Efektivní využití ICT ve výuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní využití ICT ve výuce"

Transkript

1 Efektivní využití ICT ve výuce Metodická příručka pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu IET1 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.02/ verze 1 říjen 2011

2 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT Úvod Zásady při tvorbě prezentace Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Formátování textu z dialogového okna Písmo Zápis textu do zástupných symbolů Práce v osnově Psaní odstavců Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Vkládání objektů Vkládání textového pole Vkládání tabulek Vkládání grafů a diagramů Vkládání obrázků Jak v programu PowerPoint kreslit? Postup kreslení jednoduchého objektu Kreslení spojovacích čar Výběr více objektů, přesouvání, kopírování a seskupování objektů Jak oživit naši prezentaci? Animace a přechody snímků, animační schémata Přechody snímků Vlastní animace snímku Jak si zvolit časování a řízení běhu prezentace? Na co nezapomenout na závěr? 20 2 POKROČILÉ FUNKCE V PROGRAMU POWERPOINT Lze vytvářet prezentace v týmu? Poznámky Komentáře Záhlaví a zápatí Revize Jak si můžeme usnadnit prezentování a tvorbu prezentace? Předvedení elektronické prezentace 25

3 2.2.2 Možnosti při projekci Vkládání objektů Kontrola pravopisu Kopie formátu Odrážky a číslování Odsazení a nastavení tabulátorů Osnova Vložení osnovy z MS Word Práce v osnově Zápis nového snímku v osnově Typy pro práci v osnově Rozvinutí a duplikace snímků Vytvoření souhrnného snímku Vložit snímky Usnadní nám práci vytvoření vlastní šablony? Vytvoření vlastní šablony PowerPoint Práce s předlohami prezentace Předloha úvodního snímku a snímku Může nám interaktivní prezentace usnadnit prezentování? Hypertextové odkazy Přiřazení akcí k objektům Hudba na pozadí Záznam mluveného komentáře Jak se vyvarovat problémům při přenášení prezentace na jiný počítač? Uložení prezentace Vytvoření vlastní prezentace Skrytí snímků Balení pro disk CD-ROM Co všechno lze vytisknout? Tisk snímků Tisk podkladů Tisk poznámek a osnovy Další nastavení tisku Mohu jednoduše prezentovat na webu? Jaký je rozdíl mezi Microsoft PowerPoint verze 2007/2010 a Microsoft PowerPoint 2003/XP? Karty Část příkazů z menu Soubor Klávesové zkratky Na co nezapomenout na závěr? Kam dál 47 3 TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VEKTOROVÉ GRAFIKY MS VISIO 48

4 3.1 Spuštění Otevření a uložení dokumentu Tvorba výkresu Volba velikosti a orientace stránky Pravítko a mřížka Ovládání aplikace MS Visio Kreslení pomocí šablon Obrazce Kreslení vlastních obrazců Úprava výkresu Manipulace s obrazci Textové objekty Zarovnání obrazců Vrstvy Závěr Kam dál Zkuste si sami 64 4 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ - ZONER PHOTO STUDIO Co nás čeká po spuštění programu aneb první dojmy Navigátor Průzkumník Náhled Akce Získávání obrázků z různých zdrojů Kopírovat ze zařízení Získat ze schránky Snímání obrazovky Získat z DNG/RAW Úpravy obrázků Otočení a převrácení Změna rozměrů Přidání rámečku a změna okrajů Vložení textu do obrázku Hromadný filtr Vylepšení obrázků Vylepšení expozice Projasnění stínů a odstranění přepalů Histogram Úrovně Doostření obrazu Nástroje Editoru Nástroj ořez 79

5 4.5.2 Nástroje výběru Nástroj Klonovací razítko Nástroj štětec Nástroj žehlička Nástroj Výplň Vložení textu do obrázku Způsoby prezentace fotografií Kam dál 86 5 PREZENTACE OBRÁZKŮ NA WEBU - PICASA Instalace Picasa Složky a alba Nahrání na web 89 6 TVORBA INTERAKTIVNÍCH TESTŮ - DOTEST Začínáme Instalace Ověření licence programu První spuštění Základní nastavení programu Tvorba otázek Tvorba testovacích sestav Jak zkoušet studenty Závěrem, na co nezapomínat 101 LITERATURA 102

6 Úvodem Právě jste otevřeli Metodickou příručku pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání, která je produktem grantového projektu Institut experimentálních technologií 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje, řešeného na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně v období duben 2009 až březen Příručka je určena všem pedagogům, kteří mají zájem a chuť oživit výuku svého předmětu vlastnoručně vyrobenými didaktickými pomůckami, těm, které neopustila touha objevovat možnosti informačních a komunikačních technologií, uprostřed nichž žijí jejich žáci a vnímají je jako běžnou součást života. Poskytuje návod, jak vyrobit zdařilou prezentaci, upravit získané fotografie, či namalovat vlastní schémata. Odměnou pro pilné čtenáře a studenty je návod na využití technologií pro testování znalostí žáků. Při přípravě textu autorský tým akademických pracovníků Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky ve složení Ing. Michal Hadinec, Ph.D., Ing. Radim Kadlec, Ing. Radek Kubásek, Ph.D., Ing. Petr Marcoň, Ing. Jan Mikulka, Ph.D. a doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. vycházel z vlastních lektorských zkušeností získaných ve třech bězích třídenních workshopů, které byly k možnosti využívání komunikačních a informačních technologií ve výuce uspořádány vzdělávací agenturou Audica pro více než šedesát středoškolských pedagogů. Využíval i velmi dobře připravených materiálů konzultačního týmu lektorů firmy Audica Bc. Pavlíny Langerové, PhDr. Ivany Nekvapilové a Ing. Michala Borka a v neposlední řadě i cenných poznatků z pohledu praxe konzultacemi s firmou Elektronika, s.r.o. Laskavý čtenář zajisté promine, že text zdaleka nevyčerpává šíři ani hloubku problematiky, neboť jeho rozsah byl limitován předem zadaným a nepřekročitelným počtem stran v projektu. Autorský tým je však přesvědčen, že příručka bude přinejmenším pro účastníky workshopů připomenutím osvojené látky. Ostatním zájemcům poskytne základní orientaci v problematice a ty zapálené bude motivovat k dalšímu sebevzdělávání, výběru vhodného školení či návštěvě workshopu. S výběrem vhodné vzdělávací aktivity je autorský tým připraven poradit. Úspěšné studium a radost z dosažených výsledků přejí autoři Ing. Petr Marcoň (kapitola 1) Ing. Radim Kadlec (kapitola 2) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (kapitola 3) Ing. Michal Hadinec, Ph.D. (kapitoly 4 a 5) Ing. Radek Kubásek, Ph.D. (kapitola 6) Editor: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

7 Vysvětlivky Takto jsou v textu zvýrazněny tipy, pro zjednodušení vaší práce. Zeleně jsou v textu značeny doplňující informace a vysvětlení.

8 1. Prezentace v programu MS PowerPoint 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou zásady při tvorbě prezentace a jaké základní pojmy z prezentací bychom měli znát. Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky. Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci. Jak zadávat a upravovat text v prezentaci. Něco o vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Jak v programu PowerPoint kreslit. Jak oživit naši prezentaci. Jak si načasovat časování a řízení běhu prezentace. 1.1 Úvod V následujících kapitolách si ukážeme jak vytvořit zajímavou prezentaci snadno a rychle. K tomuto účelu budeme používat program PowerPoint 2003, což je grafický program pro tvorbu prezentací, který je součástí balíku MS Office od firmy Microsoft. V programu PowerPoint můžeme vytvořit a zobrazit sérii snímků, které obsahují text, fotografie, diagramy, kliparty, multimediální soubory a animované speciální efekty. Uvítáme ho například jako pomocníka při výkladu, jednání, prezentaci výrobků a služeb. Prezentaci můžeme navíc převést do podoby diapozitivů, fólií nebo tištěných podkladů (viz kapitola 2.7). Další možností je elektronické předvedení případně interaktivní publikování v síti WWW. Poznámka: Český výraz slova prezentace označuje jednak soubor aplikace PowerPoint se snímky, jednak i samotné prezentování neboli předvedení hotové prezentace, a tedy i popisovaný typ zobrazení. 1.2 Zásady při tvorbě prezentace Než začneme s vlastní tvorbou prezentace, vysvětlíme si základní pojmy z prezentací a ovládání programu PowerPoint. Tip: Před tvorbou prezentace je vhodné si vytvořit scénář (náčrt na papír), kde si promyslíme, jaké téma je vhodné prezentovat touto formou, do kterého tematického celku zvolené téma zařadíme, jaké informační zdroje použijeme, časovou dotaci, kterou budeme prezentaci věnovat a případnou aktivitu, kterou budeme od studentů vyžadovat, a tomu vhodně přizpůsobíme volbu efektů (přechod snímků a animaci pro získání a udržení posluchačů). Při tvorbě prezentace se snažíme dodržet následující zásady: Používáme atraktivní materiál s mírou. Důležitá je jednoduchost - často méně je více. Používáme živé a kontrastní barvy. Omezíme počet číselných údajů na snímcích. Používáme další obrázky a grafiku, ne jen ty dodávané s programem. Důležité je, abychom si správně načasovali komentáře k zobrazeným snímkům. Každý snímek by měl mít svůj nadpis. 1

9 Efektivní využití ICT ve výuce Na jednom snímku bychom neměli psát více než 9 až 11 řádků textu. Používáme hlavně hesla a odrážky, krátké a stručné věty, nikoliv dlouhé věty či celé texty. V prezentaci používáme bezpatková písma, jako např. Arial, Calibri, Tahoma, Verdana. Pamatujme na to, že i pro posluchače v zadních řadách musí být prezentace čitelná! Proto volíme písmo nadpisů minimálně 32 bodů a větší a písmo běžného textu minimálně 24 body a větší. Celou prezentaci a její funkčnost si před použitím důkladně zkontrolujeme! Při předvádění prezentace pak dbáme na tyto zásady: Před prezentací provedeme nemilosrdné seškrtání údajů, které by mohly být matoucí či nezáživné. Neopakujeme doslova zobrazené texty na snímcích prezentace. Zobrazené heslovité informace doplňujeme podrobnějším výkladem. 1.3 Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Po spuštění programu PowerPoint uvidíme úvodní okno aplikace (obr. 1.1). Prvotní okno je otevřeno v Normálním zobrazení, které zobrazuje snímek (G) a tři pracovní oblasti kartu Osnova (A), kartu Snímky (B) a Podokno poznámek (H). Podle výchozího nastavení PowerPoint zobrazí také podokno úloh Začínáme (E), jehož nástroje nabízejí otevření stávající prezentace, vytvoření nové prezentace a vyhledání informací a zdrojů z webu Microsoft Office Online. C D A B E F G Obr. 1.1 Obrazovka programu PowerPoint po spuštění: karta Osnova (A), karta Snímky (B), hlavní menu (C), panel nástrojů (D), podokno úloh (E), tlačítka zobrazení režimů (F), snímek (G), podokno poznámek (H) H 2

10 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Součástí rozhraní programu PowerPoint jsou následující prvky, z nichž některé známe i z jiných aplikací Microsoft Office: Panel nástrojů (D) nabízí přístup k nejdůležitějším příkazům aplikace PowerPoint. Tlačítka na panelech nástrojů obsahují nejčastěji používané příkazy na jedno klepnutí; po zastavení ukazatele myši nad tlačítkem se zobrazí bublinová nápověda s jeho textovým popisem. Panel nástrojů Běžné úkoly ze starších verzí PowerPointu než 2002 byl nahrazen dvěma novými tlačítky panelu nástrojů Formát - tlačítko Návrh pro režim návrhu a tlačítko Nový snímek, z nichž každé otevírá příslušné Podokno úloh. Možnosti vytvoření nové prezentace i práce se stávající prezentací se nacházejí v Podoknech úloh. Většinu těchto příkazů najdeme i v nabídkách, podokna jsou ale pohodlnější a rychlejší. Stejně jako okna většiny ostatních aplikací obsahuje i aplikační okno PowerPointu tlačítka pro změnu velikosti (tedy pro minimalizaci, maximalizaci, obnovení a uzavření okna) a stavový řádek, do něhož se vypisuje číslo aktuálního snímku a typ vytvářené prezentace. Svislý posuvník vidíme po pravé straně snímku, a to u prezentací s více než jedním snímkem. Pomocí jezdce se dostaneme z jednoho snímku do druhého, nikoli nahoru a dolů v jednom snímku jako třeba v dokumentu Word. Při tažení jezdce zobrazuje PowerPoint číslo a název snímku. Pokud máme snímek zvětšený a přesahuje aktivní okno, svislým posuvníkem se pohybujeme po snímku. Dvě tlačítka se dvojitou šipkou u spodního okraje svislého posuvníku nabízejí další možnosti pohybu mezi snímky. Jedná se o přechod na předchozí, respektive následující snímek. Tlačítka zobrazení režimů (F) umožňují rychlé přepínání různých zobrazení v programu PowerPoint. Každý z režimů zobrazení se hodí k něčemu jinému. S oknem programu PowerPoint jsme se již seznámili a nyní se podíváme, z čeho se skládá typický snímek (viz obr. 1.2). Pozadí Snímek vytvořený podle určité šablony návrhu má již definovaný obrázek pozadí, výplně a barevná schémata. Všechny tyto atributy můžeme dále upravit. Nadpis Většina snímku má svůj nadpis. Prezentace mívá obvykle také úvodní snímek s názvem prezentace a dalšími informacemi (například informace o autorovi nebo pro koho je určena). Základní text Vlastní zapisovaný obsah, často ve formě seznamu s odrážkami nebo číslováním. Zástupné symboly Obdélníky s čárkovaným obrysem, do nichž ve snímku vkládáme text a jiné objekty (například diagramy, tabulky, fotografie a multimédia). Některé symboly obsahují také úchyt pro otáčení, s nímž můžeme ve snímku manipulovat. 3

11 Efektivní využití ICT ve výuce Zápatí Oblast u spodního okraje snímku. Zde zapisujeme například jméno organizace nebo téma prezentace, zápatí muže být ale také prázdné (viz kapitola 2.1.3) Datum a čas Můžeme rovněž zobrazit u spodního okraje snímku. Tyto časové údaje mohou být automaticky aktualizovány. Číslo snímku Implicitně se nachází u spodního okraje snímku, ale může být umístěno i jinam. Program PowerPoint můžeme ovládat několika způsoby: myší, klávesnicí, dálkovým ovladačem. Téměř každou operaci lze provést minimálně dvěma způsoby. A B C E D Obr. 1.2 Typické rozložení snímku v prezentaci. A vložený obrázek, B pozadí snímku, C datum, D - zápatí, E číslo snímku 1.4 Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Abychom mohli plně využít možnosti programu PowerPoint při vytváření a úpravách prezentací, musíme poznat také režimy zobrazení. Klepnutím na tlačítko režimu zobrazení v levém dolním rohu aplikačního okna (viz obr. 1.1 F) můžeme zvolit některé z následujících: Normální zobrazení je ve verzi PowerPoint 2003 výchozím. Skládá se celkem ze tří hlavních podoken, z nichž jedno zobrazuje aktuální snímek, druhé obsahuje kartu Osnova se stručnou osnovou celé prezentace a kartu Snímky s miniaturami snímků. Třetí podokno slouží ke vkládání poznámek. V podokně úloh Normálního zobrazení můžeme v programu PowerPoint pracovat s textem, grafikou, zvukem, animacemi a dalšími efekty. Velikost podoken je možné změnit tažením hranic. 4

12 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Zobrazení řazení snímků rozloží zmenšené snímky po celé obrazovce a máme v něm tedy možnost kontroly celé prezentace. Navíc zde můžeme snadno definovat a prohlížet přechody snímků. Zobrazení prezentace je zobrazení, při němž se snímky zobrazují na celou plochu obrazovky. Zde přesně vidíme přechody snímků i animace a zvukové efekty. 1.5 Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Zvolením příkazu Soubor Nový máme možnost vybrat z několika možností vytvoření nové prezentace (viz obr. 1.3): Prázdná prezentace vytvoří novou prezentaci s jediným, zcela prázdným snímkem. Dostáváme tak největší prostor pro vlastní tvořivost, ale zároveň musíme velice dobře vědět, co a jak budeme dělat. Podobu snímku můžeme definovat z podokna úloh Rozložení snímku. Ze šablony návrhu vytvoří prezentaci, kterou také zpočátku tvoří jediný snímek, ale na niž můžeme aplikovat šablonu návrhu. Součástí této šablony je předdefinované písmo, barevné schéma, pozadí a další prvky jednotného vzhledu snímku. Obr. 1.3 Možnosti vytváření nové prezentace Ze stručného průvodce nejsnazší způsob vytvoření nové prezentace. Průvodce si od nás zjistí všechny potřebné informace a poté vytvoří sadu snímků na zadané téma s nejvhodnějším barevným schématem. Do Stručného průvodce můžeme také přidávat svoje vlastní prezentace. Z existující prezentace vytvoří novou prezentaci ze stávající, již vytvořené a uložené prezentace. Z existující prezentace, v níž stejně jako v dialogovém okně Otevřít vyhledáme prezentaci na vlastním počítači, na síti, nebo na intranetu či internetu. Poté z ní PowerPoint vytvoří samostatnou kopii. Fotoalbum zde můžeme vytvořit novou prezentaci z množiny grafických souborů (například ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu, připojeného k počítači). Poznámka: Dalšími možnostmi, jak vytvořit prezentaci, je zadat text do pole Hledat online nebo hledat Šablony na webu Office Online. Oba prvky umožňují vyhledání online šablony ze stránek služby Office Online. Novou prezentaci lze vytvořit i z již hotových prezentací V mém počítači či Na mých webových serverech. V následující části příručky se budeme zabývat pouze návrhem vytvoření nové prezentace Ze stručného průvodce a vytvoření prezentace Ze šablony návrhu. Při tvorbě prezentace, stejně jako při práci v různých vývojových programech, nesmíme 5

13 Efektivní využití ICT ve výuce zapomínat na průběžné ukládání. Uložení provedeme klasicky Soubor Uložit (jako) nebo klepnutím na ikonu. Formát souboru prezentace může být dvojí, buď *.ppt (klasicky), nebo *.pps (pro přímé spuštění v režimu prezentace). V programu PowerPoint je možné prezentaci ukládat i do tvaru HTML stránek Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Nejrychlejší cestou pro vytvoření prezentace je použití volby Ze stručného průvodce. Tuto cestu volíme zejména tehdy, pokud jsme v programu PowerPoint nováčky, nebo pokud jsme pod velkým časovým tlakem. Průvodce sestaví 8 až 12 snímků odpovídajícího vzhledu. Po klepnutí na příkaz Soubor Nový vybereme v podokně úloh možnost Ze stručného průvodce. Pro pokračování v návrhu klepneme na tlačítko Další. Ve druhém okně průvodce vybereme pomocí jednoho z pěti tlačítek: Všechny, Obecné, Společnost, Projekty, Prodej a marketing, obecnou kategorii vytvářené prezentace. Pro pokračování v návrhu prezentace opět vybereme volbu Další. V dalším okně vybereme konkrétní typ prezentace ve zvolené kategorii a klepneme na tlačítko Další. V následujícím dialogovém okně průvodce vybereme výstupní styl prezentace, podle něhož průvodce přizpůsobí podobu snímku. Na výběr máme prezentaci na obrazovce či na webu, černobílé a barevné fólie nebo diapozitivy. Nakonec klepneme na Další. V posledním okně průvodce zadáme údaje pro úvodní snímek - přesněji řečeno název prezentace a její zápatí. Průvodce zde také nabízí naše uživatelské jméno (zápatí se ovšem podle konkrétní podoby snímku může nacházet také nahoře.) Po zadání informací klepneme na tlačítko Další a na poslední obrazovce již jen klepneme na tlačítko Dokončit. Na obr vidíme první snímek navržené prezentace. 6

14 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Obr. 1.5 Kostra prezentace vytvořená pomocí průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Nyní si ukážeme jak vytvořit prezentaci ze šablony. Všechny šablony najdeme mezi volbami podokna úloh Nová prezentace, jež vyvoláme příkazem Soubor Nový a v panelu Nová prezentace (viz obr. 1.3) zvolíme jednu z možností šablony návrhu. Zvolením volby Ze šablony návrhu vytvoříme novou prezentaci s jediným úvodním snímkem, který je založený na šabloně návrhu. Po otevření nové prezentace se objeví podokno úloh Návrh snímku (viz obr. 1.4), kde můžeme změnit rozložení úvodního snímku a přidávat nové rozložení. Máme zde možnost volit z aktuálně používaných šablon a z šablon, které jsou předdefinované a k dispozici v okně Návrhu snímku. Kromě šablony návrhů můžeme zvolit barevné a animační schéma prezentace (viz obr. 1.4 nahoře). Tip: Pro přepínání Podoken úloh je možné klepnout vpravo na rozbalovací šipku u právě používaného podokna úloh. Rozbalí se nám menu všech podoken a klepnutím myši si pak zvolíme požadované Podokno úloh. V programu PowerPoint je také možné si vytvořit svou vlastní šablonu. Tato možnost je vhodná tehdy, když vytváříme hodně prezentací s podobným obsahem, podrobněji v kapitole 2.4. Obr. 1.4 Podokno úloh Návrh snímku 7

15 Efektivní využití ICT ve výuce 1.6 Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Ať už novou prezentaci vytvoříme jakýmkoliv způsobem, musíme text zástupných symbolů nahradit vlastním textem (viz kapitola 1.6.2). Nyní se budeme věnovat zápisu textu prezentace vkládání nadpisů, podnadpisů a seznamů s odrážkami. Text můžeme zadávat buď přímo v samotném snímku, nebo na kartě Osnova Formátování textu z dialogového okna Písmo Zejména při aplikaci několika efektů formátování najednou využijeme příkaz Formát Písmo. Z tohoto standardního dialogového okna můžeme provést veškeré výše popsané změny formátu. Navíc zde můžeme definovat několik dalších speciálních efektů, jako je horní a dolní index nebo reliéf. V Panelu nástrojů je standardně zobrazena nástrojová lišta Formát, kde máme přehledně graficky zobrazené jednotlivé příkazy pro formátování textu. Tip: Pokud není nástrojová lišta formát zobrazena, zobrazíme ji klepnutím pravého tlačítka myši na Panel nástrojů a poté klepneme levým tlačítkem myši na příkaz Formát. Práce s textem v programu PowerPoint je velmi podobná práci s textem v programu Word. Pole pro nadpis bývají svým vzhledem odlišná od ostatních polí s běžným textem. Do polí pro normální text se automaticky vkládají odrážky (jde v podstatě o bodový seznam). Kromě klasického formátování (tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo ), které známe z textových editorů, zde přibyla funkce stínu písma. Stín se objeví na spodní a pravé hraně znaku, které tím pádem dostanou prostorový vzhled. Zajímavější je ale stínování grafiky než textu. Dále máme možnost volit formátování odstavců, barvu písma a další Zápis textu do zástupných symbolů Zástupné symboly mají tečkované nebo stínované ohraničení a předem definovaný formát písma a velikosti (viz obr. 1.6). Zástupný symbol Okraj zástupného symbolu a možnost jeho zmenšení/zvětšení Obr. 1.6 Zapisování textu do zástupných symbolů Jejich text nahradíme v prezentaci vlastním textem. Velikost zástupného symbolu můžeme změnit pomocí úchytu pro změnu velikosti, který se objeví po najetí kurzoru myši na zástupný symbol. Rovněž lze zástupný symbol pomocí myši přesunout, 8

16 1. Prezentace v programu MS PowerPoint případně některé i otočit. Text v zástupném symbolu program PowerPoint obvykle zalamuje sám a klávesu ENTER potřebujeme jen pro zahájení odstavce. Zvolený Zástupný symbol tedy nejprve vybereme klepnutím, poté do něj zapíšeme text a nakonec klepneme kdekoli mimo. Tím naznačené ohraničení zmizí. Tipy pro umístění zástupných symbolů: Tip 1: Pokud se text nevejde do snímku, pokuste se nejprve změnit velikost a pozici ostatních symbolů a teprve poté přistupte ke zvětšení symbolu s textem. Při přemístění zástupného symbolu přejdeme kurzorem myši na jeho okraj, kde se ukazatel změní na čtyřstrannou šipku. Dále jej přetáhneme na libovolné místo snímku. Jestliže takto například zmenšíme zástupný symbol nadpisu nebo jej přemístíme nahoru, zůstane nám ve snímku více místa pro seznam s odrážkami. Tip 2: Vzhledem k automatickému zalamování textu můžeme pomocí změny velikosti zástupného symbolu také narychlo upravovat zarovnání textu. Rozšířením symbolu tak třeba zmenšíme odstavec ze dvou řádků na jediný řádek. Tip 3: Změnou velikosti nebo pozice zástupných symbolů můžeme ve snímku vytvořit volné místo pro objekty (například grafické), které nejsou v daném rozložení normálně definovány. Zástupné symboly lze nastavit pro celou prezentaci v návrhu podkladů viz odstavec Práce v osnově Místo zadávání textu do zástupných symbolů můžeme kostru prezentace uspořádat do takzvané Osnovy, kterou následně změníme na snímky. Obr. 1.7 Formátování obsahu prezentace na kartě Osnova 9

17 Efektivní využití ICT ve výuce Osnova je souhrnem celé prezentace a je uspořádána do nadpisů a podnadpisů. Užitečná je zejména u složitých prezentací, nebo při posuzování celkové struktury dokumentu. Šablony vytváříme a upravujeme v Normálním zobrazení na kartě Osnova, kterou vidíme na obr Přesnou pozici podokna s osnovou určíme přetažením příčky. Podrobněji o osnově v kapitole Psaní odstavců V prezentaci se obecně snažíme psát odstavce stručně, v bodech. Proto při psaní odstavců často používáme odrážky a číslování. Na začátek odstavce vložíme odrážku či číslo následujícím způsobem: 1. Kurzorem myši najedeme do oblasti, kde se nachází odstavec, nebo vybereme několik odstavců ve snímku. 2. V Panelu nástrojů Formát klepneme myší na příkaz Obr. 1.8 Okno Odrážky a číslování Odrážky a číslování. Zobrazí se nám stejné okno jako na obr Výběrem myší zvolíme vhodnou odrážku či číslování. Více se o odstavcích dozvíte v kapitole Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Zajímavou prezentaci můžeme sestavit využitím základních funkcí formátování v programu PowerPoint. Pro oživení prezentace je vhodné, abychom do prezentace doplnili tabulky a grafické objekty, pomocí kterých lépe vysvětlíme nejdůležitější myšlenky prezentace např. obrázky, kresby, hotové diagramy Microsoft Office, zvláštní efekty (WordArt) a grafy. Navíc můžeme do prezentace vložit i videoklipy a zvukové záznamy nebo doprovodné ozvučení, viz kapitola Vkládání objektů Na obr. 1.9 jsou zobrazeny možnosti vkládání objektů z nabídky Vložit. Pomocí příkazů (viz obr. 1.9) můžeme vkládat Nový snímek, Číslo snímku, Datum a čas a také lze do snímku vložit Textové pole, Video a zvuk, Graf, Tabulka a další prvky Vkládání textového pole Do prezentace lze zadat text i jiným způsobem než do zástupného symbolu, jak je popsáno v kapitole 1.6.2, a to zvolením příkazu Vložit Textové pole. Objeví se textové pole, které můžeme libovolně přesunout, zvětšit dle požadavků a zapsat do něj písmo zvoleného stylu a zvolené velikosti. Obr. 1.9 Vkládání objektů do snímků 10

18 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Vkládání tabulek Pomocí tabulek jsme schopni v prezentaci výborně poukázat na důležité trendy a vztahy mezi různými skupinami dat. Tabulky v programu PowerPoint vypadají obvykle nejlépe v malých rozměrech, kdy mají nejvíce zhruba tři až čtyři sloupce a čtyři až pět řádků. Důležité je, aby písmo bylo tak velké, aby bylo dobře čitelné i pro posluchače z posledních lavic. Nyní si ukážeme jak snadno vytvořit tabulku v prezentaci. Pro vložení tabulky máme dvě možnosti. Pokud budeme chtít na snímku pouze nadpis a tabulku, klepnutím myši vybereme Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a tabulka (viz. obr. 1.10). Vybereme-li pomocí myši možnost Nadpis a tabulka, změní se rozložení nového snímku, jak ukazuje obr Snímek je rozdělen na dva zástupné symboly. Do horního zástupného symbolu vložíme po klepnutí myši nadpis a po dvojitém klepnutí myši na ikonu tabulky uprostřed snímku budeme mít možnost zvolit počet řádků a sloupců tabulky. Jakmile zvolíme počet řádků a sloupců, objeví se na snímku tabulka s požadovanými buňkami. Její velikost lze změnit tažením hran jednotlivých řádků a sloupců. Do jednotlivých okének tabulky zapíšeme potřebné údaje a tabulka je hotová. Příklad tabulky je na obr vpravo. Druhou cestou, jak vytvořit tabulku, je příkazem Vložit Tabulka. Stejným způsobem jako v předchozím případě vkládání tabulky určíme počet řádků a sloupců tabulky a vložíme požadovaný text. Postup pro vložení tabulky je následující: Zobrazíme snímek, v němž má být nová tabulka umístěna. Obr V okně Další rozložení se nachází mj. ikona pro vytvoření tabulky Klepneme na tlačítko Vložit tabulku z panelu nástrojů Standardní. Z jeho rozevírací mřížky vybereme uspořádání tabulky, tedy počet řádků a sloupců. Do snímku se vloží prázdná tabulka. Obr Snímek pro vytvoření tabulky využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek a tabulkou 11

19 Efektivní využití ICT ve výuce Vkládání grafů a diagramů Jinou možností, jak zobrazit například naměřená data či data z výzkumu, je použít grafické znázornění. Stejně jako u vkládání tabulek, i zde existují dvě cesty vložení. My si ukážeme jen jednu cestu, a to vložení tabulky z možnosti Další rozložení. Druhou možnost vytvoření tabulky si vyzkoušejte sami (postupujte stejně jako u vkládání tabulky, ale volte možnost Graf). Pokud požadujeme na snímku pouze nadpis a graf, klepnutím myši vybereme příkaz Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a graf (viz. obr. 1.10). Na snímku se nám objeví rozložení, které vidíme na obr Obr Snímek pro vytvoření grafu využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek s grafem Po poklepání myši na ikonu grafu uprostřed snímku se objeví předdefinovaný graf a tabulka hodnot, které má graf prezentovat. V této tabulce máme možnost zvolit počet řádků i sloupců a vepíšeme zde hodnoty, které mají být graficky prezentovány. Pracovní postup vytvoření a úpravy grafu je stejný jako v programu Microsoft Excel. Na obr vpravo je příklad využití grafu v programu PowerPoint. Obr Snímek s diagramem 12

20 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Poznámka: Pokud nejste znalí základní práce v programu Microsoft Excel, sáhněte například po knize Excel 2003 od Pavla Navrátila [4]. Zde je stručně vysvětleno jak grafy vytvářet. Pro názorné vysvětlení tématu je někdy vhodné v prezentaci uvést také diagramy. Diagramy vkládáme do prezentace obdobným způsobem jako tabulky či grafy. Příklad diagramu je uveden na obr Zkuste si sami takový diagram vytvořit, postupujte jako při tvorbě tabulky či grafu Vkládání obrázků Pro oživení prezentace lze do snímků v programu PowerPoint vkládat také obrázky. Obrázky můžeme buď přímo vytvořit v programu PowerPoint (např. ve formě klipartů či promocí nástrojové lišty Kreslení, což je více rozebráno v odstavci 1.7), nebo vložit v různých formátech např. ve formě fotky. Abychom fotky mohli do prezentace vkládat, je dobré je nejdříve vhodně upravit - této problematice se věnuje kapitola 4. Jakmile máme fotku připravenu, vložíme ji do prezentace postupem uvedeným na obr. 1.14, tedy volbou příkazu Vložit Obrázek Ze souboru. Obr Postup pro vkládání obrázku Obr Obrázek ve formě fotografie vložený na snímek prezentace Na obr je příklad snímku s vloženou fotografií do prezentace. Vloženou fotografii tažením přemístíme na požadované místo v prezentaci a tažením za hraniční body měníme její velikost. 1.8 Jak v programu PowerPoint kreslit? V této kapitole si ukážeme jak kreslit jednoduché objekty v panelu nástrojů Kreslení. Tento panel si zobrazíme zaškrtnutím příkazu Zobrazit Panely nástrojů Kreslení. Obr Panel nástrojů Kreslení A B C D E F G H I J K L M V panelu Kreslení najdeme několik tlačítek pro kreslení grafických objektů. Na obr jsou zvýrazněny nejpoužívanější objekty: A Automatické tvary (viz obr. 1.17) 13

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

PowerPoint2000; 21.10.2004; 8:33. PowerPoint 2000. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1

PowerPoint2000; 21.10.2004; 8:33. PowerPoint 2000. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1 PowerPoint 2000 Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Obsah: PowerPoint 2000 1 1 Seznámení s PowerPointem 1.1 Úvodem Program PowerPoint slouží k vytváření a publikaci prezentací. Pod pojmem prezentace si můžeme

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Efekty počítačové prezentace

Efekty počítačové prezentace Efekty počítačové prezentace MS PowerPoint 2003 Animace Animace v PowerPointu je vděčné téma animovat, nebo spíše rozpohybovat - můžeme prakticky všechno (textová pole a jejich obsah: nadpisy, texty; obrázky

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více