VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2 OBSAH 1 Výchozí požadavky Základní výchozí požadavky Objednatele Základní organizační vazby EOC IDS JMK Vazby mezi subjekty Technická Specifikace Řídící centrum pro zpracování údajů o BČK Funkční architektura EOC IDS JMK Fyzická architektura EOC IDS JMK Aplikační architektura EOC IDS JMK Systémové požadavky Požadavky na systémový HW a SW Minimální požadavky na pracovní stanice Požadavky na další komponenty a zařízení Kvalitativní požadavky na systém EOC IDS JMK Technologie karty a kartových aplikací Technologický standard media (BČK) Technologie BČK Základní požadavky na strukturu BČK IDS JMK Správa aplikací kartového sytému Zajištění kompatibility s ČD Kartové služby a aplikace Služby a aplikace pro A. Fázi základní služby BČK IDS JMK Služby a aplikace pro B. Fázi rozvoj projektu a prostředí pro multifunkční BČK IDS JMK Komunikace mezi centrálou a vozidlem Požadavky na infrastrukturu Kontaktní místa dopravců Funkce kontaktních míst HW komponenty kontaktního místa Rozsah úprav kontaktních míst strana 2 z 60

3 2.4.4 Validace BČK IDS JMK Proces vydávání karet Pořízení žádosti přes Informační portál IDS JMK Nepersonalizované anonymní BČK Uplatnění a přechod ze stávajících BČK Úpravy pokladen autobusových dopravců Umístěná zařízení ve vozidle Rozsah úpravy zařízení vozidla Funkce pokladen ve vozidle Úpravy zařízení ČD a DPMB Úpravy zařízení ČD Úprava zařízení DPMB Úpravy vozidel DPMB Vozidla v režimu VLD Vozidla zasahující mimo vnitřní zóny DPMB Vozidla fungující ve vnitřních zónách DPMB Zpracování dat DPMB a ČD Přepravní kontrola Validace předplatní jízdenky nebo EP na revizorském zařízení Řešení statistického vyhodnocování údajů Rozúčtování tržeb z BČK Způsob rozúčtování tržeb Požadavky na clearingový systém Standardy odbavovacího systému IDS JMK Standard odbavení ve městě Brně, regionálních autobusech a na železnici Prodej jízdních dokladů Bezpečnost systému Jednotný koncept bezpečnostní infrastruktury BČK Datové struktury na BČK Způsob správy klíčů kartové aplikace Bezpečnostní moduly SAM strana 3 z 60

4 3.3.2 HSM Požadavky na bezkontaktní terminály a SAM moduly Požadavky na strukturu základní, projektové, systémové a provozní dokumentace Řešení EOC ve vztahu k ochraně osobních údajů OBRÁZKY Obrázek 1 - Základní organizační schéma EOC IDS JMK... 8 Obrázek 2 - Funkční architektura pro dopravní oblast Obrázek 3 - Funkční architektura pro multifunkčnost Obrázek 4 - Fyzická architektura EOC IDS JMK Obrázek 5 - Aplikační architektura EOC ISD JMK Obrázek 6 - Přepravní kontrola v IDS JMK Obrázek 7 - Koncept bezpečnostní infrastruktury strana 4 z 60

5 1 VÝCHOZÍ POŽADAVKY Tento Sešit č. 1 Podrobná technická specifikace obsahuje podrobné technické podmínky EOC IDS JMK. Předmětem plnění je dle Smlouvy pouze plnění vztahující se k realizaci 1. Etapy fáze A. Dodavatel je povinen zohlednit i vazby v souvislosti s požadavky 2. a 3. Etapy do té míry, aby jejich následná realizace neznamenala omezení nebo přepracování nebo výměnu HW komponent, komunikačních linek, SW a aplikací (pokud v dokumentu není uvedeno jinak) realizovaných v rámci 1. Etapy. Obsahem 1. Etapy fáze A se rozumí zejména: dodávka a zprovoznění struktury karty, bezpečnostních politik, kompatibility s Moravskoslezskou kartou, back office, e-shop, propojení s bankovními systémy, propojení se stávajícími systémy zadavatele, propojení se stávajícími systémy dopravců, zprovoznění ve všech vozidlech autobusových dopravců, v definovaných stanicích, pokladnách a revizorských čtečkách ČD, zprovoznění v předprodeji DPMB, dodávka a zprovoznění bezpečnostních SAM modulů pro všechna potřebná zařízení, dodávka a zprovoznění modulů pro vyčítání dat do všech pokladech autobusových dopravců a projektem definovaných pokladen autobusů DPMB, dodávka a zprovoznění označovačů jízdenek kombinovaných se čtečkou karty do projektem definovaného počtu autobusů DPMB, dodávka a zprovoznění projektem definovaného počtu revizorských čteček, dodávka veškerého dalšího HW a SW potřebného pro úplné plnění zakázky. 1.1 Základní výchozí požadavky Objednatele Základní požadavky Objednatele a jako hlavní výchozí premisy lze uvést tato fakta: 1. Elektronické odbavování cestujících (EOC) bude rozšířeno na celém území Jihomoravského kraje s cca 1,2 mil. obyvateli. Bude vydáno celkem cca tis. karet. Použita bude technologie bezkontaktních čipových karet splňujících podmínky článku Struktura BČK včetně řešení aplikací, správy klíčů, struktury ukládaných dat a řešení funkčnosti karty musí být kompatibilní s BČK využívanou v Moravskoslezském kraji k datu uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel je povinen zajistit a Objednateli předat příslušné neomezené licence od případných subdodavatelů SW příp. HW. 3. EOC bude zavedeno v jednotlivých etapách: V první etapě bude BČK plnit funkci předplatní jízdenky a funkci elektronické peněženky umožňující zakoupení papírového jízdního dokladu ve vozidlech regionálních autobusů, u pokladen ČD, v jízdenkových automatech DPMB a u vozidel DPMB vybavených elektronickou pokladnou. strana 5 z 60

6 Ve druhé etapě a třetí etapě bude BČK plnit funkci elektronické peněženky a jednorázových jízdenek ve všech vozidlech DPMB. BČK musí být připravena k následnému rozšíření funkcí dle požadavků samospráv a případně připojení dalších IDS. 4. První etapa EOC musí být zavedena současně ve všech třech dopravních systémech provozovaných v IDS JMK, po zavedení musí BČK a související systémy fungovat následujícím způsobem. a) Ve vozidlech Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále DPMB) se cestující budou prokazovat BČK revizorovi vybavenému příslušnou čtečkou BČK. Řidiči vozidel nevybavených pokladnou nebudou s kartou manipulovat (tzn. dobíjet nebo kontrolovat). Řidiči cca 60 autobusů vybavených zařízeními typu Mikroelektronika USV C (dále jen pokladny) budou moci kontrolovat zónovou (úsekovou) a časovou platnost karty a prodat papírovou jízdenku. Součástí RP bude návrh technického řešení kontroly BČK řidičem vozidla (bez možnosti dobíjení) pro případ požadavku Objednatele na kontrolu BČK řidičem (bez možnosti dobíjení). b) V regionálních autobusech bude každé vozidlo vybaveno čtečkou BČK, jejímž prostřednictvím se budou cestující při nástupu do vozidla BČK prokazovat. Řidič musí mít možnost zjistit, pro které zóny nebo úseky je čipová karta vydána. V současné době jsou regionální autobusy v IDS JMK vybaveny zařízeními typu Mikroelektronika USV C a dále EM TEST. Do této kategorie spadají i vybrané autobusy DPMB vybavené uvedenými zařízeními. Řidiči regionálních autobusů nebudou moci v první etapě karty dobíjet, tato funkce však musí být v řešení EOC zapracována. V regionálních autobusech budou moci cestující využít platbu prostřednictvím BČK za jednorázovou jízdenku využijí elektronickou peněženku. Objednatel nepožaduje on-line přenos dat o zakoupení jízdenky. Přenos dat do Centrální části o zakoupení jízdenky postačuje ve formě měsíčních výpisů, které již nyní autobusoví dopravci Objednateli předávají. Pokud to technické vybavení jednotlivých dopravců a pokladen dovolí, je Dodavatel povinen upravit Dílo tak, aby přenos dat z vozidel do Centrální části probíhal automaticky v nejkratším technicky možném intervalu (zpravidla 1x za 24 hodin). V takovém případě je Dodavatel povinen dodat SW, který zajistí vyčtení všech dat z pokladen (zejména údajů o prodaných jízdenkách) a nahrání dat o jízdních řádech, tarifu a dalších informací do pokladen. Přenos blacklistů karet z Centrální části do každého vozidla vybaveného pokladnou musí proběhnout z Centrální části minimálně 1x za každých 24 hodin. c) Ve vlacích spol. České dráhy, a.s. (dále ČD) budou mít cestující možnost prokazovat se prostřednictvím BČK průvodčímu ČD, který pro kontrolu její platnosti použije zařízení POP. Zařízení POP musí průvodčímu sdělit, pro které zóny je BČK vydána. Průvodčí nebude moci BČK dobíjet ani jinak upravovat její obsah. Nabíjení BČK musí být umožněno v pokladnách DPMB a ČD, za tímto účelem je Dodavatel povinen provést příslušnou úpravu stávajících systémů DPMB a ČD. Nabíjení BČK musí být na strana 6 z 60

7 předprodejích autodopravců a případně dalších subjektů umožněno prostřednictvím nového samostatného zařízení, které je Dodavatel povinen pro tyto účely vyvinout. Dodavatel je povinen v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění zajistit též automatické vydávání BČK a dále nabíjení karet prostřednictvím internetových aplikací, bankovních převodů. Na pokladnách ČD si bude moci cestující prostřednictvím BČK zakoupit jednorázové jízdenky s pomocí elektronické peněženky. Dodavatel je povinen zprovoznit funkci koupě jednorázové papírové jízdenky z POP s platbou pomocí EP. Dodavatel je povinen zprovoznit přenos informací o platbách EP na ČD do Centrální části. Požadavky na funkčnost ve všech třech dopravních systémech Zjištění platnosti BČK ze strany cestujících bude umožněno formou internetu nebo SMS (cestující zašle číslo karty, systém mu sdělí informace o platnosti) a dále formou čteček na předprodejních místech a jízdenkových automatech DPMB a na předprodejních místech. V případě souhlasu ČD je Dodavatel povinen zajistit úpravy jízdenkových automatů ČD tak, aby umožňovaly nabíjení a čtení BČK. Informace o blacklistovaných a případně whitelistovaných BČK se budou přenášet z Centrální části do všech zařízení spolupracujících s BČK minimálně 1 x za 24 hodin. V autobusech musí být využito existující připojení GPRS přes zařízení MSP (dodavatel Ing. Ivo Herman, CSc.) Aplikace elektronická jízdenka na BČK musí být kompatibilní s aplikací využívanou v Moravskoslezském kraji ke dni podpisu Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavatel musí garantovat plnou kompatibilitu Díla s Tarifem IDS JMK platným ke sjednanému datu ukončení předmětu plnění dle Smlouvy. Objednatel zejména zdůrazňuje povinnost zhotovitele garantovat správnou funkčnost BČK v případě úsekových / dvouúsekových jízdenek a v případě kombinace jízdních dokladů. Platnost předplatních jízdenek vydaných pro příslušné zóny / úseky bude v případě nastavení pravidelných plateb nastavena na dobu platnosti karty. V případě, že systém v předdefinovaném časovém období platbu nezaeviduje, musí automaticky danou jízdenku zařadit na blacklist ve všech zařízeních spolupracujících s BČK. Možnost platby elektronickou peněženkou nebo platnost případných dalších jízdenek musí být přitom i po dobu umístění dané jízdenky na blacklistu zachována. 5. Během druhé etapy EOC vybaví Dodavatel všechna vozidla DPMB zařízeními pro platbu BČK za jednorázové jízdenky s tiskárnou jízdenek a zařízeními zjišťujícími platnost karty (tato zařízení musí být schopna zejména stahovat z Centrální části blacklisty). 6. Během třetí etapy EOC je Dodavatel povinen zprovoznit elektronické jízdenky bez papírových jízdních dokladů. strana 7 z 60

8 1.2 Základní organizační vazby EOC IDS JMK Klíčovou roli provozovatele kartového centra bude zastávat společnost KORDIS JMK. Základní vazby jsou znázorněné na obrázku. Základní funkce BČK Pokladny dopravců (VLD, DPMB, ČD) Provozovatel E-Shop BČK Cestující IDS jiného regionu (MSK, PK atd.) Potencionální možnost rozšíření BČK Obrázek 1 - Základní organizační schéma EOC IDS JMK (výhledové řešení) Parkování, vstupenky (kina, divadla, muzea, sporty), stravování, knihovny, bazény, fittnes, sportovní zařízení (tenis, squash, bowling, volejbal, košíková, fotbal, hokej), zdravotnická zařízení, atd. Vydavatelem karet a správcem osobních údajů je KORDIS JMK. Ten bude uzavírat smlouvy s držiteli (občany) a s poskytovateli služeb, popř. prodejci. KORDIS JMK bude vydávat BČK IDS JMK, zúčtovávat transakce, udržovat karetní aplikace v systému, generovat a rozesílat Black-list ostatním subjektům. Vlastníkem BČK IDS JMK po celou dobu její životnosti bude vydavatel BČK - KORDIS JMK a cestující ji bude mít zapůjčenu po uhrazení příslušného poplatku. Veškeré technické vybavení implementované v rámci projektu EOC IDS JMK bude pod řízením KORDIS JMK a bude spravováno centrálně. Mezi jednotlivými subjekty a KORDIS JMK je Dodavatel povinen zprovoznit komunikační linky s rychlostí garantující splnění požadavků na provoz EOC. Dodavatel je povinen dodat potřebný SW a HW pro automatický monitoring sítě, terminálů, kiosků, serverů, atd. a automatické hlášení anomálií Objednatelem stanovenými způsoby (SMS, ). strana 8 z 60

9 1.2.1 Vazby mezi subjekty Z výše uvedeného obrázku jsou zřejmé tyto základní organizační vazby: KORDIS JMK (správce dat) Provozovatel KORDIS JMK (správce dat) jednotliví dopravci VLD, KORDIS JMK (správce dat) DPMB (konsolidace dat), KORDIS JMK (správce dat) ČD (konsolidace dat), KORDIS JMK (správce dat) e-shop - cestující, KORDIS JMK (aktualizace dat) pokladny dopravců (Správa dat, Provozovatelé), KORDIS JMK (správce dat) uživatel (zaměstnanec), KORDIS JMK (správce dat) cestující, Provozovatel ostatní služby, o Potencionální rozšíření, Cestující (občan) ostatní služby (pokud bude jiná smlouva na předmět užití karty mimo dopravu). 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1 Řídící centrum pro zpracování údajů o BČK Celková funkční architektura EOS IDS JMK musí vycházet z možností zvolené technologie čipové karty, z požadavků na integraci s okolními odbavovacími systémy a zejména s In-Kartou Českých drah, dále pak z potřeb participujících subjektů i s ohledem na jejich současné vybavení. Architektura je navržena tak, aby mohla být použita metoda postupného budování infrastruktury a využívání BČK IDS JMK, kde v první A. fázi projektu (první až třetí etapa) bude budována dopravní aplikace, tj. využití karty jako nositele elektronického jízdného Funkční architektura EOC IDS JMK V následujícím obrázku (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) je zobrazeno funkční schéma celého EOS IDS JMK pro A. fázi projektu, které nastiňuje celkovou architekturu dopravní oblasti systému IDS JMK. strana 9 z 60

10 Dodavatel je povinen vytvořit systém EOS IDS JMK tak, aby této architektuře a dále uvedeným požadavkům na ni odpovídal. Banka Elektronická peněženka Dopravní aplikace IDS JMK Clearingový systém Systém řízení a správy EP Centrální část IDS JMK Certifikační autorita Kartové centrum Terminal management Odbavovací systémy Ekonomický informační systém Informační portál IDS JMK E-Shop Obrázek 2 - Funkční architektura pro dopravní oblast Integrační portál (Centrální část IDS JMK) na tomto obrázku znázorňuje aplikační prostředí, které aplikace integruje, aplikace musí být těsně propojeny z důvodu velmi časté výměny dat. Dodavatel je povinen vytvořit systém EOC IDS JMK tak, aby komponenty EOC IDS JMK byly vytvořeny a fungovaly dále uvedeným způsobem. Jednotlivé funkce komponent EOC IDS JMK obsažené v A. fázi projektu jsou popsány v následujících kapitolách: Centrum pro správu karet (Kartové centrum - KC) je základem systému IDS JMK. Spravuje BČK IDS JMK v celém jejím životním cyklu, tj. od zavedení do systému pro správu karet až po její vyřazení ze systému. KC eviduje všechny držitele čipových karet a všechny čipové karty, které jim byly kdy vydány. Komponenta řeší hlavní oblasti systému EOC IDS JMK, bude mít tyto základní funkce a bude tak provádět: Vydání BČK IDS JMK a její aktivace, strana 10 z 60

11 Zrušení BČK IDS JMK, Zablokování a odblokování BČK IDS JMK, Reklamace BČK IDS JMK, Výměna BČK IDS JMK, Aktualizace osobních údajů, Aktivace a deaktivace kartové aplikace (např. odbavovací). Systém pro zúčtování transakcí (Clearingový systém - CS) tvoří spolu s KC kompletní základ EOC IDS JMK, na který jsou napojeny ostatní komponenty systému IDS JMK s různými úrovněmi integrace a přenosu dat. Komponenta řeší základní oblast systému EOC IDS JMK, bude mít tyto základní funkce a bude tak provádět: Založení nebo zrušení účtu dopravce, Zablokování nebo odblokování účtu dopravce, Aktualizace údajů dopravce, Převod peněz na účet nebo z účtu dopravce, Zúčtování (clearing) a vypořádání (settlement) tržeb a záznamů o transakcích na BČK a na zákaznických účtech včetně účtů systému pro odbavení mobilními telefony Příkaz k úhradě, Reklamace, Propojení s SŘSEP (Systém řízení a správy EP) a KC, Propojení s ekonomickým informačním systémem provozovatele EOC IDS JMK a bankovními systémy a případně se systémem pro prodej mobilních jízdenek vyčítání a předávání podkladů o transakcích a platbách, zadávání pokynů a další činnosti sloužící pro zajištění funkčnosti systému a vzájemné interoperability. Systém pro odbavení cestujících (Odbavovací systémy - OS) bude hlavní karetní aplikací EOC IDS JMK (také odbavovací systém), která bude využívána všemi dopravci, kteří se podílejí na integrované dopravě v rámci Jihomoravského kraje a kteří od krajského úřadu dostávají úhrady za prokazatelnou ztrátu z přepravy. Aplikace pro OS bude jednotná pro všechny dopravce s tím, že vydané a stále platné čipové karty jednotlivých dopravců budou nahrány do nového systému EOC IDS JMK. Postupně se tyto vydané karty nahradí novými, které vydá provozovatel EOC IDS JMK. OS řeší jak strana 11 z 60

12 předplatní jízdenky, tak i jednotlivé jízdné. Komponenta bude mít tyto základní funkce a bude tak provádět: Správa číselníků (obce, stanice, terminály, zařízení, zóny, daňové sazby, období, atd.), Správa tarifů (tvorba, editace, rušení, tarifní tabulky), Správa jednorázových jízdenek (prodej z EP, vracení při reklamaci, atd.), Dobíjení předplatní jízdenky, reklamace, vracení části jízdného, atd., Přehledy transakcí, vyúčtování, přehledy dokladů, sestavy, uzávěrky, Správa přepravní kontroly (seznam revizorů a revizorských terminálů, přehled provedených kontrol, výsledky provedených kontrol, aktualizace terminálů). Systém řízení a správy elektronické peněženky (SŘSEP) v systému EOC IDS JMK bude sloužit k správě a řízení účtů a transakcí EP. SŘSEP je propojen CS a KC. Kromě dopravy bude SŘSEP připraven k interoperabilitě s ostatními subjekty (včetně komerčních), které se do systému EP zapojí. Komponenta bude mít tyto základní funkce a bude tak provádět: Založení nebo zrušení účtu EP, Zablokování nebo odblokování účtu EP, Aktualizace údajů EP, Převod peněz na účet nebo z účtu cestujícího a na EP, Převody mezi účtem cestujících pro BČK a mobilní jízdenky, Zúčtování (clearing) a vypořádání (settlement) tržeb a záznamů o transakcích na BČK a na zákaznických účtech včetně účtu mobilní jízdenky, Příkaz k úhradě, Reklamace, Vzájemné provázání databází a propojení s CS a KC, Propojení s ekonomickým informačním systémem provozovatele EOC IDS JMK a bankovními systémy a případně se systémem pro prodej mobilních jízdenek vyčítání a předávání podkladů o transakcích a platbách, zadávání pokynů a další činnosti sloužící pro zajištění funkčnosti systému a vzájemné interoperability. Terminal management (TM) zajišťuje důležitou roli v systému EOC IDS JMK, tj. správu všech terminálů a všech ostatních akceptačních zařízení. Tento systém monitoruje činnost a stav strana 12 z 60

13 jednotlivých zařízení, lze tak zjistit poruchové stavy nebo základní požadavky na běžnou údržbu, například zaslání požadavku na výměnu papíru v tiskárně samoobslužného terminálu a podobně. Komponenta bude mít tyto základní funkce a bude tak provádět: Udržovat a spravovat aktuální data o všech připojených akceptačních zařízeních, Sledování aktuálního stavu a funkčnosti všech zařízení, Hlášení mimořádných a poplachových stavů všech zařízení, Předání požadavků způsobem a na místa definovaná Objednatelem na servisní zásah u konkrétního zařízení, Plánování pravidelné kontroly a údržby všech zařízení, Reporting dostupnosti zařízení a jejich výpadků, Evidence jednotlivých přístrojů, a to i po vyřazení přístroje z provozu. Certifikační autorita (CA) je bezpečnostní komponenta systému EOC IDS JMK, která zajišťuje bezpečnostní mechanizmy a bezpečnostní služby systému. Jedná se o Certifikační autoritu (PKI) s Root HSM, Provozním HSM a Správou a inicializací SAM. Elektronická peněženka (EP) na BČK IDS JMK bude sloužit k zakoupení jednotlivé jízdenky přímo v autobusu a dále pro zakoupení jízdenky v jízdenkovém automatu, pokladně ČD a zařízení POP. Systém EP je v režimu off-line s pravidelnou aktualizací s CS. Kromě dopravy musí být EP připravena i pro využití ostatními subjekty (včetně komerčních), které se do systému EP zapojí. Banka v tomto schématu hraje pouze roli finanční instituce, ve které má zřízen účet provozovatel zúčtovacího centra. Jinou úlohu banka v systému nemá. Musí být zajištěno propojení na bankovní subjekty z důvodu zprostředkování převodů finančních transakcí z uhrazení předplatní jízdenky nebo nabití peněženky v rámci e-shopu, samoobslužných zón, klientských pracovišť nebo smluvních partnerů z bezhotovostních transakcí (platební příkazy a platební karta). Ekonomický informační systém (EIS) je i v tomto případě podnikový ekonomický informační systém provozovatele EOC IDS JMK, který zajistí návaznosti provozu EOC IDS JMK na účetní procesy provozovatele. Tento systém není součástí projektu EOC IDS JMK, ale pouze zobrazuje nezbytnou návaznost na IS KORDIS JMK. Dodavatel je povinen zajistit, aby byl EOC IDS JMK na vzájemné předávání dat připraven. e-shop (prodej přes internet) je důležitou komponentou systému IDS JMK, která umožní pohodlné nabíjení BČK IDS JMK přes internetový obchod a následně na samoobslužných zónách nebo jiných, k tomu určených, terminálech aktualizovat stav na BČK IDS JMK. Komponenta bude mít tyto základní funkce a bude provádět: Internetový prodejní portál, strana 13 z 60

14 Dobíjení předplatných jízdenek, Dobíjení elektronické peněženky, Platba bankovním převodem, Prodej i jiných komodit (např. jízdních řádů, reklamních předmětů, atd.), Součást informačního portálu EOC IDS JMK. Informační portál IDS JMK je informační portál pro držitele karty s interaktivním rozhraním. Obsahuje veřejně přístupnou část s obecnými informacemi o JMK, přehledem jejich funkcí a výhod pro jednotlivé skupiny uživatelů, modelové příklady využití karty v jednotlivých oblastech, novinkami, aktualitami, informacemi o umístění kiosků apod. Na portálu budou existovat i privátní zóny. Přístup do nich bude umožněn až po přihlášení s autorizací. Držitelům karet budou přístupné informace vztahující se přímo k jejich kartě a budou schopni provádět vybrané operace. Komponenta bude mít tyto základní funkce a bude provádět: Poskytování obecných informací k EOC IDS JMK, Pořízení žádosti cestujícího o vydání BČK IDS JMK, Poskytování informací držiteli karty o jejím stavu (přehled předplatných jízdenek, transakcí, zakoupených službách, apod.), Vyřizování dotazůna stav řešení žádosti (např. o nahrání nové karetní aplikace), Přehled karetních aplikací. Pro další B. fázi projektu bude funkční architektura doplněna o multifunkčnost a toto rozšíření je zobrazeno v následujícím obrázku (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Dodavatel je povinen vytvořit systém EOC IDS JMK tak, aby jej bylo možno jednoduše rozšířit způsobem uvedeným na Obrázku 3 a aby mohly přidané komponenty fungovat dále uvedeným způsobem. strana 14 z 60

15 Elektronická peněženka Dopravní aplikace IDS JMK Stravovací systém Docházkový a přístupový systém Knihovní systém Portál úředníka Banka Externí Certifikační autorita Centrální část IDS JMK Clearingový systém Systém řízení a správy EP Certifikační autorita Kartové centrum Terminal management Odbavovací systémy Ekonomický informační systém Informační portál IDS JMK E-Shop Obrázek 3 - Funkční architektura pro multifunkčnost Rozšíření o další funkční celky realizované v B. fázi zajistí budoucí multifunkčnost řešení a jedná se například o tyty funkce: Rezervační systém (RS) je aplikací, která bude sloužit především kulturním a sportovním zařízením a zajišťuje prodej vstupenek nebo předplatné na kulturu nebo sport. Umožní nabízet a prodávat vstupenky nejenom na předprodejích a pokladnách, ale i přes web. BČK IDS JMK slouží v tomto případě jako identifikátor pro vstup do systému a do kulturního nebo sportovního zařízení. Stravovací systém (SS) je systém pro objednávání a výdej stravy, popř. platbu za stravu. Tyto systémy jsou uzavřené a slouží pouze pro potřeby jedné organizace. BČK IDS JMK v tomto případě slouží pouze jako identifikátor a po zavedení EP umožní i provedení platby za odběr stravy. Pokud bude organizace chtít využívat k identifikaci strávníka BČK IDS JMK, musí instalace obsahovat správné čtecí zařízení pro BČK. Docházkový systém (DS) využívá BČK IDS JMK rovněž pouze jako identifikátor držitele, opravňující ke vstupu na neveřejná místa. DS je rovněž nezávislou aplikací na systému IDS JMK a stejně jako výše platí, že DS musí míst vhodné čtecí zařízení na BČK, pokud ji má akceptovat. strana 15 z 60

16 Knihovní systém (KS) umožní identifikaci držitele BČK IDS JMK v knihovním systému a platbu čtenářských poplatků. Systém pro evidenci knih a jejich půjčování je vhodné doplnit o funkce, umožňující čtení BČK. Portál úředníka (PÚ) je soubor aplikací, které umožňují komunikaci občan úředník (např. esmo). Externí Certifikační autorita (ECA) je organizace, která vydává elektronické certifikáty a ověřuje platnost elektronicky podepsaného elektronického dokumentu. Tento certifikát může být uložen na kontaktním čipu IDS JMK. Tento certifikát bude vydán akreditovanou certifikační autoritou a to takovou, kterou doporučí provozovatel IDS JMK (kvůli správě dat na IDS JMK) Fyzická architektura EOC IDS JMK Níže uvedený obrázek (Obrázek 4 - Fyzická architektura EOC IDS JMK) ukazuje základní komponenty EOC IDS JMK. Uvedený obrázek neznázorňuje skutečnou fyzickou architekturu, ale zobrazuje dílčí komponenty, které bude finální architektura obsahovat. Dílčí komponenty může Dodavatel ve finální architektuře sdružit nebo integrovat do celků a to tak, aby Dodavatel zajistil optimální a efektivní funkčnost (výkonnost, dostupnost, bezpečnost, spravovatelnost, finanční náročnost na pořízení nebo provoz) celého systému EOC IDS JMK dle nabídky uchazeče. Obrázek 4 - Fyzická architektura EOC IDS JMK Veškeré komponenty dle obrázku označené jako Centrální část IDS JMK bude udržovat jedna organizace, která bude provozovatelem EOC IDS JMK, tj. KORDIS JMK. Dodavatel je povinen umístit strana 16 z 60

17 veškerou technologii potřebnou pro provozování základních komponent EOC IDS JMK v prostorech provozovatele EOC IDS JMK. Mezi konsolidací dat DPMB a kontaktními místy dopravců a provozovatelem IDS JMK musí Dodavatel vybudovat (pokud dosud neexistují) dostatečně kapacitní komunikační linky, aby nedocházelo k prodlevám při zpracování dat. Kontaktní místa dopravců (dále jen KMD) musí být Dodavatelem vybavena tak, aby v období zvýšeného zájmu žadatelů o BČK IDS JMK zvládala bez omezení či zpomalení odesílat do KC personální data žadatelů, aby bylo možné maximálně zkrátit dobu od přijetí žádosti do předání hotové karty držiteli. Dodavatel je povinen zajistit, aby SW pro odbavovací systém fungoval on-line, tzn. že PC jednotlivých KMD budou on-line propojeny s centrem systému EOC IDS JMK. Pojem prodejní místo dopravce je totožný s pojmem kontaktní místo dopravce Aplikační architektura EOC IDS JMK Dodavatel musí zajistit, aby architektura SW pro EOC IDS JMK byla třívrstvá a aby tak bylo odděleno zpracování a ukládání dat, oddělen běh centrální aplikace a pořizování dat. Dodavatel je povinen zajistit, aby třívrstvá architektura měla dále uvedené vlastnosti či parametry a odpovídala Obrázku č. 5. Třívrstvá architektura spočívá v rozložení celé aplikace na tři úrovně (vrstvy). Jedná se o databázovou, aplikační a prezentační vrstvu. Tyto tři vrstvy jsou doplněny vrstvou integrační. V následujícím obrázku (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) je zobrazena aplikační architektura systému EOC IDS JMK jak vyplývá z předchozích rámcových schémat (viz. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Obrázek 4 - Fyzická architektura EOC IDS JMK) systému EOC IDS JMK. Tento obrázek prezentuje požadovanou aplikační strukturu celého systému EOC IDS JMK. strana 17 z 60

18 Prezentační vrstva Aplikační architektura EOC IDS JMK Klientská část portálu Integrační vrstva Enterprise service bus Klientské obrazovky pro Správu karet Externí pracovník (např. sběrná a distribuční místa) OS Klientské obrazovky rezervačního systému (Odbavovací systém) SŘSEP (Systém řízení a správy EP) Obrazovky např. pro personalizaci karet správa držitelů karet správu systém TM Prezentační rozhraní (obrazovky) např. pro zpracování žádostí Portál pro partnery Prezentační rozhraní zúčtovacího systému KC data (karty, držitelé) Např. AquaLogic nebo spíše custom build OS data (kupóny, jízdenky) EP data (Terminal management) TM data RS RS data (Rezervační systém) Prezentační rozhraní prodeje jízdních dokladů Databázová vrstva Proprietární integrace pro těsně provázané aplikace s velkou výměnou dat Intranetový portál Interní pracovník provozovatele (backoffice, administrace, provoz, personalizace) KC (Systém pro správu karet) Prezentační rozhraní e-shop Zákazník / Držitel karty Aplikační vrstva CS (Clearingový systém) Security Services (Kryptografické služby) (vstupenky, abonentky) CS data (transakce, logy) Kryptografické moduly Infrastructure services (Backup, archiving. user and access management, monitoring) Obrázek 5 - Aplikační architektura EOC ISD JMK Systémové požadavky Dodavatel je povinen zajistit, aby software pro centrální část EOC IDS JMK byl dostatečně kapacitní a umožňoval optimalizaci na různé kombinace počtu záznamů a počtu uživatelů, aby podporoval vydávání a správu karet nejméně v 20 lokalitách (prodejních místech) s okamžitým sdílením informací. Dodavatel je povinen zajistit, že pro pořizování dat bude možné využít externí mobilní pracoviště, tzn. pracoviště, které bude možné převážet a připojovat prostřednictvím různě rychlých připojení. strana 18 z 60

19 Dodavatel je povinen zajistit, aby systém EOC IDS JMK splňoval tyto další technické požadavky: Aplikace musí být schopné spravovat minimálně držitelů a vlastníků karet a účtů, Aplikace musí umožnit práci s bezkontaktními kartami MIFARE Classic a DESFire 4kB (8kB), které jsou již v IDS JMK dopravci používány datová personalizace, aktivace a deaktivace kartových aplikací, Aplikace musí umožnit práci s kontaktním čipem karty minimálně číst výrobní (sériové) číslo čipu a takto jej přiřadit držiteli karty a kartovým aplikacím, Aplikace musí zajistit dostupnost minimálně na dvou oddělených serverech (v případě výpadku aplikace na jednom serveru musí být aplikace bez omezení dostupná na jiném serveru), Komunikace mezi klientskou a serverovou částí musí být šifrována buď prostředky aplikace, nebo na síťové úrovni, Evidence osob v databázi musí odpovídat požadavkům na informační systémy státní správy, tj. být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (struktura a rozměr datových polí, práce s fotografií), Aplikace musí obsahovat rozhraní pro různé typy skenerů, tiskáren pro potisk karet a různé typy terminálů pro čtení/zápis na karty. Administrátor aplikace musí mít možnost volby typů rozhraní z menu aplikace bez nutnosti měnit programový kód aplikace Požadavky na systémový HW a SW Dodavatel je povinen splnit veškeré požadavky uvedené v této kapitole a jejích podkapitolách (zejm. požadavky na HW a SW systému EOC IDS JMK), příp. alespoň jednu z variant požadavků, je-li Dodavateli dáno na výběr, není-li výslovně uvedeno jinak. Dodavatel je povinen dodat HW tak, aby byl na zařízení poskytován od data předání Díla minimálně tříletý servis 24 hodin denně x 7 dní v týdnu s odezvou / zahájením opravy max. do 1 hodiny od nahlášení. Pro zálohování serverů musí být využito primárně pevné diskové pole nebo modernější technologie o kapacitě dostačující pro zpracování informací o všech kartách a dalších součástech systému včetně karet vydaných jinými vydavateli akceptovanými v systému dle kapitoly Napájení Centrální části musí být jištěno prostřednictvím odpovídajícím způsobem dimenzovaného UPS nebo jiného záložního zdroje (součást dodávky), který umožní provoz bez napětí minimálně po dobu 15 minut. Pro každý rack musí být dodána operátorská konzole. strana 19 z 60

20 Všechny servery musí být dodány v provedení rack-mount a instalovány do uzamykatelného racku (z důvodu fyzického omezení přístupu k serverům). Všechna HSM musí být umístěny do uzamykatelného racku. Objednatel zajistí, aby rackové skříně se servery a HSM byly umístěny v serverovnách s dostatečnou fyzickou i technickou bezpečností a řízeným přístupem správce. Všechna HSM musejí mít přímou vazbu na aplikace EOC IDS JMK. S ohledem na zajištění dostupnosti infrastruktury projektu je Dodavatel povinen řešit celý systém v provedení cluster, kde je hlavní centrální systém zrcadlen. Řešení musí umožnit po výpadku primárního systému v krátkém čase, případně i bez výpadku obnovit fungování systému tak, aby byly zajištěny nejdůležitější funkce systému pro dopravce a občany bez omezení funkcionality a výpadku transakcí. Dodavatel má právo nabídnout i řešení, které zajistí provoz systému v externím serverhostingu, serverhousingu nebo webhostingu. V takovém případě musí zajistit stejnou kvalitu všech funkcí EOC, které by umožnilo řešení počítající s kompletní dodávkou HW a dále musí doložit certifikáty, kterými bude garantovat bezpečnost a funkčnost celého řešení. Objednatel nedefinuje minimální požadavky na servery, Dodavatel je povinen dodat zařízení v takových technických parametrech, aby plynule zvládaly veškerý provoz spojený s provozem EOC. Pod pojmem plynule se rozumí zejména: - okamžitá odezva pro obslužný personál (do 0,5 s); - vykreslení potřebných stránek pro uživatele připojené prostřednictvím internetu s rychlostí připojení k serveru EOC 1000 kbit/s do 2 sekund; - zpětná reakce na dotaz revizorské čtečky připojené rychlostí GPRS do 2 sekund; - schopnost vyčíst, nahrát a zpracovat veškerá data z vozidel a do vozidel během 360 minut (včetně blacklistů atd.) Minimální požadavky na pracovní stanice Počítač PC vybavený operačním systémem splňujícím požadavky aplikací, kancelářskými programy MS Office, klávesnice, myš, reproduktory, monitor LCD min. 19. Stanice CS, SŘSEP, portálu, e-shopu, CA a KD (4 kusy) a stanice administrátora musí být navíc vybaveny: minimálně 9 x USB (1x myš, 1x klávesnice, 1x čtečka kontaktního čipu, 1x tiskárna dokumentů, 1x čtečka bezkontaktních karet, 3x volný, 1x interní) Požadavky na další komponenty a zařízení Tiskárna na potisk karet (2 ks) Oboustranný potisk karet strana 20 z 60

21 Rozlišení 300 DPI Programovací modul pro zvolený typ BČK splňující podmínky článku Rychlost tisku více než 200 karet/hod. Vstupní zásobník karet aspoň pro 100 karet Čtečka kontaktních ČK - 4x Čtení/zápis na zvolený typ BČK splňující podmínky článku Slot pro bezkontaktní karty USB konektor Čtečka BČK 4x Čtení/zápis zvolený typ BČK splňující podmínky článku Minimálně 2 sloty pro SAM Slot pro kontaktní karty USB konektor Tiskárna pro tisk sestav Černobílá laserová tiskárna 2x Oboustranný tisk Ruční čtečka čárových kódů 4x USB konektor Stolní skener 1x Formát A4 Rozlišení 1200 DPI Skener s podavačem 1x Formát A4 Zásobník podavače na 100 listů Rychlost skenování min. 25 str./min. (barevně) Rozlišení 600 DPI strana 21 z 60

22 Zákaznický display 12x Alespoň 4x 20 znaků s podporou grafického zobrazení (včetně Euro) Výškově nastavitelné USB konektor Pokladní zásuvka -12x Vyjímatelný mincovník Pořadač na libovolné velikosti bankovek Otvírání zásuvky mechanicky nebo elektronicky Možnost vkládání bankovek přední štěrbinou Kvalitativní požadavky na systém EOC IDS JMK Dodavatel je povinen zajistit, aby systém EOC IDS JMK a jeho jednotlivé části splňovaly kvalitativní požadavky uvedené v této kapitole a jejích podkapitolách. V následujících kapitolách jsou uvedeny kvalitativní požadavky na jednotlivé části systému EOC IDS JMK, tj. Centrální část IDS JMK, Konsolidace dat DPMB, Kontaktní místo dopravce a Validace BČK pomocí samoobslužného automatu Centrální část EOC IDS JMK Musí být dodrženy následující kvalitativní požadavky na centrální část EOC IDS JMK: zajištění celkové správy nejméně 1 mil. ks BČK EOC IDS JMK, umožňovat zpracování nejméně 1,5 mil. operací/transakcí denně, v době špičky zpracovat nejméně 1 tis. operací/transakcí za minutu, garantovat provoz a dostupnost 24/7 s maximální 2% roční odstávkou nebo výpadkem, internetové připojení musí splňovat minimálně 10 Mb/s download a 5 Mb/s upload Konsolidace dat DPMB Dodavatel musí dodržet následující kvalitativní požadavky na konsolidaci dat DPMB: umožňovat zpracování nejméně 1 mil. operací/transakcí denně, zajistit zpracování min. 1 tis. dávek s min. 1 tis. operací/transakcí, garantovat provoz 24/7, internetové připojení musí splňovat minimálně 4 Mb/s download a 2 Mb/s upload. strana 22 z 60

23 Kontaktní místo dopravce Dodavatel musí dodržet následující kvalitativní požadavky na kontaktní místo dopravce (1 přepážka): umožňovat zpracování nejméně 5 tis. operací/transakcí denně, dodržet rychlost on-line dotazu do centrální databáze na průměrné hodnotě 2 s, s maximem odezvy 5 s, garantovat provoz 12/6, internetové připojení musí splňovat minimálně 2 Mb/s download a 2 Mb/s upload, případně LAN 100 Mb Validace BČK Dodavatel musí dodržet následující kvalitativní požadavky na validaci BČK: umožňovat zpracování nejméně 5 tis. operací/transakcí denně, zajistit celkovou dobu operace validace BČK (nahrání předplatní jízdenky, UPJ nebo dobití EP) do 30 s, zajistit celkovou dobu operace zobrazení informace o stavu BČK (předplatní jízdenky, stav UPJ, platnost BČK, stav EP) do 15 s, garantovat provoz 24/7 (automat AVJG a samoobslužný automat), 12/6 (ostatní druhy validace), v obou případech s maximální 2% roční odstávkou nebo výpadkem, zajištění stálého připojení do centrální části IDS JMK. 2.2 Technologie karty a kartových aplikací K definování technologie karty a kartových aplikací je nezbytné stanovit následující oblasti BČK: Technologický standard media (BČK), Kompatibilita s Moravskoslezskou kartou Základní požadavky na strukturu BČK IDS JMK, Správa aplikací kartového sytému. Tyto oblasti jsou podrobně popsány a specifikovány v následujících kapitolách dle výše uvedené struktury technologií karty a kartových aplikací. strana 23 z 60

24 Dodavatel je povinen zajistit, aby technologie karty a kartových aplikací splňovala požadavky uvedené v této kapitole a jejích podkapitolách, příp. alespoň jednu z variant požadavků, je-li Dodavateli dáno na výběr, není-li výslovně uvedeno jinak Technologický standard media (BČK) V kontextu situace v ČR a okolních státech požadavky na standard definují datové struktury nezávisle na konkrétní technologii karty. Karty musí splňovat minimálně: Komunikace řešena ve shodě s ISO definující bezkontaktní interface Operační systém karty musí být schopen striktně oddělit ve své paměti několik datových prostorů, karta tak umožní práci s několika oddělenými aplikacemi Přístup k odděleným datovým prostorům musí být možné řídit podle typu operace Operační systém karty a autentizační mechanismy karty musí umožnit jednomu subjektu vykonávat správu obsahu karty bez možnosti přístupu k datům a klíčům uvnitř jednotlivých aplikací, tj. nahrávat dopravní aplikace jejich správu i vymazání takovým způsobem, že nejsou schopni zjistit ani ovlivnit jejich obsah Karta musí nabídnout vlastní nativní bezpečnostní prvky - šifrování komunikace a řízení přístupu pomocí kryptografických klíčů Karta musí umožnit zavedení dodatečné bezpečnostní vrstvy prostředky, které jsou na nativních bezpečnostních mechanismech karty nezávislé Karta musí umožnit za provozu obnovovat bezpečným způsobem kryptografické klíče použité pro ochrany karty a jejich aplikací Musí být možné bezpečným způsobem zapisovat na kartu nové aplikace, popř. je vymazávat. Nesmí být známy kritické hrozby a útoky na kartu, její operační systém a bezpečnostní mechanismy Karta musí být ověřena na rozsáhlých projektech především v EU Karta musí mít bezpečnostní certifikaci podle ISO/IEC (Common Criteria) EAL 4+ Karta musí být plně kompatibilní s kartami používanými v Moravskoslezském kraji k datu podpisu Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem Technologie BČK Dodavatel musí splnit podmínku, že veškeré součásti Díla musí být dodány tak, aby byly plně kompatibilní s čipovými kartami, které jsou již v současnosti v IDS JMK využívány (Mifare Standard a Mifare Desfire EV1) a s BČK, které Objednatel předpokládá využívat a které musí splnit níže uvedené strana 24 z 60

25 podmínky. Tyto podmínky musí splňovat i zkušební kusy plastových karet, které jsou součástí předmětu plnění. Vlastnosti BČK Plně v souladu s ISO / IEC A Kb EEPROM s rychlým programováním. Bezpečný vysokorychlostní soubor příkazů. Vysoká přenosová rychlost dle ISO / IEC , baudrate: kbit/s. Flexibilní souborový systém. Spravováno prostřednictvím adresářové struktury MAD, Možnost využití DES/2K3DES/3K3DES/AES kryptovacích algoritmů v hardware, DES & 3DES bezpečnost a AES Security: MACing / Encipherment Ochrana proti kolizím dat. Ochrana soukromých dat. Unikátní 7-bytové seriové číslo (ISO cascade level 2). Integrita dat: CRC a bit counting na fyzické vrstvě. Certifikace společných kritérií dle: EAL4+ pro IC HW a SW. Schopnost obsloužit 28 různých aplikací a 32 souborů na aplikaci. Zavedení nové aplikace se provede buď příkazem (volně bez klíčů k MAD s tím, že není možno nechtěně vymazat aplikaci) nebo za použití master klíče karty nebo klíče k MAD vydavatele karty, 14 přístupových klíčů pro každou aplikaci. Frekvence: 13,56 Mhz. Provozní vzdálenost do 10 cm. Transakční čas: 89 ms. Schopnost logů transakcí. Vlastnost peněženky. Bezkontaktní přenos dat a energie. Zabezpečení přenosu 16 bit CRC, parita, kódování bitu, počet bitů. Volitelně pro všechny typy souborů má implementován interní mechanismus back-up managementu jako ochranu proti vyjmutí karty z pole uprostřed prováděné operace. Pro velké zákazníky existuje možnost vytvořit zákaznické verze s doplněnými vlastnostmi. Počet zápisů až Základní požadavky na strukturu BČK IDS JMK Struktura BČK v oblasti dopravních aplikací musí být kompatibilní s Moravskoslezskou kartou k datu uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem podrobnosti jsou řešeny v Sešitu Správa aplikací kartového sytému Základní schéma architektury BČK musí být navrženo tak, aby bylo v budoucí struktuře (B. Fáze) možné realizovat tzv. Multifunkčnost karty proto musí být tato struktura zohledněna a aplikována i při specifikaci obecné struktury BČK. strana 25 z 60

26 Technicky musí být oddělení jednotlivých aplikací realizováno rozdělením vnitřní chráněné paměti karty do několika nezávislých oblastí s možností odděleně řídit přístup k jejich využívání Zajištění kompatibility s ČD Vzhledem k tomu, že propojení obou řešení sebou nese i oblasti zabezpečení finančních a platebních operací, šifrovacích nástrojů nebo klíčů a ochranu osobních údajů, musí Dodavatel zajistit všechny bezpečnostní aspekty minimálně ve stejném rozsahu jako je to na straně obou řešení (In-Karta a BČK IDS JMK). Jedná se především o garanci bezpečnosti z hlediska následujících pohledů: Bezpečnostní politika IS IDS JMK, včetně: o bezpečnostních požadavků na BČK, o bezpečnostních požadavků na externí subjekty, Havarijní plány pro IS EOC IDS JMK včetně HSM Bezpečnost BČK o bezpečnostní zásady nebo pravidla práce s BČK, o bezpečnostní minimum pro nakládání, práva, povinnosti a odpovědnosti při užívání BČK pro cestujícího, Bezpečnost HSM o inicializace, ochrana, provoz, import, export, zálohy, skartace atd., o specifikace zajišťující kompatibilitu HSM včetně klíčů a certifikátů, o postup pro bezpečný přenos klíčů a certifikátů mezi subjekty, o zneplatnění a likvidace klíčů nebo certifikátů v případě prozrazení, prolomení nebo jiného bezpečnostního incidentu u obou subjektů, Bezpečnost SAM modulů (kritéria a zásady) o evidence JavaSAM, o životní cyklus JavaSAM, o způsob předání JavaSAM, případně klíčů IDS JMK karty. 2.3 Kartové služby a aplikace Jednotlivé kartové služby a aplikace lze rozdělit na služby realizované v jednotlivých fázích projektu a rozvoje EOC IDS JMK, jedná se o toto členění: strana 26 z 60

27 Služby a aplikace pro A. Fázi základní služby BČK IDS JMK Dodavatel je povinen je dodat a zprovoznit, o Certifikační autorita, o Dopravní aplikace, o Elektronická peněženka, o Informační portál IDS JMK, o Docházkový systém, Služby a aplikace pro B. Fázi rozvoj projektu a prostředí pro multifunkční BČK IDS JMK pouze informativní doplnění zvažovaných dalších aplikací na kartě, Dodavatel je není povinen dodat a zprovoznit, o Rezervační systém, o Stravovací systém, o Knihovní systém, o Portál úředníka, o Atd Služby a aplikace pro A. Fázi základní služby BČK IDS JMK Certifikační autorita (CA) je autoritou, která vydává elektronické certifikáty a ověřuje platnost elektronicky podepsaného elektronického dokumentu. Tento certifikát může být uložen na kontaktním čipu karty. Tento certifikát bude vydán akreditovanou certifikační autoritou kterou bude Objednatel. Dopravní aplikace (DA) je hlavní aplikací projektu, která bude sloužit pro uložení předplatní jízdenky, UPJ a jednorázové jízdenky v odpovídající podobě a s informacemi o počátku a době platnosti jízdenky (měsíční, 3měsíční, roční, 30denní, 90denní, 365 denní, na počet dnů) spolu s informací o místě platnosti (zóně, trase, od-do zastávky) a formě slevy (žákovská, studentská, senior, veletržní, VIP, apod.). Elektronická peněženka (EP) je základní systém, který umožňuje nákup jednotlivého jízdného, například za spolucestující osoby nebo kočárek, popř. dalších služeb nebo zboží. EP musí být provozována dle pravidel ČNB s dodržením legislativních omezení. Informační portál IDS JMK je informační portál pro držitele karty s interaktivním rozhraním. Obsahuje veřejně přístupnou část s obecnými informacemi o JMK, přehledem jejich funkcí a výhod strana 27 z 60

28 pro jednotlivé skupiny uživatelů, modelové příklady využití karty v jednotlivých oblastech, novinkami, aktualitami, informacemi o umístění kiosků apod. Na portálu budou existovat i privátní zóny. Přístup do nich bude umožněn až po přihlášení s autorizací. Držitelům karet budou přístupné informace vztahující se přímo k jejich kartě a budou schopni provádět vybrané operace. Docházkový systém (DS) využívá BČK rovněž pouze jako identifikátor držitele, opravňující ke vstupu na neveřejná místa. DS je rovněž nezávislou aplikací na systému BČK a stejně jako výše platí, že DS musí mít čtecí zařízení na BČK, pokud ji má akceptovat Služby a aplikace pro B. Fázi rozvoj projektu a prostředí pro multifunkční BČK IDS JMK Rezervační systém (RS) je aplikací, která bude sloužit především kulturním a sportovním zařízením a zajišťuje prodej vstupenek nebo předplatné na kulturu nebo sport. Umožní nabízet a prodávat vstupenky nejenom na předprodejích a pokladnách, ale i přes web. BČK slouží v tomto případě jako identifikátor pro vstup do systému a do kulturního nebo sportovního zařízení. Stravovací systém (SS) je systém pro objednávání a výdej stravy, popř. platbu za stravu. Tyto systémy jsou uzavřené a slouží pouze pro potřeby jedné organizace. BČK v tomto případě slouží pouze jako identifikátor a po zavedení EP umožní i provedení platby za odběr stravy. Pokud bude organizace chtít využívat k identifikaci strávníka BČK, musí instalace obsahovat správné čtecí zařízení pro BČK. Knihovní systém (KS) umožní identifikaci držitele BČK v knihovním systému a platbu čtenářských poplatků. Systém pro evidenci kniha jejich půjčování je třeba doplnit o funkce, umožňující čtení BČK. Portál úředníka (PÚ) je soubor aplikací, které umožňují komunikaci občan úředník (např. esmo) Komunikace mezi centrálou a vozidlem V následující části dokumentu jsou popsány požadavky na datovou komunikaci v rámci projektu EOC IDS JMK, jež je Dodavatel povinen splnit Návrh způsobu komunikace vozidla s centrálou Dodavatel je povinen zajistit následující způsob komunikace pro jednotlivé typy dopravců: VLD - Zde musí Dodavatel dodat a zprovoznit propojení mezi zařízením MSP, které je instalováno ve všech vozidlech, a připojení k pokladně USV 24C (firmy ME). Vedle toho je Dodavatel povinen zabezpečit i stahování blacklistů i do pokladen EMtest využívaných částí dopravců a v případě vozidel DPMB vybavit pokladny USV C zařízením potřebným pro stahování dat o blacklistech. DPMB U dopravního podniku musí být implementovány 3 druhy zařízení: a) Čtecí zařízení BČK pro všechny autobusy pro odbavení cestujících s BČK mimo vnitřní zóny Brna spojená s označovačem jízdenek, které nemusí disponovat v 1. Etapě projektu strana 28 z 60

29 bezdrátovým propojením a bude se pro propojení používat pouze drátové propojení (USB). b) Vozidla jezdící v režimu VLD s palubním počítačem USV 24C (ME) bude upgradován a doplněn standardním GPRS modulem výrobce nebo jiným zařízením umožňujícím stahování dat o blacklistech. c) V druhé etapě budou všechny vozidla vybavena zařízením na čtení BČK a nákup jednotlivé jízdenky z EP u všech dveří vozidla, které budou propojeny do centrálního koncentrátoru s přenosem Wi-Fi pro vyčítání jednotlivých strojků ve vozidle. ČD Přenosy z jednotlivých zařízení ČD (UNIPOK, POP a UNIPAJ) jsou prováděny zpravidla prostřednictvím pevné sítě a jejich řešení nebude součástí projektu. Dodavatel je povinen řešit přenos konsolidovaných dat ze zařízení ČD prostřednictvím pevného připojení s Centrální částí IDS JMK a tento přenos zprovoznit. Přenosy mezi vozidlem a centrálou (VLD a DPMB) budou probíhat jednostranně z centra do vozidel a opačné přenosy budou probíhat jen mezi vozidlem a dopravcem (např. vyčítání dat z odbavovacích zařízení). Mimo tyto přenosy bude probíhat komunikace vozidla s centrem nebo dopravcem v rámci systému GPS z důvodu sledování polohy Požadavky na infrastrukturu Následující kapitola obsahuje požadavky na infrastrukturu pro zajištění implementace a následný provoz systému EOC IDS JMK, veškeré požadavky je Dodavatel povinen splnit: Provoz databázového serveru KC a CS musí být z hlediska zabezpečení dat řešen zapojením serverů do clusteru s vysokou dostupností (High-availability, HA) pomocí dvou serverů je zajištěno nepřetržité vykonávání určité služby i v případě výpadku jednoho serverů z důvodů hardwarové závady či plánované údržby. Pro databázový systém musí být instalována komponenta umožňující replikaci dat mezi oběma servery, která je v případě výpadku jednoho serveru schopna zajistit přechod na druhý bez přerušení provozu. Databáze musí být vzájemně replikovány a to takovým způsobem, aby v každém okamžiku byly obě databáze (1 i 2) shodné. Vzhledem k nutnosti zajištění bezproblémového přechodu mezi databázemi při výpadku musí být prováděny on-line replikace a vzhledem požadavku na vysokou dostupnost musí být použito automatické přepínání mezi servery. V každém clusteru bude umístěn aplikační server. strana 29 z 60

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR OIS vazby: XTC CCL Centrální clearing Centrální úroveň CIS CDIS Centrální dispečink 3 18 20 Kartové systémy PL - Personalizační linka funkce SW

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

Samoobslužné odbavení čipových karet

Samoobslužné odbavení čipových karet Samoobslužné odbavení čipových karet Odbavovací a informační systém samoobslužných zón projektu Plzeňská karta Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

Dílčí část B11. Návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno samoobslužné odbavení cestujících

Dílčí část B11. Návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno samoobslužné odbavení cestujících Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 2: INTEROPERABILITA S MORAVSKOSLEZSKOU KARTOU Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Závazné

Více

DIGITALIZACE PRŮMYSLU A DOPRAVY. 1. Plzeňská karta a IN KARTA 2. Alternativní druhy odbavení ve veřejné dopravě

DIGITALIZACE PRŮMYSLU A DOPRAVY. 1. Plzeňská karta a IN KARTA 2. Alternativní druhy odbavení ve veřejné dopravě DIGITALIZACE PRŮMYSLU A DOPRAVY 1. Plzeňská karta a IN KARTA 2. Alternativní druhy odbavení ve veřejné dopravě 1 Obsah prezentace MAP Plzeňská karta a In Karta Českých drah alternativní způsoby odbavení

Více

Projekt - Plzeňská karta Představení systému

Projekt - Plzeňská karta Představení systému Projekt - Plzeňská karta Představení systému Zbyněk Proška Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Strana 1 Co je Plzeňská karta? Bezkontaktní čipová karta vybavená čipem firmy Philips typu Mifare standard

Více

Představení společnosti XT-Card

Představení společnosti XT-Card Představení společnosti XT-Card Společnost XT Card byla založena v roce 2005. XT Card má vlastní komplexní řešení v oblasti CardManagementu. XT Card nabízí řešení komplexního kartového systému. Veřejná

Více

Prezentace pro konferenci Smart city Brno

Prezentace pro konferenci Smart city Brno Prezentace pro konferenci Smart city Brno - Česká spořitelna, a.s. CHYTRÁ řešení v dopravě, Brno Vývoj odbavení cestujících Včera Dnes Zítra PAPÍROVÉ JÍZDENKY DOPRAVNÍ KARTY, SMS BANKOVNÍ KARTY, MOBILNÍ

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o. Obsah prezentace Clearingový

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

AGENDA. Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr

AGENDA. Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr AGENDA Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr 2 Představení společnosti XT-Card Založena v roce 2005

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek Standardizace ve veřejné hromadné dopravě Jan Šimůnek STANDARDY Stanovení standardu Vyhlášením uznávanou autoritou Společnou dohodou, živelně Standard - norma, měřítko, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného.

Více

Představení společnosti XT-Card. Založena v roce 2005 Prvním projektem byla In-karta ČD I dále je hlavním předmětem činnosti.

Představení společnosti XT-Card. Založena v roce 2005 Prvním projektem byla In-karta ČD I dále je hlavním předmětem činnosti. AGENDA Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Významné zakázky získané v roce 2011 Závěr 2 Představení společnosti XT-Card Založena v roce

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS

Elektronické odbavování cestujících v IDS VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 3. 11. 2011 Elektronické odbavování cestujících v IDS Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Jan Šimůnek ROPID ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, zaloţený

Více

Využití standardu ČAOVD na území ČR

Využití standardu ČAOVD na území ČR Využití standardu ČAOVD na území ČR Konference CZECHBUS Listopad 2013 Je potřeba vytvářet standard odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě? - Veřejná doprava je služba občanům - Veřejná

Více

Projekt č. TA

Projekt č. TA České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Rok 2013 Ing.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE K TŘETÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Výběrové řízení na dodavatele modulů pro CED, ELP a SW pro WEBové aplikace II S NÁZVEM: APLIKACE PRO SMARTPHONY POSEIDON OBSAH 1 PŘEHLED ZKRATEK...

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic.

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic. Integrace VDV s MHD Tento dokument slouží jako podklad pro integraci městských hromadných doprav (MHD) na území Kraje Vysočina do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Obecné

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Základní informace o výkonu a rozsahu odbavovacího systému Počet cestujících za rok: 32 000 000 Počet

Více

MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ

MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ OBSAH 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ... 3 1.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ... 3 1.2 MINIMÁLNÍ ROZSAH PLNĚNÍ...

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS. 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy. Prezentace Diskuse?

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS. 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy. Prezentace Diskuse? ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy Prezentace Diskuse? Potřebné vybavení VOZIDLA Palubní počítač Označovač / znehodnocovač

Více

Představení systému MAP

Představení systému MAP Představení systému MAP 22.11.2013 1 Obsah prezentace Důvod vzniku systému MAP Nové prvky systému MAP Kde lze MAP kartu použít? Bezpečnost systému MAP karty Architektura systému Centrální MAP autorita

Více

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE" 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality Veřejná doprava ON-LINE" 2015 Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Pokladní systémy pro odbavení cestujících a mobilní prodej

Více

Podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky

Podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu

Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu Ing. Pavlína Velikovská, Ph.D. listopad 2012 Proč se zabývat standardizací EOC Legislativa: Zákon č. 194/2010 Sb. O veřejných

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

Podrobná technická specifikace požadavků na BČK

Podrobná technická specifikace požadavků na BČK Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK

Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK Systém využití EMV karet v osobní dopravě KIDSOK Úvod Tento dokument specifikuje funkci systému pro využití EMV karet v dopravě koordinátora dopravy KIDSOK a to jak ve funkci platebního media, tak ve funkci

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE Ing. Petr Prokeš zpracovatel Projektu zavedení zónově-relačního tarifu v Ústeckém kraji Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje 1 Co umožní integrovaný tarif?

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

XIII. seminář INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

XIII. seminář INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY XIII. seminář INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bohdaneč, 15. května 2006 Poznatky z využívání clearingového systému v systému integrované dopravy RNDr. Jan Kotík, obch.. ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. Mgr.

Více

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA TELMAX Představení TELMAX Založena 2006 Realizace komplexních systémů zejména

Více

Město Brno připravuje pro svoje občany. Dopravní podnik města Brna, a. s., připravuje pro svoje zákazníky

Město Brno připravuje pro svoje občany. Dopravní podnik města Brna, a. s., připravuje pro svoje zákazníky Město Brno připravuje pro svoje občany Dopravní podnik města Brna, a. s., připravuje pro svoje zákazníky Předplatní jízdenky v Brně Okolo 80 % všech uživatelů MHD v Brně používá nějaký druh předplatní

Více

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení)

Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení) Část 4: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Technické požadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tisková zařízení) Integrace se systémem pro řízení a správu tisku MČ Praha 5 Dodaná

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

1 Dodání a implementace elektronické peněženky ČZU

1 Dodání a implementace elektronické peněženky ČZU Příloha č. 1 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace, implementace a provoz systému elektronické peněženky na České zemědělské univerzitě v Praze. Skládá se z

Více

Smlouva ZK - P 4 e. Principy IDS ZK. Příloha č. 4 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK

Smlouva ZK - P 4 e. Principy IDS ZK. Příloha č. 4 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK Smlouva ZK - P 4 e Zlín, srpen 2018 OBSAH 1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ IDS ZK... 2 2 STRUKTURA A ORGANIZACE IDS ZK... 2 3 POSTUP ZAVÁDĚNÍ IDS ZK... 3 4 TARIFNÍ SYSTÉM... 3 1 1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS současný stav, perspektivy Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. ODIS je.. Integrovaný

Více

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Verze NET 1.3 Platné ke dni 1.9.2011 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS

specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS Představení CHAPS založen v roce 1993 od 1994 existuje INPROP (slovenská dcera) v letech 2007 2016 v holdingu OLTIS Group ve 2010 se stala součástí

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě TNICEN ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy Požadavky veřejné dopravy osob na

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část B24

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část B24 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Optimalizace dopravní obslužnosti

Více

Profil společnosti. systems for easy life

Profil společnosti. systems for easy life Profil společnosti systems for easy life O společnosti Odbavovací systém Aktuální projekty Obsah O společnosti Kdo jsme jsme jednou z vedoucích společnostní v oblasti odbavovacích systémů pro veřejnou

Více

Využití bankovních platebních karet v podmínkách MHD v ČR

Využití bankovních platebních karet v podmínkách MHD v ČR Využití bankovních platebních karet v podmínkách MHD v ČR Ing. Jiří Matějec, Ing. Milan Sliacky Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 21.11.2017 Cíle a poslání Pokračování aktivit SDT v oblasti

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů. Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů

Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů. Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů Ing. Luboš Novotný 12.2.2015 Historie výroby odbavovacích zařízení 60. - 90. léta - mechanické

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

Smart City nové trendy a technologie, jejich praktické užití. Plzeň 4. ročník konference PMDP Ing. Radomír Kozler

Smart City nové trendy a technologie, jejich praktické užití. Plzeň 4. ročník konference PMDP Ing. Radomír Kozler Smart City nové trendy a technologie, jejich praktické užití Plzeň 4. ročník konference PMDP Ing. Radomír Kozler Plzeňská karta popis je nepřenosná karta se zaznamenanými identifikačními prvky držitele

Více

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Jízdní doklady. 4. hodina jízdní doklad typy a popis výhody a nevýhody. prezentace studenta diskuse

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Jízdní doklady. 4. hodina jízdní doklad typy a popis výhody a nevýhody. prezentace studenta diskuse ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Jízdní doklady 4. hodina jízdní doklad typy a popis výhody a nevýhody BČK prezentace studenta diskuse Volba jízdních dokladů TARIF (vyhlašují obce či dopravci) >>> za kolik

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

Odbavovací systémy v IDS

Odbavovací systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 13.11.2012 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Představení společnosti XT-Card

Představení společnosti XT-Card Představení společnosti XT-Card Společnost XT Card byla založena v roce 2005. XT Card má vlastní komplexní řešení v oblasti CardManagementu, Clearingu, HSM/SAM a TerminalManagementu. XT Card nabízí řešení

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Konference 10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 23. dubna 2014 Výstaviště Brno Pracovní skupina pro použití bezkontaktních

Více

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji

Lítejte svobodně po Praze a Středočeském kraji Stáhněte si mobilní aplikaci PID LÍTAČKA a nakupujte jízdenky PID přímo z mobilu Vyhledejte si jednoduše spojení veřejnou hromadnou dopravou v PID Plaťte za jízdenky bankovní kartou nebo pomocí Masterpass

Více

Projekt vědy a výzkumu. Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě

Projekt vědy a výzkumu. Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Projekt vědy a výzkumu Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě RNDr. Jan Kotík spoluřešitel za ČSAD SVT Praha, s.r.o. VaV projekt

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje:

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje: - vymezení ŽADOST O DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 Zadavatel: Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3 133/5, PSČ 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava ič: ič: 25827405 DIČ: CZ699001947 zapsaný v obchodním

Více

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah Platební karty v dopravě, 1.III. 2007 Agenda 1. představení společnosti ČD-Telematika 2. obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS svyužitím

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis základní funkcionality systému Stávající stav: Tarifní systém IREDO je Integrovaný dopravní systém se společnými jízdenkami pro všechny autobusové

Více

Představení společnosti XT-Card

Představení společnosti XT-Card Představení společnosti XT-Card Společnost XT-Card byla založena v roce 2005. XT-Card má vlastní řešení v oblasti CardManagementu, Clearingu, HSM/SAM a TerminalManagementu. XT-Card nabízí řešení komplexního

Více

Inspirace systémem. Princip fungování

Inspirace systémem. Princip fungování Inspirace systémem Inspirací pro princip fungování komunitní měny byly především systémy postavené na využívání multifunkčních čipových karet s možností rozšiřování jejich funkčnosti díky nahrávání dalších

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Veřejnou dopravu ovládnou bezkontaktní platby

Veřejnou dopravu ovládnou bezkontaktní platby Veřejnou dopravu ovládnou bezkontaktní platby Představení ČD - Telematiky Přední poskytovatel velkoobchodních ICT služeb v ČR 20 let na trhu Vlastní 2. největší optická infrastruktura v ČR (více než 3

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PRONÁJEM KOPÍROVACÍCH STROJŮ A KANCELÁŘSKÝCH TISKÁREN

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, PRONÁJEM KOPÍROVACÍCH STROJŮ A KANCELÁŘSKÝCH TISKÁREN MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU podle směrnice č.3/2017 (kategorie C) pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Rok 2013 Ing.

Více

Platební a stravovací systém Cardpay

Platební a stravovací systém Cardpay CARDPAY Stravovací a platební systém Firma Cominfo,a.s. je předním výrobcem a dodavatelem HW a SW vybavení v oblasti bezkontaktní identifikace. Její jedinečnost spočívá nejen ve vlastním vývoji a výrobě

Více

ISSS Mgr. Pavel Hejl, CSc. T- SOFT spol. s r.o.

ISSS Mgr. Pavel Hejl, CSc. T- SOFT spol. s r.o. Bezpečnost ICT ISSS 2009 Mgr. Pavel Hejl, CSc. T- SOFT spol. s r.o. 1 Obsah PKI a bezpečná autentizace Bezpečná komunikace Czech POINT Závěr 2 PKI a bezpečná autentizace 3 Bezpečná komunikace 4 Smart tokeny

Více

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Obsah Úvod Výběr rozhraní Návrh pracovišť Metody testování Další plánovaná činnost Úvod OIS vazby: EMT MEL CCL Centrální clearing Centrální

Více

Dílčí část B18. Stanovení výpočtu pro klíčování tržby z integrované jízdenky a návrh finančních toků v systému

Dílčí část B18. Stanovení výpočtu pro klíčování tržby z integrované jízdenky a návrh finančních toků v systému Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ Konference Elektronické platby v dopravě II Sdružení pro dopravní telematiku ČR 21. února 2008 Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva a ředitel

Více