Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální péče 799/7A; Ústí nad Labem Tel.: , FAX:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532"

Transkript

1 Dostupnost neodkladné zdravotní péče ve městě Varnsdorf a okolních obcích podklady k projednání návrhu umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu Návrh na umístění je vyvolán návrhem Petice za zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby ve městě Varnsdorf. Tato Petice, je dle našich informací organizována panem Vodičkou. Její obsah není pro ZZS ÚK novinkou. Zřízení výjezdové základny ZZS ve Varnsdorfu je p. Vodičkou iniciováno již poněkolikáté, a je vyjádřením jeho ideje, která nemá s racionálními a odbornými argumenty nic společného. Dle našich informací pan Vodička nemá žádné zdravotní vzdělání, takže mu jeho idealistický a odborně insuficientní pohled jistě nelze vyčítat. Ostatně - obrací se na nás se stejným tématem již několik let a vždy mu byl stávající systém Zdravotnické záchranné služby objasněn a zdůvodněn, naposledy dopisem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje ze , přesto přetrvává v představě, že jeho pojetí systému bude fungovat lépe. A s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou se bude tímto problémem zabývat i nadále. V této petici je zřízení nové výjezdové základny zdůvodňováno tvrzením, že Dojezdová doba některých případech neumožňuje záchranu lidského života či odvrácení trvalých následků na zdraví pacientů (infarkt, mrtvice). Příhraniční poloha Varnsdorfu, který je druhým nejlidnatějším městem okresu Děčín, neumožňuje efektivní zálohu rumburské ZZS z okolních stanovišť. Nejbližší stanoviště je až v České Kamenici. bohužel však bez uvedení konkrétního případu, který by bylo možné prověřit (i v minulosti byla tato tvrzení podaná p. Vodičkou bez konkrétních případů). A dále druhým tvrzením, že V současné době činnost rychlé záchranné služby v případech srdečních kolapsů i některých úrazových stavů nahrazuje Městská policie Varnsdorf, která v rámci systému First Responder ročně zachrání několik lidských životů, dále je ZZS suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření než posádka záchranky z Rumburka. k první části druhého tvrzení viz vyjádření dále, k druhé části druhého tvrzení bohužel znovu není uveden žádný konkrétní případ, který by bylo možné prověřit. Informace k dostupnosti ZZS K prvnímu tvrzení je nutné uvést, že dostupnost a rozmístění výjezdových základen ZZS je určována na základě Plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ZZS se stanovením počtu a rozmístěním výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí, který byl vydán na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Tento plán je zpracován na základě výpočtů doby dojezdu do jednotlivých obcí jednotlivých regionů, zejména s ohledem na demografické, topografické a rizikové parametry území těchto jednotlivých obcí. Pro území Šluknovska, Rumburska a Varnsdorfska vychází jako optimální pro zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou stávající umístění výjezdových základen v Rumburku, Velkém Šenově a České Kamenici. Konkrétně výjezdová základna v Rumburku je stanovena, jako optimální pro tuto oblast z více důvodů. Například je možné uvést následujících několik zásadních důvodů: - jedním z důvodů je koncentrace obyvatelstva v dojezdové vzdálenosti výjezdové základny a to zejména v oblasti Rumburk (11.155), Krásná Lípa (3.560), Jiříkov (3.875), Staré Křečany (1.265) a případně i Šluknov (5.618) s celkovým počtem obyvatel (příp ) a tomu odpovídajícím počtem výjezdů 1692 (příp. 2232) za rok Tak i přes to, že Varnsdorf je s obyvateli druhým jednotlivým nejlidnatějším městem okresu Děčín, případně s přilehlými obcemi - Dolní Podluží (1.189), Jiřetín pod Jedlovou (648) a Horní Podluží (775) s celkem obyvateli a 1346 výjezdy je z tohoto hlediska umístění 1

2 v Rumburku jednoznačně výhodnější (vzhledem k umístění výjezdových základen a dopravní situaci vedení komunikací, nelze jako přilehlou k Varnsdorfu uvažovat ani Krásnou Lípu, ani Rumburk ani Rybniště). - dalším z podstatných důvodů pro umístění výjezdové základny je geografické umístění stávající výjezdové základny. Rumburk je jednoznačným geografickým středem této oblasti, s dojezdovými časy v celé spádové oblasti do 15 min. a s výhodnými dojezdovými časy i do přilehlých oblastí (Velký Šenov, Česká Kamenice) pro zajištění zálohování i těchto území a zajištění dojezdových časů ZZS na daném zájmovém území dle zákona o ZZS. V případě Varnsdorfu (a případným umístěním výjezdové základny např. v Nemocnici Varnsdorf) by pro některé obce došlo k podstatnému zhoršení doby dojezdu (např. by byly na hranici zákonného limitu, případně i za tímto limitem, Staré Křečany, Doubice a Jiříkov), nehledě na podstatné prodloužení doby dojezdu na hranicích spádové oblasti. - dalším z podstatných důvodů pro umístění výjezdové základny je vedení komunikací v oblasti se zohledněním dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích a z toho vyplývající rizika, zejména páteřní komunikace I/9 a II/263 jsou výhodněji dostupné (v delším úseku) ze stávající výjezdové základny v Rumburku, než z případné výjezdové základny umístěné ve Varnsdorfu. - Další výhodou stávajícího umístění výjezdové základny blízko nemocnice v Rumburku je kratší dojezdová vzdálenost po předání pacienta do místa výjezdové základny. Ve stávajícím umístění je možné téměř okamžitě po předání pacienta velmi rychle vyčistit, desinfikovat a dovybavit vozidlo po předání pacienta a tím ho připravit na další výjezd. V případě umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu by při všech výjezdech došlo k prodloužení celkové doby výjezdu o dojezd na výjezdovou základnu a tím v případě potřeby vyčištění a doplnění vozidla k jeho zablokování po delší dobu, než bude posádka připravena vyjet k dalšímu pacientovi ohrožením na zdraví nebo životě. - Nutné je také zohlednit zabezpečení převozu pacientů ohrožených na životě nebo na zdraví, v případě nutných akutních převozů z Nemocnice Rumburk do jiných nemocnic se specializovanými pracovišti schopnými takovéhoto pacienta ošetřit. Také v takovémto případě je umístění výjezdové základny u nemocnice výhodnější zejména vzhledem k době přistavení a odstavení vozidla a jeho připravenosti k jiným výjezdům. V případě umístění výjezdové základny ve Varnsdorfu by bylo vozidlo při takovémto výjezdu blokováno vzhledem k nutnosti přistavení a odstavení k nemocnici v Rumburku podstatně delší dobu, než ve stávajícím umístění. - V neposlední řadě je skutečně třeba zohlednit také umístění sportovních, průmyslových, obchodních a vzdělávacích center jak je v petici uvedeno sportovních a společenských zařízení s kapacitou přesahující 500 míst. Konají se zde významné události, například sportovní utkání národní fotbalové ligy. Dále jsou zde nákupní centra, řada významných továren s vysokým počtem zaměstnanců, sjíždějících se do města ze širokého okolí. Ve městě působí největší střední škola v kraji s kapacitou přesahující 2000 žáků., ale zejména např. Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy sociální péče, domovy pro seniory, domovy nebo integrovaná centra pro osoby se zdravotním postižením apod. Tato zařízení se nenacházejí pouze na území města Varnsdorf, ale na území celé spádové oblasti výjezdové základny Rumburk (dále např. Krásná Lípa, Šluknov, Brtníky atd.) Dále je však třeba zdůraznit, že zajišťování zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcí je zodpovědností pořadatele a v žádném případě není základní činností a povinností ZZS. Při 2

3 těchto akcích si musí pořadatel zajistit, v případě požadavku na přítomnost ZZS, zdravotnickou asistenci smluvně, a to nad rámec běžných činností výjezdových skupin ZZS. Zásahy ZZS při těchto akcích by tedy měly být pouze velmi výjimečné, nebo žádné. Počty dojezdů do takovýchto zařízení a jejich okolí činí na území města Varnsdorf cca 13 % výjezdů, např. počty výjezdů do škol (9), zdravotnických a sociálních zařízení (61), dopravní uzly nádraží (8) instituce (13), obchodní centra (13), sportovní centra (12), průmysl (5), ubytovací zařízení (28), z toho téměř polovina do zdravotnických a sociálních zařízení, což je nutné při plánování umístění výjezdových základen zohlednit. Plán pokrytí rozmístění výjezdových základen je zároveň ověřován také na základě podkladů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále ZZS ÚK). Ze statistických dat ZZS ÚK sice vyplývá malé procento výjezdů delších jak 20 min., ale bez popisovaných důsledků popisovaných v Petici tj. Dojezdová doba některých případech neumožňuje záchranu lidského života či odvrácení trvalých následků na zdraví pacientů (infarkt, mrtvice), přičemž však více než 95 % výjezdů je realizováno dokonce do 15 minut, tj. hluboko pod 20 min, hranicí danou zákonem o ZZS. Uvádíme počet výjezdů za období , v rozdělení podle času výjezdu, z výjezdové základny Rumburk do města Varnsdorf: čas do 20 min nad 20 min celkem Z celkového počtu se jedná dlouhodobě o cca 0,2 %, kdy byl dojezdový čas delší než 20 min. (v roce 2014 pak o 0,35 % počtu výjezdů do města Varnsdorf) a to i přes celkový nárůst počtu výjezdů do Varnsdorfu. K těmto případům dochází zejména při souběhu výzev (a z toho důvodu nedostupností výjezdové skupiny, která ošetřuje již jiného pacienta), při nutnosti zajistit transport pacienta do specializovaného centra k ošetření (Děčín, Ústí nad Labem, Praha), z důvodu nepřesnosti označení místa události volajícím a následné nutnosti postiženého dohledáním na místě události a ve velmi výjimečných případech při výjezdu ovlivněného nepříznivými okolnostmi (např. povětrnostními vlivy, nepříznivými dopravními situacemi apod.). ZZS ÚK tedy splňuje, při současném umístění výjezdové základny v Rumburku, dojezdovou dobu do 20 min. dle platného zákona o ZZS a to se zohledněním veškerých faktorů ovlivňujících umístění výjezdové základny v zájmové lokalitě Varnsdorfsko, Rumbursko, Šluknovsko. Dojezdová doba do 20 min dle zákona o ZZS do oblasti města Varnsdorfu je dlouhodobě plněna v cca 99 % případů, a dokonce v téměř 96 % je dojezdová doba do 15 min.: Na základě dat z roku 2014 se jedná o následovné počty výjezdů z výjezdové základny Rumburk: dojezdová doba počet výjezdů % výjezdů do 10 min ,3 % min ,35 % min % nad 20 min. 4 0,35 % Celkem

4 Vzhledem k velikosti města Varnsdorf je ZZS zabezpečována přednemocniční neodkladná péče ze spádové výjezdové základny v Rumburku se značnou rezervou, proti zákonem o ZZS stanovené době dojezdu do 20 min., a dokonce pouze ve výjimečných případech jsou doby dojezdu delší než 15 min. Dále bylo v roce 2014 realizováno 62 výjezdů výjezdovými skupinami z jiné výjezdové základny než z Rumburku, a to výjezdovou skupinou - z Velkého Šenova 10 výjezdů, z toho 1 výjezd nad 20 min. - z České Kamenice 44 výjezdů z toho 9 výjezd nad 20 min. (pouze 4 však primární) a - Leteckou výjezdovou skupinou LZS z Ústí nad Labem 8 výjezdů z toho 2 výjezdy nad 20 min., avšak žádný z nich nebyl primární. Jedná se o případy, kdy obě výjezdové skupiny z výjezdové základny Rumburk ošetřovali jiné pacienty, nebo kdy výjezdová skupina z České Kamenice, nebo LZS z Ústí nad Labem převáží pacienta ošetřeného na místě události, přímo do nemocnice se specializovaným pracovištěm schopným pacienta ošetřit (není možné ošetření v Rumburku) a to do Děčína, Ústí nad Labem nebo v některých specifických případech přímo do Prahy, a to zejména proto, aby původní výjezdová skupiny z Rumburku zůstala dostupná v místě pro další případný výjezd k občanovi ohroženém na životě a pokud možno neodjížděla ze spádové oblasti. V případě 10 výjezdů z Velkého Šenova se jednalo - pouze o 2 výjezdy (z toho 1 nad 20 min.) přímo z výjezdové základny Velký Šenov a - o 8 výjezdů výjezdové skupiny z Velkého Šenova, které ale byly realizovány z Rumburku (zde byl začátek výjezdu vzhledem k tomu, že v té době byl předán pacient v Rumburské nemocnici a tato výjezdová skupina již byla volná, a byla tedy vyslána do Varnsdorfu). V případě 44 výjezdů z České Kamenice se jednalo - v roce 2014 jen o 9 výjezdů nad 20 min. a z toho 4 byly v případě nedostupnosti výjezdové skupiny z Rumburku a 5 v případě nutnosti odvozu pacienta na specializované pracoviště, kdy již byl ošetřován výjezdovou skupinou z Rumburku. U ostatních výjezdů výjezdové skupiny z České Kamenice, se jednalo o cca 40 % případů, kdy výjezdové skupiny z výjezdové základny Rumburk již ošetřují jiné pacienty a z cca 60 % kdy je pacient ošetřený výjezdovou skupinou z Rumburku odvážen k ošetření na specializovaná pracoviště do Děčína, nebo Ústí nad Labem výjezdovou skupinou z České Kamenice. V případě 8 výjezdů výjezdové skupiny LZS se jednalo o transporty vrtulníkem pacienta ošetřeného pozemní výjezdovou skupinou RLP k akutnímu ošetření na specializovaná pracoviště do Ústí n. L. (kardio nebo Traumacentrum) a i z těchto 8 výjezdů byly pouze 2 nad 20 min. Celkem tedy bylo na území města Varnsdorf v roce 2014 realizováno výjezdů ZZS: dojezdová doba počet výjezdů % výjezdů do 20 min ,65 % nad 20 min. 16 z toho 9 prim. a z toho 4 z RBK 1,35 % z toho 0,76 % prim a z toho 0,35 % z výj. zákl. RBK Celkem 1183 Z výše uvedených statistických dat výjezdů z výjezdové základny Rumburk je zřejmé, že jsou výjezdové skupiny z výjezdových základen ve Velkém Šenově a v České Kamenici využívány jen v nezbytně nutných případech, kdy není dostupná žádná z posádek z výjezdové základny Rumburk. 4

5 Celkem se v letech 2010 až 2014 jednalo pouze o v průměru o 2 výjezdy přímo z výjezdové základny Velký Šenov a cca výjezdů z výjezdové základny Česká Kamenice, nepočítaje v to výjezdy, kdy již pacient byl ošetřován výjezdovou skupinou z Rumburku a následně dále odvážen na specializované pracoviště výjezdovou skupinou z České Kamenice. A tedy umístění výjezdových základen odpovídá potřebám zajištění přednemocniční neodkladné péče v zájmové oblasti dle zákona o ZZS. S ohledem na výše uvedené, je třeba zdůraznit i to, že v době od zřízení krajů a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je oblasti zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou věnována Ústeckým krajem mimořádná pozornost a péče a např. v dané oblasti došlo v tomto období k postupnému rozšiřování počtů výjezdových skupin ZZS (zřízení výjezdové základny ve Velkém Šenově, v roce 2005 zřízením výjezdové skupiny RZP v Rumburku a od 2/2012 jejím rozšířením na 24 hod., od 12/2014 zřízením výjezdové skupiny RZP v České Kamenici) a ke zlepšování zázemí ZZS např. vybudováním nové budovy výjezdové základny ZZS ÚK České Kamenice i v Rumburku (v letošním roce také v Děčíně) a zlepšením zázemí změnou pronajatých prostor pro výjezdovou skupinu ve Velkém Šenově a postupným zlepšováním vybavení ZZS jak moderními vozidly tak zdravotnickými přístroji a dalším vybavením. Tímto došlo k postupnému rozšíření služby přednemocniční neodkladné péče v dané oblasti a zároveň k podstatnému zlepšení podmínek pro zajišťování výjezdů ZZS, a tím zejména k urychlení výjezdů v důsledku podstatně zlepšené připravenosti výjezdových vozidel na výjezd. S ohledem na zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a k výše uvedenému, tedy v současné době Ústecký kraj, ani Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., neuvažuje o změně rozmístění výjezdových základen ani výjezdových skupin ZZS ÚK v této oblasti. Z tohoto hlediska je nutné připomenout, že služba přednemocniční neodkladné péče je zajištována ZZS ÚK pro celé území Ústeckého kraje, a to finančně vymezenými prostředky a při tom je nutné obsáhnout pokud možno rovnoměrně celé území našeho kraje. Rozmístění výjezdových základen ZZS ÚK do Rumburku, Velkého Šenova a České Kamenice v současné době představuje optimální řešení, jak z hlediska zákonem stanovené dostupnosti, ale i z hlediska ekonomického. Dostupnost přednemocniční neodkladné péče, kterou zabezpečuje ZZS ÚK z výjezdových základen v Rumburku pro město Varnsdorf, splňuje tedy veškeré předepsané normy a zákonné předpisy, a je srovnatelná s dostupností této služby v dalších oblastech našeho kraje. Musíme tedy tvrzení uváděné v první části odmítnout, jako neopodstatněné. Informace k systému First Responder K tvrzení v druhé části, že v současné době činnost rychlé záchranné služby v případech srdečních kolapsů i některých úrazových stavů nahrazuje Městská policie Varnsdorf, která v rámci systému First Responder ročně zachrání několik lidských životů, dále je ZZS suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření než posádka záchranky z Rumburka., je nutno uvést následující: Zdravotnické záchranná služba Ústeckého kraje, je službou zajišťující přednemocniční neodkladnou péči při stavech ohrožujících život a poškození zdraví obyvatel Ústeckého kraje, a tuto službu zajišťuje na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a v souladu s dalšími právními předpisy. Tato služba nemůže z podstaty celého zdravotnického systému nahrazovat jiné jeho části. Její dostupnost je stanovena na základě Zákona o zdravotnické záchranné službě a v případě požadavků na její dostupnost v kratších časech, než je dáno dle zákona by exponenciálně vzrostly 5

6 náklady na její zajištění. I v tomto případě např. při požadované dostupnosti do 15 min. by však byla tato nižší dojezdová doba pro město Varnsdorf z výjezdové základny Rumburk zajištěna. Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést, že systém First Responder v žádném případě nenahrazuje služby ZZS. Tento systém rozšiřuje možnosti záchrany životů obyvatel při poskytování první pomoci a to přítomností Automatických elektronických defibrilátorů (AED) na místech větší koncentrace obyvatel (velká obchodní centra, nádraží, velké podniky apod.), případně s větším rizikem vzniku události s vhodným použitím AED (turisticky exponovaná odlehlá místa, domovy důchodů a sociální péče apod.). Tento systém vzhledem k dostupnosti přístrojů AED, je nasazován s ohledem na dostupnost těchto přístrojů (ve světě i u nás jsou postupně tyto přístroje umísťovány na výše uvedená místa, a to jak státní správou, tak zejména soukromými subjekty, které tyto přístroje pořizují na vlastní náklady). V případě Ústeckého kraje, který je jedním z krajů, který takovýto systém ve spolupráci se ZZS ÚK podporuje, buduje a rozšiřuje, jako jeden z prvních krajů v ČR, byly zvoleny k umístění těchto přístrojů AED vzhledem k cenové nákladnosti, jako první takové instituce, které vzhledem ke své mobilitě mohou zajistit dostupnost těchto přístrojů při poskytování první pomoci do dojezdu ZZS, na větším rozsahu území, než v případě jejich stacionárního umístění např. v centru města. Následně a nadále i v budoucnu jsou a budou tyto přístroje umísťovány také stacionárně na vytipovaná místa v celém Ústeckém kraji, vč. regionu Šluknovského výběžku. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že spolupráce ZZZ ÚK s Městskou policií Varnsdorf (ale i dalšími Městskými policiemi, Hasičským záchranným sborem, Policií České republiky a dalšími subjekty) je vedena snahou napomoci záchraně lidských životů v době před příjezdem ZZS při poskytování první pomoci. Není tedy relevantní argumentovat tím, že Městská policie Varnsdorf nahrazuje činnost ZZSÚK. Z uvedených důvodů je tedy nutné uvést, že toto tvrzení je neopodstatněné. Avšak je nutné potvrdit, že tato pomoc proškolených příslušníků městské policie, je velmi přínosná při poskytování první pomoci běžnými občany před dojezdem ZZS, což je v případě Městské policie Varnsdorf dokumentováno zachráněnými životy. Informace k systému zdravotní péče ambulance, nemocnice Další argument, že ZZS je suplována místní úrazovou ambulancí Nemocnice Varnsdorf, kam jezdí lidé osobními vozidly či taxíky, aby jim poskytli rychlejší ošetření, než posádka záchranky z Rumburka. A to bez uvedení konkrétních případů je také naprosto nerelevantní. Nemocnice Varnsdorf se svými pohotovostními a běžnými ambulancemi vč. úrazové má ve zdravotním systému ČR naprosto nezastupitelnou úlohu, protože jsou v tomto systému tyto ambulance učeny pro ošetření běžných zdravotních komplikací, úrazů a dalších zdravotních problémů občanů. ZZS zajišťuje pouze neodkladnou přednemocniční péči v případech přímo ohrožujících lidské životy nebo způsobujících závažné poškození zdraví obyvatel a v žádném případě nemůže nahradit běžnou ambulantní péči poskytovanou v nemocnicích, případně v rámci pohotovostní péče v ambulancích Lékařské pohotovostní služby. Pro takovéto případy není, ani určena, ani vybavena. Dále také není určením ZZS zajištění dopravy pacientů do nemocnice, nebo na ambulance při běžných zdravotních komplikacích občanů, a tedy nemůže v takovýchto případech nahradit dopravu lidí osobními auty, taxíky či hromadnou dopravou. Zde je nutné uvést, že se naopak ZZS ÚK setkává s případy, kdy by bylo možné spíše tvrdit, ze ZZS nahrazuje, nebo je požadováno, aby nahradila 6

7 některé běžné zdravotnické služby, a to ambulantní vč. pohotovostních služeb. V takovýchto případech pak může dojít k tomu, že výjezdová skupina ZZS nemusí být dostupná v případech ohrožení života, nebo závažného ohrožení zdraví pacientů uváděných v Petici. Takto v Petici formulovaný argument lze tedy, vzhledem k výše uvedenému považovat, bez uvedení konkrétních případů, jako velmi zavádějící. A také toto tvrzení je nutné považovat, jako neopodstatněné. ZZS ÚK tedy v současné době o zřízení výjezdové základny ve Varnsdorfu z výše uvedených důvodů neuvažuje. Avšak je nutné uvést, že ani v případě případného zřízení takovéto výjezdové základny nelze vyloučit, že nedojde v jednom okamžiku k tomu, že bude nutné zajistit ošetření několika postižených občanů zároveň, případně k jiným nepředvídatelným událostem vyžadujícím zvláštního zřetele a v takovémto případě nebude možné dodržet nejkratší možný dojezdový čas. Zpracoval: Ing. Martin Repko a Pavel Šebesta, DiS 7

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Mapové podklady k analytické části

Mapové podklady k analytické části Mapové podklady k analytické části Příloha 3 V této příloze jsou uvedeny vybrané mapové podklady získané od společnosti Ekotoxa, na které je odkazováno v textu analytické části. U každého ukazatele je

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR

Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba ČR a IZS 25 nebo 140 let společné cesty? Pyromeeting, Brno 1.6.2017 MUDr. Marek Slabý, MBA prezident AZZS ČR 1789 Tabelární veytah alfabetní knížky kapsecý nejhlavnějších

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Strana 4839 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016

Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 Zpráva o činnosti LZS České Budějovice v roce 2016 4. 1. 2017 MUDr. Jaroslav Kratochvíl kratochvilj@zzsjck.cz Změny, novinky v provozu a aktivity K13 v roce 2016 Po dohodě s provozovatelem vrtulníku došlo

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči. MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Roman Gřegoř ZZS MSK Konference 24hodinová dostupnost lékařské péče 6. března 2014 Síť zařízení ZZS do 31. 12. 2002 MZ ČR

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost

Česko - německá. přeshraniční spolupráce. od prvních jednání až po současnost Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Česko - německá přeshraniční spolupráce od prvních jednání až po současnost Roman Sviták, Michal Šebek Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Úvod

Více

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ

Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Vzdělávací centrum ZZS ÚK p.o. & Krizový úsek ZZS ÚK p.o. Mimořádná událost HPZ Činnost ZZSUK, p.o. Legislativa: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Struktura záchranné služby v okresu. Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří

Struktura záchranné služby v okresu. Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří Workshop Přeshraniční záchranná služba Ústí nad Labem, 25. června 2010 Struktura záchranné služby v okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří Peter Mühle - Referát Záchranná služba - Okres Saské Švýcarsko-Východní

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně

Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně Havárie tramvaje a trolejbusu v Brně X. ročník konference Medicína katastrof 28. a 29. listopadu 2013, Univerzita Hradec Králové Pavel Urbánek ZZS Jihomoravského kraje Brno, 23.5.201, hlášení 19,19 hod

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství

Úvod do první pomoci. Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Úvod do první pomoci Edita Pešáková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Organizace výuky Přenáška, na kterou bude navazovat cvičení Podmínky pro splnění předmětu: Zápočet 100%

Více

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ZÁKON. o zdravotnické záchranné službě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno,

SANITKA 2015 Medicína katastrof Brno, SANITKA 2015 Bc. Vladimír Husárek, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. René Mezulianík Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Medicína katastrof Brno, 3.2.2016 SANITKA 2015 Sdílíme prostor společné

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 23.9.2003 Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Analýza stomatologické péče v Jihomoravském

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne Materiál k bodu č. programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne Materiál k bodu č. programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 8. zasedání konané dne 21.11.2013 Materiál k bodu č. programu: Informativní zpráva o vyhodnocení funkčnosti aktualizované koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 15.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF Kladno 8. července 2008 Věc: vyjádření Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP k návrhu

Více

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008

Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK. Hradec Králové 27.11.2008 Traumamanagement a jeho současné možnosti a nástroje v regionu Prahy a SČK Hradec Králové 27.11.2008 MUDr. Jaroslav Valášek,MUDr.Jiří Danda, ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz ZZSHMP-ÚSZS Význam traumamanagementu

Více

Rallye Rejvíz Nebojsa Den. Brave man. Legendu posádka obdrží s instrukcemi. Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 min

Rallye Rejvíz Nebojsa Den. Brave man. Legendu posádka obdrží s instrukcemi. Časový limit pro splnění úkolu: max. 12 min Nebojsa rave man Muž, asi 25 let, pád z kola v lese, masivně krvácí z krku a hrudníku, při vědomí, více volající žena neví. Vyšetřit a ošetřit postiženého. Stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat

Více

Projekty ukončené do roku 2013

Projekty ukončené do roku 2013 Projekty ukončené do roku 2013 Název projektu, operační Stručný popis Cílový uživatel Operační Výdaje projektu v tis. Podíl MSK v tis. Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

Více

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě

374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Činnost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje MUDr. Jana Vidunová MUDr. Robin Šín MUDr. Roman Sviták Systém ZZS v České republice zákonná úprava:

Více

Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. Inspektor provozu Je zvláštním typem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Provádí podpůrnou a kontrolní činnost.

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS. Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina,p.o. Stav připravenosti ZZS k plnění úkolů IZS Ing. Vladislava Filová ředitelka ZZS KV, p.o. Počet výjezdových stanovišť a posádek v roce 2010 19 výjezdových

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Rychlostní limity a pravidla použití výstražných. zařízení

Rychlostní limity a pravidla použití výstražných. zařízení Rychlostní limity a pravidla použití výstražných světelných a zvukových zařízení Jiří Mašek, Vladimír Švába 1Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Rychlostní limity a pravidla použití

Více

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.

Specifika práce záchranáře na posádce LZZS. Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka. Specifika práce záchranáře na posádce LZZS Kryštof 12, Přecechtěl Radek, DiS. Letecká zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina www.vrtulka.eu VII. Pelhřimovský podvečer 21. -22. 10. 2011 Podmínky výkonu

Více

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP

Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP Zásah zdravotnické záchranné služby na čtyřproudové komunikaci Karlovarské dny PNP 2008 13. 15.2.2008 Pavel Urbánek ZZS JMK, p.o. purb@seznam.cz Příjem tísňové výzvy Nejen rozsah nehody Přesné určení místa

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

Koncepce lůžkové péče

Koncepce lůžkové péče Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10 Koncepce lůžkové péče MUDr. Zdeněk HEJDUK specializační příprava podzim 1997-1999 Obsah: 1.

Více

Popis současného stavu

Popis současného stavu Popis současného stavu 1.1. Zdravotnická záchranná služba popis organizace a její činnosti (1) Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje především odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Kromě toho

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči

ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči ZZS v České republice, dostupnost lékaře v přednemocniční neodkladné péči Dne 6. března 2014 uspořádala Česká lékařská komora v Poslanecké sněmovně konferenci s názvem 24hodinová dostupnost lékařské péče.

Více

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014 Šindler J., 2014 ISBN 978-80-248-3502-0 Tato kniha ani žádná

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3.8.216 Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly 923 3 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace Adresa: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 5. 2017 Umístění

Více

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím

Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím Úskalí zřizování (bio)hazard týmů ZZS v souvislosti s aktuálním právním prostředím 11. Konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 27.-28.listopadu 2014 Co je (bio)hazard tým

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové

TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu. Fakultní nemocnice Hradec Králové TC IZS ARENA 2016 aktivace Traumatologického plánu 1 Co předcházelo před spuštěním TC IZS ARENA 2016? - 09:08 hod. výzva ZOS KHK - ostrá aktivace TP FN HK (aktivován I. stupeň) dopravní nehoda osobního

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP

DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP DATOVÁ VĚTA Přenos informací mezi ZZS a UP M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Zákon o zdravotnické záchranné službě 374/2011 Sb.

Více

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina

Horizont 2011. nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera. Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Horizont 2011 nácvik HN z pohledu záchranáře - dispečera Olga Mikudová, MUDr. Jana Kubalová ZOS ZZS Kraje Vysočina Cvičení Horizont Celokrajské cvičení IZS nácvik likvidace hromadného neštěstí Frekvence

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 4 2 8 8 7 8 1 IČZ smluvního ZZ 2 8 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 3 S 2 8 D 0 0 1 Název IČO NONSTOPMEDIC, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 2013. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz

Výroční zpráva 2013. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz Výroční zpráva 2013 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450, Pardubice www.zzspak.cz v Pardubicích 22.2.2014 Vážení, dovoluji si Vám, jménem celého vedení naší krajské příspěvkové

Více

Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním právním předpisem ZZS je zákon 374/2011 Sb.

Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním právním předpisem ZZS je zákon 374/2011 Sb. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Zdravotnická záchranná služba Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více