Městská část Brno-střed zrekonstruovala bytový dům na Vídeňské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Brno-střed zrekonstruovala bytový dům na Vídeňské"

Transkript

1 únor 2009 Pozvánka na Zastupitelstvo městské části Brno-střed Zveme občany na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se uskuteční ve středu od hod. ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno Městská část Brno-střed zrekonstruovala bytový dům na Vídeňské Během měsíce března by se už mohli začít stěhovat noví nájemníci do bytového domu na Vídeňské 14. Dům prošel během loňského roku celkovou rekonstrukcí přibližně za 50 miliónů Vážení spoluobčané, stále častěji se na mě obrací řada z Vás se stížnostmi na kvalitu života v některých problémových oblastech naší městské části. Záměrně si vypůjčuji termín užívaný mnoha organizacemi a uskupeními, a to včetně těch politických. Bohužel mám pocit, že v mnoha případech jde spíše o prázdné deklarace, než o skutečnou vůli se něčím zabývat. Lokalita při ulicích Cejl, Bratislavská, Körnerova a dalších, oblast mnohými nazývaná jako brněnský Bronx, v současné době také označovaná jako lokalita sociálně vyloučená. Prostředí, které je výlučně, či velmi významně spojeno s romskou problematikou. Ta však ale zmíněné hranice přesahuje; sám jsem měl možnost se před nedávnem seznámit s působením gangu romských dětí na nám. Svobody. Ve spojení s narůstajícím počtem Vašich podnětů a stížností na nedostatečné opatření ze strany města, jsem se rozhodl zřídit na naší městské části pracovní skupinu, která se uvedenými problémy bude zabývat. S nutnou součinností dotčených odborů úřadu a ve spolupráci s organizacemi, působícími v této oblasti a policií státní i městskou, budeme apelovat na město a požadovat přijímání vhodných opatření. MČ Brno-střed se však již nyní snaží aktivně do tohoto problému zapojovat. Jsme jednou z mála městských částí, která využívá služeb tzv. veřejně prospěšných pracovníků. Jestli něco lidé z těchto problémových zón potřebují, tak je to možnost pracovního uplatnění. Právě v těchto dnech rozšiřujeme počet těchto pracovníků v rámci úklidu centra města. Těm, kteří však o pomocnou ruku nestojí, musíme ale poslat jasný vzkaz: není možné tolerovat neplacení nájemného, devastaci městských bytů korun, kterou jsme celou financovali z našeho rozpočtu. Z vybydlených a vlhkých pavlačových bytů čtvrté kategorie bez sociálního zázemí vzniklo velmi kvalitní bydlení, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno-střed bylo nabíd- Pokračování na str. 2 a domů, kriminalitu v ulicích; na druhou stranu je potřeba odhalovat příčiny tohoto chování a použít je v rámci preventivních opatření. Případy z jiných měst, kde řešení do svých rukou berou extrémisté, jsou varováním. Role městské části je pak zprostředkovat vaše zkušenosti orgánům města, kraje a státu. Tedy těm, které by se právě na základě těchto poznatků měly stále se zhoršující situací systematicky zabývat. Jsem přesvědčen, že centrální část Brna si pozornost zaslouží. Libor Šťástka starosta MČ Brno-střed Dětský karneval str. 3 Posezení u cimbálu str. 3 Björnsonův sad str. 4, 5 Polárka oslavila 10 let str. 6

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Městská část Brno-střed zrekonstruovala bytový dům na Vídeňské Dokončení ze str. 1 nuto 9 bytů velikosti 1+kk (cca 37 m 2 ), 2 byty velikosti 2+kk (cca 64 m 2 ) a 8 bytů 2+1 (cca 64 m 2 ). Výše nájemného je stanovena na 90 korun za metr čtvereční měsíčně, řekl starosta a doplnil další podmínky pronájmu: Nájemné se bude platit tři měsíce předem a nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení za podmínky řádného užívání bytu. Dům na Vídeňské 14 byl zrekonstruován včetně dvorního traktu, mezi provedenými pracemi je například zpevnění základů a nová fasáda v zadní části domu, provedení izolace proti zemní vlhkosti, zhotovení nové konstrukce pavlače, instalace nových rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu, montáž nového ústředního topení (kotelna, rozvody, tělesa), opravy schodiště, výměna a opravy vadných prvků stropů, vybourání příček, snížení podhledů sádrokartonem, položení nových podlah, výměna oken a dveří či nové vybavení koupelen a WC. (red) 2

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva 66. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) Názor Vážení přátelé jsem se dočetla v denním tisku o studii ze života brněnské rómské komunity. Výsledkem studie, která stála milion a půl a zaměstnala několik lidí, je práce, kterou by na počkání dokázal stvořit student střední školy, který bydlí v některé z oblastí jako je Trnitá, Křídlovická, Cejl apod. O lichvě, absenci ve školách, utrácení sociálních dávek při hazardu tady totiž ví každý. Považuji peníze na studii za zbůhdarma vyhozené. Že neexistuje recept na zvelebování komunity nepřizpůsobivých, víme i bez této studie, stejně tak víme, že Rómové nemají problém omluvit školní absence svých dětí i několik dní zpětně. Taková studie by měla svůj význam jenom tehdy, pokud by obsahovala statistiku, kolik Romů bydlí v kterém ghetu, kolik z nich je zaměstnaných, jaké mají vzdělání, kolik jich prošlo rekvalifikací. Možná by byla i studie, která by si vybrala náhodný počet Romů a mapovala změny v jejich životě zhruba po pěti letech, to ale za předpokladu nutných změn v přístupu města, kraje, státu a vyspravení děr v zákonech. Za velmi dobré vykročení považuji domy s domovníky, kteří by vybírali nájem Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) projednala a vzala na vědomí přehled aktuál ně volných bytů v domech ve správě MČ Brno- -střed a uložila bytovému odboru zajistit jejich přidělování dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a dle platné Metodiky pronajímání bytů v MČ BS. RMČ BS posoudila výběr bytů ke zveřejnění na úřední desce MČ BS k opravě vlastním nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění nabídky na úřední desce. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro JAZZFESTBRNO, o.s. Brno ve výši Kč na Mezinárodní jazzový festival JAZZ- FESTBRNO 2009 a pro Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko A JE TO Brno, ve výši Kč na nákup materiálu pro tisk časopisu Ajeťák. RMČ BS vzala na vědomí zprávu starosty Mgr. Libora Šťástky MČ Brno-střed o nutnosti zabývat se přípravou a podobou vánočních trhů v roce 2009 a následujících let. Na návrh starosty zřídila pracovní skupinu, která se bude danou problematikou zabývat ve složení: Mgr. Libor Šťástka předseda pracovní skupiny, Ivan Kinzel člen pracovní skupiny, Mgr. Roman Burián člen pracovní skupiny a Ing. Stanislav Pšeja člen pracovní skupiny. RMČ BS vzala na vědomí zprávu starosty MČ Brno-střed o narůstajícím počtu stížností na kvalitu života v lokalitě ulic Bratislavská, Francouzská, Körnerova, Cejl a přilehlých ulic a nutnosti zabývat se touto situací a zřídila pracovní skupinu ve složení: Mgr. Libor Šťástka předseda pracovní skupiny, Ivan Kinzel člen pracovní skupiny, Ing. Jana Květoňová člen pracovní skupiny a Ing. Stanislav Pšeja člen pracovní skupiny a současně uložila vedoucím ÚMČ BS poskytovat pracovní skupině součinnost v rámci této problematiky. RMČ BS schválila oslovení vybraných dodavatelů k předložení cenových nabídek na akce: Mendlovo nám. 12, oprava střechy domu; Leitnerova 26, oprava společných prostor vč. stoupaček a společných WC; Botanická 43, 45, oprava terasy domů; Špitálka 39, oprava ležaté kanalizace domu; Křenová 18, Rumiště 2, oprava střechy domu; Masarykova 3, oprava střechy domu; Křídlovická 53, oprava balkónů; Gorazdova 2, 4, Nádražní 18, Milady Horákové 7, 21a, oprava plynoinstalace domů; Hvězdova 3, Körnerova 1, Koliště 29, Příční 6, 28, oprava plynoinstalace domů a Příkop 27b, Přízova 2, Rybářská 10, Vinohrady 42, oprava plynoinstalace domů a uložila vedoucímu odboru investičního a správy bytových domů ihned odeslat výzvy k podání cenových nabídek. (red) a dohlíželi na pořádek v domě, výtečné jsou také plány pro aktivity s dětmi v jejich volném čase, na školách s převahou Romů potřebují nutně asistenty, děti nejsou zvládnutelné. Zákony by také měly dát městu a potažmo sociálnímu odboru možnost odebrat rodině příspěvek na dítě, pokud například bude mít dítě dlouhodobě neomluvené absence ve škole, odebrat rodině sociální dávky, pokud nebude platit činži, nebo dokonce vybydlí byt. Jistě by v zákoně mohla být za - kotve na i možnost odpracování si dluhu, třeba při rekonstrukci vybydlených domů. Věra Jelínková 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Björnsonův sad zahrada v centru města Vážení čtenáři, informujeme Vás o připravované rekonstrukci Björnsonova sadu neprávem opomíjeného parku se svébytnou atmosférou. Jeho revitalizací se městská část Brno-střed zabývá již od roku 2007, kdy požádala město Brno o součinnost, spolupráci a formulovala tyto hlavní požadavky na řešení: Podobu a využití navrhnout s ohledem na blízkost vysokých škol a polikliniky; navrhnout umístění nových laviček, prolézaček pro děti, vodních atrakcí a dalšího mobiliáře; v maximální míře zachovat stávající zeleň; navrhnout dosadby, vymezit výběh pro psy; navrhnout síť parkových cest s ohledem na hlavní pěší tahy; zvážit umístění objektu občerstvení a veřejných WC. Výsledkem jsou tři ideové studie, které otiskujeme. Kompletní projekty budou k vidění v Urban centru na Mečové. Svoji podporu jednomu z návrhů můžete opět vyjádřit hlasováním na radničních stránkách Ing. arch. Vojtěch Mencl, předseda komise výstavby a územního rozvoje Björnstjerne Martinius Björnson byl norský kritickorealistický prozaik, dramatik, básník a publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1903, autor textu norské hymny. Ano, milujeme tuto zem, jak se zvedá, vrásčitá a větrem ošlehaná nad mořem, s tisíci domovy. Milujeme, milujeme ji a myslíme na našeho otce a matku a ságu noci, která posílá sny na naši zem. A ságu noci, která posílá, posílá sny na naši zem. ( první sloka norské hymny) 1. Zahrada akorát, Kašubová Hindoš Björnsonův sad je zelený ostrov, jenž bývá již od jara obležen všemi věkovými skupinami. Někdo si povídá, jiný svačí, další si čte, leží v trávě, děti a psi si hrají dýchá z něj atmosféra zahradní slavnosti. Snad je to těmi muldičkami, sedmikráskami a fialkami, pod ovocnými stromy hučícími včelami, či křivolakými kmínky šeříků a zahloubenými chodníčky Věříme, že tyto drobnosti je třeba zachovat, aby zůstala i duše parku. Proto jsme park pojali jako prostor, který je z velké části hotov, a zaměřili se pouze na doplnění funkcí a uživatelsky potřebných objektů, co nejšetrnějším způsobem. Abychom dosáhli zvýšení jeho pobytové a rekreační pohody, přizpůsobili náplň současným potřebám uživatelů a zároveň zachovali i nynější impresionistický náboj parku, rozdělili jsme jej na 3 funkční části. Velkou pobytovou louku pro aktivní i pasivní odpočinek s vymezenou částí pro volný pohyb psů, sad osově směrovaný na vstup stavební fakulty, s vodním prvkem a petanque, 4 a na louku se spirálou a sluneční lázní u kavárny zapuštěné do svahu. Po přemístění kapacitního parkování do podzemí je poten - ciálně 4. částí kolonádní terasa pro pořádání výstav s vyhlídkou a restaurací. 2. Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler Babka Základem je rozdělení území na dvě, v principu odlišné, ale prostorově a funkčně provázané plochy: Horní plocha stávajícího parkoviště, podél ulice Veveří navazující na budoucí Akademické náměstí městská, funkcemi a programem nabitá, s využitím soudobých moderních technologií, atraktivní a mladá. Jako ideální variantu vidíme zástavbu polyfunkčních objektů, navazující na dostavbu Akademického náměstí s podzemním parkovištěm s vjezdem a výjezdem do ulice Hrnčířské. V parteru obchody, kavárny, služby, sociální zařízení i pro potřeby návštěvníků parku. V patrech pak kanceláře, byty, koleje, ateliéry, studentské kino, divadlo, Björnsonova galerie. Do ulice moderní fasády, z boční části, a především do parku pak využití zelených vegetačních fasád. Střechy budov budou pojednány jako extenzivní zahrady. Různé formy zeleně jsou zastoupeny i v parteru nad podzemními garážemi. ul. Veveří ul. Veveří Spodní plocha parku, řešení se snaží o zachování genia loci postaveném na jisté nahodilosti stromů, terénního reliéfu s hlavním motivem stromů, kvalitních trávníků, světel, stínů a barev stylizaci přírodního ostrova s citlivým doplněním uživatelského standardu v podobě bezbariérově přístupných ploch, chodníků a odpovídajícího vybavení. Základní principy řešení parku: zachování maximálního počtu perspektivních stromů a jejich dosadba, rozvolněný, nikoli organizovaný sad volné travnaté pobytové plochy jako základní prvek rekreační a herní vybavenosti, dětská hřiště doplňující vnější parkový okruh ve střední část větší zpevněná mlatová plocha s altánem proti dešti a vodním prvkem, pítkem (možnost hry petanque apod.), Pojítkem všech částí jsou zídky, jejichž prostřednictvím chceme respektovat intenzitu a způsob užívání parku, nepřehušťovat jej mobiliářem ač i ten se zde objeví. studentské větší lavice z pohledového betonu a dřeva ve střední části parku lavice s opěradly podél vnější parkové cesty v klidnějším prostředí, lampy aodpadkové koše citlivě umístěné sochy v nástupech nebo volně v trávníku sociální zařízení a občerstvení v poly - funkčním komplexu podél ulice Veveří venčení psů ve vyčleněných částech parku

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva 3. Wagnerová Burian Křivinka Björnsonův park je spíše zapomenutou zahradou, než parkem ale i důležitou křižovatkou pěších tras. Chtěli bychom zachovat jeho genia loci a zároveň posílit jeho obytnost. Členění: srdce parku rampa od Veveří, kavárna, technologie,wc, jemná modelace pobytová louka s cestami korzo s alejí upravené parkování ul. Veveří Z rampy vybíhá úzká stavba Björnsonovy kavárny s vyhlídkou. Důležitá je voda. Vyvěrá z kamenné zdi a podél rampy stéká jako živý pramen do laguny. Pobytová louka s lípami a ovocnými stromy Rozpočet městské části Brno-střed pro rok 2009 zůstane zachována. Stávající řada třešní byla inspirací pro nové linie ovocných stromů. Spodní lem je doplněn platanovou alejí. Keře jsou omezeny na habrové stěny pod parkovištěm. Pouze ve střední části bude nízký zavlažovaný trávník. Není nutné měnit charakter většinové travnaté plochy. Počítá se zde spíše s přirozeným vzhledem staré městské zahrady s vyšlapanými úzkými pěšinami v drnu. Celý prostor parku chápeme jako plně polyfunkční, využitelný ke hrám i pobytu. Nově vložené linie ovocných stromů v západní části jsou nejen rozpuštěným obrazem sadu, ale vytváří mezi sebou samostatné mikroprostory, využitelné k neformálnímu pobytu a hrám. (red) STRUKTURA ZDROJŮ PŘÍJMY v tis. Kč % Daňové příjmy ,7 Nedaňové příjmy ,5 Přijaté neinv. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu (školy, matrika apod.) ,9 Přijaté transfery ze SR (SPOD, hmot. nouze, soc. služby aj.) očekávaný příjem v průběhu roku ,0 Přijaté neinv. transf. z MMB (účelové, neúčelové, ost.) ,2 Odvod za incest. odpisy z VHČ ,7 Použití vl. peněž. fondů ,0 Příjmy celkem ,0 STRUKTURA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ v tis. Kč % Provozní výdaje starosty a vněj. vztahů, Zpravodaj MČBS, neinv. transfery (dotace), kultura, sport, církve, sděl. prost. aj ,42 Místní správa, samospráva, vč. ost. nákladů, prov. výdaje, poštovné aj ,36 Zvláštní matrika (služby pro občany ČR) vč. mezd ,48 Matrika 350 0,08 Informatika ,62 Ekonomika náhrady a odvody, notář. daň z PO ,55 Služby, obchod, doprava ,35 Soc. péče a pomoc, peč. služba DPH, mzdy, centr. sl ,85 Školství, mat. školy, zákl. školy, škol. jídelny, přísp. KVS ,5 Ochrana živ. prostř., čistota, silnice, chodníky, zeleň, odpady ,24 Majetek, místní správa, civ. obr., pož. ochr., prov. výd. míst. spr ,54 Bydlení, byt. domy, rekonstrukce, opravy, modern ,01 Celkem výdaje HČ Provozní výdaje starosty a vněj. vztahů, Zpravodaj MČBS, neinv. transfery (dotace), kultura, sport, církve, sděl. prost. aj. 0,42 % Jmenovitý seznam investičních akcí kapitálové výdaje (výběr nejdůležitějších akcí) Pro zlepšení komunikace mezi správcovskými bytovými kancelářemi a úřadem městské části plánuje radnice městské části vybudování on-line spojení úřadu s bytovými kancelářemi. Rozpočet počítá s částkou tis. Kč. Vytvoření on-line spojení povede ke zkvalitnění služeb pro občany bydlícími v obecních bytech spravovaných městskou částí Brno-střed. Realizace bude obsahovat zakoupení nového serveru a programů pro provozování on-line spojení. Financování plánujeme z převedených prostředků z roku Dále budeme pokračovat v realizaci nasvětlování frekventovaných přechodů pro chodce, a to částkou 750 tis. Kč. Plánujeme rekonstrukci dětských hřišť na Obilném trhu investicí 900 tis. Kč a ulici Horní část Štýřice v objemu 700 tis. Kč. Nejvíce prostředků vynaložíme na regeneraci bytových domů svěřených do správy městské části Brno-střed úhrnem tis. Kč. Za nejdůležitější stavbu považujeme výstavbu bytového domu se startovacími byty v lokalitě Kopečná-Studánka, kterou bude městská část Brno-střed financovat z vlastních prostředků v hodnotě tis. Kč. (red) 5

6 Stalo se v naší městské části Polárka oslavila deset let od svého vzniku Divadlo Polárka oslavilo deset let existence. V pátek 16. ledna proběhl v budově na ulici Tučkova program, na jehož koncepci a náplni se podíleli nejen současní členové Polárky, ale i všechny významné osobnosti, které v divadle zanechaly svoji stopu. Jsem rád, že Polárka, i přes občasnou nepřízeň osudu, vydržela. A jsem rád, že se v poslední době uklidnil dříve poněkud komplikovaný vztah mezi divadlem a radnicí jako zřizovatelem, řekl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Velmi rád jsem se oslav existence zúčastnil, chtěl jsem totiž hercům, uměleckým i provozním pracovníkům poděkovat za to, co pro naše děti a vůbec pro brněnskou kulturu dělají, doplnil starosta. Za svoji první dekádu nastudovala Polárka přes šedesát premiér a odehrála přes tři tisíce představení. Divadlem za tu dobu prošlo přes 100 zaměstnanců, dalších asi 150 bylo externistů. Dominantou činnosti souboru byla a je tvorba pro děti a mladé diváky, uvedla vedoucí divadla MgA. Hana Mikolášková a dodala: Snažíme se, aby Polárka žila a sloužila veřejnosti celý den, takže uvádíme i večerní představení, a to nejen naše, ale i hostů spolupracujeme například s Tanečním divadlem MAXIMVS, s Divadlem v 7 a půl, s Divadlem Facka nebo se souborem Ensemble Opera Diversa. Divadlo o kapacitě 118 míst je na většinu představení vyprodané, pravidelně absolvuje zájezdová představení a je zváno na divadelní festivaly po celé republice. Amatérským předchůdcem Polárky byl nejprve soubor Loutkového divadla Sokol Brno I, založený již v roce 1930, a posléze divadlo Jitřenka, proslulé zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Po vzniku závodních klubů byla Jitřenka zařazena pod ZK ROH Zbrojovky Brno a získala budovu na Tučkově ulici, která byla na počátku 90. let svěřena do správy městské části Brno-střed. Mladí umělci z Jitřenky na protest proti způsobu vedení scény a hospodaření vstoupili 17. listopadu 1998 do stávky a požádali Brno-střed o audit, na základě kterého došlo k výpovědi nájmu Jitřence. Nově vznikající Polárce byly dočasně nabídnuty provozní prostory v klubu Vlněny na Přízově ulici a přidělen manažer Mgr. Zdeněk Hons, který se posléze stal jejím prvním ředitelem. Paralelně začal sedmičlenný soubor divadla svépomocí a bez nároku na odměnu budovat na Tučkově ulici funkční divadelní scénu. První premiérou Polárky ještě v klubu Vlněna bylo v prosinci 1998 uvedení pohádky o Honzíkovi a Andulce. V lednu pak v budově na Tučkově ulici uvedla Polárka premiéru pohádky Princezna na hrášku a další rychle následovaly. V následující sezóně se divadlo plně profesionalizovalo pod uměleckým šéfem a ředitelem Mgr. Jaroslavem Tučkem, po právní stránce fungovala Polárka jako obecně prospěšná společnost. V roce 2003 prošla budova Polárky rekonstrukcí. Divadlo se po pěti měsících, kdy nemohlo hrát na své stálé scéně, dočkalo dostavby foyer, vzduchotechniky, dílny a šaten a rekonstrukce sálu, jeviště, vody a topení. Po dlouhodobých problémech s financováním bylo rozhodnuto o likvidaci obecně prospěšné společnosti Polárka a v polovině roku 2004 se divadlo stále pod stejným názvem stalo jedním ze středisek příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů. Provoz divadla i celé organizace, pod kterou spadá ještě Klub Leitnerova a Centrum volného času Botanka, je financován především z rozpočtu městské části Brno-střed (příspěvek na rok 2009 činí Kč). Divadlu významnou měrou přispívá i Ministerstvo kultury ČR, menší dotaci pravidelně poskytuje i Jihomoravský kraj. Polárka může fungovat i díky podpoře a pomoci mnoha regionálních firem. (red) 6

7 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Vážení spoluobčané, rádi bychom i nadále pokračovali v tradici osobních návštěv pracovníků radnice a pověřených osob, při nichž Vám přejí k Vašemu životnímu jubileu. Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. však vyžaduje Váš souhlas s tím, že za Vámi můžeme přijít a osobně Vám poblahopřát. Městské části by v případě nesplnění této podmínky hrozila pokuta do výše až 10 milionů korun. Děkujeme za pochopení. Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydliště v městské části Brno-střed, aby se dostavili na sociální odbor ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní návštěvou. Samozřejmě je možné souhlas poslat poštou nebo za pomoci příbuzných. Gratulace se předávají při jubileích 80, 85, 90, 91, 92 a každé další narozeniny zde prosím odstřihněte a doručte na adresu Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno SOUHL AS Jméno... Příjmení... Datum narození... Adresa... Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu. Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy pracovníka ÚMČ Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu. Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisovým a skartačním řádem, který je zpracován na základě zákona číslo 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, a budou použity pouze při konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou být předány pouze pověřeným osobám za účelem osobní návštěvy. Jakmile pomine účel bude provedena likvidace shromážděných zpracovaných údajů, týkajících se gratulace k životnímu jubileu podle vnitřní směrnice ÚMČ Brno-střed. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. 11 odst. (1) a (2) Zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21 zákona. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, či dobrovolné. Datum... Podpis... 7

8 střed : qxd :47 Stránka 1 Inzerce Přijmeme úvěrové a hypoteční poradce pro kanceláře: Interspar, Vídeňská 89a, Brno Kleinův palác, Náměstí Svobody 15, Brno Kontakt: Levně, profesionálně, s pojištěním Lidická 9, Brno, tel Každý 20. litr sud.vína ZDARMA CARPE DIEM Univerzita 3. věku pro aktivní seniory v Brně více na RENAX BRNO, s.r.o. A+A RENAX, s.r.o. Přízová BRNO STĚHOVÁNÍ domácností, kanceláří, těžkých břemen (trezory, klavíry, stroje) VYKLÍZENÍ prostor a likvidace pozůstalosti AUTODOPRAVA skříňovými vozy tel.: mob: termínovaný vklad 4% p.a. Banco Popolare R, a.s. je lenem mezinárodní bankovní skupiny, založené roku Poskytujeme bankovní služby pro soukromou i remní klientelu, rychle a spolehliv, s individuálním p ístupem ke každému klientovi. Srde n Vás zveme do nov otev ené pobo ky v Králov Poli, na Palackého t íd 80, tel: , 8

9 střed : qxd :48 Stránka 2 Inzerce PORADENSTVÍ ALOE VERA ZDARMA kvalitní nápoje očistné a hubnoucí kůry kosmetika. přivýdělek podnikání NABÍDKA SPOLUPRÁCE Informace: p. Muchová, , Minská 109, Brno tel.: , po pá KVALITNÍ ČESKÉ KUCHYNĚ NÁVRHY, PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, MONTÁŽE, SPOTŘEBIČE, DŘEZY, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, BYTOVÝ NÁBYTEK, MATRACE A ROŠTY CELOSTNÍ MEDICÍNA DETOXIKACE ORGANISMU Hledání skutečných příčin nemocí a jejich odstraňování MUDr. Zuzana LEWANDOWSKÁ objednávky klientů: tel Starobrněnská 3, Brno 9

10 Rozhovor Zázraky se dějí poctiví lidé ještě nevymřeli Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka poděkoval dvěma mužům, uživatelům Azylového domu Armády spásy v Brně za lidský počin hodný obdivu, který vám přiblížíme v krátkém neformálním příspěvku. Zdeněk Srnec (vlevo) vysvětluje starostovi, jak to bylo Zdeněk Srnec V bílé košili s motýlkem (ve tvaru dvou motýlů) sedí proti mně a já bedlivě poslouchám a rád pro vás zprostředkovávám jeho příběh. Gestikuluje a do hovoru se vloží celým svým tělem. Otázek není vůbec třeba, protože po malé pauze se skvěle rozpovídal: Měl jsem sen vystudovat pedagogiku. Cílem bylo učit na základní škole fyziku. Ta mně jde. Kantořil jsem půl roku na základní škole v Žabovřeskách. Pak ale přišla osudová chyba. Přihlásil jsem se na Masarykovu univerzitu, udělal zkoušky, ale protože jsem odeslal přihlášku na přírodovědeckou fakultu, přijali mne na tuto fakultu, nikoliv však na pedagogickou, jak jsem původně zamýšlel. Přestup nebyl možný a sen zůstal snem, který se stále vrací jako filmový záznam do období mého krátkého učitelského začátku. Neubráním se úsměvu, když si vzpomenu (krátce odbočím) na rozzlobenou matku, která vtrhla do mého velkého a prosluněného kabinetu se slovy Cože je s mým synem? Nejdříve jsem ji uklidnil, potom vyjmenoval podle záznamů samé výborné, které ode mne obdržel její syn látce rozuměl a zvládal na výbornou. Když jsem viděl úžas v jejích očích, pochopil jsem, že můj předchůdce byl jiného mínění vždyť to tak v životě chodí. Na ty překvapené oči nikdy nezapomenu. Snad jsem příliš neodbočil. Má návštěva u starosty městské části však nebyla kvůli tomu, že ještě nejsem učitelem. Já totiž lidi překvapuji úplně jiným způsobem. Chodím po Brně a doslova se vpíjím do věcí kolem sebe. Mám asi takovou schopnost hledat, nacházet a poté těšit lidi, kteří již oželeli své ztracené či ukradené věci. Dokonce jsem našel peněženku s doklady paní Srncové!!! (z Tišnova) Tak jsem ji zavolal a neodolal jsem jet za ní. Přijela za mnou na kole na dohodnuté místo v Tišnově. Scéna jak z filmu. Nutila mě vzít si 50 Kč, že bohužel více nemá. Chvíli jsme se smáli a chvíli slzeli (zasmál se). Neodpustím si, ale ještě jeden příběh, kdy jsem našel peněženku s doklady muže již v létech, který mně slíbil nálezné Kč (jenom slíbil), ale nejvíce mně děkoval za fotografii psa, kterou by určitě nejvíce postrádal. Prostě prožívám něco, co dnes málokdo. Určitě mám lepší pocit, jak ti lapkové, kteří berou, možná se radují z lupu, ale opravdový pocit štěstí nikdy nepoznají.vždyť jsem našel a vrátil mnoho dokladů a rád přijímám poděkování od starosty největší městské části v Brně za všechny ty spokojené občany. Mám radost z poděkování, ukazuje Jaroslav Havlíček Jaroslav Havlíček Muž asketického vzhledu, jen seděl a poslouchal kolegovo povídání. Nedal na sobě znát, zda se kolegovo vyprávění i jeho dotýká. Nebylo poznat, v jakém je rozpoložení. Zajímal mě i jeho příběh, tak jsem se zeptal a on pomalu a vážně začal: Můj příběh je asi značně jednodušší. Vypomáhám v našem Centru v tzv. butiku. Dostáváme různé oblečení a šaty. Mým úkolem je všechny věci přebrat, roztřídit na použitelné podle velikostí (kalhoty 80, 90, 100; trička a košile s dlouhým, nebo krátkým rukávem atd.) a na likvidaci. Vybrané dobré oblečení opět úhledně složím a připravím pro náš butik. Dětské oblečení vkládám zpět do pytlů k expedici na Charitu. Na nález jsem nebyl vůbec připraven. Při vybalování jedné igelitky něco cinklo a na zem se vykutálela koruna. Zvedl jsem ji a fouknul do dlaně pro štěstí. A to na sebe nenechalo dlouho čekat. Na podlahu se snesla jedna, pak druhá, třetí a další bankovka. Naposledy jsem takovou viděl předloni. Pětitisícovka. Stejnou jsem dostal jako svůj důchod měl jsem velké problémy ji rozměnit. Bohatý sníh ležící na podlaze poutal stále moji pozornost. To si nedovedete představit, co se mně všechno honilo hlavou. Nejdřív jsem si myslel, že si někdo chtěl z někoho vystřelit, že jde jen o dobře namalovaný papírek. Počal jsem bankovky pomalu sbírat. Napočítal jsem rovných 95 tis. Kč. Měl bych vystaráno minimálně na 1 rok. Bankovky jsem úhledně složil, přepočítal ještě jednou a přinesl je na recepci našeho Centra sociálních služeb. Nález jsem proti dokladu odevzdal. Rodiče mne vedli k poctivosti a pravdomluvnosti. Nic jiného jsem nemohl udělat. Když nad nálezem nyní s vámi přemýšlím, pak se asi velmi těžko najde člověk, který šaty odevzdal i s tak velkým darem. Když lidé totiž věci nosí do Armády spásy, tak je přímo v Centru vkládají do připravených igelitových pytlů a těžko by se zpětně dalo dohledat, kdo tehdy šaty donesl. Můžeme si představovat cokoliv, může to být zapomnětlivec, kterému určitě nic nebude chybět, nebo v tom může být něco úplně jiného. Každý si může vytvořit svou představu s dobrým i špatným koncem a úmyslem. Já děkuji za mnohé našemu Centru so - ciálních služeb. Vytáhli mě z velké bryndy. Nedovedete si představit, jak jsem žil, bydlel a vypadal. Pomohli mně více než museli. Má vnučka mi ukázala cestu do Armády spásy a já jsem se potkal s lidmi, kterým můžu jen děkovat a zároveň se jim chci dívat zpříma do očí. Nelituji toho, co jsem udělal. Mám čisté svědomí a dobrý pocit, za který mně poděkoval i váš pan starosta. Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb, Mlýnská 25 a Staňkova 4, Brno Centrum sociálních služeb Armády spásy působí v Brně již 16 let. Svoji činnost provozuje na Mlýnské 25 a Staňkově 4. Na Mlýnské poskytujeme zletilým osobám bez přístřeší tyto sociální služby: Nízkoprahové denní centrum místo, kde lze bezpečně trávit čas a získat základní poradenství, možnost osobní hygieny, poskytnutí stravy a obnošeného šatstva. Noclehárna možnost přenocování, snídaně, osobní hygieny, poskytnutí obnošeného šatstva a sociálního poradenství Azylový dům tuto sociální službu poskytujeme ve dvou budovách. Na Mlýnské jsou na přechodnou dobu ubytovány zletilé osoby bez přístřeší, kterým je nabídnuta celodenní strava, možnost osobní hygieny a sociální poradenství. 10 Na Staňkově provozuje svoji činnost Armáda spásy v budově, ve které pracovala již v předválečném období. Její mise zde byla přerušena v 50. letech a obnovit svoji činnost v České republice mohla až po revoluci. Na Staňkově jsou cílovou skupinou muži, ženy a rodiny s dětmi, kterým nabízíme možnost ubytování na přechodnou dobu v samostatných ubytovacích jednotkách. Součástí služby je sociální poradenství. V Centru sociálních služeb nacházejí útočiště lidé, kteří se ocitli v sociální si tuaci charakteristické ztrátou bydlení. Kromě základního materiálního zázemí zde uživatelé so ciálních služeb nacházejí i odborný personál, který jim individuálně pomáhá řešit jejich so ciál ní situaci. Mgr. Kateřina Lojdová

11 Informace úřadu, rady a zastupitelstva / Naše školy Brněnská MHD slaví 140 let od svého vzniku Porody u Milosrdných 2008 Nejvíce za 28 let, druhý nejvyšší počet v historii. Velmi příjemný rekord zaznamenala v uplynulém roce brněnská Nemocnice Milosrdných bratří (NMB). Již v roce 2006 slavilo porodní oddělení NMB rekord čtvrtstoletí v porodnosti. Loni byl baby-boom ještě větší a porodníci Milosrdných odvedli druhý největší počet porodů ve své více než padesátileté historii 1974, při kterých spatřilo světlo světa 1983 dětí. Porodnice na Polní funguje od roku Více se u nás rodilo už jen v nejsilnějším ročníku takzvaných,husákových dětí 1980, kdy bylo vůbec nejvíce porodů v naší historii 2100, popsal primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří MUDr. Ivan Huvar, CSc. Porodnost Polňátek, tedy dětí narozených v městské nemocnici v Polní ulici, meziročně vzrostla o 7,5 procena. Vzrůst porodnosti je za šest let více než dvojnásobný. Pro srovnání v roce 2002 se v porodnici v Polní ulici narodilo 905 dětí, v roce 2003 bylo novorozeňat Týdenní průměr byl díky babyboomu cca 40 až 45 porodů. Aby prostory gynekologicko-porodnického oddělení,ne praskly ve švech, snažíme se ve většině případů zkracovat dobu hospitalizace na maximálně tři dny, vysvětluje dr. Huvar. Vzrůstá zájem i odvaha tatínků či dalších příbuzných účastnit se osobně samotného porodu. Zatímco například v roce 2001 mělo blízké u porodního lůžka 47 procent maminek, loni již 70,9 procenta maminek. Omdlelo jen mizivé procento tatínků, snášejí to překvapivě dobře, vzpomíná primář Huvar. Neutuchá zájem maminek o alternativní metody vedení porodu jako například na stoličkách, různých typech lehátek, sedátek, balonech či lehce tvarovatelných vacích. Předloni takto rodilo 20,5 procenta, loni 17,5 procenta žen. Dalších 5,3 procenta si vybralo porod do vody ve speciální vaně, což je zhruba o procento méně než loni. (gep) 11 Brněnská městská hromadná doprava letos slaví 140 let od svého vzniku a řadí se tím mezi evropská města s historicky nejstarší hromadnou dopravou. Pro DPMB, a.s. je to velmi významné výročí a připravil proto celou řadu akcí. Kromě oblíbených dnů otevřených dveří v podnikových areálech se mohou Brňané i návštěvníci města těšit například na výstavu věnovanou 140. výročí vzniku MHD v Brně. Připravujeme ji v obchodní galerii Vaňkovka a měla by nejen ukazovat historii, ale také mapovat současnost a přiblížit veřejnosti hromadnou dopravu jako zajímavou součást života města. Výročí věnujeme rovněž publikaci srovnávající historickou a současnou hromadnou dopravu v Brně. Veškeré připravované akce se dají shrnout do následujícího přehledu: V informační kanceláři DPMB, a.s. na Novobranské ulici 18 bude zahájen prodej turistických známek věnovaných výročí (únor 2009), Křest publikace k výročí (začátek května), Výstava věnovaná 140. výročí MHD v Brně v obchodní galerii Vaňkovka ( ), Dopravní nostalgie (5. 6. až ), Den otevřených dveří v areálech DPMB, a.s. Pisárky a Husovice ( ), Expozice fotografií z výstavy ve Vaňkovce umístěných v tramvaji (červen pro sinec 2009), Den otevřených dveří v areálu Lodní dopravy DPMB, a.s. ( ), Den otevřených dveří v měnírně Údolní ( ), Den samotného výročí Den otevřených dveří na centrálním dispečinku a křest nových tramvají ( ). (red) Zápis do Základní školy na nám. 28. října V pátek a v sobotu, 16. a 17. ledna, se konal v budově naší školy na ulici Stará 13/15 zápis do 1. ročníku. Můžeme konstatovat mírný nárůst počtu zapsaných dětí. Více než 90 % dětí, stejně jako v minulých letech, je z romské komunity v centru Brna. Jako obvykle bude zápis pokračovat až do začátku následujícího školního roku (k zápisu se dostavily přibližně dvě třetiny dětí, které v roce 2009/10 nastupují povinnou školní docházku). Bez problémů absolvovaly zápis děti, které navštěvovaly mateřské školy, nebo přípravný ročník při naší škole. Také děti, které se se svými rodiči zúčastňovaly setkání edukativně-stimulačních skupin byly u zápisu úspěšné (viz systém včasné péče na naší škole). Problémy s připraveností k zápisu mají děti, které přicházejí přímo z rodin. Rodiče našich budoucích žáků zvládli zápis i díky pomoci našich asistentů bez větších problémů Edukativně-stimulační skupiny Se vstupem dítěte do školy se změní ať chceme nebo ne život celé rodiny. Abychom dětem tento velký životní krok usnadnili, probíhají na naší škole pravidelně již od září edukativně-stimulační skupiny. O co tedy vlastně jedná? Měli bychom tedy i my s naším předškoláčkem tyto semináře navštěvovat? A proč? Pojďme si na tyto základní otázky společně odpovědět. V dnešní uspěchané době si řada rodičů ani neuvědomuje, že jejich dítě má vadnou výslovnost, nedokáže správně držet tužku a jeho kresby jsou stále stejné, občas si plete barvy, má velké problémy se sebeobsluhou a navazováním kontaktu s dětmi i dospělými, nebo naopak se sebekontrolou. A právě ke zvládnutí těchto obtíží, ke správnému motivování dětí pro vstup do školy a k celkovému rozvoji osobnosti dítěte slouží naše edukativně-stimulační skupiny. Děti si hravou formou zvykají na školu. Plní řadu úkolů, při kterých rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Tyto úkoly jsou prvním krokem ke zvládnutí správného úchopu tužky, rozvoji kresby a následného psaní. Důležitou součástí je také sluchové a zrakové vnímání a rozvoj fonetického sluchu. K tomu slouží řada didaktických pomůcek aher, obrázky, knížky ahudební nástroje. U dětí rozvíjíme i předpočtářské dovednosti, úsudky a myšlení. V neposlední řadě se věnujeme i rozšiřování slovní zásoby, celkové schopnosti komunikace a nápravě vadné výslovnosti. Velmi důležitá je spolupráce rodiny a školy. Skupinky navštěvují děti společně s rodiči. Na řadě úkolů pracuje dítě s mámou nebo s tátou společně. Tato zpětná vazba je pro oba velmi důležitá. Dítě cítí oporu arodič může sám zhodnotit výkony svého dítěte. Ipro učitele je tato spolupráce velmi přínosná. V rámci seminářů se rodiče dovědí, jak s dítětem pracovat doma a získají řadu pracovních listů a metodických materiálů. První výsledky edukativně-stimulačních skupin byly vidět už při zápise. Děti zvládly vše na výbornou. Prostředí školy pro ně nebylo cizí. Úkoly plnily bez sebemenšího zaváhání, řadu věcí si totiž již vyzkoušely ve skupinkách. Pokud Vás naše edukativně-stimulační skupiny zaujaly, přijďte se za námi podívat i vy. Těšíme se na Vás. A. Ondrušková, D. Čermáková, ZŠ Kotlářská (jedná se především o problémy s doložením potřebných dokumentů). Mgr. Libor Tománek, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22,

12 Kulturní příloha Knihovna Jiřího Mahena pro dětské čtenáře: Makový mužíček hravé odpoledne nad knížkami Františka Nepila u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin a vyhlášení soutěže k Noci s Andersenem, jejíž výherci stráví v knihovně kouzelnou dobrodružnou noc z 3. na v rámci pravidelného měsíčního cyklu Čtvrtkování ( hod., 3. NP) Standa a dům hrůzy autorské čtení Arnošta Goldflama z jeho nové knihy pro všechny děti, které se občas rády bojí při čtení napínavých příběhů (16.30 hod., 3. NP). 12. a Klub deskových her hrací odpoledne pro malé i velké (16.30 hod., 3. NP). Hvězdoplutí jarními prázdninami Závěsné hvězdářské kolotoče Přijďte si s námi vyrobit hvězdnou oblohu, kterou budete mít vždycky na dosah ruky! Výtvarná dílna (10 12 hod.) Kosmonautický den Chcete se dozvědět podrobnosti o životě kosmonautů? Přijďte na povídání s Bc. Jindřichem Žižkou a zároveň se můžete zúčastnit i soutěže v létání s vlastnoručně vyrobeným raketoplánem! (10 12 hod., hod.) Človíčkové z duhy Přesvědčte se s námi o tom, že žádná barva není důležitější než ta druhá. Výtvarná dílna (10 12 hod.) Připraveno ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně. Muzeum romské kultury Únor 2009 Přednáška: Z cyklu Kdo jsou Romové? v hodin: Romové ve výtvarném umění, přednáší kunsthistorička Dr.Jitka Sedlářová. Přednáška proběhne v přednáškovém sále muzea. Výstavy: Romská socha 2008 První samostatná výstava z děl romských sochařů z Česka, Slovenska a Rakouska, kteří pracují s dřevem, kamenem, kovem, hlínou, ale i dalšími netradičními sochařskými materiály. Volba nezvyklých materiálů dokládá touhu tvořit, která prorazí i tam, kde chybí finance na kvalitní výtvarný materiál. Výstavu provázejí videozáznamy ze života a díla autorů. Možnost zakoupení vystavených originálů. Pro velký zájem prodlouženo do Romipen Výběr z 264 fotografií, které na téma život Romů, jejich tradice a zvyky, zaslali autoři z 15 zemí světa do stejnojmenné soutěže Českého rozhlasu v roce Úkolem soutěžících bylo vyfotografovat jakoukoliv scénu za života Romů. Nejlepší fotografie soutěže budou vystaveny v přednáškovém sále MRK. Zahájení výstavy ve čtvrtek v hodin. Výstava potrvá do Stálá expozice: Příběh Romů (ETAPA ) Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kulturu Romů. Otevírací doba: pondělí zavřeno, út pá 10 18, poslední vstup 17.15, sobota zavřeno, ne 10 17, poslední vstup Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno MHD: tramvaj 2, 4, 9, zastávka Tkalcovská Moravská zemská knihovna pořádá Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a zve všechny zájemce do konferenčního sálu v přízemí knihovny na akce pořádané ve spolupráci s americkými partnery: 10. února v hodin se koná prezentace programu, který organizuje American Fund for Czech and Slovak Leadership a Fulbrightova komise. Program je určen mladým řídícím pracovníkům v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí a vzdělávání. O své zkušenosti se podělí první absolventi tohoto programu. 11. února v se koná přednáška prof. Richarda Pickarda, který působí na katedře anglistiky na University of Victoria v Kanadě a nyní je hostem na Katedře anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity v Brně. Přednášet bude o kanadské poezii. 17. února v vystoupí s přednáškou Nový pohled na Abrahama Lincolna Dr. Joseph Fornieri z Rochester Institute of Technology USA, odborník na život a odkaz Abrahama Lincolna. Přednáška se koná u příležitosti dvoustého výročí narození tohoto známého amerického prezidenta. Program bude v angličtině se simultánním překladem. Ing. M. Matoušková, Moravská zemská knihovna Jazz Jaro 2009 Klub Stará Pekárna, Štefánikova 8, Brno, tel , Série 18 jazzových koncertů ve Staré Pekárně. Možnost zakoupení 2 permanentek, na první půlku (koncerty 1 9, únor březen 2009) a na druhou půlku (koncerty 10 18, duben květen). Infoline: , Předprodeje: BKC Běhounská 17, Indies Poštovská 2, Kult Rybkova 1 a bar Staré Pekárny. ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA. Jazz Jaro 2009 aneb Jazz v Pekárně 3. ročník festivalu Jazz Jaro se snaží vyplnit mezeru v lokální hudební nabídce. Pozornost bude opět věnována klubovému jazzu od sousedů (Polsko, Maďarsko, Slovensko), přijede ale i norský a kubánský trumpetista a dvě výborná tria švýcarské a francouzské, hrající progresivní jazz. A koncert budapešťského etnojazzového kvarteta Mihályho Borbélyho je zároveň součástí festivalu mnohem většího JazzFest Brno Na osmnáct koncertů ve Staré Pekárně si můžete zakoupit dvě finančně výhodné permanentky, každá z nich stojí 360 Kč. Permanentka č. 1 platí na devět koncertů v období únor březen, permanentka č. 2 na devět jazzových večerů cca v dubnu květnu. Vstupné na jednotlivé koncerty Jazz Jaro 2009 bude v rozmezí Kč. Využijte možnosti zakoupení vstupenek vpředprodejích, kde budou vždy výrazně (o40 Kč) levnější. P. a J. Švédovi, agentura Art Brno Jazz Jaro 2009 program najdete na Koncerty většinou úterky v klubu Stará Pekárna, Štefánikova 8, Brno, začátky ve 20 hod., tel (red) Mezinárodní den průvodců Ve spolupráci s Asociací průvodců ČR připravuje BKC na 21. února několik zajímavých a netradičních turistických okruhů po centru města i po zajímavých lokalitách v městských částech.slavnostní zahájení celého dne bude v hod. na nádvoří Staré radnice, odkud se zájemci s předem zakoupenou vstupenkou rozejdou s průvodkyněmi po jednotlivých trasách.připraveno je pět základních okruhů s dobou trvání prohlídky 2 hodiny. Stará radnice, katedrála sv. Petra a Pavla (interiér), Zelný trh, Kapucínský klášter - Nová radnice, nám. Svobody, Česká, Červený kostel (interiér) - Nám. Svobody, 12 kostel sv. Jakuba a kostel sv. Tomáše (interiéry) - Schmetterhaus, Denisovy sady, Zelný trh, Stará radnice - Klasický okruh centrem (bez vstupů do interiérů). Maximálně bude moci být v jedné prohlídce 50 zájemců, tyto základní okruhy se budou odpoledne ve hod. reprizovat. Osvědčenou specialitou průvodcovského dne je Dětský okruh, který zahrnuje prohlídku bez vstupu do interiérů s výkladem zaměřeným na děti. Podívají se na Starou radnici, Zelný trh, Kapucínský klášter a na nám. Svobody. V loňském roce patřil k oblíbeným okruhům i Bezbariérový okruh, s prohlídkou, nám. Svobody, kostela Sv. Jakuba a kostela sv. Tomáše (interiéry). Ve 12 hodin pak začne tzv. Velký okruh po MČ Husovice, Židenice, Zábrdovice, v každé části s prohlídkou kostela. Zde se počítá se 40ti lidmi ve skupině.pro velký zájem se bude opět konat prohlídka bývalého kartuziánského kláštera. Sraz účastníků v hodin na vrátnici prosklené budovy Božetěchova 2 (zdarma). Bližší info: (www.bkc.cz). Od pondělí 2. února budou v prodeji vstupenky, a to v Informačním středisku v Radnické ulici. Dospělí zaplatí 30 Kč, děti do 15 let a lidé se ZTP mají vstup zdarma. (bkc) Brněnské kolo po třicáté Kulaté výročí slaví soutěžní přehlídka, která se jako jedna z mála v republice věnuje uměleckému snažení mládeže ve věku let. Uskuteční se první únorový týden od 3. do 5. v prostorách Brněnského kulturního centra. Soutěžit se bude ve zpěvu (Brněnský vrabeček), hře na hudební nástroje a v literárním a výtvarném oboru. Dalším oborem je umělecký přednes, jehož účastníci budou bojovat také o postup do krajského kola Celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov, které BKC pořádá ve druhé polovině března. Letos se přihlásily na dvě stovky teenagerů. Do literární soutěže se letos přihlásilo rekordních přes 80 autorů s přibližně 180 pracemi. V letošním roce silně převažují prozaické práce. Silně obsazená je i výtvarná soutěž, pořadatelé dostali více jak 800 prací od čtyř stovek autorů. Patrná je velká šíře zájmu o výtvarnou tvorbu od kresby, grafiky, malby po textilní techniky, keramiku, drátování, tvorbu šperků, ale také fotografování a PC grafiku. S výsledky se ale bude možné seznámit na výstavě (výtvarné práce) ve dnech s názvem Ve škole i po škole a v almanachu (literární práce), který bude připraven na 4. března, kdy budou vítězové Brněnského kola oceněni v Ernově sále Staré radnice. Podrobné informace na našich webových stránkách (red) Arabela navštíví svět lidí v Brně

13 Stalo se v městské části / Neziskové organizace 80 let poskytovaných služeb na Poliklinice Zahradníkova Kořeny historie současné polikliniky Zahradníkova sahají do roku Objekt od počátku poskytoval zdravotní ambulantní péči v kombinaci s nemocenskou pokladnou, dříve známou pod jménem Okresní nemocenská pokladna Na Vyhlídce (podle původního jména dnešní ulice Nerudova). Komplex budov technicky vzájemně propojených byl budován ve dvou po sobě jdoucích etapách. V první etapě byla postavena budova Okresní nemocenské pokladny. Těm z vás, kteří objekt znají, připomínáme, že se jedná o část budovy s majestátním vchodem, zdobeným sousoším Zdraví akademického sochaře Václava Macha. Výstavba byla započata v říjnu Projektantem stavby a vnitřního zařízení byl architekt J. Kumpošt. Stavba budovy je zařazena mezi monumentální objekty architektury meziválečného období na území města Brna, je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek. Nová budova ONP začala plně fungovat pro potřeby pojišťovny a pojištěnců od Část tohoto objektu byla administrativní. Zvláštní péče byla věnována prostorům sloužícím pro zdravotnické účely. Ve druhé etapě bylo postaveno tzv. ambulatorium, léčebný ústav, jehož vchod je z ulice Zahradníkova, sousedící s ulicí Veveří. Zde byla umístěna zubní klinika, klinika chorob očních, krčních a nosních, klinika nemocí kožních a pohlavních, oddělení pro choroby tuberkulosní, chirurgické oddělení, poradna matek, ústav pro fyzikální terapii, rentgen a archiv. Stavba ambulatoria byla započata 6. ledna Hrubá stavba byla dokončena 2. srpna 1927, v červenci roku 1928 byla budova léčebného ústavu dostavěna a 1.září byl zahájen provoz. Tato stavba neměla v době svého vzniku co do kvality provedení v tehdejším Československu srovnání. Po roce 1937 došlo k rozšíření poskytovaných odborných služeb a také ke zřízení lůžkové části pro potřeby interní a chirurgické se 70 lůžky. Byl vybudován i operační sál. V r bylo rozhodnuto, že komplex budov ONP v Brně bude předán do vlastnictví a užívání Krajského národního výboru v Brně, který byl zastoupen Krajským ústavem národního zdraví. V r byly budovy převedeny do správy Městského ústavu národního zdraví v Brně. V r došlo k bez - úplatnému převodu státního majetku objektů SZZ II poliklinika Zahradníkova do vlastnictví města Brna. V současné době návštěvnost polikliniky čítá klientů denně. Zdravotní péče je poskytována v 23 odbornostech, některé s celoměstskou působností. Poskytování zdravotní péče v těchto budovách má více jak osmdesátiletou tradici. Bylo by žádoucí s ohledem na tuto tradici, ale především na potřeby pacientů, aby poliklinika plnila svou funkci i nadále. MUDr. Kateřina Vomelová, ředitelka SZZ II Brno p. o. Centrum sociální rehabilitace ohlédnutí za uplynulým rokem Centrum sociální rehabilitace ( dále Centrum), jeden z projektů občanského sdružení Liga za práva vozíčkářů, funguje od roku 2007 a navazuje na evropský projekt Agentura podporovaného zaměstnávání. Pomáhá lidem se zdravotním postižením, aby byli co nejvíce samostatní a soběstační. Obrátit se na Centrum může každý člověk se zdravotním postižením (tělesným, duševním, mentálním, civilizační nemocí, nebo případnou kombinací), který žije nebo chce pracovat v lokalitě Brno-město, Brno- -venkov. Centrum využilo za rok 2008 více než 300 lidí. Jednou z možností spolupráce je docházet na Individuální konzultace (pravidelné schůzky pracovníka s uživatelem s cílem např. jak správně napsat životopis, kde najít volné pracovní nabídky, co musí obsahovat pracovní smlouva a další). S touto pomocí si v průběhu roku 2008 našlo práci 21 uživatelů. S otázkou zaměstnávání úzce souvisí i počítačová gramotnost.. Centrum nabízí PC kurzy pro začátečníky i pro mírně pokročilé. Těchto kurzů se zúčastnilo 61 uživatelů. Někteří také navštěvovali kurz tvorby internetových HTML stránek, prvního běhu se zúčastnilo 5 klientů. Pro studenty speciálních středních škol nabízíme Tranzitní program Ze školy do práce, který je zaměřen na usnadnění přechodu mezi školním a pracovním prostředím. V minulém roce se programu zúčastnilo 162 studentů. Nezapomínáme ani na volný čas našich uživatelů. V rámci Speciální osobní dopravy se snažíme jednou za měsíc vyjet za kulturou či sportem. Navštívili jsme např. Český Krumlov v rámci akce Den bez bariér. Byli jsme v bezbariérovém divadle Barka na představení Její pastorkyňa od Leoše Janáčka a v prosinci se setkal s velkým zájmem jednodenní výlet na vánoční trhy do Vídně. Každou první středu v měsíci se pod názvem S Ligou ve středu pravidelně setkáváme se všemi, kteří mají zájem si nezávazně popovídat nebo potřebují poradit, v Café Práh v nákupním centru Vaňkovka. Najdete nás tam vždy od 15 do 19 hodin. Samozřejmě budeme ve všech našich aktivitách pokračovat i v roce 2009 a rozšiřovat jejich portfolio. Do budoucna zvažujeme také možnost organizace rekondičních pobytů a zřízení internetové kavárny. Pokud vás naše aktivity zaujaly, můžete se na nás obrátit každý všední den od 9 do 16 hodin. Nutno podotknout, že všechny naše služby poskytujeme zcela zdarma. Centrum so ciální rehabilitace, Liga za práva vozíčkářů o. s., Bzenecká 23, Brno, , , Andrea Slavíčková 13 Žonglování na ledě Žonglování na ledě je název akce, která se bude konat v pátek 6. února 2009 na kluzišti na Nových sadech od do Akci připravil Cirkus LeGrando první dětský cirkus v ČR, mobilní pobočka Lužánek střediska volného času. Stejní organizátoři připravili akci i v předchozích letech na Římském náměstí a na Kraví hoře, jedná se o šestý ročník. Na akci je zvána široká veřejnost a zvláště děti a mládež, kteří mají zálibu v dovednosti jménem žonglování či se o ni jen zajímají. Žonglování na ledě je zahrnuto do soutěže Akce L 60 k šedesáté sezóně Lužánek, kde se na 11 profilových akcích prezentuje všech našich jedenáct poboček. Diváci zde mohou získat další razítko na soutěžní kartu. Připomínáme, že brusle je potřeba vzít s sebou, bruslení je pro každého zdarma, základní žonglérské pomůcky v omezeném množství zdarma k zapůjčení. MgA. Konrad Heczko

14 Volný čas 14

15 Volný čas Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů / Únor 2009 úterý 3. února v hod. PÍŠETE DO ŠUPLÍKU? Autorské čtení: Vlasta Kolbová středa 18. února v hod. DISTANT BELLS (Pink Floyd revival) středa 4. února v hod. MOUR a hosté Folkový večer čtvrtek 5. února v hod. SLONÍ SEN s hostem Beat-rockové s(z)nění úterý 10. února v hod. PŘÍSTAV + Lucie FALTÝNKOVÁ Folkový večer středa 11. února v hod. SOULSLAVERS Mladá folkrocková kapela čtvrtek 12. února v hod. CARETA + Pavel POKORNÝ Folkový večer úterý 17. února v hod. Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO: VELVET UNDERGROUND LOU REED, NICO a ostatní čtvrtek 19. února v hod. BLACK UGANDA CHOIR Netradiční sdružení vícehlasého zpěvu Změna programu vyhrazena! KLUBOVÝ BAR je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hod. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: BKC Běhounská 17 INDIES Poštovská 2 FOLK & COUNTRY MUSIC Kapucínské nám. 10 KUDRNA podchod nádraží ČD KONTAKT: Klub Leitnerova Leitnerova 2, Brno tel.: Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů / Únor 2009 pondělí 2. února, 9.30 hod. Mauglí čtvrtek 12. února, 8.30 a hod. Ostrov pokladů úterý 3. února, 9.30 hod. Mauglí pátek 13. února, 8.30 a hod. Roztančený svět úterý 3. února, hod. Divadlo Facka Oni host měsíce PREMIÉRA! středa 4. února, 8.30 a hod. Hašteřica sobota 14. února, hod. Jen počkej, zajíci! pondělí 16. února, hod. Ensemble Opera Diversa Společná smrt milenců v Šinagawě veřejná generálka čtvrtek 5. února, 9.30 hod. Romeo a Julie aneb město hříchu čtvrtek 5. února, hod. Romeo a Julie aneb město hříchu pátek 6. února, 9.30 hod. Romeo a Julie aneb město hříchu sobota 7. února, hod. Broučci pondělí 9. února, 8.30 a hod. Broučci středa 11. února, 8.30 a hod. Lovci mamutů úterý 17. února, 8.30 a hod. Dobrodružství malého Vikinga úterý 17. února, hod. Ensemble Opera Diversa Společná smrt milenců v Šinagawě PREMIÉRA! středa 18. února, 9.30 hod. Maryša čtvrtek 19. února, 9.30 hod. Maryša čtvrtek 19. února, hod. Mauglí pátek 20. února, 9.30 hod. Mauglí pátek 20. února, hod. Večer na téma Řekové sobota 21. února, hod. S koníčkem přes hory a doly sobota 28. února, hod. Marťanská kronika PREMIÉRA! Změna programu vyhrazena! Kontakt: Divadlo Polárka Tučkova 34, Brno tel.: , Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XVIII, číslo 2, únor Vydává: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, IČ: * Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto čísla je výtisků * Redakční uzávěrka * Šéfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: , * Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno * Březnový zpravodaj vyjde Výroba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-střed: * Registrováno MK ČR E

16 střed : qxd :48 Stránka 3 Inzerce SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia od Kč ŠkodaRoomster od Kč Nová ŠkodaOctavia od Kč NOVÝ ZAČÁTEK ŠKODA SNIŽUJE CENY ŠkodaFabia Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz Fabia s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou tu akční balíčky Plus jen za Kč: např. pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání. Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce, navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. ŠkodaRoomster Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel), funkční paket aj. Nechybí ani balíčky Plus, např. pro zá kladní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpředu a centrální zamykání jen za Kč. Nová ŠkodaOctavia Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou základní výbavu to přináší nová Octavia. Např. verze Classic obsahuje el. ovládání oken vpředu, vyhřívaná a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy. A v balíčku Plus je za pouhých Kč klimatizace. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Roomster a Octavia: 4,1 7,7 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 14. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Pasport celku (domu)

Pasport celku (domu) STARÁ 59/11, Brno Zábrdovice 00-00-0059 podzemní podlaží 1 501 1912 4 Počet objektů 3.00 6.00 1.00 4.00 3.00 17.00 Plocha celková 234.10 514.54 63.42 301.21 510.40 1623.67 Plocha započitatelná 220.94 510.31

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních

- zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních - zřizovatelem je Magistrát města Brna - vzniklo v roce 2000 transformací Městského ústavu sociálních služeb - poskytuje 25 služeb (22 sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více