VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE"

Transkript

1 VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI?

2 JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5 kw. Vacon 10 poskytuje maximální exibilitu pro integraci zákaznických požadavk do st ídavého pohonu. Konstrukce m ni e umož uje jeho snadnou integraci do všech typ prost edí, podle požadavk zákazníka. Unikátní deska aplika ního rozhraní (API) m že být voliteln de novaná dle speci ckých pot eb zákazníka. Tento nový m ni pat í mezi nejmenší na trhu. Velikost pohonu poskytuje nejv tší úsporu cenného prostoru pot ebného pro instalaci. Hodí se do nejmenších prostor. Navzdory svému malému rozm ru je pohon vybaven takovými prvky, jako jsou integrované EMC ltry, intuitivní navigace a exibilní rozhraní. Krom výše uvedeného dovoluje koncepce pohonu p ípadnou zákaznickou speci kaci vlastního rozhraní. Vacon 10 je vhodný pro výrobce stroj p edevším díky svému exibilnímu rozhraní - v tšinu požadavk splní pomocí drobných modi kací. V p ípad, že je pohon vybaven standardním rozhraním, funguje jako univerzální m ni, který standardn nabízí nap íklad komunikaci Modbus.

3 SORTIMENT VACON 10, V, 1~ (3~ MOTOR) Typ m ni e Výkon motoru (p i 230 V) a proud Mechanická velikost P (kw) I N (A) 1.5 x I N (A) Vacon L MI1 Vacon L Vacon L Vacon L Vacon L MI2 Vacon L Vacon L MI3 VACON 10, V, 3~ (3~ MOTOR) Typ m ni e Výkon motoru (p i 400 V) a proud Mechanická velikost P (kw) I N (A) 1.5 x I N (A) Vacon L MI1 Vacon L Vacon L Vacon L Vacon L MI2 Vacon L Vacon L MI3 Vacon L Vacon L HLAVNÍ ROZM RY v (mm) š (mm) hl (mm) MI MI MI TYPOVÝ KÓD VACON 10 vacon l machinery +codes Produkt Vstup. Jmen. Nap tí Verze fáze proud Základní provedení obsahuje: EMC C4 API rozhraní - RS-485 IP20 Všeobecný aplika ní software +kódy jsou volitelné P íklad zm n oproti základnímu provedení: API RS-485 -> API Plná = +SM01 EMC C4 -> EMC C2 = +EMC 2 PE lišta = +QPES

4 TECHNICKÉ ÚDAJE P ipojení Vstupní nap tí U in V, -15 % % 3~ na sí V, -15 % % 1~ Vstupní frekvence P ipojení na sí Hz Jednou za minutu nebo mén asto (b žný provoz) P ipojení Výstupní nap tí 0...U in motoru Trvalý výstupní proud Spojitý jmenovitý I N p i teplot okolí max. +50ºC, p etížení 1,5 x I N max. 1 min/10 min Záb rový proud / Proud 2 x I N po 2 sekundy každých 20 sekund moment Moment závisí na použitém motoru Výstupní frekvence Hz Rozlišení frekvence 0,01 Hz Charakteristika Metoda ízení Skalární ízení U/f ízení Rychlostní vektorové ízení bez zp tné vazby Spínací frekvence khz; p ednastaveno 6 khz Reference frekvence Rozlišení 0,01 Hz Za átek odbuzování Hz as rozb hu 0, s as dob hu 0, s Brzdicí moment 100 % x M N s využitím brzdného st ída e ( 400 V, 1,5 kw) 30 % x M N bez využití brzdného st ída e Podmínky prost edí Pracovní teplota 10 C (bez námrazy) +50 C: jmen. zatížení I N okolí Teplota skladování 40 C +70 C Relativní vlhkost 0 95 % RH, bez kondenzace, nekorozivní prost edí, bez kapající vody Kvalita vzduchu: - chemické výpary IEC , p i provozu, t ída 3C2 - mechanické ástice IEC , p i provozu, t ída 3S2 Nadmo ská výška 100 % zatížení až do 1000m (bez snižování výkonu) Se sníženým výkonem -1% každých 100 m nad 1000 m; max m Vibrace Hz EN Amplituda 1 mm p i ,8 Hz Max. zrychlení 1 G p i 15, Hz Nárazy UPS Drop Test (pro aplikovatelné hmotnosti) IEC Skladování a p eprava: max 15 G, 11 ms (zabalený) T ída krytí IP20 EMC Imunita Spl uje EN (2004) Vyza ování 230 V: EMC úrove H: s volitelným interním RFI ltrem 400 V: EMC úrove H: s volitelným interním RFI ltrem Bezpe nost , EN , CE, UL, cul, IEC (podrobn jší viz. štítek jednotky) Ochranné funkce P ep tí ada 230 V: 437 VDC; ada 400 V: 874 VDC Podp tí ada 230 V: 183 VDC; ada 400 V: 333 VDC Zemní zkrat Test probíhá p ed každým startem. V p ípad zkratu na motoru nebo kabelu je chrán n pouze m ni P eh átí jednotky Ano P etížení motoru Ano Zablokování motoru Ano Odleh ení motoru Ano Nadproud Ano, hranice 4.0 x I N, okamžitá reakce

5 BOHATÁ VÝBAVA KOMPAKTNÍHO M NI E Jednoduchá instalace a uvedení do provozu Intuitivní navigace v menu Malé rozm ry Upevn ní šrouby nebo na DIN lištu Možnost instalace v ad vedle sebe Vývojový nástroj Vacon NC pro tvorbu speci ckých zákaznických funkcí Nahrávání a stahování parametr i bez p ipojení napájecího nap tí Flexibilní ízení Modulární použití I/O Komunikace RS-485/ Modbus jako standard PI regulátor jako standard N kolik volitelných komunika ních sb rnic Možnost napájení z externího zdroje +24 V pro zálohu ídicí a komunika ní elektroniky v p ípad výpadku napájecího nap tí Projek ní služba pro zákaznický vývoj API rozhraní Rozsáhlá výbava Integrované EMC ltry pro použití m ni e v komer ní sfé e a v pr myslu Dostupný standardn v krytí IP20, s možností zvolit IP21 a NEMA1 Lakované plošné spoje jako standard Brzdný st ída standardn pro 3~, 400 V, od 1,5 kw Ventilátor regulovaný teplotou Ohleduplnost v i životnímu prost edí Vyhovuje RoHS Recyklovatelné materiály Úspora energie Snížené mechanické namáhání Snížení hladiny hluku

6 Vacon s.r.o. Koda ská 1441/46, Praha 10, eská republika Tel , Fax Vacon Partner BC00347D Právo na zm ny vyhrazeno bez oznámení.

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka

Altivar 11. Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory. 180 W...2,2 kw 100...240 V V 1.2. Základní uïivatelská pfiíruãka Altivar 11 Frekvenãní mûniã pro asynchronní motory Základní uïivatelská pfiíruãka 180 W...2,2 kw 100...240 V ATV 11iiiiii iiiiiie/u/a V 1.2 UPOZORNĚNÍ Po připojení napájení na měnič se na některých jeho

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více