PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: 30.04.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0026/ZM4/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Dalibor Carda 0027/ZM4/2015 Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2014 Rada města 0028/ZM4/2015 Cena města Český Krumlov za rok 2014 Rada města 0029/ZM4/2015 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok výsledky Rada města I. výzvy 0030/ZM4/2015 Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Rada města Krumlov pro rok /ZM4/2015 Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 Rada města 0032/ZM4/2015 Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov Rada města v roce /ZM4/2015 Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek Rada města poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a v Programu regenerace městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec a přidělení povinných podílů města Český Krumlov v obou programech. 0034/ZM4/2015 Změna č. 15 ÚPO Český Krumlov v lokalitě Horní Brána - Kaplická - za Rada města autoservisem ZADÁNÍ 0035/ZM4/2015 Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově - ul. Fialková, u Rada města Sportovní haly Smlouva o právu provést stavbu 0036/ZM4/2015 Rozšíření komunikace II/160 Rada města 0037/ZM4/2015 Majetkoprávní vypořádání s HC Slavoj Č.K. Rada města 0038/ZM4/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 125 Rada města 0039/ZM4/2015 Prodej pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Český Krumlov Rada města 0040/ZM4/2015 Prodej části p.p.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov Rada města 0041/ZM4/2015 Prodej částí pozemku p. p. č. 1343/4 a 1145/3 vše v k.ú. Č.Krumlov Rada města 0042/ZM4/2015 Audity obchodních společností ve vlastnictví města Český Krumlov Ing. Jan Novák 0043/ZM4/2015 Jmenování a rezignace člena FV Projednané informace na programu jednání dne: Dotazy dle 10 Jednacího řádu ZM Různé Zahájení, úvodní volby, program Usnesení č. 0026/ZM4/2015 1) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Český Krumlov z jednání 26. března 2015, 4. jednání, dne Strana 1/10

2 Bez plnění. Usnesení č. 0027/ZM4/2015 a) Účetní závěrku města Český Krumlov za rok b) Vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za rok 2014 dle 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bez výhrad. c) Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti i z vedlejší hospodářské činnosti města Český Krumlov takto: převedení na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Účetní závěrka zveřejněna na úřední desce, dále bez plnění. Usnesení č. 0028/ZM4/2015 udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014 Vlastě Wimmerové, Janu Pilsovi, Václavu Novákovi a Josefu Prokopcovi dle důvodové zprávy Ocenění byli telefonicky informováni o schváleném usnesení ZM, Cena města Český Krumlov bude předána dne 18. června 2015 v synagoze. Usnesení č. 0029/ZM4/2015 přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 1. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši Kč následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč): - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, , Internetové mládežnické Rádio ICM v roce 2015, Kč - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, , Multikulturní festival Cihelna - Vystupovat ročník, Kč - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, , JEDEN SVĚT Lidská práva ve filmovém dokumentu, Kč - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, , Ulicemi Krumlova, Kč - Dům dětí a mládeže Český Krumlov, , Celoroční činnost dětského folklórního souboru Jitřenka, Kč - Dům dětí a mládeže Český Krumlov, , Účast Jitřenky na MFF v Rumunsku a na Slovensku, Kč - Dům dětí a mládeže Český Krumlov, , Krumlovská Dětská Porta a Jihočeský zvonek 2015, Kč - Dům dětí a mládeže Český Krumlov, , Krumlovské tancování 2015, Kč - Dům dětí a mládeže Český Krumlov, , Krumlovská prima sezóna 2015, Kč - Festivaly Český Krumlov o.s., , VIII. ročník Festivalu barokních umění, Kč - Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, , 29. ročník Festivalu komorní hudby, Kč, 4. jednání, dne Strana 2/10

3 - Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, , DĚTSKÝ SBOROVÝ ROK 2015, Kč - Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, , Děti na sborových soutěžích 2015, Kč - Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, , Dětské sborové koncerty v mimosezóně 2015, Kč - Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, , VLTAVSKÉ CANTARE (VII. ročník), Kč - Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., , V. ročník Krumlovských podzimních recitálů, Kč Výsledky byly oznámeny žadatelům. Nyní probíhá uzavírání smluv s jednotlivými subjekty. Usnesení č. 0030/ZM4/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření č.1 dle přílohy 2, 3, 4 a důvodové zprávy těmto organizacím: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 ( ), Táhneme za jeden provaz ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže Časák ICM ve výši 9.400,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Kurz animovaného filmu 6.ročník ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Letní tábor Čeřín 2015 Prázdniny v pohybu ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Multikultura aneb společně proti předsudkům ve výši ,- Kč Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., T. G. Masaryka 114, Český Krumlov (IČ ), Výtvarné projekty pro neorganizované děti a mládež ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši ,- Kč ICOS Český Krumlov, o.p.s., Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov (IČ ), Kamarád v životě podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím dobrovolnického programu ve výši ,- Kč Smlouvy jsou vyhotoveny, připraveny k podpisu, finanční příspěvky budou následně průběžně vypláceny. Usnesení č. 0031/ZM4/2015, 4. jednání, dne Strana 3/10

4 a) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 1 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Lawn Tennis Club Český Krumlov z.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - SK Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč b) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 2 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy - Klub sportovních potápěčů Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o. s.(ič ) ve výši ,- Kč - Českokrumlovský plavecký klub Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub badminton Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - MS VZS ČČK Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - FBC Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Hokejový klub mládeže HCM Slavoj Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Sportovní klub Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč c) poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 z opatření 3 dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy - Sportovní klub Vltava Český Krumlov (IČ ) ve výši ,- Kč - Volejbalový sportovní klub Český Krumlov /VSK/ (IČ ) ve výši ,- Kč - FK Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč, 4. jednání, dne Strana 4/10

5 Smlouvy jsou vyhotoveny, připraveny k podpisu, finanční příspěvky budou následně průběžně vypláceny. Usnesení č. 0032/ZM4/2015 poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle přílohy 1,2 a 3 těmto organizacím: - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), NZDM Bouda v roce 2015 ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice ve výši Kč ,- - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (IČ ), Terénní sociální služba Viktorie ve výši Kč ,- - Czech One Prague, s.r.o. (IČ ), Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka ve výši Kč ,- - Domov důchodců Horní Planá (IČ ), Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá ve výši Kč ,- - Domov pro seniory Kaplice (IČ ), Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Sociální rehabilitace a fyzioterapie pro klienty odlehčovací služby ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Akademie 3. věku ve výši Kč ,- - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. (IČ ), Aktivizační služby pro seniory ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Komunitní tým - individuální podpora lidí s duševním onemocněním v ORP Český Krumlov ve výši Kč ,- - FOKUS České Budějovice, o.s. (IČ ), Sociálně terapeutické dílny FOKUS ČB ve výši Kč ,- - Hospic sv. Jana N. Neumanna (IČ ), Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, 4. jednání, dne Strana 5/10

6 nad 18 let věku a seniory ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Dobrovolnické centrum Český Krumlov - dobrovolnické programy v sociální oblasti v roce 2015 ve výši Kč ,- - ICOS Český Krumlov, o.p.s. (IČ ), Podpora rodinného centra Krumlík v roce 2015 ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Šance pro změnu ve výši Kč ,- - KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s. (IČ ), Učme se v Autoškole ve výši Kč ,- - Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov (IČ ), Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi ve výši Kč ,- Smlouvy jsou vyhotoveny, připraveny k podpisu, finanční příspěvky budou následně průběžně vypláceny. Usnesení č. 0033/ZM4/2015 návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace Český Krumlov pro rok 2015 ve výši ,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města ve výši ,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. 2) schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec pro rok 2015 ve výši ,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města ve výši ,-Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3. Usnesení ZM bylo odesláno na MK ČR, jako jeden z podkladů pro jednání komise pro program regenerace v roce Usnesení č. 0034/ZM4/2015 předložený návrh ZADÁNÍ změny č.15 ÚPO města Český Krumlov v lokalitě HorníBrána - Kaplická - za autoservisem, dle přílohy č.2, upravený na základě projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejnosti. ZADÁNÍ bylo předáno projektantovi změny č. 15 ÚPO Č. Krumlova. Usnesení č. 0035/ZM4/2015 1) doporučuje ZM a) schválit uzavření budoucí smlouvy kupní ve znění dle přílohy č. 2, jejímž předmětem bude závazek budoucího kupujícího města Český Krumlov odkoupit a závazek budoucího prodávajícího Státního pozemkového úřadu, IČ: prodat část pozemkové parcely č. 850 o výměře cca 9, 4. jednání, dne Strana 6/10

7 m2 v k.ú. a obci Český Krumlov za účelem realizace investiční akce Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově ul. Fialková b) schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti uložení zemního kabelu a stožárů s výložníky do zpevněné asfaltové plochy zatěžující služebné pozemky p.č. 1334/2 a 1334/3 v k.ú. Český Krumlov (dle předloženého výkresu z PD) ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, ve prospěch investora stavby Přechody pro chodce na silnici I/39 v Českém Krumlově - Osvětlení přechodů pro chodce přes silnici I/39 v Českém Krumlově, města Český Krumlov, v předloženém znění dle přílohy č. 3. Zřízení služebnosti bude zpoplatněno částkou ,69 Kč vč. DPH. Rozsah služebnosti bude následně vymezen geometrickým plánem vyhotoveným na náklady oprávněného ze služebnosti. Podání návrhu na zápis věcného práva služebnosti do veřejného seznamu je k tíži strany oprávněné. Smlouvy vyhotoveny a připraveny k podpisu. Usnesení č. 0036/ZM4/2015 oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku p.p.č. 1103/22 o výměře cca 4 m2, p.p.č. 1139/1 o výměře cca 448m2, části pozemku p.p.č.1139/2 o výměře cca 132 m2 a části pozemku 1216/1 o výměře cca 66m2, vše v k.ú. a obci Český Krumlov Jihočeskému kraji, IČ za účelem realizace investiční akce Č.K. - rozšíření komunikace II/160 formou smlouvy budoucí darovací Záměr darování zveřejněn na úřední desce od ) schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku 1345/1 o celkové výměře cca 538m2 a části pozemku 1345/3 o celkové výměře cca 613 m2 vše v k.ú. a obci Český Krumlov od Jihočeského kraje, IČ za účelem realizace investiční akce Č.K. - rozšíření komunikace II/160 - stavba chodníku a opěrných zdí Znění usnesení zasláno JčK ODSH. 3) schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebností uložení inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení) a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav inženýrských sítí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spol. ZESA spol. s r.o., IČ do pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje, IČ s právem hospodařením se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, IČ Usnesení zasláno SÚS - smlouva se připravuje. 4) schvaluje zřízení časově neomezené služebnosti strpění části chodníku a služebnosti vstupu a vjezdu za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav zatěžující služebný pozemek p.p.č 1347/1 v k.ú. a obci Český Krumlov ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy s.p., IČ za sjednanou jednorázovou úhradu ,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši. Rozsah služebnosti bude vymezen geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady oprávněného ze služebnosti. Podání, 4. jednání, dne Strana 7/10

8 návrhu na zápis věcného práva služebnosti chodníku do veřejného seznamu jde k tíži strany oprávněné Usnesení zasláno Povodí Vltavy s.p. - smlouva se vyhotovuje. 5) schvaluje budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 1103/7 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře cca 27 m2 od konkrétní fyzické osoby ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy Smlouva předána k podpisu. 6) schvaluje budoucí smlouvu kupní na odkoupení části pozemkové parcely č. 1136/2 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře cca 36 m2 od konkrétní fyzické osoby ve znění přílohy č. 4 důvodové zprávy Smlouva předána k podpisu. Usnesení č. 0037/ZM4/2015 oznámení záměru prodeje st. p. č. 2373/3 v obci a k.ú. Český Krumlov o výměře 82 m2 (vzniklé dle GP č /2015 Ing. Josefa Bušky ) za cenu Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši HC Slavoj Český Krumlov, z.s., IČ Zveřejnění záměru prodeje od ) schvaluje uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2 důvodové zprávy mezi prodávajícím městem Český Krumlov a kupujícím HC Slavoj Český Krumlov, z.s., IČ o prodeji st. p. č. 2373/3 v obci a k.ú. Český Krumlov o výměře 82 m2 (vzniklé dle GP č /2015 Ing. Josefa Bušky ) o výměře 82 m za cenu Kč + DPH v zákonem stanovené výši, za podmínky, že k záměru uvedenému v bodě a) usnesení se veřejnost nevyjádří nebo nevznese jinou nabídku na koupi Smlouva bude předána k podpisu po odvisení záměru prodeje. 3) schvaluje uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy mezi prodávajícím HC Slavoj Český Krumlov, z.s., IČ a kupujícím městem Český Krumlov o prodeji p.p.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 290 m2, a nově vzniklé p.p.č. 861/2, ost. plocha, sport a rek. plocha o výměře 541 m2, vše v obci a k.ú. Český Krumlov (dle GP č /2015 Ing. Josefa Bušky) za kupní cenu Kč. Smlouva vyhotovena předána k podpisu., 4. jednání, dne Strana 8/10

9 4) schvaluje rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmů z věcných břemen ve výši 470 tis. Kč na rozpočtové krytí výdajů související s rekonstrukcí zimního stadionu dle důvodové zprávy Čekáme na vyčíslení nákladů od HC. 5) schvaluje schválit uzavření budoucí smlouvy kupní ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy, jejímž předmětem bude závazek budoucího kupujícího města Český Krumlov odkoupit a závazek budoucího prodávajícího HC Slavoj Český Krumlov, z.s., IČ prodat stavební parcely č a 2373/3 jejichž součástí je objekt provozního a sociálního zázemí hokejového klubu, vše v k.ú. a obci Český Krumlov za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč. Smlouva se vyhotovuje. Usnesení č. 0038/ZM4/2015 zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 125 a na parc. č. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město Smlouva se připravuje. Usnesení č. 0039/ZM4/2015 1) oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 739/5 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou, když znalecký posudek bude nákladem kupujícího. Záměr zveřejněn na úřední desce od , poté bude zadáno zpracování znaleckého posudku a materiál bude přeložen ke konečnému schválení. Usnesení č. 0040/ZM4/2015 1) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.1104/1 v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska Usnesení zasláno písemně žadateli. Usnesení č. 0041/ZM4/2015, 4. jednání, dne Strana 9/10

10 prodej pozemku parc.č. 1343/7 o výměře 29 m2, odděleného z pozemku parc.č. 1343/4 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č /2015, p. Jiřímu Podhorovi, Český Krumlov za kupní cenu ,- Kč. Smlouva se vyhotovuje. 2) oznamuje a) záměr prodeje části poz. parcel č. 1343/4 a 1145/3 o souhrnné výměře cca 45 m2 v k. ú. Český Krumlov (dle předloženého zákresu) za kupní cenu 500,- Kč/m2 b) záměr prodeje části poz. parcel č. 1343/4 a 1145/3 o souhrnné výměře cca 195 m2 v k. ú. Český Krumlov (dle předloženého zákresu) za kupní cenu 500,- Kč/m2 Oznámení záměru na úřední desce od , poté bude zpracován GP a předložen materiál ke konečnému schválení. Usnesení č. 0042/ZM4/2015 2) schvaluje věcný návrh zadání auditu obchodní společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. dle přílohy č. 5 se změnou, že uchazeči budou vyzváni k podání nabídky za období 1, 2, 3 a 10 let V souladu s tímto zadáním MěÚ ve spolupráci s předsedou pracovní skupiny pro audity připravuje návrh veřejné zakázky pro výběr auditora. Usnesení č. 0043/ZM4/2015 1) bere na vědomí rezignaci Ing. Miroslava Máčeho, CSc., Ph.D. na člena Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov 2) jmenuje Stanislava Trnku členem Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov P. Trnkovi byla zaslána jmenovací listina, MUCK 25294/2015/oKS, 6. května Mgr. Dalibor Carda starosta města... Ing. Josef Hermann místostarosta města, 4. jednání, dne Strana 10/10

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: 13.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov 2015

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 14.09.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.09.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0549/RM31/2015 Schválení bezplatného výlepu plakátů - SVS

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy II. SOUHLASÍ - s proplácením telefonního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 01.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0577/RM33/2014 Výjimka ze stavební uzávěry Rybářská pro výměnu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 469/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 422 ze dne 26.06.2013 Návrhy smluv o zřízení věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 979/10 v k. ú. Žižkov, obec Praha, pro veřejná

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více