Zvyšování kvality výuky technických oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšování kvality výuky technických oborů"

Transkript

1 Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20. století Kapitola 29 JAROSLAV HAŠEK Mgr. Marta Sakalová

2 Obsah ÚVOD - ANOTACE JAROSLAV HAŠEK ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AUTOROVI STRUČNÝ ROZBOR DÍLA OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY UKÁZKA (VÝŇATEK) CVIČNÉ A NÁVODNÉ OTÁZKY DOPORUČENÁ LITERATURA POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ... 8

3 Úvod - anotace Výukový materiál je zaměřen na seznámení s životem autora Jaroslav Hašek, jeho dílem, na rozbor ukázky a na aplikaci zpracovaných informací viz odpovědi na cvičné a návodné otázky, které mají za cíl ověřit správnost použitých informací, porozumění textu a další procvičování a souvislosti s jinými autory. Tento studijní materiál je primárně určen pro žáky 3. a 4. ročníků čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou (39-41-L/01 Autotronik, M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, M/01 Dopravní prostředky, M/01 Technická zařízení budov, L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov) a 2. ročníků nástavbového studia (23-43-L/51 Provozní technika, L/51 Podnikání), ale lze jej využít i při výuce nadanějších žáků v nižších ročnících uvedených oborů. Tento materiál je vhodné použít jako studijní materiál v předmětu Český jazyk - literatura. Každé téma koresponduje s tematickým plánem, který je vypracován v souladu s ŠVP pro dané obory a vycházejí z požadavků RVP. Tato kapitola zahrnuje shrnující text, přehledně zpracované udáje o autorovi, stručný rozbor díla, ukázky a kontrolní otázky, jež mají prohlubovat znalosti k ústní maturitní zkoušce z literatury. Následující cvičné a návodné otázky jsou zaměřené na kontrolu porozumění textu a další procvičování. Cílem tohoto materiálu je snaha rozvíjet dovednosti a schopnosti studentů v rámci komunikace, slovní zásoby, zpracování informací a jejich prezentace ústní nebo písemnou formou. Vypracovala: Mgr. Marta SAKALOVÁ 1

4 1 JAROSLAV HAŠEK 1.1 Základní údaje o autorovi Spisovatel, publicista, novinář: autor nejpřekládanější knihy české literatury, na gymnáziu - jeho třídním učitelem Alois Jirásek Obrázek č. 1 Jaroslav Hašek nejdřív zaměstnanec banky Slávia, potom se živil již jen novinařinou a literaturou, sblížil se s ANARCHISTY (anarchismus politická ideologie, snaha o vytvoření společnosti bez ekonomických, sociálních a politických zásad a jiných forem nadvlády člověka, odmítání politické moci a centralizace, usilují o zrušení státu, cílem je společnost bez vlády = anarchie), vedl BOHÉMSKÝ ŽIVOT (člověk žije netradičním způsobem života, je typický pro umělce, život v kavárnách, intelektuálové večírky, drogy, alkohol, popíjení oblíbeného absintu (tvrdý alkoholický nápoj, vyrábí se z pelyňku, anýzu a fenyklu (SVATÁ TROJICE), označován jako Zelená víla ), osobitý přístup k politice, krátce vězněn za svou anarchistickou činnost, zastával otevřenost v předmanželském sexu, uznával užívat si bujarého života plnými doušky, tajně narukoval, vstoupil do ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ (dobrovolníci, kteří se hlásili zejména k carské armádě v 1. světové válce, jednotka zahraničního odboje.), v Moskvě spolupracoval s BOLŠEVIKY (stoupenec radikální sociální demokracie v Rusku, z níž vznikla komunistická strana), velmi PRODUKTIVNÍ AUTOR, 1911 založil STRANU MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH ZÁKONA, v Rusku upustil od anarchismu a přijal socialistické myšlenky, zpočátku psal povídky, črty, humoresky, většinu svých děl napsal v pražských hospodách, ZÁKLAD prózy: skutečné zážitky, odpor k mravním a literárním konvencím, nesnášel přetvářku, sentimentalitu, rád užíval ironii, mylně řazen do legionářské prózy, MISTR MYSTIFIKACE (úmyslné klamání, šíření nepravdivých informací). 1.2 Stručný rozbor díla OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY Literární útvar HUMORISTICKÝ ROMÁN, forma reakce na válku: přeložen do 54 světových jazyků, hlavní myšlenka odpor proti válce, násilí, ponižování člověka, zfilmován. 2

5 ILUSTRACE JOSEF LADA maloval postavičku Švejka podle autorova návodu, např. jak si zapaluje dýmku uprostřed letících granátů, jak kolem něj vybuchují granáty a létají kulky. Podařilo se mu zachytit klid v jeho obličeji, vyzařovalo z něj šibalství, a jak podle situace dělá ze sebe hlupáka. Ke Švejkovým znakům patřila ironie. Hlavním rysem Švejka je ironie. Každý se zdravým rozumem nevěřil jeho řečem a činům, které se vysmívaly falešné poctivosti a oddanosti monarchii a které zesměšňovaly touhu sloužit v armádě. S oblibou je nazýván blbem. 4 díly ROMÁNOVÁ TETRALOGIE zpočátku měl román málo příznivců, kritizoval jej i VIKTOR DYK, autor zemřel nemocen, neměl ani na rakev, svůj román nedokončil. POSTAVY: Švejk človíček prostý duchem, šibal, vychytralý lišák. Chce za každou cenu přežít, bývá označován jako moudrý blázen. Provokuje své nadřízené, až přehnaně nadšeně plní jejich nesmyslné rozkazy, vojenští hodnostáři zuří a nevědí, jak Švejka zlomit. Navíc se Švejk chová nadmíru klidně, vždy je usměvavý, moudrý blázen; všechny, hlavně své nadřízené, dohání k zuřivosti; vždy jedná v klidu, velmi horlivě, pečlivě, se zápalem a snahou plní všechny rozkazy, které český národ chápal jako kritiku monarchie a války. hostinský Palivec člověk velmi vulgární a sprostý, označen za velezrádce za své tvrzení, že mouchy sraly na obraz císaře pána. Přitom jeho slova jasně vystihovala náladu národa. feldkurát Katz člověk, který nevěřé v boha, ze Švejka si udělá svého poskoka, hodně pije, téměř stále je doslova ožralý. nadporučík Lukáš muž, který má rád ženy, libuje si v m ilostných avantýrách, je ze Švejka hotový a nepříčetný. Bretschneider donašeč, práskač, policejní udavač, který dostane Švejka a Palivce do problémů. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Ironie, sarkasmus, humor, kritika, ABSURDITA, metafora, přirovnání, přísloví, která pozměňuje, HYPERBOLA. JAZYK - hovorový, vulgarismy, archaismy, přejatá slova z němčiny (germanismy), pražský dialekt, vojenský slang. 4 díly: V zázemí (1921), Na frontě (1922), Slavný výprask (1922), Pokračování slavného výprasku ( Začíná 1. světová válka. Švejkova domácí mu sděluje zprávu, že Ferdinand byl zabit. Švejk navštíví hostinec U Kalicha a tam narazí na tajného policistu Bretschneidera. Ten zatkne Švejka za jeho slova, že bude válka. Je zavřen do blázince. Válka opravdu vypukne a Švejk je povolán. K odvodu ho veze domácí na kolečkovém křesle, neboť trpí revmatismem. 3

6 Při jízdě vyvolává válečné pokřiky (Na Bělehrad!) a vzbuzuje pozornost. Jeho cesta je pestrá, od nemocnice pro simulanty, vojenské vězení, nakonec se stává sluhou u nadporučíka Lukáše. Pro něj Švejk např, ukradne psa. Oba pak odjíždí do Českých Budějovic, aby se připravili k odsunu na frontu. Švejk stále provokuje svými ironickými poznámkami, proto je vyšetřován a převezen do blázince. Tam dlouho nepobyde, je vyhozen. Nakonec jede domů. 2. Švejk a jeho cesta na frontu. To by nebyl Švejk, aby svému pánovi nezpestřil život svými poznámkami a chováním, samozřejmě v dobré víře. Dělal i doručovatele milostných psaníček. Způsobil rvačku s manželem oné paničky. Jak jinak než že byl zatčen, pak dokonce povýšen. 3. Další Švejkova cesta vede před Uhry. Je označen za ruského zajatce a to díky uniformě, kterou našel u rybníka. Podlehl své nátuře a chtěl si ji vyzkoušet a při tom byl zatčen. Snažil se vysvětlit tento omyl, ale zjistil, že mi nikdo nerozumí, protože neuměli česky. 4. Vše nakonec dobře dopadne, omyl s uniformou se vysvětlí a Švejk se setkává se svou marškumpánií s patřičnou sobě vlastní radostí. 1.3 Ukázka (výňatek) "Tak nám zabili Ferdinanda," řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. "Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?" otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, "já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není žádná škoda." "Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho:" "Ježíšmarjá," vykřikl Švejk, "to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?" "Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vědí. Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu:" "Tak se podívejme, paní Müllerová, v automobilu. Jó, takovej pán si to může dovolit, a ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešt'astné skončit. A v Sarajevu k tomu, to je v Bosně, paní Müllerová. To udělali asi Turci. My holt jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát. Tak vida, paní Müllerová. On je tedy pan arcivévoda už na pravdě boží. Trápil se dlouho?" "Pan arcivévoda byl hned hotovej, milostpane. To vědí, že s revolverem nejsou žádný hračky. Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu i domovníka, kterej se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí:" "Někerej revolver, paní Müllerová, vám nedá ránu, kdybyste se zbláznili. Takovejch systémů je moc. Ale na pana arcivévodu si koupili jisté něco lepšího, a taky bych se chtěl vsadit, paní Müllerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně voblík. To vědí, střílet pana arcivévodu, to je moc těžká práce. 4

7 To není, jako když pytlák střílí hajnýho. Tady jde vo to, jak se k němu dostat, na takovýho pána nesmíte jít v nějakých hadrech. To musíte jít v cylindru, aby vás nesebral dřív policajt." "Vono prej jich bylo víc, milostpane:" "To se samo sebou rozumí, paní Müllerová," řekl Švejk, konče masírování kolen, "kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně. Hlavní věcí je vyčíhat na ten moment, až takovej pán jede kolem. Jako, jestli se pamatujou na toho pana Lucheniho, co probod naši nebožku Alžbětu tím pilníkem. Procházel se s ní. Pak věřte někomu; vod tý doby žádná císařovna nechodí na procházky. A vono to čeká ještě moc osob. A uvidějí, paní Müllerová, že se dostanou i na toho cara a carevnu, a může být, nedej pánbůh, i na císaře pána, když už to začti s jeho strýcem. Von má, starej pán, moc nepřátel. Ještě víc než ten Ferdinand. 1 SOUVISLOSTI S JINÝMI AUTORY: Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque ztracená generace, tematika 1. světové války, Karel Havlíček Borovský Král Lávra = používá satiru, kritika politické moci, Petr Bezruč, Viktor Dyk anarchističtí buřiči, Charles Baudelaire - prokletí básnící bohémský život, Karel Čapek, Karel Poláček meziválečná a válečná literatura. 1.4 Cvičné a návodné otázky 1. Charakterizujte Haškův život, názory, zážitky z války. 2. Určete literární útvar díla. 3. Vysvětlete termíny: ANARCHISMUS, UTOPIE, MYSTIFIKACE. 4. Uveďte další autory zpracovávající tématiku 1. světové války. 5. Uveďte hlavní myšlenky a zaměření Haškova díla. 6. Z jakých částí se skládá celá tetralogie? 7. Charakterizujte užitý jazyk v ukázce. 8. Proveďte grafický rozbor ukázky. 9. Vysvětlete termín ROMÁN. 10.Vysvětlete souvislost mezi Haškem a Borovským. 1 5

8 2 Doporučená literatura 1. Baumgartnerová, Gabriela, Mgr. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, Písemná práce. Praha: TAURIS, ISBN Mgr. Polášková, Taťána, Mgr. Milotová, Dagmar, Mgr. Dvořáková, Zuzana. LITERATURA, Přehled středoškolského učiva. Třebíč: Vyuka.cz, Třebíč, 2010, ISBN X 3. Mgr. Slanař, Otakar, Mgr. Kostková, Markéta, Mgr. Kanda, Roman, Mgr. Krausová, Lenka, Mgr. Foldyna, Lukáš. OBSAHY A ROZBORY DĚL, K literatuře přehled SŠ učiva. Třebíč: Vyuka.cz, 2011, ISBN Mgr, Slanař, Otakar. ČÍTANKA 1, K literatuře přehledu SŠ učiva. Třebíč: Vyuka.cz, 2010, ISBN

9 3 Použitá literatura a zdroje 1. Baumgartnerová, Gabriela, Mgr. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, Písemná práce. Praha: TAURIS, ISBN Mgr. Polášková, Taťána, Mgr. Milotová, Dagmar, Mgr. Dvořáková, Zuzana. LITERATURA, Přehled středoškolského učiva. Třebíč: Vyuka.cz, Třebíč, 2010, ISBN X 3. Mgr. Slanař, Otakar, Mgr. Kostková, Markéta, Mgr. Kanda, Roman, Mgr. Krausová, Lenka, Mgr. Foldyna, Lukáš. OBSAHY A ROZBORY DĚL, K literatuře přehled SŠ učiva. Třebíč: Vyuka.cz, 2011, ISBN Mgr, Slanař, Otakar. ČÍTANKA 1, K literatuře přehledu SŠ učiva. Třebíč: Vyuka.cz, 2010, ISBN

10 4 Seznam obrázků OBRÁZEK 1. JAROSLAV HAŠEK.. 2 8

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

E. Literární humor. 1. Pojmy komično a humor: jejich vymezení, podstata a smysl. 1-A1 Proč je důležité se smát

E. Literární humor. 1. Pojmy komično a humor: jejich vymezení, podstata a smysl. 1-A1 Proč je důležité se smát E. Literární humor Vybíráme-li si knížku nebo film, pak sázka na humorný obsah bývá spolehlivá. Komedie prostě táhnou. Dokonce se zdá, že humor je spojen s lehkým, myšlenkově nenáročným obsahem, který

Více

Verze 1.0 z 07. 06. 2011.

Verze 1.0 z 07. 06. 2011. Znění tohoto textu vychází z díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (díl 1. a 2.) tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1983 (Hašek, Jaroslav. Osudy dobrého

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda.

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda. Ponìvadž nejsem vobleèenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvoøile] nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetøovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Literatura - oktáva. Existencialismus

Literatura - oktáva. Existencialismus Literatura - oktáva Existencialismus 1. Absurdita -> zatčení, poprava 2. Odcizení pocity marnosti, zhnusení, lhostejnosti okolí je nezajímá, je jim jedno, co kdo dělá, jak se má stereotypnost života, neschopnost,

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona & lidičky okolo

Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona & lidičky okolo Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona & lidičky okolo Úvodem Stejně jako v románu o dobrém vojáku Švejkovi, se to i v Politických a sociálních dějinách strany mírného pokroku

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ

BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ Vladimíra Soudková Tomáš Soudek BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ Obsah Úvod...4 Rozhovory...6 Studentka, Bělorusko...6 Finanční ředitel, Bangladéš...15 Studentka, Izrael...23 Dělník, Ukrajina... 29 Lektorka,

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODNÍCH FIREM A SPORTOVNÍCH KLUBŮ

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODNÍCH FIREM A SPORTOVNÍCH KLUBŮ 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODNÍCH FIREM A SPORTOVNÍCH KLUBŮ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 4 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Jeden svět na školách Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme Manuál pro žáky a studenty Krkonošské p apír ny, n. p., z ávo d 0 1 Ho st i né JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni,

Více

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich:

CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ. Jan Werich: CHVÁLA VYPRAVĚČSTVÍ Jan Werich: - v době první republiky tvořil dvojici s Jiřím Voskovcem v Osvobozeném divadle - po válce hrál např. ve filmech Císařův pekař a Pekařův císař, Baron Prášil, Až přijde kocour,

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK XIII /2014 24. 11. 7. 12. 2014 23 Vaše knihkupectví Ježíšek nakupuje na kniha.cz, a kde vy? Platné právní

Více

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková 2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 1 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, v minulém čísle jste se mohli seznámit s novými změnami, které časopis zaznamenal.

Více

SVĚTOVÝ ŘÁD PODTITULL TEXT TEXT

SVĚTOVÝ ŘÁD PODTITULL TEXT TEXT SVĚTOVÝ ŘÁD PODTITULL TEXT TEXT V Praze 2014 Ing. Radko Sáblík OBSAH OBSAH... 2 PROLOG... 3 PRVNÍ KAPITOLA... 4 DRUHÁ KAPITOLA... 45 TŘETÍ KAPITOLA... 94 ČTVRTÁ KAPITOLA... 132 PÁTÁ KAPITOLA... 157 ŠESTÁ

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Drzoun Osvoboditelem seminární dějepisná práce Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav Prohlašuji, že seminární práci na téma Drzoun

Více

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH!

KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XI /2012 26. 11. 9. 12. 2012 23 Vaše knihkupectví KNIHA, SE KTEROU MÁTE ČESKÉ DĚJINY NA DOSAH! Vaše internetové knihkupectví Listopadové interaktivní

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na podzimní maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si

Více