(ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL)"

Transkript

1 Florence Nightingale (ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL) Vypracovala: Eva Halousková, Eleonora Kolmanová Milena Šálková, Pavlína Štrbová Obor: Všeobecná sestra (prezenční forma), Bc., 1.roč. Olomouc 2008 (letní semestr) Filozofie a konceptuální modely ošetřovatelství Univerzita Palackého Olomouce FZV Ústav ošetřovatelství

2 Život Florence Nightingaleové ( ) narodila se ve Villa Colombaia jako mladší dcera v úspěšné, vzdělané a vlivné anglické rodině, která patřila do prominentní sociální, politické a ekonomické třídy; své jméno dostala po Florencii, kde byla pokřtěna dostalo se jí vynikajícího vzdělání, které výrazně ovlivnilo její práci; vzdělávala se 7 let v domácí škole pod vedením svého otce, studovala historii, filozofii, etiku, hudbu, umění, matematiku a náboženství a naučila se několika světovým jazykům (latinsky, řecky, francouzsky, německy a italsky)

3 v sedmnácti letech si zapsala do deníku: Promluvil ke mně bůh a povolal mě do svých služeb. ; tehdy se rozhodla, že zůstane svodná a se silnou vůlí šla vytrvale za svým přesvědčením od roku 1851 podnikala časté cesty po Evropě spojené s návštěvami nemocnic, sanatorií a zde se seznamovala s organizací prací a se způsoby ošetřovatelské péče; pořizovala si bohaté zápisky z těchto cest v roce 1851 pobývala v Kaiserswerthu (Německo) v Ústavu Protestantské diakonie, kde studovala tamní péče o nemocné 1853 se stala vrchní sestrou Ústavu pro nemocné šlechtičny v Londýně (Upper Harley St. London); v této době začala provádět revoluční změny (výtah pro jídlo, signalizační zařízení, ) preferovala pavilónový typ zařízení; umístění pacientů podle chorob; oddělila duševně zdravé od psychiatricky nemocných postupně se stala odborníkem pro nemocnice a veřejné zdravotnictví jako první založila sběr a evidenci nemocničních dat o chorobách a operacích, což byl první krok ke shromažďování informací o zdraví a chorobách celé populace; to se stalo důležité pro zlepšování veřejného zdraví

4

5 ve svých 34 letech se s 38 sestrami účastnila Krymské války( ), ve které bojovala Anglie s Francií proti Rusku, kde působily ve vojenské nemocnici ve Scutari; velmi špatné hygienické podmínky, šíření tyfu, cholery a průjmových onemocnění, vysoká úmrtnost; během prvního týdne Nightingaleová provedla řadu změn, hygienická opatření, vedla denní záznamy, po celou dobu bojovala za práva pacientů, zavedla nemocenské dávky, starala se jak o fyzické tak i psychické a sociální potřeby pacientů

6

7 v době působení sester ve Scutari pod vedením F. Nightingale klesla úmrtnost z počátečních 42 % na 2,2 % na konci války ve Scutari onemocněla F. Nightingale krymskou horečkou (ovlivnila její zdravotní stav na celý zbytek života) z krymské války si odnesla svůj symbol paní s lampou ; lampa z ní udělala slavnou mezinárodní hrdinku, ale sehrála malou roli v jejím životě ( byl to slavný obrázek F. N. na noční obchůzce s lampou v ruce, který zveřejnily londýnské noviny)

8 zasloužila se o vznik komisí pro reformy vojenského zdravotnictví v roce 1858 byla požádána o pomoc při řešení hygienických a zdravotních problému v Indii; na její doporučení zřídila královna královskou zdravotní komisi pro Indii F. Nightingale byla také konzultantkou pro organizaci zdravotní péče o raněné a nemocné vojáky v Občanské válce Spojených států, ve Francouzsko-Pruské válce, ve válce v Jižní Africe a v dalších koloniálních zemích Anglie z finančních odměn a darů, které obdržela od britské královny Viktorie založila svůj fond; část peněz využila k otevření první ošetřovatelské školy založené na nových principech ošetřovatelství 1860 otevřela Nightingaleová při nemocnici Sv. Tomáše v Londýně první necírkevní ošetřovatelskou školu; byla totiž přesvědčená, že sestrou může být jen vzdělaná, inteligentní, tvořivá a samostatná žena; mnoho předmětů zde vyučovali lékaři, v jednom ročníku bylo studentek, teoretická výuka se střídala s praktickou u lůžka nemocného, v průběhu praktické výuky nosily vždy uniformy, které F. Hightingale navrhla; školu navštěvovalo mnoho cizinek (Dánky, Němky, Finky, ) od roku 1862 se v ošetřovatelské škole při nemocnici Sv. Tomáše připravovaly také porodní asistentky podporovala vznik Britské asociace sester, na jejíž založení a organizaci se aktivně podílela (1889)

9

10 Publikační činnost F. Nightingale byla jednou z nejvíce publikujících žen v historii; napsala přes 200 knih, článků, zpráv a více jak dopisů 1858 publikovala Poznámky o vlivech působení na zdraví, efektivitu a nemocniční administrativu v britské armádě ( Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency, Hospital Administration of the british Army ), kde poprvé využila statistiku, grafy a diagramy 1859 publikovala Poznámky o ošetřovatelství ( Notes on Nursing: What it is and what it is not ) 1861 byly znovu publikované Poznámky o ošetřovatelství doplněné o kapitoly ošetřování dětí 1863 Poznámky o nemocnicích ( Notes on Hospitals ) 1871 napsala Poznámky o šestinedělí v nemocnici ( Notes on Confinement in Hospital ) a Poznámky o státním zdravotnictví v armádě v Indii ( Notes on the Sanitary State of the Army in India ) 1874 Život nebo smrt v Indii ( Life or Death in India )

11 pravděpodobně od roku 1857 byla F. Nightingale invalidní a v roce 1897 definitivně ulehla na lůžko a byla zde upoutána do konce života, velice se jí zhoršil zrak, posledních 10 let jejího života byla úplně slepá v roce 1907 byla vyznamenána jako první žena v historii za zásluhy králem Edwardem VII.; v průběhu života obdržela řadu vyznamenání např. německý kříž Za zásluhy, francouzský kříž Za zranění v boji

12 objevovala se na bankovkách a poštovních známkách

13 tato výjimečná, soucitně pečující, silně věřící a neuvěřitelně vytrvalá žena, která se zasloužila o vznik moderního ošetřovatelství zemřela v Londýně na památku se den jejího narození slaví jako Mezinárodní den ošetřovatelství a v Londýně bylo založeno muzeum F. N.

14 Východiska F.Nightingaleová byla ovlivněna svou dobou nejen historicky,ale také různorodými poznatky a mimořádným potenciálem duchovní kultury odmítala autority a dogmata,které byly spojovány s tehdejšími způsoby péče o nemocné v otázkách ontologických ( koncepce člověka) vycházela z křesťanství nesporně ji ovlivnila sociální filozofie (problém spravedlnosti) vycházela z pozitivismu opírala se o filozofickou tradici rozvíjenou od antiky do konce 19. resp. začátku 20. století práci Nightingaleové výrazně ovlivnily také ideje osvícenství

15 Empirismus,racionalizmus v centru pozornosti byl člověk jako poznávající subjekt historické kořeny empirismu zasahují až do 13.století k významnému mysliteli R.Bocanovi-usuzoval,že použitím metody založené na matematice je možné dojít k přesnému poznánítěchto poznatků F.Nightingaleová ve své práci také využívá novověký racionalizmus klade absolutní důraz na lidský rozummetoda spočívající v rozumové intuici (bezprostřední nazírání mysli na pravdu)

16 Pozitivismus,sociologické přístupy snahou bylo postavit rozum do služeb pokroku a lidského štěstí snaha o pozdvižení člověka-prostřednictvím vzdělání a osvěty vznik antropologie-věda zabývající se člověkem význam vztahů mezi jednotlivcem a jeho společenským prostředím

17 Konceptuální model Teoretický přínos Nightingaelové posuzovali různí autoři a dospěli k názoru,že zformulovala teorii,která vysvětluje všeobecné chování v ošetřovatelství a poskytuje základ rozvoji ošetřovatelské teorie a praxe. Teorie N. obsahuje 3 základní vztahy: prostředí pacienta péči o pacienta péči o prostředí ( McEwen, 2002) F. N. vědomě nevytvářela ošetřovatelský model nebo teorii,její vize ošetřovatelství je nadčasová a má význam i pro dnešní praxi. Je pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako vědy,při odvozování zákonitostí zdraví,nemoci a ošetřovatelství stavěla na svých zkušenostech získaných především pozorováním a logickém uvažování. Své poznatky a zkušenosti publikovala v r v knize,,poznámky o ošetřovatelství. Zde popsala 5 základních elementů zdravého prostředí: čistý vzduch,čistá voda,čistota prostředí,světlo a funkční kanalizace. Jejím cílem bylo definovat ošetřovatelství jako vědu a umění a poskytnout všeobecná pravidla pro praxi a pro rozvoj ošetřovatelství.

18 Hlavní jednotky cíl ošetřovatelství: zajistit nemocnému přežití nebo alespoň zmírnění utrpení a ulehčení umírání pacient/klient: potenciálně je jím každý jedinec,stává se jím v situaci, kdy je odkázaný na pomoc sestry,je to osoba v prostředí,ve kterém se má uzdravovat,je pasivní, je ovlivňována sestrou a prostředím role sestry: pomoc nemocnému dosáhnout optimální stav zdroj potíží: prvky prostředí ( nečistota,vlhkost,chlad,tma,zápach,hluk) ohnisko zásahu: zabezpečení 5 složek zdravého prostředí způsob zásahu: úprava prostředí důsledky: zlepšení prostředí a co nejlepší stav nemocného (Modely ošetřovatelství v kostce, 2006, s. 37)

19 Pohled F. N. na metaparadigma Objevila důležitost vzájemného vztahu 4 komponent ošetřovatelství: pacient prostředí zdraví ošetřovatelská péče Pracovala s každou složkou metaparadigmatu ošetřovatelství,hlavně se zaměřovala na pacienta a jeho prostředí.

20 Osoba vychází z křesťanské ontologie což ji vedlo k celostnému pohledu na člověka zohledňovala somatické, emocionální, sociální a spirituální aspekty (osoba je pro ní fyzická,psychická,intelektuální a metafyzická jednotka) jedinec je příjemce ošetřovatelské péče,sestra se má soustředit na potřeby pacienta,ne na jeho nemoc ( N. sice doporučovala,aby pacient pečoval sám o sebe,přesto ho považovala za pasivního příjemce ošetřovatelských intervencí) její snahou bylo pozvednout člověka s cílem zlepšit zdravotní stav jednotlivců i populace usilovala o změnu prostředí,které zlepší kondici individua a komunity vyzvedla potřebu zlepšení vědomostí o podmínkách zdraví u širší populace žen

21 Osoba vyzvedla nutnost uplatnění rozdílného přístupu z hlediska věku,pohlaví,charakteru nemoci a aktuálního stavu jak v komunikaci s nemocnými,tak ve vědecké práci při porovnávání statistických výsledků a vyvozování závěrů z nich ( Ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie, 2005, s.53) každý pacient má nápravnou schopnost zotavit se z nemoci za podmínek,že mu bude zajišťována ochrana jeho prostředí (povinností sestry je napomáhat této přirozené nápravné schopnosti pacienta)

22 Prostředí je ohniskem působení ošetřovatelství, prostředí odráží momentální stav společnosti zahrnuje vnější podmínky (zevní prvky), které působí na život a vývoj jedince,zahrnujíce vše od jídla,květin na pokoji, až po verbální a neverbální interakci s pacientem jedná se o působení fyzikálních,chemických a biologických vlivů v jednotě s interakcí sociálního prostředí společně s vlivy psychologickými,které podmiňují zdraví i proces uzdravování zvládání zevního a vnitřního prostředí pacienta je velmi důležité pro jeho zdraví a zlepšování životních podmínek podporuje jeho přirozenou léčbu vymezila 5 komponentů prostředí: čerstvý vzduch, čistá voda, sluneční světlo,zdravá výživa, funkční odpady

23 Otevřte okna raději nahoře než dole. Nejsou-li tak zařízena, nechte je tak upravit, čím dřív, tím líp. V zimě pak postačí pro pokoj prostřední velikosti, když se okno na několik palců otevře. Pro dětskou ložnici bude ovšem více třeba, zvláště když větší počet dětí v ní spí. Nejméně prospěšné jest, pouštíme-li vzduch do světnice nízkými okny blízko u podlahy. Tím se podlaha a spodní vrstvy vzduchu příliš ochladí, a když pak nemocný jest s to, aby opustil lože, může velmi nebezpečně nastydnout. ( Kniha o ošetřování nemocných, 1874, s. 19 ) Přetvařování, šeptání, chození po špičkách bývá nemocnému trapné a nepříjemné. Nepřirozeně přitlumený hlas s přídechem útrpnosti, jak jej obyčejně slýcháme u pořadatelů pohřbů, může nervy seslabené osoby nanejvýš podráždit. Radou, aby se v ložnici zachovalo ticho, spůsobila bych více zlého než dobrého, kdybyste jí rozuměli tak, že se musíte před nemocným přetvařovat, naopak, pohybujte se a chovejte se u nemocného nenuceně a přirozeně. ( Kniha o ošetřování nemocných, 1874, s. 65 )

24 Prostředí chápe jako aspekty: fyzické (přírodní, tělesné) preferuje nejvíce emoční (psychické) sociální Tyto 3 aspekty jsou nazývány jako přírodní prostředí. Specificky je nerozlišuje, patří sem teplo, strava, čistota, světlo a zvukové podněty, rovněž verbální a neverbální komunikace. Zdravé prostředí: čistý vzduch, čistá voda, čistota prostředí, světlo a funkční kanalizace Autorka složky zdravého prostředí doplnila o ticho, dietu ( složení stravy, dobu podávání jídla, ), polohu nemocného (včetně umístění lůžka), odstranění zápachu. Fyzické prostředí: - je to součást okolí zdravého i nemocného jedince, důležité je udržovat prostředí v takovém stavu, aby se o něj mohla postarat nejen sestra, ale i jedinec

25 Prostředí Emocionální (psychologické) prostředí: chápe vliv psychické pohody na tělesnou stránku pacienta ( škodlivé prostředí způsobuje psychický stres, a tím negativně působí na citové prožívání člověka) důležité je pacientům nabízet různé aktivity pro stimulaci psychiky,rovněž pozitivní psychologické vlivy úpravy prostředí ( světlo,barvy,květinová výzdoba,hudba,.) zabývá se správnou a účelnou komunikací s pacientem, lékařem a rodinou, rozpracovala pozitiva a negativa komunikace s nemocnými ( vhodné je zaujmout pacienta, zaměstnat ho a odpoutat ho od problémů a nedávat mu falešné naděje,nezlehčovat nebezpečí a nezveličovat šance na uzdravení)

26 Prostředí kritizovala obecně rozšířenou indiferentnost ve vztahu k umírajícím, kterým nikdo nezmírňuje utrpení, pokus se to netýká tělesného utrpení Utrpení a nepohodu pacienta vnímala jako důsledek působení nevhodného prostředí a nepřiměřeného chování sestry. Sestra by měla regulovat prostředí tak,aby pacienta ochránila před fyzickým a psychickým poškozením. Sociální prostředí: - souvisí s prevencí onemocnění. Zdůrazňovala význam dobrého prostředí pro prevenci onemocnění ( pro prevenci je důležité monitorování prostředí pomocí specifických informací a statistických dat,souvisejících s výskytem onemocnění). Komunikace a sociální prostředí musí být chápány ve spojitosti s konkrétním jedincem. - makrosociální struktury ( vliv a podíl státu na reformách zdravotnictví, sociální podpora chudých nemocných a raněných vojáků ) ve vztahu k mikrosociálním vztahům

27

28 Zdraví chápala nejen v protikladu s nemocí, ale jako přirozený proces utvářející se v kombinaci s environmentálními vlivy ( Environmentální teorie je založena na předpokladech, že nejdůležitější pro zdravotní stav pacienta je fyzické prostředí). zdraví znamená být bez nemoci a současně mít schopnost využít svůj potenciál,tedy stav pohody a maximálního využití vlastních schopností a možností jedince nemoc je příležitost získat duchovní perspektivu ( křesťanský význam utrpení) zdraví může být upevňováno zlepšováním hygienických a jiných podmínek prostředí včetně zlepšení poznatků o zásadách zdraví, kromě hygieny zdůrazňovala také zdravotní rizika jako např. inaktivitu

29 Zdraví Domnívala se, že zdraví lze uchovat a navrátit prostřednictvím prevence onemocnění, která vychází z regulace a kontroly prostředí. Toto nazývala,, zdravým ošetřovatelstvím ( Tomey et al.,2002, s. 70), které pak odlišovala od péče o nemocného člověka. Zdraví je důsledkem interakce mezi sestrou ( ošetřovatelstvím) a pacientem, mezi sestrou ( ošetřovatelstvím) a prostředím, přičemž aktivity zaměřené na úpravu prostředí působí na pacienta. F. N. popsala 3 roviny vztahů jedince: jedinec prostředí = zdravé prostředí je podmínkou zdraví jedince, nejsou-li podmínky dodržené, vznikají nemoci a jsou potřebné ošetřovatelské zásahy sestra prostředí = péče sestry o prostředí pomáhá zlepšit zdraví jedince

30 Zdraví tím je myšleno: - udržovat čerstvý vzduch ( větrání ) - používat vždy čistou vodu - používat světlo v místnosti, nejlépe přímé sluneční - dbát na čistotu prostředí - dbát o osobní čistotu, neumytý člověk je ohrožený infekcí - funkční kanalizace - udržovat kontinuální teplotu v místnosti ( vytápěním, větráním, vhodným umístěním lůžka v místnosti ) - vhodné zvukové podněty, bránit hluku - dietní omezení podle druhu onemocnění, časový harmonogram stravování Sestra je zodpovědná za prostředí i tehdy, když v něm není fyzicky přítomna. Je to věcí velmi zajímavou, vidíme-li, jak téměř každý nemocný ležící v posteli obličej má obrácený ku světlu, právě jako rostlina, která své listy vždy po slunci obrací. ( Kniha o ošetřování nemocných, 1874, s. 120 )

31 Zdraví sestra nemocný = vztah je zaměřen na uspokojování potřeb a podporu psychické a sociální oblasti prostřednictvím komunikace, sestra má pozorovat nemocného, hodnotit reakce a zlepšení stavu, má akceptovat to, co on sám preferuje, rovněž se má vyhýbat negativnímu emocionálnímu působení. Sestra má mít profesionální vztah a být v něm nositelem morálky. Sestra dbá o tzv.,, management maličkostí,který zahrnuje ochranu nemocného před tělesným a duševním poškozením.

32 Ošetřovatelství a ošetřovatelské aktivity cílem bylo definovat vědu a umění ošetřovatelství a poskytnout všeobecná pravidla pro praxi a rozvoj ošetřovatelství souhrn činností, které poskytují nemocnému vhodné podmínky pro přirozenou léčbu, ošetřovatelství využívá k ovlivňování prostředí přírodní zdroje,,zdravé ošetřování znamená činnosti zaměřené na prevenci onemocnění a kontrolu prostředí, čímž se jedincům zajistí klidný život až do smrti, základem bylo dodržování pravidel života a zdraví, tento pojem musíme odlišit od ošetřování nemocného, při kterém sestra upravuje prostředí nemocného tak, aby pro něho dosáhla prospěchu a obnovila jeho zdraví, zabývá se problémy nemocného nebo mu pomáhá při klidném umírání o ošetřovatelství hovořila jako o šlechetné profesi a povolání nikoliv jen jako o vhodném zaměstnání pro ženy, péči o jiné považovala za umění, které se má vykonávat laskavě, upřímně a s čistotou srdce, velký důraz kladla na pozorování pacienta sestrou

33 Vědecká stránka ošetřovatelství podle F. N. spočívala ve využití vědeckých metod ( statistiky, pozorování ), cílených intervencích ( hygiena, komunikace ), v administrativě a v řízení a ve vlivu na veřejné zdraví ( podle pravidel zdraví na základě pozorování nemocného ). ošetřovatelství by mělo být zaměřeno na manipulaci s prostředím klienta a na péči o jeho psychickou pohodu Lidé posuzují ošetřování dvojím způsobem. Někteří mají je za obtížné, zbytečné zlo, jemuž hledí dle možností se vyhnout, druzí považují ošetřování za tajemství. Vidí-li totiž kdo, že dobrá ošetřovatelka dosáhne u nemocného snadno, čeho jiná marně snažila se docílit, pohlíží na ni jako na osobu, která užívá jistých skrytých prostředků, jimiž lze dosíci neočekávaného úspěchu. Má-li jedna osoba na nemocným zvláštní moc, kterou jiná nemá, spočívá příčina pouze v tom, že jedna bedlivě pozoruje, co nemocného dojímá a co mu svědčí, kdežto jiná těchto věcí příliš málo si všímá. ( Kniha o ošetřování nemocných, 1874, s. 158,159 )

34 Užití environmentálního modelu v praxi její ošetřovatelské principy jsou platné dodnes,přestože žijeme ve společnosti na vyšší sociální i ekonomické úrovni naše současné prostředí,i když v jiném měřítku,je problémovou součástí v pohledu na zdraví jedince i celé společnosti dnes je stejně tak aktuální,aby sestra působila v oblasti ošetřování nemocných klientů / pacientů, stejně tak se výrazněji angažovala v sociálně - politickém životě a více svoji činnost zaměřila na oblast zdraví a zdravého prostředí klienta

35 Stanovila všeobecná pravidla pro praxi a rozvoj ošetřovatelství : všeobecnost znamená vytvoření všeobecných návyků,popsala koncepty týkající se sester,pacientů,prostředí přesnost na základě zkušeností, předpokládala nutnost postavit ošetřovatelskou praxi více na pozorování a zkušenostech než na systematickém výzkumu zdůvodnitelné následky - jde o usměrněné chování sester v zájmu pacienta i sebe, její návody byly zaměřeny na praxi,výzkum i vzdělávání kreativita,humanita důležitá pro schopnost růstu a změny

36 Souhrn F.N. měla cíl v zajištění co nejvhodnějších podmínek osobám pro podporu a posílení zdraví a pro prevenci onemocnění (důraz na člověka a jeho potřeby nikoliv na chorobu a patologii) vymezila předmět ošetřovatelství a identifikovala čtyři základní pojmy-osoba, prostředí, zdraví, ošetřovatelská péče

37 prostředí považovala za nejdůležitější faktor ošetřovatelství, preferovala více fyzické prostředí-vymezila pět základních komponent ovlivňujících zdraví člověka ( čerstvý vzduch,čistá voda,sluneční světlo,zdravá výživa,funkční odpady) základní činnosti sester viděla v předvídání a plnění potřeb nemocných rozlišovala dva druhy ošetřovatelství: vlastní ošetřovatelství-zabývající se problémy nemocného člověka ošetřovatelství zaměřené na prevenci a zlepšování zdraví založila první necírkevní ošetřovatelskou školu na nových principech ošetřovatelství, rozvíjela systematické vzdělávání v ošetřovatelství napsala první systematickou učebnici ošetřovatelství ( Notes on Nursing ) zaměřenou především na prevenci onemocnění a určenou všem pečujícím o nemocné a potřebné osoby podporovala ošetřování nemocného v jeho přirozeném prostředí

38 je pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako vědy a její práce významně ovlivnila moderní teoretiky ošetřovatelství 20.století poprvé v historii vytvořila a prakticky použila statistické grafy a diagramy pro potřebu zdravotnictví navrhla systematickou a jednotnou evidenci nemocničních dat jako validní podklad pro reformy a zlepšování veřejného zdraví svými reformami vojenské a veřejné nemocniční péče významně ovlivnila systém veřejného zdravotnictví- je pokládána za průkopnici prvotní verze veřejného zdravotnictví založeného na důkazech

39 Použitá literatura: A. Archalousová; Přehled vybraných ošetřovatelských modelů; NUSLEUS HK 2003; ISBN X; str Florence (odborný časopis); 1/2005; str. 1 Florence Nighingale; Kniha o ošetřování nemocných; přeložila: Paulina Králová; 1874 Praha, nakladatelství J. OTTO; str. 19,65,12,158,159 D. Jarošová; Vybrané ošetřovatelské modely a teorie; Zdravotně sociální fakulta v Ostravě; Ostrava 2003; ISBN ; str S. Pavlíková; Modely ošetřovatelství v kostce; GRADA; Praha 2006; ISBN ; str K. Žiaková a kol.; Ošetrovateľské konceptuální modely, 1. slovenské vydání; OSVETA 2007, ISBN ; str K. Žiaková, D. Jarošová, J. Čáp a kol.; Ošetřovatelství Konceptuální modely a teorie; Zdravotně sociální fakulta Ostrava, Ostrava 2005; ISBN ; str ;

40 DĚKUJEME ZA POZORNOST

Florence Nightingale (ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL)

Florence Nightingale (ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL) Univerzita Palackého v Olomouci FZV Ústav ošetřovatelství Seminární práce na téma: Florence Nightingale (ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL) Vypracovala: Eva Halousková, Eleonora Kolmanová Milena Šálková, Pavlína Štrbová

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 13.3.1919 New York City Sestra Průkopnice ošetřovatelského výzkumu Bc. (1945),

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1914 Baltimore USA, (zjistit, jestli +) Pracovala jako sestra v nemocnici,

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Kompetence všeobecné sestry

Kompetence všeobecné sestry Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Kompetence všeobecné sestry Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Kompetence

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Je zavádění hodnocení kvality v souladu s etikou? Jindra Pavlicová

Je zavádění hodnocení kvality v souladu s etikou? Jindra Pavlicová Je zavádění hodnocení kvality v souladu s etikou? Jindra Pavlicová Etika nás provází celý život, a to jak profesní, tak i soukromý. To pro sestry není žádná novinka, např. již v roce1940 Estrid Rodhe napsala

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce Obsah Úvod 13 1 Historie ošetřovatelství 15 Ilona Plevová, Regina Slowik 1.1 Ošetřovatelství v nejstarších dobách 15 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství 16 1.3 Válečné ošetřovatelství 19 1.4 Počátky

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012

Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru. Nikósie října 2012 Informace z jednání hlavních sester EU na Kypru Nikósie 8.- 11. října 2012 Program jednání příklady dobré praxe Téma: Chief Nursing Officers Meeting - Společné jednání CNO + CMO +CDO primární péče - Samostatná

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Znalosti veřejnost spojené s tříděním při mimořádných událostech na základě ankety časopisu Urgentní medicína 4/2005 zpracován dotazník 2 jazykové mut

Znalosti veřejnost spojené s tříděním při mimořádných událostech na základě ankety časopisu Urgentní medicína 4/2005 zpracován dotazník 2 jazykové mut Přístup veřejnosti k otázkám třídění (výsledky pilotní dotazníkové studie 2009) Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více