Začala výstavba chráněného bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začala výstavba chráněného bydlení"

Transkript

1 Úvodník Dobrý den, milí čtenáři našeho Občasníku, posledních několik měsíců jsem netrpělivě čekal na okamžik, až Vám budu moci sdělit, že se na všech pozemcích pro naše domy chráněného bydlení konečně staví. A je to tady! Všechna staveniště byla předána a firmy se pustily do prvních stavebních prací, o čemž se můžete přesvědčit i na fotografiích ná následujících stránkách. Všichni věříme, že do zimy bude vše postavené, upravené a připravené k nastěhování nových obyvatel stávajících klientek Domova Pístina. Klientky se moc těší až více poznají svůj nový domov a už přemýšlí o tom, jak to tam bude vypadat. Některé mají samozřejmě i různé obavy, ale podporujeme je v tom, aby pro ně nebyla plánovaná změna obtížná a neměly pocit, že jsou na to samy. Věřím, že to nakonec společně zvládneme, klientky se dobře zabydlí a poznají své sousedy i život v novém bydlišti. Tak ať nám přeje počasí a domky rostou jako z vody. 5. číslo březen 2015 Aleš Adamec Začala výstavba chráněného bydlení Klientky z Domova Pístina se nejpozději v lednu 2016 nastěhují do domů chráněného bydlení, které se právě začínají stavět v Jindřichově Hradci, Lomnici nad Lužnicí a v Lišově. V Třeboni již tato výstavba běží od listopadu V chráněném bydlení budou současní klienti bydlet v pouze šestičlenných domácnostech, což je velká změna oproti dosavadnímu životu ve velkém zařízení. V domácnostech jim budou i nadále pomáhat asistenti, a to v oblastech každodenního života, zejména pak v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Vybavení jednotlivých domácností bude velmi podobné, jako v jiném běžném domě nebo bytě, jen zde bude o něco více pokojů pro každého klienta samostatný pokoj. Obývací pokoj, kuchyně, sociální i technické zázemí bude společné. Samozřejmostí je co největší bezbariérovost nových domácností tak, aby se zde mohl pohybovat například člověk na invalidním vozíku. Věřím, že obyvatelé i představitelé měst nám k úspěchu projektu pomohou svým pozitivním přístupem. Lidé, kteří dnes žijí v Domově Pístina, mohou být dobrými sousedy a my uděláme vše proto, abychom toho ve městech, kde budou stát domy chráněného bydlení, dostáli, uzavírá Aleš Adamec. V průběhu celého měsíce března můžete navštívit naši fotografickou výstavu Život mimo ústav, kterou jsme připravili ve spolupráci s městem Třeboň, a to v prostorách městského úřadu na adrese Palackého náměstí 46, Třeboň. Smyslem výstavy je představit běžný život obyvatelek Domova Pístina spoluobčanům Třeboně, kteří se zanedlouho stanou novými sousedy některých z nich.

2 Jaké bylo: Setkání s opatrovníky V sobotu 4. října 2014 se v Domově Pístina uskutečnilo každoroční setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientek. Přestože se akce konala již před půlrokem, až nyní máme možnost, abychom vám shrnuli vše podstatné, co na setkání zaznělo. Úvod již tradičně patřil vedení služby, konkrétně řediteli CSS Jindřichův Hradec Ing. Jiřímu Blížilovi a vedoucímu Domova Pístina Mgr. Aleši Adamcovi. Pan ředitel všechny přítomné přivítal a vedoucí Domova následně shrnul všechny podstatné informace z posledního dění ve službě. Nejvíce času pochopitelně věnoval probíhající transformaci služby. Všem byly znovu připomenuty základní důležité informace i lokality, ve kterých budou nové domy postaveny a byl zde také upřesněn odhadovaný harmonogram posledních prací a následného stěhování. V druhé části vystoupila se svým informačním blokem všeobecná sestra paní Michaela Paterová, která přítomné seznámila s novinkami v poskytování ošetřovatelské péče v Domově. Jde zejména o postupné přenášení zodpovědnosti za běžné úkony při péči o zdraví klientek na ně samotné, případně na pracovníky v sociálních službách, kteří jim poskytují celodenní asistenci a i v budoucnu jim budou s touto oblastí života nejvíc pomáhat. V dalším bloku vystoupil vedoucí sociálního úseku Martin Holub, který hovořil především o novinkách v oblasti omezování svéprávnosti podle nového občanského zákoníku, který je účinný od Poukázal především na hlavní odlišnosti této nové právní úpravy od předchozího zákoníku. V současnosti probíhá u všech klientek, které byly dříve omezeny nebo zbaveny ve způsobilosti k právním úkonům soudní přehodnocení s tím, že již není možné, aby byly nadále plně zbaveny svéprávnosti. Každý má automatické právo na právní jednání v záležitostech každodenního života, soud může jeho jednání omezit pouze ve výjimečných případech, ve kterých mu bezprostředně hrozí závažná újma. Kromě toho zavádí občanský zákoník i nové možnosti, jako je možnost uzavření smlouvy s podpůrcem nebo zastoupení členem domácnosti. Praktická zkušenost z prvních rozsudků soudu zatím není příliš dobrá. Soudy stále rozhodují plošně, velmi formálně, nové rozsudky jsou v řadě bodů nesrozumitelné, v praxi obtížně vykonatelné. Lze tedy čekat, že to s sebou ještě v příštích letech přinese určité problémy. Můžeme ale slíbit, že se pokusíme jakékoli negativní dopady na klientky včas zachytit nebo je pomoci účinně řešit. Po přestávce pokračovala vedoucí 1. domácnosti paní Martina Zemanová představením půlročních zkušeností z existence tréninkového bytu. Přítomné seznámila s tím, jak tréninkový byt funguje a především, jak se klientkám podařilo poradit si s každodenním samostatným životem včetně nakupování, vaření, hospodaření s penězi apod. Paní Zemanové v tomto bloku s představováním pomáhali i přítomné obyvatelky bytu, především paní Převrátilová a paní Žáčková. Kromě toho paní Zemanová představila i jednotlivé kurzy sociálních a praktických dovedností, které v Domově pro klientky pořádáme a které jim vedle běžné přípravy na domácnostech slouží jako intenzivní příprava na život v budoucím chráněném bydlení. V posledním bloku společného programu jsme přivítali kolegyni Šárku Střížkovou z organizace Vyšší Hrádek, p. s. s. z Brandýsa nad Labem. Jedná se o zařízení Středočeského kraje, které je stejně jako Domov Pístina zařazeno v projektu transformace sociálních služeb. Oproti Domovu Pístina má ale mnohem více praktických zkušeností s poskytováním služby chráněné bydlení. Tu nabízí již od roku 2007, a to v bytech nebo domech v prostředí běžné zástavby. V době konání setkání měli transformační projekt již téměř dokončený zbývalo jim několik dní do oficiálního opuštění původního ústavu. Paní Střížková ve své prezentaci krátce shrnula historii služby, jejich první zkušenosti s chráněným bydlením a následně přítomným přiblížila, jak život v chráněném bydlení funguje z pohledu klientů i asistentů. Zbyl pochopitelně i čas na dotazy, které se týkaly především financování služeb klienty, zajišťování zdravotní péče, nastavení dostatečné asistence klientům apod.

3 Aktuální téma: Jak individuálně plánujeme Jeden ze základních principů každé sociální služby je poskytovat své činnosti klientům co nejvíce individuálně, tzn. podle jejich aktuálních a konkrétních potřeb a představ. Říkáme tomu ušít službu na míru každému klientovi. Nám k tomu velmi dobře slouží systém individuálního plánování. Laik v něm na první pohled uvidí především hromádku různých formulářů, do kterých zapisujeme důležité věci o životě každého klienta. My se z toho ale následně skutečně snažíme vycházet jednak v každodenní asistenci (děláme ji tak, jak si ji klient osobně přeje) a zároveň v tom hledáme i možnosti, kde a jak by bylo možné životní situaci konkrétního člověka ještě zlepšovat. Takže hledáme cíle, kterých by klient za naší pomoci mohl dosáhnout a k nim se snažíme sestavit plán jednotlivých kroků, jak jich co nejlépe a co nejdříve dosáhnout. Pro individuální plánování jsme se rozhodli používat praktické nástroje z tzv. plánování zaměřeného na člověka z britského modelu Helen Sanderson Associates. Jejich výhodou je jednoduchost, srozumitelnost a snadná vzájemná provázanost. Ve všech nástrojích používáme obyčejný slovník, důležité informace zapisujeme v odrážkách. Opustili jsme dřívější složitá a často akademicky nesrozumitelná slohová cvičení, která sice leccos vypovídala o životě klientů, ale v každodenní praxi se nedala dost dobře použít. Nyní máme zkušenost, že informace psané v odrážkách a běžné češtině jsou snadno zapamatovatelné a pro asistenty přehledné. Mezi nejdůležitější nástroje, se kterými se u nás setkáte, patří např. Jednostránkový profil. V něm se dočtete, jaké jsou silné stránky klienta, za co ho mají ostatní rádi, které věci jsou v jeho životě důležité a v čem mu máme poskytovat pomoc. Na jednom listu papíru tak najdete nejdůležitější informace o člověku a jeho každodenní asistenci. Obdobně u všech klientů využíváme např. i nástroj Dobrá / špatná asistence, ve kterém zpřesňujeme detaily některých asistentských úkonů. Nebo nástroj Funguje / Nefunguje v životě, který nám slouží pro základní třídění oblastí a činností, na které bychom se měli u daného klienta zaměřit a s čím mu pomáhat. V dalším nástroji Dobrý / Špatný den je popsáno to, co člověku přináší radost a díky tomu má tzv. dobré dny a naopak, co ho činí smutným či naštvaným tedy co mu dělá špatné dny. Pro formulování a plánování konkrétních cílů, kterých by chtěl klient dosáhnout, pak používáme Akční plán. Jde skuteč-

4 ně o praktický návod o co usilujeme, proč je to pro daného člověka dobré, jaké kroky se musí stát, kdo je za jejich provedení zodpovědný a do kdy budou splněny. Uvedené nástroje patří mezi naše povinné, vedle nich máme ale k dispozici i řadu dalších, které využíváme jen tehdy, pokud mají směrem ke konkrétnímu klientovi nějaký smysl. Setkáte se tak u nás třeba s Komunikačními tabulkami, Koblihou podpory, Životní cestou, Denním rozvrhem pomoci a mnoha dalšími. Všechny zmíněné nástroje u nás vznikají v týmu. Ten tvoří nejen klient a jeho určený klíčový pracovník, ale i ostatní asistenti dané domácnosti, pracovníci sociálního úseku a je-li to třeba, pak i další přizvané osoby (z rodiny klienta, jeho známí, ostatní klienti apod.). Máme zkrátka zkušenost s tím, že jeden člověk nedokáže vymyslet všechno a řídíme se tak podle hesla víc hlav, víc ví. Navíc je to výborná příležitost, jak se více lidí najednou může rovnou seznámit se vším, co se v nástrojích o klientovi píše. Je zde prostor hodně diskutovat a sdílet nápady. Naše týmy domácností se nad plánováním schází každý měsíc na celodenní schůzce. V provozu služby je sice náročné čas na tolik schůzek najít, přesto se to ukázalo jako naprosto nezbytné a pro dobré plánování důležité. Novinkou, kterou jsme začali při plánovacích schůzkách v poslední době používat, je tzv. grafická facilitace, kdy jeden z pracovníků zakresluje a zapisuje vše, s čím se na schůzce pracuje na velký papír na zdi. Používá se k tomu hodně barev, obrázků nebo třeba fotek. Je to výborný způsob, který celou práci zpřehledňuje, zlepšuje pozornost všech zúčastněných a navíc je i velmi atraktivní pro samotné klienty. Samostatnost klientek Paní Ludmila se dlouho bránila samostatné přípravě léků a jejich užívání. Dnes říká: Teď jsem ráda, že jsem to zkusila a jde mi to. Potřebuji léky zkontrolovat, ale málokdy se stane, že bych měla něco špatně. Taky mám slevovou kartičku do lékárny, kde si zatím s asistentkou vyzvedávám léky. A co třeba praní prádla a vaření? Sama si peru prádlo už docela dlouho. Jsem ráda, že si nemusím své prádlo dávat do prádelny. Sama si i žehlím, když potřebuji s něčím pomoct, řeknu si asistentce. Občas i sama vařím. Musím se ale ještě hodně naučit. Někdy mě to moc nebaví, ale vím, že je to pro mě důležité, abych zvládla základní věci. Paní Marcela již půl roku navštěvuje kurz péče o prádlo. Než jsem začala prát na domácnosti, tak jsem dávala prát prádlo do prádelny. Jaký je postup, když si perete sama? Přeberu si prádlo. Bílý prádlo dám zvlášť. Dám do pračky prádlo a pak prášek. Nepotřebuju pomoc, ale jsem ráda, když se na mě asistent dívá. Pro jistotu mám na pračce návod. Všechno si dělám sama, je to lepší. Jak to máte se sušením prádla? Suším doma, ale když je venku pěkně, tak ho dám i ven. Pak ještě naleju do žehličky vodu a vyžehlím. Peru si všechno i ložní prádlo. Když je na prádle malá dírka, tak ji i zašiju. A co třeba vaření? To mě moc baví, naposledy jsem vařila kolínka s kečupem a sýrem. Úplně sama. Vařím na kurzu a pak to zkouším s Lenkou. (klíčový pracovník) z Domova Pístina Pro klientky Domova Pístina je důležité, aby již nyní žily svůj život naplno a co nejvíc samostatně, protože se postupně blíží čas jejich stěhování do chráněného bydlení. Zde budou moci mnohem lépe žít život, který nebude svázán ústavním režimem a budou mít více příležitostí dělat si vše po svém. Proto, aby na tuto životní změnu byly dobře nachystané a bylo to pro ně i do budoucna bezpečné, potřebují vhodnou podporu asistentů. Asistenti se jim nyní v rámci kurzů sociálních a sebeobslužných dovedností a v rámci jednotlivých domácností snaží vhodnou formou přiblížit, co je v běžném životě normální a co ne a jak na to. V následujícím krátkém rozhovoru jsme se rozhodli představit vám z tohoto pohledu tři obyvatelky Domova Pístina a jejich pokroky, kterých již dosáhly. Jako první paní Ludmilu, která hovoří o tom, jak si sama připravuje léky, pere a vaří. Dále paní Marcelu, která se účastní kurzu praní a péče o prádlo. A nakonec paní Miladu, která si sama připravuje léky a učí se v rámci kurzu hospodaření s penězi nakupovat ve větších městech a hospodařit s financemi. Paní Milada si sama připravuje léky na celý týden. A také jezdí nakupovat do větších měst v rámci kurzu hospodaření s penězi. Od listopadu (2014) si sama připravuju léky. Připravuju si je vždy v neděli na celý týden, beru jeden ráno a dva večer. Já si to připravím sama a asistent, který je v práci to zkontroluje. Ještě se mi nestalo, že bych udělala chybu, mám to v pořádku. Taky si sama nakupuju v Pístině a ve Stráži. Kupuju limonády, cukr, mejdlo, šampon. Když jedu nakupovat do Třeboně nebo do Hradce tak potřebuju pomoc, vyberu si a zaplatím sama, ale chci, aby tam se mnou někdo šel. Vždy si zapíšu, co jsem kupovala a kolik to stálo, abych věděla.... Tak hurá do transformace :-)

5 Zpívání ve školce 19. prosince 2014 jsme s klientkami Domova Pístina navštívily mateřskou školu v Suchdole nad Lužnicí. Toto setkání se pro klientky Domova Pístina a děti stalo již tradicí. Každý rok v předvánočním čase si s dětmi v suchdolské školce zazpíváme vánoční písničky a známé koledy za doprovodu kytary a flétny. Děti doprovázely zpěv různými chřestidly a rolničkami. Zažily jsme velice příjemné dopoledne a přátelskou atmosféru, jedli jsme cukroví, povídali si a společně se vyfotili. Vánoční setkání V neděli se uskutečnilo v Domově Pístina již tradiční vánoční setkání. V tomto vánočním čase se scházejí ženy z Domova s lidmi ze sousedství a společně si užijí adventní odpoledne s vánočními písněmi a koledami. Tento rok si s námi zahrála a zazpívala kapela Vojtěchomor z Příbraze, které tímto moc děkujeme. Pro příchozí bylo připravené domácí cukroví, které pekly klientky Domova, domácí punč a stoly zkrášlila vánoční výzdoba. Obyvatelky Domova, které měly připravené vánoční písně, byly mírně nervózní, protože onemocněl Radek Švec, který je měl doprovázet na klávesy. Nakonec se role doprovodu na klávesy ujal p. Kovařík a vše se v dobré obrátilo. Vystoupení se podařilo a Vánoční setkání pak uzavřela poslední série písní, které si zazpíval sbor klientek Domova Pístina bok po boku s kapelou Vojtěchomor. v Domově Pístina

6 Narozeninová oslava paní Julie Co to je: Klientská rada 10. ledna 2015 oslavila své kulaté 60. narozeniny obyvatelka Domova Pístina paní Julie Krásná. Uspořádala proto oslavu, na kterou ji přišli popřát spolubydlící i zaměstnanci. Velmi milou návštěvou byla paní Vlasta Petrová, která oslavenkyni poblahopřála jako místostarostka obce Pístina a předala jí i dárkový balíček. Obec Pístina takto pamatuje na všechna významná jubilea svých starších spoluobčanů a my bychom jí za to touto cestou rádi poděkovali. Při oslavě jsme společně prožili krásné a veselé chvíle, které zpříjemnilo i bohaté pohoštění s narozeninovým dortem. Zavzpomínali jsme na staré časy, ale také plánovali co dál. Oslavenkyni, paní Julii, přejeme hodně pevného zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let, která na ni čekají v novém chráněném bydlení v Třeboni. Již rok organizujeme v Domově pravidelná setkání klientů s vedoucím Domova Pístina a vedoucí 5. domácnosti, paní Píšovou. Nazvali jsme je Klientská rada. Zatím vše probíhá spíše v duchu volnějšího diskuzního setkání s nějakým vždy předem daným tématem (např. Co se vám v Domově líbí?, Jak budou vypadat nové domy chráněného bydlení? apod.). Skutečným cílem těchto setkání je ale především postupné větší uvědomování vlastních práv u klientek a také jejich lepší zapojení do různých rozhodovacích procesů v rámci Domova.Přáli bychom si, aby se z volných setkání postupně vytvořila opravdová fungující klientská samospráva. Částečně se to již daří, pro začátek se nám například podařilo zapojit klientky do přípravy klientského hodnocení spokojenosti za rok Občasník Domova Pístina 5. číslo březen Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina, Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Texty a fotografie: A. Adamec, M. Holub, K. Kosová, J. Kovaříková, I. Mládková a M. Zemanová Sazba a tisk: M. Holub, Domov Pístina vlastním nákladem

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení Obsah Úvodní slovo... 3 O společnosti... 4 Poskytované sociální služby... 4 Chráněné bydlení... 4 Poslání... 4 Komu je služba určena... 4

Více

Život místo ústavu www.cestakzivotu.eu

Život místo ústavu www.cestakzivotu.eu Výstava Život místo ústavu 1. 9. 30. 9. 2012 Masarykovo nám. Jindřichův Hradec Žili v ústavech, teď začínají žít svůj život. Kolekce fotografií Jindřicha Štreita, příběhy ze života, informace o změnách

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 214 216 213 215 www.skp-centrum.cz Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Organizační struktura společnosti Poskytované služby Co se v roce 214

Více

1/2013 Příloha. Život v ústavu je hendikep. Transformace ústavní péče

1/2013 Příloha. Život v ústavu je hendikep. Transformace ústavní péče 1/2013 Příloha Život v ústavu je hendikep Transformace ústavní péče OBSAH Úvodník ministryně Ludmily Müllerové: Nové sociální služby dávají občanům s postižením šanci žít plnohodnotný život... 2 Rozhovor

Více

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Kvalitní život si zaslouží každý Podklady

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj ZIMA2011 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výroční zpráva 2014 OBSAH Obsah O SPOLEČNOSTI... 2 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ... 3 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ... 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014... 4 Liberecký kraj... 4 Karlovarský

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Výroční zpráva. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Výroční zpráva 201 201320132013 201320132013 2013 2013 20132013 20132013 2013 2013 201320132013 201320132013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem základní

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

Dotazník - samostatnost uživatele

Dotazník - samostatnost uživatele Příloha č. 1: Dotazník samostatnosti X; Rok: 2010 2011 Dotazník - samostatnost uživatele Jméno uživatele: Jméno asistenta: HODNOCENÍ 1 2 3 4 5 poznámka ČINNOSTI Domácí práce: Praní prádla třídění prádla

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Ledax NOVINY. Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků!

Ledax NOVINY. Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků! Ledax NOVINY občasník společnosti Ledax o.p.s. číslo 21 prosinec 2014 - únor 2015 www.ledax.cz TÉMA MODLITBA DLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Umění malých kroků Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

REPORT Č. 17 OBSAH: PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

REPORT Č. 17 OBSAH: PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Č. 17 PSYCHÉ REPORT Nepravidelný informační oběžník občanského sdružení PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ OBSAH: EDITORIAL HLASY Z ŘEDITELNY NOVINKY ZE STŘEDISEK ZÁBLESKY DOBRÉ PRAXE PŘÍBĚH / ZAJÍMAVOSTI ROZHOVOR

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Záznam ze semináře Seminář pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR dne 13. března 2012 v Zaháňském salónku

Více