Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV"

Transkript

1 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího dokumentu Školní vzdělávací program J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořený podle RVP ZV verze 6. Číslo jednací:

2 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Název školy Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace REDIZO IČ adresa školy Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou ředitel Mgr. Jiřina Hereinová hlavní koordinátor Lukáš Moravec Kontakty telefon www Zřizovatel Název Město Kralupy nad Vltavou, okres Mělník IČ Kontakt adresa MěÚ Kralupy, U cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou telefon fax www

3 Platnost dokumentu: od , schválen Školskou radou dne. a zapsán pod číslem jednacím

4 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Úplný název školy je Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace. Příspěvkovou organizací jsme od Škola je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne a v Rejstříku škol a školských zařízení dne Jsme městskou školou s mnohaletou tradicí. Škola sídlí v historické budově, postavené v roce V tomto roce škola také zahájila svou činnost. Byla postavena v centru města, tehdy jako jediná chlapecká škola pro kralupské žáky. Určitá, z toho plynoucí, priorita škole zůstala dosud. Umístění školní budovy poblíž vlakového a autobusového nádraží je výhodou pro dojíždějící žáky. ZŠ je plně organizovaná škola s kapacitou 600 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků. Školní družina využívá pro svou rekreační činnost školní zahrádku s herním zázemím. Školní jídelna má kapacitu 600 obědů. V jídelně se vaří také pro cizí strávníky. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Větší část pedagogického sboru tvoří učitelé, kteří staví převážnou část výuky na moderních metodách a formách práce - využívání interaktivní tabule, internetu, prezentací, výuky v exteriéru, projektů. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro první stupeň ZŠ a druhá pro druhý stupeň ZŠ. Obě splňují požadovanou odbornost. Oblast prevence rizikového chování zajišťuje metodička prevence rizikového chování. Oblast ICT zajišťují dva metodici ICT. Oblastí environmentální výchovy a ekologie se zabývá koordinátorka EVVO splňující podmínky odborné způsobilosti. Pomoc při výuce žáků s SPU a LMP zajišťují v případě zajištění finančních prostředků pedagogičtí asistenti a speciální pedagog. 2.3 Dlouhodobé projekty Již mnoho let podporuje zájem dětí o kulturu Klub mladého diváka. Pravidelně se zúčastňujeme také recitačních, literárních a pěveckých soutěží. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu. Děti se zúčastňují různých dlouhodobých i krátkodobých projektů v této oblasti. Aktivně se podílíme na třídění sběru. Již několik let adoptujeme některé zvíře ze ZOO Praha. Ve spolupráci s pražskou ZOO také rozvíjíme vztah dětí ke zvířatům - zúčastňujeme se mnoha studijních programů v ZOO.

5 Každý rok vyjíždí sedmé ročníky v rámci výuky tělesné výchovy na lyžařský kurz. Ve škole pracují různé zájmové útvary. Tradicí se staly také pravidelné projekty - Zájmové vyučování, Den Země, Jedeme za poznáním. Projekty tvoří nedílnou součást výuky. 2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. Klasické třídní schůzky jsou doplňovány pravidelnými konzultacemi vyučujících a schůzkami individuálně domluvenými. Tradicí jsou také Dny otevřených dveří. Během školního roku je pořádáno pravidelně také několik akcí se zapojením rodičovské veřejnosti. Ve škole byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. zřízena školská rada. Se školou spolupracuje Klub přátel školy (KPŠ). Ve škole pracuje také žákovský parlament, do níž jsou voleni zástupci jednotlivých tříd od pátého ročníku. Na pravidelných schůzkách řeší děti své problémy a mohou zde prezentovat také svoje nápady a iniciativy. Spolupracujeme s městským úřadem, komisemi zřízenými městem, mateřskými školami, DDM, muzeem a knihovnou. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Výchovné poradkyně spolu s metodičkou prevence, v rámci Školního poradenského pracoviště, ve spolupráci s vedením školy a učiteli, vytváří ve škole bezpečné a klidné prostředí. Informace o svých aktivitách prezentuje škola na svých webových stránkách na nástěnce umístěné před budovou školy, informační tabuli na sídlišti Cukrovar, ve školním časopise Amos, v místním tisku a kabelové televizi. Škola úzce spolupracuje s PPP Mělník a odborem sociálních věcí při MěÚ Kralupy.

6 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Beze změn 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Beze změn 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Beze změn 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Beze změn 3.5 Začlenění průřezových témat Beze změn

7 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu Dochází ke změně tabulace učebního plánu na druhém stupni takto: 2. stupeň skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka *) Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství a zdraví 3 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví 2 0 Tělesná výchova 8 0 Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova 3 0 Další předměty Mediální výchova X

8 2. stupeň skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka *) Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 X X X 1 0 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví **) Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví **) X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova Další předměty Mediální výchova X X X

9 2. stupeň skupiny bez rozšířené výuky anglického jazyka *) Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 0 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství a zdraví 3 0 Člověk a příroda Fyzika 8 0 Chemie 4 0 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví 2 0 Tělesná výchova 8 0 Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova 3 0 Další předměty Mediální výchova X Volitelné předměty X

10 2. stupeň skupiny bez rozšířené výuky anglického jazyka *) Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika 1 X X X 1 0 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví **) Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova k občanství a zdraví **) X 2 0 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 3 Pracovní výchova Další předměty Mediální výchova X X X Volitelné předměty Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku

11 4.2. Poznámky k učebnímu plánu *) Skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. Od šestého ročníku mají žáci možnost být zařazeni na základě výsledků testování do skupin s rozšířenou výukou anglického jazyka. V takovém případě mají posílenou výuku anglického jazyka a nevolí si volitelné předměty. Žáci nezařazeni do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka si volí jeden z volitelných předmětů z nabídky. Ročník Volitelné předměty Týdenní časová dotace v ročníku hodina Anglická konverzace Míčové hry Netradiční výtvarné techniky Chovatelství Matematika v praxi Informatika Domácnost Tvůrčí psaní Etická výchova ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Žáci nezařazení do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka si volí jeden z volitelných předmětů. Předmět si žák volí na období jednoho školního roku. V dalším ročníku může zvolit stejný nebo jiný. Pro každý ročník jsou zpracovány učební osnovy jako samostatný uzavřený tematický celek. Ve školním roce žáci zařazeni do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka navštěvovali předmět Anglický jazyka a povinnou Anglickou konverzaci. Od školního roku pak žáci budou navštěvovat předmět Anglický jazyk a konverzace, který je tvořen výstupy obou těchto předmětů ve Školním vzdělávacím programu J.A.K. verze 6. **) INTEGROVANÝ PŘEDMĚT VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ Vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a vyučovací předmět Výchova k občanství a zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou integrovány do jednoho vyučovacího předmětu Výchova k občanství a zdraví s celkovou časovou dotací 5 vyučovacích hodin od 6. do 9. ročníku. V 6. ročníku mohou předmět vyučovat i dva vyučující, přičemž každý plní výstupy z jiné vzdělávací oblasti. Celkové hodnocení v prvním a druhém pololetí je pak výsledkem sjednocení klasifikace v obou oblastech.

12 5. Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 1. OSV6 Poznávání lidí 3. OSV3 OSV4 OSV8 Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace 4. MV7 Práce v realizačním týmu 5. MV2 MV3 MV4 MV5 MV6 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 7. OSV6 Poznávání lidí OSV8 Komunikace 9. OSVb Hodnoty, postoje, praktická etika Učivo beze změn Anglický jazyk a konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu. Anglický jazyk a konverzace je vyučován na II. stupni v ročníku pro žáky zařazené do skupin s rozšířenou výukou anglického jazyka, kteří splnili kritéria pro zařazení do skupiny. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náplní předmětu jsou i konverzační okruhy (propojení s četbou, filmem a reáliemi anglicky mluvících zemí), žáci se učí komunikovat v běžných situacích, vyjadřovat svůj názor na různé problémy a reagovat v daných situacích. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Důraz se klade na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části předmětu. Žáci se učí porozumět promluvám rodilých mluvčích a konverzovat s nimi. Formy realizace: výklad, poslech, čtení, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, samostatná práce žáků, práce se slovníky

13 a jiné vyhledávaní informací. Součástí výuky jsou hry, soutěže, zpěv, komunikace v anglickém jazyce, výukové programy na PC a různé krátkodobé projekty. Časová dotace: 6., 7., 9. ročník 4 hodiny týdně, 8. ročník 5 hodin týdně Místo realizace: v jazykové učebně, v počítačových učebnách, v kmenových učebnách Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, obrazový a kopírovaný materiál Kompetence k učení Podporujeme schopnost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život Propojujeme probraná témata a jazykové jevy Umožňujeme žákům vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině Kompetence k řešení problémů Učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí Podporujeme komunikaci s anglicky s cizím člověkem Učíme žáky opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba Kompetence komunikativní Učíme žáky porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce Učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky anglicky Podporujeme práci s anglickým textem Podporujeme využívání dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu Kompetence sociální a personální Učíme žáky v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu Podporujeme spolupráci v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské Umožňujeme žákům získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi Kompetence pracovní Učíme žáky samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem Podporujeme užití anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí

14 Na 2. stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci internetem i v částech jiných vyučovacích předmětů. Kritéria pro zařazení žáků do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka: Úspěšné vypracování rozřazovacího testu Známka z anglického jazyka v 1. pololetí 5. ročníku maximálně do stupně dobrý Přihlédnutí k doporučení učitele AJ Využití disponibilních hodin a jejich odůvodnění ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Podpora produktivních a interaktivních řečových dovedností ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ 6. 1 Rozvoj komunikace v anglickém jazyce 7. 1 Rozvoj komunikace v anglickém jazyce 8. 2 Podpora konverzace v projektovém a tematickém vyučování, rozvoj komunikace v anglickém jazyce 9. 1 Rozvoj komunikace v anglickém jazyce ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník dotace povinnost povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný (skupina) dotace skupiny

15 Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 4. MKV4 Multikulturalita 5. EGS1 Evropa a svět nás zajímá MKV1 Kulturní diference 6. MKV2 Lidské vztahy 7. EGS2 Objevujeme Evropu a svět 8. MKV4 Multikulturalita 9. MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity 6. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 1, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně. Česká republika a Velká Británie zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, MKV2 Lidské vztahy

16 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. cestování Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, cestování Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a

17 porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, cestování Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI

18 Představování se fráze užívané v hodinách, povídání o sobě Žáci se umí představit, znají a umí fráze užívané v hodinách, umí říct základní informace o sobě a vedou monolog a dialog o sobě. představování fráze užívané v hodině Rodina a přátelé Žáci umí povídat o své rodině a přátelích. Znají potřebnou slovní zásobu. Vedou monolog a dialog o své rodině a kamarádech. Dům/byt, můj pokoj Žáci umí popsat svůj dům nebo byt a svůj pokoj. Moje město/vesnice, popis cesty Žáci umí popsat své město nebo vesnici. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí se orientovat ve městě/vesnici a dokáží popsat a vysvětlit cestu. Škola Žáci umí popsat svou školu. Znají potřebnou slovní zásobu. Vypráví o životě ve škole, o předmětech. Nakupování a oblečení Žáci umí nakupovat. Znají potřebnou slovní zásobu. Orientují se v cizí měně. Příroda a zvířata Žáci umí mluvit o vztahu rodina a přátelé slovní zásoba vypravování dům, byt, můj pokoj slovní zásoba popis město/vesnice slovní zásoba, popis popis cesty škola slovní zásoba vypravování nakupování v obchodě, měna rozhovory oblečení slovní zásoba příroda a zvířata slovní zásoba

19 k přírodě a svém oblíbeném zvířeti. Prázdniny a cestování Žáci umí vypravovat o prázdninách a o tom, co je o prázdniny čeká. vypravování, prezentace povídání o cestách, prezentace 7. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 1, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně Velká Británie Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí EGS2 Objevujeme Evropu a svět Naše vlast a Evropa, porovnávání Velké Británie a ČR MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i Velká Británie kola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc,

20 neformálních situacích Mluví o kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života stravování, sport Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci práce se slovníkem Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě Velká Británie kola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc, stravování, sport Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

21 Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí PSANÍ Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem Velká Británie kola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc, stravování, sport Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI Prázdniny a cestování Žáci umí vypravovat o prázdninách, o svých zážitcích z prázdnin. cizí země povídání o cestách, prezentace, fotografie

22 Moje povinnosti a volný čas denní program Žáci umí mluvit o sobě, o svých povinnostech, volném čase a denním programu. povinnosti volný čas denní program Svátky a oslavy Žáci znají naše svátky a důležité svátky v anglicky mluvících zemích. Umí vyprávět o svém oblíbeném svátku nebo oslavě. Umí vytvořit pozvánku na svou oslavu. svátky a oslavy slovní zásoba vypravování pozvánka Jídlo a pití zdraví, v restauraci Žáci umí vytvořit prezentaci na téma zdraví zdravé a nezdravé jídlo a pití. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí si objednat jídlo v restauraci. zdraví, jídlo a pití slovní zásoba, prezentace v restauraci Bezpečnost na silnici/nehoda, první pomoc, u doktora Žáci vědí, jak se mají chovat na silnici a reagovat při nehodě. Umí jednoduše komunikovat při poskytování první pomoci. Umí mluvit o svém problému u doktora. Znají potřebnou slovní zásobu. bezpečnost na silnici nehoda první pomoc u doktora - rozvíjení slovní zásoby - reakce, pomoc Počasí počasí slovní zásoba

23 Žáci umí mluvit o počasí, ročních obdobích, o měsících v roce. vypravování a prezentace Koníčky, sporty Žáci umí mluvit o svých koníčcích, především o sportech. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí vyprávět o svém oblíbeném sportu. koníčky, sporty slovní zásoba Životní prostředí Žáci znají základní slovní zásobu týkající se životního prostředí. Ví, jak chránit životní prostředí. Umí vytvořit plakát. životní prostředí, recyklace slovní zásoba plakát Velká Británie Žáci znají základní reálie Velké Británie. Velká Británie reálie, prezentace, film Můj oblíbený film, hudba. Žáci umí vyjádřit svůj subjektivní názor na film, hudbu literatura, film, hudba poslech, sledování filmu 8. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 1, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Škola, moderní technologie a média, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, kultura, volný čas, příroda a město, stravovací MKV4 Multikulturalita specifické rysy jazyků, srovnávání britské a americké angličtiny, reálie anglicky mluvících zemí

24 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně. návyky zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace. MLUVENÍ výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích mluví o kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Zvuková podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci - škola, volný čas, příroda a město, kultura, stravovací návyky, moderní technologie a média, reálie příslušných jazykových oblastí Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Minulý čas, předpřítomný čas, zájmena, minulý čas průběhový, vztažné věty, tázací dovětky, budoucí čas, gerundium

25 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě škola, volný čas, moderní technologie a média, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, kultura, stravovací návyky, příroda a město PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem osvojené slovní zásoby KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI Můj volný čas, koníčky a sporty Žáci umí mluvit o svém volném čase, svých koníčcích, především o sportech. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí vyprávět o svém oblíbeném sportu. Nakupování koníčky volný čas sporty TV, počítače - slovní zásoba, vypravování nakupování

26 Žáci umí nakupovat různé druhy zboží. Znají potřebnou slovní zásobu. Orientují se v cizí měně. Vedou dialog zákazník prodavač. v obchodech, měna rozhovory, slovní zásoba Londýn Žáci znají důležitá místa a důležité památky v Londýně. Umí se orientovat podle mapky. Znají základní informace o londýnské dopravě. Umí vytvořit prezentaci. Kultury světa Žáci umí popsat a porovnat různé kultury světa a odlišnosti ve stylu života. Umí uvést jejich výhody a nevýhody. Mapa USA Žáci se umí orientovat na mapě USA. Znají státy USA. Umí vytvořit prezentaci o vybraném státě USA. Londýn památky, orientace ve městě, prezentace, film kultury světa, prezentace, diskuze vyjádření názoru mapa USA Florida, Aljaška, Kalifornie, americká angličtina Žáci znají základní reálie těchto vybraných států. Umí rozpoznat u vybraných slovíček rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Florida, Aljaška, Kalifornie reálie, prezentace, film americká angličtina Moje oblíbená četba literatura čtení

27 Žáci umí vyjádřit svůj subjektivní názor na četbu. Sdělují si své kulturní zážitky. vyjádření svého názoru, dialog 9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně společnost a její problémy, volba povolání, kultura, příroda a město, rodina, reálie zemí příslušných jazykových oblastí zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující se k probíraným tematických okruhům - rodina, škola, péče o zdraví, kultura, volba povolání, společnost a její problémy, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Mluvnice rozvíjení používání gramatických

28 osoby, místa a věci ze svého každodenního života. jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Předminulý čas, trpný rod, nepřímá řeč, budoucí čas ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě. společnost a její problémy, volba povolání, kultura, příroda a město, rodina, reálie zemí příslušných jazykových oblastí MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity přijetí odpovědnosti za odstraňování předsudků vůči etnickým skupinám PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem. Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Předminulý čas, trpný rod,

29 nepřímá řeč, budoucí čas KONVERZAČNÍ DOVEDNOSTI New York Žáci znají důležitá místa v New Yorku. Umí se orientovat podle mapky. Znají základní informace o dopravě. Umí vytvořit prezentaci. New York důležitá místa, orientace ve městě, prezentace, film V hotelu, na letišti Žáci se umí orientovat na letišti a v hotelu. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí požádat o radu a zjistit si informace. v hotelu, na letišti slovní zásoba, formulář orientace v hotelu a na letišti, žádost o radu, zjišťování informací Velká Británie, Austrálie Žáci znají základní reálie a zajímavosti těchto vybraných angl. mluvících zemí. Móda a mladí lidé Žáci umí popsat osobu. Vyjádří svůj názor ohledně oblečení. Velká Británie, Austrálie reálie Austrálie zvířata - prezentace, film tradiční a moderní předsudky o jiných národnostech móda slovní zásoba popis osoby, vyjádření názoru Zaměstnání Žáci umí mluvit o různých profesích. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí mluvit o své vysněné práci. Umí vytvořit svůj životopis a zaměstnání slovní zásoba životopis pracovní pohovor - dialog

30 reagovat na pracovním pohovoru. Život v budoucnosti rodina Žáci umí mluvit o životě v budoucnu, o své rodině. Mluví o svých plánech, představách a názorech na budoucnost. rodina Národní symboly UK a USA Žáci znají důležité národní symboly UK a USA. Tvorba příběhu Žáci umí napsat příběh na libovolné téma a v libovolném žánru. Umí ho zajímavě vyprávět/prezentovat. národní symboly UK a USA tvorba národního symbolu příběh opakování slovní zásoby a gramatiky Anglický jazyk Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 4. MKV4 Multikulturalita 5. EGS1 Evropa a svět nás zajímá MKV1 Kulturní diference 6. MKV2 Lidské vztahy 7. EGS2 Objevujeme Evropu a svět 8. MKV4 Multikulturalita 9. MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity

31 6. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně. Česká republika a Velká Británie zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Česká republika a Velká Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, cestování Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru MKV2 Lidské vztahy

32 žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě Česká republika a Velká Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, cestování Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz PSANÍ

33 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem Česká republika a Velká Británie Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, příroda a zvířata, nákupy a móda, cestování Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: otázky a zápor, hodiny a datum, zájmena, množství, přídavná jména, předložky, přivlastňovací pád, rozkaz 7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou- Velká Británie zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace, ovládání EGS2 Objevujeme Evropu a svět Naše vlast a Evropa, porovnávání Velké Británie a ČR

34 li pronášeny pomalu a zřetelně pravopisu slov osvojené slovní zásoby Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích Mluví o kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Velká Británie Škola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc, stravování, sport Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci práce se slovníkem Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

35 Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Práce s vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě Velká Británie Škola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc, stravování, sport Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí PSANÍ Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. Rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem Velká Británie Škola, volný čas, životní prostředí, cestování bezpečnost a první pomoc, stravování, sport Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci

36 komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Gramatika: Podstatná jména, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí 8. ROČNÍK - DOTACE: 3 + 1, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně. Škola, moderní technologie a média, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, kultura, volný čas, příroda a město, stravovací návyky zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace. MKV4 Multikulturalita specifické rysy jazyků, srovnávání britské a americké angličtiny, reálie anglicky mluvících zemí MLUVENÍ výstupy Učivo Průřezová témata a pozn. Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích mluví o kamarádech, škole, volném čase a Zvuková podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci - škola, volný čas, příroda a město,

37 dalších osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. kultura, stravovací návyky, moderní technologie a média, reálie příslušných jazykových oblastí Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Gramatika: Minulý čas, předpřítomný čas, zájmena, minulý čas průběhový, vztažné věty, tázací dovětky, budoucí čas, gerundium ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Práce s vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě škola, volný čas, moderní technologie a média, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, kultura, stravovací návyky, příroda a město

38 PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení. slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě či konverzaci, které se týkají osvojovaných témat. Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně Škola, péče o zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, kultura, příroda a město, rodina, reálie zemí příslušných jazykových oblastí zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní přízvuk, intonace. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích. Zvuková podoba jazyka Rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující se k probíraným tematických

39 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. okruhům - rodina, škola, péče o zdraví, kultura, volba povolání, společnost a její problémy, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Gramatika: Předminulý čas, trpný rod, nepřímá řeč, budoucí čas ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Práce s vizuálními materiály v tištěné i elektronické formě. Škola, péče o zdraví, společnost a její problémy, volba povolání, kultura, příroda a město, rodina, reálie zemí příslušných jazykových oblastí MKV5 Princip sociálního smíru a solidarity přijetí odpovědnosti za odstraňování předsudků vůči etnickým skupinám PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a situacím; práce se slovníkem. Mluvnice rozvíjení používání gramatických

40 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Gramatika: Předminulý čas, trpný rod, nepřímá řeč, budoucí čas 5.3 Německý jazyk Beze změny 5.4 Matematika Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 2. OSVa Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 5. OSV1 Rozvoj schopností poznávání 9. OSV7 Mezilidské vztahy Učivo beze změny 5.5 Informatika Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 5. MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Učivo beze změny

41 5.6 Prvouka Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 1. OSV1 Rozvoj schopností poznávání OSV2 Sebepoznání a sebepojetí 2. MKV2 Lidské vztahy EVO4 Vztah člověka k prostředí 3. OSV7 OSVb VDO1 EVO2 Mezilidské vztahy Hodnoty, postoje, praktická etika Občanská společnost a škola Základní podmínky života 5.7 Přírodověda Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 4. EVO1 Ekosystémy 5. OSV9 Kooperace a kompetice Učivo beze změny 5.8 Vlastivěda Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS VDO2 VDO3 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě 4. VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MKV5 EVO3 Princip sociálního smíru a solidarity Lidské aktivity a problémy životního prostředí 3. EGS2 EGS3 Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané

42 Učivo beze změny 5.9 Dějepis Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 7. EGS1 Evropa a svět nás zajímá 9. VDO3 Formy participace občanů v politickém životě 5.10 Výchova k občanství a zdraví Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 6. VDO1 Občanská společnost a škola 8. OSV2 Sebepoznání a sebepojetí 9. VDO4 EGS3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Jsme Evropané Učivo beze změny 5.11 Fyzika Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 6. OSV9 Kooperace a kompetice Učivo beze změny 5.12 Chemie Beze změny

43 5.13 Přírodopis Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 6. EVO1 Ekosystémy EVO2 Základní podmínky života 8. MKV3 Etnický původ 9. EVO4 Vztah člověka k prostředí Učivo beze změny 5.14 Zeměpis Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 7. MKV1 Kulturní diference 9. EVO3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Učivo beze změny 5.15 Hudební výchova Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 1. OSV5 Kreativita Učivo beze změny 5.16 Výtvarná výchova Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu.

44 Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 6. OSV5 Kreativita Učivo beze změny 5.17 Výchova k občanství a zdraví Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 7. OSV4 OSVa VDO2 Psychohygiena Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Občan, občanská společnost a stát Učivo beze změny 5.18 Tělesná výchova Beze změny 5.19 Pracovní výchova Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat: ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 9. OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Učivo beze změny 5.20 Mediální výchova Doplnění charakteristiky vyučovacího předmětu. Začlenění průřezových témat:

45 ROČNÍK PRŮŘEZOVÉ TÉMA POPIS 9. MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6 MV7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Učivo beze změny 5.21 Volitelné předměty Anglická konverzace Volitelný předmět Anglická konverzace spadá svou náplní do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, navazuje na předmět Anglický jazyk. Náplní předmětu budou jednoduché konverzační okruhy (propojení s četbou, filmem a reáliemi anglicky mluvících zemí), žáci se naučí komunikovat v běžných situacích, vyjadřovat svůj názor na různé problémy a reagovat v daných situacích. Minimální počet žáků ve skupině 7, maximální 24. V případě naplnění rozhoduje pořadí přijetí přihlášek. Cílem je prohloubení kladného vztahu žáků k anglickému jazyku a rozvíjení komunikačních dovedností. Klíčové kompetence Kompetence k učení Podporujeme schopnost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život Propojujeme probraná témata a jazykové jevy Umožňujeme žákům vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině Kompetence k řešení problémů Učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí Podporujeme komunikaci s anglicky s cizím člověkem Učíme žáky opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba Kompetence komunikativní Učíme žáky porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce Učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky anglicky Podporujeme práci s anglickým textem Podporujeme využívání dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu

46 Kompetence sociální a personální Učíme žáky v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu Podporujeme spolupráci v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu Kompetence občanské Umožňujeme žákům získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi Kompetence pracovní Učíme žáky samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem Podporujeme užití anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník dotace povinnost (skupina) volitelný volitelný volitelný volitelný dotace skupiny Využití disponibilních hodin a jejich odůvodnění ROČNÍK POČET HODIN ZDŮVODNĚNÍ Rozvoj komunikace v anglickém jazyce. 6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, VOLITELNÝ PŘEDSTAVOVÁNÍ SE, FRÁZE UŽÍVANÉ V HODINÁCH, POVÍDÁNÍ O SOBĚ Představování se, fráze užívané v hodinách Umí říct základní informace o sobě a vedou monolog a dialog o sobě. představování fráze užívané v hodině

47 RODINA A PŘÁTELÉ Rodina, zvířata Žáci umí povídat o své rodině a svých mazlíčcích. Znají potřebnou slovní zásobu. Vedou monolog a dialog o své rodině a domácích zvířecích mazlíčcích. rodina, zvířata slovní zásoba dům a bydlení vypravování, prezentace o oblíbeném zvířeti MOJE MĚSTO/VESNICE, POPIS CESTY Žáci se umí orientovat ve městě/vesnici a dokážou popsat a vysvětlit cestu. město/vesnice slovní zásoba, popis popis cesty ŠKOLA Žáci umí popsat svou školu. Vypráví o životě ve škole a o vyučovacích předmětech. škola slovní zásoba vypravování PRÁZDNINY A VOLNÝ ČAS Prázdniny a cestování, ČR povídání o cestách, prezentace nákupy a móda 7. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, VOLITELNÝ PRÁZDNINY A CESTOVÁNÍ výstupy učivo Průřezová témata a poznámky Prázdniny a cestování cizí země

48 Žáci umí vypravovat o prázdninách, o svých zážitcích z prázdnin. povídání o cestách, prezentace, fotografie MOJE POVINNOSTI A VOLNÝ ČAS DENNÍ PROGRAM Moje povinnosti a volný čas denní program povinnosti volný čas denní program JÍDLO A PITÍ ZDRAVÍ, V RESTAURACI Výstupy učivo Průřezová témata a pozn. Jídlo a pití zdravé a nezdravé jídlo a pití, stravovací návyky. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí si objednat jídlo v restauraci. zdraví, jídlo a pití slovní zásoba, prezentace v restauraci BEZPEČNOST NA SILNICI/NEHODA, PRVNÍ POMOC Bezpečnost na silnici/nehoda, první pomoc, u doktora Žáci vědí, jak se mají chovat na silnici a reagovat při nehodě. Umí jednoduše komunikovat při poskytování první pomoci. bezpečnost na silnici nehoda první pomoc u doktora - rozvíjení slovní zásoby - reakce, pomoc SPORT Koníčky, sporty Žáci umí mluvit o svých koníčcích, především o sportech. Znají potřebnou slovní zásobu. Umí vyprávět o svém koníčky, sporty druhy sportů

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více