Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205"

Transkript

1 Projekt OP RLZ Opatření Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Ozubené převody Distanční text 007

2 Celkový obraz O modulu: Modul obsahuje základní rozdělení ozubených převodů blíže se zabývá jednotlivými typy ozubených soukolí. Jsou uvedeny základní výpočetní vztahy a nástin jednotlivých pevnostních výpočtů. Jsou uvedeny základní materiálová provedení jednotlivých soukolí, požadavky na montáž a provozní údržbu. Pomůcky a nástroje: obrázky typických druhů ozubených převodů, obrázky jednotlivých ozubení, Stavba a provoz strojů např. převodovek obráběcích strojů, automobilů či motocyklů, různé druhy obráběcích strojů s pohonem klínovými řemeny atd. Pravidla a konvence: Základem uspořádání modulu je následující schéma: názorný zjednodušený obrázek popis funkce příp. výpočet použití. 0. ledna 008 Strana /65

3 Obsah. Základní rozdělení kontaktních převodů s tvarovým stykem převodů s ozubenými koly Základy teorie ozubeného převodu... 6 Základní zákon ozubení... 6 Zákon ozubení pro konstantní převodový poměr Boční křivky... 8 Boční křivka zubu je průsečnice: Rozdělení soukolí dle vzájemného pohybu, dle polohy os, tvaru kol a zubů... 9 Valivá soukolí... 9 Čelní soukolí s vnějším ozubením... 9 Čelní soukolí s vnitřním ozubením... 9 Čelní soukolí se zakřivenými zuby... 0 Kuželové soukolí s přímými zuby... 0 Kuželové soukolí se zakřivenými zuby... 0 Šroubová soukolí.... Šroubové soukolí... Šnekové soukolí....4 Rozdělení ozubených kol dle tvaru boční křivky zubu U soukolí s čelními zuby máme :... 3 Čelní kola s přímými zuby... 3 Čelní kola se stupňovitými zuby... 3 Čelní kola se šikmými zuby... 4 Čelní kola s dvojnásobně šikmými zuby... 4 Čelní kola se šípovými zuby... 4 Čelní kola se šípovými zuby... 4 Čelní kola s kruhovými zuby... 4 U soukolí s kuželovými zuby máme:... 5 Kuželová kola s přímými zuby... 5 Kuželová kola se šikmými ( tangenciálními ) zuby... 5 Kuželová kola se šípovými zuby Kuželová kola se spirálními zuby (logaritmická nebo Archimedova spirála )... 5 Kuželová kola s paloidními zuby ( přibl. evolventa- paloida) ozubení Klingelnberk... 6 Kuželová kola s eloidními zuby ( oblouk epicykloidy- eloida)-ozubení Oerlikon Čelní soukolí s evolventním ozubeníms přímými zuby Evolventní čelní soukolí s přímými zuby Tvar běžného ozubení a jeho základní rozměry... 8 Ozubené kolo je charakterizováno následujícími parametry Konstrukce ozubení kol N ledna 008 Strana 3/65

4 Konstrukce evolventy... 9 Soukolí N... 0 Použití normálního ozubení je omezeno:....4 Podřezání a mezní počet zubů....5 Posunutí profilu zubu Korekce ozubení... 3 Korekce N... 4 Korekce VN... 4 Kolo+V... 5 Kolo -V... 5 Soukolí VN... 6 Korekce V... 6 Soukolí V s kladnou korekcí - se změnou vzdálenosti os Tabulky pro výpočty rozměrů soukolí pro jednotlivé způsoby korekcí ozubení Tabulky pro výpočet jednotlivých korekcí Základní pevnostní výpočty čelních ozubených kol Předběžný výpočet modulu ozubeného přímého čelního kola Pro kalená kola tedy rozhoduje výpočet únosnosti v ohybu Pro nekalená kola rozhoduje výpočet únosnosti v otlačení Pevnostní výpočet čelních ozubených kol ( ČSN ) Kontrola únosnosti paty zubů v ohybu Směrodatná obvodová síla Kontrola dotykové únosnosti boku zubů Čelní ozubení se šikmými zuby Hřeben a porovnávací kolo Výpočet rozměrů soukolí N Čelní soukolí se zuby dvojnásobně šikmými, šípovými a dvojnásobně šípovými Výpočet rozměrů čelního soukolí se šikmými zuby soukolí N Šroubová soukolí Základní rozdělení šroubových soukolí Válcové soukolí Hypoidní soukolí Paloidní soukolí Šnekové soukolí Převodové číslo a účinnost válcového šroubového soukolí Převodové číslo: Výpočet hlavních rozměrů pravoúhlého šroubového soukolí Šneková soukolí Výhody Nevýhody ledna 008 Strana 4/65

5 6.5 Výpočet hlavních rozměrů pravoúhlého šroubového soukolí Druhy šneků Rychlostní poměry ve valivém bodě šnekového soukolí Silové a převodové poměry... 5 Výsledná radiální síla šneku zatěžující ložiska: Výsledná radiální síla kola zatěžující ložiska: Tabulka pro výpočet hlavních rozměrů šnekového ozubení Materiály šnekových soukolí Doporučené dvojice materiálů pro šneková soukolí Pevnostní výpočet šnekových soukolí podle ČSN Konstrukce šneků, šnekových kol a šnekových převodovek Koncepční řešení šnekových převodovek Planetové převodovky Princip planetových převodů Výhody planetových převodů Nevýhody planetových převodů Otáčky a převodová čísla planetových převodů s čelními koly Převodová čísla planetových převodů Výpočet kroutících momentů a sil Souměrný kuželový diferenciál ledna 008 Strana 5/65

6 . Základní rozdělení kontaktních převodů s tvarovým stykem převodů s ozubenými koly Popis lekce: Bude provedeno základní rozdělení ozubených převodů. Bude stručně vysvětlena základní problematika jednotlivých soukolí Délka lekce: 0 Klíčová slova: Ozubené převody, čelní soukolí, kuželové soukolí, závitové soukolí, šnekové soukolí, boční křivka záběru, Motivace k lekci: Ozubené převody a převodovky jsou velmi frekventované pojmy nejen v automobilním odvětví, ale v celém strojírenském průmyslu, který se zabývá točivými stroji. Zde všude se používají jednotlivé převodovky. Nemusí tedy jít jen o Formuli, ale třeba o výtahový stroj, či míchačku betonu. Výklad:. Základy teorie ozubeného převodu Ozubený převod přenáší otáčivý pohyb a mechanickou energii z jednoho hřídele na druhý bez skluzu. Používá se především pro převody se stálým převodovým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelí. Ozubené převody se vyznačují velkou účinností, spolehlivou funkcí, velkou životností, kompaktním uspořádáním a jednoduchou obsluhou. Dvě spolu zabírající ozubená kola tvoří soukolí. Podle tvaru křivek tvořících profily zubu (boční křivky) rozeznáváme ozubení:. evolventní,. cykloidní. Základní zákon ozubení Hnací ozubené válcové kolo je vhodné, jestliže při stálé úhlové rychlosti udílí hnanému kolu rovněž stálou úhlovou rychlost. 0. ledna 008 Strana 6/65

7 Na obrázku se křivky p l a p boků dvou zubů dotýkají v bodě A. Má-li hnací kolo úhlovou rychlost ω, pak je obvodová rychlost bodu A při otáčení kola kolem v = R.ω Uvažujeme-li jako střed otáčení bod O, má tentýž bod A, ale příslušný kolu, obvodovou rychlost: v = R.ω Z podobnosti trojúhelníků: Δ O N A ΔABC obdržíme vztah ω ω Δ O N A ΔABC Rb = i, = konst. R = b 0. ledna 008 Strana 7/65

8 Zákon ozubení pro konstantní převodový poměr zní: Dva boky zubů v trvalém dotyku přenášejí rotační pohyb s konstantním převodovým poměrem, jestliže jejich společná normála n prochází valivým bodem V a dělí spojnici středů O a O v opačném poměru úhlových rychlostí obou kol. Podmínce konstantního převodového poměru vyhovují jen určité druhy křivek p a p. Spolu zabírající profily, které mají tvar těchto křivek, nazýváme přiřazené profily. Při otáčení profilů kolem středů O a O se jednotlivé body profilů postupně dotýkají. Geometrické místo dotyků obou profilů se nazývá čára záběru (tvar podle křivky profilu zubů). Boční křivky Boční křivka zubu je průsečnice: boku zubu hřebene nebo základního kola s roztečnou rovinou, boku zubu kola s roztečným válcem nebo boku zubu kola s roztečným kuželem a) Boční křivka zubu hřebenu b) Boční křivka zubu základního kola a) Boční křivka zubu čelních kol 0. ledna 008 Strana 8/65

9 b) Boční křivka zubu kuželových kol.3 Rozdělení soukolí dle vzájemného pohybu, dle polohy os, tvaru kol a zubů Valivá soukolí. U těchto soukolí se boky zubů spolu zabírajících kol po sobě jen odvalují. Čelní soukolí s vnějším ozubením osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují Čelní soukolí s vnitřním ozubením osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. 0. ledna 008 Strana 9/65

10 Čelní soukolí se zakřivenými zuby osy spolu zabírajících kol jsou rovnoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. Kuželové soukolí s přímými zuby osy spolu zabírajících kol jsou různoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. Kuželové soukolí se zakřivenými zuby osy spolu zabírajících kol jsou různoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě pouze odvalují. 0. ledna 008 Strana 0/65

11 Šroubová soukolí. U těchto soukolí se boky zubů spolu zabírajících kol po sobě nejen odvalují, ale i současné posouvají. Šroubové soukolí osy spolu zabírajících kol jsou mimoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě nejen odvalují, ale i posouvají. Šnekové soukolí Jsou zvláštním případem pravoúhlých šroubových soukolí, kde počet zubů pastorku klesl na z = až 9. Roztečný průměr pastorku se zmenší tak, že zuby vytvářejí souvislý závit. osy spolu zabírajících kol jsou mimoběžné, boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě nejen odvalují, ale i posouvají. Na zobrazení je šnek válcového tvaru, a šnekové kolo je globoidní 0. ledna 008 Strana /65

12 Na zobrazení je šnek globoidního tvaru, a šnekové kolo je také globoidní Na zobrazení je hypoidní soukolí s přímými zuby Na zobrazení je hypoidní soukolí se zakřivenými zuby 0. ledna 008 Strana /65

13 .4 Rozdělení ozubených kol dle tvaru boční křivky zubu. Tvar boční křivky se vyvíjel dle technologických možností. Je zřejmé, že při geometrických úvahách o bočních křivkách ozubení, docházeli konstruktéři k různým vývodům. Pokud jim ale stav techniky nezaručil možnost vyrobit ozubení tak, aby zcela splňovalo požadavky na vlastní tvar celého zubu, dodržení patřičné kvality povrchu a také na možnost zpětného ověření rozměrů, tedy na používanou měřící techniku. Navíc bylo nutno zajistit, aby výrobek byl také konkurence schopný, tedy aby také nebyl přehnané drahý, vůči doposud používaným typům ozubení. U soukolí s čelními zuby máme : Čelní kola s přímými zuby Výrobně jednoduché ozubení, nevzniká axiální síla, zub jde ale celý do záběru, dochází k jeho okamžitému zatížení, což se projevuje rázy. Čelní kola se stupňovitými zuby Jedná se v podstatě o dvě identická kola, které jsou vůči sobě pootočena o polovinu zubové rozteče. Tím je vlastně přenos výkonu rozdělen vůči předešlému ozubení- je tedy rovnoměrnější po obvodu kola. Přesto rázové účinky přenosu zůstávají, i když jsou menší. 0. ledna 008 Strana 3/65

14 Čelní kola se šikmými zuby Zde zub kola se dostává do záběru a také vychází se záběru postupné. Zatížení zubu je tedy pozvolné jedná se vlastně o míjivé zatížení. Vlivem zešikmení, ale vzniká axiální síla. Která se snaží kolo odtlačit do strany, čemuž zabraňujeme pomocí ložisek. Ty jsou tedy zatěžovány nejen radiální silou, ale také axiální. Čelní kola s dvojnásobně šikmými zuby U tohoto provedení dochází k eliminaci axiální síly, zatím co příznivý vliv postupného záběru zůstává. Zápich uprostřed kola zjednodušuje výrobu ozubení. Čelní kola se šípovými zuby Jedná se podstatě o předešlý typ ozubení, kdy vylepšením technologie dovedeme vyrobit tento tvar ozubení bez dělícího zápichu. Čelní kola se šípovými zuby Obdoba předešlého typu. Zalomení umožňuje přenášení extrémních výkonů. Čelní kola s kruhovými zuby Obdobné vlastnosti jako předešlé ozubení. Plynulý náběh zatížení, navíc kruhový tvar má 0. ledna 008 Strana 4/65

15 výhodnější pevnostní charakteristiku, než zlomené přechody u šípových zubů. U soukolí s kuželovými zuby máme: Kuželová kola s přímými zuby Základní tvar kuželových kol. Nejjednodušší výroba. Kuželová kola se šikmými ( tangenciálními ) zuby. Postupný náběh zatížení zubu. Kuželová kola se šípovými zuby. Postupný náběh zatížení zubu. Vyšší pevnost zubů. Kuželová kola se spirálními zuby (logaritmická nebo Archimedova spirála ) Postupný náběh zatížení zubu. Vyšší pevnost zubů, výborné kinematické vlastnosti. 0. ledna 008 Strana 5/65

16 Kuželová kola s paloidními zuby ( přibl. evolventa- paloida) ozubení Klingelnberk Kuželová kola s eloidními zuby ( oblouk epicykloidy- eloida)-ozubení Oerlikon 0. ledna 008 Strana 6/65

17 . Čelní soukolí s evolventním ozubeníms přímými zuby Popis lekce: Lekce seznamuje s pravidly konstrukce základního typu ozubení. Délka lekce: 0 minut Klíčová slova: evolventa, základní profil, soukolí N,soukolí Vn, soukolí V, korekce, mezní počet zubů, teoretický počet zubů, praktický počet zubů Motivace k lekci: V uvedeném textu se žák seznámí nejen se základy vytváření ozubeného soukolí s evolventním tvarem, ale dále se dozví o možných jeho modifikacích, které značně rozšiřuje možnosti jeho použití. Výklad:. Evolventní čelní soukolí s přímými zuby Ozubený hřeben - základní profil ( profil Z ) Vlastní ozubení ozubeného kola, vznikne odvalováním základního profilu Z po roztečné kružnici kola. Prakticky si toto můžeme představit následovně. Mějme nástroj ve tvaru ozubeného hřebene, kterýkoná kmitavý pohyb. Dále budeme mít kotouč z vhodného materiálu, který má určité rozměry, které umožní vytvoření ozubeného kola s určitým počtem zubů a zubních mezer. Obě tyto komponenty umístíme do zařízení, které umožňuje kmitavý pohyb hřebene ve směru osy kotouče, tak že zdvih kmitu je větší než výška kotouče. Současně se kotouč otáčí kolem své osy. Rychlost otáčení kotouče je synchronizován s podélným posuvem hřebenu a to tak, aby rychlost posuvu bodu na roztečné přímce profilu Z odpovídal tečné rychlosti bodu na roztečné kružnici na kotouči. Za stálého postupného odvalování, a postupného přisouvání hřebene k osě kotouče, se začne z z původního kotouče vytvářet ozubené kolo. Proces je ukončen, pokud vzdálenost roztečné přímky r, bude ve vzdálenosti poloměru roztečné kružnice vytvářeného ozubeného kola. Takto je ozubení vytvářeno prakticky, teoreticky, si můžeme představit, že se jsdná o geometrický jev, který bude dále popsán. 0. ledna 008 Strana 7/65

18 Základní profil evolventního ozubení je řez ozubením základního hřebenu, který je vlastně ozubený segment kola o nekonečně velkém poloměru roztečné kružnice, která přejde v roztečnou přímku r. Geometrický tvar základního profilu je normalizován. Vzhledem ke geometrické podobnosti profilu Z je možno je sestavit v řadu, jejíž každý člen je určen jedinou číselnou hodnotou - modulem. Tvar běžného ozubení a jeho základní rozměry Ozubené kolo je charakterizováno následujícími parametry Průměr roztečné kružnice D = m. z Průměr hlavové kružnice D a = m.( z + ) Průměr hlavové kružnice D f = m.( z,5 ) Výška hlavy zubu h a = m Výška paty zubu h f =,5. m Výška hlavy zubu h = h + h =,5. m Šířka zubu na roztečné kružnici s u = π. m / 0. ledna 008 Strana 8/65

19 Šířka ozubeného kola b = ψ m. m Z uvedeného je zřejmé, že veškeré rozměry ozubeného kola lze vypočítat pomocí jednoho parametru. Tím je modul m -. Jeho rozměr je (mm). Na základě změny modulu se mění úměrně všechny rozměry kola..3 Konstrukce ozubení kol N Evolventu e vytvoří bod napjatého vlákna odvinovaného z kružnice nebo bod přímky n, odvalující se po základní kružnici b. Střed křivosti je v bodě dotyku normály a základní kružnice. Evolventa začíná teoreticky na základní kružnici, a to radiálně. Konstrukce evolventy Evolventa vznikne odvalováním polopřímky po kružnici. Počáteční bod V opisuje evolventu. Další geometrické závislosti jsou zřejmé z obrázku. Poloměr základní kružnice R b je dán vztahem R b = r. cos α Čára záběru evolventních zubů je přímka, ztotožňující se s přímkou n v její základní poloze a jdoucí bodem V. Úhel záběru je stálý. Rozměry a názvosloví běžného (normálního) ozubení jsou v tabulce. Délkové rozměry jsou vždy určitým násobkem modulu. Kola N (normální) mají evolventní ozubení, které vytvoří základní profil Z, když se jeho roztečná přímka r odvaluje po roztečné kružnici rl kola. 0. ledna 008 Strana 9/65

20 Z obrázku je zřejmá vzájemná poloha roztečné kružnice r kola N a roztečné přímky r základního profilu Z. Soukolí N Soukolí N vznikne složením dvou kol N, které spolu zabírají. Tato kola mají společný základní profil, tedy mají stejný modul a úhel záběru. Roztečné kružnice jsou shodné s valivými. Roztečná přímka r základního profilu Z, se dotýká roztečné kružnice r (kola ) a roztečné kružnice r ( kola ) v bodě V. Rozměry čelního soukolí N s přímými evolventními zuby lze vypočítat z následující tabulky. Tabulka - Výpočet rozměrů čelního běžného soukolí N s přímými zuby ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo +V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje DR α ( ) 0 0 Převod.číslo i, i, = n /n = z /z i, = n /n = z /z Výška hlavy h a h a = m h a = m Hlavová vůle c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty h f h f = m + c a =,5. m h f = m + c a =,5. m 0. ledna 008 Strana 0/65

21 Výška zubu h h = h a + h f =,5. m h = h a + h f =,5. m Roztečná kr. DR D D = z. m D = z. m Patní kr. D f D f = D -.h f = D -,5.m D f = D -.h f = D -,5.m Rozteč t t = π. m t = π. m Tloušťka zubu s s = π/. m s = π/. m Zub.mezera s s = π/. m s = π/. m Šířka ozubení K b b = ψ m.m kde ψ m = 0 až 70 Vzdálenost os a a = ( D +D ) / = ( z +z ) /.m DR- uvádí se na výkrese v dodatkovém razítku K- okótováno na výkrese b = ψ m.m kde ψ m = 0 až 70 a = ( D +D ) / = ( z +z ) /.m Použití normálního ozubení je omezeno: minimálním počtem zubů, při kterém nenastane zeslabení paty zubů podříznutím nástrojem menší únosností zubů pastorku v ohybu, jejichž průřez se zmenšuje s klesajícím počtem zubů, velkými tlaky mezi zuby a velkými skluzy na patě zubů pastorku, způsobenými relativně malými poloměry křivosti pracovní části evolventy..4 Podřezání a mezní počet zubů U ozubených kol s malým počtem zubů, nastává stav, kdy zaoblení hlavy zubu nástroje již podřezává patu zubu kola. Konstrukce patní křivky se získá z relativního pohybu valivé přímky nástroje odvalující se na valivé kružnici ozubeného kola. Podříznutí zubů kola se projevuje nepříznivě zeslabením paty zubů a tím dochází ke snížení pevnosti zubu.. 0. ledna 008 Strana /65

22 Délka O V je dána výrazem z. m O V = R = Z obou barevně vyznačených trojúhelníků plyne Tudíž platí z z. m ΔONV NV= R.sinα =.sinα m a z ΔNAV NV= sinα z. m m sin = z sin α Mezní teoretický počet zubů je tedy určen výrazem = sin α α z = sin α Vzhledem k tomu, že nevelké podřezání paty zubů nemůže příliš ovlivnit pevnost zubu, připouští se tzv. praktický mezní počet zubů. Ten je určen výrazem 5 z p = z t 6 Po číselném dosazení pro α = 0 vychází z t = 7 zubů a z p = 4 zubů 0. ledna 008 Strana /65

23 Na obrázku je zobrazeno podříznutí zubů, ke kterému dojde, pokud počet zubů klesne pod teoretický počet, tedy 7 zubů. Vzhledem k relativně malé velikosti kola,bude část základního profilu Z při vytváření profilu ozubení zasahovat do paty zubu a tím ji zeslabí. Na obrázku je sestrojena prodloužená evolventa ke, což je trajektorie středu S zaoblení R základního profilu. Kruhové obloučky o poloměru R opsané z ke vytvářejí patní křivku. Pokud je počet zubů menší než teoretický počet( z t = 7), dochází ke zeslabení paty zubu. Připustíme-li nepatrné podřezání zubu, které není na závadu (nedochází ke snížení pevnosti zubů kola), pak můžeme použít praktický mezní počet zubů..5 Posunutí profilu zubu Korekce ozubení Nedostatky běžného ozubení se dají zmírnit vhodnými úpravami tzv. korekcemi profilu zubů. Účelem korekcí je hlavně zlepšit záběrové a pevnostní podmínky ozubení. Korigovaný profil ozubení se získává nejčastěji posunutím základního profilu evolventního ozubení.dále změnou úhlu záběru nebo výšky zubu. Roztečnou přímku základního profilu (Z), lze totiž posunout o určitou vzdálenost na vnější či vnitřní stranu roztečné kružnice kola. Velikost posunutí vyjadřujeme součinem x. m, kde x je jednotkové posunutí (pro modul m = ) kde m je modul nástroje. Posunutím základního profitu se mění profit a rozměry zubu kola, ale nemění se základní kružnice a evolventa. U tohoto korigovaného ozubení platí: Pro výšku hlavy zubu: h a m Pro výšku paty zubu: h f,5. m Pro šířku zubu: s ½. m.π Posunutí základního profitu je buď kladné, tj. od středu kola (kola s kladným posunutím profilu kola +V), nebo záporné, tj. do středu kola (kola se záporným posunutím kola V). 0. ledna 008 Strana 3/65

24 Kombinací jednotlivých kol ( N, +V, -V ) lze vytvořit soukolí N, VN a V. Tabulka - Tabulka soukolí podle korekcí Číslo Kolo mal é vel ké mal é vel ké 3. mal é vel ké Označení Počet zubů posunutí Nejmenší Merritt Nejmenší Merritt korekce korekce Vzdálenost os N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 a= m(z +z )/ N N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 nemění se + V - V + V z < 4 z < 30 +x. m +x. m z 4 -x. m -x. m a=m.(z +z )/ z +z 8 z +z 60 x =(4- z )/7 soukolí x =0,4.(-/z) nemění se V N x=0,0.(30-z) z < 4 z < 30 +x. m +x. m Provoz.valivá N z 4 z 30 x. m = 0 x. m = 0 vzdálenost os V + V z < 4 z < 30 +x. m +x. m a v = a+y.m = z +z < 8 z +z < 60 x =(4- z )/7 x =0,0.(30-z ) =a+(x +x ).m- -k.m Korekce N U korekce N se nemění vzdálenost os.nemění se ani rozměry zubů. Jedná se tudíž o použití soukolí N tak, jak bylo popisováno v předešlém textu. Rozměry soukolí N jsou uvedeny v příslušné tabulce. Korekce VN U korekce VN se nemění vzdálenost os. U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se naopak posune roztečná přímka r základního profilu k ose kola o vzdálenost (-x. m ). Označení soukolí N ( kola +V a -V). 0. ledna 008 Strana 4/65

25 Kolo+V Na obrázku je kolo +V, (korigované kladným posunutím základního profilu od středu kola. Kolo -V Zde je kolo -V, (korigované záporným posunutím základního profilu ke středu kola. Kombinací obou předešlých možností získáme soukolí VN ( vyrovnaná korekce bez změny osové vzdálenosti ) 0. ledna 008 Strana 5/65

26 Soukolí VN Korekce V U korekce V se mění vzdálenost os. Máme v podstatě dvě možnosti U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se poloha roztečné přímky r základního profilu k ose kola nemění a zůstává v poloze tečny k roztečné kružnici. Označení soukolí V ( kola +V a N). U pastorku se posune roztečná přímka r základního profilu od osy pastorku o vzdálenost (+x. m ). U kola se také posune roztečná přímka r základního profilu k ose kola o vzdálenost (+x. m ). Označení soukolí V ( kola +V a + V). Soukolí V s kladnou korekcí - se změnou vzdálenosti os. Tato korekce se používá pokud provozní vzdálenost os kol av je rozdílná od teoretické vzdálenosti a, vypočítané z počtu zubů a modulu. Při výrobě mají jednotlivá kola výrobní valivou vzdálenost a w, odlišnou od vzdálenosti a nebo a y. Abychom ze vzdálenosti aw přešli na vzdálenost a y, tj. aby kola správně zabírala, musí se a w zmenšit o hodnotu posunutí kol 0. ledna 008 Strana 6/65

27 Korigovaná soukolí mají provozní vzdálenost os a y, která je odlišná od teoretické vzdálenosti a vypočtené z počtu zubů a modulu a y = a + y.m, kde a = m. ( z + z )/ vzdálenost os a se zvětší o tzv. posunutí os y.m = a y - a. Při výrobě mají jednotlivá kola výrobní valivou vzdálenost a w, odlišnou od vzdálenosti a nebo a y. Abychom ze vzdálenosti a w přešli na vzdálenost a y, tj. aby kola správně zabírala, musí se a w zmenšit o hodnotu posunutí kol 0. ledna 008 Strana 7/65

28 k. m = R + R + (x l + x ) m - a v. jednotkové posunutí kol (pro m = ) je: k = (x l + x ) - y. Hodnota y se vypočte nebo stanoví z diagramu, z ní vypočteme k, které je nutné pro stanovení hlavových průměrů kol. Dle vypočtené hodnoty y odečteme v grafu součtovou hodnotu jednotkových posunutí x +x. Tuto hodnotu nejprve rozdělíme na jednotlivá posunutí x a x. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. jednotková posunutí- což je vztaženo na velikost modulu m= musíme ještě jednotlivá posunutí vynásobit velikostí příslušného modulu. V následujícím textu jsou uvedeny tabulky pro výpočet základních rozměrů kol pro jednotlivé způsoby korekcí. Vzhledem k tomu, že výroba ozubení patřila vždy k špičkové strojařině, za dobu vývoje ozubených převodů, vznikla nejen celá řada tvarů zubů, ale také různé varianty korekcí. Každý významný výrobce špičkových, převážně obráběcích strojů, používá vlastní způsob úprav tvaru zubů, ale i jejich korekcí. Je třeba následující tabulky brát jako orientační, nikoliv jako vyčerpávající seznam všech možností. Pokud použijete při modelování návrhu ozubení, některý z programů 3D, který je vybaven výpočetním modulem pro výpočet pevnosti ozubení pomocí metody konečných prvků,, tak zjistíte, že zde jsou použity odlišné způsoby určení korekcí. 0. ledna 008 Strana 8/65

29 3. Tabulky pro výpočty rozměrů soukolí pro jednotlivé způsoby korekcí ozubení Popis lekce: Jsou uvedeny základní tabulky, které umožňuji výpočty rozměrů ozubených kol a soukolí, pro provedení příslušné korekce. u tabulek je uveden stručný výklad postupu výpočtu, tak aby jej bylo možno použít při výpočtech v praktických konstrukčních cvičeních. Délka lekce: 90 minut Klíčová slova: korekce dle Merritta, nejmenší korekce dle ČSN, korekce VN, korekce V Motivace k lekci: zde se student seznámí se způsoby provádění základních korekcí ozubení.ti, kteří sledují závody automobilů, vědí, že vždy v přípravě na vlastní závod jednotlivé týmy, hledají nejen optimální nastavení tuhosti podvozku, použitých pneumatik, ale dle výškového profilu, také optimální nastavení jednotlivých převodových stupňů. Vzhledem k tomu, že převodovka má pevně stanovenou osovou vzdálenost hřídelů, na nichž jsou příslušná ozubená kola pro jednotlivé převodové stupně, jedná se vlastně o výpočet korekce pro předem určenou osovou vzdálenost a předem daný modul. Výklad: 3. Tabulky pro výpočet jednotlivých korekcí Uvedená korekce VN se požívá u málo zatížených a ne příliš často provozovaných převodů. Jako zařízení u kterých tato korekce je používána jsou převodovky zdviháků, převodovky uzavíracích armatur, případně zařízení jezů. Z výpočetních vztahů je zřejmé, že tato korekce se používá pro případy, kdy počet zubů pastorku z < 4. Tabulka 3 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí VN s přímými zuby - Nejmenší korekce ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo -V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje ČSN α 0 0 Jednotkové 0. ledna 008 Strana 9/65

30 posunutí DR x x = (4 - z ) / 7 x = - x základního profilu Posun.zákl. profilu DR x.m x. m x. m = - x. m roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Výška hlavy zubu ha ha = m + x.m ha = m - x.m Hlavová vůle zubů c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty zubu h f h f = m - x.m + c a h f = m + x.m + c a Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f hlavová kružnice K D a D a = D + h a D a =D + h a patní kružnice D f D f = D - h f D f = D - h f základní kružnice D b D b = D. cosα D b = D.cosα Rozteč t t = π.m t = π.m Základní rozteč tb t b = t.cos t b = t.cos Tloušťka zubu na s s = t / +.x.m.tgα s = t / -.x.m.tgα roztečné kružnici vzdálenost os a a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / Korekce V se používá, mají-li se zlepšit záběrové a pevnostní podmínky pro dané převodové číslo a pro danou vzdálenost os a v, nebo má-li se při daném převodovém čísle a modulu změnit osová vzdálenost. Tabulka 4 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí V s přímými zuby - ČSN Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo +V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje α 0 0 Jednotkové posunutí DR x x = 0,0( 30 - z ) x = 0,0( 30 - z ) základního profilu Posun zákl.profilu DR x.m +x. m +x. m součet Σx x+x Σx =x+x Σx =x+x roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Jednotková změna y y (viz graf ) y (viz graf ) vzdálenosti os 0. ledna 008 Strana 30/65

31 Změna vzdál. os y. m y.m = a v - a = ( x + x ).m - k.m Jednotkové k k = (x +x ) - y = ( (R +R )+ (x +x ).m -a v ) / m posunutí kol Nekorigovaná a a = ( D +D ) / = ( z +z ). m / vzdálenost os Valivá vzdál.os a v a v = ( D v +D v ) / = ( z +z ). m v / = a+y.m Valivý modul m v m v = a v / ( z +z ) = ( D v +D v ) / ( z +z ) y.m = a v - a = ( x + x ).m - k.m k = (x +x ) - y = ( (R +R )+ (x +x ).m -a v ) / m a = ( D +D ) / = ( z +z ). m / a v = ( D v +D v ) / = ( z +z ). m v / = a+y.m m v = a v / ( z +z ) = ( D v +D v ) / ( z +z ) Valivá kružnice D v D v = z. m v D v = z. m v Výška hlavy zubu h a h a = (+ x - k ).m h a = (+ x - k ).m Výška paty zubu h f h f = m + c a - x.m h f = m + c a - x.m Hlavová vůle zubů c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f hlavové kružnice K D a D a = D +.(+x -k).m D a = D +.(+x -k).m patní kružnice D f D f = D -.(,5 -x ).m D f = D -.(,5 -x ).m Následující korekce VN vychází z britské normy BS 436. Stanoví závislost výšky hlavy zubu na modulu a počtu zubů sdružených kol, aby se zabránilo podříznutí paty zubů pastorku s malým počtem zubů, zajistilo se správné evolventní odvalování a zvětšila se únosnost ozubení. Tato korekce se používá u soukolí, která mají mít nejvýhodnější vlastnosti (tloušťky pat zubů obou kol jsou větší a pracovní části evolvent jsou plošší), soukolí má velkou trvanlivost, zuby jsou pevnější, otlačení a vzájemný skluz mezi zuby je menší (boky se méně a rovnoměrněji opotřebovávají), mají tišší chod a větší účinnost. Tabulka 5 - Výpočet rozměrů čelního korigovaného soukolí VN s přímými zuby - Korekce podle Merritta (ČSN 0 460) Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Kolo -V Počet zubů DR z z z Modul DR m m m Úhel nástroje α 0 0 Jednotkové x = 0,0( 30 - z ) volíme pro x posunutí DR x hodnotu větší z obou 0. ledna 008 Strana 3/65

32 základního profilu x = 0,4 ( -z /z ) x = -x Posun.zákl.profilu DR x.m x. m x. m = - x. m Roztečná kružnice DR D D = z.m D = z.m Výška hlavy zubu h a h a = m + x.m h a = m - x.m Hlavová zubů vůle c a c a = 0,5.m c a = 0,5.m Výška paty zubu h f h f = m - x.m + c a h f = m + x.m + c a Výška zubu h h = h a + h f h = h a + h f Hlavová kružnice K D a D a = D + h a D a =D + h a Patní kružnice D f D f = D - h f D f = D - h f Základní kružnice D b D b = D. cosα D b = D.cosα Rozteč t t = π.m t = π.m Základní rozteč t b t b = t. cos α t b = t. cos α Tloušťka zubu na s s = t / +.x.m.tgα s = t / -.x.m.tgα roztečné kružnici Vzdálenost os a a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / a = ( D +D ) / = m. ( z +z ) / Následující tabulka slouží k výpočtu rozměrů soukolí, pokud máme například následující situaci. Máme zadánu osovou vzdálenost a převodový poměr. Z pevnostního výpočtu stanovíme velikost modulu. Tím máme všechny potřebné základní předpoklady k dalším výpočtům. Nejčastější chybou bývá volba počtu zubů. Je nutno si uvědomit, že počet zubů musí být celé číslo. Po volbě počtu zubů z a z je nutno zkontrolovat dosaženou hodnotu převodového čísla. Pokud by byla chyba velká, je třeba pozměnit volbu počtu zubů, zda nebude odchylka od požadovaného převodového čísla menší, než při první volbě. Tabulka 6 - Výpočet rozměrů čelního soukolí V s přímými zuby korigovaného pro danou vzdálenost os av a převodové číslo i, Název Označení Vzorce Vzorce Pastorek +V Pastorek +V Montážní osová a v a v a v vzdálenost Převodové číslo i, i, i, Modul m m m Úhel záběru α 0 0 Součet zubů z c z c = z +z = a v / m z c = z +z = a v / m 0. ledna 008 Strana 3/65

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

14.10 Čelní válcová soukolí s přímými zuby - korigovaná evolventní ozubení, vnitřní ozubení. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 1 akulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 1 Informace o kurzu Cíl, osnova a hodnocení kurzu. Učební texty. Obsah Převody Druhy převodů. Mechanické

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby

Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby Okruhy otázek k závěrečné bakalářské zkoušce B2303 Strojírenská technologie, obor Řízení výroby EKONOMIKA A ŘÍZENÍ VÝROBY 1. Základní pojmy - mikroekonomie a makroekonomie, koloběh statků a peněz v ekonomice,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Co nás pohání. www.graessner.at

Co nás pohání. www.graessner.at Graessner GmbH THE GEAR COMPANY Co nás pohání. www.graessner.at Důvěru si musíme denně znovu získávat. Činíme to již přes 20 roků. U Graessner zasahuje jedno do druhého. Usilujeme o nejmodernější techniku

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ

5) Průnik rotačních ploch. A) Osy totožné (a kolmé k půdorysně) Bod R průniku ploch. 1) Pomocná plocha κ 5) Průnik rotačních ploch Bod R průniku ploch κ, κ : 1) Pomocná plocha κ ) Průniky : l κ κ, l κ κ 3) R l l Volba pomocné plochy pro průnik rotačních ploch závisí na poloze os ploch. Omezíme se pouze na

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

OVMT Měření ozubených kol

OVMT Měření ozubených kol Měření ozubených kol Ozubená kola Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška)

1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška) 1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška) - zkouška 2 části - Kaplanova 5 otázek (žádná nesmí být za F) - přihlašovací údaje: login: bs2013 heslo: volant456 - Studium - Studijní opory - 6. Motory a pohony

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více