Efektivní využití ICT ve výuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní využití ICT ve výuce"

Transkript

1 Efektivní využití ICT ve výuce Metodická příručka pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání Publikace vznikla v rámci projektu IET1 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.02/ verze 1 říjen 2011

2 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT Úvod Zásady při tvorbě prezentace Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Formátování textu z dialogového okna Písmo Zápis textu do zástupných symbolů Práce v osnově Psaní odstavců Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Vkládání objektů Vkládání textového pole Vkládání tabulek Vkládání grafů a diagramů Vkládání obrázků Jak v programu PowerPoint kreslit? Postup kreslení jednoduchého objektu Kreslení spojovacích čar Výběr více objektů, přesouvání, kopírování a seskupování objektů Jak oživit naši prezentaci? Animace a přechody snímků, animační schémata Přechody snímků Vlastní animace snímku Jak si zvolit časování a řízení běhu prezentace? Na co nezapomenout na závěr? 20 2 POKROČILÉ FUNKCE V PROGRAMU POWERPOINT Lze vytvářet prezentace v týmu? Poznámky Komentáře Záhlaví a zápatí Revize Jak si můžeme usnadnit prezentování a tvorbu prezentace? Předvedení elektronické prezentace 25

3 2.2.2 Možnosti při projekci Vkládání objektů Kontrola pravopisu Kopie formátu Odrážky a číslování Odsazení a nastavení tabulátorů Osnova Vložení osnovy z MS Word Práce v osnově Zápis nového snímku v osnově Typy pro práci v osnově Rozvinutí a duplikace snímků Vytvoření souhrnného snímku Vložit snímky Usnadní nám práci vytvoření vlastní šablony? Vytvoření vlastní šablony PowerPoint Práce s předlohami prezentace Předloha úvodního snímku a snímku Může nám interaktivní prezentace usnadnit prezentování? Hypertextové odkazy Přiřazení akcí k objektům Hudba na pozadí Záznam mluveného komentáře Jak se vyvarovat problémům při přenášení prezentace na jiný počítač? Uložení prezentace Vytvoření vlastní prezentace Skrytí snímků Balení pro disk CD-ROM Co všechno lze vytisknout? Tisk snímků Tisk podkladů Tisk poznámek a osnovy Další nastavení tisku Mohu jednoduše prezentovat na webu? Jaký je rozdíl mezi Microsoft PowerPoint verze 2007/2010 a Microsoft PowerPoint 2003/XP? Karty Část příkazů z menu Soubor Klávesové zkratky Na co nezapomenout na závěr? Kam dál 47 3 TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VEKTOROVÉ GRAFIKY MS VISIO 48

4 3.1 Spuštění Otevření a uložení dokumentu Tvorba výkresu Volba velikosti a orientace stránky Pravítko a mřížka Ovládání aplikace MS Visio Kreslení pomocí šablon Obrazce Kreslení vlastních obrazců Úprava výkresu Manipulace s obrazci Textové objekty Zarovnání obrazců Vrstvy Závěr Kam dál Zkuste si sami 64 4 ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ - ZONER PHOTO STUDIO Co nás čeká po spuštění programu aneb první dojmy Navigátor Průzkumník Náhled Akce Získávání obrázků z různých zdrojů Kopírovat ze zařízení Získat ze schránky Snímání obrazovky Získat z DNG/RAW Úpravy obrázků Otočení a převrácení Změna rozměrů Přidání rámečku a změna okrajů Vložení textu do obrázku Hromadný filtr Vylepšení obrázků Vylepšení expozice Projasnění stínů a odstranění přepalů Histogram Úrovně Doostření obrazu Nástroje Editoru Nástroj ořez 79

5 4.5.2 Nástroje výběru Nástroj Klonovací razítko Nástroj štětec Nástroj žehlička Nástroj Výplň Vložení textu do obrázku Způsoby prezentace fotografií Kam dál 86 5 PREZENTACE OBRÁZKŮ NA WEBU - PICASA Instalace Picasa Složky a alba Nahrání na web 89 6 TVORBA INTERAKTIVNÍCH TESTŮ - DOTEST Začínáme Instalace Ověření licence programu První spuštění Základní nastavení programu Tvorba otázek Tvorba testovacích sestav Jak zkoušet studenty Závěrem, na co nezapomínat 101 LITERATURA 102

6 Úvodem Právě jste otevřeli Metodickou příručku pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce v počátečním vzdělávání, která je produktem grantového projektu Institut experimentálních technologií 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje, řešeného na Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně v období duben 2009 až březen Příručka je určena všem pedagogům, kteří mají zájem a chuť oživit výuku svého předmětu vlastnoručně vyrobenými didaktickými pomůckami, těm, které neopustila touha objevovat možnosti informačních a komunikačních technologií, uprostřed nichž žijí jejich žáci a vnímají je jako běžnou součást života. Poskytuje návod, jak vyrobit zdařilou prezentaci, upravit získané fotografie, či namalovat vlastní schémata. Odměnou pro pilné čtenáře a studenty je návod na využití technologií pro testování znalostí žáků. Při přípravě textu autorský tým akademických pracovníků Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky ve složení Ing. Michal Hadinec, Ph.D., Ing. Radim Kadlec, Ing. Radek Kubásek, Ph.D., Ing. Petr Marcoň, Ing. Jan Mikulka, Ph.D. a doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. vycházel z vlastních lektorských zkušeností získaných ve třech bězích třídenních workshopů, které byly k možnosti využívání komunikačních a informačních technologií ve výuce uspořádány vzdělávací agenturou Audica pro více než šedesát středoškolských pedagogů. Využíval i velmi dobře připravených materiálů konzultačního týmu lektorů firmy Audica Bc. Pavlíny Langerové, PhDr. Ivany Nekvapilové a Ing. Michala Borka a v neposlední řadě i cenných poznatků z pohledu praxe konzultacemi s firmou Elektronika, s.r.o. Laskavý čtenář zajisté promine, že text zdaleka nevyčerpává šíři ani hloubku problematiky, neboť jeho rozsah byl limitován předem zadaným a nepřekročitelným počtem stran v projektu. Autorský tým je však přesvědčen, že příručka bude přinejmenším pro účastníky workshopů připomenutím osvojené látky. Ostatním zájemcům poskytne základní orientaci v problematice a ty zapálené bude motivovat k dalšímu sebevzdělávání, výběru vhodného školení či návštěvě workshopu. S výběrem vhodné vzdělávací aktivity je autorský tým připraven poradit. Úspěšné studium a radost z dosažených výsledků přejí autoři Ing. Petr Marcoň (kapitola 1) Ing. Radim Kadlec (kapitola 2) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (kapitola 3) Ing. Michal Hadinec, Ph.D. (kapitoly 4 a 5) Ing. Radek Kubásek, Ph.D. (kapitola 6) Editor: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

7 Vysvětlivky Takto jsou v textu zvýrazněny tipy, pro zjednodušení vaší práce. Zeleně jsou v textu značeny doplňující informace a vysvětlení.

8 1. Prezentace v programu MS PowerPoint 1 PREZENTACE V PROGRAMU MS POWERPOINT V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou zásady při tvorbě prezentace a jaké základní pojmy z prezentací bychom měli znát. Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky. Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci. Jak zadávat a upravovat text v prezentaci. Něco o vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků. Jak v programu PowerPoint kreslit. Jak oživit naši prezentaci. Jak si načasovat časování a řízení běhu prezentace. 1.1 Úvod V následujících kapitolách si ukážeme jak vytvořit zajímavou prezentaci snadno a rychle. K tomuto účelu budeme používat program PowerPoint 2003, což je grafický program pro tvorbu prezentací, který je součástí balíku MS Office od firmy Microsoft. V programu PowerPoint můžeme vytvořit a zobrazit sérii snímků, které obsahují text, fotografie, diagramy, kliparty, multimediální soubory a animované speciální efekty. Uvítáme ho například jako pomocníka při výkladu, jednání, prezentaci výrobků a služeb. Prezentaci můžeme navíc převést do podoby diapozitivů, fólií nebo tištěných podkladů (viz kapitola 2.7). Další možností je elektronické předvedení případně interaktivní publikování v síti WWW. Poznámka: Český výraz slova prezentace označuje jednak soubor aplikace PowerPoint se snímky, jednak i samotné prezentování neboli předvedení hotové prezentace, a tedy i popisovaný typ zobrazení. 1.2 Zásady při tvorbě prezentace Než začneme s vlastní tvorbou prezentace, vysvětlíme si základní pojmy z prezentací a ovládání programu PowerPoint. Tip: Před tvorbou prezentace je vhodné si vytvořit scénář (náčrt na papír), kde si promyslíme, jaké téma je vhodné prezentovat touto formou, do kterého tematického celku zvolené téma zařadíme, jaké informační zdroje použijeme, časovou dotaci, kterou budeme prezentaci věnovat a případnou aktivitu, kterou budeme od studentů vyžadovat, a tomu vhodně přizpůsobíme volbu efektů (přechod snímků a animaci pro získání a udržení posluchačů). Při tvorbě prezentace se snažíme dodržet následující zásady: Používáme atraktivní materiál s mírou. Důležitá je jednoduchost - často méně je více. Používáme živé a kontrastní barvy. Omezíme počet číselných údajů na snímcích. Používáme další obrázky a grafiku, ne jen ty dodávané s programem. Důležité je, abychom si správně načasovali komentáře k zobrazeným snímkům. Každý snímek by měl mít svůj nadpis. 1

9 Efektivní využití ICT ve výuce Na jednom snímku bychom neměli psát více než 9 až 11 řádků textu. Používáme hlavně hesla a odrážky, krátké a stručné věty, nikoliv dlouhé věty či celé texty. V prezentaci používáme bezpatková písma, jako např. Arial, Calibri, Tahoma, Verdana. Pamatujme na to, že i pro posluchače v zadních řadách musí být prezentace čitelná! Proto volíme písmo nadpisů minimálně 32 bodů a větší a písmo běžného textu minimálně 24 body a větší. Celou prezentaci a její funkčnost si před použitím důkladně zkontrolujeme! Při předvádění prezentace pak dbáme na tyto zásady: Před prezentací provedeme nemilosrdné seškrtání údajů, které by mohly být matoucí či nezáživné. Neopakujeme doslova zobrazené texty na snímcích prezentace. Zobrazené heslovité informace doplňujeme podrobnějším výkladem. 1.3 Základní pojmy z prezentací Ovládání programu PowerPoint Po spuštění programu PowerPoint uvidíme úvodní okno aplikace (obr. 1.1). Prvotní okno je otevřeno v Normálním zobrazení, které zobrazuje snímek (G) a tři pracovní oblasti kartu Osnova (A), kartu Snímky (B) a Podokno poznámek (H). Podle výchozího nastavení PowerPoint zobrazí také podokno úloh Začínáme (E), jehož nástroje nabízejí otevření stávající prezentace, vytvoření nové prezentace a vyhledání informací a zdrojů z webu Microsoft Office Online. C D A B E F G Obr. 1.1 Obrazovka programu PowerPoint po spuštění: karta Osnova (A), karta Snímky (B), hlavní menu (C), panel nástrojů (D), podokno úloh (E), tlačítka zobrazení režimů (F), snímek (G), podokno poznámek (H) H 2

10 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Součástí rozhraní programu PowerPoint jsou následující prvky, z nichž některé známe i z jiných aplikací Microsoft Office: Panel nástrojů (D) nabízí přístup k nejdůležitějším příkazům aplikace PowerPoint. Tlačítka na panelech nástrojů obsahují nejčastěji používané příkazy na jedno klepnutí; po zastavení ukazatele myši nad tlačítkem se zobrazí bublinová nápověda s jeho textovým popisem. Panel nástrojů Běžné úkoly ze starších verzí PowerPointu než 2002 byl nahrazen dvěma novými tlačítky panelu nástrojů Formát - tlačítko Návrh pro režim návrhu a tlačítko Nový snímek, z nichž každé otevírá příslušné Podokno úloh. Možnosti vytvoření nové prezentace i práce se stávající prezentací se nacházejí v Podoknech úloh. Většinu těchto příkazů najdeme i v nabídkách, podokna jsou ale pohodlnější a rychlejší. Stejně jako okna většiny ostatních aplikací obsahuje i aplikační okno PowerPointu tlačítka pro změnu velikosti (tedy pro minimalizaci, maximalizaci, obnovení a uzavření okna) a stavový řádek, do něhož se vypisuje číslo aktuálního snímku a typ vytvářené prezentace. Svislý posuvník vidíme po pravé straně snímku, a to u prezentací s více než jedním snímkem. Pomocí jezdce se dostaneme z jednoho snímku do druhého, nikoli nahoru a dolů v jednom snímku jako třeba v dokumentu Word. Při tažení jezdce zobrazuje PowerPoint číslo a název snímku. Pokud máme snímek zvětšený a přesahuje aktivní okno, svislým posuvníkem se pohybujeme po snímku. Dvě tlačítka se dvojitou šipkou u spodního okraje svislého posuvníku nabízejí další možnosti pohybu mezi snímky. Jedná se o přechod na předchozí, respektive následující snímek. Tlačítka zobrazení režimů (F) umožňují rychlé přepínání různých zobrazení v programu PowerPoint. Každý z režimů zobrazení se hodí k něčemu jinému. S oknem programu PowerPoint jsme se již seznámili a nyní se podíváme, z čeho se skládá typický snímek (viz obr. 1.2). Pozadí Snímek vytvořený podle určité šablony návrhu má již definovaný obrázek pozadí, výplně a barevná schémata. Všechny tyto atributy můžeme dále upravit. Nadpis Většina snímku má svůj nadpis. Prezentace mívá obvykle také úvodní snímek s názvem prezentace a dalšími informacemi (například informace o autorovi nebo pro koho je určena). Základní text Vlastní zapisovaný obsah, často ve formě seznamu s odrážkami nebo číslováním. Zástupné symboly Obdélníky s čárkovaným obrysem, do nichž ve snímku vkládáme text a jiné objekty (například diagramy, tabulky, fotografie a multimédia). Některé symboly obsahují také úchyt pro otáčení, s nímž můžeme ve snímku manipulovat. 3

11 Efektivní využití ICT ve výuce Zápatí Oblast u spodního okraje snímku. Zde zapisujeme například jméno organizace nebo téma prezentace, zápatí muže být ale také prázdné (viz kapitola 2.1.3) Datum a čas Můžeme rovněž zobrazit u spodního okraje snímku. Tyto časové údaje mohou být automaticky aktualizovány. Číslo snímku Implicitně se nachází u spodního okraje snímku, ale může být umístěno i jinam. Program PowerPoint můžeme ovládat několika způsoby: myší, klávesnicí, dálkovým ovladačem. Téměř každou operaci lze provést minimálně dvěma způsoby. A B C E D Obr. 1.2 Typické rozložení snímku v prezentaci. A vložený obrázek, B pozadí snímku, C datum, D - zápatí, E číslo snímku 1.4 Jaké máme typy zobrazení prezentace a jak pracovat se snímky? Typy zobrazení v programu PowerPoint Abychom mohli plně využít možnosti programu PowerPoint při vytváření a úpravách prezentací, musíme poznat také režimy zobrazení. Klepnutím na tlačítko režimu zobrazení v levém dolním rohu aplikačního okna (viz obr. 1.1 F) můžeme zvolit některé z následujících: Normální zobrazení je ve verzi PowerPoint 2003 výchozím. Skládá se celkem ze tří hlavních podoken, z nichž jedno zobrazuje aktuální snímek, druhé obsahuje kartu Osnova se stručnou osnovou celé prezentace a kartu Snímky s miniaturami snímků. Třetí podokno slouží ke vkládání poznámek. V podokně úloh Normálního zobrazení můžeme v programu PowerPoint pracovat s textem, grafikou, zvukem, animacemi a dalšími efekty. Velikost podoken je možné změnit tažením hranic. 4

12 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Zobrazení řazení snímků rozloží zmenšené snímky po celé obrazovce a máme v něm tedy možnost kontroly celé prezentace. Navíc zde můžeme snadno definovat a prohlížet přechody snímků. Zobrazení prezentace je zobrazení, při němž se snímky zobrazují na celou plochu obrazovky. Zde přesně vidíme přechody snímků i animace a zvukové efekty. 1.5 Jakým způsobem postupovat při tvorbě nové prezentaci? Postup vytvoření nové prezentace Zvolením příkazu Soubor Nový máme možnost vybrat z několika možností vytvoření nové prezentace (viz obr. 1.3): Prázdná prezentace vytvoří novou prezentaci s jediným, zcela prázdným snímkem. Dostáváme tak největší prostor pro vlastní tvořivost, ale zároveň musíme velice dobře vědět, co a jak budeme dělat. Podobu snímku můžeme definovat z podokna úloh Rozložení snímku. Ze šablony návrhu vytvoří prezentaci, kterou také zpočátku tvoří jediný snímek, ale na niž můžeme aplikovat šablonu návrhu. Součástí této šablony je předdefinované písmo, barevné schéma, pozadí a další prvky jednotného vzhledu snímku. Obr. 1.3 Možnosti vytváření nové prezentace Ze stručného průvodce nejsnazší způsob vytvoření nové prezentace. Průvodce si od nás zjistí všechny potřebné informace a poté vytvoří sadu snímků na zadané téma s nejvhodnějším barevným schématem. Do Stručného průvodce můžeme také přidávat svoje vlastní prezentace. Z existující prezentace vytvoří novou prezentaci ze stávající, již vytvořené a uložené prezentace. Z existující prezentace, v níž stejně jako v dialogovém okně Otevřít vyhledáme prezentaci na vlastním počítači, na síti, nebo na intranetu či internetu. Poté z ní PowerPoint vytvoří samostatnou kopii. Fotoalbum zde můžeme vytvořit novou prezentaci z množiny grafických souborů (například ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu, připojeného k počítači). Poznámka: Dalšími možnostmi, jak vytvořit prezentaci, je zadat text do pole Hledat online nebo hledat Šablony na webu Office Online. Oba prvky umožňují vyhledání online šablony ze stránek služby Office Online. Novou prezentaci lze vytvořit i z již hotových prezentací V mém počítači či Na mých webových serverech. V následující části příručky se budeme zabývat pouze návrhem vytvoření nové prezentace Ze stručného průvodce a vytvoření prezentace Ze šablony návrhu. Při tvorbě prezentace, stejně jako při práci v různých vývojových programech, nesmíme 5

13 Efektivní využití ICT ve výuce zapomínat na průběžné ukládání. Uložení provedeme klasicky Soubor Uložit (jako) nebo klepnutím na ikonu. Formát souboru prezentace může být dvojí, buď *.ppt (klasicky), nebo *.pps (pro přímé spuštění v režimu prezentace). V programu PowerPoint je možné prezentaci ukládat i do tvaru HTML stránek Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze stručného průvodce Nejrychlejší cestou pro vytvoření prezentace je použití volby Ze stručného průvodce. Tuto cestu volíme zejména tehdy, pokud jsme v programu PowerPoint nováčky, nebo pokud jsme pod velkým časovým tlakem. Průvodce sestaví 8 až 12 snímků odpovídajícího vzhledu. Po klepnutí na příkaz Soubor Nový vybereme v podokně úloh možnost Ze stručného průvodce. Pro pokračování v návrhu klepneme na tlačítko Další. Ve druhém okně průvodce vybereme pomocí jednoho z pěti tlačítek: Všechny, Obecné, Společnost, Projekty, Prodej a marketing, obecnou kategorii vytvářené prezentace. Pro pokračování v návrhu prezentace opět vybereme volbu Další. V dalším okně vybereme konkrétní typ prezentace ve zvolené kategorii a klepneme na tlačítko Další. V následujícím dialogovém okně průvodce vybereme výstupní styl prezentace, podle něhož průvodce přizpůsobí podobu snímku. Na výběr máme prezentaci na obrazovce či na webu, černobílé a barevné fólie nebo diapozitivy. Nakonec klepneme na Další. V posledním okně průvodce zadáme údaje pro úvodní snímek - přesněji řečeno název prezentace a její zápatí. Průvodce zde také nabízí naše uživatelské jméno (zápatí se ovšem podle konkrétní podoby snímku může nacházet také nahoře.) Po zadání informací klepneme na tlačítko Další a na poslední obrazovce již jen klepneme na tlačítko Dokončit. Na obr vidíme první snímek navržené prezentace. 6

14 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Obr. 1.5 Kostra prezentace vytvořená pomocí průvodce Vytvoření nové prezentace pomocí volby Ze šablony návrhu Nyní si ukážeme jak vytvořit prezentaci ze šablony. Všechny šablony najdeme mezi volbami podokna úloh Nová prezentace, jež vyvoláme příkazem Soubor Nový a v panelu Nová prezentace (viz obr. 1.3) zvolíme jednu z možností šablony návrhu. Zvolením volby Ze šablony návrhu vytvoříme novou prezentaci s jediným úvodním snímkem, který je založený na šabloně návrhu. Po otevření nové prezentace se objeví podokno úloh Návrh snímku (viz obr. 1.4), kde můžeme změnit rozložení úvodního snímku a přidávat nové rozložení. Máme zde možnost volit z aktuálně používaných šablon a z šablon, které jsou předdefinované a k dispozici v okně Návrhu snímku. Kromě šablony návrhů můžeme zvolit barevné a animační schéma prezentace (viz obr. 1.4 nahoře). Tip: Pro přepínání Podoken úloh je možné klepnout vpravo na rozbalovací šipku u právě používaného podokna úloh. Rozbalí se nám menu všech podoken a klepnutím myši si pak zvolíme požadované Podokno úloh. V programu PowerPoint je také možné si vytvořit svou vlastní šablonu. Tato možnost je vhodná tehdy, když vytváříme hodně prezentací s podobným obsahem, podrobněji v kapitole 2.4. Obr. 1.4 Podokno úloh Návrh snímku 7

15 Efektivní využití ICT ve výuce 1.6 Jak zadávat a upravovat text v prezentaci? Ať už novou prezentaci vytvoříme jakýmkoliv způsobem, musíme text zástupných symbolů nahradit vlastním textem (viz kapitola 1.6.2). Nyní se budeme věnovat zápisu textu prezentace vkládání nadpisů, podnadpisů a seznamů s odrážkami. Text můžeme zadávat buď přímo v samotném snímku, nebo na kartě Osnova Formátování textu z dialogového okna Písmo Zejména při aplikaci několika efektů formátování najednou využijeme příkaz Formát Písmo. Z tohoto standardního dialogového okna můžeme provést veškeré výše popsané změny formátu. Navíc zde můžeme definovat několik dalších speciálních efektů, jako je horní a dolní index nebo reliéf. V Panelu nástrojů je standardně zobrazena nástrojová lišta Formát, kde máme přehledně graficky zobrazené jednotlivé příkazy pro formátování textu. Tip: Pokud není nástrojová lišta formát zobrazena, zobrazíme ji klepnutím pravého tlačítka myši na Panel nástrojů a poté klepneme levým tlačítkem myši na příkaz Formát. Práce s textem v programu PowerPoint je velmi podobná práci s textem v programu Word. Pole pro nadpis bývají svým vzhledem odlišná od ostatních polí s běžným textem. Do polí pro normální text se automaticky vkládají odrážky (jde v podstatě o bodový seznam). Kromě klasického formátování (tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo ), které známe z textových editorů, zde přibyla funkce stínu písma. Stín se objeví na spodní a pravé hraně znaku, které tím pádem dostanou prostorový vzhled. Zajímavější je ale stínování grafiky než textu. Dále máme možnost volit formátování odstavců, barvu písma a další Zápis textu do zástupných symbolů Zástupné symboly mají tečkované nebo stínované ohraničení a předem definovaný formát písma a velikosti (viz obr. 1.6). Zástupný symbol Okraj zástupného symbolu a možnost jeho zmenšení/zvětšení Obr. 1.6 Zapisování textu do zástupných symbolů Jejich text nahradíme v prezentaci vlastním textem. Velikost zástupného symbolu můžeme změnit pomocí úchytu pro změnu velikosti, který se objeví po najetí kurzoru myši na zástupný symbol. Rovněž lze zástupný symbol pomocí myši přesunout, 8

16 1. Prezentace v programu MS PowerPoint případně některé i otočit. Text v zástupném symbolu program PowerPoint obvykle zalamuje sám a klávesu ENTER potřebujeme jen pro zahájení odstavce. Zvolený Zástupný symbol tedy nejprve vybereme klepnutím, poté do něj zapíšeme text a nakonec klepneme kdekoli mimo. Tím naznačené ohraničení zmizí. Tipy pro umístění zástupných symbolů: Tip 1: Pokud se text nevejde do snímku, pokuste se nejprve změnit velikost a pozici ostatních symbolů a teprve poté přistupte ke zvětšení symbolu s textem. Při přemístění zástupného symbolu přejdeme kurzorem myši na jeho okraj, kde se ukazatel změní na čtyřstrannou šipku. Dále jej přetáhneme na libovolné místo snímku. Jestliže takto například zmenšíme zástupný symbol nadpisu nebo jej přemístíme nahoru, zůstane nám ve snímku více místa pro seznam s odrážkami. Tip 2: Vzhledem k automatickému zalamování textu můžeme pomocí změny velikosti zástupného symbolu také narychlo upravovat zarovnání textu. Rozšířením symbolu tak třeba zmenšíme odstavec ze dvou řádků na jediný řádek. Tip 3: Změnou velikosti nebo pozice zástupných symbolů můžeme ve snímku vytvořit volné místo pro objekty (například grafické), které nejsou v daném rozložení normálně definovány. Zástupné symboly lze nastavit pro celou prezentaci v návrhu podkladů viz odstavec Práce v osnově Místo zadávání textu do zástupných symbolů můžeme kostru prezentace uspořádat do takzvané Osnovy, kterou následně změníme na snímky. Obr. 1.7 Formátování obsahu prezentace na kartě Osnova 9

17 Efektivní využití ICT ve výuce Osnova je souhrnem celé prezentace a je uspořádána do nadpisů a podnadpisů. Užitečná je zejména u složitých prezentací, nebo při posuzování celkové struktury dokumentu. Šablony vytváříme a upravujeme v Normálním zobrazení na kartě Osnova, kterou vidíme na obr Přesnou pozici podokna s osnovou určíme přetažením příčky. Podrobněji o osnově v kapitole Psaní odstavců V prezentaci se obecně snažíme psát odstavce stručně, v bodech. Proto při psaní odstavců často používáme odrážky a číslování. Na začátek odstavce vložíme odrážku či číslo následujícím způsobem: 1. Kurzorem myši najedeme do oblasti, kde se nachází odstavec, nebo vybereme několik odstavců ve snímku. 2. V Panelu nástrojů Formát klepneme myší na příkaz Obr. 1.8 Okno Odrážky a číslování Odrážky a číslování. Zobrazí se nám stejné okno jako na obr Výběrem myší zvolíme vhodnou odrážku či číslování. Více se o odstavcích dozvíte v kapitole Vkládání textů, tabulek, grafů, diagramů a obrázků Zajímavou prezentaci můžeme sestavit využitím základních funkcí formátování v programu PowerPoint. Pro oživení prezentace je vhodné, abychom do prezentace doplnili tabulky a grafické objekty, pomocí kterých lépe vysvětlíme nejdůležitější myšlenky prezentace např. obrázky, kresby, hotové diagramy Microsoft Office, zvláštní efekty (WordArt) a grafy. Navíc můžeme do prezentace vložit i videoklipy a zvukové záznamy nebo doprovodné ozvučení, viz kapitola Vkládání objektů Na obr. 1.9 jsou zobrazeny možnosti vkládání objektů z nabídky Vložit. Pomocí příkazů (viz obr. 1.9) můžeme vkládat Nový snímek, Číslo snímku, Datum a čas a také lze do snímku vložit Textové pole, Video a zvuk, Graf, Tabulka a další prvky Vkládání textového pole Do prezentace lze zadat text i jiným způsobem než do zástupného symbolu, jak je popsáno v kapitole 1.6.2, a to zvolením příkazu Vložit Textové pole. Objeví se textové pole, které můžeme libovolně přesunout, zvětšit dle požadavků a zapsat do něj písmo zvoleného stylu a zvolené velikosti. Obr. 1.9 Vkládání objektů do snímků 10

18 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Vkládání tabulek Pomocí tabulek jsme schopni v prezentaci výborně poukázat na důležité trendy a vztahy mezi různými skupinami dat. Tabulky v programu PowerPoint vypadají obvykle nejlépe v malých rozměrech, kdy mají nejvíce zhruba tři až čtyři sloupce a čtyři až pět řádků. Důležité je, aby písmo bylo tak velké, aby bylo dobře čitelné i pro posluchače z posledních lavic. Nyní si ukážeme jak snadno vytvořit tabulku v prezentaci. Pro vložení tabulky máme dvě možnosti. Pokud budeme chtít na snímku pouze nadpis a tabulku, klepnutím myši vybereme Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a tabulka (viz. obr. 1.10). Vybereme-li pomocí myši možnost Nadpis a tabulka, změní se rozložení nového snímku, jak ukazuje obr Snímek je rozdělen na dva zástupné symboly. Do horního zástupného symbolu vložíme po klepnutí myši nadpis a po dvojitém klepnutí myši na ikonu tabulky uprostřed snímku budeme mít možnost zvolit počet řádků a sloupců tabulky. Jakmile zvolíme počet řádků a sloupců, objeví se na snímku tabulka s požadovanými buňkami. Její velikost lze změnit tažením hran jednotlivých řádků a sloupců. Do jednotlivých okének tabulky zapíšeme potřebné údaje a tabulka je hotová. Příklad tabulky je na obr vpravo. Druhou cestou, jak vytvořit tabulku, je příkazem Vložit Tabulka. Stejným způsobem jako v předchozím případě vkládání tabulky určíme počet řádků a sloupců tabulky a vložíme požadovaný text. Postup pro vložení tabulky je následující: Zobrazíme snímek, v němž má být nová tabulka umístěna. Obr V okně Další rozložení se nachází mj. ikona pro vytvoření tabulky Klepneme na tlačítko Vložit tabulku z panelu nástrojů Standardní. Z jeho rozevírací mřížky vybereme uspořádání tabulky, tedy počet řádků a sloupců. Do snímku se vloží prázdná tabulka. Obr Snímek pro vytvoření tabulky využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek a tabulkou 11

19 Efektivní využití ICT ve výuce Vkládání grafů a diagramů Jinou možností, jak zobrazit například naměřená data či data z výzkumu, je použít grafické znázornění. Stejně jako u vkládání tabulek, i zde existují dvě cesty vložení. My si ukážeme jen jednu cestu, a to vložení tabulky z možnosti Další rozložení. Druhou možnost vytvoření tabulky si vyzkoušejte sami (postupujte stejně jako u vkládání tabulky, ale volte možnost Graf). Pokud požadujeme na snímku pouze nadpis a graf, klepnutím myši vybereme příkaz Vložit Nový snímek. Poté v pravém panelu Rozložení snímku zvolíme v sekci Další rozložení možnost Nadpis a graf (viz. obr. 1.10). Na snímku se nám objeví rozložení, které vidíme na obr Obr Snímek pro vytvoření grafu využitím Dalšího rozložení a výsledný snímek s grafem Po poklepání myši na ikonu grafu uprostřed snímku se objeví předdefinovaný graf a tabulka hodnot, které má graf prezentovat. V této tabulce máme možnost zvolit počet řádků i sloupců a vepíšeme zde hodnoty, které mají být graficky prezentovány. Pracovní postup vytvoření a úpravy grafu je stejný jako v programu Microsoft Excel. Na obr vpravo je příklad využití grafu v programu PowerPoint. Obr Snímek s diagramem 12

20 1. Prezentace v programu MS PowerPoint Poznámka: Pokud nejste znalí základní práce v programu Microsoft Excel, sáhněte například po knize Excel 2003 od Pavla Navrátila [4]. Zde je stručně vysvětleno jak grafy vytvářet. Pro názorné vysvětlení tématu je někdy vhodné v prezentaci uvést také diagramy. Diagramy vkládáme do prezentace obdobným způsobem jako tabulky či grafy. Příklad diagramu je uveden na obr Zkuste si sami takový diagram vytvořit, postupujte jako při tvorbě tabulky či grafu Vkládání obrázků Pro oživení prezentace lze do snímků v programu PowerPoint vkládat také obrázky. Obrázky můžeme buď přímo vytvořit v programu PowerPoint (např. ve formě klipartů či promocí nástrojové lišty Kreslení, což je více rozebráno v odstavci 1.7), nebo vložit v různých formátech např. ve formě fotky. Abychom fotky mohli do prezentace vkládat, je dobré je nejdříve vhodně upravit - této problematice se věnuje kapitola 4. Jakmile máme fotku připravenu, vložíme ji do prezentace postupem uvedeným na obr. 1.14, tedy volbou příkazu Vložit Obrázek Ze souboru. Obr Postup pro vkládání obrázku Obr Obrázek ve formě fotografie vložený na snímek prezentace Na obr je příklad snímku s vloženou fotografií do prezentace. Vloženou fotografii tažením přemístíme na požadované místo v prezentaci a tažením za hraniční body měníme její velikost. 1.8 Jak v programu PowerPoint kreslit? V této kapitole si ukážeme jak kreslit jednoduché objekty v panelu nástrojů Kreslení. Tento panel si zobrazíme zaškrtnutím příkazu Zobrazit Panely nástrojů Kreslení. Obr Panel nástrojů Kreslení A B C D E F G H I J K L M V panelu Kreslení najdeme několik tlačítek pro kreslení grafických objektů. Na obr jsou zvýrazněny nejpoužívanější objekty: A Automatické tvary (viz obr. 1.17) 13

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 4 U k á z k a k n i h

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 9. Karta Revize Zařazením karty Revize do pásu karet se možnosti a způsob práce s Excelem, Wordem a PowerPointem 2007 ještě více sblížily. V kartě Revize mámek dispozici služby kontroly pravopisu, práce

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu 1 Vysoké učení technické v Brně

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PowerPoint 2010 podrobný průvodce Marek Laurenčík Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4271. publikaci Spoluautor Michal

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více