Projektübersicht. Přehled o projektech. Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Österreich Tschechien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektübersicht. Přehled o projektech. Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Österreich Tschechien 2007-2013"

Transkript

1 Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Tschechien übersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Program přeshraniční spolupráce Rakousko Českárepublika Přehled o projektech Trh Práce, Vzděláni, kvalifikace

2 Inhaltsverzeichnis 15+/ 50+ Erweiterung und Verbesserung der Berufs- und Arbeitsmarktchancen und -bedingungen von jungen und älteren Arbeitnehmerinnen in Südböhmen und Oberösterreich CHD NET EdTWIN EXPAK AT.CZ SCR an-territorial-co-operation/ SOP Berufspraktika von Studenten ZUWINS

3 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship Idee Unter dem Motto "Begegnung schafft Nachhaltigkeit" erweitert das Europabüro des Stadtschulrats für Wien seine grenzüberschreitenden Initiativen im Schul- und Bildungsbereich. Das möchte eine neue Qualität europäischer Identität durch positive Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturkreise ins Leben rufen. Damit sollen neue Bildungsakzente für die Centrope-Region gesetzt werden. Die grenzüberschreitenden Aktivitäten richten sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und an Bildungsfachleute der Region. Im Zuge von Schulpartnerschaften, Praktika in den Nachbarregionen, Sprachkursen et cetera soll Kindern die Scheu vor einem kulturellen und sprachlichen Zusammenleben mit den benachbarten Regionen genommen werden. Bestehende oder mögliche Grenzen in den Köpfen und Herzen der jungen Europäerinnen und Europäer können so überwunden werden. Damit wird eine Grundlage für eine positive Entwicklung der Centrope- Region als gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum geschaffen. Aktivitäten Aufbau und Eröffnung des "BildungsRaumes Centrope", ein Sprachen- und Kompetenzzentrum in Wien am 11. Mai 2009 Entwicklung von Unterrichtsmaterial zum Erlernen der Nachbarsprache Partnerschaften zwischen Schulklassen der Regionen, gemeinsame arbeiten Bildungskooperationen zwischen berufsbildenden höheren Schulen Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler in der Nachbarregion Gemeinsame Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern Abhalten von Fachtagungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Bildungsfachleute Austausch von Sprachassistentinnen und -assistenten zur Unterstützung des Fremdsprachenunterrichts Eckdaten beginn und Laufzeit: Frühjahr 2008; circa 3,5 Jahre partner o Österreich: Europabüro - Stadtschulrat für Wien (Leadpartner) o Slowakei: Landkreis Bratislava o Tschechien: Pädagogisches Ausbildungszentrum Brünn o Ungarn: Westungarische Universität Györ budget - Slowakei - Österreich o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro budget - Österreich - Tschechien o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro budget - Österreich - Ungarn: o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

4 EdTWIN - Education Twinning for European Citizenship (projekt EÚS) Myšlenka Evropská kancelář Městské školské rady pro Vídeň (Europabüro-Stadtschulrat für Wien) rozšiřuje pod heslem Setkávání přináší trvalé efekty své přeshraniční iniciativy v oblasti školství a vzdělávání. chce vytvořit novou kvalitu evropské identity díky pozitivním zkušenostem a setkáváním s lidmi z jiných zemí a kultur. To má přinést nové podněty pro vzdělávání v regionu Centrope. Přeshraniční aktivity jsou zaměřeny na žáky, učitele a odborníky z oblasti vzdělávání v regionu. V rámci partnerství škol, odborných praxí v sousedních regionech, jazykových kurzů apod. mají být děti zbaveny strachu z kulturního a jazykového soužití se sousedními regiony. Lze tak překonat existující či možné hranice v hlavách a srdcích mladých evropanek a evropanů. Bude vytvořen základ pro pozitivní vývoj v regionu Centropa jakožto společném životním a hospodářském prostoru. Aktivity Vybudování a otevření jazykového a kompetenčního centra "BildungsRaum Centrope" (prostor pro vzdělávání v regionu Centrope) 11. května 2009 ve Vídni Vývoj výukových materiálů pro výuku jazyků sousedních zemí Partnerství školních tříd regionů, společné projektové práce Kooperace v oblasti vzdělávání mezi vyššími odbornými školami Praxe ve firmách pro žáky sousedního regionu Společné vzdělávání učitelů Pořádání odborných konferencí pro učitele a odborníky z oblasti vzdělávání Výměna asistentů pro výuku jazyků jako podpora výuky cizích jazyků Základní údaje Zahájení projektu a doba realizace: jaro 2008; zhruba 3,5 roku Partneři projektu o Rakousko: Europabüro - Stadtschulrat für Wien (vedoucí partner) o Slovensko: Bratislavský Samosprávný Kraj o Česká republika: Středisko služeb školám Brno o Maďarsko: Západomaďarská univerita Györ Rozpočet projektu - Slovensko - Rakousko o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Rozpočet projektu - Rakousko Česká republika o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Rozpočet projektu - Rakousko - Maďarsko: o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Bližší informace

5 EXPAK AT.CZ - Österreichisch-Tschechische ExpertInnenakademie Idee Die Arbeitsmarktsituation in der Programmregion ist von unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Daten wie etwa Arbeitslosenraten und Beschäftigungschancen geprägt. Zugleich treten neue Phänomene und Herausforderungen auf die arbeitsmarktpolitische Agenda, zum Beispiel Fachkräftemangel. Es gilt daher, neue Instrumente zur Anpassung des Informationsaustauschs und der Intensivierung der regionalen Vernetzung zu entwickeln, um bestehende arbeitsmarktpolitische Disparitäten bekämpfen zu können. Es soll nicht mehr der Nachholprozess auf tschechischer Seite unterstützt werden, sondern ein vernetztes Kooperationssystem für einen integrierten österreichisch-tschechischen Arbeitsmarkt aufgebaut werden. Das Kooperationssystem soll die sukzessive Beseitigung von Behinderungen für eine gesamtregionale Arbeitsmarktpolitik planen, koordinieren und umsetzen. inhalt ist die Entwicklung regional abgestimmter Maßnahmenpakete, beispielsweise im Bereich Ausbildung, Qualifizierung, berufliche Mobilität, sowie Unterstützungsstrukturen für benachteiligte Menschen. Dabei werden regionale Ziele, wie etwa der Stadtentwicklungsplan Wien berücksichtigt. Hindernisse auf den benachbarten beziehungsweise gemeinsamen Arbeitsmärkten sind auf unterschiedlichen Ebenen und mit innovativen Maßnahmen zu beseitigen und arbeitsmarktpolitische Steuerungsinstrumente zu schaffen. Es gilt, eine nachhaltige Basis der Zusammenarbeit aufzubauen, um insbesondere kleinregionale Kooperation fördern zu können. Zur Umsetzung der ziele wird ein arbeitsmarktpolitisches Kooperationssystem geschaffen, das die Steuerung eines integrierten, durchlässigen Arbeitsmarkts und den Abbau von Beschäftigungshindernissen ermöglichen kann. Gemeinsam sollen so innovative Konzepte einer aktiven Arbeitsmarktpolitik entwickelt und durch Modellprojekte erprobt werden. In allen Bereichen sollen die Grundsätze "Gender Equality" und "Gender-Diversity" Anwendung finden. Aktivitäten Aufbau eines interaktiven Wissensportals zum Thema Arbeitsmarkt und Beschäftigung: E-Jobguide Initiativen zur Gestaltung und Steuerung eines durchlässigen regionalen Arbeitsmarktes: Grenzraummonitor Entwicklung von innovativen Konzepten der aktiven Arbeitsmarktpolitik und Erprobung durch Modellprojekte Organisation von Trilateralen Arbeitsmarktkonferenzen Aufbau von vernetzten Kooperationssystemen, zur Planung, Koordinierung und Umsetzung einer gesamtregionalen Arbeitsmarktpolitik Pilotprojekt Fachkräftemangel Eckdaten beginn und Laufzeit: November 2009, circa drei Jahre partner o Österreich: L&R Sozialforschung o Tschechien: Handelskammer Brünn-Umland budget o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

6 EXPAK AT.CZ - Rakousko-česká akademie expertů Myšlenka Situace na trhu práce v programovém území se vyznačuje odlišnými ukazateli politiky pracovního trhu jako např. mírou nezaměstnanosti nebo pracovními příležitostmi. Současně se agenda pracovního trhu setkává s novými fenomény a výzvami, např. s nedostatkem odborných sil. Je proto nutné vytvořit nové nástroje k přizpůsobení sdílení informací a posílení regionálního propojení tak, aby mohlo dojít k vypořádání se s disparitami trhu práce. Nemělo by již docházet pouze k podpoře vývojového procesu na české straně, nýbrž k vybudování propojeného kooperačního systému pro integrovaný rakousko-český trh práce. Tento kooperační systém by měl naplánovat, koordinovat a realizovat postupné odstranění překážek celoregionální politiky trhu práce. Obsahem projektu je příprava regionálně sladěných balíčků opatření, například v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, pracovní mobility a podpůrných struktur pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Budou přitom zohledněny regionální cíle, jako např. plán rozvoje města Vídně. Jde tedy o odstranění překážek na sousedních případně společných trzích práce v různých rovinách a pomocí inovativních opatření a současně o vytvoření nových řídících nástrojů politiky trhu práce. Cílem je vybudování trvale udržitelných základů spolupráce a to především pro podporu kooperace mikroregionů. K dosažení cílů projektu bude vybudován kooperační systém politiky pracovního trhu, který umožní řízení integrovaného, volného trhu práce a odbourání překážek zaměstnanosti. Společně tak má dojítk vývoji inovativních konceptů aktivní politiky trhu práce a jejímu testování formou modelových projektů. Ve všech oblastech mají být uplatněny zásady "Gender Equality" a"gender-diversity". Aktivity Vybudování interaktivního informačního portálu na téma trh práce a zaměstnanost: E-Jobguide Iniciativy k utváření a řízení volného regionálního trhu práce: monitor příhraničního prostoru Vývoj inovativních konceptů aktivní politiky trhu práce a jejich testování pomocí modelových projektů Organizace trilaterálních konferencí o trhu práce Vybudování propojených systémů kooperace k naplánování, koordinaci a realizaci celoregionální politiky pracovního trhu Pilotní projekt Nedostatek odborných sil Základní údaje Zahájení projektu a doba realizace: listopad 2009, zhruba tři roky Partneři projektu o Rakousko: L&R Sozialforschung o Česká republika: Okresní hospodářská komora Brno-venkov Rozpočet projektu o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Bližší informace

7 SCR - Zusammenarbeit der Hochschulen im Tourismus Idee Tourismus und Kultur sind jene Bereiche, in denen die Centrope-Idee und die gemeinsame Identität der Region am besten an ihre Bewohnerinnen und Bewohner vermittelt werden kann. Zusätzlich nehmen Tourismus und Freizeitwirtschaft einen bedeutenden Stellenwert in der österreichischen Volkswirtschaft ein. Dies spiegelt sich auch an den Beschäftigungseffekten wider. Da sich in den letzten Jahrzehnten neben der Größenordnung auch die Komplexität des Tourismus maßgeblich verändert hat, ist es unerlässlich, flexibel auf diese Veränderungen reagieren zu können. Dieses ist im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich-Tschechien angesiedelt. Es zielt darauf ab, Veränderungen im Bereich Tourismus- und Kulturwirtschaft grenzüberschreitend zu analysieren. Die meisten dieser Veränderungen hängen von externen Faktoren, wie etwa der Wirtschaft oder der politischen Situation ab. Aber auch demografische Veränderungen und Änderungen im Lebensstil spielen eine Rolle. Mit Hilfe von thematischen Netzwerken und Know-How-Transfer im Hochschulbereich soll es künftig einfacher werden, auf diese Veränderungen flexibel reagieren zu können. Studierenden wird die Möglichkeit geboten, während des Studiums einen möglichst praxisnahen Einblick für die Herausforderungen, die eine gemeinsame Tourismusregion Centrope bringen kann, zu gewinnen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der FH Wien und der Polytechnischen Hochschule Jihlava möchte die Entwicklung eines zukunftsweisenden Tourismus-Managements und -Marketings fördern und somit für Veränderungen in diesem Bereich die richtigen Werkzeuge parat haben. Aktivitäten Zusammenarbeit der Studierenden in Form von gemeinsamen Workshops: der erste Workshop zum Thema "Stimmen die Erwartungen der Museumsmanager mit den Erwartungen der Besucher überein" fand vom 7. bis 11. September 2009 in Wien statt Veranstaltung einer internationalen Konferenz zum Thema "Aktuelle Probleme im Tourismus" Förderung des Erfahrungsaustausches durch Studentenaustausch Wien Jihlava Eckdaten beginn und Laufzeit: Frühsommer 2009, circa drei Jahre partner o Österreich: Fachhochschule Wien GmbH o Tschechien: Polytechnische Hochschule Jihlava (Leadpartner) budget: o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

8 SCR Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu Myšlenka Cestovní ruch a kultura jsou těmi oblastmi, v kterých lze obyvatelům regionu nejlépe zprostředkovat myšlenku Centrope a společnou identitu. Cestovní ruch a ekonomika volného času zaujímají navíc významnou pozici v rakouském národním hospodářství. To se odráží také v dopadu na zaměstnanost. Jelikož se v posledních desetiletích kromě objemu změnila významně také komplexnost cestovního ruchu, je nezbytně nutné umět na tyto změny pružně reagovat. Tento projekt je situován v oblasti přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika. Je zaměřen na přeshraniční analýzu změn v oblasti ekonomiky cestovního ruchu a kultury. Většina těchto změn souvisí s vnějšími faktory, jako například hospodářství nebo politická situace. Roli hrají také demografické změny a změny životního stylu. Vytvoření tématických sítí a sdílení know-how v oblasti vysokých škol má do budoucna usnadnit pružné reagování na tyto změny. Studujícím bude v průběhu studia umožněno získat si praktický náhled do problematiky společné oblasti cestovního ruchu Centrope a výzev s tím spojených. Přeshraniční spolupráce FH Wien a Vysoké školy polytechnické Jihlava má přispět k vývoji perspektivního managementu a marketingu cestovního ruchu a získání správných nástrojů k vypořádání se změnami v této oblasti. Aktivity Spolupráce studujících formou společných workshopů: první workshop na téma Jsou očekávání managerů muzeí identická s očekáváními návštěvníků" se konal od 7. do 11. září 2009 ve Vídni Uspořádání mezinárodní konference na téma "Aktuální problémy v cestovním ruchu" Podpora výměny zkušeností formou výměnných pobytů studentů Vídeň Jihlava Základní údaje Zahájení projektu a doba realizace: začátek léta 2009, zhruba tři roky Partneři projektu o Rakousko: Fachhochschule Wien GmbH o Česká republika: Vysoká škola polytechnická Jihlava (vedoucí partner) Rozpočet projektu: o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Bližší informace:

9 SOP - Berufspraktika von Studenten Idee Kaum eine Branche ist einer so hohen Dynamik unterworfen wie die IT-Branche: Um insbesondere auf die Entwicklungen der Informationstechnologie frühzeitig reagieren zu können, ist es wichtig, die IT-Thematik so früh wie möglich an die künftigen Fachleute weiterzugeben. Gemeinsame Wissensplattformen und Netzwerke sollen den Grundstein für eine fundierte IT-Knowledge-Community bilden. Die Polytechnische Hochschule Jihlava (VŠPJ) und die Fachhochschule Technikum Wien haben sich zum Ziel gesetzt, die Fokussierung auf unterschiedliche Technologien der Zukunft durch Studentenaustausch und Berufspraktika auf eine breite Wissensbasis zu stellen. Diese Auslandspraktika sollen den Schulen und den Studentinnen und Studenten neue Erfahrungen bringen und sie optimal auf ihren Berufseinstieg vorbereiten. Die Fachhochschulen ergreifen die Möglichkeit, die aus den aktivitäten gewonnenen Erkenntnisse heranzuziehen, um das bestehende Seminarprogramm zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen oder neue Themenbereiche anbieten zu können. Aktivitäten Berufspraktika der Studentinnen und Studenten in Österreich und in Tschechien Workshops zur Präsentation der gewonnenen Informationen und Fertigkeiten Eckdaten beginn und Laufzeit: Frühsommer 2009, circa drei Jahre partner o Österreich: Fachhochschule Technikum Wien o Tschechien: Polytechnische Hochschule Jihlava (Leadpartner) budget o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro

10 SOP Studentská odborná praxe Myšlenka Málokterý obor vykazuje tak vysokou dynamiku jako oblast IT: co nejrychleší seznámení budoucích expertů s problematikou IT je základním předpokladem pro včasnou reakci na rychlý vývoj informačních technologií. Společné vědomostní platformy a sítě vytvoří základ pro fundovanou IT-Knowledge-Community. Společným cílem Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) a Fachhochschule Technikum Wien je rozšíření vědomostí v oblasti nejrůznějších technologií budoucnosti formou výměny studentů a odborných praxí. Tyto zahraniční praxe by měly přinést školám a jejich studentům nové zkušenosti a připravit je optimálně na jejich vstup do pracovního života. Vysoké odborné školy využijí poznatky z aktivit projektu k evaluaci stavájícího programu seminářů a jeho případnému přizpůsobení či zařazení nových témat. Aktivity Odborné praxe studentů v Rakousku a České republice Prezentace získaných vědomostí a dovedností v rámci workshopů Základní údaje Zahájení projektu a doba realizace: začátek léta 2009, zhruba tři roky Partneři projektu o Rakousko: Fachhochschule Technikum Wien o Česká republika: Vysoká škola polytechnická Jihlava (vedoucí partner) Rozpočet projektu o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro

11 ZUWINBAT und ZUWINS Idee Die unmittelbare Nähe der beteiligten Regionen, der künftige gemeinsame grenzenlose Arbeitsmarkt, die soziale Komponente der Arbeitnehmerschaft, Fragen der Migration oder ähnliche Problemstellungen werden zunehmend auch zu politisch relevanten Themen dieser neuen europäischen Region - der Centrope-Region. Dies führt zu einer immer stärkeren Vernetzung und erfordert von allen Partner-Regionen einen Dialog zur Gestaltung und Anpassung an diese neue Situation. In diesen en haben sich die partner zwei Ziele gesetzt: Die Etablierung beziehungsweise den Ausbau bestehender Kooperationen zwischen den gewerkschaftlichen Vereinigungen in Österreich und der Slowakei beziehungsweise Tschechien und die Entwicklung einer künftigen gemeinsamen grenzüberschreitenden Sozialpartnerschaft zwischen Österreich und der Slowakei beziehungsweise Tschechien. Die e richten sich an Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter aller beteiligten Länder. Sie bemühen sich, Antworten auf neue, insbesondere mit der Öffnung des Arbeitsmarkts in Verbindung stehende Herausforderungen zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen den sozialpartnerschaftlichen Akteuren soll Visionen eines gemeinsamen Lebensraumes, einer gemeinsamen Europaregion, Wirklichkeit werden lassen. Aktivitäten Optimierung der Kooperation zwischen allen regionalen Institutionen, die an der Gestaltung des Arbeitsmarktes im Großraum der Bundesländer Wien, Niederösterreich und in den Regionen Südmähren sowie Bratislava und Trnava beteiligt sind Information der Arbeitnehmerschaft in Fragen der grenzüberschreitenden Beschäftigung Grenzüberschreitende Bildungsmaßnahmen Aufbau von nachhaltigen Kooperations- und Koordinationsnetzwerken, Vertiefung und Spezialisierung der bestehenden Gewerkschaftskontakte Stärkung des sozialen Dialogs Eckdaten beginn und Laufzeit: Mai 2008 (Österreich - Slowakei); Jänner 2009 (Österreich - Tschechien), je circa vier Jahre partner: o Österreich: Österreichischer Gewerkschaftsbund (Leadpartner) o Slowakei: Slowakische Konföderation der Gewerkschaftsbünde (KOZ SR) o Tschechien: Tschechisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaftsbünde (ČMKOS) budget Österreich - Slowakei: o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro budget Österreich - Tschechien o EFRE gesamt: Euro o EFRE Wien: Euro Weiterführende Informationen:

12 ZUWINBAT a ZUWINS Myšlenka Bezprostřední blízkost zapojených regionů, budoucí společný pracovní trh bez hranic, sociální komponenta, otázky migrace nebo obdobné problematiky se stávají stále více politicky relevantními tématy tohoto nového evropského regionu Centrope. To vede ke stále vyšší míře propojení a vyžaduje od všech partnerských regionů dialog zhlediska přizpůsobení se této nové situaci. V těchto projektech si partneři stanovili dva cíle: etablování resp. rozšíření stávajících kooperací mezi odborovými svazy v Rakousku a na Slovensku resp. v České republice a vývoj budoucího společného přeshraničního sociálního partnerství mezi Rakouskem a Slovenskem resp. Českou republikou. y jsou zaměřeny na zástupce zaměstnanců všech zapojených zemí. Snaží se o nalezení odpovědí na nové výzvy, spojené především s otevřením trhu práce. Spolupráce mezi aktéry sociálního partnerství má pomoci k naplnění vize společného životního prostoru, společného evropského regionu. Aktivity Optimalizace kooperace mezi všemi regionálními institucemi, které se podílejí na tvorbě trhu práce v aglomeraci spolkových zemí Vídeň a Dolní Rakousko a v regionech Jižní Morava, Bratislava a Trnava. Poskytování informací zaměstnancům v otázkách přeshraniční zaměstnanosti Přeshraniční vzdělávací opatření Vybudování trvale udržitelných kooperačních a koordinačních sítí, prohloubení a specializace stávajících odborářských kontaktů Posílení sociálního dialogu Základní údaje Zahájení projektu a doba realizace: květen 2008 (Rakousko - Slovensko); leden 2009 (Rakousko Česká republika), vždy zhruba čtyři roky Partneři projektu: o Rakousko: Österreichischer Gewerkschaftsbund /Rakouský odborový svaz/ (vedoucí partner) o Slovensko: Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR) o Česká republika: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) Rozpočet projektu Rakousko - Slovensko: o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Rozpočet projektu Rakousko Česká republika o ERDF celkem: Euro o ERDF Vídeň: Euro Bližší informace

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

n e w s l e t t e r at-cz

n e w s l e t t e r at-cz n e w s l e t t e r at-cz Otevření trhu práce jako šance. Jak mohou přispět programy Evropské územní spolupráce? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 1. května 2011 končí v Rakousku přechodné období pro pracovníky

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014 DRESDEN 1. 12. 2014 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von

Více

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D)

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D) MEMORANDUM über die Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltungen Sumava (CZ) und Bayerischer Wald (D) In einem der am wenigsten von Menschen beeinträchtigten Waldökosysteme Mitteleuropas wurden zum Schutz

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum über den Schienenverkehr zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern Memorandum o železniční

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

EUREGIO. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen

EUREGIO. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen EUREGIO Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Verbund - Neue Wege für Regionen Tagungsband 2005 Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: ARGE EUREGIOforum+ Dipl.-Ing. Hermann Hansy c/o Weinviertel Management

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Fond malých projektů Jižní Čechy Dolní a Horní Rakousko

Fond malých projektů Jižní Čechy Dolní a Horní Rakousko Zkušenosti z realizace v Jihočeském kraji Konference Hotel Voroněž, Brno 20.9.2012 1 Fond malých projektů má v Jihočeském kraji 15-letou tradici Realizován v ČR od roku 1997 V Jihočeském kraji byly podpořeny

Více

JAZYKOVÉ KOMPETENCE A POŽADAVKY PRO BUDOUCÍ PRACOVNÍKY EU LANGUAGE KNOWLEDGE AND REQUIREMENTS FOR FUTURE EMPLOYEES OF THE EU

JAZYKOVÉ KOMPETENCE A POŽADAVKY PRO BUDOUCÍ PRACOVNÍKY EU LANGUAGE KNOWLEDGE AND REQUIREMENTS FOR FUTURE EMPLOYEES OF THE EU JAZYKOVÉ KOMPETENCE A POŽADAVKY PRO BUDOUCÍ PRACOVNÍKY EU LANGUAGE KNOWLEDGE AND REQUIREMENTS FOR FUTURE EMPLOYEES OF THE EU Hana Romová Summary With the coming accession into the European Union there

Více

Únor 2014/Februar 2014

Únor 2014/Februar 2014 Únor 2014/Februar 2014 Obsah: 1) Top obec AT - Höflein 2) Druhá tematická studijní cesta 3) Skutek roku 2013 4) 1. workshop pro mládež 5) Setkání MAS a mikroregionů 6) Co nás čeká 1. Top obec AT - Höflein

Více

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

meet europe. meet centrope. 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program

meet europe. meet centrope. 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program Politická rada Podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti I Co nejlepší využití programového období EU 2014 2020 Veřejná konference destination@centrope

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Euroregion Elbe/Labe Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Wo wir zu finden sind Geschäftsstellen der EUROREGION ELBE/LABE Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.v. Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ein Instrument zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Niederösterreich? Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nástroj pro přeshraniční

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3 Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3 NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2014 LÉTO / SOMMER Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost FEBRUAR ÚNOR 2015 DTIHK-Jahresthema 2015: Industrie 4.0 revolution gestalten Téma roku ČNOPK 2015: Průmysl 4.0 revoluce probíhá Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd Německo: Elektroprůmysl je připraven

Více

Přeshraniční prevence drogové kriminality (Prevence bez hranic)

Přeshraniční prevence drogové kriminality (Prevence bez hranic) Wir stellen unser Projekt vor představíme Vám náš projekt Přeshraniční prevence drogové kriminality (Prevence bez hranic) Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Gymnasium Marienberg Gymnázium

Více

healthacross Report I.

healthacross Report I. Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Niederösterreich Südböhmen Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko Jihočeský kraj Cross-border Health Care Lower Austria South Bohemia healthacross

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj statě Dejme to dohromady......lass uns gemeinsam wirken 1 Bc. Michal Zháněl SROVNÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Více

TA-030 TA-010 TA-020

TA-030 TA-010 TA-020 Table s collection Table s collection je navržena přesně dle požadavků uživatelů na jednoduchý, skladný a multifunkční systém stolů pro jednací a konferenční místnosti. Pomocí několika modulů stolů je

Více

5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 5. 9. August /srpna 2013 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v euroregionu Nisa

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v euroregionu Nisa Vratislav Havlík Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v euroregionu Nisa Fond malých projektů Working Paper č. 15 Brno 2006 Cílem fondu je překonat značné nevýhody obcí a jiných subjektů

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Zusammentreffen von Jugendlichen der zwei Nationen zu gemeinsamer Projektarbeit. Setkávání mladých lidí a jejich spolupráce na projektech

Zusammentreffen von Jugendlichen der zwei Nationen zu gemeinsamer Projektarbeit. Setkávání mladých lidí a jejich spolupráce na projektech German-Czech friendship Zusammentreffen von Jugendlichen der zwei Nationen zu gemeinsamer Projektarbeit Setkávání mladých lidí a jejich spolupráce na projektech Internationale Projektarbeit über Klimawandel

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více