Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV"

Transkript

1 Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s

2 Seznam procesů Řízení spolufinancovaného ze SF EU.orx Definice projektového záměru.orx Definice.orx Zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU.orx Posouzení dopadů schválení/neschválení dotace.orx Výběr dodavatele.orx (rozpad na sub) Zadávací podmínky.orx Oznámení předběžných informací.orx Zadávací (1/2) Zadávací (2/2) Přijetí nabídek.orx (1/2) Přijetí nabídek.orx (1/2) Hodnocení nabídek.orx (1/2) Hodnocení nabídek (2/2) Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy.orx (1/2) Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy.orx 2/2) Námitky.orx Zrušení.orx Řízení etap.orx Ukončení.orx Provoz.orx Vedení databáze získaných poznatků.orx Řízení.orx (1/3) Řízení.orx (2/3) Řízení.orx (3/3) Změnové.orx Celkem stran: 30 Strana 2 z 30

3 Řízení spolufinancovaného ze SF EU.orx - definice projektového záměru - plánování - etap - - sdílení znalostí - změnové - ukončení 1. Řízení spolufinancovaného ze SF EU - Potřeba identifikována Iniciátor Iniciátor Ředitel 1.1 Definice Projektového záměru 1.2 Definice Projektu 1.3 Zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU Iniciace: - Potřeba změny identifikována Externí Potřeba změny Popis: - Vznik a popis Projektového záměru - Nadefinování základních parametrů - Nadefinování základních výstupů - Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměru Cíl: - záměr schválen - záměr neschválen záměr schválen záměr neschválen 1.2 Definice Projektu 1.8 Vedení databáze získaných poznatků 1.1 Definice Projektového záměru 1.9 Řízení Iniciace: - záměr schválen záměr schválen Metodika hodnocení Popis: - Příprava - Navržení plánu - Zpracování harmonogramu - Požadavek na zdroje - Definice výstupů - Analýza - Návrh org. struktury - Identifikace - Odsouhlasení Cíl: - Projektové dokumenty zpracovány - Jmenování vedení provedeno - Projekt ukončen Projektová dokumentace Projekt neodsouhlasen Identifikace Realizace / implementace 1.3 Zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU 1.8 Vedení databáze získaných poznatků 1.9 Řízení Iniciace: - Termín podání žádosti nastal - Požadavek na doplnění žádosti obdržen 1.2 Definice Projektu Externí Dostupné informace a podkladové materiály Projektová dokumentace Vypsaná výzva Formulář žádosti Popis: - Nastudování podmínek vyhlášené výzvy - Příprava, kontrola a zkompletování požadovaných příloh žádosti - Vyplnění formuláře žádosti - Kontrola formálních náležitostí žádosti - Schválení žádosti - Podání žádosti Doplnění žádosti: - Doplnění požadovaných informací - Kontrola formálních náležitostí žádosti - Schválení žádosti - Odeslání doplněné žádosti Externí Výzva k opravě žádosti o fin. podporu Metodická příručka žadatele o fin. podporu Ředitel Ředitel Ředitel Ředitel 1.6 Ukončení 1.7 Provoz 1.8 Vedení databáze získaných poznatků Iniciace: - etapy (fáze) ukončeny - Potřeba ukončení nastala 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace 1.9 Řízení Řízení etap Projektová dokumentace Podmínky použití prostředků pro realizaci Metodika hodnocení Podklady z průběru realizace - Ukončení realizace - Vypracování závěrečné zprávy - Oznámení o oficiálním ukončení - Kontrola splnění podmínek uvedených v žádosti o fin. podporu Zhodnocení kontroly budoucího dopadu Zhodnocení udržitelnosti Závěrečná zpráva Externí Externí Iniciace: - Projekt ukončen - Termín ostrého prvozu nastal Řízení etap 1.6 Ukončení Projektová dokumentace Oficiální ukončení Popis: - Ostrý provoz - Pravidelný monitoring - Financování Nadefinované výstupy provozu Cíl: Iniciace: - Nadefinované výstupy - Potřeba zaznamenání informace dosaženy identifikována 1.1 Definice Projektového záměru 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace záměr neschválen Projekt neodsouhlasen Ukončení - Příjem informace - Analýza informace - Zápis informace do Cíl: - Databáze znalostí aktuální Informace o nerealizovaných projektech Iniciace: - Potřeba identifikována Řízení etap 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace Identifikace Návrh na změnu Oficiální ukončení Externí Neočekávané výstupy 1.10 Změnové Neschválená změna 1.7 Provoz - Projekt ukončen Cíl: - Žádost o finanční podporu podána - Doplněná žádost o fin. podporu odeslána Podaná žádost o finanční podporu Doplněná žádost o finanční podporu Externí 1.9 Řízení - Vytvoření metodiky - Identifikace - Analýza - Ohodnocení - Identifikace vhodných opatření - Vyhodnocení monitoringu - Mapa Ředitel Iniciace: - Podmínky použití prostředků pro realizaci obdrženy - Rozhodnutí o nepřidělení finanční dotace obdrženo Externí Rozhodnutí o přidělení fin. podpory ze SF EU Podmínky použití prostředků pro realizaci Rozhodnutí o nepřidělení finanční dotace 1.9 Řízení Metodika hodnocení Cíl: - Metodika hodnocení vytvořena - Řízení provedeno Metodika hodnocení 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace Řízení etap Řízení etap 1.10 Změnové 1.6 Ukončení Řízení etap Ředitel 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace Popis: - prostudování podmínek - vyhodnocení dopadů - akceptace/neakceptace podmínek ředitelem - požadavek na změnu - identifikace Cíl: -Dopady posouzeny Podmínky použití prostředků pro realizaci Požadavek na změny Řízení etap 1.10 Změnové Iniciace: - Projektové dokumenty zpracovány - Termín zahájení nastal 1.2 Definice Projektu Externí záměr schválen Nabídky uchazečů Identifikace Ukončení 1.9 Řízení 1.8 Vedení databáze získaných poznatků 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace 1.9 Řízení Projektová dokumentace Podmínky použití prostředků pro realizaci Metodika hodnocení Externí Řízení etap Metodická příručka žadatele o fin. podporu Podklady z průběru realizace Návrh na změnu Ředitel Neočekávané výstupy 1.10 Změnové 1.10 Změnové Schválená změna Iniciace: - Požadavek na změnu identfikován 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace Řízení etap Požadavek na změny - Příjem požadavku na změnu - Analýza požadavku na změnu - Zapracování návrhu změny - Schválení změny kompetentním orgánem Cíl: - Změna schválena - Změna neschválena Schválená změna Neschválená změna Řízení etap 1.6 Ukončení 1.9 Řízení Projektová dokumentace 1.5 Realizace - výběr dodavatele - etap Cíl: - etapy (fáze) ukončeny Zadávací dokumentace Externí Oznámení o zakázce Smlouva s dodavatelem Dodavatel Řízení etap Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Externí Smlouva s dodavatelem Dodavatel Projektová dokumentace 1.7 Provoz Požadavek na změny Vyhodnocení splnění podmínek uvedených v žádosti o fin. podporu Identifikace 1.10 Změnové Externí 1.9 Řízení Podklady z průběru realizace 1.6 Ukončení Neočekávané výstupy Návrh na změnu 1.10 Změnové 1.6 Ukončení PR a reklamní předměty Veřejnost Informační a propagační materiály - archivace Závěrečná zpráva z auditu Externí Strana 3 z 30

4 Definice projektového záměru.orx Definice Projektového záměru Iniciace: - Potřeba změny identifikována Popis: - Vznik a popis Projektového záměru - Nadefinování základních parametrů - Nadefinování základních výstupů - Rozhodnutí o realizovatelnosti Projektového záměru Cíl: - záměr schválen - záměr neschválen Potřeba změny identifikována Iniciátor Vznik a popis Projektového záměru záměr záměr definován Iniciátor záměr Definování základních parametrů Základní parametry Základní parametry nadefinovány Vedení ministerstva Iniciátor záměr Projednání projektového záměru záměr Základní parametry Základní parametry záměr schválen záměr neschválen Definice Projektu Vedení databáze získaných poznatků Strana 4 z 30

5 Definice.orx Definice Projektu Iniciace: - záměr schválen Popis: - Příprava - Navržení plánu - Zpracování harmonogramu - Požadavek na zdroje - Definice výstupů - Analýza - Návrh org. struktury - Identifikace - Odsouhlasení Cíl: - Projektové dokumenty zpracovány - Jmenování vedení provedeno - Projekt ukončen Definice Projektového záměru záměr schválen Řízení Komunikace byla uskutečněna Vedení ministerstva Jmenování vedení Ředitel Vedení jmenováno Ředitel Jmenování projektového a jmenován Zprávy o získaných poznatcích Získání poznatků z předchozích projektů Vytvoření projektového týmu tým tým vytvořen tým Analýza / vytvoření projektové fiše Projektová fiše záměr Projektová fiše zpracována Vedení ministerstva Ředitel Posouzení projektové fiše Projektová fiše Projektová fiše Projektová fiše vrácena k dopracování Projektová fiše schválena Projektová fiše neschválena - projekt ukončen Vedení databáze získaných poznatků tým Projektová fiše Příprava realizace Projektová dokumentace - navržení plánu - zpracování harmonogramu - požadavek na zdroj - definice výstupů - analýza - návrh org. struktury Potřeba identifikována Řízení Příprava dokončena Vedení ministerstva Schválení Projektová dokumentace Projekt vrácen k dopracování Projekt schválen Projekt neschválen Realizace Vedení databáze získaných poznatků Strana 5 z 30

6 Zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU.orx 1.3 Zpracování a podání žádosti o finanční podporu ze SF EU Externí Termín podání žádosti nastal Administrátor Nastudování podmínek výzvy Vypsaná výzva Metodická příručka žadatele o fin. podporu Podmínky výzvy nastudovány Administrátor Dostupné informace a podkladové materiály Shromáždění podkladů pro návrh žádosti o poskytnutí fin. podpory z ESF Podklady pro vyplnění žádosti o fin. podporu Projektová dokumentace Externí Požadavek na doplnění žádosti obdržen Podklady k vyplnění žádosti shromážděny Administrátor Podklady pro vyplnění žádosti o fin. podporu Formulář žádosti Výzva k opravě žádosti o fin. podporu Vyplnění (doplnění) formuláře žádosti o fin. podporu Žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Žádost o fin. podporu vyplněna tým Žádost o fin. podporu Kontrola náležitostí žádosti Žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Žádost je v pořádku Žádost vyžaduje opravu Vedení ministerstva Ředitel Žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Schválení žádosti schválením se rozumím podpis ředitele Doplněná žádost o fin. podporu Žádost o fin. podporu Žádost schválena Žádost neschválena Administrátor Žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Podání žádosti - odesláno cestou podatelny Žádost o fin. podporu Doplněná žádost o fin. podporu Žádost (doplněná žádost) odeslána Externí Strana 6 z 30

7 Posouzení dopadů schválení/neschválení dotace.orx 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace Externí Rozhodnutí o přidělení fin. podpory obdrženo Podmínky použití prostředků pro realizaci obdrženy Externí Rozhodnutí o nepřidělení fin. podpory obdrženo tým Vyhodnocení dopadů nepřidělení fin. podpory tým Podmínky použití prostředků pro realizaci tým Metodika hodnocení Podmínky použití prostředků pro realizaci Prostudování podmínek pro použití fin. prostředků Vyhodnocení dopadů stanovených podmínek Vyhodnocení dopadů stanovených podmínek provedeno Rozhodnutí o nepřidělení finanční dotace Metodika hodnocení Vyhodnocení dopadů nepřidělení fin. podpory provedeno Požadavek na změnu identifikován Nepřidělení dotace vyvolává požadavek na změnu, jeho přeplánování, změnu dokumentace a případně je třeba znovu posoudit i a. Po nezbytných změnách je možné: v pokračovat cestou uvedených procesů projekt ukončit Pokud jsou identifikovány již v zárodku takové problémy, že bude nutné projekt ukončit rovnou, větve Požadavek na měnu a Posouzení se nepoužijí a se ukončí. Spolu s tím s eprovede zápis potřebných informací do Databáze poznatků Potřeba identifikována Termín ukončení nastal Ředitel Akceptace přijetí/nepřijetí dotace ředitelem projketu Podmínky použití prostředků pro podpesané ředitelem realizaci 1.10 Změnové 1.9 Řízení 1.8 Vedení databáze získaných poznatků 1.6 Ukončení Podmínky přijetí dotace akceptovány Podmínky přijetí dotace neakceptovány Řízení etap Požadavek na změnu identifikován Podmínky přidělení dotace mohou vyvolat požadavek na změnu, jeho přeplánování, změnu dokumentace, případně je třeba znovu posoudit i a. Po nezbytných změnách je možné: v pokračovat cestou uvedených procesů projekt ukončit Pokud jsou identifikovány již v zárodku takové problémy, že bude nutné projekt ukončit rovnou, větve Požadavek na měnu a Posouzení se nepoužijí a projekt se ukončí. Spolu s tím s eprovede zápis potřebných informací do Databáze poznatků Potřeba identifikována Termín ukončení nastal 1.10 Změnové 1.9 Řízení 1.8 Vedení databáze získaných poznatků 1.6 Ukončení Strana 7 z 30

8 Realizace.orx (rozpad na sub) Iniciace: - Požadavek na výběr ddavatele identifikován - Termín výběru dodavatele nastal 1.2 Definice Projektu záměr schválen Externí Nabídky uchazečů Potřeba nákupu Výběr dodavatele - Vytvoření zadávací dokumentace - Vyhlášení výb. - Realizace výb. - Posouzení a vyhodnocení nabídek - Výběr dodavatele a podpis smlouvy Cíl: - Smlouva uzavřena Zadávací dokumentace Externí Oznámení o zakázce Smlouva s dodavatelem Dodavatel Realizace Protokol o vyhodnocení přijatých nabídek Externí Plnění smlouvy Zrušení 1.5 Realizace Iniciace: - Smlouva uzavřena 1.2 Definice Projektu 1.4 Posouzení dopadů schválení / neschválení dotace 1.9 Řízení Externí Projektová dokumentace Podmínky použití prostředků pro realizaci Metodika hodnocení Metodická příručka žadatele o fin. podporu Řízení etap Podklady z průběru realizace Návrh na změnu Neočekávané výstupy 1.10 Změnové Schválená změna Dodavatel Smlouva s dodavatelem Řízení etap - Zahájení realizace - Zahájení fáze - Monitoring (shoda se žádostí o fin. podporu) - Realizace/implementace - Podpora auditů - Kontrola harmonogramu a milníků - Reporting - Kontrola administrativy - Kontrola výstupů - Finanční kontrola - Kontrola publicity - Kontrola splnění podmínek uvedených v žádosti o finanční podporu - Ukončení fáze a reporting - Schválení výstupů fáze - Schválení plánu následující fáze - Nastvení tolerance plánu následující fáze - Rozhodnutí o předčasném ukončení - Součinnost při auditech - Reportování o zjištěných výsledcích auditu Cíl: - etapy (fáze) ukončeny Projektová dokumentace 1.7 Provoz Požadavek na změny 1.10 Změnové Vyhodnocení splnění podmínek uvedených v žádosti o fin. podporu Externí Identifikace 1.9 Řízení Podklady z průběru realizace Neočekávané výstupy 1.6 Ukončení Návrh na změnu 1.10 Změnové PR a reklamní předměty Informační a propagační materiály - archivace Závěrečná zpráva z auditu Externí Strana 8 z 30

9 Výběr dodavatele.orx (rozpad na sub) Potřeba nákupu Zadávací podmínky - přéíprava VŘ dle typu zakázky - tvorba rodného listu zakázyk - schválení rodného listu zakázky Zadávací podmínky Veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací podmínky Oznámení předběžných informací Oznámení předběžných informací Oznámení předběžných informací - Odeslání zadávacích podmínek do VZ - Podepsání zadávacích podmínek v VZ Zadávací podmínky projetku v VZ Zadávací podmínky Zadávací - Rozšíření a konkretizace zadávacích podmínek - Podepsání komplexních zadávacích podmínek - Odeslání komplexních zadávacích podmínek do VZ - Uveřejnění Odůvodnění veřejné zakázky - Reakce na dotaz uchazeče projetku v VZ Komplexní zadávací podmínky Seznam subjektů, kteří do zadávací dokumentace nahlíží Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Dotazy uchazečů Reakce na dotazy uchzečů Reakce na dotazy uchzečů Zadávací podmínky Zadávací Námitky Přijetí nabídek Zrušení Zrušení Námitky Zadávací Výběr dodavatele Přijetí nabídek Přijetí nabídek - Přijímání nabídek - Zaznamenání data a času doručení - Odeslání oznámení o nepřijatelnosti nabídky - Informování uchazeče o vyloučení nabídky - Informování uchazečů, kteří nesplnili některý z požadavků, o jejich vyloučení ze - Rozhodnutí o pokračování Komplexní zadávací Nabídky podmínky Nabídky Vyloučení uchazečů Hodnocení nabídek - Nominování členů Komise pro otevírání obálek - Pozvání členů Komise pro otevírání obálek - Posouzení kvalifikace - Vyzvání uchazeče k doplnění kvalifikace - Rozhodnutí o pokračování - Příjem námitek Nabídky Vyloučení uchazečů Nabídky Vyloučení uchazečů Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek Zrušení Námitky Zrušení Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy Námitky Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy - Doporučení nejvýhodnější nabídky - Vyhotovení Protokolu a Zprávy o posouzení a vyhodnocen nabídek - Informování - Informování zbylých uchazečů o výběru nejvýhodnější nabídky - Rozeslání formulářů vzdání se práva na podání námitek - Uzavření smlouvy s vítězem Nabídky Námitky Informace o průběhu výběrového Plnění smlouvy Oznámení předběžných informací Zadávací Přijetí nabídek Hodnocení nabídek Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy Námitky Námitky - Doručení námitek zadavateli - Vypořádání námitek - Zaslání vypořádání námitky stěžovateli - Reakce stěžovatele na vypořádání námitky Zadávací podmínky Námitky Zadávací podmínky Stížnosti u ÚOHS Vyloučení uchazečů Námitky Vyloučení uchazečů Námitky Úkony Zadávací Zadávací Přijetí nabídek Hodnocení nabídek Námitky Námitky Zrušení Zrušení Zrušení - Zaznamenání zrušení Odůvodnění veřejné zakázky Zrušení Reakce na dotazy uchzečů Nabídky Vyloučení uchazečů Námitky Stížnosti u ÚOHS Strana 9 z 30

10 Zadávací podmínky.orx Většina zadávacích. Otevřené zadávací identifikováno Zadávací má dvě fáze: 1. žádost o účast (prokázání kvalifikace) 2. při splnění požadavků na kvalifikaci je uchazeč vyzván k podání nabídky. Užší zadávací identifikováno Odlišnost od užšího ve fázi posouzení a hodnocení nabídek, kde je možné s uchazeči jednat o nabízených hodnotách (v zásadě o ceně). Jednací s uveřejněním identifikováno Zadávací podmínky Potřeba nákupu identifikována Volba typu Zákon o veřejných zakázkách Po prokázání kvalifikace je s uchazeči jednáno o podmínkách zadání, společná formulace zadávacích podmínek. Následně je uchazeč vyzván k podání nabídky. Pouze v zákonem stanovených podmínkách, typická tajnost. Soutěžní dialog identifikován Jednací bez uveřejnění identifikováno = soubor dokumentů, skládajících se z textové části a příloh (vzorové čestné prohlášení, vzor smlouvy, stanovení způsobu komunikace s uchazeči). Formát je nezměnitelný, pouze u smlouvy určitá místa s instrukcí (doplní uchazeč). Definování zadávacích podmínek Zadávací podmínky Zadávací podmínky byly definovány Převod zadávacích podmínek do požadovaného formátu Dokument ve formátu pdf Dokument ve formátu xml Zadávací podmínky byly převedeny Podepsání zadávacích podmínek kvalifikovaným el. podpisem Elektronický podpis Zadávací podmínky byly podepsány Oznámení předběžných informací Zjednodušené podlimitní identifikováno Pro veřejné zakázky menšího rozsahu, je zde kratší lhůta pro podání nabídek, jiný způsob zahájení - oslovení předem vybraných společností a současné zveřejnění na profilu. Veřejné zakázky malého rozsahu Na tyto se nevztahuje Zákon o veřejných zakázkách, zadavatelé postupují dle vlastní interní směrnice. Strana 10 z 30

11 Oznámení předběžných informací.orx Oznámení předběžných informací Zadávací podmínky Zadávací podmínky byly podepsány Odeslání zadávacích podmínek do VZ Profil v VZ VZ Dokument ve formátu pdf Dokument ve formátu xml El. nástroj VZ Zadávací podmínky byly odeslány do VZ Podepsání zadávacích podmínek v VZ Profil v VZ Profil v VZ Elektronický podpis VZ Předběžné informace byly oznámeny Zadávací Námitky Sledování lhůty jednoho měsíce od oznámení předběžných informací Lhůta 1 měsíce od oznámení předběžných informací uplynula Zadávací Strana 11 z 29

12 Zadávací (1/2) Zadávací Oznámení předběžných informací Předběžné informace byly oznámeny Oznámení předběžných informací Lhůta 1 měsíce od oznámení předběžných informací uplynula (cena, ekonomická výhodnost nabídky) a přidělení váhy jednotlivým kritériím. Uveřejnění elektronické adresy pro podání nabídky a lhůty pro podání nabídky. Rozšíření a konkretizace zadávacích podmínek Komplexní zadávací podmínky Zadávací podmínky byly rozšířeny a konkretizovány Převod komplexních zadávacích podmínek do požadovaného formátu Dokument ve formátu pdf Dokument ve formátu xml El. nástroj Komplexní zadávací podmínky byly převedeny Podepsání komplexních zadávacích podmínek Elektronický podpis Dokument ve formátu pdf Komplexní zadávací podmínky byly podepsány Odeslání komplexních zadávacích podmínek do VZ Veřejnost Profil v VZ Dokument ve formátu xml VZ Strana 12 z 29

13 Zadávací (2/2) Komplexní zadávací dokumentace byla odeslána Podepsání komplexní zadávací dokumentace v VZ Profil v VZ Profil v VZ Elektronický podpis VZ Zadávací bylo zahájeno Námitky Délka lhůty je rozdílná v závislosti na typu. Zahájení lhůty pro podání nabídek v den následující po dni zahájení Lhůta pro podání nabídek byla zahájena Přijetí nabídek Evidování subjektů, kteří do komplexní zadávací dokumentace nahlíží vč. data a času Uveřejnění Odůvodnění veřejné zakázky Soubor v pdf, obsah je dán legislativně, forma ne. Uchazeč Dotazování uchazečů ohledně specifikace zadávací dokumentace Forma není legislativně dána, dostačující je i ový dotaz. Subjekty byly evidovány Odůvodnění veřejené zakázky bylo uveřejněno do 3 pracovních dnů od zahájení Odůvodnění veřejné zakázky nebylo uveřejněno do 3 pracovních dnů od zahájení Zrušení Dotaz doručen zadavateli do 6 pracovních dnů do uplynutí lhůty pro podání nabídek Reakce na dotaz uchazeče Dotaz není doručen zadavateli do 6 pracovní dnů do uplynutí lhůty pro podání nabíddek Odpověď musí být poskytnuta všem známým uchazečům. Profil v VZ VZ VZ Reakce nastala do 4 pracovních dnů od doručení dotazu Reakce nenastala do 4 pracovních dnů od doručení dotazu Zrušení Strana 13 z 29

14 Přijetí nabídek.orx (1/2) Přijetí nabídek Zadávací Lhůta pro podání nabídek byla zahájena Přijímání nabídek Nabídka Nabídka Nabídka byla přijata v listinné podobě Nabídka byla přijata v elektronické podobě Zaznamenání data a času doručení nabídek Zaznamenání data a času doručení nabídek Datum a čas byly zaznamenány Nabídka byla doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek Nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek Ověření platnosti el. podpisu Odeslání oznámení o nepřijatelnosti nabídky Uchazeč Nabídka El. nástroj Elektronický podpis El. nástroj Oznámení bylo odesláno El. podpis je platný El. podpis není platný Odeslání oznámení o přijetí nabídky Uchazeč Informování uchazeče o vyloučení nabídky Uchazeč Oznámení bylo odesláno Uchazeč byl informován Strana 14 z 29

15 Přijetí nabídek.orx (1/2) Kontrola nabídek v elektronické podobě neprodleně po obdržení Kontrolováno je zda: - nabídka je v čj, - nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy, - uchazeč je řádné identifikovatelný, - nabídka obsahuje odkaz na objektivně měřitelná kritéria. Nabídka Nabídky v elektronické podobě byly zkontrolovány Kontrola nabídek v listinné podobě neprodleně po obdržení, avšak po kontrole těch v el. podobě Kontrolováno je zda: - nabídka je v čj, - nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy, - uchazeč je řádné identifikovatelný, - nabídka obsahuje odkaz na objektivně měřitelná kritéria. Nabídka Nabídky v listinné podobě byly zkontrolovány Informování uchazečů, kteří nesplnili některý z požadavků, o jejich vyloučení ze Vyloučení ze Vyloučení uchazeči byly informováni Námitky Rozhodnutí o pokračování Požadavky splnil pouze jeden nebo žádný uchazeč Zrušení Dva a více uchazečů splnili požadavky Hodnocení nabídek Strana 15 z 29

16 Hodnocení nabídek.orx (1/2) Hodnocení nabídek Přijetí nabídek Dva a více uchazečů splnili požadavky Nominování členů Komise pro otevírání obálek Člen Komise pro otevírání obálek Komisí je zadavatel Komisí je Zvláštní komise Komisí je Hodnotící komise Pozvání členů Komise pro otevírání obálek nejpozději 5 pracovních dnů před konáním Člen Komise pro otevírání obálek Členové Komise byly pozváni Komise pro otevírání obálek Posouzení kvalifikace Nabídka Nabídka Kvalifikace je v pořádku Kvalifikace není v pořádku Zákonem stanovené náležitosti, není nijak publikován, pouze v případě zájmu k nahlédnutí uchazeči. Zpracování Protokolu o posouzení kvalifikace Protokol o pouzení kvalifikace Vyloučení nevhodného uchazeče Vyzvání uchazeče k doplnění kvalifikace U Hodnotící a Zvláštní komise je Výzva formální. zašle neformání výzvu. Uchazeč Předseda Komise Předseda Komise Nevhodný uchazeč byl vyloučen Informování uchazeče o vyloučení Uchazeč Uchazeč byl vyzván Příjem reakce uchazeče na Výzvu Protokol o posouzení kvalifikace byl zpracován Uchazeč byl informován Námitky Reakce uchazečů byly přijaty Rozhodnutí o pokračování Kvalifikaci splnil pouze jeden nebo žádný uchazeč Zrušení Dva a více uchazečů splnili kvalifikaci Strana 16 z 29

17 Hodnocení nabídek (2/2) Dva a více uchazečů splnili kvalifikaci Nominování členů Hodnotící komise, pokud nebyli nominování ve fázi posouzení kvalifikace Člen Komise pro otevírání obálek Členové Hodnotící komise byli nominováni Pozvání členů Hodnotící komise nejpozději 5 pracovních dnů před konáním Člen Hodnotící komise Členové Hodnotící komise byli pozváni Posuzuje se nacenění nabídky, zda předmět dodávky splňuje technické parametry, zda nedošlo ke změně smlouvy, atd. Hodnotící kommise Hodnocení zbylých částí nabídky Nabídka Nabídka Nabídky byly zhodnoceny Hodnotící komise V této fázi nelze nabídku doplnit, mimo vyjímku (při nezměněné ceně možno navýšit objem předmětu dodání, či doplnění tří čestných prohlášení), jinak lze pouze podat vyvětlení Vyzvání k existujícím nejasnostem. uchazeče k vysvětlení, Uchazeč pokud existují nejasnosti Uchazeč byl vyzván Hodnotící komise Příjem reakce uchazeče na Výzvu Reakce uchazečů byly přijaty Rozhodnutí o pokračování Vyhovuje pouze jeden či žádný uchazeč Zrušení Dva a více uchazečů vyhovují Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy Strana 17 z 29

18 Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy.orx (1/2) Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy Hodnocení nabídek Dva a více uchazečů vyhovují Hodnotící komise Doporučení nejvýhodnější nabídky Nabídka Nabídka Nejvýhodnější nabídka byla doporučena Hodnotící komise Vyhotovení Protokolu a Zprávy o posouzení a vyhodnocen nabídek Oficiálně nedochází ke zveřejnění dokumentů. Protokol Zpravá o posození a vyhodnocení nabídek Dokumenty byly vytvořeny Hodnotící komise Informování Protokol Zpravá o posození a vyhodnocení nabídek byl informován Hodnotící komise Informování zbylých uchazečů o výběru nejvýhodnější nabídky Uchazeč Zbylí uchazeči byli informováni Zahájení lhůty 15 kalendářních dnů pro příjem námitek Lhůta byla zahájena Rozeslání formulářů vzdání se práva na podání námitek Uchazeč Lhůta uplynula Uchazeč se vzdal práva na podání námitek Uchazeč využil práva na podání námitek Námitky Neexistence relevantních námitek Uzavření smlouvy s vítězem Smlouva standartní nebo smlouva rámcová, u které je více účasníků na straně dodavatele, přičemž jsou stanoveny jednotkové ceny a následné dodávané množství je stanoveno na základě objednávek či prováděcích smluv. Vítěz veřejné zakázky Smlouva Smlouva Smlouva byla uzavřena Strana 18 z 29

19 Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy.orx 2/2) Smlouva byla uzavřena Vyhotovení Zprávy Shrnutí průběhu. Oznámení o zadávacím veřejném výběrovém Zpráva byla vyhotovena Vložení dokumentů do VZ Profil v VZ VZ Oznámení o zadávacím veřejném výběrovém Smlouva Dokumenty byly vloženy do VZ Podepsání dokumentů kvalifikovaným el. podpisem Profil v VZ VZ Elektronický podpis VZ Dokumenty byly zveřejněny v VZ Provádění následného Realizace předmětu monitoringu smlouvy Plnění bylo uskutečněno dle standartní smlouvy Rámcová smlouva typu kaskády Postupné oslovení vítězů dle pořadí jejich výhodnosti. Rámcová smlouva typu minitendrů Mezi vítězi veřejné zakázky je v rámci rámcové smlouvy dále soutěženo formou minitendrů. Vyzvání vítězů veřejné zakázky k předložení nabídky pro dílčí plnění Vítěz veřejné zakázky Smlouva trvá méně než jeden rok Smlouva trvá déle než jeden rok Oslovení dodavatele veřejné zakázky dle Vítěz veřejné zakázky pořadí výhodnosti Uveřejnění skutečné ceny na Profilu Profil v VZ Do konce úrora uveřejnění údajů o cenách za předcházející Profil v VZ kalendářní rok VZ VZ Vítězové byli osloveni Výběr vhodného dodavatele Vhodný dodavatel Informace Informace Plnění uskutečněno Plnění není uskutečněno Nabídka dílčího plnění byly byly uveřejněny uveřejněny Nabídka dílčího plnění Každoročně vždy do konce února za období předcházejícího kalendářního roku. Uveřejnění subdodavatelů, kteří se podílejí na objemu zakázníky více Profil v VZ než 10% VZ Vhodný dodavatel byl vybrán, plnění bylo uskutečněno Informace byly uveřejněny Strana 19 z 29

20 Námitky.orx Námitky Oznámení předběžných informací Předběžné informace byly oznámeny Zadávací Zadávací bylo zahájeno Přijetí nabídek Vyloučení uchazeči byly informováni Hodnocení nabídek Uchazeč byl informován Výběr vhodného kandidáta a uzavření smlouvy Uchazeč využil práva na podání námitek Uchazeč identifikoval nevhodný úkon Uchazeč Doručení námitek zadavateli Námitka Námitky byly doručeny Vypořádání námitek Uchazeč Vypořádání námitek Námitky byly vypřádány od 10 pracovních dní Námitky nebyly vypořádány do 10 pracovních dní Zrušení Zaslání vypořádání námitky stěžovateli Uchazeč Vypořádání námitek Námitka byla odeslána stěžovateli Informování Reagování ostatních Uchazeč stěžovatele na vypořádání uchazečů o námitce a Uchazeč námitky jejím vypořádání Vypořádání námitek Námitka Stěžovatel vypořádání akceptuje Stěžovatel vypořádání neakceptuje Vypořádání námitek Uchazeč Zaslání stížnosti na ÚOHS ÚOHS Námitka El. nástroj Vypořádání námitek Ostatní uchazeči byli informováni Stížnost byla zaslána na ÚOHS ÚOHS Reakce ÚOHS na stížnost Uchazeč Stížnost je shledána neoprávněnou Stížnost je shledána oprávněnou Zrušení Strana 20 z 29

Detailní textový popis stavu TO-BE

Detailní textový popis stavu TO-BE Detailní textový popis stavu TO-BE Centrální podpora projektového řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 21. 11. 2012 Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00006 Název

Více

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti řízení v resortu MV Centrální podpora řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 26. 9. 2012 1 Řízení.orx Řízení

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy. Příloha č. 1. Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie

Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy. Příloha č. 1. Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie Metodika řízení projektů MV v organizacích územní veřejné správy Příloha č. 1 Řízení projektů kofinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie VERZE: 01 DATUM: 30. 5. 2011 OBSAH Obsah... 2 1 Shrnutí...

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Duben 2017 Základní dokumenty Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.134/2016 Sb., o zadávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Části zakázky Studie proveditelnosti pro projekty Elektronická karta žáka a Školský rejstřík A. Studie proveditelnosti

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno

Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, Brno Odbor investiční a správy bytových domů Úřadu městské části Dominikánská 2, 601 69 Brno Číslo jednací: MCBS/2016/0042798/JACE Spisová značka: 3520/MCBS/2016/0042798 Vyřizuje: Eva Jachymiáková, tel. 542

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 2 Druh zakázky Služby ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele COMTES FHT a.s. Sídlo zadavatele Průmyslová

Více

Výzva č k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva č k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Veslařská 56, 637 00 Brno Výzva č.32013046 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Statutární město Brno, městská část Brno Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Ověření stavu implementace Základních registrů

Ověření stavu implementace Základních registrů Ministerstvo vnitra ČR odbor Hlavního architekta egovernment Ověření stavu implementace Základních registrů 1) Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s ověřením stavu implementace Základních

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288295-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA

PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PRO POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PROGRAMU BETA Ročník: 2014 Číslo: SME-16 Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Kontrola veřejných zakázek ve vazbě na specifický cíl 2.5 Ing. Pavla Bártíková, Ing. Petr Bouška 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: ZPRACOVÁNÍ REFERENČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 5. 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO: 13-2015 O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více