Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc."

Transkript

1

2 Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Acronis, Inc

3 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Acronis Snap Deploy (software) je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může software používat na jednom počítači. Není možno používat software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití softwaru třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití softwaru jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto softwaru jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. Acronis NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST Acronis ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI Acronis AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU Podle současných zákonů je «Licenční ujednání» považováno za smlouvu mezi vámi a společností Acronis Inc. Smlouva je právní dokument a její porušení může mít za následek soudní žalobu. Nelegální používání anebo distribuce tohoto software bude soudně stíhána. Acronis, Inc 3

4 Obsah 1. Úvod k programu Acronis Snap Deploy Přehled Co je Acronis Snap Deploy Kdo potřebuje program Acronis Snap Deploy? Infrastruktura programu Acronis Snap Deploy Co lze s programem Acronis Snap Deploy 3.0 provádět Tvorba obrazu hlavního systému (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Ruční instalace (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Plánovaná instalace (novinka ve verzi 3.0) Instalace řízená událostmi (novinka ve verzi 3.0) Příkazový řádek a skriptování v prostředí Win PE (novinka ve verzi 3.0) Samostatná instalace (novinka ve verzi 3.0) Vlastní instalace (instalace spuštěná uživatelem) (novinka ve verzi 3.0) Instalace diskového oddílu nebo MBR (novinka ve verzi 3.0) Selektivní instalace (filtrování MAC adres) (novinky ve verzi 3.0) Ochrana heslem (novinka ve verzi 3.0) Správa vzdáleného počítače (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Co je ještě nového ve verzi 3.0? Šifrovaná komunikace TTL pro multicast a omezení šířky pásma Podporované operační systémy Licencování Licence pro servery a pracovní stanice Licence pro doplněk Acronis Universal Deploy Zkušební verze programu Acronis Universal Deploy Upgrade z v 2.0 na v Technická podpora Struktura programu Acronis Snap Deploy Terminologie Komponenty Podporované systémy souborů a úložná média Podporované systémy souborů Podporovaná média Použití Offline tvorba obrazu Online tvorba obrazu Instalace Co je Acronis Universal Deploy Účel doplňku Acronis Universal Deploy Obecné principy doplňku Acronis Universal Deploy Acronis Universal Deploy a Microsoft Sysprep Získání doplňku Acronis Universal Deploy Instalace Systémové požadavky Používané porty a IP adresy Obecná pravidla instalace Instalační soubor Běžné instalační konfigurace Instalace Konzoly pro správu Acronis Snap Deploy Instalace licenčního serveru Acronis Instalace Přidání licencí pomocí konzoly pro správu Acronis Snap Deploy Přidání licencí v režimu příkazového řádku Instalace komponentu Acronis OS Deploy Server Instalace a nastavení serveru Acronis PXE Server Acronis, Inc

5 3.7.1 Instalace serveru Acronis PXE Server Nastavení zavádění počítače z PXE Nastavení PXE a DHCP na stejném serveru Nastavení PXE pro práci v jiné podsíti Instalace komponentu Acronis WOL Proxy Instalace agenta pro správu Acronis Snap Deploy Instalace doplňku Acronis Universal Deploy Extrakce komponentů programu Acronis Snap Deploy Použití licenčního serveru Acronis Licenční server Acronis Zobrazení informací o licencích Odstranění licencí Použití nástroje pro správu licenčního serveru Acronis Používání konzoly pro správu Acronis Snap Deploy Spojení Připojení k lokálnímu počítači Připojení k dalšímu počítači Instalace a aktualizace komponentů Acronis na vzdálených počítačích Procházení protokolových souborů Tvorba zaváděcího média Acronis Konfigurace PXE serveru Tvorba obrazu Příprava hlavního OS Online a offline tvorba obrazů Spuštění offline tvorby obrazu Spuštění online tvorby obrazu Kroky Průvodce vytvoření hlavního diskového obrazu Disky nebo diskové oddíly pro tvorbu obrazu Název a umístění obrazu Nastavení možností Komentáře a shrnutí Kontrola hlavního obrazu Instalační šablony Proč šablony ukládat? Tvorba šablon Výběr hlavního obrazu Výběr cílového disku Uživatelské účty Názvy počítačů a jejich doména/pracovní skupina Síťové nastavení Bezpečnostní identifikátory Přenos souborů Spouštění aplikací Používání doplňku Acronis Universal Deploy Možnosti instalace Komentáře a shrnutí Samostatná instalace Ruční instalace Zavedení cílových počítačů Spuštění instalace Instalace řízená událostmi Plánovaná instalace Přípravné kroky Získání MAC adres Zapnutí funkce WOL na cílových počítačích Plánovaná instalace v jedné podsíti Plánovaná instalace v jiné podsíti Operace s naplánovanými úlohami Acronis, Inc 5

6 14. Režim vlastní instalace Porozumění vlastní instalaci Úvahy a tipy Nastavení režimu vlastní instalace Změna parametrů režimu vlastní instalace Zrušení režimu vlastní instalace Příkazový řádek a skriptování v prostředí Win PE a Bart PE Přidání nástroje příkazového řádku ASD do PE Acronis Snap Deploy PE Builder Přidání nástroje příkazového řádku ASD do obrazu PE Přidání nástroje příkazového řádku ASD do obrazu PE Nahrání PE obrazů na Acronis PXE Server Syntaxe příkazového řádku ASD Podporované příkazy Společné volby (volby společné pro většinu příkazů programu asdcmd) Specifické volby (volby specifické pro jednotlivé příkazy programu asdcmd) Příklady použití programu asdcmd Ukázkové scénáře Instalace obrazů přiřazených cílům Tvorba obrazů přiřazených cílům Správa vzdáleného počítače Správa souborů na vzdáleném počítači Spouštění aplikací na vzdáleném počítači Acronis, Inc

7 1. Úvod k programu Acronis Snap Deploy V této kapitole jsou uvedeny změny, které může používání programu Acronis Snap Deploy oddělení IT přinést při každodenní práci. 1.1 Přehled Co je Acronis Snap Deploy Acronis Snap Deploy je flexibilní efektivní softwarové řešení pro instalaci plně nakonfigurovaného operačního systému (s nebo bez aplikací a dalších dat) na více počítačů. Protože tento produkt využívá technologii tvorby obrazů disků, je vhodný pro rychlé instalace na nové počítače bez systému a pružné centralizované zajištění Kdo potřebuje program Acronis Snap Deploy? Acronis Snap Deploy je primárně navržen tak, aby jej používaly: Malé a střední podniky: - Poskytovatelé IT služeb - Dodavatelé hardwaru IT oddělení větších společností Školy a univerzity Laboratoře pro výzkum a vývoj a testování softwaru. Funkce pro společnosti přidané do programu Acronis Snap Deploy v 3.0 (například plánovaná instalace, podpora prostředí Preinstallation Environment, příkazový řádek a skriptování) mohou usnadnit automatizaci úloh IT oddělení v prostředí velkých společností Infrastruktura programu Acronis Snap Deploy Komponenty infrastruktury Acronis jsou nainstalovány na počítačích se systémem Windows. Centralizovaná tvorba obrazů, instalace a správa infrastruktury Acronis se provádí pomocí konzoly pro správu Acronis Snap Deploy. Referenční obraz lze vytvořit ve Windows nebo v prostředí Acronis nebo Windows. Prostředí Acronis nabízí grafické rozhraní. V prostředí Windows PE je podporován příkazový řádek a skriptování. Instalace se provádí v prostředí Acronis nebo Windows PE. Vyhrazený zaváděcí nástroj nabízí plně funkční instalaci s grafickým rozhraním na samostatném počítači (počítači izolovaném od sítě nebo obsaženém v síti bez infrastruktury programu Acronis Snap Deploy). Acronis, Inc 7

8 1.2 Co lze s programem Acronis Snap Deploy 3.0 provádět Tvorba obrazu hlavního systému (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Nejprve vytvoříte požadovanou konfiguraci systému a uložíte obraz systémového pevného disku na úložiště sdílené v síti, odpojitelné nebo vyměnitelné médium. Obraz je soubor obsahující systém v komprimované formě. Scénáře: 1. Oddělení společnosti, například účetní oddělení, obchodní oddělení nebo technická podpora, většinou používají pro každodenní práci pevně danou sadu aplikací. Lze tedy vytvořit celou knihovnu obrazů a instalovat je na nový hardware bez nutnosti ruční konfigurace operačního systému a aplikací. 2. Správce může potřebovat instalovat standardní konfiguraci obsaženou v knihovně na různý hardware. Samostatně prodávaný volitelný doplněk Acronis Universal Deploy umí nakonfigurovat ovladače systému Windows tak, že je možné systém zavést i na odlišném hardwaru. Bez tohoto doplňku je nutné, aby byly základní deska, procesor a velkokapacitní úložné zařízení v původním i cílovém počítači stejné. Totéž se vztahuje i na operační systémy jiné než Windows Ruční instalace (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Zaveďte cílové počítače (počítače, na které chcete instalovat) do prostředí Acronis pomocí zaváděcího média Acronis nebo serveru Acronis PXE (Preboot execution Environment) Server. Nastavte a uložte parametry instalační operace (instalační šablonu.) Spusťte instalaci. Program rozešle obraz na určené počítače a nainstaluje systém na jejich pevné disky. DNS názvy, členství v doménách a pracovních skupinách, nastavení TCP/IP, uživatelské účty a bezpečnostní identifikátory se přiřazují za běhu podle provedených nastavení. Po dokončení instalace se počítače zavádějí z vlastních pevných disků. Program může podle určených nastavení počítače vypnout nebo restartovat. Někdy je nutné dokončit konfiguraci zařízení, ale jinak jsou počítače připravené k práci. (Je však třeba aktivovat operační systém.) Plánovaná instalace (novinka ve verzi 3.0) Instalaci lze spouštět podle plánu. Plánování předpokládá, že když nastane naplánovaný čas, program spustí cílové počítače s předdefinovanými MAC adresami pomocí funkce BIOSu Wake On LAN (WOL). Počítače v ostatních podsítích lze zapnout pomocí agenta WOL proxy dodávaného s programem Acronis Snap Deploy. Počítače, které funkci WOL nepodporují lze zavést do prostředí Acronis ručně před časem plánovaného spuštění. Tyto počítače se také nainstalují za předpokladu, že jsou jejich MAC adresy obsaženy v hlavním seznamu. 8 Acronis, Inc

9 Scénáře: 1. Společnost obdrží dodávku počítačů od výrobce spolu se seznamem jejich MAC adres. IT oddělení musí nainstalovat operační systém na nový hardware. 2. Internetová kavárna, škola nebo univerzitní laboratoř má 100 počítačů se známými MAC adresami. Každou noc je na tyto počítače třeba nainstalovat původní standardní obraz Instalace řízená událostmi (novinka ve verzi 3.0) Instalaci lze spustit, když je připraven předdefinovaný počet počítačů. Program registruje, kolik počítačů je připojeno k instalačnímu serveru, a jakmile je připojen předdefinovaný počet počítačů, začne rozesílat instalační obraz. Správce může určit časovou hranici. Po překročení této hranice se na připravených počítačích zahájí instalace, i když nebyl dosažen předdefinovaný počet. Scénář: 1. Společnost obdrží 100 počítačů od výrobce. IT oddělení musí nainstalovat systémy nakonfigurované podle pracovního zařazení zaměstnanců na předem určený počet počítačů. Například 10 počítačů pro účetní oddělení, 10 počítačů pro marketingové oddělení, 70 počítačů pro obchodní oddělení a 10 počítačů pro vedení Příkazový řádek a skriptování v prostředí Win PE (novinka ve verzi 3.0) Acronis Snap Deploy nabízí nástroj příkazového řádku, který lze přidat do obrazu prostředí Windows Preinstallation Environment (Win PE). Správce provede odeslání upraveného PE obrazu na PXE server nebo přenese PE obraz na vyměnitelné médium. Po zavedení počítače do prostředí Preinstallation Environment může správce vytvářet obrazy nebo je instalovat v režimu příkazového řádku nebo spouštět skripty. Použití programu Acronis Snap Deploy v prostředí Windows Preinstallation Environment umožňuje kombinovat možnosti obou produktů a nabízí více funkcí než samotné zaváděcí médium Acronis. Pomocí příkazového řádku programu Acronis Snap Deploy a prostředí Win PE lze realizovat následující scénáře. Scénáře: 1. Správce může potřebovat na každý počítač v síti instalovat jiný obraz. Správce napíše instalační skript, který přečte MAC adresu cíle (například ) a použije obraz s názvem odpovídajícím MAC adrese (například image tib) z libovolného umístění. Skript lze spustit na libovolném počtu cílů. 2. Správce může potřebovat spustit tvorbu obrazu nebo instalaci automaticky vždy, když je síťový počítač zavedený z PXE serveru. Správce vytvoří skript pro tvorbu obrazu nebo instalaci, přidá tento skript do prostředí PE a zapíše jej do souboru startnet.cmd. Po zavedení prostředí PE se operace provede automaticky. Acronis, Inc 9

10 3. Správce může potřebovat na síťových počítačích automaticky spouštět operace před instalací (například rozdělení disku na oddíly). Správce vytvoří skript provádějící operace před instalací, přidá skript spolu s instalačním skriptem do prostředí PE a zapíše oba tyto skripty do souboru startnet.cmd. Po zavedení prostředí PE se obě operace provedou automaticky. 4. Správce může potřebovat spustit tvorbu obrazu nebo instalaci v prostředí Win PE v případě, že v prostředí Acronis chybí linuxové ovladače pro nějaký hardware. Omezení: Nástroj příkazového řádku Acronis Snap Deploy nemůže generovat SID nebo průběžně přizpůsobovat nastavení; jednoduše instaluje systém tak, jak je. Pokud bude systémový obraz instalován v prostředí Preinstallation Environment pomocí nástroje příkazového řádku, použijte na hlavní systém nástroj Sysprep Samostatná instalace (novinka ve verzi 3.0) Správce může potřebovat instalovat počítač izolovaný od sítě nebo obsažený v síti bez infrastruktury programu Acronis Snap Deploy. Vyhrazený zaváděcí nástroj umožňuje plně funkční instalaci s grafickým rozhraním na samostatném počítači Vlastní instalace (instalace spuštěná uživatelem) (novinka ve verzi 3.0) Program Acronis Snap Deploy lze nastavit tak, aby byli uživatelé schopni instalovat a přeinstalovat své počítače jedním klepnutím v zaváděcí nabídce. Scénáře: 1. Testeři softwaru musí na zkušební počítače instalovat čisté nebo přednastavené operační systémy. Vedoucí testovacího týmu vytvoří vlastní zaváděcí média nebo PXE balíčky nabízející pevně danou množinu voleb na straně cíle. Člen testovacího týmu restartuje počítač a vybere ze zaváděcí nabídky klepnutím, co chce instalovat. Instalace začne okamžitě. Na výběr mohou být například různé operační systémy, různá vydání stejného operačního systému, stejný operační systém s různými nastaveními nebo různými aplikacemi. Instalace probíhá nezávisle na každém počítači. 2. Stejný scénář se hodí i pro univerzitní nebo školní laboratoř, kde je mezi cvičeními nutné zcela znovu nastavit počítač. Studenti mohou přepnout nebo restartovat cvičení bez asistence učitele. Pokud student počítač poškodí (odstraní soubor, změní konfiguraci atd.), může ze zaváděcí nabídky vybrat volbu pro opravu. Režim vlastní instalace je určen pro souvislou práci bez účasti správce. Po nastavení režimu nebudou ostatní metody instalace (ruční, plánovaná, událostmi řízená) dostupné. Všechny naplánované úlohy, které se mají spustit, když je zapnutý režim vlastní instalace, se nespustí. Instalaci mohou zahájit jen uživatelé (ti na straně cíle). Správce však může zobrazovat protokolové soubory, vytvářet instalační šablony, měnit konfiguraci vlastní instalace (přidávat, upravovat nebo odstraňovat položky nabídky) a provádět další operace pro správu kromě instalace. 10 Acronis, Inc

11 Pokud chce správce spustit instalaci na straně konzoly, musí vypnout režim vlastní instalace Instalace diskového oddílu nebo MBR (novinka ve verzi 3.0) Není nutné instalovat celý pevný disk. Za předpokladu, že hlavní a cílový disk mají stejné schéma rozdělení na diskové oddíly, můžete vytvořit obraz jen systémového diskového oddílu nebo jen dat a potom jej nainstalovat dle potřeby. Acronis Snap Deploy může vytvořit obraz hlavního zaváděcího záznamu (MBR) a následně jej nainstalovat Selektivní instalace (filtrování MAC adres) (novinky ve verzi 3.0) Acronis Snap Deploy umožňuje vypnout instalaci na počítačích s určenými MAC adresami. Tím ochráníte výrobní servery a uživatelské systémy před nešťastnými událostmi. Program může importovat seznam pro přístup z textového souboru. Jsou podporovány přímé (zapnutí) a inverzní (vypnutí) seznamy. Scénář: 1. Řekněme, že se síťový počítač omylem zavede z PXE serveru. Následně se na něj může nainstalovat nový obraz pomocí operace řízené událostmi nebo když je prostředí PE nastaveno na spuštění instalace při zavedení. Původní data budou ztracena Ochrana heslem (novinka ve verzi 3.0) Obrazy vytvořené pomocí programu Acronis Snap Deploy lze chránit heslem a zabránit tak neoprávněné instalaci. Acronis Snap Deploy podporuje také obrazy chráněné heslem vytvořené produkty rodiny Acronis True Image. Chcete-li zabránit neoprávněnému spuštění zaváděcích komponentů Acronis, lze chránit heslem i zaváděcí nabídku Acronis Správa vzdáleného počítače (funkce programu Acronis Snap Deploy 2.0) Správce může provádět operace na vzdálených počítačích pomocí programu Acronis Snap Deploy. Správa souborů: Můžete vytvářet a upravovat textové soubory (například dávkové soubory nebo skripty), kopírovat soubory/složky do schránky, vkládat je, přejmenovávat je a odstraňovat. Správa aplikací: Pomocí plánování úloh lze na vzdáleném počítači spouštět aplikace služeb (konfigurační soubory, skripty). Naplánovaná úloha obsahuje aplikaci, která se má spustit a čas jejího spuštění. Acronis, Inc 11

12 1.3 Co je ještě nového ve verzi 3.0? Šifrovaná komunikace Komponenty programu Acronis Snap Deploy mezi sebou komunikují pomocí kryptografického protokolu Secure Sockets Layer (SSL). Šifrování začíná v první (nejdřívější) části pokusu o spojení, takže se šifrují všechna data přenášená v dalších krocích (včetně dat pro autentifikaci klienta). Po nainstalování komponentů programu Acronis Snap Deploy se šifrovaná komunikace mezi komponenty zapne automaticky. Instalační datový tok přenášený přes komunikační protokol není šifrovaný TTL pro multicast a omezení šířky pásma Konfigurace instalace obsahuje parametr určující dobu životnosti (TTL) pro multicast pakety. Pomocí tohoto nastavení lze omezit distribuci multicast paketů přes brány. Využití sítě během instalace můžete omezit nastavením povolené šířky pásma. 1.4 Podporované operační systémy Acronis Snap Deploy nabízí plně funkční tvorbu obrazů a instalace následujících operačních systémů: Instalace Změna nastavení Typ licence * MS Windows Server 2008 (TBD) Ano Ano S MS Windows Server 2003 Service Pack 2 (x86, x64) Ano Ano S MS Windows Server 2003 R2 (x86, x64) Ano Ano S MS Windows Small Business Server 2003 Ano Ano S MS Windows Storage Server 2003 R2 Ano Ano S MS Windows Server 2003 x64 Editions Ano Ano S MS Windows 2000 Server Ano Ano S MS Windows 2000 Advanced Server Ano Ano S MS Windows 2000 Professional SP4 Ano Ano S MS Windows Vista Home Basic (x86, x64) Ano Ano PS MS Windows Vista Home Premium (x86, x64) Ano Ano PS MS Windows Vista Business (x86, x64) Ano Ano PS MS Windows Vista Ultimate (x86, x64) Ano Ano PS MS Windows XP Home Ano Ano PS MS Windows XP Professional Ano Ano PS MS Windows XP Professional x64 Edition Ano Ano PS MS Windows XP Professional SP2 Ano Ano PS MS Windows NT/4.0 Server Ano Ne S MS Windows 98/Me Ano Ne PS Linux (jádro: x) Ano Ne S * S serverová licence, PS licence pro pracovní stanici. Acronis Snap Deploy umožňuje s jistými omezeními (některé operace nebudou dostupné) tvorbu obrazu a instalaci libovolného operačního systému pro PC. Například systémy Windows 98/NT/ME, NT/4.0 Server, Linux (jádro: x) lze nainstalovat jen tak, jak jsou a není možné přizpůsobovat za běhu nastavení. 12 Acronis, Inc

13 Doplněk Acronis Universal Deploy nelze použít u systémů Windows 98/NT/ME a NT/4.0 Server. 1.5 Licencování Licencování programu Acronis Snap Deploy je založeno na počtu instalovaných a/nebo spravovaných počítačů (serverů nebo pracovních stanic). Chcete-li například nainstalovat systém na 100 počítačů, potřebujete 100 instalačních licencí. Pro správu nebo přeinstalování těchto počítačů již nejsou třeba žádné další licence Licence pro servery a pracovní stanice Acronis Snap Deploy obsahuje dva typy licencí. K instalaci serverového operačního systému nebo instalaci agenta pro správu na serverovém operačním systému je třeba serverová licence produktu. Licence pro pracovní stanici lze využít k instalaci operačního systému pro pracovní stanice nebo instalaci agenta pro správu na operačním systému pro pracovní stanice. Pokud cílovému počítači nebyla předtím přiřazena licence, je k instalaci disku nebo diskového oddílu, který neobsahuje data, třeba licence pro pracovní stanici. Linux se považuje za serverový OS. Úplný seznam operačních systému pro servery a pracovní stanice je v předchozí části. Pokud se programu Acronis Snap Deploy nepodaří určit typ operačního systému, považuje se za OS pro pracovní stanice. Serverovou licenci lze automaticky nebo na žádost použít místo licence pracovní stanice Licence pro doplněk Acronis Universal Deploy Acronis Universal Deploy je doplněk programu Acronis Snap Deploy a má vlastní sériová čísla a licenční smlouvu. Licence programu Acronis Universal Deploy se počítají, používají a upgradují stejným způsobem jako licence programu Acronis Snap Deploy. Acronis Universal Deploy také obsahuje dva typy licencí pro operační systémy pro servery a pracovní stanice. Na každý cílový počítač je třeba jedna licence programu Universal Deploy. K instalaci doplňku Acronis Universal Deploy není třeba licence. Nezapomeňte však přidat licence doplňku Acronis Universal Deploy na licenční server před prováděním instalací. Pokud nebudou během instalací nalezeny licence, Acronis Universal Deploy se přeskočí Zkušební verze programu Acronis Universal Deploy Zkušební verze programu Acronis Universal Deploy obsahuje všechny funkce standardní verze. K upgradu ze zkušební verze na standardní produkt nepotřebujete software znovu stahovat. Jednoduše koupíte potřebné licence a importujete je na licenční server. Acronis, Inc 13

14 1.6. Upgrade z v 2.0 na v 3.0 Chcete-li provést upgrade programu Acronis Snap Deploy z verze 2.0 na verzi 3.0, zakupte potřebný počet licencí pro upgrade a importujte je na licenční server. Ke každé licenci v 2.0 na licenčním serveru můžete importovat jednu licenci pro upgrade, která je považována za volnou a lze ji přiřadit libovolnému počítači. Komponenty v 2.0 přeinstalujte komponenty v 3.0. Komponenty v 3.0 nemohou komunikovat s komponenty v 2.0, protože používají šifrovaný komunikační protokol, který nebyl ve verzi 2.0 podporován. Pokud jsou na ostatních počítačích nainstalované nové komponenty Acronis Snap Deploy, odstraňte staré komponenty. 1.7 Technická podpora Uživatelé legálně zakoupených kopií programu Acronis Snap Deploy získají zdarma technickou podporu od společnosti Acronis. Pokud při instalování nebo používání produktů společnosti Acronis narazíte na problém, který nelze vyřešit pomocí této příručky, kontaktujte technickou podporu společnosti Acronis. Více informací o technické podpoře společnosti Acronis naleznete na následující adrese: 14 Acronis, Inc

15 2. Struktura programu Acronis Snap Deploy Tato kapitola popisuje strukturu komponentů Acronis Snap Deploy a jejich spolupráci. 2.1 Terminologie V následující tabulce jsou uvedeny běžné pojmy používané v tomto dokumentu a jejich popis. Hlavní systém Hlavní obraz (Obraz) Online tvorba obrazu Offline tvorba obrazu Instalace Samostatná instalace Cílový disk Cílový počítač (Cíl) Instalační šablona (Šablona) Systém, který se bude instalovat. Soubor obsahující hlavní systém v komprimované podobě. Tento soubor má příponu.tib. Tvorba obrazu, když je hlavní systém v produktivním stavu (operační systém na hlavním počítači běží). Tvorba obrazu po zavedení hlavního počítače do prostředí Acronis. Přenos operačního systému (OS), aplikací a dat ze souboru hlavního obrazu na fyzický pevný disk. Ve většině případů se instalace provádí odeslání obrazu do sítě přes multicast. Instalace na počítač izolovaný od sítě nebo obsažený v síti bez infrastruktury programu Acronis Snap Deploy. Samostatná instalace se provádí lokální pomocí zaváděcího komponentu Acronis Snap Deploy. Fyzický disk, na který se provede instalace (interní pevný disk cílového počítače). Hardware, na kterém se bude instalace provádět. Konfigurační parametry instalační operace: 1. Cesta k hlavnímu obrazu 2. Operační režim (multicast nebo unicast, jak pracovat s volným místem cílového disku atd.) 3. Nastavení, která se mají použít na instalované systémy (názvy DNS, uživatelské účty atd.) 4. Operace, které se mají na instalovaných systémech provést (přenos souborů, spouštění aplikací, vypnutí, restart) Po uložení můžete instalační šablonu v budoucnu znovu použít. Správce Režim vlastní instalace Uživatel Osoba s právy pro správu infrastruktury programu Acronis Snap Deploy. Režim, ve kterém lze instalaci zahájit jen na straně cíle. Osoba na straně cíle, která spouští vlastní instalaci. Tento pojem se vztahuje jen k režimu vlastní instalace. Acronis, Inc 15

16 2.2 Komponenty Acronis Snap Deploy obsahuje následující komponenty: 1. Konzola pro správu Acronis Snap Deploy je administrativní nástroj pro vzdálený přístup k serverům Acronis a agentům pro správu Acronis Snap Deploy. Při odpojení od komponentů Acronis umožňuje konzola jen instalaci produktů Acronis na vzdálené počítače. 2. Acronis OS Deploy Server je komponent umožňující centralizovanou instalaci v síti s pomocí agentů Acronis Snap Deploy. 3. Acronis Snap Deploy Agent je zaváděcí komponent provádějící instalaci řízenou serverem Acronis OS Deploy Server na všech cílových počítačích. Agenta Acronis Snap Deploy lze na cílových počítačích zavést dvěma způsoby: lokálně ze zaváděcího média nebo vzdáleně pomocí serveru Acronis PXE Server. 4. Acronis Master Image Creator je zaváděcí lokálně řízený komponent vytvářející obraz hlavního systému. Acronis Master Image Creator lze na hlavním počítač zavést dvěma způsoby: přímo ze zaváděcího média nebo vzdáleně pomocí serveru Acronis PXE Server. 5. Acronis Snap Deploy Management Agent je komponent, který vytváří obraz hlavního systému v prostředí Windows pod vedením správce pomocí konzoly pro správu Acronis Snap Deploy. Správce může na vzdáleném počítači provádět pomocí agenta Acronis Snap Deploy Management Agent také správu souborů a spouštět aplikace. 6. Acronis PXE Server umožňuje síťové zavedení počítačů do programů Acronis Snap Deploy Agent, Acronis Master Image Creator nebo prostředí Preinstallation Environment. Počítače musí podporovat PXE. Použití serveru Acronis PXE Server značně zkrátí oproti použití zaváděcích médií čas potřebný k zavedení více počítačů. Odstraňuje také potřebu mít na místě technika, který vloží zaváděcí médium do systému, jenž má být zaveden. 7. Acronis Wake on LAN Proxy je komponent, který serveru Acronis OS Deploy Server umožňuje vzbudit cílové počítače umístěné v jiné podsíti. 8. Acronis Samostatný nástroj je zaváděcí komponent umožňující provedení plně funkční instalace s grafickým rozhraním na samostatném počítači (počítači izolovaném od sítě nebo umístěném v síti bez infrastruktury programu Acronis Snap Deploy). 9. Licenční server Acronis je komponent sledující licence produktů Acronis. 10. Acronis Universal Deploy (volitelné) je doplněk programu Acronis Snap Deploy, který umožňuje hardwarově nezávislou instalaci operačního systému. 2.3 Podporované systémy souborů a úložná média Podporované systémy souborů Acronis Snap Deploy nabízí plně funkční tvorbu obrazů a instalace následujících systémů souborů: - FAT16/32 16 Acronis, Inc

17 - NTFS - Ext2/Ext3 - ReiserFS - Reiser4 - Linux SWAP - XFS - JFS Podporovaná média Acronis Master Image Creator může ukládat obrazy: - na sdíleném prostoru v síti, - na interním pevném disku hlavního počítače, - na úložných zařízeních USB a FireWire (IEEE-1394) (pevné disky, flash disky) připojených k hlavnímu počítači, - na médium DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW vložené v mechanice hlavního počítače. Větší obrazy lze automaticky rozdělovat na více médií. Acronis OS Deploy Server může instalovat obrazy umístěné: - v síťově sdílených složkách, - na interním pevném disku instalačního serveru, - na úložných zařízeních USB a FireWire (IEEE-1394) (pevné disky, flash disky) připojených k instalačnímu serveru, - na médium DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW vložené v mechanice instalačního serveru. Nejlepším způsobem je ukládání obrazů na pevný disk instalačního serveru. To minimalizuje síťový provoz během instalace. Obraz vytvořený na vyměnitelném nebo odpojitelném médiu se musí vejít na jedno médium. Chcete-li instalovat obraz umístěný na větším počtu CD, DVD nebo jiných médií, zkopírujte všechny součástí obrazu do stejné složky na instalačním serveru nebo v síťově sdíleném úložišti. Acronis Samostatný nástroj může instalovat obrazy umístěné: - v síťově sdílených složkách, - na úložných zařízeních USB a FireWire (IEEE-1394) (pevné disky, flash disky) připojených ke spravovanému počítači, - na médium DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW vložené v mechanice spravovaného počítače. Acronis Samostatný nástroj může instalovat obrazy umístěné na více CD, DVD nebo jiných médiích. 2.4 Použití V této části jsou popsány základy používání produktu a neobsahuje podrobné instrukce, jak tyto operace provést. Zkušení uživatelé však mohou tuto část použít jako příručku pro rychlé zahájení práce. Podrobnosti naleznete v dalších částech uživatelské příručky Offline tvorba obrazu Offline tvorba obrazu znamená, že je hlavní systém zastaven a hlavní počítač se zavede do prostředí Acronis (nebo PE). 1. Nastavte hlavní systém. Acronis, Inc 17

18 2. Nainstalujte konzolu pro správu Acronis Snap Deploy. 3. Proveďte jeden z následujících úkonů: Vytvořte zaváděcí médium s programem Acronis Master Image Creator (nebo prostředím PE s nástrojem příkazového řádku programu Acronis Snap Deploy). nebo Nainstalujte Acronis PXE Server, připojte k PXE serveru konzolu a proveďte odeslání programu Acronis Master Image Creator (nebo prostředí PE s nástrojem příkazového řádku programu Acronis Snap Deploy). 4. Proveďte jeden z následujících úkonů podle toho, co jste vybrali v kroku 3: Na hlavním počítači zaveďte ze zaváděcího média program Acronis Master Image Creator (nebo prostředí PE). nebo Zaveďte hlavní počítač do programu Acronis Master Image Creator (nebo prostředí PE) z PXE serveru. 5. Na hlavním počítači podle pokynů průvodce tvorbou obrazu nastavte a spusťte operaci tvorby obrazu (nebo vytvořte obraz v prostředí PE pomocí příkazového řádku Acronis). Obraz lze uložit na síťově sdílené úložiště, odpojitelné nebo vyměnitelné médium. Chcete-li k síti přistupovat ze zaváděcího prostředí, musíte mít DHCP server nebo určit síťová nastavení hlavního počítače ručně. Offline tvorba obrazu Online tvorba obrazu Online tvorba obrazu znamená, že se obraz hlavního systému vytvoří za běhu (bez restartu a zastavení). Online tvorbu obrazu lze dle potřeby provádět i vzdáleně. Nevýhodou je, že je nutné nainstalovat software pro tvorbu obrazu, který (1) vyžaduje licenci a (2) je obsažen v hlavním obrazu. To není vždy nejvhodnější. 18 Acronis, Inc

19 1. Nastavte hlavní systém. 2. Nainstalujte Konzolu pro správu Acronis Snap Deploy a Licenční server Acronis. Importujte licence na licenční server. 3. Nainstalujte na hlavní systém Agenta pro správu Acronis Snap Deploy lokálně nebo vzdáleně pomocí konzoly pro správu Acronis Snap Deploy. To ubere z licenčního serveru jednu licenci. Po výzvě restartujte počítač. Jakmile je agent pro správu Acronis Snap Deploy nainstalován, můžete obrazy hlavního systému vytvářet kdykoliv online (bez restartu). 4. Připojte konzolu k hlavnímu systému a vyberte příkazy Vytvořit hlavní diskový obraz -> Další -> Tvorba hlavního diskového obrazu na vzdáleném počítači. Podle pokynů průvodce tvorbou obrazu nastavte a spusťte operaci tvorby obrazu. Obraz lze uložit na síťově sdílené úložiště, odpojitelné nebo vyměnitelné médium. Online tvorba obrazu Instalace Následující příklad zobrazuje funkce komponentů Acronis na příkladu ruční instalace. Během událostmi řízené a plánované instalace se komponenty chovají podobně. Instalace předpokládá, že jste vytvořili hlavní obraz, takže je nainstalována alespoň konzola pro správu Acronis Snap Deploy. 1. Nainstalujte licenční server Acronis. Importujte licence na licenční server. Nainstalujte Acronis OS Deploy Server. 2. Proveďte jeden z následujících úkonů: Vytvořte zaváděcí médium s agentem Acronis Snap Deploy (nebo prostředím PE s nástrojem příkazového řádku programu Acronis Snap Deploy). nebo Nainstalujte Acronis PXE Server, připojte k PXE serveru konzolu a proveďte odeslání agenta Acronis Snap Deploy (nebo prostředí PE s nástrojem příkazového řádku programu Acronis Snap Deploy). 3. Proveďte jeden z následujících úkonů podle toho, co jste vybrali v kroku 2: Acronis, Inc 19

20 Na cílových počítačích zaveďte ze zaváděcího média agenta Acronis Snap Deploy Agent (nebo prostředí PE). nebo Zaveďte cílové počítače do agenta Acronis Snap Deploy Agent (nebo prostředí PE) z PXE serveru. Chcete-li, aby se cílové počítače mohly připojovat k serveru Acronis OS Deploy Server, musíte mít DHCP server nebo určit síťová nastavení ručně. 4. Proveďte jeden z následujících úkonů podle toho, zda je spuštěn agent nebo prostředí PE: - Připojte konzolu k serveru Acronis OS Deploy Server. Vyberte kartu Instalace. - Zkontrolujte, zda jsou na kartě Instalace zobrazeny IP adresy cílových počítačů. To znamená, že jsou počítače připojeny a připraveny k instalaci. - Klepněte na Ruční instalace a pomocí průvodce ruční instalací nastavte a spusťte instalační operaci. nebo - Proveďte instalaci v prostředí PE pomocí nástroje příkazového řádku Acronis. Ruční instalace 2.5. Co je Acronis Universal Deploy V této části je popsána technologie společnosti Acronis usnadňující instalaci a zavedení systému Windows na odlišném hardwaru. Acronis Universal Deploy také odstraňuje nutnost konfigurovat nový hlavní systém pro každý hardware, na který chcete instalaci provádět. 20 Acronis, Inc

21 Pokud se chystáte instalovat systém Windows na více identických počítačů odlišných od hardwaru hlavního počítače, nainstalujte pomocí programu Acronis Universal Deploy hlavní obraz na jeden z těchto počítačů. Tím přizpůsobíte systém Windows jinému hardwaru. Potom vytvořte obraz přizpůsobeného systému a nainstalujte jej na identické počítače Účel doplňku Acronis Universal Deploy Obraz systémového disku lze snadno nainstalovat na hardwaru, kde byl vytvořen nebo na identickém hardwaru. Když však vyměníte základní desku nebo použijete jinou verzi procesoru, nemusí být možné systém zavést. Pokus o přenos systému na nový mnohem výkonnější počítače většinou skončí stejně, protože nový hardware není kompatibilní s nejdůležitějšími ovladači obsaženými v obrazu. Použití nástroje Microsoft System Preparation Tool (Sysprep) tento problém neřeší, protože Sysprep povoluje přidání ovladačů jen u zařízení Plug-and-Play (zvukové karty, síťové adaptéry, grafické karty atd.). Vrstva abstrakce hardwaru (HAL) a ovladače velkokapacitních paměťových zařízení musí být na zdrojovém a cílovém počítači stejné (viz Microsoft Knowledge Base, články a ). Technologie Acronis Universal Deploy nabízí efektivní řešení pro instalaci systému nezávislou na hardwaru, protože přidává důležité ovladače vrstvy abstrakce hardwaru (HAL) a velkokapacitních paměťových zařízení Obecné principy doplňku Acronis Universal Deploy 1. Automatický výběr ovladačů HAL a velkokapacitních paměťových zařízení Acronis Universal Deploy hledá ve výchozích složkách umístění ovladačů Windows (v instalovaném obrazu) ovladače pro HAL a velkokapacitní paměťová zařízení a instaluje ovladače, které lépe vyhovují cílovému hardwaru. Můžete určit také vlastní úložiště ovladačů (složku, složky na síťově sdílené jednotce nebo CD), ve kterém se budou ovladače rovněž hledat. Výchozí úložiště ovladačů Windows jsou určeny klíčem registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current version\devicepath. Touto složkou úložiště je většinou WINDOWS/inf. 2. Ruční výběr ovladačů pro velkokapacitní paměťová zařízení Pokud cílový hardware používá pro pevný disk určitý řadič velkokapacitního paměťového zařízení (například SCSI, RAID nebo adaptér Fibre Channel), můžete příslušný ovladač nainstalovat ručně a vynechat automatické hledání a instalaci ovladačů. 3. Instalace ovladačů pro zařízení plug and play Technologie Acronis Universal Deploy je založena na vestavěném hledání a konfiguraci zařízení plug and play pro zpracování rozdílů hardwaru u zařízení, která nejsou důležitá pro spuštění instalovaného systému, například video, audio a USB. Windows přebírá kontrolu nad tímto procesem během fáze přihlášení a pokud není nějaký nový hardware nalezen, máte možnost nainstalovat ovladače později ručně Acronis Universal Deploy a Microsoft Sysprep Acronis Universal Deploy není nástroj pro přípravu systému. Můžete jej použít na všechny obrazy systému vytvořené pomocí produktů Acronis, včetně obrazů systémů připravených nástrojem Microsoft System Preparation Tool (Sysprep). Acronis, Inc 21

22 2.5.4 Získání doplňku Acronis Universal Deploy Acronis Universal Deploy je doplňkem programu Acronis Snap Deploy. Kupuje se samostatně, má vlastní licenci a instaluje se ze samostatného instalačního souboru. Více informací naleznete na adrese 22 Acronis, Inc

23 3. Instalace 3.1 Systémové požadavky Komponenty Acronis Snap Deploy lze nainstalovat na počítače s následujícími operačními systémy: Typ licence potřebný pro instalaci agenta Acronis Snap Deploy Management Agent MS Windows Server 2008 (TBD) S MS Windows Server 2003 Service Pack 2 (x86, x64) S MS Windows Server 2003 R2 (x86, x64) S MS Windows Small Business Server 2003 S MS Windows Storage Server 2003 R2 S MS Windows Server 2003 x64 Editions S MS Windows 2000 Server S MS Windows 2000 Advanced Server S MS Windows 2000 Professional SP4 PS MS Windows Vista Home Basic (x86, x64) PS MS Windows Vista Home Premium (x86, x64) PS MS Windows Vista Business (x86, x64) PS MS Windows Vista Ultimate (x86, x64) PS MS Windows XP Home PS MS Windows XP Professional PS MS Windows XP Professional x64 Edition PS MS Windows XP Professional SP2 PS * S serverová licence, PS licence pro pracovní stanici. 3.2 Používané porty a IP adresy Acronis OS Deploy Server a Konzola pro správu Acronis Snap Deploy používají pro vzdálené operace následující porty a IP adresy: - UDP port: TCP port: 9876, pokud není volný, vybere se port náhodně - Adresa multicast IPv4: UDP port konzoly pro správu Acronis Snap Deploy: 9877, pokud není volný, vybere se port náhodně Acronis PXE Server používá následující porty a IP adresy: - UDP port: 67, 68, Adresa pro broadcast: Pokud používáte firewall, může být nutné nastavit příslušné volby pro přístup. Acronis, Inc 23

24 3.3 Obecná pravidla instalace Instalační soubor Instalační soubor programu Acronis Snap Deploy obsahuje následující komponenty a funkce komponentů: Konzola pro správu Acronis Snap Deploy Acronis Snap Deploy PE Builder Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator Program pro tvorbu zaváděcích médií pro agenta Acronis Snap Deploy Agent Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility Acronis License Server Acronis License Server Konzola pro správu licenčního serveru Acronis Nástroj pro správu licenčního serveru Acronis Acronis OS Deploy Server Acronis PXE Server Acronis Snap Deploy Management Agent Acronis WOL Proxy Instalační okno Volitelný komponent Acronis Universal Deploy se instaluje z vlastního instalačního souboru Běžné instalační konfigurace Komponenty programu Acronis Snap Deploy lze instalovat v různých konfiguracích ve smyslu rozdělení komponentů a funkcí mezi síťové počítače. 1. Minimální konfigurace umožňující jen offline tvorbu obrazů a samostatné instalace: Konzola pro správu Acronis Snap Deploy (vlastní instalace, obsahuje: Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility). 24 Acronis, Inc

25 vše na jednom počítači. 2. Minimální konfigurace umožňující offline tvorbu obrazů, samostatné instalace a instalace v síti pomocí serveru Acronis OS Deploy Server: Konzola pro správu Acronis Snap Deploy (vlastní instalace, obsahuje: Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility Program pro tvorbu zaváděcích médií pro agenta Acronis Snap Deploy Agent). Acronis License Server (vlastní instalace, obsahuje jen: Acronis License Server) Acronis OS Deploy Server vše na jednom počítači. Na cílových počítačích nejsou nutné žádné komponenty Acronis. 3. Konfigurace, která přidá k výše zmíněným funkcím síťové zavádění hlavních a cílových počítačů: Konzola pro správu Acronis Snap Deploy (vlastní instalace, obsahuje: Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility Program pro tvorbu zaváděcích médií pro agenta Acronis Snap Deploy Agent). Acronis License Server (vlastní instalace, obsahuje jen: Acronis License Server) Acronis OS Deploy Server Acronis PXE Server vše na jednom počítači. Na cílových počítačích nejsou nutné žádné komponenty Acronis. Toto je doporučená základní konfigurace nabízející většinu funkcí programu Acronis Snap Deploy. Pokud je přístup k výkonnému serveru omezen, můžete konzolu nainstalovat na jednotlivé počítače. Další běžná konfigurace je: Pracovní stanice: Konzola pro správu Acronis Snap Deploy (vlastní instalace, obsahuje: Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility Program pro tvorbu zaváděcích médií pro agenta Acronis Snap Deploy Agent). Server: Acronis License Server (vlastní instalace, obsahuje jen: Acronis License Server) Acronis OS Deploy Server Acronis PXE Server Obecně lze všechny servery Acronis nainstalovat na samostatné počítače. V takovém případě je pro správu serveru nutné připojit konzolu pro správu ke každému serveru zvlášť. Pokud jsou všechny servery na jednom počítači, je třeba jen jedno připojení konzoly. 4. Chcete-li k libovolné konfiguraci kromě (1) přidat možnost instalace Windows na jiný hardware, nainstalujte doplněk Acronis Universal Deploy na počítač, na kterém je nainstalován Acronis OS Deploy Server. 5. Jestliže chcete k libovolné konfiguraci přidat možnost online tvorby obrazů a možnost ověření integrity obrazu, nainstalujte agenta Acronis Snap Deploy Management Agent. Online tvorba obrazu znamená, že se obraz hlavního systému vytvoří za běhu (bez restartu a zastavení). Online tvorbu obrazů lze provádět vzdáleně po připojení konzoly k agentovi pro správu nainstalovanému na hlavním počítači. Agent pro správu bude obsažen v hlavním obrazu a nainstaluje Acronis, Inc 25

26 se na všechny cílové počítače. To umožní správu souborů a spouštění aplikací na cílových počítačích kdykoliv po instalaci. Přebytečný software v hlavním obrazu však není vždy vhodným řešením. Kromě toho instalace agenta využije jednu licenci. Doporučujeme vytvářet hlavní obrazy pomocí zaváděcí verze programu Acronis Master Image Creator nebo nástroje příkazového řádku v prostředí PE. Bez ohledu na to je však rozumné mít v síti alespoň jednoho agenta pro správu (ne nutně na hlavním počítači). Pomocí agenta pro správu lze ověřit (zkontrolovat) integritu obrazů. 6. Chcete-li v libovolné konfiguraci kromě (1) přidat serveru Acronis OS Deploy Server možnost instalace do jiné podsítě (přes přepínač), nainstalujte na libovolný server v podsíti, ve které se počítače nacházejí, program Acronis WOL Proxy. Žádné další akce již nejsou třeba. Acronis WOL Proxy je nutné instalovat: - Když se chystáte provádět plánované instalace (ručně nebo událostmi řízené instalace nevyžadují WOL Proxy Server). A - Pokud jsou všechny nebo některé cílové počítače v jiné podsíti než Acronis OS Deploy Server. 3.4 Instalace Konzoly pro správu Acronis Snap Deploy Konzola pro správu Acronis Snap Deploy je administrativní nástroj pro vzdálený přístup k serverům Acronis a agentům pro správu Acronis Snap Deploy. Konzolu pro správu Acronis Snap Deploy nainstalujte na libovolný počítač v síti, ze kterého chcete operace řídit. Jak nainstalovat konzolu pro správu Acronis Snap Deploy: 1. Spusťte instalační program pro Acronis Snap Deploy. 2. Klepněte na Instalovat konzolu pro správu Acronis Snap Deploy. 3. Postupujte podle pokynů průvodce na obrazovce. Typická a úplná instalace nainstaluje kromě konzoly pro správu Acronis Snap Deploy i Program pro tvorbu zaváděcích médií pro Acronis Image Creator, Program pro tvorbu zaváděcích médií pro agenta Acronis Snap Deploy Agent a Program pro tvorbu zaváděcích médií pro nástroj Acronis Standalone Utility. Doporučujeme nainstalovat všechny funkce umožňující tvorbu zaváděcích CD, DVD a dalších vyměnitelných médií s komponenty Acronis. Jakmile je konzola pro správu Acronis Snap Deploy nainstalována, lze ostatní komponenty instalovat vzdáleně pomocí funkce konzoly pro vzdálenou instalaci (více informací naleznete v části 4.2 Instalace a aktualizace komponentů Acronis na vzdálených počítačích). 3.5 Instalace licenčního serveru Acronis Instalace Licenční server Acronis je komponent sledující licence produktů Acronis. Nainstalujte Licenční server Acronis na počítač, ke kterému může přistupovat server Acronis OS Deploy Server. Vhodné je nainstalovat oba produkty na stejný počítač. 26 Acronis, Inc

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore,

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka

Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Boot Camp Instalační a konfigurační příručka Obsah 3 Úvod 4 Přehled instalace 4 1. krok: Vyhledání aktualizací 4 2. krok: Příprava Macu pro Windows 4 3. krok: Instalace Windows na Mac 4 4. krok: Instalace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Instalační příručka Obsah 1. Instalace Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Součásti Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1.1. Agent for Windows...

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012.

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. SPAC team firmy TECHNODAT Elektro, s.r.o. Obchodní sektor: Pavel Budovič Alšova 2752 767 01

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více