Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní nápěvy I. Začátek hodinek"

Transkript

1 I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 1*nn. k rnm chvám nešrám nedělí svátků. Bo že, spěš m n moc. Slyš n še. S v c Sy nu sv té j l n čát ku vždyc ky mmo dobu st: v době st: n vě ky věků. men. j. n vě ky věků. men. o nedělích svátcích k hodnkám mmo rn chvály nešry; o pmátkách férích ke všem hodnkám. Bo že, spěš m n moc. Slyš n še. S v c Sy nu sv té j l n čát ku vždyc ky mmo dobu st: v době st: n vě ky věků. men. j. n vě ky věků. men.

2 2 ltelně k nešrám slvností. Bo že, spěš m n moc. Slyš n še. S v c Sy nu sv té j l n čát ku mmo dobu st: vždycky n vě ky věků. men. j. I.2.2 nápěvy d ntphon Monstcum (1933) Pod ntphon monstcum, Prss-Tornc-Rome 1934, s. 1205nn. (Z pro projekt In dutorum určtým způsobem směrodtnou vžuj trdc římského "kurho", tedy ne-mnšského ofc; nápěvy d ntphon Monstcum jsou tu všk uvede j možnost, zejm. proto, že s projektem In dutorum ušly kus cesty nechc je teď hned zhodt.) pro všech hodnky. Bo že, spěš m n moc. Slyš n še. S v c Sy nu sv té j l n čát ku vždyc ky mmo dobu st: v době st: n vě ky věků. men. j. n vě ky vě ků. men. ltelně pro rn chvály nešry. Bo že, spěš m n moc. Slyš n še. S v c Sy nu sv té j l n čát ku vždyc ky mmo dobu st: n vě ky věků. men. j. v době st: n vě ky vě ků. men.

3 todo modus I modus II modus III modus IV modus V modus VI modus VII modus VIII peregrnus n drectum pschls Zákld nápěvy II. Nápěvy pslmode 3

4 4 Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 27*. Zákld nápěvy III. Verše III.1 v modltbě čtem (přechod od pslmode ke čte) Melodcká ozdob n sd slbce, zcel bez ohdu n slov přízvuk. Někdo mohl nmítnout, že to je češtně nprosto czí. Odvídám, že ltně to ne vlst o nc víc. Dá, že v českém chorá melsm n sd slbce slov zdá být přnejmenším někdy vhodným melodckým oznčem předě č závěru (tk sň můj hudeb ct; vz některé z mých ntfon).. Krs to moud ře v n u k ť n vzá jem je u u vás čuj te ve své n pl né sí : mí nej te. S j: Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 427. (Půdně nápěv veršíku hymnu jen pro slvnost Ses ch sv.). Učed c z r do když v dě l Pá n, v l, j. j, III.2 v modltbě uprostřed dne (odvěď n Boží slo) Poks z rectč noty sdm slovm přízvuku. (V sdch slovech jsou z pedgogckých důdů dtržem vyznče všech přízvučné slbky, pro nápěv veršů je všk důžtá vždy t sd, která jedná je oznčen v textech obsžených v ntfonář.). Nkloň mé srdce, Bože, k svým přká zám, budu je věrně zchovávt. S j:. Učed c z r do v l, j, když v dě l Pán, j.

5 IV.1 Rn chvály nešry IV.1.1 s knězem nebo jáhnem Zákld nápěvy IV. Znče hodnek Z lturgckých zdrojů české domnkánské provnce: Pán s vám. I s tebou. 5. Požehnej vás všemohoucí Bůh O tec Syn ch svtý. men. IV.1.2 bez ordnovného sžebk Pod ntphon Romnum, Rome 1912, 29*n. (Nápěv bsoce před čtem mtutn.). Dej nám, Bože, své žehná, chrň nás všeho zlého, doveď nás do ž t věčného. men. IV.2 Modltb čtem modltb uprostřed dne Pod ntphon Romnum, Rome 1912, 47*.. Dobro řeč me Pá nu. Bohu dí ky. Násdující je vrntou předchozího, melsm je všk přesunuté n přízvučnou slbku. Zdá to tk být české u příjemnější.. Dobro řeč me Pá nu. Bohu dí ky. Dlší možností je zpívt tento verš n běžný prostý nápěv verše (vz oddíl III.2). Násdující úprvu užívjí nodrští trpsté.. Dobro řeč me Pánu. Bo hu díky.

6 6 IV.3 Komptář Verš (někud jného zně) ve stejné funkc závěru hodnky d ntphon Romnum nezpívá, rectuje - hbokým hlm "protženě" (snd ve smys mj). Verš téhož zně, umístěný n zčátku, nl n nc mptáře, tmtéž notuje tkto:. Dej nám, Bože, jnou noc, s j nás, ť vy tr váme v dobrém ž do nce. men.

7 Zákld nápěvy V. Te Deum 1. Ltnské zně s chorálm nápěvem je npř. ve zpěvku Meš zpěvy, Prh 1989, s Prxí doloženou v knconách z 19. stol. obshujících část zpívného ofc v národm jzyce je zpívt Te Deum n jeden z chorálch nápěvů pslmode (npř. Svtojnský knconál: n nápěv V.), jk to osttně vychází vstříc dě textu n verše loverše v součsném vydá českého breváře. Toto jednoduché řeše může být výhodné pro pěvecky slbší sčenství. 3. dptce jednoho z trdčch ltnských nápěvů pro český text. (Mírně ztrátová - některé melodcké ozdo nelo lze smysplně převést; místy je v jednom verš řečeno to, co je v ltně rozděno do du. Text je doslovně převzt z českého překldu breváře, dě n verše je místy uprveno d ltnské předlohy.): Te Deum ds - III. o Bo sl všech Sv vu že, te be chvá je ce moc né tý, ze ne bes ké Sv mě. zá lí me, * te be, P ne, ve Všch tý, n stu py Pán, n bez dě u Bůh stá bí me. Te be, věč ný lé, che ru bo vé zá stupů. tvé vznešené svy. O sl vu je tě sbor tvých štolů, vydává nesn božský U o to bě svě tě ve š s člověk vy o tevřel vě dectví zástup čedků; bný, všemohoucí če, te l, sv tý. l jí: Sv Pl ná jsou ne be s chválí celém svě úc tyhodný Sy nu Bo tě r ze fo tý, če, vé, mě tě velký čet proroků, vyznává tě tvá církev: ží, prvý je d ný, Krs te, Král svy, tys od věků Syn Boh ce; upl, stl s člověkem nrodl s z Pn; ří cím nebe; díš co vě pr v c zloml js osten smr máš ú čst n je ho svě. t 7

8 8 n moc svým me: pro sí př spěj s žeb kům, př jdeš sou ří me, dt, Vě že pro to tě tý sv m věč ve m jí du s tvý s né vě. pl u vy dr r pře su je js vždyť ť dej, hou kr ví; stá veď tví, ho zve dej. ld svůj ne, Z P chrň, dě dc nej žeh své Po ky. má no jmé všech hej vě nám dnes, de bu tě me ve Kž dý den lt chvá bt tvé ne, sm ná nd m, P nd j ná m. ne st do me do ť ne hří. Sm j ru čí d bě k to u P be. ne, ká tí me, nás n ne lo m tvé č s ť dou jk v te fáme srdenství, n vě ky. ť ne n hn be jsme z Posd část může vynecht.

9 VI.1 Přřze ntfon lturgckým dobám Zákld nápěvy VI. Závěrečné mránské ntfo 1. Pltné Usřádá Den modlt církve (vz brevář) užívá závěrečných mránských ntfon vzhdem k lturgckým dobám njk neomezuje. ("Použje některá ze závěrečných mránských ntfon."). Jedné závzné ustnove určuje, v době velnoč vždy zpívl ntfon Regn cel ( Všeobecný úd k Den modltbě církve, odst. 92). 2. Dříve pltné přřze lo: lm Redemptors Mter od prvch nešr 1. dvent nedě do 2. nešr Uvede Páně do chrá. ve, Regn celorum od 2. nešr Uvede Páně do chrá do mptáře středy Svtého týdne. Regn cel od mptáře Zmrtvýchvstá Páně do mptáře v pátek Ses ch svtého. Slve regn od prvch nešr Nejsvětější Trojce do no v sobotu před 1. nedělí dvent. 3. S ohdem n meztím provedené změ v usřádá lturgckého roku m zdá vhodné násdující schém: (Nevnucuj, neordnuj, nbízím j možnost. Sám je zchovávám.) lm Redemptors Mter v době dvent vánoč, příp. pk ještě dá v lturgckém mezdobí ž do Uvede Páně do chrá včetně. ve, Regn celorum od zčátku lturgckého mezdobí nebo od dne násdujícího Uvede Páně do chrá do středy Svtého týdne včetně. Regn cel od mptáře Zmrtvýchvstá Páně do Ses ch svtého. Slve regn od ndělí Ses ch svtého do pátku před 1. nedělí dvent. VI.2 Zdroje nápěvů 1. Ltnské zně s chorálm nápěvy je mj. ve zpěvku Meš zpěvy, Prh 1989, s. 1000nn. Dá ve zpěvku Den modltb církve. Hym, Prh 1989, s. 366nn. 2. Ltnské zně s bohtším náročnějším chorálm nápěvy: npř. ntphon Romnum, Rome 1912, s. 54nn. 3. České písně ofcálně schváné j závěrečné mránské ntfo jsou ve zpěvku Den modltb církve. Hym, Prh 1989, s. 363nn. 4. České překldy závěrečných mránských ntfon zhudebnl J. Ojk. Jedn je v Jednotném knconá v závěru mptáře (č. 089); všech jsou v Ojvě utogrfu tohoto mptáře, který je oscnovný ke stže n stránkách 5. Strší zprcová českých překldů mránských ntfon obshuje npř. Český knconál, Prh 1921, s. 565nn. Ostt knconály obshující překld částí ofc do národho jzyk obvyk ve funkc závěrečných mránských ntfon mjí strofcké písně, které jsou vůč půdm ltnským ntfonám ve vzthu velce lného překldu. 9 dtum: lcence: Cretve Commons ttrbuton-shrelke 3.0 Unrted projekt: In dutorum - noty k lturg hodn (http://www.ndutorum.cz) szb progrmem LlyPond (http://llynd.org)

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov

Zpěvník chval. Církev bratrská Chomutov Zpěvník chvl írkv brtrská homutov Něktré méně pouţívné kordy: Obsh: 1. BB, OTČ... 1 2. J KBY NKVITOL FÍK... 1 3. Ť BŮH, HOSPOIN... 1 4. Ť LÁ ZMĚ SLYŠÍ... 1 5. Ť LÝ SVĚT VÍ, Ž PÁN BRZO PŘIJ... 2 6. Ť

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

O hudbě v posvátné liturgii

O hudbě v posvátné liturgii Posvátná kongregace obřadů O hudbě v posvátné liturgii (Instrukce Musicam sacram) Úvod I. Některé všeobecné směrnice II. Účastníci liturgických obřadů III. Zpěv při mši svaté IV. Zpívání církevních hodinek

Více

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ GÖRAN KROPP A JEHO SWEDEN EVEREST SOLO SNOWBOARD DISCIPLÍNA S FENOME- NÁLNÍM NÁSTUPEM NAMIBIE RADY PŘED CESTOU Jaký byl průběh tvého posledního závodu? Sikkimský rododendronový ultrama raton jsem nejen

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více