Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV"

Transkript

1 Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti řízení v resortu MV Centrální podpora řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s

2 Řízení.orx Řízení publicity změn Řízení Zajištění publicity na úrovni SF Čerpání finanční podpory ze SF - Požadavek na předán Příprava Posouzení dopadů schválení / neschválení Požadavek na změnu Stanovisko poskytovatele Vypsaná výzva - Příjem požadavku na změnu - návrhů na změnu - Interní schválení navrhovaných změn - Vyžádání stanoviska poskytovatele - Zapracování změn do karty - Schválení upravené karty - relevantní současnému stavu Žádost o stanovisko poskytovatele Posouzení dopadů schválení / neschválení Zpracování a podání finanční ze SF Podmínky prostředků pro realizaci Podaná žádost o finanční Podklady o průběhu realizace Výstupy Obsah: - Řízení na úrovni SF - Monitoring na úrovni ŘV - Kontrola realizace Celkové vyhodnocení kontroly splnění podmínek uvedených v fin. Rozhodnutí a úkoly ŘV Rozhodnutí a úkoly ŘV Závěrečná zpráva z auditu změn - Potřeba publicity Metodická příručka žadatele o fin. Metodická příručka příjemce fin. podpory Manuály pro publicitu z SF - Nastudování podkladů - Aktivní provádění informační a propagační činnosti - Archivace materiálů týkajících se povinné publicity Materiály byly archivovány PR a reklamní předměty Informační a propagační materiály - archivace Propagační kampaně Konference a workshopy Výzva k opravě Metodická příručka žadatele o fin. Obsah: - Podání - Kontrola Žádost o opravená, doplněná Výzva k opravě Čerpání finanční podpory ze SF Formulář žádosti Výzva k opravě fin. Podklady o průběru realizace Návrh na změnu Potřeba 2

3 .orx Projektového Zpracování a podání finanční ze SF Potřeba Obsah: - Vznik a popis Projektového - Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Karta Projektového Karta Obsah: - Vytvoření - Schválení - Příprava - Termín podání žádosti nastal -Požadavek na doplnění bdržen Dostupné informace a podkladové materiály - Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti - Vyplnění formuláře žádosti - Podepsání žádosti - Podání žádosti - Žádost o finanční podána Podaná žádost o finanční Potřeba Neakceptovaný projektový záměr Není určen postup pro zacházení s neakceptovanými projektovými záměry. Většinou končí skartací, či si je autoři archivují pro svou potřebu. Zpracování a podání finanční ze SF Řízení na úrovni SF Jmenování Neschválená žádost Doplněná žádost o finanční Monitoring na úrovni ŘV Vypsaná výzva Jmenování Formulář žádosti Zpracování a podání finanční ze SF Výzva k opravě fin. Stanovisko ÚHA Stanovisko Zprostředkujícího subjektu Stanovisko rezortní PgMO 3

4 .orx Projektového Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového - Potřeba Potřeba - Tvorba náměru - Tvorba - Tvorba karty - Karta vytvořena záměr Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového - Karta vytvořena Vznik a popis Projektového záměr - Předložení Karty ke schválení - Schválení Karty - Nastupování podmínek financovatelnosti - Podmínky nastudovány - Karta nebyla - Potřeba přepracování Karta záměr k přepracování Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměr k přepracování Neakceptovaný projektový záměr 4

5 Vznik a popis.orx Rozhodnutí o realizovatelnosti.orx Vznik a popis Projektového Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Potřeba Vznik a popis Projektového Karta byla vytvořena Předložení Karty ke schválení Liniový vedoucí pracovník organizace Tvorba námětu Cíl Karta Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Potřeba Potřeba přepracování Námět byl vytvořen Přínosy Liniový vedoucí pracovník organizace Karta Karta byla předložena ke schválení Schválení karty Karta Tvorba záměr Cíl Přínosy záměr byl vytvořen Karta byla Karta nebyla Potřeba přepracování Vznik a popis Projektového Tvorba Karty Liniový vedoucí pracovník organizace Nastudování podmínek financovatelnosti záměr Karta Metodická příručka žadatele o fin. Metodická příručka příjemce fin. podpory Karta byla vytvořena Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového Podmínky byly nastudovány Vytvoření 5

6 .orx Statutátní zástupce organizace Vytvoření Schválení Příprava - Podmínky byly nastudovány - Přepracování Projektového Schválení Karta Neschválená - Upřesnění/doplnění informací v Kartě - Získání stanoviska ÚHA, zprostředkujícího subjektu OP a resortní PgMo - Identifikace aktivit potřebných k vytvoření produktu - Vytvoření závistostí mezi aktivitami - Identifikace zdrojů - Vytvoření harmonogramu a rozpočtu - Odhad náročnosti jednotlivých aktivit - Jmenování členů ŘV - Kompletace - Vytvoření vysvětlujícího textu a kontrola úplnosti - Kontrola úplnosti byla provedena Stanovisko ÚHA Stanovisko Zprostředkujícího subjektu Schválení - Kontrola úplnosti byla provedena Vytvoření - Předložení ke schválení - Schválení - Rozhodnutí o budoucnosti v případě neschválení - - Přepracování - Vyloučení realizace Neschválená Příprava Podání - Schválení Vytvoření Jmenovací dekret - ustavení projektových týmů - Rozpracování projektových dokumentů - Schválení projektových dokumentů - Schválení Zpracování a podání finanční ze SF Zajištění publicity na úrovni SF Stanovisko rezortní PgMO Neschválená Vytvoření Řízení na úrovni SF Jmenovací dekret Příprava Jmenování Zpracování a podání finanční ze SF 6

7 Vytvoření (1/2) CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Vytvoření Liniový vedoucí pracovník organizace Upřesnění/doplnění informací k Kartě projetu Karta - Upřesnění/doplnění informací v Kartě - Získání stanoviska ÚHA, Rozhodnutí zprostředkujícího o subjektu Podmínky realizovatelnosti OP a resortní PgMo byly Projektového - Identifikace aktivit nastudovány potřebných k vytvoření produktu Schválení - Vytvoření závistostí Přepracování mezi aktivitami - Identifikace zdrojů - Vytvoření harmonogramu a rozpočtu - Odhad náročnosti jednotlivých aktivit - Jmenování členů ŘV - Kompletace - Vytvoření vysvětlujícího textu a kontrola úplnosti Identifikace aktivit nutných k vytvoření produktu Seznam aktivit Karta Statutátní zástupce organizace Karta Jmenování a, Členů ŘV Jmenovací dekret Karta Vývojový diagram produktů Liniový vedoucí pracovník organizace Informace byly doplněny Členové řídícího výboru Přímý nadřízený členů Získání stanoviska ÚHA Stanovisko ÚHA Aktivity byly identifikovány Vytvoření závislosti mezi jednotlivými aktivitami Závislosti aktivit Karta Karta Stanovisko ÚHA získáno Karta Seznam aktivit Závislosti byly vytvořeny Karta Členové řídícího výboru Jmenování bylo uskutečněno Jmenování e a Projektového manažera Přímý nadřízený členů Karta Získání stanoviska zprostředkujícího subjektu OP Stanovisko zprostředkujícího subjektu PO Karta Seznam aktivit Identifikace zdrojů nutných k zajištění aktivit Seznam zdrojů Karta Přímý nadřízený ŘP Karta Jmenovací dekret Karta Závislosti aktivit Stanovisko zprostředkujícího subjektu OP získáno Zdroje byly identifikovány Jmenování bylo uskutečněno Členové týmů projektů Získání stanoviska rezortní PgMO Stanovisko rezotrní PgMO Odhad náročnosti aktivit na jednotlivé zdroje Doba trvání aktivit Karta Přímý nadřízený členů Karta Seznam aktivit Karta Závislosti aktivit Seznam zdrojů Stanovisko rezortní PgMO získáno Náročnost aktivit byla odhadnuta Identifikace zdrojů Zdroje přidělené Přímé náklady na aktivity Statutární zástupce ogranizace Karta Zdroje byly identifikovány Vytvoření harmonogramu a rozpočtu Ekonom Zdroje přidělené Karta Vývojový diagram produktů a rozpočet byly vytvořeny 7

8 pokračování (2/2) Kompletace Vývojový diagram produktů Karta Seznam aktivit Závislosti aktivit Seznam zdrojů Doba trvání aktivit Zdroje přidělené Přímé náklady na aktivity Stanovisko ÚHA Stanovisko zprostředkujícího subjektu PO Stanovisko rezotrní PgMO byla zkompletována Vytvoření textu vysvětlujícího Projektovou Text vysvětlující projektovou dokumentaci Karta Text byl vytvořen Kontrola úplnosti Věcný Karta Kontrola úplnosti byla provedena Schválení 8

9 Schválení.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Schválení Vytvoření Kontrola úplnosti byla provedena Předložení Karty ke schválení Karta Karta byla předložena ke schválení Statutátní zástupce organizace Liniový vedoucí pracovník organizace Karta Schválení Ekonomický odbor Odbor programového financování Přímý nadřízený členů Dosavadní ředitel Přímý nadřízený členů Karta Příprava nebyla Podání Rozhodnutí o budoucnosti Přepracování Vytvoření Vyloučení realizace 9

10 Příprava.orx Příprava Schválení Přímý nadřízený členů Ustavení projektových týmů Členové řídícího výboru Členové týmů projektů Seznam členů Karta Karta Projektové týmy byly ustaveny Rozpracování projektových dokumentů administrátor Karta Věcný Členové týmů projektů Karta byla rozpracována Statutární zástupce ogranizace Schválení Karta Zpracování a podání finanční ze SF Řízení na úrovni SF Monitoring na úrovni ŘV změn 10

11 Zpracování a podání finanční ze SF CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Zpracování a podání finanční ze SF - Termín podání žádosti nastal -Požadavek na doplnění bdržen - Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti - Vyplnění formuláře žádosti - Podepsání žádosti - Podání žádosti - Žádost o finanční podána Příprava Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti administrátor Karta Věcný Karta Přílohy jsou zkompletovány Zajištění publicity na úrovni SF Vyplnění formuláře žádosti Formulář žádosti Karta administrátor Věcný Formulář žádosti Karta Formulář žádosti je vyplněn Statutátní zástupce organizace Podepsání žádosti Formulář žádosti Formulář žádosti Žádost byla podepsána Podání žádosti Statutátní zástupce organizace administrátor Potvrzení přijetí žádosti Formulář žádosti Žádost byla podána 11

12 .orx Posouzení dopadů schválení / neschválení Ukončení Provoz - Návrh podmínek prostředků pro realizaci obdržen Návrh podmínek prostředků pro realizaci - Akceptace Podmínek ředitelem - Úprava harmonogramu - Úprava - Informování řídícího výboru a ostatních relevantních složek a organizace -Dopady posouzeny Požadavek na změn Obsah: - Výběr - Podklady o průběru realizace Řízení - Fáze ukončena - Výstupy akceptovány Zpráva o ukončení fáze - Ukončení závěrečné zprávy fáze - Tvorba závěrečné zprávy - Odeslání zprávy - Zpráva uložena - Zpráva odeslána Závěrečná zpráva - Výstupy akceptovány Výstupy - Předání výstupů do provozu - Pro zaškolení/ - Užívání výstupů - Průběžný monitoring úspěchu provozu - Provoz ukončen Nadefinované provozu Rozhodnutí o nepřidělení finanční Podmínky prostředků pro realizaci Návrh na změnu Řízení Předávací protokol Podmínky prostředků pro realizaci Řízení Uchazeči Nabídky uchazečů Zadávací Uchazeči protokol Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF Oznámení o zakázce Uchazeči Posouzení Podmínky dopadů schválení / neschválení prostředků pro realizaci Smlouva s m Dodavatel Akceptace/ změn neakceptace Zpráva o ukončení fáze Ukončení Výběr Smlouva s m Podání Předávací Ukončení protokol Ukončení protokol Výstupy Provoz Eskalované problémy Návrh na změnu Monitoring 12

13 Posouzení dopadů schválení/neschválení.orx Posouzení dopadů schválení / neschválení Návrh Podmínek odeslán - Návrh podmínek prostředků pro realizaci obdržen - Akceptace Podmínek ředitelem - Úprava harmonogramu - Úprava - Informování řídícího výboru a ostatních relevantních složek a organizace -Dopady posouzeny Rozhodnutí o nepřidělení finanční odesláno Příjem návrhu Podmínek Příjem Rozhodnutí Návrh podmínek prostředků pro realizaci Rozhodnutí o nepřidělení finanční Návrh podmínek obdržen Rozhodnutí obdrženo Návrh podmínek prostředků pro realizaci Akceptace návrhu Podmínek ředitelem Rozhodnutí o nepřidělení finanční Informování všech relevantních rolí a útvarů o Rozhodnutí Předseda ŘV Členové hlavního týmu Odbor programového financování Úprava plánu Návrh podmínek akceptován Úprava harmonogramu Ekonom plán Podmínky prostředků pro realizaci plán Podmínky prostředků pro realizaci Podmínky prostředků pro realizaci Úprava rozpočtu Návrh podmínek prostředků pro realizaci Návrh podmínek neakceptován požadavku na Požadavek na Rozhodnutí o nepřidělení finanční Informování relevantních rolí a útvarů provedeno požadavku na Personální odbor Ekonomický odbor Požadavek na plán upraven upraven upraven Požadavek na předán změn Požadavek na předán změn plán Podmínky prostředků pro realizaci Informování relevantních rolí a útvarů o provedených úpravách Informování relevantních rolí a útvarů provedeno Předseda ŘV Členové hlavního týmu Odbor programového financování Personální odbor Ekonomický odbor Řízení 13

14 /.orx Výběr Uchazeči změn - předána Nabídky uchazečů Akceptace/ neakceptace - zakázek a vytvoření zadávací - Vyhlášení výb. řízení - výb. řízení - Posouzení a vyhodnocení nabídek - Výběr a podpis smlouvy - Smlouva s m podepsána Zadávací Oznámení o zakázce Smlouva s m Uchazeči Dodavatel - Smlouva s m podepsána - - Dokumentace púrojektu je relevantní současnému stavu Výběr Smlouva s m - Zahájení realizace - Nastavení základních procesů provozu - Vlastní realizace fáze - Provádění pravidených porad - Průběžná kontrola a reporting - Řešení / eskalace problémů - Kontrola výstupů fáze - Ukončen fáze - Schválení plánu další fáze vč. tolerance jejích výstupů - Příprava a definice krizového plánu - Akceptace výstupů, příp. odstranění nedostatků ve výstupech - Výstupy akceptovány - Fáze ukončena - Nutnost pro zásadních změn v Předávací protokol Výstupy Eskalované problémy Zpráva o ukončení fáze Ukončení Provoz Ukončení Předávací protokol Ukončení protokol Ukončení Zpráva o ukončení fáze Podání Podklady o průběru realizace Řízení Návrh na změnu Řízení Podklady o průběhu realizace Monitoring Návrh na změnu Monitoring 14

15 Výběr.orx (1/2) Výběr předána Ekonom požadavků na jednotlivé zakázky Požadavek na zakázku Věcný Požadavky na jednotlivé zakázky definovány Vytvoření týmu zpracovávajícího zadávací dokumentaci Členové týmů projektů Tým pro tvorbu zadávací vytvořen Členové týmů projektů Tvorba zadávací Návrh zadávací Požadavek na zakázku Zákon o veřejných zakázkách Zadávací vytvořena Členové hlavního týmu Návrh zadávací Připomínkování a schválení zadávací Zadávací Zákon o veřejných zakázkách Zadávací Připomínky sděleny Jmenování hodnotitelské/ výběrové komise Členové hodnotitelské/výběrové komise Členové týmů projektů Přepracování návrhu zadávací Návrh zadávací Pracovníci útvaru veřejných zakázek Zákon o veřejných zakázkách Hodnotitelská/výběrová komise jmenována Návrh zadávací Návrh přepracován Vyhlášení výběrového řízení Pracovníci útvaru veřejných zakázek Vystavení zadávací Pracovníci útvaru veřejných zakázek Zákon o veřejných zakázkách Zadávací Internet Médium umožňující vzdálený přístup. Výběrové řízení vyhlášeno Zadávací je k dispozici 15

16 pokračování (2/2) Uchazeči Nabídka odeslána Příjem nabídek uchazečů Uchazeči Nabídka do VŘ Okamžik konce příjmu nabídek nastal Věcný Posouzení a hodnocení nabídek Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Právník Ekonom Nabídka do VŘ Hodnocení nabídek provedeno Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Informování vítěze VŘ Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Informování ostatních účastníků VŘ Uchazeči Vítěž VŘ informován Ostatní uchazeči informováni Formulace Smlouvy o dílo Právník Smlouva o dílo připravena k podpisu Statutární zástupce ogranizace Podpis Smlouvy o dílo Smlouva s m podepsána 16

17 .orx (1/4) Výběr Smlouva s m podepsána Zahájení realizace Členové hlavního týmu Členové týmů projektů plán Smlouva s m zahájena Pro úvodní realizační schůzky Tzv. kick off - vykopnutí. Členové hlavního týmu Členové týmů projektů Zápis z úvodní realizační schůzky plán Popis výstupů organizace Úvodní realizašní schůzka provedena Kontrola nastavení základních procesů provozu Kontrolní protokol plán kriteria 17

18 pokračování (2/4) Dokumentace je relevantní současnému stavu Nutnost pro zásadních změn v Řízení Zahájení fáze Monitoring Členové hlavního týmu Balíček práce plán Potřeba realizace Okamžik porady hlavního týmu nastal Okamžik porady týmu nastal Potřeba kontroly vznikajících produktů / služeb nastala Potřeba pravidelného reportingu Problém v řešení identifikován Členové hlavního týmu Členové týmů projektů plán Vlastní realizace fáze Nadefinované Členové hlavního týmu plán kriteria Provádění pravidelných porad hlavního týmu Zápis z porady hlavního týmu Členové týmů projektů plán kriteria Provádění pravidelných porad projektových týmů Zápis z porady týmu organizace plán kriteria Průběžná kontrola vznikajících produktů / šlužeb Kontrolní protokol Zápis z porady hlavního týmu Zápis z porady týmu Kontrolní protokol Zajištění průběžného reportingu Status report Problém je provozního rázu a nevýznamný Členové týmů projektů Popis problému Zápis z porady týmu Rozhodnutí o řešení eskalovaných problémů Problém má zásadní dopady na řešení kriteria Členové týmů projektů Vyřešení problému Popis problému Eskalace problému na řídící výbor Balíček práce Definnice tolerančních mezí Krizový plán Popis problému Zápis z porady týmu Problém eskalován na řídící výbor Řešení problému na řídícím výboru prováděna Porada ukončena Porada ukončena Průběžná kontrola vykonána Průběžný reporting proveden Problém vyřešen Popis problému Problém vyřešen Nutnost pro zásadních změn v Řízení Monitoring 18

19 pokračování (3/4) organizace Nadefinované Kontrola výstupů fáze Kontrolní protokol plán kriteria Kvalita výstupů odpovídá akceptačním kritériům Kvalita výstupů neodpovídá akceptačním kritériům Ukončení fáze Úprava výstupů Nadefinované za Závěrečná zpráva fáze Nadefinované Kontrolní protokol plán Nutnost pro zásadních změn v Výstupy upraveny dle požadavku kriteria změn Monitoring Nadefinované Fáze ukončena Ukončení fáze ukončeny Podání 19

20 pokračování (4/4) Fáze ukončena Ukončení fáze ukončeny Podání Kontrola úplnosti a všech Připomínky Schválení plánu následující fáze výstupů Věcný plán Věcný plán Zadávací kriteria Nadefinované plán Výstupy jsou v souladu s Připomínky akceptačními sděleny kriérii kriteria Akceptace výstupů Odstranění nedostatků ve výstupech Nadefinované za za Plán následující fáze schválen bez připomínek Potřeba nastavení tolerance Stav plnění vyžaduje krizový plán Výstupy protokol Ukončení Připomínky kriteria Nadefinované akceptovány Nastavení tolerance plánu následující fáze Definnice Věcný Příprava a definice krizového plánu Podání Zadávací tolerančních mezí Nadefinované Návrh krzového plánu Provoz Nedostatky odstraněny Monitoring Věcný plán plán kriteria Krizový plán připraven ke Tolerance schválení stanoveny Schválení krizového plánu Krizový plán Zprostředkujícího Připomínky subjektu OP Návrh krzového plánu Krizový plán schválen Připomínky sděleny Věcný Zapracování připomínek do návrhu krizového plánu Připomínky Návrh krzového plánu Krizový plán připraven ke schválení 20

21 Ukončení.orx Ukončení Fáze ukončena Výstupy akceptovány Závěrečná zpráva fáze Uložení závěrečné zprávy fáze Zpráva uložena Průběžné informace o plnění Nadefinované Tvorba závěrečné zprávy Zprostředkujícího subjektu OP plán Závěrečná zpráva kriteria Průběžné informace o plnění Závěrečná zpráva zpracována Odeslání závěrečné zprávy Zprostředkujícího subjektu OP Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva odeslána 21

22 Provoz.orx Provoz Výstupy akceptovány Předání výstupů do provozu Uživatelé výstupů Věcné Výstupy předány Pro zaškolení / Uživatelé výstupů Věcné Zaškolení / dokončeny Uživatelé výstupů Věcné Užívání výstupů Uživatelé výstupů Průběžný monitoring úspěchu provozu Registr problémů Provoz ukončen 22

23 změn.orx (1/1) změn Posouzení dopadů schválení / neschválení Požadavek na předán Příjem požadavku na změnu Požadavek na Požadavek na změnu přijat Příprava návrhů na v Návrhy na administrátor Věcný Požadavek na Návrhy na připraveny Interní schválení navrhovaných změn Návrhy na Připomínky Návrhy na Návrhy schváleny Připomínky sděleny Vyžádání stanoviska poskytovatele Poskytovatel Návrhy na Žádost předána Poskytovatel Vyjádření k navrhovaným změnám Připomínky Návrhy na Návrhy schváleny Připomínky sděleny 23

24 pokračování (2/2) administrátor Zapracování velkých změn do karty Karta Věcný Návrhy na Karta Velké zapracovány Předložení upravené karty ke schálení Karta EGONIS Upravená karta předložena Statutátní zástupce organizace Schválení upraveného Karta EGONIS Dokumentace je relevantní současnému stavu 24

25 Řízení.orx Řízení Řízení na úrovni SF Monitoring na úrovni ŘV Kontrola realizace - - Informování relevantních rolí a útvarů provedeno - Nutnost pro zásadních změn v Posouzení dopadů schválení / neschválení Podmínky prostředků pro realizaci - monitorovacích indikátorů - Kontrola souladu realizace s Podmínkami a komponentami - Kontrola souladu byla provedena Vyhodnocení kontroly souladu realizace s plánovanými hodnotami a podmínkami poskytovatele - - Výstupy akceptovány - Nutnost pro zásadních změn Podklady o průběhu realizace - Porady ŘV, pravidelné, mimořádné - Porada ukončena Rozhodnutí a úkoly ŘV změn - - Výstupy byly identifikovány Výstupy - metodického auditu - smluvního auditu - věcného auditu - Reportování o zjištěných výsledcích auditu - Reporting uskutečněn. Závěrečná zpráva z auditu Podklady o průběhu realizace Návrh na změnu Neočekávané Návrh na změnu Neočekávané 25

26 Řízení na úrovni SF.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Řízení na úrovni SF Posouzení dopadů schválení / neschválení Informování relevantních rolí a útvarů provedeno Nutnost pro zásadních změn v administrátor Nadefinování monitorovacích indikátorů za Věcný Podmínky prostředků pro realizaci Monitorovací indikátory projetku Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF Monitorovací ukazatelé byly nadefinovány administrátor Kontrola souladu realizace s Podmínkami realizace ze strany SF za administrátor Kontrola souladu realizace s komponentami Projektové za Věcný Vyhodnocení průběžné kontroly Věcný Vyhodnocení kontroly Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF 26 Kontrola souladu byla provedena

27 Kontrola realizace.orx Kontrola realizace Výstupy byly identifikovány Pro metodického auditu Pro smluvního auditu Pro věcného auditu Závěrečná zpráva z auditu Závěrečná zpráva z auditu Závěrečná zpráva z auditu Právník Věcný Ekonom Metodický audit byl proveden Smluvní audit byl proveden Věcný audit byl proveden Reportování výsledků auditu Závěrečná zpráva z auditu Vyhodnocení závěrečných zpráv z auditu Reporting byl uskutečněn 27

28 Monitoring procesu na úrovni SF.orx Monitoring na úrovni ŘV Výstupy akceptovány Nutnost pro zásadních změn v Konání pravidelných porad ŘV Zápis z porady ŘV Rozhodnutí a pokyny ŘV Vyhodnocení průběžné kontroly Vyhodnocení kontroly Porada byla uskutečněna změn 28

29 Zajištění publicity na úrovni SF.orx Zajištění publicity na úrovni SF Zpracování a podání finanční ze SF Potřeba publicity Potřeba nastudování Metodiských příruček Potřeba nastudování Manuálu pro publicitu Přílohy jsou zkompletovány publicity Nastudování dokumentů souvisejících s povinnou publicitou na úrovni SF Metodická příručka příjemce fin. podpory Metodická příručka žadatele o fin. Manuál pro publicitu ze SF Dokumenty byly nastudovány publicity Příprava vhodných nástrojů pro zajištění publicity Zvolené nástroje pro zajištění publicity Metodická příručka příjemce fin. podpory Metodická příručka žadatele o fin. Manuál pro publicitu ze SF Vhodné nástroje byly připraveny publicity Aktivní provádění informační a propagační činnosti PR a reklamní předměty publicity Informační a propagační činnost byla prováděna Archivace materiálů týkajících se povinné publicity Karta administrátor PR a reklamní předměty Materiály byly archivovány 29

30 Čerpání finanční podpory ze SF.orx CZ.1.04/4.1.00/ CEPR Centrální podpora řízení projektů realizovaných MV ČR a jím řízených organizací Čerpání finanční podpory ze SF Podání Čerpání - - Fáze ukončena Výzva k opravě - Kompletace podkladů k tvorbě - Vyplnění a odeslání žádosti o - Úprava - Žádost o odeslána - Žádost o Žádost o opravená, doplněná - Žádost o Podání Příjem - Příjem Metodická příručka žadatele o fin. Žádost o Žádost o opravená, doplněná Schválení Zpráva o ukončení fáze Čerpání.orx Čerpání Podání Žádost o Příjem Ekonom Podmínky pro užití Dotační prostředky Dotace přijata 30

31 Podání.orx Podání - - Fáze ukončena - Kompletace podkladů k tvorbě - Vyplnění a odeslání žádosti o - Úprava - Žádost o odeslána - Žádost o Schválení Fáze ukončena Závěrečná zpráva fáze Kompletace podkladů k tvorbě žádosti o Podklady k podání Podklady kompletní Metodické materiály pro žadatele poskytnuty Metodická příručka žadatelů o finanční Podmínky prostředků pro realizaci Formulář Vyplnění a odeslání Žádost o odeslána Žádost o vrácena k doplnění Žádost o Čerpání Úprava žádosti o Metodická příručka žadatelů o finanční Podmínky prostředků pro realizaci Formulář Formulář Výzva k opravě Žádost o odeslána 31

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 7. 11. 2012 Seznam procesů

Více

Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy. Příloha č. 1. Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie

Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy. Příloha č. 1. Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy Příloha č. 1 Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie VERZE: 01 DATUM: 30. 5. 2011 OBSAH Obsah... 2 1 Shrnutí...

Více

Detailní textový popis stavu TO-BE

Detailní textový popis stavu TO-BE Detailní textový popis stavu TO-BE Centrální podpora projektového řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 21. 11. 2012 Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00006 Název

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 1 Zpráva za období: 15.9.2009-30.5.2010 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí Jak správně administrovat dotační projekt Povinná dokumentace k realizaci projektu Komunikace s poskytovatelem dotace a realizačním týmem Čerpání rozpočtu Změny

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Závěrečná technická monitorovací zpráva

Závěrečná technická monitorovací zpráva Číslo projektu: Závěrečná technická monitorovací zpráva Program Iniciativy Společenství EQUAL Akce 3 1. Základní identifikační údaje: Název příjemce: Název projektu: Název rozvojového partnerství: Zahájení

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Směrnice č. 4/2017 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Datum vydání: 27. 2. 2017 Účinnost od: 1. 4. 2017 Účinnost do: odvolání

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 1 Seminář pro řešitele projektů v OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání PROJEKTOVÝ SERVIS UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.psup.cz 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cílem je

Více

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU

ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ PROJEKTU 13.1.2010 podání informací o dosavadním čerpání rozpočtu projektu informování o úvěrování projektu naplánování čerpání rozpočtu v roce 2010 zhodnocení průběhu a kontroly

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Popis vybraných procesů MÚ

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

PODPORA AMBULANTNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NEBO ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

PODPORA AMBULANTNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ NEBO ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA AMBULANTNÍCH

Více

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Počet listů: 9 Řízení projektu Metodika Pro projektové řízení veškerých činností spojených s realizací projektu

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovém období 2007-2013 aktualizace k 1. březnu 2013 Pořadí Typová pozice

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: Oznámení o schválení Vámi předložené závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu Další část dotace Vyúčtování Číslo výzvy: 63 Název globálního grantu: Název oblasti podpory: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu Posílení aktivních politik zaměstnanosti Vyhlašovatel:

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 2 Zpráva za období: 1.6.2010-31.8.2010 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

PRINCeGON metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (Metodika PRINCeGON v území)

PRINCeGON metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (Metodika PRINCeGON v území) PRINCeGON metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy (Metodika PRINCeGON v území) VERZE: 01 DATUM: 30. 5. 2011 OBSAH Obsah... 2 1 Shrnutí... 3 1.1 Úvodní informace... 3 1.2 Historie

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č... ze dne. vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více