Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe"

Transkript

1 Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

2 Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia záznamových médií -6,0% Tržby za vlastné výkony a tovar - priemyselná výroba +13,8% - tlač a reprodukcia záznamových médií 0,0% Tržby z predaja do zahraničia - priemyselná výroba +14,0% - tlač a reprodukcia záznamových médií +13,4%

3 Podiely odvetví na zamestnanosti v priemyselnej výrobe zam 16,7% 1,1% 3,1% 1,2% 3,1% 7,7% 1,3% 1,3% 3,6% 3,0% 1,8% 1,9% 1,1% 0,7% 2,6% 0,6% 9,9% 7,2% 4,2% 7,5% 7,0% 5,0% 8,5%

4 Podiely odvetví na tržbách za vlastné výkony a tovar 1,1% 0,5% tržby cel 0,5% 1,7% 5,5% 1,2% 0,4% 0,4% 1,0% 0,9% 2,2% 0,5% 29,7% 7,8% 4,4% 0,6% 5,8% 5,2% 7,5% 4,5% 10,6% 5,4% 2,6%

5 Podiely odvetví na tržbách z predaja do zahraničia 0,5% 1,1% 0,4% tržby pdz 0,6% 2,6% 0,5% 0,3% 0,5% 1,2% 0,7% 0,3% 2,2% 6,8% 32,7% 4,1% 0,5% 5,6% 1,7% 8,5% 6,2% 5,2% 5,4% 12,2%

6 Pomer produktivity práce z tržieb na pracovníka v odvetviach voči produktivite práce v priemyselnej výrobe 1200,00% relatívna produktivita práce voči produktivite práce priemyselnej výroby 1082,42% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 72,09% 91,90% 32,08% 11,98% 32,38% 49,96% 117,66% 45,67% 169,04% 89,39% 80,63% 61,67% 107,86% 63,74% 214,21% 59,10% 52,76% 178,18% 48,49% 34,56% 38,40% 56,52% 0,00%

7 rozdiel medziročného indexu exportu odvetví a indexu exportu priemyselnej výroby celkom 50,00% 40,00% 37,75% rozdiel v percentuálnych bodoch 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% 13,59% 14,00% 9,68% 7,68% 6,66% 6,22% 10az12 13a14 15a 16a 17a18 19a 20a 21a 22a 23a 24a25 26a27 28a 29a30 31a32-3,76% -3,20% -4,40% -11,17% -12,48% -13,96% -14,45% -14,88% SK NACE

8 Podiely predaja tovarov z jednotlivých odvetví do zahraničia v jednotlivých segmentoch konkurenčnej schopnosti na predaji do zahraničia priemyselných tovarov celkom I II III IV celkom SK NACE až 12 1,1082% 1,2894% 0,8578% 0,8215% 1,0092% 0,9200% 0,2553% 0,4135% 3,2305% 3,4443% 13 a 14 0,9753% 0,8051% 0,6038% 0,8894% 0,3497% 0,2454% 0,5030% 0,4133% 2,4319% 2,3532% 15a 1,1694% 1,5823% 0,3356% 0,1685% 0,2371% 0,2030% 0,0576% 0,0568% 1,7997% 2,0106% 16a 0,5660% 0,3809% 0,1182% 0,0776% 0,2379% 0,3953% 0,0741% 0,0464% 0,9962% 0,9003% 17 a 18 0,3036% 0,2582% 0,2282% 0,2036% 1,9233% 1,6830% 0,0422% 0,0521% 2,4973% 2,1969% 19a 0,1468% 0,3612% 0,0696% 0,0519% 3,8603% 4,9806% 0,0656% 0,0965% 4,1422% 5,4901% 20a 1,1100% 1,5334% 0,4823% 0,4910% 1,8779% 1,8797% 0,1587% 0,1625% 3,6288% 4,0667% 21a 0,0179% 0,0226% 0,6119% 0,5092% 0,0620% 0,0080% 0,0615% 0,1197% 0,7533% 0,6595% 22a 0,7920% 1,4683% 1,0740% 0,4977% 2,2097% 2,3922% 0,1453% 0,2150% 4,2211% 4,5732% 23a 0,4469% 0,4745% 0,2531% 0,2540% 0,8201% 0,7469% 0,0664% 0,0672% 1,5864% 1,5426% 24 a 25 4,2739% 4,1530% 1,7927% 1,4090% 6,6999% 6,4027% 0,4584% 0,7590% 13,2248% 12,7236% 26 a 27 16,6794% 15,2395% 2,4715% 2,4372% 4,0243% 3,2661% 2,7167% 2,1633% 25,8919% 23,1061% 28a 3,8459% 4,1751% 0,8815% 0,5449% 3,1289% 3,0873% 0,7826% 1,3273% 8,6388% 9,1346% 29 a 30 8,6923% 8,1589% 1,8440% 2,2106% 11,9907% 13,7672% 1,1045% 0,7624% 23,6315% 24,8992% 31 a 32 1,1483% 0,8079% 0,2346% 0,4910% 1,1794% 0,9289% 0,7634% 0,6714% 3,3256% 2,8992%

9 Podiely predaja tovarov z jednotlivých odvetví priemyselnej výroby v jednotlivých segmentoch konkurenčnej schopnosti na celkovom predaji tovarov príslušného odvetvia do zahraničia I II III IV SK NACE až 12 34,3027% 37,4345% 26,5541% 23,8510% 31,2404% 26,7091% 7,9028% 12,0054% 13 a 14 40,1060% 34,2146% 24,8285% 37,7941% 14,3813% 10,4286% 20,6842% 17,5627% 15a 64,9804% 78,6968% 18,6486% 8,3803% 13,1724% 10,0971% 3,1985% 2,8258% 16a 56,8170% 42,3122% 11,8656% 8,6197% 23,8827% 43,9134% 7,4347% 5,1547% 17 a 18 12,1581% 11,7542% 9,1360% 9,2663% 77,0156% 76,6097% 1,6903% 2,3698% 19a 3,5432% 6,5791% 1,6794% 0,9452% 93,1941% 90,7188% 1,5834% 1,7569% 20a 30,5873% 37,7063% 13,2911% 12,0746% 51,7485% 46,2223% 4,3732% 3,9968% 21a 2,3795% 3,4239% 81,2239% 77,2142% 8,2278% 1,2107% 8,1688% 18,1511% 22a 18,7634% 32,1071% 25,4448% 10,8825% 52,3495% 52,3085% 3,4424% 4,7019% 23a 28,1685% 30,7612% 15,9536% 16,4675% 51,6944% 48,4142% 4,1836% 4,3572% 24 a 25 32,3175% 32,6397% 13,5555% 11,0735% 50,6611% 50,3211% 3,4659% 5,9656% 26 a 27 64,4192% 65,9542% 9,5456% 10,5480% 15,5428% 14,1353% 10,4924% 9,3625% 28a 44,5188% 45,7066% 10,2037% 5,9652% 36,2188% 33,7983% 9,0587% 14,5299% 29 a30 36,7828% 32,7677% 7,8030% 8,8784% 50,7405% 55,2919% 4,6737% 3,0621% 31a32 34,5273% 27,8658% 7,0537% 16,9351% 35,4630% 32,0419% 22,9559% 23,1571%

10 podiely odvetví na pridanej hodnote a zamestnanosti v priemyselnej výrobe v roku 2011 podiel na pridane odvetvie j hodnot e podiel na zamestnano sti výroba potravín a nápojov 7,60% 8,88% výroba textilu a odevov 1,99% 4,91% spracovanie kože a výroba kožených výrobkov a obuvi 1,61% 2,99% spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 0,99% 1,65% výroba celulózy, výrobkov z papiera a tlač 3,94% 2,97% výroba koksu a rafinérskych ropných výrobkov 2,24% 0,74% výroba chemikálií, chemických výrobkov vrátane liečiv 4,87% 3,25% výroba výrobkov z gumy a plastov 7,15% 7,17% výroba ostatných minerálnych výrobkov 4,88% 4,24% výroba kov a kovových konštrukcií 14,53% 15,22% výroba strojov a zariadení inde nezaradených 9,11% 10,04% výroba elektronických a optických prístrojov a elektrických zariadení 12,90% 12,47% výroba dopravných prostriedkov vrátane komponentov 22,74% 18,16% výroba nábytku a ostatných priemyselných výrobkov inde nezaradených 2,72% 4,36% oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2,73% 2,96%

11 vývoj výnosnosti nákladov za roky 1999 až ,07 1,06 1,05 výnosnosť nákladov 1,04 1,03 1,02 1, rok

12 podiel tvorby pridanej hodnoty k spotrebe materiálov a energií za 1999 až ,4 0,35 pridaná hodnota/spotreba materiálov a energií 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, rok

13 vývoj podielu pridanej hodnoty na jednotku miezd v rokoch 1999 až ,5 pridaná hodnota/mzdy 2 1,5 1 0, rok

14 Vývoj relatívnej zostatkovej hodnoty investičného majetku 0,56 0,54 0,52 relatívna ZH IM 0,5 0,48 0,46 0, rok

15 vyvoj likvidity v priemyselnej vyrobe v 1999 až , , , , likvidita 1, , , , , , rok

16 5 vývoj krytia úverov vlastným imaním (údaje za 2009 a 2010 n/a) 4,5 4 3,5 3 2,5 C 2 1,5 1 0,

17 Potenciály odvetví na z indexov vývoja základných ukazovateľov Lepšie ako priemyselná výroba - spracovanie kože a výroba kožených výrobkov a obuvi; - výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov; - výroba výrobkov z gumy a plastov a - výroba elektronických a optických prístrojov a elektrických zariadení. Na úrovni priemyselnej výroby výroba celulózy, papiera a tlač; výroba dopravných prostriedkov; výroba kovov a kovových konštrukcií; výroba chemikálií a chemických výrobkov vrátane liečiv a výroba potravín a nápojov. Horšie ako priemyselná výroba spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva; výroba textilu a odevov; výroba nábytku a ostatné priemyselné odvetvia inde nezaradené a výroba koksu a rafinérskych ropných výrobkov.

18 Ako ďalej V záujme zvýšenia konkurencieschopnosti priemyselnej výroby a jej jednotlivých odvetví je potrebné podporné nástroje rozvoja v budúcom období rámcovo smerovať predovšetkým na podporu: inovatívnych, znalostných sektorov opatrení uľahčujúcich zmeny prostredníctvom zlepšovania regulácie trhu s výrobkami inovácií a investovania do vzdelávania a celoživotnej odbornej prípravy.

19 Smerovanie zdrojov ŠF v rokoch 2014 až 2020 Z hľadiska domácej hospodárskej politiky by sa mali štrukturálne fondy zamerať predovšetkým na podporu orientácie ekonomiky Slovenska na odvetvia znalostnej ekonomiky, konkrétne na zavádzanie biotechnológií, nových materiálov, nanotechnológií a nanomateriálov, informačných a komunikačných technológií. Podpora zo štrukturálnych fondov bude potrebné zamerať i na zavádzanie výrobných, technologických, marketingových a organizačných inovácií smerovaných predovšetkým do rastu efektivity zhodnocovania surovín a energií, čo znamená zvýšiť podiel pridanej hodnoty k výrobnej spotrebe. Pomocou štrukturálnych fondov je žiaduce podporiť i zapojenie zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov ale aj zástupcov zamestnancov do systému odborného vzdelávania a prípravy. Do smerovania budúcich štrukturálnych fondov je žiaduce zakomponovať i potrebné opatrenia zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov, efektívne využívanie zdrojov, zlepšenie podnikateľského prostredia, stimulovanie tvorby zelených pracovných miest a modernizovanie priemyselnej základne vrátane zvýšenia konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na riešenie požiadaviek směrnice o prriemyselných emisiách (napr. BAT technológií)

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR

(v mld. EUR) Export Import Saldo. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu SR Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Vývoj zahraničného obchodu v roku 2006 Zo Slovenskej republiky sa v roku 2006 vyviezol tovar v celkovej hodnote 33,3 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2005 sa vývoz zvýšil

Více

Patrik Helmich MŠVVaŠ SR. 26. jún 2014

Patrik Helmich MŠVVaŠ SR. 26. jún 2014 STRATÉGIA VÝSKUMU A INOVÁCIÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU SR RIS3 SK VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY Patrik Helmich MŠVVaŠ SR 26. jún 2014 Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií - pre inteligentnú

Více

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Riadiacim orgánom pre Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST bolo: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR INFORMOVANIE spoločnosťou Bonfiglioli Slovakia s.r.o. - prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov a sídlo prijímateľa: Spoločnosť:

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske.

Informatívna správa o schválených projektoch. v okrese Partizánske. Informatívna správa o schválených projektoch v okrese Partizánske. OBSAH Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 Operačný program výskum a vývoj... 2 Regionálny operačný program... 3 Operačný

Více

BAT Fórum, Bratislava, Alena Popovičo

BAT Fórum, Bratislava, Alena Popovičo Žiadosť o upla atnenie výnimky z BAT-AEL o Publikované Závery o BAT 1/2 Výroba skla (2012/134/ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ SK/TXT/?qid=1404916441965&uri=CELEX:32012D0134 Výroba železa a ocele

Více

SBA - Zákon o malých a stredných podnikoch

SBA - Zákon o malých a stredných podnikoch SBA - Zákon o malých a stredných podnikoch Uplatňovanie v podmienkach SR Seminár Prečo sú rodinné podniky neviditeľné Bratislava, 29 október 2014 Daniel Pitoňák Slovak Business Agency 1 Kto sú malé a stredné

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004 OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní,

Více

Štefan Chudoba Automobilový klaster západné Slovensko Bratislava

Štefan Chudoba Automobilový klaster západné Slovensko Bratislava Štefan Chudoba Automobilový klaster západné Slovensko Bratislava 23.3.2010 PROJEKTOVÉ AKTIVITY Projekt AC Centrope Projekt Autoplast Projekt Autoclusters Projekt AutoNet Central Projekt v príprave: ENEVATE,

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Makroekonomické prognózy MFSR na roky

Makroekonomické prognózy MFSR na roky Makroekonomické prognózy MFSR na roky 2009-2012 (aktualizácia September 2009) Zoznam tabuliek HDP, NÁRODNÉ ÚČTY 1 - Nominálny HDP v štruktúre 2 - Reálny HDP v štruktúre 3 - Hrubá pridaná hodnota 4 - Deflátory

Více

PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie

PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie 2 Účel poskytovania dotácií Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených

Více

VÝSKUM A INOVÁCIE

VÝSKUM A INOVÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 2014-2020 Prehľad prioritných osí, špecifických cieľov a podporovaných aktivít OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE Nadväznosť na OP 2007 2013 OP KaHR Dátum schválenia:

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 /

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Dr. Miklós Maácz PhD vedúci oddelenia Oddelenie pre rozvoj vidieka Ministerstvo pre rozvoj vidieka Kontext Stratégia Európa

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. (obdobie január až december 2016) Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán pre Operačný program

Více

Priemysel PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Priemyselná produkcia

Priemysel PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Priemyselná produkcia Priemysel Priemyselná produkcia Do priemyselnej produkcie sa zahrňujú v zmysle odvetvovej klasifikácie činností (OKEČ) tri základné skupiny OKEČ: C - Ťažba nerastných surovín, D - Priemyselná výroba a

Více

J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ

J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ J/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ 2007-2013 Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 2013 1. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR Tabuľka

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Fondy EÚ v SR na roky

Fondy EÚ v SR na roky Fondy EÚ v SR na roky 2007-2013 Príležitosti pre podnikateľov. Mukačevo,, 6.12.2006 Vladimír Benč Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov e-mail:

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP

Časť C Slovensko Téma: Odpady. Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Časť C Slovensko Téma: Odpady Elena Bodíková Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Hodnotenie životného prostredia DPSIR model hnacia sila ("Driving force" - D), t.j. spúšťacie

Více

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku

Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku A s o c i á c i a P o s k y t o v a t e ľ o v E n e r g e t i c k ý ch S l u ž i e b Energetické služby praktické skúsenosti vo verejnom sektore na Slovensku Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických

Více

Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra

Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra Kontakt: Foxconn Slovakia, Dolné Hony 29 Nitra 949 01 www.foxconnslovakia.sk Ak vás táto pozícia zaujala, neváhajte nám zaslať vaše CV: ja@foxconnslovakia.sk Benefity * trinásty plat * flexibilný pracovný

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95

Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 ZASADNUTIE VÝBORU PREZÍDIA ÚMS, BRATISLAVA, 13.12.2013 bod č. 3/1a Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 1. Obce a vyššie územné celky Rozpočty miest, obcí

Více

Systémové opatrenia v rámci OP Výskum a inovácie

Systémové opatrenia v rámci OP Výskum a inovácie Systémové opatrenia v rámci OP Výskum a inovácie Projekt Národného podnikateľského centra Konferencia k predstaveniu Operačného programu Výskum a inovácie Bratislava, 21 január 2015 Daniel Pitoňák Slovak

Více

Operačný program výskum a inovácie

Operačný program výskum a inovácie Operačný program výskum a inovácie Analýza výzvy Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma DM: Fond: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 Výskum a inovácie 3 Posilnenie

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování,

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS

Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2017 z pohľadu NBS 20. ročník ekonomickej konferencie SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017 Hotel SHERATON, Bratislava

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v O použité filtračné hlinky N kyslé Katalógové číslo ázov druhu odpadu 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 02 01 08

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Predstavenie podporných služieb pre členov ZAP

Predstavenie podporných služieb pre členov ZAP Predstavenie podporných služieb pre členov ZAP Informačný portál Združenia Automobilového Priemyslu Portál je primárne orientovaný na propagáciu automobilového priemyslu SR Prezentovanie: - informácií

Více

PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA Z HĽADISKA POŽIADAVIEK ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITY (EMC)

PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA Z HĽADISKA POŽIADAVIEK ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITY (EMC) Úloha Štátneho programu výskumu a vývoja 2003SP200280202 KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PODPORY A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA Z HĽADISKA

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Energetický klaster. západné Slovensko

Energetický klaster. západné Slovensko Energetický klaster západné Slovensko Charakteristika Energetický klaster západné Slovensko: je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb so sídlom na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave má 6 zakladajúcich

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Podnikání (OPPIK) v roce 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pro letošní rok dvě vlny dotačních výzev v OPPIK. První,

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky

II. Tabulky Poměrové ukazatele finanční analýzy Finanční výkazy Ostatní tabulky 1 II. Tabulky Tab. č. Poměrové ukazatele finanční analýzy - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) 1 - Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE) podle kategorií tvorby hodnoty 1 A - Výsledek hospodaření/vlastní

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY POŽIADAVKY SLOVENSKÉHO TRHU PRÁCE NA TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY č.1 November 2010 Ing. Irena Jankovičová jankovicova@siov.sk STREDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE č.2 Trh práce široké spektrum povolaní a pracovných

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE

MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE MEP EKONOMIKA A FINANCIE DANE EKONOMIKA A FINANCIE Finančné (ekonomické) riadenie spôsob riadenia, pri ktorom sa fungovanie a zmeny vo firme realizujú prostredníctvom ekonomických veličín náklady, výnosy,

Více

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa hsf System SK, s.r.o. 2014 Výročná správa v žiline dňa 15. 6. 2015 spracoval: Ing. tomáš kosa 2014 Výročná správa Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Vývoj spoločnosti HSF System SK, s. r. o...3 1.2. Ľudské zdroje

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU č. 5

PROJEKTOVÝ ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU č. 5 NÁZOV PROJEKTU: Národný projekt NPC II BA kraj ŽIADATEĽ: Slovak Business Agency PARTNER: Centrum vedecko-technických informácií SR DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU: (01/2016 10/2023) HLAVNÉ CIELE: Zabezpečiť

Více

Stimuly pre výskum a vývoj

Stimuly pre výskum a vývoj Názov projektu Aplikovaný výskum a vývoj procesov pri získavaní monokryštálov a optimalizácie parametrov prípravy veľkorozmerných monokryštálov Druh projektu Projekt aplikovaného výskumu ( 2 ods. c) Evidenčné

Více

Analýza spillover efektov z priamych zahraničných investícií v SR 1

Analýza spillover efektov z priamych zahraničných investícií v SR 1 Ing. Martin Lábaj, PhD. Katedra hospodárskej politiky Národohospodárska fakulta Analýza spillover efektov z priamych zahraničných investícií v SR 1 Abstrakt: V článku sa zaoberáme dodávateľskými a odberateľskými

Více

Svet pohľadávok. Manažment pohľadávok = plynulý cash flow vo firmách Iveta Živicová Senior Partner M:

Svet pohľadávok. Manažment pohľadávok = plynulý cash flow vo firmách Iveta Živicová Senior Partner M: Svet pohľadávok Manažment pohľadávok = plynulý cash flow vo firmách 28.04.2014 Iveta Živicová Senior Partner M: +421 903 789 642 1 Hlavné témy Obsah: Expense Reduction Analysts predstavenie Stav ekonomiky

Více

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku.

OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. OPATRENIE č.9 Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku. Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom

Více

Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK

Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK Inovácie ako motor rozvoja 1.SSK Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov 14.6.2013, Banská Bystrica Ing. Andrej Keszeli EURO CONEX SLOVAKIA s.r.o. 1. slovenský strojársky klaster Areál PPS, 962 12 Detva

Více

Vzdušnicové pneumatiky. Špeciálne pneumatiky pre maximálnu efektivitu.

Vzdušnicové pneumatiky. Špeciálne pneumatiky pre maximálnu efektivitu. Vzdušnicové pneumatiky. Špeciálne pneumatiky pre maximálnu efektivitu. ContiRT20 Performance Nový štandard výkonu a životnosti. 1 2 3 Štandardné radiálne pneumatiky Nový design Continental s lepšou bočnou

Více

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS Aktuálny stav (k 9.6.06) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) V súčasnosti je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Více

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne Operačný program: Žiadateľ: Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Výška NFP: 50 000 000,00 Miesto realizácie

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

Energetické audity a certifikácia

Energetické audity a certifikácia Energetické audity a certifikácia ako nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Bronislava Herdová, PhD. Energetický audítor LEGISLATÍVNY RÁMEC Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti

Více

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 V Ý R O Č N Á S P R Á V A spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 Vypracoval: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ Predkladá: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ V

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Tlačová správa. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja. Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %)

Tlačová správa. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja. Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %) Tlačová správa BASF: V oblasti obchodu s chemikáliami rastú zisky aj objem predaja Tržby na úrovni 14,0 mld. eur (mínus 20 %) 3. november 2016 Silvia Tajbliková BASF Slovensko spol. s.r.o. Tel: +421 2

Více

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet :

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet : PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Pre Ing. Študijný program v akademickom roku 2015/2016 Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ Povinne voliteľný predmet : OCEŇOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

OBSAH. 04 Príhovor CEO 06 Ekonomické výsledky spoločnosti za rok Finančné zdravie 10 Investície 12 Ľudské zdroje 14 Čo dokážeme

OBSAH. 04 Príhovor CEO 06 Ekonomické výsledky spoločnosti za rok Finančné zdravie 10 Investície 12 Ľudské zdroje 14 Čo dokážeme VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 OBSAH 04 Príhovor CEO 06 Ekonomické výsledky spoločnosti za rok 2015 09 Finančné zdravie 10 Investície 12 Ľudské zdroje 14 Čo dokážeme PRÍHOVOR CEO Rok 2015 ukázal, že vízia a neustála

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Stránka 1, Vema, a. s.

Stránka 1, Vema, a. s. Stránka 1, Vema, a. s. Vplyvy prostredia Trendy riešení informačných systémov Informačný systém komplexnosť & Kompetenčné modely Portály V4 Cloud zbavte sa licencií Stránka 2, Vema, a. s. Výrazne sa meniace

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

STRATEGICKÝ MANAŽMENT SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra manažmentu Ing. Radovan Savov, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. STRATEGICKÝ MANAŽMENT Nitra 2015 Vydala Slovenská

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia. Retail Summit 2010 Praha Bohumila TAUCHMANNOVÁ, INCOMA Slovakia Retail Summit 2010 EDUKAČNÁ KAMPAŇ NAKUPUJEME DOMA Vysvetliť spotrebiteľovi, prečo je dôležité nakupovať na domácom trhu a kupovať domáce produkty a služby Aký dopad

Více

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová Základné informácie o odpadoch Zita Takáčová Andrea Miškufová Košice, 2011 Druh publikácie Autori Recenzenti : Monografia : Zita Takáčová, Andrea Miškufová : Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. Doc. Dr.- Ing.

Více

1 ODPORÚČANIA V OBLASTI ZLEPŠENIA CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MSP V SMER

1 ODPORÚČANIA V OBLASTI ZLEPŠENIA CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MSP V SMER 1 ODPORÚČANIA V OBLASTI ZLEPŠENIA CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MSP V SMER Na začiatok uveď, čo vyplynulo z analýzy. Z analýzy podnikateľského prostredia slovenskej časti Malokarpatského euroregiónu nám vyplynulo

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Regionálna inovačná stratégia wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Košického

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Možnosti financovania využitia OZE

Možnosti financovania využitia OZE short term has no future Možnosti financovania využitia OZE ENEF 2008 - Energetická efektívnosť a zelená energia Ladislav Tolmáči 23. október 2008 Dexia banka Slovensko 1993 2000 2001 2003 2006 Člen Dexia

Více