Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/ Datum realizace projektu: Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec, IČ: Ředitelka spol.: Ing. Markéta Uhrová Partneři projektu: FUN-PRO promotion agency, s.r.o. Zámecké náměstí 47, Frýdek-Místek, IČ: Jednatelka spol.: Ing. Pavla Vittová Úřad práce České republiky Projektový manager: Koordinátor projektu: Finanční manažer: Psycholožka, lektorka: Expertka na rovné příležitosti: Lektor, poradce: Konzultant, lektor 1: Konzultant, lektor 2: Konzultant, lektor 3: Projektový manager, konzultant (partner FUN-PRO, s.r.o.): Koordinátor projektu, odborný asistent (partner FUN-PRO, s.r.o.): Konzultant, lektor (partner FUN-PRO, s.r.o.): Konzultant, lektor (partner FUN-PRO, s.r.o.): Finanční manager (partner FUN-PRO, s.r.o.): Ing. Markéta Uhrová Bc. Kateřina Jadamusová, DiS. Ing. Lucie Sikorová Mgr. Šárka Čípová PaeDr. Lucie Zormanová Ing. Lenka Sikorová Ing. Helena Gižová Ing. Dominik Wijacki Ing. Mária Golbincová Mgr. Radka Hošková Ing. Pavla Vittová Mgr. Dana Petrovská Ing. Monika Stolařová Ing. Pavla Vittová Ing. Monika Stolařová 1

2 Popis projektu Cílem projektu všeobecně zaměřeného na slaďování rodinného a pracovního života byla podpora podnikání žen v regionu, který je značně ovlivněn genderovými stereotypy. Podnikateli jsou v okrese Frýdek-Místek především muži. Ženy, zejména pak ženy s malými dětmi, podnikají v daleko menší míře. Tradicí udržovaná představa, že ženy patří k dětem, může být mj. důvodem pro tento výrazný nepoměr. Projekt nabídl komplexní služby poradenské, informační a vzdělávací podpory, pomoc při zpracování podnikatelského záměru a odbornou asistenci při přípravě na podnikání. V neposlední řadě bylo zajištěno také genderové poradenství a psychologické poradenství pro ty ženy, které si svým podnikatelským potenciálem nebyly jisté a chtěly využít služeb psycholožky pro ověření svých schopností. Projekt nabídl také komplex aktivit pro osoby z cílové skupiny, které se nakonec podnikat nerozhodly, se záměrem posílit jejich šance na získání vhodného pracovního uplatnění, jež by bylo v souladu s péčí o rodinu či s aktuální životní situací dané osoby. Cílové skupiny - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce - Ženy v předdůchodovém věku - Ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace - Dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců) Realizace projektu 01 Zřízení provoz konzultačních středisek Tato klíčová aktivita probíhala po celou dobu realizace projektu. V úvodu realizace projektu byla v sídle žadatele (Závodní 815, Třinec) a partnera FUN- PRO promotion agency, s.r.o. (Zámecké nám. 47, F-M) vytvořena konzultační střediska, tj. pracoviště, na kterých byli v určených dnech k dispozici odborní pracovníci (poradci), jež ženám z cílových skupin poskytli úvodní informace o projektových aktivitách a nabízených službách, prodiskutovali jejich podnikatelské záměry a pomohli s nasměrováním na vhodnou podnikatelskou aktivitu. Poradenské služby a výběr vhodných poradenských a vzdělávacích aktivit "na míru" probíhal po celou dobu realizace projektu. Ženám, které zvažovaly sebezaměstnání, byli k dispozici odborní konzultanti. Ty osoby, které splňovaly podmínky stanovené projektem a projevily zájem o spolupráci, sepsaly dohodu o účasti v projektu. Celkem do projektu vstoupilo 119 klientek, což je o 69 klientek více, než bylo plánováno v projektové žádosti. Za chod pracovišť zodpovídali projektoví manažeři obou organizací a zajištění poradenských a konzultačních služeb a následný výběr dalších návazných aktivit pro klientky projektu měly na starosti koordinátorky projektu. Koordinátorky projektu rovněž zajistily propagaci projektu, oslovování cílových skupin, prezentování projektu na 2

3 úřadech práce v rámci spolupráce s tímto partnerem, v mateřských centrech, u neziskových organizací, atd. 02 Individuální a skupinové poradenství pro podnikání Poradenské aktivity zahrnovaly průběžné individuální poradenství a skupinové poradenství (testování podnikatelského potenciálu, motivačně-aktivizační setkání, podnikatelské kluby). Testování prováděl člen týmu psycholog/lektor a následně individuálně prodiskutoval výsledky s každou klientkou. Dále bylo zrealizováno: - Motivačně-aktivizační skupinové setkání (zajistila: Bc. Lenka Sikorová, Mgr. Šárka Čípová) 1x pracoviště Třinec, 6x pracoviště Frýdek-Místek; rozsah 6 vyučovacích hodin; cílem byla výměna informací, sdílení poznatků, zkušeností, nápadů, námětů, podnikatelských záměrů i obav z podnikání. - Přínosné, příjemná lektorka. Není se čeho bát. - Lektorka velmi schopná a plná empatie. Srozumitelný způsob výkladu látky. - Podnikatelský klub (zajistila: Bc. Lenka Sikorová, Ing. Monika Stolařová, Ing. Pavla Vittová) 1x pracoviště Třinec, 13x pracoviště Frýdek-Místek; rozsah 6 vyučovacích hodin; témata: např. vyřízení ŽL, přihlášení na OSSZ, FÚ, ZP, následné povinnosti vůči těmto institucím, platba pojistného a daní, účetní podklady, atd. Hodnocení klientek bylo kladné, velmi pozitivně hodnotily např. přístup lektorů, získání nových informací, řešení praktických příkladů. 03 Vzdělávání a rekvalifikace Klientkám bylo nabídnuto 7 dvoudenních kurzů v rozsahu 12 vyučovacích hodin. - Základy marketingu a podnikatelské koncepce (zajistila: Mgr. Radka Hošková, Ing. Mária Golbincová) - 2x pracoviště Třinec, 6x pracoviště Frýdek-Místek (témata: úvod do marketingu, marketingový mix, propagace a reklama, důležitost značky, image, orientace na zákazníka, podpora prodeje, reklama na internetu, podnikatelské koncepce, atd.) - Získáte aktuální informace z oblasti podnikání, získáte odbornou pomoc. - Konečně mi webové stránky a jejich tvorba připadají normálně a přístupně. - Díky tomuto kurzu si budete schopni vytvořit vlastní reklamu. - Kurz bych doporučila, pomohl mi lépe pochopit marketing a vše, co s tím souvisí. - Velice zajímavý a poučný kurz. 3

4 - Komunikační a prezentační dovednosti (zajistila: Mgr. Šárka Čípová) 1x pracoviště Třinec, 6x pracoviště Frýdek-Místek (témata: správná komunikace se zákazníky a obchodními partnery, osobní prezentace podnikatele i firmy, atd.) - Doporučila bych tento kurz, protože Vás vnitřně obohatí a posune tak, že to můžete používat v praxi a cítíte se lépe. - Pro lidi, kteří jsou bez práce, nebo po MD - určitě se jim zvýší sebevědomí, dozví se nové věci. - Úžasně obsáhlé vědomosti lektorky. - Kurz je na výborné úrovni, dává mi mnoho nových informací. - Kurz je ušitý na konkrétní problémy skupiny. Hodně praktických příkladů. - Tvorba podnikatelského záměru (zajistila: Ing. Helena Gižová) 2x pracoviště Třinec, 5x pracoviště Frýdek-Místek (témata: konkrétní zpracování byznys plánů se vším, co k tomu patří, mapování konkurence, stanovení ceny výrobku/služby, tvorba kalkulací, plánování příjmů a výdajů v horizontu 1 roku, 2 let, víceleté plánování, náklady, výnosy, zisk, SWOT analýza, atd.) - Doporučila bych ho všem začínajícím podnikatelům, kteří nemají zkušenosti s tvorbou podnikatelského plánu; získali jsme také informace o čerpání dotací z ÚP a NF Dalkia. - Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. - Velmi cenné a motivující informace. - Výborná, srozumitelná prezentace dané problematiky tématu, praktické příklady, rady, bezprostřední přístup lektorky. - Timemanagement a psychohygiena (zajistila: Mgr. Šárka Čípová) 2x pracoviště Třinec, 6x pracoviště Frýdek-Místek (témata: účelná a efektivní organizace času, plánování pracovních aktivit a odpočinku, umění odpočívat, dělba práce v rodině, atd.) - Je dobré dozvědět se nové věci, zjistit, zda chceme v životě něco měnit. - Velice zajímavá přednáška, mnoho rad do profesního i osobního života. - Velmi přínosné, doporučuji. - Kurz bych určitě doporučila. Práce na sobě je důležitá. Je příjemné vnímat a pracovat s ženskou energií. Jsem nadšená z lidského přístupu a všestrannosti. - Ekonomické minimum (zajistili: Ing. Dominik Wijacki, Ing. Monika Stolařová) 2x pracoviště Třinec, 4x pracoviště Frýdek-Místek (témata: účetnictví podnikatele a daňová evidence, příjmy/výdaje, náklady/výnosy, hospodářský výsledek, vedení účetnictví, atd.) - Dozvěděla jsem se něco nového. - Možnost konzultace, vlídný vyučující. - Naučné a zajímavé. 4

5 - Kurz bych doporučila, lektorka je účetní s praxí a zkušenostmi, zaměřuje se na konkrétní problémy. - Finanční gramotnost (zajistila: Mgr. Šárka Čípová) 1x pracoviště Třinec, 2x pracoviště Frýdek-Místek (témata: bankovní a nebankovní sektor, půjčky, úvěry a hypotéky, insolvenční řízení, bankrot, pohledávky, závazky, finanční vztahy, atd.) - Obohacující. - Doporučuji všem, zajímavé. - Je příjemné dostat se mezi lidi a získat nové informace. - Právní minimum (zajistili: Ing. Dominik Wijacki, Ing. Monika Stolařová) 2x pracoviště Třinec, 2x pracoviště Frýdek-Místek (témata: potřebné právní normy pro podnikatele, živnostenský zákon, obchodní zákoník, zákoník práce, atd.) - Kurz doporučuji, protože jsem chtěla podnikat a dozvěděla jsem se plno potřebných informací. - Lektor se zaměřil i na to, co nás zajímá. - Právní minimum je velice potřebné v dnešní době. - Získala jsem mnoho užitečných zkušeností pro mé rozhodování o budoucím podnikání, ale i do soukromého života. Podmínkou získání osvědčení bylo absolvování alespoň 80 % výuky. Za každý z výše uvedených 7 typů kurzů bylo vystaveno úspěšným absolventům osvědčení. Celkem bylo vydáno 332 osvědčení, což je o 207 osvědčení více, než bylo plánováno v projektové žádosti. 5

6 Vzdělávací kurzy, pracoviště Třinec Vzdělávací kurzy, pracoviště Frýdek-Místek 6

7 Ženám, které pro výkon podnikání, nebo pro uplatnění na trhu práce nezbytně potřebovaly rekvalifikační kurz, byla vyhledána vhodná rekvalifikace u externí firmy. Takto bylo podpořeno 6 účastnic projektu v níže uvedených kurzech: 1. Ing. Anna Prokopová ANPRO Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže 2. Minalt, s.r.o. Masér pro sportovní a rekondiční masáže a to s působením mimo oblast zdravotnictví 3. Nina Kozáková Studio NIAN Manikúra, pedikúra včetně nehtové modeláže 4. DTO CZ, s.r.o. Manikúra včetně nehtové modeláže 5. Zázraky duše, s.r.o. Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví 6. PaedDr. Anna Jakobová Pečovatel/ka (o děti ve věku od 0 do 15 let) V průběhu realizace programu byla účastníkům poskytována přímá podpora jízdné, stravné zajištěné formou oběda (v restauraci Flamingo provozované podnikatelem p. Jáskem v Třinci, ve Frýdku-Místku v restauraci Silesia a Buffalo) a hlídání dětí (v Mateřském centru Sluníčko v Třinci, ve školičce Zvoneček ve Frýdku-Místku a dalších zařízeních). 04 Genderové poradenství a semináře Po celou dobu realizace projektu byla klientkám k dispozici expertka na rovné příležitosti, která zajišťovala poradenství ke slaďování rodinného a pracovního života, jak plánovat čas pro práci i pro rodinu a umět vhodně zkombinovat svou pracovní a rodinnou roli. V období realizace projektu se uskutečnilo celkem 6 genderových seminářů v rozsahu 6 vyučovacích hodin (1x pracoviště Třinec, 5x pracoviště Frýdek-Místek). Semináře zajistila expertka na rovné příležitosti (PaeDr. Lucie Zormanová) společně s psycholožkou/lektorkou (Mgr. Šárka Čípová) Témata genderových seminářů: - Úvod do genderové problematiky a gender mainstreaming - Rovná účast žen a mužů ve společnosti - Legislativní uspořádání rovných příležitostí - Zaměření se na sociální rozdíly mezi ženami a muži: stereotypy a předsudky jako dogma společnosti - Společenské příčiny problému - společenské uspořádání, instituce, hodnoty a názory utvářející a udržující nerovnováhu mezi ženami a muži - Schopnost chápat otázky genderové rovnosti - Možnosti flexibilního uspořádání pracovního úvazku, sdílená zaměstnání - Slaďování osobního a pracovního života a podpora aktivního otcovství 7

8 - Rovná mzda pro zaměstnance - Mobbing a bossing na pracovišti - Lektorky ví, o čem mluví, líbí se mi předávání vlastních zkušeností. - Ujasnění si svých občasných životních chyb. - Vysoká odbornost. - Otevřený, lidský přístup. Cítím se sebevědoměji na trhu práce, i když vím, že jsou genderové rozdíly. Také u těchto seminářů byla zajištěna přímá podpora pro účastníky projektu, tj. stravování, cestovné a také hlídání dětí. Genderový seminář , Frýdek-Místek 05 Monitoring a evaluace projektu Monitoring projektu probíhal v průběhu celého období realizace. Statisticky byly evidovány počty žen, které využily projektových aktivit (ať už individuálních či skupinových), absolvovaly vzdělávání a zahájily SVČ. - Celkem do projektu vstoupilo 119 klientek, což je o 63 klientek více, než bylo plánováno v projektové žádosti. - Bylo vydáno 332 osvědčení, což je o 207 osvědčení více, než bylo plánováno. - 6 žen absolvovalo externí rekvalifikaci. - Byl podpořen vznik 7 nových pracovních míst (4,0 pracovních míst v přepočteném počtu zohledňujícím výši úvazku), která obsadila 9 žen žen zahájilo podnikání (SVČ). Průběžně byl formou poradenských pohovorů a dotazníkových šetření mezi klientkami vyhodnocován dopad projektu na zkvalitnění jejich života z hlediska rovných příležitostí. 8

9 Dotazníkové šetření zajistily expertka na rovné příležitosti (PaeDr. Lucie Zormanová) společně s psycholožkou/lektorkou (Mgr. Šárka Čípová). Byly vypracovány evaluační dotazníky, které byly opakovaně předány účastnicím projektu, jež začaly podnikat. Jejich cílem bylo s odstupem času (cca 3, 6 a 12 měsíců) vyhodnotit, jak jejich život ovlivnilo podnikání, jak se jim daří slaďovat rodinný a pracovní život, jakým nejvýraznějším problémům musely či musí aktuálně čelit, co je nejvíce zaskočilo, na co naopak byly díky projektu připraveny, zda musí čelit diskriminaci a genderovým předsudkům, atd. Dotazníkové šetření bylo souběžně provedeno také u partnerů podnikatelek s cílem zjistit, zda zaznamenali osobnostní změnu u své manželky/partnerky a posun v jejích pracovních schopnostech, dovednostech či zkušenostech, jak vůbec vnímají podnikatelskou aktivitu svých protějšků, zda se jejich rodinný/partnerský život změnil a případně jak, zda podporují své manželky/partnerky v podnikání, atd. Reakce a postřehy podnikatelek a jejich protějšků, kteří byli na dotazníky ochotni odpovědět, byly zapracovány do příručky "Jak skloubit rodinu a podnikání", jež je jedním z výstupů KA č. 6 a zároveň inovativním produktem tohoto projektu. 06 Šíření výstupů projektu a osvěta Největší důraz byl kladen zejména na propagaci problematiky rovných příležitostí a slaďování rodiny a práce resp. podnikání. V závěru projektu byla zpracována příručka "Jak skloubit rodinu a podnikání", jejíž snahou je podporovat úmysl žen úspěšně sladit rodinný a pracovní život. Příručka byla doplněna radami pro efektivní rozjezd podnikání žen, zejména pak těch s malými dětmi. Důležitým zdrojem informací pro příručku byly rozhovory s účastnicemi, příklady dobré praxe u nás i ve světě a další zajímavá témata související s podnikáním. Publicita projektu byla prováděna po celou dobu realizace formou letáků, inzerce, článků v regionálním tisku. Snahou projektového týmu bylo také prosazování principů rovných příležitostí, potírání diskriminace a genderových stereotypů. 9

10 Završením této klíčové aktivity bylo uspořádání závěrečné projektové konference v prostorách Penzionu Pod Kašnou ve Frýdku-Místku, na které byl prezentován projekt a jeho výsledky. Představily se účastnice projektu, které zahájily SVČ, se svými osobními postřehy a zkušenostmi. Součástí konference, která byla částečně pojata jako workshop, byla také odborná přednáška s tématikou rovných příležitostí. Na konferenci byla prezentována vydaná příručka k tématu rovných příležitostí vs. podnikání. Metodická příručka byla bezplatně předána partnerům, všem účastníkům konference, zástupcům spolupracujících organizací i dalších subjektů, které se zabývají oblastí trhu práce, službami pro rodiny, podporou podnikání, nebo problematikou rovných příležitostí. 10

11 Závěr Projekt lze hodnotit jako velice úspěšný. Všechny aktivity byly naplněny ve stanovených časových intervalech a monitorovací indikátory byly dokonce výrazně překročeny (zejména na pracovišti ve Frýdku-Místku). Nejvážnější riziko bylo spatřováno v tom, že bychom nenaplnili monitorovací indikátor počtu žen, které začnou podnikat. Tomuto riziku se podařilo předejít pomocí propagace projektu široké veřejnosti prostřednictvím médií i spolupracujících organizací vč. partnera ÚP ČR a efektivním individuálním i skupinovým poradenstvím. Oproti původnímu předpokladu 50 podpořených osob bylo do projektu zařazeno celkem 119 osob (33 na pracovišti v Třinci a 86 na pracovišti ve Frýdku-Místku). Indikátor počtu úspěšných absolventů kurzů byl výrazně překročen, původně plánované byla plánována hodnota 125 vydaných osvědčení, ve skutečnosti však bylo vydáno 332 osvědčení o absolvování našich kurzů a dalších 6 žen úspěšně absolvovalo externí rekvalifikaci. V projektové žádosti bylo plánováno, že minimálně 16 žen začne podnikat a 4 ženy nastoupí na dotovaná pracovní místa. Nakonec začalo podnikat 28 žen a na dotovaných pracovních místech pracovalo 9 žen (z tohoto počtu 4 ženám byla prodloužena pracovní smlouva a pracují tak u stávajícího zaměstnavatele i nadále). Dalších 21 žen nastoupilo v průběhu realizace projektu do zaměstnání. Celkově tak projekt pomohl k uplatnění 58 ženám, což je téměř padesátiprocentní úspěšnost. A navíc víme o dalších ženách, které zahájí podnikání po ukončení realizace projektu, tyto však zde již nezapočítáváme. Zpracovala: Bc. Kateřina Jadamusová, DiS., koordinátor projektu Doplnila: Mgr. Dana Petrovská, koordinátor projektu, odborný asistent Schválila: Ing. Markéta Uhrová, projektový manager V Třinci, v Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 11

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I z realizace kariérového poradenství Ing. Tomáš Posker 2010

Více

Úřad práce v České Lípě

Úřad práce v České Lípě Úřad práce v České Lípě RESTART pro Českolipsko Ověřování nového přístupu k řešení rostoucí nezaměstnanosti Konference Rady RLZ LK S efektivním vzděláváním na trh práce Sychrov 17.12.2010 Proč projekt

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu ZAČÁTEK VE SVÉM Název projektu ZAČÁTEK VE SVÉM Číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00003 Oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

1. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.7.- 31.10.2012. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

1. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.7.- 31.10.2012. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

Konference Evropské fondy od nápadu k realitě

Konference Evropské fondy od nápadu k realitě Konference Evropské fondy od nápadu k realitě MPSV prezentace úspěšných projektů Centra pro vzdělávání a podporu podnikání Aspirant 25 PhDr. Antonín Holubář ředitel BEVE, spol. s r.o. Centra pro vzdělávání

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

Konečná hodnota. Cílová hodnota. Popis. hodnota

Konečná hodnota. Cílová hodnota. Popis. hodnota Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01064 Název projektu Vzděláváním k udržení pozice na trhu Název příjemce INSTALACE plus, spol. s r. o. IČ 46345060 Kontaktní a Ing. Dušan Žouželka e-mail, telefon

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část 1. část Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura 2. část Něco málo z historie Specializované cvičení Vzdělávací program Novinky Do budoucnosti 3. část Finanční zpráva poděkování 1 2 Společnost

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014 1 Výroční zpráva společnosti Helpion, o. p. s. za rok 2014 Základní údaje o společnosti.2 Činnosti společnosti uskutečňované v rámci obecně prospěšných služeb v roce 2014 a jejich zhodnocení 3 Doplňkové

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Příloha VIII Dotazníky pro žáky SOŠ a studenty VOŠ a) DOTAZNÍK Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole a to i během

Více

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Projekt ŠANCE Zahájení projektu: září

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081. Projektový bulletin č. 6

Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081. Projektový bulletin č. 6 Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081 Projektový bulletin č. 6 Červen 2015 Projektový bulletin č. 6 Občasník projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most registrační

Více

Uzavírací techniky v obchodním jednání

Uzavírací techniky v obchodním jednání Zpráva vyhodnocení kurzu Uzavírací techniky v obchodním jednání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/poče PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL t stran 1. CZ.1.07/3.2.08/01.0003 Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech výukový materiál

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2014. NÁVRH

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 1 Každý může tvořit Cíl kurzu: Nabídnout účastníkům tvořivé činnosti, u kterých

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno Zadávací dokumentace Název projektu: Nové poznání - nová budoucnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0022 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Vzdělávání

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Správci Unikátní kód žádosti: UWapBD 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03 Název operačního programu: Operační program

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Milešovice 112, 683 54 p. Otnice, tel.: 544 240 013, e-mail: zs.milesovice@seznam.cz Vlastní hodnocení školy Školní rok

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. se sídlem Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, PSČ 102 00 IČ 25100289, DIČ CZ25100289, neplátce DPH, zápis v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 321/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 321/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 321/09-01 Název školy: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa: Maltézské nám.

Více

Institut rozvoje evropských regionů o.p.s.

Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. Institut rozvoje evropských regionů o.p.s. Výroční zpráva rok 2013 OBSAH 1. Přehled činnosti za r. 2013: - 1.1 Projekt Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Souhrnná evaluační zpráva o projektu. Projekt ALTERNATIVA

Souhrnná evaluační zpráva o projektu. Projekt ALTERNATIVA Souhrnná evaluační zpráva o projektu Projekt ALTERNATIVA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost V roce 2012 jsme začali realizovat projekt ALTERNATIVA, který byl podpořen v rámci operačního

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme máme za sebou další měsíc roku 2016. Věděli jste, že letos je přestupný rok a únor má tím pádem o jeden den navíc? Jak jste využili těchto 24 hodin?

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009 NEWSLETTER iop no. 5 POD LUP O U Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2016

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2016 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2016 Vážené dámy, vážení pánové, právě jste otevřeli nový katalog Institutu pro veřejnou správu Praha, který přináší hlavní nabídku vzdělávacích

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl Číslo: RP 1/13 Téma: Humanitární pomoc Jméno: Pavel Černý Hlavním cílem této práce je popsat a přiblížit humanitární pomoc. V první části se zabývám celkovou historií, vznikem a významem humanitární pomoci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více