ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE"

Transkript

1 PI ÚSTNÍ OTÁZKY V DOLNÍ SNĚMOVNĚ VELKÉ BRITÁNIE JUDr. Jindřiška Syllová, Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Informační podklad č březen 2011

2 PI OBSAH: JAK SE PODÁVAJÍ ÚSTNÍ OTÁZKY:... 3 (A) PODÁVÁNÍ ÚSTNÍCH OTÁZEK OBECNĚ:... 3 (B) PODÁVÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH OTÁZEK - OBECNĚ:... 4 (C) PODÁVÁNÍ AKTUÁLNÍCH (OD R. 2007, ZVANÝCH TOPICAL ) OTÁZEK:... 4 (E) PODÁVÁNÍ ÚSTNÍCH OTÁZEK A DOPLŇUJÍCÍCH OTÁZEK PŘEDSEDOVI VLÁDY (PMQS):... 4 NA KTERÉ ÚSTNÍ OTÁZKY SE ODPOVÍDÁ:... 5 KDY SE ODPOVÍDÁ NA ÚSTNÍ OTÁZKY:... 6 KDO ODPOVÍDÁ NA ÚSTNÍ OTÁZKY V DANÝ DEN:... 6 ČAS NA PRONESENÍ ÚSTNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:... 7 PRAMENY:... 7 PŘÍLOHA: ROZVRH OTÁZEK OD DO

3 PI Ústní otázky v Dolní sněmovně Velké Británie JAK se podávají ústní otázky: (a) Podávání ústních otázek obecně: Formální pravidla: ústní otázky se podávají písemně úředníkům zvláštní kanceláře ve sněmovně (Table Office). Otázka musí respektovat ustálenou praxi týkající se formy. Nejdříve lze podat otázku deset jednacích dnů před jejím zodpovězením daným ministrem. Nejpozději lze podat otázku tři jednací dny před jejím zodpovězením daným ministrem. Tyto tři dny se považují za minimum času, jež je nutný pro připravení odpovědi ministrem a jeho poradci. (Výjimky viz dále). Pravidla týkající se obsahu: předtím než lze otázku zařadit do programu jednání sněmovny, musí se pracovníci Table Office ujistit, že její obsah neodporuje stanoveným pravidlům týkajících se obsahu. Otázka musí žádat o informace nebo požadovat konkrétní jednání ministra. Naopak by otázka neměla obsahovat či nabízet vlastní názor poslance, ačkoli může být založena na faktech, za jejichž pravdivost je poslanec zodpovědný. Otázka se musí týkat oblasti, za niž je ministr odpovědný a nesmí se týkat věcí, jež přímo nesouvisí s výkonem funkce ministra. Ministři neodpovídají na otázky týkající se státních podniků či orgánů místní samosprávy, ačkoli podávají statistické informace. Otázky požadující právní názor ministra nejsou přípustné, neboť právní interpretace zákonů je v pravomoci soudní. Dále pak ministři neodpovídají na otázky požadující informace, které jsou volně dostupné jinde. Otázka se nesmí týkat oblasti, která je v dané době předmětem soudního jednání. Otázka, která již byla zodpovězena, se zpravidla znovu nepodává. V případě, že ministr odmítl činit jakékoliv jednání či podat informace v odpovědi na danou otázku, může být otázka podána znovu až po uplynutí nejméně tří měsíců. Ministři zpravidla odmítají odpovídat na otázky týkající se bezpečnostních služeb či obchodního tajemství takovéto odmítnutí způsobuje to, že další otázka již nesmí být žádným z poslanců podána na dané téma jednou za rok však může být daný ministr dotázán, zda-li bude nyní odpovídat na otázky týkající se zakázaného tématu. Odvolání poslance proti rozhodnutí Table Office: rozhodne-li Table Office, že otázka poslance není přípustná (ať už z formálního nebo obsahového hlediska), vyrozumí poslance o způsobu, jak otázku zformulovat tak, aby přípustná byla. Poslanec se proti takovému rozhodnutí Table Office může odvolat tím, že otázku podá předsedovi sněmovny, který s konečnou platností rozhodne o přípustnosti daného dotazu. Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování nebo rozmnožování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

4 PI Maximální počet otázek: od r může poslanec podat nejvýše dvě otázky každý den, z nichž nesmí být více jak jedna určena stejnému ministrovi. Poslanec může podat otázku za kolegu, limit však zůstává dvě otázky denně (včetně té, kterou podal za kolegu poslance). Oznámení o otázce: usoudí-li, že je otázka přípustná, pak ji Table Office publikuje ve věstníku sněmovny (Notice Paper of the House, jedná se o předběžný seznam, přičemž se ještě neví, které otázky z něj budou vylosovány jako první.). Každé ministerstvo či jiný ústřední orgán státní správy si pak vyhledá relevantní otázky a připraví si na ně odpovědi. (b) Podávání doplňujících otázek - obecně: Doplňující otázka musí vyplývat z původní otázky či odpovědi na ní, kromě případů, kdy odpovídá předseda vlády (viz níže). (c) Podávání aktuálních (od r. 2007, zvaných topical ) otázek: Od r je question time ministrů (nikoliv předsedy vlády) rozdělen na dvě části. V první části se používá standardní procedura popsaná výře. Krátký čas na konci q. timu je věnován aktuálním otázkám, které mohou položit poslanci určeným ministrům v otevřené proceduře, aniž by byly otázky avizovány předem. Čas vyčleněný na topical questions je posledních 15 minut, pokud má ministr question time 55 minut, nebo posledních 10 minut, pokud má ministr question time kratší. (d) Podávání naléhavých otázek Kromě běžných a aktuálních otázek je možno ještě podávat naléhavé (urgent) otázky. Tyto otázky musí být oznámeny tentýž den, musí se jednat o naléhavé otázky veřejného zájmu. Otázky jsou oznámeny plénu. Je na předsedajícím, zdá dá místo pro naléhavé otázky. Poslanci je mohou vyslovit po skončené běžného question-timu. Pravidla jsou jinak podobná jako u běžných otázek. (e) Podávání ústních otázek a doplňujících otázek předsedovi vlády (PMQs): Předseda vlády je přímo osobně zodpovědný jen za několik málo odvětví činnosti vlády zejména národní bezpečnost a jmenování některých činitelů do funkce. Otázky týkající se těchto témat lze podávat standardním způsobem. Praxí však je, že předseda vlády odpovídá na otázky týkající se všech činností vlády.

5 PI Děje se to tak, že poslanec podá standardním způsobem ústní otázku, ve které se zeptá předsedy vlády, jaký je jeho pracovní program na daný den. Předseda vlády nalistuje svůj program. Poté dá předsedající slovo poslanci k doplňující otázce. Vlastní otázka poslance vůči předsedovi vlády je tedy formálně doplňující otázkou k původní otázce a týká se podle zavedené praxe čehokoliv (libovolného tématu). Předseda vlády tak musí odpovídat na široký okruh otázek, aniž by měl jakýkoli čas na přípravu odpovědi. Obvykle je první doplňující otázka vznesena poslancem podle pořadí, poté je umožněna otázka Leadru opozice (na další téma), a poté dalším poslancům (na další témata) podle rozhodnutí předsedajícího. Leader opozice má možnost položit až 4 otázky, leader druhé největší politické stany až dvě. Není povoleno položit více než 6 otázek v rámci první formální otázky. Rovněž není povoleno k doplňující otázce položit další doplňující, ale je třeba položit novou otázku. Na které ústní otázky se odpovídá: Pravidla stanoví, že v poslední den, do kterého se mohou podávat otázky na určeného ministra, je stanovena uzávěrka na Jsou to 3 dny (u některých ministrů 4 dny) před dnem otázek. Uzávěrka se nazývá The Shuffle. Počítačem i fyzicky se poté losuje pořadí otázek, jež byly podány na určitého ministra. Toto pořadí se vytiskne jako konečné. Pokud nebyl přítomen ministr na question hour, je možno, aby otázky odpověděl v době po otázkách (to je však řídké, neboť ministři vědí, který z nich bude kdy dotazován a přítomni jsou.) Někteří (důležitější) ministři mají pro své otázky celých 55 minut, jiní mají určenu kratší dobu, tehdy je hodina otázek rozdělena na více ministrů. Otázky, na které nezbude čas při ústním jednání, se odpovídají písemně. Tyto písemné odpovědi jsou publikovány ve veřejné sbírce Hansard. V r byly nově určeny kvóty na počty otázek, tato instrukce platí dosud. Znamená to, že ty otázky, které byly vylosovány v dalším pořadí než je kvóta, nejsou reflektovány ani odpovídány.

6 PI Trvání otázek Kvóta počet otázek 55 min Rok Počet ústních otázek podaných za 1 den KDY se odpovídá na ústní otázky: Question time je v Dolní sněmovně každý den kromě pátku, pokud je plenární zasedání (Dolní sněmovna zasedá v podstatě kontinuálně, kromě přestávek v létě a o svátcích): Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 14:35 15:30 určení ministři 14:35 15:30 určení ministři 11: určení ministři 10:35 11:30 určení ministři Nejsou otázky 12:00 12:30 předseda vlády KDO odpovídá na ústní otázky v daný den: Každý ministr odpovídá na ústní otázky zpravidla jednou měsíčně (většinou nikdo jiný na otázky v daný den neodpovídá). Výjimkou je předseda vlády, který odpovídá na otázky každou středu od 12:00 do 12:30. Druhou výjimkou jsou představitelé jiných ústředních orgánů státní správy (ne ministerstev) nebo ministři se zvláštními portfejemi, kteří odpovídají na otázky v 15:10, 15:15 či 15:20, zpravidla jednou měsíčně. Pořadí ministrů je předem určeno tak, že jsou na každý den (pondělí až čtvrtek) určeni tři ministři, ale většinou se k odpovídání dostane jen ten ministr, který je určen na první místo. Ten ministr, který odpoví na otázky, je následný týden v dané trojici určen na třetí místo.

7 PI ČAS na pronesení ústní otázky a odpovědi: Pořadí otázek na ministry Přednesení ústní otázky Odpověď ministra Předem publikováno ve věstníku sněmovny 0 minut Ústní otázka na ministry (nikoliv na předsedu vlády) se nepřednáší nahlas, vzhledem k tomu, že její obsah je předem publikován ve věstníku. Poslanec jen vstane a řekne: Číslo jedna, pane předsedo. Není stanovena časová lhůta Doplňující a dodatečné otázky Odpověď na doplňující otázku Ukončení otázky Předseda zpravidla udělí slovo poslanci, jenž podal původní otázku, aby podal doplňující či dodatečnou otázku. Poté, kdy na tuto otázku daný ministr odpoví, může předseda udělit slovo jiným poslancům, aby také podali vlastní doplňující nebo dodatečné otázky. Tyto otázky musí mít stejný předmět jako původní otázka. Ministr musí odpovědět obratem, není stanovena časová lhůta Když se předsedající rozhodne, že bylo podáno dost doplňujících nebo dodatečných otázek, udělí slovo poslanci, jenž má v pořadí další ústní otázku.* Tento poslanec vstane a řekne: Číslo dva, pane předsedo, a celý proces se opakuje. * Významná role předsedy sněmovny (Speaker): předseda stanoví tempo rozpravy. - Počet doplňujících nebo dodatečných otázek: pokud předsedající dovolí příliš mnoho doplňujících nebo dodatečných otázek, projedná se méně hlavních otázek. Pokud naopak dovolí příliš málo doplňujících nebo dodatečných otázek, je riziko, že se daná ústní otázka neprojedná dost důkladně. Předseda musí dosáhnout jisté rovnováhy - každý předseda si většinou zvolí vlastní způsob, jak rovnováhy dosáhne a vždy se mu to podaří. Zpravidla se odpoví každý den na 15 až 20 ústních otázek. - Délka rozpravy: předseda může požádat poslance, aby doplňující otázky či odpovědi formulovali stručně. Během let se vyvinula zvyklost, že ministr, který by chtěl podat delší odpověď, pronese tuto odpověď až po čase vyhrazeném pro otázky nebo ji podá písemně. Prameny: House of Commons Information Office: Factsheet P1, Procedure Series February 2003; Parliamentary Questions Factsheet P1, Procedure Series August 2010; Parliamentary Questions Informace z britského parlamentu,

8 PI Příloha: Rozvrh otázek od do Session Publications on the internet Weekly Information Bulletin Weekly Information Bulletin: 19th March 2011 Order of Oral Questions (This Sitting period - N.B. All dates are provisional) Monday 28 February Thursday 7 April 2011 Mon. 28 February Communities and Local Government Tues. 1 March Wed. 2 March Deputy * Attorney General Church Commissioners; Public Accounts Commission; Speaker s Committee on the Electoral Commission Cabinet Office Thur. 3 March Culture, Olympics, Media and Sport Leader of the House of Commons Commission Mon. 7 March Tues. 8 March Wed. 9 March Thur. 10 March Home Office Health Scotland Transport Woman and Equalities Mon. 14 March Tues. 15 March Wed. 16 March Thur. 17 March Defence Foreign and Commonwealth Office Wales Environment, Food and Rural Affairs Mon. 21 March Tues. 22 March Wed. 23 March Thur. 24 March Education Treasury Northern Ireland Mon. 28 March Tues. 29 March Weds. 30 March Work and Pensions Mon. 4 April Communities and Local Government Justice International Development Energy and Climate Change Thur. 31 March Business, Innovation and Skills Tues. 5 April Wed. 6 April Thur. 7 April Deputy * Attorney General Church Commissioners; Public Accounts Commission; Speaker s Committee on the Electoral Commission The House will not be sitting *Remit- The Deputy also answers on behalf of the Privy Council Office. The House will not be sitting

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení.

K jednotlivým ustanovením Metodiky zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Důvodová zpráva III Jednotná personální politika ve státní správě jako celku neexistuje. Personální politika je značně roztříštěná, a to na jednotlivé úřady či dokonce na jejich části. Klíčové personální

Více

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Ekologický právní servis (EPS) připomínkoval návrh zákona o lobbingu, který byl předložen v únoru 2010 Poslanecké sněmovně poslanci B. Sobotkou (ČSSD),

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH PRÁVNÍ ÚPRAVA STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Mgr. Tomáš Babka, JUDr. Daniela Dupláková, Ph.D., Martin Kavěna LL.B., B.C.L., Mgr. Petra Mylková, Mgr. Michal Pohl, Mgr. Eva Tetourová studie

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více