Efektivní využití ICT ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní využití ICT ve výuce"

Transkript

1 Efektivní využití ICT ve výuce Metodická příručka pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu IET1 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.02/ verze 1 říjen 2011

2 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT Úvod Zásady při tvorbě prezentace Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Formátování textu z dialogového okna Písmo Zápis textu do zástupných symbolů Práce v osnově Psaní odstavců Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Vkládání objektů Vkládání textového pole Vkládání tabulek Vkládání grafů a diagramů Vkládání obrázků Jak v programu PowerPoint kreslit? Postup kreslení jednoduchého objektu Kreslení spojovacích čar Výběr více objektů, přesouvání, kopírování a seskupování objektů Jak oživit naši prezentaci? Animace a přechody snímků, animační schémata Přechody snímků Vlastní animace snímku Jak si zvolit časování a řízení běhu prezentace? Na co nezapomenout na závěr? 20 2 POKROČILÉ FUNKCE V PROGRAMU POWERPOINT Lze vytvářet prezentace v týmu? Poznámky Komentáře Záhlaví a zápatí Revize Jak si můžeme usnadnit prezentování a tvorbu prezentace? Předvedení elektronické prezentace 25

3 2.2.2 Možnosti při projekci Vkládání objektů Kontrola pravopisu Kopie formátu Odrážky a číslování Odsazení a nastavení tabulátorů Osnova Vložení osnovy z MS Word Práce v osnově Zápis nového snímku v osnově Typy pro práci v osnově Rozvinutí a duplikace snímků Vytvoření souhrnného snímku Vložit snímky Usnadní nám práci vytvoření vlastní šablony? Vytvoření vlastní šablony PowerPoint Práce s předlohami prezentace Předloha úvodního snímku a snímku Může nám interaktivní prezentace usnadnit prezentování? Hypertextové odkazy Přiřazení akcí k objektům Hudba na pozadí Záznam mluveného komentáře Jak se vyvarovat problémům při přenášení prezentace na jiný počítač? Uložení prezentace Vytvoření vlastní prezentace Skrytí snímků Balení pro disk CD-ROM Co všechno lze vytisknout? Tisk snímků Tisk podkladů Tisk poznámek a osnovy Další nastavení tisku Mohu jednoduše prezentovat na webu? Jaký je rozdíl mezi Microsoft PowerPoint verze 2007/2010 a Microsoft PowerPoint 2003/XP? Karty Část příkazů z menu Soubor Klávesové zkratky Na co nezapomenout na závěr? Kam dál 47 3 TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VEKTOROVÉ GRAFIKY MS VISIO 48

4 3.1 Spuštění Otevření a uložení dokumentu Tvorba výkresu Volba velikosti a orientace stránky Pravítko a mřížka Ovládání aplikace MS Visio Kreslení pomocí šablon Obrazce Kreslení vlastních obrazců Úprava výkresu Manipulace s obrazci Textové objekty Zarovnání obrazců Vrstvy Závěr Kam dál Zkuste si sami 64 4 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ - ZONER PHOTO STUDIO Co nás čeká po spuštění programu aneb první dojmy Navigátor Průzkumník Náhled Akce Získávání obrázků z různých zdrojů Kopírovat ze zařízení Získat ze schránky Snímání obrazovky Získat z DNG/RAW Úpravy obrázků Otočení a převrácení Změna rozměrů Přidání rámečku a změna okrajů Vložení textu do obrázku Hromadný filtr Vylepšení obrázků Vylepšení expozice Projasnění stínů a odstranění přepalů Histogram Úrovně Doostření obrazu Nástroje Editoru Nástroj ořez 79

5 4.5.2 Nástroje výběru Nástroj Klonovací razítko Nástroj štětec Nástroj žehlička Nástroj Výplň Vložení textu do obrázku Způsoby prezentace fotografií Kam dál 86 5 PREZENTACE OBRÁZKŮ NA WEBU - PICASA Instalace Picasa Složky a alba Nahrání na web 89 6 TVORBA INTERAKTIVNÍCH TESTŮ - DOTEST Začínáme Instalace Ověření licence programu První spuštění Základní nastavení programu Tvorba otázek Tvorba testovacích sestav Jak zkoušet studenty Závěrem, na co nezapomínat 101 LITERATURA 102

6 Úvodem Právě jste otevřeli Metodickou příručku pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání, která je produktem grantového projektu Institut experimentálních technologií 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje, řešeného na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně v období duben 2009 až březen Příručka je určena všem pedagogům, kteří mají zájem a chuť oživit výuku svého předmětu vlastnoručně vyrobenými didaktickými pomůckami, těm, které neopustila touha objevovat možnosti informačních a komunikačních technologií, uprostřed nichž žijí jejich žáci a vnímají je jako běžnou součást života. Poskytuje návod, jak vyrobit zdařilou prezentaci, upravit získané fotografie, či namalovat vlastní schémata. Odměnou pro pilné čtenáře a studenty je návod na využití technologií pro testování znalostí žáků. Při přípravě textu autorský tým akademických pracovníků Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky ve složení Ing. Michal Hadinec, Ph.D., Ing. Radim Kadlec, Ing. Radek Kubásek, Ph.D., Ing. Petr Marcoň, Ing. Jan Mikulka, Ph.D. a doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. vycházel z vlastních lektorských zkušeností získaných ve třech bězích třídenních workshopů, které byly k možnosti využívání komunikačních a informačních technologií ve výuce uspořádány vzdělávací agenturou Audica pro více než šedesát středoškolských pedagogů. Využíval i velmi dobře připravených materiálů konzultačního týmu lektorů firmy Audica Bc. Pavlíny Langerové, PhDr. Ivany Nekvapilové a Ing. Michala Borka a v neposlední řadě i cenných poznatků z pohledu praxe konzultacemi s firmou Elektronika, s.r.o. Laskavý čtenář zajisté promine, že text zdaleka nevyčerpává šíři ani hloubku problematiky, neboť jeho rozsah byl limitován předem zadaným a nepřekročitelným počtem stran v projektu. Autorský tým je však přesvědčen, že příručka bude přinejmenším pro účastníky workshopů připomenutím osvojené látky. Ostatním zájemcům poskytne základní orientaci v problematice a ty zapálené bude motivovat k dalšímu sebevzdělávání, výběru vhodného školení či návštěvě workshopu. S výběrem vhodné vzdělávací aktivity je autorský tým připraven poradit. Úspěšné studium a radost z dosažených výsledků přejí autoři Ing. Petr Marcoň (kapitola 1) Ing. Radim Kadlec (kapitola 2) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (kapitola 3) Ing. Michal Hadinec, Ph.D. (kapitoly 4 a 5) Ing. Radek Kubásek, Ph.D. (kapitola 6) Editor: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

7 Vysvětlivky Takto jsou v textu zvýrazněny tipy, pro zjednodušení vaší práce. Zeleně jsou v textu značeny doplňující informace a vysvětlení.

8 1. Prezentace v programu MS PowerPoint 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou zásady při tvorbě prezentace a jaké základní pojmy z prezentací bychom měli znát. Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky. Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci. Jak zadávat a upravovat text v prezentaci. Něco o vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Jak v programu PowerPoint kreslit. Jak oživit naši prezentaci. Jak si načasovat časování a řízení běhu prezentace. 1.1 Úvod V následujících kapitolách si ukážeme jak vytvořit zajímavou prezentaci snadno a rychle. K tomuto účelu budeme používat program PowerPoint 2003, což je grafický program pro tvorbu prezentací, který je součástí balíku MS Office od firmy Microsoft. V programu PowerPoint můžeme vytvořit a zobrazit sérii snímků, které obsahují text, fotografie, diagramy, kliparty, multimediální soubory a animované speciální efekty. Uvítáme ho například jako pomocníka při výkladu, jednání, prezentaci výrobků a služeb. Prezentaci můžeme navíc převést do podoby diapozitivů, fólií nebo tištěných podkladů (viz kapitola 2.7). Další možností je elektronické předvedení případně interaktivní publikování v síti WWW. Poznámka: Český výraz slova prezentace označuje jednak soubor aplikace PowerPoint se snímky, jednak i samotné prezentování neboli předvedení hotové prezentace, a tedy i popisovaný typ zobrazení. 1.2 Zásady při tvorbě prezentace Než začneme s vlastní tvorbou prezentace, vysvětlíme si základní pojmy z prezentací a ovládání programu PowerPoint. Tip: Před tvorbou prezentace je vhodné si vytvořit scénář (náčrt na papír), kde si promyslíme, jaké téma je vhodné prezentovat touto formou, do kterého tematického celku zvolené téma zařadíme, jaké informační zdroje použijeme, časovou dotaci, kterou budeme prezentaci věnovat a případnou aktivitu, kterou budeme od studentů vyžadovat, a tomu vhodně přizpůsobíme volbu efektů (přechod snímků a animaci pro získání a udržení posluchačů). Při tvorbě prezentace se snažíme dodržet následující zásady: Používáme atraktivní materiál s mírou. Důležitá je jednoduchost - často méně je více. Používáme živé a kontrastní barvy. Omezíme počet číselných údajů na snímcích. Používáme další obrázky a grafiku, ne jen ty dodávané s programem. Důležité je, abychom si správně načasovali komentáře k zobrazeným snímkům. Každý snímek by měl mít svůj nadpis. 1

9 Efektivní využití ICT ve výuce Na jednom snímku bychom neměli psát více než 9 až 11 řádků textu. Používáme hlavně hesla a odrážky, krátké a stručné věty, nikoliv dlouhé věty či celé texty. V prezentaci používáme bezpatková písma, jako např. Arial, Calibri, Tahoma, Verdana. Pamatujme na to, že i pro posluchače v zadních řadách musí být prezentace čitelná! Proto volíme písmo nadpisů minimálně 32 bodů a větší a písmo běžného textu minimálně 24 body a větší. Celou prezentaci a její funkčnost si před použitím důkladně zkontrolujeme! Při předvádění prezentace pak dbáme na tyto zásady: Před prezentací provedeme nemilosrdné seškrtání údajů, které by mohly být matoucí či nezáživné. Neopakujeme doslova zobrazené texty na snímcích prezentace. Zobrazené heslovité informace doplňujeme podrobnějším výkladem. 1.3 Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Po spuštění programu PowerPoint uvidíme úvodní okno aplikace (obr. 1.1). Prvotní okno je otevřeno v Normálním zobrazení, které zobrazuje snímek (G) a tři pracovní oblasti kartu Osnova (A), kartu Snímky (B) a Podokno poznámek (H). Podle výchozího nastavení PowerPoint zobrazí také podokno úloh Začínáme (E), jehož nástroje nabízejí otevření stávající prezentace, vytvoření nové prezentace a vyhledání informací a zdrojů z webu Microsoft Office Online. C D A B E F G Obr. 1.1 Obrazovka programu PowerPoint po spuštění: karta Osnova (A), karta Snímky (B), hlavní menu (C), panel nástrojů (D), podokno úloh (E), tlačítka zobrazení režimů (F), snímek (G), podokno poznámek (H) H 2

10 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Součástí rozhraní programu PowerPoint jsou následující prvky, z nichž některé známe i z jiných aplikací Microsoft Office: Panel nástrojů (D) nabízí přístup k nejdůležitějším příkazům aplikace PowerPoint. Tlačítka na panelech nástrojů obsahují nejčastěji používané příkazy na jedno klepnutí; po zastavení ukazatele myši nad tlačítkem se zobrazí bublinová nápověda s jeho textovým popisem. Panel nástrojů Běžné úkoly ze starších verzí PowerPointu než 2002 byl nahrazen dvěma novými tlačítky panelu nástrojů Formát - tlačítko Návrh pro režim návrhu a tlačítko Nový snímek, z nichž každé otevírá příslušné Podokno úloh. Možnosti vytvoření nové prezentace i práce se stávající prezentací se nacházejí v Podoknech úloh. Většinu těchto příkazů najdeme i v nabídkách, podokna jsou ale pohodlnější a rychlejší. Stejně jako okna většiny ostatních aplikací obsahuje i aplikační okno PowerPointu tlačítka pro změnu velikosti (tedy pro minimalizaci, maximalizaci, obnovení a uzavření okna) a stavový řádek, do něhož se vypisuje číslo aktuálního snímku a typ vytvářené prezentace. Svislý posuvník vidíme po pravé straně snímku, a to u prezentací s více než jedním snímkem. Pomocí jezdce se dostaneme z jednoho snímku do druhého, nikoli nahoru a dolů v jednom snímku jako třeba v dokumentu Word. Při tažení jezdce zobrazuje PowerPoint číslo a název snímku. Pokud máme snímek zvětšený a přesahuje aktivní okno, svislým posuvníkem se pohybujeme po snímku. Dvě tlačítka se dvojitou šipkou u spodního okraje svislého posuvníku nabízejí další možnosti pohybu mezi snímky. Jedná se o přechod na předchozí, respektive následující snímek. Tlačítka zobrazení režimů (F) umožňují rychlé přepínání různých zobrazení v programu PowerPoint. Každý z režimů zobrazení se hodí k něčemu jinému. S oknem programu PowerPoint jsme se již seznámili a nyní se podíváme, z čeho se skládá typický snímek (viz obr. 1.2). Pozadí Snímek vytvořený podle určité šablony návrhu má již definovaný obrázek pozadí, výplně a barevná schémata. Všechny tyto atributy můžeme dále upravit. Nadpis Většina snímku má svůj nadpis. Prezentace mívá obvykle také úvodní snímek s názvem prezentace a dalšími informacemi (například informace o autorovi nebo pro koho je určena). Základní text Vlastní zapisovaný obsah, často ve formě seznamu s odrážkami nebo číslováním. Zástupné symboly Obdélníky s čárkovaným obrysem, do nichž ve snímku vkládáme text a jiné objekty (například diagramy, tabulky, fotografie a multimédia). Některé symboly obsahují také úchyt pro otáčení, s nímž můžeme ve snímku manipulovat. 3

11 Efektivní využití ICT ve výuce Zápatí Oblast u spodního okraje snímku. Zde zapisujeme například jméno organizace nebo téma prezentace, zápatí muže být ale také prázdné (viz kapitola 2.1.3) Datum a čas Můžeme rovněž zobrazit u spodního okraje snímku. Tyto časové údaje mohou být automaticky aktualizovány. Číslo snímku Implicitně se nachází u spodního okraje snímku, ale může být umístěno i jinam. Program PowerPoint můžeme ovládat několika způsoby: myší, klávesnicí, dálkovým ovladačem. Téměř každou operaci lze provést minimálně dvěma způsoby. A B C E D Obr. 1.2 Typické rozložení snímku v prezentaci. A vložený obrázek, B pozadí snímku, C datum, D - zápatí, E číslo snímku 1.4 Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Abychom mohli plně využít možnosti programu PowerPoint při vytváření a úpravách prezentací, musíme poznat také režimy zobrazení. Klepnutím na tlačítko režimu zobrazení v levém dolním rohu aplikačního okna (viz obr. 1.1 F) můžeme zvolit některé z následujících: Normální zobrazení je ve verzi PowerPoint 2003 výchozím. Skládá se celkem ze tří hlavních podoken, z nichž jedno zobrazuje aktuální snímek, druhé obsahuje kartu Osnova se stručnou osnovou celé prezentace a kartu Snímky s miniaturami snímků. Třetí podokno slouží ke vkládání poznámek. V podokně úloh Normálního zobrazení můžeme v programu PowerPoint pracovat s textem, grafikou, zvukem, animacemi a dalšími efekty. Velikost podoken je možné změnit tažením hranic. 4

12 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Zobrazení řazení snímků rozloží zmenšené snímky po celé obrazovce a máme v něm tedy možnost kontroly celé prezentace. Navíc zde můžeme snadno definovat a prohlížet přechody snímků. Zobrazení prezentace je zobrazení, při němž se snímky zobrazují na celou plochu obrazovky. Zde přesně vidíme přechody snímků i animace a zvukové efekty. 1.5 Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Zvolením příkazu Soubor Nový máme možnost vybrat z několika možností vytvoření nové prezentace (viz obr. 1.3): Prázdná prezentace vytvoří novou prezentaci s jediným, zcela prázdným snímkem. Dostáváme tak největší prostor pro vlastní tvořivost, ale zároveň musíme velice dobře vědět, co a jak budeme dělat. Podobu snímku můžeme definovat z podokna úloh Rozložení snímku. Ze šablony návrhu vytvoří prezentaci, kterou také zpočátku tvoří jediný snímek, ale na niž můžeme aplikovat šablonu návrhu. Součástí této šablony je předdefinované písmo, barevné schéma, pozadí a další prvky jednotného vzhledu snímku. Obr. 1.3 Možnosti vytváření nové prezentace Ze stručného průvodce nejsnazší způsob vytvoření nové prezentace. Průvodce si od nás zjistí všechny potřebné informace a poté vytvoří sadu snímků na zadané téma s nejvhodnějším barevným schématem. Do Stručného průvodce můžeme také přidávat svoje vlastní prezentace. Z existující prezentace vytvoří novou prezentaci ze stávající, již vytvořené a uložené prezentace. Z existující prezentace, v níž stejně jako v dialogovém okně Otevřít vyhledáme prezentaci na vlastním počítači, na síti, nebo na intranetu či internetu. Poté z ní PowerPoint vytvoří samostatnou kopii. Fotoalbum zde můžeme vytvořit novou prezentaci z množiny grafických souborů (například ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu, připojeného k počítači). Poznámka: Dalšími možnostmi, jak vytvořit prezentaci, je zadat text do pole Hledat online nebo hledat Šablony na webu Office Online. Oba prvky umožňují vyhledání online šablony ze stránek služby Office Online. Novou prezentaci lze vytvořit i z již hotových prezentací V mém počítači či Na mých webových serverech. V následující části příručky se budeme zabývat pouze návrhem vytvoření nové prezentace Ze stručného průvodce a vytvoření prezentace Ze šablony návrhu. Při tvorbě prezentace, stejně jako při práci v různých vývojových programech, nesmíme 5

13 Efektivní využití ICT ve výuce zapomínat na průběžné ukládání. Uložení provedeme klasicky Soubor Uložit (jako) nebo klepnutím na ikonu. Formát souboru prezentace může být dvojí, buď *.ppt (klasicky), nebo *.pps (pro přímé spuštění v režimu prezentace). V programu PowerPoint je možné prezentaci ukládat i do tvaru HTML stránek Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Nejrychlejší cestou pro vytvoření prezentace je použití volby Ze stručného průvodce. Tuto cestu volíme zejména tehdy, pokud jsme v programu PowerPoint nováčky, nebo pokud jsme pod velkým časovým tlakem. Průvodce sestaví 8 až 12 snímků odpovídajícího vzhledu. Po klepnutí na příkaz Soubor Nový vybereme v podokně úloh možnost Ze stručného průvodce. Pro pokračování v návrhu klepneme na tlačítko Další. Ve druhém okně průvodce vybereme pomocí jednoho z pěti tlačítek: Všechny, Obecné, Společnost, Projekty, Prodej a marketing, obecnou kategorii vytvářené prezentace. Pro pokračování v návrhu prezentace opět vybereme volbu Další. V dalším okně vybereme konkrétní typ prezentace ve zvolené kategorii a klepneme na tlačítko Další. V následujícím dialogovém okně průvodce vybereme výstupní styl prezentace, podle něhož průvodce přizpůsobí podobu snímku. Na výběr máme prezentaci na obrazovce či na webu, černobílé a barevné fólie nebo diapozitivy. Nakonec klepneme na Další. V posledním okně průvodce zadáme údaje pro úvodní snímek - přesněji řečeno název prezentace a její zápatí. Průvodce zde také nabízí naše uživatelské jméno (zápatí se ovšem podle konkrétní podoby snímku může nacházet také nahoře.) Po zadání informací klepneme na tlačítko Další a na poslední obrazovce již jen klepneme na tlačítko Dokončit. Na obr vidíme první snímek navržené prezentace. 6

14 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Obr. 1.5 Kostra prezentace vytvořená pomocí průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Nyní si ukážeme jak vytvořit prezentaci ze šablony. Všechny šablony najdeme mezi volbami podokna úloh Nová prezentace, jež vyvoláme příkazem Soubor Nový a v panelu Nová prezentace (viz obr. 1.3) zvolíme jednu z možností šablony návrhu. Zvolením volby Ze šablony návrhu vytvoříme novou prezentaci s jediným úvodním snímkem, který je založený na šabloně návrhu. Po otevření nové prezentace se objeví podokno úloh Návrh snímku (viz obr. 1.4), kde můžeme změnit rozložení úvodního snímku a přidávat nové rozložení. Máme zde možnost volit z aktuálně používaných šablon a z šablon, které jsou předdefinované a k dispozici v okně Návrhu snímku. Kromě šablony návrhů můžeme zvolit barevné a animační schéma prezentace (viz obr. 1.4 nahoře). Tip: Pro přepínání Podoken úloh je možné klepnout vpravo na rozbalovací šipku u právě používaného podokna úloh. Rozbalí se nám menu všech podoken a klepnutím myši si pak zvolíme požadované Podokno úloh. V programu PowerPoint je také možné si vytvořit svou vlastní šablonu. Tato možnost je vhodná tehdy, když vytváříme hodně prezentací s podobným obsahem, podrobněji v kapitole 2.4. Obr. 1.4 Podokno úloh Návrh snímku 7

15 Efektivní využití ICT ve výuce 1.6 Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Ať už novou prezentaci vytvoříme jakýmkoliv způsobem, musíme text zástupných symbolů nahradit vlastním textem (viz kapitola 1.6.2). Nyní se budeme věnovat zápisu textu prezentace vkládání nadpisů, podnadpisů a seznamů s odrážkami. Text můžeme zadávat buď přímo v samotném snímku, nebo na kartě Osnova Formátování textu z dialogového okna Písmo Zejména při aplikaci několika efektů formátování najednou využijeme příkaz Formát Písmo. Z tohoto standardního dialogového okna můžeme provést veškeré výše popsané změny formátu. Navíc zde můžeme definovat několik dalších speciálních efektů, jako je horní a dolní index nebo reliéf. V Panelu nástrojů je standardně zobrazena nástrojová lišta Formát, kde máme přehledně graficky zobrazené jednotlivé příkazy pro formátování textu. Tip: Pokud není nástrojová lišta formát zobrazena, zobrazíme ji klepnutím pravého tlačítka myši na Panel nástrojů a poté klepneme levým tlačítkem myši na příkaz Formát. Práce s textem v programu PowerPoint je velmi podobná práci s textem v programu Word. Pole pro nadpis bývají svým vzhledem odlišná od ostatních polí s běžným textem. Do polí pro normální text se automaticky vkládají odrážky (jde v podstatě o bodový seznam). Kromě klasického formátování (tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo ), které známe z textových editorů, zde přibyla funkce stínu písma. Stín se objeví na spodní a pravé hraně znaku, které tím pádem dostanou prostorový vzhled. Zajímavější je ale stínování grafiky než textu. Dále máme možnost volit formátování odstavců, barvu písma a další Zápis textu do zástupných symbolů Zástupné symboly mají tečkované nebo stínované ohraničení a předem definovaný formát písma a velikosti (viz obr. 1.6). Zástupný symbol Okraj zástupného symbolu a možnost jeho zmenšení/zvětšení Obr. 1.6 Zapisování textu do zástupných symbolů Jejich text nahradíme v prezentaci vlastním textem. Velikost zástupného symbolu můžeme změnit pomocí úchytu pro změnu velikosti, který se objeví po najetí kurzoru myši na zástupný symbol. Rovněž lze zástupný symbol pomocí myši přesunout, 8

16 1. Prezentace v programu MS PowerPoint případně některé i otočit. Text v zástupném symbolu program PowerPoint obvykle zalamuje sám a klávesu ENTER potřebujeme jen pro zahájení odstavce. Zvolený Zástupný symbol tedy nejprve vybereme klepnutím, poté do něj zapíšeme text a nakonec klepneme kdekoli mimo. Tím naznačené ohraničení zmizí. Tipy pro umístění zástupných symbolů: Tip 1: Pokud se text nevejde do snímku, pokuste se nejprve změnit velikost a pozici ostatních symbolů a teprve poté přistupte ke zvětšení symbolu s textem. Při přemístění zástupného symbolu přejdeme kurzorem myši na jeho okraj, kde se ukazatel změní na čtyřstrannou šipku. Dále jej přetáhneme na libovolné místo snímku. Jestliže takto například zmenšíme zástupný symbol nadpisu nebo jej přemístíme nahoru, zůstane nám ve snímku více místa pro seznam s odrážkami. Tip 2: Vzhledem k automatickému zalamování textu můžeme pomocí změny velikosti zástupného symbolu také narychlo upravovat zarovnání textu. Rozšířením symbolu tak třeba zmenšíme odstavec ze dvou řádků na jediný řádek. Tip 3: Změnou velikosti nebo pozice zástupných symbolů můžeme ve snímku vytvořit volné místo pro objekty (například grafické), které nejsou v daném rozložení normálně definovány. Zástupné symboly lze nastavit pro celou prezentaci v návrhu podkladů viz odstavec Práce v osnově Místo zadávání textu do zástupných symbolů můžeme kostru prezentace uspořádat do takzvané Osnovy, kterou následně změníme na snímky. Obr. 1.7 Formátování obsahu prezentace na kartě Osnova 9

17 Efektivní využití ICT ve výuce Osnova je souhrnem celé prezentace a je uspořádána do nadpisů a podnadpisů. Užitečná je zejména u složitých prezentací, nebo při posuzování celkové struktury dokumentu. Šablony vytváříme a upravujeme v Normálním zobrazení na kartě Osnova, kterou vidíme na obr Přesnou pozici podokna s osnovou určíme přetažením příčky. Podrobněji o osnově v kapitole Psaní odstavců V prezentaci se obecně snažíme psát odstavce stručně, v bodech. Proto při psaní odstavců často používáme odrážky a číslování. Na začátek odstavce vložíme odrážku či číslo následujícím způsobem: 1. Kurzorem myši najedeme do oblasti, kde se nachází odstavec, nebo vybereme několik odstavců ve snímku. 2. V Panelu nástrojů Formát klepneme myší na příkaz Obr. 1.8 Okno Odrážky a číslování Odrážky a číslování. Zobrazí se nám stejné okno jako na obr Výběrem myší zvolíme vhodnou odrážku či číslování. Více se o odstavcích dozvíte v kapitole Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Zajímavou prezentaci můžeme sestavit využitím základních funkcí formátování v programu PowerPoint. Pro oživení prezentace je vhodné, abychom do prezentace doplnili tabulky a grafické objekty, pomocí kterých lépe vysvětlíme nejdůležitější myšlenky prezentace např. obrázky, kresby, hotové diagramy Microsoft Office, zvláštní efekty (WordArt) a grafy. Navíc můžeme do prezentace vložit i videoklipy a zvukové záznamy nebo doprovodné ozvučení, viz kapitola Vkládání objektů Na obr. 1.9 jsou zobrazeny možnosti vkládání objektů z nabídky Vložit. Pomocí příkazů (viz obr. 1.9) můžeme vkládat Nový snímek, Číslo snímku, Datum a čas a také lze do snímku vložit Textové pole, Video a zvuk, Graf, Tabulka a další prvky Vkládání textového pole Do prezentace lze zadat text i jiným způsobem než do zástupného symbolu, jak je popsáno v kapitole 1.6.2, a to zvolením příkazu Vložit Textové pole. Objeví se textové pole, které můžeme libovolně přesunout, zvětšit dle požadavků a zapsat do něj písmo zvoleného stylu a zvolené velikosti. Obr. 1.9 Vkládání objektů do snímků 10

18 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Vkládání tabulek Pomocí tabulek jsme schopni v prezentaci výborně poukázat na důležité trendy a vztahy mezi různými skupinami dat. Tabulky v programu PowerPoint vypadají obvykle nejlépe v malých rozměrech, kdy mají nejvíce zhruba tři až čtyři sloupce a čtyři až pět řádků. Důležité je, aby písmo bylo tak velké, aby bylo dobře čitelné i pro posluchače z posledních lavic. Nyní si ukážeme jak snadno vytvořit tabulku v prezentaci. Pro vložení tabulky máme dvě možnosti. Pokud budeme chtít na snímku pouze nadpis a tabulku, klepnutím myši vybereme Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a tabulka (viz. obr. 1.10). Vybereme-li pomocí myši možnost Nadpis a tabulka, změní se rozložení nového snímku, jak ukazuje obr Snímek je rozdělen na dva zástupné symboly. Do horního zástupného symbolu vložíme po klepnutí myši nadpis a po dvojitém klepnutí myši na ikonu tabulky uprostřed snímku budeme mít možnost zvolit počet řádků a sloupců tabulky. Jakmile zvolíme počet řádků a sloupců, objeví se na snímku tabulka s požadovanými buňkami. Její velikost lze změnit tažením hran jednotlivých řádků a sloupců. Do jednotlivých okének tabulky zapíšeme potřebné údaje a tabulka je hotová. Příklad tabulky je na obr vpravo. Druhou cestou, jak vytvořit tabulku, je příkazem Vložit Tabulka. Stejným způsobem jako v předchozím případě vkládání tabulky určíme počet řádků a sloupců tabulky a vložíme požadovaný text. Postup pro vložení tabulky je následující: Zobrazíme snímek, v němž má být nová tabulka umístěna. Obr V okně Další rozložení se nachází mj. ikona pro vytvoření tabulky Klepneme na tlačítko Vložit tabulku z panelu nástrojů Standardní. Z jeho rozevírací mřížky vybereme uspořádání tabulky, tedy počet řádků a sloupců. Do snímku se vloží prázdná tabulka. Obr Snímek pro vytvoření tabulky využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek a tabulkou 11

19 Efektivní využití ICT ve výuce Vkládání grafů a diagramů Jinou možností, jak zobrazit například naměřená data či data z výzkumu, je použít grafické znázornění. Stejně jako u vkládání tabulek, i zde existují dvě cesty vložení. My si ukážeme jen jednu cestu, a to vložení tabulky z možnosti Další rozložení. Druhou možnost vytvoření tabulky si vyzkoušejte sami (postupujte stejně jako u vkládání tabulky, ale volte možnost Graf). Pokud požadujeme na snímku pouze nadpis a graf, klepnutím myši vybereme příkaz Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a graf (viz. obr. 1.10). Na snímku se nám objeví rozložení, které vidíme na obr Obr Snímek pro vytvoření grafu využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek s grafem Po poklepání myši na ikonu grafu uprostřed snímku se objeví předdefinovaný graf a tabulka hodnot, které má graf prezentovat. V této tabulce máme možnost zvolit počet řádků i sloupců a vepíšeme zde hodnoty, které mají být graficky prezentovány. Pracovní postup vytvoření a úpravy grafu je stejný jako v programu Microsoft Excel. Na obr vpravo je příklad využití grafu v programu PowerPoint. Obr Snímek s diagramem 12

20 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Poznámka: Pokud nejste znalí základní práce v programu Microsoft Excel, sáhněte například po knize Excel 2003 od Pavla Navrátila [4]. Zde je stručně vysvětleno jak grafy vytvářet. Pro názorné vysvětlení tématu je někdy vhodné v prezentaci uvést také diagramy. Diagramy vkládáme do prezentace obdobným způsobem jako tabulky či grafy. Příklad diagramu je uveden na obr Zkuste si sami takový diagram vytvořit, postupujte jako při tvorbě tabulky či grafu Vkládání obrázků Pro oživení prezentace lze do snímků v programu PowerPoint vkládat také obrázky. Obrázky můžeme buď přímo vytvořit v programu PowerPoint (např. ve formě klipartů či promocí nástrojové lišty Kreslení, což je více rozebráno v odstavci 1.7), nebo vložit v různých formátech např. ve formě fotky. Abychom fotky mohli do prezentace vkládat, je dobré je nejdříve vhodně upravit - této problematice se věnuje kapitola 4. Jakmile máme fotku připravenu, vložíme ji do prezentace postupem uvedeným na obr. 1.14, tedy volbou příkazu Vložit Obrázek Ze souboru. Obr Postup pro vkládání obrázku Obr Obrázek ve formě fotografie vložený na snímek prezentace Na obr je příklad snímku s vloženou fotografií do prezentace. Vloženou fotografii tažením přemístíme na požadované místo v prezentaci a tažením za hraniční body měníme její velikost. 1.8 Jak v programu PowerPoint kreslit? V této kapitole si ukážeme jak kreslit jednoduché objekty v panelu nástrojů Kreslení. Tento panel si zobrazíme zaškrtnutím příkazu Zobrazit Panely nástrojů Kreslení. Obr Panel nástrojů Kreslení A B C D E F G H I J K L M V panelu Kreslení najdeme několik tlačítek pro kreslení grafických objektů. Na obr jsou zvýrazněny nejpoužívanější objekty: A Automatické tvary (viz obr. 1.17) 13

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu 1 Vysoké učení technické v Brně

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Stručný popis Microsoft Excel

Stručný popis Microsoft Excel Stručný popis Microsoft Excel Zadávání údajů Do jednotlivých buněk v listu tabulkového sešitu Excel je možné zadávat následující typy informací: Číselné hodnoty, jako například 22 000, 29,95 Kč nebo 33

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací

Obsah. Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová. Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Základy práce s aplikací MS PowerPoint (verze MS PP 2003) Mgr. Jana Chržová Obsah Připravujeme svou první prezentaci Začínáme pracovat s prezentací Prostředí MS PowerPoint Režimy zobrazení Vytváříme prezentaci

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael Halvorson M i c h a e l J. Yo u n g Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. Mgr.

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15

Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9 Shrnutí... 14 2 Karta Domů... 15 2.1 Písmo... 15 2.2 Odstavec... 18 2.3 Tabulátory... 20 2.4 Odrážky... 21 2.5 Číslování... 22 2.6 Ohraničení

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Video-office s.r.o. Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Čeněk Kras Video-office s.r.o. www.video-office.cz strana: 1/154 Úvod Vážení čtenáři, vítám vás v učebnici aplikace Microsoft Word 2007.

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více