Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální péče 799/7A; Ústí nad Labem Tel.: , FAX:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532"

Transkript

1 Dostupnost neodkladné zdravotní péče ve městě Varnsdorf a okolních obcích podklady k projednání návrhu umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu Návrh na umístění je vyvolán návrhem Petice za zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby ve městě Varnsdorf. Tato Petice, je dle našich informací organizována panem Vodičkou. Její obsah není pro ZZS ÚK novinkou. Zřízení výjezdové základny ZZS ve Varnsdorfu je p. Vodičkou iniciováno již poněkolikáté, a je vyjádřením jeho ideje, která nemá s racionálními a odbornými argumenty nic společného. Dle našich informací pan Vodička nemá žádné zdravotní vzdělání, takže mu jeho idealistický a odborně insuficientní pohled jistě nelze vyčítat. Ostatně - obrací se na nás se stejným tématem již několik let a vždy mu byl stávající systém Zdravotnické záchranné služby objasněn a zdůvodněn, naposledy dopisem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje ze , přesto přetrvává v představě, že jeho pojetí systému bude fungovat lépe. A s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou se bude tímto problémem zabývat i nadále. V této petici je zřízení nové výjezdové základny zdůvodňováno tvrzením, že Dojezdová doba některých případech neumožňuje záchranu lidského života či odvrácení trvalých následků na zdraví pacientů (infarkt, mrtvice). Příhraniční poloha Varnsdorfu, který je druhým nejlidnatějším městem okresu Děčín, neumožňuje efektivní zálohu rumburské ZZS z okolních stanovišť. Nejbližší stanoviště je až v České Kamenici. bohužel však bez uvedení konkrétního případu, který by bylo možné prověřit (i v minulosti byla tato tvrzení podaná p. Vodičkou bez konkrétních případů). A dále druhým tvrzením, že V současné době činnost rychlé záchranné služby v případech srdečních kolapsů i některých úrazových stavů nahrazuje Městská policie Varnsdorf, která v rámci systému First Responder ročně zachrání několik lidských životů, dále je ZZS suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření než posádka záchranky z Rumburka. k první části druhého tvrzení viz vyjádření dále, k druhé části druhého tvrzení bohužel znovu není uveden žádný konkrétní případ, který by bylo možné prověřit. Informace k dostupnosti ZZS K prvnímu tvrzení je nutné uvést, že dostupnost a rozmístění výjezdových základen ZZS je určována na základě Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ZZS se stanovením počtu a rozmístěním výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí, který byl vydán na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Tento plán je zpracován na základě výpočtů doby dojezdu do jednotlivých obcí jednotlivých regionů, zejména s ohledem na demografické, topografické a rizikové parametry území těchto jednotlivých obcí. Pro území Šluknovska, Rumburska a Varnsdorfska vychází jako optimální pro zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou stávající umístění výjezdových základen v Rumburku, Velkém Šenově a České Kamenici. Konkrétně výjezdová základna v Rumburku je stanovena, jako optimální pro tuto oblast z více důvodů. Například je možné uvést následujících několik zásadních důvodů: - jedním z důvodů je koncentrace obyvatelstva v dojezdové vzdálenosti výjezdové základny a to zejména v oblasti Rumburk (11.155), Krásná Lípa (3.560), Jiříkov (3.875), Staré Křečany (1.265) a případně i Šluknov (5.618) s celkovým počtem obyvatel (příp ) a tomu odpovídajícím počtem výjezdů 1692 (příp. 2232) za rok Tak i přes to, že Varnsdorf je s obyvateli druhým jednotlivým nejlidnatějším městem okresu Děčín, případně s přilehlými obcemi - Dolní Podluží (1.189), Jiřetín pod Jedlovou (648) a Horní Podluží (775) s celkem obyvateli a 1346 výjezdy je z tohoto hlediska umístění 1

2 v Rumburku jednoznačně výhodnější (vzhledem k umístění výjezdových základen a dopravní situaci vedení komunikací, nelze jako přilehlou k Varnsdorfu uvažovat ani Krásnou Lípu, ani Rumburk ani Rybniště). - dalším z podstatných důvodů pro umístění výjezdové základny je geografické umístění stávající výjezdové základny. Rumburk je jednoznačným geografickým středem této oblasti, s dojezdovými časy v celé spádové oblasti do 15 min. a s výhodnými dojezdovými časy i do přilehlých oblastí (Velký Šenov, Česká Kamenice) pro zajištění zálohování i těchto území a zajištění dojezdových časů ZZS na daném zájmovém území dle zákona o ZZS. V případě Varnsdorfu (a případným umístěním výjezdové základny např. v Nemocnici Varnsdorf) by pro některé obce došlo k podstatnému zhoršení doby dojezdu (např. by byly na hranici zákonného limitu, případně i za tímto limitem, Staré Křečany, Doubice a Jiříkov), nehledě na podstatné prodloužení doby dojezdu na hranicích spádové oblasti. - dalším z podstatných důvodů pro umístění výjezdové základny je vedení komunikací v oblasti se zohledněním dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích a z toho vyplývající rizika, zejména páteřní komunikace I/9 a II/263 jsou výhodněji dostupné (v delším úseku) ze stávající výjezdové základny v Rumburku, než z případné výjezdové základny umístěné ve Varnsdorfu. - Další výhodou stávajícího umístění výjezdové základny blízko nemocnice v Rumburku je kratší dojezdová vzdálenost po předání pacienta do místa výjezdové základny. Ve stávajícím umístění je možné téměř okamžitě po předání pacienta velmi rychle vyčistit, desinfikovat a dovybavit vozidlo po předání pacienta a tím ho připravit na další výjezd. V případě umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu by při všech výjezdech došlo k prodloužení celkové doby výjezdu o dojezd na výjezdovou základnu a tím v případě potřeby vyčištění a doplnění vozidla k jeho zablokování po delší dobu, než bude posádka připravena vyjet k dalšímu pacientovi ohrožením na zdraví nebo životě. - Nutné je také zohlednit zabezpečení převozu pacientů ohrožených na životě nebo na zdraví, v případě nutných akutních převozů z Nemocnice Rumburk do jiných nemocnic se specializovanými pracovišti schopnými takovéhoto pacienta ošetřit. Také v takovémto případě je umístění výjezdové základny u nemocnice výhodnější zejména vzhledem k době přistavení a odstavení vozidla a jeho připravenosti k jiným výjezdům. V případě umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu by bylo vozidlo při takovémto výjezdu blokováno vzhledem k nutnosti přistavení a odstavení k nemocnici v Rumburku podstatně delší dobu, než ve stávajícím umístění. - V neposlední řadě je skutečně třeba zohlednit také umístění sportovních, průmyslových, obchodních a vzdělávacích center jak je v petici uvedeno sportovních a společenských zařízení s kapacitou přesahující 500 míst. Konají se zde významné události, například sportovní utkání národní fotbalové ligy. Dále jsou zde nákupní centra, řada významných továren s vysokým počtem zaměstnanců, sjíždějících se do města ze širokého okolí. Ve městě působí největší střední škola v kraji s kapacitou přesahující 2000 žáků., ale zejména např. Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy sociální péče, domovy pro seniory, domovy nebo integrovaná centra pro osoby se zdravotním postižením apod. Tato zařízení se nenacházejí pouze na území města Varnsdorf, ale na území celé spádové oblasti výjezdové základny Rumburk (dále např. Krásná Lípa, Šluknov, Brtníky atd.) Dále je však třeba zdůraznit, že zajišťování zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcí je zodpovědností pořadatele a v žádném případě není základní činností a povinností ZZS. Při 2

3 těchto akcích si musí pořadatel zajistit, v případě požadavku na přítomnost ZZS, zdravotnickou asistenci smluvně, a to nad rámec běžných činností výjezdových skupin ZZS. Zásahy ZZS při těchto akcích by tedy měly být pouze velmi výjimečné, nebo žádné. Počty dojezdů do takovýchto zařízení a jejich okolí činí na území města Varnsdorf cca 13 % výjezdů, např. počty výjezdů do škol (9), zdravotnických a sociálních zařízení (61), dopravní uzly nádraží (8) instituce (13), obchodní centra (13), sportovní centra (12), průmysl (5), ubytovací zařízení (28), z toho téměř polovina do zdravotnických a sociálních zařízení, což je nutné při plánování umístění výjezdových základen zohlednit. Plán pokrytí rozmístění výjezdových základen je zároveň ověřován také na základě podkladů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále ZZS ÚK). Ze statistických dat ZZS ÚK sice vyplývá malé procento výjezdů delších jak 20 min., ale bez popisovaných důsledků popisovaných v Petici tj. Dojezdová doba některých případech neumožňuje záchranu lidského života či odvrácení trvalých následků na zdraví pacientů (infarkt, mrtvice), přičemž však více než 95 % výjezdů je realizováno dokonce do 15 minut, tj. hluboko pod 20 min, hranicí danou zákonem o ZZS. Uvádíme počet výjezdů za období , v rozdělení podle času výjezdu, z výjezdové základny Rumburk do města Varnsdorf: čas do 20 min nad 20 min celkem Z celkového počtu se jedná dlouhodobě o cca 0,2 %, kdy byl dojezdový čas delší než 20 min. (v roce 2014 pak o 0,35 % počtu výjezdů do města Varnsdorf) a to i přes celkový nárůst počtu výjezdů do Varnsdorfu. K těmto případům dochází zejména při souběhu výzev (a z toho důvodu nedostupností výjezdové skupiny, která ošetřuje již jiného pacienta), při nutnosti zajistit transport pacienta do specializovaného centra k ošetření (Děčín, Ústí nad Labem, Praha), z důvodu nepřesnosti označení místa události volajícím a následné nutnosti postiženého dohledáním na místě události a ve velmi výjimečných případech při výjezdu ovlivněného nepříznivými okolnostmi (např. povětrnostními vlivy, nepříznivými dopravními situacemi apod.). ZZS ÚK tedy splňuje, při současném umístění výjezdové základny v Rumburku, dojezdovou dobu do 20 min. dle platného zákona o ZZS a to se zohledněním veškerých faktorů ovlivňujících umístění výjezdové základny v zájmové lokalitě Varnsdorfsko, Rumbursko, Šluknovsko. Dojezdová doba do 20 min dle zákona o ZZS do oblasti města Varnsdorfu je dlouhodobě plněna v cca 99 % případů, a dokonce v téměř 96 % je dojezdová doba do 15 min.: Na základě dat z roku 2014 se jedná o následovné počty výjezdů z výjezdové základny Rumburk: dojezdová doba počet výjezdů % výjezdů do 10 min ,3 % min ,35 % min % nad 20 min. 4 0,35 % Celkem

4 Vzhledem k velikosti města Varnsdorf je ZZS zabezpečována přednemocniční neodkladná péče ze spádové výjezdové základny v Rumburku se značnou rezervou, proti zákonem o ZZS stanovené době dojezdu do 20 min., a dokonce pouze ve výjimečných případech jsou doby dojezdu delší než 15 min. Dále bylo v roce 2014 realizováno 62 výjezdů výjezdovými skupinami z jiné výjezdové základny než z Rumburku, a to výjezdovou skupinou - z Velkého Šenova 10 výjezdů, z toho 1 výjezd nad 20 min. - z České Kamenice 44 výjezdů z toho 9 výjezd nad 20 min. (pouze 4 však primární) a - Leteckou výjezdovou skupinou LZS z Ústí nad Labem 8 výjezdů z toho 2 výjezdy nad 20 min., avšak žádný z nich nebyl primární. Jedná se o případy, kdy obě výjezdové skupiny z výjezdové základny Rumburk ošetřovali jiné pacienty, nebo kdy výjezdová skupina z České Kamenice, nebo LZS z Ústí nad Labem převáží pacienta ošetřeného na místě události, přímo do nemocnice se specializovaným pracovištěm schopným pacienta ošetřit (není možné ošetření v Rumburku) a to do Děčína, Ústí nad Labem nebo v některých specifických případech přímo do Prahy, a to zejména proto, aby původní výjezdová skupiny z Rumburku zůstala dostupná v místě pro další případný výjezd k občanovi ohroženém na životě a pokud možno neodjížděla ze spádové oblasti. V případě 10 výjezdů z Velkého Šenova se jednalo - pouze o 2 výjezdy (z toho 1 nad 20 min.) přímo z výjezdové základny Velký Šenov a - o 8 výjezdů výjezdové skupiny z Velkého Šenova, které ale byly realizovány z Rumburku (zde byl začátek výjezdu vzhledem k tomu, že v té době byl předán pacient v Rumburské nemocnici a tato výjezdová skupina již byla volná, a byla tedy vyslána do Varnsdorfu). V případě 44 výjezdů z České Kamenice se jednalo - v roce 2014 jen o 9 výjezdů nad 20 min. a z toho 4 byly v případě nedostupnosti výjezdové skupiny z Rumburku a 5 v případě nutnosti odvozu pacienta na specializované pracoviště, kdy již byl ošetřován výjezdovou skupinou z Rumburku. U ostatních výjezdů výjezdové skupiny z České Kamenice, se jednalo o cca 40 % případů, kdy výjezdové skupiny z výjezdové základny Rumburk již ošetřují jiné pacienty a z cca 60 % kdy je pacient ošetřený výjezdovou skupinou z Rumburku odvážen k ošetření na specializovaná pracoviště do Děčína, nebo Ústí nad Labem výjezdovou skupinou z České Kamenice. V případě 8 výjezdů výjezdové skupiny LZS se jednalo o transporty vrtulníkem pacienta ošetřeného pozemní výjezdovou skupinou RLP k akutnímu ošetření na specializovaná pracoviště do Ústí n. L. (kardio nebo Traumacentrum) a i z těchto 8 výjezdů byly pouze 2 nad 20 min. Celkem tedy bylo na území města Varnsdorf v roce 2014 realizováno výjezdů ZZS: dojezdová doba počet výjezdů % výjezdů do 20 min ,65 % nad 20 min. 16 z toho 9 prim. a z toho 4 z RBK 1,35 % z toho 0,76 % prim a z toho 0,35 % z výj. zákl. RBK Celkem 1183 Z výše uvedených statistických dat výjezdů z výjezdové základny Rumburk je zřejmé, že jsou výjezdové skupiny z výjezdových základen ve Velkém Šenově a v České Kamenici využívány jen v nezbytně nutných případech, kdy není dostupná žádná z posádek z výjezdové základny Rumburk. 4

5 Celkem se v letech 2010 až 2014 jednalo pouze o v průměru o 2 výjezdy přímo z výjezdové základny Velký Šenov a cca výjezdů z výjezdové základny Česká Kamenice, nepočítaje v to výjezdy, kdy již pacient byl ošetřován výjezdovou skupinou z Rumburku a následně dále odvážen na specializované pracoviště výjezdovou skupinou z České Kamenice. A tedy umístění výjezdových základen odpovídá potřebám zajištění přednemocniční neodkladné péče v zájmové oblasti dle zákona o ZZS. S ohledem na výše uvedené, je třeba zdůraznit i to, že v době od zřízení krajů a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je oblasti zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou věnována Ústeckým krajem mimořádná pozornost a péče a např. v dané oblasti došlo v tomto období k postupnému rozšiřování počtů výjezdových skupin ZZS (zřízení výjezdové základny ve Velkém Šenově, v roce 2005 zřízením výjezdové skupiny RZP v Rumburku a od 2/2012 jejím rozšířením na 24 hod., od 12/2014 zřízením výjezdové skupiny RZP v České Kamenici) a ke zlepšování zázemí ZZS např. vybudováním nové budovy výjezdové základny ZZS ÚK České Kamenice i v Rumburku (v letošním roce také v Děčíně) a zlepšením zázemí změnou pronajatých prostor pro výjezdovou skupinu ve Velkém Šenově a postupným zlepšováním vybavení ZZS jak moderními vozidly tak zdravotnickými přístroji a dalším vybavením. Tímto došlo k postupnému rozšíření služby přednemocniční neodkladné péče v dané oblasti a zároveň k podstatnému zlepšení podmínek pro zajišťování výjezdů ZZS, a tím zejména k urychlení výjezdů v důsledku podstatně zlepšené připravenosti výjezdových vozidel na výjezd. S ohledem na zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a k výše uvedenému, tedy v současné době Ústecký kraj, ani Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., neuvažuje o změně rozmístění výjezdových základen ani výjezdových skupin ZZS ÚK v této oblasti. Z tohoto hlediska je nutné připomenout, že služba přednemocniční neodkladné péče je zajištována ZZS ÚK pro celé území Ústeckého kraje, a to finančně vymezenými prostředky a při tom je nutné obsáhnout pokud možno rovnoměrně celé území našeho kraje. Rozmístění výjezdových základen ZZS ÚK do Rumburku, Velkého Šenova a České Kamenice v současné době představuje optimální řešení, jak z hlediska zákonem stanovené dostupnosti, ale i z hlediska ekonomického. Dostupnost přednemocniční neodkladné péče, kterou zabezpečuje ZZS ÚK z výjezdových základen v Rumburku pro město Varnsdorf, splňuje tedy veškeré předepsané normy a zákonné předpisy, a je srovnatelná s dostupností této služby v dalších oblastech našeho kraje. Musíme tedy tvrzení uváděné v první části odmítnout, jako neopodstatněné. Informace k systému First Responder K tvrzení v druhé části, že v současné době činnost rychlé záchranné služby v případech srdečních kolapsů i některých úrazových stavů nahrazuje Městská policie Varnsdorf, která v rámci systému First Responder ročně zachrání několik lidských životů, dále je ZZS suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření než posádka záchranky z Rumburka., je nutno uvést následující: Zdravotnické záchranná služba Ústeckého kraje, je službou zajišťující přednemocniční neodkladnou péči při stavech ohrožujících život a poškození zdraví obyvatel Ústeckého kraje, a tuto službu zajišťuje na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a v souladu s dalšími právními předpisy. Tato služba nemůže z podstaty celého zdravotnického systému nahrazovat jiné jeho části. Její dostupnost je stanovena na základě Zákona o zdravotnické záchranné službě a v případě požadavků na její dostupnost v kratších časech, než je dáno dle zákona by exponenciálně vzrostly 5

6 náklady na její zajištění. I v tomto případě např. při požadované dostupnosti do 15 min. by však byla tato nižší dojezdová doba pro město Varnsdorf z výjezdové základny Rumburk zajištěna. Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést, že systém First Responder v žádném případě nenahrazuje služby ZZS. Tento systém rozšiřuje možnosti záchrany životů obyvatel při poskytování první pomoci a to přítomností Automatických elektronických defibrilátorů (AED) na místech větší koncentrace obyvatel (velká obchodní centra, nádraží, velké podniky apod.), případně s větším rizikem vzniku události s vhodným použitím AED (turisticky exponovaná odlehlá místa, domovy důchodů a sociální péče apod.). Tento systém vzhledem k dostupnosti přístrojů AED, je nasazován s ohledem na dostupnost těchto přístrojů (ve světě i u nás jsou postupně tyto přístroje umísťovány na výše uvedená místa, a to jak státní správou, tak zejména soukromými subjekty, které tyto přístroje pořizují na vlastní náklady). V případě Ústeckého kraje, který je jedním z krajů, který takovýto systém ve spolupráci se ZZS ÚK podporuje, buduje a rozšiřuje, jako jeden z prvních krajů v ČR, byly zvoleny k umístění těchto přístrojů AED vzhledem k cenové nákladnosti, jako první takové instituce, které vzhledem ke své mobilitě mohou zajistit dostupnost těchto přístrojů při poskytování první pomoci do dojezdu ZZS, na větším rozsahu území, než v případě jejich stacionárního umístění např. v centru města. Následně a nadále i v budoucnu jsou a budou tyto přístroje umísťovány také stacionárně na vytipovaná místa v celém Ústeckém kraji, vč. regionu Šluknovského výběžku. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že spolupráce ZZZ ÚK s Městskou policií Varnsdorf (ale i dalšími Městskými policiemi, Hasičským záchranným sborem, Policií České republiky a dalšími subjekty) je vedena snahou napomoci záchraně lidských životů v době před příjezdem ZZS při poskytování první pomoci. Není tedy relevantní argumentovat tím, že Městská policie Varnsdorf nahrazuje činnost ZZSÚK. Z uvedených důvodů je tedy nutné uvést, že toto tvrzení je neopodstatněné. Avšak je nutné potvrdit, že tato pomoc proškolených příslušníků městské policie, je velmi přínosná při poskytování první pomoci běžnými občany před dojezdem ZZS, což je v případě Městské policie Varnsdorf dokumentováno zachráněnými životy. Informace k systému zdravotní péče ambulance, nemocnice Další argument, že ZZS je suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření, než posádka záchranky z Rumburka. A to bez uvedení konkrétních případů je také naprosto nerelevantní. Nemocnice Varnsdorf se svými pohotovostními a běžnými ambulancemi vč. úrazové má ve zdravotním systému ČR naprosto nezastupitelnou úlohu, protože jsou v tomto systému tyto ambulance učeny pro ošetření běžných zdravotních komplikací, úrazů a dalších zdravotních problémů občanů. ZZS zajišťuje pouze neodkladnou přednemocniční péči v případech přímo ohrožujících lidské životy nebo způsobujících závažné poškození zdraví obyvatel a v žádném případě nemůže nahradit běžnou ambulantní péči poskytovanou v nemocnicích, případně v rámci pohotovostní péče v ambulancích Lékařské pohotovostní služby. Pro takovéto případy není, ani určena, ani vybavena. Dále také není určením ZZS zajištění dopravy pacientů do nemocnice, nebo na ambulance při běžných zdravotních komplikacích občanů, a tedy nemůže v takovýchto případech nahradit dopravu lidí osobními auty, taxíky či hromadnou dopravou. Zde je nutné uvést, že se naopak ZZS ÚK setkává s případy, kdy by bylo možné spíše tvrdit, ze ZZS nahrazuje, nebo je požadováno, aby nahradila 6

7 některé běžné zdravotnické služby, a to ambulantní vč. pohotovostních služeb. V takovýchto případech pak může dojít k tomu, že výjezdová skupina ZZS nemusí být dostupná v případech ohrožení života, nebo závažného ohrožení zdraví pacientů uváděných v Petici. Takto v Petici formulovaný argument lze tedy, vzhledem k výše uvedenému považovat, bez uvedení konkrétních případů, jako velmi zavádějící. A také toto tvrzení je nutné považovat, jako neopodstatněné. ZZS ÚK tedy v současné době o zřízení výjezdové základny ve Varnsdorfu z výše uvedených důvodů neuvažuje. Avšak je nutné uvést, že ani v případě případného zřízení takovéto výjezdové základny nelze vyloučit, že nedojde v jednom okamžiku k tomu, že bude nutné zajistit ošetření několika postižených občanů zároveň, případně k jiným nepředvídatelným událostem vyžadujícím zvláštního zřetele a v takovémto případě nebude možné dodržet nejkratší možný dojezdový čas. Zpracoval: Ing. Martin Repko a Pavel Šebesta, DiS 7