Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci 20. 6. 2012"

Transkript

1 Zprávy z schůze výboru ČPFS v Olomouci Kontrola zápisu: 1/ Den spirometrie a/ Konference bude v dne v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, zasedací sál Konírna. Adresa: Malostranské náměstí 7/19. Členové výboru jsou zváni. Bude vzpomenuto 5 let existence ČARO. b/ Tisková konference bude v Praze ve 14 hodin restaurace Koperník, Praha Pohořelec, Hotel Pyramida, všichni jsou zváni. Bude tam promítáno video Kvitové a Bauera při spirometrickém vyšetření. 2/ Podzimní atestačním kurz bude v gesci jen 1. LF UK, garantem je prof. Homolka zájemci se budou hlásit na 1. LF UK u PhDr. Krejčíkové na Odd. dalšího vzdělávání 1. LF UK. Tedy 5 již dříve přihlášených na IPVZ bylo předáno dr. Krejčíkové a Homolkovi. Celkem s dvěma přihlášenými lékařkami z Brna je v současnosti známo 7 adeptů pro podzimní termín atestace. Poplatek bude nižší než Kč, zatím přesná cena není známa. Homolka zajistí přidělení písemných atestačních prací zájemcům. Adepti, kteří již dostali téma písemné atestační práce od Peška, to dodatečně nahlásí Homolkovi, téma se jim měnit nebude. Dále se musí legislativně ošetřit, aby kurz mohl být jen 2 týdny. Zajistí Homolka a dr. Krejčíková. Informaci by měl také zpracovat předseda SOR. Pověřen touto funkcí je Pešek. Výbor souhlasí s dalšími termíny a místy atestací z Pneumologie a ftizeologie: 2013 jaro Olomouc, podzim Brno 2014 jaro 2. LF UK Praha- Motol podzim Hradec Králové Salajka 2015 jaro Plzeň Pešek, podzim 1. LF UK, Homolka 3/ pregraduální výuka: Na konkurzním řízení v Hradci zazněla pochvala výuce Pneumologie, 4/ Spolupráce ČPFS a ČOPN: není přítomen předseda Kos, Salajka není pověřen zastupovat. Jednání nepokročilo dále, zaznívají otázky, zda-li má vůbec přidružené členství ČOPN při ČPFS nějaký přínos pro ČPFS. Bude se dále diskutovat o znění dohody o přidruženém členství. Jde o dvě samostatné organizace, přičemž v čele ČOPN jsou dva místopředsedové ČPFS. Budeme dále diskutovat o možnostech spolupráce a smyslu společného členství v ČLS JEP. 5/ Na příští výbor bude pozván zástupce Medical healthworld, který navštěvuje firmy a požaduje finance na zajištění informačních stánků o CHOPN a spirometrii. 6/ ČPFS nikde neproklamuje vůli snižovat počty lůžek oboru PNE. Jednání VZP na téma optimalizace lůžek momentálně nepokračují. 7/Oprava bodu 10 minulého zápisu týkající se kalmetizace Oprava č 1: Peterová-Čierná: správně v bodu 10 minulého zápisu má být: 53 kalmetizačních sester se účastnilo jednání, 51 z nich používalo starý pneumologický kód a pouze 2 používaly pediatrický kód Oprava 2: místo neindikovaná vakcinace má být správně uvedeno nepravidelná vakcinace. Od je možno dělit vakcínu BCG, dodává dr Peterová- Čierná. O povolení porušení obalu rozhodl hlavní hygienik na naši žádost již , na základě jednání s lékárnami to bylo možné i dříve, dodává Kolek.

2 8/ Skřičková - TULUNG.- proběhnou některé změny. O změnách se bude jednat během CELÍC a pozváni jsou zástupci všech center. Budou se týkat drobných terminologických úprav a pak změny financování. Ta bude projednána s přednosty všech pneumoonkologických center. 9/ Skřičková - EULUCA (European Audit in Lung Cancer). Mezinárodní projekt ERS, do kterého se prostřednictvím IBA MU zapojila i ČR. Zadávání končí a ČR je zatím na 5 místě, což svědčí o tom, že jsme schopni zapojit se do mezinárodní spolupráce, 10/ Vašáková: registr IPF spuštěn, zástupci center budou zadávat jen ověřené případy IPF. Výsledky budou na podzim. Správce registru je ing Brabec, jde o statický registr s menším počtem nemocných, zatím správce registru nepožaduje za vedení registru žádnou platbu. Zařazováni budou všichni žijící nemocní dispenzarizovaní v centrech. Kolek: Forma a rozsah našich Doporučených postupů se významně liší, pokud jsou naší společnosti měli bychom se snažit o podobný rozsah. Tyto postupy mohou být brány na zřetel při právních sporech. Přiklání se k nutnosti dostatečného vysvětlení změn u nás dosud zaběhlých způsobů léčby. Bez histologie není dg. IPF jistá, ale s histologií někdy také ne. Tyto aspekty byly projednány a doc. Vašáková bude dále organizovat vznikající centra, která budou pracovat dle nových doporučených postupů. V čísle 4 Studia pneumologica vyjdou 4 doporučené postupy. V Ostravě na MSD bude sekce věnovaná novinkám v IPP. Diskuze o DP bude dále pokračovat. 11/ Centra OLA.. Teřl píše (zestručněno): centra OLA jsou průsečíkem dvou Odborných společností, nechtějí být sekcí ČPFS ale panelem, expertů.. Omalizumab- zástupci center pro léčbu Xoliarem začínají pilotní studii sledování nemocných léčených tímto přípravkem. 12/Máme příslib, že po ERS ve Vidni prof R.W.Light bude mít v Praze v Motole přednášku. Předběžně je s ním domluven termín na pátek v 10 hodin v posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. Pokud termín bude potvrzen, pak rozešleme všem členům ČPFS pozvánku e mailem. 13/ Koncepce oboru ČPFS. Ministerstvo nemá žádný doporučený formát ani rozsah. Forma závisí na nás. Kolek nás informuje, že nyní vyšla koncepce oboru Epidemiologie ve Věstníku v rozsahu 4 stran. Do září budeme na přidělených tématech pracovat, forma i obsah závisí především na nás. 14/ Přednášky Internistický kongres v Brně byly zaslány prof. Součkovi. Přesné datum, místo a čas budou upřesněny. 15/ Příští výbor bude ve 14 hodin na I. TRN klinice eventuálně jinde dle upřesnění Homolky. Další výbor Ostrava od / Registr CHOPN: jednáme o organizaci, formě a ceně registru CHOPN ( Koblížek-Dušek). 17/ Standard CHOPN připravuje sekce pro Obstrukce pod vedením Koblížka. Ideový záměr je již hotov (rozhodují symptomy ano/ne, označení I-IV/A-D, léčba standardní a fenotypická) Náš standard bude převážně vycházet z doporučení BTS - NICE a z doporučení ATS/ERS s přihlédnutí k doporučení GOLDu (spíše k inspiraci). Koblížek již pracuje na 1. verzi.

3 18/ Antituberkulotika: isozid je plně hrazen, dosaženo výjimky na základě jednání s VZP. Podobně se dojednává situace s Isonidem. TBC vakcína a tuberkulin se dostal na seznam esenciálních léčivých přípravků, který bude vyjmenován ve věstníku a tím by se MZ ČR zavázalo, že tyto produkty budou vždy k disposici. 19/ Inovace našich stránek. Vašáková má nabídku na vedení webových stránek od IBA. Měsíčně za současný stav platíme 1140 Kč Máme nabídku na vytvoření našich nových stránek v ceně Jiná nabídka je 500/hodinu změna a vedení, vše dražší než současný stav, rozjezd nových webových stránek by stál cca Shodujeme se v tom že je potřeba změna, máme zatím dva zájemce. Vyhlásíme výběrové řízení k tvorbě a vedení nových stránek naší společnosti. Přihlásit se bude možné u předsedy či vědeckého sekretáře. 20/ Překrývání akcí. Výbor znovu apeluje na organizátory Hradeckých pneumologických dní, aby se termínově jejich kongres nepřekrýval s Brněnskými onkologickými dny. Jde o duben / Dny Klinické farmacie na Jižní Moravě budou 24. listopadu v Mikulově. Skřičková jednala s prof Vlčkem. Přednáší Skřičková Pneumoonkologie, Vašáková - Polékové postižení plic, Kolek Infekce, Koblížek CHOPN, Teřl- Astma Dnešní program: 1/ Lékařské listy, součást Zdravotnických novin, nabídly naplnit jedno Pneumologické číslo časopisu. Kolek bude psát obecný úvod o pneumologii, Novinky v léčbě plicního karcinomu Skřičková, Moderní farmakoterapie CHOPN Koblížek, Léčba astma bronchiale Sedlák, Současná léčba sarkoidózy Kolek, Fibróza Vašáková, Marel nemoci pohrudnice, Hobzová Spánková medicína, Respirační infekce Kolek. 2/Atestace jaro 2012 proběhly v pořádku, všech 8 adeptů atestaci úspěšně složilo. 3/ V. Kolek - Stav klinické pneumocytologie zatím má na starosti primář Šnorek, který se omluvil z účasti na schůzi. Vyjadřuje výhrady k zařazení cytocentrifugy do požadavků akreditace. (Výbor tuto myšlenku podporuje). Současně jednáno o formálním zakotvení cytologických pracovišť (buď jako název pracoviště nebo jako laboratoř). Dle informací od prim, Šnorka jen 6 pracovišť odpovídá současným požadavkům laboratoře (Thomayerova N., Kateřinská, Plzeň, Ústí nad Lab., Zlín a Olomouc), ostatní zatím ne (mají v podstatě jen mikroskop ). M.Vašáková pneumologická cytologie bude mít od roku kódy a neměl by být problém s uchováním této subspecializace.. J.Skřičková navrhuje, aby na Výbor přišel prim.šnorek, aby debata proběhla přímo s ním V.Kolek a M.Vašáková navrhují, aby edukace pneumologické cytodiagnostiky probíhala na 6 (výše uvedených) pracovištích. Nyní probíhají debaty o náplni a délce edukace i o místě, kde to vše bude. Primář Šnorek se nechce stát hegemonem této problematiky. O garantovi bude diskutováno. 5/ Kolek : prof. Gibson nás oslovil v rámci dokončování Bílé knihy ERS. Potřebuje farmakoekonomickou rozvahu o léčbě CHOPN u nás. Vybral si studii prof. Vondry a poslal formulář k doplnění dat. Byl osloven prof. Vondra, který navrhl prim. Kašáka, aby využil studii Burden. Sám se nechtěl v tomto smyslu angažovat. Prim. Kašák bude osloven a může se domluvit s dr. Skoupou, která studii Burden realizovala.

4 Firma Boehringer chce pokračovat ve svých aktivitách oslovování pneumologů. Má připraven dotazník týkající se reálné a doporučované léčby CHOPN u nás. Osloveni by měli být všichni pneumologové přes ové adresy. Akci bude koordinovat a financovat třetí strana. Výbor ČPFS souhlasí s provedením této akce s tím, že posoudí konkrétní dotazy, aby co nejvíce splnily své zadání. 6/ Aktivita EULUCA probíhá na 7 pracovištích v ČR. Záznamy se posílají do Thoracic oncology task forces vyzvala Skřičkovou k účasti na tvorbě organizace péče o nemocné s hrudními malignitami. Skřičková vyplní dotazník dle systému, který je v ČR. 7/ Ad HERMES: J.Skřičková HERMES ONCOLOGY spolupráce na tvořící se osnově postgraduálního vzdělávání Thoracic oncology. Skřičková vyplní zaslaný dotazník pro náplň postgraduálního vzdělávání na základě vypracovaného návrhu pro vzdělávání v pneumoonkologii pro ČR. V.Koblížek HERMES výzva k univerzitním či krajským pracovištím, aby byla nachystána v budoucnu event. vstoupit aktivně do školení před zkouškou HERMES (jako CENTRA of EXCELLENCE) / Koblížek - ERS žádá nahlášení pracovišť, která by se účastnila postgraduální výuky v rámci evropských atestací. J. Roubec také byl kontaktován HERMES aby tvořil otázky, asi v rámci segmentu HERMES ONCOLOGY. Výbor obecně podporuje aktivity HERMES v ČR. 8/Roubec: připomíná deadline odeslání přihlášek na MSD v Ostravě. termín je dostal z ERS, který vyzývá k účasti na přípravě testů k evropským atestacím. 9/ Salajka z ERS přišel oficiální dotazník žádost o stánek na vesničce v rámci ERS kongresu. Jako národní delegát se doc. Salajka ujal organizace tohoto stánku vč. participace ČIPA, ČOPN a ČARO. 10/ Vašáková na MSD bude sekce o intersticiálních procesech, je třeba zvýšit informovanost o IPF- zejména změnách v její léčbě 11/Peterová navrhuje zvýšit příspěvky do ČPFS, protože finanční situace výboru stále není uspokojující. O této otázce budeme jednat i v rámci zlepšení našich služeb - např. webových stránek. Zapsal Marel, Kolek, Koblížek

5

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat.

3/Pregraduální výuka, cílem je zviditelnit a propagovat pneumologii, Kolek bude dále úroveň výuky na jednotlivých fakultách sledovat. Zprávy ze schůze výboru ČPFS v Humpolci 16. 5. 2012 Kontrola zápisu z minulé schůze 1/ Den spirometrie. Fišerová připraví dotazník ke spirometrickému vyšetření v rámci dne spirometrie a ten bude rozeslán

Více

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž

Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Zprávy z jednání výboru ČPFS 4. 10. 2013 Brno, Voroněž Kontrola zápisu z minulé schůze: 1) Debata o BCG vakcinaci BCG vakcínu bude možno objednat v rámci specifického léčebného programu. Rizikové skupiny

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 16. 9. 2004 v Praze, sídlo fy Boehringer-Ingelheim Přítomni: Kos, Musil, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Nykodýmová, Fišerová Omluveni: Marel, Salajka Hosté: Křepela

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry

Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis ze schůze výboru ČPFS 13. 6. 2013 Vysoké Tatry 1/ Klatovy. Dopis dr Suchého, informace od 3 kolegů z Plzně (Pešek). Plzenští lékaří se obávají, že se situace v Klatovech

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2002 číslo 9 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Infekce dýchacích cest v komunitě Postvakcinační reakce Detekce Helicobacter pylori Dětská tuberkulóza tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 15. 12. 2011, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, as. Petřík, doc. Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut, MUDr. Rosenberg

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů květen 2002 číslo 5 ročník 2 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů MEDIFORUM - EpiStop III Novorozenecká žloutenka Virové hepatitidy Uštknutí zmijí obecnou Infekční mononukleóza tiráž... VOX

Více

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH

Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský palác finalní znění MH zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác Přítomni: doc.

Více

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00

16 564,00 režie) základ daně 69 728,19 11 428,00 daň 19 524,00 3 200,00 k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00 Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB Květen 2005 1. Zpráva pokladníka Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 Běžné hospodaření celkem z toho daňové NASKL nákup materiálu 310 946,84 9 356,50 opravy

Více

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010,

Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, Zápis z porady předsedů OS ČLK dne 18. 3. 2010, konané v Kaiserštejnském paláci v Praze 1, Malostranské nám. 37 Prezident ČLK Dr. Kubek přivítal všechny předsedy i zástupce předsedů OS ČLK a zahájil jednání

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Doc. MUDr. Vladislav Říha první přednosta (1963 1979) Klinika tuberkulózy Prof.

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7. 6. 2011 Průhonice Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím. prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg, dr. A. Petřík, Za RK: doc. M. Hora,

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2. 2007 v Praze Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík

Více

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013)

Konference ČUS Karlovy Vary 2013 (Hora, Petřík) (12_03_a_konference) (11_03_K Vary koncept programu 6.6.2013) Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 18. 6. 2013, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, doc. Zachoval, prof. Hanuš, MUDr. Rosenberg

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012

Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Zpráva o činnosti výboru ČUS 10/2011 10/2012 Složení výboru: M. Babjuk (předseda), M. Hora (místopředseda), M. Rosenberg (místopředseda), A. Petřík (pokladník) R. Zachoval - Financování péče, úhrady, struktura

Více

ZÁPIS Č. j. 2014/11/20

ZÁPIS Č. j. 2014/11/20 ZÁPIS Č. j. 2014/11/20 Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ze dne 20. listopadu 2014 v 13:00 17:30; Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem Přítomni

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN

2. 3. 4. 5. 277/2004 6. 2015. 7. 2. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DC FN Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1. (Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha Přítomni: Omluveni: Přizváni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr.

Více

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004

Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 Zpráva č. 27 z jednání výboru ČSKB listopad 2004 V úvodu jednání předal předseda RNDr. Josefu Kratochvílovi za jeho dlouholetý podíl a významný přínos na činnosti společnosti čestné členství. Blahopřejeme.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg

Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 25. 9. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, as. Petřík, MUDR. Rosenberg Členové revizní komise:

Více

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne

Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne Zápis ze zasedání výboru a revizní komise ČGGS ČLS JEP Dne 12. března 2008 v rámci X. brněnského geriatrického dne Přítomni: výbor: prim. MUDr. Ivo Bureš, prim. MUDr. Milan Forejtar, prim. MUDr. Iva Holmerová,

Více