Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50"

Transkript

1 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka

2

3 Obsah 1 Úvod Důležité informace pro uživatele Informace o právních předpisech Konfigurace systému WAVE Systém WAVE Bioreactor 2/ Systém WAVE Bioreactor 20/ Cellbag WAVEPOD Externí přístrojové moduly Řídicí software Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní opatření Štítky Nouzové postupy Pokyny pro recyklaci Instalace Požadavky na místo instalace Vybalení Instalace systému WAVE Bioreactor 2/ Instalace systému WAVE Bioreactor 20/ Instalace systému WAVEPOD Nastavení externích přístrojových modulů Přeprava Náhradní díly a příslušenství Ovládací systémy Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Ovládací systém zařízení WAVEPOD Externí přístrojové ovládací systémy Obsluha Přehled obsluhy Přípravy před zahájením kultivace Provedení pracovního cyklu Postupy po pracovním cyklu Údržba Všeobecně Postup při kontrole bezpečnostních vypínačů Výměna pojistek Kalibrace Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 3

4 7 Řešení potíží WAVE Bioreactor 2/ WAVE Bioreactor 20/ WAVEPOD Externí přístrojové moduly Referenční údaje Specifikace Literatura Údaje o objednání Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

5 Úvod 1 1 Úvod Účel návodu k obsluze Předpoklady Návod k obsluze obsahuje pokyny pro bezpečné používání systémů WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50. Pro bezpečnou obsluhu systémů WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 podle požadovaného účelu je nutné splnit následující požadavky: Požaduje se od vás všeobecná znalost používání laboratorního zařízení a manipulace s biologickými látkami. Musíte si přečíst bezpečnostní pokyny, viz Návod k obsluze, Kapitola 2. Je třeba nainstalovat systém podle pokynů, viz Návod k obsluze, Kapitola 3. V této kapitole Tato kapitola obsahuje důležité informace pro uživatele a všeobecný popis přístroje WAVE Bioreactor 2/10, WAVE Bioreactor 20/50, WAVEPOD, jeho externích modulů a jejich použití. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 5

6 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.1 Důležité informace pro uživatele Před použitím přístroje WAVE si přečtěte následující Před instalací, použitím nebo údržbou systému si musí všichni uživatelé přečíst bezpečnostní pokyny (Návod k obsluze, Kapitola 2). Nepracujte se systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 jiným způsobem, než jak je uvedeno v dokumentaci pro uživatele. V opačném případě se vystavujete riziku poranění a můžete poškodit zařízení. Určené použití WAVE Bioreactor je zařízení pro kultivaci buněk. Kultivační médium a buňky se naplní do předsterilizovaného jednorázového vaku Cellbag. Vak Cellbag se poté umístí na základnu kývací třepačky. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 nesmí být používány pro žádné klinické ani diagnostické účely. Bezpečnostní upozornění Tento Návod k obsluze obsahuje VÝSTRAHY, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ týkající se používání výrobku s níže uvedenými významy. VÝSTRAHA VÝSTRAHA se používá pro označení nebezpečné situace, a pokud jí nebude zamezeno, může dojít ke smrtelnému nebo vážnému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ se používá pro označení nebezpečné situace, a pokud jí nebude zamezeno, může dojít k lehkému nebo středně těžkému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby nedošlo k poškození výrobku nebo jiných součástí. 6 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

7 Úvod 1 Informace o právních předpisech 1.2 Poznámky a tipy Poznámka: Tip: Poznámky obsahují informace, které jsou důležité pro optimální a bezporuchový provoz výrobku. Tipy obsahují užitečné informace, které mohou přispět ke zlepšení či optimalizaci postupů. Typografické konvence Texty software a příkazy se vyznačují písmem bold italic. Pro rozlišení úrovně v nabídce se používá dvojtečka (např. File:Open znamená volbu Open v nabídce File). 1.2 Informace o právních předpisech V této části jsou uvedeny směrnice a normy, které systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 splňují. Informace o výrobě Požadavek Název a adresa výrobce Název a identifikační číslo úředně oznámeného orgánu Obsah GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Místo a datum prohlášení Uppsala, Švédsko, listopad 2009 Identita osoby oprávněné podepsat prohlášení o shodě Viz Prohlášení o shodě ES. Shoda CE Směrnice 2006/42/ES 2006/95/ES 2004/108/ES Název Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o nízkém napětí Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 7

8 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Mezinárodní normy Norma Popis Poznámky EN , IEC , CAN/CSA-C22.2 č EN EN-ISO , EN-ISO , Bezpečnostní požadavky pro elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky Bezpečnost strojů Základní pojmy, všeobecné zásady a konstrukce Bezpečnost strojních zařízení Zásady vyhodnocení rizik Harmonizováno s 2004/108/ES Harmonizováno s 2006/42/ES Harmonizováno s 2006/42/ES Označení CE Označení CE a příslušné prohlášení o shodě platí pro přístroj, v případech, kdy je: používán jako samostatná jednotka nebo připojen k jiným přístrojům s označením CE nebo připojen k jiným výrobkům doporučeným nebo popsaným v uživatelské dokumentaci a používán ve stejném stavu, v jakém byl dodán výrobcem GE Healthcare, s výjimkou změn popsaných v uživatelské dokumentaci nebo výslovně schválených společností GE Healthcare. Shoda s regulačními předpisy připojeného zařízení Veškerá zařízení připojená k systému WAVE Bioreactor 2/10 a WAVE Bioreactor 20/50 musí splňovat bezpečnostní požadavky normy EN /IEC nebo příslušných harmonizovaných norem. V Evropské unii musí být připojené zařízení opatřeno značkou CE. 8 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

9 Úvod 1 Konfigurace systému WAVE Konfigurace systému WAVE Systémy WAVE Bioreactor umožňují kultivaci buněk za ovládání klíčových parametrů a s možností zvětšování měřítka. Systémy WAVE Bioreactor jsou k dispozici v několika různých konfiguracích, které umožňují ovládání některých nebo všech těchto parametrů. Parametry lze ovládat prostřednictvím přístrojových modulů integrovaných do systému WAVE Bioreactor a/nebo prostřednictvím externích přístrojových modulů, tj. WAVEPOD (k dispozici v různých funkčních variantách) a samostatných modulů. Příklady, jak lze docílit ovládání různých parametrů, uvádí Tabulka 1-1. Spolu se základní jednotkou WAVE Bioreactor lze použít několik externích přístrojových modulů a získat tak přístup k většímu počtu ovládacích funkcí. Pro ovládání určitých parametrů je k dispozici několik možností. Např. ph kultivačního média lze ovládat: Přímo měřením ph a úpravou ph přídavky kyseliny nebo zásady. To vyžaduje: přístroj WAVEPOD s modulem pro ovládání ph a přístroj PUMP20 nebo externí přístrojové moduly ph20 a PUMP20. Nepřímé ovládání ph změnou koncentrace CO 2. To vyžaduje: integrovaný modul pro regulaci CO 2 (jako v systému BASE20/50EHT-CO2) nebo přístroj WAVEPOD s modulem pro regulaci CO 2 nebo externí přístrojové moduly CO2MIX20 nebo CO2MIX20-R. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 9

10 1 Úvod 1.3 Konfigurace systému WAVE Tabulka 1-1. Příklady konfigurací systému WAVE Bioreactor. Systém WAVE Bioreactor 20/50 je k dispozici také ve dvojité konfiguraci (WAVE Bioreactor 20/50-D) umožňující paralelní funkci dvou vaků Cellbags. Konfigurace systému Ovládací parametry Bioreaktor - základní jednotka Externí přístrojový modul Kývací třepání Teplota Rozpuštěný O 2 (měření) Ovládání ph Koncentrace CO 2 Koncentrace O 2 Perfúzní kultivace Systém WAVE Bioreactor 2/10 BASE2/10EH + + BASE2/10EH DOOPT BASE2/10EH ph20 a PUMP BASE2/10EH CO2MIX BASE2/10EH O2MIX BASE2/10EH PERFCONT2E Systém WAVE Bioreactor 20/50 BASE20/50EHT + + BASE20/50EHT-CO BASE20/50EHT-O BASE20/50EHT-L BASE20/50EHT POD-R/L PH CO BASE20/50EHT POD-R/L DOOPT O BASE20/50EHT POD-R/L PH DOOPT CO2 O BASE20/50EHT-L POD-R/L PH DOOPT CO2 O BASE20/50EHT DOOPT BASE20/50EHT ph20 a PUMP BASE20/50EHT CO2MIX BASE20/50EHT O2MIX Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

11 Úvod 1 Systém WAVE Bioreactor 2/ Systém WAVE Bioreactor 2/10 Úvod Úplný systém WAVE Bioreactor 2/10 se skládá z: WAVE Bioreactor 2/10 nosiče vaku Cellbag předsterilizovaného jednorázového vaku Cellbag (objednává se samostatně) regulátoru perfúze (volitelný doplněk) externích přístrojových modulů (volitelné doplňky) Obrázek systému WAVE Bioreactor 2/10 Obrázek níže zobrazuje hlavní části zařízení WAVE Bioreactor 2/ Součást Popis 1 Základní jednotka bioreaktoru 2 Přední panel s ovládacími prvky 3 Displej LCD 4 Kývací třepačka 5 Nosič vaku Cellbag 6 Regulátor perfúze (volitelný doplněk) Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 11

12 1 Úvod 1.5 Systém WAVE Bioreactor 20/ Systém WAVE Bioreactor 20/50 Úvod Úplný systém WAVE Bioreactor 20/50 se skládá z: WAVE Bioreactor 20/50 Cellbag holder předsterilizovaného jednorázového vaku Cellbag (objednává se samostatně) WAVEPOD (volitelný doplněk) externích přístrojových modulů (volitelné doplňky) Obrázek systému WAVE Bioreactor 20/50 Obrázek níže zobrazuje hlavní části zařízení WAVE Bioreactor 20/50. Součást Popis 1 Základní jednotka bioreaktoru 2 Chránící členy, mechanismus kývací třepačky 3 Kývací třepačka 4 Nosič vaku Cellbag (znázorněna jedna z možností) 5 Odpojitelná dotyková obrazovka 12 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

13 Úvod 1 Cellbag Cellbag Úvod Obrázek Vak Cellbag je jednorázová komora bioreaktoru. Je předsterilizován zářením gamma a je na jedno použití. Vak Cellbag se částečně naplní kultivačním médiem, provede se inokulace a umístí se na základní jednotku bioreaktoru. Obrázek níže znázorňuje umístění hlavních částí vaku Cellbag. Součást Popis 1 Rám vaku Cellbag 2 Hadičky pro inokulaci/odtah 3 Výstupní vzduchový filtr 4 Vstupní vzduchový filtr 5 Oxywell2 6 Bezjehlový vzorkovací port 7 Náhradní port typu Luer/doplňková ph elektroda Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 13

14 1 Úvod 1.7 WAVEPOD 1.7 WAVEPOD Úvod Přístrojový modul WAVEPOD zahrnuje přístrojovou část související se systémem WAVE Bioreactor 20/50. Ta zahrnuje regulaci ph, rozpuštěného kyslíku a směšování plynů CO 2 /O 2. Do přístrojového modulu WAVEPOD lze nainstalovat současně až čtyři přístrojové moduly a dosáhnout tak požadované funkčnosti. Systém WAVE Bioreactor lze ovládat z dotykové obrazovky přístrojového modulu WAVEPOD. Přístrojový modul WAVEPOD lze umístit na jakoukoli stranu systému WAVE Bioreactor a je k dispozici ve dvou verzích: s čelem na pravou a na levou stranu. Dostupné ovládací moduly přístrojového modulu WAVEPOD Do přístrojové části WAVEPOD lze integrovat následující moduly. Modul Regulace ph Regulace DO (rozpuštěného kyslíku) Regulace průtoku vzduchu Regulace CO 2 Regulace O 2 Popis Umožňuje přímou regulaci ph ve vaku Cellbag Umožňuje přímou regulaci rozpuštěného kyslíku ve vaku Cellbag Reguluje průtok vzduchu vakem Cellbag. Regulace průtoku vzduchu je zapotřebí, když se používá regulace koncentrace CO 2 nebo O 2 Měří a reguluje koncentraci CO 2 ve vaku Cellbag Měří a reguluje koncentraci O 2 ve vaku Cellbag 14 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

15 Úvod 1 WAVEPOD 1.7 Obrázek Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí zařízení WAVEPOD Součást Popis 1 Oddíl 1 - modul ph 2 Oddíl 2 - modul DO 3 Oddíl 3 - modul průtoku vzduchu 4 Oddíl 4 - moduly CO 2 a O 2 5 Dotyková obrazovka Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 15

16 1 Úvod 1.8 Externí přístrojové moduly 1.8 Externí přístrojové moduly Přehled Pro systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 je k dispozici několik externích přístrojových modulů. Externí přístrojové moduly se používají jako samostatné moduly připojené kbioreaktoru. Externí přístrojové moduly, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v níže znázorněné tabulce. Název DOOPT20 CO2MIX20 CO2MIX20-R O2MIX20 O2MIX20-R PUMP20 ph20 Funkce Monitor rozpuštěného kyslíku Modul pro regulaci CO 2 /vzduchu Modul pro regulaci CO 2 /vzduchu (model s průtokoměrem) Modul pro regulaci O 2 /vzduchu Modul pro regulaci O 2 /vzduchu (model s průtokoměrem) Peristaltické čerpadlo pro přítok/odtah nebo přívod kyseliny/ zásady Jednotka pro regulaci kyselosti/zásaditosti 16 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

17 Úvod 1 Externí přístrojové moduly 1.8 Monitor rozpuštěného kyslíku DOOPT20 Monitor DOOPT20 se používá pro sledování koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO) ve vacích Cellbags. V systému WAVE Bioreactor se v konfiguraci s Oxywell2 používá elektroda DOOPT. Oxywell2 je silikonové hrdlo umístěné uvnitř vaku Cellbag. Elektroda DOOPT se zasunuje do hrdla a koncentrace kyslíku se měří během průchodu kyslíku silikonovým materiálem neinvazivní metodou. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí monitoru DOOPT Součást Popis Součást Popis 1 Procesní ovládací jednotka 4 Regulace TEMP COMP 2 Displej LCD 5 Tlačítko PUSH FOR MENU 3 Konektor elektrody Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 17

18 1 Úvod 1.8 Externí přístrojové moduly Modul CO2MIX20 pro regulaci CO 2 /vzduchu Modul CO2MIX20 se používá k nafouknutí a vzdušnění vaků Cellbags vzduchem s proměnlivou koncentrací oxidu uhličitého (CO 2 ). Přívod CO 2 se připojuje k CO2MIX20 z přívodního potrubí nebo z tlakové láhve. Vzduch je přiváděn portem AIR IN a směšuje se s CO 2 (připojeným k CO2 IN). Senzor CO 2 snímá koncentraci CO 2 a reguluje ji na hodnotu mezi 0% a 15% zadanou uživatelem. Vzduch s příměsí CO 2 je přiváděn z portu MIX OUT do prostoru nad kapalinou ve vaku Cellbag, kde udržuje tlak uvnitř vaku a přivádí kyslík a oxid uhličitý pro vzdušnění a regulaci ph. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí regulace CO2MIX Součást Popis Součást Popis 1 Regulace průtoku vzduchu 6 LED kontrolka CO2 PRESSURE OK 2 LED kontrolka HIGH PRESSURE 7 Port CO2 IN 3 Vypínač PUMP ON 8 Port AIR IN 4 Procesní ovládací jednotka 9 Port MIX OUT 5 Vypínač CO2 ON 18 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

19 Úvod 1 Externí přístrojové moduly 1.8 Modul CO2MIX20-R pro regulaci CO 2 /vzduchu Modul CO2MIX20-R (model s průtokoměrem) se používá pro nafouknutí a vzdušnění vaků Cellbags vzduchem s proměnlivou koncentrací oxidu uhličitého (CO 2 ). CO 2 přiváděný z přívodního potrubí nebo z tlakové láhve přichází do modulu CO2MIX20-R, který je opatřen přesným regulátorem tlaku vzduchu. Vzduch je přiváděn portem AIR IN a směšuje se s CO 2 (připojeným k CO2 IN). Senzor CO 2 snímá koncentraci CO 2 a reguluje ji na hodnotu mezi 0% a 15% zadanou uživatelem. Vzduch s příměsí CO 2 je přiváděn z portu MIX OUT do prostoru nad kapalinou ve vaku Cellbag, kde udržuje tlak uvnitř vaku a přivádí kyslík a oxid uhličitý pro vzdušnění a regulaci ph. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí regulace CO2MIX20-R Součást Popis Součást Popis 1 Procesní ovládací jednotka 6 Regulátor tlaku 2 Měřič CO 2 7 Port AIR IN 3 Rotační průtokoměr vzduchu 8 Vypínač PUMP ON 4 Nastavení rychlosti průtoku 9 Port CO2 IN 5 Port MIX OUT 10 Vypínač CO2 ON Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 19

20 1 Úvod 1.8 Externí přístrojové moduly Modul O2MIX20 pro regulaci O 2 /vzduchu Modul O2MIX20 se používá pro nafouknutí a vzdušnění vaků Cellbags s proměnlivou koncentrací O 2. O 2 přiváděný z přívodního potrubí nebo z tlakové nádoby přichází do modulu O2MIX20. Vzduch je přiváděn z portu AIR IN a směšuje se s O 2 (připojeným k O 2 IN). Senzor O 2 snímá koncentraci O 2 a reguluje ji na hodnotu mezi 21% a 50% zadanou uživatelem. Vzduch s příměsí O 2 je čerpán z portu MIX OUT do prostoru nad kapalinou ve vaku Cellbag, ve kterém udržuje tlak a přivádí kyslík. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí regulace O2MIX Součást Popis Součást Popis 1 Procesní ovládací jednotka 6 Port AIR IN 2 Regulace průtoku vzduchu 7 LED kontrolka O2 PRESSURE OK 3 Vypínač PUMP ON 8 Port O2 IN 4 LED kontrolka HIGH PRESSURE 9 Vypínač O2 ON 5 Port MIX OUT 20 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

21 Úvod 1 Externí přístrojové moduly 1.8 Modul O2MIX20-R pro regulaci O 2 /vzduchu Modul O2MIX20-R (model s průtokoměrem vzduchu) se používá pro nafouknutí a vzdušnění s proměnlivou koncentrací O 2 ve vacích Cellbags. O 2 přiváděný z přívodního potrubí nebo z tlakové láhve přichází do modulu O2MIX20-R, který je opatřen přesným regulátorem tlaku vzduchu. Vzduch je přiváděn portem AIR IN a směšuje se s O 2 (připojeným k O2 IN). Senzor O 2 snímá koncentraci O 2 a reguluje ji na hodnotu mezi 21% a 50% zadanou uživatelem. Vzduch s příměsí O 2 je čerpán z portu MIX OUT do prostoru nad kapalinou ve vaku Cellbag, ve kterém udržuje tlak a přivádí kyslík. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí regulace O2MIX20-R Součást Popis Součást Popis 1 Procesní ovládací jednotka 6 Regulátor tlaku 2 Měřič O 2 7 Port AIR IN 3 Rotační průtokoměr vzduchu 8 Vypínač PUMP ON 4 Nastavení rychlosti průtoku 9 Port O2 IN 5 Port MIX OUT 10 Vypínač O2 ON Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 21

22 1 Úvod 1.8 Externí přístrojové moduly Peristaltické čerpadlo PUMP20 pro přítok/odtah PUMP20 je peristaltické čerpadlo. Používá se hlavně pro přítok/odtah u systémů WAVE Bioreactors. Také ho lze použít pro přidávání kyseliny/zásady. Čerpadlo PUMP20 lze umístit na jakoukoli stranu od systému WAVE Bioreactor a je k dispozici ve dvou verzích, a to v levostranné verzi PUMP20-L a pravostranné verzi PUMP20-R. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí čerpadla PUMP Součást Popis Součást Popis 1 Vypínač PUMP ON 3 Tlačítka pro digitální nastavení rychlosti 2 Vypínač RUN 22 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

23 Úvod 1 Řídicí software 1.9 Jednotka ph20 pro regulaci kyselosti/zásaditosti Jednotka ph20 pro regulaci kyselosti/zásaditosti umožňuje přímou regulaci ph ve vaku Cellbag. Regulační jednotka vypíná a zapíná čerpadla se zásadami a kyselinami podle nastavené hodnoty, čímž udržuje ph. Jednotka ph20 je vybavena konektory DB9 pro dálkové spínání čerpadel PUMP20 nebo čerpadel dodaných uživatelem. Jednotka ph20 vyžaduje pro zajištění své funkčnosti zvláštní ph elektrody od společnosti GE Healthcare, které lze zasunout do spojky typu Luer ve vaku Cellbag. Tyto ph elektrody jsou dodávány sterilní a musí se zasunovat aseptickým způsobem. Obrázek níže zobrazuje umístění hlavních částí jednotky ph20 pro regulaci kyselosti/ zásaditosti Součást Popis Součást Popis 1 Konektor pro ph senzor 5 Tlačítka se šipkou nahoru/ dolů 2 Knoflík SLOPE 6 Vypínač BASE ENBL 3 Knoflík SPAN 7 Vypínač ACID ENBL 4 Procesní ovládací jednotka 1.9 Řídicí software Přístroje WAVE jsou vybaveny zabudovaným softwarem pro ovládání a monitorování. Podrobnosti týkající se připojení přístrojů WAVE k externímu software naleznete v příručkách WAVE Bioreactor System BASE 2/10 EH Operator Manual nebo WAVE Bioreactor System 20/50EHT Operator Manual. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 23

24 1 Úvod 1.9 Řídicí software 24 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

25 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní pokyny Tato kapitola popisuje bezpečnostní shodu, bezpečnostní štítky, všeobecná bezpečnostní opatření, postupy v případě nouze a výpadku elektrické energie a recyklaci přístrojů WAVE. 2.1 Bezpečnostní opatření Úvod Před instalací, provozem nebo údržbou systému se musíte seznámit s riziky popsanými v uživatelské dokumentaci. Dodržujte uvedené pokyny, abyste zabránili poranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní pokyny v tomto oddíle jsou rozděleny do následujících kategorií: Všeobecné pokyny Všeobecné pokyny Osobní ochrana Instalace a manipulace s přístrojem Obsluha systému Údržba VÝSTRAHA Nepracujte se systémy WAVE jiným způsobem, než jak je uvedeno v dokumentaci pro uživatele WAVE. VÝSTRAHA Obsluhu a uživatelskou údržbu systému WAVE by měl provádět pouze náležitě proškolený personál. VÝSTRAHA Nepoužívejte jakékoliv příslušenství nedodané nebo nedoporučené společností GE Healthcare. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 25

26 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA V zařízení lze používat pouze vaky Cellbags schválené pro použití se systémy WAVE. Používání hořlavých kapalin VÝSTRAHA Systémy WAVE Bioreactors nejsou určeny pro manipulaci s hořlavými kapalinami. Systémy WAVE Bioreactor nejsou schváleny pro práci v prostředí s možností exploze. Osobní ochrana VÝSTRAHA Abyste se při práci se systémy WAVE vyhnuli nebezpečným situacím, proveďte v zájmu ochrany vlastního zdraví následující opatření. VÝSTRAHA Při obsluze a údržbě systémů WAVE vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. VÝSTRAHA Nebezpečné látky. Pokud pracujete s nebezpečnými chemikáliemi či biologickými látkami, přijměte veškerá potřebná ochranná opatření, např. použijte ochranné brýle a rukavice odolné vůči daným látkám. Pro bezpečný provoz a údržbu systému dodržujte místní či národní předpisy. VÝSTRAHA Úniky biologických činidel. Obsluha musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k úniku nebezpečných biologických prostředků do okolí přístroje. Zařízení musí vyhovovat národním předpisům týkajícím se biologické bezpečnosti. 26 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

27 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostní opatření 2.1 Instalace a manipulace s přístrojem VÝSTRAHA Nouzové zastavení. Systém WAVE umístěte tak, aby byl hlavní vypínač snadno přístupný, bude-li třeba jej vypnout. Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístroje. VÝSTRAHA Ochranné uzemnění. Přístroje WAVE musí být zapojeny vždy jen do uzemněné síťové zásuvky. VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zdvihání a přemísťování je nutné provádět v souladu s místními předpisy. VAROVÁNÍ Zkontrolujte, že všechny hadičky, hadice a kabely jsou umístěny tak, aby bylo riziko zakopnutí sníženo na minimum. VAROVÁNÍ Ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek volného prostoru pro kývací třepání. VAROVÁNÍ Po instalaci zařízení nebo po jeho přemístění a dále každých 6 měsíců je nutné zkontrolovat funkčnost bezpečnostních vypínačů v základní jednotce. Viz Kapitola 6, kde je uveden správný způsob testování. Obsluha systému VÝSTRAHA Biologicky nebezpečný materiál. Před a během fermentačního procesu zajistěte, aby byl vak Cellbag utěsněný. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 27

28 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v případě rozlití. Pokud existuje riziko, že krytem přístroje WAVE může prosáknout velké množství rozlité kapaliny, ihned jej vypněte, odpojte napájecí kabel a spojte se s příslušným autorizovaným servisním technikem. VAROVÁNÍ Nebezpečí přiskřípnutí. Kývací třepání představuje bezpečnostní riziko. Během provozu nezasahujte do pohyblivých dílů. Nemanipulujte s vakem nebo kývací třepačkou, dokud kývací třepání neustane. VAROVÁNÍ Pracuje-li jednotka bez vaku obsahujícího kapalinu, může dojít k přehřátí. Teplota nosiče vaku Cellbag může překročit 60 C. Nedotýkejte se jej. VAROVÁNÍ Nebezpečí úniku biologických látek. Před každým použitím zkontrolujte všechny hadice, zda na nich nejsou známky popraskání nebo natržení. Žádná z hadic na vzduch nesmí obsahovat kapalinu žádného typu. VAROVÁNÍ Okamžitě odstraňte jakýkoli materiál, který se rozlije na podlahu, abyste minimalizovali nebezpečí uklouznutí. VAROVÁNÍ Při použití modulu PERFCONT hrozí nebezpečí přiskřípnutí. Neprovozujte čerpadlo pro přítok a odtah s otevřeným krytem. Údržba VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy musí provádět servisní technik oprávněný společností GE Healthcare. Neodstraňujte jakékoliv kryty a nevyměňujte součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k obsluze. VÝSTRAHA Odpojte napájení. Před prováděním jakékoliv údržby vždy nejprve přístroj odpojte od elektrické sítě. 28 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

29 Bezpečnostní pokyny 2 Štítky 2.2 VÝSTRAHA Přístroj vždy čistěte v dobře větraném prostoru. Žádnou část zařízení nikdy nehaste kapalinou ani do ní neponořujte. Je-li požadováno čištění, používejte pouze vodu a alkohol. VÝSTRAHA K údržbě či opravě systému se smí používat pouze náhradní díly, které byly schváleny nebo dodány společností GE Healthcare. 2.2 Štítky Tento oddíl popisuje bezpečnostní štítky a štítky na přístrojích WAVE s popisem nebezpečných látek. Štítky na přístroji Obrázek níže znázorňuje příklad identifikačního štítku na přístrojích WAVE BASE20/50EHT V Code no: Voltage: Serial no: Frequency: 50/60 Hz Mfg Year: 2009 Max Power: 630 VA Fuse: 2x T 6.3AL 250 V Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Symboly použité na bezpečnostních štítcích Štítek Popis Výstraha! Před použitím systému si řádně prostudujte uživatelskou dokumentaci, zejména návod k obsluze. Neodstraňujte jakékoliv kryty a nevyměňujte součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu kobsluze. Systém vyhovuje požadavkům směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) platné v Austrálii a na Novém Zélandu. Systém vyhovuje příslušným evropským směrnicím a normám. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 29

30 2 Bezpečnostní pokyny 2.3 Nouzové postupy Štítky týkající se nebezpečných látek Štítek Popis Tento symbol signalizuje, že elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad a je nutno zajistit oddělený sběr odpadu tohoto typu. V otázce vyřazení zařízení z provozu se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Tento symbol signalizuje, že výrobek obsahuje nebezpečné látky překračující přípustné limity stanovené čínskou normou SJ/T Požadavky na koncentrační limity určitých nebezpečných látek v elektronickém zařízení. 2.3 Nouzové postupy V této části je popsán způsob, jak provádět nouzové vypnutí přístroje WAVE. Tento oddíl také popisuje dopady v případě výpadku proudu. Nouzové postupy V nouzových situacích ukončete činnost následujícím postupem: 1 Vypněte napájení přístroje přepnutím hlavního vypínače do polohy O. 2 V případě nutnosti odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Výpadek napětí Bezpečnostní vypínače Při výpadku proudu se chod okamžitě přeruší. Jestliže je možnost AUTOSTART nastavena na ON, provoz se automaticky obnoví po zapnutí napájení. Další informace naleznete v uživatelské dokumentaci. Bezpečnostní vypínače se nacházejí na horní části základní jednotky bioreaktoru. Po stisknutí kteréhokoli z bezpečnostních vypínačů se kývací třepání zastaví a uvede kývací třepačku do vodorovné polohy. Jestliže byl stisknut bezpečnostní vypínač, napájení musí být vypnuto a zapnuto za účelem resetování bezpečnostního vypínače. 30 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

31 Bezpečnostní pokyny 2 Pokyny pro recyklaci Pokyny pro recyklaci Zařízení je třeba před vyřazením z provozu dekontaminovat a je nutno dodržet veškeré místní předpisy ve vztahu k sešrotování zařízení. Likvidace, všeobecné pokyny Při vyřazování systémů WAVE z provozu musí být rozdílné materiály tříděny a recyklovány v souladu s národními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Recyklace nebezpečných látek Systémy WAVE obsahují nebezpečné látky. Podrobné informace získáte od místního zástupce společnosti GE Healthcare. Likvidace elektrických součástí Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad a musí být shromažďována odděleně. Informace o vyřazení vašeho zařízení vám poskytne autorizovaný zástupce výrobce. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 31

32 2 Bezpečnostní pokyny 2.4 Pokyny pro recyklaci 32 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

33 Instalace 3 Požadavky na místo instalace Instalace Tato kapitola obsahuje informace k instalaci systémů WAVE Bioreactor 2/10, WAVE Bioreactor 20/50, WAVEPOD a externích přístrojových modulů. Další informace k instalaci naleznete v uživatelské dokumentaci, viz Oddíl Požadavky na místo instalace Parametr Elektrické napájení Umístění Provozní teplota, WAVE Bioreactor 2/10 a WAVE Bioreactor 20/50 Požadavek 110 až 120 V~/ 220 až 240 V~, 50/60 Hz Stabilní laboratorní stůl 0 C až 50 C Provozní teplota, WAVEPOD 5 C až 40 C Vlhkost, WAVE Bioreactor 2/10 a WAVE Bioreactor 20/50 Vlhkost, WAVEPOD <95%, nekondenzující 10% - 90%, nekondenzující 3.2 Vybalení Vybalte zařízení a umístěte je na stabilní povrch. Je-li třeba, upravte vyrovnávací podstavce. Před instalací zkontrolujte, zda na přístroji nejsou zjevné závady. Zaznamenejte pečlivě jakoukoli závadu a obraťte se na zástupce společnosti GE Healthcare. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 33

34 3 Instalace 3.3 Instalace systému WAVE Bioreactor 2/ Instalace systému WAVE Bioreactor 2/10 Zadní panel přístroje WAVE Bioreactor 2/ Součást Popis Součást Popis 1 Konektor pro napájení 6 TEMP konektor 2 Volič napětí 7 MODBUS konektory 3 Hlavní vypínač 8 Konektor SCALE 4 Konektor HEATER 9 Konektor FILTER HEATER 5 Konektor ALARM 34 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

35 Instalace 3 Instalace systému WAVE Bioreactor 2/ Instalace perfúzního modulu PERFCONT2E (doplněk) K systému WAVE Bioreactor 2/10 je k dispozici doplňkový perfúzní modul. Tento modul umožňuje regulaci přítoku a odtahu na základě hmotnosti. Při instalaci perfúzního modulu postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Umístěte perfúzní modul na stabilní povrch. Upravte vyrovnávací podstavce. 2 Umístěte přístroj WAVE Bioreactor 2/10 na horní část perfúzního modulu. Zkontrolujte, že všechny čtyři podstavce jsou správně umístěny na platformě z nerez oceli. 3 Zapojte dodaný kabel PERFcable (DB9-F) do portu na zadním panelu přístroje WAVE Bioreactor 2/10 s označením SCALE a do zadní části perfúzního modulu. Zajistěte kabel na obou stranách pomocí šroubků. 4 Připojte hadičky ze zásobníků pro přítok a odtah k vaku Cellbag. Zkontrolujte, že směr toku odpovídá vyznačeným šipkám na peristaltickém čerpadle a že jsou hadičky správně nasazeny ve válečcích čerpadla. 5 Otevřete veškeré svorky na přítokových a odtahových hadičkách. Vychylte průhledné kryty napravo od výmazových tlačítek a stiskněte tlačítka pro otestování a napuštění čerpadel. Nastavení bioreaktoru Při nastavování bioreaktoru postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Umístěte přístroj na stabilní povrch. 2 Umístěte nosič vaku Cellbag na horní část mechanismu kývací třepačky z nerez oceli tak, aby zahřívací kabel směřoval k zadní části kývací třepačky. 3 Zastrčte modrý zahřívací kabel do konektoru na zadním panelu soznačením HEATER. Utáhněte zajišťovací matici. 4 Zastrčte kovový konec kabelu snímače teploty do konektoru na zadním panelu s označením TEMP. Utažením kovového límce tento spoj zajistěte. Druhý konec kabelu zastrčte do snímače teploty připojeného k nosiči vaku Cellbag. 5 Ověřte, že volič napětí je nastaven na správný napěťový rozsah. Není-li tomu tak, šroubovákem vypáčte můstek, nastavte šipku tak, aby směřovala na požadované napětí, a znovu můstek zasuňte. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 35

36 3 Instalace 3.3 Instalace systému WAVE Bioreactor 2/10 6 Zapojte dodaný elektrický kabel do přívodu napájení a do zásuvky. 7 Stisknutím hlavního vypínače na zadním panelu do polohy I zapněte přístroj. Výsledek: Rozsvítí se obrazovka LCD a přístroj se spustí. Přístroj se narovná do výchozí polohy a po dokončení inicializace se zobrazí hlavní obrazovka. Nastavení provzdušňovacího systému bioreaktoru Pro vaky Cellbags je nezbytné provzdušňování, aby byly udržovány v nafouknutém stavu a bylo zajištěno provětrávání. Jako zdroj vzduchu lze použít vzduch z místnosti, z inkubátoru nebo speciální směs vzduchu podle používané buněčné linie a pufrovacího systému. Při nastavování provzdušňování bioreaktoru postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Zapojte dodanou vzduchovou hadičku mezi port AIR OUT na levé straně bioreaktoru a vstupní filtr vaku Cellbag. 2 Používá-li se pro odvzdušňování běžný vzduch, ponechte port AIR IN odpojený. V ostatních případech připojte požadovanou směs CO 2 /vzduch do portu AIR IN. Pro vytvoření jakékoli požadované směsi CO 2 /vzduch lze použít regulační jednotku CO2MIX20. UPOZORNĚNÍ Tlak na portu AIR IN nesmí převýšit 1 psig (0,07 bar). Překročení této meze může způsobit protržení vaku Cellbag. Zajistěte vhodné zařízení pro snížení tlaku. 36 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

37 Instalace 3 Instalace systému WAVE Bioreactor 20/ Instalace systému WAVE Bioreactor 20/50 Zadní panel přístroje WAVE Bioreactor 20/50 Obrázek níže zobrazuje zadní panel přístroje WAVE Bioreactor 20/ Součást Popis Součást Popis 1 DATAPORT 1 a 2 6 FILTER HEATER konektor 2 FEED PUMP konektor 7 HEATER konektor 3 HARVEST PUMP konektor 8 Konektor pro napájení 4 ALARM ANALOG OUT konektor 9 Hlavní vypínač 5 LOAD CELL konektor 10 Držák pojistek Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 37

38 3 Instalace 3.4 Instalace systému WAVE Bioreactor 20/50 Boční panel přístroje WAVE Bioreactor 20/50 Obrázek níže zobrazuje boční panel přístroje WAVE Bioreactor 20/50. Součást Popis Součást Popis 1 Konektor Temp 3 Air in konektor 2 Air out konektor Instalace soupravy KIT20EHT(D) nebo KIT50EHT(D) Souprava KIT20EHT(D) nebo KIT50EHT(D) se používá ke kývací třepačce přístroje WAVE Bioreactor 20/50. Obě soupravy obsahují nástroje pro montáž nosiče vaku Cellbag a zahřívací podložky, která slouží k regulaci provozní teploty. Při instalaci soupravy KIT20EHT(D) nebo KIT50EHT(D) postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Na základnu bioreaktoru umístěte horní desku a srovnejte čtyři montážní otvory. Ujistěte se, že průchozí otvor pro kabely je při pohledu na bioreaktor zepředu umístěn na levé straně. 2 Přitáhněte horní desku zašroubováním čtyř montážních šroubů pomocí inbusového klíče. 38 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

39 Instalace 3 Instalace systému WAVE Bioreactor 20/ Nastavení systému pro regulaci teploty Při nastavení systému regulace teploty postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Na horní desku umístěte zahřívací podložku. Ujistěte se, že bílá strana zahřívací podložky směřuje vzhůru a konektor pro napájení směřuje do slotu na levé straně horní desky. 2 Zastrčte modrý zahřívací kabel do konektoru na zadním panelu soznačením HEATER. 3 Umístěte nosič z nerez oceli na zahřívací podložku a zaklapněte jej. 4 Teplotní snímač SRTDX vložte do úchytu SRTDX. 5 Žlutý kabel teplotního snímače zapojte do konektoru Temp na levé straně nosiče z nerez oceli. Druhý konec kabelu zapojte do konektoru pro teplotní snímač na levém bočním panelu. Spoje zajistěte přišroubováním příchytných matic. 6 Ujistěte se, že zobrazená teplota na hlavní obrazovce ukazuje teplotu okolí. 7 Pro oboustranný systém: Další žlutý kabel teplotního snímače zapojte do konektoru pro teplotní snímač na levé straně nosiče vaku Cellbag. Druhý konec kabelu zapojte do konektoru pro teplotní snímač SRTDX na pravém bočním panelu. Spoje zajistěte přišroubováním příchytných matic. Připojení napájení Při připojování napájení do bioreaktoru postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Zapojte dodaný napájecí kabel do přívodu napájení a do uzemněné zásuvky. 2 Stisknutím hlavního vypínače na zadním panelu do polohy I zapněte přístroj. Výsledek: Rozsvítí se dotyková obrazovka a přístroj se spustí. Přístroj se narovná do výchozí polohy a po dokončení inicializace se zobrazí hlavní obrazovka. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 39

40 3 Instalace 3.4 Instalace systému WAVE Bioreactor 20/50 Nastavení provzdušňovacího systému bioreaktoru Pro vaky Cellbags je nezbytné provzdušňování, aby byly udržovány v nafouknutém stavu a bylo zajištěno provětrávání. Jako zdroj vzduchu lze použít vzduch z místnosti, z inkubátoru nebo speciální směs vzduchu podle používané buněčné linie a pufrovacího systému. Přístroj WAVE Bioreactor 20/50 má vlastní vzduchové čerpadlo (dvě ve dvojitém systému), které se používá pro provzdušňování vaků Cellbags. Při nastavování provzdušňování bioreaktoru postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Zapojte dodanou vzduchovou hadičku mezi port Air out na straně bioreaktoru a vstupní filtr vaku Cellbag. 2 Používá-li se pro odvzdušňování běžný vzduch, ponechte port Air in odpojený. V ostatních případech připojte požadovanou směs se vzduchem do portu Air in. Pro vytvoření jakékoli požadované směsi CO 2 / vzduch lze použít regulační jednotku CO2MIX20. Nastavení měření reálného času Ve výstražných hlášeních je vyznačeno aktuální datum a čas. Proto je důležité nastavit hodiny na místní čas. Při nastavování reálného času v hodinách postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko MENU. 2 Na obrazovce MENU stiskněte tlačítko SETUP. 3 Zadejte heslo Na obrazovce SETUP stiskněte tlačítko SET CLK. 5 Změňte datum a čas podle potřeby. Stisknutím tlačítka potvrďte každý zadaný údaj. 6 Stisknutím tlačítka SET potvrďte nové datum a čas nebo je tlačítkem BACK zrušte. Výsledek: Zobrazí se hlavní obrazovka. Nastavení doplňkového snímače hmotnosti LCELL20/50EHT Doplňkový snímač hmotnosti je připevněn pod nosičem vaku Cellbag a snímá hmotnost nosiče vaku Cellbag a vaku Cellbag. Snímač LCELL20/50EHT připojíte do přístroje WAVE Bioreactor 20/50 tak, že žlutý 4kolíkový kabel ze snímače LCELL20/50EHT zapojíte do konektoru s označením LOAD CELL, který se nachází na zadním panelu bioreaktoru. 40 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

41 Instalace 3 Instalace systému WAVEPOD 3.5 Nastavení snímače čárového kódu pro vak Cellbag Každý nosič vaku Cellbag je vybaven snímačem čárového kódu. Snímač čárového kódu snímá čárový kód, který je připojen na každém vaku Cellbag. Snímač čárového kódu ověřuje, že je daný vak Cellbag výrobkem s licencí WAVE a obsahuje sériové číslo. Snímač čárového kódu nastavíte zapojením žlutého kabelu z tohoto snímače, který se nachází pod nosičem vaku Cellbag, do konektoru umístěného na horní části přístroje WAVE Bioreactor 20/ Instalace systému WAVEPOD Systém WAVEPOD musí být umístěn vedle přístroje WAVE Bioreactor nebo pokud možno co nejblíže. Požadované zařízení Pro jednoduchou instalaci systému WAVEPOD se doporučují níže uvedené položky. Některé položky jsou součástí vybavení pracoviště a ostatní lze zakoupit od společnosti GE Healthcare. Pracoviště Zásobní zdroj kyslíku (O 2 ) - s tlakem regulovaným na 0,7 až 1 bar (10 až 15 psig) Zásobní zdroj oxidu uhličitého (CO 2 ) - s tlakem regulovaným na 0,7 až 1 bar (10 až 15 psig) Zařízení a materiál Čerpadlo na kyseliny - PUMP20 nebo čerpadlo dodané uživatelem Čerpadlo na zásady - PUMP20 nebo čerpadlo dodané uživatelem ph elektroda Elektroda DOOPT Dezinfekční roztok CIDEX pro ph elektrody Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 41

42 3 Instalace 3.5 Instalace systému WAVEPOD Připojení napájení Při připojování napájení do přístroje WAVEPOD postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Připojte systém WAVEPOD do uzemněné zásuvky. Konektor pro napájení se nachází na zadní části systému. 2 Napájení systému WAVEPOD spustíte stisknutím vypínače na zadním panelu do polohy I. Výsledek: Rozsvítí se kontrolka sítě Ethernet a zobrazí se hlášení: BASE not found. Toto hlášení setrvá, dokud nepřipojíte přístroj WAVE Bioreactor do systému WAVEPOD. Po několika sekundách se zobrazí souhrnná obrazovka. Zapojení základní jednotky bioreaktoru Při připojování systému WAVEPOD do základní jednotky bioreaktoru WAVE postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Kabel propojující systém WAVEPOD a základní jednotku zapojte do portu soznačením BASE20/50EHT, umístěném na zadním panelu systému WAVEPOD. 2 Druhý konec propojujícího kabelu zapojte do konektoru s označením DATAPORT 1, umístěného na zadním panelu základní jednotky systému WAVE Bioreactor. 42 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

43 Instalace 3 Instalace systému WAVEPOD Na dotykové obrazovce WAVEPOD přejděte na obrazovku SETUP. Na souhrnné obrazovce otevřete stisknutím tlačítka MENU obrazovku SYSTEM INFO a poté stisknutím tlačítka SETUP otevřete obrazovku SETUP. 4 Zadejte heslo (výchozí heslo je 2050 ). 5 Na obrazovce SETUP dotykové obrazovky systému WAVEPOD stiskněte OPTIONS. Výsledek: Zobrazí se obrazovka OPTIONS. 6 Na obrazovce OPTIONS zvolte typ základní jednotky. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 43

44 3 Instalace 3.5 Instalace systému WAVEPOD 7 Vypnutím systému WAVEPOD a jeho opětovným zapnutím se zahájí komunikace s připojenou základní jednotkou bioreaktoru. Výsledek: Po 20 sekundách se zobrazí obrazovka SYSTEM INFO. Poté se zobrazí souhrnná obrazovka s údaji připojené základní jednotky. Připojení čerpadel na kyseliny azásady Dva konektory DB9 pro připojení čerpadel na kyseliny a zásady PUMP20 se nacházejí na zadním panelu systému WAVEPOD. Připojte čerpadla podle popisu uvedeného v tabulce níže. Použijte kabely dodané s čerpadly. Připojte... čerpadlo na kyseliny čerpadlo na zásady ke konektoru s označením... PUMP1 PUMP2 44 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

45 Instalace 3 Nastavení externích přístrojových modulů Nastavení externích přístrojových modulů Další informace k nastavení externích přístrojových modulů naleznete v příručce WAVE Bioreactor Instrumentation Manual. Monitor rozpuštěného kyslíku DOOPT20 Při instalaci monitoru rozpuštěného kyslíku postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Připojte monitor do uzemněné zásuvky. Konektor pro napájení se nachází na zadní části systému. 2 Vyjměte z obalu elektrodu DOOPT. Elektrodu je možné ponechat v jejím ochranném pouzdře až do doby, kdy bude nutné provést její kalibraci. 3 Připojte elektrodu DOOPT do konektoru PROBE umístěného na předním panelu monitoru. Výstupek na zástrčce musí zapadnout do drážky v konektoru. Zatlačte na zástrčku a zakroucením ji zajistěte. Jednotky CO2MIX20 a CO2MIX20-R pro regulaci CO 2 /vzduchu Při instalaci jednotek pro regulaci CO 2 /vzduchu postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Připojte přístroj do uzemněné zásuvky. Konektor pro napájení se nachází na zadní části systému. 2 Stiskněte hlavní vypínač do polohy (I). 3 Nastavte externí zdroj CO 2 na hodnotu mezi 0,7 a 1 bar (10 až 15 psig). Připojte externí zdroj CO 2 do portu CO2 IN na předním panelu. 4 Při instalaci jednotky CO2MIX20-R nastavte pomocí ovládacího knoflíku a měřiče na předním panelu přístroje tlak CO 2 na 0,4 bar. Ovládací knoflík je třeba před jeho odjištěním stisknout. 5 Je-li s přiváděným CO 2 smícháván běžný vzduch, ponechte port AIR IN odpojený. Jinak připojte požadovanou směs se vzduchem do portu AIR IN. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). 6 Pomocí dodané hadičky připojte port MIX OUT ke vstupnímu filtru ve vaku Cellbag. Z tohoto portu se odvádí směs CO 2 /vzduch. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 45

46 3 Instalace 3.6 Nastavení externích přístrojových modulů O2MIX20 a O2MIX20-R - modul pro regulaci O 2 /vzduchu Při instalaci jednotek pro regulaci O 2 /vzduchu postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Připojte přístroj do uzemněné zásuvky. Konektor pro napájení se nachází na zadní části systému. 2 Stiskněte hlavní vypínač do zapnuté polohy. Ponechte přístroj několik minut zahřát, aby se stabilizovaly měřené hodnoty. 3 Nastavte externí zdroj O 2 na hodnotu mezi 0,7 a 1 bar (10 až 15 psig). Připojte externí zdroj s O 2 do portu O 2 IN na předním panelu. 4 Při instalaci jednotky O2MIX20-R nastavte pomocí ovládacího knoflíku a měřiče na předním panelu přístroje tlak O 2 na 0,4 bar. Ovládací knoflík je třeba před jeho odjištěním stisknout. 5 Je-li s přiváděným O 2 smícháván běžný vzduch, ponechte port AIR IN odpojený. Jinak připojte požadovanou směs se vzduchem do portu AIR IN. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). 6 Pomocí dodané hadičky připojte port MIX OUT ke vstupnímu filtru ve vaku Cellbag. Z tohoto portu se odvádí směs O 2 /vzduch. Peristaltické čerpadlo PUMP20 pro přítok/odtah V kombinaci s regulační jednotkou LOADCONT20 systému s buněčným obsahem WAVE Bioreactor 20/50 lze čerpadlo PUMP20 automaticky vypínat a zapínat a tím zajišťovat nastavenou rychlost přítoku nebo regulovaný odtok. Použijete-li zkracovací zástrčku, lze čerpadlo PUMP20 používat jako samostatné čerpadlo s proměnnou rychlostí. Při instalaci peristaltického čerpadla pro přítok/odtah postupujte podle níže uvedených pokynů. Použití s přístrojem LOADCONT20 nebo WAVE Bioreactor 20/50 1 Zapojte dodaný kabel DB9M-M do konektoru na zadní straně čerpadla PUMP20. 2 Druhý konec kabelu zapojte do konektoru FEED PUMP nebo HARVEST PUMP umístěného na zadním panelu přístroje LOADCONT20 nebo WAVE Bioreactor 20/ Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

47 Instalace 3 Přeprava 3.7 Samostatné použití 1 Připojte napájecí kabel do konektoru pro napájení umístěného na zadním panelu čerpadla PUMP20 a do uzemněné zásuvky. 2 Do konektoru DB9 na zadním panelu čerpadla PUMP20 připojte zkracovací zástrčku. Tím se umožní místní provoz. Jednotka ph20 pro regulaci kyselosti/zásaditosti Při instalaci jednotky pro regulaci kyselosti/zásaditosti postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Připojte systém ph20 do uzemněné zásuvky. Konektor pro napájení se nachází na zadní části systému. 2 Připojte ph elektrodu do konektoru s označením SENSOR umístěného na předním panelu jednotky ph20. 3 Zapojte čerpadla PUMP20 na kyseliny a zásady do přístroje ph20 pomocí konektorů DB9 s označením ACID a BASE na zadním panelu přístroje ph20 a dodaných kabelů. 3.7 Přeprava Při přemísťování systému WAVE Bioreactor 2/10 nebo WAVE Bioreactor 20/50 postupujte podle níže uvedených pokynů. 1 Odpojte přístroj od zdroje napájení. 2 Vyjměte nosič vaku Cellbag. Při přemísťování přístroje se na horní části nesmí nacházet žádná kapalina. 3 Zdvihněte přístroj za zdvihací úchyty. Pro přemísťování přístroje jsou nezbytné dvě osoby. 4 Při instalaci přístroje na novém místě se řiďte bezpečnostními pokyny a následujícími částmi zabývajícími se instalací. 3.8 Náhradní díly a příslušenství Správné a aktuální informace o náhradních dílech a příslušenství naleznete na adrese nebo se obraťte na místního zástupce společnosti GE Healthcare. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 47

48 3 Instalace 3.8 Náhradní díly a příslušenství 48 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

49 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Ovládací systémy V této kapitole je popsána základní obsluha vestavěných kontrolních systémů v základní jednotce WAVE Bioreactor a v externích přístrojových modulech. U některých funkcí je k dispozici několik možností ovládání. Podrobné pokyny naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci, viz Oddíl 8.2 Literatura, na straně Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/10 Systém WAVE Bioreactor 2/10 se ovládá pomocí ovládacích prvků na předním panelu, viz Obrázek 4-1. Součást Popis Součást Popis 1 Displej LCD 7 Tlačítko AIR 2 Tlačítko SETUP MENU ESC 8 Tlačítko TEMP 3 Tlačítka se šipkami nahoru adolů v sekci SETUP 9 Tlačítko PERF 4 Tlačítko Enter v sekci SETUP 10 LED kontrolky ROCK, AIR, TEMP a PERF 5 Tlačítka se šipkami nahoru a dolů parametrů ROCK, AIR a TEMP 11 Tlačítko ALM 6 Tlačítko ROCK 12 Tlačítko PAGE Obrázek 4-1. Ovládací prvky na předním panelu. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 49

50 4 Ovládací systémy 4.1 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Hlavní obrazovka s LCD displejem Umístění LCD displeje znázorňuje Obrázek 4-1. Položka Funkce #101 Komunikační adresy rpm lpm degc PV SP ALARM! Rychlost kývání (počet kyvů za minutu) Průtok vzduchu (litry za minutu) Teplota ( C) (Aktuální) procesní hodnoty V tomto příkladu 21 (rpm), 0,20 (lpm) a 32,0 (degc). Tyto hodnoty se nezobrazují, je-li přístroj vypnutý) Nastavené hodnoty V tomto příkladu 21/6 (rpm/úhel výkyvu), 0,20 (lpm) a 32,0 (degc) ALARM! Blikající text ALARM! znamená, že nové výstražné hlášení nebylo zatím potvrzeno. Neblikající text ALARM! znamená, že výstražné hlášení bylo potvrzeno, ale problém dosud nebyl vyřešen. Žádný viditelný text ALARM! znamená, že neexistuje žádný aktuální ALARM!. Poznámka: Vyberete-li jinou obrazovku, bude zobrazena. 50 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

51 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Ovládání kývacího třepání, vzdušnění a zahřívání Umístění tlačítek znázorňuje Obrázek 4-1. Ovládání kývacího třepání 1 Stisknutím tlačítka ROCK zahájíte kývací třepání. Během kývacího třepání svítí LED kontrolka ROCK. 2 Rychlost kývání můžete měnit stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů parametru ROCK (rozsah 2 až 40 rpm). Zvolená rychlost kývání se zobrazuje v řádku nastavených hodnot (SP). 3 Stisknutím tlačítka ROCK zastavíte probíhající kývání. Poznámka: Překáží-li se v kývání rukou nebo jiným předmětem, bezpečnostní vypínač okamžitě kývání zastaví. Hlavním vypínačem znovu zahájíte provoz. Ovládání vzdušnění. 1 Stisknutím tlačítka AIR zahájíte vzdušnění. Během vzdušnění svítí LED kontrolka AIR. 2 Rychlost průtoku vzduchu můžete měnit stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů parametru AIR (rozsah 0,01 až 0,50 lpm). Zvolená rychlost vzduchu je ukázána v řádku nastavených hodnot (SP). 3 Stisknutím tlačítka AIR zastavíte probíhající vzdušnění. Poznámka: Vzduchové čerpadlo se automaticky zastaví, překročí-li tlak na výstupu hodnotu 7,6 cm H 2 O na déle než 10 sekund. Tím se zabrání přetlakování vaku v případě ucpání. Průtok vzduchu se obnoví, jakmile se tlak vrátí na běžnou hodnotu. Ovládání zahřívání. 1 Stisknutím tlačítka TEMP zahájíte zahřívání. Během zahřívání svítí LED kontrolka TEMP. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 51

52 4 Ovládací systémy 4.1 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/10 2 Teplotu můžete měnit stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů parametru TEMP (rozsah 10 C až 50 C). Zvolená teplota je ukázána v řádku nastavených hodnot (SP). 3 Stisknutím tlačítka TEMP zastavíte probíhající zahřívání. Poznámka: Neprobíhá-li právě kývací třepání, zahřívání se automaticky vypne. Tím se zabrání vytváření přehřátých míst ve stojaté kapalině. Po uvedení jednotky do pohybu se zahřívání obnoví Ovládání perfúze Perfúzní režim vyžaduje instalaci externího přístrojového modulu pro perfúzní kultivaci PERFCONT2E. Umístění tlačítek znázorňuje Obrázek Stisknutím tlačítka PERF spustíte perfúzní systém. Během perfúze svítí LED kontrolka PERF. 2 Perfúzní parametry lze měnit z nabídek, které lze otevřít klepnutím na tlačítko SETUP:MENU ESC. 3 Stisknutím tlačítka PERF zastavíte perfúzní systém. Stisknutím tlačítka PAGE budete moci prohlížet údaje o perfúzi a nastavené hodnoty. Položka na obrazovce PAGE PERF wt shot Funkce Perfúzní hmotnost. Uvedena je aktuální čistá hmotnost (předpona PV) a nastavená hodnota hmotnosti udržovaná odtahovým čerpadlem (předpona- SP) v gramech. Hmotnostní úbytek (nebo nárůst) v gramech během každého provedení přítoku či odtahu. 52 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

53 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Položka na obrazovce PAGE Σg PV SP PERF ON / PERF OFF Funkce Kumulativní přitékající množství (předpona F) nebo odtahované množství (předpona H). Kumulativní množství lze smazat v nabídce SETUP:CLEAR MEMORY. (Aktuální) procesní hodnoty V tomto příkladu 21 (rpm), 0,20 (lpm) a 32,0 (degc). Tyto hodnoty se nezobrazují, je-li přístroj vypnutý. Nastavené hodnoty V tomto příkladu 21/6 (rpm/úhel výkyvu), 0,20 (lpm) a 32,0 (degc) Signalizuje zapnutou nebo vypnutou perfúzi. Poznámka: Opětovným stisknutím tlačítka PAGE se vrátíte do hlavní nabídky Výstražná hlášení. 1 Blikající text ALARM! na LCD displeji (viz Obr. 4-1) signalizuje nové, zatím nepotvrzené výstražné hlášení. 2 Stisknutím tlačítka ALM můžete kdykoli zobrazit souhrn výstražných hlášení. Zde je znázorněn příklad výstražného hlášení týkajícího se teploty (TMPDEV, teplotní odchylka). 3 Po stisknutí tlačítka ALM se stav výstražného hlášení změní na potvrzený stav a text ALARM! na LCD displeji přestane blikat. 4 Výstražné hlášení můžete vyřešit podle pokynů v oddílu Výstražná hlášení, na straně 120, ve kterých je uveden seznam výstražných hlášení a příslušných nápravných opatření. 5 Opětovným stisknutím tlačítka ALM se vrátíte na předchozí přehled na LCD displeji. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 53

54 4 Ovládací systémy 4.1 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Změna provozních parametrů Provozní nastavení na displeji lze měnit pomocí tlačítek SETUP. Umístění tlačítek znázorňuje Obrázek 4-1. Stisknutím tlačítka SETUP MENU ESC otevřete hlavní nabídku nastavení. K dispozici je 12 nabídek, které lze postupně otevírat, viz Tabulka 4-1. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů pro SETUP můžete měnit hodnotu parametru. Stisknutím tlačítka Enter v sekci SETUP ( ) uložíte hodnotu parametru a otevřete další nabídku. Stisknutím tlačítka SETUP MENU ESC uvnitř nabídky se vrátíte na hlavní obrazovku. Tabulka 4-1. Provozní parametry, které jsou k dispozici pomocí tlačítka SETUP MENU ESC. Displej LCD Funkce SET ANGLE - Změna úhlu výkyvu (rozsah 2 až 9 ) SET PERFUSION - Zapnutí/vypnutí perfúze SET TARE - Tárování perfuzního článku CLEAR MEMORY - Smazání kumulativního množství přítoku/odtahu SET WEIGHT SP - Nastavení hodnoty pro hmotnostní regulaci 54 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

55 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 2/ Displej LCD Funkce SET PERF RATE - Nastavení požadované každodenní rychlosti perfúze SET FEED SHOT - Nastavení požadované dávky v ml CALIB TEMPERATURE - Kalibrace snímače teploty STOP POSITION - Nastavení konečné pozice vzorku (výchozí hodnota 9 ) UNIT ADDRESS - Nastavení adresy jednotky (rozsah 101 až 110) AUTOSTART -Pokud je volba AUTOSTART =1, ovládací prvky se automaticky po vypnutí nebo výpadku proudu obnoví na stav ON. CAL LEVEL - Nastavení úrovně kalibrace. Umožňuje nastavit úroveň. 1 znamená 1 děleno 10, čímž vznikne odchylka 0,1. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 55

56 4 Ovládací systémy 4.2 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/50 Systém WAVE Bioreactor 20/50 je ovládán pomocí dotykové obrazovky. Funkce na hlavní dotykové obrazovce, které jsou k dispozici, se mění podle aktuální konfigurace systému, viz např. Obrázek 4-2. Černá políčka jsou funkční tlačítka. Stisknutím některého z nich se otevře obrazovka s příslušnými podrobnými údaji. V políčkách se zobrazují hodnoty různých parametrů, jako je rychlost, teplota a průtok vzduchu. Bude-li splněna podmínka pro výstražné hlášení, zobrazí se ve spodní části obrazovky tlačítko ALARM. Je-li hlášení ALARM nové a nebylo zatím potvrzeno, bude tlačítko ALARM blikat Součást Popis Součást Popis 1 Ovládání rychlosti kývání (ROCKER) 7 Indikace výstražného hlášení (ALARM) 2 Aktuální rychlost kývání (rpm) 8 Ovládání vzdušnění (AIR) 3 Ovládání zahřívání (HEATER) 9 Aktuální průtok vzduchu (lpm) 4 Aktuální teplota ve vaku Cellbag ( C) 5 Ovládání hmotnosti ve vaku Cellbag (WGHT) 6 Aktuální hmotnost ve vaku Cellbag (Kg) 10 Tlačítko O2MIX pro ovládání koncentrace O 2 11 Nastavení systému a ostatní funkce (MENU) Obrázek 4-2. Ukázka hlavní obrazovky zobrazující volbu Dual systému EHTD. Funkce, které jsou k dispozici, se mění podle konfigurace systému 56 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

57 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Pro každou funkci se otevře obrazovka po stisknutí příslušného tlačítka. Podrobnosti k funkcím pro ovládání systému naleznete v návodu k obsluze systému WAVE Bioreactor 20/ Obecné funkce obrazovky Funkce, které jsou k dispozici na většině nebo na všech obrazovkách s funkcemi. Funkce TREND Popis Po stisknutí tlačítka TREND získáte grafický průběh parametru v průběhu 10 minut. ALARM Viz Oddíl BACK Po stisknutí tlačítka BACK se vrátíte z aktuální obrazovky na hlavní obrazovku Ovládání rychlosti kývání. 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte ROCKER. 2 Otevře se obrazovka ROCKER. V poli rpm se zobrazí aktuální rychlost kývání. 3 Stisknutím políčka SP nastavíte požadovanou rychlost kývání. Zadejte požadovanou hodnotu (2 až 40 kyvů/min.) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Stisknutím políčka angle nastavte úhel výkyvu. Zadejte požadovanou hodnotu (2 až 12 stupňů) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 5 Stisknutím tlačítka ROCK zahájíte kývání a můžete ověřit, že probíhá správně. 6 Stisknutím tlačítka STOP (objeví se na stejném místě jako tlačítko ROCK) kývání zastavíte. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 57

58 4 Ovládací systémy 4.2 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Regulace teploty Poznámka: Zahřívání se vypne, pokud: - dojde k selhání snímače teploty - dojde k odpojení zahřívací jednotky - dojde k přehřátí zahřívací jednotky (> 60 C) - neprobíhá kývání (k tomu může dojít během procesu SETUP) Poznámka: Při použití systému Dual s jedním velkým vakem (20 l, 22 l nebo 50 l) použijte nastavení pro jeden vak. 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte HEATER. 2 Otevře se obrazovka HEATER (na obrázku je znázorněna obrazovka nastavení Dual se dvěma skupinami příkazů, LEFT a RIGHT, pro změnu nastavení viz Oddíl 4.2.9). Aktuální teplota vaku Cellbag je zobrazena v poli s označením C. 3 Stisknutím políčka SP nastavíte požadovanou teplotu. Zadejte požadovanou hodnotu (0 C až 45 C) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Stisknutím tlačítka HEAT zahájíte zahřívání. Výkonový výstup zahřívací jednotky je znázorněn na barografu (obdélníkové pole nalevo od políček C a SP v části obrazovky LEFT a vpravo od políček C a SP v části obrazovky RIGHT). 5 Stisknutím tlačítka STOP (objeví se na stejném místě jako tlačítko HEAT) zahřívání zastavíte Ovládání hmotnosti Poznámka: Pro ovládání hmotnosti se vyžaduje systém verze BASE20/50EHT-L. 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte WGHT. 58 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

59 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Otevře se obrazovka WEIGTH. Aktuální čistá hmotnost v kg je znázorněna v poli Kg net 3 Stisknutím políčka SP nastavíte požadovanou hmotnost. Zadejte požadovanou hodnotu (0,2 až 25 kg) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Stisknutím tlačítka ON pod FEED spustíte čerpadlo s přítokem. Poznámka: Čerpadlo FEED se nespustí, pokud bude čistá hmotnost vyšší než horní mez pro výstražné hlášení. Tlačítko se změní na OFF a objeví se indikace Feeding. Přítokové čerpadlo bude běžet, dokud čistá hmotnost nepřekročí nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka OFF vypnete ovládací jednotku FEED. 5 Stisknutím tlačítka ON pod HARV spustíte čerpadlo pro odtah. Poznámka: Čerpadlo pro odtah HARV se nespustí, pokud bude čistá hmotnost nižší než spodní mez pro výstražné hlášení. Tlačítko se změní na OFF a objeví se indikace Harvesting. Odtahové čerpadlo bude běžet, dokud čistá hmotnost neklesne pod nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka OFF vypnete ovládací jednotku FEED. 6 Stisknutím tlačítka TARE vynulujete čistou hmotnost. Otevře se obrazovka TARE NOW?. Stisknutím tlačítka TARE NOW nastavíte čistou hmotnost na nulu. Tento krok již nelze vrátit. Stisknutím tlačítka CANCEL se vrátíte na obrazovku WEIGTH. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 59

60 4 Ovládací systémy 4.2 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/50 7 Po stisknutí tlačítka PERFU můžete používat ovládání perfúze. Otevře se obrazovka PERFUSION. Na levé straně obrazovky se zobrazí údaje o přítoku: Aktuální stav přítokového čerpadla: F_PUMPOFF nebo F_PUMPON Množství přidaného přítoku (shot)/které má být přidáno v této dávce (gm). Kumulativní přítok (L) je zobrazen v poli Σ. Na levé straně obrazovky se zobrazí údaje o odtahu: Aktuální stav odtahového čerpadla: H_PUMPOFF nebo H_PUMPON Množství odebraného odtahu (shot), které má být odebráno (gm). Kumulativní odtah (L) je zobrazen v poli Σ. Aktuální čistá hmotnost v kg je znázorněna v poli Kg. 8 Stisknutím tlačítka RESET vynulujete kumulativní množství přítoku iodtoku. 9 Stiskněte tlačítko DETAIL. 10 Otevře se obrazovka PERFUSION PARAMETERS. Nastavte celkový přítok za den (L/d) stisknutím políčka FEED. Zadejte požadovanou hodnotu pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. Nastavte objem přítoku v jedné dávce stisknutím políčka Shot ml. Zadejte požadovanou hodnotu pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. Doba v minutách mezi jednotlivými dávkami se vypočítá z hodnoty celkového přítoku za den a z objemu přítoku za den. 60 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

61 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Stisknutím políčka SP nastavíte požadovanou hmotnost. Zadejte požadovanou hodnotu (0,2 až 25 kg) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 12 Stisknutím tlačítka ON spustíte ovládání přítoku a odtahu. Přítokové čerpadlo se spustí a odtokové čerpadlo se aktivuje, když hmotnost překročí nastavenou hodnotu. Tlačítko ON se změní na OFF. Stisknutím OFF vypnete jednotku ovládání perfúze Ovládání vzdušnění. 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte AIR. 2 Otevře se obrazovka AIRPUMP (na obrázku je znázorněna obrazovka nastavení Dual) Aktuální průtok vzduchu je znázorněn v poli lpm. 3 Stisknutím požadovaného políčka SP nastavíte hodnotu vzdušnění. Zadejte požadovanou hodnotu (0 až 0,5 l/min) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Stisknutím ON (nalevo nebo napravo v nastavení Dual) spusťte vzduchové čerpadlo. 5 Stisknutím tlačítka STOP (objeví se na stejném místě jako tlačítko ON) vzduchové čerpadlo zastavíte. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 61

62 4 Ovládací systémy 4.2 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Ovládání koncentrace/ vzdušnění CO 2 concentration Poznámka: Ovládání koncentrace CO 2 vyžaduje konfiguraci přístroje BASE20/ 50EHTD-CO2. Pro správnou funkci modulu pro regulaci CO 2 je nutný proud vzduchu. Pro větší pohodlí jsou prvky pro ovládání průtoku vzduchu umístěny napravo od obrazovky CO2. Informace k ovládání průtoku vzduchu viz Oddíl Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte CO2. 2 Otevře se obrazovka CO2 / AIRPUMP. Aktuální koncentrace CO 2 je znázorněna v poli % CO2. 3 Stisknutím požadovaného políčka SP nastavíte hodnotu koncentrace CO 2. Zadejte požadovanou hodnotu (0% až 15%) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Pro spuštění vzduchového čerpadla stiskněte tlačítko ON. 5 Stisknutím tlačítka STOP (objeví se na stejném místě jako tlačítko ON) vzduchové čerpadlo zastavíte. Poznámka: Plynný CO 2 musí být přiváděn na pravou stranu jednotky. Tlak je nutné regulovat mezi 10 a 15 psig (0,7 až 1 bar) a musí dodávat alespoň 0,2 l/min Ovládání koncentrace/ vzdušnění O 2 Poznámka: Ovládání koncentrace O 2 vyžaduje konfiguraci přístroje BASE20/ 50EHTD-O2. Pro správnou funkci modulu pro regulaci O 2 je nutný proud vzduchu. Pro větší pohodlí jsou prvky pro ovládání průtoku vzduchu umístěny napravo od obrazovky O2. Informace k ovládání průtoku vzduchu viz Oddíl Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

63 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte O2. 2 Otevře se obrazovka O2 / AIRPUMP. Aktuální koncentrace O 2 je znázorněna v poli % O2. 3 Stisknutím požadovaného políčka SP nastavíte hodnotu koncentrace O 2. Zadejte požadovanou hodnotu (21% až 50%) pomocí klávesnice pro zadávání dat, která se otevře, a stiskněte tlačítko. 4 Pro spuštění vzduchového čerpadla stiskněte tlačítko ON. 5 Stisknutím tlačítka STOP (objeví se na stejném místě jako tlačítko ON) vzduchové čerpadlo zastavíte. Poznámka: Plynný C 2 musí být přiváděn na pravou stranu jednotky. Tlak je nutné regulovat mezi 10 a 15 psig (0,7 až 1 bar) a musí dodávat alespoň 0,2 l/min Výstražná hlášení Nové výstražné hlášení je indikováno následujícími způsoby: Ve spodní části obrazovky se objeví blikající tlačítko ALARM. Barva obrazovky se změní na červenou. To znamená, že výstražné hlášení zatím nebylo potvrzeno. Zazní zvukový signál. Bzučák lze vypnout; viz WAVE Bioreactor 20/50 Operator Manual. Postup v případě výstražného hlášení Všechna výstražná hlášení mají specifický kód a časové označení, aby bylo možné snadno vyřešit potíže, které hlásí (Výstražná hlášení, na straně 126). 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte tlačítko ALARM. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 63

64 4 Ovládací systémy 4.2 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/50 2 Otevře se obrazovka ALARMS. Tímto krokem výstražné hlášení rovněž potvrdíte a barva obrazovky se změní zpět na zelenou. 3 Na obrazovce ALARMS se zaznamenává každé výstražné hlášení. Každé výstražné hlášení obsahuje: Datum a čas, kdy vzniklo a kdy bylo vyřešeno. Stav výstražného hlášení (Alm = nevyřešeno, OK = vyřešeno). Kód výstražného hlášení a stručný popis; vizvýstražná hlášení, na straně 126 (podtržítka mezi znaky). 4 Stisknutím tlačítka Up nebo Down se můžete pohybovat historií výstražných hlášení. 5 Obrazovku s nápovědou k výstražným hlášením otevřete stisknutím požadovaného výstražného hlášení, tím ho zvýrazníte. Pak stiskněte tlačítko HELP. 6 Seznam aktuálně aktivních výstražných hlášení otevřete stisknutím tlačítka Active Alarms. 7 Vyřešte příčinu výstražného hlášení. 8 Po potvrzení výstražného hlášení tlačítko ALARM ve spodní části hlavní obrazovky přestane blikat. Zůstane však viditelné, dokud se nevyřeší příčina výstražného hlášení. 9 Chcete-li si prohlédnout historii a seznam aktivních výstražných hlášení, stiskněte tlačítko ALARM na hlavní obrazovce (je-li viditelné) nebo je-li přístupné, stiskněte MENU a poté ALARM na obrazovce MENU. 10 Historie výstražných hlášení se nachází na dotykové obrazovce. Tato historie se uchovává i v případě výpadku proudu. Paměť uchovává posledních výstražných hlášení. Dojde-li ke výměně dotykové obrazovky mezi základními jednotkami, historie výstražných hlášení se ztratí. 64 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

65 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVE Bioreactor 20/ Automatické potvrzení: Běžně musí uživatel potvrdit nové výstražné hlášení stisknutím tlačítka ALARM a potom je možné si prohlédnout obrazovku s historií těchto hlášení. Je-li funkce AUTOACK nastavena na ON na obrazovce SETUP:OPTIONS, jsou všechna výstražná hlášení potvrzena automaticky. Výstražná hlášení již nejsou generována, ale jsou zaznamenávána. 12 Výstražné kontakty Vznikne-li příčina pro vznik výstražného hlášení, dojde ke spuštění UNIT ALARM. Tím se nastaví externí výstražný kontakt. UNIT ALARM přejde do stavu OFF, pouze když neexistuje žádná příčina pro výstražné hlášení Změna provozních parametrů Další podrobnosti viz WAVE Bioreactor System 20/50EHT Operator Manual. 1 Na hlavní obrazovce (Obr. 4-2) stiskněte tlačítko MENU. 2 Otevře se obrazovka MENU. Na obrazovce MENU jsou znázorněny údaje o systému. 3 Stisknutím tlačítka ALARM otevřete obrazovku ALARMS, viz Oddíl Stisknutím tlačítka SETUP se dostanete do režimu úpravy nastavení přístroje. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 65

66 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 5 Otevře se obrazovka Access SETUP. Klepněte na políčko Enter Password a zadejte heslo (výchozí heslo je 2050) a pak stiskněte tlačítko. 6 Otevře se obrazovka SETUP. Zobrazený seznam nastavovacích tlačítek závisí na konfiguraci přístroje a zobrazí se pouze relevantní nastavovací tlačítka. Všechny volby jsou uchovány v netěkavé paměti a zachovávají se i při výpadku proudu. Stisknutím požadovaného tlačítka změníte příslušné nastavení přístroje, viz WAVE Bioreactor System 20/50EHT Operator Manual. 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Externí přístrojový modul WAVEPOD spojuje několik přístrojů pro použití se systémem WAVE Bioreactor. Umožňuje měření a regulaci rozpuštěného kyslíku, měření a regulaci ph, regulaci vzdušnění a směšování O 2 a/nebo CO 2. Jednotka WAVEPOD je ovládána pomocí dotykové obrazovky. Na dotykové obrazovce se nachází několik podobrazovek pro ovládání jednotky WAVEPOD. Hlavní obrazovka (přehled) viz Obrázek 4-3. Zobrazeny jsou pouze funkce, které jsou k dispozici v aktuálním nastavení systému. 66 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

67 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Součást Popis Součást Popis 1 Připojená základní jednotka Bioreactor 11 Měření rozpuštěného kyslíku (%sat) 2 Čas a datum 12 Tlačítko pro ovládání rozpuštěného kyslíku DO OPT 3 Aktuální rychlost kývání (rpm) 13 Měření O 2 (%O2) 4 Aktuální hodnota vzdušnění (lpm) 14 Tlačítko O2MIX pro ovládání koncentrace O 2 5 Aktuální hodnota teploty ( C) 15 Měření CO 2 (%CO2) 6 Pouze pro perfúzi: Aktuální čistá hmotnost (Kg) 7 Připojená základní jednotka Bioreactor tlačítko (2050EHT) 8 Tlačítko MENU pro nastavení parametrů 9 Měření ph 10 Tlačítko ph OPT pro ovládání ph 16 Tlačítko CO2MIX pro ovládání koncentrace CO 2 17 Kontrolka vzdušnění (zelená = zapnuto / červená = vypnuto) 18 Tlačítko ALARMS, je-li zobrazeno, existuje jedno nebo více výstražných hlášení 19 Tlačítko HELP s údaji k různým parametrům. Obrázek 4-3. Hlavní obrazovka WAVEPOD Zelená/červená políčka znázorňují, že aktuální hodnoty jsou v rozsahu/mimo rozsah mezí pro nastavené hodnoty. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 67

68 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Všeobecná tlačítka Funkce, které jsou k dispozici na většině nebo na všech obrazovkách s funkcemi. Funkce TREND Popis Po stisknutí tlačítka TREND získáte grafický průběh parametru v průběhu 10 minut. Zařízení WAVEPOD neuchovává dlouhodobý průběh. Typická obrazovka TREND je znázorněna níže. ALARMS Viz Oddíl BACK Po stisknutí tlačítka BACK se vrátíte z aktuální obrazovky na hlavní obrazovku. 68 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

69 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Ovládání ph.. 1 Stiskněte tlačítko ph OPT na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka ph CONTROL. Obrazovka ph CONTROL obsahuje: Pole zobrazující aktuální ph (ph) Pole zobrazující nastavenou hodnotu ph (SP) Tlačítko pro ovládání ph (CONTROL ON/OFF) Volbu ACID BASE/CO2 BASE Tlačítka TREND, ALARMS a BACK 3 Po klepnutí na políčko SP můžete změnit nastavenou hodnotu ph. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou nastavenou hodnotu (rozsah ph 5 až 9) Stisknutím tlačítka ENT přijměte novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 4 Stisknutím tlačítka CONTROL ON/OFF zahájíte ovládání ph. Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání ph vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 69

70 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 5 Po stisknutí volby ACID BASE/CO2 BASE můžete zvolit režim ovládání ph. Volba ACID BASE: ovládání ph čerpadlem s kyselinou/zásadou. Volba CO2 BASE: ovládání ph pomocí koncentrace CO 2 čerpadlem se zásadou Ovládání rozpuštěného kyslíku. 1 Stiskněte tlačítko DO na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka DO OPTICAL. Obrazovka DO OPTICAL obsahuje: Čárový graf kyslíkové elektrody (vlevo od pole s aktuální koncentrací DO (DO %sat)) Pole s aktuální koncentrací DO (DO %sat). Pole znázorňující nastavenou hodnotu DO (SP), tj. s nastavenou hodnotou rozpuštěného kyslíku. Pole T/COMP ( C) Tlačítko DETAIL Tlačítko CALIB Pole SCAN (s) Tlačítko CONTROL ON/OFF Volbu ovládání RPM/O2% Tlačítka TREND, ALARMS a BACK 70 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

71 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Čárový graf kyslíkové elektrody ukazuje stav této elektrody. Je-li čárový graf zelený, elektroda je funkční. Jakmile zelená čára dosáhne spodní polohy, barva grafu se změní na červenou a elektrodu je nutno vyměnit. 4 Stiskněte pole SP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení (rozsah 0 až 100 +/- 0,5%sat) Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 5 Stiskněte pole T/COMP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení teploty kyslíkové elektrody. Tato hodnota se používá pro teplotní kompenzaci. Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 6 Stisknutím tlačítka DETAIL otevřete překryvné okno s různými parametry elektrody, jako je amplituda a fáze signálu. Tento displej je užitečný pro řešení potíží. 7 Stiskněte CALIB pro kalibraci kyslíkové elektrody. Otevře se obrazovka pro nastavení elektrody. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení kalibrace stiskněte CLOSE. Poznámka: Viz také Oddíl Po stisknutí pole SCAN můžete nastavit čas mezi po sobě jdoucími indikacemi DO. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení času kyslíkové elektrody (rozsah 1 až 99 sekund). Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 9 Stisknutím tlačítka CONTROL ON/OFF zahájíte ovládání rozpuštěného kyslíku (DO). Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání DO vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 71

72 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 10 Volba ovládání RPM/O2% Volba rychlost kývání (RPM): Ovládání rozpuštěného kyslíku změnou rychlosti kývání. Volba koncentrace O 2 (O2%): Ovládání rozpuštěného kyslíku změnou koncentrace O Ovládání vzdušnění Viz Oddíl nebo Oddíl Ovládání koncentrace O 2. 1 Stiskněte tlačítko O2MIX na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka O2MIX CONTROL. Pro správnou funkci modulu pro regulaci O 2 je nutný proud vzduchu. Prvky pro ovládání průtoku vzduchu jsou umístěny napravo od obrazovky O2MIX CONTROL (REMOTE BASE). Obrazovka O2MIX CONTROL obsahuje: Pole s aktuální koncentrací O 2 (O 2 %). Pole s nastavenou hodnotou O 2 (SP) zobrazuje nastavenou hodnotu koncentrace O 2. Indikaci O2 supply pressure (zelené kolečko znázorňuje koncentraci O 2 v rozsahu nastavené hodnoty). Tlačítko CONTROL ON/OFF Pole zobrazující aktuální průtok vzduchu (REMOTE BASE MIX OUT) (lpm) Pole zobrazující nastavenou hodnotu průtoku vzduchu (REMOTE BASE MIX OUT) (SP) Tlačítka TREND, ALARMS a BACK 72 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

73 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Stiskněte políčko pro nastavenou hodnotu O 2 SP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení (rozsah 0 až 50% O 2, rozsah ovládání je 21 až 40% +/- 0,6%, 41 až 50% +/- 1,0%). Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 4 Stisknutím tlačítka CONTROL ON/OFF zahájíte ovládání O 2. Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání DO vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF. 5 Volitelné: Hodnotu nastavení O 2 lze zadat i dálkově jiným ovládacím prvkem (RSP, Remote Set Point). Je-li tato volba aktivní, zobrazí se blikající hlášení RSP from DO. 6 Stiskněte pole vzdušnění (MIX OUT) pro nastavení hodnoty koncentrace O 2 SP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení (rozsah 0 až 0,5 l/min) Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 7 Stisknutím tlačítka AIR ON/OFF zahájíte ovládání vzdušnění. Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání vzdušnění vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 73

74 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Ovládání koncentrace CO 2. 1 Stiskněte tlačítko CO2MIX na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka CO2MIX CONTROL. Pro správnou funkci modulu pro regulaci CO 2 je nutný proud vzduchu. Prvky pro ovládání průtoku vzduchu jsou umístěny napravo od obrazovky CO2MIX CONTROL (REMOTE BASE). Obrazovka CO2MIX CONTROL obsahuje: Pole s aktuální koncentrací CO 2 (CO2 %) Pole s nastavenou hodnotou CO 2 (SP) zobrazuje nastavenou hodnotu koncentrace O 2. Indikaci CO2 supply pressure (zelené kolečko znázorňuje koncentraci O 2 v rozsahu nastavené hodnoty). Tlačítko CONTROL ON/OFF Pole zobrazující aktuální průtok vzduchu (REMOTE BASE MIX OUT) (lpm) Pole zobrazující nastavenou hodnotu průtoku vzduchu (REMOTE BASE MIX OUT) (SP) Tlačítka TREND, ALARMS a BACK 3 Stiskněte políčko pro nastavenou hodnotu CO 2 SP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení (rozsah 0 až 15% CO 2 ). Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 4 Stisknutím tlačítka CONTROL ON/OFF zahájíte ovládání CO 2. Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání DO vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF. 74 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

75 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Volitelné: Hodnotu nastavení CO 2 lze zadat i dálkově jiným ovládacím prvkem (RSP, Remote Set Point). Je-li tato volba aktivní, zobrazí se blikající hlášení RSP from ph. 6 Stiskněte pole vzdušnění (MIX OUT) pro nastavení hodnoty koncentrace CO 2 SP. Otevře se klávesnice pro zadání dat. Zadejte novou hodnotu nastavení (rozsah 0 až 1,00 l/min). Stisknutím tlačítka ENT přijmete novou nastavenou hodnotu, tlačítkem CLR vymažete displej a tlačítkem ESC zrušíte zadávání dat. 7 Stisknutím tlačítka AIR ON/OFF zahájíte ovládání vzdušnění. Barva tlačítka se změní na zelenou a zobrazí se ON. Opětovným stisknutím se ovládání vzdušnění vypne, barva tlačítka se změní na červenou a zobrazí se OFF Ovládání základní jednotky zařízení Bioreactor Základní jednotku zařízení WAVE Bioreactor 20/50 lze ovládat dálkově z modulu WAVEPOD. Je-li základní jednotka zařízení Bioreactor připojena a v provozu, zobrazuje se na levé straně hlavní obrazovky přehled údajů (Obr. 4-3). Stiskněte tlačítko základní jednotky zařízení Bioreactor (2050EHT). Pokyny viz WAVEPOD Operator Manual Výstražná hlášení Výstražná hlášení mají časové označení a obsahují krátký popis pro usnadnění řešení jejich příčiny, viz seznam výstražných hlášení (Výstražná hlášení, na straně 131). Při každém novém výstražném hlášení zazní zvukový signál. Zvukový signál lze vypnout (ALM BEEPER OFF) z obrazovky SETUP OPTIONS. 1 Ve spodní části obrazovky se zobrazí červené blikající tlačítko ALARMS signalizující nové výstražné hlášení. Dále se ozve zvukový signál (pro vypnutí zvukového signálu viz Oddíl 4.3.9). 2 Stisknutím tlačítka ALARMS otevřete obrazovku s historií výstražných hlášení. Tímto krokem výstražné hlášení rovněž potvrdíte, barva tlačítka ALARMS se změní na žlutou a tlačítko přestane blikat. Tlačítko ALARMS zůstane viditelné až do vyřešení všech příčin výstražných hlášení. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 75

76 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 3 Otevře se obrazovka ALARM LOG. Každé výstražné hlášení zahrnuje datum a čas, číslo hlášení, popis a stav, (červená = aktuální nepotvrzená hlášení, modrá = přečtená hlášení, zelená = vyřešená hlášení). Historie výstražných hlášení se uchovává i při výpadku proudu nebo vypnutí přístroje. Paměť uchovává posledních výstražných hlášení. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete prohlížet záznam výstražných hlášení. Historii výstražných hlášení lze trvale vymazat z nabídky SETUP (MENU:SETUP: CLEAR ALARM LOG)). Výstražné hlášení si můžete přečíst, když je stisknete. Tím se otevře překryvné okno s dalšími informacemi o výstražném hlášení. Barva hlášení se změní na modrou, což signalizuje, že hlášení bylo přečteno. 4 Záznam ALARM LOG si lze prohlédnout kdykoli stisknutím tlačítka ALARMS na hlavní obrazovce (Obr. 4-3) nebo stisknutím tlačítka REVIEW ALARMS na obrazovce SYSTEM INFO. 76 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

77 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Změna provozních parametrů 1 Stiskněte tlačítko MENU na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka SYSTEM INFO. Obrazovka SYSTEM INFO obsahuje: Sériové číslo modulu WAVEPOD (POD serial #) Číslo verze PLC (PLC ver) Verzi programu pro dotykovou obrazovku (TPanel ver) Datum vytvoření (Compiled) ALARM STATUS, pro oddíl 1 a oddíl 3 (B1&3), oddíl 2 a 4 (B2&4) a základní jednotku Bioreactor (BASE). Stav: Zelená = žádné aktuální výstražné hlášení (ALM)/potvrzené výstražné hlášení (ACK)/komunikace (COM) Červená = aktuální výstražné hlášení (ALM)/nepotvrzené výstražné hlášení (ACK)/ bez komunikace (COM) Tlačítko REVIEW ALARMS otevírá aktuální stav výstražného hlášení, viz Oddíl Tlačítko SETUP, viz krok 3. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 77

78 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 3 Stiskněte tlačítko SETUP na obrazovce SYSTEM INFO. Otevře se obrazovka pro zadání hesla. Heslo zabrání neoprávněným osobám v přístupu k nastavení parametrů. Výchozí heslo je Stiskněte tlačítko XXXX, zadejte heslo a stiskněte ENT. Stiskněte tlačítko PROCEED, které se objeví. 4 Otevře se obrazovka SETUP. Možnosti na obrazovce SETUP závisí na specifické konfiguraci systému. Podrobný popis nastavení parametrů viz WAVEPOD Operator Manual. 5 Po klepnutí na tlačítko OPTIONS můžete nastavit typ základní jednotky zařízení Bioreactor, automatické spuštění po výpadku proudu (on/off), automatické potvrzování výstražných hlášení (on/off) a zvukový signál k výstražným hlášením (on/off). 6 Po klepnutí na tlačítko SET CLK nastavíte čas v přístroji. 7 Po klepnutí na tlačítko CLEAR ALARM LOG vymažete uložený záznam výstražných hlášení. Tento záznam již nelze obnovit. 78 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

79 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Klepněte na tlačítko DO OPT. Na obrazovce DO CONTROL SETUP lze nastavit: Výstražné hlášení odchylky (DEV alarm), ON/OFF Meze odchylky (DEV limit), rozsah 0% až 10% Rozsah mrtvé zóny pro rozpuštěný kyslík (DBAND), rozsah 0% až 10% Čas cyklu (CTIME), tj. čas probíhající změny kyseliny/zásady nebo CO 2 s cílem vytvořit stabilizovanou hodnotu ph, rozsah 10 až 999 sekund. Nastavené hodnoty pro rychlost kývání (rpm) a O 2 (CONTROL SCHEME). 9 Klepněte na tlačítko ph. Na obrazovce ph CONTROL SETUP lze nastavit: Výstražné hlášení odchylky ph (DEV alarm), ON/OFF Meze odchylky (DEV limit) rozsah 0,0 až 1,0 jednotka ph Rozsah mrtvé zóny pro ph (DBAND) rozsah 0,0 až 1,0 jednotka ph Čas cyklu (CTIME), tj. čas probíhající změny kyseliny/zásady nebo CO 2 s cílem vytvořit stabilizovanou hodnotu ph, rozsah 10 až 300 sekund. Nastavené hodnoty pro kyselinu, zásadu a CO 2 (CONTROL SCHEME). Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 79

80 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD 10 Klepněte na tlačítko O2 MIX. Na obrazovce O2MIX CONTROL SETUP lze: Nastavit výstražné hlášení odchylky koncentrace O 2 (DEV alarm), ON/OFF. Nastavit mrtvou zónu pro výstražné hlášení odchylky O 2 (meze odchylky, DEV limit) rozsah 0,0% až 5,0%. Zobrazit aktuální koncentraci O 2 (O2 PV). Nastavit O2 OFFSET, malé úpravy v nastavení koncentrace O 2 lze provést změnou odchylky. Nastavit výstražné hlášení odchylky průtoku vzduchu (AIRFLOW DEV alarm), ON/OFF. Mez odchylky má fixní velikost 0,02 l/min. Nastavit SCALING (ml/min): Malé úpravy průtoku vzduchu lze provést změnou tohoto parametru. 80 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

81 Ovládací systémy 4 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Klepněte na CO2MIX button. Na obrazovce CO2MIX CONTROL SETUP lze: Nastavit výstražné hlášení odchylky koncentrace CO 2 (DEV alarm), ON/OFF. Nastavit mrtvou zónu výstražného hlášení koncentrace CO 2 (DEV limit), +/- CO2%, rozsah 0,0% až 5,0%. Zobrazit aktuální koncentraci CO 2 (CO2 PV). Nastavit CO2 OFFSET, malé úpravy v nastavení koncentrace CO 2 lze provést změnou odchylky. Nastavit výstražné hlášení odchylky průtoku vzduchu (AIRFLOW DEV alarm), ON/OFF. Mez odchylky má fixní velikost 0,02 l/min. Nastavit SCALING (ml/min): Malé úpravy průtoku vzduchu lze provést změnou tohoto parametru. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 81

82 4 Ovládací systémy 4.3 Ovládací systém zařízení WAVEPOD Nápověda 1 Stiskněte tlačítko HELP na hlavní obrazovce (Obr. 4-3). 2 Otevře se obrazovka WAVEPOD HELP. 3 Informace k jednotlivým tématům získáte klepnutím na příslušné tlačítko, viz podrobnosti v příručce WAVEPOD Operator Manual. 4 Klepnutím na tlačítko BACK se vrátíte na hlavní obrazovku. 82 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

83 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy Externí přístrojové ovládací systémy Běžné procesní ovládací jednotky Pro systémy WAVE Bioreactor 2/10 a WAVE Bioreactor 20/50 je k dispozici několik externích přístrojových modulů. V externích přístrojových modulech jsou integrovány procesní ovládací jednotky dvou velikostí, umožňující prohlížení aktuálních i nastavených hodnot a změnu nastavených hodnot, viz Obrázek 4-4 a Tabulka 4-2. Položka v ovládací jednotce 1, 2, 3, 4 (velká ovládací jednotka) 1, 2 (malá ovládací jednotka) Funkce Výstupní kontrolky se rozsvítí po aktivaci příslušných výstupů. % Automatické/manuální kontrolky se rozsvítí po aktivaci příslušných výstupů Horní displej: červené číslice Spodní displej: zelené číslice Posunovací tlačítko Tlačítko s šipkou nahoru Tlačítko s šipkou dolů Tlačítko pro návrat Ukazují procesní hodnoty nebo hodnoty parametrů Zobrazují nastavené hodnoty nebo názvy parametrů. Stisknutím zobrazuje různé položky nabídky nebo parametry Stisknutím se zvýší nastavená hodnota nebo parametr Stisknutím se sníží nastavená hodnota nebo parametr Stisknutím se vrátíte do normálního provozu Obrázek 4-4. Velká procesní ovládací jednotka (vlevo) a malá procesní ovládací jednotka (vpravo). Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 83

84 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy Tabulka 4-2. Velké a malé přístrojové procesní ovládací moduly. Velký procesní ovládací modul Modul O2MIX20 pro regulaci O 2 / vzduchu Modul O2MIX20-R pro regulaci O 2 / vzduchu Modul CO2MIX2 pro regulaci CO 2 / vzduchu Malý procesní ovládací modul Monitor rozpuštěného kyslíku DOOPT20 Modul O2MIX20 pro regulaci O 2 / vzduchu Modul CO2MIX20 pro regulaci CO 2 / vzduchu Modul CO2MIX20-R pro regulaci CO 2 / vzduchu Jednotka ph20 pro regulaci kyselosti/ zásaditosti Ovládání monitoru rozpuštěného kyslíku DOOPT20 Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. UPOZORNĚNÍ Kyslíková elektroda je choulostivá. Nedotýkejte se konce elektrody prstem ani žádným jiným předmětem. Nepokoušejte se čistit konec elektrody hadříkem. Elektrodu osušte zatřesením. 1 Připojte elektrodu ke konektoru na předním panelu. Výstupek na zástrčce musí zapadnout do drážky v konektoru. Zatlačte zástrčku a otočením jí zajistěte, netlačte na zástrčku násilím. 2 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 3 Rozsvítí se LCD displej a na něm se zobrazí číslo verze. 4 Během několika sekund se na LCD displeji zobrazí T= hodnota kompenzace teploty a A= amplituda. Poznámka: Je-li hodnota A nižší než 5 000, zbývají kyslíkové elektrodě přibližně 3 až 4 týdny životnosti. Jakmile hodnota A klesne pod 2 000, okamžitě elektrodu vyměňte. 5 Po uplynutí 15 sekund se na displeji zobrazí teplota ve C a P = fázový úhel kyslíkové elektrody. Fázový úhel a amplituda se střídavě zobrazují každých 15 sekund. 84 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

85 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy V procesním ovládacím modulu se zobrazuje hodnota rozpuštěného kyslíku (červená). Poznámka: Vyčkejte, dokud jednotka nevyskenuje elektrodu, mějte prosím trpělivost. 7 Před použitím kyslíkovou elektrodu zkalibrujte, viz Oddíl Zasuňte kyslíkovou elektrodu do vaku Cellbag. Poznámky: Kyslíkovou elektrodu lze opakovaně vyjímat a zasunovat, aniž by hrozila kontaminace. Vyhledejte spojku pro Oxywell2 ve vaku Cellbag. Sundejte ze spojky uzávěr typu Luer. S použitím plnící soupravy dodané spolu s kyslíkovou elektrodou naplňte Oxywells destilovanou vodou. Pokyny jsou přiložené k elektrodě. Je to zásadní pro vytvoření doby odezvy (t90) o délce 3 až 5 minut. Zasuňte opatrně kyslíkovou elektrodu do Oxywell2. Zajistěte kyslíkovou elektrodu dotažením konektoru typu Luer. 9 V zájmu dosažení maximální přesnosti elektrodu po zasunutí do vaku znovu upravte (lze provést, není-li vak Cellbag dosud nainokulován). Tento stav odpovídá za současného vzdušnění a kývání 100% saturaci. 10 Ponechte vak Cellbag vytemperovat, aby měl správnou teplotu a 100% saturaci. 11 Nastavte manuální kompenzaci teploty na teplotu ve vaku Cellbag a znovu proveďte kalibraci na 100 % Ovládání modulu CO2MIX20 pro regulaci CO 2 /vzduchu Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. Použití pouze jako vzdušnícího čerpadla 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 85

86 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy 3 Na ovládací jednotce průtoku vzduchu nastavte pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů hodnotu průtoku. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální průtok vzduchu je znázorněn červeně. Ovládací rozsah je 0 až 0,5 l/min. 4 Vzduch je přiváděn ze vstupního konektoru AIR IN na přední části přístroje. Místo běžného vzduchu lze připojit jakoukoli speciální směs plynů. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). Použití jako modulu pro regulaci směsi CO 2 /vzduchu 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Na ovládací jednotce průtoku vzduchu nastavte pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů hodnotu průtoku. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální průtok vzduchu je znázorněn červeně. Ovládací rozsah je 0 až 0,5 l/min. 4 Stisknutím vypínače CO2 ON zapnete modul pro regulaci CO 2. Vypínač se rozsvítí, což signalizuje, že je regulace CO 2 aktivní. 5 Nastavením hodnoty na procesní ovládací jednotce zvolte požadovanou hodnotu %CO 2. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální hodnota CO 2 je znázorněna červeně. Nastavenou hodnotu lze měnit tlačítky se šipkou nahoru/dolů. Výstražné hlášení vysokého tlaku a vypnutí Pokud tlak na portu AIR OUT překročí 10 cm H 2 O v důsledku zablokování nebo překážky v cestě vzduchu do vaku Cellbag, začne blikat červená LED kontrolka HIGH PRESSURE. Trvá-li stav přetlaku déle než 1 až 2 minuty, uzavře se integrální vzduchový ventil a tím se zabrání dalšímu nárůstu tlaku. Jakmile se stav přetlaku vyřeší, vzduchové čerpadlo opět obnoví svou činnost Ovládání modulu CO2MIX20-R pro regulaci CO 2 /vzduchu Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. 86 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

87 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy 4.4 Použití pouze jako vzdušnícího čerpadla 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Průtok vzduchu lze regulovat ventilem na rotačním průtokoměru. 4 Vzduch je přiváděn ze vstupního konektoru AIR IN na přední části přístroje. Místo běžného vzduchu lze připojit jakoukoli speciální směs plynů. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). Použití jako modulu pro regulaci směsi CO 2 /vzduchu 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Stisknutím tlačítka CO2 zapnete modul pro regulaci CO 2. Tlačítko se rozsvítí, což signalizuje, že je regulace CO 2 aktivní. 4 Nastavením hodnoty na procesní ovládací jednotce zvolte požadovanou hodnotu %CO 2. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální hodnota CO 2 je znázorněna červeně. Nastavenou hodnotu lze měnit tlačítky se šipkou nahoru/dolů Ovládání modulu O2MIX20 pro regulaci O 2 /vzduchu Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. Použití pouze jako vzdušnícího čerpadla 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 87

88 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Na ovládací jednotce průtoku vzduchu nastavte pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů hodnotu průtoku. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální průtok vzduchu je znázorněn červeně. Ovládací rozsah je 0 až 0,5 l/min. 4 Vzduch je přiváděn ze vstupního konektoru AIR IN na přední části přístroje. Místo běžného vzduchu lze připojit jakoukoli speciální směs plynů. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). Použití jako modulu pro regulaci směsi O 2 /vzduchu 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Na ovládací jednotce průtoku vzduchu nastavte pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů hodnotu průtoku. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální průtok vzduchu je znázorněn červeně. Ovládací rozsah je 0 až 0,5 l/min. 4 Stisknutím vypínače O2 ON zapnete ovládací jednotku O 2. Vypínač se rozsvítí, což signalizuje, že je ovládání O 2 aktivní. 5 Nastavením hodnoty na procesní ovládací jednotce zvolte požadovanou hodnotu %O 2. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální hodnota C 2 je znázorněna červeně. Nastavenou hodnotu lze měnit tlačítky se šipkou nahoru/dolů. Výstražné hlášení vysokého tlaku a vypnutí Pokud tlak na portu AIR OUT překročí 8 cm H 2 O v důsledku zablokování nebo překážky v cestě vzduchu do Cellbag, začne blikat červená LED HIGH PRESSURE. Trvá-li stav přetlaku déle než 1 až 2 minuty, uzavře se integrální vzduchový ventil a tím se zabrání dalšímu nárůstu tlaku. Jakmile se stav přetlaku vyřeší, vzduchové čerpadlo opět obnoví svou činnost. 88 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

89 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy Ovládání modulu O2MIX20-R pro regulaci O 2 /vzduchu Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. Použití pouze jako vzdušnícího čerpadla 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Průtok vzduchu lze regulovat ventilem na rotačním průtokoměru. 4 Vzduch je přiváděn ze vstupního konektoru AIR IN na přední části přístroje. Místo běžného vzduchu lze připojit jakoukoli speciální směs plynů. Tlak externího zdroje plynu je třeba regulovat na hodnotu mezi 0,1 a 0,2 bar (1 až 3 psig). Modul pro regulaci O2/vzduchu 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. 2 Stisknutím tlačítka PUMP ON spustíte vzduchové čerpadlo. 3 Stisknutím tlačítka O2 zapnete modul pro regulaci O 2. Tlačítko se rozsvítí, což signalizuje, že je ovládání O 2 aktivní. 4 Nastavením hodnoty na procesní ovládací jednotce zvolte požadovanou hodnotu %O 2. Nastavená hodnota je znázorněna zeleně. Aktuální hodnota O 2 je znázorněna červeně. Nastavenou hodnotu lze měnit tlačítky se šipkou nahoru/dolů. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 89

90 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy Ovládání peristaltického čerpadla pro přítok/odtah PUMP20 Viz Oddíl 1.8 s popisem umístění tlačítek. 1 Nasaďte hadičku tak, aby přítoková část byla ve spodní svorce a odtahová část v horní svorce. Otočte hlavu čerpadla a přesvědčte se, že je hadička pevně zasunuta a není nikde uvolněná. Je třeba upravit valivý tlak. Upravte svorky tak, aby při otáčení hlavy čerpadla nemohlo dojít ke vtahování hadičky do čerpadla. Poznámka: Čerpadlo vždy běží ve směru hodinových ručiček. 2 Stisknutím hlavního vypínače PUMP ON zapněte napájení. Tlačítko PUMP ON se rozsvítí. Je-li čerpadlo připojeno k jednotce LOADCONT20 nebo BASE20/ 50EHT, potom nebude běžet, dokud toto zařízení neodešle kabelem DB9 signál REMOTE ON. Čerpadlo běží rychlostí nastavenou na digitálním panelu. Je-li nainstalována zkracovací zástrčka, potom čerpadlo běží rychlostí nastavenou na digitálním panelu. 3 Po stisknutí tlačítka RUN čerpadlo poběží plnou rychlostí po celou dobu držení tohoto tlačítka. Kontrolka vypínače PUMP ON musí svítit (zeleně). Tato funkce je užitečná pro počáteční plnění hadiček. 4 Tlačítko RUN svítí po celou dobu otáčení čerpadla. 5 Rychlost čerpadla lze nastavit od 10 % do 100 % pomocí tlačítek (+/-) digitální jednotky ovládání rychlosti Ovládání jednotky pro regulaci kyselosti/zásaditosti ph20 Viz Oddíl 1.8 popisující umístění tlačítek a Oddíl s popisem procesního ovládacího modulu. Všeobecná doporučení V zájmu stabilní regulace ph je nutné upravit cyklus přídavkových čerpadel tak, aby byla dostatečná doba pro promíchání kyseliny i zásady. Čas cyklu ovládací jednotky ph20 je přednastaven (výchozí hodnota= 30 sekund). Část tohoto cyklu tvoří doba zapnutí, kdy se čerpadlo uvádí do chodu. Po zbývající část cyklu jsou čerpadla vypnutá a ovládací jednotka čeká na ukončení doby cyklu. 90 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

91 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy 4.4 Pokud na konci cyklu nedosáhne hodnota ph nastavené hodnoty, zahájí ovládací jednotka další cyklus přídavku/prodlevy. Je-li ph na nastavené hodnotě, ovládací jednotka je ve stavu nečinnosti. Malá mrtvá zóna v okolí nastavené hodnoty (výchozí hodnota = 0,1 ph) zabraňuje přílišnému chvění čerpadla. Vyžaduje-li systém delší dobu míchání, lze dobu cyklu upravit. Množství kyseliny nebo zásady přidané během cyklu je přímo úměrné rozdílu mezi nastavenou hodnotou a aktuální hodnotou ph. Konstantou přírůstku se upravuje citlivost. Přírůstek se může snížit, je-li během cyklu přidáváno nedostatečné množství kyseliny nebo zásady. Může se rovněž zvýšit, používá-li se koncentrovaná kyselina nebo zásada a je pozorováno přílišné předávkování. Připojení čerpadla se zásadou 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. Ujistěte se, že je tlačítko BASE ENBL vypnuté. 2 Peristaltické čerpadlo pro zásadu, jako je WAVE PUMP20, lze ovládat prostřednictvím ovládací jednotky ph20. Používá-li se jednotka PUMP20, zapojte PUMP20 pro čerpadlo se zásadou do ovládací jednotky pomocí dodaných kabelů. 3 Ujistěte se, že je směr čerpadla správný, a zapněte všechny příslušné vypínače. Nasaďte do čerpadla hadičku pro zásadu a připojte ji k zásobníku Cellbag. Otevřete všechny ventily. 4 Nastavte požadovanou hodnotu ph na ovládací jednotce a stisknutím tlačítka BASE ENBL aktivujte ovládání zásady. 5 Čerpadlo se zásadou se otočí vždy, když hodnota ph klesne o 0,1 jednotky pod nastavenou hodnotu ph. Připojení čerpadla s kyselinou 1 Zapněte hlavní vypínač zařízení (I). Hlavní vypínač se nachází na zadní části přístrojového modulu. Ujistěte se, že je tlačítko ACID ENBL vypnuté. 2 Peristaltické čerpadlo pro kyselinu, jako je WAVE PUMP20, lze ovládat prostřednictvím ovládací jednotky ph20. Používá-li se jednotka PUMP20, zapojte PUMP20 pro čerpadlo s kyselinou do ovládací jednotky pomocí dodaných kabelů. 3 Ujistěte se, že je směr čerpadla správný, a zapněte všechny příslušné vypínače. Nasaďte do čerpadla hadičku pro kyselinu a připojte ji k zásobníku Cellbag. Otevřete všechny ventily. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 91

92 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy 4 Nastavte požadovanou hodnotu ph na ovládací jednotce a stisknutím tlačítka ACID ENBL aktivujte ovládání kyseliny. 5 Čerpadlo s kyselinou se otočí vždy, když hodnota ph překročí o 0,1 jednotky nastavenou hodnotu ph. Nastavení hodnoty ph Nastavená hodnota ph určuje hodnotu ph, která má být v systému Bioreactor udržována. Provedení změny nastavené hodnoty: 1 Zelené číslice ukazují současnou nastavenou hodnotu. 2 Změnu nastavené hodnoty proveďte stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů. Ovládací jednotka bude reagovat po uvolnění tlačítka. Změna přírůstku ovládací jednotky Přírůstkem ovládací jednotky se mění procentuální podíl doby zap. během každého cyklu. Zvýšením přírůstku se prodlouží čas, po který čerpadlo běží se stejnou chybou (nastavená hodnota aktuální ph). Přírůstek kyseliny i zásady lze nastavit nezávisle. pb1 je přírůstek zásady a pb2 je přírůstek kyseliny (výchozí hodnota=5,0). Provedení změny přírůstku: 1 Stisknutím tlačítka posunu procesní ovládací jednotky otevřete nabídku. Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se požadovaný parametr (pb1 nebo pb2) nezobrazí na zelené kontrolce LED. Zvýšením hodnot pb snížíte množství kyseliny/zásady přidané v jedné dávce. Snížením hodnot pb zvýšíte množství kyseliny/zásady v jedné dávce. 2 Změnu zobrazeného přídavku proveďte stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů. Stisknutím tlačítka α se vrátíte do normálního provozu. Změna doby cyklu Doba cyklu udává dobu míchání kapaliny s kyselinou nebo zásadou. Je-li doba cyklu příliš krátká, může být pro stabilizaci hodnoty zapotřebí dalšího množství přidávané kyseliny nebo zásady. Je-li doba cyklu příliš dlouhá, potom bude odezva zdlouhavá. Doby cyklu kyseliny i zásady lze nastavit nezávisle. Ct1 je doba cyklu zásady a Ct2 je doba cyklu kyseliny. Doba cyklu se udává v sekundách (výchozí hodnota=30,0 sekund). 92 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

93 Ovládací systémy 4 Externí přístrojové ovládací systémy 4.4 Provedení změny doby cyklu: 1 Stisknutím tlačítka posunu procesní ovládací jednotky otevřete nabídku. Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se požadovaný parametr (Ct1 nebo Ct2) nezobrazí na zelené kontrolce LED. 2 Změnu zobrazené doby cyklu proveďte stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního provozu. Změna mrtvé zóny V okolí nastavené hodnoty je zapotřebí určité mrtvé zóny, která zabrání příliš častému cyklu čerpadel. Mrtvou zónu pro kyseinu i zásadu lze nastavit nezávisle. db1 je doba cyklu zásady a db2 je doba cyklu kyseliny. Mrtvá zóna se udává v jednotkách ph (výchozí hodnota=0,1). Provedení změny mrtvé zóny: 1 Stisknutím tlačítka posunu procesní ovládací jednotky otevřete nabídku. Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se požadovaný parametr (db1 nebo db2) nezobrazí na zelené kontrolce LED. 2 Změnu zobrazené mrtvé zóny proveďte stisknutím tlačítek se šipkou nahoru/dolů. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního provozu. Používání čerpadel dodaných uživatelem S ovládací jednotkou kyseliny/zásady ph20 lze propojit jakékoli čerpadlo, které lze ovládat dálkovým výstupem. Kolíky 1 a 9 na konektoru DB9 jsou každý zvlášť emitorem a kolektorem otevřeného kolektorového výstupu. Jakmile ovládací jednotka vyžaduje sepnutí čerpadla, výstup se zapne. Proud na výstupu nesmí překročit 100 ma. Čerpadlo dodané uživatelem lze také připojit k externímu přístrojovému modulu pro kyselinu/zásadu ph20 s použitím doplňkového rozhraní proudového relé. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 93

94 4 Ovládací systémy 4.4 Externí přístrojové ovládací systémy 94 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

95 Obsluha 5 Přehled obsluhy Obsluha V této kapitole je popsána základní obsluha systému WAVE Bioreactor 2/10 a WAVE Bioreactor 20/50. Podrobné pokyny naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci, viz Oddíl 8.2 Literatura, na straně Přehled obsluhy Ovládání systému WAVE Průběh prací Ovládání provozu, monitorování a klíčových parametrů během kultivace je zajišťováno vestavěnými ovládacími systémy v základní jednotce Bioreactor a/nebo externími přístrojovými moduly. U některých funkcí je k dispozici několik možností. Základní funkce ovládacích systémů popisuje Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně Přípravy před spuštěním 2 Sestavení součástí systému 3 Kalibrace ph elektrody a kyslíkové elektrody 4 Naplnění vaku Cellbag kultivačním médiem 5 Inokulace vaku Cellbag 6 Nastavení podmínek kultivace 7 Zahájení kultivace 8 Monitorování a ovládání podmínek kultivace 9 Volitelné: odebírání vzorků 10 Volitelné: výměna kultivačního média 11 Volitelné: převod měřítka kultivace 12 Volitelné: perfúzní kultivace 13 Zastavení kultivace a odtah 14 Postupy po pracovním cyklu Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 95

96 5 Obsluha 5.2 Přípravy před zahájením kultivace 5.2 Přípravy před zahájením kultivace Spuštění systému 1 Zkontrolujte, že veškeré externí přístrojové jednotky jsou správně připojeny. 2 V základní jednotce Bioreactor zapněte vypínač (I). Nachází se na zadní straně přístroje. 3 Volitelné: Zapněte vypínače požadovaných externích přístrojových jednotek (I). 4 Základní jednotka Bioreactor se inicializuje. Horní deska na základní jednotce Bioreactor se začne pomalu naklápět směrem dopředu. Dotkne se zadního bezpečnostního vypínače (bílé dotekové lišty) a poté se pohne směrem dopředu, až se dotkne předního bezpečnostního vypínače. Horní deska se poté nakloní do polohy pro odběr vzorku (přední stranou dolů) a zastaví se. Poznámka: Dojde-li k nárazu na bezpečnostní vypínač na horní části základní jednotky, kývací třepání se zastaví a kývací třepačka se nakloní do horizontální polohy. Poznámka: Došlo-li k nárazu na bezpečnostní vypínač, musí se vypnout napájení (O) a opět zapnout (I), aby se bezpečnostní vypínač resetoval. 5 Po inicializaci se na LCD obrazovce (WAVE Bioreactor 2/10) nebo na dotykové obrazovce (WAVE Bioreactor 20/50) objeví hlavní obrazovka Sestavení systému 1 WAVE Bioreactor 20/50: nainstalujte zahřívací podložku, není-li nainstalována: Umístěte zahřívací podložku(y) na horní desku základní jednotky Bioreactor bílou stranou vzhůru. Připojte zahřívací kabel do označeného konektoru na zadní straně přístroje. 96 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

97 Obsluha 5 Přípravy před zahájením kultivace Nainstalujte držák vaku Cellbag a snímač teploty, nejsou-li nainstalovány. WAVE Bioreactor 2/10: Umístěte nosič vaku Cellbag na horní desku základní jednotky Bioreactor. Horní deska přesně zapadne a zahřívací kabel bude na zadní straně. Do konektoru na zadní straně přístroje v nosiči vaku Cellbag připojte teplotní snímač. WAVE Bioreactor 20/50: Umístěte držák vaku Cellbag na zahřívací podložku. Posuňte držák vaku Cellbag směrem dozadu a ujistěte se, že západky jsou zasunuté. Přední stranu stlačte tak, aby západky zacvakly. Připojte teplotní snímač do nosiče vaku Cellbag, a to do konektoru HEATER na boční straně přístroje. Poznámka: Nosič vaku Cellbag odejmete tak, že zatlačíte na přední západky a vysunete jej dopředu a pak vzhůru. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 97

98 5 Obsluha 5.2 Přípravy před zahájením kultivace 3 Připravte vak(y) Cellbag(s) Popis vaků Cellbags spolu se vstupy a ventily viz Oddíl 1.6. Zvolte velikost vaku Cellbag podle požadavků experimentu a nastavení přístroje. Pro provoz Dual se používají dva vaky Cellbags. Viz Tabulka 5-1. Vyjměte zvolený(é) jednorázový(é) vak(y) Cellbag(s) z ochranného plastového pytle. Pro WAVE Bioreactor 20/50: Otevřete kolejnice na nosiči vaku Cellbag zdvižením páček na stranách nosiče vaku Cellbag. Umístěte vak Cellbag do nosiče vaku Cellbag a zatlačte obě plastové lišty do kolejnic. Poté zatlačením páček směrem dolů uzamkněte vak Cellbag do nosiče vaku Cellbag. Umístěte vak Cellbag na nosič vaku Cellbag tak, aby porty pro odběr vzorků směřovaly dopředu. Pro WAVE Bioreactor 2/10: Položte vak Cellbag na nosič vaku Cellbag a zatlačte lištu do šedých plastových svorek na obou stranách. Lišty musí do svorek zapadnout a vak Cellbag musí být pevně zajištěn v držáku vaku Cellbag. Poznámka: Systém WAVE Bioreactor 20/50 je vybaven čtečkou čárových kódů. Pokud toto zařízení zjistí, že vak zcela chybí nebo že je čárový kód vaku Cellbag neplatný, objeví se výstražné hlášení. Použití vaku Cellbag, který nemá platný čárový kód, není v zařízení WAVE povoleno a je důvodem ke zrušení záručních a servisních práv. 98 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

99 Obsluha 5 Přípravy před zahájením kultivace 5.2 Tabulka 5-1. Konfigurace systému a dostupné velikosti vaků Cellbag. Systém WAVE WAVE Bioreactor 2/10 - Nosič vaku Cellbag KIT2EH WAVE Bioreactor 20/50 - provoz s jedním vakem a nosič vaku Cellbag KIT20EHT WAVE Bioreactor 20/50 - duální provoz a nosič vaku Cellbag KIT20EHT WAVE Bioreactor 20/50 - provoz s jedním vakem a nosič vaku Cellbag KIT50EHT WAVE Bioreactor 20/50 - duální provoz a nosič vaku Cellbag KIT50EHT Velikost vaku Cellbag 2 l 10 l 20 l 22 l 50 l Připojení vzdušnění U některých konfigurací systému a externích přístrojových modulů je možné v kombinaci se vzdušněním nastavit koncentraci CO 2 a/nebo O 2. 1 Připojte přívod vzduchu z portu Air out umístěného na levé straně přístroje (duální systémy jsou vybaveny přídavným portem Air out umístěným na pravé straně přístroje) do vstupního filtru na vaku Cellbag (Oddíl 1.6). 2 Možnosti portu Air in (umístěného pod portem Air out): Odpojen a používá okolní vzduch z místnosti. Připojen ke zdroji vzduchu (CO2MIX20, O2MIX20 nebo jinému vhodnému zdroji plynu o tlaku < 0,2 bar). Plyn je přiváděn vnitřním čerpadlem a portem Air in a odčerpáván portem Air out do vaku Cellbag. 3 Ujistěte se, že svorky hadiček na vstupu i výstupu z filtru jsou otevřené Připojení ohřívače(ů) výstupního filtru Ohřívač udržuje teplotu filtru přibližně na 50 C až 60 C a tím zabraňuje kondenzaci ve filtru a možnému omezení průtoku vzduchu. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 99

100 5 Obsluha 5.2 Přípravy před zahájením kultivace Poznámka: Pro uspořádání Dual se dvěma vaky Cellbags na stejné kývací třepačce jsou zapotřebí dva ohřívače filtrů. 1 Zasuňte výstupní filtr do silikonového zahřívače FLTHTR2. 2 Ujistěte se, že je filtr pevně usazen. 3 Zasuňte kabel zahřívače filtru do tepelného(ých) konektoru(ů) na zadním panelu. 4 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení ON na každém zahřívači filtru Nastavení ovládání provozu a monitorování Doporučení pro podmínky provozu Každá buněčná linie a kultivační médium vyžaduje určitou optimalizaci provozních podmínek. Rychlost kývání je nutné nastavit na minimální rychlost zajišťující míchání a přenos kyslíku bez nadměrného pěnění, viz Tabulka 5-2, ve které jsou uvedeny obvyklé rychlosti kývání a vzdušnění. Tabulka 5-2. Obvyklé provozní podmínky systému (WAVE Bioreactor 20/50). Kultivační objem (litry) Velikost vaku Cellbag Rychlost kývání (kyvy/min) Rychlost vzdušnění (l/min) Systém 2/10 Systém 20/50 Systém 2/10 Systém 20/50 0,2 2 l 10 až ,1 až 0,2 0,1 1 2 l 15 až ,1 až 0,2 0,1 0,5 až 1 10 l 10 až ,1 až 0,2 0, l 15 až ,2 až 0,3 0,1 až 0, l Nevztahuje se 25 Nevztahuje se 0,1 až 0, l Nevztahuje se 20 až 25 Nevztahuje se 0,2 až 0,3 Doporučení pro rychlost kývání Nejsou-li vidět žádné vlny, zvyšte rychlost kývání. Dojde-li k nadměrnému pěnění, snižte rychlost kývání. Rychlost kývání vyšší než 6 kyvů za minutu je dostatečná pro suspenzi všech částic a míchání v celém objemu. 100 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

101 Obsluha 5 Přípravy před zahájením kultivace 5.2 Obvykle rychlost kývání 20 až 25 kyvů za minutu uspokojuje potřebu kyslíku pro hustotu buněk buněk/ml. Avšak rychlost kývání, které je zapotřebí pro přenos kyslíku, je určena též buněčnou populací a metabolismem. Nejlepším způsobem, jak určit potřebnou rychlost kývání, je měření hodnoty rozpuštěného kyslíku. To je možné provádět přímým nebo nepřímým měřením. Viz Oddíl Doporučení pro rychlost vzdušnění Rychlost vzdušnění (přes vstupní filtr) má malý účinek na přenos kyslíku. Rychlost vzdušnění je třeba udržovat na minimální hodnotě, aby se snížilo odpařování. Nastavenou rychlostí vzdušnění lze změnit pco 2 nebo ph. Doporučení pro snížení pěnění Pěnění lze redukovat snížením úhlu kývání. Typický úhel kývání je 6 až 8 stupňů. U silně pěnivého média lze úhel kývání snížit až na 4 až 5 stupňů. U buněk s vysokou spotřebou kyslíku, jako jsou buňky hmyzu, lze úhel kývání zvýšit až na 10 stupňů. Vzniká-li nadměrné množství pěny, snižte rychlost kývání. Je však zásadně důležité, aby rychlost kývání byla dostatečná pro tvorbu viditelných povrchových vln. V praxi je zavedeno přidávat do kultivačního média 0,01 mg/l přípravku Pluronic F- 68, kterým se minimalizuje degradace proteinů související s účinky pěnění. Většina komerčních kultivačních médií již Pluronic obsahují. K nadměrnému pěnění dochází i v případě, když vak Cellbag není řádně nafouknutý. Ověřte, že je průtok vzduchu dostatečný a že pojistný ventil funguje správně Nastavení provozních podmínek S použitím ovládacích systémů a externích přístrojových modulů nastavte provozní podmínky pro kývání, vzdušnění, popř. měření rozpuštěného kyslíku, regulaci ph aovládání CO 2 a O 2. Hlavní funkce ovládacích systémů popisuje Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Podrobnosti naleznete v příslušné uživatelské dokumentaci, viz Oddíl 8.2 Literatura, na straně 142. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 101

102 5 Obsluha 5.3 Provedení pracovního cyklu 5.3 Provedení pracovního cyklu Postupy před zahájením Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně Před každým pracovním cyklem zkalibrujte ph elektrodu a kyslíkovou elektrodu, viz Oddíl 6.4 Kalibrace, na straně Spusťte kývání a vzdušnění. 3 Ověřte, že je vak Cellbag náležitě nafouknutý a zajištěný na nosiči vaku Cellbag. 4 Ověřte, že je nosič vaku Cellbag pevně ukotven na horní desce základní jednotky Bioreactor. Vak Cellbag musí být vypnutý, ale ne pomačkaný. 5 Mírně stiskněte komoru a pozorujte, zda výstupním pojistným ventilem prochází vzduch. Tak ověříte, že je vzduch uvolňován přes tento ventil Naplnění vaku Cellbag kultivačním médiem VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zvedání a manipulaci je nutno provádět v souladu s místními předpisy. Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Poznámka: Udržujte přívod vzduchu do volného prostoru nad kapalinou, aby byl vak Cellbag neustále náležitě nafouknutý. Je to důležité, neboť jinak dojde k nadměrné tvorbě pěny. 1 V zájmu snížení pěnění před plněním kultivačním médiem ověřte, že je vak Cellbag nafouknutý. 2 Probíhá-li kývání, zastavte je. 102 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

103 Obsluha 5 Provedení pracovního cyklu Aseptickým způsobem připojte hadičku ze zásobníku s kultivačním médiem do vaku Cellbag, a to buď přitavením vstupní hadičky nebo pomocí zástrčného adaptéru typu Luer do jednoho z portů typu Luer. Poznámka: Použití spojky typu Luer může vyžadovat přenesení nosiče vaku Cellbag spolu s vakem Cellbag do laminárního boxu. 4 Přečerpejte do vaku Cellbag požadovaný objem kultivačního média. 5 Znovu spusťte kývání. 6 Změnou nastavené hodnoty upravte rychlost kývání, je-li třeba. Doporučení pro rychlost kývání viz Doporučení pro podmínky provozu, na straně 100. Nejsou-li vidět žádné vlny, zvyšte rychlost kývání. Dojde-li k nadměrnému pěnění, snižte rychlost kývání Inokulace kultivačního média ve vaku Cellbag Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Poznámka: Udržujte přívod vzduchu do volného prostoru nad kapalinou, aby byl vak Cellbag neustále náležitě nafouknutý. 1 Zastavte kývání. 2 Přitavením nebo pomocí zástrčného adaptéru typu Luer připojte sterilním způsobem hadičku ze zásobníku s inokulem ke vstupní hadičce. 3 Přečerpejte do vaku Cellbag požadovaný objem inokula. Poznámka: Malý objem inokula lze přidat stříkačkou přes vzorkovací port. 4 Znovu spusťte kývání Zahájení kultivace Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Poznámka: Zajistěte náležité nafouknutí vaku Cellbag po celou dobu kývání. Nedofouknutý vak se může natrhnout a začít unikat. Horní plocha vaku Cellbag musí být pevná jako buben. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 103

104 5 Obsluha 5.3 Provedení pracovního cyklu Poznámka: Potíže v systému nebo v nastavených podmínkách kultivace jsou ohlašovány výstražným hlášením. Nové výstražné hlášení se projeví jako blikající tlačítko ALARM na hlavní dotykové obrazovce. Barva dotykové obrazovky se rovněž změní na červenou a spustí se zvukový signál. Popis, jak nakládat s výstražnými hlášeními, viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně Ujistěte se, že jsou nastaveny požadované provozní podmínky, viz Doporučení pro podmínky provozu, na straně 100. Nastavení lze provést pro rychlost kývání, úhel kývání, vzdušnění ateplotu. U některých konfigurací systému lze též monitorovat /nebo ovládat rozpuštěný kyslík, ph, koncentraci CO 2 a O 2 a podmínky pro perfúzní kultivaci. 2 Spusťte kývání, vzdušnění a ostatní požadované funkce monitorování a/nebo ovládání Možnosti během kultivace Odběr vzorků z vaku Cellbag Pomocí jednoho vzorkovacího konektoru lze odebrat až 50 vzorků, aniž by došlo k ohrožení nebo snížení sterility. Z odebraného vzorku nesmí unikat žádné kapénky. 1 Upravte rychlost kývání, je-li třeba. Při nízké rychlosti kývání (<15 kyvů/min) je někdy obtížné vzhledem k usazování získat reprezentativní vzorek. V takové situaci se doporučuje zvýšit 5 až 10 minut před odběrem vzorku rychlost kývání na 15 kyvů/min. Po odběru vzorku lze rychlost kývání opět snížit. 2 Sundejte ze vzorkovacího konektoru protiprašný kryt (viz Oddíl 1.6 s popisem vaku Cellbag). 104 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

105 Obsluha 5 Provedení pracovního cyklu Otřete horní část vzorkovacího konektoru 70% alkoholem (nebo obdobným dezinfekčním prostředkem). 4 Aseptickým postupem připojte sterilní jednorázovou stříkačku do konektoru. 5 Uvolněte svorku z hadičky a nasajte do stříkačky vzorek. Může být zapotřebí na vak Cellbag zatlačit a tím vytěsnit kapalinu do vzorkovací zkumavky. 6 Vyjměte stříkačku a otřete horní část vzorkovacího konektoru opět 70% etanolem a nasaďte nazpět protiprašný kryt. 7 Několikrát po sobě vzorkovací konektor stiskněte, aby se veškerá kapalina z hadičky vrátila do vaku Cellbag. 8 Uzavřete svorku na hadičce. Poznámka: Standardní stříkačku nebo konektor typu Luer lze použít bez jehly. Poznámka: Vzorkovací zařízení má pouze malý otvor. Používáte-li velké mikronosiče nebo velké buněčné agregáty, nepoužívejte vzorkovací konektor. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 105

106 5 Obsluha 5.3 Provedení pracovního cyklu Měření a ovládání rozpuštěného kyslíku VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zvedání a manipulaci je nutno provádět v souladu s místními předpisy. Systém WAVE je určen k dodávání zvýšeného množství kyslíku pro většinu kultivačních systémů. Aby se dosáhlo požadované koncentrace rozpuštěného kyslíku, je důležité jeho koncentraci měřit a podle potřeby ji upravovat. 1 Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku: Nepřímé měření rozpuštěného kyslíku lze provádět odebíráním vzorků stříkačkou (viz Odběr vzorků z vaku Cellbag, na straně 104) a rychlým stanovením koncentrace po 2 v krevním analyzátoru. Přímé měření kyslíku lze provádět pomocí tenké a ohebné optické kyslíkové elektrody. Kyslíková elektroda se zasune do pochvy Oxywell2, která je vestavěná v každém vaku Cellbag, a lze ji opakovaně zasunovat a vyjímat pro účely kalibrace, aniž by došlo ke snížení sterility. 2 Úprava koncentrace rozpuštěného kyslíku: Pomocí integrovaného přístrojového modulu nebo externího přístrojového modulu určeného pro vytvoření požadované koncentrace O 2. Koncentraci rozpuštěného kyslíku lze zvýšit zvýšením rychlosti kývání. Poznámka: Koncentrace rozpuštěného CO 2 lze ovlivnit opačným způsobem, než je tomu u rozpuštěného kyslíku. Ovládání ph ph lze ovládat: pomocí modulu pro regulaci ph (WAVEPOD nebo samostatné jednotky), umožňujícího přímé ovládání ph ve vaku Cellbag. nepřímo ovládáním koncentrace CO 2 (modulem pro regulaci CO 2, integrovaně, systémem WAVEPOD nebo samostatnou jednotkou). pomocí příslušných pufrovacích roztoků. 106 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

107 Obsluha 5 Provedení pracovního cyklu 5.3 Zvětšování měřítka kultivace VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zvedání a manipulaci je nutno provádět v souladu s místními předpisy. Vaky Cellbags mají velký rozsah provozního objemu. Tím je umožněno zvýšení množství inokula a lze tak eliminovat zdlouhavé postupné přenosy. Začněte na menším objemu a během množení buněk přidejte do vaku Cellbag čerstvé médium. V jediné komoře je možná expanze až 1:10. Typická inokulační sekvence je následující: 1 Začněte se 100 ml média ve 2l vaku Cellbag. Přidejte inokulum. 2 Jakmile buňky dosáhnou hustoty buněk/ml, přidejte 300 ml média do vaku Cellbag. 3 Jakmile buňky znovu dosáhnou hustoty buněk/ml, přidejte další médium tak, aby byl objem doplněn na 1 litr. 4 Jakmile tyto buňky dosáhnou hustoty buněk/ml, proveďte přenos s použitím zařízení pro zatavování hadiček do 20l vaku Cellbag obsahujícího 2 litry média. 5 Jakmile buňky ve 20l vaku Cellbag opět dosáhnou hustoty buněk/ ml, doplňte tento objem na 10 litrů a pokračujte v kultivaci v plném objemu. V této sekvenci byl proveden pouze jeden přenos ze 100 ml do 10 litrů kultivačního média. Tím se šetří čas a snižuje riziko kontaminace. Toto schéma se též používá pro zvětšování měřítka z inokula u velkých konvenčních bioreaktorů. Výměna kultivačního média VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zvedání a manipulaci je nutno provádět v souladu s místními předpisy. Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 107

108 5 Obsluha 5.3 Provedení pracovního cyklu Poznámka: Aby se zabránilo možnému vyčerpání kyslíku, lze provést během necelé hodiny výměnu kultivačního média. 1 Zastavte kývání a vzdušnění a svorkami uzavřete vstupní a výstupní filtr. 2 Vyjměte nosič vaku Cellbag z kývací třepačky a opřete jej v kolmé poloze o podpěru. Ponechte buňky nebo mikronosiče, aby se 10 až 15 minut usazovaly. 3 Připojte hadičku na odtah z vaku Cellbag. Druhý konec této hadičky je nutné připojit ke sterilnímu sběrnému zásobníku. 4 Pomocí peristaltického čerpadla a za manuální manipulace s pružnou stěnou vaku Cellbag odčerpejte požadované množství supernatantní kultivační kapaliny. 5 Odpojte hadičku a připojte ji k čerstvému médiu pro doplnění do vaku Cellbag. 6 Umístěte nosič vaku Cellbag zpět na kývací třepačku. 7 Otevřete svorky na vstupním a výstupním filtru a znovu spusťte vzdušnění a kývání. Perfúzní kultivace Během perfúzní kultivace lze kontinuálně odtahovat kapalinu prostou buněk a přivádět čerstvé médium. Požadavky: Speciální vaky Cellbags s vnitřními filtry pro zadržení buněk Systém WAVE Bioreactor 2/10 s modulem PERFCONT2E nebo systém WAVE Bioreactor 20/50 s konfigurací BASE20/50EHT-L. Při přípravě perfúzní kultivace se doporučuje provést konzultaci s aplikačním specialistou společnosti GE Healthcare. Pokyny pro přípravu provozu perfúzní kultivace v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49, kde najdete pokyny pro ovládací systémy. 108 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

109 Obsluha 5 Postupy po pracovním cyklu Zastavení kultivace a odtah VÝSTRAHA Těžký předmět. Naplněné vaky Cellbags mají značnou hmotnost a při jejich zdvihání je třeba postupovat opatrně. Na každých 15 kg hmotnosti je zapotřebí jedné osoby, tedy např. 3 osob pro 30 až 45 kg. Veškeré zvedání a manipulaci je nutno provádět v souladu s místními předpisy. Pokyny pro nastavení monitorování a provoz v současné konfiguraci systému viz Kapitola 4 Ovládací systémy, na straně 49. Poznámka: Systém umožňuje minimální dobu obratu. Jednoduše odstraňte dokončenou vsádku a umístěte na přístroj nový nosič vaku Cellbag a vak Cellbag. 1 Zastavte kývání, vzdušnění a ostatní ovládací a monitorovací systémy. 2 Svorkami uzavřete vstupní a výstupní filtr vaku Cellbag. 3 Odpojte hadičku s přívodem vzduchu od vaku Cellbag. 4 Odpojte všechny ostatní hadičky a snímače připojené k vaku Cellbag. 5 Odpojte všechny kabely připojené k nosiči vaku Cellbag. 6 Sundejte nosič vaku Cellbag spolu s vakem Cellbag ze základní jednotky pro další zpracování na vhodném místě. Tip: Vak Cellbag je vhodným zásobníkem pro odtah. Doporučujeme uchovávat vak Cellbag na nosiči vaku Cellbag, neboť se tak snadno skladuje a přemísťuje. 5.4 Postupy po pracovním cyklu Po dokončení kultivace a sejmutí vaku Cellbag a nosiče vaku Cellbag. 1 Vypněte hlavní vypínače všech používaných zařízení (O). Hlavní vypínače se obvykle nacházejí na zadní straně jednotlivých zařízení. 2 Je-li třeba, proveďte vyčištění součástí systému (Oddíl 6.1). Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 109

110 5 Obsluha 5.4 Postupy po pracovním cyklu 110 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

111 Údržba 6 Všeobecně Údržba Tato kapitola obsahuje pokyny pro běžnou údržbu. 6.1 Všeobecně Pro spolehlivé výsledky je pravidelná údržba systému WAVE nutností. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy musí provádět servisní technik oprávněný společností GE Healthcare. Neodstraňujte jakékoliv kryty a nevyměňujte součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k obsluze. VÝSTRAHA Odpojte napájení. Před prováděním jakékoliv údržby vždy nejprve přístroj odpojte od elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ Čištění. Udržujte přístroje v suchu a čistotě. Před zahájením čištění je třeba přístroje vypnout a odpojit ze zásuvky. Vnější povrch přístrojů vyčistěte vlhkým hadříkem s vodou, příp. alkoholem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Na přístroje se nesmí přímo aplikovat voda. Před zapojením přístrojů do zásuvky se ujistěte, že jsou zcela suché. Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA 111

112 6 Údržba 6.2 Postup při kontrole bezpečnostních vypínačů 6.2 Postup při kontrole bezpečnostních vypínačů Potřebný materiál Hadička 1 cm 1,6 cm, C-Flex nebo obdobná, délka 300 mm Pokyny 1 Zapněte napájení přístroje. 2 Nastavte rychlost kývání na 10 kyvů/min. Nastavte úhel na 12 stupňů a zapněte kývací třepačku. 3 Během kývání přístroje zasuňte mezi bezpečnostní vypínač a horní desku kývací třepačky v přední části přístroje hadičku dlouhou 300 mm. Výsledek: Přístroj musí hadičku mírně stisknout, vrátit se do rovnovážné polohy a poté zastavit kývání. Osvětlení na dotykové obrazovce se během 30 sekund změní na červené a bude blikat. Zobrazí se následující hlášení: SAFETY BUMPER SWITCH HIT CYCLE POWER TO RESET. Poznámka: Reaguje-li přístroj jiným než zde popsaným způsobem, ukončete kontrolu a kontaktujte technickou podporu. Zařízení nepoužívejte, neboť bezpečnostní vypínače zřejmě nefungují správně. 4 Opakujte tento postup a otestujte také zadní bezpečnostní vypínač. 112 Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze AA

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více