Helppes. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Helppes. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s."

Transkript

1 Helppes Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

2 2 Helppes

3 Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Mikovcova 9/531, Praha 2 mobil: IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0300 Poslání organizace: Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů. Kdo jsme? Helppes je první a jediná nezisková organizace svého druhu v České republice, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů poskytujeme zcela komplexní soubor souvisejících služeb od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes proškolení klienta, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes splňuje všechny podmínky dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, tudíž poskytuje tyto služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků s odborným zaměřením na práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a kladou ty nejvyšší nároky na práci s klientem i úroveň a zacházení se psy. Pracovníci, spolupracovníci i dobrovolníci Helppes jsou povinni dodržovat Etický kodex Helppes a Metodiku praktického využívání asistenčních/vodicích a canisterapeutických psů. Bulletin 3

4 Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany Daušové dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních psích soutěží. Helppes splňuje podmínky nejvyšších evropských a světových standardů v poskytování služeb tohoto druhu a je členem mezinárodních organizací sdružujících poskytovatele těchto služeb Assistance Dogs Europe (ADEu) a Assistance Dogs International (ADI). Helppes je členem Českého kynologického svazu (ČKS), který je odborným a nezávislým garantem úrovně přípravy a výcviku psů. Helppes získal za své služby pro handicapované nominaci NRZP Cena Mosty Helppes, jako jediný v ČR, je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society. Komu pomáháme a zdarma poskytujeme sociální služby? Osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, příp. TP, tj. osobám zcela nebo částečně upoutaným na invalidní vozík, osobám s těžkým tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobám trpícím záchvatovými onemocněními (kardiaci, epileptici, narkoleptici apod.), dále osobám s kombinovanými handicapy (zrakově postižený vozíčkář, hluchoslepý apod.) či dětem s různými typy postižení. Klientský servis: Standardy kvality poskytování sociálních služeb Etický kodex Metodika praktického využívání psů Interní manuál pracovníků a spolupracovníků Smlouva o poskytování služby Přípravná a následná péče a práce s klientem Výhody pro naše klienty: pes se po secvičení s klientem a složení Testu chování psa na veřejnosti stává majetkem klienta, klient psa nemá pouze zapůjčeného či pronajatého komplexní péče a individuální přístup veškeré poskytované sociální služby jsou podloženy smlouvou a jsou našim klientům poskytovány zdarma, po celou dobu činné služby psa 4 Helppes

5 možnost volby plemene a velikosti psa dle potřeb a přání klienta a jeho rodiny možnost výcviku psů, kteří jsou majetkem klienta a jeho rodiny a splní podmínky pro zařazení do výcviku členství v ADEu, ADI a Certifi kát Delta Society nás zavazují k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům zpětná vazba povinnost klientů pravidelně podávat zprávy o činnosti psa, o kondici psa a o jeho zdravotním stavu, podávání zpráv o vlivu psa na handicap konkrétního klienta, pravidelné kontakty s klienty Vzdělávání a odborná způsobilost pracovníků a spolupracovníků Helppes péče o klienty: s klienty v přímé péči pracují odborní pracovníci tyfl oped, asistent pro hluchoslepé, asistent pro tělesně postižené apod., kteří klienta odborně proškolí a naučí ho potřebným dovednostem Helppes dbá na stálé zvyšování odborného vzdělání svých pracovníků a spolupracovníků pracovníci Helppes se zúčastňují odborných kurzů, seminářů a školení v rámci celoživotního vzdělávání a neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb Helppes zaměstnává osoby se zdravotním postižením Jaké typy speciálně vycvičených psů předáváme? vodicí psy pro nevidomé asistenční psy pro vozíčkáře, imobilní, dětské klienty asistenční balanční psy pro tělesně postižené signální psy pro neslyšící signální psy pro záchvatová onemocnění epileptici, kardiaci, narkoleptici apod. psí asistenty pro kombinované handicapy provozujeme canisterapii školení, testování, přípravu psů, kurzy... Bulletin 5

6 Jak pomáhá speciálně vycvičený pes osobě se zdravotním postižením? Všem druhům psích pomocníků je společné, že pomáhají handicapovaným, bez rozdílu věku či pohlaví, k návratu do aktivního života, v zapojení do vzdělávacího či pracovního procesu a do běžného života. Jsou komunikačním mostem na veřejnosti, zvyšují soběstačnost a sebevědomí svých majitelů, jsou připraveni ke službě pro svého majitele 24 hodin denně. Většina z těchto psů plní i úlohu psa-canisterapeuta rozvíjení jemné i hrubé motoriky, prohřívaní spastických svalů atd. Asistenční pes pro tělesně postižené/ balanční pes dokáže částečně nahradit službu osobních asistentů či rodinných příslušníků při běžných denních úkonech otevírání a zavírání dveří, skříněk a zásuvek, pomoc při oblékání a svlékání, rozsvěcení či zhasínání světla, podávání požadovaných či spadlých předmětů apod. Vodicí pes pro zrakově postižené dokáže nahradit lidského průvodce a dokáže bezpečně vést svého majitele v různorodém exteriéru i interiéru nachází a označuje schody, dveře, místo k sezení, překážky i ve výšce hlavy, přechody, výmoly apod., podává upadnuté a nalézá ztracené předměty Signální pes pro neslyšící kompenzuje sluchovou vadu označí blížící se auto, zvonek u dveří, fax, SMS zprávu, zvonící tramvaj, pláč dítěte, přetékající vodu, vypnutí domácího spotřebiče, vzbudí na signál budíku apod. Signální pes pro záchvatová onemocnění dokáže přivolat pomoc, podat léky, telefon, upravit člověka ležícího v bezvědomí do požadované polohy, zahřívat vlastním tělem, přikrýt postiženého přikrývkou, signalizovat blížící se záchvat a tak zabránit nevhodné činnosti majitele (pohyb na frekvenci, koupání, vaření aj.) Výhody pro naše klienty: Metody naší práce: Standardy kvality poskytování sociálních služeb Etický kodex Helppes Metodika praktického využívání psů 6 Helppes

7 Interní manuál pracovníků a spolupracovníků Veškeré služby jsou poskytovány na základě sepsání Smlouvy o poskytování sociální služby Členství v mezinárodních organizacích Assistance Dogs Europe, Assistance Dogs International a Certifikát Delta Society nás zavazují k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům Přípravná a následná péče a individuální práce s klientem Přednosti předávaných psů: Všichni námi předávaní psi mají vydán atest o zdravotním stavu, včetně vyšetření očního pozadí s vystaveným certifikátem a RTG vyšetření na dysplazii s oficiálním vyhodnocením veterinářem specialistou hodnotitelem. Tato vyšetření jsou zásadně rozhodující pro aktivní délku života psího pomocníka. Během výchovy a výcviku našich psů je přísně sledováno welfare pohoda psů, výcvik je prováděn pozitivními metodami, je dbáno na dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Výchova štěňat a mladých psů je výhradně svěřována do péče odborníků zkušených kynologů. Do výcviku nejsou zařazováni psi se sklonem k agresivitě v jakékoli formě, psi se sklonem k bázlivosti ani psi s loveckými pudy. Jsme jedinou organizací v ČR, kde závěrečnou zkoušku a Test chování psa na veřejnosti posuzují nezávislí rozhodčí. Speciální výcvik psů provádí tým zkušených odborných trenérů, pod vedením Zuzany Daušové držitelky zlatého odznaku Vzorný výcvikář I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních psích soutěží. Bulletin 7

8 Pes se po secvičení s klientem a složení Testu chování psa na veřejnosti stává majetkem klienta, klient psa nemá pouze zapůjčeného či pronajatého. Komplexní péče a individuální přístup. Poskytované sociální služby jsou podloženy smlouvou a jsou našim klientům poskytovány zdarma, po celou dobu činné služby psa. Možnost volby plemene a velikosti psa dle potřeb a přání klienta a jeho rodiny. Možnost výcviku psů, kteří jsou majetkem klienta a jeho rodiny a splní podmínky pro zařazení do výcviku. Zpětná vazba povinnost klientů v pravidelném podávání zpráv o činnosti psa, o kondici psa a o jeho zdravotním stavu, podávání zpráv o vlivu psa na handicap konkrétního klienta, pravidelné kontakty s klienty. Jak získat psího pomocníka? aneb rady pro zájemce o psího pomocníka Už jste učinili rozhodnutí, které zní psí pomocník ANO? Ale jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli. Napište nám nebo zavolejte. Jakmile se dozvíme, že máte zájem o asistenčního/ vodicího/signálního psa, zašleme Vám poštou formulář žádosti a domluvíme si s Vámi schůzku, na které probereme všechny Vaše i naše otázky. Naše sociální pracovnice společně s cvičitelem Vám vše vysvětlí a případně pomohou s vyplněním dotazníku, žádosti a sepsáním smlouvy. Doba, po kterou budete čekat na svého psího pomocníka, se v Helppes pohybuje od cca 6 do 9 měsíců. Po celou tuto dobu budeme ve spojení a budeme Vás informovat o zdravotním stavu a procesu výcviku Vašeho psího asistenta nebo asistentky. Výcvik bude ukončen závěrečnou zkouškou před nezávislým rozhodčím a pak už očekávejte telefon od našeho pracovníka, který se s Vámi domluví na termínu předání a secvičení se psem. Cvičitel v součinnosti se sociálním pracovníkem, případně fyzioterapeutem apod. Vám bude pejska předávat v místě Vašeho bydliště, aby Vás naučil vše potřebné a dohlédl na správné secvičení po dobu, než si vše potřebné osvojíte. Na konci úspěšného secvičení Vás a Vašeho psího pomocníka čeká složení Testu chování psa na veřejnosti dle mezinárodních standardů, abyste prokázali, že dokážete nejen využívat naučených, pro Vás potřebných speciálních úkonů psa, ale i to, že psa dokážete na veřejnosti mít plně pod svou kontrolou. Samozřejmě, úspěšným složením Testu naše vzájemné povinnosti nekončí, máte zaručeno smlouvou, že nás můžete kdykoliv kontaktovat a požadovat radu, po- 8 Helppes

9 moc i docvičení nových, pro Vaše potřeby nutných úkonů psa, a to po celou dobu činné služby Vašeho pejska. Odborná způsobilost pracovníků a spolupracovníků Helppes péče o psy a jejich příprava na službu: výcvik pod vedením držitelky zlatého odznaku Vzorný výcvikář výcvik a přípravu psa vedou pouze zkušení trenéři trenéři psů v Helppes neustále zvyšují své odborné znalosti v přípravě psů a práci s klienty a spolupracují se zahraničím Helppes pořádá a zajišťuje pro své pracovníky a spolupracovníky odborné semináře a kurzy výchova štěňat a mladých psů je výhradně svěřována do domácí péče kynologických odborníků Zásady pro výchovu štěňat a mladých psů: výchovu provádí zkušený, proškolený kynolog dle zpracované metodiky výchovy štěňat pravidelná kontrola štěňat vedoucím výcviku, metodikem výcviku a veterinárním lékařem je kladen velký důraz na socializaci škola hrou již ve výchově jsou psi formou hry připravováni pro své budoucí poslání štěně žije v rodině vychovatele a získává všechny potřebné návyky Výcvik psů: naši psi jsou cvičeni výhradně pod dohledem zkušených a osvědčených trenérů, kteří splňují vysoké požadavky na vzdělání jak v oboru výcviku psů, tak v nárocích na vzdělání pro práci s handicapovanými metodik výcviku sestavuje pro každého psa individuální výcvikový plán, přesně dle potřeb klienta výcvik probíhá zejména v reálném prostředí, v interiéru i exteriéru (výcvikový areál, město, venkov, restaurace, obchodní Bulletin 9

10 centra, dopravní prostředky, domácí prostředí apod.) trenér má ve výcviku najednou maximálně 2 až 3 psy, aby byl zachován individuální přístup ke každému psu psi jsou pod stálou veterinární péčí při výcviku vycházíme z reálných potřeb konkrétního klienta výcvik je prováděn pozitivními metodami povinnost dodržovat zákon na ochranu zvířat část výcviku absolvují psi v domovech svých trenérů na procesu výcviku se podílí více trenérů welfare a environmentální obohacování psů způsobilost psů posuzuje nezávislý rozhodčí ČKS dle Zkušebního řádu všichni naši psi jsou přezkoušeni v lhostejnosti vůči zvěři, protože asistenční /vodicí/signální psi nesmí honit zvěř do výcviku nejsou zařazováni psi se sklonem k agresivitě v jakékoli formě, ani se sklonem k bázlivosti jsme jedinou organizací v ČR, kde závěrečnou zkoušku a Test chování psa na veřejnosti posuzují nezávislí rozhodčí Další aktivity Helppes Helppes pořádá mnohé programy a besedy pro handicapované i zdravé děti, školy, odbornou i laickou veřejnost. Cílem všech našich programů je seznámit veřejnost s problematikou osob se zdravotním postižením a handicapované zapojit do aktivního života. Klub speciálního výcviku Klub speciálního výcviku 943 Helppes ČKS je klubem, který sdružuje příznivce a hlavně majitele a držitele psích pomocníků bez ohledu na to, ze které organizace svého čtyřnohého pomocníka mají. Na začátku roku 2008 se počet členů klubu přiblížil stovce a každoročně přibývá mnoho nových členů. Klub a o. s. Helppes jsou iniciátory legislativních změn postavení asistenčních psů v ČR a partnery zástupců státu v projednávání sporných otázek kolem asistenčních psů. Na programu klubu spolupracují jeho členové majitelé psích pomocníků, klub pořádá nebo spolupořádá různé akce prezentační, sportovní, naučné i každoroční nejvyšší soutěž ve výkonu vodicích psů Mistrovství ČR. 10 Helppes

11 Canisterapie a Helppes testování canisteraputických týmů ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Bohnice pořádání kurzů canisterapie praktické provádění terapie v Domově pro zrakově postižené seniory Palata k dispozici velké množství canisterapeutických týmů po celé ČR návštěvy a přednášky ve stacionářích a speciálních zařízeních sociální péče výcvik canisterapeutického psa pro potřeby speciálního zařízení sociální péče Stacionář Náruč má svou Jasněnku Časopis Helppsík: Helppes vydává čtvrtletně časopis, který přináší zajímavé informace i pobavení. Je to časopis pro poučení i zábavu. Někteří naši klienti do časopisu pravidelně přispívají. Osvětová činnost: prezentace a přednášky pro děti a mládež prezentace a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost odborné besedy a přednášky s ukázkami výcviku psů na školách, národních i mezinárodních veletrzích, veřejných akcích apod. seznamování veřejnosti s problematikou a životem osob se zdravotním postižením seznamování a informační kampaně pro veřejnost při možnostech pomoci při integraci handicapovaných majitelů asistenčních psů do společnosti protidrogová prevence projekt pro děti a mládež ukázky vyhledávání omamných látek psem Rekondičně integrační pobyty pro majitele čtyřnohých pomocníků: Helppes jako jediná organizace pořádá rekondiční pobyty společné pro všechny osoby se zdravotním postižením majitele psích pomocníků, bez ohledu na druh jejich handicapu setkávání klientů s různými typy handicapů a vzájemné obohacování problematiky a poznání jiného než vlastního postižení procvičování a testování psů navazování nových vztahů a přátelství výměna poznatků a zkušeností odborné přednášky pro klienty zábava a relaxace Bulletin 11

12 Sportovní aktivity handicapovaných se psem: Víme, že každá společná aktivita posílí vztah mezi psem a jeho handicapovaným majitelem. pořádání soutěžních a sportovních akcí Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů, zkoušky ovladatelnosti a poslušnosti psů ZZO, ZOP ad. ParaAgility Flyball Tanec se psem Working Společenské akce Super den každoroční slavnostní promoce čtyřnohých pomocníků daného ročníku a jejich slavnostní předání majitelům za přítomnosti VIP hostů patronů psů Mikulášská pro všechny hodné pejsky u příležitosti svátku sv. Mikuláše tradičně nadělujeme v Helppes pejskům. Zábavně-soutěžní den pro všechny milovníky a majitele psů společně pro osoby se zdravotním postižením i pro zdravé, děti i dospělé Pohádky těm nejmenším přibližujeme práci asistenčních psů, pro ně pochopitelnou a zábavnou formou v pohádkách, ve kterých hlavní role hrají speciálně vycvičení psi Aktivity Helppes, které pomáhají financovat výcvik psů pro handicapované: Společenská výchova psů pořádaní kurzů pro veřejnost; pouze vychovaný pes je pro své okolí příjemným společníkem kurzy přispívají k lepšímu soužití lidí a psů ve městech 12 Helppes

13 Agility možnost sportovního vyžití bez rozdílu věku majitelů psů, vhodná téměř pro všechna plemena i křížence, mimo obřích plemen Výtěžek z obou těchto aktivit pro veřejnost přispívá na tento projekt. Financování psích pomocníků: Pouze vodicí psi pro zrakově postižené jsou plně hrazeni státem, protože jsou uznáni jako kompenzační pomůcka. Na tuto kompenzační pomůcku dostávají jejich majitelé také měsíční příspěvek na krmivo ve výši 800 Kč. Všichni ostatní handicapovaní, bez ohledu na typ jejich postižení, nedostanou na své psí pomocníky příspěvek žádný ani na pořízení asistenčního či signálního psa, ani na jeho výživu a jsou pro možnost získání svého psího pomocníka plně závislí na grantových řízeních, sponzorských darech, donátorech, veřejné sbírce apod. Helppes usiluje o změny legislativy, které by docílily zrovnoprávnění všech handicapovaných majitelů psích pomocníků se zrakově postiženými majiteli psů vodicích. Jak můžete pomoci: Nefinanční způsob pomoci: - šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu, který se snaží o lepší integraci osob se zdravotním postižením, pomocí speciálně vycvičených psů - nabídkou dobrovolné spolupráce pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod. - poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod. - poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes - nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes - uspořádáním společných veřejných akcí Finanční způsob pomoci: - jednorázovým příspěvkem nebo trvalým příkazem určité částky z platu na účet číslo / sponzorováním a převzetím patronátu nad Vámi vybraným handicapovaným a jeho asistenčním psem - poskytnutím služeb - poskytnutím hmotného daru - zakoupením výrobků našich handicapovaných klientů, reklamních předmětů či voucherů na krmivo pro psy ve výcviku na našich prezentačních akcích - poskytnutím sponzorských darů pro zrakově postižené soutěžící na každoroční vrcholnou soutěž Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů - drobným příspěvkem z výtěžku prodeje Vašich výrobků či služeb - uspořádáním benefiční akce ve prospěch tohoto projektu a jeho klientů - zasláním SMS ve tvaru DMS Helppes na číslo Bulletin 13

14 Informace pro dárce: Darované finanční prostředky směřují přímo k našim klientům, protože všichni naší organizací speciálně vycvičení psi jsou našim klientům darováni, nejsou zapůjčováni ani pronajímáni do užívání. Důležité: hodnotu darů a fi nančních příspěvků pro tento projekt si můžete odečíst z daní až ve výši 5 procent návrh darovací smlouvy Vám zašleme možnost zpětné vazby a kontroly Vašeho daru zveřejnění dárců na našich webových stránkách, ve výročních zprávách, na bannerech apod. při sponzoringu konkrétního psa: umístění loga Vaší firmy na jeho asistenčním postroji dečce Je prokázáno, že zapojení Vaší fi rmy do fi lantropie zvyšuje prodejnost Vašich výrobků či služeb a upevňuje a zlepšuje vztah a loajálnost Vašich pracovníků k fi rmě. Čestní členové Helppes : Čestné členství Helppes je udíleno významným osobnostem z řad kulturního a společenského života, které pomáhají šířit myšlenku projektu a cíle organizace. Každý z čestných členů je patronem minimálně jednoho klienta a jeho asistenčního psa, někteří z čestných členů spolupracují s organizací velmi úzce a podporují aktivity organizace dlouhodobě. Osobnosti: Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Gábina Osvaldová, Marcela Holanová, Tereza Duchková, Kristýna Frejová, Gába Al Dhábba, PhDr. Petr Fejk, Jan Potměšil, Marek Eben, Pavel Vrba, Václav Vydra, Ondřej Hejma, Milan Herman, Petr Muk, Peter Nagy, Miro Žbirka, Ivan Hlas, Karel Kahovec, Martin France, Sámer Issa, Vlastimil Horváth, Anna K., Diana Kobzanová, Jiří Krytinář Skupiny: Vypsaná fi Xa, NightWork, George & Beatovens, Brouci Band, Banánový rybičky, 2 Dayz, Ampér, Iglú, Marek Dusil & Youngblood, Temperamento Kde nás najdete? Výcvikový areál Helppes se nachází na Plzeňské ulici v Praze 5 Motole, zastávka tramvají číslo 9, 10 Hotel Golf 14 Helppes

15 Jak komunikovat s osobami se zdravotním postižením majiteli psích pomocníků: Osoby se zdravotním postižením mají různé povahové rysy, přednosti a nedostatky, jako každý jiný bez postižení. Při setkání s osobou se zdravotním postižením se vyvarujte silných projevů soucitu nebo naopak poznámek, které osobu podceňují nebo zpochybňují její schopnosti, a to bez ohledu na věk osoby a typ postižení. Před nabídnutím Vaší pomoci osobě se zdravotním postižením se nejprve zeptejte, zda pomoc potřebuje a jakým způsobem jí můžete pomoci. Jedná-li se o osobu se zrakovým postižením, nejprve ji oslovte a teprve pak nabídněte svou pomoc. Osoby se sluchovým postižením neoslovujte nikdy ze zadu, během oslovení se jemně dotkněte paže neslyšící osoby, hovořte pomalu a tak, aby neslyšící dobře viděl na Vaše rty, nezakrývejte si tvář, v případě nedorozumění použijte papír a tužku. Hluchoslepou osobu poznáte podle toho, že používá bílou slepeckou hůl s červenými pruhy. K hluchoslepému nepřistupujte náhle a zbrkle, aby se nevylekal. Během oslovení se jemně dotkněte paže, aby hluchoslepý věděl, že Vaše oslovení patří jemu. Jak se chovat ke čtyřnohým pomocníkům: Všichni čtyřnozí pomocníci musí mít pozitivní vztah k lidem a svému okolí a nesmí mít nikdy projev agresivního chování. Proto byste mohli svým chováním vůči psu ovlivnit jeho práci a ohrozit tak bezpečnost osoby, která je na pomoci psa závislá. Pes speciálně vycvičený pomocník osob se zdravotním postižením musí být vždy výrazně a jasně označen tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o psího pomocníka. Osoba se zdravotním postižením musí být vlastníkem služebního průkazu psa, vydaného subjektem, který se touto činností zabývá, ve kterém je vyznačeno alespoň jméno majitele psa, jméno psa a druh speciálního výcviku psa. Psí pomocníky nemusíte litovat, nejsou to žádní upracovaní chudáci, ale psi, kteří byli vybráni pro toto poslání a svou práci dělají s láskou, kterou jim jejich majitelé bohatě oplácejí jsou se svým psem 24 hodin denně, chodí spolu do práce, za vzděláním i za zábavou a je jim dopřán také plnohodnotný psí život procházky, volný pohyb, hry s majitelem, jeho rodinou, psími kamarády. Pokud potkáte osobu se zdravotním postižením a jejím psím průvodcem, nemůžete vědět, zda tato dvojice spolu žije již dlouhou dobu a tvoří sehraný tým, nebo se spolu teprve sehrávají, proto nikdy psa nevyrušujte v jeho práci: nevolejte na něj, nemlaskejte, nepískejte, nesahejte, nehlaďte ho. Pokud si chcete psího pomocníka pohladit, vždy se zeptejte jeho majitele bez ohledu na jeho handicap a nemějte mu za zlé, pokud Vám to nedovolí má k tomu určitě pádný důvod. Uvědomte si, že hlazení psa bez vědomí jeho majitele je minimálně stejné, jako kdyby někdo začal bez Vašeho svolení sahat na Vás nebo na Vaše osobní věci. Bulletin 15

16 Nikdy psí pomocníky nekrmte bez vědomí jejich majitelů neznáte zdravotní stav psa a nevíte, zda pes nemá přísnou dietu a vy byste mohli, byť v dobrém úmyslu, vážně poškodit zdraví psa a ovlivnit tak velice negativně život osoby se zdravotním postižením. Pokud chcete pomoci člověku s psím pomocníkem, vždy nejprve oslovte člověka a nikdy nemanipulujte ani jeho psem ani jím. Osoba se zdravotním postižením si opatřila psího pomocníka pro zvýšení své soběstačnosti a samostatnosti, proto se nesnažte nahrazovat svou pomocí práci psa ani tuto dvojici vykazovat z určitých míst obchody, restaurace, školy, úřady, zdravotnická, kulturní či sportovní zařízení apod. je to stejné, jako kdybyste vozíčkáři řekli, že nesmí vjet do prostor na svém invalidním vozíku, protože by mohl zašpinit koberce, nebo zrakově postiženému řekli, že nesmí vstoupit s bílou holí, protože by mohl např. shodit zboží z regálu. Osoba se zdravotním postižením majitel psího pomocníka si je plně vědom, že zodpovídá za svého psa i za případné škody psem způsobené a že se ho týkají veškeré povinnosti, plynoucí z vlastnictví psa, včetně zajištění úklidu exkrementů po svém psu. Potkáte-li osobu se zdravotním postižením v doprovodu psího průvodce a jdete s vlastním psem, zamezte kontaktu psů a nikdy nedovolte Vašemu psu psího pomocníka obtěžovat a rozptylovat. O tom, jak se chovat k osobám se zdravotním postižením i jejich psím průvodcům, poučte laskavě také své děti handicapovaní majitelé psů i jejich psi Vám za to budou vděčni. I výborně speciálně vycvičený psí pomocník, zůstává psem; řídicím centrem týmu člověk pes je vždy člověk, majitel psa. Pes není schopen rozpoznat, jaká barva na semaforu právě svítí, ani to, jakou rychlostí jede blížící se auto. Psí pomocník nemůže být opatřen ani v dopravním prostředku náhubkem: pokud např. neslyšícímu upadne nějaký osobní předmět na zem, neslyšící to vůbec nezaregistruje, ale pes mu ho automaticky podá a pokud je opatřen náhubkem, tak samozřejmě nemůže tuto svou práci pro neslyšícího vykonat. Naopak kovovým náhubkem by pes mohl nechtěně někoho zranit nebo způsobit škodu roztržení punčoch apod. Řádně vycvičený psí pomocník Vás nikdy nekousne, ani když mu v dopravním prostředku nechtěně šlápnete na tlapku. V této situaci nezačněte chlácholit psa, ale oznamte to jeho majiteli, aby věděl, proč např. pes uskočil. Osoba se zdravotním postižením téměř vždy svého psa velice miluje a uvědomuje si svou určitou závislost na psí pomoci. Přesto se někdy může stát, že pes neuposlechne povel a majitel ho musí pokárat. Nemusíte se proto hned domnívat, že pes je týrán a peskovat handicapovaného majitele psa za jeho chování vůči psu. Pokud jste ale přesvědčeni, že osoba se zdravotním postižením se dopouští svým chováním vůči psu jeho týrání, neváhejte to oznámit na nejbližším kontaktním místě městské, příp. státní policie. Za zpracování, grafické návrhy a tisk tohoto propagačního materiálu děkujeme: 16 Helppes

17 Pomáhají nám: MPSV ČR Magistrát hl. m. Prahy Městská část Praha 5 Společnost Pfizer ČR, Praha 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha 1 Fabrika reklamní agentura s.r.o., Praha 1 KODYS, spol. s r.o., Praha 6-Břevnov Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Praha 1 SABRE s.r.o., Praha 1 ACI Auto Komponent, Praha 10 o. s. Dobrý skutek, Praha 10 VAFO PRAHA, s.r.o., Chrášťany Bewi Dog Dalub, Kladno Nadační Fond J&T Bulletin 17

Výroční zpráva. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Výroční zpráva. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Výroční zpráva Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. 07 Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. výroční zpráva 2007 Adresa: Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Mikovcova 9/531

Více

HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S.

HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S. Výroční zpráva 2 0 1 0 HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S. Adresa: Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531 120 00 Praha 2 Česká republika Web: www.helppes.cz Facebook:

Více

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) Assistance Dogs Europe (ADEu) Assistance Dogs International (ADI)

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) Assistance Dogs Europe (ADEu) Assistance Dogs International (ADI) výroční zpráva 2014 Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S. HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.S. www.helppes.cz ADRESA: Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Mikovcova 9/531 120 00 Praha

Více

Poslání organizace HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.P.S.

Poslání organizace HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.P.S. Výroční zpráva 2013 3 HELPPES CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.P.S. ADRESA: Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. Hvozdnice 147 252 05 Hvozdnice Česká republika ADRESA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:

Více

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek

Asistenční pes jako forma sociální podpory. Petr Jelínek Asistenční pes jako forma sociální podpory Petr Jelínek Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut

Více

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Speciální pedagogiky Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace 1. ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, www.elvahelp.cz Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013 www.abilympiada.cz

Více

Náhoda nás živí, ale tentokrát v tom prsty nemá.

Náhoda nás živí, ale tentokrát v tom prsty nemá. Tlapek Náhoda nás živí, ale tentokrát v tom prsty nemá. Kooperativa je potřetí za sebou pojišťovnou roku. Úvod Vážení přátelé, kamarádi, příznivci, přispěvatelé, klienti Vítám Vás u nového čísla Zpravodaje

Více

Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach

Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Hanáková Canisterapie v Domově pod Hradem Žampach Olomouc 2014 Vedoucí práce: Mgr. Eva

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com 2 2013 XXII. ROÈNÍK Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Bulletin pro příznivce asistenčních psů 4/08

Bulletin pro příznivce asistenčních psů 4/08 Bulletin pro příznivce asistenčních psů 4/08 Helppsík Občanské sdružení Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. s. vám letos nabízí čtvrté vydání bulletinu Helppsík. Pojďte s námi nahlédnout do duší

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014 www.abilympiada.cz

Více

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou?

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole.,,Má zooterapie zelenou? Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole,,Má zooterapie zelenou? Sborník z odborné konference 30.5.2011 Obsah Program konference 3 Úvodní slovo.. 4 Návrh koncepce odborné přípravy v oblasti canisterapie

Více

Helppsík. Obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s. (vzhledem ke změně Občanského zákoníku, se Helppes

Helppsík. Obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s. (vzhledem ke změně Občanského zákoníku, se Helppes Bulletin pro příznivce asistenčních psů 4/2013 Helppsík Obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o. p. s. (vzhledem ke změně Občanského zákoníku, se Helppes transformoval z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Jana Pokorná Speciálně pedagogická andragogika Vodící pes v historii a současnosti Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM V JIHOČESKÉM KRAJI A V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA ICOS Český Krumlov, o.s. a CPDM Český Krumlov, o.p.s., 2011 Vydáno za podpory EUROPE DIRECT České Budějovice a města Český Krumlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd 1 23.9.2010 21:38:26 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd 2 23.9.2010 21:38:26 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více