2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem"

Transkript

1 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Vyhlašovatel: MPSV Příjemce: Brandýský Matýsek o.s. Název projektu: Chci práci i rodinu Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/ Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem V období listopad až únor nevyužili službu hlídání dětí se školkovým režimem žádní noví rodiče. Služba je nasmlouvána na jeden školní rok, žádné dítě neukončilo docházku, nebylo tedy ani nové přijato. Do bylo službou hlídání dětí se školkovým režimem celkem podpořeno 19 rodičů. K proběhlo pololetní hodnocení - evaluace podpořených osob. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,13; spokojenost s prostory 1,26; dostupnost informací o službě 1,05; s náplní služby 1,05; s pečovatelkami lektorkami 1,05; všichni rodiče uvedli, že jim služba pomohla ke sladění pracovního a rodinného života.

2 - Příměstský tábor V období listopad až únor využili službu příměstský tábor 4 noví rodiče. Tábor se nekonal v době pololetních prázdnin jeden den. O jednodenní službu není takový zájem. Probíhal v době jarních prázdnin Tábora se zúčastnilo celkem 13 dětí (některé děti chodily jen některý den v týdnu). Do bylo službou příměstský tábor celkem podpořeno 49 rodičů. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,10; spokojenost s prostory 1,15; dostupnost informací o službě 1,42; s náplní služby 1,04; s pečovatelkami lektorkami 1,06; všichni rodiče uvedli, že jim služba pomohla ke sladění pracovního a rodinného života.

3 - Vyzvedávání dětí ze školek a škol a jejich převod na kroužky / do klubu. V období listopad až únor využilo službu hlídání v době nemoci 10 nových rodičů. Do bylo službou vyzvedávání dětí celkem podpořeno 46 rodičů. K proběhlo pololetní hodnocení - evaluace podpořených osob. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,07; spokojenost s prostory 1,19; dostupnost informací o službě 1,07; s náplní služby 1,12; s pečovatelkami lektorkami 1,07; všichni rodiče uvedli, že jim služba pomohla ke sladění pracovního a rodinného života. - Jednorázové hlídání při neobvyklých situacích a hlídání dětí v době neakutní nemoci V období listopad až únor využilo službu hlídání v době nemoci 5 nových rodičů (někteří vícekrát). Do bylo službou hlídání v době nemoci celkem podpořeno 8 rodičů. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,00; spokojenost s prostory 1,25; dostupnost informací o službě 1,00; s náplní služby 1,00; s pečovatelkami lektorkami 1,00. V období listopad až únor využilo službu jednorázové hlídání 7 nových rodičů (někteří vícekrát). Do bylo službou jednorázové hlídání celkem podpořeno 15 rodičů. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,08; spokojenost s prostory 1,17; dostupnost informací o službě 1,08; s náplní služby 1,58; s pečovatelkami-lektorkami 1,00. Průměr z administr... Průměr z pros... Průměr z dostupnost... Průměr z n... Průměr z lekt... 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 aktivita hlídání v době nemoci jednorázové hlídání Hodnoty Průměr z administrativa Průměr z prostory Průměr z dostupnost info Průměr z náplň Průměr z lektorky

4 Informace (pracovně právní personální besedy) pro osoby z cílové skupiny: V období listopad až únor proběhlo 7 besed, kterých se zúčastnilo 44 osob. Besedy se konaly v Brandýse nad Labem, Neratovicích a Lázních Toušeň. Do bylo na besedách celkem podpořeno 72 účastníků. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,20; spokojenost s prostory 1,30; dostupnost informací o službě 1,35; s náplní služby 1,08; s přednášejícími 1,08. V období listopad až únor poskytl personalista bez veřejné podpory a konzultant v oblasti práva 9 konzultací na pracovně právní poradenství. Do bylo poradenství celkem podpořeno 14 účastníků. V poměru s besedami je o individuální konzultace malý zájem, lidé raději řeší obecné dotazy ve skupině. Celková průměrná evaluace: administrativní zajištění služby 1,09; spokojenost s prostory 1,18; dostupnost informací o službě 1,58; s náplní služby 1,08; s poradci 1,00.

5 Brandýský Matýsek zaměstnavatel služby péče o děti V období červenec 2012 až únor 2013 jsme celkem zaměstnali 18 pečovatelek. Motivace zaměstnavatelů V období listopad až únor personalisté bez veřejné podpory oslovili 13 organizací a firem, s každou firmou proběhla osobní schůzka s nabídkou personálního a gender poradenství, 2 firmy vyplnily žádost o poskytnutí veřejnou podporu (VP), žádosti jsou schváleny. 7 firem poskytlo data do statistiky. Do bylo celkem osloveno 31 organizací a firem, 6ti byla schválena veřejná podpora, 18 poskytlo data do statistiky. Obecně je složité zaměstnavatele přimět ke schůzce. Firmy mají jiné priority a řeší především náklady. Personál, resp. práce s ním je více o číslech než o procesech, přístupech k němu. Firmy, které projekt zaujal a které chtějí spolupracovat, těžko hledají čas na spolupráci. Zatím došlo k vyčerpání většiny hodin podpory v jedné společnosti s VP. Dne úspěšně proběhla druhá konference projektu na téma Zapojení zaměstnavatelů do služeb péče o děti. Zúčastnili se jí partneři projektu Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a další zaměstnavatelé Českomoravská stavební spořitelna, ČVUT, DHL Solutions k.s., Krajská hospodářská komora, MŠ Dvořákova, MPSV, Omega Optix s.r.o. Konference se zúčastnilo 10 účastníků, na úvodní konferenci jich bylo 19. Menší účast na druhé konferenci přičítáme specifickému tématu a také období ročních uzávěrek, zimních dovolených a chřipek. Výsledky evaluačních dotazníků jsou velmi příznivé, účastníci hodnotí většinu sledovaných položek nejlepší známkou. Jako nejvíce přínosný vstup se jeví vstupy MPSV a příklady z praxe pozvaných firem. Účastníci by chtěli dále otevřít téma práce z domova. Další konferenci s názvem Práce z domova při MD/RD i mimo ni plánujeme na od 9:00 13:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav.

6 Z výše uvedené evaluace vyplývá, že je zájem o služby péče o děti a zájem zaměstnavatelů o projekt a účast v něm, projekt je doposud hodnocen jako velmi přínosný a inovativní. Zpracovala: Roušarová Barbora manažer projektu Flemrová Marie koordinátorka projektu Dne