Zápis ze schůze výboru ČPFS dne Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 8. 9. 2005 Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod."

Transkript

1 Zápis ze schůze výboru ČPFS dne Boehringer Ingelheim Praha, 15 hod. Přítomni: Kos, Pešek, Skřičková, Kolek, Kašák, Marel, Nykodýmová, Fišerová, Salajka, Musil Omluveni: Balý 1. Bod 1 minulého zápisu: Sjednocený formulář pro indikaci DDOT systému Heimox mobil - už visí na www? Zjistí Krosnařová a Pešek. Smitková - Medima potvrdila vystavení dokumentu. 2. Skácel má problém s tekutým kyslíkem. Kapalný kyslík u fibrotiků - ponámahový pokles po2; a splňují 6MWT. Vyskočilová připraví dopis pro ředitele Pokorného a zašle členům výboru, Kos připodepíše. Mail dne t.r. 3. Odlehčená lahev s integrovaným ventilem doplňková terapie u pac. s koncentrátory kyslíku. Pacient si bude hradit plnění kyslíku - dopis Kos a Vyskočilová. Kos rozešle mailem všem. 4. Bod 2 - Národní dohledová jednotka je v jednání - požadavek prof. Homolky o připojení NDJ ke klinice. 5. Rifampicin/Benemycin je k dispozici v Plzni a v Mýtě, jinak nikde. Kos napíše ohledně antituberkulotik ministryni a kopie zašle Vítovi, Bartíkové a Blahošovi. (Ředitelka Bártíková - MZČR byla o nepříznivé situaci dostupntocti antituberkulotik osobně informována dne Kašákem. Očekává náš dopis. K ntervenci se na jednání připojili i zástupci ČLS-JEP - Prof. Švihovec, Prof. Marek, Doc. Hoza.) 6. Bod 3 - Skřičková referuje konzultaci prof. Ševčíka ohledně ohodnocení JIP péče o infekční nemocné. Náplně TISS bodů - JIP a resuscitační péče jsou udělány, jako kdyby každý byl infekční (spotřeba jednorázových pomůcek) a v současné době probíhá jejich inovace se zohledněním zvýšených nákladů na intenzivní péči 7. Bod 4 - Kolek, změna názvu našeho oboru na pneumologie a ftizeologie. Blahoš považuje za průchodné. 8. Bod 5 - jednání na změnu očkovacího kalendáře pokračují. 9. Bod 7 - specifický léčebný program na Pyrazinamid firmy Krka - poslán na SÚKL - jinak nelze v současné době zajistit zásobování tímto základním antituberkulotikem. 10.Bod 12 - doc. Vilikus chce ještě povolit kódy měření O2 a CO2 v dýchaných plynech. Výbor souhlasí - výjimka pro toto jedno pracoviště. 11.Vědeckovzdělávací schůze na příští rok: Dny RAPL, Karlova Studánka - koordinátor Kolek. (Pozvánky již natištěny.) Témata: Zobrazovací metody respiračního ústrojí, Antibiotika v léčbě dolních dýchacích cest, Rinosinusitidy (mají krčaři) Luhačovické dny, CHOPN, Astma. Koord. Hlobil duben 2006 Mezikrajský moravský seminář - Soláň. Koordinátoři: Roubec, Kolek, Skřičková. Dny mladých pneumologů. Urban, Homolka Problematika bronchiální obstrukce. Litomyšl, Novák, Musil ? Mezikrajské dny. Vytiska. Kos pošle mailem návrh IV. Pneumologický seminář Vysočiny - pořadatel Snížek, Petrů. Téma: volná témata z pneumoftiseologie. Rekreační středisko Hotel Devět Skal, Milovy.

2 Moravsko-slezské dny Ostrava - konference. Témata ještě nejsou stanovena. Roubec, Kolek XIV. Pneumoonkologický den. Koordinátor Pešek. Plzeň Kazuistiky - Homolka, Votava. Praha. 12.Bod 19 - Musílková (řed. VZP) odpověděla, že r.č. dětí pro potřeby kalmetizace neposkytne kvůli ochraně osobních dat. 13.Bod 20 - Marel shrnuje korespondenci o přípravě edičního plánu Studia Pneumologica pozitivně, zejména děkuje za spolupráci všem členům výboru a konstatuje, že se počet sdělení zvyšuje. Dopis ohledně zařazení Studií do medline již odeslal, předložil ediční plán a plánuje i nové rubriky v časopise (jak to dělám já atd.). 14.Bod 21 - splněno. 15.Bod 23 - do vypracuje pokladník rozpočet ČPFS. 16.Problematika sponzorů vědeckovzdělávacích akcí: Homolka x Pešek. (projednáno při schůzi Akreditační komise - před schůzí výboru). Homolka je toho názoru, "že není povinností koordinátora schůze si zajišťovat ještě firmu, která rozešle program. Koordinátor schůze má dost práce se zajišťováním kvalitních přednášek a korespondencí s potencionálními autory. Myslím si, že vědecký sekretář ČPFS by měl mít v záloze pro každou plánovanou akci ČPFS potencionálního sponsora mailingu a ne reagovat až když obdrží definitivní program." Zároveň požaduje změnu stanoviska výboru ze dne bod 11, který zní: Rozesílání pozvánek - preferována cesta s ohledem na čas, který trvá rozesílání pozvánek firmami - štítky zasílat koordinátorovi vědeckovzdělávací schůze. Dále sděluje přítomným členům výboru, že Pešek a Krosnařová odmítli namnožit pozvánky vědeckovzdělávací schůze. Pešek a Krosnařová sdělují: 1. Homolka nepostupoval v souladu s doporučením výboru z Kopii programu s žádostí o namnožení a rozeslání odeslal 2.9., sekretariát věd. sekretáře obdržel v pondělí 5.9. Okamžitě po obdržení začala paní Krosnařová pozvánky kopírovat. 2. K rozmnožení a rozeslání pozvánek do dne pořádání schůze zbývalo tedy 24 dní. Vezmeme-li v úvahu, že pozvánku by měli členové společnosti obdržet aspoň 2 týdny před plánovanou akcí, zbylo na množení a rozeslání cca 800 pozvánek tedy 10 dní s tím, že nebyl znám sponzor a tedy ani doba potřebná k mailingu. Cena mailingu dle obsahu a velikosti obálky je cca od 6 do 10 tisíc Kč, což není částka, kterou disponuje zálohově vědecký sekretář a tato výše ani není běžně potřebná pro úhrady. Dosud používaným postupem bylo, že mimopražští koordinátoři si zajišťovali mailing v režii plánované akce. Krosnařová poskytuje štítky s adresami koordinátorům mimopražských vědecko-vzdělávacích schůzí. V případě pražského koordinátora Homolky zajišťoval v minulosti mailing sponzorující firmu Kos. Firmy většinou nechtějí poskytovat na rozeslání materiálů hotové finanční prostředky, žádají předání pozvánek (programu) s tím, že zajistí rozeslání sami. Pokud si firma z nějakého důvodu nemůže prostřednictvím zástupce materiály převzít osobně, je třeba je zasílat poštou jako balík (2x došlo vinou pošty ke zpoždění přes 14 dní) a poté ještě došlo i k případu, že firmě trvalo - i po tomto zpoždění - zpracování a rozeslání zásilek další měsíc! Tento konkrétní případ řešil výbor právě na začátku letošního roku, a od něj se odvinula doba zasílání materiálu v předstihu 2 měsíců proto, aby se zajistilo včasné dodání pozvánek, pokud bude z nějakého důvodu zvolena tato výborem nepreferovaná cesta. Výbor je názoru, že koordinátoři vědecko-vzdělávacích schůzí si mají zajišťovat sponzory včetně sponzorů mailingu sami a tudíž by ani pražská pracoviště neměla být výjimkou. Trvá proto na svém původním rozhodnutí. 17.Homolka požaduje, aby firemní přednáška o možných infekčních komplikacích při léčbě přípravky anti-tnf& na jeho vědecko-vzdělávací schůzi odezněla za podmínky, že firma

3 Schering-Plough poskytne sponzorský příspěvek ve výši 8 tisíc korun. Homolka ústy Marela žádá výbor o rozhodnutí, jak v této věci rozhodnout. Výbor nemá námitek proti požadavku Homolky jakožto koordinátora požadovat za přednášku orientovanou na firemní produkt sponzorský příspěvek. Tento by mohl být ev. použit na sponzorování mailingu vědeckovzdělávací schůze Kazuistiky v pneumologii. 18.Bod 24 - jestli visí na webu. Smitková - Medima oznámila, že Metodický pokyn řed. VZP již visí! 19.Moravskoslezské dny - Kolek upřesňuje, že výbor v 16 hodin!!! a noclehy účastníků jsou v hotelu Sigma. 20.Bod 31 - opravit - BCG ne BCH. Kos - poslal dopis doc. Hozovi, předs. České pediatr. společnosti s žádostí o opakované zaujetí stanoviska k posunu BCG primovakcinace. Doc. Hoza odpověděl, že ČPS souhlasí s názorem výboru ČPFS. 21.Bod 46 - údaje o Šimečkovi k příležitosti ocenění poslat Salajkovi - Pešek. 22.Stránky - www - zůstaneme u Medimy, projednáme projednání smlouvy, dáme tam prokliky na a po domluvě na stránky České onkologické společnosti. Marel tam bude zasílat upravené verze zápisů schůzí výboru ČPFS pro veřejnost. 23.Aktualizace léků - informace poskytne Kašák a mladí lékaři se budou podílet na obsahu stránek a výbor souhlasí, že sponzorem bude AstraZeneca, která bude mít na stránkách své logo. 24.Plicní lékaři proti kouření. Prohlášení ČPFS proti kouření. Kos předá Četce, na ČOPN, ČIPu, Senát, (Přicházíme minutu po dvanácté, neboť prezident Klaus již zákon podepsal - Kašák.) 25.Kos - MZ - řed. Kalfusová dopis, požaduje - Redukce lůžek TBC OLÚ TRN. - Převedení diagnostiky a onkologické léčby z OLÚ na lůžka akutní péče. Kos odpoví, že výbor nemění nic na původních rozhodnutích, která již na MZ zazněla a pošle tato stanoviska znovu. 26.Noví členové: Dr. Cwiková, Dr. Kropuchová, Dr. Pipíšková, sestry - Karlová, Hodboďová, Rohanová, Němcová. Změny adres Dr. Krynská, Dr. Tomíšková. 27.Názory na žádost hrudních chirurgů. Peškův dopis oponován, připomínky, zapracuje a celkově upraví Kos. 28.Byl vydaný příkaz č. 106/2005. Ústředí VZP o plné úhradě Benemycinu do Schering-Plough - firma - informace o podávání antirevmatika Remicade. Kolek doporučil, aby se sešli (lékaři) nejlépe Výbory spol. revmatologie a pneumologie za účasti firmy (firem) a odborně projednali problematiku. Totéž by se časem mělo týkat gastroenterologů. 30.Saegeling Medizintechnik Sezam 2 koncentrátor kyslíku - výbor souhlasí, aby tento přístroj bylo možno předepisovat našim nemocným v programu DDOT. (Jde o zdravou konkurenci dosavadnímu monopolu Linde.) Kód skiagramů hrudníků - sdílená odbornost, řed. Pokorný - Věstník VZP. 31.Kód skiagramů hrudníků - sdílená odbornost TRN, navrhne řed. Pokornému Balý. 32.Pešek - Zpč. pneumoonkologické dny urgence příspěvků. 33.Kolek - Moravskoslezské dny - přijede prof. Dahl. Zazní zde problematika farmakoekonomiky - Švihovec, Němeček, Kašák, předseda této sekce bude Kos. A problematika etiky - arcibiskup Graubner, problematika eutanazie a umírání. Přijede i prof. Agostini z Padovy. 34.Kolek upozorňuje na ERS monografie - funkční nomenklatura ohledně dříve diskutované problematiky FEV1. 35.Skřičková žádá výbor o vyjádření k možné redukci lůžek JIP oboru TRN ve FN Brno. Výbor nesouhlasí se snížením už tak nízkého počtu lůžek JIP TRN (v současné době 4) a také nesouhlasí se omezením intenzivní péče pod úroveň 29 TISS bodů. 36.Musil - upozorňuje na soutěž původních vědeckých prací a monografií za r

4 Recenzenty vybere Musil, výbor souhlasí dopředu s jeho výběrem, i když konkrétní posuzovatelé zatím nejsou známi. 37.Kašák - kategorizace. Dne proběhla za účasti zástupců ČLS, MZ, VZP, zástupce svazu pacientů první schůze týkající se kategorizace léků - platnost od Jednal jsem v intencích schůze výboru ČPFS: 1. Trypson (AAT): bude jedno centrum pro celou ČR - FTN v Krči. Indikace vycházení ze standardu ČPFS (autoři Chlumský, Vašáková) 2. Xolair (omalizumab- anti IgE): na základě konsensu ČPFS a ČSAKI vypracován návrh indikačních kriterií, včetně seznamu center - viz příloha 3. LABA: bude sníženo hrazení o 14,3 %, poměrná část snížení se projeví v kombinacích (VZP žádá větší snížení, což by vedlo k neúměrnému doplatku) 4. Seretide Inhaler: VZP přistoupila na zvýhodnění hrazení 25/50 tj. pro děti 4-8 let věku, ostatní síly budou mít velký doplatek a GSK je v.s. neuvede na trh. 5. Atimos (generický formoterol) úhrada nebude větší než u ostatních LABA 6. Clenil JET (BDP) bude snaha o zvýšení jeho hrazení, aby nebyl vysoký doplatek 7. Afexil (fexopfenadin) hrazení stejné, jako u všech antihistaminik 38.Odpadá ohlášená Vědecko-vzdělávací schůze, která měla být v listopadu v rámci MEFA. MEFA v listopadu zrušena. Místo ní se pořádá akce HOSPIMED, ale v září, těsně před ERS. Navíc s omezeným počtem dnů pro vědecko-vzdělávací aktivity. 39.Salajka: 1. inf. na kongres bude kongres ČPFS a SPFS v Hradci Králové. 40.Fišerová - upozorňuje, že bylo prodlouženo MZ povolení užití látky metacholini chloridum pro humanní užití do Nykodýmová - rodná čísla - zamítnuto ministryní - školy nesmí podávat tyto informace. Je připravována opět novela zákona o ochraně veřejného zdraví, o poskytování rodných čísel osob, které se mají podrobit povinnému očkování proti TBC t.č. poslaneckou sněmovnou. 42.Matky odmítají kalmetizaci na porodnicích a chodí na kalmetizační střediska do 6 týdnů po porodu % dětí se nekalmetizuje v porodnicích. 43.Ústecký kraj - problémy s úhradou TBC. Novelizace zákona o veřejném zdraví. Dohodovací jednání o úhradách ambulantní specializované péče na I. pol zatím neúspěšná pro nepřijatelné návrhy pojišťoven, jak v oblasti úhrad za výkony, tak především v oblasti výrazně zpřísněných regulací za předepisování léků. K nedohodě zatím nedošlo, budou další jednání. Zapsal: Pešek Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru TRN Termín: , 11,30 hod Místo: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, místnost 281 Přítomni: Omluveni: 0 prof. MUDR. Jan Škrha, DrSc. - tajemník akreditačních komisí doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. - členka AK TRN doc. MUDr. Jaromír Musil - člen AK TRN prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. - člen AK TRN prof. MUDr. František Kolek, DrSc. - člen AK TRN doc. MUDr. František Salajka, CSc. - člen AK TRN prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. - člen AK TRN prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. - člen AK TRN doc. MUDr. Miroslav Marel, CSc. - člen AK TRN MUDr. Stanislav Kos, CSc. - člen AK TRN prim. MUDr. Pavel Reiterer - člen AK TRN

5 Program jednání: 1. Schůzi zahájil a vedl prof. MUDR. Jan Škrha, DrSc. a vyzval přítomné členy k volbě předsedy a místopředsedy AK. Volbu organizovala volební komise ve složení prim. MUDr. Pavel Reiterer a MUDr. Stanislav Kos, CSc. V tajném hlasování byl za předsedu AK TRN byl zvolen prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. (8 hlasů) a za místopředsedu prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (7 hlasů). 2. Prof. MUDR. Jan Škrha, DrSc. seznámil členy AK se současným stavem procesu akreditace a s úkoly AK. Na základě požadavků EU je nutno, aby celá výuka specializačního vzdělávání probíhala na akreditovaných pracovištích a tak je potřeba, aby celkový počet akreditovaných pracovišť byl podstatně vyšší, než bylo v původní koncepci. Pro nejbližších několik let se předpokládá využívání pozitivních stránek struktury současného modelu vzdělávání s využitím nově schválených vzdělávacích programů. Zavedení radikálních změn zatím brání skutečnost, že v současnosti nelze počítat s navýšením finančních zdrojů na specializační vzdělávání a tím nejsou řešeny hlavní problémy - financování lékařů na stážích mimo mateřské pracoviště a honorování školitelů. 3. Hlavní úkoly pro AK: zamyslet se nad současným a předpokládaným počtem uchazečů v oboru za jeden rok využít letos schválenou specializační náplň k přípravě sítě akreditovaných pracovišť (AP) posoudit kolik úrovní (typů) akreditovaných pracovišť je vhodné pro obor TRN navrhnout okruhy požadavků pro jednotlivé typy AP pokusit se udělat návrh sítě AP různých úrovní při sestavování sítě AP zohlednit celorepublikové rozmístění 4. Počet uchazečů o specializační vzdělávání je v současnosti asi 25 ročně s předpokladem v budoucnu asi 30 ročně. To znamená, že ve specializační přípravě při pětiletém trvání přípravy lze předpokládat asi 150 uchazečů (2 roky interní kmen a 3 roky vlastní TRN) 5. Akreditovaná pracoviště pro obor TRN je vhodné rozdělit podle svého charakteru do 3 typů: Akreditované pracoviště I. typu - ambulantní Akreditované pracoviště II. typu - základní lůžkové Akreditované pracoviště III. typu - specializované lůžkové 6. Požadavky na akreditovaná pracoviště - postup prací: vytvoření prvního draftu - vypracuje a rozešle všem členům AK k připomínkám prof. Zatloukal do připomínky zašlou všichni členové AK prof. Zatloukalovi a prof. Peškovi do konečnou verzi připraví prof. Zatloukal, prof. Pešek a prim. Kos a rozešle členům AK do pokud by pak ještě někdo měl zásadní výhrady nebo připomínky je možno tuto konečnou verzi ještě upravit definitivní verzi zašle paní Špírkové prof. Zatloukal do K otázce tvorby sítě AP - je předpoklad, že o akreditaci projeví zájem většina lůžkových zařízení. Otázkou zůstává, nakolik se budou o akreditaci ucházet ambulantní zařízení. Pokud by zájem nebyl, budou po projednání v AK aktivně vytipovaná pracoviště k podání přihlášky vyzvána Zapsal: Prof. MUDr. P. Zatloukal, CSc. 1. Zvolení předsedy akreditační komise 2. Příprava konečné verze požadavků na akreditované pracoviště. Vaše účast na jednání je nezbytná.

6 Se srdečným pozdravem Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. tajemník Akreditačních komisí Příloha k zápisu: Omalizumab - Xolair Návrh "P" Léčbu omalizumabem indikuje v léčebném centru pneumolog společně s alergologem pro nemocné s těžkým perzistujícím astmatem, které není pod dobrou kontrolou u pacientů starších 12 let, kteří splňují všechna následující kritéria: Alespoň rok trvající léčba kombinací inhalačního beta2-mimetika s dlouhodobým účinkem (LABA) s vysokými dávkami inhalačního kortikosteroidu (flutikason více než 500 mg/den, budesonid více než 800 mg/den, beklomethason více než 1000 mg/den, anebo jsou na trvalé či intermitentní léčbě perorálním kortikosteroidem Pacienti dodržující zákaz kouření Mají významně pozitivní kožní testy (pupen nad 5 mm v prick testu) a silně pozitivní vyšetření na specifické IgE protilátky (nad 3,5 IU/ml) na jeden z běžných alergenů Vstupní sérová hladina celkového IgE u nich dosahuje minimálně 30 a maximálně 700 IU/ml Potvrzení vhodnosti léčby přípravkem Xolair bude písemně dokumentováno lékařem specialistou v oboru pneumologie a současně lékařem specialistou v oboru alergologie Jedno centrum je limitováno počtem 10 pacientů na rok Indikaci musí schválit revizní lékař pojišťovny (X) Seznam center Město Praha Praha Praha Brno Olomouc Ostrava Hradec Králové Nemocnice FN Bulovka FN Motol FTN Krč FN Brno-Bohunice FN Olomouc FN Ostrava - Poruba FN Hradec Králové České Budějovice Nemocnice České Budějovice a.s. Plzeň Ústí n.l FN Plzeň MUDr.Viktor Kašák za ČPFS Doc.MUDr.Vít Petrů za ČSAKI Masarykova nemocnice Ústí n.labem Copyright Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP Odborný garant stránek: Doc. MUDr. František Salajka, CSc. Vyrobila firma Medimarket s.r.o.

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč

Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Zprávy ze schůze výboru ČPFS 22. 2. 2012 na Pneumologické klinice 1. LF ve FN Krč Schůzi zahájil Kolek 1/ představení plakátu ke dni spirometrie 27. 6. 2012. s uvedením spolupracujících společností ČARO,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012

Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012 Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v 10.00 dne 12. 9. 2012 v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 49: Výbor ČDS vzal na vědomí zprávu Volební komise ČDS ČLS JEP.

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 49: Výbor ČDS vzal na vědomí zprávu Volební komise ČDS ČLS JEP. Zápis z 1. zasedání nového výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09. 04. 2014 od 13,30 hodin, Luhačovice. (Salonek, KD Electra, Luhačovice.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry 1/ Klatovy. Dopis dr Suchého, informace od 3 kolegů z Plzně (Pešek). Plzenští lékaří se obávají, že se situace v Klatovech

Více

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. vznesený Zuzanou Candigliota dne 29.3. 2012 Vážená paní, zasílám Vám odpověď na Vaše otázky, které jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha

Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Z á p i s z jednání výboru ČSKVCH, které se konalo dne 19. 1. 2011 v IKEM Praha Přítomni: Omluveni: Host: doc. Šebesta, prof. Staffa, doc. Štádler, prof. Dominik, dr. Brát, dr. Černý, prof. Pirk, prof.

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. Kongres PS v Karlových Varech, 5. 8. 11. 2009 Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.2.2015, Jihlava Zápis ověřili MUDr. Marek Slabý Ing. Vladislava Filová MUDr.Martin Houdek Přítomni: Bc. Petr Bureš ZZS Ústeckého

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ZÁPIS Č. j. 2014/11/20

ZÁPIS Č. j. 2014/11/20 ZÁPIS Č. j. 2014/11/20 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 20. listopadu 2014 v 13:00 17:30; Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem Přítomni

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ Datum zasedání: 21. 5. 2012 Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, dr. Kosinová Přítomni: Dr. Štourač,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN Brožura pro lékaře Číslo studie: CZ092012 Cílem studie je zdokumentování současné udržovací terapie pacientů s CHOPN v ordinacích pneumologů na celém území

Více

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman. M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. Šilerová,

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více