Začala výstavba chráněného bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začala výstavba chráněného bydlení"

Transkript

1 Úvodník Dobrý den, milí čtenáři našeho Občasníku, posledních několik měsíců jsem netrpělivě čekal na okamžik, až Vám budu moci sdělit, že se na všech pozemcích pro naše domy chráněného bydlení konečně staví. A je to tady! Všechna staveniště byla předána a firmy se pustily do prvních stavebních prací, o čemž se můžete přesvědčit i na fotografiích ná následujících stránkách. Všichni věříme, že do zimy bude vše postavené, upravené a připravené k nastěhování nových obyvatel stávajících klientek Domova Pístina. Klientky se moc těší až více poznají svůj nový domov a už přemýšlí o tom, jak to tam bude vypadat. Některé mají samozřejmě i různé obavy, ale podporujeme je v tom, aby pro ně nebyla plánovaná změna obtížná a neměly pocit, že jsou na to samy. Věřím, že to nakonec společně zvládneme, klientky se dobře zabydlí a poznají své sousedy i život v novém bydlišti. Tak ať nám přeje počasí a domky rostou jako z vody. 5. číslo březen 2015 Aleš Adamec Začala výstavba chráněného bydlení Klientky z Domova Pístina se nejpozději v lednu 2016 nastěhují do domů chráněného bydlení, které se právě začínají stavět v Jindřichově Hradci, Lomnici nad Lužnicí a v Lišově. V Třeboni již tato výstavba běží od listopadu V chráněném bydlení budou současní klienti bydlet v pouze šestičlenných domácnostech, což je velká změna oproti dosavadnímu životu ve velkém zařízení. V domácnostech jim budou i nadále pomáhat asistenti, a to v oblastech každodenního života, zejména pak v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Vybavení jednotlivých domácností bude velmi podobné, jako v jiném běžném domě nebo bytě, jen zde bude o něco více pokojů pro každého klienta samostatný pokoj. Obývací pokoj, kuchyně, sociální i technické zázemí bude společné. Samozřejmostí je co největší bezbariérovost nových domácností tak, aby se zde mohl pohybovat například člověk na invalidním vozíku. Věřím, že obyvatelé i představitelé měst nám k úspěchu projektu pomohou svým pozitivním přístupem. Lidé, kteří dnes žijí v Domově Pístina, mohou být dobrými sousedy a my uděláme vše proto, abychom toho ve městech, kde budou stát domy chráněného bydlení, dostáli, uzavírá Aleš Adamec. V průběhu celého měsíce března můžete navštívit naši fotografickou výstavu Život mimo ústav, kterou jsme připravili ve spolupráci s městem Třeboň, a to v prostorách městského úřadu na adrese Palackého náměstí 46, Třeboň. Smyslem výstavy je představit běžný život obyvatelek Domova Pístina spoluobčanům Třeboně, kteří se zanedlouho stanou novými sousedy některých z nich.

2 Jaké bylo: Setkání s opatrovníky V sobotu 4. října 2014 se v Domově Pístina uskutečnilo každoroční setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientek. Přestože se akce konala již před půlrokem, až nyní máme možnost, abychom vám shrnuli vše podstatné, co na setkání zaznělo. Úvod již tradičně patřil vedení služby, konkrétně řediteli CSS Jindřichův Hradec Ing. Jiřímu Blížilovi a vedoucímu Domova Pístina Mgr. Aleši Adamcovi. Pan ředitel všechny přítomné přivítal a vedoucí Domova následně shrnul všechny podstatné informace z posledního dění ve službě. Nejvíce času pochopitelně věnoval probíhající transformaci služby. Všem byly znovu připomenuty základní důležité informace i lokality, ve kterých budou nové domy postaveny a byl zde také upřesněn odhadovaný harmonogram posledních prací a následného stěhování. V druhé části vystoupila se svým informačním blokem všeobecná sestra paní Michaela Paterová, která přítomné seznámila s novinkami v poskytování ošetřovatelské péče v Domově. Jde zejména o postupné přenášení zodpovědnosti za běžné úkony při péči o zdraví klientek na ně samotné, případně na pracovníky v sociálních službách, kteří jim poskytují celodenní asistenci a i v budoucnu jim budou s touto oblastí života nejvíc pomáhat. V dalším bloku vystoupil vedoucí sociálního úseku Martin Holub, který hovořil především o novinkách v oblasti omezování svéprávnosti podle nového občanského zákoníku, který je účinný od Poukázal především na hlavní odlišnosti této nové právní úpravy od předchozího zákoníku. V současnosti probíhá u všech klientek, které byly dříve omezeny nebo zbaveny ve způsobilosti k právním úkonům soudní přehodnocení s tím, že již není možné, aby byly nadále plně zbaveny svéprávnosti. Každý má automatické právo na právní jednání v záležitostech každodenního života, soud může jeho jednání omezit pouze ve výjimečných případech, ve kterých mu bezprostředně hrozí závažná újma. Kromě toho zavádí občanský zákoník i nové možnosti, jako je možnost uzavření smlouvy s podpůrcem nebo zastoupení členem domácnosti. Praktická zkušenost z prvních rozsudků soudu zatím není příliš dobrá. Soudy stále rozhodují plošně, velmi formálně, nové rozsudky jsou v řadě bodů nesrozumitelné, v praxi obtížně vykonatelné. Lze tedy čekat, že to s sebou ještě v příštích letech přinese určité problémy. Můžeme ale slíbit, že se pokusíme jakékoli negativní dopady na klientky včas zachytit nebo je pomoci účinně řešit. Po přestávce pokračovala vedoucí 1. domácnosti paní Martina Zemanová představením půlročních zkušeností z existence tréninkového bytu. Přítomné seznámila s tím, jak tréninkový byt funguje a především, jak se klientkám podařilo poradit si s každodenním samostatným životem včetně nakupování, vaření, hospodaření s penězi apod. Paní Zemanové v tomto bloku s představováním pomáhali i přítomné obyvatelky bytu, především paní Převrátilová a paní Žáčková. Kromě toho paní Zemanová představila i jednotlivé kurzy sociálních a praktických dovedností, které v Domově pro klientky pořádáme a které jim vedle běžné přípravy na domácnostech slouží jako intenzivní příprava na život v budoucím chráněném bydlení. V posledním bloku společného programu jsme přivítali kolegyni Šárku Střížkovou z organizace Vyšší Hrádek, p. s. s. z Brandýsa nad Labem. Jedná se o zařízení Středočeského kraje, které je stejně jako Domov Pístina zařazeno v projektu transformace sociálních služeb. Oproti Domovu Pístina má ale mnohem více praktických zkušeností s poskytováním služby chráněné bydlení. Tu nabízí již od roku 2007, a to v bytech nebo domech v prostředí běžné zástavby. V době konání setkání měli transformační projekt již téměř dokončený zbývalo jim několik dní do oficiálního opuštění původního ústavu. Paní Střížková ve své prezentaci krátce shrnula historii služby, jejich první zkušenosti s chráněným bydlením a následně přítomným přiblížila, jak život v chráněném bydlení funguje z pohledu klientů i asistentů. Zbyl pochopitelně i čas na dotazy, které se týkaly především financování služeb klienty, zajišťování zdravotní péče, nastavení dostatečné asistence klientům apod.

3 Aktuální téma: Jak individuálně plánujeme Jeden ze základních principů každé sociální služby je poskytovat své činnosti klientům co nejvíce individuálně, tzn. podle jejich aktuálních a konkrétních potřeb a představ. Říkáme tomu ušít službu na míru každému klientovi. Nám k tomu velmi dobře slouží systém individuálního plánování. Laik v něm na první pohled uvidí především hromádku různých formulářů, do kterých zapisujeme důležité věci o životě každého klienta. My se z toho ale následně skutečně snažíme vycházet jednak v každodenní asistenci (děláme ji tak, jak si ji klient osobně přeje) a zároveň v tom hledáme i možnosti, kde a jak by bylo možné životní situaci konkrétního člověka ještě zlepšovat. Takže hledáme cíle, kterých by klient za naší pomoci mohl dosáhnout a k nim se snažíme sestavit plán jednotlivých kroků, jak jich co nejlépe a co nejdříve dosáhnout. Pro individuální plánování jsme se rozhodli používat praktické nástroje z tzv. plánování zaměřeného na člověka z britského modelu Helen Sanderson Associates. Jejich výhodou je jednoduchost, srozumitelnost a snadná vzájemná provázanost. Ve všech nástrojích používáme obyčejný slovník, důležité informace zapisujeme v odrážkách. Opustili jsme dřívější složitá a často akademicky nesrozumitelná slohová cvičení, která sice leccos vypovídala o životě klientů, ale v každodenní praxi se nedala dost dobře použít. Nyní máme zkušenost, že informace psané v odrážkách a běžné češtině jsou snadno zapamatovatelné a pro asistenty přehledné. Mezi nejdůležitější nástroje, se kterými se u nás setkáte, patří např. Jednostránkový profil. V něm se dočtete, jaké jsou silné stránky klienta, za co ho mají ostatní rádi, které věci jsou v jeho životě důležité a v čem mu máme poskytovat pomoc. Na jednom listu papíru tak najdete nejdůležitější informace o člověku a jeho každodenní asistenci. Obdobně u všech klientů využíváme např. i nástroj Dobrá / špatná asistence, ve kterém zpřesňujeme detaily některých asistentských úkonů. Nebo nástroj Funguje / Nefunguje v životě, který nám slouží pro základní třídění oblastí a činností, na které bychom se měli u daného klienta zaměřit a s čím mu pomáhat. V dalším nástroji Dobrý / Špatný den je popsáno to, co člověku přináší radost a díky tomu má tzv. dobré dny a naopak, co ho činí smutným či naštvaným tedy co mu dělá špatné dny. Pro formulování a plánování konkrétních cílů, kterých by chtěl klient dosáhnout, pak používáme Akční plán. Jde skuteč-

4 ně o praktický návod o co usilujeme, proč je to pro daného člověka dobré, jaké kroky se musí stát, kdo je za jejich provedení zodpovědný a do kdy budou splněny. Uvedené nástroje patří mezi naše povinné, vedle nich máme ale k dispozici i řadu dalších, které využíváme jen tehdy, pokud mají směrem ke konkrétnímu klientovi nějaký smysl. Setkáte se tak u nás třeba s Komunikačními tabulkami, Koblihou podpory, Životní cestou, Denním rozvrhem pomoci a mnoha dalšími. Všechny zmíněné nástroje u nás vznikají v týmu. Ten tvoří nejen klient a jeho určený klíčový pracovník, ale i ostatní asistenti dané domácnosti, pracovníci sociálního úseku a je-li to třeba, pak i další přizvané osoby (z rodiny klienta, jeho známí, ostatní klienti apod.). Máme zkrátka zkušenost s tím, že jeden člověk nedokáže vymyslet všechno a řídíme se tak podle hesla víc hlav, víc ví. Navíc je to výborná příležitost, jak se více lidí najednou může rovnou seznámit se vším, co se v nástrojích o klientovi píše. Je zde prostor hodně diskutovat a sdílet nápady. Naše týmy domácností se nad plánováním schází každý měsíc na celodenní schůzce. V provozu služby je sice náročné čas na tolik schůzek najít, přesto se to ukázalo jako naprosto nezbytné a pro dobré plánování důležité. Novinkou, kterou jsme začali při plánovacích schůzkách v poslední době používat, je tzv. grafická facilitace, kdy jeden z pracovníků zakresluje a zapisuje vše, s čím se na schůzce pracuje na velký papír na zdi. Používá se k tomu hodně barev, obrázků nebo třeba fotek. Je to výborný způsob, který celou práci zpřehledňuje, zlepšuje pozornost všech zúčastněných a navíc je i velmi atraktivní pro samotné klienty. Samostatnost klientek Paní Ludmila se dlouho bránila samostatné přípravě léků a jejich užívání. Dnes říká: Teď jsem ráda, že jsem to zkusila a jde mi to. Potřebuji léky zkontrolovat, ale málokdy se stane, že bych měla něco špatně. Taky mám slevovou kartičku do lékárny, kde si zatím s asistentkou vyzvedávám léky. A co třeba praní prádla a vaření? Sama si peru prádlo už docela dlouho. Jsem ráda, že si nemusím své prádlo dávat do prádelny. Sama si i žehlím, když potřebuji s něčím pomoct, řeknu si asistentce. Občas i sama vařím. Musím se ale ještě hodně naučit. Někdy mě to moc nebaví, ale vím, že je to pro mě důležité, abych zvládla základní věci. Paní Marcela již půl roku navštěvuje kurz péče o prádlo. Než jsem začala prát na domácnosti, tak jsem dávala prát prádlo do prádelny. Jaký je postup, když si perete sama? Přeberu si prádlo. Bílý prádlo dám zvlášť. Dám do pračky prádlo a pak prášek. Nepotřebuju pomoc, ale jsem ráda, když se na mě asistent dívá. Pro jistotu mám na pračce návod. Všechno si dělám sama, je to lepší. Jak to máte se sušením prádla? Suším doma, ale když je venku pěkně, tak ho dám i ven. Pak ještě naleju do žehličky vodu a vyžehlím. Peru si všechno i ložní prádlo. Když je na prádle malá dírka, tak ji i zašiju. A co třeba vaření? To mě moc baví, naposledy jsem vařila kolínka s kečupem a sýrem. Úplně sama. Vařím na kurzu a pak to zkouším s Lenkou. (klíčový pracovník) z Domova Pístina Pro klientky Domova Pístina je důležité, aby již nyní žily svůj život naplno a co nejvíc samostatně, protože se postupně blíží čas jejich stěhování do chráněného bydlení. Zde budou moci mnohem lépe žít život, který nebude svázán ústavním režimem a budou mít více příležitostí dělat si vše po svém. Proto, aby na tuto životní změnu byly dobře nachystané a bylo to pro ně i do budoucna bezpečné, potřebují vhodnou podporu asistentů. Asistenti se jim nyní v rámci kurzů sociálních a sebeobslužných dovedností a v rámci jednotlivých domácností snaží vhodnou formou přiblížit, co je v běžném životě normální a co ne a jak na to. V následujícím krátkém rozhovoru jsme se rozhodli představit vám z tohoto pohledu tři obyvatelky Domova Pístina a jejich pokroky, kterých již dosáhly. Jako první paní Ludmilu, která hovoří o tom, jak si sama připravuje léky, pere a vaří. Dále paní Marcelu, která se účastní kurzu praní a péče o prádlo. A nakonec paní Miladu, která si sama připravuje léky a učí se v rámci kurzu hospodaření s penězi nakupovat ve větších městech a hospodařit s financemi. Paní Milada si sama připravuje léky na celý týden. A také jezdí nakupovat do větších měst v rámci kurzu hospodaření s penězi. Od listopadu (2014) si sama připravuju léky. Připravuju si je vždy v neděli na celý týden, beru jeden ráno a dva večer. Já si to připravím sama a asistent, který je v práci to zkontroluje. Ještě se mi nestalo, že bych udělala chybu, mám to v pořádku. Taky si sama nakupuju v Pístině a ve Stráži. Kupuju limonády, cukr, mejdlo, šampon. Když jedu nakupovat do Třeboně nebo do Hradce tak potřebuju pomoc, vyberu si a zaplatím sama, ale chci, aby tam se mnou někdo šel. Vždy si zapíšu, co jsem kupovala a kolik to stálo, abych věděla.... Tak hurá do transformace :-)

5 Zpívání ve školce 19. prosince 2014 jsme s klientkami Domova Pístina navštívily mateřskou školu v Suchdole nad Lužnicí. Toto setkání se pro klientky Domova Pístina a děti stalo již tradicí. Každý rok v předvánočním čase si s dětmi v suchdolské školce zazpíváme vánoční písničky a známé koledy za doprovodu kytary a flétny. Děti doprovázely zpěv různými chřestidly a rolničkami. Zažily jsme velice příjemné dopoledne a přátelskou atmosféru, jedli jsme cukroví, povídali si a společně se vyfotili. Vánoční setkání V neděli se uskutečnilo v Domově Pístina již tradiční vánoční setkání. V tomto vánočním čase se scházejí ženy z Domova s lidmi ze sousedství a společně si užijí adventní odpoledne s vánočními písněmi a koledami. Tento rok si s námi zahrála a zazpívala kapela Vojtěchomor z Příbraze, které tímto moc děkujeme. Pro příchozí bylo připravené domácí cukroví, které pekly klientky Domova, domácí punč a stoly zkrášlila vánoční výzdoba. Obyvatelky Domova, které měly připravené vánoční písně, byly mírně nervózní, protože onemocněl Radek Švec, který je měl doprovázet na klávesy. Nakonec se role doprovodu na klávesy ujal p. Kovařík a vše se v dobré obrátilo. Vystoupení se podařilo a Vánoční setkání pak uzavřela poslední série písní, které si zazpíval sbor klientek Domova Pístina bok po boku s kapelou Vojtěchomor. v Domově Pístina

6 Narozeninová oslava paní Julie Co to je: Klientská rada 10. ledna 2015 oslavila své kulaté 60. narozeniny obyvatelka Domova Pístina paní Julie Krásná. Uspořádala proto oslavu, na kterou ji přišli popřát spolubydlící i zaměstnanci. Velmi milou návštěvou byla paní Vlasta Petrová, která oslavenkyni poblahopřála jako místostarostka obce Pístina a předala jí i dárkový balíček. Obec Pístina takto pamatuje na všechna významná jubilea svých starších spoluobčanů a my bychom jí za to touto cestou rádi poděkovali. Při oslavě jsme společně prožili krásné a veselé chvíle, které zpříjemnilo i bohaté pohoštění s narozeninovým dortem. Zavzpomínali jsme na staré časy, ale také plánovali co dál. Oslavenkyni, paní Julii, přejeme hodně pevného zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let, která na ni čekají v novém chráněném bydlení v Třeboni. Již rok organizujeme v Domově pravidelná setkání klientů s vedoucím Domova Pístina a vedoucí 5. domácnosti, paní Píšovou. Nazvali jsme je Klientská rada. Zatím vše probíhá spíše v duchu volnějšího diskuzního setkání s nějakým vždy předem daným tématem (např. Co se vám v Domově líbí?, Jak budou vypadat nové domy chráněného bydlení? apod.). Skutečným cílem těchto setkání je ale především postupné větší uvědomování vlastních práv u klientek a také jejich lepší zapojení do různých rozhodovacích procesů v rámci Domova.Přáli bychom si, aby se z volných setkání postupně vytvořila opravdová fungující klientská samospráva. Částečně se to již daří, pro začátek se nám například podařilo zapojit klientky do přípravy klientského hodnocení spokojenosti za rok Občasník Domova Pístina 5. číslo březen Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina, Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Texty a fotografie: A. Adamec, M. Holub, K. Kosová, J. Kovaříková, I. Mládková a M. Zemanová Sazba a tisk: M. Holub, Domov Pístina vlastním nákladem

Pozvánka ~ ~ Výstavba chráněného bydlení pokračuje... Jindřichův Hradec. 6. číslo červenec 2015. v sobotu 3. 10. 2015 od 9 do 14 h

Pozvánka ~ ~ Výstavba chráněného bydlení pokračuje... Jindřichův Hradec. 6. číslo červenec 2015. v sobotu 3. 10. 2015 od 9 do 14 h Úvodník Vážené čtenářky a čtenáři Občasníku, letní období využívá většina z nás pravidelně k dobití energie, kterou vkládáme do svého každodenního života, tedy i do své práce. Také pro nás v Domově Pístina

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech Domov bez zámku Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina Život uživatelů v malých domácnostech Okres Třebíč Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Počet lůžek: 70 Registrované sociální služby:

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE DOLMEN o.p.s A g e n t u r a p r o c h r á n ě n é b y d l e n í, L u ž i c k á 7, 4 6 0 0 1 L i b e r e c 1 IČ 27291049 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Z OBLASTI DEINSTITUCIONALIZACE Ráda bych Vám na následujících

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Popis realizace sociální služby Platné od 1. 1. 2016 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Příklad komunikace zařízení v transformaci

Příklad komunikace zařízení v transformaci Příklad komunikace zařízení v transformaci Následující text představuje materiál zpracovaný pracovníky zařízení zapojeného do přípravné fáze projektu Podpora transformace sociálních služeb. Dobře ilustruje,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Na člověka zaměřené riziko. Julie Allen, Max Neill, Neil Woodhead, Stephen Reid, Lori Erwin and Helen Sanderson

Na člověka zaměřené riziko. Julie Allen, Max Neill, Neil Woodhead, Stephen Reid, Lori Erwin and Helen Sanderson Na člověka zaměřené riziko Julie Allen, Max Neill, Neil Woodhead, Stephen Reid, Lori Erwin and Helen Sanderson Na člověka zaměřené riziko Riziko je součástí každodenního života člověka. Každá příležitost

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa 5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa Při plánování podpory potřebné k udržení pracovního místa sociální pracovník (dále jen pracovník) spolu s uživatelem a zaměstnavatelem volí

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více