z praxe a zase naopak nelze se v praxi uplatnit bez těchto znalostí. Obor výživa hospodářských zvířat se na základě vědeckých poznatků neustále vyvíjí. Aplikace nových aditiv do výživářské praxe a využití inovací v krmných technologiích pomáhá dosáhnout efektivní ekonomiky tohoto tradičního odvětví.

8 V učebnici najdete také kapitolu o trvalých travních porostech, která má naznačit skutečnost, že zemědělství dnes již neslouží pouze k výrobě potravin, ale přebírá na sebe i důležitou ekologickou funkci. Stává se, že se teorie a praxe rozcházejí, ve škole se učíme jak by to mělo vypadat, ale někdy se v praxi setkáváme s úplně jiným přístupem. V těchto případech je naším úkolem vyhodnotit, zda je tento způsob výhodný a správný z pohledu zdraví zvířat, efektivity, pracovní náročnosti, atd.

9 10

10 1. Chemické složení organismů Rostlinné a živočišné organismy obsahují stejné chemické prvky jako uhlík (C), kyslík (O), vodík (H), dusík (N), fosfor (P), vápník (Ca) a sloučeniny vodu (H 2 O), oxid uhličitý (CO 2 ), amoniak (NH 3 ), oxid siřičitý (SO 2 ) a další. Co se týče chemického složení, nenajdeme v přírodě dva shodné jedince, a to ani v případě jednoho druhu. Rozdíly způsobuje kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků a adaptace organismů na podmínky, ve kterých žijí. Z anorganických živin zaujímá hlavní podíl voda. O jejím zastoupení rozhoduje mnoho okolností, zejména stáří organismu. Organismus telete po narození obsahuje % vody, kdežto dospělý skot %. Stejně kolísá obsah vody u rostlin, zelená píce má % a zrna obilnin přibližně 15 % vody. Minerální látky jsou u živočichů nejvíce zastoupeny kostitvornými prvky: vápníkem (Ca) a fosforem (P). U zelených rostlin dominují sodík (Na) a draslík (K). Z organických živin mají ve všech živých soustavách největší podíl bílkoviny, cukry a tuky. Obsah bílkovin se u zvířat pohybuje mezi %, u rostlin kolísá ještě více, např. u bulvy řepy je množství zanedbatelné, zatímco třeba u zrna hrachu se pohybuje kolem 20 %, zrna sóji kolem 30 %. Další významnou složkou živých těl jsou tuky. Hlízy brambor obsahují asi 0,1 % tuku, zelená píce 0,5-1 %, semeno lnu kolem 30 % atd. Kolísání obsahu tuku zaznamenáme i u zvířat, hubené zvíře má kolem 5 % tuku, vykrmené %. Největší rozdíly jsou v zastoupení a druhové pestrosti cukrů. V těle zvířat jsou jen v malém množství, a to ve formě glukózy a glykogenu. U rostlin se setkáváme s podstatně širší škálou cukrů. Hexózy se objevují vesměs v menším množství, např. glukóza v zelené píci, glukóza a fruktóza ve sladkých plodech. Z disacharidů je obsažena v poměrně velkém množství sacharóza v cukrové řepě (15-20 %), rafinóza v semenech ječmene, atd. Z polysacharidů je u rostlin nejrozšířenější škrob. Zvláště bohatá jsou zrna obilnin (60-70 %). Podstatnou součástí buněčné stěny rostlin je další polysacharid celulóza neboli buničina. Její množství závisí na druhu rostliny a hlavně na jejím stáří. V živých organismech se vyskytuje celá řada dalších přirozených sloučenin. Co se týče výskytu těch nepřirozených, tak zde musíme věnovat pozornost výskytu cizorodých látek pocházejících ze značného používání chemických prostředků. 11

11 12

12 2. Živiny a jejich biologický význam Základem výživy živočichů jsou biologické sloučeniny živiny. Živiny přijímají zvířata z krmiv. Jsou to látky nezbytné pro živočišný organismus k zajištění všech životních procesů, to znamená k samotnému trávení, pohybu, udržení tělesné teploty, růstu, rozmnožování, tvorbě tělesné hmoty (zvláště svalové), k produkci mléka u laktujících zvířat, vajec, vlny atd. S krmivy vstupují do trávicího ústrojí i látky, které organismus vůbec nevyužije (látky pro organismus indiferentní, např. křemík, chróm, lignin, atd.), ale které organismu neškodí. Kromě toho přijímají zvířata s komponenty diety i látky, které organismu přímo škodí. To mohou být např. některé těžké kovy (olovo, rtuť, arzén, kadmium), dusičnany, dusitany a mnoho jiných látek, které lze označit jako antinutriční či toxické. Ty mohou ohrožovat normální průběh metabolických procesů, zdraví zvířat, jejich reprodukční schopnosti a v konečné fázi samotnou existenci zvířat a prostřednictvím potravinového řetězce i zdraví a existenci člověka. Existuje také skupina živin, které když jsou podávány ve stopových množstvích, jsou absolutně nezbytné pro funkci živočišného organismu, ale pokud jsou přijímány v nadbytečném množství, mohou působit jako jed (např. selen). V živočišném organismu plní živiny funkci stavební (plastickou), energetickou, katalytickou a řidící. Funkce jednotlivých živin není však jednoznačně vyhraněna. Např. bílkoviny tvoří základní stavební složku živé hmoty, plní tedy funkci plastické živiny. Za určitých okolností mohou být využívány i jako zdroj energie. Bílkoviny jsou však také naprosto nezbytné pro tvorbu enzymů, hormonů i vitamínů, takže mají přímý vztah k řízení životních dějů. Podle převažující funkce bílkoviny a některé minerální látky patří mezi živiny plastické, cukry a tuky mezi živiny energetické, vitamíny, stopové prvky mezi katalytické. Podle chemické povahy známe živiny organické a anorganické. 13

13 2.1. Organické živiny Mezi organické živiny řadíme dusíkaté látky, cukry, tuky a vitamíny Dusíkaté látky Existence živočichů a jejich produkce jsou podmíněny přítomností a zdroji využitelných forem dusíkatých látek. Dusíkaté látky je název pro všechny nutričně používané živiny bílkoviny, aminokyseliny i nebílkovinné látky obsahující dusík. Z výživářského hlediska dnes rozdělujeme dusíkaté látky na: bílkoviny (složené z aminokyselin), které se dělí na proteiny a proteidy nebílkovinné dusíkaté sloučeniny, které se dělí na aminokyseliny (volné), amidy, alkaloidy, peptidy, nukleové kyseliny, glykosidy obsahující dusík, purinové a pyrimidinové zásady, amonné soli, amoniak, močovinu, dusičnany, aj. Nejvýznamnější z dusíkatých látek jsou bílkoviny. Jsou složeny z aminokyselin, kterých je nutričně významných asi 20. Z nutričního hlediska rozdělujeme aminokyseliny na: Esenciální aminokyseliny nepostradatelné, které organismus vyšších živočichů s jednoduchým žaludkem syntetizuje v nedostatečné míře. U přežvýkavců je syntetizují bakterie. Lyzin Glycin Methionin Prolin Esenciální Fenylalanin Tryptofan Histidin Leucin Izoleucin Treonin Valin Neesenciální Cystein Alanin Serin Tyrozin Kyselina asparagová Kyselina glutamová Hydroxyprolin Arginin Citrulin 14

14 Neesenciální aminokyseliny postradatelné, které organismy živočichů syntetizují v dostatečné míře. Na rozdíl od zvířat s jednoduchým trávicím aparátem (prase, drůbež atd.) jsou přežvýkavci díky své bachorové mikroflóře nezávislí na exogenních zdrojích aminokyselin. U obvyklých krmných dávek se setkáváme s nedostatkem jen některých esenciálních aminokyselin, zejména lyzinu, methioninu, threoninu, tryptofanu. Tyto aminokyseliny tak v praxi nejčastěji vymezují čili limitují úroveň syntézy bílkovin (proteosyntézy) zvířaty. Proto se také pro ně vžil termín aminokyseliny limitující. Zastoupení jednotlivých aminokyselin v bílkovině charakterizuje BHB biologická hodnota bílkovin. Stanovuje, kolik gramů tělesných bílkovin může být vytvořeno ze 100 gramů proteinu z krmiva. Měřítkem je kvalita vaječné bílkoviny, pro tu platí BHB = 100. Dále několik příkladů BHB mléko 88, sója 84, pšenice 56, kukuřice 54, atd. Na rozdíl od sacharidů a tuků, z nichž se při přebytku v dietě mohou tvořit zásoby v podobě tělního tuku, není tomu tak u dusíkatých látek. Těch musí být v každodenní krmné dávce tolik, kolik živočišný organismus potřebuje na obnovu svých tkání, růst, produkci atd. Při přebytku dusíkatých látek v krmné dávce musí tyto tělo opustit, protože z nich se nemohou vytvářet zásoby. Naopak přebytek dusíkatých látek způsobuje přetížení detoxikační kapacity jater, dochází k dezaminaci aminokyselin, poškozování vylučovacích systémů atd. Naopak deficit dusíkatých látek zpomaluje růst, zhoršuje konverzi krmiva atd Sacharidy Sacharidy patří mezi nejrozšířenější přírodní látky, které mají v rostlinných a živočišných organismech důležitou biologickou funkci, a to především energetickou a stavební. Nejdůležitějšími sacharidy pro výživu hospodářských zvířat, pokud jde o množství a jejich význam, jsou škrob, cukry a celulóza. Sumu cukru a škrobu a organických kyselin v krmivech označujeme jako bezdusíkaté látky výtažkové (BNLV). 15

15 Schéma: Rozdělení sacharidů podle fyzikálních a chemických vlastností L-arabinóza pentózy D-xylóza D-ribóza monosacharidy hexózy L-xylóza D-glukóza D-manóza D-galaktóza D-fruktóza maltóza Sacharidy disacharidy redukující neredukující laktóza celobióza sacharóza trehalóza trisacharidy rafinóza pentózany arabany xylany škrob polysacharidy hexózany inulin celulóza jiné pektiny aj. 16

16 Monosacharidy Ribóza je složkou některých vitamínů, enzymů a ribonukleových kyselin, které se nacházejí v buněčném jádře. Arabinóza je složkou arabské gumy. Je obsažena i v cukrovce a otrubách. Xylóza se nachází ve dřevě, slámě a ve zdřevnatělých rostlinných buňkách. Glukóza (hroznový cukr) je obsažena v ovoci a medu, ale v krmivech je zastoupena minimálně. Organismus získává glukózu především štěpením polysacharidů a využívá ji pro bezprostřední krytí svých energetických potřeb, je zdrojem pro tvorbu glykogenu a tvorbu jiných cukrů, např. laktózy a dále mastných kyselin a těkavých mastných kyselin. Zastoupení glukózy v krvi je v přímé vazbě na její zdroje. Koncentrace glukózy v krvi je přesným ukazatelem intenzity metabolismu sacharidů a je velmi důležitým ukazatelem při hodnocení metabolického stavu zvířat. Při nedostatku krevní glukózy dochází k hypoglykemii, nebo při nadbytku k hyperglykemii, kdy dočasně překročí obsah glukózy normální hodnoty. Fruktóza (ovocný cukr) se nachází společně s glukózou v ovoci. Disacharidy Sacharóza (řepný cukr) je obsažena ve většině rostlinných plodů a v bulvách cukrovky. Tvoří bezbarvé, ve vodě dobře rozpustné krystalky. Zahříváním karamelizuje. V teplém prostředí se štěpí na glukózu a fruktózu. Maltóza (sladový cukr) vzniká ze škrobu působením enzymu diastázy. Působením enzymu maltázy se štěpí na glukózu, která je zkvasitelná. Laktóza (mléčný cukr) se nachází v mléce savců. Hydrolýzou se štěpí na glukózu a galaktózu. Polysacharidy jsou složeny z velkého počtu jednoduchých sacharidů spojených kyslíkovými vazbami. Nejvýznamnější polysacharidy jsou škrob, celulóza a glykogen. Nejsou sladké, působením enzymů se postupně štěpí na monosacharidy. Škrob je uložen jako zásobní látka především v hlízách a plodech rostlin. Má zrnitou strukturu, která je pro jednotlivé druhy rostlin specifická. Nejvíce škrobu obsahují obilniny (60 až 70 %) a brambory (20 %). Škrob se ve studené vodě nerozpouští. V horké vodě se rozpouští jeho složka amylóza, která tvoří asi 20 % škrobových zrn. Zahříváním škrobu asi na 90 C vzniká škrobový maz. 17

17 Glykogen (živočišný škrob) je polysacharid, který je obsažen ve svalech a játrech jako zásobní látka. Při svalové práci se enzymaticky štěpí na glukózu, která přechází do krve. Celulóza (buničina) je složkou rostlinných buněčných stěn. Je to polysacharid s řetězovitě vláknitou strukturou. Účinkem enzymů nebo zředěných kyselin se štěpí na glukózu. Celulóza z mladých rostlinných orgánů je nejsnáze stravitelná. Stárnutím dřevnatí a stává se nestravitelnou. Dřevnatění způsobuje především lignin, který celulózu ztužuje. V bachoru přežvýkavců žijí baktérie celulózového kvašení, které vylučují enzymy rozkládající celulózu na jednoduché sacharidy (přitom vzniká CO 2 a metan). Vláknina není chemicky přesně definovaná látka, je to směs látek sestávajících z celulózy, hemicelulóz a nestravitelných inkrustujících látek, zejména ligninu, kutinu, křemičitanů atd. Podle obsahu ligninu se mění stravitelnost vlákniny. Např. u přežvýkavců je koeficient stravitelnosti vlákniny ze slámy (vyšší obsah ligninu) cca 50 %, ale vlákniny z mladého travního porostu (mladé zelené píce s nízkým obsahem ligninu) kolem 70 %. Funkci vlákniny ve výživě zvířat lze shrnout takto: zabezpečuje mechanické nasycení zvířat, podporuje peristaltiku střev a motoriku bachoru (u přežvýkavců), limituje příjem krmiva, limituje stravitelnost krmiva (krmné dávky). Podle metabolické zátěže (zejména užitkovosti) kolísá optimální zastoupení vlákniny v sušině krmné dávky skotu % koní % chovných prasat 3-7 % vykrmovaných prasat 2-5 % Organické kyseliny K energetickým živinám patří organické kyseliny. Zvláštní důležitost má kyselina mléčná, octová, propionová, mravenčí a máselná a to proto, že některé z nich jsou produkovány bachorovou mikroflórou, jiné mikroflórou při silážování a jsou využívány jako energetické zdroje, zejména přežvýkavci. 18

18 Ovšem mimořádný význam mají kyseliny (octová, propionová, máselná) ve výživě přežvýkavců, jejichž energetické potřeby jsou kryty zhruba ze 70 % právě prostřednictvím těkavých mastných kyselin, vznikajících ze sacharidů v průběhu bachorové fermentace Lipidy Lipidy (tuky) jsou zásobní látkou jak v rostlinách tak v živočišném těle. V tom je jejich hlavní a zásadní význam. Tuky mají zhruba dvojnásobnou energetickou hodnotu ve srovnání se sacharidy. Zatímco energetická hodnota sacharidů je cca 17 KJ/g, je energetická hodnota tuků asi 38 KJ/g. Krmiva obsahují od 2 do 40 % tuku. V těle zvířat se nachází depotní (zásobní tuk), který je do jisté míry ovlivňován přijímaným krmivem, a to jak ve skladbě mastných kyselin, tak i z hlediska chuťových vlastností či barvy (např. kukuřičným šrotem). Buněčný a orgánový tuk ovlivňován není. Tuky se syntetizují v živočišném těle z podstatné části ze sacharidů. Zásobní tuk má také význam v metabolismu vody. Oxidací 100 g tuku vzniká 107 g vody. Kromě funkce zásobního zdroje energie mají lipidy mimořádný význam jako nosiči vitamínu A, D, E a K. Živočišný organismus není schopen vytvářet všechny mastné kyseliny nutné k syntéze tuků. Existuje tedy též skupina nepostradatelných či esenciálních mastných kyselin. Jedná se o kyselinu linolovou, linolenovou a arachidonovou. Při jejich nedostatku dochází k závažným poruchám: zpomalení růstu změny na kůži, vypadávání chlupů degenerativní změny na varlatech a vaječnících snížení odolnosti proti stresům zvýšení embryonální mortality Následky z nedostatku a nadbytku lipidů Při narušení metabolismu tuků a při nedostatku sacharidů v krmné dávce vysokoprodukčních dojnic dochází ke ketózám. Velmi škodlivý je žluklý tuk, zejména při nízkém obsahu vitaminu E v krmné dávce. Pro stabilizaci tuku se používají antioxidanty. 19

19 Vitamíny Dnes jsou vitamíny definovány jako organické sloučeniny různé chemické konstituce nezbytné v malých množstvích k udržení normálních metabolických pochodů v těle živých organismů. Mají charakter biokatalyzátorů (to je látka, která svou přítomností optimalizuje nebo urychluje a efektivizuje děje v živém organismu). Je to skupina látek naprosto nezbytná pro existenci zvířat, jejich růst, rozmnožování, produkci atd. Do organismu vstupují především s krmivy nebo jsou syntetizovány přímo v těle (nebo trávicím traktu) zvířat. Podle zásobení organismu vitamíny rozeznáváme: hypovitaminózu (při nedostatku vitamínů) avitaminózu (při úplném deficitu vitamínů) hypervitaminózu (při přebytku vitamínů) Vitamíny rozdělujeme podle rozpustnosti na vitamíny rozpustné: v tucích (skupina vitamínů A, D, E, K). ve vodě (skupina vitamínů B a C), Vitamíny rozpustné v tucích Do této skupiny patří vitamíny, které mohou být v těle živočichů ukládány do zásoby. Vitamín A (retinol) Vitamín A má rozhodující význam pro užitkovost, růst, zdraví a reprodukci zvířat. Klasický projev deficitu tohoto vitamínu nekrotický rozklad rohovky je v současné době výjimečný. Nejzávažnějším projevem avitaminózy vitamínu A je porušení sliznic, zejména pohlavních orgánů, při nichž dochází k rohovatění epitelů. Nepříznivě ovšem působí i nadbytek tohoto vitamínu (za toxickou dávku se považuje např. u skotu dávka 100 x větší než doporučená). Zvířata získávají vitamín A z karotenů, především ze zelených rostlin, v nichž je zastoupen zhruba od 20 do 100 mg/kg čerstvé hmoty. Vitamíny D (kalciferoly) Jedná se o skupinu vitamínů (D 2 -D 7 ), která je označována jako vitamín D, protože všichni její zástupci vykazují obdobnou biologickou účinnost. Po chemické stránce patří ke steroidním látkám. Nejdůležitější z forem vitamínu D jsou vitamíny D 2 a D 3. 20

20 Základní význam tohoto vitamínu spočívá v jeho účasti na hospodaření s kostitvornými prvky. Hypovitaminóza vitaminu D způsobuje u mladých zvířat rachitis, u dospělých osteomalacii, dochází k deformaci kostí a kloubů, k poruchám růstu a u drůbeže ke zhoršení pevnosti vaječné skořápky. Dlouhodobý a vysoký nadbytek tohoto vitamínu působí nepříznivě, např. u skotu dochází k vápenatění měkkých tkání, u ptáků k charakteristickému zhrubnutí skořápky apod. Potřeba vitamínu D se udává v mezinárodních jednotkách (m.j.). Vitamín D 3 se vyskytuje výhradně v živočišných produktech, jako jsou játra, mlezivo, vaječný žloutek, rybí tuk. Živé rostliny obsahují pouze nepatrné množství vitamínu D 2. Vitamín D se vyskytuje v seně, je-li sušeno na slunci v množství m.j. a dále pak v krmivech živočišného původu. V sušině plnotučného mléka je vitamín D zastoupen v množství kolem 250 m.j., a to v závislosti na jeho zdrojích. V dnešních technologických podmínkách chovu jsou zvířata většinou odkázána na aplikaci průmyslově vyráběných zdrojů. To zpravidla platí i při pastvě, která se obvykle realizuje mimo období slunečního svitu v průběhu dne. Vitamín E (tokoferol) V přírodě je rozšířen ve formě tokoferolů, z nichž nejúčinnější je alfa tokoferol. Tokoferoly působí v látkové přeměně jako antioxidanty tuků. Vitamín E je silným antioxidantem a chrání nenasycené mastné kyseliny, vitamín A a karoten před oxidací. Chrání také játra před dystrofií a ovlivňuje metabolismus sacharidů. Potřeba vitamínu E (udává se v mg) je závislá zejména na obsahu nenasycených mastných kyselin v krmivu. Jeho potřeba se zvyšuje při nevhodných podmínkách uskladnění krmiv, jsou-li v krmné dávce krmiva brzdicí jeho resorpci, dále při deficitu selenu nebo je-li krmná dávka chudá na metionin či cystin. Předávkování vitamínu E je ve srovnání s předchozími méně časté i méně škodlivé. Zdrojem vitamínu E jsou rostlinné oleje, zelená píce, seno, v omezeném rozsahu i zrniny a semena, krmiva mlýnského původu (hlavně klíčky). Vitamín K (filochynon) Rovněž tento vitamín představuje celou skupinu. Vitamín K je nezbytný pro normální koagulaci krve, katalyzuje v játrech tvorbu bílkovin důležitých pro srážení krve, především protrombinu (nezbytný pro srážení krve). 21

21 Vitamín K se vyskytuje v okopaninách, obilovinách, zelených částech rostlin. Střevní mikroflóra produkuje velké množství vitamínu K, které rozhodujícím způsobem přispívá k zásobení organismu, projevy nedostatku jsou proto vzácné, mohou být ale zaznamenány při podávání sulfonamidů a antibiotik. Vitamíny rozpustné ve vodě Mezi hlavní zástupce patří: vitamín B 1, B 2, B 6, B 12, kyselina nikotinová, pantotenová, listová, biotin a cholin. Zasahují výrazně do tří oblastí: do látkového metabolismu do krvetvorby do činnosti nervového systému Jejich nedostatek vyvolává komplikované poruchy v uvedených oblastech. Kyselina askorbová (vitamin C) Vykazuje rovněž širokou fyziologickou účinnost. Zasahuje do metabolismu některých aminokyselin, ovlivňuje aktivitu jater i pankreatu, chrání organismus před infekcí, působí na regeneraci kostní tkáně, chrupavek, působí jako antioxidant. V podmínkách intenzivního chovu zvířat se uplatňuje jako účinný antistresový faktor. V těle se neukládá, přebytečné množství je vylučováno Anorganické živiny Mezi anorganické živiny řadíme kyslík, vodu a minerální látky Kyslík je jediný prvek asimilovatelný živočišnou tkání ve volné molekulární formě. Uplatňuje se především při uvolňování energie Voda Je základní neenergetická živina, s níž jsou spojeny všechny životní projevy. Je také nejdůležitější složkou těla zvířat. Plní transportní funkce živin a jejich metabolitů. Podílí se na termoregulačních procesech. V živočišném organismu se nachází voda 22

22 nitrobuněčná (tvoří asi 70 % z celkového množství v těle zvířete), mezibuněčná (asi 30 % z celkového množství). Zastoupení vody v organismu je ovlivněno zejména druhem zvířat, jejich věkem, pohlavím, zastoupením tuků atd. Přibližně 50 % veškeré vody v organismu je obsaženo ve svalech, 10 % v kůži, 7 % v kostní tkáni, zbytek v ostatních měkkých tkáních těla. Zdroje vody: Zvířata získávají vodu z endogenních a exogenních zdrojů. Endogenní voda se vytváří při rozpadu organických látek v organismu. Při štěpení 1 g tuku se v organismu vytvoří 1,07 g vody, při štěpení 1 g sacharidů vznikne 0,6 g a při rozkladu 1 g bílkovin 0,4 g vody. Exogenní voda (voda pitná, voda v krmivech) je však hlavním zdrojem pro živočišný organismus. Exogenní voda se vstřebává stěnou střevní, dostává se do krevního oběhu a vstupuje do procesu výměny látkové. Denní spotřeba pitné vody kolísá zejména vlivem jejího zastoupení v krmivech, metabolické zátěže, klimatických podmínek atd. v rozmezí: kůň dojnice tele prasnice l l 8-15 l 9-25 l Nedostatek vody snáší organismus hůře než hladovění. Úbytek asi 10 % vody z celkového množství v organismu vede k úhynu zvířat. 23

23 Minerální látky Život ani v těch nejjednodušších formách není možný bez minerálních látek. Mají významný vliv na normální průběh metabolických procesů, a tím i na užitkovost a zdraví zvířat, jejich dlouhověkost, reprodukci, atd. Minerální látky patří k základním stavebním živinám kostní tkáně. V nich je uloženo cca 83 %, v ostatních tkáních těla zbývajících 17 % minerálií. Kromě podílu na stavbě těla podmiňují udržování acidobazické rovnováhy, osmotického tlaku, podílí se na tvorbě vitamínů, enzymů, hormonů, hemoglobinu, živočišného produktu atd. Ve výživě hospodářských zvířat dělíme minerální látky na makroelementy a mikroelementy. Makroelementy Vápník Fosfor Sodík Hořčík Draslík Síra Chlor (Ca) (P) (Na) (Mg) (K) (S) (Cl) Mikroelementy Železo (Fe) Měď (Cu) Zinek (Zn) Mangan (Mn) Kobalt (Co) Jód (I) Selen (Se) Molybden (Mo) Hlavním exogenním zdrojem makro i mikroelementů jsou krmiva. Jejich minerální složení je velmi rozdílné nejen pokud se týká druhové příslušnosti, ale i v rámci téhož druhu. Přitom relativně větší variabilita zastoupení minerálních látek v krmivu téhož původu je ve vegetační části rostliny než v rozmnožovacích orgánech. V rámci téhož druhu ovlivňuje minerální složení rostlin zejména: půdní typ, zvláště fyzikálně chemické vlastnosti půdy, její ph atd. podnebí a povětrností podmínky, zejména srážky a teplota v daném roce a v daném vegetačním období agrochemie a agrotechnika krmných plodin vegetační fáze sklizně geneticky zakotvené zvláštnosti, např. jednotlivých odrůd krmiv. 24

24 Tab.: Obsah makroelementů v hlavních skupinách krmiv Druh krmiva Prvek v g/kg sušiny Ca P Na K Mg Zelená píce: Jetel 17,0 2,4 1,6 17,0 4,6 Vojtěška 18,5 2,5 2,7 17,0 3,2 Pastevní porost 6,5 3,5 3,5 30,0 2,8 Kukuřice 5,6 2,5 3,5 19,0 2,5 Zrniny a semena: Ječmen 1,0 2,9 0,5 5,0 1,1 Pšenice 1,3 3,5 1,0 4,8 1,7 Hrách 1,2 4,0 0,7 9,0 1,3 Kukuřice 0,6 2,8 0,3 3,5 1,1 Složení živočišného těla a živočišných produktů je z hlediska zastoupení hlavních minerálií známé. Avšak přesné stanovení potřeby jednotlivých minerálií je mimořádně obtížné, protože o metabolickém zapojení prvků v živočišném organismu rozhoduje: jejich obsah a vzájemný poměr v krmivech, chemická skladba, ve které vstupují do organismu, možnost vytváření si určitých rezerv minerálií v organismu a jejich uvolňování při větším či menším deficitu v dietě. Kromě zdrojů minerálií z krmiv se používají se k doplnění deficitních prvků v krmné dávce průmyslově vyráběné minerální směsi či jejich komponenty. Mnohé z těchto chemicky přesně definovaných sloučenin mají při řízení minerálního metabolismu zvířat přednost před zdroji minerálních prvků z krmiv. Tak např. využití železa z krmiv rostlinného původu nedosahuje zpravidla 10 %. Zřetelně lepší je utilizace Fe např. ze sulfátů (až 97 %), chloridů (asi 75 %) atd. 25

25 Tabulka Vitamínů A, D, E, K NÁZEV FUNKCE VÝSKYT Vitamín A (Retinol) důležitý pro ochranu a regeneraci kůže a sliznic, tvorbu funkčních pigmentů v oku a glykoproteinů, podporuje růst a plodnost, zvyšuje odolnost vůči infekčním onemocněním nejdůležitější provitamín vitamínu A beta karoten se vyskytuje v zelené píci a zejména v mrkvi Vitamín D (Kalciferoly) ovlivňuje mineralizaci kostí, zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu v tenkém střevě a ovlivňuje jejich vylučování ledvinami významné jsou vitamíny D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol), D2 se vyskytuje v rostlinách D3 vzniká v kůži působením UV záření (rybí tuk, sluncem sušené seno) Vitamín E (Tokoferol) biologicky nejúčinnější je alfa-tokoferol brání oxidaci mastných kyselin, tuků a v tuku rozpustných látek, chrání buňky před peroxidativním poškozením, zpomalují degenerativní změny v organismu, hrají významnou roli ve využití ostatních lipofilních vitamínů potřebuje ke své funkci selen zásobení je dostatečné na pastvě v semenech obilnin Vitamín K (Fylochinon) je nepostradatelný v procesu srážení krve je nezbytný pro syntézu protrombinu v játrech, účastní se procesu syntézy bílkovinných faktorů srážení krve K1 je přítomen v rostlinách K je syntetizován ve střevě činností mikroorganismů trávicího traktu v dostatečném množství 26

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B

Úvodní strana. Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie. Třída: 2.B Úvodní strana Název: Jméno a Příjmení: ZDRAVÁ VÝŽIVA Hana Pavlíková Třída: 2.B Osnova: Látkové a energetické složení potravy Příjem potravy Základní složky potravy Přeměna energie SZŠ SZŠ a VOŠ VOŠ Zdravá

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Potřeba živin pro drůbež

Potřeba živin pro drůbež Potřeba živin pro drůbež Energie Potřeba energie pro drůbež i obsah energie v krmivech se vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu (ME N ). Metabolizovatelná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Zdravá výživa. Jméno a příjmení: Lenka Klementová Předmět: Somatologie Téma: Referát - Zdravá výživa Třída: 2.B. SZŠ a VOŠ Cheb

Zdravá výživa. Jméno a příjmení: Lenka Klementová Předmět: Somatologie Téma: Referát - Zdravá výživa Třída: 2.B. SZŠ a VOŠ Cheb Zdravá výživa Jméno a příjmení: Lenka Klementová Předmět: Somatologie Téma: Referát - Zdravá výživa Třída: 2. Vyvážená strava vyžaduje velké množství různorodých potravin, jejichž kombinací vznikají vyvážená

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Nyní více. selenu. z lásky ke koním

Nyní více. selenu. z lásky ke koním Nyní více selenu z lásky ke koním Standard Energys Standard (granule): Toto krmivo má vysoký podíl melasy, která slouží jako pohotový zdroj energie podporující rychlou regeneraci organismu a zchutňuje

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

Biologická hodnota krmiv. Biologická hodnota bílkovin

Biologická hodnota krmiv. Biologická hodnota bílkovin Biologická hodnota krmiv Biologická hodnota krmiv je vyjádřena stupněm využití dusíkatých látek organismem zvířete. Čím více dusíku z daného krmiva zvíře asimiluje, a naopak, čím menší množství dusíku

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Chemická analýza krmiv

Chemická analýza krmiv Chemická analýza krmiv Multimediální studijní materiál Vznik tohoto studijního materiálu finančně podpořil Fond rozvoje vysokých škol (projekt č. 1288/2012) Autoři: MVDr. Eva Štercová, Ph.D. (stercovae@vfu.cz)

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu PŘEMĚNA LÁTEK A VÝŽIVA ČLOVĚKA METABOLISMUS (vzájemná přeměna látek a energie) tvoří děje: Katabolismus štěpení složitých organických látek na jednoduché, energie se uvolňuje, využíváno při rozkladu přijaté

Více

Označení vitaminů písmeny abecedy s číselnými indexy, např. vitamin B 1 - triviální názvy, např. thiamin

Označení vitaminů písmeny abecedy s číselnými indexy, např. vitamin B 1 - triviální názvy, např. thiamin VITAMINY Vitaminy vykonávají u různých druhů organismů stejné funkce, ale nemusí být stejně vyžadovány v potravě. Pro některé druhy jsou některé vitaminy esenciální, pro jiné ne např. vitamin C (člověk,

Více

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - vitamíny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vitamíny 1 Biokatalyzátory Neenergetická složka stravy Organismus je neumí vytvořit (kromě K, částečně A,D) 22 vitamínů, u člověka se

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

d) Vysvětli pojem esenciální. Uveď potraviny obsahující esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny.

d) Vysvětli pojem esenciální. Uveď potraviny obsahující esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny. Metodický list Biologie Vliv výživy na zdraví Pracovní list 1 1. Živiny cukry, tuky, bílkoviny a) Spojte odpovídající si názvy živin a jejich výskyt. med ovoce, med mléko obilné klíčky cukrová řepa, třtina

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Proteiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proteiny 1 = hlavní, energetická živina = základní stavební složka orgánů a tkání těla, = jejich energetickou hodnotu tělo využívá jen v některých metabolických

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více