Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Základ pro poskytování ošetřovatelské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: 108 VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Strnadová 2. ročník SZdŠ Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny: Základ pro poskytování ošetřovatelské péče Vyšetřovací metody - laboratorní metody Klinická propedeutika 1. rozdělit laboratorní vyšetřovací metody 2. charakterizovat jednotlivé druhy laboratorních vyšetření 3. znát základní referenční nejběžnějších laboratorních vyšetření

2 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ vyšetřovací metody: 1. biochemické vyšetření - určují obsah anorganických a organických látek obsažených v příslušném materiálu (bílkoviny, glukóza, tuky, enzymy, léky, ) - zahrnují i tzv. biochemické soubory zaměřené na jednotlivá onem. - jaterní soubor, srdeční soubor, ledvinový soubor apod. 2. hematologické - určují vlastnosti krve a její složení - imunohematologické a izoserologické vyšetření slouží k vyšetření skupinových vlastností krve (KS a Rh faktor) - hemokoagulačním vyšetřením zjišťujeme koagulační poměry krve - hematologickým vyšetřením vyšetřujeme krevní obraz a jiné složky 3. mikrobiologické vyšetření - určujeme patogenního původce nemoci ze skupiny mikroorganismů - virologie bakteriologie, parazitologie 4. sérologické - poskytuje průkaz přítomnosti protilátek v séru 5. histologické a cytologické - vyšetření buněk, tkání 6. genetika - diagnostika a prevence výskytu dědičných chorob 7. imunologie - zabývá se zkoumáním imunitního systému, vyš. antigenů IgA, IgG, IgM, IgE 1. BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ 1.1 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE: - k určování jednotlivých látek anorganického a organického původu obsažených v příslušném materiálu - bílkoviny, tuky, enzymy, léky, - v laboratořích jsou využívány analyzátory, které jsou schopny provést z jednoho vzorku krve několik vyšetření - je nezbytná znalost základních RFM - získávají se informace o činnosti a chorobných změnách orgánů ionty: - Na+ (sodík, natrium) - slouží k udržování ABR, snižuje nervovou dráždivost - K+ (draslík, kalium) - nezbytný pro funkci nervů a svalů - Cl- - udržuje acidobazickou rovnováhu - Ca++ (kalcium, vápník) - ve všech tělesných buňkách, nejvíce v játrech, s fosforem ovlivňuje svalovou dráždivost, jinak k tvorbě kostí aj. - Fe (ferrum, železo) - pro přenos kyslíku aj. - Mg++ (magnézium, hořčík) - ovlivňuje činnost srdce, snižuje nervosvalovou dráždivost metabolity, dusíkaté látky: - urea - močovina, konečný produkt metabolismu proteinů, vylučuje se ledvinami - kreatinin - produkt metabolizmu svalového kreatininu, hladina je závislá na vylučovací schopnosti ledvin - kyselina močová - konečný produkt metabolismu purinů

3 - bilirubin, žlučové barvivo - je odpadovým produktem metabolismu červeného krevního barviva hemu, vzniká v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek, jeho obsah v krvi se může zvyšovat jako příznak určitých onemocnění bílkoviny: - CB, celková bílkovina - posouzení stavu výživy - CRP (C reaktivní protein), hladina odráží aktivitu zánětlivého procesu, k diagnostice a odhadu rozsahu zánětlivých procesů, u revmatických onemocnění, maligních nádorů - ELFO (elektroforéza krevních bílkovin) - kvantitativní posouzení bílkovinného spektra jednotlivých druhů bílkovin - albuminy, globuliny - Ig (imunoglobuliny) - IgA, IgG, IgM, IgE, IgD - k posouzení stavu imunity - myoglobin - vyskytuje se v některých svalech, kde plní v podstatě funkci hemoglobinu, totiž přenáší kyslík, v lidském těle vzniká v srdeční svalovině a v některých velmi výkonných kosterních svalech (diagnostika IM), též označení kardiomarker - troponin - protein obsažen rovněž v srdečním svalu, zvýšené množství v krvi při AIM, vrcholu dosahuje 4. den po IM - též označení kardiomarker enzymy: - ALT (alaninaminotransferáza), váže se na jaterní buňku, zvýšená hodnota při poškození jaterních buněk, onem. žlučových cest - AST (aspartátaminotransferáza), váže se na buňku srdečního svalu, při jejím poškození se vyplavuje ve zvýšené míře do krve (IM), ale i onem. kosterních svalů, jaterní buňky - GMT (gamaglutamyltransferáza), onem. jater, žlučníku, pankreatu - CK (kreatinkináza), onem. kosterních svalů, onem. srdečního svalu, stoupá 2 3 hod. po vzniku nekrózy (při IM - infarkt myokardu), za 2 3 dny v normě - CK MB (srdeční frakce), onem. srdečního svalu (IM), kosterních svalů - LD (laktátdehydrogenáza), váže se na jaterní a srdeční svalovou buňku, ke sledování onemocnění jater, IM - AMS - pankreatická amyláza - vyšetření pankreatické amylázy v séru (S - amyláza - onem. pankreatu, jater), v moči (U - amyláza) - ALP (alkalická fosfatáza), obstrukce žlučových cest, onemocnění kostí a střev lipidy, tuky: - stanovuje se hladina mastných kyselin (MK) - před odběrem lačnění hodin - 24 hod. před odběrem je nutno vynechat tučná jídla a alkohol cholesterol» HDL (high density lipoprotein) - lipoproteiny o vysoké hustotě, podílí se na odstraňování cholesterolu z tkání, tzv. užitečný cholesterol

4 » LDL (low density lipoprotein) - lipoproteiny o nízké hodnotě, tzv. neužitečný cholesterol, vysoká koncentrace je spojena s vysokou koncentrací cholesterolu a výrazným urychlením vzniku aterosklerózy (sledování rizika rozvoje ICHS) triglyceridy - estery MK s glycerolem glukóza - glykémie - stanovení plazmatické glukózy, screening, diagnostika DM, kapilární krev, venózní krev, RFM: 3,3-6,1 mmol/l - glykemický profil - odráží aktuální kompenzaci DM, venózní či kapilární krev, malý GP: 3-4 odběry, velký GP: 7-9 odběrů za 24/hod. - ogtt (orální glukózotoleranční test), vyšetřuje se glykémie po zátěži glukózou, podezření na DM, gestační DM (v těhotenství), na lačno se odebere nesrážlivá krev (nebo kapilární) a moč, poté se vypije cca 300 ml čaje se 75 g glukózy, další odběr krve a moči za 60 a 120 minut po vypití čaje s G, (množství glukózy a čaje se liší dle hmotnosti) - glykovaný hemoglobin - vyšetření glukózy vázané na hemoglobin, zpětné prokázání glykémie v průběhu 4 6 týdnů, průkaz chyb v dodržování dietetických opatření u klienta s DM, hodnoty do 4,5% ukazují na dobrou kompenzaci DM, do 6% uspokojivou. - glykovaný protein - vyšetření glukózy vázané na krevní bílkovinu, zpětně tak lze prokázat hladinu glykémie za posledních dnů hormony: - stanovujeme hladinu hormonů v krvi - hormony GT (glandula thyroidea - štítná žláza) T3 (trijodtyronin) T4 (tyroxin) - TSH (tyreotropin) - hormon předního laloku hypofýzy, stimuluje sekreci hormonů GT - FSH (folikulostimulační hormon) - poruchy menstruačního cyklu - HCG (choriongonadotropin) - placentární hormon, pro potvrzení těhotenství tumorové markery: - laboratorní ukazatele přítomnosti zhoubného nádoru - význam při sledování účinnosti léčby mohou upozornit na progresi či recidivu - kontrola léčby AFP (alfa1 fetoprotein) - průkaz karcinomu jater CEA (karcinoembryonální antigen) - malignity GIT, plic, ovarií, mléčné žlázy CA 15 3: Ca prsu, ovarií CA 19-9: průkaz TU žlučových cest, pankreatu, tlustého střeva, žaludku CA ovaria, pankreas CA 72-4: TU žaludku, pankreas, tlusté střevo PSA (prostatický specifický antigen) - malignity prostaty

5 1.1.9 léky: - Digoxin - Teofylin - Fenobarbital - antiepileptika - psychotropní látky - atd toxiny: - nejč. stanovení alkoholu v krvi (k desinfekci nepoužíváme éter nebo alkohol, u soudních případů odebíráme 2 zkumavky pro případ znehodnocení) - průkaz omamných a psychotropních látek krevní plyny (ASTRUP, ABR) - vyšetřujeme acidobazickou rovnováhu a krevní plyny - poskytuje informace o: ph krve (viz metabolická a respirační acidóza, alkalóza) parciálním tlaku kyslíku - po2 parciálním tlaku oxidu uhličitého - pco2 procentu okysličené krve v tepnách - SAT O2 další - dále je možné vyšetřit také jednotlivé frakce hemoglobinu (oxyhemoglobin, methemoglobin) - k vyšetření se používá arteriální, kapilární nebo centrální venózní krev - vzorek musí být odebrán anaerobně 1.2 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČI: - základní vyšetření moče - zahrnuje v sobě chemický a mikroskopický rozbor moči - kvalitativní vyšetření vyšetřujeme kvalitu materiálu, resp. přítomnost či nepřítomnost org. a anorg. látek (bílkoviny, cukr, hlen a další) při pozitivním nálezu následuje vyš. množství - kvantity moč se získává jednorázově (např. vyš. M + S - moč + sediment), např. zachycením středního proudu moči - kvantitativní vyšetření vyšetření množství patologicky přítomných látek moč se získává sběrem za určitou časovou jednotku (3 hod., 6 hod, nejč. 24 hod)

6 1.2.1 kvalitativní vyšetření - M + S: - chemicky - na přítomnost bílkovin, ketolátek, amyláz, G, žlučových barviv, (indikátorové proužky) - mikroskopicky - hodnotíme orgánové a krystalické součásti moče, ery, leuko, epitelie, soli, hlen, (viz M+S) kvantitativní vyšetření: - močový sediment dle Hamburgera - bilanční sběry moči - na odpady iontů, urey, bílkoviny, clearence kreatininu - toxikologické vyšetření a další 1.3 BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE: - umožňuje detekci: okultního krvácení pro screening kolorektálního karcinomu a vředové choroby gastroduodena nenatrávených zbytků potravy ve stolici Helicobaktera pylori ve stolici jiné vyšetření stolice na OK po dietě: - 3 dny před vyšetřením dieta - bez masa, zeleniny s vysokým obsahem Fe, minerálky a léky obsahující železo, bez vit. C včetně ovoce obsahující vit. C, rajčat, banánů, mrkve, salicylátů a barbiturátů - v této době nesmí pacient krvácet z nosu, z úst, u žen v době mimo menstruaci - stolici odebíráme z různých míst - stejnou technikou a za dodržování dietních opatření odebereme stolici ještě ve dvou následujících dnech - testovací soupravy Haemoccult nebo Hemocare, Fob test vyšetření stolice na OK bez diety: - jako screeningové vyšetření, bez diety - provádí se pomocí diagnostické soupravy Haemoccult Hemocare, Fob test vyšetření stolice na zbytky: - mikroskopické vyšetření - zjišťuje se účinnost trávicího procesu, při podezření na poruchy trávení a vstřebávání v GIT vyšetření stolice na průkaz Helicobakter pylori (Helicobakter pylori je mimořádně častý patogen (původce onemocnění), způsobuje velmi rozšířenou infekci bakteriálního původu, která zasahuje sliznici žaludku a dvanácterníku a vyvolává různé trávicí potíže, časem způsobuje tzv. chronický aktivní zánět (gastritidu). Vznik žaludečních a dvanácterníkových vředů může vést až k rakovině žaludku. Je dokázáno, že přítomnost HP je hlavní příčinou karcinomu žaludku. Včasnou a efektivní léčbou můžeme těmto nemocem předcházet a zabránit tak vzniku rakoviny.) - mikroskopické vyšetření stolice imunochromatografickým testem Helicobacter pylori je jednoduché, rychlé a neinvazivní vyšetření, které pomůže odhalit aktivní infekci stanovením antigenu Helicobacter pylori ve stolici - metoda je nejjednodušší na určení diagnózy a slouží i jako kontrola po ukončení léčby

7 2. HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ KRVE: význam hematologického vyšetření: - vyšetření pevných částic krve, vlastností krve, složení, srážlivosti - druhy: 1. imunohematologické a izoserologické 2. hemokoagulační 3. hematologické ad 1) imunohematologické a izoserologické vyšetření krve, význam, typy: - určení krevní skupiny (KS) a Rh faktoru - křížový pokus (KP) - vyšetření protilátek proti ery, leuko, trombo ad 2) hemokoagulační vyšetření: - Quickův test určuje protrombinový čas při léčbě Warfarinem - INR slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu poměr výsledku pacienta k hodnotě referenční tzv. zdravá kontrola - aptt zjištění koagul. faktorů pro vnitřní srážení, při heparinizaci, u hemofilie - krvácivost, srážlivost - fibrinogen - D dimery konečný výsledek působení plazminu a fibrin při podezření na přítomnost trombotického procesu v organismu (hluboká žilní trombóza, plicní embolie) ad 3) hematologické vyšetření krve: - KO: údaje o počtu krevních elementů, krevní choroby, zánět. onem., těžké stavy - KO + diferenciál: stanovení počtu jednotlivých druhů - leuko, neutrolily, eozinofily, bazofily, lymfocyty, - FW: sedlivost ery, ukazatel průběhu akutní a chronické infekce 3. MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ KRVE: - vyšetření, která slouží k potvrzení etiologie infekčního onemocnění (bakterie, viry, mykózy) - bakteriologické slouží k potvrzení etiologie infekčního onemocnění a stanovení citlivosti na ATB hemokultura, K + C

8 - virologické přítomnost virů v biologickém materiálu herpetické viry - parazitologické přítomnost parazitů v biologickém materiálu roupy, škrkavky 4. SÉROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE: charakteristika: - slouží k průkazu specifických protilátek v séru, které vznikají jako odpověď imunitního systému na působení mikroorganismů - vyšetření se opakuje, pacient může být pozitivní až po určité době po nakažení, během této doby vznikají v těle protilátky - definitivní diagnostika je u jednoho odběru je možná pouze u některých patogenů (EBV a virus hepatitidy B) typy: - BWR (Bordet Wassermannova reakce) - průkaz protilátek proti původci syfilis - PBL (Paul Bunnelova reakce) - průkaz protilátek proti původci infekční mononukleózy - WR (Widalova reakce) - průkaz protilátek proti původci břišního tyfu - EBV (virus Epsteina - Barrové): průkaz protilátek proti infekční mononukleóze - anti HIV: průkaz protilátek proti viru HIV - HbsAg (Hepatitits - B - surface antigen, australský antigen) průkaz protilátek proti původci sérové hepatitidy B - CRP (C reaktivní protein): pozitivní při zánětlivém procesu - revmatické testy ASLO (antistreptolyzinový titr): průkaz protilátek proti streptokokové nákaze ASTAL (antistafylokokový titr): průkaz protilátek proti streptokokové nákaze Latex (LFR - latexová fixační reakce): pozitivní při revmatismu - CMV (cytomegalovirus): herpetický vir, nebezpečné infekce vyvolává u plodu, novorozenců a u lidí s oslabenou imunitou - helikobakter pylori: stanovení protilátek ze séra 5. CYTOLOGIE A HISTOLOGIE 5.1 cytologie: - vyšetření buněk získaných z lidského organismu - z povrchu těla, z tekutiny, z orgánu - podle charakteru buněk lze usuzovat na stav orgánu a typ event. onemocnění 5.2 histologie: - vyšetření vícebuněčných tkání - vyšetření vzorku lidského orgánu nebo tkáně

9 - umožňuje stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění - získání vzorku vzorek tkáně se odebírá punkcí nebo excizní naslepo nebo za současné kontroly např. ultrazvukem biopsie, nekropsie 6. GENETIKA A IMUNOLOGIE 6.1 genetika: - lékařská genetika je odvětví lékařské vědy, které se zabývá lidským genomem a jeho poruchami, a to s ohledem na jejich lékařské důsledky, to jest vrozené či dědičné vady a choroby - dědičné choroby vznikají z chybné informace, která je uložena v každé buňce těla, takže se nedají v běžném smyslu vyléčit. Dají se však diagnostikovat a jejich projevy do jisté míry mírnit - z genetické analýzy lze také předvídat pravděpodobnost výskytu jistých onemocnění - tzv. predispozice 6.2 imunologie: - alergologie a imunologie je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou poruch imunity - alergických onemocnění, defektů imunity a autoimunitních chorob stavy přecitlivělostí organismu na některé látky a poruchami řízení imunitního systému, které vedou k nežádoucím reakcím výzkumem, diagnózou a léčením pacientů s onemocněními vyvolávanými poruchou imunitních mechanismů - mezi nemoci, které jsou vyvolané poruchou imunitních mechanismů patří především alergie, imunodeficience, autoimunitní onemocnění - samostatnou problematiku tvoří nádorová a transplantační imunologie cvičení otázka č. 1: odpověď:...

10 otázka č. 2: odpovědi: otázka č. 3: odpověď:... otázka č. 4: odpověď:...

11 otázka č. 5: Použité zdroje: - NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. a JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. Praha. Fortuna ISBN VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha. Maxdorf ISBN Zpracovala: - Mgr. Eva Strnadová - SZdŠ a OA Rumburk, Františka Nohy, Rumburk

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MUDr. Dana Šináglová s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: Mgr. Martina Vasilevová Dne: 7. 6. 2010 Schválil: MUDr. Dana Šináglová Dne: 7. 6. 2010 Platnost od: 7. 6. 2010 Vydání: poř. č./vydání č. Počet

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: 01. 12. 2014 Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: 0101. 2015 Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 Změna č.: 2.1.2015 odborná část BLP1/LKB Vydání č. 7 Vypracoval: RNDr. Vladimíra Krišáková MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Lenka Hebká Mgr. Adam Fojtík Schválil: RNDr. L. Faldynová

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 110) OKBH Rumburk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a Úsek biochemie: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, o.z. Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk Oddělení

Více