Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 dovoz vývoz 1 341, , , , , ,3 bilance -480,2-576,7-779,1-890, ,6-842, , , , , , ,5 Tab. 2 - Vývoj AZO EU 25 v letech 2000 až 2005 (mil. EUR) Dovoz Vývoz Bilance Ukazatel intraobchod extraobchod celkem intraobchod extraobchod celkem intraobchod extraobchod celkem Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Tab. 3 - Vývoj AZO R v letech 2000 až 2005 (mil. EUR) Ukazatel intraobchod 502,2 546,2 547,8 601,3 448, ,4 Dovoz extraobchod 1 319, , , , ,1 382,8 celkem 1 821, , , , , ,2 intraobchod 289,2 303,2 258,6 291,9 297, ,4 Vývoz extraobchod 1 052, , , , ,1 399,0 celkem 1 341, , , , , ,3 intraobchod -213,0-243,0-289,2-309,3-151,6-859,0 Bilance extraobchod -267,3-333,7-489,9-580,6-886,0 16,2 celkem -480,2-576,7-779,1-890, ,6-842,8 Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová

62 Tab. 4 - Podíl eského agrárního vývozu, resp. dovozu a podíly významných obchodních partner R na celkovém AZO lenských stát EU 25, EU 15 a EU 10 p ed a po vstupu R do EU (%) Ukazatel Podíl agrárního dovozu zem na celkovém agrárním dovozu EU 25 Podíl agrárního vývozu zem na celkovém agrárním vývozu EU 25 Podíl agrárního dovozu zem na celkovém agrárním dovozu EU 10 Podíl agrárního vývozu zem na celkovém agrárním vývozu EU 10 EU 10 R Slovensko Ma arsko Polsko ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ,8 6,1 0,9 1,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1,5 1,9 4,3 5,9 0,6 0,9 0,2 0,4 1,2 1,3 1,5 2, ,3 19,9 8,6 9,1 11,8 13,9 32,3 30, ,5 14,9 5,5 6,4 27,6 21,3 35,3 40,7 Ukazatel Podíl agrárního dovozu zem na celkovém agrárním dovozu EU 25 Podíl agrárního vývozu zem na celkovém agrárním vývozu EU 25 Podíl agrárního dovozu zem na celkovém agrárním dovozu EU 15 Podíl agrárního vývozu zem na celkovém agrárním vývozu EU 15 Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová EU 15 N mecko Nizozemsko Rakousko Itálie ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ,2 94,3 18,2 17,5 11,2 10,8 2,3 2,4 10,2 10,5 95,7 94,3 13,2 13,6 19,9 19,5 2,0 2,3 7,9 7, ,1 18,5 11,8 11,5 2,4 2,5 10,7 11, ,8 14,5 20,8 20,7 2,1 2,5 8,2 8,4

63 Tab. 5 - Agrární a celkový zahrani ní obchod zemí EU 25 v roce 2005 (mld. EUR) Agrární dovoz Agrární vývoz Bilance AZO Obrat ZO EU ,79 265,90-8,89 540, , ,5-30, ,5 8,4 8,2 8,3 EU ,98 248,34-8,64 505, , ,4-2, ,7 8,6 8,3 8,5 EU 10 17,81 17,57-0,25 35,38 276,7 249,1-27,6 525,8 6,4 7,1 6,7 Dánsko 7,89 13,20 5,31 21,09 60,7 68,3 7,6 129,0 13,0 19,3 16,3 ecko 4,99 3,03-1,96 8,02 43,5 13,8-29,6 57,3 11,5 21,9 14,0 Nizozemsko 29,33 51,33 22,00 80,66 292,4 326,6 34,2 619,0 10,0 15,7 13,0 Kypr 0,61 0,19-0,42 0,80 5,1 1,2-3,9 6,3 12,0 16,1 12,7 Lotyšsko 0,81 0,51-0,31 1,32 7,0 4,1-2,8 11,1 11,6 12,2 11,9 Špan lsko 21,18 21,99 0,81 43,17 223,9 150,5-73,4 374,4 9,5 14,6 11,5 Portugalsko 5,92 2,68-3,25 8,60 49,2 30,7-18,5 79,9 12,0 8,7 10,8 Litva 1,07 1,22 0,15 2,29 12,4 9,5-2,9 21,9 8,6 12,8 10,4 Francie 31,48 40,20 8,72 71,69 400,2 370,0-30,2 770,2 7,9 10,9 9,3 Malta 0,35 0,08-0,28 0,43 2,9 1,8-1,1 4,7 12,3 4,1 9,1 Irsko 4,65 7,59 2,94 12,24 55,0 88,5 33,5 143,5 8,5 8,6 8,5 Belgie 20,44 23,10 2,66 43,54 256,2 268,8 12,6 525,0 8,0 8,6 8,3 Polsko 5,52 7,20 1,68 12,72 81,7 71,9-9,8 153,6 6,8 10,0 8,3 Itálie 27,82 20,46-7,36 48,28 305,7 295,7-10,0 601,4 9,1 6,9 8,0 Estonsko 0,66 0,47-0,19 1,12 8,1 6,2-1,9 14,2 8,2 7,5 7,9 VB 37,11 16,25-20,86 53,36 412,6 308,9-103,7 721,5 9,0 5,3 7,4 Lucembursko 1,49 0,71-0,78 2,20 17,4 14,8-2,7 32,2 8,6 4,8 6,8 Rakousko 6,62 6,38-0,25 13,00 102,3 100,6-1,7 202,9 6,5 6,3 6,4 N mecko 48,23 36,61-11,62 84,83 622,2 780,2 158, ,4 7,8 4,7 6,0 Ma arsko 2,49 3,62 1,12 6,11 53,2 50,2-3,0 103,4 4,7 7,2 5,9 Švédsko 7,22 3,83-3,39 11,05 89,5 104,7 15,2 194,2 8,1 3,7 5,7 Slovensko 1,71 1,14-0,57 2,84 28,5 25,8-2,7 54,2 6,0 4,4 5,2 Slovinsko 1,11 0,51-0,59 1,62 16,3 15,5-0,9 31,8 6,8 3,3 5,1 R 3,48 2,64-0,84 6,12 61,6 63,0 1,4 124,6 5,7 4,2 4,9 Finsko 2,60 0,98-1,62 3,59 47,4 53,1 5,7 100,5 5,5 1,9 3,6 Pozn.: Po adí stát dáno podílem obratu AZO na celkovém ZO. Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová Obrat AZO Celkový dovoz Celkový vývoz Bilance ZO Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu Podíl obratu AZO na obratu ZO

64 Tab. 6 - Bilan ní schodek/p ebytek AZO zemí EU 25 v roce 2005 a jeho p epo et na rozlohu, obyvatele a zem d lskou p du dané zem Zem Saldo AZO Bilan ní schodek / p ebytek na 1000 km 2 Zem Saldo AZO Bilan ní schodek / p ebytek na 1000 obyvatel Zem Saldo AZO Bilan ní schodek / p ebytek na 1000 ha zem. p dy mil. EUR tis. EUR mil. EUR tis. EUR mil. EUR tis. EUR Malta -279,2-883,5 Lucembursko -781, ,5 Malta -279, ,0 Lucembursko -781,0-302,0 Malta -279,2-693,3 Lucembursko -781, ,6 VB ,4-85,2 Kypr -416,9-556,5 Kypr -416, ,0 Kypr -416,9-45,1 Švédsko ,1-376,1 VB , ,0 Portugalsko ,0-35,3 VB ,4-347,4 Slovinsko -594, ,9 N mecko ,6-32,5 Finsko ,9-309,7 Švédsko , ,4 Slovinsko -594,0-29,3 Portugalsko ,0-308,6 Portugalsko ,0-910,1 Itálie ,0-24,4 Slovinsko -594,0-297,4 Finsko ,9-723,4 ecko ,6-14,9 ecko ,6-176,9 N mecko ,6-687,1 Slovensko -571,7-11,7 Estonsko -194,2-144,2 Itálie ,0-580,9 R -842,8-10,7 N mecko ,6-140,8 ecko ,6-505,4 Švédsko ,1-7,5 Lotyšsko -306,1-132,7 Estonsko -194,2-276, , ,0 Finsko -4,8 Itálie -125,9 Slovensko -571,7-272,9 Lotyšsko -306,1-4,7 Slovensko -571,7-106,2 Lotyšsko -306,1-254,9 Estonsko -194,2-4,3 R -842,8-82,5 R -842,8-234,5 Rakousko -246,2-2,9 Rakousko -246,2-30,0 Rakousko -246,2-90,9 Špan lsko 810,3 1,6 Špan lsko 810,3 18,8 Špan lsko 810,3 35,7 Litva 151,0 2,3 Polsko 1 681,3 44,0 Litva 151,0 82,7 Polsko 1 681,3 5,4 Litva 151,0 44,1 Polsko 1 681,3 130,4 Ma arsko 1 124,0 12,1 Ma arsko 1 124,0 111,3 Ma arsko 1 124,0 275,4 Francie 8 719,2 15,8 Francie 8 719,2 139,8 Francie 8 719,2 314,9 Irsko 2 935,3 41,8 Belgie 2 662,1 254,8 Irsko 2 935,3 685,3 Belgie 2 662,1 87,2 Irsko 2 935,3 714,3 Belgie 2 662, ,4 Dánsko 5 314,8 123,3 Dánsko 5 314,8 982,1 Dánsko 5 314, ,5 Nizozemsko ,5 529,8 Nizozemsko , ,3 Nizozemsko , ,4 Pozn.: Státy EU v rámci sledovaných pom rových ukazatel se azeny podle sestupného po adí. Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová

65 Tab. 7 - Vývoj základních ukazatel agrárního zahrani ního obchodu 1) R za období 2000 až 2005 (mil. K ) Pozn.: 1) Kapitoly 1-24 celního sazebníku 2) Bázický index - báze r Pramen : Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová Rok Vývoz Dovoz Obrat Bilance mil. K Index 2) mil. K Index 2) mil. K Index 2) mil. K Index 2) ,5 100, ,3 100, ,8 100, ,8 100, ,2 103, ,0 106, ,2 105, ,9 114, ,8 94, ,0 106, ,8 101, ,2 138, ,7 102, ,2 114, ,0 109, ,5 147, ,1 128, ,6 144, ,8 137, ,5 186, ,6 164, ,2 159, ,9 161, ,6 147,0 Tab. 8 - Vývoj celkového a agrárního zahrani ního obchodu R za období 2000 až 2005 (mil. K ) Ukazatel Obrat celkového zahrani ního obchodu , , , , , , , ,1 133,7 Celkový vývoz , , , , , , , ,6 138,3 Celkový dovoz , , , , , , , ,6 129,3 Bilance celkového zahrani ního obchodu , , , , , , , ,0 x Obrat agrárního zahrani ního obchodu , , , , , , , ,8 142,4 Agrární vývoz , , , , , , , ,9 146,6 Agrární dovoz , , , , , , , ,9 139,6 Bilance agrárního zahrani ního obchodu , , , , , , , ,0 125,1 Podíl obratu agrárního obchodu na celkovém obchodním obratu (%) Podíl agrárního vývozu na celkovém vývozu (%) Podíl agrárního dovozu na celkovém dovozu (%) Pramen : Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová Pr m r Pr m r Index ø / ø ,8 4,5 4,4 4,4 4,5 4,9 4,4 4,7 106,5 4,3 3,9 3,6 3,6 3,6 4,2 3,7 3,9 105,9 5,2 5,0 5,2 5,1 5,3 5,7 5,1 5,5 108,0

66 Tab. 9 - Vývoj teritoriální struktury agrárního zahrani ního obchodu R za období 2000 až 2005 (mil. K ) 2001 Obrat EU 15 : : OSVTE EU 10 SNS EURO-MED RZ Celkem SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko , , , , , , , , , , , ,8 Vývoz , , , , , , , , ,6 739, , , , , , , , , , , ,1 922, , , , , , , , , , , ,6 783, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 300, , , , , , , , , , , ,9 274, , , ,0 Dovoz , , , , , , , ,3 278, , , ,0 Bilance Pramen: Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 364, , , , , , , , , , , ,4 285,5 811, , , , , , , , , , ,6 585,2 756, , , ,0 232, , , , , , , ,0-19, , , , , , , , ,0 547, , ,3-22, , , , , , , , ,2-267, , ,0-648, , , , , , , , ,7-562, , ,8-486, , , , ,7-945, , , , ,9-14, ,1-27, , , , , , , , , ,3-155, , , , ,6

67 Tab Vývoj teritoriální struktury agrárního zahrani ního obchodu R za období 2000 až 2005 (%) EU 15 : : EURO- OSVTE EU 10 SNS SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko MED RZ Obrat ,5 18,7 3,8 5,0 30,8 14,9 10,4 3,5 3,6 1,9 14, ,6 19,4 3,4 5,4 30,4 16,2 9,3 3,1 1,6 2,1 15, ,4 19,9 3,6 5,0 30,7 16,4 9,1 3,9 1,5 1,9 13, ,7 20,0 3,9 4,5 31,0 15,8 9,3 4,1 1,9 1,9 13, ,5 23,0 4,6 2,8 31,8 15,9 9,7 5,0 1,9 1,0 6, ,9 25,1 5,0 2,3 33,5 17,2 10,9 4,4 1,9 1,7 6,9 Vývoz ,5 22,3 3,0 2,5 41,5 22,2 14,2 2,1 8,0 2,2 8, ,8 21,4 2,6 2,8 42,0 25,3 11,7 2,3 3,2 2,5 11, ,7 21,8 3,3 2,9 42,4 25,6 11,2 3,4 3,2 1,6 8, ,7 20,4 3,8 2,9 42,2 23,5 11,2 4,0 4,0 1,9 8, ,8 19,6 5,1 2,5 42,0 24,3 9,4 6,2 4,2 1,3 5, ,9 24,1 5,0 1,9 42,0 26,5 9,1 5,0 3,7 3,1 7,3 Dovoz ,7 16,1 4,4 6,9 22,9 9,5 7,5 4,6 0,5 1,6 19, ,1 18,0 4,0 7,2 22,0 9,6 7,6 3,7 0,4 1,8 18, ,5 18,6 3,8 6,4 23,1 10,4 7,7 4,2 0,4 2,0 16, ,0 19,8 4,0 5,5 23,6 10,7 8,1 4,1 0,5 1,9 17, ,8 25,3 4,3 3,0 25,2 10,3 10,0 4,1 0,3 0,9 6, ,3 25,8 5,0 2,6 27,0 10,2 12,3 3,9 0,6 0,7 6,6 Pramen: Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová

68 Tab Vývoj komoditní struktury agrárního zahrani ního obchodu R podle kapitol KN za období 2000 až 2005 (mil. K ) CN Komodity Dovoz Vývoz Saldo Živá zví ata 477,1 357,6 465,7 453,4 634, , , , , , , ,9 699, , , , , ,2 02 Maso a droby 2 363, , , , , , , , , , , , ,4-298,7-919, , , ,3 03 Ryby, korýši, m kkýši apod , , , , , ,6 955, , , , , ,1-502,5-635,6-423,6-296,3-270,8-562,5 04 Mléko, mlé né výrobky, vejce a med 2 480, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 05 Ostatní živo išné produkty 907,2 991, , , ,7 962,4 261,1 280,7 484,4 708,4 617,5 435,7-646,1-710,8-549,4-585,5-409,2-526,7 06 Živé rostliny a kv tiná ské výrobky 1 659, , , , , ,8 145,0 149,7 199,3 240,0 269,2 328, , , , , , ,3 07 Zelenina, poživatel. rostl., ko eny, hlízy 4 458, , , , , ,6 551,2 570,5 444,3 460,7 788, , , , , , , ,6 08 Ovoce, o echy 6 948, , , , , , ,5 752,4 753,1 756, , , , , , , , ,5 09 Káva, aj, maté, ko ení 2 342, , , , , ,0 578,9 584,9 496,0 522,2 494,5 824, , , , , , ,8 10 Obiloviny 1 521, , , , , , ,2 883,0 803, , , , ,4-628,9-428, ,4 373, ,6 11 Mlýnské výrobky, slad, škrob apod. 352,0 334,9 414,1 413,9 556,7 657, , , , , , , , , , , , ,4 12 Olejnatá semena a plody 1 739, , , , , , , , , , , , , , ,1 841,4 888, ,4 13 Rostlinné výtažky a š ávy 394,5 334,6 389,1 455,1 507,4 519,7 309,8 390,9 501,6 528,0 736,8 748,5-84,7 56,3 112,6 72,9 229,4 228,8 14 Rostlinné pletací materiály 109,5 98,2 79,2 69,0 48,0 27,0 8,7 3,6 5,1 5,2 5,2 4,2-100,8-94,6-74,1-63,8-42,8-22,8 15 Živo išné a rostlinné tuky a oleje 2 671, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 16 P ípravky z masa, ryb, korýš apod , , , , , ,0 902,1 908,1 565,2 557,6 991, ,3-757,5-822, , , ,0-973,7 17 Cukr a cukrovinky 2 366, , , , , , , , , , , ,7-268, , , , , ,1 18 Kakao a kakaové p ípravky 3 216, , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 19 P ípravky z obilí 3 753, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 20 P ípravky ze zeleniny a ovoce 3 273, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 21 R zné potravinové p ípravky 7 046, , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet 3 448, , , , , , , , , , , , , , ,0 936,3 23,4 246,0 23 Zbytky a odpady v potr. pr myslu, krmivo 6 296, , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 24 Tabák a tabákové výrobky 3 939, , , , , , , , , , , ,2-671,7-154,3 309,5-155, , ,4 Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Pramen: Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová

69 Tab Vývoj teritoriální a komoditní struktury agrárního zahrani ního obchodu podle kapitol KN za období 2000 až 2005 (mil. K ) KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko SNS EURO-MED RZ vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz 01 Živá zví ata ,8 477,1 587,9 232,5 215,8 58,0 13,4 31,9 23,0 7,5 424,8 222,6 284,9 87,2 100,3 133,3 4,8 1,4 2,4 4,1 6,5 0,0 135,4 9, ,0 357,6 707,8 251,8 260,3 50,6 17,8 30,2 26,4 10,2 592,5 80,2 382,9 52,5 180,0 25,4 22,9 0,2 4,4 2,1 120,0 0,0 162,5 12, ,5 465,7 720,3 278,2 240,6 77,9 15,4 27,1 21,2 16,7 585,4 155,8 404,4 130,7 86,6 22,1 86,3 2,8 0,9 2,6 4,6 0,1 89,8 12, ,9 453,4 719,1 224,0 235,5 70,3 17,6 22,4 19,7 20,7 481,6 191,8 329,6 128,5 62,6 53,7 79,1 8,7 1,6 2,5 58,1 0,0 171,8 20, ,2 634, ,9 316,6 453,0 93,8 357,7 40,7 18,0 16, ,2 286,1 715,2 198,1 81,5 84,4 446,5 3,6 7,5 1,7 4,0 6,8 76,2 13, , , ,9 516,9 603,7 174,4 868,4 52,0 29,6 15, ,4 492,6 678,3 407,9 192,6 80,9 208,6 3,8 9,5 2,0 20,5 4,2 114,0 14,8 02 Maso a droby , ,2 683, ,8 511,7 365,2 77,0 158,7 0,0 30,5 514,9 333,7 441,3 97,7 4,6 16,4 44,6 202,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 499, , ,1 938, ,8 627,9 540,7 145,5 102,5 0,0 45,4 745,1 434,6 672,0 296,0 3,7 12,8 6,6 109,9 34,1 0,0 0,0 0,0 191,9 473, , ,1 614, ,1 324,8 531,7 128,4 86,0 0,0 44,2 963,1 677,8 847,6 260,4 3,4 14,9 79,6 395,0 2,5 0,0 0,0 0,0 249,9 550, , ,2 622, ,5 326,5 510,0 43,5 80,5 0,0 51,3 726,0 887,8 701,7 217,0 1,7 56,7 17,4 612,7 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 981, , , , ,2 675, ,3 114,4 301,8 0,0 4, , ,7 840,9 463,1 62,1 386,5 110,2 546,3 10,6 0,0 0,0 0,0 6,7 750, , , , ,7 512, ,2 180,0 943,7 0,0 13, , , ,7 636,4 39, ,9 96,6 421,0 3,6 0,0 0,0 0,0 30,2 193,4 03 Ryby, korýši, m kkýši , ,1 699,2 529,3 355,5 38,1 60,7 0,0 13,6 38,1 210,7 78,6 157,0 18,6 44,2 25,3 1,6 19,2 2,6 25,9 0,2 0,1 2,7 660,6 a ostatní vodní , ,3 739,4 601,9 369,7 24,1 57,2 0,0 15,2 159,2 331,8 66,3 228,9 16,2 76,0 38,2 18,2 5,6 0,2 19,8 0,3 0,0 3,7 745,7 bezobratlí , ,9 795,9 533,8 411,9 20,2 57,9 0,4 14,0 185,8 287,3 77,8 219,4 19,5 38,8 44,5 26,2 6,1 0,6 22,2 0,4 4,1 2,3 565, , ,8 858,6 486,7 432,0 29,2 70,1 0,1 12,2 133,7 258,9 117,2 200,0 26,8 33,3 71,6 21,5 6,5 1,0 10,7 0,3 16,0 2,5 557, , ,7 859,4 745,4 415,3 163,5 70,7 0,7 15,9 108,9 341,6 225,7 240,1 57,1 67,9 137,4 25,9 4,6 0,1 10,5 0,8 32,4 3,6 354, , ,6 843,6 926,5 427,1 260,9 78,2 5,7 19,8 122,6 416,2 343,5 289,4 66,2 74,5 195,9 48,5 10,4 0,0 15,7 0,6 28,8 2,2 410,6 04 Mléko a mlé né , , , ,9 500,2 686,5 138,7 17,0 115,6 46, , ,8 701,4 601,7 638,8 589,0 83,2 22,4 259,4 41, ,1 24, ,9 19,0 výrobky, pta í vejce, , , , ,6 581,3 748,9 110,1 14,4 143,8 19, , ,8 813,4 839,6 552,2 752,2 79,2 1,8 256,7 30, ,2 1, ,0 15,7 med , , , ,6 415,1 883,0 70,0 12,3 67,5 40, , ,9 704, ,2 318,3 722,4 112,8 40,1 335,8 65,6 685,2 0, ,8 27, , , , ,5 600,8 910,1 63,4 16,8 133,2 85, , ,9 723, ,9 232,9 757,0 234,7 72,1 373,6 62,8 791,7 6, ,9 75, , , , , , ,2 184,9 49,6 118,5 30, , , , ,0 195, ,9 354,6 46,0 192,7 29,6 664,6 0, ,9 42, , , , , , ,0 214,1 74,0 17,3 0, , , , ,0 294, ,7 363,5 27,6 186,5 2,8 566,5 0, ,0 4,0 05 Ostatní živo išné ,1 907,2 221,6 560,5 153,9 256,2 11,2 98,4 0,3 85,5 30,1 60,4 12,9 15,6 16,2 21,4 0,9 15,9 3,4 10,8 0,0 7,3 0,3 146,5 d kt ,7 991,5 216,4 522,0 164,8 241,3 3,1 87,5 0,5 134,8 56,0 47,6 11,3 29,6 39,3 6,8 5,3 8,3 4,0 10,1 0,0 0,1 0,1 248, , ,8 384,5 378,1 327,2 154,9 12,4 104,3 7,1 120,2 87,3 42,7 20,2 22,7 63,7 7,5 3,1 12,4 0,0 8,1 0,0 0,0 3,3 455, , ,9 637,7 435,6 568,5 195,7 6,7 84,2 8,4 110,3 53,4 29,7 23,4 10,7 25,2 11,3 2,4 7,7 0,0 2,2 0,8 1,6 6,2 695, , ,7 490,8 691,0 397,1 343,0 1,9 75,3 11,8 33,2 97,7 76,9 64,4 44,2 15,5 20,7 10,4 12,0 0,2 1,8 0,3 4,0 10,2 204, ,7 962,4 337,8 698,9 209,0 382,3 2,6 52,2 11,1 36,9 73,2 84,5 46,9 60,3 22,6 13,4 3,5 10,2 4,8 3,3 3,9 1,6 2,9 96,9 06 Živé rostliny , ,6 80, ,0 34,4 92,8 21,7 12,2 0,2 54,4 58,9 124,6 50,2 74,9 3,4 20,0 4,4 26,8 4,3 0,0 0,0 43,9 0,7 142,7 a kv tiná ské výrobky , ,6 75, ,8 34,2 149,5 17,3 13,2 0,0 47,3 67,2 118,1 53,4 63,0 3,5 28,0 8,4 19,9 4,8 0,0 0,0 38,6 1,2 150, , ,3 125, ,5 89,3 185,7 11,9 25,3 0,6 36,6 67,5 127,5 61,0 53,0 4,0 35,3 2,3 18,9 4,6 0,1 0,0 26,0 0,5 164, , ,5 153, ,1 117,2 231,0 12,7 42,8 0,3 29,1 77,8 152,5 71,9 58,4 3,8 30,5 1,2 27,3 6,3 0,1 0,0 22,5 1,6 143, , ,3 165, ,5 141,8 326,0 5,5 53,1 1,2 19,1 96,1 305,9 90,3 180,5 3,9 52,5 1,6 27,9 4,8 0,0 0,0 10,8 1,4 71, , ,8 109, ,2 90,5 322,6 8,7 26,7 0,0 15,7 111,6 232,5 105,8 134,7 2,4 62,1 2,0 28,4 105,9 0,0 0,0 8,2 1,5 59,6 07 Zelenina, poživatelné , ,4 267, ,8 171,3 146,8 7,1 43,7 1,1 199,7 250, ,9 132,4 505,8 86,2 499,3 27,5 239,0 4,4 5,4 0,0 109,2 13,6 308,3 rostliny, ko eny, hlízy , ,8 166, ,2 86,8 126,8 14,8 39,3 0,6 190,4 340, ,2 151,1 491,0 147,3 564,6 39,7 258,0 3,0 8,6 0,0 168,5 33,8 394, , ,8 141, ,9 73,2 216,8 9,0 39,3 0,7 151,6 259, ,9 141,7 420,1 108,3 724,5 5,2 237,0 3,4 4,5 0,0 243,1 21,2 453, , ,7 171, ,4 73,1 268,8 17,3 48,9 0,1 189,0 236, ,5 137,5 391,9 89,0 902,8 8,2 187,7 4,2 2,9 0,0 281,3 24,4 418, , ,8 201, ,3 105,6 768,8 17,9 76,9 0,1 121,8 523, ,6 370,6 311,9 131,3 884,9 17,9 187,3 10,3 11,3 0,0 59,3 26,8 88, , ,6 200, ,8 94,5 957,0 13,6 98,0 1,0 136, , ,7 720,4 551,4 218, ,5 115,0 246,3 35,7 1,0 1,0 64,8 27,8 85,0 08 Ovoce, o echy , ,1 776, ,0 446,5 63,8 272,4 14,6 4,5 887,6 272,9 532,8 206,2 131,2 49,1 160,6 14,7 119,1 3,7 108,1 0,3 365,9 0, , , ,1 464, ,5 306,7 42,3 113,1 9,2 5, ,8 271,2 690,2 225,4 180,4 29,5 179,2 13,2 197,3 1,4 58,6 0,5 466,0 3, , , ,1 486, ,8 312,4 67,1 114,0 16,2 2, ,2 253,7 670,3 227,5 123,6 12,4 207,8 9,8 185,6 1,9 55,0 1,1 503,2 1, , , ,6 497, ,3 329,7 69,1 93,4 23,4 1, ,1 243,0 766,6 214,8 192,3 20,2 202,8 7,5 199,2 2,5 85,5 4,1 471,1 7, , , ,4 780, ,4 416, ,7 213,2 99,5 0,0 597,6 955, ,2 709,0 332,2 61,0 534,5 183,6 150,6 2,6 69,3 4,0 241,0 5, , , , , ,0 836, ,4 170,7 263,0 0,8 455, , , ,1 749,6 172,7 378,5 388,0 141,3 11,2 299,8 3,6 226,6 17, ,6

70 1. pokra ování tab. 12 KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko SNS EURO-MED RZ vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz 09 Káva, aj, maté, , ,4 34,0 542,6 12,9 198,1 5,9 184,1 0,1 18,4 399,0 196,0 299,7 9,0 78,7 102,7 12,4 76,9 45,9 4,6 0,0 12,6 2, ,8 ko ení , ,8 50,2 558,9 16,9 154,5 20,9 220,7 0,9 19,5 382,4 206,3 237,6 5,9 112,3 109,7 20,6 86,2 33,5 3,8 0,6 11,2 2, , , ,4 45,3 490,1 22,8 96,3 9,5 203,2 1,9 19,3 331,2 184,5 170,6 13,8 110,0 83,6 43,3 86,2 55,8 3,5 0,0 11,1 0,7 835, , ,9 67,7 554,8 33,6 116,6 10,0 216,6 1,5 14,2 321,4 195,0 152,9 12,5 114,9 105,6 41,8 76,8 64,9 3,5 0,1 8,2 0,7 816, , ,5 90, ,6 61,6 461,7 12,6 252,9 11,2 6,6 243,1 317,0 130,8 32,0 101,6 187,4 4,6 95,8 63,4 1,4 0,0 1,1 0,5 352, , ,0 348, ,2 222,3 577,0 28,8 302,8 2,5 7,0 265,2 413,5 136,7 38,2 124,0 253,8 2,8 118,5 85,0 0,7 0,3 0,5 1,0 547,7 10 Obiloviny , ,8 519,1 611,4 472,5 77,5 16,3 80,3 2,8 19, ,5 412,2 203,3 276, ,4 0,9 1,9 95, ,3 0,4 0,2 0,2 3,1 478, , ,9 160,6 876,8 76,2 196,7 27,1 29,6 0,0 41,6 717,7 248,1 601,1 100,1 109,3 1,6 1,2 140,3 1,6 4,1 0,0 3,3 0,2 341, , ,2 613,3 472,4 557,6 109,1 28,2 38,0 0,0 32,3 167,0 480,5 88,6 320,8 71,8 10,7 1,6 149,0 1,9 11,0 2,8 0,5 3,1 224, , , ,1 342, ,9 35,6 117,0 61,1 0,0 19, ,3 449,9 287,3 288,5 336,3 34,2 110,6 126,1 66,1 92,5 0,0 0,0 46,8 290, , ,8 691,6 606,1 580,2 168,2 85,1 75,2 0,0 6,0 722,0 456,5 192,3 284,9 350,1 79,2 151,3 92,1 37,3 1,7 0,0 0,0 99,4 224, , , ,4 657, ,7 48,6 404,0 104,1 0,0 3,9 941,5 411,5 203,1 308,2 591,7 52,6 97,2 48,9 141,3 3, ,6 0, ,1 78,7 11 Mlýnské výrobky, ,5 352,0 115,7 198,5 42,5 53,6 69,6 82,0 84,7 1, ,5 143,7 236,7 130, ,3 1,2 27,7 1,3 170,4 2,3 0,1 0,0 99,5 4,1 slad, škroby apod ,4 334,9 195,1 191,6 56,2 61,3 89,9 76,4 34,1 1, ,5 137,5 318,1 122, ,6 1,1 8,0 0,0 83,2 1,8 0,0 0,0 115,0 1, ,2 414,1 318,4 255,1 110,4 127,9 52,5 39,9 52,0 2, ,6 143,6 193,1 129,1 759,4 10,1 13,3 4,3 218,4 2,7 0,0 0,3 226,9 8, ,5 413,9 266,0 246,4 129,5 130,0 80,7 52,4 31,7 1, ,0 147,9 168,7 130,5 796,7 17,2 58,4 0,2 427,7 2,2 1,9 0,0 169,1 13, ,5 556,7 238,4 226,3 92,6 67,4 120,1 85,1 25,2 1, ,2 312,7 149,0 251,0 965,3 30,4 104,9 31,3 771,4 4,3 0,0 0,0 120,0 11, ,8 657,4 247,6 333,0 156,6 133,4 76,8 76,7 33,1 1, ,7 313,4 118,8 246,0 903,2 22,0 63,1 45,1 285,6 5,7 0,8 0,0 134,9 2,9 12 Olejnatá semena , , ,4 718, ,8 317,7 221,7 28,4 458,8 84,7 794,5 497,7 181,3 241,2 556,0 89,0 46,5 126,0 115,5 3,1 0,2 16,7 48,7 420,2 a plody , , ,4 932, ,8 424,0 229,5 30,7 438,6 249,2 756,5 348,8 268,9 205,5 449,8 87,4 27,5 18,2 94,4 0,9 0,2 45,5 66,5 469, , , ,5 905, ,6 373,8 202,8 36,2 340,0 115,6 748,1 402,6 298,3 247,4 415,0 118,0 26,7 29,1 145,2 7,2 0,4 20,6 35,8 324, , , , , ,8 413,6 118,8 40,4 275,2 97,5 638,5 339,9 245,0 212,5 311,4 91,2 75,9 27,5 110,3 9,3 0,4 24,5 57,6 324, , , , , ,4 898,8 191,6 52,8 368,8 149,8 691,0 578,0 239,4 374,5 371,4 170,6 48,4 20,6 158,6 22,4 0,1 5,8 74,8 144, , , , , ,8 767,5 227,6 72,2 401,9 161,6 734,0 533,3 311,4 369,7 337,0 112,2 51,1 41,5 368,5 9,9 1,4 3,8 84,7 130,0 13 Rostlinné výtažky ,8 394,5 49,1 212,0 39,7 44,3 0,0 6,6 10,5 4,0 81,7 13,9 26,6 3,6 32,8 0,5 7,5 4,9 85,3 0,3 3,4 0,3 42,9 129,1 a š ávy ,9 334,6 63,1 188,4 36,5 35,3 0,2 5,9 53,4 11,8 97,9 14,2 20,1 4,3 20,9 0,1 10,2 2,5 72,7 0,2 4,8 0,1 83,9 107, ,6 389,1 156,4 211,3 35,3 51,3 0,2 8,5 37,2 12,7 70,5 8,0 17,5 6,8 42,3 0,0 10,2 1,2 48,2 0,7 8,1 0,1 122,3 141, ,0 455,1 149,7 282,0 43,4 105,0 0,2 7,3 51,0 7,5 75,8 13,2 24,1 5,9 42,2 3,8 9,3 3,4 48,4 0,1 7,0 1,3 115,4 139, ,8 507,4 287,2 433,9 92,1 232,3 2,7 4,7 62,5 3,4 95,8 13,1 33,3 7,1 47,3 4,4 13,8 1,4 68,4 0,2 3,3 0,3 140,7 32, ,5 519,7 267,9 354,4 99,1 157,3 7,9 10,8 52,2 9,3 83,1 9,7 30,1 5,6 40,0 2,8 10,8 1,3 160,6 0,0 2,8 0,6 101,1 138,2 14 Rostlinné pletací ,7 109,5 6,9 49,5 6,6 44,1 0,2 2,0 0,0 22,6 1,5 0,7 1,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 13,3 0,0 13,4 0,0 22,9 materiály ,6 98,2 2,0 41,3 1,0 38,3 1,0 0,0 0,0 12,9 1,1 0,9 1,1 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 21,8 0,0 9,1 0,0 21, ,1 79,2 3,5 35,4 2,4 33,2 1,1 0,0 0,0 2,2 1,3 1,2 1,2 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 2,2 0,0 32, ,2 69,0 3,8 37,9 2,1 35,7 1,2 0,2 0,0 5,1 1,2 2,4 1,1 1,7 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 1,6 0,0 4,8 0,0 22, ,2 48,0 4,6 38,0 1,1 29,8 3,6 1,0 0,0 0,5 0,6 4,5 0,5 0,2 0,0 3,0 0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 4, ,2 27,0 0,8 18,1 0,8 11,6 0,0 0,9 0,0 0,2 3,4 2,6 3,4 0,3 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 15 Živo išné a rostlinné , ,3 204, ,7 46,8 916,0 2,5 208,6 5,9 8, ,3 468,8 841,7 391,8 113,9 41,5 243,5 10,7 27,8 0,0 0,0 4,7 56,2 246,0 tuky a oleje , ,2 107, ,0 38, ,5 2,0 149,0 3,0 120, ,9 582, ,9 520,3 187,7 29,8 154,8 26,5 5,9 3,6 0,0 0,3 119,8 273, , ,0 116, ,9 44, ,1 2,4 110,8 4,0 18,1 864,4 632,8 540,5 560,9 86,3 19,5 145,5 52,4 17,9 0,0 0,0 2,2 151,7 344, , ,3 140, ,3 88, ,7 0,0 133,6 15,5 24,0 784,1 753,9 567,0 632,5 23,6 17,6 135,0 103,2 5,4 0,1 0,0 3,6 118,3 328, , ,4 160, ,0 95, ,0 3,3 172,9 11,6 18,8 973,3 910,4 769,3 684,1 44,6 28,3 122,5 197,8 8,5 10,4 0,1 0,2 67,9 21, , ,8 757, ,5 653, ,7 52,9 131,3 28,0 19, ,2 725,7 781,4 426,9 238,5 155,2 140,2 143,2 5,8 7,7 0,0 0,5 58,3 60,1 16 P ípravky z masa, ryb, , ,6 16,5 534,2 4,8 190,6 1,4 75,4 1,6 19,0 497,6 683,3 456,1 7,6 11,5 284,8 22,0 235,5 185,0 15,5 2,8 33,7 6,1 381,4 korýš apod , ,9 35,5 634,3 17,1 170,3 0,0 146,8 9,4 3,2 585,5 649,8 554,0 5,6 8,3 240,0 11,0 186,1 78,4 11,3 2,0 45,3 11,3 413, , ,0 26,9 618,7 14,6 187,5 0,0 104,0 2,6 3,9 418,9 642,1 384,6 10,1 11,7 264,1 14,7 206,4 36,4 7,5 1,2 20,3 6,6 380, , ,1 35,9 760,5 14,7 274,7 0,0 122,1 1,3 4,5 395,6 587,1 360,4 14,9 9,5 266,0 17,4 179,3 46,1 7,4 0,0 28,0 1,0 398, , ,4 85, ,1 33,9 412,3 18,8 90,2 0,4 0,2 773,2 795,2 713,1 78,1 10,9 330,8 38,6 265,8 60,0 7,1 0,0 29,1 1,0 338, , ,0 173, ,3 102,3 594,1 16,4 65,1 1,1 2, , , ,9 206,4 16,1 399,4 158,3 306,2 25,7 2,1 0,8 23,1 2,1 278,1 17 Cukr a cukrovinky , ,3 995, ,8 385,2 331,4 107,6 110,9 114,0 47,0 476, ,1 240,5 565,4 122,9 389,5 63,1 96,8 407,7 4,4 1,3 20,6 49,0 70, , , , ,2 555,7 695,0 62,3 86,4 230,3 55,4 770,6 939,6 270,9 438,2 297,7 385,9 135,5 34,7 505,2 11,4 7,7 23,9 341,1 47, , , , ,7 511,1 536,2 209,9 113,7 312,9 55,0 762,5 699,3 320,3 469,1 277,1 183,5 112,3 32,4 147,4 0,3 4,1 26,4 187,9 47, , , , ,2 655,3 682,0 60,9 95,3 391,0 74,9 646,6 557,7 367,2 362,1 117,6 139,6 99,2 47,1 129,0 0,3 3,4 39,4 95,8 70, , , , , ,6 901,9 829,4 89,5 229,9 50, , ,5 838,8 968,8 433,4 283,7 493,7 60,0 200,2 7,2 4,0 35,0 116,5 84,

71 2. pokra ování tab. 12 KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko SNS EURO-MED RZ vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz 18 Kakao a kakaové , ,8 579, ,4 392,3 713,1 2,8 85,5 2,2 5, , ,2 665,0 411,3 266,4 353,4 63,6 248,5 12,3 0,2 1,1 2,8 6,4 672,7 p ípravky , ,6 710, ,8 486,6 855,0 2,3 119,6 4,8 14, , ,5 675,8 541,5 260,4 448,2 146,2 176,4 26,0 0,1 8,4 10,1 7,7 794, , ,6 796, ,3 476,7 829,4 1,5 102,4 5,8 30, , ,4 719,7 562,1 199,5 366,8 221,8 200,9 39,0 0,3 2,3 24,0 1,9 615, , ,0 964, ,3 534, ,7 1,6 93,6 2,3 41, , ,6 649,9 536,8 315,8 434,5 333,5 176,7 84,2 0,6 0,8 36,3 6,6 652, , ,0 890, ,8 384, ,9 1,5 87,5 1,8 27, , ,0 793,7 492,8 209,5 805,3 458,9 268,3 163,7 0,3 0,6 24,6 6,5 35, , ,9 869, ,0 355, ,9 2,9 92,8 2,2 34, , ,6 904,5 405,6 418,6 878,0 438,5 302,3 9,5 95,7 1,4 31,6 29,4 51,8 19 P ípravky z obilí , ,7 376, ,1 146,5 794,3 77,5 250,9 4,9 44, , , ,8 639,8 185,0 683,1 67,6 166,1 79,6 8,0 1,5 33,6 66,3 50, , ,8 556, ,9 138,1 858,4 76,4 238,2 11,0 70, , , ,9 775,0 234,3 835,8 89,9 163,1 56,0 6,4 1,7 55,5 67,2 57, , ,9 676, ,0 133,4 885,7 94,6 217,2 4,1 81, , ,2 922,5 853,9 182,3 687,3 163,3 148,1 36,7 8,4 0,5 73,8 65,0 73, , ,6 899, ,8 268, ,8 131,3 243,0 2,6 123, , ,0 971,3 850,3 222,2 848,4 178,1 110,6 41,3 9,0 1,0 117,8 70,7 53, , ,8 976, ,3 323, ,6 155,7 278,5 3,0 102, , , , ,2 169, ,0 226,1 119,1 50,7 8,9 2,0 88,1 61,6 56, , , , ,5 366, ,6 102,0 326,2 8,0 83, , , , ,0 268, ,1 238,5 112,2 36,3 13,6 2,2 73,5 54,5 95,3 20 P ípravky ze zeleniny, , ,3 446, ,6 289,4 221,0 146,1 340,0 12,7 126,4 695,2 631,1 484,9 142,8 53,7 294,6 114,5 182,7 80,9 7,2 1,7 79,3 26,1 929,7 ovoce, o ech aj , ,0 494, ,6 441,9 288,7 34,7 304,1 13,6 181,1 762,1 733,4 493,1 134,9 106,1 420,1 120,2 166,1 26,7 11,2 5,0 128,2 32,5 878, , ,1 314, ,6 249,4 253,7 53,0 310,9 17,6 178,5 766,5 846,1 472,5 147,9 134,3 525,4 124,8 163,6 40,7 16,3 4,2 137,0 34,5 891, , ,6 472, ,2 427,0 299,2 35,2 371,8 12,0 163,6 762,7 981,6 465,0 203,7 107,8 614,5 156,2 152,2 71,0 11,8 4,5 114,0 40, , , ,2 359, ,5 244,9 601,8 59,9 351,7 13,5 117, , ,1 660,9 241,2 189,7 739,4 213,6 201,6 77,6 23,1 7,5 107,2 41,9 604, , ,6 335, ,4 135,5 722,8 49,0 370,1 24,5 47, , ,6 883,4 317,2 250,7 966,2 205,9 164,7 112,6 20,3 21,7 38,8 22,5 427,4 21 R zné potravinové , ,9 564, ,5 246, ,4 50,5 329,1 11,8 627, , ,2 797,8 629, , ,4 36,7 411,7 57,9 20,3 1,8 19,3 30, ,7 p ípravky , ,1 719, ,0 364, ,8 87,5 334,4 13,0 717, , ,1 912,0 633, ,4 858,5 101,5 330,5 98,0 33,5 3,8 31,5 38, , , ,2 913, ,9 399, ,8 241,0 323,2 9,6 700, , , ,0 493, ,9 935,5 167,7 329,1 99,1 32,3 3,7 31,5 31, , , , , ,8 491, ,7 494,5 366,0 36,1 638, , , ,1 506, ,8 985,4 182,8 324,1 183,7 26,3 23,2 17,5 67, , , , , ,9 510, ,5 324,8 420,8 99,4 531, , , ,8 639, , ,5 288,7 639,1 321,5 24,1 71,9 22,0 117,9 589, , , , ,0 494, ,3 275,3 384,0 176,2 581, , , ,9 718, , ,0 410,8 735,9 361,0 30,7 151,3 38,3 86,7 664,4 22 Nápoje, lihové tekutiny , , , , ,3 170,3 123,1 418,4 306,1 208, , , ,1 558,4 120,6 32,9 89,8 332,3 66,0 13,5 7,7 0,4 53,9 72,0 a ocet , , , , ,7 221,0 134,4 447,9 363,1 196, , , ,1 648,5 241,1 44,3 63,0 273,0 67,6 13,4 17,8 0,7 93,6 106, , , , , ,9 220,4 175,8 433,3 398,6 207, , , ,4 670,5 181,2 144,5 132,9 259,2 84,0 12,4 16,4 0,7 70,7 126, , , , , ,1 393,3 469,1 555,4 414,2 199, , , ,9 907,8 102,2 81,7 100,7 257,9 126,7 17,5 19,9 1,3 118,4 169, , , , , ,9 961,6 322,4 657,9 515,0 149, , , ,8 826,1 319,5 211,5 344,7 320,3 287,0 15,8 19,2 1,3 100,5 177, , , , , , ,2 225,6 638,9 511,0 178, , , ,0 893,6 434,0 465,5 351,6 387,8 424,5 37,5 19,8 4,4 101,1 215,8 23 Zbytky a odpady , ,1 952, ,9 900, ,3 14,9 282,1 3,2 134,4 721,0 424,6 279,1 57,7 385,2 29,9 28,8 304,3 48,5 11,5 2,1 0,0 0, ,0 v potravin. pr myslu, , , , ,1 864, ,8 26,5 287,3 3,7 282,6 840,4 474,7 360,8 61,8 394,7 56,3 39,7 332,8 121,8 20,7 2,3 0,0 16, ,3 krmivo , ,4 777, ,1 682, ,0 15,0 281,4 6,7 265,0 788,1 515,1 357,3 88,2 349,5 56,6 41,7 359,4 113,9 9,5 4,3 4,9 15,8 779, , ,1 806, ,9 746, ,3 19,0 246,2 7,4 239,6 886,2 489,3 347,8 74,7 433,9 106,2 56,0 305,7 91,1 13,2 3,2 2,6 17,3 708, , ,8 813, ,7 668, ,6 21,7 481,5 10,6 272, ,5 744,2 523,0 83,9 431,0 110,6 160,2 499,3 101,7 32,0 1,4 0,1 18,2 126, , , , ,8 918, ,2 49,6 356,9 20,2 276, ,7 719,9 853,4 130,6 453,0 235,0 177,8 342,1 142,5 8,0 4,2 0,0 16,2 93,2 24 Tabák a tabákové , ,5 934,4 667,8 4,0 290,1 0,0 11,0 0, , ,6 621, ,2 553,2 0,6 46,1 0,2 15,5 122,3 0,4 0,0 276,6 452,1 589,2 výrobky , ,3 979,0 770,2 4,9 338,4 0,0 10,1 0, , ,9 604, ,3 459,9 2,3 116,7 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 234,5 377,4 519, , ,2 648,3 589,6 0,1 308,5 0,0 6,9 0,4 865, ,1 519, ,6 397,7 2,6 119,9 0,2 2,0 13,5 0,2 0,4 255,8 204,4 389, , ,4 426,8 722,5 0,0 363,6 0,0 14,8 1,9 630, ,0 865, ,8 660,6 3,7 188,8 25,6 16,5 56,0 2,2 1,8 210,6 232,9 576, , ,9 618, ,9 0, ,7 0,0 265,0 0,2 460, ,8 638, ,6 324,1 38,7 246,1 17,4 60,4 4,6 2,4 0,0 141,8 227,7 581, , ,6 343, ,8 7, ,9 6,2 538,5 0,0 477, ,5 490, ,9 26,2 226,5 281,2 0,0 158,8 9,5 21,2 0,0 165,9 332,2 491,4 Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 274, , , , ,4 Pramen: Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 278,7 739, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 364,3 922, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 285,5 783,6 811, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 585, ,4 756, , ,0

72 Tab Vývoj teritoriální a komoditní struktury bilance agrárního zahrani ního obchodu podle kapitol KN za období 2000 až 2005 (mil. K ) KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SNS EURO-MED RZ SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko 01 Živá zví ata ,8 355,3 157,8-18,5 15,5 202,2 197,7-32,9 3,3-1,7 6,5 125, ,4 456,0 209,8-12,4 16,2 512,3 330,4 154,6 22,8 2,3 120,0 150, ,8 442,0 162,8-11,7 4,6 429,7 273,7 64,5 83,5-1,7 4,6 77, ,5 495,1 165,2-4,8-1,1 289,8 201,1 8,9 70,4-1,0 58,1 151, , ,3 359,2 317,0 1, ,1 517,1-2,8 442,9 5,8-2,8 63, , ,0 429,3 816,4 14,2 762,8 270,4 111,6 204,8 7,4 16,4 99,2 02 Maso a droby ,4-814,2 146,6-81,7-30,5 181,3 343,6-11,8-157,7 1,2 0,0-499, ,7-659,3 87,2 43,0-45,4 310,5 376,1-9,1-103,2 34,1 0,0-281, , ,4-206,9 42,5-44,2 285,4 587,2-11,5-315,4 2,5 0,0-300, ,7-873,3-183,5-37,1-51,3-161,8 484,6-55,0-595,3 0,0 0,0-948, , , ,2-187,4-4,5-394,5 377,9-324,3-436,1 10,6 0,0-743, , , ,6-763,6-13,2-956,0 972, ,2-324,4 3,6 0,0-163,2 03 Ryby, korýši, m kkýši ,5 170,0 317,4 60,7-24,5 132,1 138,4 18,9-17,5-23,3 0,1-657,9 a ostatní vodní bezobratlí ,6 137,4 345,5 57,2-144,0 265,4 212,7 37,8 12,6-19,6 0,3-742, ,6 262,1 391,7 57,6-171,8 209,4 199,9-5,7 20,1-21,6-3,7-563, ,3 372,0 402,8 70,0-121,4 141,7 173,2-38,3 15,0-9,7-15,7-555, ,8 114,0 251,8 70,0-93,0 115,9 183,0-69,6 21,3-10,4-31,6-350, ,5-82,9 166,2 72,5-102,8 72,7 223,2-121,4 38,1-15,7-28,2-408,3 04 Mléko a mlé né výrobky, ,9 672,7-186,3 121,7 69,7 395,1 99,7 49,8 60,8 218,3 990, ,9 pta í vejce, med ,7 742,6-167,6 95,7 124,8 58,9-26,2-200,0 77,3 225, , , ,2 112,3-467,9 57,7 26,8-613,2-456,7-404,1 72,7 270,2 685, , ,3 236,1-309,3 46,6 47,5-910,7-781,0-524,0 162,7 310,8 785, , , ,4 307,3 135,3 88, ,8-610, ,5 308,6 163,1 664, , , , ,0 140,0 17, ,2 225, ,5 336,0 183,7 566, ,0 05 Ostatní živo išné produkty ,1-338,9-102,3-87,3-85,2-30,3-2,7-5,2-15,0-7,4-7,3-146, ,8-305,6-76,5-84,4-134,2 8,4-18,3 32,5-3,0-6,1-0,1-248, ,4 6,4 172,3-92,0-113,1 44,6-2,5 56,2-9,4-8,1 0,0-452, ,5 202,1 372,7-77,5-101,8 23,7 12,7 14,0-5,3-2,2-0,7-689, ,2-200,2 54,1-73,4-21,4 20,8 20,2-5,2-1,6-1,6-3,7-193, ,7-361,1-173,3-49,5-25,8-11,3-13,4 9,2-6,7 1,5 2,3-94,0 06 Živé rostliny , ,6-58,4 9,5-54,3-65,7-24,7-16,5-22,4 4,3-43,9-142,0 a kv tiná ské výrobky , ,0-115,2 4,2-47,3-50,9-9,7-24,5-11,5 4,8-38,6-149, , ,5-96,5-13,4-36,1-60,0 8,0-31,3-16,7 4,4-26,0-163, , ,5-113,8-30,1-28,8-74,6 13,6-26,7-26,1 6,2-22,5-142, , ,9-184,2-47,6-17,9-209,8-90,1-48,6-26,3 4,8-10,8-70, , ,1-232,1-18,0-15,7-120,8-29,0-59,8-26,4 105,9-8,2-58,1 07 Zelenina, poživatelné , ,4 24,5-36,7-198, ,7-373,4-413,0-211,5-1,0-109,2-294,7 rostliny, ko eny, hlízy , ,6-40,0-24,5-189,8-978,1-339,9-417,3-218,3-5,6-168,5-360, , ,8-143,6-30,3-151, ,7-278,4-616,2-231,8-1,1-243,1-431, , ,4-195,7-31,7-188, ,6-254,4-813,8-179,6 1,3-281,3-393, , ,7-663,2-59,0-121,7-884,7 58,8-753,6-169,4-1,0-59,3-61, , ,2-862,5-84,5-135,8-850,9 169,0-884,1-131,3 34,6-63,8-57,2 08 Ovoce, o echy , ,9 382,7 257,7-883,0-259,9 75,0-111,5-104,4-104,4-365, , , ,1 264,4 103, ,3-419,0 45,0-149,8-184,1-57,2-465, , , ,0 245,4 97, ,8-416,5 103,9-195,4-175,8-53,2-502, , , ,6 260,6 70, ,0-523,6 22,5-182,5-191,8-83,0-467, , , ,8-937,9 113,7-597,6-287,1 376,7-473,5 33,0-66,7-237, , , ,2-613,9-92,3-455,1 529,9 598,5-205,8 246,7-288,7-223, ,2

73 1. pokra ování tab. 13 KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SNS EURO-MED RZ SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko 09 Káva, aj, maté, ko ení ,6-508,6-185,2-178,2-18,3 203,0 290,7-24,0-64,5 41,3-12, , ,0-508,7-137,6-199,9-18,6 176,1 231,8 2,6-65,7 29,7-10, , ,4-444,9-73,5-193,8-17,4 146,7 156,8 26,4-42,9 52,2-11,1-835, ,8-487,1-83,0-206,6-12,7 126,4 140,4 9,3-35,0 61,3-8,1-815, , ,9-400,1-240,3 4,7-73,9 98,8-85,8-91,2 62,0-1,1-352, , ,2-354,7-274,0-4,4-148,2 98,5-129,8-115,7 84,2-0,1-546,7 10 Obiloviny ,4-92,3 395,0-64,1-16, ,3-73, ,4-93, ,9 0,0-475, ,9-716,2-120,5-2,6-41,6 469,6 501,0 107,7-139,1-2,5-3,3-341, ,3 140,8 448,5-9,8-32,3-313,5-232,2 61,1-147,3-9,1 2,3-221, , , ,2 55,9-19,7 766,4-1,2 302,1-15,4-26,3 0,0-243, ,9 85,5 412,0 9,9-6,0 265,5-92,6 270,9 59,2 35,6 0,0-125, , , ,1 299,9-3,9 529,9-105,2 539,1 48,3 137, , ,3 11 Mlýnské výrobky, ,5-82,7-11,1-12,4 83, ,9 105, ,1 26,5 168,2 0,1 95,4 slad, škroby apod ,4 3,5-5,0 13,5 33, ,9 195, ,4 8,0 81,4 0,0 114, ,1 63,4-17,5 12,6 49,8 922,0 64,0 749,3 9,0 215,7-0,3 218, ,6 19,6-0,5 28,3 30,7 977,1 38,2 779,5 58,2 425,5 1,9 155, ,8 12,1 25,2 35,0 23,9 966,5-102,0 934,9 73,5 767,1 0,0 108, ,4-85,4 23,2 0,0 31,3 843,3-127,2 881,3 18,0 279,9 0,8 132,0 12 Olejnatá semena a plody , , ,1 193,4 374,0 296,8-59,9 467,0-79,5 112,3-16,5-371, , , ,9 198,8 189,4 407,7 63,4 362,4 9,3 93,4-45,3-402, , , ,8 166,5 224,4 345,4 50,9 297,1-2,4 137,9-20,2-288, ,4 532,4 623,3 78,4 177,8 298,6 32,5 220,2 48,4 101,0-24,0-266, ,8 503,1 637,5 138,9 219,0 113,0-135,1 200,7 27,8 136,2-5,7-69, , , ,3 155,5 240,3 200,7-58,3 224,8 9,6 358,6-2,5-45,3 13 Rostlinné výtažky a š ávy ,7-162,9-4,6-6,6 6,5 67,8 23,0 32,4 2,6 85,0 3,0-86, ,3-125,3 1,2-5,7 41,5 83,7 15,8 20,8 7,7 72,5 4,7-23, ,6-54,9-16,0-8,3 24,5 62,4 10,7 42,3 9,1 47,5 8,0-18, ,9-132,3-61,6-7,1 43,5 62,7 18,2 38,4 5,9 48,3 5,7-23, ,4-146,7-140,2-2,0 59,1 82,6 26,2 42,9 12,4 68,2 3,1 108, ,8-86,5-58,2-2,9 42,9 73,4 24,5 37,2 9,5 160,6 2,2-37,1 14 Rostlinné pletací materiály ,8-42,6-37,5-1,7-22,6 0,8 1,0-0,1-0,1-13,3-13,4-22, ,6-39,3-37,3 1,0-12,9 0,2 0,8-0,5-0,1-21,7-9,1-21, ,1-31,9-30,8 1,1-2,2 0,1 0,6-0,6 0,0-8,0-2,2-32, ,8-34,2-33,5 1,1-5,1-1,2-0,6-0,6-0,1-1,6-4,8-22, ,8-33,4-28,8 2,6-0,5-3,9 0,3-3,0-1,3-0,1-0,5-4, ,8-17,4-10,8-0,9-0,2 0,8 3,0-2,2 0,0 0,0 0,0-6,1 15 Živo išné a rostlinné , ,8-869,2-206,1-2,1 794,5 449,9 72,4 232,8 27,7-4,7-189,8 tuky a oleje , , ,7-147,1-117,4 885,4 555,6 157,9 128,3 2,3-0,3-153, , , ,3-108,4-14,0 231,6-20,3 66,8 93,0 17,9-2,2-192, , , ,5-133,6-8,6 30,1-65,6 6,0 31,8 5,3-3,6-210, , , ,5-169,6-7,2 63,0 85,2 16,2-75,3-1,8-0,1 46, , ,5-715,1-78,4 9,0 481,5 354,5 83,3-3,0-2,0-0,5-1,8 16 P ípravky z masa, ryb, ,5-517,7-185,8-74,0-17,4-185,7 448,5-273,4-213,5 169,4-30,9-375,3 korýš apod ,7-598,8-153,2-146,8 6,2-64,3 548,4-231,7-175,1 67,1-43,3-401, ,8-591,8-173,0-104,0-1,2-223,3 374,4-252,4-191,7 28,8-19,2-373, ,5-724,6-260,0-122,1-3,2-191,5 345,4-256,4-161,9 38,7-28,0-397, ,0-988,7-378,4-71,4 0,2-21,9 635,0-319,9-227,2 52,9-29,1-337, , ,2-491,8-48,7-1,4 437, ,4-383,3-147,9 23,6-22,3-276,0 17 Cukr a cukrovinky ,8-33,0 53,8-3,3 67,0-733,4-324,9-266,5-33,7 403,2-19,3-21, ,4 135,4-139,3-24,0 174,9-168,9-167,3-88,2 100,8 493,8-16,2 293, ,5 504,5-25,1 96,2 257,9 63,2-148,8 93,6 79,9 147,1-22,3 140, ,7 666,4-26,7-34,4 316,1 88,9 5,1-22,0 52,1 128,7-36,1 24, , ,5 708,7 739,9 179,4 501,8-130,0 149,6 433,7 193,1-31,0 31, , , ,6 699,4 123,4 284,0 6,7 186,5 69,2 398,7-20,2 463,8

74 2. pokra ování tab. 13 KN Agregace komodit Období Celkem EU 15 OSVTE EU 10 SNS EURO-MED RZ SRN Rakousko Slovensko Polsko Ma arsko 18 Kakao a kakaové ,5-921,2-320,7-82,7-3,4-7,7 253,7-87,0-184,9 12,1-1,7-666,3 p ípravky ,5-936,3-368,4-117,3-10,1-72,4 134,3-187,8-30,2 25,9-1,7-787, ,0-986,4-352,7-100,8-24,9 13,9 157,6-167,3 20,8 38,7-21,7-613, , ,6-530,6-92,0-39,3 246,3 113,1-118,7 156,8 83,6-35,5-645, , ,5-940,7-86,0-25,3-113,2 300,9-595,9 190,6 163,4-24,1-29, , , ,3-89,8-32,4 176,7 498,9-459,4 136,2-86,2-30,2-22,4 19 P ípravky z obilí , ,5-647,9-173,4-40,0-135,5 377,0-498,1-98,4 71,6-32,1 16, , ,2-720,3-161,9-59,2-328,4 237,8-601,5-73,2 49,7-53,9 9, , ,6-752,3-122,6-77,0-307,8 68,5-504,9 15,2 28,3-73,3-8, , ,4-934,8-111,7-121,0-342,1 121,0-626,2 67,5 32,3-116,8 17, , , ,8-122,8-99,5-629,1 91,8-988,1 107,0 41,9-86,2 5, , , ,3-224,1-75,4-621,9 141, ,5 126,3 22,7-71,2-40,8 20 P ípravky ze zeleniny, , ,9 68,4-193,9-113,8 64,1 342,1-240,9-68,3 73,7-77,6-903,6 ovoce, o ech aj , ,4 153,2-269,4-167,5 28,8 358,2-314,1-45,9 15,5-123,2-845, , ,2-4,3-257,9-160,9-79,6 324,6-391,1-38,8 24,4-132,8-857, , ,9 127,8-336,6-151,6-218,9 261,3-506,7 4,0 59,3-109, , , ,2-356,9-291,8-104,1-84,7 419,7-549,7 12,0 54,6-99,7-562, , ,8-587,3-321,1-23,2-76,2 566,2-715,5 41,2 92,2-17,2-404,8 21 R zné potravinové , ,6-764,2-278,6-615,2 117,8 167,8 269,2-375,0 37,6-17, ,7 p ípravky , ,5-688,6-246,9-704,0 582,2 278,1 459,9-229,0 64,4-27, , , ,2-734,0-82,2-690, ,7 534,2 643,4-161,4 66,7-27, , , ,0-850,4 128,5-602, ,7 531, ,4-141,3 157,4 5, , , , ,5-96,0-432,4 748,6 590,2 270,1-350,5 297,3 49,9-472, , , ,8-108,7-404,9 333,4 654,6-189,7-325,0 330,2 113,0-577,6 22 Nápoje, lihové tekutiny , , ,0-295,4 98,0 577,9 572,7 87,6-242,5 52,5 7,3-18,0 a ocet ,2 795, ,7-313,5 166,4 830,6 642,6 196,8-210,0 54,2 17,1-12, ,0 700, ,5-257,5 191,0 751,7 764,0 36,7-126,3 71,6 15,6-55, ,3-77,1 889,8-86,4 214,3 552,1 576,1 20,5-157,2 109,3 18,5-50, , ,2 539,3-335,5 365, ,0 950,7 108,1 24,4 271,2 17,8-76, , ,8 223,5-413,3 332, , ,4-31,5-36,2 387,0 15,3-114,7 23 Zbytky a odpady , , ,1-267,3-131,2 296,4 221,4 355,2-275,5 37,0 2, ,2 v potravin. pr myslu, , , ,1-260,7-279,0 365,7 299,1 338,4-293,1 101,2 2, ,9 krmivo , , ,0-266,4-258,3 273,0 269,1 292,9-317,7 104,4-0,5-763, , , ,4-227,2-232,2 396,8 273,1 327,7-249,7 77,8 0,7-690, , , ,3-459,8-261,9 420,4 439,2 320,4-339,0 69,7 1,3-108, , , ,4-307,2-256,5 812,8 722,8 218,0-164,2 134,5 4,2-77,0 24 Tabák a tabákové ,7 266,6-286,1-10, , , ,0-45,4-15,3 122,0-276,6-137,1 výrobky ,3 208,8-333,5-10, , , ,5-114,4-17,4 0,0-234,5-142, ,5 58,7-308,4-6,9-865, , ,9-117,3-1,8 13,3-255,3-185, ,5-295,7-363,6-14,8-628, , ,2-185,0 9,0 53,8-208,8-344, , , ,2-265,0-460, , ,5-207,4-43,0 2,2-141,8-353, , , ,9-532,3-477, , ,7-54,6-158,8-11,8-165,9-159,1 Celkem , ,0 232, , , , , , , ,0-19, , , , , , , , ,0 547, , ,3-22, , , , , , , , ,2-267, , ,0-648, , , , , , , , ,7-562, , ,8-486, , , , ,7-945, , , , ,9-14, ,1-27, , , , , , , , , ,3-155, , , ,2 Pramen: Celní statistika Zpracoval: K. Pohlová

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD

KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN PERIOD KONKURENCESCHOPNOST AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V LETECH 2003 2004 AGRARIAN FOREIGN TRADE COMPETITIVENESS OF CR IN 2003 2004 PERIOD BURIANOVÁ Jaroslava, (ČR) ABSTRACT The content of the paper is

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 12. 11.

Více

REÁLNÝ PROSTOR PRO SNIŽOVÁNÍ ZÁPORNÉHO SALDA ESKÉHO AGRÁRNÍHO OBCHODU. Výzkumná studie

REÁLNÝ PROSTOR PRO SNIŽOVÁNÍ ZÁPORNÉHO SALDA ESKÉHO AGRÁRNÍHO OBCHODU. Výzkumná studie Výzkumný ústav zem d lské ekonomiky Praha REÁLNÝ PROSTOR PRO SNIŽOVÁNÍ ZÁPORNÉHO SALDA ESKÉHO AGRÁRNÍHO OBCHODU Výzkumná studie Textová p íloha Možné dopady zm n mezinárodního agrárního trhu na eský agrární

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Marie Červená Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 8.8.2007

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2013 TÚ 12 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2013 Metodické poznámky

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 10. 5. 2007 Předání výsledků

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra ekonomických teorií TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Burianová Autor diplomové

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5. 11. 2008 Předání výsledků

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kód: a-6010-11 Praha, 8. prosinec 2011 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kontakt: Ing. Jan Bílý, odbor statistiky zahraničního obchodu Telefon: 27405 2249 E-mail:

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg)

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2013 21,80

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 2. 2007 Předání

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,51 24,38 23,87 22,90 21,69 21,11 21,08 20,79

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2005 a 2006 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Linda Šafaříková Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 6. 11.

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2004 a 2005 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 9. 2. 2006 Předání

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Charakteristika českého agrárního zahraničního obchodu za období let 1989 až 1993

Charakteristika českého agrárního zahraničního obchodu za období let 1989 až 1993 Charakteristika českého agrárního zahraničního obchodu za období let 1989 až 1993 Josef Vološin Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,praha Anotace: Předkládaná studie zobecňuje na základě podrobné analýzy

Více

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab.

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab. Seznam tabulek Číslo tabulky Obsah tabulky Tab. 1a, 1b Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol. 2015 a 2016 (EUR/100kg; Kč/t) Tab. 2a, 2b Reprezentativní CZV jatečného skotu

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Česká zemědělská univerzita Fakulta Provozně ekonomická Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI PROPOJENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ: ČR - CEFTA Zpracovala: Olga Čermáková Vedoucí DP: Ing. Jaroslava

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů LEGISLATIVA při provozování silniční dopravy Vnitrostátní předpisy: zákon č.111/1994 Sb. č. 478/2000 Sb. č. 522/2006 Sb. č. 122/2014 Sb. č. 175/2000 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství Český statistický úřad, Praha Agra Europe EUROSTAT European Market Survey Meat and Livestock Commission Generální

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 11.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 3 Odpovědný řešitel: Spoluřešitel: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, srpen 2015 2 Obsah Metodické

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 594 ( 222 871 595 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 5 TIS ČR SZIF 10. 3. 2003 Týden 9/2003

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 29. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 5. 8. 2014 30. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,18 24,46 24,58 24,77 24,99 25,61 26,09 26,47

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc Tab 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1 pol a (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Rok leden únor březen duben květen červen pšenice potr ječmen krmný Německo Rakousko Polsko

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2011 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 7. 11.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 Září 2013 Krmiva Pokyny pro přípravu vzorku ČSN EN ISO 6498 46 7004 idt ISO 6498:2012 Animal feeding stuffs Guidelines for sample preparation Aliments des animaux Lignes

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. čtvrtletí roku 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 2 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, květen 2015 Obsah Metodické

Více

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine L

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem TopLine L TopLine L Kování TopLine L suverénně demonstruje působivé výhody posuvných dveří. Tvůrčí svoboda a snadná montáž představují cenné výhody již ve fázi návrhu skříně. V praxi se TopLine L osvědčuje jako

Více

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo

EVROPA OPAKOVÁNÍ. 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je. a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo EVROPA OPAKOVÁNÍ 1. Hospodářsky nejsilnější stát v Evropě je a) Švédsko b) Ukrajina c) Německo 2. Které země jsou známé vývozem ovoce, zeleniny, vína, rybích výrobků? a) Portugalsko, Španělsko, Itálie,

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 5/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 5/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 5/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací VÝVOJ ČESKÉHO AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE (2005 AŽ 2010) Autoři: Ing. K. Pohlová, Ing. J. Kraus, CSc. OBSAH

Více

Změny v České republice po sametové revoluci

Změny v České republice po sametové revoluci Změny v České republice po sametové revoluci ANEB: CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O ČESKU Kvíz Co (ne)víte o esku? 1. Jakou spot ebu piva na hlavu má R a kolikáté je na sv t? 2. Kolikátým premiérem po samet.rev. je

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník III., měsíčník, 16. 6. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 2

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2015 (souhrnná pololetní informační publikace) TÚ 59 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, únor 2016 Obsah Metodické poznámky... 3 Shrnutí...

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

TÉMATA. Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Rozdělení křesel v Evropském parlamentu pro období 2009-2014 (17/2007) Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 17/2007 září

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2015 TÚ 16 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Ing. Karina Pohlová Praha, listopad 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj agrárního zahraničního

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů 2006 Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 15.1 OKEČ 15.2 Výroba masa a masných výrobků Zpracování ryb a rybích výrobků Oborové

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více