Rybolov, chov ryb a související činnosti. Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu. Těžba a úprava uranových a thoriových rud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rybolov, chov ryb a související činnosti. Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu. Těžba a úprava uranových a thoriových rud"

Transkript

1 01 POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 Výčet položek číselníku: Kód Odvětvová klasifikace ekonomických činností Název položky Zemědělství, myslivosti a související činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE rev.1.1 (pro potřeby ČNB jsou převzaty z číselníku ČSÚ položky prvních dvou míst číselníku -tj.první stupeň kódu OKEČ tzv. oddíl). OKEČ je vytvořena podle pravidel pro tvorbu odvětvových klasifikací v zemích ES na bázi NACE rev a zajišťuje mezinárodní srovnatelnost statistických dat nejen v rámci zemí ES, ale též v rámci OSN, neboť NACE rev je kompatibilní s mezinárodní standardní klasifikací všech ekonomických činností ISIC rev. 3. Do úrovně oddílů (2 místa číselného kódu) je kódování OKEČ, NACE a ISIC totožné, OKEC Použití číselníku v parametrech: P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) Číselník BA0050 je upraven podle číselníku ČSÚ aktulizovaného dne Popis ČÍS Lesnictví a související činnosti Rybolov, chov ryb a související činnosti Těžba uhlí, lignitu a rašeliny Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu Těžba a úprava uranových a thoriových rud Těžba a úprava ostatních rud Těžba a úprava ostatních nerostných surovin Výroba potravinářských výrobků a nápojů Výroba tabákových výrobků Výroba textilií a textilních výrobků Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky výroba košů a proutěného zboží Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy radioaktivních prvků a sloučenin Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken Výroba pryžových a plastových výrobků Strana:1/4

2 BA0050 OKEC Kód 26 Název položky Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 27 Výroba základních kovů, hutních výrobků Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) kromě srojů a zařízení Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat) Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís. Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n. Recyklace druhotných surovin Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie Shromažďování, úprava a rozvod vody Stavebnictví Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot prodej pohonných hmot Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác. Ubytování a stravování Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava Letecká a kosmická doprava Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur Spoje Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč. Popis ČÍS Strana:2/4

3 BA0050 OKEC Kód S_CHFA S_DOP S_DOSK S_DREV S_EL S_EPV Popis ČÍS Název položky Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním Činnosti v oblasti nemovitostí Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Činnosti v oblasti výpočetní techniky Služby v oblasti výpočetní techniky; údržba a opravy kancelářských strojů a počítačů. Výzkum a vývoj Ostatní podnikatelské činnosti Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace Odstraňování odpadních vod a odpadu, čistění města, sanační a podobné služby. Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n. Rekreační, kulturní a sportovní činnosti Ostatní činnosti Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu Exteritoriálních organizace a instituce Chemický a farmaceutický průmysl Součtová položka Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje Součtová položka Doprava a skladování Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl Elektrotechnický a elektronický průmysl Součtová položka Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Součtová položka Strana:3/4

4 BA0050 OKEC Kód S_HUST S_KOVY S_NESU S_OBO S_OBPU S_ODV S_OSPRU S_OST S_OSTC1 S_OSTPR S_OZP S_PEN S_POJ S_POT S_PROST S_STVB S_TEX S_VYDOP S_ZEMR S_ZLN S_ZPRUM Název položky Hutnictví a strojírenství Součtová položka Výroba kovů a kovodělných výrobků Dobývání nerostných surovin Součtová položka Obchod, prodej, údržba, opravy Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování Součtová položka Odvětví Ostatní průmysl Ostatní činnosti a průmysl Ostatní činnosti bez činnosti 70 Ostatní průmysl Součtová položka Ostatní zpracovatelský průmysl Peněžnictví Součtová položka Pojišťovnictví Potravinářský průmysl Součtová položka Pronájem strojů a zařízení Výstavba a stavebnictví Součtová položka Textilní, oděvní a kožedělný průmysl Součtová položka Výroba dopravních prostředků Zemědělství, myslivost a rybolov Součtová položka Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. Součtová položka Zpracovatelský průmysl Verze: 9.0 Platnost od: 04 ČNB Garant: ing.boušková / odb. 61 Popis ČÍS Strana:4/4

5 KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Kód Název členění Verze Stav Platnost od CODV odvětví bez rozlišení Výčet všech odvětví bez rozlišení Odvětvová klasifikace podle odvětví Katalog Číselníků Strana: 1/1

6 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CODV CODV odvětví bez rozlišení Pro Číselník: BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Položky: Kód - Název S_ODV - Odvětví S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti 02 - Lesnictví a související činnosti S_NESU - Dobývání nerostných surovin 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin S_POT - Potravinářský průmysl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků S_HUST - Hutnictví a strojírenství 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů Popis ČÍS Strana:1/10

7 CODV CODV Položky: Kód - Název 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís. S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi S_OSTPR - Ostatní průmysl - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody S_STVB - Výstavba a stavebnictví 45 - Stavebnictví S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava Popis ČÍS Strana:2/10

8 CODV CODV Položky: Kód - Název 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje S_PEN - Peněžnictví 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování 67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč. S_OST - Ostatní činnosti a průmysl 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 74 - Ostatní podnikatelské činnosti 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:3/10

9 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Výčet všech odvětví bez rozlišení Pro Číselník: BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Položky: Kód - Název S_ODV - Odvětví 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 02 - Lesnictví a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. Popis ČÍS Strana:4/10

10 Položky: Kód - Název 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody 45 - Stavebnictví 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 74 - Ostatní podnikatelské činnosti 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti Popis ČÍS Strana:5/10

11 Položky: Kód - Název 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:6/10

12 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Odvětvová klasifikace podle odvětví Pro Číselník: BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Položky: Kód - Název S_ODV - Odvětví S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti 02 - Lesnictví a související činnosti S_NESU - Dobývání nerostných surovin 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl S_POT - Potravinářský průmysl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy Popis ČÍS Strana:7/10

13 Položky: Kód - Název 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís. S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků 34 - Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení S_OSPRU - Ostatní průmysl 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody S_STVB - Výstavba a stavebnictví 45 - Stavebnictví S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování S_DOSK - Doprava a skladování 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava Popis ČÍS Strana:8/10

14 Položky: Kód - Název 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování S_POJ - Pojišťovnictví 67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč. S_PROST - Pronájem strojů a zařízení 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 74 - Ostatní podnikatelské činnosti S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce Verze: 2.0 Platnost od ********* Popis ČÍS Strana:9/10

15 Popis ČÍS Strana:10/10

16 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od D_S_CHFA1 Celkem chemický a farmaceutický průmysl 00 D_S_DOP1 Celkem doprava, skladování, cestovní ruch a spoje 00 D_S_DOSK1 Doprava a skladování 00 D_S_DREV2 Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl 00 D_S_EL1 Celkem elektrotechnický a elektronický průmysl 00 D_S_EL3 Elektrotechnický a elektronický průmysl 00 D_S_EPV1 Celkem výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 00 D_S_EPV2 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 00 D_S_HUST1 Celkem hutnictví a strojírenství 00 D_S_KOVY2 Výroba kovů a kovodělných výrobků 00 D_S_NESU1 Celkem dobývání nerostných surovin 00 D_S_NESU2 Dobývání nerostných surovin 00 D_S_OBO1 Obchod, prodej, údržba, opravy 00 D_S_OBPU1 Celkem obchod, odbyt, pohostinství a ubytování 00 D_S_ODV1 Odvětví 00 D_S_ODV2 Odvětví D_S_ODV3 Odvětví D_S_OSPRU2 Ostatní průmysl 00 D_S_OST1 Ostatní činnosti a průmysl D_S_OSTC11 Ostatní činnosti bez činnosti D_S_OSTPR1 Ostatní průmysl 00 Katalog Dom Čís Strana: 1/2

17 BA0050 Odvětvová klasifikace ekonomických činností Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od D_S_OZP1 Ostatní zpracovatelský průmysl 00 D_S_PEN1 Peněžnictví 00 D_S_POJ1 Pojišťovnictví 00 D_S_POT1 Potravinářský průmysl 00 D_S_POT3 Potravinářský průmysl 00 D_S_PROST1 Pronájem strojů a zařízení 00 D_S_STVB1 Výstavba a stavebnictví D_S_STVB2 Výstavba a stavebnictví D_S_TEX1 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 00 D_S_TEX3 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 00 D_S_VYDOP2 Výroba dopravních prostředků 00 D_S_ZEMR1 Zemědělství, myslivost a rybolov 00 D_S_ZEMR2 Zemědělství, myslivost a rybolov 00 D_S_ZLN1 Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. 00 D_S_ZPRUM1 Zpracovatelský průmysl 00 ZOBY Odvětví bez položky 95 (pro obyv.) 04 Katalog Dom Čís Strana: 2/2

18 Verze: D_S_CHFA1 D_S_CHFA1 Celkem chemický a farmaceutický průmysl S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_DOP1 D_S_DOP1 Celkem doprava, skladování, cestovní ruch a spoje S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje CODV Platnost od: 00 Strana:1/22

19 Verze: D_S_DOSK1 S_DOSK Doprava a skladování S_DOSK - Doprava a skladování 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_DREV2 S_DREV Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů Platnost od: 00 Strana:2/22

20 Verze: D_S_EL1 D_S_EL1 Celkem elektrotechnický a elektronický průmysl S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís. CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_EL3 S_EL Elektrotechnický a elektronický průmysl S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís. Platnost od: 00 Strana:3/22

21 Verze: D_S_EPV1 D_S_EPV1 Celkem výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_EPV2 S_EPV Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody Platnost od: 00 Strana:4/22

22 Verze: D_S_HUST1 D_S_HUST1 Celkem hutnictví a strojírenství S_HUST - Hutnictví a strojírenství 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_KOVY2 S_KOVY Výroba kovů a kovodělných výrobků S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) Platnost od: 00 Strana:5/22

23 Verze: D_S_NESU1 D_S_NESU1 Celkem dobývání nerostných surovin S_NESU - Dobývání nerostných surovin 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_NESU2 S_NESU Dobývání nerostných surovin S_NESU - Dobývání nerostných surovin 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin Platnost od: 00 Strana:6/22

24 Verze: D_S_OBO1 S_OBO Obchod, prodej, údržba, opravy S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác. Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_OBPU1 D_S_OBPU1 Celkem obchod, odbyt, pohostinství a ubytování S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování CODV Platnost od: 00 Strana:7/22

25 D_S_ODV1 D_S_ODV1 Odvětví S_ODV - Odvětví CODV S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. S_POT - Potravinářský průmysl S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl S_HUST - Hutnictví a strojírenství S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody S_STVB - Výstavba a stavebnictví S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje S_PEN - Peněžnictví 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč. S_OST - Ostatní činnosti a průmysl 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Verze: Platnost od: 00 Strana:8/22

26 D_S_ODV2 S_ODV Odvětví S_ODV - Odvětví 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 02 - Lesnictví a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody 45 - Stavebnictví 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky Strana:9/22

27 D_S_ODV2 S_ODV 73 - Výzkum a vývoj 74 - Ostatní podnikatelské činnosti 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce Verze: 2.0 Platnost od: 03 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: 2.0 D_S_ODV3 S_ODV Odvětví S_ODV - Odvětví S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 02 - Lesnictví a související činnosti S_NESU - Dobývání nerostných surovin S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody S_STVB - Výstavba a stavebnictví S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy 55 - Ubytování a stravování S_DOSK - Doprava a skladování 64 - Spoje 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování S_POJ - Pojišťovnictví S_PROST - Pronájem strojů a zařízení 74 - Ostatní podnikatelské činnosti S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti 70 Platnost od: 03 Strana:10/22

28 Verze: D_S_OSPRU2 S_OSPRU Ostatní průmysl S_OSPRU - Ostatní průmysl 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: 2.0 D_S_OST1 D_S_OST1 Ostatní činnosti a průmysl S_OST - Ostatní činnosti a průmysl 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 74 - Ostatní podnikatelské činnosti 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce CODV Platnost od: 03 Strana:11/22

29 Verze: 2.0 D_S_OSTC11 S_OSTC1 Ostatní činnosti bez činnosti 70 S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 95 - Činnosti domácností jako zaměst. dom. personálu 96 - Činnosti domác. produkující b.n. výrobky pro vlastní potřebu 97 - Činnosti domácností poskyt b.n. služby pro vlastní potřebu 99 - Exteritoriálních organizace a instituce Platnost od: 03 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_OSTPR1 D_S_OSTPR1 Ostatní průmysl S_OSTPR - Ostatní průmysl - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin CODV Platnost od: 00 Strana:12/22

30 Verze: D_S_OZP1 D_S_OZP1 Ostatní zpracovatelský průmysl S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl S_OSTPR - Ostatní průmysl CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_PEN1 D_S_PEN1 Peněžnictví S_PEN - Peněžnictví 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování 67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním CODV Platnost od: 00 Strana:13/22

31 Verze: D_S_POJ1 S_POJ Pojišťovnictví S_POJ - Pojišťovnictví 67 - Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč. Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_POT1 D_S_POT1 Potravinářský průmysl S_POT - Potravinářský průmysl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků CODV Platnost od: 00 Strana:14/22

32 Verze: D_S_POT3 S_POT Potravinářský průmysl S_POT - Potravinářský průmysl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_PROST1 S_PROST Pronájem strojů a zařízení S_PROST - Pronájem strojů a zařízení 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu Platnost od: 00 Strana:15/22

33 D_S_STVB1 D_S_STVB1 Výstavba a stavebnictví S_STVB - Výstavba a stavebnictví 45 - Stavebnictví Verze: 2.0 CODV Platnost od: 03 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM D_S_STVB2 S_STVB Výstavba a stavebnictví S_STVB - Výstavba a stavebnictví 45 - Stavebnictví Verze: 2.0 Platnost od: 03 Strana:16/22

34 Verze: D_S_TEX1 D_S_TEX1 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi CODV Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TEX3 S_TEX Textilní, oděvní a kožedělný průmysl S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi Platnost od: 00 Strana:17/22

35 Verze: D_S_VYDOP2 S_VYDOP Výroba dopravních prostředků S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků 34 - Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_ZEMR1 D_S_ZEMR1 Zemědělství, myslivost a rybolov S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti CODV Platnost od: 00 Strana:18/22

36 Verze: D_S_ZEMR2 S_ZEMR Zemědělství, myslivost a rybolov S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_ZLN1 D_S_ZLN1 Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur. S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov 02 - Lesnictví a související činnosti S_NESU - Dobývání nerostných surovin CODV Platnost od: 00 Strana:19/22

37 D_S_ZPRUM1 S_ZPRUM Zpracovatelský průmysl S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl S_POT - Potravinářský průmysl S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků S_OSPRU - Ostatní průmysl Verze: Platnost od: 00 Strana:/22

38 ZOBY x Odvětví bez položky 95 (pro obyv.) 01 - Zemědělství, myslivosti a související činnosti 02 - Lesnictví a související činnosti 05 - Rybolov, chov ryb a související činnosti 10 - Těžba uhlí, lignitu a rašeliny 11 - Těžba ropy, zemního plynu a souvis. činnosti kromě průzkumu 12 - Těžba a úprava uranových a thoriových rud 13 - Těžba a úprava ostatních rud 14 - Těžba a úprava ostatních nerostných surovin 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 16 - Výroba tabákových výrobků 17 - Výroba textilií a textilních výrobků 18 - Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 19 - Čistění a úprava usní,výroba braš. a sedlář. výrobků a obuvi - Zprac. dřeva, dřev.,korkov., proutěn. a slaměné výrobky 21 - Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 22 - Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů 23 - Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 24 - Výroba chemic. látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 25 - Výroba pryžových a plastových výrobků 26 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 27 - Výroba základních kovů, hutních výrobků 28 - Výroba kovov. konstrukcí a kovoděl. výrobků (kromě strojů.) 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n Výroba kancelářských strojů a počítačů 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n Výroba rádiových, televizních a spojových zaříz. a přístrojů 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměr. přís Výroba motor. vozidel (kr. motocyklů), výr. přívěsů a návěsů 35 - Výroba ostatních dopravní prostředků a zařízení 36 - Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl j.n Recyklace druhotných surovin 40 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a teplé energie 41 - Shromažďování, úprava a rozvod vody 45 - Stavebnictví 50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot 51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. (kr. motor.vozidel) 52 - Maloobchod kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác Ubytování a stravování 60 - Pozemní a potrubní doprava 61 - Vodní doprava 62 - Letecká a kosmická doprava 63 - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; služby CK a agentur 64 - Spoje 65 - Finanč. zprostředkování kromě pojiš. a penzij. financování 66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním 70 - Činnosti v oblasti nemovitostí 71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu 72 - Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73 - Výzkum a vývoj 74 - Ostatní podnikatelské činnosti 75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Strana:21/22

39 ZOBY x 80 - Vzdělávání 85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace 91 - Činnosti odborových, profesních a podobných organizací j.n Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 93 - Ostatní činnosti 99 - Exteritoriálních organizace a instituce Verze: Platnost od: 04 Strana:22/22

Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy radioaktivních prvků a sloučenin

Vydavatelství, tisk, rozmnožování nahraných nosičů. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy radioaktivních prvků a sloučenin : 01 POPIS ČÍSELNÍKU : BA0050 Výčet položek číselníku: Odvětvová klasifikace ekonomických činností položky Zemědělství, myslivosti a související činnosti Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Tabulková část přílohy č. 2

Tabulková část přílohy č. 2 Tabulková část přílohy č. 2 Tabulka č. 1 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pojištěnci 4 755 667 4 708 151 4 603 615 4 833 831 4 784

Více

Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému

Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze V následujících

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí

Dle ČÚZK: http://www.cuzk.cz/ -> nahlížení do katastru nemovitostí KARTA OBJEKTU OZNAČENÍ (v případě potřeby lze rozšířit o kolonky další názvy ) původní název: použváno od - do původní název anglicky: současný název: použváno od současný název anglicky: název neoficiální:

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000 1998 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 1998-1999 1. ÚVOD Přímé zahraniční investice v roce 1998 Přehled přímých zahraničních investic za rok 1998 byl vypracován ve struktuře

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 736/2016 ze dne: oboru 1) Název oboru 1) Omezeno na (kódy CZ-NACE) 2) 1 1 Zemědělství myslivost, lesnictví, rybolov a lov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE Prosinec 2013 Finální verze OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ČÁST A - POPTÁVKA... 4 2.1 Zdroje pro odhad zaměstnanosti v odvětvích v KV kraji... 4 2.2 Odhad zaměstnanosti

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004 OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní,

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Bezdomovci podle státního občanství

Bezdomovci podle státního občanství Bezdomovci podle státního občanství Státní občanství Alžírská lidová demokratická republika 1 Austrálie 2 Belize 2 Bulharsko 1 Bělorusko 3 Bývalá jugoslávská republika Makedonie 6 Česká republika 11 164

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 V roce 2004 dosáhly úplné náklady práce průměrně za celou republiku částky 182,25 Kč/hod, resp. 26 428 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech

Co se podporuje snižování energetické náročnosti v oblastech Úspory energie 2015 1. Základní informace o dotaci Příjem žádostí Příjem předběžných žádostí je 1. červen 2015 - srpen 2015 Příjem plných žádostí je září 2015 do ledna 2016 Projekt musí být ukončený do

Více

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Souhrn programu Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích

Více

Tabulková část přílohy. (rok 2004)

Tabulková část přílohy. (rok 2004) Tabulková část přílohy (rok 2004) 1 Seznam tabulek číslo tabulky název str. 2 Časové řady ukazatelů pracovních úrazů v ČR 3 3 (kraje) Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2004 podle krajů 4 3 (IBP)

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007 2005 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2007 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic (PZI) v České

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

OP PIK Nemovitosti Výzva 1

OP PIK Nemovitosti Výzva 1 OP PIK Nemovitosti Výzva 1 Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. v 1. až 2. čtvrtletí 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2011) Rozloha v km 2 496,1 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013 15. 1. 214 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 213 a v roce 213 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 213 oproti 3. čtvrtletí 213 snížily o 1,9 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu Pavla Žížalová MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analytické podklady pro přípravu pro politiku VaVaI Celkem 6 analýz Excelence ve výzkumu

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 8. prosince 2014 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 17. prosince 2015 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva II Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX Květen 2007 PŘIHLÁŠKA PRO PODNIKY Verze 1 Garantem Českého benchmarkingového indexu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Vznik ČBI umožnila Evropská Unie

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

PŘEHLED SEKCÍ. Kód (alfabetický) Název

PŘEHLED SEKCÍ. Kód (alfabetický) Název PŘEHLED SEKCÍ Kód (alfabetický) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od )

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od ) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 18. 1. 216 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 215 a v roce 215 Ceny zemědělských výrobců ve 4. čtvrtletí 215 oproti 3. čtvrtletí 215 vzrostly o 2,7 %, ceny stavebních prací, podle odhadů, o,3 % a

Více

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 R. Matějka, V. Doležalová Tisková konference, ČSÚ Praha, 7. září 2015 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Postavení průmyslu v ekonomice

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2015) Rozloha v km 2 496,2 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl (ÚTJ) 147

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0

Rok 2005 / Year 2005 Prosinec 1999=100 / December 1999=100 Průměr roku 2000=100 / 2000 average=100. Průměr od * Ú H R N ,8 114,8 111,0 111,0 * Ú H R N 5717 114,8 114,8 111,0 111,0 C NEROSTNÉ SUROVINY 155 116,9 116,9 120,4 120,4 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 119,7 119,7 124,8 124,8 CB OSTAT.NEROST.SUROVINY

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II)

Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) Projektem podporované ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE (Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II) SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 10.10 Zpracování

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

CZ-NACE SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.13 Výroba masných

Více

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1

1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 1990R3037 CS 20.11.2003 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o

Více

VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V PARDUBICKÉM KRAJI II, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B

VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V PARDUBICKÉM KRAJI II, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V PARDUBICKÉM KRAJI II, reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00005 Zájem o vzdělávání v rámci projektu v Pardubickém kraji Regionální individuální projekt Vzdělávejte

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (23 222) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE Hlavní město Praha ÚEK - Primární spotřeba - Stáv. stav Bilance roční spotřeby primárních paliv (GJ) - Stávající stav (rok

Více

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Prům. měsíční tempo růstu od poč. roku Avg monthly rate of growth from the begin. of the year 6. Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny SKP v České republice (předchozí období = 100, stejné období předchozího = 100) Industrial Producers Price Index by Section, Subsection,

Více

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month

Rok 2004 / Year 2004 Předchozí období=100/previous period=100 Stejné období předchozího roku=100/ *1) Měsíc / Month * Ú H R N / T O T A L 5730 100,8 100,8 101,6 101,6 C NEROSTNÉ SUROVINY 148 100,1 100,1 101,0 101,0 CA UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1 101,1 CA 10 UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA 37 100,2 100,2 101,1

Více

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II Přehled podporovaných odvětví Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků 11 14 15 SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba

Více

OP PIK Úspory energie Výzva 1

OP PIK Úspory energie Výzva 1 OP PIK Úspory energie Výzva 1 Cílem programu Úspory energie je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby

Více

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Příloha č. 1 Výzvy I - úvěry v programu EXPANZE Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE) Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl

Více

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE

PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE PŘÍLOHA Č. 5 KATEGORIE CZ NACE Část A Kategorie CZ NACE podporované: Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských

Více

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované:

KATEGORIE CZ NACE. Část A. Kategorie CZ NACE podporované: Část A Kategorie CZ NACE podporované: KATEGORIE CZ NACE Oddíl Skupina Název Sekce B Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2)

Více

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné)

SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ NACE (2 místné) CZ - NACE Priorita Sekce C (10-33) - Zpracovatelský průmysl 1 10 Výroba potravinářských výrobků 13 Výroba textilií 14 Výroba oděvů 17 Výroba

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA ČTVRTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období 1. 1. 2003 31. 12. 2004) články 2, 3, 4, 15 Evropské sociální charty a články 2, 3

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST Zdeněk Horsák SITA CZ zdenek.horsak@sita.cz OBSAH 1) Struktura odpadového hospodářství a tok odpadů 2) Původci odpadů 3) Katalog

Více

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky 5B2. Internet 0B2.1 Internetové připojení Na začátku roku 2007 mělo v Česku připojení k internetu 95 % podniků s deseti a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. Již na konci roku 2000 (pilotní šetření)

Více

ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ. Zodpovězení otázek označených hvězdičkou

ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ. Zodpovězení otázek označených hvězdičkou Veřejná konzultace k iniciativě s názvem Reforma vnitřního trhu s průmyslovými výrobky, která je součástí Pracovního programu Evropské komise na rok 2013 V roce 2012 jsme si připomněli 20. výročí vzniku

Více

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING

Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Příloha č. 1: KATEGORIE CZ-NACE VÝZVY I PROGRAMU MARKETING Část A Oddíl Název Sekce B - Těžba a dobývání 8 Ostatní těžba a dobývání Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od )

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od ) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 4. 7. 2016) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz). b)

Více