Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření"

Transkript

1 Příloha č.2 Seznam hematologických Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př Erytrocyty př Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem erytrocytu... 9 Barvivo erytrocytů Střední barevná koncentrace Distribuční křivka pro erytrocyty (Erytr. Křivka) Trombocyty př Hematoktrit trombocytů (Tromb. hematokr.) Distribuční křivka pro trombocyty (Tromb. křivka) Střední objem trombocytů (Tromb.stř.obj.) Retikulocyty relat Diferenciál př Neutrofilní segment Lymfocyt Monocyt Eozinofilní segment Bazofilní segment Neutrofily - abs.počet Lymfocyty - abs.počet Monocyty - abs.počet Eozinofily - abs.počet Bazofily - abs.počet Diferenciál mikroskopický Tyč neutrofilní Segment neutrofilní Lymfocyt Monocyty Stránka 1 z 55

2 Segment eozinofilní Segment bazofilní Metamyelocyty Myelocyty Promyelocyty Myeloblasty Buňka plazmatická Blast FW 1 hod FW 2 hod PT-ratir, protrombin.poměr PT INR aptt aptt ratio Fibrinogen D-dimery (FEU) Antitrombin Trombinový čas Krevní skupina Rh fenotyp Screening anti-ery protilátek Informační zdroje: Stránka 2 z 55

3 Název: Krevní obraz základní Zkratka: KO Princip: volumetrická impedance, průtoková cytometrie, kolorimetrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: viz. jednotlivé parametry Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační,. viz jednotlivé parametry Interpretace: viz jednotlivé parametry NČLP: ---- Výkon: Body: 26 - Stránka 3 z 55

4 Název: Krevní obraz s dif. 5 populačním Zkratka: KODIF Princip: volumetrická impedance, průtoková cytometrie, kolorimetrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: viz. jednotlivé parametry Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační,. viz jednotlivé parametry Interpretace: viz jednotlivé parametry NČLP: ---- Výkon: Body: 65 - Stránka 4 z 55

5 Název: Leukocyty př. Zkratka: WBC Princip: průtoková cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, infekce, otravy, choroby krve,. Leukocyty = bílé krvinky, jsou jednou z buněčných složek krve, která je zodpovědná za buněčnou imunitu organismu. Interpretace: (leukopenie) některé těžké infekce, intoxikace, choroby krve (leukocytóza) u většiny akutních infekcí, nekróz, u otrav, u zhoubných nádorů, při krvácení a hemolýze a u hemoblastóz NČLP: Stránka 5 z 55

6 Název: Erytrocyty př. Zkratka: RBC Princip: volumetrická impedance Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^12/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Erytrocyty = červené krvinky, jsou bezjaderné elementy obsahující hemoglobin, který slouží k přenášení krevních plynů - O2, CO2. Interpretace: vrozené ( aplastické, hemolytické) a získané anémie patologicky: u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např. u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů) fyziologicky: u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách NČLP: Stránka 6 z 55

7 Název: Hemoglobin Zkratka: HGB Princip: kolorimetrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: g/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Hemoglobin = červené krevní barvivo. Je obsaženo v erytrocytech a jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku z plic do tkání. Interpretace: u různých anémií a v období těhotenství u polycytémia vera a u sekundárních polyglobulií (ICHS, plicní choroby, dehydratace a po delším pobytu ve vyšších nadmořských výškách NČLP: Stránka 7 z 55

8 Název: Hematokrit Zkratka: HCT Princip: volumetrická impedance Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Hematokrit udává množství červených krvinek v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek. Interpretace: vrozené ( aplastické, hemolytické) a získané anémie patologicky: u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např. u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů) fyziologicky: u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách NČLP: Stránka 8 z 55

9 Název: Střední objem erytrocytu Zkratka: MCV Princip: vypočítaný parametr: MCV = (Hct / RBC) x 1000 Stabilita: 5 hod.při C Jednotky: fl Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Interpretace: mikrocytóza makrocytóza NČLP: MCV udává průměrný objem erytrocytů. Stránka 9 z 55

10 Název: Barvivo erytrocytů Zkratka: MCH Princip: vypočítaný parametr: MCH = Hgb / RBC x 10^12 Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: pg Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu. Interpretace: hypochromní a makrocytární anémie hereditární sférocytóza NČLP: Stránka 10 z 55

11 Název: Střední barevná koncentrace Zkratka: MCHC Princip: vypočítaný parametr: MCHC = Hgb / Hct Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: g/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech. Interpretace: hypochromní a makrocytární anémie anémie např. sférocytóza NČLP: Stránka 11 z 55

12 Název: Distribuční křivka pro erytrocyty (Erytr. Křivka) Zkratka: RDW Princip: odvozený parametr (vychází z hodnot MCV) Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: % Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, anémie Interpretace: anizocytóza NČLP: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace erytrocytů. Slouží zejména k odlišení talasemií od sideropenických anémií. Stránka 12 z 55

13 Název: Trombocyty př. Zkratka: PLT Princip: impedance Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, trombofílie, krvácivé stavy. Trombocyty = krevní destičky jsou bezjadernou buněčnou složkou krve se schopností přilnavosti (adhezivity) a shlukování (agregace), které se podílí na procesu krevního srážení. Interpretace: trombocytopenie (vrozené, získané) - získané u aplázií kostní dřeně, při intoxikacích, u leukémií, u metastáz nádorů do kostní dřeně aj. ; přechodné snížení - krvácivé stavy po splenektomii a u některých myeloproliferativních onemocnění (esenciální trombocytémie, polycytémia vera, počínající chronická myeloidní leukémie aj.); přechodné zvýšení - po fyzickém vypětí a u lidí žijících ve vyšší nadmořské výšce NČLP: Stránka 13 z 55

14 Název: Hematoktrit trombocytů (Tromb. hematokr.) Zkratka: PCT Princip: vypočítaný parametr Materiál: plná krev (K3EDTA) Stabilita: Plná krev (K2EDTA, K3EDTA, Na2EDTA) Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, trombofílie, krvácivé stavy. Destičkový hematokrit - trombokrit udává množství trombocytů v celkovém objemu krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu krevních destiček v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti trombocytů. Interpretace: trombocytopenie a mikrotrombocytóza trombocytóza a makrotrombocytóza NČLP: Poznámka: Stránka 14 z 55

15 Název: Distribuční křivka pro trombocyty (Tromb. křivka) Zkratka: PDW Princip: odvozený parametr (vychází z hodnot MPV) Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, trombofílie, krvácivé stavy. Interpretace: anizocytóza NČLP: Distribuční šíře charakterizuje míru diverzity populace trombocytů. Stránka 15 z 55

16 Název: Střední objem trombocytů (Tromb.stř.obj.) Zkratka: MPV Princip: vypočítaný parametr: MPV = (PCTr / PLT) Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: fl Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, trombofílie, krvácivé stavy. Interpretace: --- NČLP: MPV udává průměrný objem trombocytů. Hodnota MPV slouží k rozlišení mikrotrombocytů a makrotrombocytů u vrozených nebo získaných trombocytopenií či trombocytopatií. Stránka 16 z 55

17 Název: Retikulocyty relat. Zkratka: RETr Princip: fluorescenční průtoková cytometrie, mikroskopické hodnocení Statim: ne Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: hematologická, hematoonkologická onemocnění TAT: 24 hod Výsledek vyjadřuje relativní zastoupení retikulocytů v populaci erytrocytů. Retikulocyty jsou mladé erytrocyty se zbytky organel obsahující RNA (ribozómy, endoplazmatické retikulum). Stanovení retikulocytů slouží k posouzení míry erytropoetické aktivity dřeně. Interpretace: neúčinná erytropoéza, útlum krvetvorby zvýšená erytropoéza; krvácení nebo hemolýza; vzestup - úspěšná léčba erytropoetinem, vit. B12 při léčbě perniciózní anémie, známka reparace kostní dřeně po přechodném útlumu (imunosuprese, onkologická léčba apod.) NČLP: Výkon: Body: Stránka 17 z 55

18 Název: Diferenciál př. Zkratka: KODIFP Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: viz. jednotlivé parametry Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, hematoonkologická onemocnění, infekce. Slouží k zjištění zastoupení jednotlivých populací leukocytů. Výsledkem jsou relativní nebo absolutní počty. Interpretace: viz jednotlivé parametry NČLP: --- Stránka 18 z 55

19 Název: Neutrofilní segment Zkratka: BNSEG Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, hematoonkologická onemocnění, infekce. Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin. Interpretace: neutropenie - při poruchách imunity, u infekcí, dřeňových útlumů neutrofílie -u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu NČLP: Stránka 19 z 55

20 Název: Lymfocyt Zkratka: BLY Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, hematoonkologická onemocnění, infekce. Lymfocyty jsou základem imunitního systému. Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt). Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje. Interpretace: lymfopenie - působení toxických látek, po podání ATG (antithymocytární globulin), při léčbě kortikoidy, atd lymfocytóza - virové onemocnění (EBV viróza, CMV viróza), chronické infekce, TBC, infekční hepatitidy (monoklonální lymfocytóza), lymfoproliferace (monoklonální lymfocytóza) NČLP: Stránka 20 z 55

21 Název: Monocyt Zkratka: MONO Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, hematoonkologická onemocnění, infekce. Monocyty jsou největší buňky periferní krve. Fagocytují velké částice, spolu s neutrofily hrají hlavní roli v první linii obrany proti patogenním organismům a cizorodým buňkám. Charakteristickým znakem je přítomnost vakuol. Interpretace: monocytóza - u bakteriální endokarditidy, ulcerózní kolitidy, u tuberkulózy, brucelózy, v průběhu akutních infekčních chorob v obranné fázi, u lymfoproliferativních onemocnění, hemolytických anémií, chronických neutropenií, při myelodysplastickém syndromu, po operačním odstranění sleziny, monocytární leukémie NČLP: Stránka 21 z 55

22 Název: Eozinofilní segment Zkratka: EOSEG Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, u alergických reakcí, parazitárních onemocnění, systémových onemocnění, eozinofilní leukémie, u hypereosinofilního syndromu Interpretace: --- NČLP: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin. Stránka 22 z 55

23 Název: Bazofilní segment Zkratka: BASEG Princip: optická metoda na principu fluorescenční průtokové cytometrie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, u myxedému, alergických stavů, ulcerózní kolitidy, u maligních lymfomů, chronické myeloidní leukémie a dalších myeloproliferativních onemocnění Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve. Interpretace: bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií NČLP: Stránka 23 z 55

24 Název: Neutrofily - abs.počet Zkratka: NEA Princip: Vypočítaný parametr : NEU = (NEU% x WBC) : 100 Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, hematoonkologická onemocnění, infekce. Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin. Interpretace: neutropenie - při poruchách imunity, u infekcí, dřeňových útlumů neutrofílie -u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu NČLP: Stránka 24 z 55

25 Název: Lymfocyty - abs.počet Zkratka: BLA Princip: Vypočítaný parametr : LYM # = (LYM% xwbc) : 100 Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, předoperační, hematoonkologická onemocnění, infekce. Lymfocyty jsou základem imunitního systému. Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt). Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje. Interpretace: lymfopenie - působení toxických látek, po podání ATG (antithymocytární globulin), při léčbě kortikoidy, atd lymfocytóza - virové onemocnění (EBV viróza, CMV viróza), chronické infekce, TBC, infekční hepatitidy (monoklonální lymfocytóza), lymfoproliferace (monoklonální lymfocytóza) NČLP: Stránka 25 z 55

26 Název: Monocyty - abs.počet Zkratka: MOA Princip: Vypočítaný parametr : MON# = (MON% x WBC) : 100 Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, preventivní prohlídky, hematoonkologická onemocnění, infekce. Monocyty jsou největší buňky periferní krve. Fagocytují velké částice, spolu s neutrofily hrají hlavní roli v první linii obrany proti patogenním organismům a cizorodým buňkám. Charakteristickým znakem je přítomnost vakuol. Interpretace: monocytóza - u bakteriální endokarditidy, ulcerózní kolitidy, u tuberkulózy, brucelózy, v průběhu akutních infekčních chorob v obranné fázi, u lymfoproliferativních onemocnění, hemolytických anémií, chronických neutropenií, při myelodysplastickém syndromu, po operačním odstranění sleziny, monocytární leukémie NČLP: Stránka 26 z 55

27 Název: Eozinofily - abs.počet Zkratka: EOAM Princip: vypočítaný parametr : Eos# = (Eos% x WBC) : 100 Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, u alergických reakcí, parazitárních onemocnění, systémových onemocnění, eozinofilní leukémie, u hypereosinofilního syndromu Interpretace: NČLP: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin. Stránka 27 z 55

28 Název: Bazofily - abs.počet Zkratka: BSEA Princip: Vypočítaný parametr: BAS# % (BAS% x WBC) : 100 Stabilita: 5 hod. při C Jednotky: 10^9/l Indikace: základní laboratorní, u myxedému, alergických stavů, ulcerózní kolitidy, u maligních lymfomů, chronické myeloidní leukémie a dalších myeloproliferativních onemocnění Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve. Interpretace: bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií NČLP: Stránka 28 z 55

29 Název: Diferenciál mikroskopický Zkratka: DIFF Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C; fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: % Indikace: leukocytóza, trombocytopenie, významný posun v přístrojovém diferenciálu, podezření na přítomnost atypických buněk, TAT: 24 hod Mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve spočívá ve stanovení relativního zastoupení (rozpočtu) jednotlivých subpopulací leukocytů a ve zhodnocení morfologických vlastností krvinek bílé, červené i destičkové řady a odhalení jejich případných patologických změn. Krevní nátěr je preparát připravený z nesrážlivé krve panoptickým barvením. Stanovuje se na automatickém analyzátoru nebo mikroskopicky pomocí imerzního objektivu. Interpretace: viz jednotlivé parametry NČLP: --- Výkon: Body: Stránka 29 z 55

30 Název: Tyč neutrofilní Zkratka: TYCN Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C; fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, neutrofílie, nezralé granulocyty TAT: 24 hod Tyč = je nezralá forma neutrofilu bez charakteristické segmentace jádra. Interpretace: u různých infekčních stavů, u hematologických malignit, MDS, při těžké sepsi, stavu po resuscitaci, po podání růstových faktorů, těžkém polytraumatu, atd NČLP: Stránka 30 z 55

31 Název: Segment neutrofilní Zkratka: SEGN Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, neutrofílie, nezralé granulocyty TAT: 24 hod Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady. Jádro je rozděleno na 2 5 vzájemně spojených částí (segmentů). Průměrná produkce je 1,6 x 10^9 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením endotoxinů bakterií. Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je cca 12 hodin. Interpretace: neutropenie - při poruchách imunity, u infekcí, dřeňových útlumů neutrofílie -u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu NČLP: Stránka 31 z 55

32 Název: Lymfocyt Zkratka: LYMFO Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, lymfocytóza, atypické lymfocyty TAT: 24 hod Lymfocyty jsou základem imunitního systému. Dělí se na B lymfocyty zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou NK (Natural Killers) buňky, morfologicky označované jako LGL (Large Granular Lymphocyt). Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména při hematologických onemocněních. Reaktivní lymfocyty reagují na infekční agens, jde o polymorfní elementy se zvětšeným jadérkem a objemem cytoplazmy, která má často výběžky nebo "zapuštěné" okraje. Interpretace: lymfopenie - působení toxických látek, po podání ATG (antithymocytární globulin), při léčbě kortikoidy, atd lymfocytóza - virové onemocnění (EBV viróza, CMV viróza), chronické infekce, TBC, infekční hepatitidy (monoklonální lymfocytóza), lymfoproliferace (monoklonální lymfocytóza) NČLP: Stránka 32 z 55

33 Název: Monocyty Zkratka: MONOC Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: monocytóza TAT: 24 hod Monocyty jsou největší buňky periferní krve. Fagocytují velké částice, spolu s neutrofily hrají hlavní roli v první linii obrany proti patogenním organismům a cizorodým buňkám. Charakteristickým znakem je přítomnost vakuol. Interpretace: monocytóza - u bakteriální endokarditidy, ulcerózní kolitidy, u tuberkulózy, brucelózy, v průběhu akutních infekčních chorob v obranné fázi, u lymfoproliferativních onemocnění, hemolytických anémií, chronických neutropenií, při myelodysplastickém syndromu, po operačním odstranění sleziny, monocytární leukémie NČLP: Stránka 33 z 55

34 Název: Segment eozinofilní Zkratka: SEGE Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: základní laboratorní, u alergických reakcí, parazitárních onemocnění, systémových onemocnění, eozinofilní leukémie, u hypereosinofilního syndromu TAT: 24 hod Interpretace: --- NČLP: Eozinofily patří mezi granulocyty. Jádro mají rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem, cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly. Poločas v periferní krvi 8-12 hodin. Stránka 34 z 55

35 Název: Segment bazofilní Zkratka: SEGB Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: bazofílie TAT: 24 hod Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí, která překrývají jádro. Granula obsahují mimo jiné histamin, který se podílí na alergických symptomech a heparin ovlivňující srážlivost krve. Interpretace: bazofílie - vyskytuje se zřídka a může být spolu s eozinofílií NČLP: Stránka 35 z 55

36 Název: Metamyelocyty Zkratka: MMC Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, neutrofílie, nezralé granulocyty TAT: 24 hod Metamyelocyt patří do vývojové řady granulocytů, tvoří přechod mezi myelocytem a tyčí. Je pro něj charakteristická přítomnost ledvinovitého jádra bez jadérek, v cytoplazmě jsou azurofilní granula. Interpretace: myeloproliferativní onemocnění, onkologická léčba, akutní infekce, NČLP: --- Stránka 36 z 55

37 Název: Myelocyty Zkratka: MY Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, neutrofílie, nezralé granulocyty TAT: 24 hod Myelocyt je mladá buňka granulocytární řady. Diferencuje se z promyelocytu. Interpretace: myeloproliferativní onemocnění, onkologická léčba NČLP: --- Stránka 37 z 55

38 Název: Promyelocyty Zkratka: PMC Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, neutrofílie, nezralé granulocyty, blasty TAT: 24 hod Promyelocyt je největší buňka bílé řady. Diferencuje se z myeloblastu. Jádro má přítomné jadérko, v cytoplazmě je bohatá granulace. Interpretace: myeloproliferativní onemocnění NČLP: --- Stránka 38 z 55

39 Název: Myeloblasty Zkratka: MYBL Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, blasty, atypické lymfocyty TAT: 24 hod Myeloblast je první mikroskopicky rozeznatelná buňka granulopoézy. Je pro něj charakteristický jemný chromatin s výraznými jadérky, bazofilní cytoplazma bez granulace. Interpretace: myeloproliferativní onemocnění NČLP: --- Stránka 39 z 55

40 Název: Buňka plazmatická Zkratka: PLB Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: lymfocytóza, atypické lymfocyty TAT: 24 hod Plazmocyty jsou efektorové B lymfocyty produkující protilátky. Je pro ně charakterisitcká bohatá bazofilní cytoplazma s projasněním kolem excentricky uloženého jádra. Interpretace: lymfoproliferativní onemocnění, mnohočetný myelom NČLP: --- Stránka 40 z 55

41 Název: Blast Zkratka: BLAST Princip: mikroskopické hodnocení Statim: ne Stabilita: 5 hod. při C;fixovaný preparát neomezenou dobu Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: leukocytóza, blasty, atypické lymfocyty TAT: 24 hod Blast je první mikroskopicky rozeznatelná buňka bílé vývojové řady. Interpretace: myeloproliferativní, lymfoproliferativní onemocnění NČLP: --- Stránka 41 z 55

42 Název: FW 1 hod Zkratka: FW 1 Princip: makroskopický odečet, Seditainer SEDI-15 Statim: ne Materiál: plná krev (citrát sodný 1:5) Stabilita: 4 hod. při C Jednotky: mm/h Indikace: záněty, bakteriální infekce TAT: 24 hod Měří se rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku (2 hodiny) při standardních podmínkách. Rychlost závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty, což je ovlivněno množstvím fibrinogenu a globulinů v plazmě. Slouží jako hrubý ukazatel chorobných stavů. Interpretace: hepatitidy, polycytémie, polyglobulie záněty, infekce, anémie, těhotenství, myelom, NČLP: Výkon: Body: 27 Stránka 42 z 55

43 Název: FW 2 hod Zkratka: FW 2 Princip: makroskopický odečet, Seditainer SEDI-15 Statim: ne Materiál: plná krev (citrát sodný 1:5) Stabilita: 4 hod. při C Jednotky: mm/2h Indikace: záněty, bakteriální infekce TAT: 24 hod Měří se rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku (1 hodina) při standardních podmínkách. Rychlost závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty, což je ovlivněno množstvím fibrinogenu a globulinů v plazmě. Slouží jako hrubý ukazatel chorobných stavů. Interpretace: hepatitidy, polycytémie, polyglobulie záněty, infekce, anémie, těhotenství, myelom, NČLP: Stránka 43 z 55

44 Název: PT-ratir, protrombin.poměr Zkratka: TQ_PTr Princip: vypočítaný parametr : PT R = (PT/ PT NP) Materiál: plazma; Na-citrát 1:9 Stabilita: 4 hod. při C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: předoperační, poruchy hemostézy Jde o poměr časů pacienta a normální plasmy. Test se používá k vyhledávání vrozených nebo získaných poruch faktorů protrombinového komplexu, postihuje faktory VII, X, V, II a fibrinogen. Interpretace: vrozený defekt koagulačních faktorů (F II, V, VII, X), fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC) NČLP: Výkon: Body: 83 Stránka 44 z 55

45 Název: PT INR Zkratka: TQ INR Princip: vypočítaný parametr : PT INR = (PT/ PT NP) ^ISI Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: odstředěná plazma 8 hodin při C, týden při -20 C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: monitorování antikoagulační léčby Jde o poměr časů pacienta a normální plazmy umocněný ISI, což je index citlivosti použité reagencie. Hodnota INR slouží výhradně k monitorování antikoagulační léčby kumariny, proto nejsou stanoveny fyziologické meze. Interpretace: antikoagulační léčba, hodnota by neměla přesáhnout 4,0 NČLP: Referenční rozmezí: Hodnocení výsledků je závislé na terapeutických požadavcích. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta) Stránka 45 z 55

46 Název: aptt Zkratka: APTT Princip: koagulačně Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: heparinizovaná plazma 2 hodiny, jinak 4 hodiny při C Jednotky: s Indikace: předoperační, poruchy hemostázy, heparinizace Aktivovaný parciální tromboplastinový test je screeningový test hemostázy postihující zejména faktory "vnitřní" cesty koagulační kaskády. Vzhledem k citlivosti na přítomnost heparinu může sloužit k monitorování léčby UFH. Interpretace: sraženiny ve vzorku vrozený defekt koagulačních faktorů (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.k), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban ), fyziologicky u novorozence, NČLP: Výkon: Body: 77 Stránka 46 z 55

47 Název: aptt ratio Zkratka: APTi Princip: koagulačně Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: heparinizovaná plazma 2 hodiny, jinak 4 hodiny při C, týden při -20 C Jednotky: bezrozměrné číslo Indikace: předoperační, poruchy hemostázy, heparinizace Aktivovaný parciální tromboplastinový test je screeningový test hemostázy postihující zejména faktory "vnitřní" cesty koagulační kaskády. Vzhledem k citlivosti na přítomnost heparinu může sloužit k monitorování léčby UFH. Interpretace: sraženiny ve vzorku vrozený defekt koagulačních faktorů (faktory XII, XI, IX, VIII, X, V, II), u jaterních chorob, konsumpčních koagulopatií, cirkulujícího antikoagulancia (ACC) (antiprotrombináza nebo ACC zaměřené proti jednomu faktoru), antikoagulační léčba (heparin, antagonisté vit.k), léčba inhibitory trombinu (hirudin, argatroban ), fyziologicky u novorozence, NČLP: Stránka 47 z 55

48 Název: Fibrinogen Zkratka: FB Princip: koagulačně dle Clausse Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: 4 hod. při C Jednotky: g/l Indikace: předoperační, poruchy hemostázy Fibrinogen je koagulační faktor s největší koncentrací v plazmě a poločasem cca 100 hod. Patří mezi proteiny akutní fáze. Zvýšená hladina je brána jako trombofilní riziko. Interpretace: při vrozené hypo- a afibrinogenémii, dysfibrinogenémii, těžkých poruchách jaterního parenchymu, DIC, trombolytické léčbě při zánětlivých onemocněních, nádorech, diabetu, obezitě, stavech po operaci, v těhotenství NČLP: Výkon: Body: Stránka 48 z 55

49 Název: D-dimery (FEU) Zkratka: PDIM Princip: sendvičová imuno-detekční metoda Laboratoř: laboratoř klinické hematologie Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: 4 hod při C Jednotky: mg/l Indikace: trombofílie D-Dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu. Jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy. Interpretace: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC, jaterní cirhóza, maligní onemocnění NČLP: Výkon: Body: Stránka 49 z 55

50 Název: Antitrombin Zkratka: AT3 Princip: fotometricky s použitím chromogenního substrátu Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: 8 hod. při C Jednotky: % Indikace: poruchy hemostázy Antitrombin patří mezi proteiny akutní fáze, poločas v plazmě je hodin, při patologických stavech se zkracuje. Je primárním inhibitorem faktoru IIa - trombinu, ale i jiných serinových proteáz. Jeho síla je potencována heparinem. Interpretace: DIC, operace, hepatopatie, nefrotický syndrom, těhotenství, kontraceptiva, vrozený nedostatek NČLP: Výkon: Body: Stránka 50 z 55

51 Název: Trombinový čas Zkratka: TC Typ: kvantitativně Princip: koagulačně Materiál: plazma (citrát sodný 1:10) Stabilita: 4 hod. při C Jednotky: s Indikace: Antikoagulační terapie Trombinový test postihuje tzv. třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu tromboninem a tvorbu fibrinového koagula. Některé látky s protisrážlivým efektem (heparin, přímé inhibitory tromboninu) působení inhibičně a prodlužují test. Interpretace: prodloužení času při DYS-, HYPO a afibrinogenéniích, při léčběě vysokomolekulárním heparinem, inhibitory trombinu (dabigatran), DIC, amyloidoza NČLP: Výkon: Body: 54 B D H P T TA Ž Stránka 51 z 55

52 Název: Krevní skupina Zkratka: KRSK Typ: kvalitativní Princip: gelová sloupcová aglutinace Statim: ne Materiál: plná krev (K2EDTA) Stabilita: 1týden při 2-8 C Jednotky: --- Indikace: předoperační, gravidita, Stanovení krevní skupiny v systému AB0 a Rh D. Interpretace: --- NČLP: Výkon: Body: Stránka 52 z 55

53 Název: Rh fenotyp Zkratka: RH Typ: kvalitativní Princip: gelová sloupcová aglutinace Statim: ne Materiál: plná krev (K2EDTA) Stabilita: 1týden při 2-8 C Jednotky: --- Indikace: gravidita, předtransfuzní Vyšetření (ne)přítomnosti nejvýznamnějších antigenů Rh systému na erytrocytech, tj. antigeny C, c, D, E, e a antigenu K (krevní systém Kell). Interpretace: --- NČLP: Stránka 53 z 55

54 Název: Screening anti-ery protilátek Zkratka: SCRERYp Typ: kvalitativní Princip: gelová sloupcová aglutinace Statim: ne Materiál: plazma (K2EDTA) Stabilita: 1týden při 2-8 C Jednotky: --- Indikace: gravidita, předtransfuzní Interpretace: --- NČLP: Výkon: Body: 307 Screening protilátek je součástí předtransfuzního. Provádí se rovněž u gravidních žen pro zjištění případné inkompatibility mezi matkou a plodem. Testuje se přítomnost nepravidelných antierytrocytárních protilátek s použitím diagnostických krvinek se známým zastoupením povrchových antigenů inkubací těchto erytrocytů s pacientskou plazmou/sérem při 37 C. Vyšetření se provádí ve dvou prostředích - enzymatickém a LISS NAT - která usnadňují vazbu antigen-protilátka Stránka 54 z 55

55 Informační zdroje: Laboratorní hematologie v přehledu Doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc.r Hematologie I., Prof.MUDr.Miroslav Penka,CSc. Principy interpretace laboratorních testů Franeková,Ph.D. Prof. MUDr. Antonín Jabor, MUDr.Janka Česká hematologická společnost ČLS JEP Aktuální Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP Vysvětlivky: B = Laboratorní a diagnostické centrum Brno D = Laboratorní a diagnostické centrum Dačice H = Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové P = Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice T = Laboratorní a diagnostické centrum Turnov TA = Laboratorní a diagnostické centrum Tanvald Ž = Laboratorní a diagnostické centrum Žamberk Stránka 55 z 55

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př.... 5 Erytrocyty př.... 6 Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1 Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické hematologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1 Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické hematologie Strana č: 1 1700 Krevní obraz KO kvantitativní impedance, průtoková, spektrofotometrie viz jednotlivé parametry vyšetření,. viz jednotlivé parametry B1701/L KH 1701 Krevní obraz s diferenciálem KOD kvantitativní

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Abnormality bílých krvinek. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Abnormality bílých krvinek. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Abnormality bílých krvinek MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Abnormality bílých krvinek Kvantitativní poruchy leukocytů - reaktivní změny - choroby monocyto-makrofágového makrofágového

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

Myeloproliferativní neoplazie. L. Bourková, OKH FN Brno

Myeloproliferativní neoplazie. L. Bourková, OKH FN Brno Myeloproliferativní neoplazie L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloidní leukémie - CML chronická fáze Periferní krev (PK): leukocytóza, neutrofilie - myelocyty, bazofílie, eozinofílie, blasty < 2% bývá

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie (CML) s t(9;22), gen BCR/ABL pozitivní (Chronická granulocytární

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Základní koagulační testy

Základní koagulační testy Základní koagulační testy testy globální Dělení testů postihují celý systém (i více) testy skupinové (screening( screening) postihují určitou část koagulačního systému umožňují odlišení poruch vnitřní

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU OŠETŘOVATELSTVÍ ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ciprysová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Diagnostika leukocytózy

Diagnostika leukocytózy Strana 1 ze 5 Info 3/2018 Diagnostika leukocytózy Leukocytóza je definována zvýšením počtu bílých krvinek (leukocytů) v periferní krvi. Leukocytóza je relativně nespecifický pojem, a proto by měl být vždy

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI

Verze 06 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast bez gelu, plast s aktivátorem srážení

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Základní hematologická vyšet etření I - anémie Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Co je to anémie? Anémie = pokles koncentrace hemoglobinu pod dolní hranici normálních hodnot Anémie je tedy definována

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

(základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno

(základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno Lymfoproliferativní onemocnění (základní morfologické abnormality) L. Bourková, OKH FN Brno fyziologické LY reaktivní lymfocyty Základní rozdělení neoplazie ze zralých B buněk malignity ze zralých T a

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace:

Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace: Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Poslední aktualizace: 2.12.2017 Program Hodnocení nátěru periferní krve (DIF) slouží, stejně jako ostatní programy EHK, k hodnocení rutinní práce účastníka.

Více

Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky. Bourková L., OKH FN Brno

Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky. Bourková L., OKH FN Brno Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky Bourková L., OKH FN Brno Parametry krevního obrazu WBC - leukocyty White Blood Cells (bílé krvinky) RBC - erytrocyty Red Blood Cells

Více

PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU. Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN

PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU. Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN PRINCIPY HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU Jana Šálková I. hematoonkologická klinika 1. LF UK a VFN ZÁKLADNÍ HODNOTY muži ženy hemoglobin 120-160 g/l 135-175 g/l hematokrit 0,35-0,46 0,38-0,46 počet erytrocytů

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení (III.) Sedimentace červených krvinek (IV.) Stanovení osmotické rezistence červených krvinek Fyziologie I cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Sedimentace erytrocytů fyzikální

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

0,14 0,09 0,09 0,12 0,75 0,59 0,50 0,49 0,47 0,56 0,65 0,68 0,68 0,70 Neutrofilní tyče 0 dní 99 let 0,00 0,04 1

0,14 0,09 0,09 0,12 0,75 0,59 0,50 0,49 0,47 0,56 0,65 0,68 0,68 0,70 Neutrofilní tyče 0 dní 99 let 0,00 0,04 1 verze : 0 strana : z 22 platí od : 0.04.208 datum tisku :.04.208 Hematologická vyšetření Krevní nátěr sdružená do *43 obarvení + mikroskopické vyšetření Odběrový materiál Sarstedt, červený uzávěr (K3EDTA)

Více

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku)

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku) Patofyziologie krvetvorby Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Složení a funkce krve objem krve - 6-8% tělesné hmotnosti - 5,5 l hematokrit - 46% muži, 41% ženy erytrocyty - 5 mil./µl (1% retikulocyty)

Více

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK určená pro účastníky cyklu. SEKK Divize EHK Cyklus: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2015, který je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního

Více

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků

SEKK s.r.o., Divize EHK Verze platná pro rok 2015, platí od: 1.4.2015. DIF - Hodnocení nátěru periferní krve Pokyny pro zápis výsledků Zpracovaly: MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., MUDr. Dana Mikulenková, supervizorky programu DIF Poslední aktualizace: 23.2.2015 Změny proti minulé verzi jsou označeny takto. Program periferní krve (DIF)

Více

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO

SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO SEZNAM VYŠETŘOVACÍCH METOD HTO Krevní obraz 3/28 Erytrocyty (RBC) Hemoglobin (HGB) Hematokrit (HTC) Střední objem erytrocytů (MCV) Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytu (MCH) Střední koncentrace hemoglobinu

Více

KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ

KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ KLINICKÁ HEMATOLOGIE PLAZŮ A PTÁKŮ MVDr. Zora Knotková, CSc. MVDr. Anna Musilová Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. MVDr. Viktor Tukač, CSc. MVDr. Ladislav Taras, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3

Česká laboratorní s.r.o. Laboratoř OmniLab Jeseniova 780/101, Praha 3 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Odběrové místo Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2 Odběrové místo Poliklinika Barrandov Krškova 807/21, 152 00 Praha 5 Odběrové a sběrné místo Nemocnice

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Seznam vyšetření HEMATOLOGIE KL ON Kladno, a.s.

Seznam vyšetření HEMATOLOGIE KL ON Kladno, a.s. strana : z 25 Název dokumentu KL ON Kladno, a.s. Abstrakt Seznam hematologických vyšetření prováděných v Klinické laboratoři ON Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Tento dokument je duchovním majetkem

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt

SOUHRNNÁ STATISTIKA. 4 Lymfocytární pop.: Prolymfocyt Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 14.03.2014 Odborná garance: SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii Legenda: >>> >... označuje správný (očekávaný)

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/15 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 02.10.2015 Odborná garance: Legenda: >>> > SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii... označuje správný (očekávaný)

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Myelodysplastický syndrom. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Myelodysplastický syndrom. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Myelodysplastický syndrom MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Myelodysplázie Myelodysplázie- přítomnost morfologicky abnormální krvetvorby, má mnoho příčin ( deficit B 12, folátu,

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2

Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Experimentáln navozený radia ní syndrom u pokusného zví ete 2 Hemopoéza Hierarchie kmenových bun k Erytropoéza http://www.noblesmedart.com/morph.mov Vyzrávání erytrocyt erytropoetin, Fe, kys. listová,

Více

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky

F_THO_030 Přílohy laboratorní příručky Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (%) Neutrofilní tyče BAND (%) Lymfocyty LYMP (%)

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY

OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY OBĚHOVÁ SOUSTAVA TĚLNÍ TEKUTINY obr. č. 1 TĚLNÍ TEKUTINY tkáňový mok, krev a míza = tekutá tkáň funkce: zajišťují stálost vnitřního prostředí úprava koncentrace rozpuštěných látek, ph, teploty TĚLNÍ TEKUTINY

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Přístroje v hematologické laboratoři

Přístroje v hematologické laboratoři Přístroje v hematologické laboratoři 1) Koagulometry Dělení podle automatizace Poloautomatické Automatické Dělení dle typu detekce mechanická optická háček kulička plátek optický paprsek Koagulační metody

Více

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 necas@cesnet.cz Sylabus přednášky Anémie 1 1. Co je anémie 2. Co způsobuje anémii 3. Anemický syndrom 4. Klasifikace anémií 4. Shrnutí podstatných informací 1. Co je anémie? Anémie

Více

Krev a tělesné tekutiny

Krev a tělesné tekutiny Krev a tělesné tekutiny Fyziologie člověka MUDr Dagmar Brančíková, Mgr.Jana Javora Email: jajavora@seznam.cz Krev Normální objem- normovolemie 4,5-6 litrů Snížení objemu : dehydratace (krvinek stejně,

Více

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí

Více

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Zpracoval: M. Matýšková Recenzent: Členové laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Sledování vyšetření Sledovat: hloubku anémie v KO morfologické změny erytrocytů v periferní krvi (barevné, tvarové, inkluze) morfologické a množstevní změny erytrocytární

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE. Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ. Věk (M+Ž) Referenční meze Jednotky let body Primární vzorek: KREV K 3EDTA vzorek: MOČ Alkalická fosfatáza v leukocytech Možno vyšetřit ze vzorku na KO, zpracovat do dvou hodin po odběru. 0-100 let 15 100 body Basofilní tečkování erytrocytů Možno

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Vyšetření retikulocytů Barvení RNA v erytrocytech: mikroskopicky supravitální barvení (bez fixace preparátu) analyzátorem analýza prošlého světla analýza fluorescence Mikroskopické

Více

Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí

Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí Srovnání hematologického analyzátoru Heska Element HT5 a veterinárního hematologického analyzátoru IDEXX ProCyte DX v klinickém prostředí Úvod Hematologický analyzátor od společnosti Heska a veterinární

Více

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1

SOUHRNNÁ STATISTIKA SEKK. Cyklus EHK: NKDF2/16 - Nátěr kostní dřeně - fotografie. Pacient A Fotografie 1 Cyklus EHK: Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 24.11.2016 Odborná garance: Legenda: >>> > SOUHRNNÁ STATISTIKA Česká hematologická společnost ČLS J.E.P. NKRL pro hematologii... označuje správný (očekávaný)

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala

Otázka: Tělní tekutiny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kabala Otázka: Tělní tekutiny Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala Hlavní složkou je voda. Je v ní rozpuštěno mnoho anorganických a organických látek. Voda je prostředím, ve kterém probíhají všechny biologické

Více

Speciální koagulační vyšetření II

Speciální koagulační vyšetření II Speciální koagulační vyšetření II Testy k diagnostice VWF Screeningové testy doba krvácení PFA APTT Specifické testy F VIII:C (funkční aktivita) funkční aktivita VWF (VWF:RCo, VWF:Ac) antigen VWF (LIA,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 08 Příloha č. 1

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 08 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení SEZNAM VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍM ODD. hnoty jednotlivých vyšetření byly převzaty z datového číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR, z poručení České

Více