XXXVI. DRO POPRAD 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXVI. DRO POPRAD 2014"

Transkript

1 VÝZNAM MĚŘENÍ VENTILACE VZDUCHU V BYTECH A BUDOVÁCH PRO STANOVENÍ ODVRÁCENÝCH INHALAČNÍCH DÁVEK Z KONTAMINOVANÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU XXXVI. DRO POPRAD 2014 K. Jílek*, J.Thomas, B. Bulánek, J. Lenk, Š. Maříkoá Státní ústa radiační ochrany..i. Bartoškoa 28, Praha 4 * karel. suro.cz

2 CÍL Snaha o kalifikoanou kantifikaci odhadů reálně odrácených dáek z inhalace osob e hodně kategorizoaných budoách (byty e ýškoých domech a RD) na základě: - Skutečně měřené entilace budoách - Obecně přijatých modelů choání I/O plynných a aerosoloých kontaminantů.

3 OBSAH I. Motiace a ýsledky měření entilace ze 70 bytů /RD a přírodní infiltrace zduchu z 20 bytů/rd. II. Výsledky modeloání liu entilace budo na odrácenou dáku z inhalace osob pro kontaminaci enkoního zduchu plynným kontaminantem ( 131 I) - Dr. Thomas. III. Výsledky modeloání liu entilace budo na odrácenou dáku z inhalace osob pro kontaminaci enkoního zduchu kontaminantem na bázi aerosolu - Mgr. Bulánek. Záěr

4 MOTIVACE Význam entilace λ pro stanoení odrácených dáek z inhalace P pro případ plynné resp. aerosoloé složky RL i- tého typu. Plynná složka: da i dt i da t,d dt DCFi P 1 DCFi t = λ Ve formě aerosolu: = λ a a a i t a t ( λr λt ) a t i a d, t i i a i t P t,d a t,d λt + λr + λ d Rsa t dt d, tdt d

5 MOTIVACE Možnosti a technické ybaení SÚRO..i. pro měření: 1. Kontinuální měření entilace λ(t) na bázi konstantního a známého přísunu indikačních plynů G (SF 6, N 2 O) a jeho měřené koncentrace budoách a bytech c(t). dc dt t = G λ t c t 2. Integrální měření entilace s yužitím integrálních měřidel škodliin na bázi TD s chromatografickou koncokou. Umožňuje multikompártmentoý přístup a stanoení interzonálních toků zduchu mezi patry- RD, budo, mezi pokoji (počet zón = počet použitých tracerů).

6 MOTIVACE A) Kontinuální monitor indikačních plynů N 2 O, SF 6 SÚRO..i. B) Pasiní integrální měřidla entilace s chromatografickou koncokou

7 PŘÍSTUPY V METODIKÁCH OCHRANNÉ FUNKCE BUDOV: I. Němci: ACH = 0,5 h -1 a u klimatizoaných budo 0,2 h -1 Brenk, H.D.: Untersuchung der unfallbedingten Inhalationsbelastung in Gebäuden. BS 8502/1, Aachen: Brenk Systemplanung, II. USA - Infiltrační modely pro šechny typy budo zlášt RD s komerční budoy č. ýškoých. Detailní zpracoání kategorizoáno dle ploch a ýšky budo. ( Normalizoaná ELA= f( plochy bytů, H)) Proměřenost: ČR : - přímá týdenní integrální měření - 70 bytů ( ) - přírodní infiltrace zduchu 20 objektů ( konfrontace ASHRAE modelů s ČSN :94)

8 entilace ( 1/h) VÝSLEDKY TÝDENNÍCH MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE ZE 70 BYTŮ VE VÝŠKOVÝCH RESPEKTUJÍCÍ POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ V ČR 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Nerozlišeno - NETOPNÁ Týdenní průměrné hodnoty entilace zduchu pro topnou a netopnou sezonu a ybrané kategorie bytů Objekty typ P -TOPNÁ Objekty typ NP - TOPNÁ Dle ČSÚ k 2011 ČR: - cca 4000 bytů e ýškoých domech - cca 4500 bytů RD.

9 VÝSLEDKY TÝDENNÍCH MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE ZE 70 BYTŮ VE VÝŠKOVÝCH RESPEKTUJÍCÍ POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ V ČR Typ objektu/sezona Nerozlišeno- NETOPNÁ Objekty typ P TOPNÁ Objekty typ NP TOPNÁ Počet pozoroání Min 0,29 0,12 0,25 Q1 0,35 0,24 0,33 Median 0,58 0,27 0,41 Q3 0,64 0,34 0,50 Max 1,03 0,48 0,65 IQR 0,29 0,10 0,17 Objekt typ P - noostaby nebo rekonstruoané rodinné domy a ýškoé budoy s plastoými okny Objekt typ NP stáající rodinné domy i ýškoé budoy s půodními okny.

10 entilace dle TD (h-1) QC MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE S VYUŽITÍM INTEGRÁLNÍCH MĚŘIDEL 1,00 0,90 0,80 0,70 y = 1,0156x + 0,003 R² = 0,8887 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 entilace z radonu (h-1)

11 II. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VLIVU VENTILACE BUDOV NA ODVRÁCENOU DÁVKU P PRO KONTAMINACI VENKOVNÍHO VZDUCHU PLYNNÝM ( 131 I) Odrácená dáka P = ( 1- F) případě plynné složky RL i- tého typu. a F a a ( t) a ( 0e ) t out out i a t dt t dt Nechť pro OA enkoního aout a ntřního ain kontaminantu platí: k t ain( t) aout ( 0) e e kde µ = m + λr (m zahrnuje meteo podmínky) a κ = λr + λ(t) pak : t P (1 exp( T exp)) 1[ (1 )] ( ) (1 exp( T exp))

12 P ( %) P (%) II. VLIV VENTILACE (K) A ROZPTYLOVÝCH PODMÍNEK NA ODVRÁCENOU DÁVKU P V BUDOVÁCH PRO 131 I Obr. 1 situace m=0 (1/h) Obr.2 situace m= 1 (1/h) K =0,15 h-1 80 K = 0,15 h-1 60 K =0,3 h-1 60 K =0,3 h-1 40 K =0,6 h-1 40 K =0,6 h doba expozice (hod) doba expozice ( hod)

13 III. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VLIVU VENTILACE BUDOV NA ODVRÁCENOU DÁVKU P V BUDOVÁCH PRO KONTAMINACI VENKOVNÍHO VZDUCHU RL NA BÁZI AEROSOLU P 1 C C in out ( t) d( t) ( t) d( t)

14 III. ZMĚNA VELIKOSTNÍHO SPEKTRA VENKOVNÍHO AEROSOLU VLIVEM DEPOZICE A VENTILACE (OZN. ALFA) V BUDOVÁCH

15 III. ODVRÁCENÉ DÁVKY P V BUDOVÁCH JAKO FUNKCE JEJICH VENTILACE A VYBRANÉ VELIKOSTNÍ TŘÍDY SPEKTRA AEROSOLU T Spektrum [nm] K =0.15 K =0.3 K= T je doba expozice enkoním kontaminantem [hod] K je entilace budoách [h-1]

16 ZÁVĚR I. Dosažené ýsledky týdenních screeningoých integrálních měření entilace s yužití dozimetrů na bázi termické desorpce, uskutečněných sezoně SÚRO..i. 70 běžně užíaných bytů ymezily dynamických rozsah entilací. II. Vlastní těsnost přímo měřených obálek budo dobře odpoídala stanoeným dle ČSN: : 94. III. Výsledky modeloání odrácených dáek obyatelstu z řad populace pro případ jak plynného, tak aerosoloého enkoního kontaminantu prokázaly a kantifikoaly očekáaný li entilace.

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD 19. Konference Klimatizace a větrání 010 OS 01 Klimatizace a větrání STP 010 STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD Jan Schwarzer, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Modeloání proudění ody na měrném přeliu Vedoucí práce: Ing. Jiří Palásek, Ph.D. Diplomant: Roman Kožín 009 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

Nucené větrání. s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Nucené větrání. s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Nucené větrání s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-04 METEOROLOGICKÉ ZÁKLADY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB-Vzduchotechnika,

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha,

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013..

Poliklinika Spořilov. I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Poliklinika Spořilov I. etapa měření kvality ovzduší 27. května až 24. června 2013.. Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany

ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu České republiky v roce 2001 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav radiační ochrany Praha, březen 2002 ZPRÁVA o plnění úkolů Radonového programu ČR v

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Finální verze 31. srpna 2010 Obsah prezentace Manažerské shrnutí Metodika výpočtu Přínosy pro státní rozpočet a veřejné rozpočty z investic

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2252

Odhad tržní hodnoty č. 2252 Odhad tržní hodnoty č. 2252 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00228/10-024

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav Název textu Modelové systémy Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 7. MODELOVÉ SYSTÉMY 7.1. ÚVOD

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více