Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl"

Transkript

1

2 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo 3 2 Doplňkové písmo 4 Barevnost 4 1 Základní barevnost 4 2 Význam barevnosti 5 Grafické prvky 5 1 Čáry povolené kompozice 5 2 Čáry zakázané kompozice 6 Tiskoviny 6 1 Hlavičkový papír 6 2 Pozvánka Vizitka 6 4 Plakát 6 5 Desky 7 Další aplikace 7 1 CD 7 2 PowerPoint prezentace 7 3 Cedulka na dveře 7 4 Cedulka Za pdopory MAS 7 5 Polep auta

3 1 Úvod

4 MAS Nad Prahou V češtině se vžilo pro organizace, které rozvíjejí místní partnerství, označení místní akční skupina. Zavání to trochu totalitním slovníkem, ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná aktivita obcí, neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při realizaci potřebných a zajímavých projektů. O tom by v předchozí éře nemohla být řeč. Původní anglický název by se měl doslova překládat místní skupina akce. 1 1 O MAS Nad Prahou Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU do středočeských obcí, které se do MAS zapojily, V uplynulých letech 2008 až 2012 MAS získaly necelých 600 miliónů korun. Pomohly na světlo celé řadě drobných projektů. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat centra pro volný čas. Vznikala drobná sportoviště a dětská hřiště. Podnikatelé se dostali k moderním výrobním technologiím. S tímto předsevzetím vznikla i MAS Nad Prahou. Zahrnuje zatím 28 obcí a měst od pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existující mikroregiony Dolní Povltaví a Region povodí Mratínského potoka. Do poloviny února 2013 se do MAS Nad Prahou stihlo zapojit téměř 30 neziskových organizací a podnikatelů. Byli bychom moc rádi, kdyby nakonec MAS Nad Prahou nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo se jí spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře fungujících MASkách ve středních Čechách se to opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzájemně pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným slepým uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží. Mgr. Martin Kupka, předseda správní rady MAS Nad Prahou, o.p.s. Ing. Iva Cucová, ředitelka MAS Nad Prahou, o.p.s. Listopad 2013

5 Role značky jako symbolu identity je stále důležitější. Značky nás obklopují všude na poutačích obchodů a restaurací, na fasádách administrativních budov, hotelů, kulturních institucí či sportovních zařízení, na okolo jedoucích vozidlech. Symboly, značky a znamení provázejí člověka od nepaměti. Psychologické studie dokazují, že naprostá většina našich vjemů (až 80 %) se realizuje vizuálně. Výrazná vizuální tvář společnosti či instituce má v současném vysoce konkurenčním světě svoji nezastupitelnou úlohu. Jedinečnou tvář pomáhá danému subjektu vytvářet a udržovat jeho značka a vizuální styl. Jednotný vizuální styl (korporátní grafický design) je důležitým komunikačním nástrojem, kterým lze aktivně ovlivňovat svoji identitu i image. Profesionálně zpracovaná značka a jednotný vizuální styl komunikují základní hodnoty společnosti, jsou ukazatelem její integrity, demonstrují její stabilitu i ambice a celkově posilují její důvěryhodnost u odborné i široké veřejnosti. Právě unikátnost značky a dlouhodobá systematická práce s ní napomáhají ke snadnější identifikaci společnosti mezi dalšími subjekty. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou značka, barevnost, písmo a doplňkové grafické prvky. Tyto prvky a systém jejich použití jsou kodifikovány v grafickém manuálu. Grafický manuál je souborem závazných pravidel, rozkresů a příkladů, jak postupovat při aplikaci značky a korporátního grafického designu. S grafickým manuálem a se základními pravidly jednotného vizuálního stylu společnosti MAS Nad Prahou (dále MAS) by měli být seznámeni všichni zaměstnanci a pracovníci MAS. Ti by pak měli být schopni koordinovat a udržovat nastavení vizuálního stylu při jeho implementaci s dalšími externími dodavateli. Grafický manuál nepokrývá celou šíři možných užití vizuálního stylu. Při jeho další aplikaci je vždy nutné dbát na estetickou formu, řídit se typografickými pravidly a v maximální možné míře dodržovat pravidla a postupy doporučená tímto grafickým manuálem. Cílem je systematické a kontinuální posilování značky společnosti MAS. Autorem značky, jednotného vizuálního stylu a grafického manuálu společnosti MAS Nad Prahou je Marek Šilpoch z ateliéru Grafického designu a Vizuální komunikace pod vedením prof. ak. malíře Rostislava Vaňka na UMPRUM. Místní akční skupina Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

6 2 Značka

7 2 1 1 Značka Barevně pozitiv Značka svým zpracováním a charakterem podporuje základní cíle MAS. Každá barva odpovídá jednomu z hlavních směrů skupiny. Značka se skládá z typografie MAS NAD PRA HOU, která je systemticky rozdělena vždy po trojici. Typografii doplňují čáry, které podporují tvar značky. V základní verzi je typografie černá a čáry barevné.

8 2 1 2 Značka Barevně negativ V případě barevné negativní značky se typografie změní na bílou. Barevnost čar zůstává stejná.

9 2 1 3 Značka Černobíle pozitiv Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% černé.

10 2 1 4 Značka Černobíle negativ Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% bílé.

11 2 1 5 Značka 1/4 x Ochranná zóna x Ochranná zóna je nedílnou součástí značky. Zajišťuje její správné vyznění a snadnou čitelnost. Přispívá k vnímání značky jako samostatného grafického a komunikačního prvku s vlastní jedinečnou identitou. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostředním okolí značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text či grafický prvek (linka, objekt apod.). Rozměr ochranné zóny značky MAS udává jednotka x. Jednotka x je definována výškou značky. Rozměr ochranné zóny je 1/4 x.

12 2 1 6 Značka Podkladové plochy Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky. V případě, že se značka umisťuje do jakékoli jiné barevné plochy, pracujeme s jednobarevnou variantou značky v pozitivní či negativní podobě, vždy dle tmavosti podkladové plochy.

13 2 1 7 Značka Zakázané varianty MAS NAD PRA HOU MAS NAD PRA HOU Grafický manuál přesně a jasně definuje podobu značky MAS. Uvedená pravidla není možné jakkoliv měnit či individuálně upravovat. Na této straně jsou pro ilustraci zobrazena některá z chybných zpracování značky. Je zcela nepřípustné měnit pořadí či pozici prvků ve značce, zasahovat do tvarů a velikostí jednotlivých prvků ve značce, měnit barevnosti značky, deformovat poměry velikosti značky, používat jinou typografii, vkládat stínování pod značku či jakýmkoli jiným způsobem značku deformovat.

14 2 2 1 Značka s názvem a www Barevně pozitiv Značka svým zpracováním a charakterem podporuje základní cíle MAS. Každá barva odpovídá jednomu z hlavních směrů skupiny. Značka se skládá z typografie MAS NAD PRA HOU, která je systemticky rozdělena vždy po trojici. Typografii doplňují čáry, které podporují tvar značky. V základní verzi je typografie černá a čáry barevné.

15 2 2 2 Značka s názvem a www Barevně negativ V případě barevné negativní varianty značky se typografie změní na bílou. Barevnost čar zůstává stejná. Barva doplňkového textu se taktéž změní na bílou.

16 2 2 3 Značka s názvem a www Černobíle pozitiv Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% černé. Doplňkový text je taktéž ve 100% černé.

17 2 2 4 Značka s názvem a www Černobíle negativ Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% bílé. Doplňkový text je taktéž ve 100 % bílé.

18 2 2 5 Značka s názvem a www y 1/4 x Ochranná zóna x Ochranná zóna je nedílnou součástí značky. Zajišťuje její správné vyznění a snadnou čitelnost. Přispívá k vnímání značky jako samostatného grafického a komunikačního prvku s vlastní jedinečnou identitou. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostředním okolí značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text či grafický prvek (linka, objekt apod.). Rozměr ochranné zóny značky MAS udává jednotka x. Jednotka x je definována výškou značky. Rozměr ochranné zóny je 1/4 x.

19 2 2 6 Značka s názvem a www Podkladové plochy Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky. V případě, že se značka umisťuje do jakékoli jiné barevné plochy, pracujeme s jednobarevnou variantou značky v pozitivní či negativní podobě, vždy dle tmavosti podkladové plochy.

20 2 2 7 Značka s názvem a www Zakázané varianty MAS MAS NAD NAD PRA PRA HOU HOU Místní akční skupina Nad Prahou Grafický manuál přesně a jasně definuje podobu značky MAS. Uvedená pravidla není možné jakkoliv měnit či individuálně upravovat. Na této straně jsou pro ilustraci zobrazena některá z chybných zpracování značky. Je zcela nepřípustné měnit pořadí či pozici prvků ve značce, zasahovat do tvarů a velikostí jednotlivých prvků ve značce, měnit barevnosti značky, deformovat poměry velikosti značky, používat jinou typografii, vkládat stínování pod značku či jakýmkoli jiným způsobem značku deformovat.

21 2 3 1 Značka s názvem Barevně pozitiv Značka svým zpracováním a charakterem podporuje základní cíle MAS. Každá barva odpovídá jednomu z hlavních směrů skupiny. Značka se skládá z typografie MAS NAD PRA HOU, která je systemticky rozdělena vždy po trojici. Typografii doplňují čáry, které podporují tvar značky. V základní verzi je typografie černá a čáry barevné.

22 2 3 2 Značka s názvem Barevně negativ V případě barevné negativní varianty značky se typografie změní na bílou. Barevnost čar zůstává stejná. Barva doplňkového textu se taktéž změní na bílou.

23 2 3 3 Značka s názvem Černobíle pozitiv Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% černé. Doplňkový text je taktéž ve 100% černé.

24 2 3 4 Značka s názvem Černobíle negativ Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% bílé. Doplňkový text je taktéž ve 100 % bílé.

25 2 3 5 Značka s názvem y 1/4 x Ochranná zóna x Ochranná zóna je nedílnou součástí značky. Zajišťuje její správné vyznění a snadnou čitelnost. Přispívá k vnímání značky jako samostatného grafického a komunikačního prvku s vlastní jedinečnou identitou. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostředním okolí značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text či grafický prvek (linka, objekt apod.). Rozměr ochranné zóny značky MAS udává jednotka x. Jednotka x je definována výškou značky. Rozměr ochranné zóny je 1/4 x.

26 2 3 6 Značka s názvem Podkladové plochy Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky. V případě, že se značka umisťuje do jakékoli jiné barevné plochy, pracujeme s jednobarevnou variantou značky v pozitivní či negativní podobě, vždy dle tmavosti podkladové plochy.

27 2 3 7 Značka s názvem Zakázané varianty MAS MAS NAD NAD PRA PRA HOU HOU Místní akční skupina Nad Prahou Grafický manuál přesně a jasně definuje podobu značky MAS. Uvedená pravidla není možné jakkoliv měnit či individuálně upravovat. Na této straně jsou pro ilustraci zobrazena některá z chybných zpracování značky. Je zcela nepřípustné měnit pořadí či pozici prvků ve značce, zasahovat do tvarů a velikostí jednotlivých prvků ve značce, měnit barevnosti značky, deformovat poměry velikosti značky, používat jinou typografii, vkládat stínování pod značku či jakýmkoli jiným způsobem značku deformovat.

28 2 4 1 Značka s adresou Barevně pozitiv Značka svým zpracováním a charakterem podporuje základní cíle MAS. Každá barva odpovídá jednomu z hlavních směrů skupiny. Značka se skládá z typografie MAS NAD PRA HOU, která je systemticky rozdělena vždy po trojici. Typografii doplňují čáry, které podporují tvar značky. V základní verzi je typografie černá a čáry barevné.

29 2 4 2 Značka s adresou Barevně negativ V případě barevné negativní varianty značky se typografie změní na bílou. Barevnost čar zůstává stejná. Barva doplňkového textu se taktéž změní na bílou.

30 2 4 3 Značka s adresou Černobíle pozitiv Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% černé. Doplňkový text je taktéž ve 100% černé.

31 2 4 4 Značka s adresou Černobíle negativ Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% bílé. Doplňkový text je taktéž ve 100 % bíle.

32 2 4 5 Značka s adresou y 1/4 x Ochranná zóna x Ochranná zóna je nedílnou součástí značky. Zajišťuje její správné vyznění a snadnou čitelnost. Přispívá k vnímání značky jako samostatného grafického a komunikačního prvku s vlastní jedinečnou identitou. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostředním okolí značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text či grafický prvek (linka, objekt apod.). Rozměr ochranné zóny značky MAS udává jednotka x. Jednotka x je definována výškou značky. Rozměr ochranné zóny je 1/4 x.

33 2 4 6 Značka s adresou Podkladové plochy Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky. V případě, že se značka umisťuje do jakékoli jiné barevné plochy, pracujeme s jednobarevnou variantou značky v pozitivní či negativní podobě, vždy dle tmavosti podkladové plochy.

34 2 4 7 Značka s adresou Zakázané varianty MAS MAS NAD NAD PRA PRA HOU HOU MAS Nad Prahou o. p. s. Mělnická 275, Líbeznice Grafický manuál přesně a jasně definuje podobu značky MAS. Uvedená pravidla není možné jakkoliv měnit či individuálně upravovat. Na této straně jsou pro ilustraci zobrazena některá z chybných zpracování značky. Je zcela nepřípustné měnit pořadí či pozici prvků ve značce, zasahovat do tvarů a velikostí jednotlivých prvků ve značce, měnit barevnosti značky, deformovat poměry velikosti značky, používat jinou typografii, vkládat stínování pod značku či jakýmkoli jiným způsobem značku deformovat.

35 2 5 1 Značka pro partnery MAS Barevně pozitiv Značka svým zpracováním a charakterem podporuje základní cíle MAS. Každá barva odpovídá jednomu z hlavních směrů skupiny. Značka se skládá z typografie MAS NAD PRA HOU, která je systemticky rozdělena vždy po trojici. Typografii doplňují čáry, které podporují tvar značky. V základní verzi je typografie černá a čáry barevné.

36 2 5 2 Značka pro partnery MAS Barevně negativ V případě barevné negativní varianty značky se typografie změní na bílou. Barevnost čar zůstává stejná. Barva doplňkového textu se taktéž změní na bílou.

37 2 5 3 Značka pro partnery MAS Černobíle pozitiv Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% černé. Doplňkový text je taktéž ve 100% černé.

38 2 5 4 Značka pro partnery MAS Černobíle negativ Ve výjimečných případech (obvykle z technologických důvodů) je třeba použít jednobarevné provedení značky. V takovém případě se pak ustupuje od užití rastru černé, a všechny prvky značky, typografie i čáry jsou vyvedeny ve 100% bílé. Doplňkový text je taktéž ve 100 % bílé.

39 2 5 5 Značka pro partnery MAS y 1/4 x Ochranná zóna x Ochranná zóna je nedílnou součástí značky. Zajišťuje její správné vyznění a snadnou čitelnost. Přispívá k vnímání značky jako samostatného grafického a komunikačního prvku s vlastní jedinečnou identitou. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostředním okolí značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text či grafický prvek (linka, objekt apod.). Rozměr ochranné zóny značky MAS udává jednotka x. Jednotka x je definována výškou značky. Rozměr ochranné zóny je 1/4 x.

40 2 5 6 Značka pro partnery MAS Podkladové plochy Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát na dostatečnou čitelnost značky. V případě, že se značka umisťuje do jakékoli jiné barevné plochy, pracujeme s jednobarevnou variantou značky v pozitivní či negativní podobě, vždy dle tmavosti podkladové plochy.

41 2 5 7 Značka pro partnery MAS Zakázané varianty MAS NAD PRA HOU MAS NAD PRA HOU Grafický manuál přesně a jasně definuje podobu značky MAS. Uvedená pravidla není možné jakkoliv měnit či individuálně upravovat. Na této straně jsou pro ilustraci zobrazena některá z chybných zpracování značky. Je zcela nepřípustné měnit pořadí či pozici prvků ve značce, zasahovat do tvarů a velikostí jednotlivých prvků ve značce, měnit barevnosti značky, deformovat poměry velikosti značky, používat jinou typografii, vkládat stínování pod značku či jakýmkoli jiným způsobem značku deformovat.

42 3 Písmo

43 DIN Next LT Pro Regular abcdefghijklmnopq ABCDEFGHIJKLMNOPQ ěščřžýáíé ĚŠČŘŽÝÁÍÉ 3 1 Písmo Základní písmo Písmo je dalším ze základních prvků vizuálního stylu. Základním písmem společnosti MAS Nad Prahou je DIN Next LT Pro. Jde o velmi dobře čitelné bezserifové písmo z dílny Linotype. Povolený řez je Regular.

44 Arial Regular abcdefghijklmnopq ABCDEFGHIJKLMNOPQ ěščřžýáíé ĚŠČŘŽÝÁÍÉ Arial Bold abcdefghijklmnopq ABCDEFGHIJKLMNOPQ ěščřžýáíé ĚŠČŘŽÝÁÍÉ 3 2 Písmo Dopňkové písmo Pro běžnou každodenní písemnou komunikaci se používá doplňkové písmo Arial. Jde o velmi dobře čitelné bezserifové písmo, který patří ke standardnímu vybavení operačních systémů. Povolené jsou řezy Regular, Bold.

45 4 Barevnost

46 Žlutá PANTONE 115 C C 1 / M 13 / Y 88 / K 0 R 246 / G 216 / B 62 Místní akční skupina Nad Prahou 4 1 Barevnost Modrá PANTONE 3005 C C 100 / M 40 / Y 0 / K 0 R 0 / G 117 / B 187 Základní barvy Červená PANTONE 185 C C 0 / M 100 / Y 81 / K 0 R 195 / G 7 / B 47 Zelená PANTONE 354 C C 90 / M 0 / Y 95 / K 0 R 70 / G 156 / B 77 Barevnost hraje ve vizuálním stylu zásadní roli. Vybrané barvy se stávají nositelem identity společnosti, posilují její vizuální prezentaci, vnášejí do vizuálního stylu emotivní náboj. Základními barvami MAS jsou žlutá, modrá, červená a zelená. Barvy jsou specifikovány pro různé způsoby užití: Pantone pro přímý barevný tisk, v barevném rozkladu CMYK pro soutisk, v režimu RGB pro elektronické zobrazení na monitoru. Není dovoleno barvy používat v různých odstínech či barevných přechodech. Barvy se vždy používají ve 100% sytosti.

47 Podpora podnikatelů, propagace místních výrobků a potravin. 4 2 Barevnost Rozvoj dopravní obslužnosti území a podpora cestovního ruchu. Význam barevnosti Rozvoj sociálních služeb (rodiny s děmi, senioři, předškolní zařízení) a budování infrastruktury pro volnočasové aktivity. Základními barvami MAS jsou žlutá, modrá, červená a zelená. Toto pořadí barev je potřeba vždy dodržovat. Každá barva značí jeden směr MAS. Žlutá: Podpora podnikatelů, propagace místních výrobků a potravin. Modrá: Rozvoj dopravní obslužnosti území a podpora cestovního ruchu. Podpora zemědělství a ochrana krajiny. Červená: Rozvoj sociálních služeb (rodiny s děmi, senioři, předškolní zařízení) a budování infrastruktury pro volnočasové aktivity. Zelená: Podpora zemědělství a ochrana krajiny.

48 5 Grafické prvky

49 5 1 Grafické prvky Čáry povolené kompozice Jako hlavní grafický prvek vizuálního stylu MAS je horizontální čára. Za pomocí těchto čar je možno udělat jakokoli volnou ilustrativní kompozici. Je ovšem potřeba dodržet pár základních pravidel. 1. Čáry jsou vždy horizontální. 2. Pokud jsou čáry barevné, musí vždy dodržovat předepsanou barevnost a pořadí barev. 3. Jednotlivé čáry se přes sebe nesmí překrývat. Na této stránce můžete vidět pár příkladů jak může kompozice vypadat.

50 5 2 Grafické prvky Čáry zakázené kompozice Na této stránce naleznete, jak by kompozice vypadat neměla.

51 6 Tiskoviny

52 6 1 1 Tiskoviny Hlavičkový papír Hlavičkový papír slouží k běžné obchodní korespondenci. Na hlavičkovém papíře se vždy používá značka s adresou, v plnobarevném či černobílém provedení. Značka s adresou se umisťuje do levého horního rohu. V zápatí se pak uvádí slogan "Pestrý život nad Prahou" na levé straně a www adresa na straně pravé.

53 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny 16 Hlavičkový papír rozkres Okraje: 12 mm horní oraj 12 mm dolní okraj 15 mm levý 15 mm pravý Značka s adresou v levém rohu je vysoká 20 mm. Sazba: Doplňkové písmo Arial v řezu Regular. Výška písma 11 bodů s meziřádkovým prokladem 14 bodů. Sázeno na levý praporek Zápatí: Linka o síle 1mm a šíři 180 mm. Vlevo zarovnaný slogan "Pestrý život Nad Prahou", vpravo zarovnaná www adresa. Obojí písmem Din Next LT Pro Regular velikost 9 bodů.

54 6 2 1 Tiskoviny Pozvánka Pozvánka slouží k oficiálnímu pozvání na schůzi, sešlost či jinou aktivitu pořadanou MASkou. Na pozvánce se vždy používá značka s adresou, v plnobarevném či černobílém provedení (tisk na černobílé tiskárně). Značka s adresou se umísťuje do levého horního rohu. V zápatí se pak uvádí slogan "Pestrý život nad Prahou" na levé straně a www adresa na straně pravé.

55 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny 16 Pozvánka rozkres Okraje: 12 mm horní oraj 12 mm dolní okraj 15 mm levý 15 mm pravý Značka s adresou v levém rohu je vysoká 20 mm Sazba: Doplňkové písmo Arial v řezu Regular. Výška písma 11 bodů s meziřádkovým prokladem 14 bodů. Sázeno na levý praporek. Název akce, datum, začátek a místo konaní je sázeno vždy na střed. Pro zvýraznění se používá řez Bold. Zápatí: Linka o síle 1mm a šíři 180 mm. Vlevo zarovnaný slogan "Pestrý život Nad Prahou", vpravo zarovnaná www adresa. Obojí písmem Din Next LT Pro Regular velikost 9 bodů.

56 6 3 1 Tiskoviny Jméno Přijmení Funkce Ulice, Město, Psč Vizitka Vizitka při prvním setkání obvykle vytváří první dojem o společnosti či instituci. Z toho důvodu je třeba dbát na přesnou práci se značkou a s vizuálním stylem. Vizitka společnosti MAS Nad Prahou je oboustranná. Na jedné straně se objevuje jako hlavní motiv značka MAS. Na druhé straně pak informace o majiteli vizitky taktéž se značkou společnosti s názvem a www adresou.

57 Všechny míry jsou uváděny v mm. Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny 12 7 Jméno Přijmení funkce Vizitka rozkres Ulice Město Psč Formát vizitky 55 x 85 mm Přední strana vizitky: Okraje: 12 mm horní okraj 12 mm dolní okraj Výška značky je 71 mm. Značka je umístěna na střed formátu Zadní strana vizitky: Okraje: 7 mm horní okraj 7 mm dolním okraj 7 mm levý okraj 7 mm pravý okraj Text: Arial Regular, 11/ 14 bodů V levém dolní rohu se nachází logo s názvem a www adresou o velikosti 15 mm.

58 Plakát s doplňeným textem. Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát Dalším prezentačním materiálem je obecný plakát na akce pořádané MASkou. Plakáty jsou ve dvou formátech A3 a A2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Plakát obsahuje kompozici z čar, které rozdělují formát na 5 částí. V levém horním rohu se nachází černobílá značka MAS Nad Prahou. Na středu v horní části pak text: MAS Nad Prahou vás srdečně zve na. Druhá část plakátu je určena pro název akce. Třetí část plakátu je určena pro datum, místo konání, start a vstup. Čtvrtá část pak obsahuje doplňující informace o akci. Dole vždy musí být lišta se značkou EU a značkou Program rozvoje venkova s doplňujícím textem: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

59 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát rozkres Plakát A3 Zde můžeme vidět předepsanou kompozici, která je předem určená pro všechny plakáty. Předepsaná kompozice pro velikost formátu A3 (297 x 420 mm). Výška černobílé značky je 57 mm Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 13

60 Všechny míry jsou uváděny v mm. 148,5 148,5 Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát sazba textu 1 2 Plakát A3 Rozpis pro sazbu informací. 1 Tato část je určena pro název akce. Název je sázen vždy písmem Arial, řezem Bold. Velikost písma je 28 bodů s prokladem 44 bodů. Název je vždy sázen na střed, jak horizontálně, tak i vertikálně. Název může být i dvouřádkový. 2 Tato část je určena pro obecné informace. Text je sázen písmem Arial, řezem Regular. Velikost písma je 28 bodů s prokladem 44 bodů. Text je vždy sázen na střed, jak horizontálně, tak i vertikálně. Na prvním řádku je den a datum akce + místo konání. Na druhém řádku pak start akce + vstup. Informace musí být vždy v tomto pořadí.

61 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát sazba textu 2 Plakát A3 Rozpis pro sazbu infromací Tato část je určena pro doplňující informace. Informace jsou sázeny do dvou sloupců. Text je sázen písme Arial řezem Regular. Velikost písma je 18 bodů s prokladem 24 bodů. 4 Tato část je určena pro informaci o organizátorovi akce. Text je sázen písmem Arial, řezem Regular. Velikost písma je 10 bodů s prokladem 14 bodů.

62 Všechny míry jsou uváděny v mm. 18, ,5 Místní akční skupina Nad Prahou 42,5 18, ,5 Tiskoviny 78 56,5 Plakát rozkres 78 56,5 78 Plakát A2 Zde můžeme vidět předepsanou kompozici, která je předem určená pro všechny plakáty. Předepsaná kompozice pro velikost formátu A2 (420 x 594 mm). Výška černobílé značky je 80,5 mm. 56,5 63,5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 18,5

63 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát sazba textu 1 2 Plakát A2 Rozpis pro sazbu infromací. 1 Tato část je určena pro název akce. Název je sázen vždy písmem Arial, řezem Bold. Velikost písma je 38 bodů s prokladem 60 bodů. Název je vždy sázen na střed, jak horizontálně, tak i vertikálně. Název může být i dvouřádkový. 2 Tato část je určena pro obecné informace. Text je sázen písmem Arial, řezem Regular. Velikost písma je 38 bodů s prokladem 60 bodů. Text je vždy sázen na střed, jak horizontálně, tak i vertikálně. Na prvním řádku je den a datum akce + místo konání. Na druhém řádku pak start akce + vstup. Informace musí být vždy v tomto pořadí.

64 Všechny míry jsou uváděny v mm Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Plakát sazba textu 2 Plakát A2 Rozpis pro sazbu infromací Tato část je určena pro doplňující informace. Informace jsou sázeny do dvou sloupců. Text je sázen písme Arial řezem Regular. Velikost písma je 28 bodů s prokladem 37 bodů. 4 Tato část je určena pro informaci o organizátorovi akce. Text je sázen písmem Arial, řezem Regular. Velikost písma je 14 bodů s prokladem 21 bodů.

65 6 5 1 Tiskoviny Desky Prezentační desky slouží pro předávání tištěných materiálů společnosti. Velikost desek B4. Barva desek je bílá. Na přední straně je umístěna, jako hlavní motiv, barevná značka bez textu o výšce 200 mm. Na zadní straně je umístěna černobílá značka s adresou o výšce 30 mm. Na vnitřní chlopni je umístěna barevná značka s textem a www adresou. Pro výrobu desek se používají standardní výsekové raznice.

66 Všechny míry jsou uváděny v mm. Místní akční skupina Nad Prahou Tiskoviny Desky rozkres Na přední straně je umístěna jako hlavní motiv barevná značka bez textu o výšce 200 mm. Značka je umístěna na střed formátu. 17 Na zadní straně je umístěna černobílá značka s adresou o výšce 30 mm. Značka je odsazena 17 mm od levého kraje a 17 mm od dolního kraje. 30 Na vnitřní chlopni je umístěna barevná značka s textem a www adresou. Velikost značky je 30 mm. Značka je umístěna horizontálně na střed. Od levého kraje je odsazená 30 mm.

67 7 Další aplikace

68 Název souboru 7 1 Další aplikace CD MAS Nad Prahou Název souboru Pro přenos počítačových dat slouží CD. Obal CD obsahuje značku MAS bez textu, která je umístěna na střed formátu. Nahoře se nachází název souboru, který je na CD umístěn. Název souboru je sázen na střed písmem Arial Regular velikost 12 bodů. V dolní části se nachází název MAS Nad Prahou. Obojí je umístěno na střed formátu. Samotné CD má vlastní design vycházející z vizuálního stylu MAS. Jedná se o kompozici z čar. Obsahuje taktéž značku bez textu v černobílém provedení a název souboru umístěného na CD. Název souboru je sázen na střed písmem Arial, řezem Regular o velikosti 12 bodů.

69 7 2 Název prezentace Další aplikace PowerPoint prezentace PowerPoint prezentace se využívá pro externí i interní účely. Pro snadnější práci je prezentace zpracovaná ve formě elektronické šablony, která pevně nastavuje neměnné prvky prezentace. Prezentace má předepsanou horní část. Barva pozadí je 10% šedá. V levém rohu se pak nachází značka s textem a www adresou. V pravém rohu se nachází název prezentace. Název je sázen na pravý praporek písmem Arial, řezem Regular.

70 7 3 Další aplikace Cedulka na dveře místnost 204 Správní rada Jméno Příjmení funkce Pro označení dveří slouží kovová cedule. Cedule obsahuje značku s názvem a www adresou. Pod značkou se nachází číslo místnosti, název místnosti popřípadě jméno a funkce majtele místnosti. Text je sázen na levý praporek písmem Arial, řezem Regular.

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o.

Česká obec sokolská. Autor jednotného vizuálního stylu: Ondřej Kafka, Kafka Design, s.r.o. Česká obec sokolská autoři manuálu: Komise pro problematiku propagace, Bc. Věra Vránová vedoucí členové: Ing. Jana Pechmanová, Milan Sobota, Michal Pávek, Oldřich Kejík, Helena Rezková Kafka Design, s.r.o.

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Corporate design manual

Corporate design manual M a n u á l j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u Corporate design manual 1 Úvod 1. Úvod Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více