O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U"

Transkript

1 Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/3922/2013/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10, Olomouc Obec Štěpánov Horní 7 Štěpánov Štěpánov Č. j. : SMOl/ŽP/55/2655/2013/Gi Vyřizuje : Ing. Hana Gibalová, 4. nadz. podl., dv. č Telefon : Fax : DATUM : Tlaková kanalizace Moravská Huzová, Stádlo, propojení Moravské Huzové Benátky a místní část Benátek - změna stavby před dokončením O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle ustanovení 47 správního řádu oznamuje, že stavebník Obec Štěpánov, IČO , se sídlem na adrese Horní 7, Štěpánov 444, Štěpánov požádal podáním ze dne o povolení změny stavby před dokončením podle ustanovení 15 odst. 1 vodního zákona a 118 stavebního zákona stavby Tlaková kanalizace Moravská Huzová, Stádlo, propojení Moravské Huzové Benátky a místní část Benátek - změna stavby před dokončením v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, na pozemcích parc. č. 949/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 928/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 948/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 868/6, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 868/5, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 868/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zahrada, 116/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 915/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 915/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 639/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 950/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 927/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 921/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 914/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 1374/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 914/5, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 952/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 262/5, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 262/4, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 956/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, vodní plocha, 433/9, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 916/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 931/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 918/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 71/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 929/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 922/0, k.ú.moravská Huzová, obec

2 Štěpánov, ostatní plocha, 921/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, ostatní plocha, 634/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, orná půda, 630/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, orná půda, 629/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 626/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 625/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 622/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 608/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 605/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 604/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 601/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 600/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 597/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 596/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 593/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 592/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 589/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 587/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 584/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, 686/85, k.ú.štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, ostatní plocha, 686/87, k.ú.štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, orná půda, 686/88, k.ú.štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, orná půda, 686/78, k.ú.štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, orná půda, 45/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 415/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 1/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 394/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 6/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 7/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 9/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 394/5, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 395/7, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 394/9, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 412/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 395/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 395/8, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 411/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, vodní plocha, 58/3, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 399/6, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, ostatní plocha, 58/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, trvalý travní porost, 43/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 42/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 41/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 41/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 38/4, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, orná půda, 38/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, orná půda, 37/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 36/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 30/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 30/5, k.ú. Stádlo, obec Štěpánov, orná půda, 34/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 33/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 46/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, 444/1, k.ú. Lužice u Šternberka, Obec Lužice, ostatní plocha, 134/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 189/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 139/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 136/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 160/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 38/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 36/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 38/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 39/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 37/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 35/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 34/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 33/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 32/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 32/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 31/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 28/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 26/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 23/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 22/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 19/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 15/1, k.ú.moravská Huzová zastavěná plocha a n, zastavěná plocha a n, 15/2, k.ú.moravská Huzová, 18/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 63/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 14/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 11/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 10/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 7/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 7/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 6/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 3/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 2/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 1/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 34/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 40/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 40/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 41/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 42/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 43/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 44/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 45/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 46/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 52/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 55/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 56/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 2

3 59/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 59/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 59/3, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 60/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 121/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 62/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 65/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 67/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 68/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 68/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 69/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 92/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 94/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 95/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 210/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 158/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 49/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 132/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 142/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 152/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 48/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 143/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 144/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 145/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 146/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 151/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 159/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 162/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 147/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 148/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 149/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 177/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 131/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 154/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 90/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 89/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 140/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 89/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 70/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 133/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 122/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 88/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 86/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 74/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 78/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 75/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 75/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 155/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 77/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 156/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 71/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 84/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 82/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 80/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 79/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 78/4, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 78/2, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 96/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 97/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 100/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 98/1, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 99/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 218/0, k.ú.moravská Huzová, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 1/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 17/3, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zahrada, 3/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 26/3, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 6/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 6/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 7/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 9/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 12/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 20/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 13/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 15/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 15/3, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 16/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 42/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 34/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 28/4, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 2/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 28/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 28/5, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 27/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 26/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 24/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 23/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 22/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 22/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 26/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 21/0, k.ú.stádlo, obec 3

4 Štěpánov, zastavěná plocha a n, 18/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 18/1, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 20/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 19/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 17/2, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 28/3, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 32/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 25/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 38/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 37/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 36/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, 35/0, k.ú.stádlo, obec Štěpánov, zastavěná plocha a n, č. h. p , HGR Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím MMOl, odb. ŽP pod č.j. SmOl/ŽP/55/11045/2009/Gi ze dne , které nabylo právní moci dne , které bylo prodlouženo rozhodnutím MMOl, odb. ŽP pod č.j.smol/žp/55/60/2012/gi z , které nabylo právní moc V současné době je vedeno řízení o znovu prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Popis změny stavby před jejím dokončením : Změna stavby se týká doplnění inženýrských objektů IO 04 Tlakové kanalizační odbočení místní část Benátek (autoservis), IO 05 Tlakové kanalizační odbočení Moravská Huzová, IO 06 Tlakové kanalizační odbočení Stádlo a odbočení na stokách výtlaku u IO 01 Tlaková kanalizace místní část Benátek (autoservis), IO 02 Tlaková kanalizace Moravská Huzová a IO 03: Celková délka odbočení: Z toho: Benátky autoservis odbočení: Moravská Huzová odbočení: Stádlo odbočení: Počet odbočení cellkem: Benátky autoservis: Moravská Huzová: Stádlo: Počet DČS celkem: Benátky autoservis: Moravská Huzová Stádlo: 2 720,0 m 31,0 m 1 977,5 m 711,5 m 154 ks 3 ks 111 ks 40 ks 149 ks 3 ks 107 ks 39 ks Popis položky šachty na stoce výtlaku Domov ní čerpací šachty ks odbočení D 32 D 40 D 50 Odbočení celkem ks ks m m m m IO 01 2 IO 02 6 IO 03 4 IO ,0 31,0 IO ,5 83, ,5 IO ,5 120,0 711,5 celkem ,0 203, ,0 Důvody navrhovaných změn : z důvodu technického řešení, musí být stavba tlakové kanalizace povolena včetně kanalizačních odbočení, aby byla funkční jako celek. Domovní gravitační přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení. 4

5 Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu změny stavby před dokončením, který vypracoval Voding Hranice spol. s r.o., autorizovaný inženýr Ing. Josef Pilař, pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT , v 03/2009. Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi. K vodoprávnímu řízení bylo předloženo: - územní rozhodnutí Obecního úřadu Štěpánov, stavební úřad č.j. 274/2008 3/En z s nabytím PM souhlas dle 15 odst. 2 stavebního zákona od Obecního úřadu Štěpánov, stavebního úřadu vydaný dne sdělení Obecního úřadu Štěpánov, stavební úřad ze dne vyjádření Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o. zn. 233/10/09-Val z stanovisko obce Štěpánov č.j.: 1905/08/2013 z vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: z sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn z sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn z sdělení RWE Distribuční služby, s.r.o. zn z seznam dotčených pozemků - smlouvy s vlastníky dotčených pozemků Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání změny stavby před jejím dokončením vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení 109 stavebního zákona a 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do: 10 ti dnů po doručení oznámení. K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinni sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Poučení: Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ( 36 odst. 1 správního řádu). Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko ( 36 odst. 2 správního řádu). Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění ( 36 odst.v 3 správního řádu). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Podle ustanovení 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 5

6 Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením vždy v úřední dny pondělí a středa od 8,00 12,00, 13,00-17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, č. dv. 4.23, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem. Ing. Hana Zvoníčková vedoucí oddělení vodního hospodářství Přílohy: č.1 Seznam vlastníků dotčených pozemků č. 2 mapová příloha Doručení: Podle ust. 25 a 144 správního řádu a 113 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení 25 a 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko... sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko Rozdělovník Doručí se: Účastníci vodoprávního řízení : - Úřední tabule MmOl, Hynaisova 10, Olomouc - Úřední tabule Obecního úřadu Štěpánov, Horní 7, Štěpánov 444, Štěpánov - Úřední tabule obecního úřadu Lužice, Lužice, Lužice stavebník - Obec Štěpánov, IČO , Horní 7, Štěpánov 444, Štěpánov vlastníci dotčených pozemků viz. přílohy č.1 vlastníci sousedních pozemků viz. mapová příloha č.2 6

7 Dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy a ostatní: - MěÚ Šternberk, stavební úřad, Horní náměstí 16, Šternberk 78, Šternberk - MěÚ Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí, Šternberk 16, Šternberk - MěÚ Šternberk, odbor ŽP, Horní náměstí, Šternberk 16, Šternberk - MěÚ Šternberk, odbor rozvoje města a investic, Horní náměstí, Šternberk 16, Šternberk - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO , Wolkerova 6, Nová Ulice 74, Olomouc - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO , Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, Olomouc - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO , Schweitzerova 91, Povel 222, Olomouc - Policie ČR - KŘPSK,územní odbor vnější služby - dopravní inspektorát, Holická 31, Hodolany 1099, Olomouc - Telefónica Czech Republic, a. s., IČO , Za Brumlovkou 2, Michle 266, Praha - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO , Tovární 41, Hodolany 1059, Olomouc - VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC, a.s., IČO , Tovární 41, Hodolany 1059, Olomouc - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO , Plynárenská 1, Zábrdovice 499, Brno - Vegacom, a.s., Divize 2 ICT, IČO , Kolbenova 38a, Vysočany 942, Praha - NET4GAS, s.r.o., IČO , Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle - VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČ , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSĆ Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČO , Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874, Děčín - Povodí Moravy, s.p., IČO , Dřevařská 11, Veveří 932, Brno - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO , Lipenská 120, Hodolany 753, Olomouc - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Krajské středisko Olomouc, IČO , Husova 5a, Litovel 906, Litovel - Veolia Transport Morava a.s., IČO , Vítkovická 5, Ostrava - SITKA, s.r.o., Vinohradská 7, Šternberk, Šternberk - Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. st. spr. na úseku pozem. komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc - Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc Co: spis 7

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/034176/2018/OZP/VH/Gib

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta - A/20 Č. j. SMOL/164330/2019/OZP/VH/Koz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/056014/2019/OZP/VH/Gib

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/234460/2017/OZP/VH/Pos

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/001994/2019/OZP/VH/Sko

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení pozemních staveb Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 330, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/100855/2017/OS/PS/Pri V Olomouci 25.04.2017

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Evidenční číslo dokumentu: OPK-DOK/1165/2013/Vr Spisový znak 280.13, skartační znak/skart. lhůta A/20 M a g i s t r á t m ě s t a O l o m o u c e - o d b o r s t a v e b n í, o d d ě l e n í s t á t n

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/179/2013/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/267187/2018/OZP/VH/Huc

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/042944/2019/OZP/VH/Pos

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/039948/2019/OZP/VH/Pos

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/17/1392/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.17/941/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/098049/2018/OZP/VH/Gib

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19540/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová Tel.: 581 722 224 E-mail: lnavratilová@mesto-lipnik.cz Počet listů: 5 Počet listů

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/117509/2019/OZP/VH/Sme

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOM OUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOM OUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/5166/2012/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOM OUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/000889/2017/OZP/VH/Sko

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov Spis.:/Skart.znak: Počet listů/stran:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška.

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška. MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX012E75B* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 119137/2018 SP. ZN. MMFM_S 9690/2018/OŽPaZ/KliR

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/152809/2019/OZP/VH/Pos

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-21 Hranice, dne: 2.1.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1636/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1579/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002NZM7 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6.9.2012 SPIS. ZNAČKA: 504/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/4676/2012/Hli

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201229688/RR/SU/Še VYŘIZUJE: Regína Ševčíková TEL.: 554 697 705 FAX: E-MAIL: rsevcikova@seznam.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19338/2014/4886/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19338/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 7354 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10, Olomouc Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/348/2013/Ko Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10,

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/19647/2019/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 13.06.2019 Číslo spisu: 3678/2019 Tel: 465 514 216 Spis. značka: ŽP-Vod/3678/2019

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/2238/2014/Gi Spisový znak.podznak 231.2, skartační znak/skart. lhůta A/20 MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 10,

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-8841/2016 Č.j.: MeDO-54433/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-13035/2019 MUZA Naše sp. zn.: ZP-19132019-MUZA 231.2 V/5 Vyřizuje: Bc. Adéla Mužíková

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/489/2012/St ČEZ Distribuce, a.s. SÚ/330/505/2012/St Teplická 874/8 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 402 02 Děčín IV - Podmokly

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE : NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 2403/2012 (100/2012 ŽP/VH/No) PID: MUHTX003894L SpZn: ŽP 2403/2012 VYŘIZUJE: M.Nový TEL

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-6228/2016 Č.j.: MeDO-52508/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Číslo jednací: MUVPK-OD 17172/18-NOV Spisová značka: 3163/2018

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/20 Č. j. SMOL/277899/2017/OS/US/Sem V Olomouci 04.12.2017

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 93355/2017 V Břeclavi dne 27.11.2017 Spisová značka: MUBR-S 70510/2017 OŽP/Ce Vyřizuje: Ing.

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více