ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV"

Transkript

1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání : 1.. Místo: ŘÍČANY 1

2 OBSAH ÚVOD... 3 CHARAKTERISTIKA UKAZATELŮ A SROVNÁVACÍ LIMITY..... Tlak krve..... Cholesterol.... Index tělesné hmotnosti (BMI)... Procento tělesného tuku... 5 KRITÉRIA HODNOCENÍ....5 ANALÝZA DNE ZDRAVÍ Analýza výsledků měření krevního tlaku.... Analýza hodnot hladiny celkového cholesterolu....9 Analýza hodnot antropometrických parametrů BMI... Analýza hodnot skrytého tělesného tuku...11 KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ... ZÁVĚR...13

3 ÚVOD V rámci Dne zdraví v Říčanech pracovníci Státního zdravotního ústavu oddělení podpory zdraví poskytovali občanům města preventivní vyšetření v oblasti rizik životního stylu ke zlepšení nebo udržení zdravotního stavu. Vyšetření a poradenství je především zaměřeno na zjišťování rizikových faktorů, které se nejvíce podílejí na vzniku chronických neinfekčních onemocnění (kardiovaskulární, nádorová onemocnění, onemocnění pohybového aparátu apod.). Chronická neinfekční (nepřenosná) onemocnění způsobují % všech úmrtí a 7% celosvětového zatížení nemocemi a očekává se, že tato čísla se zvýší do roku na 73% úmrtí a % zatížení nemocemi. Přitom je dostatečně prokázáno, že faktory, které podstatně zvyšují riziko nepřenosných onemocnění, jsou zejména nadměrná konzumace potravin bohatých na energii a chudých na ochranné a žádoucí živiny a nízká úroveň fyzické aktivity. Zásadním problémem se stává nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Tato skutečnost je také hlavní příčinou celosvětové epidemie nadváhy a obezity. Dalšími rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, kouření, vysoká spotřeba alkoholu, úrazy, sexuálně přenosná onemocnění včetně AIDS, užívání drog. Všechny tyto rizikové faktory jsou ovlivnitelné našim jednáním a chováním. Dne 1. října byl uspořádán v Říčanech Den zdraví. Jedná se o akci podporující a propagující zdravý životní styl pro občany žijící ve spádové oblasti objednavatele. Pro účastníky Dne zdraví byla připravena pestrá nabídka úkonů vztahujících se k prevenci zdraví. Byla připravena čtyři stanoviště, která se zabývala zdravotní tématikou. Každý účastník měl možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu celkového cholesterolu z kapilární krve. Pracovníci zájemcům vypočítali BMI. Pomocí tukoměru byla stanovována hodnota skrytého tělesného tuku. Dále měli účastníci možnost individuálního poradenství v oblasti správné výživy. Tato služba byla respondentům nabízena zejména tehdy, pokud u nich byla zjištěna zvýšená hladina celkového cholesterolu, zvýšený krevní tlak, nadváha a obezita. Konzultovat mohli přijít i diety při různých chorobách a další otázky z oblasti výživy. Pro zájemce byla připravena i poradna odvykání kouření. U každého stanoviště byly pro zájemce připraveny zdravotně výchovné materiály. Odbornou činnost Dne zdraví zajišťovali lékaři a odborní pracovníci v ochraně veřejného zdraví. 3

4 CHARAKTERISTIKA UKAZATELŮ A SROVNÁVACÍ LIMITY TLAK KRVE Vysoký krevní tlak postihuje ve většině civilizovaných zemích 3% dospělého obyvatelstva a je příčinou zhruba čtvrtiny až poloviny všech onemocnění srdce a cév. Hodnocení tlaku krve (TK v mm Hg) Systolický TK (horní) Diastolický TK (dolní) HODNOCENÍ méně než 13 méně než 5 normální zvýšený normální více než více než 9 vysoký - hypertenze Zdroj: SZÚ CHOLESTEROL Hladina cholesterolu v krvi je jedním ze základních indikátorů rizika srdečně-cévních onemocnění. Vysoká koncentrace cholesterolu výrazně urychluje vznik aterosklerózy (kornatění) cév a jejích komplikací (ischemická choroba srdce). Hodnocení celkového cholesterolu (mmol/l) referenční meze hodnota 5, normální 5,1,9 zvýšená,5 rizikově vysoká Zdroj: Centrum zdraví a životních podmínek, SZÚ INDEX TĚLESNÉ HMOTNOSTI (BMI) Index tělesné hmotnosti se užívá k rychlém zhodnocení, zda váha člověka je odpovídající jeho výšce či nikoliv. BMI = tělesná váha v kg / výška v m. Posouzení váhy dle kategorií BMI (kg/m) Podváha Normální váha Nadváha Obezita < 1,5 1,5,9 5, 9,9 3, Zdroj: WHO a International Obesity Task Force

5 PROCENTO TĚLESNÉHO TUKU Procento tělesného tuku upřesňuje, zda člověk mající nadváhu dle BMI má nadbytek tukové tkáně nebo má vyšší hmotnost v důsledku vyššího podílu svalové tkáně v těle. Ženy Muži Věk % nízká normální nadváha obezita 1-9 do nad do nad 37-9 do nad 5-59 do nad - 7 do nad Věk % nízká normální nadváha obezita 1-9 do nad 3-39 do nad - 9 do nad do nad 3-7 do nad 3 KRITÉRIA HODNOCENÍ sledovaný ukazatel mezní hodnota tlak krve /9 mm Hg cholesterol 5, mmol/l glykémie, mmol/l index tělesné hmotnosti BMI 5, kg/m ženy 37 % dle věku procento tělesného tuku muži % dle věku 5

6 ANALÝZA DNE ZDRAVÍ Dne zdraví se zúčastnilo 5 osob. Z celkového počtu účastníků - měření krevního tlaku využilo 3 osob, - stanovení hladiny celkového cholesterolu 1 osob, - vypočtení BMI bylo uděláno pro 31 osob, - procento tělesného tuku si nechalo přístrojem Omron stanovit 31 osob, - poradnu pro výživu využilo 17 osob, - poradnu odvykání kouření osoby. Z 31 vyšetřených osob z hlediska hodnocení tělesné hmotnosti bylo zaznamenáno 1 osob váhově v normě 13 osob s nadváhou obézní Z 31 vyšetřených z hlediska procentuálního zastoupení tukové tkáně v těle 19 osob má normální zastoupení tělesného tuku 11 má nepřiměřeně vysoké procento tělesného tuku 1 osoba neměřitelná Z 3 vyšetřených osob mělo krevní tlak 17 osob vysoký krevní tlak 5 osob zvýšený krevní tlak osob mělo naměřený tlak v normě Ze 1 vyšetřených osob mělo hladinu celkového cholesterolu 1 osob zvýšenou hladinu celkového cholesterolu osoby rizikově vysokou hladinu celkového cholesterolu 1 osob mělo hodnotu cholesterolu v normě

7 Tabulka: analýza Dne zdraví překročené mezní hodnoty sledovaných ukazatelů sledovaný ukazatel počet osob, u nichž byly překročeny mezní hodnoty Ženy Muži systolický 13 9 diastolický 9 systolický + 9 Tlak krve diastolický Cholesterol celkový 15 5 Rizikové Hmotnost množství % tělesného tuku BMI nadváha 7 obezita Věkové rozložení účastníků Dne zdraví Dne zdraví se zúčastnilo 5 osob, 31 žen ve věku -1 let a 13 mužů ve věku 1- let. Největší zájem o Den zdraví byl u osob ve věkové kategorii 7-79 let. Věkové rozložení účastníků Počet zúčastněných Věkové rozmezí 7

8 Analýza výsledků měření krevního tlaku O měření krevního tlaku byl velký zájem, celkem bylo změřeno 3 osob.v případě nezvyklých hodnot bylo měření opakováno u 5 osob. U 17 osob byly naměřeny hodnoty hypertenze a u 5 osob hraniční hodnoty, celkem tedy 5 % změřených bylo upozorněno na důležitost další kontroly krevního tlaku a řešení tohoto problému např. u svého obvodního lékaře. Zároveň jim byla doporučena konzultace o možnostech úpravy stravy souvisejících s vysokým krevním tlakem. Tlak krve (mmhg) Muži Ženy Celkem Norma 1 7 Hraniční 1 5 Hypertenze 7 17 Celkem Tlak krve Počet osob 7 7 muži ženy 1 1 Norma Hraniční Hypertenze Výsledné hodnoty

9 Analýza hodnot hladiny celkového cholesterolu Celkem byla stanovena hladina celkového cholesterolu z kapilární krve 1 osobám, z toho bylo žen a 13 mužů. 9 % osob mělo zjištěnou hodnotu vyšší než 5, mmol/l. Cholesterol(mmol/l) Muži Ženy Celkem norma 13 1 zvýšený rizikově vysoký Celkem 13 1 Cholesterol Počet osob 1 norma zvýšený rizikově vysoký Výsledné hodnoty muži ženy 9

10 Analýza hodnot antropometrických parametrů - BMI Zájemcům bylo z antropometrických údajů (váha, výška) stanoveno BMI. Zájemců bylo celkem 31, z toho žen a mužů 11. Do pásma nadváhy eventuálně obezity bylo zařazeno 5 % změřených mužů a žen. Všem zájemcům bylo nabídnuto individuální poradenství v oblasti výživy. BMI Muži Ženy Celkem Podváha Norma 1 Nadváha 7 13 Obezita Celkem Součástí individuálního poradenství bylo i poskytnutí zdravotně výchovných materiálů, tyto materiály byly však nabízeny a rozdávány i ostatním účastníkům dne zdraví. BMI 1 Počet osob 7 Podváha Norma Nadváha Obezita muži ženy Výsledné hodnoty

11 Analýza hodnot skrytého tělesného tuku U 3 osob bylo změřeno procento skrytého tělesného tuku pomocí přístroje Omron. 3 % změřených mělo hodnoty v normě. % skrytého Muži Ženy Celkem tělesného tuku nižší než je norma norma vyšší než odpovídá 5 11 věku a pohlaví Celkem 3 Skrytý tělesný tuk počet osob nižší než je norma norma vyšší než odpovídá věku a pohlaví muži ženy. Výsledné hodnoty Poradna správné výživy Poradnu správné výživy využilo 17 osob. Zájem byl zejména o poradenství ke snížení nadváhy, dále při vyšší hladině celkového cholesterolu nebo při zvýšeném krevním tlaku. Řada účastníků měla zájem o základní výživová doporučení. Všem zájemcům poradny byly předány zdravotně výchovné materiály vztahující se k jejich problému. 11

12 Poradna odvykání kouření Zájem o odvykání kouření projevily osoby, byly edukovány o způsobu odvykání kouření a bylo jim změřeno množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje smokerlyzer. KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Z hlediska vzniku chronických neinfekčních onemocnění je důležitá kumulace rizikových faktorů. Z grafu jsou patrné počty zúčastněných osob, u nichž se vyskytlo více rizikových faktorů současně. Za rizikové faktory, které byly zjišťovány při Dnu zdraví, jsou považovány: zvýšený vysoký krevní tlak, zvýšený - vysoký cholesterol, BMI nad 5 kg/m², rizikové procento tělesného tuku, kouření. V grafu jsou zahrnuti všichni účastníci bez ohledu na to, zda si nechali vyšetřit všechny parametry měřené při Dni zdraví. Kumulace rizikových faktorů Počet osob žádné jedno dvě tři čtyři pět Počet rizikových faktorů ZÁVĚR Zdravotně - výchovná akce pro veřejnost s názvem Den zdraví se setkala se zájmem, zúčastnilo se 5 osob. Účastníci projevili zájem o veškeré nabízené aktivity, nejvíce o měření krevního tlaku a stanovení celkového cholesterolu. Pozitivní je, že zjištěné nadhraniční hodnoty vyšetřených parametrů byly s respondenty podrobně rozebrány a navrženy možnosti nápravy, včetně úpravy stravovacích zvyklostí. Bylo jim však také doporučeno tato měření opakovat u svého praktického lékaře.

13 Účastníci akce měli možnost diskutovat i o dalších otázkách souvisejících se zdravím či s jeho podporou. Význam Dne zdraví spočívá zejména ve skutečnosti, že tuto akci navštěvuje řada lidí, kteří dosud nemají viditelné příznaky onemocnění, avšak zjištění vyšších hodnot měřených veličin již mohou signalizovat začátek kardiovaskulárního nebo metabolického onemocnění či jiná rizika a těmto respondentům jsou poskytnuty veškeré potřebné informace, jak zabránit rozvoji onemocnění. Poskytování poradenství v jednotlivých oblastech životního stylu, informace o rizikových faktorech a jejich eliminaci a zvyšování zdravotního uvědomění ve vztahu k vlastnímu zdraví a péči o něj je jednou z cest snížení incidence a prevalence kardiovaskulárních, nádorových a jiných onemocnění v populaci. Vysoce hodnotíme přístup objednavatele Dne zdraví, neboť je známkou odpovědného přístupu ke zdraví občanů města Říčany. S přáním pevného zdraví všem občanům Říčan. Zpracovatel: Státní zdravotní ústav, dislokované pracoviště podpory zdraví Praha Šrobárova,, Praha Dne zdraví se zúčastnili pracovníci odboru podpory zdraví a HDM SZÚ: MUDr.Jaroslava Pokorná, Mgr. Lenka Suchopárová, Lenka Marková DiS, Bc. Michal Ziegler, Ing. Linda Fröhlichová. Zpracování závěrečné zprávy: Zpracovala: Mgr. Lenka Suchopárová V Praze dne. listopadu 13