Administrativní pracovník, referent Administrativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrativní pracovník, referent Administrativa"

Transkript

1 Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA

2 Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor analýzy platů

3 Struktura celého vzorku Výsledky analýzy platů vycházejí z údajů, které za poslední rok poskytli respondenti internetového průzkumu platů Platy.cz. Struktura vzorku podle regionu Česká republika % Praha % Jihomoravský kraj % Jihočeský kraj % Kraj Vysočina % Karlovarský kraj % Královéhradecký kraj % Liberecký kraj % Olomoucký kraj % Moravskoslezský kraj % Pardubický kraj % Plzeňský kraj % Ústecký kraj % Středočeský kraj % Zlínský kraj % Vzhledem k rozšířenosti internetu ve velkých městech zodpovídá struktura respondentů průzkumu platů struktuře internetové populace v České republice. Struktura vzorku podle velikosti společnosti Celkem % do 10 zaměstnanců % zaměstnanců % zaměstnanců % zaměstnanců % zaměstnanců % nad 1000 zaměstnanců % Struktura respondentů zapojených v průzkumu platů kopíruje složení internetové populace v zemi. Struktura vzorku podle typu vlastnictví společnosti Celkem % soukromé domácí % soukromé zahraniční % státní a obecní % družstevní % sdružení % Struktura respondentů zapojených v průzkumu platů kopíruje složení internetové populace v zemi. 2

4 Základní porovnání platů na pozici Vzorek: Počet respondentů: 45 Minimální počet zastoupených společností: 7 Administrativní pracovník, referent (Administrativa), Hlavní město Praha, Bankovnictví, peněžnictví Kč 60 % 24 % 16 % Celkový hrubý měsíční plat* pro respondentů má respondentů má respondentů má Jan Narozny nižší plat srovnatelný plat vyšší plat *Do celkového měsíčního platu jsou rozpočítány finanční benefity obdržené během roku (13. plat, odměny, provize). Složka platu Jan Narozny Medián vzor- Vyhodnocení ku Základní plat Základní hrubý plat vyšší než Jan Narozny má 36% respondentů. 13. plat plat dostává 29 % z 45 respondentů. Vyšší hodnotu 13. platu než má Jan Narozny dostává 100 % respondentů. Celoroční odměny Odměny dostává 56 % z 45 respondentů. Vyšší hodnotu celkových odměn než má Jan Narozny dostává 100% respondentů. Celkový plat* Celkový hrubý plat vyšší než Jan Narozny má 31 % respondentů. 3

5 Rozložení respondentů podle výše platu a jeho složek. Graf č. 1: Základní plat Graf č. 2: 13. plat 4

6 Graf č. 3: Odměny Graf č. 4: Celkový plat 5

7 Percentily platu Tabulka č. 1 Hrubý plat Průměr 1. decil 1. kvartil medián 3. kvar- 9. decil til Základní měsíční plat Celkový měsíční plat* *Do celkového měsíčního platu jsou rozpočítány finanční benefity obdržené během roku (13. plat, odměny, provize). 6

8 Poskytované benefity 7

9 Doporučení Konkurenceschopný celkový hrubý plat zaměstnance Jan Narozny je podle průzkumu platů PayLab v rozmezí od do Kč. Celkový hrubý plat zaměstnance Jan Narozny je nad mediánem celkového platu respondentů, proto doporučujeme jeho zvýšení maximálně na úroveň Kč. 8

10 Metodika průzkumu platů Co je PayLab Platy.cz pro profesionály - PayLab - je služba, která umožní podrobně zanalyzovat plat podle pozic, a to z různých úhlů pohledu: vliv regionu, pohlaví, dosaženého vzdělání, praxe na pozici, velikosti společnosti, typu vlastnictví společnosti, a oblasti působení společnosti. Komu je PayLab určen Podrobná analýza platů a benefitů, které jsou poskytovány na jednotlivých pozicích, je určena lidem, kteří se profesionálně věnují odměňování. Informace o platech a poskytovaných benefitech podle pozic jsou důležité pro všechny řídící zaměstnance, kterým záleží na spravedlivém odměňování svých zaměstnanců a lze je využít při nastavení mzdového systému ve společnosti. Proč pojmenování PayLab? Název PayLab má svůj význam. Slovo Platy.cz pochází z latiny a v překladu znamená plat, mzda, odměna, kompenzace. Vstupní údaje pro PayLab Služba Platy.cz se ihned po vstupu na internet stala velmi úspěšnou, o čemž svědčí vysoký počet zapojených respondentů, kteří každý den přispívají do databáze údajů. Takto získaná databáze tvoří základ pro vstupní údaje služby PayLab. Jeden vyplněný dotazník z průzkumu platů Platy.cz je ve vzorku jeden rok. Do vyplněných dotazníků se nikdy nezasahuje. Výstupní údaje v PayLab Před výpočty samotnými se vzorek údajů očišťuje. Jako první se odfiltrují chyby, čili zcela nesmyslné údaje (záporná čísla, extrémní hodnoty jako například plat 1 Sk/měsíc a pod.). Následně se zabrání tomu, aby byl vzorek ovlivněn extrémními hodnotami. K tomu slouží statistická metoda založená na kvartilech. Po takovémto očištění vstupních údajů se provádějí standardní výpočty. Ke každé pozici uvádíme hodnoty o měsíčním platu: 1. decil, 1. kvartil, medián, 3. kvartil a 9. decil. Minimální počet respondentů ke zveřejnění údajů je deset. Do měsíční mzdy je započítán i 13. plat a ostatní finanční odměny získané během roku. Z tohoto důvodu vyčíslujeme i medián 13. platu a finančních odměn a podíl zaměstnanců, kteří tyto finanční benefity dostávají. Kromě finančních zaměstnaneckých výhod uvádí PayLab i nefinanční benefity. Ke každé pozici průzkumu poskytuje podrobnou analýzu platu podle základních kritérií, která ovlivňují výšku mzdy: praxe na pozici, vzdělání, pohlaví, lokalita, kde je práce vykonávána, velikost společnosti, vlastnictví společnosti. Výstupy PayLab obsahují i přehledně zobrazenou strukturu respondentů, kteří jsou zahrnuti ve vzorku, podle analyzovaného kritéria. Určení referenčního vzorku V situaci, kdy při zadaných údajích databáze obsahuje méně než deset respondentů, se přistupuje k rozšíření vzorku. Například při nedostatků údajů za region Klatovy se vzorek rozšíří na Plzeňský kraj. Když je i v tomto případě ve vzorku málo údajů, zveřejní se výsledek za celou Českou republiku. Podobný přístup se volí u kritéria oblast působení společnosti, kdy v případě nedostatku údajů za oblast se přistupuje k rozšíření vzorku na nadoblast působení společnosti. 9

11 Když jsou vyplněna všechna kritéria, ale takto definovaný vzorek má málo údajů pro zveřejnění statistik, přistupuje se k úpravě vzorku. Jako první se eliminuje kritérium typ vlastnictví společnosti. Pokud ani takto upravený vzorek neposkytuje dostatek vstupních údajů, vypouští se kritérium velikost společnosti. Je-li i v tomto případě málo údajů pro relevantní údaje, eliminujeme vliv kritéria oblast působení společnosti. Nejdůležitějším kritériem pro určení referenčního vzorku po pracovní pozici samé je místo výkonu práce. Vyloučení odpovědnosti Výsledek analýzy uvedený v tomto dokumentu je ve smyslu zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon") považován za dílo a požívá právní ochrany v souladu s ustanoveními autorského zákona. Autorem díla, resp. osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv autora díla, je obchodní společnost Profesia, spol. s r.o. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu autora zhotovovat kopii tohoto díla, veřejně rozšiřovat originál díla či jeho kopii prodejem či jinou formou převodu vlastnického práva, nájmem ani propůjčením. Souhlas autora se vyžaduje i ke zpracování díla a zařazení díla do souborného díla. Jakékoli neoprávněné nakládání, používání, přenechání díla do nájmu a úprava díla autora v rozporu se souhlasem autora či s autorským zákonem je zakázáno. Použití tohoto dokumentu k jiným účelům je bez předchozího souhlasu autora zakázáno. 10

12 Autor analýzy platů Autorem služby PayLab je společnost Profesia, spol. s r.o., provozovatel portálu Profesia.sk. Během deseti let působení se stránka stala nejúspěšnějším pracovním portálem na Slovensku. V roce 2006 rozšířila společnost Profesia své aktivity do Maďarska a o rok později do České republiky. V obou zemích spustila internetové stránky zaměřené na nabídku práce s cílem přinést kvalitní služby svým uživatelům a obohatit internetový trh práce. Společnost Profesia představila v srpnu 2007 novou službu Platy.cz. Jde o profesionální průzkum platů, jehož cílem je přinést aktuální informace o výši platů na Slovensku podle pozic. Tato služba tvoří základ pro poskytování platových analýz PayLab. V říjnu 2007 vstoupila Profesia se službou Platy.cz i do České republiky a do Maďarska. Široká paleta služeb a individuální péče v podobě telefonické, ové i osobní komunikace uspokojují potřeby každého zaměstnavatele i jednotlivce. Kontakty Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava Slovenská republika Jozef Laufer Tel.:

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku

Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Discovering the Archaeologists 2012-14 Zpráva za Českou republiku Jan Frolík a Michaela Mácalová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Publikace Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 2014 Copyright

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013

Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON. ze dne. 2013 Návrh poslance Jana Farského komplexní pozměňovací návrh k tisku č. 740 ZÁKON ze dne. 2013 o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více